Laboratórna práca
Filtrácia
Úloha 1
Filtráciou oddeľte slanú vodu zo zmesi jedlej soli, vody a piesku.
Úloha 2
Dokážte prítomnosť jedlej soli vo filtráte.
Chemikálie
Jedlá soľ, destilovaná voda, premytý piesok.
Pomôcky
Filtračný papier, 2 kadičky, filtračný lievik, sklená tyčinka, chemická lyžička, kruh,
stojan, odmerný valec, hodinové sklíčko, trojnožka, sieťka s keramickou vložkou, kahan.
Laboratórna filtračná aparatúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
kadička so suspenziou
kruh
filtračný lievik
kadička s filtrátom
stojan
sklená tyčinka
filtračný papier
Aparatúra na odparenie filtrátu
1.
2.
3.
4.
5.
para
hodinové sklíčko s filtrátom
sieťka s keramickou vložkou
trojnožka
kahan
Videonávod
Skladanie filtračného papiera.
Postup
a/ V kadičke zmiešajte 1 lyžičku piesku a 1 lyžičku jedlej soli.
b/ Do kadičky so zmesou piesku a jedlej soli nalejte 50 ml destilovanej vody a viackrát
premiešajte sklenou tyčinkou.
c/ Podľa obrázku zostavte filtračnú aparatúru.
d/ Zmes piesku, jedlej soli a destilovanej vody pomaly nalejte po sklenej tyčinke na
filter.
e/ Filtrát zachytávajte do čistej kadičky.
f/ Z filtrátu nakvapkajte 2 – 3 kvapky na hodinové sklíčko.
g/ Miernym zohrievaním hodinového sklíčka filtrát odparte dosucha.
Záver
1. Doplňte správne slová vynechané v texte (cvičenie HotPotatoes).
2. Laboratórna filtračná aparatúra (cvičenie HotPotaoes).
3. Aparatúra na odparenie filtrátu (cvičenie HotPotaoes).
Download

Laboratórna práca Filtrácia Úloha 1 Filtráciou oddeľte slanú vodu zo