01 - Problematika voľného času*
Autor
Škola
2
Soňa Ranušová,
Katarína Drobná
Roman Nižňanský
3
Róbert Pelech
Gymnázium M.R.Štefanika,
Nové
Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola,
Nováky
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Petra Jilemnického Trenčín
P.č.
1
Zvlaštne
AnnaMária
Spojená škola
ocenenie:
Valachová
Partizánske
Elikva Trade Slovakia
02 - Matematika, fyzika
Autor
Škola
1
Milan Kubíček
2
Barbora Šicková
3
Zuzana Pogádlová
Stredná odborná škola,
Stará Turá
Gymnázium M.R.Štefanika,
Nové mesto nad Váhom
Gymnázium Ivana Bellu,
Handlová
P.č.
03 - Chémia, potravinárstvo
Autor
Škola
1
Lukáš Hagara a kolektív
2
Monika Lekárová
3
Peter Mesároš
Stredná odborná škola,
Nováky
Gymnázium Ivana Bellu,
Handlová
Stredná zdravotnícka škola,
Trenčín
P.č.
04 - Biológia
Autor
Škola
1
Petra Lörincziová
2
Michal Riša,
Jakub Mituník
Dominika Plaskoňová
Gymnázium Vavrinca Benedikta
Nedožerského,
Prievidza
Gymnázium ,
Považská Bystrica
Gymnázium,
Myjava
P.č.
3
05 - Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
Autor
Škola
1
Lucia Lacková,
Mário Krajčí
2
Radovan Staňo,
Ján Štefanec
Lenka Horňáková
Gymnázium Vavrinca Benedikta
Nedožerského,
Prievidza
SOŠ stavebná Emilla Beluša,
Trenčín
Gymnázium,
Dubnica nad Váhom
P.č.
3
06 - Zdravotníctvo
Autor
Škola
2
Silvia Ovseníková,
Kristína Sláviková
Barbora Gregušová
3
Patrícia Macháčová
Gymnázium,
Považská Bystrica
Gymnázium Ivana Bellu,
Handlová
Gymázium sv.Jozefa,
Nové Mesto nad Váhom
P.č.
1
07 - Pôdohospodárstvo a životné prostredie
P.č.
1
2
3
Autor
Škola
Stanislav Boško,
Michal Matejka
Lucia Živčicová,
Eva Masárová
Viliam Olejníček
Sterdná odborná škola strojnícka,
Považská Bystrica
Gymnázium,
Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola, Piešťanská
Nové mesto nad Váhom
08 - Hoteliérstvo a cestovný ruch
Autor
Škola
1
Ivana Kubišová
2
Tomáš Cintula
3
Ivana Jurišová
Stredná odborná škola, Piešťanská
Nové Mesto nad Váhom
Súkromná hotelová akadémia
M.R.Štefánika, Stará Turá
Stredná odborná škola-obchodu a služieb,
Púchov
P.č.
09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
Autor
Škola
1
Patrik Bača
2
Michal Maťas
3
Vladimír Karlík
Stredná priemyselná škola,
Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola Farská,
Bánovce nad Bebravou
Stredná priemyselná škola,
Myjava
P.č.
10 - Stavebníctvo a interiérový dizajn
Autor
Škola
2
Martin Mišún,
Jozef Vlado
Lukáš Lehocký
3
Richard Šuster
SOŠ stavebná Emilla Beluša,
Trenčín
Stredná odborná škola, T. Vansovej,
Prievidza
SOŠ stavebná Emilla Beluša,
Trenčín
P.č.
1
Zvlaštne
ocenenie:
Maroš Kostelanský
STAS s.r.o. Myjava
Gymnázium Považská Bystrica
11 - Informatika
Autor
Škola
1
Andrej Guráň,
Martin Mravec
2
Filip Miljkovič,
Tomáš Kováč,
Martin Minárik
Michal Šír,
Lukáš Morávek
Gymnázium Vavrinca Benedikta
Nedožerského,
Prievidza
Stredná odborná škola, Bzinská
Nové Mesto nad Váhom
P.č.
3
Zvlaštne
Michal Šír,
Stredná priemyselná škola,
Dubnica nad Váhom
Stredná priemyselná škola,
ocenenie:
Lukáš Morávek
Dubnica nad Váhom
Promys Trade Slovakia a.s. Myjava
12 - Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie
Autor
Škola
1
Martin Valášek
2
Viktor Doktor
3
Jakub Grolmus
Stredná odborná škola Športová,
Stará Turá
Stredná priemyselná škola,
Myjava
Piaristické gymnázium Františka Hanáka,
Prievidza
P.č.
Zvlaštne
Marek Gabriš
ocenenie:
Stredná odborná škola T.
Vansovej,
Púchov
Tre Rose Kostolné
13 - História, politológia, filozofia, právne vedy
Autor
Škola
1
Miroslava Balážová
2
Matej Žiačik,
Ján Vanečko,
Michal Repatý
Nikola Hrčková
Gymnázium,
Dubnica nad Váhom
Gymnázium,
Považská Bystrica
P.č.
3
Zvlaštne
ocenenie:
Viktória Marková
Gymnázium Ivana Bellu,
Handlová
Gymnázium Myjava
14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
P.č.
1
2
3
Autor
Peter Kmeť
Marek Seriš,
Christián Peter
Miroslav Šujak,
Jakub Petrovič
Škola
Stredná odborná škola,
Handlová
Stredná odborná škola-obchodu a služieb,
Trenčín
Stredná priemyselná škola,
Považská Bystrica
15 - Ekonomika a riadenie
Autor
Škola
2
Katarína Mišúnová
Petra Hatyinová
Mária Krpelanová
3
Katarína Kukučková
Gymnázium,
Považská Bystrica
Obchodná akadémia,
Prievidza
Obchodná akadémia,
Považská Bystrica
P.č.
1
Zvlaštne
Silvia Hodúlová
Stredná priemyselná škola,
Myjava
ocenenie:
Promys Trade Slovakia a.s. Myjava
16 - Teória kultúry, umenie, umelelecká, odevná tvorba
Autor
Škola
1
Katarína Zaťková
2
Ján Barkóci
3
Barbora Hojdíková
Gymnázium,
Nováky
Stredná odborná škola sklárska,
Lednické Rovne
Stredná odborná škola-obchodu a služieb,
Púchov
P.č.
17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
Autor
Škola
1
Miroslava Tomášková
2
Lenka Atalovičová
3
Daniela Piačková,
Alena Novýsedláková,
Anna Varhaníková
Gymnázium,
Dubnica nad Váhom
Gymázium sv.Jozefa,
Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium,
Považská Bystrica
P.č.
Download

Výsledková - Stredná odborná škola v Starej Turej