Stanislav Vanta , Dubova 2714/6 , 08501 , Bardejov , mob. 0904351410
IČO: 44 534 060 , č.u. Slovenská Sporiteľňa 0452468085/0900
[email protected]
www.azstavba.sk
Vítajte na stránke A-Z
stavba
Sme rodinná stavená firma, ktorá ponúka realizáciu stavieb akéhokoľvek
druhu. Na trhu sme už dvadsať rokov, za ktoré sme nazbierali mnoho
skúseností. Na základe toho ponúkame kvalitnú prácu za veľmi výhodné ceny.
Vieme vyhovieť a prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka a preto veríme, že po
skúsenosti s nami budete určite spokojní.
Stanislav Vanta
Služby ktoré ponúkame :
- Dodávka a montáž okien EURO – PVC, servis
- Dodávka a montáž žalúzií, sietí proti hmyzu, servis
- Výstavba rodinných domov
- Rekonštrukcia a prestavba -bytov, domov,
- Murárske práce
- Realizácia krovov a pokrývanie
- Maliarske dokončovacie práce
- Zatepľovanie budov, fasády
- Obklady a dlažby, sadrokartóny
- Zámkove dlažby
Naši partneri : www.laster.sk plastové okna
www.drevene-eurookna.sk
www.porotherm.sk
www.keramikakukla.sk
1
CENNÍK - 2013, OBKLADAČSKÉ PRÁCE
www.azstavba.sk, [email protected], mob. 0904351410
Popis
Obklad keramicky
Dlažba
Dlažba v sprchovom kúte
Obklad GRES
Dlažba GRES
Príplatok uloženia do diagonály / na koso /
Obkladanie schodu
Dekoratívny kameň
Penetračný náter
Vyrovnávanie stien lepidlom
Mozaika na páse do 20 cm
Mozaika na páse nad 20 cm
Dekór
Bordúra + lištela
Lišta PVC , kov - rohová
Silikon / Akryl
Sokel – schodisko
Sokel rezaný
Vyrovnávanie podlahy nivelačkov
Montáž revíznych dvierok
Brúsenie hrán JOLLY - keramika
Brúsenie hrán JOLLY – GRES
Obklad kuchyňa 10/10 , mozaika
Vykrúženie otvoru do obkladu
Práca v čase , obmurovky , poličky ...
Izolácia tekutá
Izolačná páska
Výroba rohových hrán
Podmurovanie vane klasickej – 1 str.
Podmurovanie vane rohovej
Podmurovanie rohovej vaničky
Podmurovanie umyv. pultu + obl. 1 umývadlo
Zamurovanie umyv. pultu + obl. 2 umývadla
Spárovanie
Príplatok za priestory do 3m2 plochy
Cena celkom :
2
Jednotka
Cena v €
m2
m2
m2
m2
m2
m2
bm
m2
m2
m2
m2
m2
ks
bm
bm
bm
bm
bm
m2
ks
bm
bm
m2
ks
hod
m2
bm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m2
m2
9,00
9,00
20,00
11,00
11,00
1,50
11,00
20,00
2,50
3,50
13,00
12,00
2,00
2,50
3,00
1,50
4,00
3,30
3,30
6,00
6,00
7,00
13,00
2,00
6,00
5,00
3,00
6,60
29,00
49,00
15,00
119,00
159,00
1,00
2,00
Mn.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Cena
CENNÍK - 2013, MURÁRSKE PRÁCE
www.azstavba.sk, [email protected], mob. 0904351410
Popis
Jednotka
Cena v €
Mn.
Vymeranie stavby /výšky, kolíkovanie, vápnenie /
Vykop a dočistenie základov
Vykop základov ručne
Podsyp základov kamenivom
Vystuž základových pásov
Betonáž základových pásov
Základový múr z debniacich tvárnic
Zásyp základovej dosky kamenivom
Hutnenie povrchu pod základovú platňu
Debnenie základovej platne, demontáž
Výstuž základovej platne / karisieť /
Betonáž základovej platne
sub
hod
hod
m3
t
m3
m3
m3
hod
m2
m2
m3
280,00
40,00
6,00
15,00
210,00
10,00
13,00
15,00
20,00
7,00
3,00
10
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Izolácia / hydrobyt, penetrácia /
Nosné murivo do 30 cm
Obvodové murivo do 38 cm
Obvodové murivo do 45 cm
Priečky do 7,5 cm
Priečky do 10 cm
Priečky do 15 cm
Osadenie prekladov do 3 m
Vyhotovenie prekladov /debnenie,armatúra,betón /
Vymurovanie klenby do 1 m
Betónové schodisko / debnenie, armatúra, betón /
Debnenie stropu, demontáž
Zhotovenie výstuže
Vymurovanie komína
Vymurovanie komína dvojitý
Betónový poter do hr. 5 cm
Betónový poter do hr. 10 cm
Omietka jadrová
Omietka štuková strop
Omietka štuková
Omietka štruktúra – ryhovaná, hladená
Penetrácia, špric
Špalety okien
Špalety okien / olepenie ,rohy AL, okenné lišty /
Osadenie oceľovej zárubne
Montáž keramického stropu
m2
m3
m3
m3
m2
m2
m2
ks
m2
ks
ks
m2
t
bm
bm
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
bm
bm
ks
m2
2,50
21,00
22,00
23,00
7,00
8,00
9,00
5,00
29,00
70,00
680,00
9,50
220,00
35,00
50,00
4,00
6,00
4,00
4,00
3,00
3,50
0,50
6,00
8,50
25,00
20,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Cena celkom :
3
Cena
CENNÍK - 2013, STAVEBNÉ PRÁCE
www.azstavba.sk, [email protected], mob. 0904351410
Popis
Jednotka
Montáž sadrokartónu
Montáž sadrokartónu strop
Montáž sadrokartónu podkrovie
Osadenie rohov AL
Sadrokartónová priečka
Montáž parozabranej fólie
Montáž tepelnej izolácia
Tmelenie - acryl
Náter sadrokartónu
Lepenie okrasných líšt
Maľovanie stien, stropu
Odstránenie starých náterov
Penetrácia
Sieťkovanie stien
Sieťkovanie stropu
Osadenie rohových líšt
Zateplenie polystyrén / bez omietky /
Zateplenie minerálna vlna / bez omietky /
Zateplenie komplet polystyrén / bez lešenia /
Zateplenie komplet minerálna vlna / bez lešenia /
Lepenie šambrán
Omietka
Lešenie / montáž, demontáž, doprava, cca 200m2 /
Montáž podhľadov / palubka, osb /
Montáž okien
Demontáž okien
Osadenie parapetov / int., ext. /
Demontáž oceľovej zárubne
Montáž plávajúcej podlahy
Montáž líšt
Náter zárubne
Montáž obložkovej zárubne
Ostatné práce
4
Mn.
m2
m2
m2
bm
m2
m2
m2
bm
m2
bm
m2
m2
m2
m2
m2
bm
9,00
12,00
16,00
1,50
16,00
1,00
4,00
1,00
1,50
2,00
1,00
0,50
1,00
3,00
4,00
2,00
m2
m2
m2
m2
bm
m2
1 mes
m2
10,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
2,50 €
3,50 €
800,00,-€
12,00 €
€
5,00 €
1,00 €
3,00 €
45,00 €
4,00 €
2,00 €
10,00 €
30,00 €
6,00 €
bm
bm
bm
ks
m2
bm
ks
ks
hod
Cena celkom :
Cena v €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Cena
CENNÍK - 2013, STAVEBNÉ PRÁCE
www.azstavba.sk, [email protected], mob. 0904351410
Popis
Jednotka
Cena v €
Mn.
Murovanie plotu z presných tvárnic
Murovanie plotu zo štiepaných tvárnic
Lepenie betónových čapíc
Osadenie obrubníkov
Osadenie obrubníkov cestných
Osadenie žľabov
Úprava povrchu pod zámkovu dlažbu / 16-32 /
Úprava povrchu pod zámkovu dlažbu / 4-8/
Pokládka zámkovej dlažby
Rezanie oblúkov a šikmín
Obklad soklov z prírodného kameňa
Obklad soklov z tehličiek a tehlových pásikov
Ostatné práce
m2
m2
bm
bm
bm
bm
m2
m2
m2
bm
m2
m2
hod
26,00
30,00
4,00
4,00
6,50
6,00
40,00
2,00
8,50
5,00
15,00
28,00
6,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Vybúranie kúpeľne / jadra /
Demontáž priečok – pórobetón, tehla
Demontáž priečok - železobetón
Osekanie starého obkladu
Strhnutie PVC podlahy
Sáčkovanie sute
Búranie búracím kladivom
ks
m2
m2
m2
m2
hod
hod
160,00
7,00
18,00
5,00
0,30
5,00
15,00
€
€
€
€
€
€
€
Zameranie a cenová ponuka
Cena prác bytového jadra
Osadenie sanity a kúpeľňových doplnkov
Elektroinštalačné práce
Vodoinštalačné práce
Odvoz sute
Doprava materiálu
ks
ks
zdarma
2700,+- €
8,00 €
dodávateľský
dodávateľský
dohodou
dohodou
Cena celkom :
5
Cena
CENNÍK - 2013, TESÁRSKE A POKRÝVAČSKE PRÁCE
www.azstavba.sk, [email protected], mob. 0904351410
Popis
Jednotka
Cena v €
Montáž trámov
Vyhotovenie krovu
Debnenie krovu
Montáž fólie parotesnej
Latovanie / kontralaty
Montáž krytiny tvrdej /bramac,mediteran,tondach/
Montáž krytiny plechovej
Montáž asfaltového šindľa
Montáž hrebenáčov, nárožia
Rezanie krytiny
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
bm
bm
4,50
7,10
4,00
1,20
0,70
5,00
4,00
5,00
4,50
4,00
Montáž strešného okna
Montáž vylezu
Montáž žľabov, zvodových rín
Olemovanie komína
Tmelenie silikon
Montáž lemoviek
ks
ks
bm
ks
bm
bm
50,00
40,00
4,00
55,00
1,00
2,00
Montáž podhľadu OSB, palubovka
Montáž podlahy OSB, palubovka
Obkladanie – tatransky profil
Montáž rozdeľovacieho a ukonč. korýtka
Montáž odvetrávacej, parozabranej škridly.....
Práce nadčas nezaradené
m2
m2
m2
ks
ks
hod
10,00
9,00
8,00
2,00
1,00
6,00
Mn.
Cena
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Cena celkom :
Ceny sú orientačné podľa štandartného prevedenia. Žiadajte o vypracovanie cenovej ponuky.
Cena má vplyv na materiál a rozlohu daného objektu. Presná cena sa stanoví až po obhliadke.
6
Download

Vítajte na stránke A