Den Braven SK s.r.o.
Polianky 17, 844 31 Bratislava
katalóg a cenník 2012
www.denbraven.sk
Bratislava
sídlo firmy
Poštový kontakt - prevádzka:
Logistické centrum
Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
call centrum: 02/44 97 00 00
tel.: 02/44 97 10 10, fax: 02/44 97 15 40
ICO: 35740141, [email protected], [email protected]
Váš predajca:
produktový katalóg / cenník 2012
platnosť od 1.7.2012
PODPORA PREDAJA
PREDAJNÉ A PREZENTAČNÉ STOJANY
Informujte sa o novom modulovom riešení prezentačných stojanov u svojho obchodného zástupcu. Vedľa šírky modulu
650 mm je štandardne k dispozícii nová šírka 1330 mm, ktorú možno efektívne využiť pri väčších prezentáciach na predajni.
Modul I.2 650
Modul I.3 650
234
208
208
208
vitajte vo svete nekonecných možností
234
234
50
43
54
stavebnej chémie
58
40
35
68
Modul Pásky 650
58
30
35
68
Modul Tectane 650
Modul VIII. 650
234
234
234
208
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
58
7x police o rozmeroch 62 x 46 cm
21x závesný tŕň
5x police o rozmeroch 62 x 46 cm
208
30
208
68
58
30
30
68
58
30
PODPORA PREDAJA - PREDAJNÉ A PREZENTAČNÉ STOJANY
45
1x kôš na kartuše (11 druhov po 12 ks)
4x police o rozmeroch 62 x 46 cm
40
68
30
2x kôš na kartuše malý (11 druhov po 8 ks)
3x police o rozmeroch 62 x 46 cm
1x kôš na kartuše (11 druhov po 12 ks)
3x police o rozmeroch 62 x 46 cm
30
7x police o rozmeroch 62 x 46 cm
Vitajte vo svete
Modul I. 650
30
68
58
137
ostáva sa Vám do rúk komplexná ponuka
D
sortimentu Den Braven. V našom novom katalógu
a cenníku nájdete všetko – od polyuretánových montážnych
pien, akrylových tmelov, špeciálnych silikónov, stavebnej
chémie a cementových lepidiel, cez ochranu dreva,
protipožiarneho programu až po autokozmetiku
a technické spreje pre priemyselné aplikácie.
Celkom sme pre Vás pripravili viac než 500 typov
produktov rozdelených do 30 výrobkových skupín.
Sme pripravení ponúknuť Vám to najlepšie.
Obsah
Katalóg a cenník Den Braven
Úvod...............................................................................................................1
Obsah....................................................................................................... 2 - 6
Efektívne využitie katalógu a cenníka Den Braven.............................................6
Menný register.................................................................................. 132 - 133
Podpora predaja................................................................................ 134 - 137
Top produkty
MAMUT GLUE (High tack)...............................................................................8
Bond Flex PU 40 FC - polyuretán.....................................................................9
MULTI KLEBER pištoľová, trubičková pena.......................................................9
MS UNIFIX na všetky tmelenia.........................................................................9
Akrylový tmel na sadrokartóny.......................................................................10
Akrylový tmel................................................................................................10
Sanitárny silikón NANO TECH........................................................................10
Neutrálny silikón OXIM..................................................................................10
Maxi trubičková nízkoexpanzná pena..............................................................11
Zimná maxi trubičková nízkoexpanzná pena do -15°C....................................11
Nízkoexpanzná pena......................................................................................11
Pištoľová pena MEGA 70...............................................................................11
Zimná pištoľová pena MEGA 70.....................................................................11
Armovacia perlinka QUARTZ DEBETEX...........................................................12
Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA......................................................12
Thermo Kleber..............................................................................................12
Chemická kotva POLYESTER..........................................................................13
Náhradné aplikační špičky.............................................................................13
Chemická kotva bez styrénu POLYESTER SF...................................................13
Chemická kotva VINYLESTER SF...................................................................13
Tekutá lepenka S-T8......................................................................................14
Tesniaci pás S-T8..........................................................................................14
Penetračný náter S-T70.................................................................................14
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX C2TE............................15
Samonivelačná hmota na podlahy QUARTZ PREMIUM...................................15
Asfaltový penetračný lak - DenBit BR-ALP......................................................15
Parotesná zábrana N......................................................................................16
Nopová fólia..................................................................................................16
Geotextília Štandard 200, 300.......................................................................16
Polyuretánové peny
Pištoľové PUR peny
Pištoľová pena MEGA 70...............................................................................18
Zimná pištoľová pena MEGA 70.....................................................................18
Nízkoexpanzná pena......................................................................................18
Maxi pištoľová pena 66.................................................................................18
Zimná maxi pištoľová pena 66.......................................................................18
Pištoľová pena...............................................................................................18
Pištoľová pena do -15ºC................................................................................18
Multi Kleber pištoľová pena...........................................................................18
Multi Kleber trubičková pena.........................................................................18
Multi Kleber Winter pištoľová pena................................................................19
Multi Kleber Winter trubičková pena..............................................................19
Aplikačné pištoľe na PUR peny......................................................................19
Montážny box / Starter box............................................................................19
Čističe, odstraňovače PUR pien a príslušenstvo
Čistič PUR peny............................................................................................19
Odstraňovač vytvrdnutej PUR peny................................................................19
Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky............................................................19
OBSAH
Trubičkové PUR peny
Maxi trubičková nízkoexpanzná pena..............................................................20
Zimná maxi trubičková nízkoexpanzná pena do -15°C....................................20
Montážna pena..............................................................................................20
Zimná pena do -15ºC....................................................................................20
Rýchlomontážna 2K pena..............................................................................20
Studniarska pena...........................................................................................21
Zimná studniarska pena do -15°C..................................................................21
Kanalizačná pena..........................................................................................21
Zimná kanalizačná pena do -15°C.................................................................21
Fix - R adaptér na trubičkovú PU penu...........................................................21
Náhradné aplikačné trubičky pre PUR a NXP peny..........................................21
* DB Expert - Správna aplikácia a manipulácia s PUR penami.........................22
Montáže okien a dverí
Tesniaci a izolačný systém 3D
Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR...............................................................24
Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR, typ W, typ E...........................................24
Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR so sieťkou...............................................24
Flexi tesniaci okenný pás EXTERIÉR...............................................................24
Flexi tesniaci okenný pás EXTERIÉR, typ W, typ E...........................................24
Flexi tesniaci okenný pás DUO SMART..........................................................24
Kompresná páska HB....................................................................................25
Kompresná páska..........................................................................................25
Páska FLEECEBAND / Butylový pás s textíliou................................................25
Turbo skrutka s plochou hlavou......................................................................26
Krycie čiapočky na Turbo skrutky s plochou hlavou........................................26
Tmely, silikóny a lepidlá
Akrylové tmely
Akrylový tmel na sadrokartóny.......................................................................28
Akrylový tmel................................................................................................28
Silikón akrylový tmel.....................................................................................28
Akrylový štukový tmel....................................................................................28
Akryl Exteriér.................................................................................................28
Silikóny - elastické tmely
Sanitárny silikón PREMIUM...........................................................................29
Sanitárny silikón NANO TECH........................................................................29
Univerzálny silikón........................................................................................29
Neutrálny silikón OXIM..................................................................................29
Sanitárny neutrálny silikón OXIM...................................................................29
Neutrálny silikón ALCOXY..............................................................................30
Sklenársky silikón.........................................................................................30
* DB Expert - Vzorkovník základných tmelov a silikónov..................................30
Polyuretánové lepidlá a tmely
PU 50 FC Polyuretánový tmel........................................................................31
PU 15 LM Polyuretánový tmel........................................................................31
Bond Flex PU 40 FC - polyuretán...................................................................31
* DB Expert - Bond Flex PU 40 FC - polyuretán.............................................31
* DB Expert - Správne tmelenie dilatačných škár............................................32
Strešné polyuretánové lepidlo PU - ROOFIX...................................................33
PU lepidlo na dlažbu a hydroizoláciu 2 v 1.....................................................33
* DB Expert - PU lepidlo na dlažbu a hydroizoláciu 2 v 1................................33
POWER KLEBER (PU lepidlo D4)...................................................................34
Konštrukčné PU lepidlo.................................................................................34
Rýchle konštrukčné PU lepidlo......................................................................34
Hybriflex HM / vysokomodulový High-tech polyuretán bez rozpúšťadiel . .......34
Hybriflex LM / nízkomodulový High-tech polyuretán bez rozpúšťadiel ............34
PRIMER 250 na savé podklady......................................................................34
Primer FIRST ONE na nesavé podklady..........................................................34
MS polymérové lepidlá a tmely
MAMUT GLUE (High tack).............................................................................35
MAMUG GLUE CRYSTAL...............................................................................35
MAMUG GLUE TOTAL...................................................................................35
MS UNIFIX....................................................................................................35
MS UNIFIX CLEAR.........................................................................................35
MS UNIFIX METAL........................................................................................35
MS lepidlo na dlažbu a hydroizoláciu 2 v 1....................................................35
Disperzné lepidlá
Montážne lepidlo..........................................................................................36
Lepidlo na polystyrén....................................................................................36
Lepidlo na obklady........................................................................................36
* DB Expert - Lepidlo na obklady...................................................................36
Rozpúšťadlové lepidlá
Klince a skrutky v tube..................................................................................37
Montážne neoprénové lepidlo........................................................................37
Lepidlo na zrkadlá.........................................................................................37
Akvaristické lepidlo.......................................................................................37
Bitúmenové a butylénové tmely
Strešný bitúmenový tmel...............................................................................38
Strešné bitúmenové lepidlo (Tixoplast)..........................................................38
Stavbársky butylénový tmel...........................................................................38
* DB Expert - Bitúmenové tmely a lepidlá v stavebníctve................................38
Fotografie výrobkov v tomto cenníku a katalógu sú len ilustračné a nemusia sa vždy zhodovať s ponúkaným tovarom. Zmeny cien a tlačové chyby sú vyhradené.
2
05/2012
Obsah
Platnosť od 1. júla 2012
Klampiarsky tmel, Klampiarsky tmel PROFI....................................................39
Karosársky tmel.............................................................................................39
Gasket sealant...............................................................................................39
Kachliarsky tmel............................................................................................39
Izolačný tmel................................................................................................40
Stavebný tmel PROFI.....................................................................................40
Strešný neutrálny silikón...............................................................................40
Strešný červený tmel (elastický)....................................................................40
Tmel na opravy.............................................................................................40
S-T1 Pružný škárovací tmel............................................................................41
S-T5 Špeciálny škárovací tmel.......................................................................41
Sklenársky tmel.............................................................................................41
Potravinársky silikón......................................................................................41
Profesionálne tmely a lepidlá v balení 25 ml
Sanitárny silikón...........................................................................................41
Sanitárny neutrálny silikón.............................................................................41
Gasket sealant...............................................................................................41
MAMUT GLUE (High tack).............................................................................41
POWER KLEBER (PU lepidlo D4)...................................................................41
PU 50 FC Polyuretánové lepidlo....................................................................41
Klince a skrutky v tube..................................................................................41
Den Braven AUTOMATIC
Automatic Gasket sealant..............................................................................42
Automatic Gasket sealant PROFI....................................................................42
Automatic Sanitárny silikón NANO.................................................................42
Automatic Bond Kleber.................................................................................42
* DB Expert - Revolučné riešenie...................................................................42
Kotviaca technika
Chemická kotva POLYESTER..........................................................................44
Chemická kotva bez styrénu POLYESTER SF...................................................44
Chemická kotva VINYLESTER SF...................................................................44
Chemická kotva ARCTIC................................................................................44
Chemická kotva PE 300 S.............................................................................45
Chemická kotva PE 300 SF............................................................................45
Chemická kotva ALLFIX.................................................................................45
Plastové sitká pre kotvenie do dutých materiálov............................................45
Plastové sitká pre kotvenie do dutých materiálov v blistre...............................45
Náhradné aplikačné špičky............................................................................45
Kovové sitká pre kotvenie do dutých materiálov..............................................46
Aplikačné pištoľe na kotvy, vzduchová pumpa, čistiace kefky..........................46
Natĺkacia kotva DAK......................................................................................46
Natĺkacia hmoždinka.....................................................................................46
Tmely, silikóny a lepidlá II.
Sadrokartonárske tmely a príslušenstvo
Finish tmel na sadrokartóny...........................................................................48
Sadrokartonárska stierka................................................................................48
Univerzálny brúsiteľný tmel...........................................................................48
Finálna brúsiteľná stierka 0 - 3 mm...............................................................48
Šľahaný sadrový brúsiteľný tmel (Qualy Fill)..................................................48
Akrylový tmel na sadrokartóny.......................................................................49
Brúsiteľný tmel na sadrokartóny.....................................................................49
Špeciálna tmeliaca hmota SUPER FLOT.........................................................49
Rohový profil AL a PLAST..............................................................................49
SDK rohová páska s AL výstuhou...................................................................49
Parotesná zábrana N......................................................................................49
Natĺkacia kotva DAK......................................................................................50
Vruty do sadrokartónu...................................................................................50
Kotva rozkladacia (pružinová)........................................................................50
Sklená bandáž na sadrokartóny......................................................................51
Samolepiaca mriežka na sadrokartóny...........................................................51
Samolepiaci PE pás pod sadrokartonárske profily..........................................51
Brúsna mriežka na sadrokartóny.....................................................................51
Hladidlo na brúsnu mriežku...........................................................................51
Protipožiarny program
Protipožiarny silikón Pyropol.........................................................................51
Protipožiarny tmel Pyrocryl............................................................................51
Protipožiarna pena - trubičková.....................................................................51
Protipožiarna pena - pištoľová.......................................................................51
Lepidlá a tmely pre podlahárov
Fixpren UNI 50 Plus......................................................................................52
Lepidlo na drevo Woodfix D3.........................................................................52
Lepidlo na drevo Woodfix D2.........................................................................52
Polyuretánové lepidlo na drevo D4.................................................................52
Lepidlo na koberce a PVC krytiny...................................................................52
* DB Expert - Lepidlo na koberce V7508........................................................53
Lepidlo na koberce V7508.............................................................................53
* DB Expert - Lepidlo na PVC krytiny V7508...................................................53
Lepidlo na PVC krytiny V7508.......................................................................53
Parketový tmel..............................................................................................54
MAMUT GLUE na podlahové lišty..................................................................54
Lepidlo na plávajúce podlahy D3...................................................................54
Brúsiteľný tmel na drevo................................................................................54
PU lepidlo na plošné lepenie podláh (Polyflex parket SPS)............................55
* DB Expert - Polyflex parket SPS..................................................................55
Špeciálne lepidlá
Instal Fix.......................................................................................................56
Sekundové lepidlo........................................................................................56
Tavné lepidlá
Tavné pištole a náplne...................................................................................56
* DB Expert - Tavné pištole............................................................................56
Príslušenstvo pre tmely a silikóny
Profi aplikačné pištole na kartuše...................................................................57
Profi aplikačné pištole na kartuše s prevodom................................................57
Profi pneumatická pištoľ pre aplikáciu z kartuše.............................................57
Hobby aplikačné pištole na kartuše................................................................57
Profi pištole pre aplikáciu zo salámy (hadicových vreciek)..............................57
Aplikačná pištoľ CLICK GUN..........................................................................58
* DB Expert - Aplikačná pištoľ CLICK GUN.....................................................58
Cementové lepidlá, tmely a stierky
Lepenie obkladov a dlažieb
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1..........................60
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX C2TE............................60
Flexi lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ EXTRA C2T...................................60
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ C2.........................................60
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu QUATRZ PROFI 801............................61
Lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ KLASIK C1...........................................61
Lepiaci a murovací tmel na pórobetón a tehly QUARTZ PORO.........................61
Balkónový profil............................................................................................61
Balkónový profil rohový.................................................................................61
Spojka balkónového profilu...........................................................................61
Finalizácia povrchu
Škárovacia hmota na obklady a dlažbu QUARTZ FUGEN..................................62
Vnútorná štuková omietka QUARTZ ŠTUK.......................................................62
Krížiky pre obkladačov...................................................................................62
Klínky pre obkladačov...................................................................................62
Hladidlá pre obkladačov a fasádnikov............................................................62
Škrabáky fasádneho polystyrénu (plechové rapo)...........................................62
Fasádne lepidlá a stierky
Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA......................................................63
Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI.............................................................63
Sadra rýchloopravná FAST GIPS....................................................................63
Sadrová omietka SUPER JEMNÁ....................................................................63
Armovacie tkaniny
Armovacia perlinka QUARTZ DEBETEX...........................................................64
Armovacia perlinka DEBETEX EXTRA.............................................................64
Armovacia perlinka VALMIERA......................................................................64
* DB Expert - Armovacia sklovláknitá sieťka (perlinka)....................................64
Plošné vyrovnávanie podkladu
Rýchlotuhnúca samonivelačná hmota na podlahy QUARTZ SUPER.................65
Samonivelačná hmota na podlahy QUARTZ PREMIUM...................................65
Flexibilná samonivelačná hmota na podlahy QUARTZ PLUS THERMO.............65
Teleskopická tyč, Valček pórovací (ježko).......................................................65
Dilatačný pás................................................................................................66
Penový PE pás pod plávajúce podlahy...........................................................66
OBSAH
Špeciálne tmely
Lokálne vyrovnávanie podkladu
Výplňová opravná stierka na betón QUARTZ VÝPLŇ........................................66
Finálna opravná stierka na betón QUARTZ FINAL............................................66
Fotografie výrobkov v tomto cenníku a katalógu sú len ilustračné a nemusia sa vždy zhodovať s ponúkaným tovarom. Zmeny cien a tlačové chyby sú vyhradené.
3
Obsah
Hydroizolácia a separácia
Hydroizolačné nátery
Tekutá lepenka S-T8......................................................................................68
Jednozložková hydroizolácia KÚPEĽŇA..........................................................68
Jednozložková hydroizolácia EXTERIÉR..........................................................68
Tekutá elastická hydroizolácia........................................................................68
* DB Expert - S-T8 Tekutá lepenka.................................................................69
Tesniaci pás S-T8..........................................................................................70
Páska FLEECEBAND / butylový pás s textíliou................................................70
Hĺbková hydroizolácia HYDRO BLOK..............................................................70
Hydroizolačná membrána KÚPEĽŇA..............................................................70
Geotextílie
Geotextília ŠTANDARD 200...........................................................................71
Geotextília ŠTANDARD 300...........................................................................71
* DB Expert - Geotextília v stavebníctve.........................................................71
Nopová fólia
Nopová fólia 400 a 500.................................................................................72
Anti Radon STOP..........................................................................................72
Zakončovací profil NPF..................................................................................72
Kovový klinec s podložkou............................................................................72
Stavebná chémia
Penetračné nátery
Ochranný náter na drevo BASIC.....................................................................84
Ochranný náter na drevo PROFI.....................................................................84
Ochranný náter na drevo PLUS.......................................................................84
Strešné fólie a membrány
Kontaktná membrána PRÉMIUM....................................................................86
Kontaktná membrána SEPARAČNÁ 450.........................................................86
Reflexná fólia ALPET.....................................................................................86
Parotesná zábrana N......................................................................................86
Paropriepustná fólia D...................................................................................86
Lepidlo na parozábrany PROFI.......................................................................87
Lepidlo na parozábrany..................................................................................87
Strešná fixačná páska DB MEMBRÁNA...........................................................87
Butylová páska na lepenie parozábran............................................................87
Fixačná páska na fólie...................................................................................87
Strešná fixačná páska DB FLEX......................................................................88
Strešná fixačná páska DB DUO.......................................................................88
* DB Expert - Použitie podstrešných fólií........................................................88
Príslušenstvo pre strechy
Oblasť hrebeňa
Impregnačný a ochranný náter stien...............................................................75
Impregnačný a ochranný náter stien PROFI....................................................75
Hrebeňový pás ŠTANDARD............................................................................90
Hrebeňový pás GEO......................................................................................90
Hrebeňový pás SUPER..................................................................................90
Hrebeňový pás METAL ALU...........................................................................90
Držiak hrebeňovej laty G BRACKET................................................................91
Držiak hrebeňovej laty B BRACKET................................................................91
Hrebeňová uzávera DECK..............................................................................91
Príchytka hrebeňových tašiek CLAMP............................................................91
Vetrací hrebeňový pás AIR FLEX.....................................................................91
Vetrací hrebeňový pás AIR FLEX S.................................................................91
Prísady do betónu
Oblasť úžľabia
Penetračný náter S-T70.................................................................................74
S2802A Prímes stavebných zmesí.................................................................74
S2802A Koncentrát stavebných zmesí...........................................................74
Penetračný a spojovací náter.........................................................................75
Hĺbková penetrácia........................................................................................75
Adhézny mostík ...........................................................................................75
Vodoodpudivé impregnačné nátery
Plastifikátor betónov......................................................................................76
Power Mix.....................................................................................................76
Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt....................................................76
Nemrznúca prísada do stavebných hmôt S2802Z...........................................76
Nemrznúca prísada do stavebných hmôt........................................................76
Pohlcovač vlhkosti a pachu
Pohlcovač vlhkosti a pachu Cleanhome.........................................................77
* DB Expert - Pohlcovač vlhkosti a pachu Cleanhome....................................77
Prísady do mált
Prevzdušňovací plastifikátor mált...................................................................78
Prísada do omietky proti vlhkosti...................................................................78
Povrchovo aktívne látky
Odstraňovač zvyškov cementových škvŕn.......................................................78
Čistič obkladov a dlažieb / parfumovaný........................................................78
Biocídna ochrana
Likvidátor plesní s dlhodobým účinkom.........................................................78
DenBit - asfaltové hydroizolácie
OBSAH
Ochranné nátery na drevo
Asfaltový penetračný lak - DenBit BR-ALP......................................................80
Asfaltový izolačný lak - DenBit DK-ATN.........................................................80
Gumoasfaltová penetrácia - DenBit DISPER AS..............................................80
Gumoasfaltová hydroizolácia - DenBit DISPER DN.........................................80
Reflexný ochranný lak - DenBit REFLEX ALU..................................................80
Asfaltová opravná stierka - DenBit U..............................................................81
Strešný bitúmenový tmel - DenBit ROOFPLAST.............................................81
Strešný bitúmenový pás - DenBit ALUBAND...................................................81
Lepidlo na asfaltové pásy za studena - DenBit BOND......................................81
Lepidlo na polystyrén a asfaltové pásy - DenBit STYRO LT..............................81
Bitúmenové lepidlo - DenBit SUPER BOND...................................................82
Lepidlo na polystyrén a asfaltové pásy - DenBit STYRO CELOROČNÝ..............82
Strešný bitúmenový tmel - DenBit AQUA STOP..............................................82
Strešný hydroizolačný náter - DenBit S-T4 červený.........................................82
Studená obaľovaná asfaltová zmes - DenBit RB..............................................82
Penový tesniaci klín úžľabia VALLEY WEDGE..................................................91
Oblasť odkvapov
Odkvapový hrebeň COMB..............................................................................92
Odkvapový hrebeň s ventilačnou mriežkou COMB VENTI................................92
Ventilačný element GRATE VENTI..................................................................92
Odkvapová mriežka EAVES GRATE.................................................................92
Príchytka rezaných tašiek STAPLE C..............................................................92
Oblasť komínov
Tesniaci komínový pás FLEX 3D....................................................................92
Tesniaci komínový pás FLEX ŠTANDARD PB..................................................92
Vonkajší zateplovací systém fasád ETICS
Dekoratívne omietky Super Color
Akrylátová omietka zatieraná (hladená) .........................................................94
Akrylátová omietka ryhovaná (škrabaná).........................................................94
Akrylátová penetrácia pod dekoratívne omietky..............................................94
Disperzná fasádna farba.................................................................................94
Silikónová omietka zatieraná (hladená) .........................................................95
Silikónová omietka ryhovaná (škrabaná)........................................................95
Silikónová penetrácia pod dekoratívne omietky..............................................95
Silikónová fasádna farba................................................................................95
Moderné lepidlá na zateplovanie fasád
Thermo Kleber .............................................................................................96
Thermo Kleber WINTER.................................................................................96
Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA......................................................96
Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI.............................................................96
Thermo Kleber WOOD...................................................................................96
Thermo Kleber ROOF....................................................................................96
Ochrana fasád
Ochrana fasád PREVENT................................................................................97
* DB Expert - Údržba, čistenie a ochrana fasád..............................................97
Fotografie výrobkov v tomto cenníku a katalógu sú len ilustračné a nemusia sa vždy zhodovať s ponúkaným tovarom. Zmeny cien a tlačové chyby sú vyhradené.
4
05/2012
Obsah
Platnost od 1. července 2012
Armovacia perlinka QUARTZ DEBETEX, DEBETEX EXTRA, VALMIERA.............97
Fasádny polystyrén EPS 70...........................................................................98
Fasádny tanier KC so záslepkou.....................................................................98
PVC fréza na polystyrenovú zátku...................................................................98
Polystyrénová zátka EPS................................................................................98
Tanierová hmoždinka KI-10 KOELNER............................................................98
Tanierová hmoždinka KI-10N KOELNER..........................................................98
Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom LTX 10 WKRET-MET.........................99
Tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom LMX 10 WKRET-MET.........................99
Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom LFN 10 WKRET-MET........................99
Tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom LFM 10 WKRET-MET.........................99
* DB Expert - Funkcia hmoždiniek..................................................................99
Soklový profil AL . ......................................................................................100
Spojka soklových profilov............................................................................100
Vymedzovacia podložka..............................................................................100
Odkvapnica LO s tkaninou............................................................................100
Kombi lišta rohová (AL) s tkaninou .............................................................100
Kombi lišta rohová (PLAST) s tkaninou .......................................................100
Kombi lišta rohová (AL) s tkaninou VERTEX..................................................100
Kombi lišta rohová (PLAST) s tkaninou VERTEX...........................................100
Okenný profil pre zateplovacie systémy........................................................101
Okenný profil US8.......................................................................................101
Lešenárská sieť............................................................................................101
Ochranná samolepiaca fólia na okná a dvere LDPE.......................................101
Fasádna páska STRONG..............................................................................101
* DB Expert - Vonkajší tepelno-izolačný kompozitný systém Den Braven.......102
Profily Protektor
Exteriér
Roh s PVC hranou 8 mm 1023....................................................................104
Roh s PVC hranou 15 mm 1028 „Z“............................................................104
Sokel s odkvapničkou 10 mm s ochranou z PVC 1227.................................104
Sokel s odkvapničkou 14 mm s ochranou z PVC 1225.................................104
Sokel s odkvapničkou 20 mm s ochranou z PVC 1229.................................104
Dilatácia pre rovné plochy 10 mm s PVC prvkom 7501................................104
Dilatácia pre rovné plochy 14 mm s PVC prvkom 7503................................104
Interiér
Roh ostrý 10 mm 10077.............................................................................104
Roh guľatý 10 mm 1005..............................................................................104
Rýchloomietnik 6 mm 1106 „Z“..................................................................104
Rýchloomietnik 10 mm 1105......................................................................104
Profil pre suchú výstavbu 3 mm MMG 28....................................................104
Roh zaoblený 12 mm 1038 „Z“...................................................................104
Ukončovací profil 3 mm 1236.....................................................................104
Ukončovací profil 6 mm 1216.....................................................................104
Ukončovací profil 9 mm 1211.....................................................................104
Maliarsky program
Interiérová farba super biela.........................................................................106
Maliarsky náter............................................................................................106
Interiérová farba na sadrokartóny..................................................................106
Maliarska akrylátová penetrácia...................................................................106
Fungicídna penetrácia.................................................................................106
Sct. Croix napúšťací olej..............................................................................106
Penetračný epoxy náter................................................................................106
Podlahový epoxy náter.................................................................................106
Pásky a obalové materiály
Maskovacie krepové pásky
Maskovacia krepová páska 60°C..................................................................108
Maskovacia krepová páska 80°C..................................................................108
Maliarska páska modrá UV..........................................................................108
Maskovacia páska na zakrivené plochy........................................................108
Profi UV odolná maskovacia páska...............................................................108
Fasádna páska STRONG..............................................................................108
Textilné lepiace a lemovacie pásky
Univerzálna textilná páska............................................................................109
Textilná lemovacia páska (kobercová)..........................................................109
PE lepiace a tesniace pásky
Obojstranne lepiaca upevňovacia páska v krabičke.......................................109
Obojstranne lepiaca upevňovacia páska v návinoch rolí................................109
Samolepiaca tesniaca páska do okien a dverí...............................................110
Tesniace profily z EPDM gumy.....................................................................110
Dverová tesniaca lišta JOLYFLEX..................................................................110
Podložná PE páska na zasklievanie...............................................................110
Kobercová obojstranne lepiaca páska .........................................................110
Kobercová obojstranne lepiaca páska s textilnou výstuhou...........................110
Výstražné a bariérové pásky
Bariérová páska...........................................................................................111
Lepiaca páska výstražná...............................................................................111
Výstražná fólia.............................................................................................111
Pásky PROFI
Samozvariteľná opravárenská páska.............................................................111
Hliníková páska...........................................................................................111
Metalizovaná páska.....................................................................................111
Butylová páska............................................................................................111
Zakrývacie fólie a plachty
Zakrývacia fólia...........................................................................................112
Zakrývacia plachta s kovovými okami...........................................................112
Stavebná zakrývacia fólia vysokopevnostná..................................................112
Ochranná samolepiaca fólia na okná a dvere LDPE.......................................112
PE stavebná fólia - polorukáv a rukáv (hadica).............................................113
Zakrývacia fólia s maskovacou páskou.........................................................113
COVERTEX Maliarska absorpčná textília s krycou PE vrstvou........................113
Tepelná izolačná fólia Thermoflex................................................................113
Protišmyková samolepiaca páska.................................................................113
Obalové materiály
Lepiaca páska / IZOLEPA.............................................................................114
Prieťažná fólia - ručná (Stretch foil).............................................................114
PE vrecia a vrecká na odpad........................................................................114
Železiarstvo
Diamantový kotúč segmentový ŠTANDARD..................................................116
Diamantový kotúč plný ŠTANDARD.............................................................116
Vrtáky SDS..................................................................................................116
Univerzálne mazivo WD-40.........................................................................116
Značkovací sprej.........................................................................................117
* DB Expert - Značkovací sprej....................................................................117
Dverová a okenná zarážka STOPPY...............................................................118
Vedrá a maltovníky......................................................................................118
Silikónové stierky........................................................................................119
Zvlhčovac škár............................................................................................119
Vyhladzovací roztok Finisher........................................................................119
Odstraňovač silikónu...................................................................................119
Odstraňovač tmelov v spreji........................................................................119
Vyplňovací povrazec....................................................................................119
Vyplňovací povrazec / hobby balenie...........................................................119
Čistiace papierové utierky............................................................................119
Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky..........................................................119
Náhradné aplikačné špičky na kartuše 3+2 ks ZADARMO............................120
Náhradné špičky Mamut Glue blister 3+2 ks ZADARMO.............................120
Náhradné aplikačné špičky na kartuše 360° 3+2 ks ZADARMO...................120
Brúsna špongia pre stolárov........................................................................120
Rezač kartuší - cartridge cutters..................................................................120
Odlamovacie nože.......................................................................................120
Profi odlamovacie nože pre sadrokartonárov.................................................120
Štetce AMIKO..............................................................................................120
Štetce za radiátory „zárožáky“......................................................................120
CRANIT - bazénová chémia
Cranit Triplex tablety - dezinfekcia, proti riasam, vločkovanie........................122
Cranit Quatro tablety - dezinfekcia, proti riasam, vločkovanie, stabilizácia.....122
Cranit Chlor šok - rýchla dezinfekcia vody...................................................122
Cranit Proti riasam - zabraňuje rastu, likvidácia............................................122
Cranit pH mínus - znižuje hodnotu pH.........................................................122
Cranit pH plus - zvyšuje hodnotu pH...........................................................122
Cranit Flokul UTRA - vločkovanie.................................................................122
Cranit Zima - zazimovanie bazéna................................................................122
Cranit Tester pre bazény 4 v 1......................................................................122
OBSAH
Komponenty na zateplovanie fasád
Fotografie výrobkov v tomto cenníku a katalógu sú len ilustračné a nemusia sa vždy zhodovať s ponúkaným tovarom. Zmeny cien a tlačové chyby sú vyhradené.
5
Obsah
AUTOPRODUKTY TECTANE®
Univerzálna vazelína RL...............................................................................127
Univerzálna vazelína....................................................................................127
Gasket sealant.............................................................................................127
Teflónový sprej............................................................................................127
Nestekavé mazivo........................................................................................128
Rezný a vŕtací olej.......................................................................................128
Lepidlo na autosklá PU Windscreen 60 a Primer WS....................................128
Lepidlo na autosklá TECFLEX 3060 a čistič FIRST 1.....................................128
Samozvariteľná opravárenská páska.............................................................128
Autoprodukty TECTANE® - čističe
Čistič bŕzd bez acetónu...............................................................................124
Čistič bŕzd bez acetónu / vôna citrón...........................................................124
Čistič karburátorov......................................................................................124
Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji..............................................................124
Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji so zmrazovacím efektom........................124
Penový aktívny čistič...................................................................................124
Aktívny čistič..............................................................................................124
Aktívny čistič / vôna citrus...........................................................................124
Odstraňovač etikiet a pások.........................................................................124
Čistič skiel..................................................................................................125
Penový čistič skiel / vôna citrón...................................................................125
Odstraňovač hmyzu.....................................................................................125
Čistič diskov ..............................................................................................125
Autošampón...............................................................................................125
Leštiaci šampón s voskom...........................................................................125
Autoprodukty TECTANE® - karoséria
Autolak čierny mat, Autolak čierny lesk........................................................128
Lak na ráfiky - strieborný.............................................................................128
Zinkový sprej...............................................................................................128
Opravátor zinku...........................................................................................129
Zink – Alu sprej...........................................................................................129
Hliníkový sprej............................................................................................129
Antikorózna ochrana - červenohnedá...........................................................129
Ochrana dutín.............................................................................................129
Ochrana podvozkov – kaučuk......................................................................129
Hercuseal SEALER 306 / striekateľný MS polymér.......................................129
Aplikačná pištoľ na striekateľný MS polymér SEALER 306............................129
Karosársky tmel .........................................................................................129
Auto tesnenie 230-17.................................................................................129
Polyesterový tmel........................................................................................130
Polyesterový tmel s vláknom.......................................................................130
Autoprodukty TECTANE® - starostlivosť
Sprej na ochranu kabeláže proti hlodavcom a kunám...................................125
Ochranný lak na motor................................................................................125
Cockpit sprej...............................................................................................125
Čistič palubných dosiek..............................................................................125
Oživovač – čistič plastov.............................................................................126
Leštenka na chróm a nerez...........................................................................126
Penový oživovač pneumatík.........................................................................126
Elektro – kontakt sprej.................................................................................126
Ochranný vosk............................................................................................126
Tekuté stierače v spreji................................................................................126
Čistič klimatizácie.......................................................................................126
Starostlivosť o kožu.....................................................................................126
Technické spreje TECTANE® - zimný program
Rozmrazovač skiel.......................................................................................130
Rozmrazovač...............................................................................................130
Rýchly štart.................................................................................................130
Autoprodukty TECTANE® - prevádzkové kvapaliny
Brzdová kvapalina DOT3..............................................................................130
Brzdová kvapalina DOT4..............................................................................130
Diesel ŠTART aditív.....................................................................................130
Letný koncentrát do ostrekovačov................................................................131
Letná kvapalina do ostrekovačov..................................................................131
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -20°C...............................................131
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -30°C...............................................131
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -40°C...............................................131
Autoprodukty TECTANE - servis a údržba
®
Ochranný zvárací sprej................................................................................126
Reťazový olej...............................................................................................126
Sprej na klinové remene..............................................................................127
Silikónový sprej..........................................................................................127
Medená pasta v spreji.................................................................................127
Keramické mazivo.......................................................................................127
Biela vazelína..............................................................................................127
EFEKTÍVNE VYUŽITIE KATALÓGU A CENNÍKA DEN BRAVEN
Vážení obchodní priatelia,
v nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame niekoľko jednoduchých krokov pre maximálne využitie nového cenníka v systéme objednávania a identifikácie tovaru. Preštudujte si, prosím, modelový príklad, aby pri Vašich objednávkach nedochádzalo k nedorozumeniu - zámene tovaru. Preto uvádzajte na objednávkach také OBJEDNÁVKOVÉ
ČÍSLO, ktoré jednoznačne identifikuje výrobok.
Ilustračné foto
Vybrané vlastnosti
výrobku
Stručný popis
použitia výrobku
Názov výrobku
Piktogramy
(viď. nižšie)
Katalógové číslo
technickej dokumentácie
04.40
MAMUT GLUE (High tack)
Pre mimoriadne odolné lepené spoje už s maximálnou počiatočnou pevnosťou. Prilepí i ťažké predmety mamuťou silou k podkladu,
bez nutnej fixácie lepeného spoja. Pevnosť v ťahu po vytvrdnutí až 22 kg/cm2. Nahrádza klince, skrutky a nity. Ide o špeciálnu modifikáciu MS polymérov, vytvárajúcu po vytvrdnutí pretierateľný vysokopevnostný
Charakteristika
a elastický spoj. Nie je agresívny k podkladom, je ideálny na lepenie zrkadiel.
OBSAH
TOVAR NA OBJEDNÁVKU
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS V
KARTÓNE
51910BD
kartuša
290 ml
12 ks
biela
51911BD
kartuša
290 ml
12 ks
čierna
6,71 €
51912BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
13,23 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
6,71 €
• Okamžitá a vynikajúca priľnavosť k podkladu
• Bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
• Rýchlo vytvrdzujúce bez zápachu
• Trvalo pružný, odolný vlhku a vode (vodotesný spoj),
poveternostným vplyvom
• Odolný plesniam, slanej vode (more), chlóru, čistiacim
prostriedkom
Použité piktogramy a ich význam:
Odolný voči
priamemu
slnku a UV
Rýchloschnúci
Odolný voči
vysokým
teplotám
Pôsobiaci
likvidačne
voči hmyzu
Odolný
voči hubám
a plesniam
Brúsiteľný
Pretierateľný
Odolný voči
vlhkosti
a vode
Pre vonkajšie
použitie
Pre vnútorné
použitie
Filtrácia
Drenáž
Separácia
Ochrana
Karta
bezpečnostných
údajov
Technický list
Mrazuvzdorný
Fotografie výrobkov v tomto cenníku a katalógu sú len ilustračné a nemusia sa vždy zhodovať s ponúkaným tovarom. Zmeny cien a tlačové chyby sú vyhradené.
6
05/2012
TOP PRODUKTY
TOP produkty
04.40
Pre mimoriadne odolné lepené spoje už s maximálnou počiatočnou pevnosťou. Prilepí i ťažké predmety mamuťou
silou k podkladu, bez nutnej fixácie lepeného spoja. Pevnosť v ťahu po vytvrdnutí až 22 kg/cm2. Nahrádza klince,
skrutky a nity. Ide o špeciálnu modifikáciu MS polymérov, vytvárajúcu po vytvrdnutí pretierateľný vysokopevnostný
a elastický spoj. Nie je agresívny k podkladom, je ideálny na lepenie zrkadiel.
Ďalšie použitie:
Kdekoľvek v stavebnom a strojárenskom priemysle alebo v domácnosti či na záhrade.
Lepenie vodotesných spojov v strojnom a automobilovom priemysle, konštrukčných dielov automobilov, autobusov, karavanov, osobných vagónov - (pohlcuje vibrácie). Lepenie nerezovej ocele, hliníka, medi, olova, skla,
polykarbonátov, PS, PUR, PVC a niektorých druhov plastov.
Lepenie konštrukčných vodotesných spojov v stavebnom priemysle, lepenie betónu, keramických
dlaždíc, smaltu, zrkadiel, dreva, muriva,
sadrokartónu, dosiek CETRIS tvoriacich výplň zábradlia balkónov – certifikované a pod.
Technické údaje
TOP produkty
Základ / Materiál.................................................. MS polymér
Tepelná odolnosť......................... –40 / +95°C (po vytvrdnutí)
Dilatačná schopnosť.....................................................± 25%
Doba vytvorenia povrchovej vrstvy..................≈ 10 – 15 minút
Pevnosť v ťahu...................................... 2,18 MPa ≈ 22 kg/cm2
Pevnosť v šmyku...................................................... 1,40 MPa
Tvrdosť podľa Shore A (3s)....................................... ≈ 60 ± 3
Charakteristika
• Okamžitá a vynikajúca priľnavosť k podkladu
• Bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
• Rýchlo vytvrdzujúci, bez zápachu
• Trvalo pružný, odolný vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom
• Odolný plesniam, slanej vode (more), chlóru, čistiacim prostriedkom
TOVAR NA OBJEDNÁVKU
Zoznámte sa tiež s novinkami
CRYSTAL a TOTAL, nové na strane 35.
8
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
51910BD
kartuša
290 ml
12 ks
biela
51911BD
kartuša
290 ml
12 ks
čierna
6,71 €
51912BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
13,23 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
6,71 €
TOP produkty
BOND FLEX PU 40 FC
04.18
- polyuretán
Jedinečné riešenie pre stavbu a domácnosť. Výborne lepí a tesní všetky spoje. Výborná priľnavosť na betón, prírodný kameň,
murivo, drevo, sklo a kovy. Uplatní sa medzi murármi, klampiarmi, pokrývačmi, mechanikmi, elektromontérmi aj zámočníkmi.
Použitie:
Údržba, opravy, výstavba, montáže, lepenie parapetov, prahov, schodišťových stupňov, klampiarskych prvkov, prvkov fasád,
nábytku, lepenie obkladov na steny a oceľové konštrukcie, na betón, kameň, murivo, drevo, kovy, sklo a vybrané typy plastov.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
31421BD
kartuša
310 ml
12 ks
biela
5,18 €
31422BD
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
5,18 €
MULTI KLEBER
05.22, 05.22W
pištoľová, trubičková pena
Jednokomponentné, viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných dosiek napr. Light-Board a podobných systémov, obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov
z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek, ale i sadrokartónu, cementovo - vláknitých dosiek a i. v systéme suchej
výstavby. Ideálne na lepenie murovaného jadra bytových domov, zvukových medzibytových priečok a i. Lepenie
expandovaného a extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a bežných stavebných materiálov z betónu, pórobetónu (Ytong, Porfix a i.), kameňov, tehál, dreva i kovu.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
40220MK
pistoľová dóza
750 ml
12 ks
žltá
7,65 €
40140MK
trubičková dóza
825 ml
12 ks
žltá
6,83 €
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
40324MK
pistoľová dóza
750 ml
12 ks
žltá
7,88 €
403233MK
trubičková dóza
825 ml
12 ks
žltá
7,14 €
OBJ. ČÍSLO
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Multi Kleber Winter
MS UNIFIX
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
04.41
tmel na všetky lepenia
Výrobok typu „All-in-One“. Lepiaci a tesniaci tmel s protiplesňovými fungicídmi na báze MS polymérov, určený
na tesnenie stavebných a konštrukčných škár. V stavebnom a strojárenskom priemysle alebo v domácnosti či
na záhrade, na lepenie vodotesných spojov konštrukčných dielov automobilov, autobusov, karavanov, škár kontajnerov, osobných vagónov, vrchné tesnenia zasklievacich systémov. Lepenie nerezovej ocele, hliníka, medi,
olova, skla, lepenie soklových a stenových obkladov a keramických dlaždíc, smaltu, zrkadiel, dreva, muriva,
sadrokartónu.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
52011BD
kartuša
290 ml
12 ks
transparentná
6,90 €
52012BD
kartuša
290 ml
12 ks
biela
6,51 €
52013BD
kartuša
290 ml
12 ks
šedá
6,51 €
52015BD
kartuša
290 ml
12 ks
čierna
6,51 €
520151BP
kartuša
290 ml
12 ks
metalická
7,10 €
TOP produkty
OBJ. ČÍSLO
9
TOP produkty
AKRYLOVÝ TMEL
03.12
na sadrokartóny
Je plasticko - elastický tmel s výbornou priľnavosťou k poréznym i neporéznym materiálom, lakovanému drevu a pod. Na
spoje medzi drevenými, kovovými konštrukciami alebo PVC rámami a murivom alebo sadrokartónom. Vďaka svojej vysokej
kvalite sa môže použiť i na vonkajšie aplikácie – škáry medzi rámami okien, zárubňami dverí, vonkajším murivom a opravy
trhlín v omietkach. Tmelenie dilatačných škár
POČET KS
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
FARBA
v exteriéroch budov v betóne, murive, kameni,
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
kovoch a pri opravách schodišťových stupňov.
20102BD
kartuša
310 ml 12 ks
biela
1,89 €
AKRYLOVÝ TMEL
OBJ. ČÍSLO
SANITÁRNY
OBAL
03.10
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
1,89 €
20102RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
20103RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
1,89 €
20104RL
kartuša
310 ml
12 ks
hnedá
1,89 €
20105RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
1,89 €
201130BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
3,14 €
201131BD
saláma
600 ml
12 ks
šedá
3,14 €
04.51
silikón NANO TECH
Na škárovanie obkladov, sanitárnej keramiky (umývadiel, bidetov, pisoárov, WC mís), spŕch, kuchynských liniek, smaltovaných
kúpeľňových vaní a pod. Vysoká priľnavosť na sklo, smalt, dlaždice a glazúrovanú keramiku. Obsahuje vysoko účinné protiplesňové fungicídy. Na škárovanie akrylátových vaničiek je nutné používať Sanitárny neutrálny silikón.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
30211RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
4,12 €
30212RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
4,12 €
30218RL
kartuša
310 ml
12 ks
manhattan
4,12 €
30213RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
4,12 €
30217RL
kartuša
310 ml
12 ks
strieborno šedá
4,12 €
30216RL
kartuša
310 ml
12 ks
bahama
4,12 €
30214RL
kartuša
310 ml
12 ks
hnedá
4,12 €
30215RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
4,12 €
NEUTRÁLNY
04.71
silikón OXIM
TOP produkty
Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov s povrchovou úpravou prevedenou syntetickými
a polyuretánovými lakmi. Silná priľnavosť ku sklu, hliníku, nerezovej oceli, pozinku a ostatným stavebným materiálom – nespôsobuje oxidáciu kovov. Tmelenie škár umývadiel, drezov, akrylátových vaní, chladiarenských boxov. Tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prechodov.
Upozornenie: Tmelenie drevených rámov okien a dverí s povrchovou úpravou prevedenou LAZUROVACÍMI lakmi nie je vhodné
vykonávať Neutrálnym silikónom oximového typu. Pre tieto účely sa vyrába – Silicone N, typu alcoxy.
10
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
30601RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
4,37 €
30602RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
4,37 €
30603RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
4,37 €
30604RL
kartuša
310 ml
12 ks
hnedá
4,37 €
30605RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
4,37 €
30631BD
saláma
600 ml
12 ks
transparentná
6,88 €
30632BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
6,88 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TOP produkty
MAXI TRUBIČKOVÁ
05.03, 05.04
nízkoexpanzná pena
Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní, izolácie potrubných systémov a k utesňovaniu
priechodov v stenách. Výplne drevených obkladov stien, izolácie a zatepľovanie strešných konštrukcií. Na izoláciu kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov, potrubných systémov a dutín. Utesňovanie priechodiek a chráničiek v stenách
a pod. Jednozložková polyuretánová pena s nízkou druhotnou expanziou. Extra nízka hustota finálneho výrobku je dosiahnutá pomocou špeciálneho adaptéru s tryskou na konci. Vysoká výťažnosť a malá expanzia ju predurčujú pre použitie
na miesta, kde sú vylúčené rozpínacie tlaky, napr. obložkové zárubne. Pohlcuje vibrácie a zvyšuje nepriezvučnosť. Trieda
reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40122GD
trubičková dóza
500 ml
12 ks
žltá
5,04 €
40142GD
trubičková dóza
825 ml
12 ks
žltá
7,51 €
Zimná maxi trubičková nízkoexpanzná pena do -15°C
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40322RZM
trubičková dóza
500 ml
12 ks
žltá
5,83 €
40323RZM
trubičková dóza
825 ml
12 ks
žltá
8,03 €
NÍZKOEXPANZNÁ
05.11
pena
Na špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia a vyššia hustota vytvrdzujúcej sa peny (obložkové zárubne,
parapetné dosky, schodišťové podstupnice, prahy a pod.). K výplni drevených obkladov stien, na izoláciu a zateplovanie
strešných konštrukcií. Je vhodná i na bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní alebo pri
izolácií kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov. Trieda reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40222BD
pištoľová dóza
750 ml
12 ks
zelená
6,04 €
05.25, 05.26
pištoľová pena
Profesionálna, jednozložková montážna a konštrukčná polyuretánová pena, špeciálne vyvinutá pre požiadavku maximálnej
výťažnosti s možnosťou použitia za teplôt až do +35°C. Výsledná pena má výbornú štruktúru i pri +1°C. Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod. Po vytvrdnutí objemovo stála a pretierateľná
bežnými náterovými hmotami. Nulová nutričná hodnota - odolná plesniam a roztočom. Ideálna na montáže otvorových
výplní (okná, výklady, dvere, vráta). Izolácie prestupov, utesňovanie priechodov a chráničiek v stenách a pod. Vyplňovanie
dutín v rámových konštrukciách ako tepelná a zvuková izolácia.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40221MG
pištoľová dóza
870 ml
12 ks
žltá
8,39 €
ZIMNÁ MEGA 70
TOP produkty
MEGA 70
pištoľová pena
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
40325MZ
pištoľová dóza (zimná)
870 ml
12 ks
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
žltá
8,70 €
11
TOP produkty
Armovacia perlinka
06.79
QUARTZ DEBETEX
Je sieťka zo skleného vlákna určená na zateplovanie fasád. Používa sa rovnako na vystužovanie vonkajších a vnútorných omietkových vrstiev na báze
cementu, vápna, iných anorganických spojív a spojív modifikovaných polymérmi. Vystužovanie (armovanie) omietok, polystyrénu pri stavbe stenových
priečok, bočných stien vaní a sprchových kútov a pod. Ďalej sa používa pri
vkladaní do cementových lepidiel pri pokladaní dlažby na nestabilné podklady a do hydroizolačných náterov napr. S-T4, Tekutá elastická hydroizolácia,
Tekutá asfaltová hydroizolácia alebo Tekutá lepenka S-T8 (suterény, kúpeľne,
terasy, balkóny a pod.). Skúšaná podľa ETAG 004.
GRAMÁŽ
(g/m2)
ŠÍRKA
(cm)
DĹŽKA
(m)
POČET KS
NA PALETE
FARBA
B9041BD
145
100
50
34 ks
biela
0,55 €
27,50 €
B90421BD
145
100
20
70 ks
biela
0,66 €
13,20 €
B9042BD
145
100
10
110 ks
biela
0,69 €
6,93 €
B9043BD
165
100
50
30 ks
biela
0,66 €
33,00 €
OBJ. ČÍSLO
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
BEZ DPH €/M2
Lepiaci a stierkový tmel
06.78
QUARTZ FASÁDA
Je suchá cementová lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces
zateplovania fasád tzv. lepenie tepelnoizolačných materiálov ako fasádneho polystyrénu EPS (expandovaného), XPS (extrudovaného polystyrénu),
izolačných dosiek z minerálnych vlákien na murivo a fasádu. Rovnako tak
sa používa na celý proces stierkovania, t.j .vkladanie armovacej mriežky /
perlinky na tieto tepelno izolačné materiály, a vytvára tak ideálny podklad
na finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok. Ďalej sa používa v kombinácii s armovacou perlinkou na renováciu starých vypraskaných
omietok. Nie je vhodná na kovové a plastové podklady a ďalej na podklady
z dreva a na báze drevnej hmoty! Približná spotreba 3,5 kg/m2 pri lepení
izolantu (podľa rovnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m2 pri hr. 1 mm pri nanášaní
základnej výstužnej vrstvy.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57106Q
vrece
25 kg
42 ks
šedá
8,13 €
THERMO KLEBER
Je jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté pre vysoko efektívne lepenie a montáž izolačných
systémov ETICS. Vhodné i pri vyplňovaní škár medzi tepelno izolačnými doskami z materiálov EPS, XPS a z minerálnych
vlákien (tzv. vaty) a pri lepení soklového EPS-P alebo XPS. Výborné pri tvorbe obvodového plášťa tzv. sendvičov pri drevostavbách (drevo – PUR - EPS). Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a pod.
TOP produkty
12
05.19
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40221TH
pištoľová dóza
750 ml
12 ks
žltá
7,65 €
TOP produkty
CHEMICKÁ KOTVA
07.52a
POLYESTER
Na kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických zariadení či lešení. Vhodné pre ťažké
kotvenie do kameňa, betónu, ľahké kotvenie do pórobetónu a ľahkého betónu alebo stredne ťažké zaťaženie pre fixovanie
drevených, oceľových konštrukcií, profilov, zábradlí, mreží, vodovodných armatúr a pod. v trvalo vlhkých priestoroch. Ide
o maximálne efektívny nerozperný systém kotvenia, kde nevzniká žiadne pnutie v základných materiáloch, takže kotvy
môžu byť blízko okrajov alebo blízko seba. Kartuša Chemickej kotvy je použiteľná po celú dobu doporučenej spotreby
jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzatváraním krytky kartuše.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
74002BD
kartuša
150 ml
10 ks
šedá
9,20 €
74015BD
kartuša
300 ml
10 ks
šedá
10,58 €
740111BD
kartuša
380 ml
12 ks
šedá
12,43 €
OBJ. ČÍSLO
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Náhradné aplikačné špičky
OBJ. ČÍSLO
74075RL
DĹŽKA
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
19 cm
1 ks
voľne
-
0,69 €
CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRÉNU
07.52b
POLYESTER SF
Na veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlaku. Vhodná pre kotvenie oceľových
tyčí, pätiek zábradlia, nosných stĺpov, madiel, tiahel a skrutiek. Kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod. Pri aplikácií do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko
a otvor je potrebné vyplniť úplne celý maltou. Pri kotvení do plných materiálov sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje
z 1/3 až 1/2.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
740011BD
kartuša
150 ml
10 ks
šedá
10,58 €
74014BD
kartuša
300 ml
10 ks
šedá
12,43 €
74012BD
kartuša
380 ml
12 ks
šedá
13,82 €
07.51
VINYLESTER SF
Je dvojzložkový, chemický kotviaci systém na báze vinylesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie stavebných dielov,
technologických zariadení či lešení s vysokou pevnosťou a únosnosťou. Vhodné pre ťažké kotvenie do kameňa, betónu,
pórobetónu a ľahkého betónu alebo stredne ťažké zaťaženie pre fixovanie drevených, oceľových konštrukcií, profilov, pätiek
zábradlia, mreží, vodovodných armatúr, nosných stĺpov, madiel, tiahel a skrutiek i v miestach s mokrou prevádzkou a pod.
Ide o maximálne efektívny nerozperný systém kotvenia, kde nevzniká žiadne pnutie v základných materiáloch, takže kotvy
môžu byť blízko okrajov alebo blízko seba. Kartuša Chemickej kotvy je použiteľná po celú dobu doporučenej spotreby
jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzatváraním krytky kartuše.
Pri aplikácií do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne celý
maltou. Pri kotvení do plných materiálov sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje z 1/3 až 1/2.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
74016BD
kartuša
300 ml
12 ks
tmavo šedá
13,82 €
74017BD
kartuša
380 ml
12 ks
tmavo šedá
15,67 €
TOP produkty
CHEMICKÁ KOTVA
13
TOP produkty
TEKUTÁ LEPENKA
09.S-T8
S-T8
Na hydroizolácie stenových, betónových, železobetónových konštrukcií,
ľahčených betónov, na potery, mazaniny, omietky, murovacie materiály
z pálených tehál, dosky CETRIS a sadrokartónové konštrukcie. Trvalo pružná
dvojzložková hydroizolačná tesniaca hmota na báze polymércementovej suspenzie, vhodná pod dlažby balkónov, terás a lodžií. Určená na hydroizolácie
pod obklady a dlažbu v kúpeľniach, bazénoch alebo vodných nádržiach. Pre
zvýšenie účinnosti sa vkladajú do rohu, kútov a dilatačných škár tesniace pásy
a priechody. Jedno balenie obsahuje sypkú a tekutú zložku. Odoláva tlakovej
vode. Vďaka extrémne vysokej priľnavosti k podkladom je vhodná i k antikoróznym náterom oceľových konštrukcií. Podľa účelu použitia, spôsobu nanášania
a savosti podkladu možno do zmesi pridať 10 až 15% vody. Druhú vrstvu je
možné naniesť po cca 24 hodinách. Doba spracovateľnosti je okolo 4 hodín.
Približná spotreba 1,5 kg/m2 pri 2 náteroch.
TESNIACI PÁS
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
vedro
7 kg
33 ks
šedá
23,70 €
vedro
15 kg
33 ks
šedá
48,79 €
sud
25 kg
12 ks
šedá
80,17 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
CH0304
CH0302
CH0305
09.S-T8
S-T8
Pre trvalo pružné utesnenie stykových a rohových škár, priechodov v stenách a podlahách, odpadov
v bazénoch, nádržiach a sprchových kútoch. Odoláva širokému rozpätiu teplôt, soliam, riedeným kyselinám a zásadám. Trvalo pružný kaučukový pás na báze špeciálnej polypropylénovej tkaniny s alkalickou
ochranou, opatrenou kaučukovým nástrekom. Po aplikácii s Tekutou lepenkou (S-T8) alebo Tekutou
elastickou hydroizoláciou vytvára pružné tesnenie rohových škár v stenách a podlahách. Súčasťou systému sú tiež: vnútorný, vonkajší roh a pružná priechodka.
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
Tesniaci pás blister
120 mm x 5 m
1 ks
šedá
9,56 €
Tesniaci pás
120 mm x 10 m
1 ks
šedá
17,84 €
Tesniaci pás
120 mm x 50 m
BALENIE
CH03053
CH0306
CH0307
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
1 ks
šedá
80,84 €
CH0308
Vnútorný tesniaci roh 140 mm x 140 mm
voľne
šedá
4,46 €
CH0309
Vonkajší tesniaci roh 140 mm x 140 mm
voľne
šedá
4,46 €
CH03091
Pružný priechod malý 120 mm x 120 mm
25 ks
šedá
4,08 €
CH0310
Pružný priechod veľký 400 mm x 400 mm
10 ks
šedá
15,23 €
PENETRAČNÝ NÁTER
09.S-T70_10
S-T70
TOP produkty
Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru
SOKRAT, vytvárajúci po vytvrdnutí transparentný polymérový vodou nerozpustný film. Znižuje a zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev. Používa sa pre penetračné nátery pod
jadrové a finálne omietky, fasádne a interiérové maľby. Ďalej pre zvýšenie priľnavosti stavebných lepidiel, samonivelačných hmôt a pod. Riedi sa v pomere1:2 až 1:10 s vodou. Výdatnosť >10 m2/l (pri
riedení 1:2).
OBJ. ČÍSLO
14
ROZMER
OBJ. ČÍSLO
05/2012
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH0210
fľaša
1 kg
12 / 480 ks
mliečne biela
1,89 €
CH0211
kanyster
5 kg
voľne / 96 ks
mliečne biela
8,36 €
TOP produkty
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu
QUARTZ FLEX C2TE
06.77
Tenkovrstvá lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého
kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky - napr. lotto, k pokladaniu jemnozrnnej kameniny a veľkoformátových dosiek na
omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Rovnako sa používa pre lepenie dlažby na vykurované podlahy, na
tekuté hydroizolačné nátery napr. Tekutú lepenku S-T8 a ďalšie hydroizolačné hmoty, starú dlažbu a pod. Je ideálne pre
lepenie tepelno izolačných materiálov z polystyrénu alebo dosiek z minerálnej vlny na murivo fasád a následné lepenie
(stierkovanie) výstužnej tkaniny. Približná spotreba cca 2,0 kg/m2 pri lepení obkladov, 3,0 – 5,0 kg/m2 pri lepení dlažby
a hrubej keramiky.
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
vrece
5 kg
108 ks
šedá
3,49 €
vrece
25 kg
42 ks
šedá
11,25 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
57104RL
57103QC2
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Samonivelačná hmota na podlahy
QUARTZ PREMIUM
06.90P
Pre veľkoplošné vyrovnanie hrubých nerovností, predovšetkým betónových podláh v hrúbke 2 - 10 mm, v jednom úkone
pri spotrebe suchej zmesi 15 kg/cm/m² alebo pre vyrovnanie lokálnych nerovností do 20 mm v jednom pracovnom chode
do veľkosti výtlku o priemere cca 1,2 m. Následne sa kladú finálne vrstvy podlahových krytín napr.: plávajúce podlahy,
dlažba, parkety, koberce alebo linoleum. Nie je mrazuvzdorná a vhodná ako konečná povrchová úprava. Nepoužívať na
priamu zálievku podlahového vykurovania, na drevené, kovové a plastové podklady. Vyhovuje norme EN 13813. Približná
spotreba cca 15,0 kg/m2 pri hrúbke 10 mm.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57108Q
vrece
25 kg
42 ks
šedá
12,78 €
Asfaltový penetračný lak
Je elastická bitúmenová hmota mierne modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce
hlbokú penetráciu a použitie pri mierne vlhkých podkladoch. Tento penetračný povlak je schopný nivelovať mikrotrhliny
v podklade. Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám.
Druh podkladu: Betón, omietky, murivo, eternit, oceľové a plechové prvky (krytiny, oplechovania, chráničky a prestupy),
lepenky a podobné materiály na bitúmenovej báze, drevené podklady a podklady na báze drevnej hmoty (cementovláknité
a sadrovláknité dosky, OSB dosky a.i.).
Použitie: Ako roztok určený na penetráciu základových pásov, základov, podzemných častí stavby a. i. Hmota je vhodná najmä ako podklad pod tepelno zvariteľné pásy všetkých druhov. Používa sa pod hydroizolačné nátery
z DenBitu DK, popr. DenBitu Styro LT a iné náterové hmoty. Mimo iného je
možné ju použiť i ako samostatnú protivlhkostnú izoláciu ľahkého typu.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
11000BI
plechovka
4,5 kg
120 ks
čierna
11,27 €
11001BI
plechovka
9 kg
55 ks
čierna
18,35 €
10999BI
kanyster
9 kg
63 ks
čierna
18,35 €
11002BI
plechovka
19 kg
33 ks
čierna
33,47 €
81.12
TOP produkty
DenBit BR-ALP
15
TOP produkty
PAROTESNÁ ZÁBRANA N
08.53
Trojvrstvový materiál. Nosnou časťou je PE mriežka zaisťujúca požadovanú pevnosť fólie, horná a spodná vrstva polyethylénovej fólie zaisťuje hydroizolačnú schopnosť a parotesnosť. Fólia zabraňuje prenikaniu pár, ktoré sa vytvorili činnosťou v dome, do strešnej konštrukcie a tepelnej izolácie. Zabraňuje
kondenzácií vody v izolačných vrstvách, kde chráni strešnú konštrukciu pred stratami tepla a netesnosťami, a tým zvyšuje účinnosť. Prevedenie fólie ŠPECIÁL je nehorľavé.
Pri požiadavke na difúzne otvorené fólie a membrány použite Paropriepustnú fóliu D alebo Kontaktnú
membránu.
ŠÍRKA (m)
DĹŽKA (m) /
PLOCHA (m2)
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/ROLA
OBJ. ČÍSLO
GRAMÁŽ (g/m2)
B883FOL
90 Štandard
1,5
50 / 75
transparentná
0,65 €
48,72 €
B888FX
110 Klasik
1,5
50 / 75
transparentná
0,68 €
51,00 €
B8881FX
110
1,5
10 / 15
transparentná
0,70 €
10,50 €
B8882FX
110
1,5
20 / 30
transparentná
0,70 €
21,00 €
B881FOL
140 Štandard
1,5
50 / 75
transparentná
0,96 €
71,87 €
NOPOVÁ FÓLIA
80.30
Izolácia proti zemnej vlhkosti s ventilačnou alebo drenážnou funkciou s výškou nopu 8 mm. Pružné profilované membrány
využívajú najnovšie technológie vzduchovej medzery. Ide o fóliu pre základové práce a jednoduché drenáže, umožňuje odvetranie vlhkého muriva a zabraňuje prenikaniu vody do konštrukcie z okolitého terénu. Fóliu je možno použiť za všetkých
poveternostných podmienok a za normálnych okolností do hĺbky 5 m a okamžite výkop zasypať. Použiteľná i ako izolácia proti
prenikaniu radónu z podložia do stavby pre stredný až vysoký radónový index.
GEOTEXTÍLIA
OBJ.ČÍSLO
ŠÍRKA (m)
x DĹŽKA (m)
GRAMÁŽ
(g/m2)
POČET KS
V BALENÍ
B9005FOL
0,5 x 20
400
1 ks
čierna
1,32 €
13,20 €
B9006FOL
1 x 20
400
1 ks
čierna
1,32 €
26,40 €
B9007FOL
1,5 x 20
400
1 ks
čierna
1,32 €
39,60 €
B9008FOL
2 x 20
400
1 ks
čierna
1,32 €
52,80 €
B9009FOL
2,5 x 20
400
1 ks
čierna
1,32 €
66,00 €
B9013FOL
0,5 x 20
500
1 ks
čierna
1,40 €
14,00 €
B9014FOL
1 x 20
500
1 ks
čierna
1,40 €
28,00 €
B90141FOL
1,5 x 20
500
1 ks
čierna
1,40 €
42,00 €
B90142FOL
2 x 20
500
1 ks
čierna
1,40 €
56,00 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/ROLA
80.58
ŠTANDARD 200, 300
TOP produkty
Používa sa v stavebníctve za účelom:
Separácie - zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev, zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku mate
riálu do podložia, spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrte, zaisťuje dlho
dobú stabilitu konštrukčných vrstiev.
Filtrácie - zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zemi
nou, udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate a zabraňuje prelína
niu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou.
Ochrany - mechanicky odolná proti prierazu, ochrana iných izolácií proti poškodeniu.
200
300
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x DĹŽKA (m)
GRAMÁŽ (g/m2)
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/ROLA
G1201
2 x 50
200
voľne
-
87,78 €
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x DĹŽKA (m)
GRAMÁŽ (g/m2)
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/ROLA
G1300
2 x 50
300
voľne
-
117,60 €
O kompletnej ponuke geotextílií tj typoch, baleniach, cenách a gramážach sa informujte u svojho obchodného zástupcu.
16
05/2012
POLYURETÁNOVÉ PENY
PIŠTOĽOVÉ PENY / str. 18 – 19
ČISTIČE A ODSTRAŇOVAČE PUR PIEN A PRÍSLUŠENSTVO / str. 19
TRUBIČKOVÉ PENY / str. 20 – 22
POLYURETÁNOVÉ PENY - PIŠTOĽOVÉ PUR PENY
Pištoľová pena MEGA 70
Zimná pištoľová pena MEGA 70
05.25
05.26
Profesionálna, jednozložková montážna a konštrukčná polyuretánová pena, špeciálne vyvinutá pre požiadavku maximálnej výťažnosti s možnosťou použitia pri teplotách až do +35°C. Výsledná pena má výbornú štruktúru i pri +1°C. Pri požiadavke pracovať pri teplotách pod 0°C
až do -12°C je nutné použiť zimnú variantu. PUR pena má výbornú priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC
a pod. Po vytvrdnutí je objemovo stála a pretierateľná bežnými náterovými hmotami. Ideálna pre montáže otvorových výplní (okná, výklady,
dvere, vráta). Izolácie prestupov, utesňovanie priechodov a chráničiek v stenách a pod. Vyplňovanie dutín v rámových konštrukciách ako
tepelná a zvuková izolácia.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40221MG
pištoľová dóza
870 ml
12 ks
žltá
8,39 €
40325MZ
pištoľová dóza (zimná)
870 ml
12 ks
žltá
8,70 €
• Extra vysoká výťažnosť
• Kvalitná rovnomerná štruktúra
• Možnosť orezania po 30 min.
• Nízka expanzia
• Nasiakavosť do 2%
05.11
Nízkoexpanzná pena
Pre špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia a vyššia hustota vytvrdzujúcej peny (obložkové zárubne, parapetné dosky, schodišťové podstupnice, prahy a pod.). Na výplň drevených obkladov stien, na izolácie a zateplovanie strešných konštrukcií. Je vhodná i na bežné
vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní alebo na izoláciu kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov. Trieda
reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40222BD
pištoľová dóza
750 ml
12 ks
zelená
6,04 €
• Bez rozpínacích tlakov – ideálna pre obložkové zárubne
• Nepodporuje rast plesní a húb
• Vysoká odolnosť proti plesniam
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom
- betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.
Maxi pištoľová pena 66
Zimná maxi pištoľová pena 66
POLYURETÁNOVÉ PENY - PIŠTOĽOVÉ PUR PENY
Pre maximálne efektívnu prácu. Pri montážach okien a dverí, akustických a tepelných izolácií, či vyplňovaní prestupov káblov a trubiek v stenách a stropoch, okrem montáže obložkových zárubní. Na tepelnú izoláciu striech a pod. Vhodná pri vyplňovaní škár medzi tepelno izolačnými
doskami z materiálov EPS, XPS. Vďaka inovovanej receptúre je výťažnosť tejto peny až 66 litrov. Pre maximálne efektívnu montáž pri nízkych
teplotách pod 0°C až do -15°C je k dispozícií zimný variant.
Charakteristika
Trieda reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
OBJ. ČÍSLO
40222RL
40324RLM
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
pištoľová dóza
825 ml
12 ks
žltá
7,63 €
pištoľová dóza (zimná)
825 ml
12 ks
žltá
7,88 €
• Výťažnosť až 66 litrov z jednej dózy
• Dobrá zvuková a tepelná izolácia
• Výdatnosť v bežných metroch až 100 m pri priereze škáry 5 cm2
• Nepodporuje rast plesní a húb
• Vysoká odolnosť proti plesniam
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.
05.10
05.13
Pištoľová pena, Pištoľová pena -15°C
V PROFI prevedení na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikačnej pištole. Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie
dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, stropom a podlahou, priechodov elektrického vedenia. Výborná tepelná
izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná aj na zvukovú izoláciu. Pri požiadavke na minimálnu expanziu peny použite
Nízkoexpanznú montážnu penu. Na prácu pri teplotách až do -15°C používajte Pištoľovú penu -15°C.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
40220RLT
pištoľová dóza (červená)
750 ml
12 ks
žltá
40221BDT
pištoľová dóza (zlatá)
750 ml
12 ks
žltá
5,41 €
40324RL
pištoľová dóza (zimná)
750 ml
12 ks
zelená
6,04 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
5,51 €
• Ľahká aplikovateľnosť
• Na lepenie polystyrénu
• Nepodporuje rast plesní a húb
• Vysoká odolnosť proti plesniam
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom
- betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.
Multi Kleber pištoľová pena
Multi Kleber trubičková pena
05.22
Jednokomponentné, viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných dosiek napr. Light-Board
a podobných systémov, obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek, ale i sadrokartónu, cementovo - vláknitých dosiek a i. v systéme suchej výstavby. Ideálne na lepenie murovaného jadra bytových domov, zvukových medzibytových
priečok a i. Lepenie expandovaného a extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a bežných stavebných materiálov z betónu, pórobetónu (Ytong,
Porfix a i.), kameňov, tehál, dreva i kovu.
OBJ. ČÍSLO
18
05.01
05.02
05/2012
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40220MK
pištoľová dóza
750 ml
12
žltá
7,65 €
40140MK
trubičková dóza
825 ml
12
žltá
6,83 €
Charakteristika
• Ľahká aplikovateľnosť
• Vysoká výťažnosť
• Pre lepenie väčšiny stavebných materiálov
POLYURETÁNOVÉ PENY - PIŠTOĽOVÉ PUR PENY
ČISTIČE, ODSTRAŇOVAČE PUR PIEN A PRÍSLUŠENSTVO
Multi Kleber Winter pištoľová pena
Multi Kleber Winter trubičková pena
05.22W
Jednokomponentné viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté pre zimné aplikácie, pre lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných
dosiek napr. Light-Board a podobných systémov, obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek,
ale aj sadrokartónu, cementovláknitých dosiek a i. v systému suchej výstavby. Ideálne pre murované jadrá bytových domov, zvukové medzibytové priečky a i. Lepenie expandovaného aj extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a bežných stavebných materiálov z betónu, pórobetónu
(Ytong, Porfix i.), kameňa, tehál, dreva i kovu pod bodom mrazu až do -15 ° C.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40324MK
pištoľová dóza
750 ml
12
žltá
7,88 €
403233MK
trubičková dóza
825 ml
12
žltá
7,14 €
Charakteristika
• Jednoduchá aplikovateľnosť
• Vysoká výťažnosť
• Pre lepenie väčšiny stavebných materiálov
Aplikačné pištole na PUR peny
Montážny box / Starter box
07.02
05.25
Aplikačné pištole sú určené na aplikáciu PUR peny z pištoľových dóz. Pomocou regulačnej skrutky možno nastaviť požadovanú šírku vypenenej peny – úsporné a efektívne.
N1062
N104
N102
N1022
N116
N109
N1061
OBJ. ČÍSLO
NÁZOV PIŠTOLE
TYP
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
RUKOVÄTE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
N104
Ultra NBS - 9058 EKO
štandard
1 ks
červená
31,88 €
49,46 €
N109
Profi NBS - 9059
profi
1 ks
čierna
N116
Super NBS - 9070
profi
1 ks
zelená
54,98 €
N102
GOLD
profi
1 ks
zlatá
64,22 €
N1022
BLACK M2
profi
1 ks
červená
40,95 €
N1061
PLAST - plast
štandard
1 ks
-
25,10 €
N1062
PLAST - kov
štandard
1 ks
-
25,10 €
Pre profesionálov a domácich majstrov je pripravený
Starter box, balenie ktoré obsahuje 6 ks PUR pien MEGA
70 s vysokou výťažnosťou, 1 ks Čistič PUR peny 500 ml
a aplikačnú pištoľ. Všetko je prichystané k okamžitému
použitiu, nie je treba nič ďalšie dokupovať.
OBJ. ČÍSLO
OBSAH BALENIA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40412RL
6 ks pištoľová pena MEGA 70, 1 ks Čistič
PU peny 500 ml, 1 ks aplikačná pištoľ
53,50 €
05.30
Čistič PUR peny
Na rýchle čistenie pracovných pomôcok znečistených nevytvrdnutou polyuretánovou penou. Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištolí
na polyuretánovú penu. Dóza je vybavená rozprašovačom, ale možno ju aj naskrutkovať na aplikačnú pištoľ.
Upozornenie: Neodstraňuje vytvrdnutú PUR penu!
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40408RL
dóza
150 ml
12 ks
číra
3,80 €
40410RL
dóza
500 ml
12 ks
číra
5,32 €
• Rýchlo rozpúšťa
• Nezanecháva lepivý film
• Multifunkčný – s aplikátorom odstraňovania zvyškov PUR
peny zo znečistených materiálov
05.32
Odstraňovač vytvrdnutej PUR peny
Na odstránenie zvyškov vytvrdnutej PUR peny z hliníkových povrchov, PVC a poťahovaného PVC. Uzáver je opatrený aplikačným štetcom.
Pred aplikáciou je vhodné odstrániť čo možno najviac PUR peny z povrchu mechanickým zrezaním a až potom aplikovať Odstraňovač.
Postup aplikácie: Vytvrdnutú PUR penu odstrániť najprv mechanicky, napr. zrezaním tesne nad znečisteným povrchom. Naniesť odstraňovač
aplikačným štetcom. Nechať pôsobiť cca 30 minút na povrchoch z PVC a až 2 hodiny na hliníku. Mäkkú penu z takto ošetreného povrchu je
potrebné odstrániť vhodnou mäkkou kefkou, syntetickou vlnou alebo plastovou špachtľou. Nepridávať na ošetrovaný povrch žiadnu vodu! Dočistenie povrchu ukončiť suchou handrou. V prípade, že nie sú odstránené všetky zvyšky PUR peny, postup opakovať. Po úplnom odstránení
peny očistiť rámy vlhkou handrou. Prípravok pri dlhodobom pôsobení môže byť
Charakteristika
agresívny k podkladu.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40410BD
dóza
100 ml
24 ks
-
6,10 €
• Vysoko efektívny
• Ľahko použiteľný
• Biologicky odbúrateľný (WGK1)
• Takmer bez zápachu, bez obsahu aromatických uhľovodíkov
08.01
Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky
Na efektívne odstránenie nevytvrdnutej PUR peny, silikónov, tmelov, väčšiny lepidiel, olejov, mazadiel, lakov a farieb z rúk, pracovných
nástrojov alebo znečistených povrchov. Odstraňuje tiež zaschnuté nátery z nesavých povrchov, max. do 24 hodín po aplikácií. Ideálne pre
každú dielňu, servis, ale i kanceláriu a domácnosť. Obnovuje lesk starých, zašlých tmelových vrstiev z povrchov. Čistia rýchlo a zanechávajú
príjemnú sviežu vôňu. Obrúsky obsahujú pridaný vitamín E, ktorý prospieva Vašej koži na rukách.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B9014
plastová dóza
50 ks útržkov
o rozmere 17 x 17 cm
voľne
biela
4,58 €
B9013
plastové dózy
3 x 40 ks útržkov
TRIPPLE PACK o rozmere 18 x 23 cm
3 ks
biela
9,92 €
B9012
80 ks útržkov
plastová dóza
o rozmere 20 x 30 cm
voľne
biela
8,66 €
POLYURETÁNOVÉ PENY - PIŠTOLOVÉ PUR PENY / ČISTIČE A ODSTRAŇOVAČE PIEN
OBJ. ČÍSLO
Charakteristika
• Okamžite a rýchlo použiteľné
• Vysoká čistiaca účinnosť s osviežujúcim efektom
19
POLYURETÁNOVÉ PENY - TRUBIČKOVÉ PUR PENY
05.03
Maxi trubičková nízkoexpanzná pena
Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní, izolácií potrubných systémov a k utesňovaniu prechodov v stenách.
Výplne drevených obkladov stien, izolácia a zateplovanie strešných konštrukcií. Na izoláciu kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov,
potrubných systémov a dutín. Utesňovanie priechodiek a chráničiek v stenách a pod. Jednozložková polyuretánová pena s nízkou druhotnou
expanziou. Extra nízka hustota finálneho výrobku je dosiahnutá pomocou špeciálneho adaptéru s tryskou na konci. Vysoká výťažnosť a malá
expanzia ju predurčujú pre použitie na miesta, kde sú vylúčené rozpínacie tlaky, napr. obložkové zárubne. Pohlcuje vibrácie a zvyšuje nepriezvučnosť. Trieda reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40122GD
trubičková dóza
500 ml
12 ks
žltá
5,04 €
40142GD
trubičková dóza
825 ml
12 ks
žltá
7,51 €
• Nízkoexpanzná, multipozičná
• Extra vysoká výťažnosť
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC
a pod.
Zimná maxi trubičková nízkoexpanzná pena do -15°C
05.04
Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní. K izolácií potrubných systémov a k utesňovaniu priechodov v stenách.
Výplne drevených obkladov stien, izolácií a zateplovanie strešných konštrukcií. Na izoláciu kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov,
potrubných systémov a dutín. Utesňovanie priechodiek a chráničiek v stenách a pod. Jednozložková polyuretánová pena s nízkou druhotnou
expanziou. Extra nízka hustota finálneho výrobku je dosiahnutá pomocou špeciálneho adaptéru s tryskou na konci. Vysoká výťažnosť a malá
expanzia ju predurčujú pre použitie na miesta, kde sú vylúčené rozpínacie tlaky,
Charakteristika
napr. obložkové zárubne. Pohlcuje vibrácie a zvyšuje nepriezvučnosť. Aplikácia pri
•
Nízkoexpanzná,
multipozičná, extra vysoká výťažnosť
nízkych teplotách až do -15°C. Trieda reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40322RZM
trubičková dóza
500 ml
12 ks
žltá
5,83 €
40323RZM
trubičková dóza
825 ml
12 ks
žltá
8,03 €
• Netrpí krehkosťou pri veľmi nízkych teplotách
• Rýchlo vytvrdzuje i pri nízkych teplotách
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom
• Výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
• Nemá nutričnú hodnotu pre hmyz alebo hlodavce,
nepodporuje rast plesní a húb
05.10
Montážna pena
POLYURETÁNOVÉ PENY - TRUBIČKOVÉ PUR PENY
Na montáže dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, stennými priečkami, stropom
a podlahou. Výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná aj pre zvukovú izoláciu. Dodáva sa i v špeciálnych úpravách ako Zimná pena s možnosťou aplikácie až do – 15°C, ďalej ako Studniarska pena pre styk s pitnou vodou. Pri požiadavke
na odolnosť voči splaškovej vode žiadajte Kanalizačnú penu. Trieda reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
20
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40110RL
trubičková dóza
300 ml
12 ks
zelená
3,66 €
40120RL
trubičková dóza
500 ml
12 ks
zelená
4,36 €
40140RL
trubičková dóza
750 ml
12 ks
zelená
5,23 €
Charakteristika
• Nepodporuje rast plesní a húb
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC
a pod.
05.13
Zimná pena do -15°C
Na celoročné montáže a tesnenie okien, dverných zárubní, prahov a prestupov chráničiek pri teplotách pod 0°C. Izolácie potrubných systémov, vyplňovanie montážnych priestorov medzi panelmi, strešným oknom a krytinou, alebo dutín medzi priečkami, stropom a podlahou.
Vhodná pri vyplňovaní škár medzi tepelno izolačnými doskami z materiálov EPS, XPS. Trieda reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40322RL
trubičková dóza
500 ml
12 ks
zelená
4,70 €
40323RL
trubičková dóza
750 ml
12 ks
zelená
5,89 €
• Rýchlo vytvrdzujúca
• Mrazuvzdorná – aplikovateľnosť do -15°C
• Vysoká plniaca a izolačná schopnosť
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom
- betón, murivo, kameň, kov a pod.
05.20
Rýchlomontážna 2K pena
Na rýchle kotvenie veľkých ťažkých rámov, napr. výklady. Vynikajúca tiež pri montáži obložkových zárubní, vďaka rýchlosti tuhnutia je mimoriadne efektívna. Vytvrdzuje chemickou reakciou dvoch komponentov – plechovku peny je nutné najneskôr do 8 minút vypeniť! Rezateľná je
už po cca 20 minútach od aplikácie. Má pravidelnú štruktúru bez defektov a dier. Trieda reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
Charakteristika
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40310RL
trubičková dóza
400 ml
12 ks
modrá
6,58 €
• Extrémne rýchle vytvrdnutie bez ohľadu na veľkosť vyplňovanej dutiny
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom
• Výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
• Bez druhotnej expanzie
POLYURETÁNOVÉ PENY - TRUBIČKOVÉ PUR PENY
05.90
Studniarska pena
Na montáže a tesnenie betónových studničných skruží, tesnenie rozvodných, revíznych a kontrolných šácht. Vykazuje silnú priľnavosť k betónu a ostatným stavebným materiálom. Výrobok spĺňa požiadavky podľa § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 409/2005 Sb.
kladené na výrobky prichádzajúce do styku s pitnou vodou. Na tento výrobok bol autorizovanou osobou vystavený ATEST. Upravená receptúra
v zimnom prevedení umožňuje vykonávať tieto montáže aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu až do -15°C. Trieda reakcie na oheň F podľa
STN EN 13501-1.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40120STUD
trubičková dóza
500 ml
12 ks
zelená
5,17 €
40140STUD
trubičková dóza
750 ml
12 ks
zelená
6,48 €
40220STUD
pištoľová dóza
750 ml
12 ks
zelená
6,86 €
Charakteristika
• Vhodná pre priamy styk s pitnou vodou
• Rýchlo vytvrdzujúca
• Vysoká plniaca a izolačná schopnosť
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom
- betón, murivo, kameň, kov a pod.
05.91
Zimná studniarska pena do -15°C
Na montáže a tesnenie betónových studničných skruží, tesnenie rozvodných, revíznych a kontrolných šácht pri teplotách pod 0°C. Vykazuje
silnú priľnavosť k betónu a ostatným stavebným materiálom. Výrobok spĺňa požiadavky podľa § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky prichádzajúce do styku s pitnou vodou. Na tento výrobok bol autorizovanou osobou vystavený ATEST.
Upravená receptúra umožňuje vykonávať tieto montáže i pri teplotách hlboko pod
Charakteristika
bodom mrazu až do -15°C. Trieda reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40323STUD
trubičková dóza
750 ml
12 ks
zelená
6,86 €
• Vhodná pre priamy styk s pitnou vodou
• Rýchlo vytvrdzujúca
• Mrazuvzdorná – aplikovateľnosť do -15°C
• Vysoká plniaca a izolačná schopnosť
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom
- betón, murivo, kameň, kov a pod.
05.92
Kanalizačná pena
Na montáže a tesnenie kanalizačných zberačov, tesnenie prielezových a odpadových šácht. Vykazuje silnú priľnavosť k betónu a ostatným
stavebným materiálom. Dlhodobo odolná splaškovej vode a bez zmien v tukoch, detergentoch, vykurovacích olejoch a bezolovnatom benzíne
nevykazuje žiadne nežiaduce zmeny mechanických vlastností. Trieda reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40140KAN
trubičková dóza
750 ml
12 ks
zelená
6,48 €
40220KAN
pištoľová dóza
750 ml
12 ks
zelená
6,86 €
POLYURETÁNOVÉ PENY - TRUBIČKOVÉ PUR PENY
Charakteristika
• Odoláva odpadovej vode, splaškom, tukom, vykurovacím
olejom a bezolovnatému palivu
• Vysoká plniaca a izolačná schopnosť
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom
- betón, murivo, kameň, kov a pod.
05.93
Zimná kanalizačná pena do -15°C
Na montáže a tesnenie kanalizačných zberačov, na tesnenie prielezových a odpadových šácht. Vykazuje silnú priľnavosť k betónu a k ostatným
stavebným materiálom. Dlhodobo odolná splaškovej vode a bez zmien v tukoch, detergentoch, vykurovacích olejoch a bezolovnatom benzíne
nevykazuje žiadne nežiaduce zmeny mechanických vlastností. Upravená receptúra umožňuje vykonávať tieto montáže i pri teplotách hlboko
pod bodom mrazu až do -15°C. Trieda reakcie na oheň F podľa STN EN 13501-1.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40323KAN
trubičková dóza
750 ml
12 ks
zelená
6,86 €
• Odoláva odpadovej vode, splaškom, tukom, vykurovacím
olejom a bezolovnatému palivu
• Vysoká plniaca a izolačná schopnosť
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom
- betón, murivo, kameň, kov a pod.
Fix – R adaptér na trubičkovú PU penu
Náhradné aplikačné trubičky pre PUR a NXP peny
08.01F
08.01
Fix-R adaptér: Revolučná novinka. Adaptér umožňuje aplikáciu trubičkových pien pohodlne a bez námahy. Ide o ekonomický spôsob aplikácie
trubičkových pien Fix – R adaptéru. Nebudú Vás už bolieť prsty z nekonečného držania aplikátora trubičkovej PUR peny a budete sa môcť
sústrediť na vlastnú presnú aplikáciu pri montáži okien a dverí.
Náhradné aplikačné trubičky: Na opakované použitie
trubičkových pien. Pri zatvrdnutí peny v aplikačnej
trubičke ju ľahko nahradíte novou – náhradnou.
S3132
OBJ. ČÍSLO
N1063
S3132
S3132M
S3132M
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
FIX-R adaptér
1 ks
voľne
červená
5,51 €
voľne
transparentná
0,92 €
voľne
červená
1,34 €
blister (3 + 2 ZADARMO) 3 + 2 ks
blister (MAXI)
3 ks
Charakteristika
• Pohodlne padne do ruky
• Ľahké prevedenie pre častú aplikáciu
• Jednoduché uchytenie dózy, presné a ekonomické dávkovanie
• Rýchlo, ľahko, pohodlne, lacno
N1063
21
POLYURETÁNOVÉ PENY
TRUBIČKOVÉ A PIŠTOĽOVÉ PUR PENY
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
A
k chcete predĺžiť životnosť aplikačných pištolí a zvýšiť
prídržnosť a expanziu polyuretánových pien, potom
odporúčame držať sa osvedčených postupov.
SPRÁVNA APLIKÁCIA
A MANIPULÁCIA S PUR PENAMI
Postup aplikácie letných pien
Postup aplikácie zimných pien
• Podklad musí byť čistý, pevný, zbavený mastnoty a prachu.
• Podklad musí byť čistý, pevný, zbavený mastnoty, prachu,
olejov a námrazy.
• Pokiaľ hrozí pokles teploty pod bod mrazu, vlhčenie podkladu
sa nevykonáva.
• Dózu s penou skladovanou alebo prepravovanou pod bodom
mrazu je nutné pred použitím najprv temperovať pri izbovej
teplote cca 20°C po dobu minimálne 1 hodiny.
• Pri montážnych penách naskrutkovať aplikačnú trubičku
• Pri pištoľových penách odstrániť kryt a naskrutkovať na
adaptér pištole UNI – NBS. Povoliť ventil na pištoli, ktorý
umožňuje aplikáciu peny.
• Pred aplikáciou dózu riadne pretrepať min. 30x.
• Pri aplikácií držte dózu dnom nahor, škáry vyplňovať zdola
nahor, cca zo 60%. Škáry nad 40 mm vyplňujte postupne po
vrstvách, vždy po vytvrdení predchádzajúcej vrstvy.
• Aplikovanú penu je vhodné vlhčiť, aby sa urýchlila tvorba
nelepivej vrstvy a zvýšila sa jej expanzia. Pozor! Platí iba pri
plusových teplotách.
• Penu je možné orezávať cca po 1 až 2 hodinách v závislosti na
teplote a vlhkosti vzduchu.
• Povrchovú úpravu vykonávať hneď ako náhle je PUR pena
vytvrdnutá v celom jej priereze. Najlepšie po 24 hodinách
• Pre lepšiu priľnavosť peny, je vhodné podklad zvlhčiť pomocou rozprašovača.
POLYURETÁNOVÉ PENY - TRUBIČKOVÉ A PIŠTOĽOVÉ PUR PENY
• Pri montážnych (trubičkových) penách naskrutkovať aplikačnú trubičku.
• Pri pištoľových penách odstrániť kryt a naskrutkovať na
adaptér pištole UNI – NBS. Povoliť ventil na pištoli, ktorý
umožňuje aplikáciu peny. (Správne používanie pištole UNI –
NBS viď text nižšie.)
• Pred aplikáciou dózu riadne pretrepať min. 30x.
• Pri aplikácií držte dózu dnom nahor, škáry vyplňovať zdola
nahor, cca zo 60%. Škáry nad 40 mm vyplňujte postupne po
vrstvách, vždy po vytvrdnutí predchádzajúcej vrstvy.
• Aplikovanú penu je vhodné vlhčiť, aby sa urýchlila tvorba
nelepivej vrstvy a zvýšila sa jej expanzia.
• Penu je možné orezávať cca po 1 až 2 hodinách v závislosti na
teplote a vlhkosti vzduchu.
• Povrchovú úpravu (vybavenie pásmi, omietanie atď.) vykonávať hneď ako náhle je PUR pena vytvrdnutá v celom jej
priereze. Najlepšie po 24 hodinách.
POZOR! Vlhčenie sa pri teplotách pod bodom mrazu nevykonáva!
Pred aplikáciou navlhčiť podklad.
Bezprostredne po aplikácií
PUR penu navlhčiť.
Prebytočnú penu zarežte
ostrým nožom.
Použitie pištole NBS
Nasadenie pištole NBS
Uskladnenie
Opakované použitie
Výmena dózy NBS
Skladovanie
22
Penu aplikovať zdola nahor.
05/2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pištoľovú penu NBS naskrutkovať na adaptér pištole (nedoťahovať na tvrdo).
Uvoľniť uzatváraciu prietokovú skrutku a vpustiť penu do celého vnútra pištole.
Expanzné peny možno podľa požiadavky upravovať uzatváracou prietokovou skrutkou.
Po použití nechajte vždy dózu s penou naskrutkovanú na pištoli NBS.
Uzatváraciu prietokovú skrutku úplne utiahnuť, pištoľ nikdy nevyprázdňovať.
Pištoľ uskladniť postavením na dno dózy - pištoľou nahor.
Na špičke vstrekovacej trysky opatrne odstrániť vytvrdenú penu ostrým nožom.
Uvoľniť uzatváraciu prietokovú skrutku a zatlačením kohútika aplikovať penu.
Je potrebné dózu úplne vyprázdniť dlhodobým stlačením spúšťacieho kohútika.
Uzatváraciu prietokovú skrutku zatvoriť a prázdnu dózu odskrutkovať.
Bez použitia čističa nasadiť novú dózu a riadne pretrepať.
Uvoľniť uzatváraciu prietokovú skrutku, penu na skúšku aplikovať, aby prišlo k zaplneniu pištole.
Je nutné skladovať PUR peny dnom dolu. Rovnako tak platí aj pri penách nasadených na
UNI - NBS pištole.
MONTÁŽE OKIEN A DVERÍ
TESNIACI A IZOLAČNÝ
SYSTÉM 3D
MONTÁŽE OKIEN A DVERÍ
TESNIACI A IZOLAČNÝ SYSTÉM 3D
Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR typ E, W,
a INTERIÉR so sieťkou
Interiér
VÝPREDAJ
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FAREBNÝ
ODTIEŇ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B8786IN
50
30
8 ks
červená
34,32 €
B8787IN
75
30
5 ks
červená
36,85 €
B8788IN
100
30
4 ks
červená
39,83 €
B8789IN
150
30
2 ks
červená
44,81 €
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FAREBNÝ
ODTIEŇ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B87917IN
50
30
8 ks
červená
43,82 €
B87918IN
75
30
5 ks
červená
46,80 €
B87919IN
100
30
4 ks
červená
52,78 €
B87920IN
150
30
2 ks
červená
60,74 €
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FAREBNÝ
ODTIEŇ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B87931IN
50
30
8 ks
červená
43,82 €
B87932IN
75
30
5 ks
červená
46,80 €
B87933IN
100
30
4 ks
červená
52,78 €
B87934IN
150
30
2 ks
červená
60,74 €
OBJ. ČÍSLO
Interiér, typ W
VÝPREDAJ
MONTÁŽE OKIEN A DVERÍ - TESNIACI A IZOLAČNÝ SYSTÉM 3D
Interiér, typ E
24
VÝPREDAJ
07.25
07.31
Trojvrstvový pružný pás. Hlavný nosič je tvorený uzavretou PE membránou. Zvyšné dve vrstvy tvoria netkaná textilná vrstva, ktorá umožňuje ľahké zaomietanie.
V jednom okraji pásu je umiestnený samolepiaci upevňovací prúžok s krycou fóliou, slúžiaci k upevneniu na
rám okna, dverí a pod. V druhom okraji je pás vybavený
butylovým lepiacim komponentom, rovnako vybavený strhávacou fóliou. Samolepiaci prúžok umožňuje
upevnenie i pri nízkych teplotách k osteniu, nadpražiu
a parapetnému murivu. Je vyrobený pre Tesniaci a izolačný systém Den Braven 3D, používaný pre novostavby a rekonštrukcie s výmenou okien vopred upravených
„začistenými“ špaletami.
Pozn.: Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR bez butylového komponentu je vyrábaný predovšetkým pre
upevnenie pásov pri výmene okien pri rekonštrukcii
bez riadne začistených špaliet. Na upevnenie k osteniu,
nadpražiu a parapetnému murivu je potrebné použiť Lepidlo na parozábrany.
Charakteristika
Interiér so sieťkou
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FAREBNÝ
ODTIEŇ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B87937IS
70
30
8 ks
červená
30,36 €
• Parotesný, vzduchotesný
• Ľahko aplikovateľný a zaomietateľný
• Veľmi účinný výsledný efekt
• Pre Den Braven 3D okenný systém
07.26
Flexi tesniaci okenný pás EXTERIÉR typ E, W
Exteriér
OBJ. ČÍSLO
VÝPREDAJ
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FAREBNÝ
ODTIEŇ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B8780EX
50
30
8 ks
biela
34,32 €
B8781EX
75
30
5 ks
biela
36,85 €
B8782EX
100
30
4 ks
biela
39,83 €
B8783EX
150
30
2 ks
biela
44,81 €
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FAREBNÝ
ODTIEŇ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Exteriér, typ W
VÝPREDAJ
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
B87910EX
50
30
8 ks
biela
43,82 €
B87911EX
75
30
5 ks
biela
46,80 €
B87912EX
100
30
4 ks
biela
52,78 €
B87913EX
150
30
2 ks
biela
60,74 €
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FAREBNÝ
ODTIEŇ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Exteriér, typ E
VÝPREDAJ
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
B87924EX
50
30
8 ks
biela
43,82 €
B87925EX
75
30
5 ks
biela
46,80 €
B87926EX
100
30
4 ks
biela
52,78 €
B87927EX
150
30
2 ks
biela
60,74 €
Trojvrstvový pružný pás. Hlavný nosič je tvorený otvorenou PP membránou. Zvyšné dve vrstvy tvoria netkaná textilná vrstva, ktorá umožňuje rýchle zaomietanie.
V jednom okraji pásu je umiestený samolepiaci upevňovací prúžok s krycou fóliou, slúžiaci k upevneniu na
rám okna, dverí a pod. V druhom okraji je pás vybavený
butylovým lepiacim komponentom, rovnako vybavený strhávacou fóliou. Samolepiaci prúžok umožňuje
upevnenie i pri nízkych teplotách k osteniu, nadpražiu
a parapetnému murivu. Je vyrábaný pre Tesniaci a izolačný systém Den Braven 3D, používaný pre novostavby a rekonštrukcie s výmenou okien vopred upravených
„začistenými“ špaletami.
Pozn.: Flexi tesniaci okenný pás EXTERIÉR bez butylového komponentu je vyrábaný predovšetkým pre
upevnenie pásov pri výmene okien pri rekonštrukcii
bez riadne začistených špaliet. Na upevnenie k osteniu,
nadpražiu a parapetnému murivu je potrebné použiť Lepidlo na parozábrany.
Charakteristika
• Paropriepustný a vodotesný
• Ľahko aplikovateľný, pretierateľný a zaomietateľný
07.27
Flexi tesniaci okenný pás DUO SMART
Páska sa skladá z modifikovaného PA so špeciálne zosilnenou kombináciou PET fólie. Páska sa skladá z piatich plochých vrstiev, ktoré zaisťujú premenlivú hodnotu sd. Samolepiaci upevňovací prúžok umožňuje veľmi jednoduchú aplikáciu pásky. V jednom okraji pásu sú umiestnené
samolepiace upevňovacie prúžky s krycou fóliou slúžiacou k upevneniu na rám okna, dverí a pod. V druhom okraji je pás vybavený butylovým
lepiacim komponentom rovnako vybaveným strhávacou fóliou. Samolepiaci prúžok umožňuje upevnenie i pri nízkych teplotách k osteniu,
nadpražiu a parapetnému murivu. Je vyrábaný pre Tesniaci a izolačný systém Den Braven 3D používaný pre novostavby a rekonštrukcie
s výmenou okien vopred upravených „začistenými“ špaletami.
VÝPREDAJ
05/2012
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FAREBNÝ
ODTIEŇ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
B87955B
50
30
8 ks
biela
58,75 €
B87956B
75
30
5 ks
biela
64,68 €
B87957B
100
30
4 ks
biela
76,56 €
B87958B
150
30
2 ks
biela
98,59 €
Charakteristika
• Pre použitie z vnútornej i vonkajšej strany pripájacej škáry
• Ľahko aplikovateľný, pretierateľný a zaomietateľný
• Pre rekonštrukcie i novostavby
MONTÁŽE OKIEN A DVERÍ
TESNIACI A IZOLAČNÝ SYSTÉM 3D
07.23a
Kompresná páska HB
Na tesnenie škár medzi okennými a dvernými rámami a murivom, ideálna pre použitie v Den Braven 3D okennom systéme. Páska je impregnovaná, na báze polyuretánu s otvorenými bunkami, vybavená jednostranným nánosom lepivého filmu. Po aplikácií sa stlačená páska pomaly
roztiahne, čím sa uzavrie škára. Pri stlačení na 25% z maximálnej možnej expanzie je páska vodotesná voči prívalovému dažďu a lejakom.
Ďalej sa páska používa ako tesnenie stavebných škár, napr. medzi schodmi a stenou, stropom a stenou, u okenných parapetov, sklobetónových konštrukcií a pod.
ŠÍRKA (mm) /
HRÚBKA MIN
(MAX) (mm)
HRÚBKA
ŠKÁRY
DĹŽKA POČET KS
(m) V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/BM BEZ DPH €/KS
B8510BD
10 / 2 (10)
2-3
18
30 ks
čierna
0,32 €
5,76 €
B8513BD
10 / 3 (15)
3-4
12
30 ks
čierna
0,35 €
4,20 €
B8514BD
15 / 3 (15)
3-4
12
20 ks
čierna
0,53 €
6,36 €
B8515BD
20 / 3 (15)
3-4
12
15 ks
čierna
0,63 €
7,56 €
B8516BD
10 / 4 (20)
3-5
9
30 ks
čierna
0,48 €
4,32 €
B8517BD
15 / 4 (20)
3-5
9
20 ks
čierna
0,51 €
9,25 €
B8518BD
20 / 4 (20)
3-5
9
15 ks
čierna
0,76 €
6,84 €
B8519BD
15 / 6 (30)
5-8
6
20 ks
čierna
0,83 €
4,98 €
B8520BD
20 / 6 (30)
5-8
6
15 ks
čierna
1,03 €
6,18 €
B8523BD
20 / 8 (40)
7 - 10
5
15 ks
čierna
1,33 €
6,65 €
B8526BD
20 / 10 (50)
9 - 13
3
15 ks
čierna
1,69 €
5,07 €
Charakteristika
• Vysoko expanzná
• Po expanzii uzatvára a tesní škáru
• Vodotesná pri 75% stlačení z maxim. možnej expanzie
07.23
Kompresná páska
ŠÍRKA (mm) /
HRÚBKA MIN
(MAX) (mm)
HRÚBKA
ŠKÁRY
B860BD
15 / 2 (10)
B865BD
20 / 2 (10)
B874BD
DĹŽKA POČET KS
(m) V KARTÓNE
FARBA
2-3
12,5
20 ks
čierna
0,53 €
2-3
12,5
15 ks
čierna
0,66 €
8,25 €
30 / 2 (10)
2-3
12,5
10 ks
čierna
0,86 €
10,75 €
B857BD
10 / 3 (15)
3-5
10
30 ks
čierna
0,73 €
7,26 €
B866BD
20 / 3 (15)
3-5
10
15 ks
čierna
0,76 €
7,60 €
B875BD
30 / 3 (15)
3-5
10
10 ks
čierna
1,39 €
13,90 €
B858BD
10 / 4 (20)
3-7
8
30 ks
čierna
0,53 €
4,24 €
B862BD
15 / 4 (20)
3-7
8
20 ks
čierna
0,73 €
5,84 €
B867BD
20 / 4 (20)
3-7
8
15 ks
čierna
1,00 €
8,00 €
B876BD
30 / 4 (20)
3-7
8
10 ks
čierna
1,83 €
14,64 €
B863BD
15 / 6 (30)
5 - 10
5,6
20 ks
čierna
1,06 €
5,94 €
B868BD
20 / 6 (30)
5 - 10
5,6
15 ks
čierna
1,43 €
8,01 €
B878BD
20 / 8 (40)
7 - 12
4,3
15 ks
čierna
2,49 €
10,71 €
B872BD
25 / 8 (40)
7 - 12
4,3
12 ks
čierna
2,72 €
11,70 €
B869BD
20 / 10 (50)
8 - 15
3,3
15 ks
čierna
2,46 €
8,11 €
B873BD
25 / 10 (50)
8 - 15
3,3
12 ks
čierna
2,79 €
9,20 €
B87310BD
25 / 12 (60)
10 - 18
5
12 ks
čierna
4,32 €
21,58 €
B8770BD
30 / 12 (60)
10 - 18
5
10 ks
čierna
5,01 €
25,06 €
OBJ. ČÍSLO
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/BM BEZ DPH €/KS
6,63 €
Na tesnenie škár medzi okennými a dvernými rámami
a murivom, ideálna pre použitie v Den Braven 3D okennom systéme. Páska je impregnovaná, na báze polyuretánu s otvorenými bunkami, vybavená jednostranným
nánosom lepivého filmu. Po aplikácií sa stlačený pásik
pomaly roztiahne, čím sa uzavrie škára. Pri stlačení na
30% z maximálnej možnej expanzie je pásik vodotesný
voči prívalovému dažďu a lejakom. Ďalej sa páska používa ako tesnenie stavebných škár, napr. medzi schodmi a stenou, stropom a stenou, u okenných parapetov,
sklobetónových konštrukcií a pod.
Charakteristika
• Vysoko expanzná
• Po expanzii uzatvára a tesní škáru
• Vodotesná pri 70% stlačení z maxim. možnej expanzie
07.24
Páska FLEECEBAND / Butylový pás s textíliou
Pre vytvorenie vysoko účinných vodotesných a parotesných spojov medzi okennými a dvernými rámami a murivom, ideálna pre použitie
v Tesniacom a izolačnom systéme Den Braven 3D. K tesneniu krytov a trubiek vedených v miestach prechodov konštrukcií. Lepiaci butylový
pásik je vybavený zo spodnej strany voskovým papierom (krycia fólia) a na lícnej strane má vrstvu netkanej textílie, ktorá umožňuje ľahké
zaomietanie alebo pretretie. Páska vyniká priľnavosťou na PVC, PC, drevo, murivo, sklo a kovy. Odolná je voči UV žiareniu, plesniam, slabým
kyselinám a zásadám.
MONTÁŽE OKIEN A DVERÍ - TESNIACI A IZOLAČNÝ SYSTÉM 3D
OBJ. ČÍSLO
Charakteristika
ŠÍRKA (mm) x HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FAREBNÝ
ODTIEŇ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B37091BD
80 x 1
30
4 ks
biela textília
29,58 €
B8710BD
100 x 2
15
2 ks
biela textília
31,22 €
OBJ. ČÍSLO
• Parotesná a vodotesná
• Vynikajúca priľnavosť na PVC, PC, drevo, murivo, sklo
a väčšinu kovov
• Odolná voči plesniam, slabým kyselinám a zásadám
• Vynikajúca odolnosť UV žiareniu
25
MONTÁŽE OKIEN A DVERÍ
TESNIACI A IZOLAČNÝ SYSTÉM 3D
09.80
Turbo skrutka s plochou hlavou
Na ukotvenie plastových, drevených alebo kovových rámov okien a dverí bez pnutia a prídavnej hmoždinky do muriva, betónu, plných tehál,
pórobetónu, tvárnic, dierovaných tehál a prírodného kameňa. Skrutka rám nedeformuje, nevznikajú ďalšie pnutia. Jednoduchá aplikácia
a skrutkovanie vďaka hladkému povlaku skrutky, optimálnej tvrdosti a stúpaniu závitu.
OBJ. ČÍSLO
Ø A DĹŽKA
SKRUTKY (mm)
Ø VRTÁKU
(mm)
UŤAHOVACÍ
BIT
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/100 KS BEZ DPH €/KS
80591BD
7,5 x 42
6
T30
100 ks
4,60 €
0,046 €
80592BD
7,5 x 52
6
T30
100 ks
5,00 €
0,050 €
80593BD
7,5 x 62
6
T30
100 ks
6,10 €
0,061 €
8060BD
7,5 x 72
6
T30
100 ks
6,60 €
0,066 €
80601BD
7,5 x 82
6
T30
100 ks
7,30 €
0,073 €
8061BD
7,5 x 92
6
T30
100 ks
8,10 €
0,081 €
8062BD
7,5 x 102
6
T30
100 ks
9,40 €
0,094 €
8063BD
7,5 x 112
6
T30
100 ks
10,80 €
0,108 €
8064BD
7,5 x 122
6
T30
100 ks
12,40 €
0,124 €
8065BD
7,5 x 132
6
T30
100 ks
14,40 €
0,144 €
8066BD
7,5 x 152
6
T30
100 ks
18,30 €
0,183 €
8067BD
7,5 x 182
6
T30
100 ks
25,90 €
0,259 €
8068BD
7,5 x 212
6
T30
100 ks
36,50 €
0,365 €
Charakteristika
• Ľahká a rýchla aplikácia
• Použiteľný pre všetky typy stavebných materiálov
• Nespôsobuje žiadne vnútorné pnutie a deformácie vnútri rámu
MONTÁŽE OKIEN A DVERÍ - TESNIACI A IZOLAČNÝ SYSTÉM 3D
Krycie čiapočky na Turbo skrutky s plochou hlavou
26
Pre dokonalý vzhľad skrutkového spoja. Čiapočka je pevne pripevnená na hlavu skrutky cez jej výstupok.
Poznámky
05/2012
OBJ. ČÍSLO
FARBA
Ø KRYCEJ ČIAPOČKY (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/100 KS BEZ DPH €/KS
8070BD
biela
15
100 ks
2,40 €
0,02 €
8071BD
hnedá
15
100 ks
2,40 €
0,02 €
Charakteristika
• Estetický vzhľad hlavy skrutky
• Ľahké použitie
09.70
TMELY, SILIKÓNY
A LEPIDLÁ
AKRYLOVÉ TMELY / str. 28
SILIKÓNY – ELASTICKÉ TMELY / str. 29 – 30
POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ A TMELY / str. 31 – 34
MS POLYMÉROVÉ LEPIDLÁ A TMELY / str. 35
DISPERZNÉ LEPIDLÁ / str. 36
ROZPÚŠŤADLOVÉ LEPIDLÁ / str. 37
BITÚMENOVÉ A BUTYLÉNOVÉ TMELY / str. 38
ŠPECIÁLNE TMELY / str. 39 – 41
PROFESIONÁLNE TMELY A LEPIDLÁ V BALENÍ 25 ml / str. 41
DEN BRAVEN AUTOMATIC / str. 42
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - AKRYLOVÉ TMELY
03.12
Akrylový tmel na sadrokartóny
Je plasticko - elastický tmel s výbornou priľnavosťou k poréznym i neporéznym materiálom, lakovanému drevu a pod. Na spoje medzi
drevenými, kovovými konštrukciami alebo PVC rámami a murivom alebo sadrokartónom. Vďaka svojej vysokej kvalite sa môže použiť i na
vonkajšie aplikácie – škáry medzi rámami okien, zárubňami dverí, vonkajším murivom a opravy trhlín v omietkach. Tmelenie dilatačných
škár v exteriéroch budov v betóne, murive, kameni, kovoch a pri opravách schodiskových stupňov.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
20102BD
kartuša
310 ml
12 ks
biela
1,89 €
• Nízkomodulový
• Nie je korozívny
• Po vytvrdnutí pretierateľný
• Odolný voči poveternostným vplyvom
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom ako betón,
murivo, lakované drevo, hliník, oceľ a PVC
• S vysokou dilatačnou schopnosťou
03.10
Akrylový tmel
Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových
dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Počas zrenia sa tmel ľahko prepadá a vytvára typický fabión. V dilatačných
škárach vie pohltiť až 12,5% pohybu. V interiéroch pre opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne. Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodišťom
POČET KS
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
FARBA
a murivom. Podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky,
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
rúr, kolien či prechodov.
20102RL
kartuša
310 ml 12 ks
biela
1,89 €
20103RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
1,89 €
20104RL
kartuša
310 ml
12 ks
hnedá
1,89 €
20105RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
1,89 €
201130BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
3,14 €
201131BD
saláma
600 ml
12 ks
šedá
3,14 €
Charakteristika
• Veľmi ľahko sa nanáša
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
• Vysoká priľnavosť ku drevu, sadrokartónu, murivu, betónu
• Antikorózny – vhodný na oceľ, pozinkovaný plech
• Bez rozpúšťadiel
03.11
Silikón akrylový tmel
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - AKRYLOVÉ TMELY
Pre interiér a exteriér. Opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne. Tmelenie spojovacích škár medzi rámami okien, dverí a murivom. Tmelenie okenných parapetov, škár medzi schodišťom a murivom. Tmelenie titán - zinkových parapetov a muriva. Silikón akrylový
tmel disponuje rôznymi odtieňmi s tým, že transparentná verzia je pri aplikácií biela a počas schnutia sa stáva transparentná. Ostatné farebné
verzie si zachovávajú odtieň počas aplikácie i po vyzretí.
28
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
20201RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná, pred
vytvrdnutím biela
3,02 €
20202RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
3,02 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Charakteristika
• Bez rozpúšťadiel, antikorózny
• Veľmi ľahko sa nanáša
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
• Vysoká priľnavosť k drevu, murivu, sadrokartónu, betónu,
PVC, a pod.
03.17
Akrylový štukový tmel
Na tmelenie prasklín a škár v interiéroch, špeciálne pre materiály, ktoré sú upravené štukovou vrstvou. Pre štukové omietky, podlahový betón,
polystyrén podhľadových kaziet a škár medzi schodišťom a murivom atď. Tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom s požiadavkou
štukového efektu. Obsahuje biely kremičitý piesok.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
20702RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
2,21 €
• Bez rozpúšťadiel
• Antikorózny, mrazuvzdorný
• Vysoká priľnavosť k polystyrénu, omietkam, tehlovému
murivu, betónu, a pod.
• Veľmi ľahko sa nanáša, pretierateľný akrylátovými
a disperznými fasádnymi nátermi
03.06
Akryl Exteriér
Najmä pre tmelenie vonkajších škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok,
drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Počas zrenia sa tmel ľahko prepadá a vytvára typický
fabión. V dilatačných škárach vie pohltiť až 12,5% pohybu. V interiéroch pre opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne. Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodišťom a murivom.
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
201020RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
2,27 €
201031RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
2,27 €
201132BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
3,41 €
201133BD
saláma
600 ml
12 ks
šedá
3,41 €
Charakteristika
• Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
• Odolný vlhku, vode a poveternostným vplyvom
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ
SILIKÓNY - ELASTICKÉ TMELY
04.51
Sanitárny silikón PREMIUM
Prémiová kvalita silikónu určeného do prostredia s požiadavkou vysokej ochrany a dlhodobej odolnosti silikónu proti vzniku plesní. Vylepšená receptúra zvyšuje prídržnosť k nesavým podkladom a zaručuje vyššiu tepelnú odolnosť. Vhodný na podklady zo skla, porcelánu, kovu,
epoxidových a polyesterových dosiek, PVC, nerezovej ocele, eloxovaného hliníka a lakovaného dreva v priestoroch ako sú kuchyne, kúpeľne,
sprchy a umyvárne, sušiarne, mraziace boxy, laboratória vrátane odpadov, drezov, liatinových kúpeľňových vaní, nádrží, sanitárnej keramiky,
obkladov a ďalších.
Charakteristika
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
30211PM
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
4,96 €
30212PM
kartuša
310 ml
12 ks
biela
5,15 €
04.51
Sanitárny silikón NANO TECH
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
30211RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
30212RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
4,12 €
30218RL
kartuša
310 ml
12 ks
manhattan
4,12 €
30213RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
4,12 €
30217RL
kartuša
310 ml
12 ks
strieborno šedá
4,12 €
30216RL
kartuša
310 ml
12 ks
bahama
4,12 €
30214RL
kartuša
310 ml
12 ks
hnedá
4,12 €
30215RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
4,12 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
4,12 €
Na škárovanie obkladov, na sanitárnu keramiku (umývadlá, bidety, pisoáre, WC misy), sprchy, kuchynské
linky, smaltované kúpeľňové vane a pod. Vysoká priľnavosť na sklo, smalt, dlaždice a glazúrovanú keramiku.
Obsahuje vysoko účinné protiplesňové fungicídy. Pre
škárovanie akrylátových vaničiek je nutné používať Sanitárny neutrálny silikón.
Charakteristika
• Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich kombinácie
• Trvalo pružný, odolný plesniam, vode, čistiacim prostriedkom
a UV žiareniu
04.52
Univerzálny silikón
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
30121RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
30122RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
3,44 €
30128RL
kartuša
310 ml
12 ks
manhattan
3,44 €
30123RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
3,44 €
30126RL
kartuša
310 ml
12 ks
bahama
3,44 €
30124RL
kartuša
310 ml
12 ks
hnedá
3,44 €
30125RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
3,44 €
30131BD
saláma
600 ml
12 ks
transparentná
5,41 €
30132BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
5,41 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
3,44 €
Pre využitie v domácnosti. Utesňuje škáry v stavebných
konštrukciách. Vysoká priľnavosť na smalt, keramické
dlaždice a povrchovo upravené kovy. Nie je vhodný pre
použitie na PE, PP, teflon, betón, mramor, hliník, medený a pozinkovaný plech, olovo, oceľ s galvanickým
povrchom a živičné podklady.
Charakteristika
• Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály
• Trvalo pružný, odolný vode, poveternostným vplyvom a UV
žiareniu
• V TL výrazne rozšírené elektro – fyzikálne vlastnosti výrobku
04.71
Neutrálny silikón OXIM
Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov s povrchovou úpravou prevedenou syntetickými a polyuretánovými lakmi. Silná priľnavosť ku sklu, hliníku, nerePOČET KS
PREDAJNÁ VOC
zovej oceli, pozinku a ostatným stavebným materiálom
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
FARBA
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
– nespôsobuje oxidáciu kovov. Tmelenie škár umýva30601RL
kartuša
310 ml 12 ks
transparentná
4,37 €
diel, drezov, akrylátových vaní, chladiarenských boxov.
biela
4,37 €
30602RL
kartuša
310 ml 12 ks
Tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prechodov.
30603RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
4,37 €
30604RL
kartuša
310 ml
12 ks
hnedá
4,37 €
30605RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
4,37 €
30631BD
saláma
600 ml
12 ks
transparentná
6,88 €
30632BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
6,88 €
Charakteristika
• Takmer bez zápachu
• Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich kombinácie
• Trvalo pružný, odolný vode, čistiacim prostriedkom a UV
žiareniu
• V TL výrazne rozšírené elektro - fyzikálne vlastnosti výrobku
04.99
Sanitárny neutrálny silikón OXIM
Na tmelenie nerezových častí bazénov, drezov, akrylátových vaní, keramických umývadiel, obkladov a škár v sanitárnom prostredí, ako sú
kúpeľne, kuchyne, WC, práčovne a pod. K tesneniu chladiarenských boxov a v zdravotníctve. Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom ako
oceľ, murivo, glazované povrchy, plasty, polykarbonáty, akryláty a pod. - nespôsobuje oxidáciu kovov.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
306020RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
4,41 €
306021RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
4,41 €
306026RL
kartuša
310 ml
12 ks
bahama
4,41 €
Charakteristika
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - SILIKÓNY - ELASTICKÉ TMELY
OBJ. ČÍSLO
• Vysoký obsah protiplesňových fungicídov
• Tepelná odolnosť od – 50°C až 180°C
• Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné
kombinácie
• Vysoká ťažnosť tmelu až 800 %
• Trvalo pružný, odolný vlhku, vode, čistiacim prostriedkom
a UV žiareniu
• Nízkomodulový, fungistatický
• Takmer bez zápachu, nepretierateľný
• Trvalo elastický, odolný plesniam, vlhku, vode,
poveternostným vplyvom a UV žiareniu
• Veľmi vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
29
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ
SILIKÓNY - ELASTICKÉ TMELY
04.70
Neutrálny silikón ALCOXY
Na sklenárske práce v kombinácií s hliníkom, meďou a pozinkovaným materiálom. V porovnaní s acetickými silikónmi má vyššiu priľnavosť
k väčšine materiálov a nespôsobuje povrchovú koróziu kovov. Ideálny na zasklievanie do drevených okenných rámov s povrchovou úpravou
syntetických, polyuretánových a lazurovacích lakov bez obsahu vosku. Tmelenie / tesnenie škár umývadiel, drezov, sprchovacích kútov,
akrylátových vaní, škár medzi oknami a fasádou. Dobre priľne na viac typov PVC a na náterových hmotách, na podkladoch ako polykarbonát
(Lexan® a Makrolon®), akrylové sklo (Plexisklo® a Perspex®), polyester.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
POČET KS
V KARTÓNE
OBSAH
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
306014GD
kartuša (zlatá potlač) 310 ml
12 ks
transparentná
306016GD
kartuša (zlatá potlač) 310 ml
12 ks
biela
4,95 €
4,95 €
306014BD
kartuša originál DB 310 ml
12 ks
transparentná
4,95 €
Charakteristika
• Trvalo elastický, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom
a UV žiareniu
• Vysoká priľnavosť k syntetickým, polyuretánovým
a lazurovacím lakom, plastom, polyestrom a pod.
04.50
Sklenársky silikón
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - SILIKÓNY - ELASTICKÉ TMELY
Na lepenie sklenených konštrukcií, tesnení zasklievacích systémov výkladov, presklených vstupných hál, lepenie skleneného nábytku, vitrín
a pod. Veľmi vysoká priľnavosť ku sklu, smaltu, k povrchovo upraveným kovom, nerezovej oceli a drevu s povrchovou úpravou. Nie je vhodné
pre použitie na PE, PP, teflon, betón, mramor, hliník, medený a pozinkovaný plech, olovo, oceľ s galvanickým povrchom a živičné podklady.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
FARBA
30311RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
4,19 €
30312RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
4,19 €
VZORKOVNÍK ZÁKLADNÝCH TMELOV A SILIKÓNOV
AKRYLOVÝ
ŠTUKOVÝ TMEL
SILIKÓN
AKRYLOVÝ TMEL
transparentný
biely
transparentný
biely
AKRYLOVÝ TMEL
biely
biely
"MS UNIFIX"
NA VŠETKY LEPENIA A TMELENIA
šedý
PU 50 FC
POLYURETÁNOVÝ TMEL
čierny
biely
šedý
hnedý
čierny
KACHLIARSKY TMEL
čierny
biely
transparentný
biely
svetlo šedý
šedý
hnedý
05/2012
svetlo šedý strieborno
šedý
šedý
tehlovo červený
NEUTRÁLNY SILIKÓN (NO)
čierny
bahama
transparentný
SANITÁRNY SILIKÓN
biely
GASKET SEALANT
čierny
UNIVERZÁLNY SILIKÓN
transparentný
30
OBAL
• Nízkomodulový, nepretierateľný
• Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiálom
• Trvalo pružný, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom
a UV žiareniu
• V TL výrazne rozšírené elektro - fyzikálne vlastnosti výrobku
biely
šedý
hnedý
čierny
SANITÁRNY NEUTRÁLNY SILIKÓN
hnedý
čierny
bahama
transparentný
biely
bahama
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ
POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ A TMELY
04.21
PU 50 FC Polyuretánový tmel
Na lepenie a tmelenie v stavebníctve a v priemysle. Spoje medzi drevenými, kovovými, hliníkovými alebo PVC rámami a murivom. Tmelenie
dilatačných škár záťažových a priemyslových podláh a vodotesných škár bazénov s dilatačnou kapacitou ± 25%, škár v predpätom betóne,
POČET KS
PREDAJNÁ VOC
kamenných stien, škár medzi drevom, betónom, tehOBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
FARBA
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
lovým murivom, kovmi, plastmi a sklom. Lepenie pa31302BD
kartuša
300 ml 12 ks
biela
5,37 €
rapetov, prahov na oceľové konštrukcie a pri opravách
šedá
5,37 €
31303BD
kartuša
300 ml 12 ks
schodišťových stupňov.
31304BD
kartuša
300 ml
12 ks
hnedá
5,37 €
31305BD
kartuša
300 ml
12 ks
čierna
5,37 €
31312BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
7,82 €
31313BD
saláma
600 ml
12 ks
šedá
7,82 €
31315BD
saláma
600 ml
12 ks
čierna
7,82 €
Charakteristika
• Dlhodobo odolný morskej a vápennej vode, slabým
kyselinám, liehom a čističom
• Krátkodobo odolný benzínu, nafte, minerálnym, rastlinným
a živočíšnym olejom
• V TL výrazne rozšírené elektro - fyzikálne vlastnosti výrobku
04.20
PU 15 LM Polyuretánový tmel
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
31402BD
kartuša
300 ml
12 ks
biela
4,60 €
31403BD
kartuša
300 ml
12 ks
šedá
4,60 €
31412BD
saláma
600ml
12 ks
biela
5,75 €
31413BD
saláma
600ml
12 ks
šedá
5,75 €
Charakteristika
• Po vytvrdnutí pretierateľný
• Odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom ako betón,
murivo, lakované drevo, sklo, glazované povrchy, hliník, oceľ,
nerez, väčšinu PVC a ich vzájomné kombinácie
• V TL výrazne rozšírené elektro - fyzikálne vlastnosti výrobku
04.18
Bond Flex PU 40 FC - polyuretán
Jedinečné riešenie pre stavbu a domácnosť. Výborne lepí a tesní všetky spoje. Výborná priľnavosť na betón, prírodný kameň, murivo, drevo,
sklo a kovy. Uplatní sa medzi murármi, klampiarmi, pokrývačmi, mechanikmi, elektromontérmi aj zámočníkmi.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
31421BD
kartuša
310 ml
12 ks
biela
5,18 €
31422BD
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
5,18 €
• Extrémna lepiaca sila
• Trvanlivý, bez deformácie
• Vodotesný a mrazuvzdorný
• Odolný voči UV žiareniu a poveternosti
• Trvalo pružná hmota
• Jednoduchá aplikácia, praktické použitie
• Na lepenie väčšiny stavebných materiálov
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
J
edinečný pomocník pre klampiarov, murárov, zámočníkov,
mechanikov a stavebníkov. Tmelí a lepí v jednom pracovnom kroku.
BOND FLEX PU 40 FC - POLYURETÁN
Použitie:
Tesnenie okolo rámu okien a dverí, karosérie vozov, klampiarske prvky a oplechovanie, opravy obkladov, drevené obloženia,
podlahové lišty, stropné kazety, dekory, vzduchotechnika a vetranie, dilatačné škáry, spoje sadrokartónových konštrukcií,
schodiskové stupne, parapety a prahy.
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ A TMELY
Na lepenie a tmelenie v stavebníctve a priemysle. Spoje medzi drevenými, kovovými konštrukciami alebo PVC rámami a murivom. Tmelenie
dilatačných škár v exteriéroch budov v betóne, kamenných soklov, parapetov, schodíšť, k tmeleniu škár medzi drevom, betónom, murivom, kovmi, plastmi, sklom v stavebníctve i priemysle. Tmelenie škár obvodového plášťa pri výrobe priemyslových a obytných kontejnerov
a autonástavieb. Lepenie parapetov, prahov, obkladov a dlažieb na steny a oceľové konštrukcie a pri opravách schodišťových stupňov. Pružné
lepenie spojov v strojárenstve a v automobilovom priemysle.
31
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ
POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ A TMELY
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
SPRÁVNE TMELENIE
DILATAČNÝCH ŠKÁR
Aplikácie:
P
re zaistenie funkcie dilatačných škár, t.j. škáry,
ktorá pohlcuje dilatačné pohyby dvoch stavebných
konštrukcií, je nutné zabezpečiť fixáciu tmelu iba ku
dvom dotýkajúcim sa plochám. Toto je ľahké dosiahnuť
použitím Vyplňovacieho povrazca so zodpovedajúcim
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ A TMELY
tmelom. Fixáciou tmelu k tretej podkladovej ploche by
nebol tmel schopný využiť svoju dilatačnú schopnosť
a prišlo by k jeho odtrhnutiu alebo prasknutiu. Následne prichádza k nežiaducemu zatekaniu vody do stavebnej konštrukcie a jej poškodeniu.
Na ochranu okolitých plôch pred
postriekaním je vhodné použiť
Maskovaciu krepovú pásku. Podľa
šírky tmelenej škár y vyberte
povrazec väčší asi o 25% a vtlačte
ho do škáry (viď. tabuľka). Rovnakej hĺbky umiestnenia povrazca
možno dosiahnuť pomocou jednoduchého prípravku – dreveného
kolíka s ryskou.
Šírka dilatačnej škáry je obmedzená možnosťou tmelu. Väčšina tmelov (akryláty, silikóny, polyuretány
a tmely na báze MS polymérov)
majú tento rozsah v rozmedzí 4 až
25 mm. V stavebnej praxi je možné
túto hodnotu zvýšiť pomocou špeciálneho kladenia tmelovej vrstvy
podľa následných fotografií. Jedna
„húsenica” sa priloží k jednému
okraju.
Vzápätí k druhému okraju druhá.
Naposledy ich spoločne prekryje
tretia vrstva. Vrstvy sa kladú vždy
do "živého" materiálu.
Po úplnom vyplnení škáry sa tmel
stiahne pomocou špachtle alebo
silikónovej stierky a vyhladí pomocou Vyhladzovacieho roztoku Finisher.
Strhnutie krepové pásky.
1, 2, 3 vrstva pružného tmelu
Š
3
H
H=
1
2
Š
2
stavebná dilatačná škára – spoj
vyplňovací povrazec
(pre úsporu materiálu)
Tabuľka pre určenie priemeru
vhodného povrazca
Šírka škáry (mm)
Hĺbka škáry (mm)
Priemer povrazca (mm)
4
4
6
5
5
6-8
8
5-8
10
10
8 - 10
15
12
8 - 10
15 - 20
15
10 - 15
20
18
10 - 15
20 - 25
20
10 - 15
25
25
12,5 - 15
30
30
15 - 20
40
40
20
50
Na miesta, ktoré sú extrémne namáhané, je vhodné použiť na dilatačné škáry polyuretánový tmel PU 50 FC. Pre svoju tvrdosť a tuhosť je vhodný nie len
na tmelenie zvislých škár, ale i stredne a ťažko zaťažených dilatačných škár, ktoré ešte môžu byť zaťažené chemickými látkami a predovšetkým
priamym mechanickým zaťažením napr. prevádzkou v skladoch a pod. Na dilatačné škáry v ľahkých konštrukciách ako je napojenie SDK stien k nosným konštrukciám, alebo medzi sebou je možné použiť Akrylový tmel na sadrokartóny alebo PU 15 LM, ktoré je možné pretierať maliarskymi farbami.
32
05/2012
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ
POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ A TMELY
06.22
Strešné polyuretánové lepidlo PU – ROOFIX
Na lepenie izolačných materiálov (pri zateplovaní striech) z polystyrénu, minerálnej a sklenej vlny, polyuretánovej peny a i. na podklady ako : betón, oceľ, plech,
drevo, sadra. Lepenie strešných hydro – termoizolačných sendvičových panelov
pri vkladaní a vrstvení napr. drevo, plech – polystyrén, minerálna vlna – lepenka,
plech. Približná spotreba lepidla 200 g /m2.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50603BD
plechovka
5 kg
voľne
-
59,33 €
Charakteristika
• Pre interiér a exteriér, odolné vlhku
• Bez obsahu rozpúšťadiel (nepoškodzuje polystyrén)
• Vytvrdzuje pomocou vzdušnej vlhkosti a vlhkosti obsiahnutej
v lepených materiáloch
• Počas vytvrdzovania lepidlo napeňuje (zväčšuje svoj objem),
preto ideálne vyplní nerovnosti v lepených materiáloch
a trvalo zvýši priľnavosť
• Po vytvrdnutí je lepený spoj odolný voči poveternostným
vplyvom a teplotám od – 30 °C do + 100 °C
• Nezafarbuje lepený materiál / podklad
06.27
PU lepidlo na dlažbu a hydroizoláciu 2 v 1
Na ukladanie nových podlahových prvkov na starú dlažbu, umelé mramory, potery a mazaniny, kov, drevo a drevené hmoty, keď polyuretánové
lepidlo perfektne vyrovná prípadné drobné nerovnosti. Ideálne pre lepenie hydroizolácií a PVC fólií s podkladovou vrstvou z netkanej PES
textílie. Nízka viskozita umožňuje ľahké zliatie jednotlivých pruhov pri rozťahovaní hmoty zubovou stierkou. Je schopné pohlcovať dilatácie,
napr. z dôvodu vykurovaných podláh. Funguje aj ako antivibračná a zvuková izolácia, znižuje kročajový hluk.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
51101BD
vedro
15 kg
voľne
svetlo hnedá
85,43 €
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
J
edinečný produkt, ktorý ponúka možnosť
vykonávať hydroizoláciu a lepenie jedným
materiálom vo veľmi tenkých vrstvách.
PU LEPIDLO
NA DLAŽBU A HYDROIZOLÁCIU 2 v 1
Podklad musí byť čistý, suchý, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. Pri takomto stave podkladu nie je treba penetráciu. Pokiaľ
je podklad extrémne savý, je nutné použiť Primer 250. Odporúčané zretie cementových podkladov je 28 dní.
Z otvoreného mechu vytlačte potrebné množstvo
a rozotrite hladkou stranou oceľového alebo
plastového hladidla. Po aplikácií mech starostlivo
utesnite pre ďalšie použitie.
Naneste druhú vrstvu.
Roztierajte už zubovou stranou hladidla.
Kladenie dlažby je nutné zahájiť v priebehu otvoreLepidlo Mamut Glue umožňuje aj drobnú korekciu
Čistým riešením je lepenie sokla pomocou
ného času aplikovaného lepidla t.j. do 60 min. Je
po usadení obkladu. V prípade nutnosti používajte
lepidla Mamut Glue.
potreba zamedziť akémukoľvek pohybu nevytvrdnuvýhradne gumené kladivo. Po vytvrdnutí lepidla
tých častí podláh pred úplným vytvrdnutím. Podla(24- 48 hodín) je možné pristúpiť ku škárovaniu
ha je pochôdzna po 24 hodinách, plne zaťažiteľná
dlažby a sokla.
po 48 hodinách
V prípade iba elastického lepenia nie je nutné vykonať prvý krok - vytvorenie hydroizolačnej vrstvy.
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ A TMELY
Charakteristika
• Vysoká priľnavosť k drevu, kovu, dlažbe a betónu
• Zabezpečuje rovnú pokládku dlažby na nerovnom podklade
• Zvuková a anti - vibračná izolácia, znižuje kročajový hluk
• Rýchlo vytvrdzuje
• Ako hydroizolačná vrstva odoláva tlakovej vode do 0,5 MPa
33
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ
POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ A TMELY
06.19
POWER KLEBER (PU lepidlo D4)
Na lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého a prírodného kameňa, betónu, sadrokartónu, kobercov (plsť, textil a pod.) Tlmí hluk
a vibrácie, ľahko napeňuje a vyplňuje nerovnosti. Nie je agresívne k podkladu, odoláva bežným chemikáliám a poveternostným vplyvom.
Rovnako je vhodné k lepeniu konštrukčných vodotesných spojov v interiéri a exteriéri (altánky, ploty, obloženia, člny, podlahy a i.). Lepenie
lakovaných a nesavých povrchov. K fixácií políc, dosiek, schodníc alebo parapetov. Nahradzuje klince, skrutky a nity.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
00432RL
kartuša
300 ml
12 ks
béžová
4,79 €
• Po vytvrdnutí možno brúsiť a pretierať
• Odolné voči vode podľa normy EN 204 D4
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Odolné bežným chemikáliám
• Extrémne priľnavé i bez lisovacích tlakov takmer k všetkým
povrchom i k vlhkým podkladom
• Ťažko zápalné
Konštrukčné PU lepidlo
Rýchle konštrukčné PU lepidlo
06.18
06.18a
Na lepenie drevených konštrukcií stavieb, sendvičových hranolov a trámov, rámov okien a dverí, alebo pri použití v nábytkárskom priemysle.
Lepenie čapových spojov s požiadavkou na vysokú pevnosť a odolnosť proti vode. Lepenie izolačných dosiek z minerálnej vlny, polystyrénu
a drevených obkladov na kov, betón a drevo. Neobsahuje rozpúšťadlá. Vynikajúca odolnosť voči vode D4 podľa EN 204 a B4 podľa DIN 68602.
Pri požiadavke na kratšiu časovú manipulačnú pevnosť (10-15 min.) použite Rýchle konštrukčné PU lepidlo.
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - POLYURETÁNOVÉ LEPIDLÁ A TMELY
Charakteristika
34
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
50910RL
kartuša
300 ml
12 ks
transparentná
6,48 €
kartuša
300 ml
(Rýchle konštrukčné)
12 ks
transparentná
6,86 €
50911RL
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
• Po vytvrdnutí transparentné
• Odolné voči vode podľa normy EN 204 D4
• Pre interiér i exteriér
• Rýchla priľnavosť, mierna plniaca schopnosť
• Extrémne vysoká pevnosť lepeného spoja v kombinácií
drevo – drevo
Hybriflex HM / vysokomodulový High-tech
polyuretán bez rozpúšťadiel
04.43
Je ďalším vývojovým stupňom v polyuretánových tmeloch. Plne nahradí polyuretány. Vhodný pre tmelenie dilatačných škár a vysokopevnostné lepenie, predovšetkým v interiéroch, ale i vo vonkajšom prostredí, kde by boli na škodu výpary uvoľňujúce sa pri aplikácií
a tuhnutí bežných polyuretánových tmelov. Hybriflex HM je špeciálny hybridný
Charakteristika
polyuretánový tmel, bez zápachu, izokyanátov, ftalátov a rozpúšťadiel. Tesnenie /
lepenie stavebných materiálov: drevo, MDF, tehly, sadra, betón, prírodný kameň, • Stálofarebný, rýchlo vytvrdzujúci, bez zápachu
keramické obklady a dlažby, nerezová oceľ, hliník, meď, olovo, sklo, ABS, strešné • Vysoká priľnavosť k väčšine podkladov
• Trvalo pružný, odolný vlhku, poveternostným vplyvom
a izolačné materiály.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
520162BD
kartuša
290 ml
25 ks
biela
4,78 €
520163BD
kartuša
290 ml
25 ks
šedá
4,78 €
a UV žiareniu
• Odolný vode, slanej vode, mazadlám, olejom, palivu,
nemrznúcim kvapalinám, čistiacim prostriedkom, tukom,
plesniam, slabým kyselinám a zásadám
• Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými disperznými farbami
Hybriflex LM / nízkomodulový High-tech
polyuretán bez rozpúšťadiel
04.42
Je ďalším vývojovým stupňom v polyuretánových tmeloch. Plne nahradí polyuretány. Vhodný na tmelenie dilatačných škár a vysokopevnostné lepenie, predovšetkým v interiéroch, ale i vo vonkajšom prostredí, kde by boli na škodu výpary uvoľňujúce sa pri aplikácií a tuhnutí
bežných polyuretánových tmelov. Hybriflex LM je špeciálny hybridný polyuretáCharakteristika
nový tmel, bez zápachu, izokyanátov, ftalátov a rozpúšťadiel. Tesnenie / lepenie
stavebných materiálov: drevo, MDF, tehly, sadra, betón, prírodný kameň, kera- • Nízkomodulový, trvalo elastický
mické obklady a dlažby, nerezová oceľ, hliník, meď, olovo, sklo, ABS, strešné • Stálofarebný, rýchlo vytvrdzujúci, bez zápachu
• Vysoká priľnavosť k väčšine podkladov
a izolačné materiály.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
520160BD
kartuša
290 ml
12 ks
biela
4,44 €
520161BD
kartuša
290 ml
12 ks
šedá
4,44 €
• Trvalo pružný, odolný vlhku a poveternostným vplyvom
• Odolný vode, slanej vode, mazadlám, olejom, palivu, nemrznúcim kvapalinám, čistiacim prostriedkom, tukom, plesniam,
slabým kyselinám a zásadám (nutná skúška odolnosti)
• Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými disperznými farbami
PRIMER 250 na savé podklady
Primer FIRST ONE na nesavé podklady
07.10
04.31
PRIMER 250: Na zvýšenie priľnavosti polyuretánových tmelov a SPUR tmelov. Je určený pre aplikáciu na murivo, prírodný kameň, betón. Na
porézne a nesúdržné podklady. Po ošetrení podkladu prípravkom je potrebné tmel aplikovať behom 30 až 240 minút.
PRIMER FIRST ONE: Zaisťuje perfektnú priľnavosť polyuretánových tmelov vrátane PU - Windscreen 60 a SPUR produktov na nesavé poklady
ako je oceľ, sklo, hliník a syntetické podklady. Prípravok obsahuje protiprašné látky a látky odbúravajúce tuky. Neoddeliteľná súčasť pri
lepení a tmelení pevnostného skla a častí karosérie v automobilovom priemysle, kamiónoch, autobusoch, leteckom a námornom priemysle,
pri stavebných a poľnohospodárskych strojoch.
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
71201BD
dóza (Primer 250)
1l
8 ks
transparentná
17,44 €
71350BD
dóza (Primer First One)
1l
6 ks
transparentná
11,46 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Charakteristika
• Zaisťuje dokonalú priľnavosť lepidiel k podkladom
• Obsahuje protiprašné látky a látky odbúravajúce tuky
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ
MS POLYMÉROVÉ LEPIDLÁ A TMELY
04.40
MAMUT GLUE (High tack)
Na mimoriadne odolné lepené spoje už s maximálnou počiatočnou pevnosťou. Prilepí i ťažké predmety mamuťou silou k podkladu, bez nutnej
fixácie lepeného spoja. Pevnosť v ťahu po vytvrdnutí až 22 kg/cm2. Nahradzuje klince, skrutky a nity. Ide o špeciálnu modifikáciu MS polymérov,
vytvárajúci po vytvrdnutí pretierateľný vysokopevnostný a elastický spoj. Nie je agresívne k podkladom, je ideálne pre lepenie zrkadiel.
Ďalšie použitie: Kdekoľvek v stavebnom a strojárenskom priemysle alebo v domácnosti či na záhrade. Lepenie vodotesných spojov v strojnom
a automobilovom priemysle, rovnako tak v stavebnom priemysle.
Charakteristika
TOVAR NA OBJEDNÁVKU
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
51910BD
kartuša
290 ml
12 ks
biela
6,71 €
51911BD
kartuša
290 ml
12 ks
čierna
6,71 €
51912BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
13,23 €
• Okamžitá a vynikajúca priľnavosť k podkladu
• Bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
• Rýchlo vytvrdzujúci, bez zápachu
• Trvalo pružný, odolný vlhku a vode (vodotesný spoj),
poveternostným vplyvom
• Odolný plesniam, slanej vode (more), chlóru, čistiacim
prostriedkom
04.38
MAMUT GLUE CRYSTAL
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
51930BD
kartuša
290 ml
12 ks
FARBA
transparentná
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
7,52 €
• Jedinečné priehľadné lepenie
• Vodotesný, mrazuvzdorný
• Odolný voči UV žiareniu, vode, plesniam a poveternosti
• Vysoká priľnavosť ku stavebným materiálom
04.39
MAMUT GLUE TOTAL
Univerzálne lepidlo na vodotesné spoje v stavebníctve a priemysle, na údržbu, renováciu, opravy, výstavbu, inštalácie a montáž. Lepenie
parapetov, prahov, schodišťových stupňov, klampiarskych prvkov, prvkov fasád, nábytku. Lepenie konštrukčných dielov automobilov, prívesov, autobusov, karavanov, osobných vagónov, lodí, fasád, nábytku. Všestranné
Charakteristika
lepidlo pre spojovanie mnohých stavebných materiálov, ako je nerez, oceľ, hli•
Extrémne
vysoká konečná pevnosť v ťahu až 50 kg/cm2
ník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, ABS, PVC, PMMA, PC, EPS, XPS,
PUR, polyester, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, murivo, drevo, sadra, smalt • Vodotesný, mrazuvzdorný, odolný poveternosti (voda, mráz, sneh)
• Výborná priľnavosť k podkladu bez použitia primeru i na vlhké
a keramika.
povrchy
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
51920BD
kartuša
290 ml
12 ks
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
biela
7,94 €
• Rýchle vytvrdenie, bez zápachu a zmrštenie pri vulkanizácií
• Nepôsobí korozívne na kovy
• Absorbuje akustické a mechanické vibrácie
• Brúsiteľný, po úplnom vytvrdení pretierateľný
• Tvrdosť podľa Shore A až 60±3
04.41
MS UNIFIX, MS UNIFIX CLEAR, MS UNIFIX METAL
Výrobok typu „All-in-One“ s protiplesňovými fungicídmi na báze MS polymérov, určený na tesnenie a lepenie stavebných a konštrukčných
škár. V stavebnom a strojárenskom priemysle alebo v domácnosti či na záhrade, na tmelenie vodotesných spojov konštrukčných dielov automobilov, autobusov, karavanov, škár kontajnerov, osobných vagónov, vrchné tesnenie zasklievacích systémov. Tesnenie prechodov a rôznych
stykov s nerezovou oceľou, hliníkom, meďou, olovom, sklom, stenovými obkladmi a keramickými dlaždicami, smaltom, zrkadlami, drevom,
murivom a sadrokartónom.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
52011BD
kartuša
290 ml
12 ks
transparentná
6,90 €
52012BD
kartuša
290 ml
12 ks
biela
6,51 €
52013BD
kartuša
290 ml
12 ks
šedá
6,51 €
52015BD
kartuša
290 ml
12 ks
čierna
6,51 €
520151BP
kartuša
290 ml
12 ks
metalická
7,10 €
Charakteristika
• Vysokomodulový, fungicídny
• Trvalo pružný, odolný vlhku a vode, poveternostným vplyvom
a UV žiareniu
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom, vrátane
nesavých a ich vzájomným kombináciám
• Po vytvrdnutí pretierateľný farbami (mimo alkydových živíc)
• V TL výrazne rozšírené elektro - fyzikálne vlastnosti výrobku
06.29
MS lepidlo na dlažbu a hydroizoláciu 2 v 1
Na pokladanie nových podlahových prvkov na starú dlažbu, umelé mramory, potery a mazaniny, kov, drevo a drevené hmoty, kde MS lepidlo perfektne vyrovná
prípadné drobné nerovnosti. Vyššia viskozita umožňuje priľnutie dlažby pri vytváraní soklov na okolité zvislé konštrukcie. Je schopné pohlcovať dilatácie, napr.
z dôvodu vykurovaných podláh. Funguje aj ako antivibračná a zvuková izolácia,
znižuje kročajový hluk.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
51200BD
vedro
16 kg
voľne
okrová
116,76 €
Charakteristika
• Bez zápachu a izokyanátov
• Použitie do vlhkých priestorov
• Trvalo elastický
• Vysoká priľnavosť k drevu, kovu, dlažbe, betónu a anhydritu
• Zabezpečuje rovnú pokládku podlahovín
• Zvuková a antivibračná izolácia, znižuje kročajový hluk
• Rýchle vytvrdzovanie
• Ako hydroizolačná vrstva odoláva tlakovej vode do 0,5 MPa
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - MS POLYMÉROVÉ LEPIDLÁ A TMELY
Pre všetky transparentné lepenia pri údržbe, opravách, výstavbe a montážach v domácnosti i na záhrade. Lepenie zasklievacích systémov,
vodotesných spojov, diely automobilov, prívesov, autobusov, karavanov, osobných vagónov, klampiarskych prvkov, prvkov fasád a pod. Na
betón, kameň, murivo, drevo, kovy, sklo a vybrané typy plastov. Lepenie mnohých stavebných materiálov, ako je nerez, oceľ, hliník, eloxovaný
hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrkadlo, smalt, keramika a i.
35
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - DISPERZNÉ LEPIDLÁ
06.12
Montážne lepidlo
Na lepenie dekoratívnych a akustických obkladov, lepenie polystyrénových stropných kaziet, podhľadov a líšt, lepenie polystyrénu a dreva,
na tvrdené PVC, betón, omietkové murivo, keramické obklady, drevotriesky a pod. Odolné voči prachu a vlhku. Konečná pevnosť v ťahu
40 kg/cm2.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50408RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
2,99 €
• Ľahké nanášanie
• Bez rozpúšťadiel
• Pre interiéry, odolné prachu a vlhku
• Vysoká priľnavosť k rôznym materiálom, v kombinácií
savý - nesavý
• Po vytvrdnutí pretierateľné
06.02
Lepidlo na polystyrén
Na lepenie polystyrénových dekoratívnych podhľadov na savé podklady, lepenie polystyrénových rohových a ukončovacích líšt, vrátane
ozdobných dekorov, tesnení nerovností - vzniknutých škár pri lepení veľkoformátových polystyrénových dosiek na rôzne stavebné podklady.
Pri lepení musí byť minimálne jeden z lepených materiálov savý.
OBJ. ČÍSLO
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBAL
OBSAH
50906RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
1,65 €
50904BD
kelímok
1 kg
12 ks
biela
3,63 €
50906BD
vedro
3 kg
voľne
biela
7,04 €
Charakteristika
• Ľahká aplikácia, bez rozpúšťadiel
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom,
v kombinácií savý - nesavý
• Po vytvrdnutí pretierateľné
• Vytvára trvalo pevný, vlhkotesný spoj
06.01
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - DISPERZNÉ LEPIDLÁ
Lepidlo na obklady
Na lepenie keramických obkladov a mozaiky, lepenie polystyrénových podhľadov a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekórov, lepenie na
podklady: tehlové murivo, omietky, betón, drevo, sadrokartón a predovšetkým staré umakartové jadrá panelových domov a ubytovní. Dosahuje excelentnú priľnavosť oproti väčšine cementových lepidiel. Zodpovedá norme STN EN 12004 – Malty a lepidlá pre keramické obkladové
prvky ako Disperzné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia D1TE.
OBJ. ČÍSLO
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBSAH
50101RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
2,56 €
50102RL
kelímok
1 kg
12 ks
biela
4,04 €
50112RL
vedro
5 kg
voľne
biela
15,29 €
50122RL
vedro
15 kg
voľne
biela
31,69 €
Charakteristika
• Ľahká aplikácia
• Neobsahuje rozpúšťadlá
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom,
v kombinácií savý - nesavý
• Po vytvrdnutí pretierateľné
• Vytvára trvalo pevný, vlhkotesný spoj
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
LEPIDLO NA OBKLADY
N
a ľahké a rýchle lepenie keramických obkladov
na nesavé podklady ako umakart a i.
Výrobok zodpovedá triede D1TE podľa STN EN 12004.
Pre modernú a rýchlu výstavbu či rekonštrukciu kúpeľní. Lepidlo na obklady je už pripravená hmota v podobe pasty, ktorá sa ľahko
nanáša na murivo, betón, umakart a pod.
Pred aplikáciou hmotu premiešajte.
36
POČET KS
V KARTÓNE
OBAL
05/2012
Naneste lepidlo na podklad hladkou stranou hladidla
a prečešte zubovou stranou o veľkosti zuba do
6 mm. Nanášajte len na takú plochu, ktorú
stihnete bezpečne pokryť obkladom.
Priložený obkladový diel vždy presne usaďte
a pritisnite.
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ
ROZPÚŠŤADLOVÉ LEPIDLÁ
06.14
Klince a skrutky v tube
Na lepenie drevených prahov, límcov obložkových dverných zárubní, lepenie obvodových líšt plávajúcich podláh, profilových materiálov
a dosiek. Konečná pevnosť v ťahu 15 kg/cm2.Lepidlo sa nanáša na jednu stranu lepených materiálov rovnomerne v pruhoch, ktoré sa pritlačia
k sebe. Pri lepení polystyrénu sa nanáša v tenkých pruhoch a nechá sa cca 5-10 minút odvetrať. Potom sa priložia lepené diely k sebe.
Konečná pevnost v ťahu 15 kg/cm2.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50508RL
kartuša
310 ml
12 ks
béžová
3,89 €
• Nahradzuje klince a skrutky
• Rýchla priľnavosť, ľahká aplikácia
• Pre interiéry a exteriéry, odolné prachu, vlhku a vode
• Vysoká priľnavosť k rôznym materiálom, v kombináciách
savý alebo nesavý
• Po vytvrdnutí pretierateľné
06.10
Montážne neoprénové lepidlo
Na lepenie rovného i profilovaného tvrdeného PVC, dverných prahov, zárubní, okenných parapetov. Lepenie prírodného kameňa, keramických
obkladov, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek na betón i omietku. Materiály sa lepia tzv. Transfer metódou. Konečná pevnosť v ťahu
20 kg/cm2.
Charakteristika
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50308RL
kartuša
310 ml
12 ks
béžová
3,57 €
06.11
Lepidlo na zrkadlá
Na lepenie zrkadiel, dekoratívnych a akustických obkladov, na betón, omietkové murivo, keramické obklady, sadrokartón, drevotriesku a pod.
Neagresívne voči kovovej vrstve zrkadla. Spotreba lepidla je 300-600 g/m2 v závislosti na savosť podkladu a je priamo úmerná hrúbke zrkadla.
Pre okamžitú fixáciu je vhodné kombinovať s Obojstrannou lepiacou páskou Den Braven.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50509RL
kartuša
310 ml
12 ks
béžová
4,73 €
• Nespôsobuje „slepnutie“ zrkadiel
• Po vytvrdnutí pružné
• Rýchla priľnavosť, ľahká aplikácia
• Pre interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vode
• Vysoká priľnavosť k rôznym materiálom, v kombináciách
savý – nesavý a nesavý – nesavý
• Po vytvrdnutí pretierateľné
04.54
Akvaristické lepidlo
Na lepenie celosklenených akvárií, terárií, sklenených vitrín, tmelenie sklenených fasád budov, sklenených konštrukcií výstavných plôch,
tmelenie nádrží pre úpravu pitnej vody, zásobných cisterien a nádob na pitnú vodu. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Odolné voči slanej
morskej vode. Výrobok spĺňa požiadavky podľa § 3 odst. 2, § 7 odst. 3, § 11 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 409/2005 Sb. kladené na
výrobky určené pre dlhodobý styk s pitnou vodou. Na tento výrobok bol Autorizovanou osobou AO 224 vystavený ATEST.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
30811RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
4,95 €
30815RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
4,95 €
Poznámky
• Odolné vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
• Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým podkladom, vysoká
elasticita
• Po úplnom vytvrdnutí spĺňa podmienky pre styk s potravinami
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - ROZPÚŠŤADLOVÉ LEPIDLÁ
OBJ. ČÍSLO
• Bez toluénu
• Po vytvrdnutí pružné
• Rýchla priľnavosť, ľahká aplikácia
• Pre interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vode
• Vysoká priľnavosť k rôznym materiálom, v kombináciách
savý alebo nesavý
37
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ
BITÚMENOVÉ A BUTYLÉNOVÉ TMELY
02.20
Strešný bitúmenový tmel
Na drobné opravy a lepenie živičných strešných krytín (šindľov) za studena, utesňovanie zakončovacích plechov, oplechovanie komínov, atík.
Dotmelovanie parapetových a štítových krytín, priechodov odkvapových zvodov a prechodov striech. Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv.
preplátovaním. Podtmelovanie hrebeňových krytín.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
10205RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
3,02 €
10215BD
saláma
550 ml
12 ks
čierna
4,59 €
• Veľmi ľahká aplikácia
• Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
• Výborná odolnosť pri deformácií podkladu
• Pretierateľný len farbami bitúmenového základu
• Trvalo plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
i v kombinácií savý – nesavý
• Odolný UV žiareniu
02.21
Strešné bitúmenové lepidlo (Tixoplast)
Na lepenie a tesnenie živičných strešných krytín, núdzové opravy za vlhka a mokra (za dažďa), tmelenie a tesnenie trhlín, puklín, dier, škár
v stavebných materiáloch, tmelenie a tesnenie zakončovacích profilov, oplechovanie komínov, atík a pod. Lepenie izolačných polyuretánových panelov na podklady z pozinkovaného trapézového plechu.
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - BITÚMENOVÉ A BUTYLÉNOVÉ TMELY
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
10305RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
3,45 €
02.04
Stavbársky butylénový tmel
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni, betóne, dreve a tehlovom murive. Škárovanie a dotmelovanie klampiarskych lemov okolo komínov,
atík a pod. Na tmelenie škár s malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickému namáhaniu.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
10102RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
2,23 €
10103RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
2,23 €
10104RL
kartuša
310 ml
12 ks
hnedá
2,23 €
10105RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
2,23 €
10114BD
saláma
600 ml
12 ks
biela
3,37 €
10115BD
saláma
600 ml
12 ks
šedá
3,37 €
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Charakteristika
• Bez rozpúšťadiel
• Odolný poveternostným vplyvom
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
v kombinácií savý – nesavý (betón, murivo, drevo,
eloxovaný hliník, uPVC, a pod.)
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
V
ýhodou týchto tmelov je materiálová blízkosť k izolačným
pásom používaných pre hydroizoláciu spodnej stavby,
rovnako pre hydroizoláciu plochých striech.
BITÚMENOVÉ TMELY
A LEPIDLÁ V STAVEBNÍCTVE
Bitúmenové tmely a lepidlá sú ideálnym riešením pri drobných opravách asfaltových strešných krytín, porušených základových
hydroizolácií vplyvom manipulácie stavebného materiálu a pri utesňovaní prestupov a priechodov.
Okolie porušenej izolácie omeťte od zvyškov lístia,
príp. zvyškov omietok a mált. Naneste Strešné bitúmenové lepidlo na miesta porušenia hydroizolácie.
38
• Mrazuvzdorné s antikoróznou ochranou
• Odolné vlhku, vode a poveternostným vplyvom
• Odolné voči oteru
• Trvalo plastické i pri veľkých tepelných rozdieloch
• Veľmi vysoká priľnavosť k väčšine stavebných materiálov
i za vlhka
• Po vytvrdnutí pretierateľný farbami na bitúmenovej báze
• Ťažko horľavé
05/2012
Po obvode vytvorte rámček. Záplata by mala
byť väčšia min. o 10cm na každú stranu
od miesta perforácie.
Pomocou Strešného bitúmenového tmelu
urobte dotesnenie záplaty.
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - ŠPECIÁLNE TMELY
03.72
Klampiarsky tmel
Na tmelenie a opravy klampiarskych prvkov, ako sú napr. prechody striech, oplechovanie okolo komínov, atík, ríms a pod. Tmel je veľmi dobre
priľnavý k oceľovým plechom, eloxovanému hliníku, murivu a drevu. Na kovy nepôsobí korozívne.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
201026RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
2,02 €
201023RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
2,18 €
201024RL
kartuša
310 ml
12 ks
hnedá
2,18 €
201025RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
2,18 €
Charakteristika
• Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
• Odolný vlhku, vode a poveternostným vplyvom
• Ľahká aplikácia
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
• Vysoká priľnavosť ku kovom, PVC a eloxovanému hliníku
04.19
Klampiarsky tmel PROFI
Tmel na báze polyuretánu pre náročnejšie aplikácie pri tmelení alebo lepení klampiarskych prvkov, ako sú napr. prechody striech, oplechovanie okolo komínov, atík, ríms, soklov, parapetov a pod. Tmel je veľmi dobre priľnavý na oceľový plech, eloxovaný hliník, murivo a drevo. Na
kovy nepôsobí korozívne. Tmelenie škár medzi drevom, betónom, murivom, kovmi, plastmi, sklom v stavebníctve i v priemysle.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
201027RL
kartuša
300 ml
12 ks
šedá
4,58 €
• Nízkomodulový
• Po vytvrdnutí pretierateľný
• Odolný voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom ako betón,
murivo, lakované drevo, sklo, glazované povrchy, hliník, oceľ,
nerez, väčšina PVC a ich vzájomné kombinácie
03.92
Karosársky tmel
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
201022RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
2,13 €
• Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
• Na kovy nepôsobí korozívne
• Odolný vlhku, vode a poveternostným vplyvom
• Ľahká aplikácia
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
• Vysoká priľnavosť ku kovom, k PVC a eloxovanému hliníku
04.53
Gasket sealant
Na tesnenie v automobilovom priemysle a v strojárenstve. Tesnenie motorov, prevodoviek a olejových vaní. Pružné tesnenie teplovzdušných
rozvodov, sušičiek, žehličiek a práčok. Tmelenie kotlových prírub, prírub vysokoteplotných rozvodov vody, dvierok, límcov, priemyslových
pecí. Odoláva ropným produktom, vynikajúca priľnavosť k nesavým podkladom.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
30707BD
tubička
80 ml
12 ks
tehlovo
červená
2,99 €
30717RL
kartuša
310 ml
12 ks
tehlovo
červená
6,35 €
30718RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
6,35 €
Charakteristika
• Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
• Vysoká tepelná odolnosť až +300°C
• Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
• Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiálom
• Trvalo pružný, odolný vysokým prevádzkovým teplotám
07.65
Kachliarsky tmel
Na tmelenie prasklín a škár šamotových výplní kachlí a krbov, kotlov, pecí, komínových prírub, dymovodov, škár otvorených ohnísk a pod.
Montáže a lepenie komínových systémov Schiedel, Prespor a iných. Opravy prasklín, trhlín a úlomkov šamotových výplní. Úplná doba
vytvrdnutia cca 24 hodín v závislosti na teplote a hrúbke škáry. Po vytvrdnutí tvrdý.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
70402RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
3,45 €
70405RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
3,45 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - ŠPECIÁLNE TMELY
Na tmelenie a škárovanie oceľových dielov automobilov opatrených základným i krycím náterom alebo bez náteru - antikorozívny. Podtmelovanie karosárskych dielov ako sú blatníky automobilov, autobusov, obytných prívesov, dielov kabín žeriavov a strojných zariadení a pod.
• Okamžite použiteľný, ľahko aplikovateľný
• Tepelná odolnosť do +1200°C
• Vysoká priľnavosť k savým i nesavým materiálom a ich
vzájomným kombináciám
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
39
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - ŠPECIÁLNE TMELY
03.82
Izolačný tmel
Na tmelenie a škárovanie všetkých spojovacích škár medzi rámami okien, dverí a murivom, schodišťových stupňov, cementotrieskových
dosiek a pod. Opravy trhlín v omietkach, murive a betóne.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
201021RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
1,98 €
• Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
• Bez rozpúšťadiel
• Ľahká aplikácia
• Po vytvrdnutí pretierateľný
• Odolný vlhku, vode a poveternostným vplyvom
• Vysoká priľnavosť k drevu, oceli, murivu, cementotrieskovým
doskám, betónu, a pod.
03.15
Stavebný tmel PROFI
Na tmelenie stavebnách škár medzi drevom, betónom, sklom, plastmi a kovmi. Pre renovácie škár zasklievacích systémov, škár medzi
rámami okien, dverí a murivom s požiadavkou na povrchovú úpravu. Na tmelenie netesností odkvapov, striech a škár v sanitárnom prostredí.
Podtmelovanie autokarosárskych dielov pri výrobe automobilov, autobusov, vlakových osobných vozov a pod.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
20401RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
4,95 €
20402RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
4,95 €
20403RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
4,95 €
• Mrazuvzdorný
• Vysoko odolný voči poveternostným vplyvom vrátane UV
žiarenia
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom i za vlhka
• Po vytvrdnutí pretierateľný
04.81
Strešný neutrálny silikón
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - ŠPECIÁLNE TMELY
Na utesňovanie parapetových a štítových krytín, priechodov odkvapových zvodov a prechodov striech. Tmelenie / tesnenie spojov a škár
strešných systémov, trapézových plechov. Možno použiť i na utesňovanie hrebeňových krytín. Silikón nepôsobí na kovy korozívne.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
10206RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
4,18 €
03.15b
Strešný červený tmel (elastický)
Pre náročnejšie aplikácie pri tmelení klampiarskych prvkov, ako sú napr. prechody striech, oplechovanie okolo komínov, atík, ríms, soklov,
parapetov a pod., a všade tam, kde je požiadavka na výsledný červený odtieň strechy a strešných detailov. Tmel je veľmi dobre priľnavý
k oceľovým plechom, eloxovanému hliníku, murivu a drevu. Na kovy nepôsobí korozívne. Tmelenie škár medzi drevom, betónom, murivom,
kovmi a sklom.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
102061RL
kartuša
310 ml
12 ks
červená
5,18 €
• Mrazuvzdorný
• Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom vrátane UV
žiareniu
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom i za vlhka
• Po vytvrdnutí pretierateľný
03.14
Tmel na opravy
Na núdzové opravy netesných odkvapov, k oplechovaniu poškodených strešných krytín. Vykazuje mimoriadne dobrú priľnavosť k väčšine stavebným materiálom ako sklo, glazované povrchy, hliník, olovo, zinok a mnohé ďalšie kovy, a to i za dažďa alebo na mokré podklady. Tmelenie
škár medzi drevom, betónom, murivom, kovmi, plastmi, sklom v stavebníctve i priemysle.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
40
• Takmer bez zápachu
• Trvalo elastický, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom
a UV žiareniu
• Veľmi vysoká priľnavosť k strešným materiálom
05/2012
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
4,79 €
20601RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
20602RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
4,79 €
20603RL
kartuša
310 ml
12 ks
šedá
4,79 €
• Mrazuvzdorný
• Pre interiéry i exteriéry
• Po vytvrdnutí pretierateľný
• Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
i za vlhka a mokra
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - ŠPECIÁLNE TMELY
PROFESIONÁLNE TMELY A LEPIDLÁ V BALENÍ 25 ml
S-T1 Pružný škárovací tmel
S-T5 Špeciálny škárovací tmel
09.S-T1
09.S-T5
Na škárovanie panelových budov a ich obvodových plášťov s max. dĺžkovým rozponom prvku 4800 mm. Šírka škáry min. 5 mm, max. 40 mm.
Tmelenie vonkajších a vnútorných škár pri stenových a stropných konštrukciách, tmelenie spojovacích škár medzi betónom a kovovými rámami, schodišťom, murivom a pod. Na tmelenie panelových prvkov väčších rozmerov (s max. dĺžkovým rozponom prvku 6000 mm) odporúčame
použiť tmel S-T5, odoláva dilatáciam do 20,5% podľa ISO 11 600.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH0014
kartuša (S-T1)
310 ml
12 ks
biela
2,60 €
CH0011
vedro (S-T1)
12 kg
voľne
biela
40,76 €
CH00112
vedro (S-T1)
12 kg
voľne
šedá
40,76 €
FARBA
CH0041
vedro (S-T5)
12 kg
voľne
biela
42,00 €
CH0044
vedro (S-T5)
12 kg
voľne
šedá
42,00 €
Charakteristika
• Mrazuvzdorný
• Odolný vlhku, vode a poveternostným vplyvom
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
01.02
Sklenárský tmel
OBJ. ČÍSLO
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBAL
OBSAH
FARBA
34001RL
saláma (PE)
500 g
20 ks
béžová
0,88 €
34002RL
saláma (PE)
1 kg
15 ks
béžová
1,34 €
34011RL
kelímok
500 g
24 ks
béžová
1,08 €
34012RL
kelímok
1 kg
12 ks
béžová
1,66 €
34013RL
vedro
5 kg
voľne
béžová
6,90 €
34014RL
vedro
10 kg
voľne
béžová
11,51 €
34015RL
vedro
25 kg
voľne
béžová
25,36 €
Na tmelenie a škárovanie sklenených výplní v drevených a oceľových okenných rámoch. Tmelenie sklenených výplní záhradných skleníkov a pod.
Charakteristika
• Hladká úprava povrchu
• Pretierateľný
• Po prekrytí farbou je odolný proti poveternostným vplyvom
04.94
Potravinársky silikón
Pre náročné aplikácie tmelenia a škárovania v potravinárstve s požiadavkou na atestáciu pre styk s potravinami. Tmelenie spojov a škár
v priamom styku s obilninami, pekárskymi výrobkami, múčnikmi, sušienkami, obilnou a kukuričnou múkou, cestovinami, praženou kukuricou
a vločkami. Tmelenie škár prichádzajúcich do priameho styku s mliečnymi výrobkami, zakysaným mliekom, jogurtmi, ovocnými výrobkami
ako pretlaky, pyré, mušty, sušené a dehydrované ovocie, vrátane konzervácie vo vodnom náleve, melasou, cukrárenskými výrobkami a droždím.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
30816RL
kartuša
310 ml
12 ks
transparentná
4,80 €
• Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
• Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým podkladom, vysoká
elasticita
• Po úplnom vyzretí spĺňa podmienky pre styk s potravinami
Profesionálne tmely a lepidlá v balení 25 ml
Sanitárny silikón - pre sanitárnu keramiku, obklady a dlažbu
Viac informacií na str. 29
Sanitárny neutrálny silikón - pre akrylátové, smaltové vane a keramické obklady a dlažbu
Viac informacií na str. 29
Gasket sealant - spoje vystavené teplote až +300°C
Viac informacií na str. 39
POWER KLEBER (PU lepidlo D4) - na lepenie a tmelenie v stavebníctve a v priemysle
Viac informacií na str. 34
MAMUT GLUE (High tack) - ideálny pre všetky lepenia bez fixácie
Viac informacií na str. 35
PU 50 FC Polyuretánové lepidlo - pre dilatačné spoje na miesta vystavené veľkej námahe
Viac informacií na str. 31
Klince a skrutky v tube - nahradzuje klasické spojovacie prvky
Viac informacií na str. 37
OBJ. ČÍSLO
NÁZOV VÝROBKU
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
35000TU
Sanitárny silikón
tuba v blistre
25 ml
100 ks
biela
1,49 €
35001TU
Sanitárny neutrálny silikón
tuba v blistre
25 ml
100 ks
biela
1,58 €
35002TU
Gasket sealant
tuba v blistre
25 ml
100 ks
červená
2,08 €
35003TU
Mamut glue (High tack) - Fix Flex
tuba v blistre
25 ml
100 ks
biela
1,88 €
35004TU
POWER KLEBER (PU lepidlo D4) - Fix Flex
tuba v blistre
25 ml
100 ks
béžová
1,35 €
35005TU
Polyuretánové lepidlo PU 50 FC - Fix Flex
tuba v blistre
25 ml
100 ks
šedá
1,49 €
35006TU
Klince a skrutky v tube - Fix Flex
tuba v blistre
25 ml
100 ks
krémová
1,46 €
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - TMELY A LEPIDLÁ V BALENÍ 25 ml / ŠPECIÁLNE TMELY
OBJ. ČÍSLO
41
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - AUTOMATIC
Automatic Gasket sealant
Automatic Gasket sealant PROFI
04.53
Na extrémne namáhané spoje napr., tesnenie chemických reaktorov, tesnenie diferenciálov, prevodných skríň, olejových vaní, naparovacích žehličiek, ohrievacích systémov, priemyslových pecí. Silikónový tesniaci tmel acetátového typu s tepelnou odolnosťou od -60°C do
+260°C, krátkodobo až do +300°C. Je stály voči ropným produktom, napr. olejom, mazivám, nemrznúcim zmesiam a pod.
PROFI: Jednozložkový acetátový silikónový tmel čiernej farby. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný, elastický spoj
s vysokou tepelnou odolnosťou do 180°C. Tesnenie vedenia vysokoteplotného potrubia, rozvodov vody, olejových vaní motorov, prevodoviek,
kotlových prírub, dvierok, límcov, priemyslových pecí a pod.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
32010A
kartuša AUTOMATIC
200 ml
6 ks
tehlovo červená
7,35 €
32011A
kartuša AUTOMATIC PROFI
200 ml
6 ks
čierna
7,35 €
• Aplikácia bez pištole z kartuše
• Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
• Odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
• Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiálom
• Trvalo pružný, odolný vysokým prevádzkovým teplotám
04.49
Automatic Sanitárny silikón NANO
Moderný výrobok využívajúci účinne nanotechnológiu. Trvalo elastický, silikónový, farebne stály tmel z acetickým systémom vulkanizácie
s vysokým obsahom protiplesňových fungicídov. Tmelenie obkladov a škár sprchových kútov, vaní, umývadiel, chladiacich pultov, člnov
a pod. Určený pre použitie v sanitárnom prostredí (WC, kúpeľne, kuchyne).
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
32000A
kartuša AUTOMATIC
200 ml
6 ks
biela
5,62 €
• Odolný voči vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu
• Po vytvrdnutí odoláva teplotám od -30°C do +120°C
• Obsahuje vysoko účinné protiplesňové fungicídy
04.41a
Automatic Bond Kleber
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ - AUTOMATIC
Moderný výrobok využívajúci účinne nanotechnológiu. Je trvalo elastický tmel na báze MS polymérov. Obsahuje protiplesňové fungicídy.
Ideálny pre tmelenie dilatačných škár v interiéroch i exteriéroch. Pre vodotesné tmelenie spojov konštrukčných dielov automobilov, škár
kontajnerov, osobných vagónov. Tesnenie prechodov a stykov s nerezovou oceľou, hliníkom, meďou, olovom, sklom, stenovými obkladmi
a keramickými dlaždicami, smaltom, zrkadlami, drevom, murivom a sadrokartónom.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
32006A
kartuša AUTOMATIC
200 ml
6 ks
biela
7,35 €
• Odolný voči vlhku, vode, plesniam a UV žiareniu
• Bez obsahu silikónu
• Pretierateľný
• Na savé i nesavé podklady
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
REVOLUČNÉ
RIEŠENIE
R
ada Automatic prináša jedinečný spôsob
aplikácie tmelov bez aplikačných pištolí.
Všetko je prispôsobené tak, aby práca bola
ľahká, rýchla a čistá.
Stojanček na pult
Automatic
56
26
Odobrať uzáver, odlomiť poistku.
42
05/2012
Vytočiť špičku v smere šípky.
Stlačiť páčku.
Kôš pre 12 ks kartuší
1x zásobník na letáky formátu 1 / 3 A4
1x LCD display 7“
17
KOTVIACA TECHNIKA
KOTVIACA TECHNIKA
07.52a
Chemická kotva POLYESTER
Pre kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických zariadení. Vhodné pre ťažké kotvenie (do kameňa, betónu), ľahké kotvenie (do pórobetónu a ľahkého betónu), na uchytenie drevených, oceľových konštrukcií, profilov, zábradlí, mreží, vodovodných
armatúr a pod. v trvalo vlhkých priestoroch. Ide o maximálne efektívny nerozperný systém kotvenia, kde nevzniká žiadne pnutie v základných
materiáloch, takže kotvy môžu byť blízko okrajov alebo blízko seba. Kartuša Chemickej kotvy je použiteľná po celú dobu doporučenej spotreby
jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzatváraním krytky kartuše.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
74002BD
kartuša
150 ml
10 ks
šedá
9,20 €
74015BD
kartuša
300 ml
10 ks
šedá
10,58 €
740111BD
kartuša
380 ml
12 ks
šedá
12,43 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
• Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
• Univerzálne použitie, rýchloschnúce
• Pre alkalické prostredie, vonkajšia aplikácia
• Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
• Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
• V zhode s ETAG 001-01 option 7
07.52b
Chemická kotva bez styrénu POLYESTER SF
Na veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlaku. Vhodná na kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí,
nosných stĺpikov, madiel, tiahel a skrutiek. Kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod.
Pri aplikácií do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je treba vyplniť úplne maltou. Pri kotvení do plných
materiálov sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje z 1/3 až 1/2.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
740011BD
kartuša
150 ml
10 ks
šedá
10,58 €
74014BD
kartuša
300 ml
10 ks
šedá
12,43 €
74012BD
kartuša
380 ml
12 ks
šedá
13,82 €
• Bez zápachu
• Vonkajšia aplikácia
• Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
• Univerzálne použitie
• Stredne ťažké zaťaženie
• Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
• Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
• V zhode s ETAG 001-01 option 7
07.51
Chemická kotva VINYLESTER SF
Je dvojzložkový, chemický kotviaci systém na báze vinylesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie stavebných dielov, technologických
zariadení či lešení s vysokou pevnosťou a únosnosťou. Vhodné pre ťažké kotvenie do kameňa, betónu, pórobetónu a ľahkého betónu alebo
stredne ťažké zaťaženie pre uchytenie drevených, oceľových konštrukcií, profilov, pätiek zábradlí, mreží, vodovodných armatúr, nosných stĺpikov, madiel, tiahel a skrutiek aj v miestach s mokrou prevádzkou a pod. Ide o maximálne efektívny nerozperný systém kotvenia, keď nevzniká
žiadne pnutie v základných materiáloch, takže kotvy môžu byť blízko okrajov alebo blízko seba. Kartuša Chemickej kotvy je použiteľná po celú
dobu doporučenej spotreby jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzatváraním krytky kartuše. Pri aplikácií do dutinových
materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je treba vyplniť úplne maltou. Pri kotvení do plných materiálov sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje z 1/3 až 1/2.
KOTVIACA TECHNIKA
Charakteristika
44
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
74016BD
kartuša
300 ml
12 ks
tmavo šedá
13,82 €
74017BD
kartuša
380 ml
12 ks
tmavo šedá
15,67 €
• Bez zápachu
• Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
• Univerzálne použitie
• Vysoká chemická odolnosť
• Rýchloschnúca
• V zhode s ETAG 001-01 option 7
07.54
Chemická kotva ARCTIC
Je dvojzložkový, chemický kotviaci systém na báze epoxyakrylátu s malým zápachom na rýchle kotvenie stavebných dielov, technologických
zariadení či lešení s vysokou pevnosťou a únosnosťou. Kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva, dutých
tehál a ľahkého betónu. Vhodné pre stredne ťažké zaťaženie na uchytenie drevených, oceľových konštrukcií, technologických zariadení,
profilov, pätiek zábradlí, mreží, vodovodných armatúr, nosných stĺpov, madiel, tiahel a skrutiek i v miestach s mokrou prevádzkou a pod.
Kartuša Chemickej kotvy ARCTIC je použiteľná po celú dobu doporučenej spotreby jednoduchou výmenou aplikačnej trysky. Pri aplikácií do
dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne maltou. Pri kotvení do plných materiálov
sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje z 1/3 až 1/2.
Charakteristika
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
74019BD
kartuša
300 ml
10 ks
šedá
8,20 €
• Umožňuje kotvenie až do -18°C behom 90 minút
• Bez zápachu, univerzálne použitie
• Vysoká chemická odolnosť
• Do miest s mokrou prevádzkou
• Pre stredne ťažké zaťaženie
• Po vytvrdnutí dosahuje extrémne vysokú pevnosť
KOTVIACA TECHNIKA
07.53a
Chemická kotva PE 300 S
Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúcim chemickým procesom. Uplatnenie nájde pri kotvení oceľových tyčí, pätiek zábradlí, výkladov, garážových brán, výkladných skríň, skrutiek do
podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod. Kartuša Chemickej kotvy je použiteľná po celú dobu doporučenej spotreby
jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzatváraním krytky kartuše. Je možné aplikovať bežnou pištoľou na tmely a lepidlá.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
74014SL
kartuša
300 ml
12 ks
šedá
8,61 €
• Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
• Univerzálne použitie
• Rýchloschnúca
• Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
• Vysoká pevnosť kotvených materiálov
07.53b
Chemická kotva PE 300 SF
Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúcou chemickým procesom. Uplatnenie nájde pri kotvení oceľových tyčí, pätiek zábradlí, výkladov, garážových brán, výkladných skríň, skrutiek do
podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod. Kartuša Chemickej kotvy je použiteľná po celú dobu doporučenej spotreby
jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzavretím krytky kartuše. Je
Charakteristika
možné aplikovať bežnou pištoľou na tmely a lepidlá.
• Bez zápachu
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
74015SL
kartuša
300 ml
12 ks
šedá
14,81 €
• Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
• Univerzálne použitie
• Stredne ľahké zaťaženie
• Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
• Vysoká pevnosť kotvených materiálov
07.50
Chemická kotva ALLFIX
Novinka v oblasti upevňovacej techniky. Umožňuje kotvenie do mnohých typov
podkladov, rýchlo, čisto a jednoducho! Pre všetky minerálne materiály, pre opravy
i ako výplň vyvŕtaných dier a drevených kolíkov. Vhodné pre betón, pórobetón, kameň, plné a dierované murivo, sadrokartón a drevo. Uchytenie držiakov uterákov,
závesov, políc, svetiel, obrazov, zrkadiel, tabúľ, ľahkých trubiek, opravy pántov,
skrutiek, hákov až do priemeru 6 mm.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
72000BD
špeciálna kartuša
25 ml
12 ks
béžová
7,88 €
Charakteristika
• Ihneď použiteľná, bez zápachu
• Jednoduchá a presná aplikácia
• Po zmiešaní oboch zložiek tvrdne rovnomerne počas
3 – 5 minút
• Je možné lepiť bez nutnosti vŕtania
• Pretierateľná a brúsiteľná
• Odolnosť voči teplotám po úplnom zatvrdnutí
od – 10 °C do + 40 °C
Plastové sitká pre kotvenie do dutých materiálov
Plastové sitká pre kotvenie do dutých materiálov v blistre
09.11
Na kotvenie svorníkov a armovacích výstuh v dutých materiáloch, kde je sitko naplnené až po okraj
Chemickou kotvou a potom je svorník alebo výstuha skrutkovým pohybom vtlačená dovnútra. Plastové
sitká sú vyrobené v rôznych dĺžkach s vonkajšou vložkou v prípade použitia menšieho priemeru skrutky.
TYP
VONKAJŠIE
ROZMERY (mm)
URČENÉ PRE
SKRUTKU Mxx
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
74065RL
12 x 50
74066RL
15 x 85
ø 12 x 50
M6 – M8
50 ks
0,24 €
ø 15 x 85
M10 – M12
20 ks
74067RL
15 x 130
0,28 €
ø 15 x 130
M10 – M12
20 ks
0,28 €
Náhradné aplikačné špičky
Pre opakované použitie Chemických kotiev. Pri zatvrdnutí oboch zložiek v aplikačnej tryske ju ľahko nahradíte novou – náhradnou.
74068RL
20 x 85
ø 20 x 85
M14
10 ks
0,32 €
740641RL
12 x 50 blister
ø 12 x 50
M6 – M8
5 ks
1,21 €
740642RL
15 x 85 blister
ø 15 x 85
M10 – M12
5 ks
1,21 €
OBJ. ČÍSLO
740643RL
15 x 130 blister
ø 15 x 130
M10 – M12
5 ks
1,47 €
740644RL
20 x 85 blister
ø 20 x 85
M14
5 ks
1,47 €
VÝROBOK
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
74075RL
Náhradná aplikačná špička
1 ks (19 cm)
voľne
-
0,69 €
74073RL
Náhr. aplikačné špičky v blistre
3 ks
voľne
-
2,09 €
Kôš na kartuše
Chemická kotva
Stojanček na pult
Chemická kotva
104
Zásobník na 9 x 5 ks kartuší Chemická kotva
Kôš pre 12 ks kartuší
4x euro háčik na zavesenie sitiek alebo náhradných špičiek
1x zásobník na letáky formátu 1/3 A4
3x prezentér prázdnych vzorových kartuší Chemická kotva
1x LCD display 7”
1x zásobník na letáky formátu 1/3 A4
56
Možnosť zavesenia do stojana Modul I. alebo Modul I.3.
Možnosť postavenia na pult alebo do regálu.
Kompletnú prezentáciu stojanov Den Braven
nájdete na strane 136 - 137 cenníka.
64
66
32
26
KOTVIACA TECHNIKA
OBJ. ČÍSLO
17
45
KOTVIACA TECHNIKA
09.12
Kovové sitká pre kotvenie do dutých materiálov
Na kotvenie svorníkov a armovacích výstuh v dutých materiáloch, kde sitko je naplnené až po okraj Chemickou kotvou a potom je svorník alebo výstuha skrutkovacím pohybom vtlačená dovnútra. Kovové sitká sú v metrových dĺžkach, kde si ich montážnik skráti na požadovanú dĺžku.
OBJ. ČÍSLO
KOVOVÉ SITKO - RUKÁV
VONKAJŠIE
ROZMERY (mm)
URČENÉ PRE
SKRUTKU Mxx
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
74070RL
SHK 12-M
ø 12 x 1000
M6 – M8
10 / 50 ks
5,18 €
74071RL
SHK 16-M
ø 16 x 1000
M10
10 / 50 ks
5,94 €
74072RL
SHK 22-M
ø 22 x 1000
M12 – M14
5 / 25 ks
7,29 €
Aplikačné pištole na kotvy, vzduchová pumpa,
čistiace kefky
09.10
Praktické príslušenstvo na správnu aplikáciu tekutých kotiev. Ide o špeciálne aplikačné pištole zaisťujúce presné dávkovanie živice a tvrdidla,
ďalej čistiacu pumpičku na odstránenie nečistôt z predvŕtaných dier a čistiace kefky k uvoľneniu nesúdržného odvŕtaného materiálu vo vnútri
otvoru.
OBJ. ČÍSLO
N155
TYP VÝROBKU
PRE KARTUŠE
CHEMICKEJ KOTVY
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Pištoľ 380
380 ml
1 / 5 ks
-
53,29 €
74060RL
Čistiaca pumpa
-
1 ks
-
27,26 €
74061RL
Čistiaca kefka 12
ø kefky 12 mm
1 ks
-
4,18 €
74062RL
Čistiaca kefka 18
ø kefky 18 mm
1 ks
-
4,18 €
09.40
Natĺkacia kotva DAK
Na rýchle a ľahké upevňovanie relatívne ľahkých, ale rozmerných predmetov ako sú napr. reklamné pútače – cedule alebo rôzne vývesky či
konzoly. Natĺkacia kotva sa prestrčí upevňovaným predmetom a naklepne do predvŕtanej diery. Úderom kladiva dôjde k rozopreniu vonkajšieho plášťa kotvy.
OBJ. ČÍSLO
TYP
PRIEMER
(mm)
DĹŽKA
(mm)
74063RL
6-5/35
6
35
POČET KS PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/100 KS BEZ DPH €/KS
100 ks
9,20 €
0,09 €
09.90
Natĺkacia hmoždinka
KOTVIACA TECHNIKA
Na rýchlu a ľahkú montáž a ukotvenie čohokoľvek do všetkých bežných stavebných materiálov. Je vhodná napr. na ukotvenie zakladacích
štartovacích líšt zateplovacích systémov, kotvenie okenných plechových kotiev a pod. Predvŕtanie priemerom vrtáku podľa priemeru natĺkacej hmoždinky. Natĺkacia hmoždinka sa zasunie cez pripojovaný diel do vyvŕtaného otvoru a skrutka sa zatlčie do hmoždinky. Hmoždinka
sa roztiahne a zakliesni sa tak v otvore. Natĺkaciu hmoždinku možno tiež rozobrať, nylonovú hmoždinku zasunúť do otvoru a potom priložiť
pripojovaný diel, prestrčiť skrutku a zatĺcť ju. Možnosť núdzovo použiť i na pripevnenie do dreva, steny. Tu však radšej volíme vrty. Prípadné
rozobratie spoja sa vykoná vyskrutkovaním skrutky.
46
05/2012
PRIEMER DĹŽKA
(mm)
(mm)
POČET KS PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/100 KS BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
TYP
80921BD
5 x 30 (nylon-gal.kl.)
5
30
100 ks
2,20 €
0,02 €
8094BD
5 x 40 (nylon-gal.kl.)
5
40
100 ks
2,60 €
0,03 €
80941BD
5 x 50 (nylon-gal.kl.)
5
50
100 ks
3,10 €
0,03 €
8095BD
6 x 35 (nylon-gal.kl.)
6
35
100 ks
3,21 €
0,03 €
8096BD
6 x 40 (nylon-gal.kl.)
6
40
100 ks
3,50 €
0,04 €
8097BD
6 x 45 (nylon-gal.kl.)
6
45
100 ks
4,20 €
0,04 €
80971BD
6 x 50 (nylon-gal.kl.)
6
50
100 ks
4,60 €
0,05 €
8098BD
6 x 55 (nylon-gal.kl.)
6
55
100 ks
5,40 €
0,05 €
8099BD
6 x 60 (nylon-gal.kl.)
6
60
100 ks
5,80 €
0,06 €
8101BD
6 x 80 (nylon-gal.kl.)
6
80
100 ks
5,90 €
0,06 €
8102BD
8 x 45 (nylon-gal.kl.)
8
45
100 ks
5,60 €
0,06 €
8103BD
8 x 60 (nylon-gal.kl.)
8
60
100 ks
6,20 €
0,06 €
81041BD
8 x 80 (nylon-gal.kl.)
8
80
100 ks
7,40 €
0,07 €
8105BD
8 x 100 (nylon-gal.kl.)
8
100
100 ks
9,50 €
0,10 €
8106BD
8 x 120 (nylon-gal.kl.)
8
120
100 ks
11,20 €
0,11 €
Charakteristika
• Jednoduchá rýchla montáž - natlčením
• Použiteľná pre všetky typy stavebných materiálov
• Univerzálny produkt na pripájanie
• Nylon odolný UV žiareniu
• V spojení s nerezovým klincom vysoká odolnosť voči korózií
a chemickým vplyvom
• Možno bez problémov spoj rozobrať vyskrutkovaním skrutky
TMELY, SILIKÓNY,
LEPIDLÁ II.
SADROKARTONÁRSKE TMELY A PRÍSLUŠENSTVO / str. 48 – 51
PROTIPOŽIARNY PROGRAM / str. 51
LEPIDLÁ A TMELY PRE PODLAHÁROV / str. 52 – 55
ŠPECIÁLNE LEPIDLÁ / str. 56
TAVNÉ LEPIDLÁ / str. 56
PRÍSLUŠENSTVO PRE SILIKÓNY A TMELY / str. 57 – 58
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
SADROKARTONÁRSKE TMELY A PRÍSLUŠENSTVO
07.39c
Finish tmel na sadrokartóny
Len pre interiéry na vyrovnanie nerovností na stenách, k opravám starých a popraskaných omietok, hladkého betónu a k finálnemu tmeleniu
sadrokartónových dosiek. Je určený k úprave hrubých vyrovnaných stien stierkovými lepidlami a jadrovými omietkami, či vyhladeniu povrchu
po odstránení starých tapiet. Používa sa k tmeleniu škár sadrokartónových dosiek. Pri použití v menej náročných objektoch môže nahradiť
pre svoju belosť základný maliarsky náter. Rozpracovaný tmel možno uchovať v uzavretej nádobe zaliaty vodou po dobu niekoľkých týždňov.
Označenie podľa EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel.
Charakteristika
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II. - SADROKARTONÁRSKE TMELY A PRÍSLUŠENSTVO
OBJ. ČÍSLO
48
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
000405RL
vedro
5 kg
voľne
biela
4,62 €
000406RL vedro
14 kg
voľne
biela
11,66 €
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Po vyschnutí ľahko a jednoducho brúsiteľný
• Pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi
• Vysoká priľnavosť k sadrokartónom, omietkam, drevu, betónu,
tehlovému murivu, a pod.
07.39b
Sadrokartonárska stierka
Je vysoko kvalitný viacúčelový brúsiteľný tmel na sadrokartóny, vrátane pórobetónových tvárnic ako YTONG, HEBEL, hrubo vyrovnaných stierkovými lepidlami, jadrovými omietkami a pod. Tmelenie škár sadrokartónových dosiek pre natiahnutie základnej vrstvy a natiahnutie finálnej
vrstvy. Možno ho použiť i ako bandážovaciu vrstvu. Ďalej je vhodný k vyrovnávaniu nerovných omietkových podkladov ako finálna povrchová
vrstva. Je vysoko odolný proti vzniku trhlín. Označenie podľa EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
00407RL
kelímok
1,5 kg
270 ks
biela
2,27 €
00405RL
vedro
5 kg
96 ks
biela
5,05 €
00406RL
vedro
18 kg
36 ks
biela
15,65 €
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Po vyschnutí ľahko a jednoducho brúsiteľná
• Pretierateľná akrylátovými a latexovými nátermi
• Vysoká priľnavosť k sadrokartónom, omietkam, drevu, betónu,
tehlovému murivu, a pod.
• Vysoká odolnosť proti vzniku trhlín
07.39
Univerzálny brúsiteľný tmel
Je vysoko kvalitný viacúčelový brúsiteľný tmel na opravy omietok, muriva a betónu, vrátane pórobetónových tvárnic ako YTONG, HEBEL,
škár sadrokartónových konštrukcií a pod. Tmelenie škár sadrokartónových dosiek v celom procese všetkých troch operácií (1. Bandážovanie,
2. Natiahnutie základnej vrstvy, 3. Natiahnutie finálnej vrstvy). Je vhodný k vyrovnávaniu nerovných omietkových podkladov pred finálnou povrchovou vrstvou. Ľahko brúsiteľný. Vysoká odolnosť proti vzniku trhlín.
Charakteristika
S predĺženou dobou tuhnutia. Označenie podľa EN 13963 – 3AT.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
00402RL
kelímok
1,5 kg
270 ks
biela
2,34 €
00403RL
vedro
5 kg
96 ks
biela
5,51 €
00404RL
vedro
18 kg
36 ks
biela
16,70 €
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Po vytvrdnutí ľahko a jednoducho brúsiteľný
• Pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi
• Vysoká priľnavosť k sadrokartónom, omietkam, drevu, betónu,
tehlovému murivu, a pod.
• Vysoká odolnosť proti vzniku trhlín
• S predĺženou dobou tuhnutia
07.41
Finálna brúsiteľná stierka 0 – 3 mm
Na naťahovanie nových omietok, stien a stropov alebo pre opravy nerovností interiérového muriva pod maľby, nátery či tapety. Vytvára pevný
podklad pre maľby, obklady a tapety v interiéroch. Po vytvrdnutí (cca 24 hod.) brúsiteľná s vlastnosťami pôvodnej omietky. Stierkovanie
sadrokartónu vo finálnej vrstve. Prášková hmota miesiteľná s vodou podľa požadovanej hustoty. Spĺňa požiadavky podľa EN 998 – 1: Malty
pre vonkajšie a vnútorné omietky. Označenie GP, trieda CSII.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57305Q
vrece
5 kg
96 ks
biela
4,01 €
• Ľahko spracovateľná, jednoducho aplikovateľná
• Po vytvrdnutí ľahko brúsiteľná
• Vysoká priľnavosť k sadrokartónom, omietkam, drevu, betónu,
tehlovému murivu, a pod.
• Vytvára pevný, súvislý a hladký povrch, bez rozoznateľnosti
miesta opráv
07.38
Šľahaný sadrový brúsiteľný tmel (Qualy Fill)
Na vyplňovanie malých i veľkých prasklín v murive, betóne, v omietkach a pod., možné tiež škárovanie sadrokartónových konštrukcií s požiadavkou na brúsiteľnosť. Ultraľahké, priamo už namiešané plnivo pre rýchle a jednoduché vykonávanie opráv.
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
00302RL
kelímok
250 ml
12 ks
biela
2,45 €
00312RL
kelímok
500 ml
12 ks
biela
3,31 €
00322RL
vedro
5l
voľne
biela
22,05 €
Charakteristika
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Po vytvrdnutí ľahko a jednoducho brúsiteľný
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými nátermi
• Vysoká priľnavosť k sadrokartónom, omietkam, drevu, betónu,
tehlovému murivu, a pod.
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
SADROKARTONÁRSKE TMELY A PRÍSLUŠENSTVO
03.12
Akrylový tmel na sadrokartóny
Je plasticko - elastický tmel s výbornou priľnavosťou k poréznym i neporéznym materiálom, lakovanému drevu a pod. Na spoje medzi
drevenými, kovovými konštrukciami alebo PVC rámami a murivom alebo sadrokartónom. Vďaka svojej vysokej kvalite sa môže použiť aj na
vonkajšie aplikácie – škáry medzi rámami okien, zárubňami dverí, vonkajším murivom a opravy trhlín v omietkach. Tmelenie dilatačných
škár v exteriéroch budov v betóne, murive, kameni, kovoch a pri opravách schoCharakteristika
dišťových stupňov.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
20102BD
kartuša
310 ml
12 ks
biela
1,89 €
07.37
Brúsiteľný tmel na sadrokartóny
Na stierkovanie škár a otvorov po skrutkách v sadrokartónových konštrukciách, k vyplňovaniu a vyrovnaniu trhlín a prasklín v omietke, murive,
betóne, dreve a sadre. Tmel je veľmi ľahký, ľahko aplikovateľný a po vytvrdnutí jednoducho brúsiteľný a pretierateľný. Neobsahuje rozpúšťadlá,
s vysokou priľnavosťou k sadrokartónu, murivu, omietkam, drevu a betónu. Ideálny pre lokálne opravy hrán poškodených rohov s požiadavkou na brúsiteľnosť.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
00410RL
kartuša
310 ml
12 ks
biela
2,00 €
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Veľmi ľahký, rýchloschnúci
• Po vytvrdnutí ľahko a jednoducho brúsiteľný
• Pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi
• Vysoká priľnavosť k sadrokartónom, omietkam, drevu, betónu,
tehlovému murivu, a pod.
07.39d
Špeciálna tmeliaca hmota SUPER FLOT
Je pripravená, suchá, škárovacia hmota na báze sadry, vystužená vláknom, ktoré prináša efekt mikrostuženia, zvyšujúci odolnosť spoja. Predchádza tak tvorbe
trhlín. Slúži na spájanie sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek bez použitia
bandáže alebo mriežky, vyrovnávanie nerovností v omietke a sadrokartónových
konštrukciách a i.
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
vrece
5 kg
100 ks
biela
6,88 €
vrece
25 kg
42 ks
biela
25,04 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
00412GY
00413GY
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Charakteristika
• Vystužená vláknom, rýchlotuhnúca
• Po nanesení tvrdne rovnomerne
• Nevytvára zmršťovacie trhliny
• Má optimálne dlhý otvorený čas pre spracovanie
• Je výdatná, ľahká pre spracovanie
• Veľmi ľahko sa nanáša a brúsi
• Vysoká odolnosť proti vzniku trhlín
• Tmel triedy 4B (bezpáskový škárovací tmel) podľa
STN EN 13 963
10.87
Rohový profil AL a PLAST
Na vytvorenie ideálnych rovných hrán ostení. Vystužuje hrany a zvyšuje odolnosť proti mechanickému poškodeniu.
OBJ. ČÍSLO
PREVEDENIE
DĹŽKA (m)
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
0,74 €
Z00070
Rohový profil AL
2
200 ks
hliník
Z000700
Rohový profil AL
2,5
200 ks
hliník
0,92 €
Z000701
Rohový profil AL
3
200 ks
hliník
1,10 €
Z000702
Rohový profil PLAST
2,5
50 ks
plast
0,92 €
10.89
SDK rohová páska s AL výstuhou
Slúži na spevnenie hrán dverných ostení, priechodov alebo vonkajších rohov na chodbách a iných komunikačných priestorov, kde je nadmerný pohyb ľudí.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B4442BD
50
30
voľne
-
9,59 €
08.53
Parotesná zábrana N
Trojvrstvový materiál. Nosnou časťou je PE mriežka zaisťujúca požadovanú pevnosť fólie, horná a spodná vrstva polyethylénovej fólie zaisťuje hydroizolačnú schopnosť
a parotesnosť. Fólia zabraňuje prenikaniu pár, ktoré sa vytvorili činnosťou v dome, do tepelnej izolácie. Zabraňuje kondenzácii vody v izolačných vrstvách, chráni strešnú
konštrukciu pred stratami tepla a netesnosťami, a tým zvyšuje účinnosť. Prevedenie fólie ŠPECIÁL je nehorľavé. Pri požiadavke na difúzne otvorené fólie a membrány
použite Paropriepustnú fóliu D alebo Kontaktnú membránu.
ŠÍRKA (m)
DĹŽKA (m) /
PLOCHA (m2)
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/ROLE
OBJ. ČÍSLO
GRAMÁŽ (g/m2)
B883FOL
90 Štandard
1,5
50 / 75
transparentná
0,65 €
48,72 €
B888FX
110 Klasik
1,5
50 / 75
transparentná
0,68 €
51,00 €
B8881FX
110
1,5
10 / 15
transparentná
0,70 €
10,50 €
B8882FX
110
1,5
20 / 30
transparentná
0,70 €
21,00 €
B881FOL
140 Štandard
1,5
50 / 75
transparentná
0,96 €
71,87 €
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II. - SADROKARTONÁRSKE TMELY A PRÍSLUŠENSTVO
OBJ. ČÍSLO
• Nízkomodulový, nie je korozívny
• Po vytvrdnutí pretierateľný
• Odolný voči poveternostným vplyvom
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom ako betón,
murivo, lakované drevo, hliník, oceľ a PVC
• S vysokou dilatačnou schopnosťou
49
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
SADROKARTONÁRSKE TMELY A PRÍSLUŠENSTVO
09.40
Natĺkacia kotva DAK
Na rýchle a jednoduché upevnenie relatívne ľahkých, ale rozmerných predmetov ako sú napr. reklamné pútače – cedule alebo rôzne vývesky
či konzoly. Natĺkacia kotva sa prestrčí upevňovaným predmetom a naklepne do predvŕtanej diery. Úderom kladiva dôjde k rozopreniu vonkajšieho plášťa kotvy.
OBJ. ČÍSLO
TYP
PRIEMER
(mm)
DĹŽKA
(mm)
POČET KS
V BALENÍ
74063RL
6-5/35
6
35
voľne
PREDAJNÁ VOC BEZ PREDAJNÁ VOC
DPH €/100 KS
BEZ DPH €/KS
9,20 €
09.45
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II. - SADROKARTONÁRSKE TMELY A PRÍSLUŠENSTVO
Vruty do sadrokartónu
OBJ. ČÍSLO
ROZMER
(mm x mm)
VÁHA
kg / 1000 ks
POČET KS
V KARTONE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
83020BD
3,5 x 25
1,3
1000
čierna
0,006 €
83021BD
3,5 x 35
1,8
1000
čierna
0,008 €
83022BD
3,5 x 45
2,22
1000
čierna
0,010 €
83023BD
3,5 x 55
2,68
500
čierna
0,023 €
83024BD
4,2 x 70
3,37
250
čierna
0,059 €
83025BD
4,2 x 90
6,35
200
čierna
0,136 €
OBJ. ČÍSLO
ROZMER
(mm x mm)
VÁHA
kg / 1000 ks
POČET KS
V KARTONE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
83000B
3,5 x 25
1,3
1000
čierna
0,006 €
83001BD
3,5 x 35
1,8
1000
čierna
0,008 €
83002BD
3,5 x 45
2,22
1000
čierna
0,010 €
83003BD
3,5 x 55
2,68
500
čierna
0,023 €
83004BD
4,2 x 70
3,37
250
čierna
0,059 €
83005BD
4,2 x 90
6,35
200
čierna
0,136 €
83006BD 4,8 x 100
8,95
200
čierna
0,19 €
83007BD 4,8 x 120
10,75
200
čierna
0,23 €
OBJ. ČÍSLO
83050BD 3,5 x 9,5
7,35
1000
Vrut fosfátovaný do plechu ME
Tzv. „rýchloskrutky“ na uchytenie sadrokartónových dosiek k nosným kovovým konštrukciám, t.j. profilom z kovového plechu. Trubková hlava vrutu.
Materiál vrutu: nízkouhlíková, galvanicky fosfátová oceľ.
Zárez vrutu: PH2
Vrut fosfátovaný do dreva WO
Vrut s hrubým závitom na uchytenie sadrokartónových dosiek k dreveným latám tvoriaci nosnú sadrokartónovú konštrukciu. Trubková
hlava vrutu.
Materiál vrutu: nízkouhlíková, galvanicky fosfátová oceľ.
Zárez vrutu: PH2
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
strieborná
0,005 €
OBJ. ČÍSLO
ROZMER
(mm x mm)
VÁHA
kg / 1000 ks
POČET KS
V KARTONE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
83040BD
3,5 x 25
1,3
1000
čierna
0,006 €
83041BD
3,5 x 35
1,8
1000
čierna
0,009 €
OBJ. ČÍSLO
ROZMER
(mm x mm)
VÁHA
kg / 1000 ks
POČET KS
V KARTONE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
83060BD
4,2 x 35
3,1
500
čierna
0,026 €
83061BD
4,2 x 45
3,8
500
čierna
0,030 €
83062BD
4,2 x 55
4,5
500
čierna
0,036 €
Vrut pre montáž závesov DB
Vrut s hrubším závitom na kotvenie priamych závesov, krokvových
závesov, drôtov s okom atď. do drevených lát, klieštin a krokiev nosných konštrukcií krovu.
Materiál vrutu: nízkouhlíková, galvanicky fosfátová oceľ.
Zárez vrutu: PH2
09.83
Kotva rozkladacia s vrutom
Dvojramenná, pružinová, rozkladacia príchytka s maticou M4, pre
lokálne zosilovanie doskových stien s možnosťou jednostranného
montážneho prístupu. Materiál kotvy: oceľ, zinok biely. Typ podkladu: dutá tehla, dutinové stropné panely, sadrokartón, dosky a tabule,
vápenno - pieskový dutinový blok.
Obj. č. 83112BD
Obj. č. 83111BD
Obj. č. 83110BD
05/2012
TYP
ROZMER
(mm x mm)
POČET KS
V KARTONE
Samovrtný vrut TEX
Samovrtný vrut pre vzájomné spojovanie nosných profilov sadrokartónových konštrukcií s vŕtacou špičkou.
Materiál vrutu: nízkouhlíková, galvanicky pozinkovaná oceľ.
Zárez vrutu: PH2
Samovrtný vrut WS (fosfátovaný, do hrubšieho
plechu)
Vrut s vŕtacou špičkou na kotvenie sadrokartónových dosiek k silnejším kovovým profilom nosných konštrukcií. Trubková hlava vrutu.
Materiál vrutu: nízkouhlíková, galvanicky fosfátová oceľ.
Zárez vrutu: PH2
Kotva rozkladacia (pružinová)
OBJ. ČÍSLO
50
ROZMER
VÁHA
POČET KS
(mm x mm) kg / 1000 ks V KARTONE
0,09 €
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
83110BD
s vrutom
4 x 50
50 ks / box
0,230 €
83111BD
s uzavretým hákom
4 x 75
50 ks / box
0,280 €
83112BD
so stropným hákom
4 x 75
50 ks / box
0,280 €
Kotva rozkladacia s uzavretým hákom
Dvojramenná, pružinová, rozkladacia príchytka s okom pre ľahké
zavesenie drobných dekoračných prvkov (kvetináče, látkové boxové
šatníky a i.) Rovnako je možné použiť do stien k zaveseniu drôteného
programu v kuchyniach, kúpeľniach, dielňach a pod. Materiál kotvy:
oceľ, zinok biely. Typ podkladu: dutá tehla, dutinové stropné panely,
sadrokartón, dosky a tabule, vápenno - pieskový dutinový blok.
Kotva rozkladacia so stropným hákom
Dvojramenná, pružinová, rozkladacia príchytka so stropným hákom
pre ľahké zavesenie drobných dekoračných prvkov (kvetináče, látkové boxové šatníky a i.) Rovnako je možné použiť do stien k zaveseniu drôteného programu v kuchyniach, kúpeľniach, dielňach a pod.
Materiál kotvy: oceľ, zinok biely. Typ podkladu: dutá tehla, dutinové
stropné panely, sadrokartón, dosky a tabule, vápenno - pieskový dutinový blok
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
SDK TMELY A PRÍSLUŠENSTVO / PROTIPOŽIARNY PROGRAM
Je výstužna páska so sklenými vláknami určená na vytváranie vnútorných a vonkajších rohových spojov a napojovacích škár sadrokartónových
konštrukcií, kde spevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbe prasklín. Zvyšuje pevnosť namáhaných plôch, ako sú oblasti otvorov pre okná, dvere
a svietidlá. Vystužuje pozdĺžne škáry priečok jednoduŠÍRKA GRAMÁŽ DĹŽKA POČET KS
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
FARBA
(mm)
(g)
(m)
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
BEZ DPH €/M
chých a zdvojených konštrukcií, stropných podhľadov a
B840RL
50
35
25
24 ks
biela
0,95 €
0,038 €
opláštenie podkroví. Výhodou je ich brúsiteľnosť a preB841RL
50
25
25
24 ks
biela
1,08 €
0,043 €
tierateľnosť. Tepelná odolnosť pásky -35°C až +90°C.
08.70
Samolepiaca mriežka na sadrokartóny
Na vytváranie vnútorných a vonkajších rohových spojov a napojovacích škár sadrokarónových konštrukcií, kde spevňuje tmelený spoj a zabraňuje
POČET KS
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
tvorbe prasklín. Zvyšuje pevnosť namáhaných plôch, ako
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
FARBA
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
BEZ DPH €/M
sú oblasti otvorov pre okná, dvere a svietidlá. VystužuB4510BD
48
20
72 ks
biela
1,16 €
0,058 €
je pozdĺžne škáry priečok, jednoduchých a zdvojených
B4511BD
48
45
48 ks
biela
2,76 €
0,061 €
konštrukcií, stropných podhľadov a opláštenie podkroví.
Nosičom je sklolaminátová mriežka vybavená akrylátoB4512BD
48
90
24 ks
biela
3,56 €
0,040 €
vým lepidlom. Tepelná odolnosť pásky -35°C až +90°C.
B4513BD
48
153
24 ks
biela
6,36 €
0,042 €
08.61
Samolepiaci PE pás pod sadrokartonárske profily
ŠÍRKA
(mm)
HRÚBKA
(mm)
DĹŽKA
(m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
B4449BD
25
3
30
42 ks
šedá
3,13 €
0,104 €
B4500BD
30
3
30
35 ks
šedá
3,35 €
0,112 €
B45001BD
45
3
30
23 ks
šedá
5,02 €
0,167 €
B4501BD
50
3
30
21 ks
šedá
5,75 €
0,192 €
B45011BD
65
3
30
16 ks
šedá
6,63 €
0,221 €
B4502BD
70
3
30
15 ks
šedá
7,84 €
0,261 €
B45020BD
90
3
30
11 ks
šedá
8,72 €
0,291 €
B4503BD
95
3
30
11 ks
šedá
10,63 €
0,354 €
OBJ. ČÍSLO
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
BEZ DPH €/M
Na podlepenie UW (podlahy a stropy) a okrajových CW
(bočnej steny) profilov, ktoré sú v styku s okolitými
konštrukciami z dôvodu zaistenia akustickej tesnosti
a vyrovnaniu drobných nerovností. Lepí sa priamo na
plechové profily, ktoré sa následne pokladajú. Páska je
vyrobená z penového polyetylénu s jednostranným nánosom vysoko lepivého kaučukového lepidla. Tepelná
odolnosť pásky -30°C až +80°C. Aplikovať pásku je
možné v rozsahu +15°C až +40°C.
Brúsna mriežka na sadrokartóny, Hladidlo na brúsnu mriežku
ZRNITOSŤ / TYP
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S08
80
93
280
10 ks
-
0,24 €
S081
100
93
280
10 ks
-
0,24 €
S082
120
93
280
10 ks
-
0,24 €
S083
180
93
280
10 ks
-
0,24 €
S06
plastový držiak
80
235
30 ks
-
3,02 €
OBJ. ČÍSLO
08.01
Na brúsenie tmelených vrstiev škár sadrokartónov.
Brúsna mriežka je dodávaná v niekoľkých úrovniach
zrnitosti, ktorá sa volí podľa potreby. Nižšie číslo udáva
hrubšie zrno a naopak. Hladidlo dobre padne do ruky, je
ľahké, a preto optimálne pre dlhodobú prácu. Výmenný
mechanizmus umožňuje rýchlu a ľahkú výmenu zanesenej brúsnej mriežky za novú.
04.78
Protipožiarny silikón Pyropol, tmel Pyrocryl
Jednozložkový neutrálny silikónový tmel, vytvrdzujúci vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti. Vytvára trvalo pevný elastický spoj so schopnosťou
zabraňovať šíreniu ohňa. Vysoká priľnavosť k lazurovacím lakom, plastom, polyesterom a pod. Používa sa pre interiér i exteriér k tesneniu
protipožiarnych zasklievacich a ostatných systémov, taktiež pri tmelení potrubných a káblových prieduchov, dilatačných škár v predpätom
betóne, tehlovom murive, obvodových priečkach a pod. Pri požiadavke na pretierateľnosť tmelu v interiéri použite tmel Pyrocryl.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
31102RP
kartuša Pyropol
310 ml
12 ks
biela
5,55 €
31103RP
kartuša Pyropol
310 ml
12 ks
šedá
5,55 €
31202RP
kartuša Pyrocryl
310 ml
12 ks
biela
4,18 €
• Trieda reakcie na oheň B-s1,d0
• Tesnenie protipožiarnych systémov
• Zabraňuje šíreniu ohňa
• Odolný proti vlhku a vode
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom
v kombinácií savý – nesavý (betón, murivo, drevo,
eloxovaný hliník, uPVC, a pod.)
Protipožiarna pena – trubičková
Protipožiarna pena – pištoľová
05.12
Jednozložková izolačná PUR pena s preukázateľnou odolnosťou proti ohňu a s ďalšími doplnkovými charakteristikami. Používa sa na vyplňovanie škár pri montáži okenných a dverných rámov. Ako protipožiarna izolácia v priečkach a inštalačných jadrách bytových domov. K montáži
protipožiarnych podhľadov, elektrických rozvádzačov i k vyplňovaniu priechodov elektrického vedenia a potrubia medzi podlahou a murivom.
Izolácia potrubných systémov.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40311RP
trubičková dóza
750 ml
12 ks
červená
10,93 €
403121RP
pištoľová dóza
750 ml
12 ks
červená
11,46 €
• Žiadne plamenne horiace kvapky pri horení
• Trieda reakcie na oheň B-s1,d0 podľa normy EN 13501-1.
• Veľká plniaca schopnosť, dobrá rozmerová stabilita
• Zvýšená priľnavosť na tvrdené PVC – okenné a dverné rámy,
parapety
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k podkladom ako: murivo, betón,
kameň, drevo, polystyrén, plasty, oceľ a pod.
S06
TMELY, SILIKONY A LEPIDLA II. - SDK TMELY A PRÍSLUŠENSTVO / PROTIPOŽIARNY PROGRAM
08.70a
Sklená bandáž na sadrokartóny
51
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
LEPIDLÁ A TMELY PRE PODLAHÁROV
06.20b
Fixpren UNI 50 Plus
Na lepenie plstí, gumy, kože, usní, plastu, dreva, korku, betónu, keramických dlaždíc. Na lepenie strešných gumových hydroizolačných fólií
na betón, k Cetris doskám. Lepenie podlahových líšt a hrán schodov, plošné lepenie gumy a PVC krytín. Nanášanie na drevovláknité, drevotrieskové dosky, betón a omietku. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové vykurovanie. Približná spotreba lepidla 200 - 400 g/m2.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
60012FFP
plechovka
350 g
12 ks
žltá
3,36 €
60013FFP
plechovka
900 g
6 ks
žltá
6,91 €
60014FFP
plechovka
3,6 kg
voľne
žltá
24,68 €
60015FFP
plechovka
7,5 kg
voľne
žltá
43,44 €
60016FFP
plechovka
13 kg
voľne
žltá
73,03 €
Charakteristika
• Po vytvrdnutí pružné
• Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
• Pre interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vode
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom,
v kombináciách savý – nesavý
06.05a
Lepidlo na drevo Woodfix D3
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II. - LEPIDLÁ A TMELY PRE PODLAHÁROV
Pre truhlárov, na lepenie montážnych a plošných spojov, tvrdých i mäkkých drevín, drevotriesky a aglomerovaných materiálov na báze
buničiny a dyhy. Na lepenie parkiet, plávajúcich podláh, drevených rámov, pozdĺžnych lepených spojov, pre výrobu okien, vchodových
dverí, kuchynského nábytku a pod. Dĺžka lisovacieho času závisí na pracovnej teplote a savosti lepených materiálov, od 10 do 30 minút. Je
vodeodolné, zodpovedá požiadavkám normy EN 204 v triede D3.
Približná spotreba lepidla 100 - 150 g/m2.
Charakteristika
52
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50230FF
dóza
250 g
12 ks
biela / transp.
1,81 €
50231FF
dóza
500 g
12 ks
biela / transp.
3,00 €
50232FF
dóza
750 g
12 ks
biela / transp.
4,28 €
50242FF
vedro
5 kg
voľne
biela / transp.
17,39 €
• Na báze vodnej disperzie s charakteristickou vôňou
• Netoxické, nehorľavé, nevýbušné, hygienicky a zdravotne
neškodné, po vytvrdnutí transparentné
• Spĺňa podmienky pre klimatické namáhanie podľa normy
STN EN 204 pre triedu D3
• Pevnosť lepených spojov je vyššia než pevnosť samotného
dreva
06.05
Lepidlo na drevo Woodfix D2
Pre truhlárov i majstrov na lepenie výrobkov z tvrdých i mäkkých drevín, dyhy, drevotriesky a aglomerovaných materiálov na báze buničiny.
Vhodné na lepenie detských hračiek a predmetov určených pre styk s potravinami. Používa sa rovnako pre lepenie papieru, kartónu a textilu.
Odolnosť proti vode D2 podľa EN 204. Pevnosť lepeného spoja je už po 4 hodinách vyššia než pevnosť samotného dreva. Použitím nových
kopolymérových zložiek umožňuje dosahovať extrémne krátke lisovacie časy (od 1 minúty) a zároveň výrazne skracuje celkový čas lepenia.
Približná spotreba lepidla 120 - 180 g/m2.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50202FF
dóza
250 g
24 ks
biela / transp.
1,67 €
50212FF
dóza
500 g
12 ks
biela / transp.
2,73 €
50213FF
dóza
750 g
12 ks
biela / transp.
3,64 €
50222FF
vedro
5 kg
voľne
biela / transp.
17,06 €
Charakteristika
• Netoxické, nehorľavé, nevýbušné, hygienicky a zdravotne
neškodné, po vytvrdnutí transparentné
• Vyznačuje sa vysokou počiatočnou lepivosťou a výrazne
krátkou dobou pre dosiahnutie konečnej pevnosti
06.17
Polyuretánové lepidlo na drevo D4
Na lepenie plošných spojov s požiadavkou odolnosti proti poveternostným vplyvom a teplotným výkyvom napr. lepenie drevených kaziet
do vonkajších vchodových dverí a pod. Jednozložkové lepidlo na báze polyuretánu, vytvrdzujúce absorpciou vzdušnej vlhkosti, vytvárajúce
pevný a vodovzdorný spoj. Lepenie všetkých drevených konštrukcií, sendvičových hranolov a trámov, rámov okien a dverí, lepenie všetkých
drevených konštrukcií a stavieb. Približná spotreba lepidla 150 - 250 g/m2.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50251FF
dóza
250 ml
12 ks
medovo hnedá
5,94 €
50252FF
dóza
500 ml
12 ks
medovo hnedá
6,89 €
• Po vytvrdnutí transparentné
• Odolné voči vode podľa normy EN 204 D4
• Pre interiéry i exteriéry
• Rýchla priľnavosť, mierna plniaca schopnosť
• Extrémne vysoká pevnosť lepeného spoja v kombinácii
drevo – polyuretán – polystyrén
06.68
Lepidlo na koberce a PVC krytiny
Na lepenie kobercov, PVC podlahových krytín, polystyrénu, polyuretánu, nelakovaného korku a materiálov na báze drevnej hmoty v kombinácii so savými podkladmi (betón, murivo, omietka, sadra, anhydrit, drevotrieskové, drevovláknité a cementotrieskové dosky a pod.). Lepenie
materiálov na báze drevnej hmoty, preglejky, polystyrénu, polyuretánu a i. Približná spotreba lepidla od 300 g/m2.
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
51001RL
kelímok
1 kg
16 ks
biela
3,41 €
51002RL
vedro
5 kg
voľne
biela
12,47 €
510031RL
vedro
14 kg
voľne
biela
31,30 €
510041RL
vedro
24 kg
voľne
biela
51,24 €
Charakteristika
• Jednoduchá aplikácia
• Ľahko roztierateľné, bez rozpúšťadiel
• Vysoká priľnavosť k savým materiálom
• Nehorľavé, netoxické a zdravotne neškodné
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
LEPIDLÁ A TMELY PRE PODLAHÁROV
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
LEPIDLO NA KOBERCE V7508
lepení koberců, korku, PVC s textilní
Provložkou
a jiných savých materiálů.
Velmi savé podklady doporučujeme opatřit
Penetračním nátěrem S2802A. Lepidlo nanášejte
plošně na jednu stranu lepené plochy vhodnou
zubovou stěrkou např. B1 nebo B2.
Po 1 - 10 minutách po nanesení přiložte
k sobě lepené materiály.
Vytvrzení lepidla nastává po 24-72 hodinách
(dle savosti podkladu a tloušťce lepidla).
06.68a
Lepidlo na koberce V7508
Na mokré lepenie kobercov, korku a PVC podlahových krytín s textilnou vložkou a iných savých materiálov na podklady ako je betón,
anhydrit, murivo, omietka, drevotrieskové a cementotrieskové dosky. Lepenie materiálov na báze drevnej hmoty, preglejky, polystyrénu,
polyuretánu a pod. Približná spotreba lepidla 450 - 600 g/m2.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
510045RL
vedro
5 kg
510046RL
vedro
14 kg
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
voľne
biela
15,39 €
voľne
biela
40,66 €
• Jednoduchá aplikácia
• Ľahko roztierateľné, bez rozpúšťadiel
• Vysoká priľnavosť k savým materiálom
• Nehorľavé, netoxické a zdravotne neškodné
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
LEPIDLO NA PVC KRYTINY V7508
lepení PVC, CV krytin
Proa pryže.
Speciální disperzní lepidlo určené výhradně pro lepení nesavých nášlapných podlahových vrstev. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla a vyniká vysokou přídržností k betonovým podkladům.
Velmi savé podklady doporučujeme opatřit
Penetračním nátěrem S2802A. Lepidlo nanášejte
plošně na jednu stranu lepené plochy zubovou stěrkou
1,5 až 3 mm (A2 nebo A3) v tloušťce cca 1-1,5 mm.
Po 1 - 6 minutách po nanesení přiložte k sobě
lepené materiály. Dle možnosti proveďte fixaci
a zatížení lepeného spoje.
Vytvrzení lepidla nastává po 24-72 hodinách
(dle savosti podkladu a tloušťky lepidla).
06.68b
Lepidlo na PVC krytiny V7508
Na lepenie PVC, CV podlahových krytín a gumy na betón, murivo, omietku, drevotrieskové a cementotrieskové dosky. Lepenie materiálov na báze drevnej hmoty, preglejky, polystyrénu, polyuretánu a pod. Približná spotreba lepidla 300 - 350 g/m2.
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II. - LEPIDLÁ A TMELY PRE PODLAHÁROV
Speciální disperzní lepidlo určené výhradně pro lepení nášlapných podlahových vrstev. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla a jeho
předností je vysoká pevnost v odlupu.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
510047RL
vedro
5 kg
voľne
biela
15,39 €
510048RL
vedro
14 kg
voľne
biela
40,66 €
• Jednoduchá aplikácia
• Ľahko roztierateľné, bez rozpúšťadiel
• Vysoká priľnavosť k savým materiálom
• Nehorľavé, netoxické a zdravotne neškodné
53
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
LEPIDLÁ A TMELY PRE PODLAHÁROV
03.08
Parketový tmel
Do interiérov. Tmelenie všetkých drevených a laminátových podláh, škár podlahových líšt medzi murivom a schodiskom. Vyniká silnou
priľnavosťou, pretierateľnosťou, zabraňuje vnikaniu vody a prachu do škár.
OBJ. ČÍSLO
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
FARBA
20106RL
kartuša 310 ml
12 ks
javor (RAL1001 beige)
2,15 €
20107RL
kartuša 310 ml
12 ks
tmavý dub (RAL 1011beige mavrone)
2,15 €
20108RL
kartuša 310 ml
12 ks
smrek (RAL1002 giallo sabbia)
2,15 €
20109RL
kartuša 310 ml
12 ks
breza
2,15 €
201101RL kartuša 310 ml
12 ks
čerešňa (RAL8199)
2,15 €
201102RL kartuša 310 ml
12 ks
teak/mahagon (RAL8012)
2,15 €
201103RL kartuša 310 ml
12 ks
buk (RAL1123)
2,15 €
201104RL kartuša 310 ml
12 ks
dub
2,15 €
201106RL kartuša 310 ml
12 ks
buk stredný
2,15 €
201107RL kartuša 310 ml
12 ks
čerešňa stredná
2,15 €
Charakteristika
• Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
• Jednoduchá aplikácia
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
• Vysoká priľnavosť k drevu, murivu, betónu
04.40b
MAMUT GLUE na podlahové lišty
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II. - LEPIDLÁ A TMELY PRE PODLAHÁROV
54
OBAL
Na lepenie podlahových drevených, plastových alebo MDF líšt, parapetov, schodníc a podstupníc. Prilepí i ťažké predmety mamuťou silou
k podkladu, bez nutnej fixácie lepeného spoja. Pevnosť v ťahu po vytvrdnutí až 22 kg/cm2. Nahrádza klince, skrutky a nity, čím sa odstraňujú
nevzhľadné defekty po nitoch, skrutkách a klincoch. Ide o špeciálnu modifikáciu MS polymérov, ktoré sú po vytvrdnutí pretierateľné.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
51909BD
kartuša
290 ml
12 ks
biela
6,71 €
• Okamžitá a vynikajúca priľnavosť k podkladom
• Bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
• Rýchlo vytvrdzujúci, bez zápachu
• Trvale pružný, odolný vlhku a vode (vodotesný spoj),
poveternostným vplyvom
• Odolný plesniam, chlóru, čistiacim prostriedkom
06.05c
Lepidlo na plávajúce podlahy D3
Na lepenie všetkých typov laminátových a drevených podláh. Lepenie plávajúcich podláh – kombinácia masív - MDF. Okamžite použiteľné,
vynikajúca lepivosť v spoji pero- drážka. Lepidlo na báze PVAC disperzie s odolnosťou voči vode D3 podľa EN 204. Pevnosť lepeného spoja
je vyššia než pevnosť samotného dreva.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50259RL
dóza
500 g
12 ks
biela / transp.
2,79 €
50260RL
dóza
750 g
12 ks
biela / transp.
4,11 €
• Okamžite použiteľné, bez zápachu
• Netoxické, nehorľavé, nevýbušné, hygienicky a zdravotne
neškodné
• Po vytvrdnutí transparentné
• Spĺňa podmienky pre klimatické namáhanie podľa normy
STN EN 204 pre triedu D3
• Vysoká lepivosť v spoji pero- drážka
• Pevnosť lepeného spoja je vyššia než pevnosť samotného
dreva
07.45
Brúsiteľný tmel na drevo
Je jednozložkový, rýchloschnúci, brúsiteľný tmel pre lokálne a plošné opravy drevených spojov či povrchov pri stolárskych prácach, opravy
okien, dverí, drevených madiel zábradlí. Tmelenie škár a nerovností dreva drobného i veľkého rozsahu - schodišťových stupňov, dverí, parkiet
a pod. Po vytvrdnutí je brúsiteľný a opracovateľný ako bežné drevo. Do 5 mm hrúbky sa nanáša jednorázovo, nad 5 mm je nutné úkon niekoľkokrát zopakovať s prestávkou na vyschnutie tmelu.
OBJ. ČÍSLO
05/2012
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
00500RL
kelímok
250 ml
12 ks
biela
1,14 €
00502RL
kelímok
250 ml
12 ks
základ
1,14 €
00503RL
kelímok
250 ml
12 ks
smrek
1,14 €
00504RL
kelímok
250 ml
12 ks
borovica
1,14 €
00506RL
kelímok
250 ml
12 ks
dub
1,14 €
00508RL
kelímok
250 ml
12 ks
buk
1,14 €
00512RL
kelímok
250 ml
12 ks
mahagon/teak
1,14 €
Charakteristika
• Brúsiteľný, vodou riediteľný
• Jednoduchá aplikácia
• Pretierateľný
• Vysoká priľnavosť k savým materiálom
• Nehorľavý, netoxický a zdravotne neškodný
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
LEPIDLÁ A TMELY PRE PODLAHÁROV
PU lepidlo na plošné lepenie podláh
(Polyflex Parket SPS)
06.26
Na plošné lepenie parkiet a nových podlahových prvkov na staré podlahy ako
dlažbu, umelé mramory, potery, mazaniny, kov, drevo a drevené hmoty, ale i na
betónové a anhydritové podklady. Polyuretánové lepidlo perfektne vyrovná prípadné drobné nerovnosti. Nízka viskozita umožňuje jednoduché zliatie jednotlivých
pruhov pri rozťahovaní hmoty zubovou stierkou. Je schopné výborne pohlcovať
objemové zmeny napr. pri vykurovaných podlahách. Rovnako funguje tiež ako
antivibračná a zvuková izolácia, znižujúca kročajový hluk. Približná spotreba
0,5 – 1,3 kg/m2 (pre elastické lepenie).
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
51211BD
vedro
15 kg
voľne
svetlo hnedá
76,64 €
Charakteristika
• Vysoká priľnavosť k drevu, kovu, dlažbe a betónu
• Zabezpečuje rovnomerné pokladanie parkiet a iných
podlahových krytín na nerovnom podklade
• Zvuková a antivibračná izolácia, znižuje kročajový hluk
• Redukuje napätie v podlahe, trvalo elastické
• Rýchlo vytvrdzuje
• Odolné vode a mrazu
• Vodotesné
• Jednoduchá a rýchla aplikácia
POLYFLEX PARKET SPS
Lepenie drevených podláh - vlysy, parkety, mozaiky.
J
edinečné polyuretánové lepidlo s vysokou priľnavosťou na staré podlahy ako dlažbu, umelé mramory, potery, mazaniny, kov,
drevo a drevené hmoty ale aj na betónové a anhydritové podklady. Polyuretánové lepidlo perfektne vyrovná prípadné drobné
nerovnosti.
Nízka viskozita lepidla umožňuje ľahké zliatie jednotlivých pruhov pri rozťahovaní hmoty zubovou stierkou. Lepidlo je schopné
perfektne pohlcovať objemové zmeny napr. u vykurovaných podláh. Rovnako funguje aj ako antivibračná a zvuková izolácia, znižuje
kročajový hluk.
Kladenie podlahy je vďaka tomuto výrobku veľmi ľahká a rýchla.
Z vákuového balenia vytlačte potrebné množstvo
lepidla a rozotrite zubovou stranou hladidla. Veľkosť
zubov by nemala presiahnuť 6 x 6 mm, najlepšie
však 4 x 4 mm s ohľadom na nerovnosť podkladu.
Po dôkladnom roztiahnutí lepidla je možné
pristúpiť ku kladení parkiet.
Je nutné, aby parkety, vlysy a iné skladané diely
mali v spodnej časti rozšírenú drážku, aby
pri zrazení jednotlivých dielov mal prebytok lepidla
kam redukovať.
Technické vlastnosti:
Hustota
Tepelná odolnosť
Aplikačná teplota
Otvorený čas
Rýchlosť vytvrdnutia
Rozmerová stálosť (deformácia, zmršt.)
Ťažnosť
Pomerové predĺženie
Prídržnosť k podkladu
g/ml
°C
°C
min
mm
%
%
%
MPa
Pevnosť v šmyku
Pevnosť v ťahu
Modul 100%
Pevnosť v odlupe
Tvrdosť podľa Shore (3s)
Spotreba
MPa
MPa
MPa
N/mm
°
kg/m2
1,30
–20 / +60
+5 / +25
60
2
0,3
500
40
1,10 (drevo)
1,27 (betón)
1,18 (PVC)
0,9
0,8 (N/mm2)
1,1 (PVC)
50 ± 3
0,5 – 1,3
(po vytvrdení)
(pri 23°C / 50% rel. vlhk.)
(za 24h / pri 23°C / 50% rel. vlhk.)
(STN EN 1903)
(STN EN ISO 527)
(STN EN 73 2577)
(STN EN 73 2577)
(STN EN 1373)
(STN EN ISO 527)
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II. - LEPIDLÁ A TMELY PRE PODLAHÁROV
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
(STN EN 1372)
(elastické lepenie)
Podobným spôsobom sa postupuje
po celej ploche miestnosti.
55
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
ŠPECIÁLNE LEPIDLÁ / TAVNÉ LEPIDLÁ
06.66
Instal Fix
Na lepenie trubiek a armatúr z tvrdeného PVC, montáž vodovodných odpadov alebo i lepenie mäkkého PVC - linolea. Po dvoch hodinách je
možné spoj už zaťažiť studenou vodu, maximálna pevnosť spoja je dosiahnutá po 24 hodinách pri 20°C.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50821RL
tuba
130 ml
80 ks
transparentná
1,23 €
• Transparentný
• Okamžitá priľnavosť
• Rýchle tuhnutie
• Vysoká pevnosť lepeného spoja
• Odolnosť voči vode, čistiacim prostriedkom a bežným
chemikáliám
06.40
Sekundové lepidlo
Na kontaktné lepenie s veľmi rýchlym vytvrdzujúcim účinkom. Lepenie tvrdého PVC, gumy, kovov, skla, profilov z APTK-EPDM pre zasklievanie a vzájomnú kombináciu týchto materiálov. Lepenie O krúžkov z gumeného tesnenia a pod. Veľmi vysoká pevnosť lepeného spoja v ťahu:
250 kg/cm2.
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II. - ŠPECIÁLNE LEPIDLÁ / TAVNÉ LEPIDLÁ
Charakteristika
56
N311
OBJ. ČÍSLO
OBAL
50700RL
tubička Red Line
3g
50702RL
dóza Red Line
20 g
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
FARBA
24 x 12 ks transparentná
25 ks
transparentná
0,38 €
3,20 €
08.01
Tavné pištole a náplne
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
N311
Tavná pištoľ - malá
blister
1 ks
12 ks
-
6,83 €
N312
Tavná pištoľ - veľká
blister
1 ks
12 ks
-
9,45 €
N320
náhradné náplne – malé
7,5 x 100 mm
blister
30 ks
63 ks
číra
2,76 €
N321
náhradné náplne– velké
11 x 200 mm
blister
12 ks
36 ks
číra
3,79 €
N328
náhradné náplne – veľké
11 x 200 mm
kartón
10 kg
číra
90,10 €
N325
náhradné náplne – veľké
11 x 300 mm
kartón
10 kg
číra
90,10 €
OBJ. ČÍSLO
N312
OBSAH
• Transparentné
• Okamžitá priľnavosť
• Rýchle tuhnutie
• Extrémne vysoká pevnosť lepeného spoja
• Odolnosť voči vode, čistiacim prostriedkom a bežným
chemikáliám
Tavné tyčinky - Pre rýchle a jednoduché montáže, lepenie a opravy rôznych materiálov (PVC, plastov, dreva,
korku, kovov, skla, textílií a pod.) alebo predmetov vo
výrobe - napájanie tepelnej izolácie (MIROLON) potrubia teplej vody. Vhodné pre domácnosti - lepenie
papiera, lepenky, keramiky, umelých kvetín a tesnenie
drobných trhlín.
Tavné pištole – Sú určené k lepeniu materiálov roztaveným polyetylénom (tavné tyčinky) za tepla a opravám
rôznych materiálov.
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
TAVNÉ PIŠTOLE
P
re lepenie dreva, keramiky, skla, plastov, kovu.
Rýchle a jednoduché lepenie pre každého.
Tavné pištole predstavujú jednoduchý a čistý spôsob lepenia roztaveným polyetylénom. Používajú sa k lepeniu kobercov do áut,
pletiva, hračiek, rozbitých dekoračných predmetov atď. Možno ich využiť takmer na všetky opravy a dekorácie. Vhodné pre lepenie
materiálov vystavených poveternostným podmienkam.
05/2012
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
PRÍSLUŠENSTVO PRE TMELY A SILIKÓNY
07.01
Profi aplikačné pištole na kartuše
Pre aplikáciu – vytláčanie tmelu alebo lepidiel z kartuší.
N110
N1102
Charakteristika
APLIKAČNÝ PIEST
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
šesťhranný profil
12 ks
oranžová
6,45 €
pištoľ HKS 12 COX špeciál šesťhranný profil
12 ks
čierna
6,10 €
OBJ. ČÍSLO
N110
N1102
pištoľ HKS 12 COX
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
• Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
• Pri ukončení prítlaku použiť spätný krok pre zamedzenie
vytekania tmelu z kartuše
• Aplikačné pištole vyrobené z ľahkých materiálov umožňujú
prácu na dlhšiu dobu bez zvýšenej únavy
07.01
Profi aplikačné pištole na kartuše s prevodom
N1180
N152
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
TYP
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
N1180
pištoľ MK5 SKELET HP
s prevodom
voľne
-
33,26 €
N152
pištoľ PRO 2000
s prevodom
1 ks
-
54,57 €
• Masívny posuvný segment umožňujúci aplikáciu bez prekĺzania
vodiacej tyče
• Konštrukcia mechanizmu z ľahkých zliatin s vysokou pevnosťou
• Dlhá funkčnosť a životnosť
07.01
Profi pneumatická pištoľ pre aplikáciu z kartuše
Pre aplikáciu – vytláčanie tmelov alebo lepidiel z kartuší. Hnacie médium – stlačený vzduch pripojeného kompresoru. Regulačným ventilom
jednoducho nastavíte požadovanú rýchlosť vytláčania tmelu alebo lepidla.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
N153
pištoľ S-215/A
TYP
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
pneumatická
1 ks
-
255,99 €
• Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
• Nastaviteľná regulácia tlaku vzduchu na piest kartuše
• Nastaviteľné umiestnenie rukoväte pre ideálne vyváženie
07.01
Hobby aplikačné pištole na kartuše
Pre aplikáciu – vytláčanie tmelov alebo lepidiel z kartuší.
N105
OBJ. ČÍSLO
APLIKAČNÝ PIEST
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
N105
pištoľ HKK 12 plechová
kruhový profil
12 ks
-
1,71 €
N114
pištoľ liatinová
šesťhranný profil
24 ks
-
2,75 €
N114
Charakteristika
• Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
• Aplikačné pištole vyrobené z ľahkých materiálov umožňujú
prácu na dlhšiu dobu bez zvýšenej únavy
07.01
Profi pištole pre aplikáciu zo salámy (hadicových vreciek)
Pre aplikáciu – vytláčanie tmelov alebo lepidiel zo salámy (hadicových vreciek).
Varianty: mechanická alebo pneumatická.
Dodávame tiež náhradné špičky do pištolí MK5.
N141
OBJ. ČÍSLO
TYP
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
N141
pištoľ MK5 H600
mechanická - ručná
voľne
-
40,50 €
N140
pištoľ MK5 P600
pneumatická
voľne
-
140,18 €
S31
náhradná špička do MK5
pre oba typy
voľne
-
1,01 €
N140
Charakteristika
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II. - PRÍSLUŠENSTVO PRE TMELY A SILIKÓNY
Pre aplikáciu – vytláčanie tmelov alebo lepidiel z kartuší. Pištoľ je dodávaná s prevodom pre plynulý tlak a ľahkosť vytláčania.
• Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha
• Prevodový mechanizmus umožňujúci jednoduchú a plynulú aplikáciu (MK5H)
• Zosilnený posuvný segment zaisťuje dlhú funkčnosť a životnosť (MK5H)
• Nastaviteľná regulácia tlaku vzduchu na piest kartuše (MK5P)
• Nastaviteľné umiestnenie rukoväte pre ideálne vyváženie (MK5P)
57
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II.
PRÍSLUŠENSTVO PRE TMELY A SILIKÓNY
00.02
Aplikačná pištoľ CLICK GUN
Pre aplikáciu všetkých druhov montážnych PU lepidiel, akrylových tmelov, silikónov, MS polymérov v kartušiach.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
TMELY, SILIKÓNY A LEPIDLÁ II. - PRÍSLUŠENSTVO PRE TMELY A SILIKÓNY
N103
58
Aplikačná pištoľ CLICK GUN
APLIKAČNÝ PIEST
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
kruhový profil
voľne
-
7,09 €
• Direct – Stop Systém – tmel neuniká po aplikácií
• Prietok tmelu sa zastaví, ako náhle sa uvoľní tlak na páku
• Presné dávkovanie – pištoľ zaisťuje rovnomerné prúdenie
produktu
• Kartuša otočná o 360°C – kartušu je možné otáčať nezávisle
na pištoli
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
APLIKAČNÁ PIŠTOĽ
CLICK-GUN
P
onúkame revolučnú pištoľ na aplikáciu všetkých druhov
montážnych lepidiel a tesniacich materiálov, ako sú
silikóny, PU stavebné lepidlá a akrylové tmely v kartušiach.
Pištoľ umožňuje ľahké uchytenie kartuší tmelov, silikónov
alebo lepidiel.
Využitie:
Aplikácie všetkých druhov montážnych a PU stavebných lepidiel, silikónov a akrylových tmelov
v kartušiach.
Vlastnosti:
• Direct – Stop Systém – tmel neuniká po aplikácií
• Prietok tmelu sa zastaví, ako náhle sa uvoľní tlak na páku
• Presné dávkovanie – pištoľ zaisťuje rovnomerné prúdenie produktu
• Kartuša otočná o 360°C – kartušu je možné otáčať nezávisle na pištoli
05/2012
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ,
TMELY A STIERKY
LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB / str. 60 – 61
FINALIZÁCIA POVRCHU / str. 62
FASÁDNE LEPIDLÁ A STIERKY / str. 63
ARMOVACIE TKANINY / str. 64
PLOŠNÉ VYROVNÁVANIE PODKLADU / str. 65 – 66
LOKÁLNE VYROVNÁVANIE PODKLADU / str. 66
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY
LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu
SUPER FLEX C2TES1
06.77s
Špeciálna tenkovrstvá lepiaca malta na báze cementu. Odolné mrazu na vnútorné a vonkajšie použitie. Je určené na lepenie keramických
alebo sklenených obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo a na lepenie dlažby
na podlahové vykurovanie vrátene el. rohoží i priamo na starú dlažbu. Lepidlo je rovnako možné použiť na lepenie tepelno izolačných materiálov z polystyrénu alebo dosiek z minerálnej vlny na murivo fasád. Na stierkovanie fasádnych minerálnych izolačných dosiek a polystyrénu
za použitia armovacej perlinky. Približná spotreba 2,5 kg/m2 pri lepení obkladov; 4,0 - 6,0 kg/m2 pri lepení dlažby a hrubej keramiky; lepenie
izolantu 3,5 kg/m2.
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY - LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57103QS1
vrece
25 kg
42 ks
šedá
12,50 €
• Na podlahové vykurovanie
• Lepenie priamo na starú dlažbu
• Zlepšené deformovateľné lepidlo (S1)
• Lepenie obkladov bazénov i sklenenej dlažby
• Predĺžená doba zavädnutia (E), znížený sklz (T)
• Mrazuvzdorná dlažba, prírodný a umelý kameň
• Murovanie z pórobetónu
• Spracovateľnosť 180 min.
• Vyhovuje európskej norme EN 12004 pre typ C2TES1
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu
QUARTZ FLEX C2TE
06.77
Tenkovrstvá lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa, dosiek
nekonštantnej hrúbky - napr. lotto, jemnozrnné kameniny a veľkoformátových dosiek na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo.
Rovnako sa používa na lepenie dlažby na vykurované podlahy, na tekuté hydroizolačné nátery napr. Tekutú lepenku S-T8 a ďalšie hydroizolačné
hmoty, starú dlažbu a pod. Je ideálne na lepenie tepelno izolačných materiálov z polystyrénu alebo dosiek z minerálnej vlny na murivo fasád.
Približná spotreba 2,5 kg/m2 pri lepení obkladov; 4,0 - 6,0 kg/m2 pri lepení dlažby a hrubej keramiky.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
vrece
5 kg
108 ks
šedá
3,49 €
vrece
25 kg
42 ks
šedá
11,25 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
57104RL
57103QC2
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
• Predĺžená doba zavädnutia (E)
• Znížený sklz (T)
• Murovanie z pórobetónu
• Mrazuvzdorná dlažba, prírodný a umelý kameň
• Na podlahové vykurovanie
• Spracovateľnosť 180 min.
• Vyhovuje európskej norme EN 12004 pre typ C2TE
Flexi lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ EXTRA C2T
Tenkovrstvá lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky jemnozrnnej kameniny a veľkoformátových dosiek na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Rovnako sa používa
na lepenie dlažby na vykurované podlahy, na tekuté hydroizolačné nátery napr. Tekutú lepenku S-T8 a ďalšie hydroizolačné hmoty a pod. Je
vhodné na lepenie tepelno izolačných materiálov z polystyrénu alebo dosiek z minerálnej vlny na murivo fasád. Približná spotreba 2,5 kg/m2
pri hr. 3,0 mm a 4,0 kg/m2 pri hr. 6 mm.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57104Q
vrece
25 kg
42 ks
šedá
10,29 €
• Znížený sklz (T)
• Mrazuvzdorná dlažba, prírodný a umelý kameň
• Na podlahové vykurovania
• Spracovateľnosť > 120 min.
• Vyhovuje európskej norme EN 12004 pre typ C2T
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ C2
06.77b
Tenkovrstvá lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa na omietku,
betón, pórobetón a neomietnuté murivo, na lepenie dlažby na tekuté hydroizolační nátery napr. Tekutá lepenka S-T8 a ďalšie hydroizolačné
hmoty a pod. Je vhodné na lepenie tepelno izolačných materiálov z polystyrénu alebo dosiek z minerálnej vlny na murivo fasád. Na stierkovanie fasádnych minerálnych izolačných dosiek a polystyrénu za použitia armovacej perlinky. Približná spotreba pri kontaktnom lepení
2,5 kg/m2 pri hr. 3,0 mm a 4,0 – 6,0 kg/m2 pri hr. 6 mm.
Charakteristika
60
06.76
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57100Q
vrece
25 kg
42 ks
šedá
10,00 €
• Vyššia trieda prídržnosti k podkladu podľa EN 12004
• Mrazuvzdorná dlažba, prírodný a umelý kameň
• Na podlahové vykurovanie
• Spracovateľnosť > 90 min.
• Vyhovuje európska norma EN 12004 pre typ C2
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY
LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu
QUARTZ PROFI 801
06.78
Tenkovrstvá lepiaca malta na báze cementu určená pre lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky - napr. lotto, na pokladanie jemnozrnnej kameniny na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Rovnako sa používa
na lepenie dlažby na tekuté hydroizolačné nátery napr. Tekutú lepenku S-T8 a ďalšie hydroizolačné hmoty a pod. Lepidlo je možné použiť
na lepenie izolačných systémov z polystyrénu alebo minerálnej vlny na murivo fasád. Približná spotreba cca 2,0 kg/m2 pri lepení obkladov,
3,0 – 5,0 kg/m2 pri lepení dlažby a hrubej keramiky.
Charakteristika
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57103DISTYK
vrece
25 kg
42 ks
šedá
9,25 €
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY - LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB
OBJ. ČÍSLO
• Odolné vode a mrazu
• Pre vnútorné a vonkajšie použitie
• Flexibilné, s vysokou priľnavosťou
• So zníženým sklzom
• Vyhovuje európskej norme EN 12004:2001 pre typ C1T
06.75
Lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ KLASIK C1
Tenkovrstvá lepiaca malta na báze cementu určená pre lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného kameňa, k pokladaniu jemnozrnnej keramiky na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo určená len do interiéru (vnútorné prostredie a nevykurované priestory),
bez kombinácie zaťaženia voda- mráz. Je určené pre priestory zaťažené len pohybom osôb, pre tenkovrstvé lepenie, kde hrúbka lepiaceho
lôžka nepresiahne 5 mm. Približná spotreba 2,3 – 5,0 kg/m2 pri veľkosti stierky 3 – 8 mm.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57101DISTYK
vrece
25 kg
42 ks
šedá
4,75 €
• Pre vnútorné použitie
• Vysoká priľnavosť
• Vyhovuje európskej norme EN 12004:2001 pre typ C1
Lepiaci a murovací tmel na pórobetón a tehly
QUARTZ PORO
06.74
Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta využívajúca prírodné materiály, kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad. Veľkosť stredného zrna 0,7 mm. Malta je určená na murovanie / lepenie pórobetónových tvárnic nosných a priečkových stien (Ytong, Hebel, Siporex, H +
H a i.) a keramických tehál. Je možné ju použiť na vyškárovanie nerovných omietok, betónov, neomietnutých pórobetónových stien a ďalších
aplikácií.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57107QP
vrece
25 kg
42 ks
šedá
4,75 €
• Pre vonkajšie a vnútorné murivo
• Lepenie pórobetónových tvárnic nosných a priečkových stien
(Ytong, Hebel, Siporex, H + H a i.) a keramických tehál
• Vyrovnanie nerovností povrchov omietok, betónov, neomietnutých pórobetónových stien
• Nízka spotreba murovacej malty
• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,84 W/mk
• Pevnosť v tlaku ≥ 5 MPa
• Faktor difúzneho odporu μ = 15/35
Balkónový profil, Balkónový profil rohový,
Spojka balkónového profilu
10.60
10.62
Balkónový profil, balkónový profil rohový a spojka balkónových profilov sú už dopredu predpripravené prvky pre oplechovanie balkónov, terás
a lodžií. Ich tvar je prispôsobený na osadenie do lepidiel.
Balkónový profil
OBJ. ČÍSLO
FARBA PODĽA RAL
DĹŽKA (m)
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z4080
RAL 9010 biela
2
30 ks
biela
10,58 €
Z4081
RAL 8017 hnedá
2
30 ks
hnedá
10,58 €
Z4082
RAL 7001 šedá
2
30 ks
šedá
10,58 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
Spojka balkónového profilu
Balkónový profil rohový
FARBA PODĽA RAL
DĹŽKA (m)
POČET KS
V BALENÍ
Z4086
RAL 9010 biela
2
30 ks
biela
9,98 €
Z4083
RAL 9010 biela
-
1 ks
biela
0,69 €
Z4087
RAL 8017 hnedá
2
30 ks
hnedá
9,98 €
Z4084
RAL 8017 hnedá
-
1 ks
hnedá
0,69 €
Z4088
RAL 7001 šedá
2
30 ks
šedá
9,98 €
Z4085
RAL 7001 šedá
-
1 ks
šedá
0,69 €
OBJ. ČÍSLO
FARBA PODĽA RAL
DĹŽKA (m)
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
61
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY
FINALIZÁCIA POVRCHU
Flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažbu
QUARTZ FUGEN FLEX
07.40b
Zušľachtená škárovacia malta spĺňajúca požiadavky na doplnkové charakteristiky, ako znížená nasiakavosť vo vode a vysoká odolnosť voči
oderu. Je určená na podlahové vykurovanie, na miesta s trvalým zaťažením vodou (bazény), pre škárovanie obkladov a dlažieb všetkých
veľkostí, dlaždíc z prírodného kameňa a betónu v interiéri i exteriéri so šírkou škár do 5 mm. Vhodná na balkóny, terasy, bazény, kúpeľne
a sprchové kúty. Po vytvrdnutí odoláva vode, mrazu a alkalickým látkam. Vytvára súvislý a hladký povrch, neobsahuje kremičité prísady, odoláva UV žiareniu, poveternostným vplyvom a je stálofarebná. Typové označenie CG2, podľa EN 13888. Pre nevykurované chodby, kuchynské
steny a pod. úplne postačuje klasická Škárovacia hmota na obklady a dlažbu QUARTZ FUGEN.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
FARBA
57204Q
vrece
5 kg
200 ks
biela
5,36 €
57207Q
vrece
5 kg
200 ks
svetlo šedá - manhattan
5,36 €
57205Q
vrece
5 kg
200 ks
šedá
5,36 €
57206Q
vrece
5 kg
200 ks
bahama
7,46 €
57208Q
vrece
5 kg
200 ks
hnedá
7,46 €
06.70
Vnútorná štuková omietka QUARTZ ŠTUK
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY - FINALIZÁCIA POVRCHU
Je hotová namiešaná štuková omietka, ktorá sa používa predovšetkým pre zhotovenie finálnych úprav stien, pre opravy starých omietok alebo
na povrchy ako je hladký betón, pórobetón a sadrokartón. Pri použití v menej náročných objektoch môže nahrádzať pre svoju belosť základný
maliarsky náter. Je určená na rekonštrukcie panelových bytov po odstránení tapiet, pri opravách stien alebo pri opravách starých omietok pred
maľovaním. Pri dokončovacích prácach po zaschnutí jadrových omietok. Približná spotreba 2 – 3 kg/m2.
62
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
00200RL
vedro
4 kg
144 ks
biela
2,54 €
00201RL
vedro
8 kg
90 ks
biela
3,92 €
00202RL
vedro
14 kg
52 ks
biela
6,68 €
00203RL
vedro
25 kg
27 ks
biela
10,85 €
Charakteristika
• Okamžite použiteľná, jednoduchá aplikácia
08.01
Krížiky pre obkladačov, Klinky pre obkladačov
Krížiky: Pre požadovaný výsledok s pravidelnou veľkosťou škár medzi obkladmi a dlažbou. Uľahčujú prácu. Podľa požadovanej
šírky škáry vyberte zodpovedajúcu veľkosť krížikov.
Klinky: Ideálny výrobok umožňujúci presnú prácu pri
POČET KS
PREDAJNÁ VOC
pokladaní keramických obkladov, obkladov z prírodného
OBJ. ČÍSLO VEĽKOSŤ (mm)
OBSAH
FARBA
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
a umelého kameňa. Vybrať je možné z niekoľkých rozmerov.
S01
2
200 ks
voľne
biela
0,74 €
S02
2,5
200 ks
voľne
biela
0,74 €
S031
3
150 ks
voľne
biela
0,79 €
OBJ. ČÍSLO
VEĽKOSŤ (mm)
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S041
0-8
30 ks
voľne
-
0,58 €
S04
4
100 ks
voľne
biela
0,84 €
S042
0-4
100 ks
voľne
-
0,58 €
S05
5
100 ks
voľne
biela
0,95 €
S043
2,5 - 8
30 ks
voľne
-
0,74 €
S051
6
75 ks
voľne
biela
0,95 €
Hladidlá pre obkladačov a fasádnikov,
Škrabáky fasádneho polystyrénu (plechové rapo)
S065
S064
S067
05/2012
Hladidlá pre obkladačov a fasádnikov - základné vybavenie každého remeselníka.
Pre nanášanie cementových stierok pri zatepľovaní fasád, tenkovrstvých lepidiel
pri lepení obkladov a dlažieb, tekutých hydroizolačných hmôt, elastických a disperzných lepidiel pri lepení podlahových prvkov a krytín, jadrových a štukových
omietkach a pod.
Škrabáky fasádneho polystyrénu (plechové rapo) - umožňujú jednoduché dobrusovanie hrán napojovaných stien a okenných špaliet z EPS a XPS. Vhodné pre
celoplošné brúsenie stien z dôvodu získania celkovej rovnosti podkladu pred aplikáciou stierkovej výstužnej vrstvy alebo brúsenia EPS z dôvodu degradácie hornej
vrstvy izolantu vplyvom dlhodobejšieho vystavenia polystyrénu UV žiareniu.
S066
N231
08.01
N232
VEĽKOSŤ
POČET KS
ZUBOV (mm) V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
voľne
nerez
4,03 €
voľne
nerez
4,03 €
hladké
voľne
nerez
4,03 €
2,07 €
OBJ. ČÍSLO
TYP
S064
hladidlo nerez PROFI 130 x 280
6
S065
hladidlo nerez PROFI 130 x 280
8
S066
hladidlo nerez PROFI 130 x 280
S067
hladidlo plastové ABS 130 x 280
hladké
voľne
plast
N231
škrabák celoplast 180 x 400 mm
-
voľne
plast
N232
škrabák drevo / plast 180 x 400 mm
-
voľne drevo/plast
5,20 €
5,20 €
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY
FASÁDNE LEPIDLÁ A STIERKY
06.78
Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA
Je suchá cementová lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zateplovania fasád tzv. lepenie tepelnoizolačných materiálov
ako fasádneho polystyrénu EPS (expandovaného), XPS (extrudovaného polystyrénu), izolačných dosiek z minerálnych vlákien na murivo
a fasádu. Rovnako tak sa používa na celý proces stierkovania, t.j .vkladanie armovacej mriežky / perlinky na tieto tepelno izolačné materiály,
a vytvára tak ideálny podklad na finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok. Ďalej sa používa v kombinácii s armovacou perlinkou
na renováciu starých vypraskaných omietok. Nie je vhodná na kovové a plastové podklady a ďalej na podklady z dreva a na báze drevnej
hmoty! Približná spotreba 3,5 kg/m2 pri lepení izolantu (podľa rovnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m2 pri hr. 1 mm pri nanášaní základnej výstužnej vrstvy.
Charakteristika
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57106Q
vrece
25 kg
42 ks
šedá
8,13 €
06.73
Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI
Je suchá cementová lepiaca a stierková zmes určená pre kompletný proces zatepľovania fasád tzv. lepenie tepelno izolačných materiálov ako
fasádny polystyrén EPS (expandovaný), izolačné dosky z minerálnych vlákien na murivo a fasádu. Rovnako tak sa používa pre celý proces
stierkovania, t.j. vkladanie armovacej mriežky / perlinky na tieto tepelno izolačné materiály a vytvára tak ideálny podklad pre finálnu úpravu
pred aplikáciou dekoratívnych omietok. Ďalej sa používa v kombinácii s armovacou perlinkou pre renováciu starých vypraskaných omietok.
Približná spotreba 3,5 kg/m2 pri lepení izolantu (podľa rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m2 pri hr. 1 mm pri vykonávaní základnej výstužnej
vrstvy.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57106UNI
vrece
25 kg
42 ks
šedá
7,70 €
• Odolný vode a mrazu
• Pre vnútorné a vonkajšie použitie
• Faktor difúzného odporu μ ≤ 30
• Posudzované podľa ETAG 004
06.72
Sadra rýchloopravná FAST GIPS
Rýchlotuhnúca sadra k ručnému spracovaniu na drobné opravy, na použitie ako stavebné spojivo pre murárske a inštalatérske práce, na
výrobu sadrových foriem, prísada do omietkových a maltových zmesí. Vhodná pri vysprávkach elektroinštalácií, vodoinštalácií, kúrenárskych
a stavebných prác. Na drobné opravy pri maliarskej a štukatérskej práci. Vyhovuje norme EN 13279-1.
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
1 kg
volně
biela
0,72 €
5 kg
200 ks
biela
2,76 €
20 kg
54 ks
biela
6,76 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
00415GY
vrece
00416GY
vrece
00417GY
vrece
Charakteristika
• Rýchlotuhnúca
• K ručnému spracovaniu
• Zmiešavací pomer s vodou 0,60 – 0,75 litrov na 1kg zmesi
• Počiatok tuhnutia > 4 minúty
• Koniec tuhnutia < 20 minút
06.69b
Sadrová omietka SUPER JEMNÁ
Je pripravená, suchá, super jemná maltová zmes na priame použitie, na vytvorenie omietok o hrúbke 8 až 15 mm. Pri lokálnych opravách až
do hrúbky 50 mm. Umožňuje vytvoriť ideálne vyhladený povrch s výbornou paropriepustnosťou. Ideálna na rýchlu opravu ostenia po starých
tapetách či obkladoch. Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domácich kuchýň a kúpeľní, kde vzdušná vlhkosť neprekračuje
70%. Nanáša sa ručne na tehlové murivo, pórobetón, betón, vyzreté vápenno - cementové, cementové a sadrové omietky, hrubé omietkové
podklady a pod. Približná spotreba 1,0 kg/m2 pri hr. 1 mm.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
vrece
5 kg
108 ks
biela
2,90 €
vrece
25 kg
42 ks
biela
9,90 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
00410GY
00411GY
• Veľmi jemná
• Po vytvrdnutí má vysokú pevnosť
• Je výdatná, ľahká na spracovanie
• Umožňuje aktívne dýchanie stien
• Reguluje množstvo vzdušnej vlhkosti
• Optimálne dlhý otvorený čas na spracovanie
• Nevytvára zmršťovacie trhliny
• Umožňuje vytvoriť ideálne vyhladený povrch s výbornou
paropriepustnosťou
• Vyhovuje európskej norme EN 13279-1 triedy B2-20-2
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY - FASÁDNE LEPIDLÁ A STIERKY
OBJ. ČÍSLO
• Odolné vode a mrazu
• Pre vnútorné a vonkajšie použitie
• Faktor difúzneho odporu µ ≤ 30
• Posudzované podľa ETAG 004
63
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY
ARMOVACIE TKANINY
Armovacia perlinka QUARTZ DEBETEX,
DEBETEX EXTRA, VALMIERA
06.79
QUARTZ DEBETEX
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
BEZ DPH €/M2
GRAMÁŽ
(g/m2)
ŠÍRKA
(cm)
DĹŽKA
(m)
POČET KS
NA PALETE
FARBA
B9041BD
145
100
50
34 ks
biela
0,55 €
27,50 €
B90421BD
145
100
20
70 ks
biela
0,66 €
13,20 €
B9042BD
145
100
10
110 ks
biela
0,69 €
6,93 €
B9043BD
165
100
50
30 ks
biela
0,66 €
33,00 €
OBJ. ČÍSLO
DEBETEX EXTRA
OBJ. ČÍSLO
GRAMÁŽ
(g/m2)
ŠÍRKA
(cm)
DĹŽKA
(m)
POČET KS
NA PALETE
FARBA
B9041OF
145
100
50
30 ks
červená
GRAMÁŽ
(g/m2)
ŠÍRKA
(cm)
DĹŽKA
(m)
POČET KS
NA PALETE
FARBA
100
50
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
BEZ DPH €/M2
0,80
40,00 €
Sieťka zo skleného vlákna určená na zateplovanie fasád. Používa sa rovnako na vystužovanie vonkajších a vnútorných omietkových vrstiev na báze cementu, vápna, iných
anorganických spojív a spojív modifikovaných polymérmi. Vystužovanie (armovanie)
omietok, polystyrénu pri stavbe stenových
priečok, bočných stien vaní a sprchových
kútov a pod. Ďalej sa používa pre vkladanie
do cementových lepidiel pri pokladaní dlažby na nestabilné podklady a do hydroizolačných náterov. Skúšané podľa ETAG 004.
VALMIERA
OBJ. ČÍSLO
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY - ARMOVACIE TKANINY
B9042VM
64
160
33 ks
biela
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
BEZ DPH €/KS
0,92 €
46,20 €
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
P
rodukt ponúka široké uplatnenie napr. do tekutých hydroizolačných hmôt,
vyrovnávanie nerovných stien v interiéri a pod. Hlavný účel použitia však
zostáva na vonkajší tepelno – izolačný kompozitný systém (ETICS).
ARMOVACIA
SKLOVLÁKNITÁ SIEŤKA (PERLINKA)
Sklovláknitá sieťka sa v ETICS poväčšine kladie vo zvislých pruhoch. Výnimku môžu tvoriť napr. objekty s priebežnými oknami. Tu je
však nutné zvoliť takú výstužnú sieťku, pri ktorej je zaistená takmer rovnaká pevnosť v smere osnovy a tkania.
Naniesť základný tmel na exponované miesta.
Prečesať zubovým hladidlom.
Vtlačiť kombi lišty do základného tmelu.
Zahladiť hladidlom.
Stierkový tmel na základnú výstužnú vrstvu
Prečesať zubovou stranou hladidla.
naniesť celoplošne.
Rozvinúť výstužnú sieťku
a ľahkým vtlačením do
základného tmelu ju zafixovať. Zahladenie za súčasného vtlačenia výstužnej
sieťky sa vykonáva od stredu k obom okrajom, aby
nedošlo ku zvlneniu výstužnej vrstvy.
05/2012
Zvláštnu pozornosť je
nutné venovať presahom a napojovaniu
exponovaných miest
a jednotlivým pruhom
sklovláknitej sieťky.
Minimálny presah by
mal činiť 10 cm, pričom
aj horná vrstva sklovláknitej sieťky musí
byť bezpečne krytá
základnou tmelovou
vrstvou.
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY
PLOŠNÉ VYROVNÁVANIE PODKLADU
Rýchlotuhnúca samonivelačná hmota na podlahy
QUARTZ SUPER
06.90
Na vyrovnanie hrubých nerovností predovšetkým betónových podláh alebo spádových vrstiev ako podklad pre Tekutú lepenku S-T8 alebo
Flexibilné lepidlá na obklady a dlažbu. Vyrovnanie výškových rozdielov v jednej vrstve 2 – 15 mm, je možné klásť celoplošne až do celkovej
hr. 30 mm vo dvoch vrstvách. Na vyrovnanie lokálnych nerovností až do hrúbky 30 mm v jednom pracovnom úkone. Následne sa kladú finálne
vrstvy podlahových krytín napr.: plávajúce podlahy, dlažba, parkety, koberce alebo linoleum. Vyhovuje norme EN 13813. Približná spotreba
cca 15,0 kg/m2 pri hrúbke 10 mm.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57110Q
vrece
25 kg
42 ks
šedá
19,40 €
Samonivelačná hmota na podlahy QUARTZ PREMIUM
06.90p
Na veľkoplošné vyrovnanie hrubých nerovností predovšetkým betónových podláh v hrúbke 2 - 10 mm, počas jedného úkonu alebo na vyrovnanie lokálnych nerovností do 20 mm v jednom pracovnom kroku do veľkosti výtlku o priemere cca 1,2 m. Následne sa kladú finálne vrstvy
podlahových krytín napr.: plávajúce podlahy, dlažba, parkety, koberce alebo linoleum. Vyhovuje norme EN 13813. Približná spotreba cca
15,0 kg/m2 pri hrúbke 10 mm.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57108Q
vrece
25 kg
42 ks
šedá
13,42 €
• Rýchla spracovateľnosť
• Použitie v interiéri
• Pre hrúbku od 2 - 10 (20) mm v jednej vrstve
• Vysoká pevnosť a prídržnosť, ľahké rozliatie
• Zodpovedá EN 13813 pre triedu CT – C20 – F5 – B1,0
Flexibilná samonivelačná hmota na podlahy
QUARTZ PLUS THERMO
06.86
Samonivelačná poterová hmota na báze cementu, plnív a špeciálnych zušľachťujúcich prísad. Používa sa na vyrovnanie betónových povrchov,
ako pružná vyrovnávací vrstva na vykurované podlahy v občianskej a bytovej výstavbe. Vyrovnanie výškových rozdielov celoplošne v hrúbke
vrstvy 2 – 10 mm, na lokálne nerovnosti až do hrúbky 15 mm v jednom pracovnom úkone. Následne sa kladú finálne vrstvy podlahových
krytín, napr.: plávajúce podlahy, dlažba, parkety, koberce alebo linoleum. Vyhovuje norme EN 13813. Približná spotreba cca 15,0 kg/m2 pri
hrúbke 10 mm.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
5711QP
vrece
25kg
42ks
šedá
17,67 €
• Špeciálne vyvinutá na vykurované podlahy
• Rýchla spracovateľnosť
• Vysoko pružná (flexibilná)
• Pre hrúbku od 2 - 10 mm v jednej vrstve
• Vysoká pevnosť a prídržnosť, ľahké rozliatie
08.01
Teleskopická tyč, Valček pórovací (ježko)
Teleskopická tyč kovová
Predlžovacia násada pri maľovaní stropov, vysokých stien, aplikácii samonivelačných poterov a
následné odvzdušňovanie pórovacími ježkami.
OBJ. ČÍSLO
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S059
2m
voľne
-
3,47 €
Valček pórovací (ježko)
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY - PLOŠNÉ VYROVNÁVANIE PODKLADU
Charakteristika
• Pochôdzna po 2 hodinách
• Pokladanie dlažby už po 2 dňoch
• Pri hrúbke od 2 - 30 mm
• Rýchla spracovateľnosť
• Samonivelujúca
Pre správnu aplikáciu samonivelačných hmôt. Slúži k dokonalému a jednoduchému odvzdušneniu
čerstvo rozlievaných poterových materiálov, k zníženiu obsahu vzduchových bublín.
OBJ. ČÍSLO
S061
PRIEMER VALCA / DĹŽKA OSTŇA ŠÍRKA VALCA
(mm)
(cm)
69 / 12
25
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
voľne
biela
10,80 €
65
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY
PLOŠNÉ / LOKÁLNE VYROVNÁVANIE PODKLADU
60.10
Dilatačný pás
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ, TMELY A STIERKY - PLOŠNÉ / LOKÁLNE VYROVNÁVANIE PODKLADU
Trvalo pružná výplň namáhaných dilatačných škár, vyznačujúca sa schopnosťou eliminovať negatívne vplyvy tepelnej roztiažnosti stavebných
materiálov. Špeciálna konštrukcia pásov zabraňuje úniku cementovej vody z betónu do obvodového muriva či voľných plôch. Pre uľahčenie
montáže vyrábané i v prevedení so samolepiacim prúžkom.
66
OBJ. ČÍSLO
HRÚBKA (mm) / ŠÍRKA (mm) x
DĹŽKA (m)
TYP
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
FARBA
B9107PA
5 / 80 x 50
s fóliou
voľne
šedá
8,32 €
B91071PA
5 / 100 x 50
s fóliou
voľne
šedá
12,01 €
B91073PA
5 / 150 x 50
s fóliou
voľne
šedá
14,32 €
B9108PA
10 / 100 x 50
s fóliou
voľne
šedá
18,48 €
B9109
10 / 80 x 50
s fóliou
voľne
šedá
17,98 €
B9115
5 / 80 x 50
bez fólie
voľne
šedá
4,62 €
B9116
5 / 100 x 50
bez fólie
voľne
šedá
5,78 €
B9120
8 / 100 x 50
bez fólie
voľne
šedá
9,24 €
B9123
10 / 100 x 50
bez fólie
voľne
šedá
11,55 €
Charakteristika
• Vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti
• Trvalo pružná výplň dilatačných škár znižujúci prenos hluku
z podláh do obvodových stien
• Vynikajúca ohybnosť a trvalá pružnosť
• Jednoduchá spracovateľnosť a deliteľnosť
• Nenasiakavý a chemicky odolný
08.01
Penový PE pás pod plávajúce podlahy
Pre zmäkčenie chôdze po nášľapných vrstvách nasucho kladených podlahových krytín, pričom je dosiahnutá hladina kročajového útlmu
ΔLW=18 dB pri pásoch hrúbky 2 a 3 mm a 23 dB pri pásoch hrúbky 5 mm. Pomocou pásov je možné vyrovnať drobné nerovnosti v podlahovej ploche. Pásy sa pokladajú priamo na podklad tesne vedľa seba. Zamedzenie vzájomného pohybu sa docieli prelepením páskou v mieste
presahu. Pásy sú vyrobené z penového polyethylénu s uzavretou buničinovou štruktúrou. Pri pokladaní podláh nad nevykurovanými priestormi
(pivnice, garáže, priechody) sa vďaka pásom zmiernia tepelné straty. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ =0,038 W/mK.
TOVAR NA OBEDNÁVKU
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (m) x
DĹŽKA (m)
HRÚBKA
(mm)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
BEZ DPH €/KS
B9100PA
1 x 100
2
voľne
biela
0,347 €
B9101PA
1 x 25
2
voľne
biela
0,382 €
9,56 €
B9102PA
1 x 100
3
voľne
biela
0,556 €
55,55 €
B9103PA
1 x 25
3
voľne
biela
0,592 €
14,81 €
B9104PA
1,1 x 100
5
voľne
biela
0,959 €
95,87 €
34,65 €
Výplňová opravná stierka na betón QUARTZ VÝPLŇ
06.94
Je výplňová sanačná malta na báze cementu, jemného plniva a modifikujúcich prísad s výbornou priľnavosťou k betónovému podkladu
a výstužiam, trvalo odolná vode, poveternostným vplyvom a mrazu. Používa sa na opravy a reprofiláciu betónových a železobetónových konštrukcií, lokálnych poškodení balkónov, lodžií, plotov, prefabrikátov a pod. Nesteká, môže sa použiť i pre zvislé plochy. Následne sa nanáša
podľa potreby Finálna opravná stierka na betón QUARTZ FINAL, samonivelačné hmoty na podlahy, Tekutá lepenka S-T8, Tekutá elastická
hydroizolácia alebo Flexibilné lepidlá na obklady a dlažbu QUARTZ. Približná spotreba cca 17,0 kg/m2 pri hrúbke 10 mm.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
vrece
5 kg
108 ks
šedá
4,00 €
vrece
25 kg
42 ks
šedá
19,65 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
57550Q
57551Q
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
• Nesteká, je možné použiť i na zvislé plochy
• Opravy betónu až do 50 mm hrúbky nanášanej vrstvy
• Pevnosť v tlaku až 30 MPa
• Výborná priľnavosť k betónovému podkladu a výstužiam
• Trvalo odolná vode, poveternostným vplyvom a mrazu
06.95
Finálna opravná stierka na betón QUARTZ FINAL
Je finálna sanačná malta na báze cementu, jemného plniva a modifikujúcich prísad s výbornou priľnavosťou k betónovému podkladu
a výstužiam, trvalo odolná vode, poveternostným vplyvom a mrazu. Ideálna na tenkovrstvé opravy betónových a železobetónových konštrukcií, lokálnych poškodení balkónov, lodžií, plotov, prefabrikátov a pod. Ako finálna vrstva v kombinácii s Výplňovou opravnou stierkou
na betón QUARTZ VÝPLŇ. Nesteká, je možné ju použiť i na zvislé plochy. Následne sa nanáša podľa potreby hydroizolačné, hydrofobizačné,
impregnačné a iné ochranné nátery betónových konštrukcií a podlahových betónov. Približná spotreba cca 1,6 kg/m2 pri hrúbke 1 mm.
Charakteristika
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57600Q
vrece
5 kg
108 ks
šedá
4,18 €
• Aplikačná hrúbka 1 - 5 mm
• Nesteká, je možné použiť i na zvislé plochy
• Pevnosť v tlaku až 30 MPa
• Výborná priľnavosť k betónovému podkladu a výstužiam
• Trvalo odolná vode, poveternostným vplyvom a mrazu
HYDROIZOLÁCIA
A SEPARÁCIA
HYDROIZOLAČNÉ NÁTERY / str. 68 – 70
GEOTEXTÍLIE / str. 71
NOPOVÁ FÓLIA / str. 72
HYDROIZOLÁCIA A SEPARÁCIA
HYDROIZOLAČNÉ NÁTERY
09.S-T8
Tekutá lepenka S-T8
Na hydroizoláciu murovaných, betónových, železobetónových konštrukcií, ľahčených betónov, na potery, mazaniny, omietky, murované materiály z pálených tehál, dosky CETRIS a sadrokartónové konštrukcie. Trvalo pružná dvojzložková hydroizolačná tesniaca hmota na báze polymércementovej suspenzie, vhodná pod dlažby balkónov, terás a lodžií. Určená na hydroizolácie pod obklady a dlažbu v kúpeľniach, bazénoch
alebo vodných nádržiach. Pre zvýšenie účinnosti sa vkladajú do rohov, kútov a dilatačných škár tesniace pásy a priechodky. Jedno balenie
obsahuje sypkú a tekutú zložku. Odoláva tlakovej vode. Vďaka extrémne vysokej priľnavosti k podkladom je vhodná i k antikoróznym náterom
oceľových konštrukcií. Podľa účelu použitia, spôsobu nanášania a savosti podkladu možno do zmesi pridať 10 až 15% vody. Druhú vrstvu je
možné naniesť po cca 24 hodinách. Približná spotreba 1,5 kg/m2 pri 2 náteroch.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
vedro
7 kg
33 ks
šedá
23,70 €
vedro
15 kg
33 ks
šedá
48,79 €
sud
25 kg
12 ks
šedá
80,17 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
CH0304
CH0302
CH0305
• Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom, na vodorovné
i zvislé plochy
• Vhodná pre nadzemné i podzemné aplikácie, novostavby
i rekonštrukcie
• Po vytvrdnutí trvalo pružná, odolná proti poveternostným
vplyvom
• Mrazuvzdorná
06.93a
Jednozložková hydroizolácia KÚPEĽŇA
HYDROIZOLÁCIA A SEPARÁCIA - HYDROIZOLAČNÉ NÁTERY
Už hotová jednozložková, polotekutá hmota na báze polymérovej disperzie. Po zaschnutí hmoty sa vytvorí vysoko elastický, tesný, vodeodolný náter s dobrou priľnavosťou k podkladu. Hydroizolácia je určená k nanášaniu hydroizolačných náterov pod keramické obklady a dlažbu
v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou: kúpeľne, sprchy, toalety, práčovne, umyvárne riadov, pivnice, kuchyne, triedičky zeleniny, v objektoch
spoločného stravovania a pod. Aplikuje sa na podklady: betón, cementové, vápennocementové omietky, murivo s plnou škárou, steny zo
silikátových i pálených tehál a pórobetónu. Dosky cementovláknité, sadrokartónové, preglejkové a OSB dosky. Podlahy betónové, cementové
a anhydritové. Približná spotreba 1,0 - 1,5 kg/m2 pri 2 náteroch.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH0290
vedro
5 kg
120 ks
medovo hnedá
20,39 €
CH0291
vedro
13 kg
44 ks
medovo hnedá
48,81 €
• Jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
• Zabraňuje prenikaniu vlhka a vody
• Jednoduchá a rýchla aplikácia
• Kvalitný povrch
• Ekologická bez organických látok
06.93b
Jednozložková hydroizolácia EXTERIÉR
Už hotová jednozložková, polotekutá hmota na báze polymérovej disperzie. Po zaschnutí hmoty sa vytvorí vysoko elastický, tesný, vodeodolný náter s dobrou priľnavosťou k podkladu. Hydroizolácia je určená k nanášaniu hydroizolačných náterov pod keramické obklady a dlažbu
v interiéroch a exteriéroch budov: balkóny, terasy, lodžie, mokré priestory, kúpeľne, sprchy, toalety, práčovne, pivnice, kuchyne, umyvárne
a pod. Aplikuje sa na podklady: betón, cementové, vápennocementové omietky, murivo s plnou škárou, steny zo silikátových i pálených tehál
a pórobetónu. Podlahy betónové, cementové a anhydritové. Pre zvýšenie účinnosti sa vkladajú do rohov, kútov a dilatačných škár tesniace
pásy a priechodky. Približná spotreba 1,5 kg/m2 pri 2 náteroch.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
vedro
5 kg
120 ks
modrá
22,17 €
vedro
13 kg
44 ks
modrá
53,27 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
CH0292
CH0293
• Interiér i exteriér
• Jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
• Zabraňuje prenikaniu vlhka a vody
• Jednoduchá a rýchla aplikácia
• Kvalitný povrch
• Ekologická bez organických látok
06.93
Tekutá elastická hydroizolácia
Pre plošné tesnenie proti prenikaniu vlhkosti a vody zatekajúcej pod dlažbu a obklady bez prítomnosti tlaku, napr. v kúpeľni, v sprchových
kútoch, toaletách a pod. Vytvára pružnú, vodotesnú, bezškárovú tesniacu membránu (náter), na ktorú sa lepí dlažba alebo obklady Flexibilným lepidlom QUARTZ FLEX. Zabraňuje prenikaniu vody a vlhkosti do podkladu konštrukcie alebo stavby. Pre zvýšenie účinnosti sa vkladajú
do rohov, kútov a dilatačných škár tesniace pásy a priechodky. Nie je vhodná do exteriéru a pod priemyselné podlahy (ťažšie prevádzkové
zaťaženie). Približná spotreba 0,8 - 1,0 kg/m2 pri 2 náteroch.
Charakteristika
68
05/2012
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
vedro
5 kg
voľne
biela
25,10 €
vedro
13 kg
voľne
biela
58,91 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
57501Q
57502Q
• Jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
• Trvalo elastická
• Zabraňuje prenikaniu vlhka a vody
• Jednozložková
HYDROIZOLÁCIA A SEPARÁCIA
HYDROIZOLAČNÉ NÁTERY
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
ento výrobok zaručuje trvalú pružnosť, vodotesnosť pri tlaku 0,8 MPa a výbornú
kompatibilitu s následnými cementovými lepidlami pri použití v interiéri i exteriéri.
S-T8
TEKUTÁ LEPENKA
Technické údaje:
Na hydroizolačné nátery pod obklady a dlažby. Hydroizolácia
bazénov, balkónov, terás a lodžií, nádrží na úžitkovú vodu.
Vhodná pre nadzemné aj podzemné aplikácie, novostavby
i rekonštrukcie. Opravy priesakov studničných skruží, izolácia
pivničných priestorov, oporných stien, antikorózne nátery
oceľových konštrukcií.
Základ / Materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . emulzia kopolymérov,
. . . . . . . . . . . . . . . zmes modifikovaných prísad s cementom
Spracovatelnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cca 4 hod.
Pevnosť v ťahu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1,0 MPa
Priľnavosť k podkladu . . . . . . . . . . ≥ 1,1 MPa (betón, murivo)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 0,7 MPa (OSB)
Vodotesnosť. . . . . . . . . . . . . . . pri tlaku 0,8 MPa bez priesaku
Približná spotreba . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 kg/m2 pri 2 náteroch
Zbavte podklad prachu a voľných častíc.
Penetrujte podklad, zjednotíte savosť a zvýšite
priľnavosť. Pre schnutie náteru stačia cca 4 hodiny.
Vytiahnite z balenia obe zložky, sypkú a tekutú.
Najskôr odmerajte požadované množstvo tekutej
a sypkej zložky pre jednotlivé nátery.
Potom nasypte sypkú zložku do tekutej.
Premiešajte obe zložky pomocou miešadla.
Dokonale homogénna hmota neobsahuje hrudky
a je zelenej farby.
Používajte valček na disperziu, štetec
a oceľové hladidlo.
Naneste prvú vrstvu Tekutej lepenky
do najviac namáhaných miest.
Do prvého náteru vtlačte Tesniace pásy a rohy.
Uskutočnite celoplošnú aplikáciu prvej vrstvy.
Aplikujte druhú vrstvu Tekutej lepenky
cca po 12 hod kolmo k prvej vrstve.
HYDROIZOLÁCIA A SEPARÁCIA - HYDROIZOLAČNÉ NÁTERY
T
69
HYDROIZOLÁCIA A SEPARÁCIA
HYDROIZOLAČNÉ NÁTERY
09.S-T8
Tesniaci pás S-T8
Pre trvalo pružné utesnenie stykových a rohových škár, priechodov v stenách a podlahách, odpadoch v bazénoch, nádržiach a sprchových kútoch. Odoláva širokému rozpätiu teplôt, soli, riedeným kyselinám a zásadám. Trvalo pružný kaučukový pás na báze špeciálnej polypropylénovej
tkaniny s alkalickou ochranou, ošetrenou kaučukovým nástrekom. Po aplikácii s Tekutou lepenkou (S-T8) alebo Tekutou elastickou hydroizoláciou vytvára pružné tesnenie rohových škár v stenách a podlahách. Súčasťou systému sú tiež: vnútorný, vonkajší roh a pružná priechodka.
POČET KS
V KARTÓNE
BALENIE
CH03053
Tesniaci pás blister
120 mm x 5 m
1 ks
šedá
9,56 €
CH0306
Tesniaci pás
120 mm x 10 m
1 ks
šedá
17,84 €
Tesniaci pás
120 mm x 50 m
CH0307
ROZMER
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
1 ks
šedá
80,84 €
CH0308
Vnútorný tesniaci roh 140 mm x 140 mm
voľne
šedá
4,46 €
CH0309
Vonkajší tesniaci roh 140 mm x 140 mm
voľne
šedá
4,46 €
CH03091
Pružný priechod malý 120 mm x 120 mm
25 ks
šedá
4,08 €
CH0310
Pružný priechod veľký 400 mm x 400 mm
10 ks
šedá
15,23 €
Charakteristika
• Vysoká pružnosť
• Vysoký difúzny odpor proti radónu
• Výborná odolnosť proti rozdielnym teplotám
• Odolný soliam, riedeným kyselinám i zásadám
07.24
Páska FLEECEBAND / butylový pás s textíliou
HYDROIZOLÁCIA A SEPARÁCIA - HYDROIZOLAČNÉ NÁTERY
Pre vytvorenie vysoko účinných vodotesných a parotesných spojov medzi okennými a dvernými rámami a murivom, ideálny na použitie
v Tesniacom a izolačnom systéme Den Braven 3D. K tesneniu krytov a trubiek vedených v miestach prechodov konštrukciou. Lepiaci butylový
pás je ošetrený zo zadnej strany voskovým papierom (krycia fólia) a na lícnej strane má vrstvu netkanej textílie, ktorá umožňuje jednoduché
omietnutie alebo pretretie. Páska vyniká priľnavosťou na PVC, PC, drevo, murivo, sklo a kovy. Odolná je voči UV žiareniu, plesniam, slabým
kyselinám a zásadám.
70
Charakteristika
ŠÍRKA x HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FAREBNÝ
ODTIEŇ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B37091BD
80 x 1
30
4 ks
biela textília
29,58 €
B3710BD
100 x 2
15
2 ks
biela textília
31,22 €
OBJ. ČÍSLO
• Parotesná
• Vynikajúca priľnavosť na PVC, PC, drevo, murivo, sklo
a väčšinu kovov
• Odolná voči plesniam, slabým kyselinám a zásadám
• Vynikajúca odolnosť UV žiareniu
06.93c
Hĺbková hydroizolácia HYDRO BLOK
Prášková hmota na ochranu betónových konštrukcií proti korózii. Po zmiešaní s vodou a nanesení spôsobuje katalytickú reakciu, vznikajú
kryštalické formácie a tie prerastajú do trhlín, pórov, kapilár a mikropórov betónových a murovaných konštrukcií omietnutých cementovou
maltou. Tým dochádza k dokonalej ochrane betónu proti vode a kvapalinám s pH 3 - 11. Zostává zachovaná paropriepustnosť pre vysychanie
betónu. Trvanlivosť ochrany pri správnej aplikácii je rovnaká ako životnosť betónu, nemusí sa opakovať, ako napr. pri hydrofobizácii! Vhodné pri
izolácii podláh, kúpeľní a kuchýň, nádrží, septikov, pivníc a všetkých podzemných konštrukcií z betónu alebo omietnutých cementovou maltou. Na povrch ošetrený týmto produktom je možné nanášať akékoľvek nátery, omietky atď. Približná spotreba 0,8 – 1,2 kg/m2 pre beztlakovú
vodu a 2,5 – 3,0 kg/m2 pre tlakovú vodu.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
vedro
5 kg
voľne
šedá
35,23 €
vedro
20 kg
voľne
šedá
130,83 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
CH0330
CH0331
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
• Trvalá ochrana, jednoduchá aplikácia
• Odoláva ropným produktom
• Zachováva paropriepustnosť
• Chráni betón proti korózii
• Je možné použiť ako na starý tak aj čerstvý betón
80.40
Hydroizolačná membrána KÚPEĽŇA
Trojvrstvová vodotesná membrána, ktorá sa vkladá do lepiacej stierky pod keramické obklady a dlažbu, a tým chráni steny a podlahy pred vlhkosťou. Dve krajné vrstvy tvorí netkaný polypropylén, vnútornú vrstvu tvorí vodotesná PE membrána. Odolná voči
3% kyseline chlórovodíkovej, 35% kyseline sírovej, 5% kyseline mliečnej, kyseline citrónovej, hydroxidu draselnému, chlórnanu
sodnému a morskej vode pri tlaku 1,5 bar.
05/2012
POČET KS
FARBA
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
TYP
ROZMER
CH03200
Membrána
1 m x 30 m, hr. 0,43 mm
1 ks
žltá
CH032001
Pás
120 mm x 10 m
1 ks
žltá
23,06 €
CH032002
Pás
120 mm x 50 m
1 ks
žltá
101,64 €
CH032003
Vnútorný roh k pásu
-
1 ks
žltá
5,04 €
CH032004
Vonkajší roh k pásu
-
1 ks
žltá
5,04 €
CH032005
Stenový priechod
120 mm x 120 mm
1 ks
žltá
4,58 €
230,08 €
Charakteristika
• Vysoká pružnosť
• Odolnosť proti rozdielnym teplotám
• Odolná soli, riedeným kyselinám i zásadám
HYDROIZOLÁCIA A SEPARÁCIA - GEOTEXTÍLIE
80.58
Geotextília ŠTANDARD 200
Používa sa v stavebníctve za účelom:
Separácia - zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev, zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia a i.
Filtrácia - zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou , udržuje prietok vody v zemine pri
minimálnej tlakovej strate a zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou.
Pozn: Ďalšie rozmery na vyžiadanie.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x DĹŽKA (m)
GRAMÁŽ (g/m2)
POČET KS
NA PALETE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/ROLA
G1201
2 x 50
200
voľne
87,78 €
Charakteristika
• Trvalá seperácia konštrukčných vrstiev rôznych frakcií
• Trvalá filtrácia vody zabraňujúca migrácií drobných častíc
• Jednoduchá aplikácia
• Zachováva priepustnosť podložím
O kompletnej ponuke geotextílií tj typoch, baleniach, cenách a gramážach sa informujte u svojho obchodného zástupcu.
80.58
Geotextília ŠTANDARD 300
Používa sa v stavebníctve za účelom:
Separácia - zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev, zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia a i.
Filtrácia - zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou , udržuje prietok vody v zemine pri
minimálnej tlakovej strate a zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou.
Pozn: Ďalšie rozmery na vyžiadanie.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x DĹŽKA (m)
GRAMÁŽ (g/m2)
POČET KS
NA PALETE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/ROLA
G1300
2 x 50
300
voľne
117,60 €
Charakteristika
• Trvalá seperácia konštrukčných vrstiev rôznych frakcií
• Trvalá filtrácia vody zabraňujúca migrácií drobných častíc
• Jednoduchá aplikácia
• Zachováva priepustnosť podložím
O kompletnej ponuke geotextílií tj typoch, baleniach, cenách a gramážach sa informujte u svojho obchodného zástupcu.
GEOTEXTÍLIA
V STAVEBNÍCTVE
G
eotextílie majú veľký význam pri zemných prácach. Najmä
ak je nutné separovať niekoľko vrstiev kameniva a zároveň
zaistiť maximálnu priepustnosť vrstiev.
Separácia
•
•
•
•
zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev
zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia
spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrte
zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev
Filtrácia
Separácia
Filtrácia
• zabraňuje migrácii jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou
• udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate
• zabraňuje miešaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení dopravou
Drenáž
• zabezpečuje, aby voda alebo iné kvapaliny boli odvádzané pri minimálnych tlakových
stratách
• zabezpečuje permanentnú drenáž
Drenáž
Ochrana
• mechanicky odolná proti prierazu
• ochrana izolácie proti poškodeniu
Spevnenie
• zabraňuje zosuvu zvislých zeminových stien a strmých
svahov
• zabraňuje tvorbe vyjazdených koľají pri práci
s nekvalitnými zeminami
Ochrana
HYDROIZOLÁCIA A SEPARÁCIA - GEOTEXTÍLIE
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
Spevnenie
71
HYDROIZOLÁCIA A SEPARÁCIA - NOPOVÁ FÓLIA
80.30
Nopová fólia 400 a 500
Izolácia proti zemnej vlhkosti s ventilačnou alebo drenážnou funkciou s výškou nopu 8 mm. Pružné profilované membrány využívajú najnovšie technológie vzduchovej medzery. Ide o fóliu pre základové práce a jednoduché drenáže, umožňuje odvetrávanie vlhkého muriva
a zabraňuje prenikaniu vody do konštrukcie z okolitého
POČET KS
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
ŠÍRKA x DĹŽKA
GRAMÁŽ
OBJ. ČÍSLO
FARBA
(m)
(g/m )
V BALENÍ
BEZ DPH €//M
BEZ DPH €/KS
terénu. Fóliu je možné použiť pri všetkých poveternostB9005FOL
0,5 x 20
400
1 ks
čierna
1,32 €
13,20 €
ných podmienkach a za normálnych okolností do hĺbky
5 m a okamžite výkop zasypať. Použiteľná aj ako izolácia
B9006FOL
1 x 20
400
1 ks
čierna
1,32 €
26,40 €
proti prenikaniu radónu z podložia do stavby pre stredný
B9007FOL
1,5 x 20
400
1 ks
čierna
1,32 €
39,60 €
až vysoký radónový index.
B9008FOL
2 x 20
400
1 ks
čierna
1,32 €
52,80 €
2
2
B9009FOL
2,5 x 20
400
1 ks
čierna
1,32 €
66,00 €
B9013FOL
0,5 x 20
500
1 ks
čierna
1,40 €
14,00 €
B9014FOL
1 x 20
500
1 ks
čierna
1,40 €
28,00 €
B90141FOL
1,5 x 20
500
1 ks
čierna
1,40 €
42,00 €
B90142FOL
2 x 20
500
1 ks
čierna
1,40 €
56,00 €
Charakteristika
• Trvalá ochrana
• Jednoduchá aplikácia
• Zachováva priepustnosť podložím
80.33
Anti Radon STOP - Lepiaci tmel
Na lepenie a tesnenie živičných hydroizolácií, SBS modifikovaných bitúmenových izolácií, spojov protiradónových HDPE izolácií, núdzové
opravy za vlhka a mokra (za dažďa), tmelenie a tesnenie trhlín, prasklín, dier, škár v stavebných materiáloch.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
10320RL
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
5,60 €
• Odolné proti prestupu radónu z podložia
• Odolné vlhku, vode a poveternostným vplyvom
• Nízky súčiniteľ difúzie radónu
• Trvalo plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch
• Veľmi vysoká priľnavosť k väčšine stavebných materiálom
za vlhka
• Po vytvrdnutí pretierateľný farbami na bitúmenovej báze
• Ťažko horľavý
HYDROIZOLÁCIA A SEPARÁCIA - NOPOVÁ FÓLIA
Zakončovací profil NPF, Kovový klinec s podložkou
72
80.30
Na fixáciu nopovej fólie k murivu sa používajú špeciálne kovové klince s tesniacou zátkou zodpovedajúce veľkosti nopu. Proti zatekaniu
je potom možné previesť utesnenie pomocou okrajových lemov, tzv. zakončovacích profilov na horný okraj. Na spoje sa odporúča použiť
výrobok Anti Radon STOP!
OBJ. ČÍSLO
VÝROBOK
B9010FOL
Zakončovací profil NPF
B9011FOL Kovový klinec s podložkou
Poznámky
05/2012
DĹŽKA (m) x POČET KS PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
ŠÍRKA (cm V KARTÓNE BEZ DPH €/KS BEZ DPH €/100 KS
2 x 7,5
voľne
3,14 €
-
-
100 ks
14,00 €
0,14 €
STAVEBNÁ CHÉMIA
PENETRAČNÉ NÁTERY / str. 74 – 75
VODOODPUDIVÉ IMPREGNAČNÉ NÁTERY / str. 75
PRÍSADY DO BETÓNU / str. 76
POHLCOVAČ VLHKOSTI A PACHU / str. 77
PRÍSADY DO MÁLT / str. 78
POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY / str. 78
BIOCÍDNA OCHRANA / str. 79
STAVEBNÁ CHÉMIA - PENETRAČNÉ NÁTERY
09.S-T70_10
Penetračný náter S-T70
Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúci po vytvrdnutí transparentný polymérový vodou nerozpustný film. Znižuje a zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev. Používa sa pre penetračné nátery pod jadrové a finálne omietky, fasádne a interiérové maľby. Ďalej pre zvýšenie priľnavosti stavebných lepidiel, samonivelačných
hmôt a pod. Riedi sa v pomere1:2 až 1:10 s vodou. Výdatnosť >10 m2/l (pri riedení 1:2).
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH0210
fľaša
1 kg
12 / 480 ks
mliečne biela
1,89 €
CH0211
kanyster
5 kg
voľne / 96 ks
mliečne biela
8,36 €
• Po vytvrdnutí vo vode nerozpustný
• Penetračný - zvyšuje priľnavosť k podkladu (tzv. kotvenie),
pevnosť a pružnosť
• Impregnačný - zvyšuje odolnosť proti poveternostným
vplyvom vrátane UV žiarenia
09.S-T7_30
S2802A Prímes stavebných zmesí
STAVEBNÁ CHÉMIA - PENETRAČNÉ NÁTERY
Nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrénakrylátového kopolyméru SOKRAT, miešateľná s vodou v každom pomere. Odparením vody sa vytvorí súvislý, hladký a slabo lepivý film. Hlavné použitie je ako prísada do vápenných, vápennocementových, cementových
mált a tiež pre výrobu nástrekových omietok do trvalo vlhkých a alkalických prostredí. Rovnako sa používa ako penetračný náter pod fasádne
náterové hmoty a pod tmely S-T1, S-T5 (nutné riedenie). Pri použití ako penetračný náter sa riedi v pomere 1:3 - 1:12 s vodou. Výdatnosť
>20 m2/l (pri riedení 1:4).
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH0203
fľaša
1 kg
12 / 480 ks
mliečne biela
2,44 €
CH0204
fľaša
2 kg
8 / 216 ks
mliečne biela
4,45 €
CH0205
kanyster
5 kg
voľne / 96 ks
mliečne biela
11,68 €
CH0209
kanyster
10 kg
voľne / 12 ks
mliečne biela
20,12 €
CH0206
kanyster
25 kg
voľne / 6 ks
mliečne biela
49,90 €
Charakteristika
• Po vytvrdnutí vo vode nerozpustná
• Skvalitňuje vlastnosti všetkých stavebných zmesí
• Zvyšuje priľnavosť k podkladu, pružnosť a oteruvzdornosť
• Zvyšuje pevnosť a bezprašnosť omietok, poterov a ďalších
cementom spájaných hmôt, pre trvalo vlhké a alkalické
prostredie
09.S-T7_50
S2802A Koncentrát stavebných zmesí
Kvapalina na báze styrénakrylátového kopolyméru SOKRAT, miešateľná s vodou v každom pomere. Vytvorí súvislý, hladký a slabo lepivý film
nerozpustný vo vode. Hlavné použitie je ako prísada do vápenných, vápennocementových, cementových mált a tiež pre výrobu nástrekových
omietok do trvalo vlhkých a alkalických prostredí. Pri použití ako penetračný náter sa riedi v pomere cca 1:10 - 1:30 s vodou a používa sa pre
nátery nových stien z tehlového muriva, betónu, pred nanášaním omietok alebo penetračnými nátermi nových i starých omietok (vápenné,
sadrové, štukové a pod.) pod fasádne náterové hmoty, na sadrokartóny pred maliarskymi nátermi a pod tmely S-T1, S-T5. Výdatnosť >60 m2/l
(pri riedení 1:15).
Charakteristika
74
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
CH02094
fľaša
1 kg
12 / 480 ks
mliečne biela
4,58 €
CH02096
kanyster
5 kg
voľne / 96 ks
mliečne biela
22,05 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
• Skvalitňuje vlastnosti všetkých stavebných zmesí
• Zvyšuje priľnavosť k podkladu, pružnosť a oteruvzdornosť
• Zvyšuje pevnosť a bezprašnosť omietok, poterov a ďalších
cementom spájaných hmôt, pre trvalo vlhké a alkalické
prostredie
STAVEBNÁ CHÉMIA - PENETRAČNÉ NÁTERY
VODOODPUDIVÉ IMPREGNAČNÉ NÁTERY
06.91
Penetračný a spojovací náter
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57400Q
fľaša
1 liter
12 / 480 ks
mliečne biela
1,43 €
57401Q
kanyster
5 litrov
voľne / 96 ks
mliečne biela
6,26 €
Charakteristika
• Po vytvrdnutí nerozpustný vo vode
• Penetračný – zvyšuje prídržnosť následných vrstiev
k podkladu
• Spojovací – zjednocuje savosť a spevňuje podklad
06.96
Hĺbková penetrácia
Vysoko kvalitný penetrátor, ktorý sa využíva na zjednotenie savosti podkladu a zníženie nasiakavosti pred lepením obkladov a dlažieb, vyrovnávaním podláh samonivelačnými hmotami, k lokálnym opravám podkladových betónov, betónových podláh, tehlového muriva a omietok alebo pred
nátermi muriva či fasád. Oproti klasickej S2802A má až o 25% vyššiu penetračnú účinnosť, kedy preniká do hĺbky minimálne 20 mm pri plnom
nasýtení, spevňuje podklad, zvyšuje odpudivosť voči vode a zlepšuje adhéznosť
Charakteristika
k následnej vrchnej vrstve. Vytvára bariérový efekt – potláča stúpanie rozpustných
•
Po
vytvrdnutí nerozpustná vo vode
solí z podkladu. Približná spotreba 60 – 220 ml/m2 (pri riedení 1:0). Výdatnosť • Po vytvrdnutí odolná alkalickej hydrolýze
2
4,5 – 16 m /l (pri riedení 1:0). Riedi sa v pomere maximálne 1:1 (penetrácia : • Spevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickú odolnosť
voda).
• Zvyšuje priľnavosť podkladu pred lepením obkladov a dlažieb
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57450Q
fľaša
1 liter
12 / 480 ks
transparentná
2,39 €
57451Q
kanyster
5 litrov
voľne / 96 ks
transparentná
10,16 €
• Potláča stúpanie rozpustných solí z podkladu – tzv. vytváranie
bariérového efektu
• Nízke MFT - vytvorí súvislý film i pri teplote +1°C
• Bez obsahu alkylfenoletoxylátov
06.92
Adhézny mostík
Spevňujúci a podkladový náter na staré a nové podklady ako je napr. umakart, betón, emailové nátery, dlaždice a obklady, dosky z tvrdého
vlákna, omietky a pod cementové lepidlá určené k lepeniu obkladov a dlažby, pod samonivelačné hmoty, Tekutú lepenku S-T8, Tekutú elastickú hydroizoláciu, Výplňovú opravnú stierku na betón QUARTZ VÝPLŇ a pod. Pre veľmi savé podklady sa Adhézny mostík riedi v pomere
max. 1: 0,5 (adhézny mostík : voda). Spotreba je cca 0,2 kg/m2.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
57250Q
kelímok
1 kg
voľne
biela až nažltlá
4,79 €
57252Q
vedro
5 kg
voľne
biela až nažltlá
20,33 €
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Odolný poveternostným vplyvom
• Vodoodpudivý, difúzny, odolný alkalickým látkam
• Spevňuje porušené a nesúdržné povrchy
• Zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev materiálov QUARTZ
07.94
Impregnačný a ochranný náter stien
Roztok s účinnou zložkou metylsilanolátu draselného na hydrofobizáciu a ochranu všetkých poréznych silikátových podkladov (omietka,
plynosilikát, betón, pieskovec, tehly, pálená strešná krytina a pod.) pred poveternostnými vplyvmi. Zachováva paropriepustnosť, zvyšuje
životnosť, vytvára samočistiteľný vodoodpudivý povrch, zabraňuje rastu plesní a machov. Prípravok zasychá do 3 hodín pri teplote +20 °C.
Pri aplikácii náterom sa neriedi. Na málo savé podklady alebo pri striekaní sa riedi pitnou vodou v pomeru 1:1. Pri aplikácii máčaním sa riedi
v pomere 1:4 až 1:9. Doba máčania je 0,5 – 5 minút. Nanáša sa nános jednej vrstvy. Životnosť náteru 5–10 rokov podľa charakteru a intenzity
poveternostného namáhania. Obnoviteľný následným náterom. Približná spotreba
Charakteristika
0,25 – 1,0 l/m2. Výdatnosť 1,0 – 4,0 m2/l.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH0001
fľaša
1 liter
12 ks
transparentná
3,82 €
CH0002
kanyster
5 litrov
voľne
transparentná
14,49 €
Impregnačný a ochranný náter stien PROFI
• Vodoodpudivý, hydrofobizačný, difúzny
• Vysoká ochrana proti klimatickým vplyvom
• Dlhotrvácna účinnosť, zabraňuje tvorbe machov
• Zvýrazňuje prírodnú kresbu a vzhľad
• Zamedzuje deštrukcii poréznych materiálov
07.95
Prípravok na báze polyxystearanu na ochranu poréznych materiálov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, vnikaním vody, agresívnymi
chemikáliami a špinou z ovzdušia, pôsobením mrazu a rozmrazovacích solí. Chráni betón, tehly, omietky, drevo, prírodný a umelý kameň.
Zvýrazňuje prirodzenú kresbu a vzhľad ošetreného materiálu. Vytvára samočistiteľný, hydrofóbny povrch. Zamedzuje rastu machu. Minimalizuje tvorbu výkvetu. Nanáša sa jeden alebo dva nánosy, ale obvykle postačuje jeden nános. Doba schnutia je 3-4 hodiny a povrch je odolný
voči vode po 24 hodinách. Náter je účinný najmenej 5 až 10 rokov. Ošetrenie
Charakteristika
je možné dodatočne obnovovať. Približná spotreba 0,20 – 0,25 l/m2. Výdatnosť
• Zvýrazňuje prírodnú kresbu a vzhľad
4,0 – 5,0 m2/l.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
CH00031
plechová dóza
1 liter
12 ks
transparentná
7,22 €
CH00032
plechový kanyster
5 litrov
4 ks
transparentná
28,52 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
STAVEBNÁ CHÉMIA - VODOODPUDIVÉ IMPREGNAČNÉ NÁTERY / PENETRAČNÉ NÁTERY
Na penetračné a kotviace nátery pod Flexibilné lepidlá na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX, Samonivelačné hmoty QUARTZ SUPER, THERMO
a PLUS, Tekutú lepenku S-T8, Tekutú elastickú hydroizoláciu, Výplňovú opravnú stierku na betón QUARTZ VÝPLŇ a pod. Odparením vody
vytvorí pružný a slabo lepivý film nerozpustný vo vode. Spevňuje a zvyšuje priľnavosť na savé podklady. Riedi sa v pomere maximálne 1 : 0,5
(penetrácia : voda) pri spotrebe 0,6 – 0,7 lit./m2. Na menej savé podklady sa neriedi, spotreba je 0,4 - 0,5 lit. / m2. U veľmi savých podkladov
je spotreba 1,0 lit./m2. Doba schnutia náteru je cca 2 až 4 hodiny.
• Vodoodpudivý, hydrofobizačný, difúzny
• Pretierateľný vodou riediteľnými, syntetickými i olejovými nátermi
• Zamedzuje deštrukcii poréznych materiálov
• Zabraňuje prenikaniu nečistôt do materiálov
• Ochrana pred pôsobením mrazu a rozmrazovacích solí
• Nepriamo zvyšuje tepelné a zvukové izolačné vlastnosti stien
75
STAVEBNÁ CHÉMIA - PRÍSADY DO BETÓNU
07.92
Plastifikátor betónov
Na výrobu architektonických a pohľadových betónov, prefabrikovaného betónu a transportbetónu. Na prípravu cementových zmesí a všetkých
cementom spájaných hmôt. Vhodný pre injektážne, príjazdové rampy a garážové státia, pre výrobu zámkovej dlažby, na betóny podlahového
kúrenia. Má nivelačnú schopnosť. Znižuje spotrebu vody a paropriepustnosť betónov. Predlžuje spracovateľnosť, zvyšuje súdržnosť a znižuje
výskyt zmršťovacích trhlín. Zvyšuje počiatočnú a koncovú pevnosť a hutnosť betónu. Zodpovedá EN 934-2, T1/T2. Približná spotreba: 0,55
až 1,3 litra (0,6 – 1,5 kg) na 100 kg cementu.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBAL
OBSAH
CH0520
fľaša
1l
12 / 432 ks
hnedá
3,65 €
CH0521
kanyster
5l
voľne / 96 ks
hnedá
20,79 €
CH0524
kanyster
10 l
voľne / 40 ks
hnedá
34,90 €
• Znižuje spotrebu vody
• Predlžuje spracovateľnosť a zvyšuje súdržnosť
• Má nivelačnú schopnosť
• Zvyšuje počiatočnú a konečnú pevnosť a hutnosť betónu
• Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín a paropropriepustnosť
betónu a cementom spájaných hmôt
07.89
Power Mix
Je dopredu pripravená a nadávkovaná plastifikačná prísada novej generácie určená do murovaných mált. Zodpovedá norme EN 934-3/T2.
Umožňuje celkom nahradiť vápno. Ako prísada do murovaných mált a omietok zlepšuje spracovateľnosť a zvyšuje životnosť. Vďaka prísade
je dosiahnutá lepšia spojitosť jednotlivých zložiek v hotovom murive, zvyšuje mrazuvzdornosť, znižuje výskyt zmršťovacích trhlín a pomáha
redukovať vznik výkvetu znížením transportu výkvetotvorných solí. Umožňuje prácu pri príprave cementových a vápennocementových mált pri
teplotách do -2°C. Dávkuje sa približne 15 g prísady na vrece cementu (25 kg).
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
56000BD
vrecko
20 g
1 ks
-
0,50 €
56001BD
vrecko
20 g
50 ks
-
23,12 €
56002BD
vrecko
20 g
250 ks
-
115,60 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
• Znižuje výslednú cenu hotovej malty až o 30% (50 vreciek
o váhe okolo 1 kg zastupuje 2 500 kg vápna (2,4 palety)
• Vysoký stupeň prevzdušnenia a plastifikácie malty
• Výrazne znižuje nároky na skladovacie priestory
• Zvyšuje produktivitu (zjednodušuje nakládku, dopravu,
uloženie, spracovanie malty a pod.)
• Väčší mokrý efekt, znižuje spotrebu vody
07.91
Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt
Pre zníženie spotreby vody, dodáva plasticitu, zlepšuje spracovateľnosť, urýchľuje tuhnutie a vytvrdnutie betónov a hmôt spojených cementom. Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín. Zásadným spôsobom zvyšuje hydroizolačné vlastnosti betónu, ich pevnosť a vodonepriepustnosť.
Umožňuje murovanie a betónovanie pri poklese teploty pod 0°C. Pri betónovaní alebo murovaní pri nízkych teplotách (pod +5°C) je nutné
postupovať podľa zásad betonáže pri nízkych a záporných teplotách. Zodpovedá EN 934-2. T1/T12. Dávkovanie 0,75 lit. na 100 kg cementu
do -5°C a 1,5 lit. na 100 kg cementu do -10°C.
STAVEBNÁ CHÉMIA - PRÍSADY DO BETÓNU
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBSAH
CH0510
fľaša
1l
12 / 432 ks
nažltlá
3,82 €
CH0511
kanyster
5l
voľne / 96 ks
nažltlá
18,86 €
07.90
Nemrznúca prísada do stavebných hmôt S2802Z
Pre všetky betonárske práce ako urýchľovač tuhnutia. Zvyšuje hydratačnú teplotu, urýchľuje počiatočný nárast pevnosti betónu a jeho tvrdnutie. Je určená predovšetkým na spracovanie betónu v zimnom období až do –10°C, za podmienok pre betonáž v zimnom období vid.
Technický list výrobku. Po aplikácii je nutné konštrukcie chrániť proti úniku tepla uvoľneného behom hydratačného procesu a ďalej sa riadiť
základnými pravidlami a zásadami pre správnu betonáž v zimnom období. Zodpovedá EN 934-2, T1/T12. Dávkuje sa 0,8 – 2,5 kg na 100 kg
cementu.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH0400
fľaša
1l
12 / 432 ks
nažltlá
3,19 €
CH0401
fľaša
2l
8 / 216 ks
nažltlá
6,26 €
CH0402
kanyster
5l
voľne / 96 ks
nažltlá
14,49 €
CH0403
kanyster
10 l
voľne / 40 ks
nažltlá
28,52 €
Charakteristika
• Okamžite použiteľná
• Urýchľuje tuhnutie a vytvrdnutie
• Umožňuje spracovateľnosť betónu a cementom spájaných hmôt
do -10°C
• Zvyšuje hydroizolačné vlastnosti, pevnosť a vodonepriepustnosť
07.90
Nemrznúca prísada do stavebných hmôt
Pre všetky betonárske práce ako urýchľovač tuhnutia. Prísada zvyšuje hydratačnú teplotu, urýchľuje počiatočný nárast pevnosti betónu a jeho
tvrdnutie. Je určená predovšetkým pre spracovanie betónu v zimnom období až do –10°C pri splnení nasledujúcich podmienok: Zložky pre
prípravu zmesi nesmú byť zmrznuté, obsahovať ľad, zmrzliny a sneh. Dávkuje sa viac cementu a menej vody. Podklad (murivo, pôvodný betón
a pod.) nesmie byť premrznutý, nanášanie prebieha za plusových teplôt. Pre aplikáciu je nutné konštrukciu chrániť proti úniku tepla uvoľneného
behom hydratačného procesu. Zodpovedá EN 934-2, T1/T12. Dávkuje sa 0,65 – 2,0 litra na 100 kg cementu.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
76
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
OBAL
• Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín u tekutých zmesí
• Znižuje spotrebu vody, dodáva plasticitu
• Zlepšuje spracovateľnosť, urýchľuje tuhnutie a vytvrdnutie
• Zvyšuje hydroizolačné vlastnosti - vodonepriepustnosť
• Zvyšuje počiatočnú pevnosť betónu už po 1. dni
05/2012
POČET KS
V KARTÓNE / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBAL
OBSAH
CH0500
fľaša
1l
12 / 432 ks
nažltlá
3,82 €
CH0501
kanyster
5l
voľne / 96 ks
nažltlá
17,89 €
• Okamžite použiteľná
• Urýchľuje tuhnutie a vytvrdnutie
• Umožňuje spracovateľnosť betónu a cementom spájaných hmôt
do -10°C
• Zvyšuje hydroizolačné vlastnosti, pevnosť a vodonepriepustnosť
STAVEBNÁ CHÉMIA - POHLCOVAČ VLHKOSTI A PACHU
08.04
Pohlcovač vlhkosti a pachu Cleanhome
Produkt určený ku zníženiu vlhkosti vo vašom domove - byty, domy, chaty, garáže, karavany, kuchyne, obývacie izby, spálne, kúpeľne, pivnice, posilovne a to vďaka Pohlcovaču vlhkosti a pachu. Táto novinka nie je závislá na elektrické energií, pracuje teda úplne nezávisle. Hydroskopické kryštály absorpujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% vlhkosti (optimálna hladina pre zdravý interiér) sa absorpcia vlhkosti automaticky
zastavuje. Zvýšená vlhkosť opäť aktivuje hydroskopické kryštály.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
D0001
Plastová dóza
450 g
voľne
modrá
7,10 €
D0002
Plastová dóza
1000 g
voľne
modrá
12,56 €
D0003
Náhradná náplň
450 g
voľne
-
3,74 €
D0004
Náhradná náplň
1000 g
voľne
-
6,26 €
Charakteristika
• Zabraňuje kondenzácií vodných pár a vzniku plesní, zápachu,
zavlhnutí stien, alergiám a zničeniu nábytku
• Znižuje pocit chladu a nároky na vykurovanie
• Zabraňuje riziku vzdúvaniu prevlhnutých podláh, odpadávaniu
maľby
POHLCOVAČ VLHKOSTI
A PACHU CLEANHOME
Zabraňuje:
Kondenzácií vodnej pary, zápachu, plesniam, zavlhnutiu stien, alergiám a zničeniu nábytku
Použitie:
Byty, domy , chaty, garáže, karavany, kuchyne, obývacie
izby, spálne, kúpeľne, pivnice, posilovne....
J
ednoduché riešenie pre zníženie vlhkosti
vo vašom domove.
Návod na použitie: Pohlcovač vlhkosti a pachu obsahuje plastovú nádobu
a vrecko s hydroskopickými kryštálmi. Aktivujeme ho
tak, že rozstrihneme priehľadný obal a vnútorné neporušené vrecko vložíme do strednej časti nádoby (podľa obrázkového návodu). Hydroskopické kryštály
absorpujú nadbytočnú vlhkosť. Pri 45% vlhkosti (optimálna hladina pre zdravý interiér) sa absorpcia vlhkosti
automaticky zastavuje. Zvyšná vlhkosť opäť aktivuje hydroskopické kryštály. Keď sa kryštály zmenia v tekutinu ,
spodnú nádobku vylejte a absorpčné vrecko vyhoďte do komunálneho odpadu. Pohlcovač vlhkosti pracuje
samostatne a je nezávislý na elektrickom prúde.
Ako vzniká nadmerná vzdušná vlhkosť?
Štvorčlenná domácnosť pri pravidelných činnostiach ako je varenie, kúpanie, sušenie bielizne, vyprodukuje počas dňa približne
8 až 12 litrov vodnej pary.
Ako sa prejavuje nadmerná vlhkosť?
Pokiaľ nemá vlhkosť kam uniknúť, vyzráža sa na najchladnejších miestach a miestach tepelných únikov t.j. tepelné mosty, vnútorné
kúty, styk zasklenie s okenným rámom a pod.
Následky nadmernej vlhkosti
STAVEBNÁ CHÉMIA - POHLCOVAČ VLHKOSTI A PACHU
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
Narušenie tepelnej pohody: Kondenzácia vodnej pary na skle, zosilnený pocit chladu, väčšie nároky na vykurovanie
Poškodený majetok:
Vydutá podlaha, pleseň na stenách, nábytku a podlahách, odpadávajúca maľba, odlepujúce sa tapety
Nezdravé prostredie:
Zatuchnutý vzduch a oblečenie, alergie, bolesť hlavy, nespavosť, možný výskyt niektorých bežných
toxických druhov plesní
77
STAVEBNÁ CHÉMIA - PRÍSADY DO MÁLT
POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY / BIOCÍDNA OCHRANA
07.87
Prevzdušňovací plastifikátor mált
STAVEBNÁ CHÉMIA - BIOCÍDNA OCHRANA / POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY / PRÍSADY DO MÁLT
Pre lepšiu spracovateľnosť a jednoduchšie nanášanie mált i bez prídavku vápna. Plastifikuje a prevzdušňuje cementové a vápennocementové
omietky a škárovacie malty. Vo vápennocementových omietkach celkom nahrádza svojim stabilizačným a plastifikačným účinkom vápno.
Obmedzuje tvorbu trhlín v omietke. Zvyšuje odolnosť proti mrazu a vlhkosti. Umožňuje omietanie a škárovanie pri nižších teplotách. Pri
odporúčanom dávkovaní prevzdušňuje až na 20%. Je tiež zlučiteľný so všetkými druhmi cementu a vápna. Dávkuje sa 0,25 – 0,5 litra na
100 kg spojiva (cement a vápno).
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57621Q
fľaša
1l
12 ks
nažltlá
2,69 €
• Zlepšuje spracovateľnosť, uľahčuje nanášanie
• Zvyšuje odolnosť omietok proti mrazu a vlhkosti
• Znižuje riziko výskytu trhlín a výkvetu v omietkach
• Znižuje nutnosť použitia vápna
07.86
Prísada do omietky proti vlhkosti
Pre prípravu sanačných omietok na vlhké murivo s vysokým obsahom výkvetotvorných solí (do vlhkosti muriva 10% hmot.). Omietka bráni
prieniku vody v kvapalnej forme k povrchu, kryštalizácii výkvetotvorných solí v ich póroch a súčasne umožňuje celkom voľnú difúziu vodných
pár a tým prirodzený transport vlhkosti murivom. Eliminuje tak tvorbu vlhkých máp, výskyt plesní alebo výkvetu. Používa sa tiež do bežných
vápennocementových mált, kde celkom nahrádza vápno. Dávkuje sa 0,5 – 1,0 liCharakteristika
ter na 50 kg spojiva (cement a vápno).
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57619Q
fľaša
1l
12 ks
nažltlá
6,26 €
• Zlepšuje spracovateľnosť, uľahčuje nanášanie
• Zvyšuje priľnavosť k podkladu
• Zvyšuje odolnosť omietok proti mrazu a vlhkosti
• Umožňuje voľnú difúziu vodných pár
• Znižuje riziko výskytu mokrých máp, plesní a výkvetu
• Zvyšuje možnosť použitia širšej frakcie piesku
• Vo vápennocementových omietkach nahrádza vápno
06.81
Odstraňovač zvyškov cementových škvŕn
Na čistenie dlažby, obkladov a náradia po škárovaní hmotami na báze cementu. Na ošetrovanie každej sanitárnej keramiky (vane, umývadlá,
sprchové kúty, obklady a dlažby a pod.) a vodovodných batérií. Odstraňuje škvrny a mapy od cementu, malty, vápna, mydla a zaschnutú
vodu, hrdzu a vodný kameň. Ničí baktérie a brzdí ich rast. Je šetrný voči podkladu a ľahko biologicky odbúrateľný. Pri slabom znečistení sa
riedi s vodou na 2-5% roztok. Použitím teplej vody do +40°C sa zvýši účinok prípravku. Riedi sa 1:49 až 1:19 pri slabom znečistení a 1:9
pri silnom znečistení. Doba pôsobenia 1 – 10 minút.
Charakteristika
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
57612Q
fľaša
1l
12 ks
transp. až nažltlá
3,82 €
57613Q
kanyster
5l
voľne
transp. až nažltlá
19,36 €
OBJ. ČÍSLO
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
• Vysoká čistiaca účinnosť i pri nízkom dávkovaní a tvrdej vode
• Rozpúšťa uhličitany s väzbou tuhých látok
• Neutralizuje výkvety, ničí baktérie a spomaľuje ich rast
• Odstraňuje starú špinu, mastnotu, mydlové škvrny a vodný
kameň
06.83
Čistič obkladov a dlažieb / parfumovaný
Na bežnú údržbu a dezinfekciu obkladov, dlažieb a všetkých umývateľných plôch a povrchov, riadu a kuchynského príslušenstva. Ničí mikroorganizmy a baktérie. Je vysoko vhodný do miest so zvýšeným výskytom mikroskopických húb, plesní a kvasiniek. Má vysokú čistiacu
a odmasťovaciu schopnosť. Rýchlo, dôkladne a bez námahy odstraňuje mastnoty, usadené nečistoty a zaschnuté vrstvy. Na očistenom
povrchu zanecháva lesk bez šmúh a príjemnú vôňu. Pre svoje neutrálne pH je šetrný voči podkladu a ľahko biologicky odbúrateľný. Nie je
agresívny k podkladovým povrchom ako je mramor, teraco, keramika, sklo, porcelán, plast, PVC, guma, smalt, kovy (vrátane nereze a hliníku)
a lakovaným povrchom. Jedná sa o koncentrát, ktorý pre bežnú údržbu stačí zriediť
Charakteristika
vodou v pomere 1:100 (1% roztok).
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57616Q
fľaša
1l
12 ks
transp. až nažltlá
3,32 €
• Vysoká dezinfekčná a čistiaca účinnosť pri nízkom pH
• Účinný i pri nízkom dávkovaní a tvrdej vode
• Odstráni nečistoty
• S vysokou čistiacou a odmasťovacou schopnosťou
• Bez obsahu fosfátov, kyselín, zásad, chlóru a aldehydov
06.82
Likvidátor plesní s dlhodobým účinkom
Pre likvidáciu plesní na stenách, stropoch, okolo vaní, umývadiel, kuchynských liniek, okien a dverí. Odstráni pleseň z betónu, kameňa,
omietok a stavebných materiálov. Pôsobí likvidačne i preventívne proti plesniam, mikroskopickým vláknitým hubám, riasam, lišajníkom, kvasinkám a baktériám. Plesne sa pred postrekom neodstraňujú, aby nedošlo k rozptýleniu nebezpečných výtrusov. Likvidátor plesní je možné
pridávať do maliarskych, vodou riediteľných farieb v množstve 25 - 50 ml na 1 kg náterovej hmoty.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
Charakteristika
78
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57614Q
fľaša s rozprašovačom
500 ml
18 ks
transp. až nažltlá
2,39 €
• Bez obsahu ťažkých kovov
• Bez obsahu organických rozpúšťadiel
• Okamžite a ľahko spracovateľný
• Odolný poveternostným vplyvom
ASFALTOVÉ
HYDROIZOLÁCIE
DENBIT
ASFALTOVÉ HYDROIZOLÁCIE - DENBIT
81.12
Asfaltový penetračný lak - DenBit BR-ALP
Je elastická bitúmenová hmota mierne modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce hĺbkovú penetráciu
a použitie pri mierne vlhkých podkladoch. Tento penetračný povlak je schopný nivelovať mikrotrhliny v podklade. Náter je odolný voči
vode, slabým kyselinám a zásadám. Druh podkladu: Betón, omietky, murivo, oceľové a plechové prvky (krytiny, oplechovanie, chráničky
a prestupy), lepenky a podobné materiály, drevené podklady a podklady na báze drevnej hmoty (cementovláknité a sadrovláknité dosky, OSB
dosky a i.). Použitie: Ako roztok určený na penetráciu základových pásov, základov, podzemných častí stavby a i. Hmota je vhodná najmä ako
podklad pod tepelno zvariteľné pásy všetkých druhov, pod hydroizolačné nátery z DenBitu DK, popr. DenBitu Styro LT a iné náterové hmoty.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
11000BI
plechovka
4,5 kg
120 ks
čierna
11,27 €
11001BI
plechovka
9 kg
55 ks
čierna
18,35 €
10999BI
kanyster
9 kg
63 ks
čierna
18,35 €
11002BI
plechovka
19 kg
33 ks
čierna
33,47 €
Charakteristika
• Výborná hĺbková penetračná schopnosť
• Je schopný nivelovať mikrotrhliny v podklade
• Odolný voči slabým kyselinám a zásadám
• Na suchý i vlhký podklad
81.14
Asfaltový izolačný lak - DenBit DK-ATN
Je bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym
podkladom. Tvorí veľmi elastický ochranný náter. Druh podkladu: Krytiny z asfaltových lepenkových pásov, bitúmenových šindľov, eternitu, pozinkovaných plechov, starých bitúmenových náterových hmôt, betón a podobné minerálne podklady, cementové, cemento-vápenaté
omietky a podklady ošetrené penetráciou DenBit BR-ALP. Použitie: Renovácia a konzervácia strešných krytín, ako hydroizolácia terás pod
dlažby a k ochrane podzemných častí stavieb pred vlhkosťou a nádrží priemyselných vôd.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
11003BI
vedro
4,5 kg
80 ks
čierna
8,78 €
11004BI
vedro
9 kg
44 ks
čierna
14,32 €
Charakteristika
• Jednoduchá a rýchla aplikácia
• Odolný voči slabým kyselinám a zásadám
• Na suchý podklad
81.02
Gumoasfaltová penetrácia - DenBit DISPER AS
Je jemnozrnná, vodou riediteľná bitúmenová emulzia, ľahko modifikovaná syntetickým kaučukom s veľkým obsahom asfaltu. Povrch opatrený
penetračným náterom tvorí adhezívnu vrstvu pre hydroizolačné hmoty. Druh podkladu: Betón, cementové, cemento-vápenaté omietky, eternit,
sadrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze. Použitie: Ako roztok určený pre penetráciu podkladov z betónu a tehál,
základy, steny, terasy, ploché strechy a i. Používa sa rovnako pod tepelno zvariteľné pásy, tam sa riedi v pomere 1:4. Pod hydroizolačné nátery
sa riedi v pomere 1:9 s vodou.
ASFALTOVÉ HYDROIZOLÁCIE - DENBIT
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
11007BI
vedro
5 kg
80 ks
čierna
13,40 €
• Výborná hĺbková penetračná schopnosť
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Bezpečná v kontakte s polystyrénom
• Rýchle schnutie – celková suchosť už po 3 hodinách
• Na suchý i vlhký podklad
81.04
Gumoasfaltová hydroizolácia - DenBit DISPER DN
Je disperzia asfaltov modifikovaných syntetickým kaučukom k použitiu na suché a mierne vlhké podklady. Vďaka tixotropným vlastnostiam
je možné nanášať DenBit DISPER DN na podklad s ľubovoľným sklonom. Druh podkladu: Betón, cementové, cemento-vápenaté omietky,
eternit, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze a podklady ošetrené penetráciou DenBit DISPER AS. Použitie: Renovácia a konzervácia strešných krytín, pokladanie bezškárových strešných krytín vystužených technickými tkaninami, uskutočnenie protivlhkostných izolácií
hrubých podláh pivníc, garáží, terás, balkónov a k ochrane podzemných častí budov pred vlhkosťou.
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
vedro
5 kg
80 ks
čierna
5,25 €
vedro
10 kg
44 ks
čierna
10,04 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
11008BI
11009BI
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Charakteristika
• Aj na zvislé steny, nesteká pri +120°C
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Bezpečná v kontakte s polystyrénom
• Rýchle schnutie – úplná suchosť už po 6 hodinách
81.22
Reflexný ochranný lak - DenBit REFLEX ALU
Je bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym
podkladom. Obsahuje strieborné farbivo s dekoračným a antireflexným efektom. Náter je celkom odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám. Druh podkladu: Krytiny z asfaltových lepeniek, bitúmenových šindľov, eternitu, pozinkovaných plechov, betónových stien a podobné
minerálne podklady, cementové, cemento-vápenaté omietky. Použitie: Ako roztok určený pre konzervovanie strešných krytín. Použitie vo
vonkajšom priestore budov.
Charakteristika
80
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
11005BI
plechovka
4,5 kg
120 ks
čierna
26,10 €
11006BI
plechovka
9 kg
55 ks
čierna
46,00 €
• Obsahuje strieborné farbivo – antireflexný efekt
• Znižuje prehrievanie strešného plášťa
• Odolný UV žiareniu, slabým kyselinám a zásadám
• Na suchý podklad
ASFALTOVÉ HYDROIZOLÁCIE - DENBIT
81.23
Asfaltová opravná stierka - DenBit U
Hotová plastická bitúmenová hmota vo forme pasty, vysoko modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje vystužujúce vlákna a chemické
prísady umožňujúce použitie na mierne vlhkom podklade. Druh podkladu: Betón, murivo, omietky, krytiny a oplechované, sadrové podklady,
lepenka a materiály na bitúmenovej báze, napr. šindle. Použitie: Oprava poškodených miest a vyplňovanie úbytkov strešných krytín (zlomov,
prasklín, medzier, bublín, priesakov), k uskutočňovaniu miestneho utesnenia hydroizolácie. Elastoplastické bezšvové nátery podzemných
častíc stavieb. Utesňovanie a oprava klampiarskych prvkov. Vykazuje odolnosť voči poveternostným vplyvom, slabým kyselinám a zásadám,
agresívnym látkam obsiahnutých v zemi.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
vedro
5 kg
80 ks
čierna
12,14 €
vedro
10 kg
44 ks
čierna
20,66 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
11010BI
11011BI
• Asfalto- kaučuková hmota vystužená vláknami
• Odolná voči slabým kyselinám a zásadám
• Na suchý i vlhký podklad
• Jednoduchá a rýchla aplikácia
81.26
Strešný bitúmenový tmel - DenBit ROOFPLAST
Pre drobné opravy a lepenie živičných strešných krytín (šindľov) za studena, utesňovanie ukončovacích plechov, oplechovanie komínov, atík.
Dotmelovanie parapetových a štítových krytín, priechodiek odkvapov a prechodov striech. Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. prekrytie.
Podtmelovanie hrebeňových krytín.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
10205BI
kartuša
310 ml
12 ks
čierna
3,19 €
• Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
• Výborná odolnosť pri deformácii podkladu
• Trvalo plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch
• Odolný UV žiareniu
07.33
Strešný bitúmenový pás - DenBit ALUBAND
Na lemovanie nárožia a úžľabia plechových striech. Lemovanie prechodu lepenkovej hydroizolácie a atiky, vystuženie rohových častí hydroizolácií proti mechanickému poškodeniu, opravy poškodených oplechovaní a žľabov – odkvapov z dôvodu korózie. Ďalej na utesňovanie
deliacich prvkov okenných plôch, lemovanie oplechovania komínov, ochrana izolácie svetlíkov, lemovanie okrajov trapézových plechov
v skladiskových halách, podklad k preskleným konštrukciám. Pevnosť v ťahu: ≥ 1,3 MPa, priľnavosť k podkladu: 0,1 MPa. Tepelná odolnosť
pásky -40°C až +100°C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu +5°C až +30°C.
TYP
ŠÍRKA (mm) x
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B206RL
Aluband
50 x 10
6 ks
hliníková
6,26 €
B207RL
Aluband
75 x 10
4 ks
hliníková
8,19 €
B208RL
Aluband
100 x 10
3 ks
hliníková
10,16 €
B209RL
Aluband
150 x 10
2 ks
hliníková
15,50 €
Lepidlo na asfaltové pásy za studena - DenBit BOND
81.28
Je bitúmenová hmota s prídavkom chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym podkladom a možnosť použiť pri mierne vlhkom
podklade. Náter je celkom odolný voči vode, slabým kyselinám, zásadám a agresívnym zlúčeninám obsiahnutých v zemine. Druh podkladu:
Krytiny z asfaltových lepeniek, bitúmenových šindľov a eternitu, betónové konštrukcie a iné minerálne podklady, cementové, cemento-vápenaté omietky. Použitie: Lepenie asfaltových lepeniek k podkladom, zlepovanie jednotlivých vrstiev lepeniek, mimo iného i uskutočňovanie
bezškárových vodeodolných náterov v stavebníctve.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
vedro
5 kg
80 ks
čierna
7,43 €
vedro
10 kg
44 ks
čierna
13,40 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
11012BI
11013BI
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
• Odolné voči vode, slabým kyselinám, zásadám a agresívnym
zlúčeninám obsiahnutých v zemine
• Na suchý i vlhký podklad
• Ideálne v miestach, kde nie je možné pracovať s plameňom
Lepidlo na polystyrén a asfaltové pásy - DenBit STYRO LT
81.29
Je bitúmenová hmota vysoko modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k polystyrénu, bitúmenovým a betónovým podkladom a plechom. Obsahuje organické rozpúšťadlo, ktoré je bezpečné pre polystyrén. Druhy podkladov: EPS a XPS tepelné izolácie, minerálne vlny, vlny na báze dreva, betóny alebo bitúmenové strešné krytiny (tzv. lepenkové), trapézové
plechy a pod. Použitie: Uskutočňovanie hydroizolácie podzemných častí stavieb proti vode. Použitie vo vonkajšom priestore budov.
ASFALTOVÉ HYDROIZOLÁCIE - DENBIT
OBJ. ČÍSLO
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
11014BI
vedro
10 kg
44 ks
čierna
19,61 €
• I na zvislé steny, nesteká
• Na suchý i vlhký podklad
• Bezpečné v kontakte s polystyrénom
• Odolné voči slabým kyselinám a zásadám
81
ASFALTOVÉ HYDROIZOLÁCIE - DENBIT
81.08
Bitúmenové lepidlo - DenBit SUPER BOND
Je už hotová plastická bitúmenová hmota vo forme pasty, vysoko modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce použitie na mierne vlhké podklady. Umožňuje lepenie hydroizolácií bez použitia otvoreného ohňa. Druh podkladu: Betón, murivo,
omietky, sadrové podklady, lepenka a materiály na bitúmenovej báze, napr. šindle, izolačné PUR panely, minerálna a drevená vlna. Použitie:
Na lepenie a tesnenie živičných strešných krytín (zlomov, prasklín, medzier, bublín, priesakov), núdzové opravy za vlhka, tmelenie a tesnenie
trhlín, puklín, dier, škár v stavebných materiáloch, tmelenie a tesnenie ukončovacích profilov a pod.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
vedro
5 kg
80 ks
čierna
11,84 €
vedro
11 kg
44 ks
čierna
26,42 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
11015BI
11016BI
• Extrémna lepiaca sila a prídržnosť
• Veľmi vysoká priľnavosť k väčšine stavebným materiálom
i za vlhka
• Odolná voči slabým kyselinám a zásadám
• Na suchý i vlhký podklad
• Jednoduchá a rýchla aplikácia
Lepidlo na polystyrén a asfaltové pásy - DenBit STYRO
CELOROČNÝ
81.30
Je bitúmenová hmota vysoko modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k polystyrénu, bitúmenovým a betónovým podkladom a plechom. Umožňuje celoročnú aplikáciu aj pod bodom mrazu. Obsahuje organické
rozpúšťadlo, ktoré je bezpečné pre polystyrén. Druhy podkladov: EPS a XPS tepelné izolácie, minerálne vlny, vlny na báze dreva, betóny alebo
bitúmenové strešné krytiny (tzv. lepenkové), trapézové plechy a pod. Použitie: Uskutočňovanie hydroizolácie podzemných častí stavieb proti
vode. Použitie vo vonkajšom priestore budov.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
vedro
5 kg
80 ks
čierna
15,20 €
vedro
10 kg
44 ks
čierna
28,90 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
11017BI
11018BI
• Použitie pod bodom mrazu
• I na zvislé steny, nesteká
• Na vlhký i mokrý podklad
• Bezpečné v kontakte s polystyrénom
• Vyššia priľnavosť k polystyrénu a drevu
81.24
Strešný bitúmenový tmel - DenBit AQUA STOP
Je už hotová plastická bitúmenová hmota vo forme pasty, vysoko modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje vystužujúce vlákna a chemické prísady umožňujúce použitie na mokrom podklade. Druh podkladu: Betón, murivo, omietky, lepenka a materiály na bitúmenové báze,
napr. šindle. Použitie: Oprava poškodených miest a vyplňovanie úbytkov strešných krytín (zlomov, prasklín, medzier, bublín, priesakov),
k uskutočňovaniu miestneho utesnenia hydroizolácie. Elastoplastické bezšvové nátery podzemných častí stavieb. Vykazuje odolnosť voči
poveternostným vplyvom a agresívnym látkam obsiahnutých v zemi.
ASFALTOVÉ HYDROIZOLÁCIE - DENBIT
OBJ. ČÍSLO
82
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
11019BI
plechovka
1 kg
voľne
čierna
5,67 €
11020BI
plechovka
3 kg
144 ks
čierna
12,14 €
Charakteristika
• Asfaltokaučuková hmota vystužená vláknami
• Odolná voči slabým kyselinám a zásadám
• Na vlhký i mokrý podklad
• Vytesňuje vodu a priľne k podkladu aj pod vodou
Strešný hydroizolačný náter - DenBit S-T4 červený
81.06
Jednozložkový hydroizolačný náter na báze disperzie kopolyméru a oxidu železitého. Ideálny na rekonštrukcie strešných krytín z asfaltových
pásov s minimálnym sklonom strechy od 3%. Ochranný náter pozinkovaných plechov a eternitových strešných krytín. Po vytvrdení vytvára
vodonepriepustnú hydroizolačnú membránu. Pozn. Nerovnosti podkladu nesmú presiahnuť +- 5 mm. Výtlky je možné opraviť tmelom S-T1.
Výrobok má klasifikáciu proti ohňu BROOF(t1) podľa EN 13 501-1.
Charakteristika
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
vedro
5 kg
72 ks
červená
12,73 €
vedro
12 kg
36 ks
červená
39,65 €
sud
40 kg
12 ks
červená
128,73 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
CH0038
CH0035
CH0034
• Hydroizolačný náter na rekonštrukcie striech z asfaltových
pásov
• Ochranný náter eternitových strešných krytín a pozinkovaných
plechov
• Klasifikácia BROOF(t1) podľa EN 13 501-1 – Trieda reakcie na
oheň
• Index šírenia plameňa iS = 49,3 mm/min.
81.50
Studená obaľovaná asfaltová zmes - DenBit RB
Studená obaľovaná asfaltová zmes, ľahko dostupná i bežným zákazníkom na úpravu spevnených plôch v okolí domova. Hmota je vhodná
na opravy výtlkov na štátnych alebo obecných komunikáciách, opravy prepadnutých priekop ciest či kanalizačných vpustí, opravy mostov,
parkovísk, priemyslových zón a i. Hmota DenBit RB je určená pre aplikačné teploty od -12°C do +40°C a max. hrúbky vrstvy 5 cm.
Charakteristika
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
90013A
vrece
25 kg
42 ks
čierna
19,40 €
• Okamžitá spracovateľnosť za studena
• Aplikačná teplota od -12°C do +40°C
• Aplikácia do hrúbky 5 cm v jednej vrstve
• Stabilná za vysokých teplôt
• Vhodná pre problémové časti komunikácií
• Ľahká a bezstratová aplikácia
• Vysoká trvanlivosť a odolnosť
• Okamžité obnovenie dopravy
OCHRANNÉ NÁTERY
NA DREVO
OCHRANNÉ NÁTERY NA DREVO
07.96
Ochranný náter na drevo BASIC
Pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva a lignocelulózových materiálov pred napadnutím drevokaznými hubami triedy Basidiomycetes
(drevomorka domáca) a drevokazným hmyzom (tesárik krovový a červotoč). Typové označenie prípravku podľa STN 490600-1 je IV, P, 2.
Použitie: Ochrana nových a zabudovaných drevených prvkov a konštrukcií, ktoré sú celkom chránené pred poveternostnými vplyvmi, prípustné je prechodné navlhnutie, napr. drevo pod strechou, konštrukcia krovov, striech, skladov, chát a pod.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
OBJ. ČÍSLO
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
1 kg
8 ks
zelená
5,29 €
5 kg
voľne
zelená
24,19 €
1 kg
8 ks
hnedá
5,29 €
5 kg
voľne
hnedá
24,19 €
OBAL
OBSAH
CH060
fľaša
CH061
kanyster
CH086
fľaša
CH087
kanyster
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Charakteristika
• Vysoká ochrana stavebného dreva proti biotickým škodcom
• Vysoká hĺbková účinnosť
• Trvalá životnosť pre aplikácie v interiéroch
07.98
Ochranný náter na drevo PROFI
Pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva a lignocelulózových materiálov pred napadnutím drevokaznými hubami triedy Basidiomycetes
(drevomorka domáca), drevokazným hmyzom (tesárik krovový a červotoč) a plesňami. Typové označenie prípravku podľa STN 490600-1je
IV, P, B, W, 2.
Použitie: Ochrana nových a zabudovaných drevených prvkov a konštrukcií, ktoré nemusia byť chránené pred poveternostnými vplyvmi, nesmú
však byť v styku so zemou, napr. altány, pergoly, ploty, konštrukcie krovov, striech, skladov, chát a pod.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
CH068
fľaša
1 kg
10 ks
zelená
6,76 €
CH069
kanyster
5 kg
voľne
zelená
33,89 €
CH070
kanyster
25 kg
voľne
zelená
156,45 €
CH076
fľaša
1 kg
10 ks
transparent
6,76 €
CH077
kanyster
5 kg
voľne
transparent
33,89 €
CH0770
fľaša
1 kg
10 ks
hnedá
6,76 €
CH0771
kanyster
5 kg
voľne
hnedá
33,89 €
OCHRANNÉ NÁTERY NA DREVO
OBJ. ČÍSLO
Charakteristika
• Vysoká ochrana stavebného dreva proti biotickým škodcom
• Vysoká hĺbková účinnosť, sanačné účinky proti hubám
• Neobmedzená životnosť pre aplikácie v interiéroch a dlhodobá
ochrana v exteriéroch (min. 10 rokov) pre triedu ohrozenia 3
07.99
Ochranný náter na drevo PLUS
Pre ochranu dreva a lignocelulózových materiálov s preventívnym účinkom proti drevokazným hubám (napr. drevomorka), plesniam a preventívnym i likvidačným účinkom na drevokazný hmyz (napr. červotoč, tesárik). Je určený k povrchovej impregnácii napadnutého dreva
v interiéroch a exteriéroch a tiež k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. Typové označenie (podľa STN 490600-1)
je IV, P, B, W, 2.
Použitie: Ošetrenie napadnutého dreva a konštrukcií v interiéroch (napr. trámové stropy, krovy, podlahy) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. drevenice, zruby, záhradné chaty, altánky, pergoly, ploty, strešné podbitie, drevené okenice, záhradný nábytok
a pod.).
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
CH072
fľaša
1 kg
10 ks
transparent
8,99 €
CH073
kanyster
5 kg
voľne
transparent
43,18 €
OBJ. ČÍSLO
84
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
05/2012
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Charakteristika
• Vysoká ochrana stavebného dreva proti biotickým škodcom
• Vysoká hĺbková účinnosť, sanačné účinky proti hubám
• Vhodný pre povrchový a hĺbkový spôsob aplikácie
STREŠNÉ MEMBRÁNY
A FÓLIE
STREŠNÉ FÓLIE A MEMBRÁNY
08.58
Kontaktná membrána PRÉMIUM
Trojvrstvový materiál vyrobený z PP-PE-PP. Podstrešná membrána slúžiaca k ochrane podstrešných konštrukcií, tepelných izolácií
a podstrešných priestorov pred vlhkosťou z dažďa a snehu, pred prachom a sadzami a pred nepriaznivými účinkami vetra. Súčasne
umožňuje, vďaka svojej štruktúre, prepúšťať vodnú paru a maximálne tak odvetrať vodné pary z vnútorného priestoru budovy. Je
určená pre všetky šikmé strešné konštrukcie (vetrané alebo nevetrané, podbité i nepodbité), je možné aplikovať priamo na chemicky
ošetrené strešné konštrukcie.
OBJ. ČÍSLO
GRAMÁŽ (g/m2)
ŠÍRKA (m)
DĹŽKA (m) /
PLOCHA (m2)
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/ROLA
B896FOL
135
1,5
50 / 75
šedá
1,16 €
87,00 €
08.57
Kontaktná membrána SEPARAČNÁ 450
je podstrešná membrána k ochrane podstrešných konštrukcií, podstrešných tepelných izolácií a podstrešných priestorov pred vlhkosťou z dažďa a snehu, pred prachom a sadzami a pred nepriaznivými účinkami vetra. Súčasne umožňuje, vďaka schopnosti prepúšťať
vodnú paru, odvetranie pary z vnútorného priestoru budovy.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
GRAMÁŽ (g/m2)
ŠÍRKA (m)
DĹŽKA (m) /
PLOCHA (m2)
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/ROLA
B897FOL
450
1,5
25 / 37,5
čierna
6,16 €
231,00 €
• Vysoká pevnosť a paropriepustnosť
• Pre všetky šikmé strešné konštrukcie(podbité
vetrané alebo nevetrané)
• Možnosť aplikovať priamo na chemicky ošetrené
drevené debnenie či tepelnú izoláciu
• Ideálna vetrozábrana, pod plechové falcované
strechy
08.52
Reflexná fólia ALPET
Trojvrstvový materiál. Nosné časti tvorí PE mriežka zaisťujúca požadovanú pevnosť fólie a polyesterová fólia s nanesenou metalizovanou hliníkovou vrstvou, zaisťujúca jej reflexnú schopnosť. Zabraňuje prenikaniu pár, ktoré sa vytvorili činnosťou v dome, do strešnej
konštrukcie a tepelnej izolácie. Zadržiava teplo v interiéroch a zabraňuje kondenzácii vody v izolačných vrstvách. Alpet navyše svojou
metalizovanou hliníkovou reflexnou vrstvou
odráža časť sálavého tepla do vnútorného
DĹŽKA (m) /
PREDAJNÁ VOC
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
GRAMÁŽ (g/m ) ŠÍRKA (m)
FARBA
PLOCHA (m )
BEZ DPH €/M
BEZ DPH €/ROLA
priestoru objektu (oproti fólii bez hliníkovej
B8900FOL
75
1,5
50 / 75 metalizovaný hliník
0,92 €
69,30 €
vrstvy až trojnásobne).
2
2
2
B8901FOL
90
1,5
50 / 75
metalizovaný hliník
0,97 €
72,60 €
B8902FOL
105
1,5
50 / 75
metalizovaný hliník
1,06 €
79,20 €
B8903FOL
130
1,5
50 / 75
metalizovaný hliník
1,14 €
85,80 €
B8904FOL
160
1,5
50 / 75
metalizovaný hliník
1,28 €
95,70 €
08.53
Parotesná zábrana N
STREŠNÉ FÓLIE A MEMBRÁNY
Trojvrstvový materiál. Nosné časti tvorí PE mriežka zaisťujúca požadovanú pevnosť fólie, horná a spodná vrstva polyetylénovej fólie
zaisťuje hydroizolačnú schopnosť a parotesnosť. Fólia zabraňuje prenikaniu pár, ktoré sa vytvorili činnosťou v dome, do strešnej
konštrukcie a tepelnej izolácie. Zabraňuje kondenzácii vody v izolačných vrstvách, kde chráni strešnú konštrukciu pred stratami tepla a netesnosťami, a tým zvyšuje účinnosť.
Prevedenie fólie ŠPECIÁL je nehorľavé. Pri
DĹŽKA (m) /
PREDAJNÁ VOC
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
GRAMÁŽ (g/m ) ŠÍRKA (m)
FARBA
požiadavke na difúzne otvorené fólie a memPLOCHA (m )
BEZ DPH €/M
BEZ DPH €/ROLA
brány použite Paropropriepustnú fóliu D alebo
B883FOL 90 Štandard
1,5
50 / 75
transparentná
0,65 €
48,72 €
Kontaktnú membránu.
B888FX
110 Klasik
1,5
50 / 75
transparentná
0,68 €
51,00 €
86
2
2
2
B8881FX
110
1,5
10 / 15
transparentná
0,70 €
10,50 €
B8882FX
110
1,5
20 / 30
transparentná
0,70 €
21,00 €
B881FOL
140 Štandard
1,5
50 / 75
transparentná
0,96 €
71,87 €
08.51
Paropriepustná fólia D
Trojvrstvový materiál. Nosné časti tvorí PE mriežka zaisťujúca požadovanú pevnosť fólie, horná a spodná vrstva polyetylénovej fólie
zaisťuje hydroizolačnú schopnosť. Pre zvýšenie účinku paropropriepustnosti má táto fólia po celej ploche mikroperforáciu. Používa
sa ako poistná hydroizolačná fólia v odvetrávaných šikmých strešných systémoch. Chráni podkrovné priestory pod strechou pred
prachom, sadzami a slúži ako ochrana pred prienikom zvyškovej vody do tepelnej izolácie. Súčasne umožňuje prepúšťať vodnú paru
a odvetrávať tak vnútorné priestory budov. Prevedenie fólie ŠPECIÁL je nehorľavé.
05/2012
OBJ. ČÍSLO
GRAMÁŽ (g/m2)
ŠÍRKA (m)
DĹŽKA (m) /
PLOCHA (m2)
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/ROLA
B887FX0
110 Klasik
1,5
50 / 75
transparentná
0,68 €
51,00 €
STREŠNÉ FÓLIE A MEMBRÁNY
06.08b
Lepidlo na parozábrany PROFI
Pre lepenie ťažšie spojiteľných materiálov ako je polyetylén a polypropylén. Jeho uplatnenie je predovšetkým pre lepenie parotesných zábran
prostredníctvom systémov - fólií z PE, PP, PVC, EPDM gumy, DPC, hliníkových fólií a prachotesných zábran dverí v automobilovom priemysle. Ideálny pre použitie v Tesniacom a izolačnom systéme Den Braven 3D pre lepenie vnútorných a vonkajších pások. Lepidlo neobsahuje
rozpúšťadlá a vytvára veľmi pevný spoj.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50308GL
kartuša
310 ml
12 ks
zelená
4,41 €
• Bez rozpúšťadiel, na báze SPUR
• Vysoká lepivosť a priľnavosť k materiálom ako je polyetylén
a polypropylén
• Výborná priľnavosť k betónu, omietkam, kovu, drevu, polyuretánu a polystyrénu
06.08
Lepidlo na parozábrany
Pre lepenie ťažšie spojiteľných materiálov ako je polyetylén a polypropylén. Jeho uplatnenie je predovšetkým pre lepenie parotesných zábran
prostredníctvom systémov - fólií z PE, PP, PVC, DPC, hliníkových fólií a prachotesných zábran dverí v automobilovom priemysle. Ideálny
pre použitie v Tesniacom a izolačnom systéme Den Braven 3D pre lepenie vnútorných a vonkajších pások. Lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá
a vytvára veľmi pevný spoj.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
50308FO
kartuša
310 ml
12 ks
modrá
4,03 €
• Bez rozpúšťadiel, na báze vinyl kopolyméru
• Vysoká lepivosť a priľnavosť k materiálom ako je polyetylén
a polypropylén
• Výborná priľnavosť k betónu, omietkam, kovu, drevu,
polyuretánu a polystyrénu
08.59c
Strešná fixačná páska DB MEMBRÁNA
Vysoko paropriepustná, silno lepiaca páska na lepenie presahov poistných difúznych fólií, tzv. membrán a škár izolačných vrstiev
strmých striech pod strešnú krytinu. Používa sa predovšetkým k trvalému priedušnému spájaniu membrán, tzv. poistných difúznych
fólií a podobných materiálov, proti zatekajúcej vode do podstrešia, vznikajúcej pri topení zafúkaného prachového snehu.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B5360BD
50
25
voľne
čierna
9,03 €
Na lepenie PE fólií (hydroizolačné a parotesné fólie) v parotesných podstrešných systémoch alebo pri iných priemyselných aplikáciách.
Lepenie koncových spojov v strešných konštrukciách. Podporné lepidlo pre všetky laminované materiály.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm) x HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B850BD
15 x 1
45
voľne
čierna
11,85 €
B849BD
19 x 1
45
voľne
čierna
14,15 €
• Veľmi mäkká, poddajná, ľahko aplikovateľná
• Výborná priľnavosť k stavebným materiálom vrátane plastov
• Vysoko odolná proti vlhku, oxidácii a chemickým výparom
• Výborná lepivosť na PE
08.44
Fixačná páska na fólie
Pre pomocnú fixáciu izolačných fólií pri ich inštalácii na oceľové rošty. Vykazuje vysokú lepivosť a priľnavosť k podkladu, ktorú poskytuje
špeciálny obojstranný nános kaučukového lepidla.
OBJ. ČÍSLO
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
ŠÍRKA (mm) x DĹŽKA (m)
TYP NOSIČA
B5353BD
50 x 25
textilný
voľne
biela
5,55 €
B5354BD
50 x 25
PP
voľne
biela
3,26 €
STREŠNÉ FÓLIE A MEMBRÁNY
08.55
Butylová páska na lepenie parozábran
Charakteristika
• Jednoduchá aplikácia
• Okamžitá prídržnosť
• Všestranné použitie
87
STREŠNÉ FÓLIE A MEMBRÁNY
08.59b
Strešná fixačná páska DB FLEX
Špeciálna jednostranná PE páska s účinným lepidlom určená predovšetkým k trvalému nepriedušnému utesneniu presahujúcich spojov
i priamych spojov parotesných a poistných izolácií, napr. PE a PP fólií, sulfátových kartónov, rúna, dosiek z tenkých veľkoplošných triesok
(OSB) a hliníkových fólií, k lemovaniu okien, vetracích trubiek a pod. V interiéri i exteriéri. Použitie vo vonkajšom prostredí po dobu max.
4 mesiacov pred položením krytiny.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B5356BD
50
25
voľne
biela
13,99 €
08.59a
Strešná fixačná páska DB DUO
Špeciálna obojstranná páska s akrylátovým lepidlom bez rozpúšťadiel, určená pre vzduchotesné a trvanlivé lepenie parotesných fólií, lemovanie strešných okien a pod. V interiéri i exteriéri. Napr. PE a PP fólií, sulfátových kartónov, rúna, dosiek z tenkých veľkoplošných triesok
(OSB) a hliníkových fólií.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B53581BD
20
25
voľne
transparentná
5,29 €
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
strešná krytina
POUŽITIE
PODSTREŠNÝCH
FÓLIÍ
strešné latovanie / strešná lata
STREŠNÉ FÓLIE A MEMBRÁNY
vystupujúci vzduch
paropriepustná fólia D
2 (4) cm medzera
pomúrnica
Použitie fólií Den Braven
strešná krytina
odkvapová
doska
tepelná izolácia
paropriepustná fólia D, antikondenzačná fólia
krokva
podhľad (napr. sadrokartón)
strešná lata
kontra lata
krokva
lata (popr. AL profil)
ochranná
vetracia
mriežka
izolácia
parotesná
zábrana N, Alpet
parotesná zábrana N
reflexná fólia Alpet
interiérový obklad
Debnený strešný systém
strešná krytina
kontaktná membrána
strešná lata
kontra lata
ochranný
pás proti
vtákom
krokva
izolácia
parotesná
zábrana N, Alpet
vstupujúci vzduch
interiérový obklad
Vetraný debnený strešný systém
strešná krytina
bednenie
kontra lata
krokva
izolácia
parotesná
zábrana N, Alpet
interiérový obklad
88
kontra lata / spádová lata
05/2012
kontaktná fólia 150NT
butylová páska
PRÍSLUŠENSTVO
PRE STRECHY
OBLASŤ HREBEŇA / str. 90 – 91
OBLASŤ ÚŽĽABIA / str. 91
OBLASŤ ODKVAPOV / str. 92
OBLASŤ KOMÍNOV / str. 92
PRÍSLUŠENSTVO PRE STRECHY - OBLASŤ HREBEŇA
70.20
Hrebeňový pás ŠTANDARD
Jednovrstvový ventilačný pás hrebeňa a nárožia šikmých striech. Zhotovený z profilovaného hliníkového plechu, PP textílie a samolepiacej
syntetickej pásky. Spoj hliníkového plechu a PP textílie je spevnený zošitím, čo znásobuje odolnosť a trvanlivosť materiálu. Súčasne obsahuje
špeciálne prísady, ktoré zvyšujú odolnosť proti UV žiareniu až na 3 mesiace a životnosť produktu je garantovaná po dobu min. 10 rokov.
Chráni strechu v hrebeni pred prenikaním snehu, dažďa, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokú priepustnosť vzduchu, čím zaručuje optimálne
odvetrávanie šikmej strechy a ventiláciu vlhkosti zhromažďujúcej sa v tepelnej izolácii a pod strešnou krytinou.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1000
310
5
4 / 144 ks
tehlovo červená
16,59 €
RO1001
310
5
4 / 144 ks
hnedá
16,59 €
RO1002
310
5
4 / 144 ks
čierna
16,59 €
70.21
Hrebeňový pás GEO
PRÍSLUŠENSTVO PRE STRECHY - OBLASŤ HREBEŇA
Jednovrstvový ventilačný pás hrebeňa a nárožia šikmých striech. Zhotovený z profilovaného hliníkového plechu, PP geovlákniny a samolepiacej butylovej pásky. Spoj hliníkového plechu a PP textílie je spevnený zošitím špeciálnou niťou, čo znásobuje odolnosť a trvanlivosť
materiálu. Chráni strechu pred prenikaním snehu, dažďa, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokú priepustnosť vzduchu, čím zaručuje optimálne
odvetrávanie šikmej strechy a ventiláciu vlhkosti zhromažďujúcej sa v tepelnej izolácii a pod strešnou krytinou. Chráni podkrovie pri stavbe
strechy a následne pred vlhkosťou.
90
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1010
310
5
144 ks
tehlovo červená
15,02 €
70.22
Hrebeňový pás SUPER
Dvojvrstvový ventilačný pás hrebeňa a nárožia. Zhotovený z profilovaného hliníkového plechu, PP geovlákniny a samolepiacej butylovej
pásky. Spoj hliníkového plechu a PP textílie je spevnený zošitím špeciálnou niťou, čo znásobuje odolnosť a trvanlivosť materiálu. Chráni strechu pred prenikaním snehu, dažďa, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokú priepustnosť vzduchu, čím zaručuje optimálne odvetrávanie šikmej strechy a ventiláciu vlhkosti zhromažďujúcej sa v tepelnej izolácii a pod strešnou krytinou. Chráni podkrovie pri stavbe strechy
a následne pred vlhkosťou.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1020
310
5
144 ks
tehlovo červená
21,02 €
70.23
Hrebeňový pás METAL ALU
Jednovrstvový ventilačný pás hrebeňa a nárožia šikmých striech, zhotovený z profilovaného hliníkového plechu so špeciálnymi ventilačnými
otvormi. Súčasne obsahuje špeciálne prísady, ktoré zvyšujú odolnosť proti UV žiareniu až na 6 mesiacov a životnosť produktu po prikrytí je
garantovaná po dobu min. 10 rokov. Chráni strechu pred prenikaním snehu, dažďa, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokú priepustnosť vzduchu, čím zaručuje optimálne odvetrávanie šikmej strechy a ventiláciu vlhkosti zhromažďujúcej sa v tepelnej izolácii a pod strešnou krytinou.
05/2012
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1030
300
5
4 / 144 ks
tehlovo červená
17,33 €
RO1031
300
5
4 / 144 ks
hnedá
17,33 €
RO1032
300
5
4 / 144 ks
čierna
17,33 €
RO1033
300
5
4 / 144 ks
gaštanová
17,33 €
PRÍSLUŠENSTVO PRE STRECHY - OBLASŤ HREBEŇA
OBLASŤ ÚŽĽABIA
70.30
Držiak hrebeňovej laty G BRACKET
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA
POČET KS
DĹŽKA (m)
MEDZERY (mm)
V KRABICI / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1100
40
180
100 / 6000 ks
-
0,50 €
RO1101
40
210
100 / 6000 ks
-
0,50 €
RO1102
40
230
100 / 6000 ks
-
0,50 €
RO1103
50
180
100 / 6000 ks
-
0,50 €
RO1104
50
210
100 / 6000 ks
-
0,50 €
RO1105
50
230
100 / 6000 ks
-
0,50 €
Držiak z pozinkovanej ocele, zaručujúci dlhodobú trvanlivosť a odolnosť voči korózii. Používa sa na uchytenie
hrebeňovej laty pre šikmé odvetrávanie strechy. Produkt
je odolný voči dlhodobému pôsobeniu atmosférických
vplyvov. Používa sa ako spevňujúci podporný element
pre hrebeňové laty, na ktoré sú montované hrebenáče.
Zjednodušuje a zrýchľuje samotnú montáž. Držiaky sú
v ponuke v niekoľkých rozmeroch, čo zaisťuje ich univerzálnosť.
70.31
Držiak hrebeňovej laty B BRACKET
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA
POČET KS
DĹŽKA (m)
MEDZERY (mm)
V KRABICI / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1200
30
-
100 / 4000 ks
-
0,50 €
RO1201
40
-
100 / 4000 ks
-
0,50 €
RO1202
50
-
100 / 4000 ks
-
0,50 €
70.35
Hrebeňová uzávera DECK
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1210
-
-
50 ks
tehlovo červená
0,69 €
RO1211
-
-
50 ks
grafitová
0,69 €
RO1212
-
-
50 ks
hnedá
0,69 €
Perforované viečko pre uzavretie hrebeňa namiesto ukončovacích hrebeňových
tašiek.
70.40
Príchytka hrebeňových tašiek CLAMP
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1220
-
-
100 / 4000 ks
tehlovo červená
0,32 €
RO1221
-
-
100 / 4000 ks
grafitová
0,32 €
RO1222
-
-
100 / 4000 ks
tmavo hnedá
0,32 €
Univerzálna príchytka hrebeňových tašiek na hrebeň a nárožie.
70.45
Vetrací hrebeňový pás AIR FLEX
Špeciálna súčasť hrebeňa, využívaná ako ventilačná tesniaca časť na rôzne typy strešných krytín a sklonov strešných rovín. Zabezpečuje
tesnosť strechy v mieste hrebeňa pred negatívnym vplyvom snehu, dažďa, vlhkosti, prachu a dymu. Horná časť je vybavená špeciálnymi
ventilačnými otvormi a bočnou lamelou. Umožňuje vysokú priepustnosť vzduchu, čím zaisťuje zodpovedajúcu ventiláciu šikmej strechy
a odvetrávanie vlhkosti zhromažďujúcej sa v termoizolácii a pod strešnou krytinou.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA
DĹŽKA
PROFILU (mm) PROFILU (mm)
POČET KS
V KRABICI / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1230
75
1030
20 / 320 ks
tehlovo červená
6,24 €
RO1231
75
1030
20 / 320 ks
hnedá
6,24 €
RO1232
75
1030
20 / 320 ks
čierna
6,24 €
70.45
Vetrací hrebeňový pás AIR FLEX S
Hrebeňová ventilácia slúžiaca k ventilácii a utesneniu hrebeňa šikmých striech použiteľný pre všetky strešné krytiny. Je vybavený špeciálnymi
ventilačnými otvormi a umelohmotným kartáčom. Zabezpečuje tesnosť strechy v mieste hrebeňa a chráni pred poveternostnými vplyvmi.
Hrebeňová ventilácia slúžiaca k ventilácii a utesneniu hrebeňa šikmých striech použiteľný pre všetky strešné krytiny. Má vysoký stupeň priepustnosti vzduchu, čím zaručuje optimálnu ventiláciu šikmej strechy a vlhkosti nahromadenej v termoizolácii a pod krytinou. Vytvára ochranu
podkrovia pri tvorbe strechy a následne pred vlhkosťou
ŠÍRKA
DĹŽKA
POČET KS
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
FARBA
PROFILU (mm) PROFILU (mm) V KRABICI / NA PALETE
BEZ DPH €/KS
a poveternostnými vplyvmi.
RO1240
75
1030
20 / 320 ks
tehlovo červená
6,24 €
RO1241
75
1030
20 / 320 ks
hnedá
6,24 €
RO1242
75
1030
20 / 320 ks
čierna
6,24 €
Penový tesniaci klin úžľabia VALLEY WEDGE
70.25a
Tesniaci klin úžľabia z polyuretánovej peny vybavený jednostranným samolepiacim nánosom pre jednoduché upevnenie. Je vyrobený tak, aby
sa dokonale prispôsobil tvaru strešnej krytiny.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1260
60
1
200 ks
tehlovo červená
0,39 €
RO1261
60
1
200 ks
hnedá
0,39 €
RO1262
60
1
200 ks
čierna
0,39 €
PRÍSLUŠENSTVO PRE STRECHY - OBLASŤ ÚŽĽABIA / OBLASŤ HREBEŇA
Hrebeňový držiak označovaný tiež ako čepeľ, je vyrobený z pozinkovanej ocele. Využíva sa ako držiak hrebeňovej laty u vetraných šikmých
striech. Je dlhodobo odolný voči atmosférickým vplyvom a UV žiareniu. Tvar držiaka umožňuje nastaviteľnú výšku jeho montáže na hrebeň.
91
PRÍSLUŠENSTVO PRE STRECHY - OBLASŤ ODKVAPOV
OBLASŤ KOMÍNOV
Odkvapový hrebeň COMB, Odkvapový hrebeň s ventilačnou
mriežkou COMB VENTI, Ventilačný element GRATE VENTI
COMB
COMB VENTI
PRÍSLUŠENSTVO PRE STRECHY - OBLASŤ KOMÍNOV / OBLASŤ ODKVAPOV
GRATE VENTI
Vyrobený z vysoko kvalitného polypropylénu pomocou špeciálnej technológie. Používa sa ako odkvapový ventilačný element u šikmých
striech. Produkt je odolný voči dlhodobému pôsobeniu atmosférických vplyvov a procesom starnutia. Slúži ako ochrana strešného odkvapu
pred vtáctvom, hlodavcami a veľkým hmyzom. Súčasne chráni pred naviatym lístím a inou nečistotou. Zaisťuje zodpovedajúcu ventiláciu
a cirkuláciu vzduchu. Je vhodný pre všetky druhy strešných krytín.
OBJ. ČÍSLO
TYP
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1270
COMB
60
1
200 / 600 ks
tehlovo červená
0,50 €
RO1271
COMB
60
1
200 / 600 ks
hnedá
0,50 €
RO1272
COMB
60
1
200 / 600 ks
čierna
0,50 €
RO1280
COMB VENTI
85
1
50 ks / -
tehlovo červená
1,16 €
RO1281
COMB VENTI
85
1
50 ks / -
hnedá
1,16 €
1,16 €
RO1282
COMB VENTI
85
1
50 ks / -
čierna
RO1290
GRATE VENTI
32
1
100 ks / -
tehlovo červená
1,16 €
RO1291
GRATE VENTI
32
1
100 ks / -
hnedá
1,16 €
RO1292
GRATE VENTI
32
1
100 ks / -
čierna
1,16 €
70.53
Odkvapová mriežka EAVES GRATE
Používa sa ako odkvapový ventilačný element u šikmých striech. Slúži ako ochrana proti hniezdeniu vtákov a drobných zvierat a naviatím
lístia a iných nečistôt. Zabezpečuje plynulú ventiláciu a cirkuláciu vzduchu v odkvapoch u striech so šikmým sklonom. Je vhodný pre všetky
druhy strešných krytín.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1300
50
5
48 ks
tehlovo červená
2,58 €
RO1301
80
5
24 ks
tehlovo červená
2,87 €
RO1302
100
5
24 ks
tehlovo červená
3,36 €
RO1303
150
5
24 ks
tehlovo červená
4,81 €
RO1304
50
5
48 ks
hnedá
2,67 €
RO1305
80
5
24 ks
hnedá
2,87 €
RO1306
100
5
24 ks
hnedá
3,36 €
RO1307
150
5
24 ks
hnedá
4,81 €
RO1308
50
5
48 ks
čierna
2,67 €
RO1309
80
5
24 ks
čierna
2,87 €
RO1310
100
5
24 ks
čierna
3,36 €
RO1311
150
5
24 ks
čierna
4,81 €
70.42
Príchytka rezaných tašiek STAPLE C
Príchytka rezaných tašiek z nerezovej ocele vybavená tŕňmi a oceľovým drôtom.
STAMPLE C
FLEX 3D
OBJEDNACÍ
ČÍSLO
TYP
ŠÍŘKA (mm)
DÉLKA (m)
POČET KS
V KRABICI
BARVA
PRODEJNÍ MOC
BEZ DPH KČ/KS
RO1500
STAMPLE C
-
-
20 ks
-
0,46 €
Tesniaci komínový pás FLEX 3D
Tesniaci komínový pás FLEX ŠTANDARD PB
70.10
70.12
Samolepiaci komínový pás používaný pre utesnenie okolia komínu, vikierov a strešných okien. Povrch je profilovaný do trojdielneho vzoru, čo
umožňuje montáž pásu v obzvlášť ťažko dostupných miestach strechy. Je charakteristický svojou pevnosťou, väčšou pružnosťou a jednoduchosťou použitia v porovnaní s pásmi s plisovaným profilom. Produkt je dlhodobo odolný proti pôsobeniu UV žiarenia.
FLEX PB
92
70.50,
51,52
05/2012
OBJ. ČÍSLO
TYP
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KRABICI / NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
RO1600
FLEX 3D
300
5
1 / 168 ks
tehlovo červená
36,92 €
RO1601
FLEX 3D
300
5
1 / 168 ks
hnedá
36,92 €
RO1602
FLEX 3D
300
5
1 / 168 ks
čierna
36,92 €
RO1700
FLEX PB
300
5
1 / 140 ks
tehlovo červená
36,92 €
RO1701
FLEX PB
300
5
1 / 140 ks
hnedá
36,92 €
RO1702
FLEX PB
300
5
1 / 140 ks
čierna
36,92 €
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ
SYSTÉM FASÁD
DEN BRAVEN THERM (ETICS)
DEKORATÍVNE OMIETKY SUPER COLOR / str. 94 – 95
MODERNÉ LEPIDLÁ NA ZATEPLOVANIE FASÁD / str. 96
OCHRANA FASÁD / str. 97
KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD / str. 97 – 102
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM
DEKORATÍVNE OMIETKY SUPER COLOR
10.21
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM - DEKORATÍVNE OMIETKY SUPER COLOR
Akrylátová omietka zatieraná (hladená)
94
1. farebná skupina
Nxx0 - Nxx3
2. farebná skupina
Nxx4 - Nxx7
3. farebná skupina
odtiene N434 / N435 / N437 /
N604 / N643 / N644 / N755 /
N757 / N767 / N775 / N777 /
N785 / N787 / N835 / N853 /
N854 / N855 / N874 / N875 /
N877 / N795 / N797 / N885 /
N887 / N895 / N897
OBJ. ČÍSLO
ZRNO
(mm)
FARBA
SPOTREBA
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BALENIE
NA M2 (kg)
BEZ DPH €/KG BEZ DPH €/KS
ZAZ01
ZAZ02
1
biela
1,3 -1,7
25 kg
1,61 €
40,33 €
1
1. farebná skupina
1,3 -1,7
25 kg
1,72 €
43,08 €
ZAZ03
1
2. farebná skupina
1,3 -1,7
25 kg
1,87 €
46,75 €
ZAZ04
1
3. farebná skupina
1,3 -1,7
25 kg
2,52 €
62,97 €
ZAZ05
1,5
biela
2,0 - 2,6 25 kg
1,61 €
40,33 €
ZAZ06
1,5
1. farebná skupina
2,0 - 2,6 25 kg
1,72 €
43,08 €
ZAZ07
1,5
2. farebná skupina
2,0 - 2,6 25 kg
1,87 €
46,75 €
ZAZ08
1,5
3. farebná skupina
2,0 - 2,6 25 kg
2,52 €
62,97 €
ZAZ09
2
biela
2,9 - 3,6 25 kg
1,61 €
40,33 €
ZAZ10
2
1. farebná skupina
2,9 - 3,6 25 kg
1,72 €
43,08 €
ZAZ11
2
2. farebná skupina
2,9 - 3,6 25 kg
1,87 €
46,75 €
ZAZ12
2
3. farebná skupina
2,9 - 3,6 25 kg
2,52 €
62,97 €
ZAZ13
2,5
biela
3,8 - 4,8 25 kg
1,61 €
40,33 €
ZAZ14
2,5
1. farebná skupina
3,8 - 4,8 25 kg
1,72 €
43,08 €
ZAZ15
2,5
2. farebná skupina
3,8 - 4,8 25 kg
1,87 €
46,75 €
ZAZ16
2,5
3. farebná skupina
3,8 - 4,8 25 kg
2,52 €
62,97 €
Dekoratívna omietka zatieraného typu určená na finálnu
úpravu omietok, betónových panelov, zateplovacích
systémov, sadrokartónových povrchov a iných materiálov. Takto ošetrený povrch je hydrofóbny a zostává dlho
čistý. Je vhodná na použitie do exteriérov i interiérov.
Pred aplikáciou omietok je nutné použiť zodpovedajúci
penetračný náter, ktorý je určený ako prvý náter všetkých savých stavebných materiálov, ktoré sú finálne
upravované akrylátovými zatieranými alebo trhanými
omietkami pri spotrebe 0,15 - 0,25 kg/m2. Možno ju
použiť i samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu.
Charakteristika
• Plne umývateľná
• Vysoko odolná proti poveternostným vplyvom
• Dlhodobá životnosť a stálofarebnosť odtieňov
• Vysoká vodoodpudivosť
• Jednoduchá aplikácia
• Vysoká priľnavosť k podkladu
• Veľmi pružná a odolná proti mechanickému poškodeniu
10.22
Akrylátová omietka ryhovaná (škrabaná)
Dekoratívna omietka mníchovského typu určená na finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zateplovacích systémov, sadrokartónových
povrchov a iných materiálov. Takto ošetrený povrch je hydrofóbny a zostáva dlho čistý. Je vhodná na použitie do exteriérov i interiérov. Pred
aplikáciou omietok je nutné použiť zodpovedajúci penetračný náter, ktorý je určený ako prvý náter všetkých savých stavebných materiálov,
ktoré sú finálne upravované akrylátovými zatieranými alebo trhanými omietkami pri spotrebe 0,15-0,25 kg/m2. Možno ju použiť aj samostatne
na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu.
1. farebná skupina
Nxx0 - Nxx3
2. farebná skupina
Nxx4 - Nxx7
3. farebná skupina
odtiene N434 / N435 / N437 /
N604 / N643 / N644 / N755 /
N757 / N767 / N775 / N777 /
N785 / N787 / N835 / N853 /
N854 / N855 / N874 / N875 /
N877 / N795 / N797 / N885 /
N887 / N895 / N897
FARBA
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
SPOTREBA
BALENIE
BEZ DPH €/KG BEZ DPH €/KS
NA M2 (kg)
1,5
biela
1,9 - 2,4
25 kg
1,61 €
40,33 €
1,5
1. farebná skupina
1,9 - 2,4
25 kg
1,72 €
43,08 €
ZAD19
1,5
2. farebná skupina
1,9 - 2,4
25 kg
1,87 €
46,75 €
ZAD20
1,5
3. farebná skupina
1,9 - 2,4
25 kg
2,52 €
62,97 €
ZAD21
2
biela
2,6 - 3
25 kg
1,61 €
40,33 €
ZAD22
2
1. farebná skupina
2,6 - 3
25 kg
1,72 €
43,08 €
ZAD23
2
2. farebná skupina
2,6 - 3
25 kg
1,87 €
46,75 €
ZAD24
2
3. farebná skupina
2,6 - 3
25 kg
2,52 €
62,97 €
ZAD25
2,5
biela
3,3 - 3,8
25 kg
1,61 €
40,33 €
ZAD26
2,5
1. farebná skupina
3,3 - 3,8
25 kg
1,72 €
43,08 €
ZAD27
2,5
2. farebná skupina
3,3 - 3,8
25 kg
1,87 €
46,75 €
ZAD28
2,5
3. farebná skupina
3,3 - 3,8
25 kg
2,52 €
62,97 €
OBJ. ČÍSLO
ZRNO
(mm)
ZAD17
ZAD18
Charakteristika
• Plne umývateľná
• Vysoko odolná proti poveternostným vplyvom
• Dlhodobá životnosť a stálofarebnosť odtieňov
• Vysoká vodoodpudivosť
• Jednoduchá aplikácia
• Vysoká priľnavosť k podkladu
• Veľmi pružná a odolná proti mechanickému poškodeniu
10.20
Akrylátová penetrácia pod dekoratívne omietky
Základný penetračný náter určený ako prvý náter všetkých savých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými omietkami. Možno ho použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. Pri teplote vzduchu
a podkladu 20 °C a relatívnou vlhkosťou 65% je penetračný náter pretierateľný po 1 hodine.
OBJ. ČÍSLO
FARBA
SPOTREBA
NA M2 (kg)
BALENIE
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KG BEZ DPH €/KS
ZP01
biela
0,15 - 0,25
5 kg
2,31 €
16,20 €
ZP02
biela
0,15 - 0,25
10 kg
2,25 €
31,45 €
ZP03
1. farebná skupina
0,15 - 0,25
5 kg
3,20 €
23,40 €
ZP04
1. farebná skupina
0,15 - 0,25
10 kg
3,26 €
45,60 €
Charakteristika
• Zvyšuje hydrofobitu povrchu
• Neobsahuje ťažké kovy
• Jednoduchá aplikácia
10.23
Disperzná fasádna farba
OBJ. ČÍSLO
05/2012
FARBA
SPOTREBA
NA M2 (kg)
BALENIE
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KG BEZ DPH €/KS
ZPB01
biela
0,25 - 0,40
7 kg
2,31 €
16,20 €
ZPB03
1. farebná skupina
0,25 - 0,40
7 kg
3,20 €
23,40 €
ZPB14
2. farebná skupina
0,25 - 0,40
7 kg
3,80 €
26,62 €
ZPB16
3. farebná skupina
0,25 - 0,40
7 kg
4,37 €
33,30 €
ZPB02
biela
0,25 - 0,40
14 kg
2,25 €
31,45 €
ZPB04
1. farebná skupina
0,25 - 0,40
14 kg
3,26 €
45,60 €
ZPB15
2. farebná skupina
0,25 - 0,40
14 kg
3,69 €
51,68 €
ZPB17
3. farebná skupina
0,25 - 0,40
14 kg
4,25 €
61,50 €
Vodou riediteľná akrylátová fasádna farba na finálnu
povrchovú úpravu muriva, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných
a umelých hmôt. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a hydrofóbna.
Charakteristika
• Zvyšuje hydrofobitu povrchu
• Je paropriepustná
• Jednoduchá aplikácia
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM
DEKORATÍVNE OMIETKY SUPER COLOR
Silikónová omietka dekoratívneho typu určená na finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zateplovacích systémov, sadrokartónových
povrchov a iných materiálov. Takto ošetrený povrch je hydrofóbny a zostáva dlho čistý. Ideálna aj do veľkých aglomerácií a priemyslu, so
silnou dopravnou prevádzkou a produkciou prachu. Je vhodná na použitie do exteriérov i interiérov. Pred aplikáciou omietok je nutné použiť
zodpovedajúci penetračný náter, ktorý je určený ako
prvý náter všetkých savých stavebných materiálov, ktoPREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
ZRNO
SPOTREBA
OBJ. ČÍSLO
FARBA
BALENIE
ré sú finálne upravované silikónovými zatieranými ale(mm)
NA M (kg)
BEZ DPH €/KG BEZ DPH €/KS
bo trhanými omietkami pri spotrebe 0,15-0,25 kg/m2.
ZSZ01 1,5
biela
2 - 2,6 25 kg
2,05 €
51,33 €
Možno ju použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie
ZSZ02 1,5
1. farebná skupina
2 - 2,6 25 kg
2,16 €
54,08 €
hydrofobity povrchu.
2
ZSZ03
1,5
2. farebná skupina
2 - 2,6
25 kg
2,31 €
57,75 €
ZSZ04
1,5
3. farebná skupina
2 - 2,6
25 kg
2,93 €
73,36 €
ZSZ05
2
biela
2,9 - 3,6
25 kg
2,05 €
51,33 €
ZSZ06
2
1. farebná skupina
2,9 - 3,6
25 kg
2,16 €
54,08 €
ZSZ07
2
2. farebná skupina
2,9 - 3,6
25 kg
2,31 €
57,75 €
ZSZ08
2
3. farebná skupina
2,9 - 3,6
25 kg
2,93 €
73,36 €
ZSZ09
2,5
biela
3,8 - 4,8
25 kg
2,05 €
51,33 €
ZSZ10
2,5
1. farebná skupina
3,8 - 4,8
25 kg
2,16 €
54,08 €
ZSZ11
2,5
2. farebná skupina
3,8 - 4,8
25 kg
2,31 €
57,75 €
ZSZ12
2,5
3. farebná skupina
3,8 - 4,8
25 kg
2,93 €
73,36 €
Charakteristika
• Ľahko umývateľná, priedušná
• Samočistiaci efekt
• Veľmi hydrofóbna
• Vysoko odolná proti poveternostným vplyvom
• Dlhodobá životnosť a stálofarebnosť odtieňov
• Jednoduchá aplikácia
• Veľmi pružná a odolná proti mechanickému poškodeniu
1. farebná skupina
Nxx0 - Nxx3
2. farebná skupina
Nxx4 - Nxx7
3. farebná skupina
odtiene N434 / N435 / N437 /
N604 / N643 / N644 / N755 /
N757 / N767 / N775 / N777 /
N785 / N787 / N835 / N853 /
N854 / N855 / N874 / N875 /
N877 / N795 / N797 / N885 /
N887 / N895 / N897
10.26
Silikónová omietka ryhovaná (škrabaná)
Silikónová omietka dekoratívneho typu určená na finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zateplovacích systémov, sadrokartónových
povrchov a iných materiálov. Takto ošetrený povrch je hydrofóbny a ostáva dlho čistý. Ideálna aj do veľkých aglomerácií a priemyslu, so
silnou dopravnou prevádzkou a produkciou prachu. Je vhodná na použitie do exteriérov i interiérov. Pred aplikáciou omietok je nutné použiť
zodpovedajúci penetračný náter, ktorý je určený ako
prvý náter všetkých savých stavebných materiálov, ktoZRNO
SPOTREBA
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
FARBA
BALENIE
ré sú finálne upravované silikónovými zatieranými ale(mm)
NA M (kg)
BEZ DPH €/KG BEZ DPH €/KS
bo trhanými omietkami pri spotrebe 0,15-0,25 kg/m2.
ZSD01 1,5
biela
1,9 - 2,4 25 kg
2,05 €
51,33 €
Možno ju použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie
ZSD02 1,5
1. farebná skupina
1,9 - 2,4 25 kg
2,16 €
54,08 €
hydrofobity povrchu.
ZSD03 1,5
2. farebná skupina
1,9 - 2,4 25 kg
2,31 €
57,75 €
2
ZSD04
1,5
3. farebná skupina
1,9 - 2,4
25 kg
2,93 €
73,36 €
ZSD05
2
biela
2,6 - 3
25 kg
2,05 €
51,33 €
ZSD06
2
1. farebná skupina
2,6 - 3
25 kg
2,16 €
54,08 €
ZSD07
2
2. farebná skupina
2,6 - 3
25 kg
2,31 €
57,75 €
ZSD08
2
3. farebná skupina
2,6 - 3
25 kg
2,93 €
73,36 €
ZSD09
2,5
biela
3,3 - 3,8
25 kg
2,05 €
51,33 €
ZSD10
2,5
1. farebná skupina
3,3 - 3,8
25 kg
2,16 €
54,08 €
ZSD11
2,5
2. farebná skupina
3,3 - 3,8
25 kg
2,31 €
57,75 €
ZSD12
2,5
3. farebná skupina
3,3 - 3,8
25 kg
2,93 €
73,36 €
Charakteristika
• Ľahko umývateľná, priedušná
• Samočistiaci efekt
• Veľmi hydrofóbna
• Vysoko odolná proti poveternostným vplyvom
• Dlhodobá životnosť a stálofarebnosť odtieňov
• Jednoduchá aplikácia
• Vysoká priľnavosť k podkladu
• Veľmi pružná a odolná proti mechanickému poškodeniu
10.24
Silikónová penetrácia pod dekoratívne omietky
Základný penetračný náter určený ako prvý náter všetkých savých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými omietkami.
Možno ho použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.
OBJ. ČÍSLO
FARBA
SPOTREBA
NA M2 (kg)
BALENIE
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KG BEZ DPH €/KS
ZP05
biela
0,15 - 0,25
5 kg
3,12 €
15,59 €
ZP06
biela
0,15 - 0,25
10 kg
2,74 €
27,40 €
ZP07
1. farebná skupina
0,15 - 0,25
5 kg
3,37 €
16,84 €
ZP08
1. farebná skupina
0,15 - 0,25
10 kg
2,96 €
29,59 €
Charakteristika
• Zvyšuje hydrofobitu povrchu
• Neobsahuje ťažké kovy
• Jednoduchá aplikácia
10.27
Silikónová fasádna farba
OBJ. ČÍSLO
FARBA
SPOTREBA
NA M2 (kg)
BALENIE
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KG BEZ DPH €/KS
ZPB06
biela
0,25 - 0,40
7 kg
4,26 €
29,85 €
ZPB08
1. farebná skupina
0,25 - 0,40
7 kg
4,65 €
32,53 €
ZPB10
2. farebná skupina
0,25 - 0,40
7 kg
5,48 €
38,38 €
ZPB12
3. farebná skupina
0,25 - 0,40
7 kg
6,31 €
44,14 €
ZPB07
biela
0,25 - 0,40
14 kg
4,05 €
56,65 €
ZPB09
1. farebná skupina
0,25 - 0,40
14 kg
4,41 €
61,75 €
ZPB11
2. farebná skupina
0,25 - 0,40
14 kg
5,21 €
72,87 €
ZPB13
3. farebná skupina
0,25 - 0,40
14 kg
5,99 €
83,81 €
Je vodou riediteľná fasádna farba na finálnu povrchovú úpravu muriva, betónových panelov a pod. Zaisťuje
ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a hydrofóbna.
1. farebná skupina
Nxx0 - Nxx3
2. farebná skupina
Nxx4 - Nxx7
3. farebná skupina
odtiene N434 / N435 / N437 /
N604 / N643 / N644 / N755 /
N757 / N767 / N775 / N777 /
N785 / N787 / N835 / N853 /
N854 / N855 / N874 / N875 /
N877 / N795 / N797 / N885 /
N887 / N895 / N897
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM - DEKORATÍVNE OMIETKY SUPER COLOR
10.25
Silikónová omietka zatieraná (hladená)
Charakteristika
• Zvyšuje hydrofobitu povrchu
• Je paropriepustná
• Jednoduchá aplikácia
95
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM
MODERNÉ LEPIDLÁ NA ZATEPLOVANIE FASÁD
05.19
05.19d
Thermo Kleber, Thermo Kleber Winter
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD - MODERNÉ LEPIDLÁ NA ZATEPLOVANIE FASÁD
Je jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté na
vysoko efektívne lepenie a montáž izolačných systémov ETICS. Vhodné aj na
vyplňovanie škár medzi tepelnoizolačnými doskami z materiálov EPS, XPS, minerálnych vlákien (tzv. vaty) a na lepenie soklového EPS-P alebo XPS. Výborné pri
tvorbe tzv. sendvičov na drevostavbách (drevo-PUR-EPS). Výborná priľnavosť na
betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a pod. Pri očakávaných poklesoch nočných teplôt pod 0°C odporúčame použiť zimnú variantu Thermo Kleber WINTER.
96
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40221TH
pištoľová dóza
750 ml
12 ks
žltá
7,65 €
40350TH
pištoľová dóza - Winter
750 ml
12 ks
žltá
8,23 €
OBJ. ČÍSLO
Charakteristika
• Z jednej dózy je možné prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek
• Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách od nalepenia
• Vysoká úspora času, jednoduchá manipulácia
• Nižšie nároky na skladovacie priestory a prepravu
• Celková úspora až 50% nákladov na lepenie
• Menšia pracovná čata - bez potreby pripravovať cem. lepidlo
• Nižšie nároky na vybavenie a zariadenie staveniska (voda, el.
energie)
• Výborná priľnavosť na tehly, betón, omietky, kameň, drevo
• Objemová nasiakavosť max 3%
• Zvýšenie izolačných vlastností fasády, oproti fasádam lepených
cementovými lepidlami
06.78
Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA
Je suchá cementová lepiaca a stierková zmes určená na kompletný proces zateplovania fasád tzv. lepenie tepelnoizolačných materiálov
ako fasádneho polystyrénu EPS (expandovaného), XPS (extrudovaného polystyrénu), izolačných dosiek z minerálnych vlákien na murivo
a fasádu. Rovnako tak sa používa na celý proces stierkovania, t.j .vkladanie armovacej mriežky / perlinky na tieto tepelno izolačné materiály,
a vytvára tak ideálny podklad na finálnu úpravu pred aplikáciou dekoratívnych omietok. Ďalej sa používa v kombinácii s armovacou perlinkou
na renováciu starých vypraskaných omietok. Nie je vhodná na kovové a plastové podklady a ďalej na podklady z dreva a na báze drevnej
hmoty! Približná spotreba 3,5 kg/m2 pri lepení izolantu (podľa rovnosti podkladu)
a cca 1,2 kg/m2 pri hr. 1 mm pri nanášaní základnej výstužnej vrstvy.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57106Q
vrece
25 kg
42 ks
šedá
8,13 €
• Odolný vode a mrazu
• Pre vnútorné a vonkajšie použitie
• Faktor difúzneho odporu µ ≤ 30
• Posudzované podľa ETAG 004
06.78
Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI
Je suchá cementová lepiaca a stierková zmes určená pre kompletný proces zatepľovania fasád tzv. lepenie tepelno izolačných materiálov ako
fasádny polystyrén EPS (expandovaný), izolačné dosky z minerálnych vlákien na murivo a fasádu. Rovnako tak sa používa pre celý proces
stierkovania, t.j. vkladanie armovacej mriežky / perlinky na tieto tepelno izolačné materiály a vytvára tak ideálny podklad pre finálnu úpravu
pred aplikáciou dekoratívnych omietok. Ďalej sa používa v kombinácii s armovacou perlinkou pre renováciu starých vypraskaných omietok.
Približná spotreba 3,5 kg/m2 pri lepení izolantu (podľa rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m2 pri hr. 1 mm pri vykonávaní základnej výstužnej
vrstvy.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
57106UNI
vrece
25 kg
42 ks
šedá
7,70 €
• Odolný vode a mrazu
• Pre vnútorné a vonkajšie použitie
• Faktor difúzneho odporu µ ≤ 30
• Posudzované podľa ETAG 004
05.19b
Thermo Kleber WOOD
Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté pre
požiadavku lepenia polystyrénu (EPS, EPS-P, XPS a i.) k dreveným materiálom
a výrobkom na báze drevnej hmoty ako OSB, cementovláknitým (Lafarge LaPlura,
Cetris) a sadrovláknitým doskám (Farmacell).
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40221WT
pištoľová dóza
750 ml
12 ks
žltá
7,65 €
Charakteristika
• Z jednej dózy je možné prilepiť až 14 ks polystyrénových
dosiek z EPS alebo XPS
• Brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách od nalepenia
• Vysoká úspora času viď. Časový harmonogram
• Jednoduchá manipulácia
• Nižšie nároky na skladovacie priestory a prepravu
• Celková úspora až 50% nákladov na lepenie
• Objemová nasiakavosť max 3%
• Zvýšenie izolačných vlastností fasády, oproti fasádam
lepených cementovými lepidlami
05.19c
Thermo Kleber ROOF
Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté pre požiadavku lepenia ľahkých, tepelnoizolačných materiálov z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrénu. Výborné pri tvorbe tepelného štítu. Preverené rokmi v praxi a používané na lepenie
tepelných izolácií z EPS a XPS na podklady z modifikovaných asfaltových pásov tzv. elastomérov s SBS kaučukom a na oxidované asfaltové
pásy opatrené pieskovanými povrchmi používané na strechách a základových konštrukciách.
Charakteristika
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40221RF
pištoľová dóza
750 ml
12 ks
žltá
7,65 €
• Z jednej dózy je možné prilepiť 12 až 20 m2 polystyrénových
dosiek
• Pochôdznosť už po 2 hodinách od nalepenia
• Vysoká úspora času
• Jednoduchá manipulácia
• Objemová nasiakavosť max 3%
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM
OCHRANA FASÁD / KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
10.41
Ochrana fasád PREVENT
Prísada do omietok, ochrana muriva, maliarskych náterov a iných minerálnych stavebných materiálov proti vzniku plesní, baktérií, rias, kvasiniek a iného biologického napadnutia určená do exteriérov i interiérov. Riedený prípravok sa aplikuje štetcom alebo striekacím zariadením.
Riedi sa 1:9 až 1:19 s vodou. Výdatnosť je až na 100 m2 plochy.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
Charakteristika
OBAL
OBSAH
CH0004
fľaša
1l
24 ks
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
5,93 €
• Bez obsahu ťažkých kovov
• Okamžite a jednoducho spracovateľná
• Odolná poveternostným vplyvom
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
ÚDRŽBA, ČISTENIE A OCHRANA FASÁD
N
ákladnou rekonštrukciou obvodového plášťa rodinného či
bytového domu Vaša radosť nekončí. Aby nemalá investícia
do zateplovacieho systému, nových omietok a iných povrchových úprav mala dlhodobý význam, je nutná preventívna ochrana proti pôsobeniu vonkajšieho prostredia.
Preventívna ochrana fasád
Preventívnu ochranu fasád Vám zabezpečí prípravok Ochrana
fasád PREVENT. Dávkuje sa buď priamo do hmoty (omietka,
fasádna farba) alebo z 1 kg tohto koncentrátu je možné pomocou náteru alebo postreku ošetriť až 100 m2 plochy.
Armovacia perlinka QUARTZ DEBETEX,
DEBETEX EXTRA, VALMIERA
06.79
Sieťka zo skleného vlákna určená na zateplovanie fasád. Používa sa rovnako na vystužovanie vonkajších a vnútorných omietkových vrstiev na báze cementu, vápna, iných anorganických spojív a spojív modifikovaných polymérmi. Vystužovanie (armovanie)
omietok, polystyrénu pri stavbe stenových priečok, bočných stien vaní a sprchových kútov a pod. Ďalej sa používa pre vkladanie
do cementových lepidiel pri pokladaní dlažby na nestabilné podklady a do hydroizolačných náterov. Skúšané podľa ETAG 004.
QUARTZ DEBETEX
GRAMÁŽ
(g/m2)
ŠÍRKA
(cm)
DĹŽKA
(m)
POČET KS
NA PALETE
FARBA
B9041BD
145
100
50
34 ks
biela
0,55 €
27,50 €
B90421BD
145
100
20
70 ks
biela
0,66 €
13,20 €
B9042BD
145
100
10
110 ks
biela
0,69 €
6,93 €
B9043BD
165
100
50
30 ks
biela
0,66 €
33,00 €
OBJ. ČÍSLO
DEBETEX EXTRA
OBJ. ČÍSLO
GRAMÁŽ
(g/m2)
ŠÍRKA
(cm)
DĹŽKA
(m)
POČET KS
NA PALETE
FARBA
B9041OF
145
100
50
30 ks
červená
GRAMÁŽ
(g/m2)
ŠÍRKA
(cm)
DĹŽKA
(m)
POČET KS
NA PALETE
FARBA
100
50
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
BEZ DPH €/KS
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
BEZ DPH €/KS
0,80
40,00 €
DB THERM - OCHRANA FASÁD / KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
OBJ. ČÍSLO
POČET KS
V KARTÓNE
VALMIERA
OBJ. ČÍSLO
B9042VM
160
33 ks
biela
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/M2
BEZ DPH €/KS
0,92 €
46,20 €
97
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM
KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
10.19
Fasádny polystyrén EPS 70
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM - KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
Izolačný výrobok z expandovaného polystyrénu EPS 70F splňajúci normu EN 131623, ktorý je určený ako izolačná vrstva na použitie v kontaktných zateplovacích systémoch ETICS. Polystyrén EPS 100F je určený na rovnaký účel použitia tam, kde sú kladené zvýšené požiadavky
na pevnosť v tlaku. Je ľahko použiteľný a spracovateľný, má malú nasiakavosť a dlhú životnosť.
98
OBJ. ČÍSLO
HRÚBKA (cm)
ROZMER (m)
BALENIE (m2)
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z00063
1
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
Z00064
2
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
Z000652
7
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
Z000640
3
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
Z000653
8
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
Z00065
4
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
Z000654
9
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
Z000650
5
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
Z0006566
10
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
Z000651
6
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
Z00066
12
0,5 x 1
na vyžiadanie
biela
na vyžiadanie
OBJ. ČÍSLO
HRÚBKA (cm)
ROZMER (m)
BALENIE (m2)
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
10.37
Fasádny tanier KC so záslepkou
Termoizolačný materiál: Polystyrén, minerálna vlna
Podklad: prvky z dreva, OSB, drevotrieskové a drevovláknité
Materiál: polypropylén PP
OBJ. ČÍSLO
TYP
PRIEMER (mm)
POČET KS
V BALENÍ
Z5051
KC so záslepkou
64
100 ks
PREDAJNÁ VOC PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS BEZ DPH €/100 KS
0,088 €
8,80 €
10.19
PVC fréza na polystyrénovú zátku 70 mm
Výrobok pre montážne firmy zaoberajúce sa montážou kontaktných zateplovacích systémov. Frézka je prispôsobená tak, aby dokonale vyhĺbila otvor presného priemeru a hĺbky, aký má EPS zátka. Týmto spôsobom docielite zateplovací systém bez bodových mostov.
OBJ. ČÍSLO
PRIEMER (mm)
HRÚBKA (mm)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z000901
70
-
voľne
-
12,81 €
10.19
Polystyrénová zátka EPS
Izolačný výrobok z expandovaného polystyrénu EPS 70F pre zaslepenie zapustených hmoždiniek v kontaktných zateplovacích systémoch
ETICS. Je ľahko použiteľná a spracovateľná.
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
15
voľne
biela
0,14 €
15
200 ks
šedá
0,13 €
OBJ. ČÍSLO
PRIEMER (mm)
HRÚBKA (mm)
Z00091
70
Z00093
70
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
10.40
Tanierová hmoždinka Kl-10 KOELNER
Hmoždinka: kopolymér polypropylénu PP odolný proti oderu,
polyamid PA 6.0 (nylón).
Tŕň: polyamid PA 6.0 (nylón) modifikovaný skleneným vláknom
Dĺžka: 70 – 220 mm, ETA-07/0291
Termoizolačný materiál: Polystyrén EPS, XPS
Podklad: (A) – betón, (B) – kameň, plná tehla
Účinná kotviaca dĺžka: 25 mm
OBJ. ČÍSLO
TYP
DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
TYP
DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z00068
KI 70
70
250 ks
0,084 €
Z000686
KI 160
160
250 ks
0,179 €
Z000680
KI 90
90
250 ks
0,095 €
Z000687
KI 180
180
250 ks
0,189 €
Z000683
KI 120
120
250 ks
0,168 €
Z000688
KI 200
200
250 ks
0,189 €
Z000685
KI 140
140
250 ks
0,179 €
Z000689
KI 220
220
250 ks
0,200 €
10.43
Tanierová hmoždinka Kl-10N KOELNER
Termoizolačný materiál: Polystyrén EPS, XPS, minerálna vlna, korkové dosky, dosky z drevených vlákien
Podklad: (B) – kameň, plná tehla, (C) – dutinové tehly, (D) – betónové tvárnice s ľahčeným kamenivom, (E) – autoklávované pórobetóny.
05/2012
Účinná kotviaca dĺžka: 60 mm
Hmoždinka: kopolymér polypropylénu PP odolný proti oderu,
polyamid PA 6.0 (nylón).
Tŕň: galvanicky pozinkovaná oceľ
Hlava tŕňu: polyamid PA + GF.
Dĺžka: 120 - 340 mm, ETA-07/0221
OBJ. ČÍSLO
TYP
DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z4940
KI 120N
120
250 ks
0,121 €
OBJ. ČÍSLO
TYP
DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z4941
KI 140N
140
250 ks
0,132 €
Z4944
KI 200N
200
250 ks
0,176 €
Z4942
KI 160N
160
250 ks
0,143 €
Z4945
KI 220N
220
250 ks
0,209 €
Z4943
KI 180N
180
250 ks
0,149 €
Z4947
KI 260N
260
250 ks
0,341 €
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM
KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
OBJ. ČÍSLO
TYP
DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z0100
LTX-10 x 70
70
200 ks
0,074 €
Z0101
LTX-10 x 90
90
200 ks
0,084 €
Z0103
LTX-10 x 120
120
200 ks
0,095 €
Z0104
LTX-10 x 140
140
200 ks
0,116 €
Z0105
LTX-10 x 160
160
200 ks
0,126 €
Z0106
LTX-10 x 180
180
200 ks
0,137 €
Z0107
LTX-10 x 200
200
200 ks
0,147 €
Z0108
LTX-10 x 220
220
100 ks
0,158 €
Z0109
LTX-10 x 260
260
100 ks
0,168 €
Termoizolačný materiál: Polystyrén EPS, XPS
Podklad: (A) - betón, (B) - kameň, plná tehla,
(D) - betónové tvárnice s ľahčenou kameninou,
(E) - autoklávované pórobetóny
Hmoždinka - polypropylén PP
Tŕň - polyamid zosilnený skleným vláknom
Dĺžka: 70 - 260 mm
ETA-08/0172
Tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom LMX 10 WKRET-MET
OBJ. ČÍSLO
TYP
DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z0110
LMX-10 x 70
70
200 ks
0,126 €
Z0111
LMX-10 x 90
90
200 ks
0,158 €
Z0151
LMX-10 x 120
120
200 ks
0,189 €
Z0152
LMX-10 x 140
140
200 ks
0,210 €
Z0153
LMX-10 x 160
160
200 ks
0,242 €
Z0154
LMX-10 x 180
180
200 ks
0,263 €
Z0155
LMX-10 x 200
200
200 ks
0,284 €
Z0156
LMX-10 x 220
220
100 ks
0,326 €
Z0157
LMX-10 x 260
260
100 ks
0,389 €
TYP
DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z0080
LFN 140
140
200 ks
0,126 €
Z0081
LFN 160
160
200 ks
0,147 €
Z0082
LFN 180
180
200 ks
0,158 €
Z0083
LFN 200
200
200 ks
0,168 €
Z0084
LFN 220
220
100 ks
0,179 €
Z0085
LFN 260
260
100 ks
0,200 €
Z0086
LFN 300
300
100 ks
0,210 €
TYP
DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z0088
LFM 140
140
200 ks
0,210 €
Z0089
LFM 160
160
200 ks
0,242 €
Z0090
LFM 180
180
200 ks
0,263 €
Z0091
LFM 200
200
200 ks
0,284 €
Z0092
LFM 220
220
100 ks
0,326 €
Z0093
LFM 260
260
100 ks
0,389 €
Z0094
LFM 300
300
100 ks
0,462 €
10.33
Termoizolačný materiál: Polystyrén EPS, XPS
Podklad: (B)- kameň, plná tehla, (C) - dutinové tehly
Hmoždinka – polypropylén PP
Tŕň – polyamid zosilený skleným vláknom
Dĺžka: 140 – 300 mm
ETA-06/0105
Tanierová hmoždinka s kovovým tŕňom LFM 10 WKRET-MET
OBJ. ČÍSLO
10.34
Termoizolačný materiál: Polystyrén EPS, XPS,
minerálna vlna MW
Podklad: (A) - betón, (B) - kameň, plná tehla,
(D) - betónové tvárnice s ľahčenou kameninou,
(E) - autoklávované pórobetóny
Hmoždinka - polypropylén PP, Tŕň – oceľ
Dĺžka: 70 – 260 mm
ETA-08/0172
Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom LFN 10 WKRET-MET
OBJ. ČÍSLO
10.34
10.33
Termoizolačný materiál: Polystyrén EPS, XPS,
minerálna vlna MW
Podklad: (B) - kameň, plná tehla, (C) - dutinové
tehly
Hmoždinka - polypropylén PP
Tŕň - oceľ
Dĺžka: 140 - 300 mm
ETA-06/0105
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
FUNKCIA HMOŽDINIEK
N
a vonkajší zateplovací kompozitný systém pôsobí
celá rada vplyvov, ktoré môžu narušiť stabilitu systému.
Proti týmto účinkom je nutné systémy zabezpečiť.
Zaťaženie vetrom: Predpokladá sa, že riziko silných víchric, a tým aj riziko veľkých škôd bude celosvetovo
narastať. Hmoždinky zvyšujú bezpečnosť!
Hydrotermické vplyvy: Vplyvom kolísania teplôt a vlhkosti vnútri kontaktného zateplovacieho systému
dochádza k naťahovaniu alebo zmršťovaniu povrchovej vrstvy, a tým k vydúvaniu stredu (ohrev) alebo
k zdvihnutiu okrajov (ochladenie) dosiek.
Zaťaženie vlastnou hmotnosťou: Hmotnosť vonkajšej vrstvy KZS je prenášaná šmykovou pevnosťou
izolantu a lepiacim tmelom (zaťaženým šmykom) na podklad. Hmoždinky zabezpečujú tlakom na lepiaci
tmel prenos trenia medzi izolantom a lepiacim tmelom popr. medzi lepiacim tmelom a stenou. Hmoždinka
neprenáša žiadne ohybové zaťaženie!
Vonkajší ohrev
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM - KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom LTX 10 WKRET-MET
Vnútorné ochladenie
99
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM
KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM - KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
Soklový profil AL, Spojka soklových profilov,
Vymedzovacia podložka
100
SOKLOVÝ
PROFIL
10.70, 10.90,
10.91
Soklový profil AL - Je hliníková soklová lišta s odkvapničkou. Tento profil zaisťuje presné založenie a pohľadovo čisté orámovanie zateplovacieho systému. Hliníkový plech 0,8 mm zaručuje odolnosť proti prehrdzaveniu a odkvapová hrana zamedzuje vode vnikaniu za izolant.
Spojka sokolových profilov - Pre vzájomné spojenie soklových zakladacích a ukončovacích profilov spojka - upevňovací prvok.
Vymedzovacia podložka - Pre vyrovnanie nerovného podkladu a docielenie priamosti predovšetkým soklového (zakladacieho) profilu sa
odporúča používať vymedzovacie podložky vyrábané v niekoľkých hrúbkach, ktoré možno variabilne kombinovať.
Soklový profil AL
ŠÍRKA (cm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z000690
2
2
25 ks
hliník
2,57 €
Z000691
3
2
25 ks
hliník
2,76 €
Z000692
4
2
25 ks
hliník
3,04 €
Z000693
5
2
25 ks
hliník
3,30 €
Z000694
6
2
25 ks
hliník
3,60 €
OBJ. ČÍSLO
Z000695
7
2
25 ks
hliník
3,90 €
Z000696
8
2
25 ks
hliník
4,17 €
Z000697
9
2
25 ks
hliník
4,60 €
Z000698
10
2
25 ks
hliník
5,10 €
Z000699
11
2
25 ks
hliník
5,20 €
OBJ. ČÍSLO
Z0006991
12
2
25 ks
hliník
7,40 €
Z00069911
14
2
10 ks
hliník
7,81 €
Z0006992
15
2
10 ks
hliník
Z00069921
16
2
10 ks
Z0006993
20
2
10 ks
OBJ. ČÍSLO
SPOJKA
VYMEDZOVACIA
PODLOŽKA
Spojka soklových profilov
DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z4050
30
100 ks
0,13 €
Z4051
1000
10 ks
2,00 €
ŠÍRKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z4060
2
50 ks
0,10 €
Z4061
3
50 ks
0,10 €
8,20 €
Z4062
4
50 ks
0,10 €
hliník
10,21 €
Z4063
5
50 ks
0,10 €
hliník
10,21 €
Z4064
10
50 ks
0,12 €
Vymedzovacia podložka
10.80
Odkvapnica LO s tkaninou
PVC odkvapnica odolná alkalickému prostrediu so sklovláknitou tkaninou. Používa sa na zabezpečenie pevného spojenia zakladacieho profilu
s tepelným izolantom v kontaktnom zateplovacom systéme - ETICS. Zamedzuje tak vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na zakladacie
profily. Profil svojou výraznou odkvapnicou zaisťuje dokonalý odvod vody zo systému a zamedzuje vnikaniu vlhkosti pod izolant.
OBJ. ČÍSLO
DĹŽKA (m)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z4000
2,5
50 ks
6,60 €
Kombi lišta rohová (AL) s tkaninou
Kombi lišta rohová (PLAST) s tkaninou
10.71
10.72
Ide o hliníkové alebo plastové kašírované lišty do zateplovacích systémov. Rohový profil obsahuje sklotextilnú mriežku na vystuženie rohov
zateplovacích systémov. Kvalitná sklotextilná mriežka zaisťuje jednoduché napojenie na armovanie fasády.
OBJ. ČÍSLO
TYP
ŠÍRKA x ŠÍRKA (cm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z00071
AL
10 x 10
2
100 ks
1,25 €
Z00072
AL
10 x 10
2,5
50 ks
1,54 €
Z00075
PLAST
10 x 10
2
100 ks
1,25 €
Z00076
PLAST
10 x 10
2,5
50 ks
1,54 €
Kombi lišta rohová (AL) s tkaninou VERTEX
Kombi lišta rohová (PLAST) s tkaninou VERTEX
10.71V
10.72V
Ide o hliníkové kaširované lišty do zateplovacích systémov. Rohový profil obsahuje sklotextilnú mriežku na vystuženie rohov zateplovacích
systémov. Kvalitná sklotextilná mriežka zaisťuje jednoduché napojenie na armovanie fasády.
05/2012
DĹŽKA (m)
POČET KS
V BALENÍ
10 x 10
2
100 ks
1,28 €
10 x 10
2,5
50 ks
1,58 €
OBJ. ČÍSLO
TYP
ŠÍRKA x ŠÍRKA (cm)
Z00079
AL
Z000791
AL
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z00078
PLAST
10 x 10
2
100 ks
1,28 €
Z000781
PLAST
10 x 10
2,5
50 ks
1,58 €
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM
KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
Je určený na vytvorenie pevného, ale dilatujúceho spoja pri napájaní vonkajšieho kontaktného zateplovacieho systému na rám okennej
výplne. Výhodou profilu je dvojitá armovacia vrstva v mieste maximálneho namáhania. Odpadá tmelenie škár, zabraňuje poškriabaniu rámov
okien a nedochádza k znečisteniu otvorových výplní predovšetkým v čase aplikácie omietky.
DĹŽKA
(m)
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
TYP
Z3000
LT plast PVC 100 x 100 mm
2
50 ks
3,63 €
Z2999
LT plast PVC 100 x 100 mm
2,5
50 ks
4,00 €
Z3003
VLT - 2H plast PVC
2
20 ks
3,63 €
Z3001
VLT - 2H plast PVC
2,5
20 ks
4,51 €
Z3002
LPE plast PVC
2
100 ks
5,50 €
Z3090
s tkaninou 6 x 100 mm
2,4
20 ks
5,65 €
Z3091
s tkaninou 9 x 100 mm
2,4
20 ks
6,09 €
Z3089
bez tkaniny 6 x 100 mm
2,4
60 ks
4,36 €
Z3092
bez tkaniny 9 x 100 mm
2,4
30 ks
4,80 €
Z3080
CATNIC lamela
2,4
60 ks
8,43 €
Z3072
EKO 2,4 m
2,4
50 ks
6,31 €
Catnic
s tkaninou
bez tkaniny
LPE
VLT
LT plast
10.81
Okenný profil US8
Okenný profil US8 so špeciálne upravenou zadnou hranou k vytváraniu ideálne rovných a funkčných okenných špaliet pre zateplovacie systémy ETICS. Ide o inováciu okenného profilu, jeho hlavnou prednosťou je, že omietka v mieste napojenia na profil nepraská a nevznikajú v nej
nežiaduce trhliny. Vytvára sa tak dilatujúce a spoľahlivé dlhodobé funkčné napojenie omietky k rámom okien a dverí.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Z3045
100 mm
1,4 m
50 ks
2,36 €
Z3046
100 mm
1,6 m
50 ks
2,68 €
Z3047
100 mm
2,4 m
50 ks
3,96 €
• Do alkalického prostredia
• Zvyšuje kvalitu zateplovacích systémov ETICS
• Zvýšená zadná hrana so špeciálnym hrebeňovým zakončením
zamedzuje vzniku prasklín v napojení omietky na profil
• US8 je vybavený hranou pre presné zaťaženie lepidla
• Profil je nepriznaný a je vhodný do farebných omietok
• Ultrazvuková technológia vytvára medzi tkaninou a profilom
pevný spoj, ktorý znemožňuje oddelenie tkaniny od profilu
08.09
Lešenárska sieť
Po dobu murárskych prác, tlmí slnečný svit a tým chráni pred nadmerným vysychaním pri nanášaní tenkovrstvých omietok, štukatérskych
prác a pod. Zároveň zabezpečuje bezpečnú prácu na lešení i pod ním. Chráni chodcov pred pádom drobného stavebného materiálu a sutín
z lešenia.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x DĹŽKA (m)
HRÚBKA (µm)
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B9360FOL
2,5 x 20
80
voľne
45,74 €
Ochranná samolepiaca fólia na okná a dvere LDPE
08.02
Špeciálna jednostranná LDPE ochranná fólia určená k ručnému zakrytiu plôch náchylných na znečistenie alebo poškodenie ako
sú: lakované kovy a drevo, sklenené výplne okien, priesvitné alebo číre materiály na báze plastov polykarbonát (PC), PP, PE, Lexan,
plexi, ktoré sú náchylné na poškriabanie pri doprave a montáži. Neobsahuje rozpúšťadlá ani chlór. Napriek výbornej priľnavosti ľahko
odstrániteľná z chráneného povrchu.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B980FOL
500
75
voľne
modrá
17,33 €
08.19b
Fasádna páska STRONG
Je maliarska a fasádna páska, odolná UV - žiareniu, špeciálne vyvinutá na profesionálne použitie. Ľahko odstrániteľná 30 dní po aplikácii
bez zanechania lepidla. Na vytváranie rovných prechodov v omietke. Vďaka skvelej priľnavosti možno vytvoriť ostré línie. Na širokú paletu rôznorodých povrchov, zahrňujúcich: predtým natreté steny a stropy, sokle, zárubne a rámy okien lakované / fermežované drevené
časti, kovové kľučky a závesy dverí, plastové časti, keramické a kamenné obklady alebo pulty, sklo, zrkadlá, podlahové lišty, kovania,
nerezové prvky, omietky, tehly, betón, drevo, obklady a dlažbu a mnoho ďalších. Nosičom je LDPE / textilná mriežka s UV filtrom.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B7060MA
48
20
voľne
oranžová
3,13 €
B7061MA
50
25
voľne
oranžová
3,20 €
B7062MA
50
50
voľne
oranžová
5,51 €
Charakteristika
EKO
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM - KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
10.81
Okenný profil pre zateplovacie systémy
• Pre vytváranie rovných prechodov v omietke
• Odolná UV žiareniu
• Ľahko odstrániteľná 7 dní od aplikácie
• Fasádna páska STRONG má zvýšenú prídržnosť k fasádnym
omietkam
101
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM - KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
VONKAJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁD DB THERM
KOMPONENTY NA ZATEPLOVANIE FASÁD
102
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
VONKAJŠÍ TEPELNO-IZOLAČNÝ
KOMPOZITNÝ SYSTÉM DEN BRAVEN
Z
ateplovacie systémy Den Braven sú moderné, kontaktné zateplovacie systémy vykonávané predovšetkým na vonkajšom plášti budov
a sú určené na zateplovanie fasád stavaných objektov, rekonštruovaných i historických budov, ale i suchých novostavieb. Možno ho
použiť na rôzne typy objektov určených ako na bývanie (rodinné domy, bytové a panelové budovy), tak na objekty občianskej vybavenosti
(administratívne budovy, nemocnice, školy a škôlky a i.) V súčasnosti Den Braven ponúka dva ucelené, certifikované zateplovacie systémy,
ktoré spĺňajú pokyny ETAG 004 pre udelenie Európskeho technického schválenia ETA a sú k nim vydané ES – certifikáty.
Kontaktný zateplovací systém Den Braven
THERM STYRO
Kontaktný zateplovací systém Den Braven
THERM MINERAL
Je vonkajší tepelno-izolačný kompozitný systém, v ktorom tepelno-izolačnú funkciu plnia dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70F alebo 100F. Klasifikácia podľa STN EN
13501-1 je B-s1, d0.
Je vonkajší tepelno-izolačný kompozitný systém, v ktorom tepelno-izolačnú funkciu plnia dosky z minerálnej vaty s pozdĺžnym vláknom a tuhosťou TR 15. Uplatnenie zateplovacieho
systému je predovšetkým pri výškových budovách s výškou
nad 22,5 m z dôvodu splnenia požiarneho hľadiska. Klasifikácia podľa STN EN 13501-1 je A2-s1, d0.
Výhody:
Efektívne vykurovanie, zníženie spotreby tepla na vykurovanie a tým i produkcie CO2, široká škála farebných odtieňov pri výbere konečnej
povrchovej úpravy, certifikované výrobky a osvedčený systém zodpovedajúci požiadavkám EU, zákazník môže žiadať dotáciu z programu
Zelená úsporám.
Zateplovanie objektu a dôvody zateplenia
Z dôvodu neustáleho zvyšovania nákladov na vykurovanie, je v posledných rokoch stále viac aktuálna myšlienka zateplenia objektu.
Zabraňuje tepelným stratám, a tým znižuje spotrebu tepla na vykurovanie a prevádzku objektu. Zateplením objektu sa vytvára tepelnoizolačný štít, ktorý eliminuje úniky cez slabé miesta. Zároveň sa musí zabezpečiť dostatočné vetranie užívaných interiérov, predovšetkým
tých s nadmernou produkciou vlhkosti (kúpeľne, sušiarne, kuchyne a i.).
TECHNICKÉ DÔVODY - Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje asi 70% z celkového množstva odobranej energie len na vykurovanie.
Táto energia postupne uniká do vonkajšieho prostredia jednotlivými konštrukciami (obvodové steny, stropy, podlaha, strecha, okná a dvere).
HYGIENICKÉ HĽADISKO - Jedným z podstatných dôvodov je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok vo vnútri objektu. Často sa
stáva, že na studenom povrchu nezateplených stien dochádza v mnohých prípadoch k výskytu nežiaducich húb a plesní. Zateplená stena
sa v porovnaní s nezateplenou vyznačuje vyššou vnútornou povrchovou teplotou a na jej povrchu preto dochádza k výskytu nežiaducich
a hygienicky nevyhovujúcich mikroorganizmov.
ESTETICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HĽADISKO - Zateplením obvodového plášťa dostáva budova okrem nového vzhľadu i nový ochranný
obal, odolnejší voči pôsobeniu nepriaznivým vonkajším vplyvom (dážď, prach, UV žiarenie a i.). Zateplením získavajú staršie domy nový,
esteticky príťažlivejší vzhľad, čím mizne z okolia stará šedivá zástavba.
EKOLOGICKÉ HĽADISKO - Zateplenie má priaznivý vplyv na životné prostredie znížením spotreby energie na vykurovanie a znížením škodlivých látok vypúšťaných do ovzdušia.
EKONOMICKÉ DÔVODY - Znížite prevádzkové náklady a tým sa Vám znížia každoročné výdaje na teplo v zimnom období, prípadne na
klimatizáciu v letnom období. Znížením spotreby tepla na vykurovanie môžete v budúcnosti inštalovať menší, finančne výhodnejší
a účinnejší zdroj tepla. Tam kde skôr vzhľadom k veľkým tepelným stratám na objekte nebolo možné použitie zásobníka paliva, akumulačných nádrží či tepelných čerpadiel, pretože by mali veľký objem alebo výkon, si ich dnes môžete dovoliť inštalovať. Týmto krokom
dosiahnete hospodárnejšej prevádzky a výsledná úspora na vykurovanie tak predstavuje cca 30 až 40%. Pri objektoch murovaných z plných
pálených tehál alebo miešaných murív je investícia do zateplovacieho systému dokonca ešte výhodnejšia, pretože straty cez obvodové
konštrukcie dosahujú až 60%. Tým sa samozrejme skráti aj návratnosť investícií.
05/2012
PROFILY PROTEKTOR
Den Braven je exkluzívnym
partnerom nemeckého výrobcu
profilov značky Protektor ®.
PROFILY PROTEKTOR
Roh s PVC hranou
8 mm 1023
10.11a
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7000
2,5 m x 8 mm - 1023
15 ks
3,73 €
Z7001
3,0 m x 8 mm - 1023
15 ks
4,47 €
Sokel s odkvapničkou
10 mm s ochranou
z PVC 1227
OBJ.
ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7002
2,5 m x 15 mm - TAHOKOV
1028"Z"
15 ks
3,30 €
Z7003
3,0 m x 15 mm - TAHOKOV
1028"Z"
15 ks
3,96 €
Sokel s odkvapničkou
14 mm s ochranou
z PVC 1225
OBJ.
ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
10.14b
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
5,28 €
Z7006 2,5 m x 14 mm - ochr. PVC 1225 25 ks
5,63 €
6,33 €
Z7007 3,0 m x 14 mm - ochr. PVC 1225 25 ks
6,75 €
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
10.14c
Dilatácia pre rovné
plochy 10 mm s PVC
prvkom 7501
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
Z7008 2,5 m x 20 mm - ochr. PVC 1229 25 ks
5,72 €
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7009 3,0 m x 20 mm - ochr. PVC 1229 25 ks
6,87 €
Z7027
3,0 m x 10 mm - 7501
Dilatácia pre rovné
plochy 14 mm s PVC
prvkom 7503
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7028
3,0 m x 14 mm - 7503
10.17b
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
10 ks
Roh guľatý
10 mm 1005
27,41 €
10.03a
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
10.17a
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
10 ks
Roh ostrý
10 mm 10077
27,17 €
10.01
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7010
2,50 m x 10 mm - 10077
25 ks
1,11 €
Z7011
2,75 m x 10 mm - 10077
25 ks
1,23 €
Z7012
3,00 m x 10 mm - 10077
25 ks
1,34 €
Rýchloomietnik
6 mm 1106 “Z“
10.05a
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7015
2,0 m x 6 mm - 1106"Z"
50 ks
0,83 €
Z7016
2,5 m x 6 mm - 1106"Z"
50 ks
1,04 €
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7013
2,5 m x 10 mm - 1005
25 ks
1,17 €
Z7017
2,6 m x 6 mm - 1106"Z"
50 ks
1,08 €
Z7014
3,0 m x 10 mm - 1005
25 ks
1,40 €
Z7018
3,0 m x 6 mm - 1106"Z"
50 ks
1,24 €
Rýchloomietnik
10 mm 1105
PROFILY PROTEKTOR
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
OBJ.ČÍSLO
Z7005 3,0 m x 10 mm - ochr. PVC 1227 25 ks
OBJ.
ČÍSLO
10.05b
Profil pre suchú
výstavbu 3 mm MMG 28
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
10.07
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7019
2,5 m x 10 mm - 1105
50 ks
1,26 €
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7020
2,6 m x 10 mm - 1105
50 ks
1,31 €
Z7022
2,5 m x 3 mm - MMG 28
50 ks
1,42 €
Z7021
3,0 m x 10 mm - 1105
50 ks
1,51 €
Z7023
3,0 m x 3 mm - MMG 28
50 ks
1,70 €
Roh zaoblený
12 mm 1038 “Z“
10.03b
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7025
2,5 m x 12 mm - 1038"Z"
25 ks
1,66 €
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7026
3,0 m x 12 mm - 1038"Z"
25 ks
2,00 €
Z7029
2,5 m x 3 mm - 1236
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7030
2,5 m x 6 mm - 1216
10.09b
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
25 ks
2,33 €
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
Ukončovací profil
3 mm 1236
OBJ.ČÍSLO
Ukončovací profil
6 mm 1216
05/2012
10.11b
Z7004 2,5 m x 10 mm - ochr. PVC 1227 25 ks
Sokel s odkvapničkou
20 mm s ochranou
z PVC 1229
104
10.14a
Roh s PVC hranou
15 mm 1028 “Z“
10.09a
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
25 ks
Ukončovací profil
9 mm 1211
OBJ.ČÍSLO
ROZMERY: DĹŽKA x ŠÍRKA - TYP
Z7031
2,5 m x 9 mm - 1211
2,27 €
10.09c
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V BALENÍ BEZ DPH €/KS
25 ks
2,39 €
MALIARSKY
PROGRAM
MALIARSKY PROGRAM
07.77
Interiérová farba super biela
Na interiérové nátery hladkých i štukových omietok s požiadavkou vysokej belosti. Maľovanie drevotrieskových a sadrokartónových dosiek (pri vhodnom pomere riedenia). Klasické
nátery tehlového muriva, betónových panelov. Nátery štrukturálnych tapiet a tapiet zo sklených vlákien. Prekrývanie
akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom. Vysoká krycia
schopnosť a oteruvzdornosť. Odolná proti cigaretovému dymu
- dlhodobo žiarivo biela - vhodná na nátery spoločenských
miestností a salónov. Tónovateľná bežnými kolorovacími farbami. Výdatnosť 4 – 6 m2.
FARBA: biela - belosť 92%
OBJ. ČÍSLO
OBAL
POČET KS
NA PALETE
OBSAH
Fungicídna
penetrácia
06.99
Na fungicídne nátery savých podkladov (sadrokartónové,
vláknocementové či drevotrieskové dosky, vnútorné a vonkajšie vápennocementové omietky a betón) zabraňujúci vzniku plesní. Má fungicídne účinky, konzervuje striedavo zavlhnuté podklady proti rastu plesní. Súčasne spevňuje podklad
a zjednocuje nasiakavosť podkladu pre nanášanie maliarskych a fasádnych farieb. Približná spotreba 250 ml/m2.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím
si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
FARBA: mliečne biela
T121N
vedro
7,5 kg
75 ks
9,70 €
OBJ. ČÍSLO
T124N
vedro
15 kg +3 kg
40 ks
18,11 €
T061
Interiérová farba
na sadrokartóny
07.71
Na interiérové nátery sadrokartónových dosiek všetkých výrobcov. Nátery drevotrieskových, drevovláknitých, cemento-pieskových a sadrokartónových dosiek. Klasické nátery
vápenno-cementových omietok, tehlového muriva, betónových panelov. Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za
účelom dosiahnutia zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym
náterom. Vysoká krycia schopnosť a oteruvzdornosť. Odolná
proti cigaretovému dymu - dlhodobo žiarivo biela, vhodná na
nátery spoločenských miestností a salónov. Tónovateľná bežnými kolorovacími farbami. Výdatnosť 3 – 5 m2.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
fľaša
1l
18 ks
2,27 €
Maliarska akrylátová
penetrácia
07.76
Na zjednotenie savosti rôznych podkladov pod fasádne
a maliarske interiérové náterové hmoty, penetračné nátery
cemento-vápenných a brizolitových omietok a betónových
panelov. Penetračné nátery sadrokartónových, drevotrieskových a cemento-trieskových dosiek. Je možné použiť aj ako
finálny impregnačný náter fasádnych omietok, betónov,
strešných krytín z tašiek alebo eternitu, penetračného náteru
pod akrylátové tmely vrátane tmelov S-T1 a S-T5. Výdatnosť
4,5 – 16 m2/l pri riedení 1:0.
BARVA: mliečne biela
FARBA: biela - belosť 92%
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V KARTÓNE BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
T05
fľaša
1l
18 ks
1,67 €
T143N
vedro
15 kg +3 kg
40 ks
18,11 €
T06
kanyster
5l
voľne
7,46 €
07.75
Maliarsky náter
Na klasické interiérové nátery hladkých i štukových omietok. Nátery drevotrieskových, drevovláknitých a cementotrieskových dosiek. Klasické nátery vápenno-cementových
omietok, tehlového muriva, betónových panelov. Prekrývanie akrylových tmelov Den Braven za účelom dosiahnutia
zhodného vzhľadu s okolitým maliarskym náterom. Odolný
proti cigaretovému dymu, vhodný na nátery spoločenských
miestností. Tónovateľný bežnými kolorovacími farbami. Výdatnosť 6 – 8 m2.
Sct. Croix napúšťací
olej
07.79
Na vonkajšie i vnútorné nátery záhradného nábytku z teakového dreva, domového nábytku, stolov a stoličiek, drevených
obkladov stropov a stien, drevených podláh, prahov a zábradlí
vyrobeného z mäkkého či tvrdého dreva. Napúšťací olej Sct.
Croix je čistý prírodný produkt na báze ľanových olejov, čínskeho drevného oleja a prírodných živíc pre dlhodobú ochranu a zvýraznenie štruktúry dreva nanášaný iba v jednej vrstve.
Ďalšie vrstvy zvýšia ochranu pred dlhodobým pôsobením
klimatických vplyvov. Výdatnosť 20 m2/l pri jednej vrstve.
FARBA: biela
POČET KS PREDAJNÁ VOC
NA PALETE BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
T08
plechovka
1l
voľne
medovo hnedá
9,20 €
T213N
vedro
7 kg
75 ks
5,64 €
T080
plechovka
1l
voľne
teak
9,20 €
T216N
vedro
14 kg +1 kg
40 ks
8,88 €
T082
plechovka 2,5 l
voľne
medovo hnedá
16,59 €
20.15
20.14
Penetračný epoxy náter, Podlahový epoxy náter
MALIARSKY PROGRAM
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Je dvojzložkový penetračný epoxidový náter určený k bezprašnej úprave savých, poréznych podkladov ako sú: betón, murivo, omietky,
sadrokartón pred nanášaním krycej vrstvy Podlahového epoxy náteru. Pre bezprašné úpravy extrémne savých, poréznych podkladov ako sú:
betón, murivo, omietky, sadrokartón a i. Vhodný pre výrobne haly, montážne dielne, strojovne, manipulačné rampy, sklady, garáže, kotolne,
výmenníky, servisy a opravovne.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
T6001
plechovka
(Penetračný)
4 kg + 0,4 kg
84 ks
transparentná
36,86 €
T6000
plechovka
(Podlahový)
5 kg + 1 kg
60 ks
svetlo šedá RAL 7035
67,10 €
Charakteristika
• Zjednocuje kvalitu povrchu, zaisťuje jeho spevnenie
• Zvyšuje mechanické vlastnosti - pevnosť a oteruvzdornosť
• Zvyšuje chemickú odolnosť a odolnosť proti vode
• Vytvára bezprašnú povrchovú úpravu
• Predlžuje životnosť následných náterov
• Obsahuje reaktívne prísady
RAL 1017
RAL 1018
RAL 2000
RAL 3011
RAL 3020
RAL 5012
RAL 5015
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6032
RAL 7001
RAL 7032
RAL 7035
RAL 7040
RAL 7045
RAL 9010
štandardná
farba
Štandardne dodávanou farbou je RAL 7035. Vzorkovník obsahuje najčastejšie individuálne objednávané farby. Objednať je možné akúkoľvek
farbu podľa RAL vzorkovníka, v min. výrobnej dávke 108 kg/farba. Informujte sa u svojho obchodného zástupcu.
106
05/2012
PÁSKY A OBALOVÉ
MATERIÁLY
MASKOVACIE KREPOVÉ PÁSKY / str. 108
TEXTILNÉ LEPIACE A LEMOVACIE PÁSKY / str. 109
PE LEPIACE A TESNIACE PÁSKY / str. 110
VÝSTRAŽNÉ A BARIÉROVÉ PÁSKY / str. 111
PÁSKY PROFI / str. 112
ZAKRÝVACIE FÓLIE A PLACHTY / str. 112 – 113
OBALOVÉ MATERIÁLY / str. 114
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY
MASKOVACIE KREPOVÉ PÁSKY
Maskovacia krepová páska 60°C
Maskovacia krepová páska 80°C
08.20b
08.20
Na ochranu rôznych povrchov v stavebníctve a v priemysle pred zne- Maskovacia krepová páska 60°C
čistením plôch alebo mechanickým poškodením. Používa sa pri lakýrPOČET KS
nických, natieračských alebo maliarskych prácach. Odolná voči tepel- OBJ. ČÍSLO ŠÍRKA (mm) DĹŽKA (m) V KARTÓNE
ným zmenám, farbám a rozpúšťadlám. Priľnavá k väčšine materiálom. B7001RL
19
50
48 ks
Nie je určená na drevené lakované povrchy. Pásku je nutné odstrániť B7011RL
25
50
36 ks
do 24 hodín po nalepení z dôvodu zamedzenia prilepenia lepidla na B7021RL
30
50
32 ks
povrch. Nosičom je impregnovaný krepový papier vybavený špeciálB7031RL
38
50
24 ks
nym súvislým lepivým gumovým filmom. Tepelná odolnosť pásky do
B7041RL
50
50
24 ks
+60°C (+80°C). Aplikovať pásku je možné v rozsahu 0°C až +40°C.
Maskovacia krepová páska 80°C
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
svetlo žltá
0,90 €
svetlo žltá
1,16 €
svetlo žltá
1,35 €
svetlo žltá
1,67 €
svetlo žltá
2,23 €
Maskovacia krepová páska 60°C voľne
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA
(mm)
DĹŽKA
(m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B700MA
19
50
48 ks
svetlo žltá
1,05 €
B7001RLV
19
50
48 ks
svetlo žltá
0,80 €
B701MA
25
50
36 ks
svetlo žltá
1,29 €
B7011RLV
25
50
36 ks
svetlo žltá
1,05 €
B702MA
30
50
32 ks
svetlo žltá
1,50 €
B7021RLV
30
50
32 ks
svetlo žltá
1,22 €
B703MA
38
50
24 ks
svetlo žltá
1,88 €
B7031RLV
38
50
24 ks
svetlo žltá
1,53 €
B704MA
50
50
24 ks
svetlo žltá
2,51 €
B7041RLV
50
50
24 ks
svetlo žltá
2,06 €
08.18
Maliarska páska modrá UV
Je maliarska a fasádna páska, odolná UV žiareniu, špeciálne vyvinutá na profesionálne použitie. Pomocou tejto pásky ľahko vytvoríte
rovné prechody v omietke i maľbe. Vďaka výbornej priľnavosti možno vytvoriť čisté a rovné okraje – pri maľovaní farba nepodteká. Priľne
na mnoho rôznorodých povrchov, zahrňujúcich: skôr natreté steny a stropy, sokle, zárubne a rámy okien lakované / fermežované drevené
časti, kovové kľučky a závesy dverí, plastové časti, keramické a kamenné obklady alebo pulty, sklo, zrkadlá, podlahové lišty, kovanie,
nerezové prvky, omietky, tehly, betón, drevo, obklady a dlažbu a mnoho ďalších. Nosičom je krepový papier s UV filtrom, ktorý je vybavený špeciálnym súvislým, lepivým, bezrozpúšťadlovým kaučukovým
POČET KS
PREDAJNÁ VOC
lepidlom pre profesionálne použitie. Tepelná odolnosť pásky -10°C
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
FARBA
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
až +60°C.
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY - MASKOVACIE KREPOVÉ PÁSKY
108
FARBA
B7053
38
50
24 ks
modrá
3,57 €
B7054
48
50
24 ks
modrá
4,28 €
08.20c
Maskovacia páska na zakrivené plochy
Na ochranu rovných plôch a rôzne zakrivené povrchy v stavebníctve a v priemysle pred postriekaním alebo mechanickým poškodením.
Pásku možno vďaka vysoko krepovému papieru veľmi ľahko tvarovať do polomerov a kruhov. Používa sa pri lakýrnických, natieračských alebo
maliarskych prácach. Odolná voči tepelným zmenám, farbám a rozpúšťadlám. Priľnavá k väčšine materiálom. Nie je určená na drevené
lakované povrchy. Pásku je nutné odstrániť do 24 hodín po nalepení
POČET KS
PREDAJNÁ VOC
z dôvodu zamedzenia prilepenia lepidla na povrch. Nosičom je imOBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
FARBA
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
pregnovaný krepový papier vybavený špeciálnym súvislým lepivým
B7049
19
50
48 ks
žltá
1,34 €
gumovým filmom. Tepelná odolnosť pásky do +40°C (krátkodobo
B705
25
50
36 ks
žltá
1,82 €
až +60°C). Aplikovať pásku je možné v rozsahu 0°C až +40°C.
B7051
38
50
24 ks
žltá
3,65 €
B7052
50
50
24 ks
žltá
4,12 €
08.21
Profi UV odolná maskovacia páska
Na ochranu drevených a kovových povrchov pri výrobe, montáži okien a dverí (pred PUR penou) a pri omietaní. Široké uplatnenie v stavebníctve a v priemysle (pred postriekaním plôch alebo mechanickým poškodením) pri lakýrnických, natieračských alebo maliarskych
prácach. Odolná voči tepelným zmenám, farbám a rozpúšťadlám. Priľnavá k väčšine materiálom. Pásku je nutné odstrániť do 7 dní po
nalepení z dôvodu zamedzenia prilepenia lepidla na povrch. NoPOČET KS
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
FARBA
sičom je mäkčené drážkované PVC s UV filtrom, ktoré je vybavené
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
špeciálnym súvislým lepivým gumovým filmom pre profesionálne
B7091MA
30
33
60 ks
žltá
1,82 €
použitie. Celková hrúbka: 0,15 mm, pevnosť proti pretrhnutiu: 40 N
B709MA
38
33
48 ks
žltá
2,61 €
/ 25 mm, priľnavosť na kov: 4 N / 25 mm. Tepelná odolnosť pásky
B707MA
48
33
36 ks
žltá
3,14 €
-20°C až +80°C. Aplikovať pásku je možné od +5°C.
B708MA
50
33
36 ks
žltá
3,15 €
08.19b
Fasádna páska STRONG
Je maliarska a fasádna páska, odolná UV - žiareniu, špeciálne vyvinutá pre profesionálne použitie. Ľahko odstrániteľná 30 dní
od aplikácie bez zanechania lepidla. Na vytváranie rovných prechodov v omietke. Vďaka skvelej priľnavosti možno vytvoriť ostré
línie. Na širokú paletu rôznorodých povrchov, zahrňujúcich: skôr natreté steny a stropy, sokle, zárubne a rámy okien lakované
/ fermežované drevené časti, kovové kľučky a závesy dverí, plastové časti, keramické a kamenné obklady alebo pulty, sklo,
zrkadlá, podlahové lišty, kovania, nerezové prvky, omietky, tehly, betón, drevo, obklady a dlažbu a mnoho ďalších. Nosičom je
LDPE / textilná mriežka s UV filtrom.
05/2012
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B7060MA
48
20
volně
oranžová
3,13 €
B7061MA
50
25
volně
oranžová
3,20 €
B7062MA
50
50
volně
oranžová
5,51 €
Charakteristika
• Pre vytváranie rovných prechodov v omietke
• Odolná UV žiareniu
• Ľahko odstrániteľná 7 dní od aplikácie
• Fasádna páska STRONG má zvýšenú prídržnosť
k fasádnym omietkam
08.10
08.10a
Univerzálna textilná páska
Na všetky núdzové opravy alebo montáže a lepenie v interiéroch i exteriéroch v hobby sfére. Je pevná, vodeodolná, ľahko
a okamžite použiteľná. Nosičom je laminovaný polyetylén na bavlnenej textilnej mriežke s nánosom vysoko lepivého kaučukového filmu. Používa sa na bandážovanie a ovíjanie potrubia pri napojovaní tepelnej izolácie, opravy poškodených a roztrhnutých plachiet stanov, cielt a automobilových plachiet. Opravy roztrhnutých fóliovníkov, upevňovanie a fixácia chráničov
a pod. Drobné opravy v automobilovom priemysle, ako prasknuté hadice, poškodené káble. Celková hrúbka: 0,2 mm, pevnosť
proti pretrhnutiu: 35 N/cm2, priľnavosť na kov: 4 N/cm2. Tepelná odolnosť pásky -40°C až +80°C. Aplikovať pásku je možné
v rozsahu 0°C až +60°C.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B8031RL
25
10
72 ks
strieborná
1,11 €
B8041RL
50
10
36 ks
strieborná
1,67 €
B796TE
25
25
36 ks
strieborná
1,32 €
B797TE
30
25
36 ks
strieborná
1,67 €
B798TE
38
25
24 ks
strieborná
2,09 €
B799TE
50
25
18 ks
strieborná
2,75 €
B800TE
25
50
48 ks
strieborná
2,61 €
B8001TE
30
50
32 ks
strieborná
3,07 €
B801TE
38
50
32 ks
strieborná
3,80 €
B802TE
50
50
24 ks
strieborná
4,91 €
08.11
Textilná lemovacia páska (kobercová)
Na mnohostranné použitie v domácnosti, lemovanie alebo oblepovanie kobercov, omotávanie rukovätí náradia a náčinia, lepenie krabíc a pod.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B5352BD
48
10
voľne
šedá
2,75 €
B5351BD
48
50
voľne
šedá
13,36 €
08.30
Obojstranne lepiaca upevňovacia páska v krabičke
Na mnohostranné upevňovacie práce v hobby sfére. Ideálna na upevňovanie výstražných a informatívnych tabúľ a dekoratívnych predmetov. Okamžité upevňovanie firemných tabúľ na prezentáciách, výstavách a veľtrhoch. Fixácia lepených predmetov pri montáži ako lepenie
zrkadlových stien, menších zrkadiel do skríň a kúpeľni a pod. Vysokú lepivosť a priľnavosť k podkladu obstaráva špeciálny obojstranný
nános kaučukového lepidla na penovej PE páske. Pevnosť v ťahu (únosnosť): 100 N/cm2, pevnosť v strihu: 41 N/cm2, priľnavosť k podkladu:
27 N / 25 mm2. Tepelná odolnosť pásky -40°C až +70°C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu +10°C až +40°C.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x
HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x
HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B5202RL
15 x 1
5
20 ks
biela
1,77 €
B5201RL
15 x 1
10
20 ks
biela
3,24 €
B5262RL
19 x 1
5
20 ks
biela
2,40 €
B5261RL
19 x 1
10
20 ks
biela
3,97 €
B5322RL
25 x 1
5
20 ks
biela
3,24 €
B5321RL
25 x 1
10
20 ks
biela
5,30 €
B5212RL
15 x 2
5
20 ks
biela
2,61 €
B5211RL
15 x 2
10
20 ks
biela
5,61 €
B5272RL
19 x 2
5
20 ks
biela
3,24 €
B5271RL
19 x 2
10
20 ks
biela
6,24 €
B5332RL
25 x 2
5
20 ks
biela
4,25 €
B5331RL
25 x 2
10
20 ks
biela
8,09 €
08.30a
Obojstranne lepiaca upevňovacia páska v návinoch rolí
Na mnohostranné upevňovacie práce v domácnosti i v profi sfére. Ideálna na upevňovanie výstražných a informatívnych tabúľ a dekoratívnych
predmetov. Okamžité upevňovanie firemných tabúľ na prezentáciách, výstavách a veľtrhoch. Fixácia lepených predmetov pri montáži ako
lepenie zrkadlových stien, menších zrkadiel do skríň a kúpeľní a pod. Vysokú lepivosť a priľnavosť k podkladu obstaráva špeciálny obojstranný
nános kaučukového lepidla na penovej PE páske. Pevnosť v ťahu (únosnosť): 100 N/cm2, pevnosť v strihu: 41 N/cm2, priľnavosť k podkladu:
27 N / 25 mm2. Tepelná odolnosť pásky -40°C až +70°C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu +10°C až +40°C.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x
HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x
HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B5202BD
15 x 1
5
voľne
biela
1,46 €
B5261BD
19 x 1
10
voľne
biela
3,65 €
B5262BD
19 x 1
5
voľne
biela
1,81 €
B5321BD
25 x 1
10
voľne
biela
4,78 €
B5322BD
25 x 1
5
voľne
biela
2,38 €
B520BD
15 x 1
60
voľne
biela
16,91 €
B5201BD
15 x 1
10
voľne
biela
2,85 €
B526OB
19 x 1
60
voľne
biela
23,11 €
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY - TEXTILNÉ LEPIACE A LEMOVACIE / PE LEPIACE A TESNIACE PÁSKY
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY
TEXTILNÉ LEPIACE A LEMOVACIE / PE LEPIACE A TESNIACE PÁSKY
109
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY
PE LEPIACE A TESNIACE PÁSKY
08.60
Samolepiaca tesniaca páska do okien a dverí
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x
HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
B0001RL
9x2
20
25 ks
biela
1,92 €
B0002RL
9x2
20
25 ks
šedá
1,92 €
B0003RL
9x3
20
25 ks
biela
2,09 €
B0004RL
9x3
20
25 ks
šedá
2,09 €
Na tesnenie škár medzi rámami okien a dverí. Rýchlo a jednoducho utesní škáry a zamedzí prúdeniu vzduchu a prieniku chladu.
Tesnenie poklopov a krytov s požiadavkou na zabránenie prúdenia
vzduchu. Páska je vyrobená z mäkkého polyetylénu s jednostranným nánosom vysoko lepivého filmu. Odoláva vlhku, vode, prachu
a starnutiu. Tepelná odolnosť pásky -30°C až +80°C. Aplikovať
pásku je možné v rozsahu +15°C až +40°C.
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
08.62
Tesniace profily z EPDM gumy
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY - PE LEPIACE A TESNIACE PÁSKY
Na efektívne tesnenie škár medzi rámami okien a dverí. Samolepiace tesniace profily z kvalitnej EPDM gumy sú navrhnuté v rozdielnych K, P
a D profiloch tak, aby pokrývali širokú potrebu tesnenia rôznych škár. EPDM guma absolútne odoláva vplyvom vetra, UV žiareniu a nepriazni
počasia, nepraská ani nenapučí a zostáva elastická i po mnohých rokoch. Profil skvelo vyplňuje medzery, má štruktúru uzavretých pórov a teda
neabsorbuje vodu. Tepelná odolnosť pásky -50°C až +70°C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu +5°C až +25°C.
110
OBJ. ČÍSLO
PROFIL
TESNENIA
ŠÍRKA x HRÚBKA (mm)
x DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
B45500
K
9x4x6
32 ks
B45501
K
9x4x6
32 ks
biela
1,65 €
B475RL
K
9 x 4 x 100
hnedá
1,65 €
B476RL
K
9 x 4 x 100
B45502
P
9 x 5,5 x 6
32 ks
biela
1,74 €
B477RL
P
B45503
P
9 x 5,5 x 6
32 ks
hnedá
1,74 €
B478RL
B45504
D
9x8x6
32 ks
biela
2,05 €
B45505
D
9x8x6
32 ks
hnedá
2,05 €
FARBA
PROFIL ŠÍRKA x HRÚBKA (mm)
TESNENIA
x DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
voľne
biela
24,15 €
voľne
hnedá
24,15 €
9 x 5,5 x 100
voľne
biela
28,33 €
P
9 x 5,5 x 100
voľne
hnedá
28,33 €
B479RL
D
9 x 6 x 100
voľne
biela
33,08 €
B480RL
D
9 x 6 x 100
voľne
hnedá
33,08 €
08.64
Dverová tesniaca lišta JOLYFLEX
Je protiprievanová a protiprachová samolepiaca lišta. Vhodná pre hladké i mierne nerovné podlahy. Kefka je vyrobená
z jemných nylonových vlákien zalisovaných do oceľovej
drážky.
OBJ. ČÍSLO
DĹŽKA
(m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC PRODEJNÍ MOC
BEZ DPH €/KS BEZ DPH KČ/KS
B48400BD
1
blister
12 ks
B48401BD
1
blister
12 ks
biela
4,78 €
B48402BD
1
blister
12 ks
transparentná
4,78 €
hnedá
4,78 €
Charakteristika
• S jednoradovou kefou, bez pružiny
• Rozmer možno ľahko upraviť na mieru podľa potreby
• Na dlažbu, parkety, koberce i PVC
• Zabraňuje vniknutiu prachu do bytu
08.60a
Podkladová PE páska na zasklievanie
Na pružné vymedzenie bočnej vôle pri vkladaní hotových izolačných dvojskiel do rámov. Zároveň slúži ako výplňový materiál pod následnú
tmelovú vrstvu silikónu. Páska je vyrobená z mäkkého polyetylénu s jednostranným nánosom vysoko lepivého filmu. Odoláva vlhku, vode,
prachu a starnutiu. Tepelná odolnosť pásky -30°C až +80°C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu +15°C až +40°C.
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x
HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
biela
1,40 €
B1022PEB
9x4
20
24 ks
biela
1,98 €
šedá
1,40 €
B1023PEB
9x4
20
24 ks
šedá
1,98 €
33 ks
biela
1,61 €
B1024PEB
12 x 4
20
24 ks
biela
2,45 €
33 ks
šedá
1,61 €
B1025PEB
12 x 4
20
24 ks
šedá
2,45 €
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x
HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
B0001BD
9x2
20
33 ks
B0002BD
9x2
20
33 ks
B0003BD
9x3
20
B0004BD
9x3
20
Kobercová obojstranne lepiaca páska
08.40
Na lepenie a upevňovanie kobercov zvlášť na nesavé podklady, ako je napr. dlažba, linoleum, umakart a pod. Vyniká silnou priľnavosťou a lepivosťou k väčšine podkladových materiálom. Základ pásky je tvoPOČET KS
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
FARBA
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
rený polypropylénovým nosičom s obojstranným nánosom synteB812RL
25
50
40 ks
2,94 €
tického gumového lepidla. Hrúbka pásky: 0,11 mm, pevnosť v ťahu:
50 N / 25 mm2, priľnavosť na kov: 20 N / 25 mm2. Tepelná odolnosť
B813RL
50
5
80 ks
0,84 €
pásky -20°C až +70°C.
B814RL
50
10
60 ks
1,43 €
B815RL
50
25
30 ks
-
2,96 €
Kobercová obojstranne lepiaca páska s textilnou výstuhou
08.41
Na lepenie a upevňovanie kobercov zvlášť na nesavé podklady, ako je napr. dlažba, linoleum, umakart a pod. Vyniká silnou priľnavosťou
a lepivosťou k väčšine podkladových materiálom vrátane ocele. Základ pásky je tvorený textilným nosičom s obojstranným nánosom syntetického gumového lepidla. Hrúbka pásky: 0,22 mm, priľnavosť na kov:
POČET KS
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
FARBA
20 N / 25 mm2. Tepelná odolnosť pásky -20°C až +70°C.
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
05/2012
B816RL
50
5
80 ks
-
1,41 €
B817RL
50
10
60 ks
-
2,72 €
B818RL
50
25
30 ks
-
5,41 €
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY
VÝSTRAŽNÉ A BARIÉROVÉ PÁSKY / PÁSKY PROFI
08.90
Bariérová páska
ŠÍRKA
(mm)
DĹŽKA
(m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B711RL
70
500
voľne
červeno-biela
11,85 €
B712RL
100
100
voľne
červeno-biela
2,73 €
voľne
červeno-biela,
potlač ZÁKAZ VSTUPU
9,20 €
B7122RL
80
250
Na vyznačenie ochranného pásma – rizikové a nebezpečné miesta. Plní výstražnú funkciu pri označení nebezpečných miest ako sú výkopy, stavebné jamy, otvorené
šachty a násypy. Rýchle vymedzenie výkopov pri havárii
vody, plynu, káblových el. prípojok a kanalizácií. Tepelná
odolnosť pásky -30°C až +50°C.
08.01
Lepiaca páska výstražná
Na zvýšenie viditeľnosti nebezpečných hrán a ľahko prehliadnuteľných prekážok ako retardérov, podstupníc schodišťových stupňov, rámp
bezbariérových prístupov, lemovanie vrát nakladacích rámp uľahčujúcich orientáciu pri cúvaní áut, nosných častí zábradlí, spodných častí
stĺpov s elektrickým vedením a pod.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B714RL
50
66
voľne
čierno-žltá / pravá
2,79 €
B715RL
50
66
voľne
čierno-žltá / ľavá
2,79 €
08.01
Výstražná fólia
Na označenie vedenia inžinierskych sietí ako je napr. elektrina, voda alebo plyn. Fólia má dlhú životnosť. Pri následných výkopových prácach
spoľahlivo upozorní na existenciu vedenia káblov alebo potrubia.
ŠÍRKA (cm) x
DĹŽKA (m)
HRÚBKA
(mm)
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B730BD
22 x 20
0,08
46 ks
červená / elektrina
2,96 €
OBJ. ČÍSLO
B735BD
33 x 100
0,08
voľne
červená / elektrina
11,29 €
B732BD
B7351BD
33 x 250
0,08
voľne
červená / elektrina
28,10 €
B736BD
B731BD
22 x 20
0,08
46 ks
modrá / voda
2,96 €
B733BD
30 x 100
0,08
voľne
modrá / voda
10,88 €
OBJ. ČÍSLO
Samozvariteľná opravárenská páska
ŠÍRKA (cm) x
DĹŽKA (m)
HRÚBKA
(mm)
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
22 x 20
0,08
46 ks
žltá / plyn
2,96 €
30 x 100 perf.
0,08
voľne
žltá / plyn
13,07 €
B7361BD 33 x 250 perf.
0,08
voľne
žltá / plyn
28,10 €
B737BD
0,08
voľne
zelená / teplovod
27,68 €
30 x 250
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
08.50
Na opravy tesnenia v automobiloch, motocykloch, člnoch, karavanoch, bandáže káblov v elektrotechnike a telekomunikáciách, opravy záhradných hadíc a rozvodov bazénových systémov domácnosti. Vykazuje izolačné a tesniace vlastnosti, je plastická, odolná voči chemikáliám,
vode a UV žiareniu. Elektrická prieraznosť: 20 kV, preťaženie až 600%. Vhodná snáď na všetky druhy podkladov ako polypropylén, polyethylén,
ethylén, propylén, kaučuk, PVC-U, PVC, butyl, neoprén, teflon, oceľ, drevo, plasty, sklo a pod. Polyisobutylová páska nie je lepiaca páska, pri
preťahovaní odmotávanej pásky (cca 50%) dochádza k vulkanizačnému (samozvariteľnému) efektu a ku zmene na homogénnu hmotu. Pred
aplikáciou je nutné odstrániť ochrannú kryciu fóliu. Tepelná odolnosť
POČET KS
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
FARBA
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
pásky -40°C až +90°C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu +5°C
B851BD
19
5
voľne
čierna
2,79 €
až +60°C.
08.12
Hliníková páska
Na spájanie a obaľovanie izolačných materiálov, klimatizačných či ventilačných jednotiek, ochranné prekrytie hadicových a káblových bandáží a pod. Má vynikajúce parotesné vlastnosti, odolná proti UV žiareniu, tepelnému žiareniu a starnutiu. Páska je vyrobená z čistej hliníkovej
fólie a z jednej strany pokrytá akrylátovou lepiacou vrstvou. CelPOČET KS
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
FARBA
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
ková hrúbka 0,07 mm, pevnosť proti pretrhnutiu : 50 N / 25 mm2,
B752RL
50
50
voľne
strieborná
7,67 €
priľnavosť na kov 22,5 N / 25 mm2. Tepelná odolnosť pásky -30°C
B753RL
75
50
voľne
strieborná
12,37 €
až +85°C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu +5°C až +40°C.
B754RL
100
50
voľne
strieborná
15,69 €
08.14
Metalizovaná páska
Na spájanie a obaľovanie izolačných materiálov, klimatizačných či ventilačných jednotiek, ochranné prekrytie hadicových a káblových bandáží a pod. Má vynikajúce parotesné vlastnosti, odolná proti UV žiareniu, tepelnému žiareniu a starnutiu. Páska je vyrobená z metalizovanej
polypropylénovej fólie a z jednej strany pokrytá akrylátovou lepiaPOČET KS
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
FARBA
cou vrstvou. Celková hrúbka 0,051 mm, pevnosť proti pretrhnutiu :
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
100 N / 25 mm2, priľnavosť na kov 5 N / 25 mm2, ťažnosť pásky je
B751RL
50
50
voľne
strieborná
1,92 €
až 120%. Tepelná odolnosť pásky -30°C až +80°C. Aplikovať pásku
B7511RL
75
50
voľne
strieborná
3,10 €
je možné v rozsahu +5°C až +40°C.
B7512RL
100
50
voľne
strieborná
4,49 €
08.55
Butylová páska
Na zlepovanie PE fólií (hydroizolačné a parotesné fólie) v parotesných podstrešných systémoch alebo pri iných priemyslových aplikáciách.
Podporné lepidlo na všetky laminované materiály. Páska vykazuje výbornú odolnosť proti UV žiareniu, vlhku, oxidácií a chemickým výparom. Základom je polyisobutylén. Priľnavosť k podkladu 12 N/cm2,
ŠÍRKA x
POČET KS
PREDAJNÁ VOC
OBJ. ČÍSLO
DĹŽKA (m)
FARBA
HRÚBKA (mm)
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
priľnavosť v odlupe 11 N/cm2. Tepelná odolnosť pásky -40°C až
B850BD
15 x 1
45
voľne
čierna
11,85 €
+90°C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu +4°C až +45°C.
B849BD
19 x 1
45
voľne
čierna
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY - VÝSTRAŽNÉ A BARIÉROVÉ PÁSKY / PÁSKY PROFI
OBJ. ČÍSLO
14,15 €
111
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY
ZAKRÝVACIE FÓLIE A PLACHTY
08.07
Zakrývacia fólia
Na vnútorné použitie v domácnostiach pri maľovaní alebo lakýrnických prácach. Chráni pred farbou, vlhkom a prachom. Hrubšia
LDPE fólia Extra a Super slúži na zakrývanie stavebných strojov, paliet so stavebným materiálom, napr. cementom, tehlami a pod.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x
DĹŽKA (m)
TYP
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B900FOL
4x5
štandard
20 ks
transparentná
0,74 €
B899FOL
4x5
extra
20 ks
transparentná
1,22 €
B889FOL
4x5
super
10 ks
transparentná
3,10 €
B8967FOL
12 x 5
PE 100 my
voľne
transparentná
16,76 €
08.01a
Zakrývací plachta s kovovými okami
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY - ZAKRÝVACIE FÓLIE A PLACHTY
Na efektívne zakrytie stavebných strojov, materiálov, náradia, strojov a vozíkov, na záhrade na zakrytie dreva na vykurovanie, slamy,
pohrabaného lístia, bazénov proti nečistotám. Pomocou plachty je možné vytvoriť ľahké prístrešky pri campingu, alebo obnažených
krovoch, odolná proti poveternostným vplyvom, prepichnutiu a pretrhnutiu, vodonepriepustná, ľahko umývateľná. Je vybavená zdvojenými zvarenými lemami. Plachta je pevná, s kovovými okami vždy po jednom metri dĺžky na uchytenie. Pri požiadavke na vyššiu
pevnosť plachty a jej hrúbku použite Zakrývaciu plachtu s kovovými okami PROFI.
112
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x DĹŽKA (m)
TYP
POČET KS
NA PALETE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B923FOL
2x3
ŠTANDARD
voľne
2,73 €
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x DĹŽKA (m)
TYP
POČET KS
NA PALETE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B924FOL
3x4
ŠTANDARD
voľne
5,50 €
B9351FOL
2x3
PROFI
voľne
5,27 €
B925FOL
3x5
ŠTANDARD
voľne
6,89 €
B9352FOL
3x4
PROFI
voľne
10,55 €
B920FOL
4x5
ŠTANDARD
voľne
9,17 €
B9353FOL
4x5
PROFI
voľne
17,56 €
B926FOL
4x6
ŠTANDARD
voľne
10,90 €
B931FOL
4x6
PROFI
voľne
21,06 €
B9261FOL
5x6
ŠTANDARD
voľne
14,91 €
B932FOL
5x6
PROFI
voľne
26,33 €
B922FOL
5x8
ŠTANDARD
voľne
18,29 €
B9354FOL
5x8
PROFI
voľne
35,11 €
B929FOL
6x8
ŠTANDARD
voľne
19,40 €
B933FOL
6x8
PROFI
voľne
42,12 €
B921FOL
6 x 10
ŠTANDARD
voľne
27,26 €
B9355FOL
6 x 10
PROFI
voľne
43,89 €
B930FOL
8 x 10
ŠTANDARD
voľne
32,34 €
B9358FOL
8 x 10
PROFI
voľne
52,67 €
B927FOL
8 x 12
ŠTANDARD
voľne
43,66 €
B9356FOL
8 x 12
PROFI
voľne
84,27 €
B928FOL
10 x 15
ŠTANDARD
voľne
68,19 €
B9357FOL
10 x 15
PROFI
voľne
131,67 €
Stavebná zakrývacia fólia vysokopevnostná
08.07b
Na efektívne zakrytie stavebných strojov, materiálov, náradia a náčinia, ale i nábytku a podláh v domácnostiach, pri búracích prácach proti
drobným úlomkom tehál alebo omietky. Na záhrade môže poslúžiť na zakrytie dreva na vykurovanie, slamy alebo pohrabaného lístia. Odolná
proti poveternostným vplyvom, prepichnutiu a pretrhnutiu, vodonepriepustná, ľahko umývateľná.
ŠÍRKA x
DĹŽKA (m)
HRÚBKA (µm)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B885FOL
4x5
40
10 ks
čierna
3,00 €
B886FOL
4X6
70
10 ks
čierna
5,85 €
OBJ. ČÍSLO
Ochranná samolepiaca fólia na okná a dvere LDPE
08.02
Špeciálna jednostranná LDPE ochranná fólia určená k ručnému zakrytiu plôch náchylných na znečistenie alebo poškodenie. Neobsahuje
rozpúšťadlá ani chlór. Výborne priľne k materiálom z polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE), priesvitným a čírym materiálom na báze plastov
- polykarbonát (PC) Lexan, Plexy. I napriek výbornej priľnavosti je ľahko odstrániteľná z chráneného povrchu.
05/2012
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B980FOL
500
75
voľne
modrá
17,33 €
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY
ZAKRÝVACIE FÓLIE A PLACHTY
08.07c
PE stavebná fólia - polorukáv a rukáv (hadica)
Na efektívne zakrytie stavebných strojov, stavebného materiálu, náradia a náčinia, ale i nábytku a podláh v domácnostiach a na stavbách.
Odolná proti poveternostným vplyvom, prepichnutiu a pretrhnutiu, vodonepriepustná, ľahko umývateľná.
OBJ. ČÍSLO
TYP
ŠÍRKA MIN. / MAX. x DĹŽKA (m)
HRÚBKA
(µm)
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B8972FOL
polorukáv
1,0 / 2,0 x 100 (cca 18 kg rola)
100
voľne
transparentná
61,34 €
B8975FOL
polorukáv
1,2 /2,4 x 50
50
voľne
natur (medová)
18,02 €
B8976FOL
polorukáv
FARBA
1,0 /2,0 x 50 (8,3kg role)
90
voľne
natur (medová)
25,37 €
B8964FOL rukáv (hadica)
hadica reg. šírky 1 x 50 m
90
voľne
-
62,58 €
B8965FOL rukáv (hadica)
hadica reg. šírky 1 x 160 m 30 kg
100
voľne
-
19,28 €
08.06
Zakrývacia fólia s maskovacou páskou
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
60 ks
transparentná
2,50 €
60 ks
transparentná
2,00 €
15
60 ks
transparentná
2,79 €
110 x 33
15
20 ks
transparentná
4,83 €
B915FOL
140 x 33
15
20 ks
transparentná
5,04 €
B916FOL
180 x 33
15
20 ks
transparentná
5,54 €
B917FOL
210 x 20
18
20 ks
transparentná
4,32 €
B918FOL
240 x 16
18
24 ks
transparentná
4,32 €
B919FOL
270 x 16
18
20 ks
transparentná
5,04 €
ŠÍRKA (cm) x DĹŽKA (m)
B911FOL
30 x 33
15
B912FOL
55 x 20
15
B913FOL
55 x 33
B914FOL
Na účinnú ochranu pred postriekaním stien, kobercov,
podláh a nábytku pri maľovaní bytu, či iných stavebných úpravách. Zakrývacia fólia je vybavená maskovacou páskou na ľahké upevnenie a prichytenie. Mimoriadne efektívna.
COVERTEX Maliarska absorpčná textília s krycou PE vrstvou
08.05
Pre efektívne zakrytie stavebných strojov, stavebného materiálu, náradia a náčinia, ale i nábytku a podláh v domácnostiach a na stavbách.
Odolná proti poveternostným vplyvom, prepichnutiu a pretrhnutiu, vodonepriepustná, ľahko umývateľná. Pre ochranu podláh, nábytku a schodísk počas maliarskych prác. Vysoko absorpčná textilná vrstva nedovolí farbám, olejom, lepidlám a iným tekutinám väčšiemu rozlievaniu.
Spodná nepriepustná PE fólie účinne zabráni preniknutiu tekutín. Podlahové krytiny ako koberce, lamino podlahy, prírodné a umelé dlažby,
drevené podlahy a iné inak ťažko čistiteľné povrchy sú tak v bezpečí pred nechceným poškodením. Pri sťahovaní chráni nábytok, elektroniku,
rovnako tak aj keramiku a riad. Špecifická hmotnosť 225 g/m2. Celková hrúbka cca 1,2 mm.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B9382BD
1 x 10
voľne
-
15,44 €
B9383BD
1 x 25
voľne
-
35,39 €
B9384BD
1 x 50
voľne
-
64,26 €
Charakteristika
• Pri maľovaní a sťahovaní
• Na hladké povrchy i koberce
• Možnosť spojiť lepiacou páskou
08.63
Tepelná izolačná fólia Thermoflex
Pre úsporu vyžarovaného tepla z radiátora, kde dochádza k tepelným stratám. Odráža až 90% tepla vyžarovaného vykurovacím telesom (radiátorom) späť do miestnosti. Má vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti, dokonale sa prispôsobuje izolovanému povrchu. Fólia je parotesná,
vodonepriepustná a ľahko zmývateľná. Možno použiť tiež ako izoláciu armatúr, rozvodov teplej vody, klimatizácie a vzduchotechniky. Vhodná
i pre tepelné izolácie pod podlahové krytiny alebo pre vyrovnanie nerovností pri pokladaní. Možno použiť i ako obalový materiál (sklo, porcelán, jemná mechanika a pod.). Na stenu sa upevňuje pomocou Obojstrannej kobercovej pásky.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ =0,038 W/mK.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA x HRÚBKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B355RL
500 x 2
5
voľne
hliníková
4,58 €
08.91
Protišmyková samolepiaca páska
V ekonomickom hobby balení s vysokou lepivosťou ku kameňu, drevu a mramoru nielen pre interiér. Zabraňuje pošmyknutiu na hladkých
schodiskových stupňoch, zamrznutom či mokrom povrchu. Konce pásky sú elegantne ukončené zaoblením.
Charakteristika
OBJ.ČÍSLO
ŠÍRKA (mm) x DĹŽKA (cm) / POČET KS
OBAL
POČET KUSOV
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B726RL
19 x 61 / 5ks
blister
voľne
čierna
5,51 €
• Pri maľovaní a sťahovaní
• Na hladké povrchy i koberce
• Možnosť spojiť lepiacou páskou
• Ekonomické hobby balenie
• Zrnitý povrch odolný oteru
• Elegantné ukončenie pásky
• Znižuje kĺzavosť schodiskových stupňov z kameňa i dreva
• Do interiéru aj exteriéru
• Extrémne silné lepidlo
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY - ZAKRÝVACIE FÓLIE A PLACHTY
ŠÍRKA MASKOVACEJ POČET KS
PÁSKY (mm)
V KARTÓNE
OBJ. ČÍSLO
113
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY
OBALOVÉ MATERIÁLY
08.01
Lepiaca páska / IZOLEPA
Na lepenie a balenie krabíc v priemysle pred expedíciou, lepenie poštových balíkov, podlepovanie a spájanie zakrývacích fólií a pod.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B5350BD
48
66
voľne
transparentná
0,80 €
B53501BD
48
66
voľne
hnedá
0,80 €
08.01
Prieťažná fólia – ručná (Stretch foil)
Ručná prieťažná fólia vhodná na balenie expedičného materiálu pred poškodením alebo znehodnotením. Stabilizácia tovaru na paletách pri
expedícii, chráni nábytok a spotrebiče pred poškodením pri sťahovaní, maľovaní, alebo pri dlhodobejšom uskladnení proti prachu. Fólia má
vynikajúcu elektrostatickú priľnavosť, vysokú pevnosť a prieťažnosť. Dokonale sa prispôsobí balenému materiálu, ľahko sa strihá a tvaruje, je
ľahko umývateľná.
VÁHA CELKOVÁ /
VÁHA DUTINKY
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B943FOL 10 cm x 150 m / 23 my
-
voľne
transparentná
2,27 €
B944FOL 25 cm x 150 m / 23 my
-
voľne
transparentná
3,45 €
B971FOL 50 cm x 120 m / 23 my 1,9 kg / 680 g
voľne
transparentná
5,23 €
B974FOL 50 cm x 120 m / 23 my 1,9 kg / 680 g
voľne
čierna
7,22 €
PÁSKY A OBALOVÉ MATERIÁLY - OBALOVÉ MATERIÁLY
OBJ. ČÍSLO
114
TYP - ŠÍRKA (cm) x
DĹŽKA (m) / HRÚBKA
08.01
PE vrecia a vrecká na odpad
Pre drobnú stavebnú suť, odrezky PUR pien, polystyrénu, zvyškov izolácií, vriec od sypkých zmesí a pod. Dá sa použiť v domácnosti
aj pri údržbe záhrady a pod.
Poznámky
05/2012
OBJ. ČÍSLO
TYP / HRÚBKA
ŠÍRKA (mm) x
VÝŠKA (mm)
OBSAH (l)
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B9021
rola s 10 ks / 60 um
1000 x 1200
120
čierna
4,31 €
B9022
singl / 125 um
550 x 1000
50
šedá
0,50 €
ŽELEZIARSTVO
ŽELEZIARSTVO
09.01
Diamantový kotúč segmentový ŠTANDARD
OTÁČKY (ot/min.)
ROZMERY SEGMENTOV UPÍNACÍ PRIEMER
PREDAJNÁ VOC
/ OBVODOVÁ
KS / D x Š X V (mm)
(mm)
BEZ DPH €/KS
RÝCHLOSŤ (m/s)
OBJ. ČÍSLO
VONKAJŠÍ
PRIEMER (mm)
8114BD
115
9seg. / 34 x 2 x 7
22,23
13200 / 80
2,69 €
8115BD
125
9seg. / 37,5 x 2 x 7
22,23
12000 / 80
3,66 €
8116BD
150
12seg. / 33 x 2 x 7
22,23
10200 / 80
4,70 €
8117BD
180
14seg. / 35 x 2 x 7
22,23
8400 / 80
6,79 €
8118BD
230
16seg. / 39 x 2 x 7
22,23
6600 / 80
10,80 €
Na suché a mokré rezanie betónu, kameňa,
asfaltu a tehál. Výborný rezný výkon v pomere
s cenou. Ostrie je delené. Ide o deliaci kotúč
pre ručné náradie.
09.01
Diamantový kotúč plný ŠTANDARD
OTÁČKY (ot/min.)
ROZMERY SEGMENTOV UPÍNACÍ PRIEMER
PREDAJNÁ VOC
/ OBVODOVÁ
Š X V (mm)
(mm)
BEZ DPH €/KS
RÝCHLOSŤ (m/s)
OBJ. ČÍSLO
VONKAJŠÍ
PRIEMER (mm)
8108BD
115
2x5
22,23
13200 / 80
2,40 €
8109BD
125
2x5
22,23
12000 / 80
3,45 €
8110BD
150
2x5
22,23
10200 / 80
4,18 €
8111BD
180
2x5
22,23
8400 / 80
6,27 €
8112BD
230
2x5
22,23
6600 / 80
10,63 €
Na mokré i suché rezanie keramiky, obkladov, dlažby, mramoru, tehál a betónu. Výborný rezný výkon v pomere s cenou. Ostrie je
plné, celistvé. Ide o deliaci kotúč pre ručné
náradie.
09.51
Vrtáky SDS
Na vŕtanie do stavebných materiálov: tehly, betón, kameň atď. Štyri špirály pre lepší odvod vyvŕtaného materiálu väčší objem pri lepšom odvode. Odolnejší a presnejší tvrdokovový plátok.
Charakteristika
OBJ. ČÍSLO
OBAL
ø A DĹŽKA (mm)
POČET KS
V BALENÍ
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
80920BD
SDS Plus
6,5 x 260 / 200
1 ks
13,17 €
809201BD
SDS Plus
6,5 x 310 / 250
1 ks
13,32 €
• S4 - schopný vyvŕtať armatúru v betóne
• Minimalizácia trenia vďaka užšej špirále
• Agresívna geometria hlavy vrtáka pre optimálny prenos sily
a rýchlejšie vŕtanie
• Vyššia stabilita vďaka zosilnenému jadru vrtáka
07.36
Univerzálne mazivo WD-40
Je okamžite a maximálne účinné, rýchlo penetrujúce mazivo a konzervant. Zlučuje vlastnosti niekoľkých výrobkov. Nenahraditeľný pomocník
majstrov a profesionálov. Slúži ako ochrana pred vlhkosťou, oxidáciou a soľnej hmle. Ochranný prostriedok kovových častí zbraní a loveckých
pomôcok, mazadlo bowdenov, guličkových výsuvov, dverových a okenných pántov, elektronáradia a pod. Slúži ako rozpúšťadlo starých mazadiel, uvoľňuje zaľahnuté a stuhnuté mechanizmy zámkov. WD-40 možno aplikovať niekoľkými spôsobmi: nástrekom pomocou spreja alebo
mechanickým rozprašovačom, náterom, ponorením predmetu do kúpeľa WD-40.
Trvanie antikoróznej ochrany WD-40 závisí od daných okolitých podmienok a použitom type materiálu. Všeobecne, pri mäkkej oceli pri
1. prikrytá alebo skladovaná vnútri budovy - 1 rok alebo dlhšie
rôznych podmienkach bude ochrana približne takáto:
2. kryté skladovanie vonku - 6 mesiacov až 1 rok
3. bežné vystavenie vonkajším podmienkam - 30 až 60 dní
4. vystavenie ťažkým vonkajším podmienkam - 15 až 30 dní
Vplyv na materiál
ŽELEZIARSTVO
Vysokopevnostná oceľ (vodíkové krehnutie): Označený ako bezpečný podľa Lawrence Hydrogen Effusion Testu.
Guma: Nie je viditeľný žiadny vplyv na povrch rôznych druhov gumy pri aplikácii WD-40 sprejom. Niektoré druhy gumy bublajú pri dlhšom
ponorení do WD-40.
Plasty: Nasledujúce plastické hmoty boli ponorené do WD-40 po dobu 168 hodín bez viditeľného účinku: Polyetylén, Akrylik, Vinyl, Polypropylén, Polyester, Nylon, Teflon, Epoxy, Delrin, Formica (obdoba umakartu). Pri priehľadnom polykarbonáte a polystyréne sa môžu objaviť
trhlinky alebo praskliny pri kontakte s WD-40.
Farbené povrchy: Série druhov farieb na rôznych povrchoch boli vystavené pôsobeniu WD-40 bez účinku. Pri niektorých leštidlách na báze
vosku môže dôjsť k zmäkčeniu povrchu.
Látky: Nasledujúce tkaniny boli vystavené pôsobeniu WD-40 bez vplyvu, s výnimkou slabého znečistenia, ktoré možno ľahko odstrániť benzínom alebo iným tekutým čistiacim prostriedkom: nylon, orlon, vlna, dacron, bavlna.
116
Charakteristika
• Bez silikónu • Vytesňuje vlhkosť
• Uvoľňuje zhrdzavené časti • Chráni a konzervuje
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S800WD
aerosólový sprej
100 ml
24 ks
3,66 €
S801WD
aerosólový sprej
200 ml
36 ks
4,18 €
S8011WD
aerosólový sprej
250 ml
24 ks
4,64 €
S802WD
aerosólový sprej
400 ml
24 ks
6,79 €
S803WD
aerosólový sprej
450 ml
12 ks
8,37 €
S804WD
kanyster
5l
voľne
60,01 €
Základ / Materiál................................... alifatický naftový destilát
Aplikačná teplota................................................... +5 / +40 °C
Hrúbka vrstvy............................................ 0,0025 – 0,0075 mm
Dynamický koeficient trenia...............0,112 tlak v ložisku 100 psi
......................................................0,114 tlak v ložisku 1000 psi
......................................................0,129 tlak v ložisku 2000 psi
......................................................0,138 talk v ložisku 3000 psi
......................................................0,145 tlak v ložisku 4000 psi
Výdatnosť.......................................................... 20 až 50 m2/liter
ŽELEZIARSTVO
14.01
Značkovací sprej
Špeciálna nástreková farba pre značenie všetkého druhu - vedenie inžinierskych
sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a mnoho ďalších. Sýta a veľmi jasná nepriesvitná farba vhodná na drevo, kov, betón, asfalt,
kameň, zeminu a i. Odolná proti oderu, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V BALENÍ
TP00001
plechovka
500 ml
12 ks
biela
6,89 €
TP00002
plechovka
500 ml
12 ks
červená
7,81 €
TP00003
plechovka
500 ml
12 ks
modrá
7,81 €
TP00004
plechovka
500 ml
12 ks
zelená / reflexná
7,81 €
TP00005
plechovka
500 ml
12 ks
žltá / reflexná
7,81 €
TP00006
plechovka
500 ml
12 ks
oranžová / reflexná
7,81 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Charakteristika
• Rýchlo zasychá
• Jasná farba
• Na vlhký i mokrý podklad
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN
ZNAČKOVACÍ SPREJ
Š
peciálna nástreková farba pre neprehliadnuteľné označenie podzemných vedení
inžinierskych sietí, vyznačovanie výkopov pred začatím zemných prác, značenie
napadnutých stromov pre ťažbu. Vhodné pre rýchlu prípravu a označenie športových,
bežeckých alebo cyklistických trás. Informatívne značky pri športových alebo
kultúrnych akciách a mnoho ďalších. Sýta a veľmi jasná nepriesvitná farba vhodná na
drevo, kov, betón, asfalt, kameň, zeminu a i. Odolná proti oderu, vode, bežnej
stavebnej chémii a poveternostným vplyvom.
Použitie:
• Veľký výber odtieňov
• Sýta a jasná farba
• Na vlhký i mokrý podklad
• Rýchlo zasychá
• Dóza je multipozičná, možno ju držať pri aplikácii dnom dole i hore
ŽELEZIARSTVO
• V závislosti na hustote prevádzky je farba čitateľná cca 3-4 týždne. Po uplynutí tejto
doby sa začne z podkladu vytrácať. Pri aplikácii na mokrý podklad je táto doba
kratšia.
117
ŽELEZIARSTVO
08.65
Dverová a okenná zarážka STOPPY
Jedinečná zarážka na zabezpečenie okien a dverí pred prievanom. Zarážka je konštruovaná tak, aby pevne zafixovala okenné či dverové krídlo,
bez ohľadu na profilovanie rámu či krídla. Zákazník si môže vybrať zo širokej palety farieb a zladiť tak odtieň dverí, dlažby, okná či žalúzií.
N5001
N5000
N5005
N5004
N5008
N5009
N5002
N5006
N5010
N5003
N5007
N5011
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
FARBA
N5000
Mint - pistácia
1 ks
100 ks
2,87 €
N5001
Yellow - žltá
1 ks
100 ks
2,87 €
N5002
Pink - ružová
1 ks
100 ks
2,87 €
N5003
Light blue - sv. modrá
1 ks
100 ks
2,87 €
N5004
transparentná
1 ks
100 ks
2,87 €
N5005
Blue - modrá
1 ks
100 ks
2,87 €
N5006
Red - červená
1 ks
100 ks
2,87 €
N5007
Orange - oranžová
1 ks
100 ks
2,87 €
N5008
Black - čierna
1 ks
100 ks
2,87 €
N5009
Violet - fialová
1 ks
100 ks
2,87 €
N5010
Fresh - zelená
1 ks
100 ks
2,87 €
N5011
Čokoládová
1 ks
100 ks
2,87 €
08.01
Vedrá a maltovníky
Široký sortiment stavebných vedier, vedier s výlevkou a maltovníkov o objemoch od 5 litrov až do 90 litrov. Vedrá sú vhodné ako k noseniu
stavebných sutín, tak na nosenie malty, stavebných lepidiel, vody a i. Vedrá sú vybavené vystuženým horným okrajom, ktorý predlžuje životnosť vedra a ucho vedra sa tak ľahko nevytrhne. Ponúkané maltovníky môžu slúžiť nielen k miešaniu sypkých vrecovaných hmôt s vodou ako
sú malty, betóny, škárovacie a samonivelačné hmoty, umývanie murárskeho a iného náčinia, nosenie vody a stavebných sutín, ale sú vhodné
i pre záhradkárov k odnášaniu lístia, pokosenej trávy, buriny a i. záhradného odpadu.
Charakteristika
ŽELEZIARSTVO
• Vystužený horný okraj
• Pružný
• Nepraská
• Ľahko omývateľný
Vedro stavebné
OBJ. ČÍSLO
Vedro stavebné s výlevkou
Maltovník guľatý
Maltovník obdĺžnikový
118
05/2012
TYP
OBJEM
POČET KS
NA PALETE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S0100
Vedro stavebné
5l
1650 ks
čierna
1,22 €
S0101
Vedro stavebné
12 l
800 ks
čierna
1,47 €
S0103
Vedro stavebné
20 l
480 ks
čierna
2,60 €
S0102
Vedro stavebné s výlevkou
12 l
760 ks
čierna
1,68 €
S0104
Vedro stavebné s výlevkou
20 l
480 ks
čierna
2,73 €
S0105
Maltovník guľatý
40 l
140 ks
čierna
5,08 €
S0106
Maltovník guľatý
65 l
108 ks
čierna
6,38 €
S0107
Maltovník guľatý
90 l
95 ks
čierna
8,69 €
S0108
Maltovník obdĺžnikový
40 l
180 ks
čierna
5,71 €
S0109
Maltovník obdĺžnikový
60 l
171 ks
čierna
6,85 €
S0110
Maltovník obdĺžnikový
90 l
120 ks
čierna
9,07 €
ŽELEZIARSTVO
08.01
Na odstránenie prebytočnej vrstvy naneseného
tmelu. Vytvorí dokonale hladký povrch a vzhľad
tmelených škár. Podľa požadovaného profilu škáry
vhodnou stranou možno vyprofilovať tmelovú vrstvu do požadovaného dokonalého vzhľadu.
OBJ. ČÍSLO
POČET KS
V KARTÓNE
OBAL
S2510RL
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
tmeliarska špárovacia stierka, hobby
voľne
-
1,01 €
S091
plastová štvorhranná stierka zelená- profi
voľne
zelená
3,45 €
S25
štvorhranná, sklenárska - profi
voľne
-
9,80 €
07.83
Vyhladzovací roztok Finisher
Na vyhladenie akrylátových, silikónových a polyuretánových
tesniacich a dilatačných škár za vlhka. Vyhladzuje bez poškodenia a následnej degradácie finálnej tmelovej vrstvy.
Koncentrát neobsahuje agresívne činidlá a iné látky. Koncentrovaný roztok riedime s vodou v pomere 1 až 3 diely
roztoku na 100 dielov vody. Po aplikácii tmelovej vrstvy rozprašovačom navlhčíme aplikovaný tmel a vyhladíme silikónovou stierkou alebo prstom navlhčeným vo vyhladzovacom
roztoku. Zvyšky roztoku možno odstrániť vodou.
07.03
Zvlhčovač škár
Pre skúsených montážnikov okien a dverí. Pred aplikáciou
PUR pien odstránite vodou z rozprašovača zvyšky prachu
a pri savých podkladoch tak zlepšíte priľnavosť peny. Po
aplikácií peny jemným rozptylom vody skvalitníte štruktúru
peny a urýchlite tým vytvrdnutie a ľahko zvýšite výsledný objem. Trysku rozprašovača možno regulovať, a tak upravovať
rozptyl vody. Objem nádrže 1l.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
40411RL
dóza
s rozprašovačom
1l
voľne
-
4,81 €
07.80
Odstraňovač silikónu
Na odstránenie vytvrdnutého silikónu z muriva, dreva, keramiky, kameňa, betónu, skla, kovov, plastov a pod. Jednoduchá aplikácia, napr. odstránenie zašlých škár okolo vaní,
umývadiel, WC a pod. Nenapadá povrchy čistených materiálov. Minimálny zápach. Obsahuje štetec na nanášanie.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
70502BD
fľaša
1l
voľne
mierne nažltlá
7,35 €
70503RL
dóza
100 ml
24 ks
-
3,80 €
Odstraňovač tmelov
v spreji
07.80
OBJ. ČÍSLO
Pre rýchle odstránenie akrylátových, silikónových a polyuretánových tmelov z podkladov ako je keramika, akrylátové
vane, kov, hliník, PVC, kameň a drevo. Odstraňuje staré tmelové vrstvy alebo prebytočný tmel. Nie je agresívny k podkladovým povrchom. Odstraňuje tuky, oleje, živice, asfalt,
zvyšky mazacích a klzných prostriedkov.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
70505RL sprej
07.22
Vyplňovací povrazec
TYP
PRIEMER POVRAZCA
(mm)
POČET M
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S402
P.E.
6
100 m
šedá
0,13 €
S391
P.E.
8
100 m
šedá
0,14 €
S401
P.E.
10
100 m
šedá
0,18 €
S411
P.E.
15
100 m
šedá
0,21 €
S421
P.E.
20
100 m
šedá
0,24 €
S431
P.E.
25
100 m
šedá
0,34 €
POČET KS
V KARTÓNE
P.E.
30
100 m
šedá
0,53 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S441
OBSAH
S461
P.E.
40
100 m
šedá
0,90 €
400 ml
12 ks
-
3,80 €
S471
P.E.
50
100 m
šedá
1,40 €
Vyplňovací povrazec /
hobby balenie
07.22
08.01
Čistiace papierové utierky
Na jednoduché, ale účinné čistiace práce ako je napr.
leštenie skiel okien a dverí po silikónovaní alebo utieraní
prebytočného silikónu a PUR peny vytekajúcej z trysiek bezprostredne po aplikácii alebo len na utretie rúk do sucha. Pri
čistení hladkých lesklých povrchov nezanecháva za sebou
fľaky a chĺpky. Papierovú utierku možno ľahko namočiť, bez
toho by sa roztrhla.
Pre domácich majstrov v maloobchodnom atraktívnom
balení. Vyplňovací povrazec slúži ako vyplňovací materiál
v propojovacích a pohybových škárach, kde má za úlohu
vytvoriť vhodné rozmery tesnenej škáry. Tým vzniká úspora
z ekonomického dávkovania tmelu. Typ povrazca: PE - kruhové prierezy z penového polyetylénu s uzavretými bunkami.
OBJ. ČÍSLO
TYP
PRIEMER POVRAZCA
(mm)
POČET M
V BALENÍ
S485
P.E.
6
10 m
šedá
1,35 €
S486
P.E.
8
5m
šedá
1,53 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S487
P.E.
10
5m
šedá
1,67 €
B901
fólia
1 kg
6 ks
biela
5,96 €
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
08.01
Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky
Na efektívne odstránenie nevytvrdnutej PUR peny, silikónov, tmelov, väčšiny lepidiel, olejov, mazadiel, lakov a farieb z rúk, pracovných
nástrojov alebo postriekaných povrchov. Odstraňuje tiež zaschnuté nátery z nesavých povrchov max. do 24 hodín po aplikácii. Ideálne pre
každú dielňu, servis, ale aj kanceláriu a domácnosť. Obnovuje lesk starých, zašlých tmelových vrstiev z povrchov. Čistí rýchlo a zanecháva
príjemnú sviežu vôňu. Servítky obsahujú pridaný vitamín E, ktorý prospieva Vašej koži na rukách.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V BALENÍ
FARBA
ŽELEZIARSTVO
Silikónové stierky
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
B9014
plastová dóza
50 ks útržkov v rozmere 17 x 17 cm
voľne
biela
4,58 €
B9012
plastová dóza
80 ks útržkov v rozmere 20 x 30 cm
voľne
biela
8,66 €
B9013
plastové dózy TRIPPLE PACK
3 x 40 ks útržkov v rozmere 18 x 23 cm
3 ks
biela
9,92 €
119
ŽELEZIARSTVO
Náhradné aplikačné špičky
na kartuše 3+2 ks ZADARMO
Náhradné špičky Mamut Glue
blister 3+2 ks ZADARMO
08.01
Na opakované použitie tmelov a lepidiel v kartušiach. Pri
zatvrdnutí tmelu alebo lepidla v špičke ju jednoducho
nahradíte novou - náhradnou. Umožňuje jednoduché
prispôsobenie v prípade požiadavky na rozdielnu šírku
škár. Aplikačnú špičku možno ľahko upraviť zrezaním
podľa požiadavky.
08.01
Na opakované použitie lepidiel
v kartušiach. Pri zatvrdnutí tmelu
alebo lepidla v špičke ju jednoducho nahradíte novou - náhradnou.
Aplikačná špička je už vykrojená
do V - tvaru pre aplikáciu lepidla
k pevnostnému lepeniu.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S3121
blister
3 + 2 ks
voľne
0,87 €
S31211
blister
3 + 2 ks
voľne
1,02 €
08.01
Náhradné aplikačné špičky na kartuše 360° 3+2 ks ZADARMO
Na opakované použitie tmelov a lepidiel v kartušiach. Pri zatvrdnutí tmelu alebo lepidla v špičke ju jednoducho nahradíte novou - náhradnou. Umožňuje aplikáciu tmelov v ťažko prístupných miestach, kedy samotné vytočenie aplikačnej špičky umožní ľahký prístup k doteraz
neprístupným miestam. Aplikačnú špičku možno ľahko upraviť zrezaním podľa požiadavky.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S325
blister
3 + 2 ks
voľne
1,63 €
08.01
Brúsna špongia pre stolárov
Na jemné brúsenie drevených profilov, dosiek a lát. Jednoducho sa drží v ruke.
Brúsia sa s ňou rovné plochy, ale i zákutia či rôzne profily - dá sa tvarovať v ruke
a prispôsobí sa danému povrchu.
OBJ. ČÍSLO
DĹŽKA x ŠÍŘKA
x VÝŠKA (mm)
ZRNITOSŤ
POČET KS
V KARTÓNE
S084
60
100 x 70 x 25
voľne
0,69 €
80
100 x 70 x 25
voľne
0,69 €
S086
100
100 x 70 x 25
voľne
0,69 €
S087
120
100 x 70 x 25
voľne
0,69 €
S088
150
100 x 70 x 25
voľne
0,69 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
FARBA
S089
180
100 x 70 x 25
voľne
0,69 €
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
N230
blister
1 ks
voľne
-
3,65 €
08.01
ŽELEZIARSTVO
Na bezpečné rezanie a krájanie
pri stavebných činnostiach napr.:
skracovanie fólií, otváranie vriec,
príprava aplikačných špičiek kartuší
a silikónových stierok. Nože sú vybavené bezpečnostnými poistkami.
OBJ.
ČÍSLO
TYP
N222
Odlamovací nôž 18 mm s vodiacou lištou samoaretačný
Profi odlamovacie nože
pre sadrokartonárov
voľne
0,87 €
voľne
0,87 €
N209
voľne
0,87 €
Náhradné výmenné čepele 18 mm / 10 ks
08.01
Štetce AMIKO
Na bežné sklenárske práce doma aj na záhrade pre nanášanie syntetických farieb,
vodou riediteľných náterov a malieb.
POČET KS PREDAJNÁ VOC
08.01
Špeciálne upravené nože pre dlhodobejšiu a náročnejšiu prácu. Odolávajú väčšej
záťaži. Pre bezpečné rezanie a krájanie pri stavebných činnostiach napr.: narezávania sadrokartónových dosiek, skracovanie fólií, otváranie vriec, príprava aplikačných
špičiek kartuší a silikónových stierok. Nože sú vybavené bezpečnostnými poistkami.
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V KARTÓNE BEZ DPH €/KS
N223 Odlamovací nôž 18 mm s vodiacou lištou, aretacácia skrutkou
05/2012
Otvorí bezpečne kartušu jediným otočením.
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
S085
Odlamovacie nože
120
08.01
Rezač kartuší – cartridge cutters
N226
N224
N225
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V KARTÓNE BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
TYP
N224
18 mm EXTRA
voľne
N225
25 mm PROFI
voľne
2,66 €
N226
25 mm EXCELENT
voľne
3,65 €
1,62 €
08.01
Štetce za radiátory „zárožáky“
Na bežné sklenárske práce doma aj na záhrade, pre nanášanie syntetických farieb,
vodou riediteľných náterov a malieb v neprístupných miestach, napríklad za radiátory.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
V KARTÓNE
BEZ DPH €/KS
L0110
20
voľne
0,42 €
L0111
30
voľne
0,50 €
L0112
40
voľne
0,58 €
L0113
50
voľne
0,69 €
L0114
60
voľne
0,88 €
L0119
1“
voľne
0,88 €
L0115
70
voľne
1,16 €
L0120
1,5“
voľne
1,16 €
L0116
80
voľne
1,34 €
L0121
2“
voľne
1,34 €
L0118
100
voľne
1,81 €
L0122
2,5“
voľne
1,62 €
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (v palcoch, POČET KS
1 INCH = 25,4 mm) V KARTÓNE
PREDAJNÁ
VOC BEZ
DPH €/KS
BAZÉNOVÁ CHÉMIA
CRANIT
BAZÉNOVÁ CHÉMIA - CRANIT
Cranit Triplex tablety
30.16
- dezinfekcia, proti riasam, vločkovanie
- dezinfekcia, proti riasam, vločkovanie, stabilizácia
Moderný dezinfekčný viacúčelový prípravok na celosezónnu
priebežnú údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Likviduje baktérie a riasy, zabraňuje ich rastu, umožňuje vyvločkovanie nečistôt a stabilizuje aktívny chlór.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím
si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím
si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
dóza
1 kg
voľne
namodralá
8,09 €
CH202
dóza
1 kg
voľne
namodralá
9,66 €
CH201
vedro
2,4 kg
voľne
namodralá
18,44 €
CH203
vedro
2,4 kg
voľne
namodralá
22,87 €
30.32
- rýchla dezinfekcia vody
Cranit Proti riasam
30.33
- zabraňuje rastu, likvidácia
Dezinfekčný prípravok na celosezónnu údržbu všetkých typov bazénov predovšetkým na jednorazovú, teda „šokovú“
úpravu bazénovej vody po napustení alebo pri silnom znečistení. Likviduje riasy a baktérie. Použitím 1,8 g prípravku na
10 m3 vody sa zvýši obsah aktívneho chlóru o cca 0,1 mg/l.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím
si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
Kvapalný prípravok slúžiaci na zabránenie rastu rias a ich
likvidáciu. Pôsobí na väčšinu rias, ktoré sa vyskytujú v bazénoch, možno ho bez problémov použiť v kombinácii
s dezinfekčnými prípravkami.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím
si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH204
dóza
1 kg
voľne
namodralá
8,74 €
CH205
fľaša
0,5 l
voľne
namodralá
4,12 €
Cranit pH mínus
30.21
- znižuje hodnotu pH
Cranit pH plus
30.20
- zvyšuje hodnotu pH
Je určený na zníženie hodnoty pH bazénovej vody. Ideálna
hodnota pH vody na kúpanie má byť v rozmedzí 6,8 - 7,6.
V tomto rozmedzí pôsobia dezinfekčné prípravky s maximálnou účinnosťou a bez negatívnych vedľajších účinkov.
Je určený na zvýšenie hodnoty pH bazénovej vody. Ideálna
hodnota pH vody na kúpanie má byť v rozmedzí 6,8 - 7,6.
V tomto rozmedzí pôsobia dezinfekčné prípravky s maximálnou účinnosťou a bez negatívnych vedľajších účinkov.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH207
dóza
1,5 kg
voľne
namodralá
5,96 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH208
vedro
4,5 kg
voľne
namodralá
16,63 €
CH206
dóza
0,9 kg
voľne
namodralá
3,65 €
Cranit Flokul ULTRA
30.31
- vločkovanie
BAZÉNOVÁ CHÉMIA - CRANIT
OBAL
CH200
Cranit Chlor šok
Je určený na odstránenie zákalu vody vyvločkovaním nečistôt. Zvyšuje účinnosť pieskového filtra a umožňuje odstránenie najmenších častíc z vody. Použitím tohto prípravku sa
voda stáva priezračnou a iskrivo čistou. Je nutné ho použiť aj
vtedy, keď pri správnych hodnotách pH a obsahu aktívneho
chlóru je voda v bazéne kalná. Dávkuje sa 3 - 6 ml prípravku
na 1 m3 (1 000 litrov) vody.
Cranit Zima - zazimovanie bazéna
30.10
Kvapalný prípravok určený na zimnú údržbu bazénov. Pôsobí proti usadzovaniu tvrdých vápenatých usadenín, tvorbe
rias a uľahčuje čistenie bazéna na jar.
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím
si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
CH209
fľaša
0,5 l
voľne
namodralá
3,39 €
CH210
fľaša
1l
voľne
namodralá
8,74 €
30.23
Cranit Tester pre bazény 4 v 1
Identifikačný prúžok na zisťovanie celkového i voľného chlóru, pH a celkovej alkalinity.
OBJ. ČÍSLO
CH211
01/2011
05/2012
30.15
Dezinfekčný prípravok na celosezónnu priebežnú údržbu
vody vo všetkých typoch bazénov. Súčasne umožňuje vyvločkovanie nečistôt, likviduje riasy a zabraňuje ich rastu.
OBJ. ČÍSLO
122
Cranit Quatro tablety
OBAL
OBSAH
blister 1 balenie
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
voľne
namodralá
4,58 €
AUTOPRODUKTY
TECTANE
ČISTIČE / str. 124 – 125
STAROSTLIVOSŤ / str. 125 – 126
SERVIS A ÚDRŽBA / str. 126 – 128
KAROSÉRIA / str. 128 – 130
ZIMNÝ PROGRAM / str. 130
PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY / str. 130 – 131
AUTOPRODUKTY TECTANE - ČISTIČE
11.10
11.10c
Čistič bŕzd bez acetónu, Čistič bŕzd bez acetónu / vôňa citrón
Na účinné čistenie kotúčových a bubnových bŕzd, obloženia, brzdových valcov a puzdier, odstraňovanie olejových alebo tukových substrátov
pri montáži a údržbe. Čistenie častí motorov, benzínových a naftových púmp a čerpadiel, pier, puzdier od starých olejov a mazadiel, dá sa tiež
využiť pri drobných montážach alebo opravách. Nezanecháva zvyšky, odstráni staré nefunkčné a zatvrdnuté mazivá. Má vysoký čistiaci efekt
a nie je agresívny voči gumovému tesneniu ani plastovým častiam.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA10101
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
2,73 €
TA10112
kanyster
5l
voľne
26,91 €
TA10113
kanyster
10 l
voľne
41,97 €
TA10111
kanyster
30 l
voľne
107,42 €
TA10100CT
aerosólový sprej (vôňa citrón)
400 ml
12 ks
3,19 €
11.60
Čistič karburátorov
Na dokonalé čistenie jednotlivých dielov karburátorov, ale i ako celku. Možno využiť na čistenie škrtiacich klapiek a ventilov pri chode na
prázdno. Nespôsobuje oxidáciu oceľových častí zariadení a nenapadá gumové časti tesnenia strojov a strojných zariadení.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA10100
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,58 €
Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji
11.20
AUTOPRODUKTY TECTANE - ČISTICĚ
Na uvoľnenie zhrdzavených a zoxidovaných skrutkových
a maticových spojov. Odstraňuje zvyšky olejov, dechtov zo
všetkých kovov. Chráni pred koróziou, odpudzuje vlhkosť
a vodu z elektrických kontaktov a káblov. Nie je agresívny
voči lakom a kovom. Uvoľňovač rýchlo penetruje na miesto určenia. Nenahraditeľný pomocník pri údržbe, servisnej
oprave a výrobe.
124
Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji
so zmrazovacím efektom
11.22
Pre uvoľnenie zhrdzavených skrutkových spojov, klzných
uložení alebo tiahel. Po aplikácii prostriedok rýchlo penetruje na miesto určenia a uvoľňuje spoj. Nie je agresívny
voči lakom a kovom. Nenahraditeľný pomocník pri údržbe
v strojárenstve, v automobilovom priemysle, servisoch či
výrobe.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA10201
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
3,05 €
TA10203
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,58 €
11.30
Penový aktívny čistič
Na univerzálne čistenie autopoťahov, čalúnení a kobercov.
Uplatní sa pri čistení škvŕn v domácnostiach, v autoservisoch, ale aj pri údržbe športového náradia. Účinný do hĺbky
vlákien, osviežuje farby, rovnako tak matné, zašlé a zvetrané plastické hmoty. Odstraňuje silné znečistenia - tuk, olej
a asfaltové škvrny. Čistenie poťahov a čalúnených sedačiek
automobilov a autobusov, čalúnených kresiel sedačiek, sedacích súprav v hoteloch a v domácnostiach.
11.46
Aktívny čistič
Na odstránenie zlúpnutých zvyškov lepidiel po strhnutí starých grafík, maskovacích pások, izolepových pások, textilných pások, samolepiek. Nepoškodzuje lak ani kov.
FARBA: biela
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA10301
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
2,27 €
TA30402
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
5,50 €
11.46
Aktívny čistič / vôňa citrus
Na odstránenie zlúpnutých zvyškov lepidiel po strhnutí
starých grafík, maskovacích pások, izolepových pások,
textilných pások, samolepiek s príjemnou vôňou citróna.
Nepoškodzuje lak ani kov.
05/2012
11.48
Odstraňovač etikiet a pások
Výborne odstraňuje zvyšky lepidiel, starých grafík, maskovacích pások, izolepových pások, textilných pások, samolepiek zo všetkých bežných plôch. Nepoškodzuje lak ani kov.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA10207CT
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,58 €
TA10208
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,58 €
AUTOPRODUKTY TECTANE - ČISTIČE
STAROSTLIVOSŤ
11.82
Čistič skiel
Na čistenie čelných, bočných a zadných skiel automobilov,
skiel zrkadiel, parabol, reflektorov a iných hladkých povrchov. Jednoducho a rýchlo rozpúšťa akýkoľvek druh nečistoty ako mastnotu, nikotín, zvyšky výfukových plynov a pod.
Penový čistič skiel / vôňa citrón
11.30c
Na čistenie čelných, bočných a zadných skiel automobilov,
skiel zrkadiel, parabol, reflektorov a iných hladkých povrchov s príjemnou a sviežou vôňou citróna. Jednoducho
a rýchlo rozpúšťa akýkoľvek druh nečistoty ako mastnotu,
nikotín, zvyšky výfukových plynov a pod.
FARBA: biela
OBAL
OBSAH
TA00005 fľaša s rozprašovačom 450 ml
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
12 ks
2,12 €
TA10302CT
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
2,27 €
11.83
Odstraňovač hmyzu
Na dokonalé odstránenie prilepeného hmyzu z čelných
skiel, reflektorov, nárazníkov alebo automobilových karosérií. Dokonale odstraňuje hmyz a jeho organické zvyšky.
Nepoškodzuje lak, plasty alebo gumu.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
TA00009 fľaša s rozprašovačom 450 ml
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
12 ks
2,40 €
Na čistenie diskov kolies a plastových puklíc. Navráti diskom pôvodný lesk. Vynikajúci na bicykle z ľahkých zliatin.
Odstraňuje bez námahy všetku nečistotu vrátane usadenín
prachu z brzdových doštičiek. Neobsahuje fosfáty a organické rozpúšťadlá.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
12 ks
2,08 €
TA00017 fľaša s rozprašovačom 450 ml
11.88
Autošampón
11.85
Čistič diskov
Na vonkajšie čistenie karosérií vozidiel. Svojím zložením
zaručuje jednoduché a dokonalé umytie vozidla. Aktívna
pena spoľahlivo odstraňuje z karosérie všetky nečistoty.
Je vysoko účinný a šetrný k lakom. Penivý roztok si poradí
s akoukoľvek nečistotou.
11.90
Leštiaci šampón s voskom
Na dokonalé umytie vášho vozidla. Výrobok typu 2 v 1. Pri
čistení je zároveň nanášaný film ochranného vosku, ktorý
zaručí dlhodobý lesk karosérie i v nepriaznivých klimatických podmienkach. Po aplikácii šampónu je potrebné automobil opláchnuť čistou vodou a sklá vyleštiť.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA00029
fľaša s uzáverom
450 ml
12 ks
2,12 €
TA00035
fľaša s uzáverom
450 ml
12 ks
2,44 €
Sprej na ochranu kabeláže proti
hlodavcom a kunám
12.90
12.10
Ochranný lak na motor
Pre vysoký lesk motora. Ochraňuje časti motora a agregátu
vrátane batérie, zapaľovacích káblov a hadíc pred vlhkosťou, soľou a špinavou vodou. Konzervácia povrchu motorov
všetkých typov vozidiel. Vytvára súvislý ochranný film. Lak
je tepelne odolný.
Je dlhodobo pôsobiaci sprej, vytvárajúci ľahko lepkavý nános, ktorý poskytuje ochranu proti prehryznutiu dôležitých
častí automobilu hlodavcami (myš, plch, potkan, krysa i.)
a drobnými šelmami (lasica, kuna i.). Ide najmä o elektrické
vedenia, káble zapaľovania, hadice brzdového a chladiaceho systému, klinové remene, manžety a gumové tesnenia
a systémy pruženia. Chráni tiež pri dlhotrvajúcich dažďoch.
FARBA: transparentná
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
TA30110
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
5,96 €
TA30101
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,58 €
12.20
Cockpit sprej
Pre sviežu vôňu a vysoký lesk interiéru vášho automobilu.
Čistí, ošetruje, chráni a konzervuje všetky plastové, gumové
a koženkové diely. Ochraňuje interiér vozidla proti znečisteniu, statickej elektrine a vlhkosti, osviežuje farby, odpudzuje prach. Neobsahuje silikón.
12.20
Čistič palubných dosiek
Pre sviežu vôňu a vysoký lesk interiéru vášho automobilu.
Čistí, ošetruje, chráni a konzervuje všetky plastové, gumové a koženkové diely. Ochraňuje interiér vozidla proti
znečisteniu, statickej elektrine a vlhkosti, osviežuje farby,
odpudzuje prach. Neobsahuje silikón.
OBSAH: 400 ml / POČET KS V KARTÓNE: 12 ks
OBSAH: 400 ml / POČET KS V KARTÓNE: 12 ks
OBJ. ČÍSLO
OBAL
VÔŇA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
TA30204
aerosólový sprej
pomaranč
2,61 €
TA302053
aerosólový sprej
citrón
2,61 €
TA30205
aerosólový sprej
vanilka
2,61 €
TA302054
aerosólový sprej
zelené jablko
2,61 €
TA302051
aerosólový sprej
cool fresh
2,61 €
TA302055
aerosólový sprej
anti tabak
2,61 €
VÔŇA
AUTOPRODUKTY TECTANE - ČISTIČE / STAROSTLIVOSŤ
OBJ. ČÍSLO
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
125
AUTOPRODUKTY TECTANE - STAROSTLIVOSŤ
SERVIS A ÚDRŽBA
12.30
Oživovač - čistič plastov
Na ochranu a oživenie vzhľadu plastových povrchov, sklolaminátu, vinylu a lakovaného dreva. Určený špeciálne pre
spojlery, nárazníky, ozdobné lišty automobilov a plastové
kufre motocyklov alebo skútrov. Ochraňuje ošetrené diely
pred atmosférickými a chemickými vplyvmi a pôsobením
UV žiarenia. Odpudzuje prach, vlhko a vodu, zvyšuje lesk.
Obsahuje silikón.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA30301
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
3,51 €
TA30303
kanyster
10 l
voľne
26,91 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA30302
kanyster
30 l
voľne
76,62 €
TA00076
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
5,50 €
12.32
Na regeneráciu a ochranu pneumatík, ale tiež gumových či
plastových dielov. Pôsobí antistaticky, chráni pred tvorbou
trhlín a krehnutím. Neagresívny ku kovom a lakom. Odstraňuje usadený prach z brzdových dosiek na ráfikoch. Možno
nanášať aj na mokré povrchy.
AUTOPRODUKTY TECTANE - STAROSTLIVOSŤ / SERVIS A ÚDRŽBA
Je veľmi účinný penový prostriedok na čistenie a starostlivosť o chróm, nerez a ušľachtilú oceľ (masky áut, okrasné
lišty a lemovanie, disky kolies, vodovodnej batérie, chrómových časti nábytku, zábradlí a iných doplnkov). Zabraňuje
ďalšiemu sadaniu nečistôt vďaka svojmu výbornému antistatickému účinku. Neobsahuje silikón.
OBJ. ČÍSLO
Penový oživovač pneumatík
126
12.28
Leštenka na chróm a nerez
12.40
Elektro - kontakt sprej
Na údržbu a starostlivosť elektrických zariadení v automobilovom priemysle ako ochrana elektrických kontaktov alternátorov, rozdeľovačov, sviečok, reflektorov. Ochraňuje trecie
plochy kontaktov pred oxidáciou, vytesňuje vlhkosť a vodu,
predlžuje životnosť elektromechanických častí elektrických
zariadení.
FARBA: biela pena
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA21106
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
5,50 €
TA30401
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
3,00 €
12.50
Ochranný vosk
Pre dlhodobú ochranu pred koróziou, oxidáciou a znečistením. Určený na konzerváciu lemov, plôch a hrán na dverách
automobilov, batožinových priestorov, nástupných hrán,
ošetrenie dutín a pod. Po zaschnutí vytvorí transparentný
vodoodpudivý plastický film. Odolný, vlhku a slanej vode
a teplotám nad 100 °C. Je nestekavý a nie je agresívny na
plastové a gumové časti vozov.
12.60
Tekuté stierače v spreji
Je vynikajúci prípravok na zvýšenie účinku stekania vody.
Zabráni stekajúcej vode, aby vznikali mokré kvapky na povrchu skiel a zabráni tak vzniku následných máp po ich odparení. Ideálny na sklá automobilov, sprchové kúty a výklady.
FARBA: žltá
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA30501
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,58 €
TA00078
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
2,99 €
12.70
Čistič klimatizácie
Ideálny penový prostriedok na čistenie a dezinfekciu klimatizácie v automobiloch, ale aj bežných vetracích a ventilačných systémov kúpeľní a sáun. Vhodný pre digestor v domácnostiach a reštauračných zariadeniach.
Je jedinečný čistiaci prostriedok pre hladkú kožu všetkého
druhu: kožené sedačky, autodoplnky, obuv, batohy a kufre.
Dokonale zbaví kožu nečistôt a naďalej sa o ňu stará a chráni
v pracovnom procese. Zachováva jej prirodzené vlastnosti
a necháva ju priedušnú. Zabraňuje krehnutiu kože a zvyšuje
jej pružnosť. Nie je vhodná na kožu z divokej zveri.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA00070
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
9,20 €
TA00080
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,58 €
13.10
Ochranný zvárací sprej
Na údržbu a čistenie zváracích trysiek (napr. plynových
alebo pre CO2), k ochrane zváraných kusov pred účinkom
rozstreku zvarového kovu, bez vplyvu na zvar. Vhodný na dodatočné ošetrenie materiálu pred galvanizáciou, eloxovaním
atď.
05/2012
12.72
Starostlivosť o kožu
13.20
Reťazový olej
Na trvalé vnútorné a vonkajšie mazanie všetkých druhov
prevodov, ako je napr.: reťazový, ozubený, vrtuľový a pod.
Vhodné mazadlo pre guľkové a valčekové ložiská, mechanické čapy, kĺby atď. Zvyšuje kĺzavosť a predlžuje životnosť
materiálov. Odoláva teplotám od -40°C do +150°C.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA20101
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
3,39 €
TA20201
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
3,83 €
AUTOPRODUKTY TECTANE - SERVIS A ÚDRŽBA
13.30
Sprej na klinové remene
Pre všetky hnané klinové, guľaté a ploché remene z tkaniny, PVC, kože a gumy, ktoré sú vystavené vlhkému prostrediu a dlhodobej prevádzke.
Zvyšuje priľnavosť a ťažnú silu, zabezpečuje odolnosť proti vlhku a striekajúcej vode. Zabraňuje preklzávaniu a pískaniu klinových remeňov.
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA20301
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,58 €
13.40
Silikónový sprej
Pre auto, dom i domácnosť. Ideálny pre klzné, valivé i točivé mechanizmy, klinové, guľaté, ploché a ozubené remene
z tkaniny, kože, PVC a gumy. Kvalitný jednozložkový mazací
prostriedok bez obsahu tukov, olejov, riedidiel a živíc. Vytvára ochranný a ošetrujúci klzný film s vysokou tepelnou
odolnosťou. Zabraňuje prilepeniu zvyškov lepidiel na lisoch
a vodiacich častiach.
13.44
Medená pasta v spreji
Na montáže a demontáže segmentov kotúčových či bubnových bŕzd, kĺbových závesov, čapov, výfukov, zapaľovacích
sviečok, svorníkov motorov alebo tepelných výmenníkov.
Ochranný prostriedok všetkých tepelne zaťažovaných mechanických dielov strojov a zariadení. Zabraňuje zadretiu
skrutiek vplyvom vysokej teploty, korózie alebo pri inom
mechanickom namáhaní, uľahčuje montáž či demontáž.
Tepelná odolnosť -30 °C až +1100 °C.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA20401
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
3,28 €
TA21105
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
5,50 €
13.46
Keramické mazivo
Na mazanie vysoko teplotne zaťažených klzkých plôch či
spojov. Ideálne pre závitové spoje spaľovacích motorov
a turbín v strojárstve. Chráni trecie plochy pred koróziou,
odoláva horúcej a studenej vode, väčšine kyselín a liehom.
Tepelná odolnosť -40 °C až +1400 °C.
13.50
Biela vazelína
Na kvalitné mazanie mechanických pohonov, ako sú ozubené prevody, pákové mechanizmy, reťazové pohony,
elektrické spínače, pánty, zámky, ložiská. Chráni proti korózii a oxidácii. Znižuje trenie, zvyšuje kĺzavosť. Vhodná pre
konzerváciu el. kontaktov batérií, mazanie pántov, zámkov,
prevodov a pod.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA21108
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
6,43 €
TA20501
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,20 €
07.35
Univerzálna vazelína RL
Na mazanie valivých ložísk pri bežných prevádzkových podmienkach, klzných tiahel, čapov hriadeľov, ozubených prevodov, vodných čerpadiel, ložísk práčok a pod. Univerzálne
použiteľná v priemysle, ale i v domácnosti. Veľmi dobre
odoláva vplyvom vody a vďaka svojmu zloženiu má dobré
ochranné vlastnosti proti korózii a hrdzaveniu. Neobsahuje
rozpúšťadlá a živice.
13.52
Univerzálna vazelína
Na mazanie valivých ložísk pri bežných prevádzkových podmienkach, klzných tiahel, čapov hriadeľov, ozubených prevodov, vodných čerpadiel, ložísk práčok a pod. Univerzálne
použiteľná v priemysle, ale i v domácnosti. Veľmi dobre
odoláva vplyvom vody a vďaka svojmu zloženiu má dobré
ochranné vlastnosti proti korózii a hrdzaveniu. Neobsahuje
rozpúšťadlá a živice.
FARBA: zelená
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA30502RL
kartuša
310 ml
12 ks
2,99 €
TA30502
kartuša
310 ml
12 ks
2,99 €
13.53
Gasket sealant
Na pružné tesnenie prevodových skríň, olejových vaní,
ohrievacích a priemyslových pecí, tepelných výmenníkov,
parovodov, tmelenie / tesnenie kotlových prírub, dvierok,
limcov a pod. Tmel odoláva ropným produktom, mazivám,
nemrznúcim zmesiam a teplotám v rozmedzí -60 °C až
+260 °C, krátkodobo až +315 °C.
13.90
Teflónový sprej
Na univerzálne použitie. Premazávanie tepelne namáhaných
dielov, klzných i trecích plôch a pod. Vhodný na kov, gumu,
plasty v priemysle, elektrotechnike, ale i v domácnosti.
Mazanie elektromagnetických ovládačov, teleskopických
antén, pántov a zámkov. Zabezpečí dlhodobé a kvalitné premazanie dielov. Odpudzuje nečistoty, prach, vlhkosť, vodu,
je antiadhezívny. Odolný soliam, zásadám, kyselinám a teplotám od -50 °C do +260 °C.
AUTOPRODUKTY TECTANE - SERVIS A ÚDRŽBA
OBJ. ČÍSLO
FARBA: červená
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA40901
kartuša
310 ml
12 ks
7,35 €
TA21101
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,12 €
127
AUTOPRODUKTY TECTANE - SERVIS A ÚDRŽBA
KAROSÉRIA
13.54
Nestekavé mazivo
Je vysoko kvalitné a vynikajúce činidlo, ktoré je vhodné proti
zadretiu. Uplatňuje sa tam, kde väčšina konvenčných lubrikantov a činidiel proti zadretiu zlyhá. Extrémne kĺzavý, nestrieka a nekvapká. Bez obsahu tukov. Používa sa na sklopné
strechy, bezpečnostné pásy, palivové články, fitinky, dopravníkové pásy, klzné koľajnice, výťahy, tesnenia, dverné
závesy, bowdenové lanká atď.
Pre všetky typy obrábania s požiadavkou vysokej produktivity a trvanlivosti nástroja. Chladí a maže rezný brit, znižuje
trenie, opotrebenie nástroja, predlžuje životnosť. Vyvinutý
pre rezanie závitov, vŕtanie, frézovanie, rezanie pílou a lisovanie. Pre všetky druhy ocele, liatiny, ušľachtilej ocele,
medi, mosadze, hliníka a ich zliatin. Aktivuje proces chránenia. Neobsahuje minerálne oleje a je biologicky plne
odbúrateľný.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA00075
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
5,50 €
TA20601
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
5,04 €
Lepidlo na autosklá PU Windscreen
60 a Primer WS
04.23
07.10
Je jednozložkový lepiaci a tesniaci tmel na báze polyuretánu. Vytvára vysokopevnostný, trvalo elastický spoj odolný
vlhku a vode. Používa sa na vysokopevnostné lepenie čelných skiel automobilov, bočných a zadných skiel autobusov, karavanov, osobných vagónov a všetkých skiel lodí, člnov a pod. Doba odjazdu vozidla po inštalácii skla 3 hodiny
pre 2 airbagy. Sklá a rámy je nutné ošetriť čističom Primer
CV a opatriť základovým aktivátorom Primer WS.
AUTOPRODUKTY TECTANE - SERVIS A ÚDRŽBA / KAROSÉRIA
13.60
Rezný a vŕtací olej
POČET KS
V KARTÓNE
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
32401BD
kartuša
300 ml
12 ks
černá
71351BD dóza primeru 30 ml
12 ks
transp.
Lepidlo na autosklá TECFLEX 3060
a čistič FIRST 1
Jednozložkové modifikované polyuretánové lepidlo bez obsahu izokyanátov. Špeciálny prípravok vyvinutý pre priemysel, autodielne, servisy. Vykazuje vynikajúcu priľnavosť ku
sklu a kovu bez použitia primerov. Lepené strany musia byť
vždy ošetrené čistiacim prostriedkom First One. Po nalepení autoskla môže byť vozidlo uvedené opäť do prevádzky už
po 90 minútach.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
7,14 €
32402BD
kartuša
290 ml
12 ks
černá
4,79 €
3,65 €
71350BD dóza primeru
1l
6 ks
transp.
11,46 €
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
FARBA
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
13.98
Samozvariteľná opravárenská páska
Na núdzové opravy tesnenia v automobiloch, motocykloch, člnoch, karavanoch, bandáže káblov v elektrotechnike a telekomunikáciách,
opravy záhradných hadíc a rozvodov bazénových systémov domácnosti. Vykazuje izolačné a tesniace vlastnosti, je plastická, odolná voči chemikáliám, vode a UV žiareniu. Elektrická prieraznosť: 20 kV, preťaženie až 600%. Vhodná snáď na všetky druhy podkladov ako polypropylén,
polyetylén, etylén, propylén, kaučuk, PVC-U, PVC, butyl, neoprén, teflón, oceľ, plasty, sklo a pod. Polyisobutylová páska nie je lepiaca páska,
pri preťahovaní odmotávanej pásky (cca 50%) dochádza k vulkanizačnému (samozvariteľnému) efektu a k zmene na homogénnu hmotu.
Tepelná odolnosť pásky -40 °C až +90 °C. Aplikovať pásku je možné v rozsahu +5 °C až +60 °C.
OBJ. ČÍSLO
ŠÍRKA (mm)
DĹŽKA (m)
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA70000
19
5
voľne
čierna
3,26 €
14.10
Autolak čierny mat
Na ochranu kovových dielov pred klimatickými vplyvmi.
Vhodný k športovému tónovaniu osobných automobilov
alebo len na obnovenie zájdených povrchov. S vysokou krycou schopnosťou, rýchloschnúci.
14.12
Autolak čierny lesk
Na dekoratívne nástreky kovov a plastov v lesklom čiernom
odtieni. Nástrek chráni povrchy pred klimatickými vplyvmi,
nárazmi drobných kamienkov a štrku. Je rýchloschnúci, nestekavý, oteruvzdorný s vysokou krycou schopnosťou. Používa sa ako nástrek plastových a oceľových dielov karosérie
motocyklov, automobilov. Vhodný na kov, plasty, polyester,
drevo, betón a iné podklady opatrené základným náterom.
FARBA: čierna
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
TA40101
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
OBJ. ČÍSLO
OBAL
4,58 €
TA21104
aerosólový sprej
14.20
Lak na ráfiky – strieborný
FARBA: čierna
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
Na ochranu automobilových ráfikov pred posypovými soľami, oxidáciou, koróziou a klimatickými vplyvmi. Rýchlo zasychá, ráfik je použiteľný cca po 15 minútach po nanesení
strieborného laku.
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
400 ml
12 ks
4,58 €
14.30
Zinkový sprej
Na ochranu pred koróziou s dlhodobým účinkom na všetky
typy oceľových podkladov. Chráni miesta po vŕtaní, rezaní,
zváraní, brúsení, ohýbaní. Opravy zinkových vrstiev. Vytvára
hladký film bez pórov, odolávajúci teplotám až +300 °C.
V suchom stave obsahuje až 90% zinku. Pretierateľný.
FARBA: strieborná
128
04.30
04.31
05/2012
FARBA: zinkový odtieň
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA40201
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
5,36 €
TA40301
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
5,62 €
AUTOPRODUKTY TECTANE - KAROSÉRIA
14.32
Na povrchovú opravu zinkových vrstiev po vŕtaní, rezaní,
zváraní, brúsení, ohýbaní. Možno ho použiť na všetky typy
oceľových podkladov. Chráni pred koróziou. Vytvára hladký
film bez pórov, odolávajúci teplotám až +300 °C. V suchom stave obsahuje až 90% zinku. Pretierateľný.
14.40
Zink - Alu sprej
Na ochranu všetkých typov kovových podkladov s poškodenou pozinkovanou vrstvou s požiadavkou na vysokú ochranu
proti oxidácii a korózii po zváraní alebo mechanických úpravách (vŕtanie, rezanie, a pod). Určený na spoje klimatizácií,
teplovzdušných rozvodov, vykurovacích zariadení a pod.
Trvalo odolný teplotám +250 °C, krátkodobo až +500 °C.
V suchom stave obsahuje okolo 67% zinku a 19% hliníka.
FARBA: zinkový odtieň
FARBA: zinkovo-hliníkový odtieň
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA00081
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,58 €
TA40401
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
5,62 €
14.42
Hliníkový sprej
Na kvalitnú ochranu pred koróziou, napr. výfukové systémy,
kryty strojov, matice, skrutky, mriežky alebo potrubie. Nástrek je krátkodobo odolný teplotám až +500 °C, dlhodobo +400 °C. Rýchloschnúci, pretierateľný a oteruvzdorný.
Chráni pred koróziou, oxidáciou, kyselinami a liehmi. Má
prirodzený vzhľad - v suchom stave obsahuje 99,5% hliníka.
Antikorózna ochrana –
červenohnedá
14.50
Na ochranu proti hrdzi, zastavuje koróziu a vytvára univerzálny podklad pre laky. Možno ju nanášať aj na zhrdzavené
materiály. Ideálna na poškodené časti karosérie vozidiel
a rámov motocyklov, ako základný náter oceľových častí
stavebných a poľnohospodárskych strojov a pod.
FARBA: hliníkový odtieň
FARBA: červenohnedá
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA21102
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
5,62 €
TA40501
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,20 €
14.60
Ochrana dutín
Na ochranu dutín proti vzniku, ale aj zastavenie korózie.
Vynikajúca penetračná schopnosť umožňuje prienik do
najmenších dutín. Chráni komplexne, preniká pod vlhkosť
a vodu.
Ochrana podvozkov – kaučuk
Na ochranu proti pôsobeniu vody, soli, odlietajúceho štrku
a korózii, na báze syntetického kaučuku pohlcujúceho hluk.
Chráni predné spojlery, prahy, dvere vozidiel, podvozky,
blatníky ochranných krytov a iné. Vytvára pevne priľnavý,
pretierateľný ochranný film.
FARBA: nažltlá
FARBA: čierna
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA40601
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,12 €
TA40701
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
6,43 €
Hercuseal SEALER 306 /
striekateľný MS polymér
06.30
Je moderný a špeciálny tmel v kartuši, navrhnutý pre motorový priemysel, na obnovu a opravu podvozkov osobných
automobilov, autobusov, karavanov, osobných vagónov.
Chráni proti mechanickému poškodeniu a poškodeniu koróziou. Redukuje prenos zvuku v prípade akustických vibrácií. Lepenie hydroizolácií a PVC fólií s podkladovou vrstvou z netkanej PES textílie. Nanáša sa špeciálnou pištoľou
na kartuše alebo bežnou pištoľou a následne sa rozotiera
špachtľou, stierkou alebo štetcom.
FARBA: šedá
Aplikačná pištoľ na striekateľný
MS polymér SEALER 306
TOVAR NA OBJEDNÁVKU
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
52130BD
kartuša
290 ml
12 ks
4,58 €
N173
aplikačná pištoľ
1 ks
voľne
227,15 €
14.72
Na tmelenie a škárovanie oceľových dielov automobilov
opatrených základným i krycím náterom alebo bez náteru.
Podtmelovanie karosárskych dielov ako sú blatníky automobilov, autobusov, obytných prívesov, dielov kabín žeriavov
a strojných zariadení a pod. Antikorózny, max. povolená
deformácia 12,5%. Odolný vode a vlhkosti. Tlmí vibrácie
a pružne tesní.
07.06
Špeciálna pištoľ, umožňujúca uskutočňovať nástreky MS
polymérov, odolné protimrazovým soliam, olejom a iným
ropným látkam napr. na podvozky automobilov po ich oprave.
OBJ. ČÍSLO
Karosársky tmel
14.70
14.75
Auto tesnenie 230-17
Na dotesňovanie predných, bočných a zadných autoskiel
v gumovom obložení, tesnenie a lepenie dielov karosérií.
Vyniká vysokou priľnavosťou ku sklu, k eloxovanému hliníku,
nerezu plechu či povrchovo upravenému kovu. Nepretierateľný, rýchloschnúci.
FARBA: biela
AUTOPRODUKTY TECTANE - KAROSÉRIA
Opravátor zinku
FARBA: čierna
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA40902
kartuša
310 ml
12 ks
2,73 €
TA21010
kartuša
310 ml
12 ks
4,58 €
129
AUTOPRODUKTY TECTANE - KAROSÉRIA
ZIMNÝ PROGRAM / PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY
14.81
AUTOPRODUKTY TECTANE - KAROSÉRIA / ZIMNÝ PROGRAM / PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY
Polyesterový tmel
130
Pre stredné a finálne opravy poškodených kovových, plastových či polyesterových karosérií (priehlbiny, diery, defekty
laku). Tmel je dvojzložkový, brúsiteľný už po 15 minútach
po aplikácii. Pomer miešania – základ: tužidlo – 100 : 2-3
diely. Doba spracovateľnosti 4 – 6 minút. Pretierateľný po
12 hodinách.
Pre väčšie priehlbiny, ryhy a stredné opravy poškodených
kovových, plastových či polyesterových karosérií. Tmel je
dvojzložkový s obsahom vlákien, brúsiteľný už po 15 minútach po aplikácii. Pomer miešania – základ: tužidlo – 100 :
2-3 diely. Doba spracovateľnosti 4 – 8 minút. Pretierateľný
po 12 hodinách. Vhodný i pre vyrovnávanie podkladu z dreva, betónu a kameňa.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA40903
plechovka
200 g
12 ks
3,80 €
OBJ. ČÍSLO
OBAL
TA40904
plechovka
800 g
12 ks
9,87 €
TA40906
TA40905
plechovka
2 kg
6 ks
13,90 €
TA40907
13.72
Rozmrazovač skiel
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA000320
fľaša
s rozprašovačom
450 ml +
50 ml
12 ks
2,99 €
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
plechovka
300 g
12 ks
6,94 €
plechovka
1,4 kg
6 ks
17,39 €
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
13.70
Rozmrazovač
Na rýchle rozmrazenie zamrznutých skiel, svetlometov
a spätných zrkadiel automobilov. Okamžite odstraňuje námrazu a ľad. Má výborné čistiace účinky a zabraňuje opätovnému zamŕzaniu. Nenarušuje lak a gumové časti karosérie.
Nenapadá kov, plasty, polykarbonáty.
OBJ. ČÍSLO
14.82
Polyesterový tmel s vláknom
Na rozmrazovanie zamrznutých skiel automobilov, svetlometov a dverných zámkov. Okamžite odstraňuje námrazu
a ľad. Spomaľuje nové zamŕzanie. Je rýchly, účinný s vysokou čistiacou silou. Nenapadá kov, plasty, polykarbonáty,
lak ani gumové tesnenia.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA20801
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
3,00 €
13.80
Rýchly štart
Na všetky druhy benzínových a naftových motorov motocyklov, osobných a nákladných automobilov, v poľnohospodárstve i v priemysle.
Určený pre autodielne, poľnohospodárov, domácich majstrov a motoristov. Umožňuje rýchly a ľahký štart motora, zabraňuje zamrznutiu
karburátora a šetrí tým motor a batériu.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA20901
aerosólový sprej
400 ml
12 ks
4,00 €
Brzdová kvapalina DOT3
13.92
13.93
Brzdová kvapalina DOT4
Na všetky hydraulické brzdové systémy automobilov, bod
varu min. 230 °C. Zodpovedá normám ISO 4925, SAEJ
1703, FM VSS § 571.116 (DOT3). Miešateľná s brzdovými
kvapalinami rovnakej špecifikácie. Pri výmene alebo doplnení brzdovej kvapaliny dodržujte pokyny výrobcu vozidla.
Po otvorení obalu ihneď spotrebujte.
Na všetky hydraulické brzdové systémy automobilov, bod
varu min. 260 °C. Zodpovedá normám ISO 4925, SAEJ
1703, FM VSS § 571.116 (DOT4). Miešateľná s brzdovými
kvapalinami rovnakej špecifikácie. Pri výmene alebo doplnení brzdovej kvapaliny dodržujte pokyny výrobcu vozidla.
Po otvorení obalu ihneď spotrebujte.
FARBA: nažltlá
OBJ. ČÍSLO
FARBA: nažltlá
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V KARTÓNE BEZ DPH €/KS
OBAL
OBSAH
TA72000
fľaša
500 ml
10 ks
2,58 €
TA72001
kanyster
3 litre
3 ks
12,20 €
OBJ. ČÍSLO
POČET KS PREDAJNÁ VOC
V KARTÓNE BEZ DPH €/KS
OBAL
OBSAH
TA72005
fľaša
500 ml
10 ks
2,96 €
TA72006
kanyster
3 litre
3 ks
16,80 €
13.84
Diesel ŠTART aditív
Je polyfunkčná prísada do motorovej nafty. Zlepšuje tekutosť a filtrovateľnosť nafty o -7 °C. Zlepšuje studený štart motora. Zvyšuje cetanové
číslo o 5 jednotiek. Zvyšuje výkon motora. Optimalizuje spaľovanie a zmenšuje spotrebu paliva. Udržuje čistotu vstrekovacích trysiek a celého
vstrekovacieho systému. Dokonale chráni palivový systém pred koróziou, predlžuje životnosť vstrekovacieho čerpadla a trysiek. Zvyšuje mazaciu schopnosť nafty. Stabilizuje naftu a predlžuje jej skladovaciu dobu. Zlepšuje celkovú ekonomiku prevádzky. Dávkuje sa v pomere 1:1000.
05/2012
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA7621
fľaša
500 ml
voľne
modrá
5,92 €
AUTOPRODUKTY TECTANE - PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY
11.94
Letný koncentrát do ostrekovačov
Je vysoko koncentrovaný roztok miešateľný s vodou v pomere 1:100. Takto namiešaná zmes vyniká vysokou čistiacou silou - jednoducho
odstraňuje hmyz a prach z ciest zachytený na čelných sklách. Fľaša obsahuje parfumované látky a je opatrená nádržkou s odmerkou pre
presné dávkovanie.
OBJ. ČÍSLO
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA50100
dóza s dávkovačom
250 ml
16 ks
žltá
3,26 €
11.96
Letná kvapalina do ostrekovačov
Je parfumovaná zmes do ostrekovačov všetkých typov motorových vozidiel. Kvapalina obsahuje povrchovo aktívne látky, ktoré zaručujú ľahké
odstránenie zvyškov hmyzu a ostatných nečistôt. Pre zachovanie čistiaceho účinku sa ďalej neodporúča riediť.
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
OBAL
TA60101
kanyster
3 litre
4 ks
žltá
1,84 €
TA60102
kanyster
5 litrov
2 ks
žltá
2,99 €
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -20°C
13.77
Je zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -20 °C. Možno ho použiť ako koncentrát alebo ju riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť. Má výborné čistiace vlastnosti, nenarúša polykarbonáty a lak karosérie.
Tabuľka riedenia:
- 7°C riedenie 1:1 s vodou
- 20°C riedenie 1:0 s vodou
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA00060
fľaša
1 liter
6 ks
modrá
1,30 €
TA00061
kanyster
3 litre
4 ks
modrá
3,19 €
TA00062
kanyster
5 litrov
2 ks
modrá
4,78 €
OBJ. ČÍSLO
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -30°C
13.76
Je zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -30 °C. Možno použiť ako koncentrát alebo ju riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť. Má výborné čistiace vlastnosti, nenarúša polykarbonáty a lak karosérie.
Tabuľka riedenia:
- 10°C riedenie 1:1 s vodou
- 15°C riedenie 1:0,5 s vodou
- 30°C riedenie 1:0 s vodou
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA00050
fľaša
1 liter
6 ks
modrá
1,43 €
TA00051
kanyster
3 litre
4 ks
modrá
4,12 €
TA00052
kanyster
5 litrov
2 ks
modrá
6,20 €
OBJ. ČÍSLO
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -40°C
13.78
Je zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -40 °C. Možno použiť ako koncentrát alebo ju riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť. Má výborné čistiace vlastnosti, nenarúša polykarbonáty a lak karosérie.
Tabuľka riedenia:
-8°C riedenie 1:2 s vodou
-18°C riedenie 1:1 s vodou
-28°C riedenie 1:0,5 s vodou
OBAL
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
FARBA
PREDAJNÁ VOC
BEZ DPH €/KS
TA00045
fľaša
1 liter
6 ks
modrá
1,66 €
TA00046
kanyster
3 litre
4 ks
modrá
4,81 €
TA00047
kanyster
5 litrov
2 ks
modrá
7,77 €
OBJ. ČÍSLO
-40°C riedenie 1:0 s vodou
AUTOPRODUKTY TECTANE - PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY
OBSAH
POČET KS
V KARTÓNE
OBJ. ČÍSLO
131
Register
A
Adhézny mostík ......................................................... 75
Akryl Exteriér............................................................... 28
Akrylátová omietka ryhovaná (škrabaná)....................... 94
Akrylátová omietka zatieraná (hladená) ....................... 94
Akrylátová penetrácia pod dekoratívne omietky............ 94
Akrylový štukový tmel.................................................. 28
Akrylový tmel........................................................ 10, 28
Akrylový tmel na sadrokartóny......................... 10, 28, 49
Aktívny čistič............................................................ 124
Aktívny čistič / vôna citrus......................................... 124
Akvaristické lepidlo..................................................... 37
Anti Radon STOP........................................................ 72
Antikorózna ochrana - červenohnedá......................... 129
Aplikačná pištoľ CLICK GUN........................................ 58
Aplik. pištoľ na striek. MS polymér SEALER 306........ 129
Aplik. pišt. na kotvy, vzduch. pumpa, čistiace kefky...... 46
Aplikačné pištoľe na PUR peny.................................... 19
Armovacia perlinka DEBETEX EXTRA..................... 64, 97
Armovacia perlinka QUARTZ DEBETEX............. 12, 64, 97
Armovacia perlinka VALMIERA.............................. 64, 97
Asfaltová opravná stierka - DenBit U............................ 81
Asfaltový izolačný lak - DenBit DK-ATN....................... 80
Asfaltový penetračný lak - DenBit BR-ALP.............. 15, 80
Auto tesnenie 230-17............................................... 129
Autolak čierny lesk.................................................... 128
Autolak čierny mat.................................................... 128
Automatic Bond Kleber............................................... 42
Automatic Gasket sealant............................................ 42
Automatic Gasket sealant PROFI.................................. 42
Automatic Sanitárny silikón NANO............................... 42
Autošampón............................................................. 125
B
Balkónový profil.......................................................... 61
Balkónový profil rohový............................................... 61
Bariérová páska......................................................... 111
Biela vazelína............................................................ 127
Bitúmenové lepidlo - DenBit SUPER BOND................. 82
Bond Flex PU 40 FC - polyuretán............................. 9, 31
Brúsiteľný tmel na drevo.............................................. 54
Brúsiteľný tmel na sadrokartóny................................... 49
Brúsna mriežka na sadrokartóny................................... 51
Brúsna špongia pre stolárov...................................... 120
Brzdová kvapalina DOT3............................................ 130
Brzdová kvapalina DOT4............................................ 130
Butylová páska.......................................................... 111
Butylová páska na lepenie parozábran.......................... 87
C
Cockpit sprej............................................................. 125
COVERTEX Mal. abs. textília s krycou PE vrstvou........ 113
Cranit Flokul UTRA.................................................... 122
Cranit Chlor šok........................................................ 122
Cranit pH mínus........................................................ 122
Cranit pH plus........................................................... 122
Cranit Proti riasam.................................................... 122
Cranit Quatro tablety.................................................. 122
Cranit Tester pre bazény 4 v 1.................................... 122
Cranit Triplex tablety.................................................. 122
Cranit Zima............................................................... 122
MENNÝ REGISTER
Č
132
Čistiace papierové utierky.......................................... 119
Čistič bŕzd bez acetónu............................................. 124
Čistič bŕzd bez acetónu / vôna citrón......................... 124
Čistič diskov ............................................................ 125
Čistič karburátorov.................................................... 124
Čistič klimatizácie..................................................... 126
Čistič obkladov a dlažieb / parfumovaný...................... 78
Čistič palubných dosiek............................................ 125
Čistič PUR peny.......................................................... 19
Čistič skiel................................................................ 125
D
Diamantový kotúč plný ŠTANDARD........................... 116
Diamantový kotúč segmentový ŠTANDARD................ 116
Diesel ŠTART aditív................................................... 130
Dilat. pre rovné plochy 10 mm s PVC prvkom 7501... 104
Dilat. pre rovné plochy 14 mm s PVC prvkom 7503... 104
Dilatačný pás.............................................................. 66
Disperzná fasádna farba............................................... 94
Držiak hrebeňovej laty B BRACKET.............................. 91
Držiak hrebeňovej laty G BRACKET.............................. 91
Dverová a okenná zarážka STOPPY............................. 118
Dverová tesniaca lišta JOLYFLEX................................ 110
05/2012
E
Elektro – kontakt sprej............................................... 126
Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky.................. 19, 119
F
Fasádna páska STRONG.................................... 101, 108
Fasádny polystyrén EPS 70......................................... 98
Fasádny tanier KC so záslepkou................................... 98
Finálna brúsiteľná stierka 0 - 3 mm............................. 48
Finálna opravná stierka na betón QUARTZ FINAL.......... 66
Finish tmel na sadrokartóny......................................... 48
Fix - R adaptér na trubičkovú PU penu......................... 21
Fixačná páska na fólie................................................. 87
Fixpren UNI 50 Plus.................................................... 52
Flexi lepidlo na obklady a dl. QUARTZ EXTRA C2T....... 60
Flexi tesniaci okenný pás DUO SMART........................ 24
Flexi tesniaci okenný pás EXTERIÉR............................. 24
Flexi tesniaci okenný pás EXTERIÉR, typ E................... 24
Flexi tesniaci okenný pás EXTERIÉR, typ W.................. 24
Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR............................. 24
Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR so sieťkou............. 24
Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR, typ E.................... 24
Flexi tesniaci okenný pás INTERIÉR, typ W................... 24
Flex. samoniv. hm. na podl. QUARTZ PLUS THERMO... 65
Flex. lepidlo na obklady a dl. QUARTZ C2.................... 60
Flex. lepidlo na obkl. a dl. QUARTZ FLEX C2TE...... 15, 60
Flex. lepidlo na obkl. a dlažbu QUATRZ PROFI 801...... 61
Flex. lepidlo na obkl. a dlažbu SUPER FLEX C2TES1.... 60
Fungicídna penetrácia............................................... 106
G
Gasket sealant............................................... 39, 41, 127
Geotextília ŠTANDARD 200................................... 16, 71
Geotextília ŠTANDARD 300................................... 16, 71
Gumoasfaltová hydroizolácia - DenBit DISPER DN....... 80
Gumoasfaltová penetrácia - DenBit DISPER AS............ 80
H
Hercuseal SEALER 306 / striekateľný MS polymér..... 129
Hladidlá pre obkladačov a fasádnikov.......................... 62
Hladidlo na brúsnu mriežku......................................... 51
Hĺbková hydroizolácia HYDRO BLOK............................ 70
Hĺbková penetrácia...................................................... 75
Hliníková páska......................................................... 111
Hliníkový sprej.......................................................... 129
Hobby aplikačné pištole na kartuše.............................. 57
Hrebeňová uzávera DECK............................................ 91
Hrebeňový pás GEO.................................................... 90
Hrebeňový pás METAL ALU......................................... 90
Hrebeňový pás SUPER................................................ 90
Hrebeňový pás ŠTANDARD.......................................... 90
Hybriflex HM . ............................................................ 34
Hybriflex LM............................................................... 34
Hydroizolačná membrána KÚPEĽŇA............................ 70
Ch
Chemická kotva ALLFIX............................................... 45
Chemická kotva ARCTIC.............................................. 44
Chemická kotva bez styrénu POLYESTER SF........... 13, 44
Chemická kotva PE 300 S........................................... 45
Chemická kotva PE 300 SF.......................................... 45
Chemická kotva POLYESTER.................................. 13, 44
Chemická kotva VINYLESTER SF........................... 13, 44
I
Impregnačný a ochranný náter stien............................. 75
Impregnačný a ochranný náter stien PROFI.................. 75
Instal Fix..................................................................... 56
Interiérová farba na sadrokartóny................................ 106
Interiérová farba super biela....................................... 106
Izolačný tmel.............................................................. 40
J
Jednozložková hydroizolácia EXTERIÉR........................ 68
Jednozložková hydroizolácia KÚPEĽŇA........................ 68
K
Kachliarsky tmel.......................................................... 39
Kanalizačná pena........................................................ 21
Karosársky tmel................................................... 39, 129
Keramické mazivo..................................................... 127
Klampiarsky tmel........................................................ 39
Klampiarsky tmel PROFI.............................................. 39
Klince a skrutky v tube.......................................... 37, 41
Klínky pre obkladačov................................................. 62
Kobercová obojstranne lepiaca páska ....................... 110
Kobercová ob. lepiaca páska s textilnou výstuhou...... 110
Kombi lišta rohová (AL) s tkaninou ........................... 100
Kombi lišta rohová (AL) s tkaninou VERTEX................ 100
Kombi lišta rohová (PLAST) s tkaninou ..................... 100
Kombi lišta rohová (PLAST) s tkaninou VERTEX......... 100
Kompresná páska........................................................ 25
Kompresná páska HB.................................................. 25
Konštrukčné PU lepidlo............................................... 34
Kontaktná membrána PRÉMIUM.................................. 86
Kontaktná membrána SEPARAČNÁ 450....................... 86
Kotva rozkladacia (pružinová)...................................... 50
Kovové sitká pre kotvenie do dutých materiálov............ 46
Kovový klinec s podložkou.......................................... 72
Krížiky pre obkladačov................................................. 62
Krycie čiapočky na Turbo skrutky s plochou hlavou...... 26
L
Lak na ráfiky - strieborný........................................... 128
Lepiaca páska / IZOLEPA........................................... 114
Lepiaca páska výstražná............................................. 111
Lepiaci a mur. tmel na pórob. a tehly QUARTZ PORO.... 61
Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI..................... 63, 96
Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ FASÁDA........ 12, 63, 96
Lepidlo na asfaltové pásy za studena - DenBit BOND.... 81
Lepidlo na autosklá PU Windscreen 60 a Primer WS.. 128
Lepidlo na autosklá TECFLEX 3060 a čistič FIRST 1... 128
Lepidlo na drevo Woodfix D2....................................... 52
Lepidlo na drevo Woodfix D3....................................... 52
Lepidlo na koberce a PVC krytiny................................. 52
Lepidlo na koberce V7508........................................... 53
Lepidlo na obklady...................................................... 36
Lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ KLASIK C1......... 61
Lepidlo na parozábrany................................................ 87
Lepidlo na parozábrany PROFI..................................... 87
Lepidlo na plávajúce podlahy D3................................. 54
Lepidlo na polystyrén.................................................. 36
Lep. na pol. a asf. pásy - DenBit STYRO CELOROČNÝ.. 82
Lep. na pol. a asfaltové pásy - DenBit STYRO LT.......... 81
Lepidlo na PVC krytiny V7508..................................... 53
Lepidlo na zrkadlá....................................................... 37
Lešenárská sieť.......................................................... 101
Leštenka na chróm a nerez......................................... 126
Leštiaci šampón s voskom......................................... 125
Letná kvapalina do ostrekovačov................................ 131
Letný koncentrát do ostrekovačov.............................. 131
Likvidátor plesní s dlhodobým účinkom....................... 78
M
Maliarska akrylátová penetrácia................................. 106
Maliarska páska modrá UV........................................ 108
Maliarsky náter.......................................................... 106
MAMUG GLUE CRYSTAL............................................. 35
MAMUG GLUE TOTAL................................................. 35
MAMUT GLUE (High tack)................................. 8, 35, 41
MAMUT GLUE na podlahové lišty................................ 54
Maskovacia krepová páska 60°C................................ 108
Maskovacia krepová páska 80°C................................ 108
Maskovacia páska na zakrivené plochy...................... 108
Maxi pištoľová pena 66............................................... 18
Maxi trubičková nízkoexpanzná pena...................... 11, 20
Medená pasta v spreji............................................... 127
Metalizovaná páska................................................... 111
Montážna pena............................................................ 20
Montážne lepidlo........................................................ 36
Montážne neoprénové lepidlo...................................... 37
Montážny box / Starter box.......................................... 19
MS lepidlo na dlažbu a hydroizoláciu 2 v 1.................. 35
MS UNIFIX.............................................................. 9, 35
MS UNIFIX CLEAR....................................................... 35
MS UNIFIX METAL...................................................... 35
Multi Kleber pištoľová pena..................................... 9, 18
Multi Kleber trubičková pena................................... 9, 18
Multi Kleber Winter pištoľová pena.............................. 19
Multi Kleber Winter trubičková pena............................ 19
N
Náhradné aplikačné špičky.................................... 13, 45
Náhradné apl. špičky na kart. 3+2 ks ZADARMO....... 120
Náhr. apl. špičky na kart. 360° 3+2 ks ZADARMO..... 120
Náhradné aplikačné trubičky pre PUR a NXP peny........ 21
Náhr. špičky Mamut Glue blister 3+2 ks ZADARMO.. 120
Natĺkacia hmoždinka................................................... 46
Natĺkacia kotva DAK.............................................. 46, 50
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -20°C............. 131
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -30°C............. 131
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov -40°C............. 131
Register
O
Obojstranne lepiaca upevňovacia páska v krabičke..... 109
Obojstranne lepiaca upevň. páska v návinoch rolí...... 109
Odkvapnica LO s tkaninou.......................................... 100
Odkvapová mriežka EAVES GRATE............................... 92
Odkvapový hrebeň COMB............................................ 92
Odkvapový hrebeň s ventil. mriežkou COMB VENTI...... 92
Odlamovacie nože..................................................... 120
Odstraňovač etikiet a pások....................................... 124
Odstraňovač hmyzu................................................... 125
Odstraňovač silikónu................................................. 119
Odstraňovač tmelov v spreji...................................... 119
Odstraňovač vytvrdnutej PUR peny.............................. 19
Odstraňovač zvyškov cementových škvŕn..................... 78
Ochrana dutín........................................................... 129
Ochrana fasád PREVENT.............................................. 97
Ochrana podvozkov – kaučuk.................................... 129
Ochr. samolep. fólia na okná a dvere LDPE........ 101, 112
Ochranný lak na motor.............................................. 125
Ochranný náter na drevo BASIC................................... 84
Ochranný náter na drevo PLUS..................................... 84
Ochranný náter na drevo PROFI................................... 84
Ochranný vosk.......................................................... 126
Ochranný zvárací sprej.............................................. 126
Okenný profil pre zateplovacie systémy...................... 101
Okenný profil US8..................................................... 101
Opravátor zinku......................................................... 129
Oživovač – čistič plastov........................................... 126
P
Parketový tmel............................................................ 54
Paropriepustná fólia D................................................. 86
Parotesná zábrana N........................................ 16, 49, 86
Páska FLEECEBAND / Butylový pás s textíliou........ 25, 70
PE stavebná fólia - polorukáv a rukáv (hadica)........... 113
PE vrecia a vrecká na odpad...................................... 114
Penetračný a spojovací náter....................................... 75
Penetračný epoxy náter.............................................. 106
Penetračný náter S-T70......................................... 14, 74
Penový aktívny čistič................................................. 124
Penový čistič skiel / vôna citrón................................. 125
Penový oživovač pneumatík....................................... 126
Penový PE pás pod plávajúce podlahy......................... 66
Penový tesniaci klín úžľabia VALLEY WEDGE................ 91
Pištoľová pena............................................................. 18
Pištoľová pena do -15ºC.............................................. 18
Pištoľová pena MEGA 70....................................... 11, 18
Plastifikátor betónov.................................................... 76
Plastové sitká pre kotvenie do dutých materiálov.......... 45
Plastové sitká pre kotv. do dutých mat. v blistre........... 45
Podlahový epoxy náter............................................... 106
Podložná PE páska na zasklievanie............................. 110
Pohlcovač vlhkosti a pachu Cleanhome....................... 77
Polyesterový tmel...................................................... 130
Polyesterový tmel s vláknom..................................... 130
Polystyrénová zátka EPS.............................................. 98
Polyuretánové lepidlo na drevo D4............................... 52
Potravinársky silikón.................................................... 41
POWER KLEBER (PU lepidlo D4)........................... 34, 41
Power Mix................................................................... 76
Prevzdušňovací plastifikátor mált................................. 78
Prieťažná fólia - ručná (Stretch foil)........................... 114
Príchytka hrebeňových tašiek CLAMP.......................... 91
Príchytka rezaných tašiek STAPLE C............................ 92
PRIMER 250 na savé podklady.................................... 34
Primer FIRST ONE na nesavé podklady........................ 34
Prísada do omietky proti vlhkosti................................. 78
Profi aplikačné pištole na kartuše................................. 57
Profi aplikačné pištole na kartuše s prevodom.............. 57
Profi odlamovacie nože pre sadrokartonárov............... 120
Profi pištole pre aplik. zo salámy (hadic. vreciek)......... 57
Profi pneumatická pištoľ pre aplikáciu z kartuše........... 57
Profi UV odolná maskovacia páska............................. 108
Profil pre suchú výstavbu 3 mm MMG 28.................. 104
Protipožiarna pena - pištoľová..................................... 51
Protipožiarna pena - trubičková................................... 51
Protipožiarny silikón Pyropol....................................... 51
Protipožiarny tmel Pyrocryl.......................................... 51
Protišmyková samolepiaca páska............................... 113
PU 15 LM Polyuretánový tmel...................................... 31
PU 50 FC Polyuretánové lepidlo............................ 31, 41
PU lepidlo na dlažbu a hydroizoláciu 2 v 1................... 33
PU lep. na plošné lep. podláh (Polyflex parket SPS)..... 55
PVC fréza na polystyrenovú zátku................................. 98
R
Reflexná fólia ALPET................................................... 86
Reflexný ochranný lak - DenBit REFLEX ALU................ 80
Reťazový olej............................................................. 126
Rezač kartuší - cartridge cutters................................ 120
Rezný a vŕtací olej..................................................... 128
Roh guľatý 10 mm 1005............................................ 104
Roh ostrý 10 mm 10077........................................... 104
Roh s PVC hranou 15 mm 1028 „Z“.......................... 104
Roh s PVC hranou 8 mm 1023.................................. 104
Roh zaoblený 12 mm 1038 „Z“................................. 104
Rohový profil AL a PLAST............................................ 49
Rozmrazovač............................................................. 130
Rozmrazovač skiel..................................................... 130
Rýchle konštrukčné PU lepidlo.................................... 34
Rýchlomontážna 2K pena............................................ 20
Rýchloomietnik 10 mm 1105.................................... 104
Rýchloomietnik 6 mm 1106 „Z“................................ 104
Rýchlotuhnúca sam. hmota na podl. QUARTZ SUPER... 65
Rýchly štart............................................................... 130
S
S2802A Koncentrát stavebných zmesí......................... 74
S2802A Prímes stavebných zmesí............................... 74
Sadra rýchloopravná FAST GIPS.................................. 63
Sadrokartonárska stierka.............................................. 48
Sadrová omietka SUPER JEMNÁ.................................. 63
Samolepiaca mriežka na sadrokartóny......................... 51
Samolepiaca tesniaca páska do okien a dverí............. 110
Samolepiaci PE pás pod sadrokartonárske profily........ 51
Samoniv. hmota na podlahy QUARTZ PREMIUM.... 15, 65
Samozvariteľná opravárenská páska................... 111, 128
Sanitárny neutrálny silikón........................................... 41
Sanitárny neutrálny silikón OXIM................................. 29
Sanitárny silikón......................................................... 41
Sanitárny silikón NANO TECH................................ 10, 29
Sanitárny silikón PREMIUM......................................... 29
Sct. Croix napúšťací olej............................................ 106
SDK rohová páska s AL výstuhou................................. 49
Sekundové lepidlo...................................................... 56
Silikón akrylový tmel................................................... 28
Silikónová fasádna farba.............................................. 95
Silikónová omietka ryhovaná (škrabaná)...................... 95
Silikónová omietka zatieraná (hladená) ....................... 95
Silikónová penetrácia pod dekoratívne omietky............ 95
Silikónové stierky...................................................... 119
Silikónový sprej........................................................ 127
Sklená bandáž na sadrokartóny.................................... 51
Sklenársky silikón....................................................... 30
Sklenársky tmel........................................................... 41
Sokel s odkv. 10 mm s ochranou z PVC 1227............ 104
Sokel s odkv. 14 mm s ochranou z PVC 1225............ 104
Sokel s odkv. 20 mm s ochranou z PVC 1229............ 104
Soklový profil AL . .................................................... 100
Spojka balkónového profilu......................................... 61
Spojka soklových profilov.......................................... 100
Sprej na klinové remene............................................ 127
Sprej na ochranu kabeláže proti hlod. a kunám........... 125
S-T1 Pružný škárovací tmel.......................................... 41
S-T5 Špeciálny škárovací tmel..................................... 41
Starostlivosť o kožu................................................... 126
Stavbársky butylénový tmel......................................... 38
Stavebná zakrývacia fólia vysokopevnostná................ 112
Stavebný tmel PROFI................................................... 40
Strešná fixačná páska DB DUO..................................... 88
Strešná fixačná páska DB FLEX.................................... 88
Strešná fixačná páska DB MEMBRÁNA......................... 87
Strešné bitúmenové lepidlo (Tixoplast)........................ 38
Strešné polyuretánové lepidlo PU - ROOFIX................. 33
Strešný bitúmenový pás - DenBit ALUBAND................. 81
Strešný bitúmenový tmel............................................. 38
Strešný bitúmenový tmel - DenBit AQUA STOP............ 82
Strešný bitúmenový tmel - DenBit ROOFPLAST........... 81
Strešný červený tmel (elastický).................................. 40
Strešný hydroizolačný náter - DenBit S-T4 červený....... 82
Strešný neutrálny silikón............................................. 40
Studená obaľovaná asfaltová zmes - DenBit RB............ 82
Studniarska pena......................................................... 21
Š
Škár. hmota na obklady a dlažbu QUARTZ FUGEN........ 62
Škrabáky fasádneho polystyrénu (plechové rapo)......... 62
Šľahaný sadrový brúsiteľný tmel (Qualy Fill)................ 48
Špeciálna tmeliaca hmota SUPER FLOT....................... 49
Štetce AMIKO............................................................ 120
Štetce za radiátory „zárožáky“.................................... 120
T
Tanierová hmoždinka KI-10 KOELNER.......................... 98
Tanierová hmoždinka KI-10N KOELNER........................ 98
Tanierová hm. s kov. tŕňom LFM 10 WKRET-MET......... 99
Tanierová hm. s kov. tŕňom LMX 10 WKRET-MET......... 99
Tanierová hm. s plast. tŕňom LFN 10 WKRET-MET........ 99
Tanierová hm. s plast. tŕňom LTX 10 WKRET-MET........ 99
Tavné pištole a náplne................................................. 56
Teflónový sprej.......................................................... 127
Tekutá elastická hydroizolácia...................................... 68
Tekutá lepenka S-T8.............................................. 14, 68
Tekuté stierače v spreji.............................................. 126
Teleskopická tyč.......................................................... 65
Tepelná izolačná fólia Thermoflex.............................. 113
Tesniace profily z EPDM gumy................................... 110
Tesniaci komínový pás FLEX 3D.................................. 92
Tesniaci komínový pás FLEX ŠTANDARD PB................ 92
Tesniaci pás S-T8.................................................. 14, 70
Textilná lemovacia páska (kobercová)........................ 109
Thermo Kleber...................................................... 12, 96
Thermo Kleber ROOF.................................................. 96
Thermo Kleber WINTER............................................... 96
Thermo Kleber WOOD................................................. 96
Tmel na opravy........................................................... 40
Turbo skrutka s plochou hlavou.................................... 26
U
Ukončovací profil 3 mm 1236................................... 104
Ukončovací profil 6 mm 1216................................... 104
Ukončovací profil 9 mm 1211................................... 104
Univerzálna textilná páska.......................................... 109
Univerzálna vazelína.................................................. 127
Univerzálna vazelína RL............................................. 127
Univerzálne mazivo WD-40....................................... 116
Univerzálny brúsiteľný tmel......................................... 48
Univerzálny silikón...................................................... 29
Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt.................. 76
Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji............................ 124
Uvoľň. skrutiek a hrdze v spreji so zmraz. efektom...... 124
V
Valček pórovací (ježko)............................................... 65
Vedrá a maltovníky.................................................... 118
Ventilačný element GRATE VENTI................................ 92
Vetrací hrebeňový pás AIR FLEX................................... 91
Vetrací hrebeňový pás AIR FLEX S............................... 91
Vnútorná štuková omietka QUARTZ ŠTUK..................... 62
Vrtáky SDS................................................................ 116
Vruty do sadrokartónu................................................. 50
Vyhladzovací roztok Finisher...................................... 119
Vymedzovacia podložka............................................ 100
Výplňová opravná stierka na betón QUARTZ VÝPLŇ...... 66
Vyplňovací povrazec.................................................. 119
Vyplňovací povrazec / hobby balenie......................... 119
Výstražná fólia........................................................... 111
Z
Zakončovací profil NPF................................................ 72
Zakrývacia fólia......................................................... 112
Zakrývacia fólia s maskovacou páskou....................... 113
Zakrývacia plachta s kovovými okami......................... 112
Zimná kanalizačná pena do -15°C............................... 21
Zimná maxi pištoľová pena 66..................................... 18
Zimná maxi trub. nízkoexpanzná pena do -15°C..... 11, 20
Zimná pena do -15ºC.................................................. 20
Zimná pištoľová pena MEGA 70............................. 11, 18
Zimná studniarska pena do -15°C................................ 21
Zink – Alu sprej......................................................... 129
Zinkový sprej............................................................. 128
Značkovací sprej....................................................... 117
Zvlhčovac škár.......................................................... 119
MENNÝ REGISTER
Nemrznúca prísada do stavebných hmôt...................... 76
Nemrznúca prísada do stavebných hmôt S2802Z......... 76
Nestekavé mazivo...................................................... 128
Neutrálny silikón ALCOXY............................................ 30
Neutrálny silikón OXIM.......................................... 10, 29
Nízkoexpanzná pena.............................................. 11, 18
Nopová fólia 400 a 500......................................... 16, 72
133
PODPORA PREDAJA - PROPAGÁCIA
Rejstřík
A
VZORKOVNÍK ŠTRUKTÚR OMIETOK
Úvod...............................................................................................................1
rozmer: 22 x 32 cm
Obsah......................................................................................................... 2-6
Obj. č.: P004
Efektivní využití ceníku Den Braven..................................................................6
Jmený rejstřík..................................................................................... 140-143
Podpora prodeje..........................................................................................144
Top produkty
PODPORA PREDAJA - PROPAGÁCIA
MAMUT GLUE (High tack)...............................................................................8
PU 50 FC Polyuretanový tmel..........................................................................9
POWER KLEBER (PU lepidlo D4).....................................................................9
MS UNIFIX na všechna tmelení a lepení...........................................................9
Akrylový tmel na sádrokartony.......................................................................10
Akrylový tmel................................................................................................10
Sanitární silikon............................................................................................10
Neutrální silikon OXIM...................................................................................10
Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna...............................................................11
Zimní maxi trubičková nízkoexpanzní pěna do -15°C......................................11
Nízkoexpanzní pěna.......................................................................................11
Pistolová pěna MEGA 70...............................................................................11
Zimní pistolová pěna MEGA 70.....................................................................11
Armovací perlinka QUARTZ DEBETEX.............................................................12
Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ FASÁDA........................................................12
Thermo Kleber..............................................................................................12
Tekutá kotva..................................................................................................13
Tekutá kotva bez styrenu................................................................................13
Tekutá kotva VINYLESTER SF.........................................................................13
Tekutá lepenka..............................................................................................14
Těsnicí pás S-T8...........................................................................................14
S2802A přísada do stavebních směsí............................................................14
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX......................................15
MALÝ PANEL ŠTRUKTÚR OMIETOK
Samonivelační
hmota na podlahy QUARTZ PLUS............................................15
rozmer: 64 x 80 cm
AsfaltovýObj.
penetrační
č.: P007 lak - DenBit BR-ALP......................................................15
Parotěsná zábrana N......................................................................................16
Nopové fólie.................................................................................................16
Geotextilie.....................................................................................................16
Polyuretanové pěny
Pistolové PUR pěny
Montáže oken a dveří
Těsnicí a izolační systém 3D
Flexi těsnicí okenní pás INTERIÉR..................................................................24
Flexi těsnicí okenní pás INTERIÉR, typ W.......................................................24
VZORKOVNÍK FARIEB OMIETOK
Flexi těsnicí okenní pás INTERIÉR, typ E........................................................24
rozmer: 21 x 5 cm
Flexi těsnicí okenní pás EXTERIÉR.................................................................24
Obj. č.: P005
Flexi těsnicí okenní pás EXTERIÉR, typ W......................................................24
Flexi těsnicí okenní pás EXTERIÉR, typ E........................................................24
Flexi těsnicí okenní pás DUO SMART.............................................................24
Kompresní páska HB.....................................................................................25
Kompresní páska...........................................................................................25
Páska FLEECEBAND / butylový pás s textilií...................................................25
Turbo šroub s plochou hlavou........................................................................26
Turbo šroub s válcovou (cylindrickou) hlavou................................................26
Šroubovací nástavce WERA...........................................................................26
Krycí čepičky pro Turbo šrouby s plochou hlavou...........................................26
Tmely, silikony a lepidla
Akrylátové tmely
Akrylový tmel na sádrokartony.......................................................................28
Akrylový tmel................................................................................................28
Silikon akrylový tmel.....................................................................................28
Akrylový štukový tmel....................................................................................28
Akryl Exteriér.................................................................................................28
Silikony - elastické tmely Den Braven
Sanitární silikon............................................................................................29
Univerzální silikon.........................................................................................29
VZORKOVNÍK 3D FLEXI PÁSKY
Neutrální silikon OXIM...................................................................................29
rozmer: 21 x 30 cm
Sanitární neutrální silikon OXIM.
....................................................................29
Obj. č.: P021
Neutrální silikon ALCOXY..............................................................................29
Neutrální silikon N (ALCOXY)........................................................................30
Sklenářský silikon.........................................................................................30
Silikon krystal...............................................................................................30
* DB Expert - Vzorník základních tmelů a silikonů...........................................30
Polyuretanové lepidla a tmely
VEĽKÝ PANEL ŠTRUKTÚR OMIETOK
PARKETOVÝCH TMELOV
PU 50 FC PolyuretanovýVZORKOVNÍK
tmel........................................................................31
Pistolová pěna MEGA 70...............................................................................18
rozmer: 64 x 140 cm
rozmer:
25
x
5
cm
PU
40
Polyuretanový
tmel.............................................................................31
Zimní pistolová pěna MEGA 70.....................................................................18
Obj. č.: P006
Obj. č.: P002
PU 25 Polyuretanový tmel.............................................................................31
Nízkoexpanzní pěna.......................................................................................18
PU 15 LM Polyuretanový tmel........................................................................31
Maxi pistolová pěna 66.................................................................................18
* DB Expert - Správné tmelení dilatačních spár..............................................32
Zimní maxi pistolová pěna 66........................................................................18
PU lepidlo na dlažbu a hydroizolace 2 v 1......................................................33
Pistolová pěna...............................................................................................18
* DB Expert - PU lepidlo na dlažbu a hydroizolace 2 v 1.................................33
Pistolová pěna do -15ºC................................................................................18
POWER KLEBER (PU lepidlo D4)...................................................................34
Multi kleber pistolová pěna...........................................................................18
VZORKOVNÍK PROFESIONÁLNYCH Konstrukční
TMELOV NA ZASKLIEVANIE
PU lepidlo..................................................................................34
Multi kleber trubičková pěna..........................................................................18
rozmer: 25 x 5 cm
Rychlé konstrukční PU lepidlo.......................................................................34
Aplikační pistole na PUR pěny.......................................................................19
Obj. č.: P003
Hybriflex HM / vysokomodulový High-tech polyuretan bez rozpouštědel . ......34
Montážní box / starter box.............................................................................19
Hybriflex LM / nízkomodulový High-tech polyuretan bez rozpouštědel . .........34
Čističe
odstraňovače
PUR pěn a přísluPANEL a
POLYFLEX
PARKET SPS
PRIMER 250 na savé podklady......................................................................34
šenství
rozmer: 38 x 30 cm
Primer FIRST ONE na nesavé podklady..........................................................34
Obj.pěny............................................................................................19
č.: P015
Čistič PUR
Odstraňovač vytvrzené PUR pěny...................................................................19
Extra silné čisticí a vlhčené ubrousky.............................................................19
Zvlhčovač spár..............................................................................................19
Trubičkové PUR pěny
Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna...............................................................20
Zimní maxi trubičková nízkoexpanzní pěna do -15°C......................................20
Montážní pěna..............................................................................................20
Zimní pěna do -15ºC.....................................................................................20
Rychlomontážní 2K pěna...............................................................................20
Studnařská
pěna...........................................................................................21
VZORKOVNÍK
TMELU PU 50 FC NA DREVE
Zimní studnařská
rozmer: 6 x 9pěna
cm do -15°C...................................................................21
Obj. č.: P020
134
Kanalizační pěna...........................................................................................21
Zimní kanalizační pěna do -15°C...................................................................21
Náhradní aplikační trubičky pro PUR pěny 3+ 2 ZDARMA.............................21
Náhradní aplikační trubičky pro NXP pěny MAXI.............................................21
* DB Expert - Správná aplikace a manipulace s PUR pěnami..........................22
05/2012
PANEL APLIKÁCIE POWER KLEBER
rozmer: 38 x 30 cm
Obj. č.: P013
MS polymerní lepidla a tmely
MAMUT GLUE (High tack).............................................................................35
MS UNIFIX CLEAR.........................................................................................35
MS UNIFIX....................................................................................................35
SPRINTER GLUE (SPEED TACK, rychletuhnoucí 2K MS polymer)...................35
MS lepidlo na dlažbu a hydroizolace 2 v 1.....................................................35
* DB Expert - MS Lepidlo na dlažbu a hydroizolace 2 v 1...............................35
Disprersní lepidla
Montážní lepidlo...........................................................................................36
Lepidlo na polystyren....................................................................................36
Lepidlo na obklady........................................................................................36
VZORKOVNÍK ZÁKLADNÝCH TMELOV A SILIKÓNOV
rozmer: 21 x 29,5 cm
Obj. č.: P001
PODPORA PREDAJA - PROPAGÁCIA
PANEL CHEMICKEJ KOTVY
rozmer: 19 x 29 cm
Obj. č.: P010
PANEL MAMUT GLUE
rozmer: 20 x 28 cm
Obj. č.: P011
PANEL BOND FLEX PU 40 FC
rozmer: 19 x 29 cm
Obj. č.: P022
JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA
KÚPEĽŇA
rozmer: 12 x 5 cm
Obj. č.: P016
JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA
EXTERIÉR
rozmer: 12 x 5 cm
Obj. č.: P017
PANEL ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE DENBIT
rozmer: 30 x 38 cm
Obj. č.: P009
PANEL ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE DENBIT
rozmer: 30 x 38 cm
Obj. č.: P008
TABUĽA DEN BRAVEN
rozmer: 120 x 80 cm
TABUĽA DEN BRAVEN
rozmer: 120 x 80 cm
BANNER NA STAVBU
rozmer: 300 x 150 cm
TEKUTÁ ELASTICKÁ HYDROIZOLÁCIA
rozmer: 12 x 5 cm
Obj. č.: P019
PLACHTA DEN BRAVEN - EXTERIÉR
rozmer: 210 x 140 cm
INTERIÉROVÁ VLAJKA
rozmer: 150 x 71 cm
PODPORA PREDAJA - PROPAGÁCIA
TEKUTÁ LEPENKA S-T8
rozmer: 12 x 5 cm
Obj. č.: P018
PANEL APLIKÁCIE MAMUT GLUE
rozmer: 38 x 30 cm
Obj. č.: P012
135
PODPORA PREDAJA
PREDAJNÉ A PREZENTAČNÉ STOJANY
Modul Chemická kotva
Kôš na
kartuše
Chemická
kotva
Stojanček
na pult
Thermo
Kleber
104
59
240
64
66
46
32
34
Zásobník na 9 x 5 ks kartuší Chemickej kotvy
4x euro háčik na zavesenie sitiek alebo náhradných špičiek
3x prezentér prázdnych vzorových kartuší Chemickej kotvy
1x zásobník na letáky formátu 1/3 A4
Možnosť zavesenia do stojanu Modul I. alebo Modul I.3. Možnosť postavenia
na pult alebo do regálu
23
Kôš pre 12 ks plechoviek 750 ml
1x zásobník na letáky formátu A4
1x LCD display 7“
PODPORA PREDAJA - PREDAJNÉ A PREZENTAČNÉ STOJANY
45
Stojanček na pult
Chemická kotva
45
66
55
56
1x kôš na kartuše Chemickej kotvy
3x police v rozmeroch 63 x 42 cm
56
56
Modul MAMUT
26
235
26
17
Kôš pre 12 ks kartuší
1x zásobník na letáky formátu 1 / 3 A4
1x LCD display 7“
17
26
17
Kôš pre 12 ks kartuší
1x zásobník na letáky formátu 1 / 3 A4
1x LCD display 7“
Kôš pre 12 ks kartuší
1x zásobník na letáky formátu 1 / 3 A4
1x LCD display 7“
PAP stojan
Stoppy
Obj. č.: N020
142
Stojanček na pult
Stoppy
39
39
39
31
5x police v rozmeroch 63 x 42 cm
05/2012
100
47
39
66
136
Stojanček na pult
Automatic
Stojanček na pult
MAMUT
55
Stupňovitý prezentér
pre 27 ks okenných zarážok Stoppy
1x LCD display 7“
24
39
28
PODPORA PREDAJA
PREDAJNÉ A PREZENTAČNÉ STOJANY
Informujte sa o novom modulovom riešení prezentačných stojanov u svojho obchodného zástupcu. Vedľa šírky modulu
650 mm je štandardne k dispozícii nová šírka 1330 mm, ktorú možno efektívne využiť pri väčších prezentáciach na predajni.
Modul I.2 650
Modul I.3 650
234
208
208
208
vitajte vo svete nekonecných možností
234
234
50
43
54
stavebnej chémie
58
40
35
68
Modul Pásky 650
58
30
35
68
Modul Tectane 650
Modul VIII. 650
234
234
234
208
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
58
7x police o rozmeroch 62 x 46 cm
21x závesný tŕň
5x police o rozmeroch 62 x 46 cm
208
30
208
68
58
30
30
68
58
30
PODPORA PREDAJA - PREDAJNÉ A PREZENTAČNÉ STOJANY
45
1x kôš na kartuše (11 druhov po 12 ks)
4x police o rozmeroch 62 x 46 cm
40
68
30
2x kôš na kartuše malý (11 druhov po 8 ks)
3x police o rozmeroch 62 x 46 cm
1x kôš na kartuše (11 druhov po 12 ks)
3x police o rozmeroch 62 x 46 cm
30
7x police o rozmeroch 62 x 46 cm
Vitajte vo svete
Modul I. 650
30
68
58
137
Den Braven SK s.r.o.
Polianky 17, 844 31 Bratislava
katalóg a cenník 2012
www.denbraven.sk
Bratislava
sídlo firmy
Poštový kontakt - prevádzka:
Logistické centrum
Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
call centrum: 02/44 97 00 00
tel.: 02/44 97 10 10, fax: 02/44 97 15 40
ICO: 35740141, [email protected], [email protected]
Váš predajca:
produktový katalóg / cenník 2012
platnosť od 1.7.2012
Download

www .denbraven.sk