Pŕhľava dvojdomá
Bodliak – lopúch väčší
Lastovičník väčší
Hluchavka biela
Pastierska kapsička
Čakanka obyčajná
Podbeľ liečivý
Púpava lekárska
Zlatobyľ kanadská
Baza čierna
Ruža šípová
Povoja plotná
Skorocel väčší
Skorocel kopijovitý
Slez nebadaný
Rozchodník prudký
Mrlík biely
Mak vlčí
Peniažtek roľný
Mlieč
Agát biely
Hviezdica prostredná
Loboda tatárska
Rumanček diskovitý
Rasca lúčna
Rebríček obyčajný (myší chvost)
Nevädza poľná
Kúkoľ poľný
Boľševník obrovský
Nevädza lúčna
Ďatelina lúčna
Ďatelina biela
Sedmokráska obyčajná
Kuklík mestský
Lupina mnoholistá
Durman obyčajný
Zdroje:
Pŕhľava dvojdomá:
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Brennnessel_1.JPG
by Uwe H. Friese, Bremerhaven 2003) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via
Wikimedia Commons
Lopúch väčší:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ArctiumLappa1.jpg
by Christian Fischer, [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Lastovičník väčší:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chelidonium_majus_bgiu.jpg
by Bogdan, [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Hluchavka biela:
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Lamium_album_LC0137.jpg
by Jörg Hempel, [CC-BY-SA-2.0 DE (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 /de/legalcode)], via Wikimedia
Commons
Kapsička pastierska:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capsella_bursa-pastoris_002.JPG
By H. Zell (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Čakanka obyčajná:
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Cichorium_intybus_Slovakia.jpg
by Seweryn Olkowicz (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Podbeľ liečivý:
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Coltsfoot.jpg
by Andreas Trepte[CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/legalcode)], via Wikimedia Commons
Púpava lekárska:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:-_Taraxacum_officinale_-_01.jpg
By Nino Barbieri (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via
Wikimedia Commons
Zlatobyľ kanadská:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solidago_canadensis_vallee-de-grace-amiens_80_21072007_9.jpg
By Olivier Pichard (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia
Commons
Baza čierna:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sambucus_nigra_2004_c.jpg
By JeLuF (http://jeluf.mormo.org) [CC-BY-SA-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0)], via Wikimedia
Commons
Ruža šípová:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_canina_in_Donetsk.jpg
Andrew Butko [GFDL 1.3 (www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Povoja plotná:
Image Copyright Glyn Baker. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Licence. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ or send a letter to Creative
Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
Skorocel väčší:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantago_major_02_ies.jpg
By Frank Vincentz (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
Skorocel kopijovitý:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantago_lanceolata_flowers.jpg
By Kurt Stueber (www.biolib.de) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
Slez nebadaný:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malva-neglecta-20070428.jpg
By Luis Fernández García (Own work) [CC-BY-SA-2.5-es (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/deed.en)],
via Wikimedia Commons
Rozchodník prudký:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sedum_acre_near_Rezabinec_pond_in_2011_(1).JPG
By Chmee2 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Mrlík biely:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chenopodium_album_Jauhosavikka_VI08_H4923.jpg
By Anneli Salo (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Mak vlčí:
http://www.flickr.com/photos/variationen/8261811915/
By variationen [CC-BY-NC- SA -2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode)], via Wikimedia
Commons
Peniažtek roľný:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thlaspi_arvense_001.JPG
By H. Zell (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Mlieč roľný:
http://www.flickr.com/photos/jiihaa/4893212311/
By Jiihaa [CC-BY-NC- SA -2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode)], via Wikimedia Commons
Agát biely:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robinia_(Robinia_pseudoacacia).jpg
By Rasbak (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Hviezdica prostredná:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stellaria_media_in_Bupyung_Korea_2.JPG
By Dalgial (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Loboda tatárska:
http://www.carpathianbasinspecies.eu/2_Vascular_Plants(Tracheophyta)/Species/Atriplex_tatarica/Atriplex%20tatarica
_3_1_logo_0.html
(c) József Hamar. Autorské právo prináleží autorovi. Fotografie sú voľne použiteľné pre neziskové účely, bez ich
pozmeňovania!
Rumanček diskovitý:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matricaria_discoidea_002.JPG
By H. Zell (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Rasca lúčna:
http://www2.arnes.si/~bzwitt/flora/images/apiaceae/carum_carvi_PID1842-3.jpg
by Boris Gaberšček (CC BY 2.5 SI) http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/si/legalcode
Rebríček obyčajný:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yarrow_Achillea_millefolium_plant.jpg
By Dcrjsr (Own work) [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Nevädza poľná:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurea_cyanus_20060624120252wp.jpg
By Albert H. (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
Kúkoľ poľný:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botanischer_Garten_Uni_Bonn_-_Agrostemma_githago.jpg
By Patrick Ch. Apfeld (Own work) [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Nevädza lúčna:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurea_jacea_seite.jpeg
By Kristian Peters -- Fabelfroh 09:44, 5 March 2007 (UTC) (photographed by Kristian Peters) [GFDL
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via
Wikimedia Commons
Ďatelina lúčna:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trifolium_pratense_0522.jpg
By 池田正樹 (talk)masaki ikeda (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.52.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Ďatelina plazivá:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_070313-5642_Trifolium_repens.jpg
Forest & Kim Starr [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Sedmokráska:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bellis_perennis_01.jpg
By JP Hamon (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Kuklík mestský:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geum_urbanum_bgiu.jpg
By Bogdan, public domain
Boľševník obrovský:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heracleum_mantegazzianum_(Meise)_JPG1a.jpg
By Jean-Pol GRANDMONT (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or CC-BY-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Lupina mnoholistá:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lupinus_polyphyllus.JPG
By Banana Patrol [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Durman obyčajný:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DATURA_STRAMONIUM_-_GUIXERS_-_IB-615.JPG
By Isidre blanc (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Skřítci zvědavci: www.montessoridoma.cz
Download

Pŕhľava dvojdomá Bodliak – lopúch väčší