Firma ZBERATEĽ pripravila v poradí svoju 26. písomnú aukciu.
Dražobné podmienky:
26. PÍSOMNÁ
AUKCIA
1. Aukčný materiál sa môže dražiť iba písomnou formou.
Do aukcie budú zaradené príkazy doručené najneskôr do
29. októbra 2013 na priloženom tlačive v obálke alebo na
poštových lístkoch na adresu,
ZBERATEĽ
Anton Kulhánek - ZBERATEĽ,
Račianske mýto 1/D,
831 02 Bratislava,
alebo dražobným príkazom e-mailom:
[email protected]
Československo 1918-1939
(čísla podľa katalógu POFIS 2012)
2. V príkaze treba uviesť číslo aukčnej položky a cenovú ponuku na zakúpenie uvedenej položky.
3. Ponúkaný materiál možno prezrieť v predajni firmy Zberateľ (Račianske mýto 1/D, Bratislava) v čase od 9. októbra do
29. októbra 2013 v otváracích hodinách.
Bližšie informácie môžete získať v uvedenom čase aj na

003
02 / 44 250 149 alebo 0911 250 149
004
005
4. Použité skratky a znaky sú rovnaké ako v katalógu Album
2008, Zberateľ 2009 a Pofis 2011. Ďalej sú použité skratky:
ĽD = ľavý dolný, ĽH = ľavý horný, PD = pravý dolný,
PH = pravý horný a MH = medzihárčie.
5. Vyvolávaciu cenu možno zvyšovať:
do
do
do
do
do
nad
10 €
30 €
60 €
150 €
300 €
300 €
po
po
po
po
po
po
006
008
1€
2€
5€
10 €
30 €
50 €
009
010
6. Položku získa dražiteľ s najvyšším príkazom za cenu druhého najvyššieho príkazu, zvýšeného o jeden príhoz.
K tejto cene si firma účtuje 5 % províziu + poštovné a balné.
7. Pri zhodnej výške príkazov má prednosť ponuka skôr podaná, pričom je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.
8. Reklamáciu neopísaných chýb možno uplatniť do 7 dní
od prevzatia vydraženého materiálu.
9. Nevydražené položky možno zakúpiť za vyvolávaciu
cenu + 5% provízie v predajni Zberateľ do
8. novembra 2013.
011
012
015
016
3 Hradčany 5h, PD rohový 6-blok,
nedotlač pravej strany, 
4D Hradčany 5h, modrozelená, 
6 Hradčany 10h, zelená, 4-blok
s horným okrajom, 
6N Hradčany 10h, zelená, strojová
obtlač obrazu, 
12,9,75,18,-
6A Hradčany 10h, zelená, vodorovná
3-páska, posun zúbkovania
do obrazu známok, 
32,6B Hradčany 10h, zelená, zvislá 2-páska
s horným okr. a posun zúbk. ov. Ka, 
31,7G Hradčany 15h, tehlovo červená,
II. typ, ov. Ka, Sa, 
64,13N Hradčany 30h, svetlofialová, ov. Sa,  150,17A Hradčany 60h, žltooranžová, ov. Sa, 
7,-
10ZT + 22ZT Hradčany 25h + 200h,
23 Hradčany 300h/a, tmavozelená,
majetnícka značka, 
9,31,-
26VZ Hradčany 1000h,
s pretlačou VZOREC, vlastnícka značka, 
32,-
Všetky položky možno pozrieť na
www.zberatel.eu
018
Skratky znalcov na overenie pravosti známok
Be Bö Gi He Hi Ka Kf Ko Kol
Ku Le Ly Ma Mj -
Beneš
Böhler
Gilbert
Hefer
Hirsch
Karásek
Kaufmann
Kozák
Kolár
Kulda
Lešetický
Lysý
Mahr
Majer
Mr Mö Mü Ný Pi Py Po Pý Ri Sa SF Sk St Sy -
Mrňák
Möbs
Müller
Novotný
Pittermann
Pytlíček
Pofis
Ptačovský
Richter
Šablatúra
Slov. filatelista
Sekerka
Stupka
Synek
020
021
27p-32p Legionárske, 4-bloky s prítlačou,  6,27A/a Legionárske, svetlozelená
s ¼ prítlače (q), ov. Gi, 
12,-
023
34Ob PČ 5h, celková obtlač
pretlače na lepe, 
025
1
35Pd PČ 6h, dvojitá a posunutá pretlač,
ov. Sa, vlastnícke značky, 
7,-
26,-
026
027
028
029
030
031
032
033
034
35Pd PČ 6h, dvojitá pretlač,
ov. Sa, vlastnícke značky, 
36 Ob PČ 10h, celková obtlač pretlače
na lepe, 
38 Ob Karol I. PČ 15h, celková obtlač
pretlače na lepe, 
38 Pd Karol I. PČ 15h, dvojitá pretlač, 
38 Pp Karol I. PČ 15h, prevrátená pretlač, 
38 Karol I. PČ 15h, vodorovná 2-páska
s posunutými pretlačami, ov. Gi, 
39a Karol I. PČ 20h, svetlozelená, ov. Gi, 
40Ob Karol I. PČ 25h, svetlomodrá, 
42Pp Znak PČ 40h, prevrátená pretlač, 
061
23,063
60 Pp Novinové Merkur PČ, 
11,-
7,12,36,-
065
066
69 Doplatné velké čísla PČ, ov. Sa, 
69 Doplatné velké čísla PČ, výstrižok
s pečiatkou Kráľovské Vinohrady, ov. Sa, 
71 Doplatné velké čísla PČ, pravý
dolný roh malý ohyb, ov. Gi, Sa, 
72-82 Doplatné malé čísla PČ,
(bez č. 79-50h), č. 81 + 82
s preložkou, ov. Gi, Sa, , 
20,-
067
9,47,8,17,-
068
071
44Pp Znak PČ 60h, prevrátená pretlač,  25,45Pp Znak PČ 80h, prevrátená pretlač, 
9,-
072
073
074
041
47a Znak PČ 1K, čierna pretlač, ov. Ka, 
79,075
076
045
046
047
048
049
052
053
054
055
056
057
058
059
50I. Znak PČ 4K, tmavozelená, 
50I. Znak PČ 4K, prevrátená pretlač, 
50II. Znak PČ 4K, ov. Mr, 
51I. Znak PČ 10K, pravý dolný roh
mierne prehrnutý, ov. Sa, 
51I. Znak PČ 10K, zvrásnený papier,
ov. Sa, 
12,-
12,-
070
037
038
58B Náhlostné PČ 5h, 2 kusy zvisle
spojené, 1x Ob na lepe, ov. Py, 
36,39,33,-
077
078
079
150,160,-
080
081
082
55K Náhlostné-trojuh. PČ 2h
s dvoma pretlač. kupónmi, 
520,55K ST Náhlostné-trojuh. PČ 2h, spojené,
obe s prevrátenou a posunutou
pretlačou C + D, , 
290,57-58KN Náhlostné PČ, s dolným
kupónom, ov. Sa, 
14,57-58KN Náhlostné PČ s dolným
kupónom, ov. Sa , 
18,57-58Kps Náhlostné PČ s dolným kup.,
na 58 je DCH – prerušené O v „POŠTA“
ov. Sa, , 
36,57 Kps Náhlostné PČ 2h s KD, s pretlačou
aj s obtlačou na kupóne, ov. Ka, 
25,58/B KP Náhlostné PČ 5h, s kupónom
vpravo, ov. Sa, 
28,57AOb Náhlostné PČ 2h, úplná obtlač
pretlače na lepe, 
5,-
520,190,-
65,5,10,12,36,23,15,130,28,43,62,45,28,-
084
91x Výplatné-Turul PČ 3f, ov. Sa, Mr, 
086
96 Ob Vojnové príplatkové PČ 10f,
obtlač pretlače, 
101-116 Výplatné a Parlament PČ,
ov. Ma, Sa, Gi, 
101-115 Výplatné a Parlament PČ,
ov. Sa, Kov, 
101 Ob Výplatné PČ 2f, obtlač pretlače, 
101 Ob Výplatné PČ 2f,
dvojitá obtlač pretlače, ov. Le, 
102 Ob Výplatné PČ 3f, obtlač pretlače
s posunom, 
103 Ob Výplatné PČ 5f, obtlač pretlače, 
10,10,-
103 Ob Výplatné PČ 5f, vodorovný 5-pás
s dolným okrajom a obtlačou pretlače, 
30,-
087
088
089
090
091
092
094
2
81 Ob Doplatné malé čísla PČ 5K,
úplná obtlač pretlače na lepe, ov. Ka, 
72 Ob Doplatné malé čísla PČ 5h,
úplná obtlač pretlače na lepe, 
73 Ob Doplatné malé čísla PČ 10h,
úplná obtlač pretlače na lepe, 
76 Ob Doplatné malé čísla PČ 25h,
úplná obtlač pretlače na lepe, 
77 Pp Doplatné malé čísla PČ 30h,
prevrátená pretlač, 
77 Po Doplatné malé čísla PČ 30h,
obrátená pretlač, 
72 Doplatné malé čísla PČ 5h,
5 ks rôznych preložiek, 
83-88 Doplatné s pretlačou PORTO PČ,
č. 85 hore 1 mm natrhnutá,
ov. Kov, Sa, , 
85 Doplatné s pretlačou PORTO PČ, 
87 Doplatné s pretlačou PORTO PČ,
ov. Sa, 
90-92 Výplatné-Turul PČ, vlastnícka zn., 
90-94 Výplatné-Turul PČ, ov. Sa, 
90 Ob Výplatné-Turul PČ 2f, 2-páska,
obe s obtlačou pretlače, na pravej je
nedotlač pretlače na obraze známky, 
19,-
30,9,90,20,10,11,-
095
096
097
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
104 Ob Výplatné PČ 6f, obtlač pretlače,  10,105 Ob Výplatné PČ 10f, obtlač pretlače,  16,105a Nápis Magyar posta PČ 10f,
4-páska, ov. Sa, 
30,106 Ob Výplatné PČ 15f, obtlač pretlače,  9,108 Ob Výplatné PČ 25f, obtlač pretlače,
dolná pravá rohová s okrajmi, ov. Gi, 
15,109 Ob Výplatné PČ 35f, obtlač pretlače,
ov. Sa, 
11,109 Výplatné PČ 35f, 6-blok s ľavým okrajom,
posuny pretlačí, ov. Sa, Mr, 
50,109 Výplatné PČ 35f, 2-páska
s výrazným posunom pretlače, 
22,119-123 Výplatné Karol a Zita PČ, 
34,119 Ob Výplatné Karol a Zita PČ 10f, 
8,120 Pd Výplatné Karol a Zita PČ 20f,
dvojitá pretlač, obtlač pretlače, 
22,120 Pp Výplatné Karol a Zita PČ 20f,
prevrátená pretlač, 
15,122 Pp Výplatné Karol a Zita PČ 40f,
prevrátená pretlač, 
10,123 Pp Výplatné Karol a Zita PČ 50f,
prevrátená pretlač, 
50,131-139 Doplatné červené čísla PČ,
ov. Gi, , č. 131 atest, 
260,-
113
140a TGM, Typ I. ultramarín, ov. Ko, 
115
140 TGM, DCH ZP 80/2, 
135
136
137
138
140
143
145
148
149
118
141-142 TGM, ZT KT
na kriedovom papieri ()
TGM 1200h, nevydaná hodnota, ov. Ka ()
154
155
30,21,-
158
123
147ZT Holubica 15h, KT biely papier,
čierna farba, 
151A-161A OR, 
160
4,11,-
157N OR 60h, ov. Gi, 
130
ZT OR, 7ks rôzne hodnoty
na nahnedlom papieri ()
ZT OR, 3ks na bielom papieri ()
144-157 OR TBa, protichodné
dvojice úzke, 
144-157 OR TBb, protichodné
dvojice široké, 
154 TBb, II. typ OR protichodné dvojice
široké v páske s dvoma známkami,
dva odtlačky pošt. peč. Příbram, 
131
132
133
134
32,10,-
163N SOP, strojová obtlač,
vodorovná dvojica, ov. Gi, 
12,-
165, 166, 169 HaV, ZT v čiernej farbe,
nahnedlý papier, nezúbk. ()
10,-
170 Nc ČK, 4-blok, horné známky
spodné 
35,-
ZT 154-155 OR, s pretlačou A,
č. 155 je ov. Le, 
ZT 154-155 OR, s obrátenou pretlačou A,
č. 154 je ov. Gi, 
23,40,-
4,8,10,-
176-179 Jubilejné TGM, 
12,176-179 Jubilejné TGM, 4 série
s priesvitkami 5 - 8, 
65,180-182 Olympijský kongres, 
83,183-186 VIII. Všesokolský slet v Prahe,
ov. Kf, , 
24,183-186 VIII. Všesokolský slet v Prahe,  18,183-186 VIII. Všesokolský slet v Prahe,
4 série s priesvitkami 5 - 8, ov. Ka, Gi, 
310,186 VIII. Všesokolský slet
v Prahe 300h, 
32,-
162
163
195 II. TGM 2K, P6, 4-blok,
horné známky  spodné  ov. Sa
196 II. TGM 3K, P8, ĽD 4-blok bez DZ,
P8, ov. Sa, 
197 III. TGM 1K, P7, 4-blok, 
199 TGM IV. 1K, P6, 4–blok, 
165
198 TGM III 3K, P8, 4-blok, ov. Sa, 
169
170
207 TGM 60h, ĽD 4-blok s DZ 1, 
185 VIII. Všesokolský slet
v Prahe 200h, len časti prítlače, ov. Sa, 
161
128
12,-
8,-
156
157
122
110,-
32,152
153
117
156 OR TBb, protichodná dvojica š., 
157 OR TBb, protichodná dvojica
široká ov. Mr, 
157 OR TBb v 6-kusovom páse
s ľavým kupónom a okrajom
z protichodnej dvojice, 
144 Holubica, štvorblok s vynechaným
perforačným otvorom vo vodor. riadku
14,28,24,13,29,-
95,185,15,-
3
4,48,-
176
209-215 Hrady a mestá, , 
213
12,-
219
220
180
213 Strahov 1,20K, PH 4-blok, P6, 
33,-
182
215 Karlov Týn 2,50K, PD 4-blok, P6, 
25,-
185
186
190
191
192
193
221 Pernštýn 2K, ĽD 4-blok s DZ1,
rozpitá tlač, 
222 Karlov Týn 2,50K, 
221
222
223
196
197
243-247 Sv. Václav, dolné
ľavé rohy s DZ 1, 
245 Sv. Václav 2K, s ľavým okrajom
a dvojitým zúbkovaním, 
254-257 Mestá a krajiny, dolné
ľavé rohy s DZ 1, 
229
S2Ms, 2-známk. medzihár. široký
pravý okraj, ov. Mr, , okraj 
S1 Náhlostné 2h, 4-blok s horným
okrajom, RZ 11 ½, 
S2 Náhlostné 5h, 4-blok s dolným
okrajom s počítadlami, RZ 11 ½, 
S3 Náhlostné 10h,
PH zvislá dvojica, RZ 11 ½, 
NV 5N Novinové, nevydané, 4-blok, 
NV 6N Novinové, nevydané, 4-blok, 
230
231
232
236
8,237
48,239
240
201
202
203
267 Č. Krumlov 5K, ĽD 4-blok
slabá tlač DZ, 
270 M. Tyrš 2K, ĽD 4-blok s DZ 1,
zmenšený široký okraj, 
M 273 Nitra 50h, 2-známkové
medzihárčie, ov. Gi, 
M 273 Nitra 50h, 2-známkové medzihárčie,
ov. Gi, (stopa po nálepke v strede)
11,-
242
12,-
243
230,-
244
245
150,246
247
207
208
209
210
281 KDM, ĽD 4-blok s DZ1
+ 4-blok s DZ 1A, 
281 KDM, PH 4-blok, 
281-282 KDM, pravé kupóny, 
295 - 297 Deťom, ĽKa, 
82,5,6,7,63,89,-
11,-
238
200
770,65,18,15,-
L7-15 Letecké, I. + II. typy + L14A, (19 ks),  23,L11 typ I. Letecké, ĽD 4-blok s DZ 1, ,  12,S2N Náhlostná 5h, na bielom
papieri, ov. Gi, 
8,-
233
234
195
8,100,-
225
226
227
8,16,-
225-228 Praha –Tatry, 4 série
s priesvitkami 5 - 8, 
92,233-242 10. výročie ČSR, v 4-blokoch,  33,233-242 10. výročie ČSR, Jubilejné, 
7,241 T. G. Masaryk Jubilejné 3K, ľavý dolný
roh s DZ 1,1928, 
7,-
350 T II., 4-blok, posun pretlače
vľavo aj hore, 
L1-3 Letecké I., ov. Sa, Gi, 
L1A, L2A II. typ, 23A, Letecké ov. Ka, Gi, Le,
23A má atest – Ka, 
L2A Letecké II. typ, ov. Ka, 
L3B Letecké, ov. Mü, 
ZT L6 KT čierna pretlač ()
32,50,36,16,-
4
DL 9vz Doplatné 100h,
RZ 13 ¾ VZOREC vľavo dolu, 
DL 12vz Doplatné 500h,
RZ 13 ¾ VZOREC vľavo, 
DL 13vz Doplatné 1000h,
RZ 11 ½ VZOREC vľavo, 
SO(3)N Hradčany 5h, čierna pretlač, 
SO(4)N Hradčany 10h, čierna pretlač, 
SO38 ZT Doplatné 30h,
červená pretlač, ov. Gi, 
SO43 PSv Doplatné 1000h,
otočená červená pretlač, ov. Gi, 
SK 1-2 Skautské, 
SK 1-2 Skautské, // skautskej pošty
na výstrižkoch
RV85-118, Hornerova pretlač bez 106,
107 + RV66-70 (novinové), spolu 37 ks, 
RV119-132 Skalická pretlač, 
14,28,52,7,7,52,35,14,10,295,125,-
Slovenská republika
1939-1945
Československo
1918-1939
Československo 1918 – 1939
Slovenská republika
1939-1945
(čísla podľa katalógu Album 2007)
celiny yCELINY
celistvostiA CELISTVOSTI
250
R, Ex-CDV 37 poštový lístok, dofrankovaný
Pof. č. 254 3Kč zaslaný 9. 3. 1931 z Dačíc
do Hrádku nad Nisou, vzadu dvojjazyčná
prích. pečiatka 10. 3. 1931
24,-
270
271
272
273
274
253
255
256
257
258
261
262
R, Ex-list, zaslaný 27. 12. 1921 z Prahy
do Dobrej Vody, frank. celou sériou známok
Pof. č. 170 - 172 + 171, prích. peč. dlhá:
Poštovňa Dobrá Voda presná frank.
R, L-list zaslaný z Prahy (Tribuna filatelistů)
do Bratislavy 7. 8. 1936, frankovaný
Pof. 302, L7, 304Ms 1,20 Kč, presná
frankatúra, na zadnej strane pečiatky
leteckej pošty Praha 7, prích. peč.
Bratislava 2 a telegrafnej ústredne
Bratislava
L-list zaslaný z Trenčína do Sydney
13. 10. 1937, frank. L7 1K, 2x L10, tranzitná
smútočná peč. Praha 7 úmrtie TGM, vzadu
prích. peč., vystrih. adresa v chlopni
Úradný list zaslaný z Ružomberka do
Frývaldova v Čechách 9. 2. 1935, frank.
zn. 283 1 Kč z hárčeka KDM, použitie na
Slovensku bolo zriedkavé, vzadu pečiatka
Frývaldov 12. 2. 1935, zásielka vrátená
R, Ex - 2listy s príležitostnými R- nálepkmi
aj pečiatkami, frankované známk. HaV,
Sv. Václav
R-list odoslaný v Prahe 6, 14. 3. 1939 ( ! )
frankovaný známkou 10h Znak a 3 Kč
Alegória republiky
R-Pohľadnica „TGM zasloužil se o stát“
zaslaná z Bratislavy do Nového Mesta
nad Váhom 1. 11. 1937 autopoštou, frank.
zn. 325 a spojkou S329 + 330, 325, doručná
50h modrá s pečiatkou podacej pošty
69,-
276
NZA1 B Hlinka 50h bez pretlače,
vodorovná dvojica s horným okrajom, 
1 MRŠ 60h modrý, 4-blok
so spodným okrajom, 
1 MRŠ 60h modrý, 4-blok
s horným okrajom, 
1 MRŠ 60h modrý, ĽD 4-blok s DZ 1, 
Kompletná sada známok SŠ 1939-1945,
základný rad spolu s NV, DL,
lepšie kusy ov. rôznymi znalcami, 
210,105,105,305,525,-
291
292
2-22 pretlačová séria, v 4-blokoch,
všetky známky ov. Sa, lux. kvalita, 
1 300,2-22 pretlačová séria, 10 Kč ov. Gi, Ný,  195,20-22 Mestá s pretlačou, s okrajom,  225,ZPP 2 Znak 5h, 4-blok s dolným okrajom,
posun pretlače hore, ov. Mr, 
14,ZPP 2 Znak 5h, 4-blok s horným okrajom,
posun pretlače dolu, ov. Mr, 
14,3pg Znak 10h, na perg. papieri, ov. Sy,  32,3vpp Znak 10h, posun pretlače vpravo,  5,ST I + II Znak 10h, 10-blok so spojenými
typmi pretlače, 
7,3zpp Znak 10h, 20-blok s horným
okrajom, postupné posuny pretlačí
zhora dolu zmenšujúce, na všetkých
známkach aj posun vľavo, vady lepu, 
32,3pp Znak 10h, ov. Sy, 
21,3sop Znak 10h,
4,4zpp Znak 20h, 4-blok s horným okr.,  10,4zpp Znak 20h, 10-blok s horným okr.,  14,4pp Znak 20h,ov. Ný, 
23,5st I + II, Znak 25h, 8-blok, 2x spojené
typy pretlačí, 
29,5pp Znak 25h, ov. Sy, 
36,6vpp Znak 30h, 4-blok, 
15,-
6,-
295
296
297
7pp Komenský 40h, 
8vpp Beneš 50h, 
9vpp MRŠ 50h, 
75,4,6,-
10pp MRŠ 60h, fialový, 
11 MRŠ 60h modrý, 4-blok, ov. Gi, Ný, 
11 MRŠ 60h modrý, 4-blok, s horným okr.,
posun obrazu známok dolu, posun pretl.
k dolnému okraju známok, ov. Mr, 
52,35,-
15,-
300
301
302
277
278
279
280
281
282
283
28,-
284
8,285
286
287
288
289
290
10,10,-
5
38,-
304
15zpp Kutná Hora 1,60Kč, vodorovná
4-páska s ľavým okrajom, 
346
70,347
348
349
352
310
KH 20 Lázně Poděbrady 4Kč, ov. Gi, 
353
354
65,-
355
312
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
326
KD, KĽ 20-22 Mestá, DZ 1A,
ov. Ný, Kf, Mü, 
610,-
357
358
23A Hlinka 50h, ĽD 4-blok s DZ A1
s DCH ZP 161+162, 
15,23A Hlinka 50h, ĽD 8-blok s DZ A1,
DCH ZP 161, 162, VPO medzi
ZP 181 a 182, 
35,23A Hlinka 50h, 4-blok s prvým okrajom,
DCH pretlače ZP 40, 
5,23A Hlinka 50h, 6-blok s horným okrajom,
DCH pretlače ZP 34, 
7,23B Hlinka 50h, 8-blok s pravým okr.,  16,24A Hlinka 1K, PD 4-blok DZ A1, 
8,24A Hlinka 1K, 2-páska s dolným okrajom,
DCH pretlačí ZP 196, 197, 
9,24A Hlinka 1K, posun zúbkovania do obrazu
ďalšej známky na ľavej strane, ov. Gi, 
21,25A Hlinka 5h, min. bez DZ, 
5,27A Hlinka 20h, min. bez DZ, 
8,28N Hlinka 20h, min. DZ A1, 
4,-
359
30xA Hlinka 1K, ĽD roh s DZ A2
úzka + široká medzera, 
361
362
364
365
366
367
368
32xA Hlinka 3K, ĽD + PD 4-bl. s DZ A1, 
SOZ 27 Hlinka 20h, 
SOZ 28 Hlinka 30h, 
125M Tiso 10Ks, 2x 4 známkové
medzihárčie s dolným okrajom, 
125M Tiso 10Ks, 4-známkové
medzihárčie, DCH ZP 72/2, 
L3Y Letecké 1Ks, 12-blok s pravým
okrajom, posun zúbk. do okraja, P1, 
NV 1-9 novinové s pretlačou, 6-blok,
všetky známky ov. Gi, 
NV 8 novinové s pretlačou 50h, Ľ+P
rohové 4-bloky s DZ 2-37, pravý okraj
4-bloku s DZ 37 stopa, ov. Ný, Sa, 
NV 6PP Novinové 12h, s horným
okrajom, prevrátená pretlač, ov. Sa, 
SOZ NV 11Y novinové 5h, 2-páska
s ľavým okrajom, ov. Sy, 
8,10,20,12,25,22,15,10,50,18,105,5,-
373
18,75,-
377
D11Y Doplatné 10Ks, DCH ZP 8, 
22,-
379
D9Y Doplatné 2Ks, ĽH 4-blok P1, 
30,-
382
D 12Y Doplatné 20Ks, 4-blok s horným
okrajom, DCH ZP 17, 
51,-
36,-
15,18,-
339
37 MRŠ smútočné, 4-blok s VCH
„podstavec“ postupne sa zväčšujúci, 
39 Murgaš 1,20K, min. DZ A1, 
21,5,-
345
40x Ľudové motívy 2Ks, min. DZ A1, P1
32,-
338
98-105 Kniežatá, min., 
115-118 Pred ohnivým drakom,
min. P3, 
H 119, RE ZP 7/A (obláčik), 
10598,-
D9x Doplatné 2Ks, 4-blok s horným
okrajom, DCH ZP 13, 
D10x Doplatné 5Ks, 4-blok s ľavým
okrajom, 
D 1-12y Doplatné, zvislý raster, 
6,372
335
336
N50 Tatranské 25h, 4-blok s dolným
okrajom P2, ov. Gi, 
56-58 Memorandum, min. P1, 
59-61 Červený kríž, PD 2x 4-bloky,
1x P1 + 1x P2, 
62-64 Deťom 1941, min. P4, 
13,371
328
40z Ľudové motívy 2Ks, ĽH rohový
4-blok, 
15,41 Ľudové motívy 4Ks, min. DZ A1, P4,  5,42yA Ľudové motívy 4Ks, Min. DZ A1, P4,  6,43Yx Tiso 50h, min. DZ A1, P1, 
9,-
6
383
384
DR 1-2 Doručné 50h, PL – 2x 100 ks, 
Zostava, 70 kusov výstrižkov rôznych
známok s pečiatkami slovenských pôšt
z obdobia 1939-1943 + 9 výstrižkov
s pp, z toho 7x autopošta, 
50,-
401
Slovenská republika
1939-1945
Československo
1945-1992
Československo
1945-1992
CELINY A CELISTVOSTI
387
388
389
390
392
393
394
395
396
397
398
399
400
List v mieste odoslaný v Bratislave 3. 5. 1939,
frankovaný zn. č. 12, 18
Listy 4 ks frankované iba zn. č. 24
Listy 10 ks, rôzna frankatúra,
obdobie 1939-1944
Ex-list zo Zvolena do Kremnice odosl.
9. 8. 1941, pestrá frank., vzadu prích. peč.
R-listy 5ks, RN z rôznych pôšt, známky
s portrétom A. Hlinku
7,-
10,-
Slovenská republika
1939-1945
CELINY A CELISTVOSTI
385
R list v mieste, vyplatený celou sériou
zn. Deťom 62-64 odoslaný v Bratislave
31. 12. 1941
(čísla podľa katalógu Pofis 2011)
6,-
7,-
412
354-356 Košické, 2-známkové zvislé
medzihárčie, 
12,-
18,5,15,-
List zaslaný z Nového Smokovca
do Zl. Moraviec 6. 3. 1942, frank. 2-páskou
č. 43 a zn. č. 51
5,L-list zaslaný z Trenč. Teplíc do Zlína
22. 11. 1943, frank. zn. L2, L3Y, L7,
prích. peč. Zlín 27. 11. 1943, cenzúra
aj chemická
20,RL-list zaslaný z Bratislavy do Prešova
3. 7. 1943, frank. zn. č. L7, prích pečiatka
Prešov 3. 7. 1943
10,List zaslaný z B. Bystrice do
Nového Mesta n. Váhom 5. 6. 1940,
frankovaný na zadnej strane ĽD 10-bl.
zn. 26A – Hlinka 10h
25,PaL k prvým známkam A. Hlinku, použité
zn. č. 23A - 25A, 29A, 31A, 32A, dve
dvojfarebné pp Ružomberok 1, 15. 4. 1939
6,PaL (ako 396), M23A (2 známky) 31A, 32A,
3 dvojfar. peč. Ružomberok 1
12,PaL Prvé výročie úmrtia vodcu A. Hlinku,
celá séria 25A - 32A + 25A, 28A, 6 peč.
v čiernej farbe Ružomberok 1, 16. 8. 1939
15,PaL k zasadnutiu Slovenského snemu,
zn. č. 25, A41, 42A, 2x pp Ružomberok 1
31. 10. 1939 v modrej farbe, 1x čierna
peč. autopošta 31. 10. 1939
10,R Poštový lístok vyplatený siedmimi zn.
s pretlačou, odoslaný z Bratislavy do Komárna
6. 4. 1939, na zadnej strane prích. pečiatka
Komárom 8. 4. 1939
20,-
418
354+355b+356b Košické, 2x 2-známkové
vodorovné medzihárčie s hornými okrajmi,
(horný okraj malých krížov), 354 2K
na ZP 11 čiastočná nedotlač hodnotovej
číslice, 355 aj 356 svetlé farby, 
135,-
424
386 Moskovské 2K, 4-blok s ľavým
okrajom bez perforácie
a rozmerových krížikov, 
387 Londýnske 5h, PD 4-blok, OHZ,
pravý dolný roh pod deliacim
krížikom chýba, 
387 Londýnske 5h, PH 4-blok, posun
perforácie dolu a vpravo, 
425
426
428
7
389 Londýnske 20h, ĽH 4-blok, na
hornom okraji rozmazaná farba, 
215,165,10,-
15,-
429
430
431
432
433
434
435
389 Londýnske 20h, PH 4-blok s DZ
prečiarknuté písmeno C a ďalšie C, 
393 Londýnske 50h, 4-blok s horným
okrajom s DZ C, 
396 Londýnske 1,50 Kč, PH 4-blok
s OHZ (horný okraj neperforovaný), 
396 Londýnske 1,50 Kč, PD 4-blok
s OHZ (dolný okraj perforovaný), 
397 Londýnske 2Kč, PH 4-blok
s perfor. preložkou na hornom okraji, 
397 Londýnske 2Kč, 15-blok s pravým
okrajom, zvrásnený papier, 
387-402 Londýnske, ĽD 4-bloky
s DZ 1A + DZ 1B (16 ks 4-blokov), 
465
10,466
7,467
45,30,-
468
35,469
18,-
472
473
431-432 Kozina, VK11, 
431-432 Kozina, VK 8, spojky, 
H435 Květen, II. typ, 
450-452 Sv. Vojtech, 2 zn. + KP, 
459 TGM, ĽK, s DO 31/1, 
474
20,16,18,10,8,-
475
476
477
449
450
451
452
454
455
479-480 100. výročie Kroměřížskeho
snemu, miniatúry, 
481-483 100. výročie Slovenského
povstania, miniatúry, 
485N K. Gottwald, 4-blok, nezúbkovaný,
bez lepu, ov. Be, ()
489 K. Gottwald, miniatúra, 
498 V. I. Lenin 1,50Kčs, VK 3, ST II + I, 
502 P. O. Hviezdoslav 50h, 6-blok
nadstavovaný papier, zriedkavé, 
479
460
461
511-513 IX. zjazd KSČ, miniatúry, 
545 IX. zjazd KSČ 5Kčs, ZT zelená farba
na papieri s lepom nezúbkovaná, 
H564 Výstava PRAHA 1950, Typ VI,
doska 6, (rovná 9), nápis III, 
H564 Výstava PRAHA 1950,
typ IX, doska 8, nápis VI,
(šikmý s posunom vľavo), 
350,60,42,-
644 ZT Deň solidarity 1,50Kčs,
svetlomodrá vodor. 2-páska
s ľavým okrajom, 
20,644 ZT Deň solidarity 1,50Kčs,
sivomodrá, 
20,644 ZT Deň solidarity 1,50Kčs,
sivomodrá vodor. 2-páska
s pravým okrajom, 
40,648 Soc. poľnohosp. 1,50Kčs, 2-páska
s pravým okrajom PA s rozmer. krížikom,  58,650 Soc. poľnohosp. 3Kčs, DCH 40/1
reflektor, 
32,650 Soc. poľnohosp. 3Kčs, DCH 40/1
19,reflektor, 
651 ZT 1. máj 3Kčs, 3 kusy v troch
farbách s ľavým okrajom, neperf., 
190,40,-
483
763 Václav Hollar 1,20Kčs, DCH 33/1, 
12,-
485
773 1. výročie úmrtia Stalina
a Gottwalda 60h, DCH 1/1, 
7,773 1. výročie úmrtia Stalina
a Gottwalda 60h, s ľavým okr.,
DO otlačok molety, 
17,790 Telovýchova a šport 1Kčs, DCH 39/1,  6,-
10,27,8,21,65,-
45,-
487
33,490
491
32,-
803 Mesiac ČSSP 60h, DCH 42/2, 
803 Mesiac ČSSP 60h, ĽD 4-blok
s DCH 42/2, 
5,6,-
20,501
463
464
350,-
H 691-692 Celoštátna výstava pošt.
známok Bratislava 1952, 
5,-
486
458
459
53,-
22,471
442
443
444
445
446
621N Mesiac ČSSP 3Kčs, nezúbkovaná,
ov. POFIS, 
637ZT MH Svetový týždeň mládeže,
4-známk. medzihárčie v hnedočervenej
farbe, 
638ZT MH Svetový týždeň mládeže,
4-známk. medzihárčie v hnedočervenej
farbe, 
639 ZT Svetový týždeň mládeže, 1kus
s ľavým (červenohnedá) + 1kus s pravým
okrajom (červená), 
644 ZT Deň solidarity 1,50Kčs,
svetlomodrá, ĽH 4-blok, 
615 Deň čs. armády 0,80Kčs, DCH 24/1,  15,619 Deň čs. armády 5Kčs, s pravým
okrajom, DCH 20/1, 
6,-
503
8
1017 Výstava poštových známok
Brno 1958 1,60Kčs, DO 3/B, 
8,-
1084 Vtáctvo 1,20Kčs, DCH 3/1, 
6,-
545
505
1106xb Hrady a zámky 60h,
papier OZ, ov. Pof, 
546
140,547
508
509
510
1222 Motýle 80h, DCH 1/A, 
1224 Motýle 1,60Kčs, DCH 2/A, 
1225 Motýle 2Kčs, DO 4/A, 
512
513
514
515
516
1375 Výskum vesmíru 1,60Kčs, DCH 1/1,  5,1381 Kvety 1,60Kčs, DCH 3/1, 
11,1406 Vtáctvo 1,60Kčs, DCH 49/1, 
8,1415 Mestá – Beroun 30h, DCH 6/1, 
6,1426 Výskum vesmíru 1,60Kčs,
DCH 31/1, 
12,1474 Horské vtáctvo 30h, DCH 3/1, 
6,-
517
548
549
12,9,14,-
550
551
553
554
555
556
557
521
1521 MS v rybolove 1,40Kčs, DCH 92/1, 
1552 Cvičenie armád 60h, DCH 50/1, 
1557 Výskum vesmíru 20h, DCH 16/1, 
527
528
PL1574-1578 Umenie, 
PL 1574 Umenie 1Kčs (Jar), DCH 3/2, slza
560
561
562
563
564
7,6,52,43,-
565
531
1618 Judaica 1,20Kčs, DCH 12/1, 
533
1688-1693 Stará Praha, spojky
(bez 1692), 
1728 Osobnosti-UNESCO 1,40Kčs,
DO 7/1, 
1803 Deň čs. pošt. známky 1Kčs,
DCH 26/2, 
1825 Jozef Lada 1,80Kčs, DCH 3/1, 
1933 75. výročie ČSOV 30h, DO 31/2, 
1955 LOH Mníchov 1972, DCH 3/2, 
1978 Slov. ľud. drôt. remeslo
a umenie 2Kčs, DCH 6/1, 
2014 Bojovníci proti fašizmu 30h,
DCH 3/1, 
2021 Výskum vesmíru 30h, DCH 23/2,
krížik namiesto desatinnej čiarky, 
2021 Výskum vesmíru 30h, zvislá
2-páska s DCH 23/2, 
PL 2024 Výskum vesmíru 3,60Kčs,
I. typ (linajkové pozadie), 
2062 Kultúrne osobnosti 60h,
(B. Smetana), DCH 33/2, 
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
H2334 Praga 1978 Tiziano 10Kčs,
DCH ZP2, 
2369A 25 rokov HS 3Kčs, RZ 113/4, 
2397 Historické bicykle 3,60Kčs,
DO 48/1, 
2422 50. ročník MMM v Košiciach 50h,
DCH 40/1, 
2453 Vystrihovaná grafika 5Kčs, DO 2/2, 
25,18,16,10,12,25,7,-
25,11,14,17,5,-
6,559
524
525
PL 2081 Hydrologická dekáda 2Kčs,
DCH ZP1/1, 
2113 Poštové emblémy 60h,
VCH 1, bez HT farieb, 
2129 30. výročie zničenia čs.
obcí 1,20Kčs, DO 35/2, 
2145 Akváriové ryby 1,60Kčs, DCH 4/1, 
2167-2172S Úspechy soc. výstavby,
spojka ZKZ, 
H 2210 1. výročie KBSE Helsinky,
VCH ZP1 nedotlač vpravo, 
2255 Hist. pošt. rovnošaty 2 Kčs,
DCH 24/1, 
566
7,-
567
15,568
8,569
5,5,5,6,-
570
572
7,573
6,574
15,575
16,15,5,-
9
H 2597/B Zhromaždenie za mier 1983
v Prahe, bez čísla, 
32,PL 2724 Umenie 1Kčs, PL s 2 kupónmi,  19,PL 2726 Umenie 3Kčs, PL s 2 kupónmi,  17,H 2747/C Praga 1988 20Kčs, V. typ, 
52,H 2747/b Praga 1988 20Kčs, I. typ, 
90,St 2889+2888 Čs. námorná plavba
4+3 Kčs, sútlač pre nevydané zošitky 
38,St 2889+2888+2889 Čs. námorná
plavba 4+3+4 Kčs, 
49,2891 40. výročie PO SSM 50h, ĽD6-blok
s dátumom a DCH 33/2, 
5,2991 Ochrana prírody 2Kčs, 12-blok
s horným okrajom, 4x ORZ, 
180,2967 ME v džude Praha 1991 1Kčs,
DCH 22/2, 
5,2982 Ján Palach 4Kčs, zostava kombinácií
kupónov (10ks), 
25,2999 Vianoce 50h, DCH 31/2, 
5,3001 ZOH Albertville 1Kčs, ĽD 8-blok
s dátumom, 2x ORZ, 
3003 MS v ĽH Praha-Bratislava 3Kčs,
DCH 36/1, 
3014 Ochrana prírody 1Kčs, vodorovný
ĽH 6-blok, 3x ORZ , 
PL 3014 Ochrana prírody 1Kčs, 50-blok,
v hornom rade 5x ORZ, 
25,5,32,55,-
613
10-bloky a viacznámkové PL
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
594
596
PL 771 25. výročie V. zjazdu KSČ,
10-blok, 
PL 951 Lidice, 10-blok, 
PL 968-971 Ľudové kroje III, 10-bloky, 
PL 1018-1022 Huby, 10-bloky, 
PL 1078-1084 Vtáctvo, 10-bloky, 
PL 1217-1225 Motýle, 10-bloky, 
PL 1222 Motýle 80h, 10-blok, 
PL 1263-1267 PRAGA 1962, 10-bloky, 
PL 1331-1336 Ľudové umenie, 10-bloky, 
PL 1435-1438 Vesmír, celé hárky,
Voschod 2 a Gemini 3, 
PL 1543 Guernica 60h, celý hárok, 
PL 1600-1605 EXPO 1968 Montreal,
10-bloky, 
PL 1626 Medzinárodná astron. únia
Ondřejov 60h, 10-blok, 
PL 1655 50. výročie ČSR 30h, 10-blok, 
PL 1718 Znaky čs. miest 1Kčs, 10-blok, 
PL 1927 I. + II. - 1932 25. výročie UNICEF,
10-bloky, 
110,19,109,95,82,160,20,65,51,-
8,-
FDC 467-469 Všesokolský zlet v Prahe,
na zadnej strane MINISTR POŠT a poradové
číslo 101 (adresa poslankyne ÚNS)
32,-
25,8,29,-
619
FDC 485, 486, 488 Klement Gottwald,
na zadnej strane GENERÁLNÍ ŘEDITEL POŠT,
adresa (vpravo dolu hnedá škvrna)
35,-
621
FDC 514-515 Bedřich Smetana, na zadnej
strane poradové číslo 228
(adresa poslankyne NS)
15,FDC 558-561 Výstava PRAHA 1950,
I. typ (v kresbe na obálke v korune
14 bodiek)
32,FDC 578-580 Medzinárodný
deň žien 1951, na známke 580 DCH 1/1
12,-
18,23,44,26,622
599
600
601
602
PL 2038, 2039, 2041 Flóra Olomouc,
10-bloky, 
H 2184/b Lexa 60h, 10-blok, 
PL 2369/A Horské kvety, RZ 11¾,
10-blok, 
PL L33 - L36 Čsl. kúpele, 10-bloky, 
PL L34 Čsl. kúpele 10Kčs, 10-blok, 
PL L35 Čsl. kúpele 15Kčs, 10-blok, 
PL L36 Čsl. kúpele 20Kčs, 10blok, 
155,950,35,46,78,-
604
PL L 74-79 50 rokov ČSA, 10-bloky, 
52,-
597
598
616
R- listy 7 kusov z obdobia druhej polovice
40. rokov, 4 listy s čiernymi
R-nálepkami, pestré frankatúry
17,16,623
626
Československo
Československo
1945-1992 1945-1992
FDC 757-759 70 rokov ND v Prahe,
známka 757 II. typ
10,-
CELISTVOSTI A CELINY
CELINY A CELISTVOSTI
609
R-listy 9 kusov z obdobia 80. rokov, pestré
pekné frankatúry
8,630
611
612
R, L-list zaslaný prvým letom Praha-New York,
podaný v Ružomberku 12. 6. 1946
frank. zn. č. L 16, prích peč. N. Y. 18. 6. 1946
5,R, L-list zaslaný prvým letom Praha-New York,
podaný v Bratislave 13. 6. 1946
(deň vydania) frank. zn. č. L 16, prích.
peč. N. Y. 18. 6. 1946
6,-
10
631
COB 1 Celoštátna výstava Písek 1972,
hľadané
List úradný s doručenkou, frankovaný
2x SL2 a 1x SL1 50h s DO - prerušený
chvost leva
7,32,-
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
Menová reforma 1953
662
R-list úradný v mieste, posledný deň
menovej reformy, pestrá frankatúra
(aj na zadnej strane)
List – obchodné tlačivo, jednoznámková
frankatúra (Zvolen 10 Kčs)
R-list úradný v mieste, firemný OVS
Kablo Bratislava, hľadané
Poštový lístok KG 1,50 Kčs, dofrankovaný
na výplatné 15 Kčs
List v mieste, frankovaný 4-blokom 488,
jedna pečiatka 16. VI. 1953
R-list úradný v ďalšej doprave, frankatúra
aj na zadnej strane (80 Kčs)
List v ďalšej doprave, frankovaný
trojpáskou 10 Kčs Zvolen (521)
List v ďalšej doprave, frankovaný zvislou
dvojpáskou L 35 (!), vzácne
R-list v ďalšej doprave, frankovaný
2x 8-blokom a 4-páskou č. 506 (80 Kčs)
R-list úradný v ďalšej doprave, obálka A5,
pestrá frankatúra, 39 známok
(aj na zadnej strane)
663
8,-
664
6,12,666
6,-
5,-
669
670
22,671
12,672
673
16,675
676
(čísla podľa katalógu Zberateľ 2013)
652
653
654
655
656
2 Št. znak 3(Kčs), vodorovná 4-páska
s posunutou striebornou a modrou farbou
vpravo, stopy červenej farby pri ľavom
rámčeku, 
8,2 Št. znak 3(Kčs), 6 kusov 2-pások
s rôznymi VCH (vynechané farby, posuny
farieb perforácie do obrazu známok, 
240,2 Št. znak 3(Kčs), 3-páska s VCH - posun
farieb vľavo + 3-páska 2b + 6-blok
so spodným okrajom a DCH 2/23, 
60,3 Ružomberok 5(Kčs), bez vytlačenej
nominálnej hodnoty, 
255,9 Borovica sosna 10(Sk), 2-páska
s DCH 2/28, 
4,PL 14 Európa, VCH ZP 4, 
40,16xdav Dubnica 1(Sk), 9-blok s
pravým okrajom, nedotlač čiernej
oceľotlačovej farby v 10. stĺpci, 
90,-
677
678
679
680
681
682
684
686
658
19 M. Kováč 3(Sk), 6 kusov s okraj.,
VCH a + b, c, d, 1x VPO, PO 0,9 + 1,1, 
200,-
687
688
660
19 M. Kováč 3(Sk), VCHa, zvislá 3-páska
s horným okr. bez nom. hodnoty, 
25,-
8,-
Slovenská republika
1993-2012
651
45 B. Bystrica 3Sk, horná časť ZP 1-10
s horným okraj., tzv. predĺžený hrebeň, 
5,-
674
650
PL 30 EUROPA, VCH ZP3 + spodná
dvojica s VCH na ZP4, 
24,33 OH 3Sk, vodorovný 8-blok (4 zn. + 4K)
s pravým okrajom, DCH 1/33, 
6,120. výročie UPU 8Sk, 6 ks zvislých dvojíc
s horným okrajom, postupne narastajúca
nedotlač horného rámčeka známky, 
250,-
390,-
11
59 SND 10Sk, PD 4-blok s DCH 1/49, 
6,PL 65 EUROPA, 2 ks, 1x VCH nedotlač
blesku na všetkých ZP, 1x VCH nedotlač
iba na ZP 7-10, 
90,PL 65 EUROPA, VCH nedotlač blesku
na všetkých ZP, DCH ZP 8, 
40,68 Pápež Ján Pavol II. 3Sk, min., 
9,77 Trenčín 8Sk, 6-blok s pravým okr.,
nedotlač pravého okraja v 10. stlpci, 
120,110 Deň pošt. známky 3Sk, 3 spojky,
2x posun hlbkotlač. farby, 1x posun perf.,  85,110 Deň pošt. známky 3Sk, zvislý 8-blok
s DCH ZP2/6 (známka), 
6,116 Žilina 9Sk, PD 10-blok, nedotlač
čiernej farby na ZP 80, 100, na pravom
okraji podpis rytca F. Horniaka, 
70,H 128-130 Ochrana prírody-huby,
1x malé a 1 x veľké PO, 
10,150 Duchovná obnova 4Sk, PD rohový
12-blok s DCH ZP 2/37, 38, 47, 48, 
8,151 Detské centrum 3Kčs, PH rohový
8-blok s DCH 2/10 + 2/18, 
6,153 Slov. povstanie 1848-49 4Sk,
ĽD zvislý 10-blok s RE DCH 1/46, 
15,160 Trnava 5Kčs, ĽH rohový 9-blok
s DCH 1/13, 
5,160 Trnava 5Sk, 4-blok s nedotlačou
dlažby a striech, 
20,PL164 Umenie 10Sk, VCH na ZP 1 a 2,
nedotlač kresby mrakov, 
166 Prešov 4Sk, PH 4-blok, všetky známky
s nedotlačou čiernej farby, 
166 Prešov 4Sk, 3 kusy známok
s posunmi perforácie do obrazu, 
168 Deň pošt. známky 4Sk, PH 9-blok
(3zn + 6K) DCH 1/12 (K), 
50,-
90,60,4,-
724
691
180 Duchovná obnova 5Sk, ĽD 8-blok
s DCH 2/33 + PD 8-blok s DCH 2/47, 
726
7,727
693
694
H 183 I. Bella 12Sk, VCH nedotlač antén
kozmickej stanice, 
H 183 I. Bella 12Sk, úplná sada
8 hárčekových polí, 
728
20,729
25,730
696
697
698
699
700
710
711
PL199-200 Prielom Dunajca a Váhu,
nepravidelný roh na ZP5, jednoduchá
moletáž, vychýlený PO medzi ZP 7-8, 
40,PL199-200 Prielom Dunajca a Váhu,
1x s DO ZP5, 1x s vych. PO pri ZP 7-8, 
90,203xs Bardejov 50h, PH 15-blok, nedotlač
plochy známky v 1. riadku, nedotlač striech
kostola a radnice v 2. a 3. riadku, 
100,205 Svetový rok matematikov 5Sk,
8-blok s ľavým okrajom, DCH 1/26 + 1/32,
ĽH 4-blok s DCH 1/2, 
8,207 Ján Hollý 5,50Sk, ĽD rohový 6-blok,
DO ZP 1/48, 
5,PL 208 EUROPA 2000, PL xd + PL xo, 
18,209 150. výročie prvej známky 10Sk,
PH rohový 8-blok s DCH 2/17, 
9,-
731
732
733
734
736
737
738
713
714
715
716
717
718
212 OH Sydney 2000 18Sk, ľavá časť PL,
na všetkých známkach DO, 
45,219 Vianoce 4Sk, dolný 20-blok s okrajmi
a DCH 2/34, 39, 44 + horný 10-blok
s okrajmi a DCH 1/1, 2, 6, 
20,220 Maltézski rytieri 10Sk, horné 20-bloky
s okrajmi, na PL1 je nedotlač spodného
nápisu v prvom riadku, na PL2 je nedotlač
nápisu SLOVENSKO v 2. riadku, 
100,225 Historické hodiny 13Sk, ĽH rohový
10-blok, VCH ZP 3 + ZP 13, 
100,227 MS v krasokorčuľovaní 16Sk, ĽD
rohový10-blok s DCH 2/44, dátum, 
12,247 Pamiatke obetí polit. procesov 10Sk,
ĽD 12-blok, DCH 1/24 + 1/44, 
10,-
739
740
741
742
743
720
721
722
723
254 Osobnosti J. Papánek 10Sk, ĽH
rohový 12-blok s DCH 2/3+2/12, 
256 ZOH Salt Lake City 18Sk, 4-blok
s DCH 1/19 + 4-blok s DCH 2/4, 
258 Veľká noc 5,50Sk, PH rohový 4-blok
s DCH 2/20, 
262 Levoča 16Sk, PD rohový 4-blok
s DCH 1/89 + 1/90, 
10,744
15,5,6,-
12
272 MS v ĽH 2002 10Sk, horný 15-blok
s okrajmi, DCH 1/7 + 1/11 + 1/14, 
25,-
276 Vianoce 5,50Sk, 12-blok s horným
okrajom, VPO medzi ZP 15-16, 
15,283 Deň poštovej známky 10Sk,
ĽD 16-blok (8 K + 8 zn.) DCH 1/52 (K), 
14,287 Ľudové zvyky 7Sk, ĽH 15-blok
s DCH 1/7, 8, 15, 21, 22, 24, 25, 
16,296 Sv. Svorad a sv. Benedikt 13Sk,
DO 1/46, 
7,303 MS v plávaní Barcelona 2003 11Sk,
ĽD 6-blok s okrajmi, DCH 2/42, 
8,309 Pezinok 100Sk, ĽH 9-blok s okrajmi,
DCH 1/1 + 1/23, 
80,309 Pezinok 100Sk, 4-blok s ľavým
okrajom s dátumom, DCH 1/41, 
65,316 Deň pošt. známky 12Sk, 2kusy zvislý
pravý 10-pás s okrajom, VCH na ZP 13
na druhom 10-páse VCH na ZP 54, 
100,PLb 324 Europa 2004 – Prázdniny 20Sk,
vychýlený perf. otvor, 
45,344 História poštovej dopravy 9Sk,
VCH ZP 2 – biely krúžok pred nohou, ZP 4
červená škvrna na čiapke, horný 10-blok, 
344 História poštovej dopravy 9Sk,
VCH ZP 3 – biely ovál za nohou, ZP 5
biely krúžok pri „2004“, horný 5-pás, 
344 História poštovej dopravy 9Sk,
VCH ZP 5 - biely krúžok pri „2004“,
ZP 8 – škvrna v „N“, horný 10-blok, 
344 História poštovej dopravy 9Sk,
VCH ZP 8 - biely krúžok pred nohou,
ZP 11 - krúžok pod nohou a pod „2004“,
horný 15-blok, 
344 História poštovej dopravy 9Sk,
VCH ZP 8 - škvrna pred nohou,
ZP 11 – krúžok pod nohou ZP 16 a
17-škvrny pri vagóne, horný 20-blok, 
344 História poštovej dopravy 9Sk,
VCH ZP 27 – škvrna pod lietadlom,
ľavý dolný 10–blok, 
344 História poštovej dopravy 9Sk,
VCH ZP 32 - biely krúžok pred nohou,
ZP 47 - dva krúžky za nohou, ĽD 10-blok, 
344 História poštovej dopravy 9Sk,
VCH ZP 37 – biely krúžok pred rukou,
dolný 15-blok, 
344 História poštovej dopravy 9Sk,
VCH ZP 43 - biely krúžok nad „2004“,
dolný 10-blok**
12,10,12,-
17,-
21,10,12,13,10,-
746
747
748
749
750
751
344 História poštovej dopravy 9Sk,
VCH ZP 45 - škvrna pri vagóne, ZP 47 - dva
krúžky pred rukou, dolný 10-blok, 
12,PL 362-363 Technické pamiatky
parné rušne, 
60,370 Poprad 23Sk, VCH – nepravidelné
zúbkovanie na ľavej strane 1. stĺpca zn.,
4-blok s ľavým okrajom, 
25,422 Písanie listov 21Sk, obidva varianty
perforácie (nepreperforovaný ľavý alebo
pravý okraj), 2x PL, 
28,425 Paralympiáda 2008 30Sk, veľký
posun zúbkovania vľavo, zvislá 2-páska,  140,PL 435 Umenie - Z. Palugyay T1 1000g,
PL s dvoma kupónmi, 
200,-
Eurová mena
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
769
770
772
488 K. Ondreička 0,70€, DCH ZP 37
nedotlač šrafovania vedľa tváre,
dátumová 5-páska s kupónmi, 
774
775
776
777
778
779
5,-
781
782
20,783
8,12,-
PL 491 Vyšehrádska štvorka, posun
perforácie vľavo a vpravo, 2x PL, 
PL 496 Blahorečenie Jána Pavla II.,
dva rôzne rozmery zúbkovania, 
501 Technické pamiatky 0,80€, 6-blok
ľavý okraj s dátumom, DCH 1/28, 
512 S. Chalupka 0,50€, ĽH rohový
8-blok, DCH 4/16, 
PL 515 Rímsky tanier, úplná sada 4 ks, 
527B Vianoce 2012 0,40€, posun
výseku hore alebo vpravo, 2x ZZ, 
H 528 Sala Terrena 1,60€, posun farieb
v nápise „SLOVENSKO”, 
30,22,8,8,40,30,10,-
Väčšie časti PL
780
442 Kostol vo Svätušiach 0,20€, posun
zúbkovania nahor a nadol, 2 štvorbloky, 
444 Spišská Kapitula 0,50€, DCH 2/74
škvrna v „5“, RE DCH 2/74, dva rohové
12-bloky, 
445 Kostol sv. Egídia v Iliji 0,66€,
VCH ZP 50 – škvrna v „6“ (v časti nákladu),
rohový 4-blok, 
447 Kláštor Panny Márie v Bíni 1€,
posun zúbkovania nadol, 4-blok, 
447 Kláštor Panny Márie v Bíni 1€,
2x obrátené rámcové zúbkovanie,
4-blok s horným okrajom, 
450A Veľká noc 0,33€, zvislý 10-blok,
posun perforácie vpravo, 
455 Astronómia 0,90€, veľký posun
zúbkovania nadol, zvislá 2-páska, 
455 Astronómia 0,90€,
úplná sada 6 PL, 
458 Bienále ilustrácií T2 50g, malý
priemer a veľký priemer PO, 2x 4-blok, 
463 Vianoce 0,40€, posun zúbkovania
vľavo-nadol, 4-blok
463 Vianoce 0,40€, posun zúbkovania
vpravo, 4-blok, 
466 L. Braille 0,70€, veľký posun
zúbkovania nahor, zvislá 2-páska
s kupónom vpravo, 
474 EUROPA Detské knihy 0,90€,
úplná sada 6 PL, 
484B Vianoce 2010 0,40€,
ZZ bez výseku !!!, 
773
784
45 Banská Bystrica 3Sk, dvojité
zúbkovanie v rohoch ZP 1-11,
dátum tlače, horný 20-blok, 
77 Trenčín 8Sk, nedotlač oceľotlače na
jednom ZP v 10. stĺpci, 20-blok s okr., 
160 Trnava 5Sk, nedotlač nápisu
„SLOVENSKO“ na viacerých zn., 30-blok,
dátum tlače a číslo listu, 
223 50 rokov POFIS 5,50Sk, obrátené
rámcové zúbkovanie, 9-blok s horným
okrajom, 
249 Most Štúrovo-Ostrihom 10Sk,
zvyšky skúšobnej moletáže na okraji,
10-pás s dátumom tlače a číslom listu, 
13,50,35,10,20,-
60,35,786
240,-
296 Sv. A. Svorad, sv. Benedikt 13Sk,
zvyšky skúšobnej moletáže na okraji,
10-páska, 
25,-
55,25,-
788
32,32,-
789
260,-
790
791
72,3 000,-
10,-
13
792
451 Bojové umenia 0,60€, posun
zúbkovania vpravo a vľavo
(zn. s bielym pruhom na okraji),
2x 10-blok s okrajmi, 
458 Bienále ilustrácií T2 50g, malý
priemer a veľký priemer PO, 2x stredový
10-pás s autotronovou značkou, 
469 I. Gašparovič 0,40€, VCH – nedotlač
oceľotlače na jednom ZP (tvár a nápis
„SLOVENSKEJ REPUBLIKY“), 30-blok, 
480 Hrad Topoľčany 0,40€, 2 varianty
perforácie (na dolnom okraji
preperforované alebo nie), 2 PL, 
502 J. Cikker 0,50€, posun perforácie
vpravo (8 zn. s perf. pri nápise, 2 zn. s bielym
okrajom vpravo), dolný 10-blok, 
100,60,35,20,80,-
820
Slovenská
republika
Slovenská republika
1993-2013
1993-2010
CELINY A CELISTVOSTI
821
CELINY A CELISTVOSTI
COB 66 Bratislavské zberateľské dni 8Sk,
dva strihy chlopní, 2x COB, ()
COB 69 60. výročie SNP 8Sk, dva strihy
chlopní, 2x COB, ()
15,15,-
Príležitostné tlače
795
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
818
CDV 32 Bratislava 4Sk, VCH - výrazný
posun modrej farby, ()
CDV 65/7 Hrady a zámky na Slovensku I.
Čachtice 5,50Sk, obrátená priesvitka, ()
CDV 65/1 Hrady a zámky na Slovensku I.
Beckov 5,50Sk, obrátená priesvitka, ()
CDV 65/2 Hrady a zámky na Slovensku I.
Lietava 5,50Sk, obrátená priesvitka, ()
CDV 72 L. Novotný 5,50Sk, obrátená
priesvitka, ()
CDV 78 Lodná doprava na Dunaji 10Sk,
obrátená priesvitka, ()
CDV 88 Medzinárodný rok hôr 5,50Sk,
bez hologramu so stopou po tlaku, ()
CDV 89/3 Hrady a zámky na Slovensku II.
Trenčín 5,50 Sk, obrátená priesvitka, ()
CDV 89/7 Hrady a zámky na Slovensku II.
Zvolen 5,50Sk, obrátená priesvitka, ()
CDV 89/8 Hrady a zámky na Slovensku II.
Likava 5,50 Sk, obrátená priesvitka, ()
CDV 94 Zobor 7Sk, bez hologramu
so stopou po tlaku, ()
CDV 94 Zobor 7Sk, bez hologramu
bez stopy po tlaku, ()
CDV 94 Zobor 7Sk, vynechaná žltá
a čierna farba, ()
CDV 107 Vinohradnícky motív 8Sk, bez
hologramu so stopou po tlaku, ()
CDV 119 Holíčska fajansa 9Sk, bez
hologramu so stopou po tlaku, ()
COB 8 Memorandum 8Sk, dva strihy
chlopní, 2x COB, ()
COB 35 Fakulta ekonomiky 8Sk,
dva strihy chlopní, 2x COB, ()
13,-
23,-
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
23,-
PT 1 Cyril a Metod
PT 2 Výr skalný
PT 5 Kostolany pod Tríbečom
PT 8 Europa - Mier a sloboda
PT 10 Spišský hrad
PT 13 Vlkolínec
PT 14 Alojz Szokol, podpis F. Horniak
PT 15 Film Jánošík (1936)
PT 17a Úspechy slovenských športovcov
na OH 1996, reliéfna tlač
PT 21b Vodný kolový mlyn, reliéfna tlač
PT 31a Krížová cesta, reliéfna tlač
PT 37a Sv. A. Svorad a sv. Benedikt,
reliéfna tlač
20,4,4,50
7,4,4,4,4,8,5,20,14,-
23,23,-
Celinové služobné obálky
25,25,-
835
836
CSO 01 Štátny znak SR
CSO 4a (s menom ministra) + 4b
Päť rokov SR
40,100,-
23,23,23,30,35,70,35,30,15,-
15,-
14
838
839
840
841
CSO 13 Hrad Devín
CSO 18 Vianoce 2008
CSO 20 15 rokov SR
CSO 22 Iniciála z Bratislavského misála
28,32,32,32,-
Download

2013 aukcia 26 nevydražené.indd