DVIERK A
VETRACIE MRIEŽKY
VENTILAČNÝ SYSTÉM
VENTILÁTORY
VPUSTY
DOORS
VENTILATION GRILLES
VENTILATION SYSTEM
AXIAL FANS
FLOOR DRAINS
2013
www.hacoslovakia.sk
PREDSTAVUJEME SA / INTRODUCING
PRODUKTY / PRODUCTS
DVIERKA
DOORS .............................................................................................................................................................................................................................. 6 – 8
VETRACIE MRIEŽKY
VENTILATION GRILLES
Spoločnosť HACO SLOVAKIA s.r.o.
Vám dlhodobo ponúka kvalitné
vzduchotechnické výrobky z nerezového
a plastového materiálu a taktiež kanalizačné
prvky pre odvodnenie budov.
AL FLEXO POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO
AL FLEXO TUBING AND ACCESSORIES ......................................................................................... 16 – 17
VENTILAČNÝ SYSTÉM
VENTILATION SYSTEM
Našou snahou je zabezpečiť výrobky
z vysoko kvalitného materiálu.
PODLAHOVÉ VPUSTY
FLOOR DRAINS ....................................................................................................................................................................................... 27 – 31
Dlhoročnú úspešnú činnosť spoločnosti
v odvetví stavebníctva dokladajú referencie
našich odberateľov z celej Slovenskej
republiky.
Dlhodobým cieľom spoločnosti je flexibilita,
efektívna stratégia a zodpovedné konanie.
....................................................................................................................................................... 18 – 23
VENTILÁTORY
AXIAL FANS .................................................................................................................................................................................................... 24 – 26
Od roku 2013 spoločnosť rozširuje svoj
sortiment o širokú škálu ventilátorov
moderného dizajnu.
V záujme skvalitnenia distribúcie
na Slovensku sa od roku 2010 obchodné
aktivity sústreďujú do spoločnosti HACO
SLOVAKIA, s.r.o., ktorá je exkluzívnym
partnerom pre celý slovenský trh.
.......................................................................................................................................................... 9 – 16
KANALIZAČNÉ VPUSTY A LAPAČE STREŠNÝCH VÔD
GULLIES AND CATCH BASINS ............................................................................................................................ 32 – 35
The company HACO SLOVAKIA s.r.o. offers long-term air
quality products from stainless steel and plastic material as
well as sewage drainage elements for buildings.
PREDAJNÉ STOJANY S VÝROBKAMI / DISPLAY STANDS WITH PRODUCTS
Our aim is to provide products of high quality material.
Since 2013, the company is expanding its product range with
a wide variety of ventilators of modern design.
Our longtime successful work in the construction sector is
evidenced by references of our customers from all over the
Slovak Republic.
Adresa / Adress:
HACO SLOVAKIA, s. r. o.
Sklad: Priemyselná 5298
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
Tel.: +421 31/55 19 704
Fax: +421 31/55 02 751
Koordinácia mobil: 0903 261 813
Fakturácia mobil: 0903 220 078
E-mail: [email protected]
www.hacoslovakia.sk
In order to improve the distribution in Slovakia since 2010,
business activities are concentrated in the company HACO
SLOVAKIA s.r.o., which is the exclusive partner for the entire
Slovak market.
The company’s long-term goal is flexibility, effective strategy
and responsible action.
3
www.hacoslovakia.sk
PRÍKLADY POUŽITIA
VÝROBKOV FIRMY HACO
EXAMPLES OF THE USE
OF HACO PRODUCTS
VENTILAČNÝ SYSTÉM
VENTILATION SYSTEM
AL FLEXO POTRUBIE
ALU FLEXIBLE TUBE
VETRACIA MRIEŽKA
VENTILATION GRILLE
TANIEROVÝ VENTIL
DISC VALVE
NEREZOVÁ VETRACIA MRIEŽKA
VENTILATION GRILLE INOX
REVÍZNE DVIERKA
INSPECTION PANEL
VETRACIA MRIEŽKA
VENTILATION GRILLE
VENTILÁTOR
AXIAL FAN
DREVENÁ VETRACIA MRIEŽKA
VENTILATION GRILLE WOOD
VAŇOVÉ DVIERKA
ACCESS PANEL – STAINLESS
LAPAČ STREŠNÝCH VÔD
CATCH BASIN
PODLAHOVÝ VPUST
FLOOR DRAIN
4
5
www.hacoslovakia.sk
PLASTOVÉ A NEREZOVÉ / PLASTICS AND STAINLESS
RD
REVÍZNE DVIERKA
INSPECTION PANEL
DVIERKA
DOORS
Použitie: tieto pevné dvierka možno použiť ako otvárací kryt
rôznych stavebných otvorov, priechodov a šácht. Dvierka sa
dajú objednať aj vo variante so zámkom.
Farebné vyhotovenie: biela.
Inštalácia: dvierka vyberieme z rámčeka a samotný rámček
zamurujeme do pripraveného otvoru.
Pri stropnej aplikácii rozmeru 600×600 môže nastať mierne
previsnutie, cca 5 mm, a tým aj vznik medzery.
Z – revízne dvierka so zámkom.
Application: This fixed panel serves as an openable cover for
various structural openings, spaces
and shafts. The panels are also available with lock.
Colour finish: White.
Installation: Remove the panel from its frame and set the
frame into the prepared opening.
Pri vývoji všetkých typov dvierok sa kládol
veľký dôraz na estetiku, jednoduchosť a kvalitu
spracovania.
Dvierka sú pripôsobené na opakované snímanie
a spätné nasadzovanie pomocou závesného
a uzatváracieho mechanizmu.
Výrobok sa skladá z dvierok a rámčeka.
Dvierka sú vhodné na vnútorné i vonkajšie
použitie.
biela / white
a
b
c
d
h
119
597
597
630
630
40
RD 600×600 Z
120
597
597
630
630
40
RD 500×500
121
497
497
530
530
40
RD 500×500 Z
122
497
497
530
530
40
RD 400×600
115
397
597
430
630
40
RD 400×600 Z
117
397
597
430
630
40
RD 400×400
111
397
397
430
430
40
RD 400×400 Z
113
397
397
430
430
40
UV STABIL
INOX
DIN 1.4301
The material used to manufacture these
products is of high quality and UV resistant.
The surfaces do not turn yellow.
INOX – materiál, z ktorého sa nerezové
dvierka vyrábajú je vysoko kvalitný
„potravinársky“ nerez DIN 1.4301.
INOX – the material used to manufacture
the products is high quality food-grade
stainless DIN 1.4301.
STOP
CHLORINE
DVIERKA POD OBKLAD
ACCESS PANEL FOR TILED WALLS
Application: An “invisible” door that serves as an openable
cover for various structural openings, spaces and shafts.
Colour finish: White, green.
Installation: Fix the frame into an opening (setting in,
plastering in, gluing with a tile adhesive or silicon). Let harden
properly. First install the tiles around the opening and then on
the panel using silicone. For the best appearance install the tiles
in a line oriented against the inspection opening.
How to open: Tap to locate the opening. Open the panel using
a sink plunger sucked on to the tile to pull the panel open or
with a pull-out string fixed underneath the panel and into the
joint during installation.
The doors are designed for covering holes in civil and industrial
buildings.
They are designed for repeated removal and refitting using the
suspension and closing mechanism.
označenie typu
type
zelená / green
a
b
c
d
h
The product consists of a door and frame.
DPO 300×300
128
105
306
306
344
344
11
DPO 200×250
129
106
204
254
240
290
11
DPO 200×200
130
107
204
204
240
240
11
The doors are suitable for indoor and outdoor use.
MPO
biela / white
rozmery
dimensions [mm]
MAGNETY POD OBKLAD
UNDERTILE MAGNET
Použitie: používa sa na uzavretie stavebných otvorov
obkladačkou.
Materiál: pozinkovaný plech, magnet
Inštalácia: Kotviaci plech s magnetom prilepíme na okraj
obkladačky z rubovej strany. Obkladačku prilepíme na určené
miesto a pozorne zarovnáme kotviaci plech s magnetom.
označenie typu
type
MPO UNI 01
DVIERKA / DOORS
c
a
h
Materiál, z ktorého sa plastové dvierka
vyrábajú, neodoláva chlórovým látkam.
Nesmú sa čistiť acetónom, trichlóretylénom
a pod. Nastalo by poškodenie povrchovej
plochy výrobku.
The material used to manufacture
the grilles is not resistant to chlorine
substances. Do not clean with acetone,
trichloroethylene etc. to avoid damaging
the appearance (surface) of the product!
6
a
Použitie: „neviditeľné“ dvierka možno použiť ako otvárací kryt
rôznych stavebných otvorov, priechodov a šácht.
Farebné vyhotovenie: biela, zelená.
Inštalácia: rámček upevniť do otvoru (zamurovať, zasadrovať,
nalepiť obkladovým lepidlom, silikónom). Nechať dostatočne
vytvrdnúť. Obklady nalepiť najprv okolo otvoru a potom
pomocou silikónu na dvierka. Pre dokonalý vzhľad treba lepiť
obklady v osnove orientovanej proti revíznemu otvoru.
Otváranie: poklepom nájdeme otvor. Dvierka sa môžu
otvoriť buď gumovým zvonom, ktorý sa prisaje k obkladom
a vytrhnutím, alebo vytrhávacím povrázkom, ktorý pri inštalácii
umiestnime pod dvierka a do škáry.
During the development of all types of door a strong emphasis was
placed on aesthetics, simplicity and quality workmanship.
obj. číslo
ordering code
c
h
b
d
ASA
Z – inspection panel with lock.
RD 600×600
DPO
Materiál ASA, z ktorého sa plastové dvierka
vyrábajú, je vysoko kvalitný a odolný voči
UV žiareniu. Nedochádza k žltnutiu povrchu
výrobku.
When the 600×600 size is installed in the ceiling slight sag of
approx. 5 mm might appear with a subsequent gap.
rozmery
dimensions [mm]
b
označenie typu
type
obj. číslo
ordering code
d
Dvierka sú určené na zakrývanie stavebných
otvorov v budovách občianskej a priemyselnej
výstavby.
DVIERKA / DOORS
objednávacie číslo
ordering code
131
Application: it is used as a closure of builiding openings with
tiles.
Material: Zinc coated sheet metal/magnet
Installation: The anchoring sheet containing the magnet
is glued tu the edge of the tile from the underside. The tile
is glued to its designated spot and the anchoring sheet
containing the magnet is carefully evened out
7
www.hacoslovakia.sk
VD
PLASTOVÉ, NEREZOVÉ A DREVENÉ / PLASTICS, STAINLESS AND WOODEN
VAŇOVÉ DVIERKA
ACCESS PANEL
Použitie: estetické a funkčné dvierka možno použiť ako
otvárací kryt rôznych stavebných otvorov, priechodov
a šácht. Dvierka majú excentricky vyosený pánt, ktorý
umožňuje maximálnu možnosť otvorenia dvierok.
Farebné vyhotovenie: biela.
Inštalácia: dvierka po rozbalení otvoríme a vyberieme
z rámčeka. Samotný rámček zapracujeme do stavebného
otvoru pomocou tmelu, prípadne silikónu alebo skrutiek.
Podmienkou je dodržanie tvaru rámčeka bez deformácie.
Dbajte na to, aby bol rámček nainštalovaný v rovine so
stenou! Zamurovaný rámček necháme zatvrdnúť a potom
do neho nasadíme dvierka. Pri týchto dvierkach si aj po zabudovaní rámčeka môžeme zvoliť smer otvárania
ľavá/pravá.
Application: An aesthetic and functional panel that
serves as an openable cover for various structural
openings, spaces and shafts.
Colour finish: White.
Installation: Open the panel and remove its frame.
Set, plaster or glue the frame into the wall; make sure
the frame´s shape remains stable without deformation.
Let the set frame harden and install the panel.
rozmery / dimensions [mm]
a
b
c
d
VD 300×400
109
298
398
321
421
24
VD 300×300
101
298
298
318
318
24
VD 200×300
102
198
298
218
318
24
VD 200×250
108
198
248
218
268
24
VD 200×200
103
198
198
216
216
24
VD 150×200
110
148
198
164
214
19
VD 150×150
104
148
148
164
164
19
NVD
NEREZOVÉ VAŇOVÉ DVIERKA
ACCESS PANEL – STAINLESS STEEL
c
h
h
a
Použitie: estetické a funkčné dvierka možno použiť ako
otvárací kryt rôznych stavebných otvorov, priechodov a
šácht.
Materiál: dvierka sú vyrobené z „potravinárskeho“ nerezu
akosti DIN 1.4301.
Farebné vyhotovenie: nerezový leštený povrch.
Inštalácia: rámček dvierok je vybavený dierovanými
montážnymi páskami, za pomoci ktorých (po ich ohnutí)
možno rámček inštalovať do stavebného otvoru pomocou
skrutiek, tmelov, sadry a pod. Dvierka sa uzatvárajú ľahkým
zatlačením do rámčeka, otvárajú sa pomocou plochého
skrutkovača, ktorým zapáčime po vložení do medzery
medzi dvierkami a rámčekom v mieste ktoréhokoľvek
zárezu na boku dvierok.
Application: An aesthetic and functional panel that
serves as an openable cover for various structural
openings, spaces and shafts.
Material: The doors are made according to quality
standards for stainless steel food-grade applications
DIN 1.4301.
Colour finish: Stainless steel brushed finish.
Installation: Door frame is fitted with perforated assembly
strips that can be bended and used for installation of the
frame into construction holes with screws, paste, plaster
etc. The doors are closed by slight push into the frame. To
open it insert flat-head screwdriver into the gap between
doors and frame in any grooved spot at the side of the
door and pry it open.
označenie typu
type
obj. číslo / ordering code
NVD 300×300
rozmery / dimensions [mm]
b
c
d
h
123
298
298
332
332
12
NVD 200×300
124
198
298
232
332
12
NVD 200×250
125
198
248
230
280
12
NVD 200×200
126
198
198
230
230
12
NVD 150×150
127
148
148
178
178
12
h
DVIERKA / DOORS
Drevené mriežky sú bez sieťoviny a bez povrchovej
úpravy, vyrobené z buka. Použité drevo bylo
vysušené na 8 % vlhkosť a je určené len do
interiéru.
ASA
UV STABIL
INOX
DIN 1.4301
Materiál ASA, z ktorého sa plastové výrobky vyrábajú,
je vysoko kvalitný a odolný voči UV žiareniu.
Nedochádza k žltnutiu povrchu výrobku.
The material used to manufacture these products is
of high quality and UV resistant. The surfaces do not
turn yellow.
Ventilation grilles are intended for construction purposes
to cover structural openings and ventilatate flats, lofts and
basements.
INOX – materiál, z ktorého sa nerezové výrobky
vyrábajú je vysoko kvalitný „potravinársky“ nerez DIN
1.4301.
There are also single-purpose grilles such as those for doors.
The grilles are available in plastics, stainless steel and wooden
versions.
INOX – the material used to manufacture the
products is high quality food-grade stainless DIN
1.4301.
Drevené mriežky sú vyrobené z bukového dreva
vysokej kvality tvrdosti 1 300 kg.cm-2
WOOD
a
STOP
CHLORINE
d
8
Nerezové mriežky aj použitá sieťovina sú
z kvalitného potravinárskeho nerezu DIN 1.4301,
možnosť použitia ako pri plastových.
Wood grilles are made from high quality beech wood
with a hardness 1300 kg.cm-2
c
b
a
Mriežky sú aj jednoúčelové, napríklad dverové.
Mriežky dodávame v plastovom, nerezovom
a drevenom vyhotovení.
Plastové mriežky sú zhotovené z kvalitného
UV-odolného plastu ASA a sú použiteľné do exteriéru aj interiéru.
b
biela / white
Vetracie mriežky sú určené na stavebné účely
na zakrývanie stavebných otvorov a na odvetrávanie bytových, strešných a pivničných
priestorov.
Plastové a nerezové mriežky sú vyrábané so
sieťovinou, taktiež aj uzatvárateľné, gravitačné
mriežky, krytky.
d
obj. číslo / ordering code
označenie typu
type
VETRACIE MRIEŽKY
VENTILATION GRILLES
Materiál, z ktorého sa plastové mriežky vyrábajú,
neodoláva chlórovým látkam. Nesmú sa čistiť
acetónom, trichlóretylénom a pod. Nastalo by
poškodenie povrchovej plochy výrobku.
Plastic and stainless steel grilles are made with mesh;
closable, gravity and cover grilles are also available.
The plastic grilles are made of top-quality, UV-resistant ASA
plastic and can be used outdoors as well as indoors.
The stainless steel grilles and the mesh are made of
high-quality, food-grade DIN 1.4301 stainless steel; their
applications are the same as in the plastic grilles.
The wooden grilles have no mesh or surface treatment;
they are made of beech wood. The wood was dried to 8 %
humidity and is intended for indoor use.
The material used to manufacture the grilles is not
resistant to chlorine substances. Do not clean with
acetone, trichloroethylene etc. to avoid damaging
the appearance (surface) of the product!
VETRACIE MRIEŽKY / VENTILATION GRILLES
9
www.hacoslovakia.sk
VM
VMK
VETRACIA MRIEŽKA S RÁMČEKOM A SIEŤOVINOU
VENTILATION GRILLE WITH FRAME AND MESH
VETRACIA MRIEŽKA SO SIEŤOVINOU – KRYTKA
VENTILATION GRILLE WITH MESH – COVER
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri. Na zadnej
strane je sieťovina proti mušine.
Farebné vyhotovenie: biela, hnedá.
Obsah balenia: vetracia mriežka, rámček, skrutky
a hmoždinky.
Inštalácia: rámček zamurovať (zasadrovať), vystrihnúť
kríž, mriežku priskrutkovať do polmesiacov v rámčeku
(umožňujú natočenie mriežky), plastové krytky nasadiť
na skrutky.
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri. Na zadnej
strane je sieťovina proti mušine.
Farebné vyhotovenie: biela, hnedá.
Obsah balenia: vetracia mriežka, skrutky a hmoždinky.
Application: Mesh on the back against insects.
Colour finishes: White, brown / ASA plastic.
Package contains: Ventilation grille, bolts and wall plugs.
Application: Mesh on the back against insects.
Colour finishes: White, brown / ASA plastic.
Package contains: Ventilation grille, frame, bolts and
wall plugs.
Installation: Set the frame in masonry (plaster), cut out
the cross, screw the grille on into the half-moon slots in
the frame (they enable to rotate the grille), cover the bolt
heads with plastic covers.
c
obj. číslo / ordering code
rozmery / dimensions [mm]
biela / white
hnedá / brown
a
b
c
d
označenie typu
type
biela / white
hnedá / brown
a
b
217
218
305
305
293
293
VM 300×300 K
301
302
305
305
VM 250×250 K
303
304
255
255
VM 200×300 K
315
316
205
305
VM 200×200 K
305
306
205
205
VM 175×250 K
317
318
180
255
VM 150×150 K
313
314
155
155
VM 100×100 K
307
308
105
105
203
204
204
204
190
190
207
208
154
198
149
186
VM 150×150
211
212
154
154
143
143
a
VMU
a
VMKS
VETRACIA MRIEŽKA S RÁMČEKOM A ŽALÚZIOU
VENTILATION GRILLE WITH FRAME AND LOUVRES
VETRACIA MRIEŽKA SO SIEŤOVINOU –
NASTAVITEĽNÁ KRYTKA
VENTILATION GRILLE WITH MESH –
ADJUSTABLE COVER
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri. Na zadnej
strane je sieťovina proti mušine.
Farebné vyhotovenie: biela, hnedá.
Obsah balenia: vetracia mriežka, skrutky a hmoždinky.
Inštalácia: skrutkovačom iniciujeme pohyb upínacích
čeľustí opatrených protišmykovými gumovými
čiapočkami.
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri.
Otváranie / zatváranie pomocou páčky / lanka.
Farebné vyhotovenie: biela, hnedá.
Obsah balenia: vetracia mriežka, rámček, skrutky
a hmoždinky, lanko.
Inštalácia: rámček zamurovať (zasadrovať), vystrihnúť
kríž, mriežku priskrutkovať do polmesiacov v rámčeku
(umožňujú natočenie mriežky), plastové krytky nasadiť
na skrutky.
Application: Mesh on the back against insects.
Colour finishes: White, brown / ASA plastic.
Package contains: Ventilation grille, bolts and wall plugs.
Installation: Use a screwdriver to work the clamps with
anti-slide rubber caps.
min – max
b
Application: Opening / closing using a lever / string.
Colour finishes: White, brown / ASA plastic.
Package contains: Ventilation grille, frame, bolts and wall
plugs, string.
Installation: Set the frame in masonry (plaster), cut out
the cross, screw the grille on into the half-moon slots in
the frame (they enable to rotate the grille), cover the bolt
heads with plastic covers.
a
c
d
206
204
204
190
190
209
210
154
198
149
186
213
214
154
154
143
143
obj. číslo / ordering code
biela / white
hnedá / brown
a
b
Øa
min – max
VM 175×175 KS
309
310
175
175
–
125 – 160
VM 150×150 KS
311
312
150
150
–
75 – 125
VM 125 – 160 KS
415
416
–
–
175
125 – 160
VM 75 – 125 KS
417
418
–
–
140
75 – 125
a
a
10
VETRACIE MRIEŽKY / VENTILATION GRILLES
rozmery / dimensions [mm]
označenie typu
type
min – max
VM 150×150 U
c
VETRACIE MRIEŽKY / VENTILATION GRILLES
11
ax
VM 150×200 U
b
b
205
rozmery / dimensions [mm]
a
d
VM 200×200 U
hnedá / brown
Øa
biela / white
b
obj. číslo / ordering code
označenie typu
type
min – max
VM 200×200
VM 150×200
b
rozmery / dimensions [mm]
d
VM 300×300
obj. číslo / ordering code
b
označenie typu
type
www.hacoslovakia.sk
VM
VMU
VETRACIA MRIEŽKA KRUHOVÁ SO SIEŤOVINOU
CIRCULAR VENTILATION GRILLE WITH MESH
VETRACIA MRIEŽKA KRUHOVÁ – UZATVÁRATEĽNÁ
CIRCULAR CLOSABLE VENTILATION GRILLE
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri.
Na zadnej strane je sieťovina proti mušine.
Farebné vyhotovenie: biela, hnedá.
Obsah balenia: vetracia mriežka.
Inštalácia: nasadiť do typizovaných rúr,
stavebných otvorov (silikón).
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri.
Otváranie / zatváranie pomocou páčky / lanka.
Farebné vyhotovenie: biela, hnedá.
Obsah balenia: vetracia mriežka, lanko.
Inštalácia: nasadiť do typizovaných rúr, stavebných
otvorov (silikón).
Application: Mesh on the back against insects.
Colour finishes: White, brown / ASA plastic.
Package contains: Ventilation grille.
Installation: Insert into standard ducts
or constructional openings (silicon).
Application: Opening / closing using a lever / string.
Colour finishes: White, brown / ASA plastic.
Package contains: Ventilation grille, string.
Installation: Insert into standard ducts or constructional
openings (silicon).
Øa
Øb
Øa
Øb
obj. číslo / ordering code
rozmery / dimensions [mm]
hnedá / brown
Øa
Øb
c
VM 160
401
402
179
151
25
VM 140
403
404
160
133
25
VM 125
405
406
144
118
25
VM 110
407
408
130
105
25
VM 100
409
410
123
99
25
VM 75
411
412
92
70
25
VM 50
413
414
60
46
14
označenie typu
type
c
VM 110 U
obj. číslo / ordering code
rozmery / dimensions [mm]
biela / white
hnedá / brown
Øa
Øb
c
421
422
130
105
34
VMD
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri.
Farebné vyhotovenie: biela, hnedá.
Obsah balenia: vetracia mriežka (2 ks), skrutky
a hmoždinky.
Inštalácia: mriežky vložíme do dverových otvorov
a zoskrutkujeme.
VETRACIA MRIEŽKA DVEROVÁ
DOOR VENTILATION GRILLE
c
Application: For interior or exterior instalations.
Colour finishes: White, brown / ASA plastic.
Package contains: 2 ventilation grilles, bolts and wall
plugs, no mesh.
Installation: Insert the grilles into openings in the door
and screw together.
VETRACIA MRIEŽKA GRAVITAČNÁ
GRAVITY VENTILATION GRILLE
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri. Lamely na
aktívne odvetrávanie a zamedzenie spätného prúdenia
studeného vzduchu.
Farebné vyhotovenie: biela, hnedá.
Obsah balenia: vetracia mriežka, skrutky a hmoždinky,
molitanový tesniaci prúžok na odstránenie hlučnosti.
Application: With louvres for active venting and
preventing cold air backflow.
Colour finishes: White, brown / ASA plastic.
Package contains: Ventilation grille, bolts and wall plugs,
a sealing ring made of foam plastic to reduce noise.
b
VMG
c
VM 50
Øa
Øb
biela / white
obj. číslo / ordering code
biela / white
hnedá / brown
a
b
VM 500×90 D
201
202
497
90
VM 400×130 D
231
232
400
132
VM 150×60 D
235
236
150
60
TV
a
rozmery / dimensions [mm]
označenie typu
type
b
označenie typu
type
a
TANIEROVÝ VENTIL S REGULÁCIOU
DISC VALVE
Použitie: použiteľný v exteriéri aj interiéri. Možnosť
úplného uzatvorenia.
Farebné vyhotovenie: biely.
Obsah balenia: tanierový ventil, skrutky a hmoždinky.
Inštalácia: pomocou troch skrutiek, otáčaním sa reguluje
prívod vzduchu.
rozmery / dimensions [mm]
hnedá / brown
a
b
Øc
233
234
175
175
118
VM 150×150 G/100
215
216
155
155
99
b
biela / white
VM 175×175 G/125
Application: Allows complete closing.
Colour finishes: White / ASA plastic.
Package contains: Disc vent, bolts, wall plugs.
Installation: Using the three bolts; airflow control via
rotating.
Øc
označenie typu
type
obj. číslo / ordering code
a
12
VETRACIE MRIEŽKY / VENTILATION GRILLES
obj. číslo / ordering code
Øa
Øb
označenie typu
type
rozmery / dimensions [mm]
biela / white
Øa
Øb
c
TV 125
419
159
118
40
TV 100
420
140
99
40
VETRACIE MRIEŽKY / VENTILATION GRILLES
c
13
www.hacoslovakia.sk
NVM
NVMK
NEREZOVÁ VETRACIA MRIEŽKA SO SIEŤOVINOU
STAINLESS STEEL VENTILATION GRILLE WITH MESH
NEREZOVÁ VETRACIA MRIEŽKA – KRYTKA
STAINLESS STEEL VENTILATION GRILLE – COVER
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri, bez sieťoviny.
Materiál: „potravinársky nerez“ DIN 1.4301.
Farebné vyhotovenie: nerezový leštený povrch.
Obsah balenia: vetracia mriežka, nerezové skrutky
s hmoždinkami.
Inštalácia: výrobok priskrutkovať pomocou priložených
skrutiek.
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri.
Materiál: „potravinársky nerez“ DIN 1.4301, sieťovina je
tiež z nerezu.
Farebné vyhotovenie: nerezový leštený povrch.
Obsah balenia: vetracia mriežka, rámček z plastu,
nerezové skrutky a hmoždinky.
Inštalácia: rámček zamurovať (zasadrovať), vystrihnúť
kríž, mriežku priskrutkovať do polmesiacov v rámčeku
(umožňujú natočenie mriežky).
Application: For use outdoors as well as indoors.
Material: „Food-grade” DIN 1.4301.
Color design: Stainless steel brushed finish.
Pack contains: Screw the grille on using the bolts
provided.
Installation: Ventilation grille, stainless steel bolts with
wall plugs.
c
a
c
h
Application: To be used outdoors as well as indoors.
Material: “Food-grade stainless steel” DIN 1.4301,
stainless steel mesh.
Color design: Stainless steel brushed finish.
Package contains: Ventilation grille, plastic frame,
stainless steel bolts and wall plugs.
Installation: Set the frame in masonry (plaster), cut out
the cross, screw the grille on into the half-moon slots in
the frame (they enable to rotate the grille).
objednávacie číslo
ordering code
a
b
c
d
h
označenie typu
type
NVM 250×250
708
255
255
243
243
9
objednávacie číslo
ordering code
a
b
c
NVM 300×300 K
715
305
305
7
707
205
205
190
190
9
NVM 300×200 K
714
305
205
7
701
155
155
143
143
9
NVM 200×300 K
713
205
305
7
NVM 250×250 K
712
255
255
7
NVM 200×200 K
711
205
205
7
NVM 150×150 K
710
155
155
7
NVM 100×100 K
709
105
105
7
b
d
NVM 200×200
NVM 150×150
NVM
DVM
NEREZOVÁ VETRACIA MRIEŽKA KRUHOVÁ SO SIEŤOVINOU
CIRCULAR STAINLESS STEEL VENTILATION GRILLE WITH
MESH
a
rozmery / dimensions [mm]
b
rozmery / dimensions [mm]
označenie typu
type
DREVENÁ VETRACIA MRIEŽKA
WOODEN VENTILATION GRILLE
Použitie: použiteľná v exteriéri aj interiéri. Mriežka
NVM 150 je vybavená tromi bočnými prestrihmi, ktoré
zabraňujú vypadnutiu mriežky z otvoru.
Materiál: „potravinársky nerez“ DIN 1.4301, sieťovina je
tiež z nereze.
Farebné vyhotovenie: nerezový leštený povrch.
Inštalácia: výrobok možno nasadiť (natlačiť do typizovaných novodurových rúr alebo do predvŕtaných
(predfrézovaných) otvorov adekvátnych veľkostí.
Použitie: použiteľná v interiéri. Bez sieťoviny.
Materiál: buk, bez povrchovej úpravy. Mriežka je lepená
disperzným lepidlom odolným voči vode.
Application: For indoor use. No mesh.
Material: Beech wood without surface finish. The grille is
bonded with a water-resistant dispersion adhesive.
Application: To be used outdoors as well as indoors.
Grille NVM 150 is fitted with lateral cuts that prevent it
from falling out of the opening.
Material: „Food-grade stainless steel“ DIN 1.4301,
stainless steel mesh.
Color design: Stainless steel brushed finish.
Installation: The grille is inserted (pressed) into
standardized „Novodur” ducts or pre-drilled (pre-milled)
openings of suitable sizes.
a c
b
c
NVM 150
706
150
180
38
NVM 125
705
117
146
33
NVM 110
702
103
133
28
NVM 100
704
99
127
28
NVM 75
703
70
97
22
objednávacie číslo
ordering code
a
b
c
d
e
DVM 150×150
1 001
155
155
139
139
11
e
c
14
VETRACIE MRIEŽKY / VENTILATION GRILLES
rozmery / dimensions [mm]
označenie typu
type
d
a
b
rozmery / dimensions [mm]
objednávacie číslo
ordering code
b
a
označenie typu
type
VETRACIE MRIEŽKY / VENTILATION GRILLES
15
www.hacoslovakia.sk
AL FLEXO POTRUBIE
AL FLEXO DUCTING
Použitie: hliníkové polopružné vzduchové potrubie je
flexibilné a roztiahnuteľné.
Materiál: hliník, tepelná odolnosť do 250 °C, hrúbka
80 mikrónov, potrubie je vzduchotesné.
Inštalácia: pomocou spony alebo PVC pásky pripevniť, napr.
k vetracej mriežke, potrubie možno natiahnuť do maximálnej
dĺžky – viď. tabuľku.
Použitie: použiteľná v interiéri. Bez sieťoviny.
Materiál: buk, bez povrchovej úpravy. Mriežka je lepená
disperzným lepidlom odolným voči vode.
Application: For indoor use. No mesh.
Material: Beech wood without surface finish. The grille is
bonded with a water-resistant dispersion adhesive.
označenie typu
type
b
DVM 110
DVMD
rozmery / dimensions [mm]
objednávacie číslo
ordering code
a
b
c
1002
120
104
11
a
min
max
AL flexo Ø150/2,5 m
609
152
580
2 500
AL flexo Ø125/2,5 m
603
120
580
2 500
AL flexo Ø100/2,5 m
604
102
580
2 500
AL flexo Ø75/2,5 m
635
71
580
2 500
AL flexo Ø150/1 m
610
152
230
1 000
AL flexo Ø125/1 m
601
120
230
1 000
AL flexo Ø100/1 m
602
102
230
1 000
AL flexo Ø75/1 m
636
71
230
1 000
HSK
a
označenie typu
type
Application: For indoor use. 1 piece per package.
Material: Beech wood without surface finish. The grille is
bonded with a water-resistant dispersion adhesive.
a
b
tloušťka plechu / thickness
HSK 150
611
148
80
0,6
HSK 125
607
118
80
0,6
HSK 100
608
98
80
0,6
HSK 75
633
70
80
0,6
a
b
c
d
e
DVM 500 × 90 D
1 003
487
80
475
68
11
AL FLEXO POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO
AL FLEXO DUCTING AND ACCESSORIES
Hliníkové pružné vzduchové potrubie
Flexible aluminium air duct
– je flexibilné, roztiahnuteľné a vysoko spoľahlivé pre nízko
a strednotlakové vzduchotechnické zariadenia, systémy
teplovzdušného vykurovania. Je veľmi ľahké, ľahko sa
inštaluje, je estetické a moderné.
– Flexible, expandable and highly reliable for low- and
medium-pressure HVAC plants and hot-air heating
systems. Very light weight, easy to install, with an
aesthetic and modern design.
– je elastické, pružné a roztiahnuteľné. Kruhové spony
a spojky možno ľahko inštalovať.
– Elastic, flexible and expandable. The ring fasteners and
connectors are easy to install.
– je zaistené pevným zámkovým systémom „INTERLOCK“,
ktorý minimalizuje roztrhnutie potrubia v prípade
naťahovania alebo ohýbania.
– Secured using an „INTERLOCK” fixed locking system to
minimize the risk of the duct being torn apart during
stretching or bending.
b
Použitie: používa sa na spojenie flexo potrubí so
vzduchovodmi, ventilátormi, mriežkami atď.
Materiál: pozinkovaný plech.
Inštalácia: pomocou bežného alebo krížového skrutkovača
možno sponou zaistiť AL flexo k HSK, VM, TV a ventilátoru.
Sponu je možné použiť aj viackrát.
d e
b
objednávacie číslo
ordering code
Application: It is used to connect “Flexo” ducting; it has
a collar on both sides to prevent the “Flexo” ducting from
slipping off.
Material: Zinc coated sheet metal.
Installation: Slide the coupling inside “Flexo” ducting and
fasten using the HS W1 hose clip.
a
HADICOVÁ SPONA
HOSE CLIP
c
a
rozmery / dimensions [mm]
označenie typu
type
VETRACIE MRIEŽKY / VENTILATION GRILLES
rozmery / dimensions [mm]
objednávacie číslo
ordering code
HSW
max.
Použitie: používa sa na spojenie flexo potrubí, spojka má
spätný lem na oboch stranách, ktorý zabraňuje zvlečeniu flexo
potrubia zo spojky.
Materiál: pozinkovaný plech.
Inštalácia: spojku zasunieme dovnútra flexo potrubia
a stiahneme hadicovou sponou HS W1.
DREVENÁ VETRACIA MRIEŽKA DVEROVÁ
WOODEN DOOR VENTILATION GRILLE
označenie typu
type
min.
HADICOVÁ SPOJKA KOVOVÁ
METAL HOSE COUPLING
c
Použitie: použiteľná v interiéri. Bez sieťoviny.
Materiál: buk, bez povrchovej úpravy. Mriežka je lepená
disperzným lepidlom odolným voči vode.
16
rozmery / dimensions [mm]
objednávacie číslo
ordering code
Application: Flexible and expandable semi-elastic air ducting
made of aluminium.
Material: Aluminium, thermal resistance up to 250°C,
a thickness of 80 microns, air tight.
Installation: The duct is secured e.g. to a ventilation grille
using a clamp or PVC tape; it can be extended to its maximum
length – see the table.
a
AL
DREVENÁ VETRACIA MRIEŽKA KRUHOVÁ
WOODEN CIRCULAR VENTILATION GRILLE
a
DVM
označenie typu
type
rozmery [mm] / dimensions [mm]
objednávacie číslo
ordering code
min
max
HS W1 150
612
Ø140
Ø160
HS W1 125
605
Ø120
Ø140
HS W1 100
606
Ø90
Ø110
HS W1 75
634
Ø60
Ø80
RK
Application: It is used to connect “Flexo” ducting to air ducts,
fans, grilles and such like.
Material: Zinc coated sheet metal.
Installation: Use a standard or Philips screwdriver secure
AL Flexo ducting with the clip to metal hose couplings,
ventilation grilles, disc valves and fans. The clips can be used
more times.
KOVOVÁ REDUKCIA
REDUCER-STEEL
Použitie: používa sa na spojenie flexo potrubí rozličného
priemeru, redukcia má spätný lem na oboch stranách, ktorý
zabraňuje zvlečeniu flexo potrubia z redukcie.
Materiál: pozinkovaný plech.
Inštalácia: spojku zasunieme dovnútra flexo potrubia a
stiahneme hadicovou sponou HS W1.
rozmery [mm] / dimensions [mm]
označenie typu
type
objednávacie číslo
ordering code
a
b
c
RK 100/125
638
100
120
130
RK 125/150
639
120
150
125
AL FLEXO POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO/ AL FLEXO TUBING AND ACCESSORIES
Application: It is used to connect “Flexo” ducting of different
diameter; it has a collar on both sides to prevent the “Flexo”
ducting from slipping off.
Material: Zinc coated sheet metal.
Installation: Slide the coupling inside “Flexo” ducting and
fasten using the HS W1 hose clip.
17
www.hacoslovakia.sk
PLASTOVÝ / PLASTICS
VENTILAČNÝ SYSTÉM
VENTILATION SYSTEM
Plastový stavebnicový systém je určený na
vetranie menších priestorov (kuchyne, kúpeľne,
WC a podobne).
Výrobky sú vyrobené z kvalitných plastov PVC
a ABS. Pri plochých a okrúhlych kanáloch naviac
s pridaním antistatickej zložky na zamedzenie
usadzovania prachu. Hrúbka steny výrobku
1,5 mm zaručuje tvarovú stálosť.
Spájanie jednotlivých dielov sa vykonáva
jednoduchým zasunutím. Spoj možno utesniť
silikónom alebo lepiacou páskou.
Jednoduché spájanie, rýchla montáž, nízka
hmotnosť. Množstvo prvkov a tvarov umožňuje
vytvárať zložité rozvody. Jednoduchá úprava
dĺžky (napríklad pílkou na kov). Systém
nepodlieha korózii. Na jednotlivé diely možno
napojiť aj ďalšie výrobky firmy Haco (vetracie
mriežky, ventilátory a iné).
V
PLOCHÝ KANÁL
FLAT CHANNEL
Použitie: plochý kanál slúži na zostavovanie
ventilácie s možnosťou napojenia ďalších
plochých dielov a plochých spojok, tvaroviek.
Využíva sa hlavne v miestach, kde je menej
priestoru, napr. pod stropom a na kuchynskej
linke. Dodáva sa v dvoch dĺžkach: 1 m a 0,5 m.
b
c
STOP
CHLORINE
Materiál, z ktorého sa ventilačný systém vyrába,
neodoláva chlórovým látkam. Nesmie sa čistiť
acetónom, trichlóretylénom apod. Nastalo by
poškodenie povrchovej plochy výrobku.
The material used to manufacture the grilles is not
resistant to chlorine substances. Do not clean with
acetone, trichloroethylene etc. to avoid damaging
the appearance (surface) of the product!
a
The plastic modular system is designed for ventilating smaller
spaces (such as kitchens, bathrooms and toilets).
The products are made of top-quality PVC and ABS plastics.
Additionally, flat and circular ducts contain an anti-static
component to prevent dust gathering.
Individual parts are simply slid into each other. The joints can
be sealed using silicone or adhesive tape.
Easy connection, quick installation, low weight. The wide range
of components and shapes enables the creation of complex
networks. Easy length adjustment (using e.g. a hacksaw).
The system is corrosion-resistant. Other HACO parts such as
ventilation grilles and fans can be connected to its individual
components. The wall thickness of 1.5 mm guarantees constant
shape.
označenie typu
type
rozmery [mm] / dimensions [mm]
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
a
b
c
V 110×55×1 000
632
biela / white
PVC
110
55
1 000
V 110×55×500
613
biela / white
PVC
110
55
500
V
OKRÚHLY KANÁL
ROUND CHANNEL
Použitie: okrúhly kanál možno využiť najmä pri
zakončovaní ventilačného systému s napojením
na vetracie mriežky. Na priechod z plochého
kanála na kruhový využijete prechodové kusy
podľa našej ponuky, viď. ďalej. Dodáva sa opäť
v dvoch dĺžkach: 1 m a 0,5 m.
b
Øa
označenie typu
type
18
VENTILAČNÝ SYSTÉM/VENTILATION SYSTEM
Application: The flat channel is used to
assemble a ventilation network, enabling to
connect various flat parts and flat couplings
and pieces. It is particularly suitable restricted
space areas such as under the ceiling above the
kitchen. It is available in two lengths – 1 and 0.5
metre.
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
V 104×1 000
621
biela / white
V 104×500
622
biela / white
VENTILAČNÝ SYSTÉM / VENTILATION SYSTEM
rozmery [mm] / dimensions [mm]
Øa
b
PVC
104
1 000
PVC
104
500
Application: The round channel is mainly used
as a termination point of a ventilation network
with connection to ventilation grilles. For
connecting a round channel to a flat channel
use one of our range of reducing pieces – see
below. It is also available in two lengths – 1 and
0.5 metre.
19
www.hacoslovakia.sk
CTP
TVAROVKA T PLOCHÁ
T PIECE
Použitie: tvarovka T slúži na spojenie plochých
kanálov z troch strán.
UKP
PRÍRUBA NÁSTENNÁ
WALL FLANGE
Použitie: príruba nástenná sa využíva sa na pripojenie plochého potrubia k stene, pri prechode potrubia cez stenu.
Balenie: 2 ks.
a
Application: The T piece is used to connect flat
channels from three sides.
b
b
Application: The wall flange is used to connect
a flat duct to the wall to pass the duct through.
Package contains: 2 pieces.
a
označenie typu
type
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
CTP 3×110×55
614
biela / white
PVC
CKH
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
označenie typu
type
110
55
UKP 110×55
UMP
KOLENO VODOROVNÉ PLOCHÉ
HORIZONTAL FLAT ELBOW
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
618
biela / white
PVC
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
110
55
DRŽIAK KANÁLA
CHANNEL MOUNT
Použitie: koleno vodorovné ploché používame
na spojenie plochých kanálov v rohoch.
90°
b
Application: The flat horizontal elbow is used to
connect flat channels in corners.
Použitie: držiak kanála je vhodný na pripevnenie, uchytenie potrubia k stropu
v podhľadoch alebo, napr., na kuchynskú linku.
Balenie: 2 ks.
b
Application: The channel mount is suitable for
fixing or securing a duct to the ceiling inside
false ceiling or above kitchens.
Package contains: 2 pieces.
a
a
označenie typu
type
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
CKH 2×110×55
615
biela / white
PVC
CVP
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
110
55
označenie typu
type
UMP 110×55
CKW
SPOJKA PLOCHÉHO KANÁLA
FLAT CHANNEL COUPLING
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
619
biela / white
PVC
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
110
55
UHOLNÍK
ANGLE PIECE
Použitie: spojka plochého kanála je určená
na pripojenie dvoch plochých kanálov pri
potrebe prodĺženia systému.
Application: The angle piece is suitable for
connecting a flat duct in a 45° angle.
b
a
Application: The flat channel coupling is used
to connect two flat channels to each other when
there is a need to extend the network.
b
označenie typu
type
CVP 110×55
CKP
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
616
biela / white
PVC
Použitie: uholník je vhodný na napojenie
plochého potrubia v ohybe 45° uhla.
45°
a
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
označenie typu
type
110
55
CKW 2×110×55
CTO
KOLENO ZVISLÉ
VERTICAL ELBOW
b
90°
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
620
biela / white
PVC
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
110
55
TVAROVKA T OKRÚHLA
T PIECE
Použitie: koleno zvislé slúži na spojenie
plochých kanálov v zvislej polohe v rohoch.
Použitie: tvarovka T okrúhla je určená na
spojenie kruhového potrubia z troch strán.
Application: The horizontal elbow is used to
connect flat channels to each other horizontally
in corners.
Application: The circular T piece is used to
connect a round duct from three sides.
Øa
a
označenie typu
type
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
CKP 2×110×55
617
biela / white
PVC
20
VENTILAČNÝ SYSTÉM / VENTILATION SYSTEM
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
označenie typu
type
110
55
CTO 3×100
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
rozmery [mm] / dimensions [mm]
623
biela / white
PVC
100
VENTILAČNÝ SYSTÉM / VENTILATION SYSTEM
Øa
21
www.hacoslovakia.sk
CKO
COP
KOLENO OKRÚHLE
CIRCULAR ELBOW
SPOJKA S KLAPKOU
COUPLING WITH DAMPER
Použitie: koleno je určené na napojenie
kruhového potrubia pri potrebe ohybu v 90°
uhle.
Použitie: spojka s klapkou k pripojeniu na kruhové potrubie je vybavená spätnou klapkou
pre prúdenie vzduchu jedným smerom.
Na strane s Ø104 mm je nutné použiť spojku
CVO 107 pre prípadné pripojenie kruhového
kanála.
Øb
Application: The elbow is used to connect
a circular duct in a 90° angle.
Øa
Øa
90
°
Application: The coupling with damper for
connecting to a flat duct is fitted with a nonreturn damper to ensure single-direction airflow.
To connect a round channel use coupling
CVO 107 on the Ø104 mm side.
označenie typu
type
CKO 90/100
CVO
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
rozmery [mm] / dimensions [mm]
Øa
označenie typu
type
624
biela / white
PVC
100
COP 100/104
CZP
SPOJKA KRUHOVÉHO KANÁLA
ROUND CHANNEL COUPLING
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
628
biela / white
PVC
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
100
104
PRECHODOVÝ KUS S KLAPKOU
REDUCER WITH DAMPER
Použitie: prechodový kus je určený na
pripojenie kruhového a plochého potrubia pri
využití spätnej klapky na zamedzenie prúdenia
studeného vzduchu do miestnosti.
Použitie: spojka sa používa na napojenie
a predĺženie kruhového potrubia.
b
Øc
a
Application: This elbow is used to connect and
extend a circular duct.
Øa
Application: The reducing piece is used to
connect a circular and flat duct while the nonreturn damper prevents cold air from flowing
into the room.
označenie typu
type
CVO 107
UMO
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
rozmery [mm] / dimensions [mm]
625
biela / white
PVC
107
označenie typu
type
Øa
CZP 110×55/100
CZD
DRŽIAK KANÁLA
CHANNEL MOUNT
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
629
biela / white
PVC
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
Øc
110
55
100
PRECHODOVÝ KUS
REDUCER
Øc
Použitie: držiak použijeme na kruhové potrubie
k uchyteniu na strop v podhľade, prípadne
ku kuchynskej linke.
Balenie: 2 ks.
Øa
Application: The reducer is suitable to connect
circular to flat channels in restricted spaces.
To connect to a round channel use coupling
CVO 107.
b
Application: The mount is used to secure
a circular duct to the ceiling inside a false ceiling
or to the kitchen.
Package contains: 2 pieces.
a
označenie typu
type
UMO 104
UKO
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
rozmery [mm] / dimensions [mm]
Øa
označenie typu
type
626
biela / white
PVC
104
CZD 104/110×55
CKZ
PRÍRUBA NÁSTENNÁ
WALL FLANGE
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
630
biela / white
PVC
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
Øc
110
55
104
PRECHODOVÝ KUS KOLENO
ELBOW REDUCER
Použitie: príruba nástenná sa využíva
na pripojenie kruhového potrubia k stene,
pri prechode potrubia cez stenu.
Balenie: 2 ks.
Použitie: prechodový kus koleno je
prispôsobený na napojenie kruhového
a plochého kanála v rohoch.
Øc
Application: The elbow reducer is designed to
connect circular and flat channels in corners.
Application: The wall flange is used to connect
a circular duct to the wall to pass the duct
through.
Package contains: 2 pieces.
b
Øa
Použitie: prechodový kus je vhodný
na prepojenie kruhového a plochého kanála pri
zmenšenom priestore. Pre pripojenie na kruhový
kanál je potrebné použiť spojku CVO 107.
a
označenie typu
type
UKO 100
22
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
rozmery [mm] / dimensions [mm]
627
biela / white
PVC
104
VENTILAČNÝ SYSTÉM / VENTILATION SYSTEM
Øa
označenie typu
type
CKZ 100/110×55
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
631
biela / white
PVC
VENTILAČNÝ SYSTÉM / VENTILATION SYSTEM
rozmery [mm] / dimensions [mm]
a
b
Øc
110
55
100
23
www.hacoslovakia.sk
VENTILÁTORY
AXIAL FANS
AV BASIC
AXIÁLNY VENTILÁTOR STENOVÝ
AXIAL WALL FAN
AV BASIC:
–
–
–
–
základný rad
prevedenie na stenu
klzné ložiská
varianty S, T, H, P
Materiál: ABS, PC, SI
AV BASIC:
Axiálne ventilátory sú vhodné pre krátke vzduchovody
do 3 m s nízkou tlakovou stratou alebo k odvetraniu
priamo cez stenu. Možno ich použiť na vetranie
v bytovej výstavbe (kúpeľne, kuchyne, toalety a pod.).
Pre dlhšie potrubia sú vhodné radiálne ventilátory.
Hluk spôsobuje aerodynamický zvuk pretekajúceho
vzduchu vibráciami a udáva sa hladinou akustického
tlaku meraného vo vzdialenosti 1,5 m v osi ventilátora
na strane nasávania. Žiadny hygienický zákon sa
na hluk ventilátora nevzťahuje, stena má byť taká, aby
pohltila hluk.
– dodávané v troch veľkostiach – 100,120,150
– plná kompatibilita s prvkami ventilačného systému
HACO
– štyri funkčné varianty
S – štandard
T – s časovým dobehom – možnosť nastavenia 2–23
min
H – s čidlom vlhkosti – nastavenie 40–80 % vlhkosti
(táto varianta je vybavená aj možnosťou
dobehu, teda T)
P – šnúrkový vypýnač a prívodný kábel so
zástrčkou (pre dodatočnú montáž bez nutnosti
elektoinštalácie)
B – guličkové ložiská – doplnenie k S, T, H, P –
štandardne u AV PLUS
STOP
CHLORINE
Materiál, z ktorého sa ventilátory vyrábajú,
neodoláva chlórovým látkam. Nesmie sa čistiť
acetónom, trichlóretylénom a pod. Nastalo by
poškodenie povrchovej plochy výrobku.
The material used to manufacture the ventilator
is not resistant to chlorine substances. Do not
clean with acetone, trichloroethylene etc. to
avoid damaging the appearance (surface) of the
product!
MODULÁRNA KONŠTRUKCIA/ THE MODULAR DESIGN
–
–
–
–
Material: ABS, PC, SI
označenie typu
type
Axial fans are suitable for short air ducts up to 3 metres long with
low pressure loss or for ventilating directly through the wall. They
can be used to ventilate facilities in flats (bathrooms, kitchens,
toilets etc.). For longer ducts radial fans are more suitable.
The noise they generate is caused by the aerodynamic sound of
flowing air and vibrations and is expressed as acoustic pressure
measured at a distance of 1.5 metres along the fan’s axis on the
suction side. There is no health-related law stipulating the noise of
fans; the noise should be absorbed by the wall.
– available in three sizes
– full compatibility with the elements of the HACO ventilation
system
– four functional variants
S – standard
T – timer sensor – option of setting 2–23minutes
H – higro sensor – humidity setting 40–80 % (This variant is also
equipped with time senzor – T)
P – pulling switcher and power cord with plug (for additional
installation without wiring)
B – ball bearing – an addition to S, T, H, P – standard at AV PLUS
VENTILÁTORY / AXIAL FANS
obj. číslo / ord. code
farba
color
materiál
material
rozmery [mm] / dimensions [mm]
S
T
H
P
AV BASIC 100
905
906
907
908
biela / white
ABS, PC, SI
AV BASIC 120
909
910
911
912
biela / white
ABS, PC, SI
180
AV BASIC 150
913
914
915
916
biela / white
ABS, PC, SI
210
AV PRO
a
b
c
d
Øe
85
113
100
180
85
113
120
210
85
118
150
160,5 160,5
AXIÁLNY VENTILÁTOR STENOVÝ S GRAVITAČNOU ŽALÚZIOU
AXIAL WALL FAN WITH GRAVITY SHUTTER
AV PRO:
–
–
–
–
–
designovo vyšší rad
prevedenie na stenu
klzné ložiská
gravitačné žalúzie
varianty S, T, H, P
Materiál: ABS, PC, SI
AV PRO:
–
–
–
–
–
higher number of design features
on the wall
sliding bearing
gravity shutter
variants S, T, H, P
Material: ABS, PC, SI
označenie typu
type
24
basic series
on the wall
sliding bearing
variants S, T, H, P
obj. číslo / ord. code
farba
color
materiál
material
rozmery [mm] / dimensions [mm]
S
T
H
P
AV PRO 100
917
918
919
920
biela / white
ABS, PC, SI
AV PRO 120
921
922
923
924
biela / white
ABS, PC, SI
180
AV PRO 150
925
926
927
928
biela / white
ABS, PC, SI
210
VENTILÁTORY / AXIAL FANS
a
b
c
d
Øe
85
117
100
180
85
117
120
210
85
118
150
160,5 160,5
25
www.hacoslovakia.sk
AV PLUS
AXIÁLNY VENTILÁTOR STROPNÝ
AXIAL CEILING FAN
AV PLUS:
–
–
–
–
základný rad
prevedenie na stenu aj do stropu
guličkové ložiská
varianty S, T, H
Materiál: ABS, PC, SI
AV PLUS:
–
–
–
–
basic series
on the wall and ceiling
ball bearings
variants S, T, H
Material: ABS, PC, SI
PODLAHOVÉ VPUSTY
FLOOR DRAINS
Podlahové vpusty sú určené pre vnútorné
použitie do budov. Slúžia ako bodové
odvodnenia podlahových plôch.
Dôležitý je výber podľa využitia. Rozlišuje
sa medzi pravidelným používaním (sprchy,
miesta s trvalým oplachom) a náhodným
použitím (vpusty v práčovniach).
označenie typu
type
obj. číslo / ord. code
S
T
H
AV PLUS 100
932
933
AV PLUS 120
935
AV PLUS 150
938
AV JET
farba
color
materiál
material
934
biela / white
936
937
939
940
V miestach, kde sú vpusty málo
doplňované vodou z podlahy, musí sa
predchádzať úniku plynov z kanalizácie
do vnútorných priestorov.
rozmery [mm] / dimensions [mm]
Øa
c
d
Øe
ABS, PC, SI
148
85
107,5
100
biela / white
ABS, PC, SI
166,5
85
107,5
120
biela / white
ABS, PC, SI
197
85
107,5
150
Bežným riešením sú podlahové vpusty
s bočným prívodom. Na tento prívod
sú pripojené pravidelne používané
zariaďovacie predmety (vane), čím je
zabezpečené pravidelné dopĺňanie vody
v protizápachovom uzávere.
AXIÁLNY VENTILÁTOR POTRUBNÝ
AXIAL DUCT FAN
AV JET:
– potrubný ventilátor
– varianty S
Materiál: ABS, PC, SI
AV JET:
– duct fan
– variants S
Material: ABS, PC, SI
INOX
DIN 1.4301
Materiál z ktorého sa vyrábajú nerezové
mriežky vpustov je z vysokokvalitného
„potravinárskeho“ nerezu 1.4301.
Material is high quality stainless steel
DIN 1.4301.
Floor drains are designed for indoor use in buildings. They act as
single-point drainage outlets in floors. It is important to select the
type suitable for the application.
Differences are made between regular (showers, permanently washed
areas) and causal uses (drains in laundries).
Where the drains are not filled up with enough water from the
floor, the penetration of sewer gases into the indoor space must be
prevented.
A common solution is using a floor drain with a side inlet. This inlet is
connected to equipment regularly in use (such as baths) to ensure the
regular fill-up of the water trap.
označenie typu
type
obj. číslo / ord. code
S
farba
color
materiál
material
rozmery [mm] / dimensions [mm]
b
d
Øe
AV JET 100
929
biela / white
ABS, PC, SI
102
102
99,5
AV JET 120
930
biela / white
ABS, PC, SI
122
102
119,5
AV JET 150
931
biela / white
ABS, PC, SI
152
102
149,5
26
VENTILÁTORY / AXIAL FANS
PODLAHOVÉ VPUSTY / FLOOR DRAINS
27
www.hacoslovakia.sk
PV
PVB
PODLAHOVÝ VPUST
FLOOR DRAIN
PODLAHOVÝ VPUST BOČNÝ S PRÍRUBOU
FLOOR DRAIN
Použitie: na odvádzanie vôd vo vnútri budov.
Výška 55 mm (84 mm), zvislý odtok DN 50.
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg.
Náhradné diely: mriežka, protizápachový
uzáver nízky a vysoký.
Použitie: na odvádzanie vôd vo vnútri budov.
Výškovo nastaviteľný nadstavec s mriežkou,
vodorovný odtok DN 50.
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg.
Náhradné diely: mriežka, protizápachový
uzáver nízky, tesniaci krúžok.
Application: For interior instalations. vertical
outlet DN 50, class K3 (able to withstand loads
up to 300 kg).
Spare parts: Grille,odour stopper.
Application: For interior instalations. Pressure
sealing flange, class K3 (able to withstand loads
up to 300 kg). Top section can be shortened,
horizontal outlet DN 50.
Spare parts: Grille, odour stopper, adaptor for
grille.
b
a
a, b
c
d
rozmery [mm]
dimensions [mm]
prietok
flow rate
[l/min]
obj. číslo
ord. code
materiál
material
d
PV DN 50/55 N
502
nerez
stainless
PP / nerez
PP / stainless
50
150
7
55
PV DN 50/55 B
501
biela
white
PP
55
150
7
55
PV DN 50/84 N
504
nerez
stainless
PP / nerez
PP / stainless
53
150
7
84
PV DN 50/84 B
503
biela
white
PP
58
150
7
84
PVB
označenie typu
type
DN 50
b
a
PVB 100×100 PR/DN 50 N
516
PP / nerez
PP / stainless
PVB 100×100 PR/DN 50 B
515
PP
prietok
flow rate
[l/min]
rozmery [mm]
dimensions [mm]
a, b
c
d
e
50
100
7
11 – 81
83
55
100
7
11 – 81
83
e
materiál
material
DN 50
farba
color
Ø160
d
obj. číslo
ord. code
c
označenie typu
type
d
c
c
b
a
DN 50
PVS
PODLAHOVÝ VPUST BOČNÝ
FLOOR DRAIN
PODLAHOVÝ VPUST SPODNÝ S PRÍRUBOU
FLOOR DRAIN
Použitie: na odvádzanie vôd vo vnútri budov.
Výška 95 mm, zvislý odtok DN 50. Trieda
zaťaženia K3 – 300 kg.
Náhradné diely: mriežka, protizápachový
uzáver nízky.
Použitie: na odvádzanie vôd vo vnútri budov.
Výškovo nastaviteľný nadstavec s mriežkou,
vodorovný odtok DN 50.
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg.
Náhradné diely: mriežka, protizápachový
uzáver nízky, tesniaci krúžok.
Application: For interior instalations. Horizontal
outlet DN 50, class K3 (able to withstand loads
up to 300 kg).
Spare parts: Grille, odour stopper.
Application: For interior instalations. Pressure
sealing flange, class K3 (able to withstand loads
up to 300 kg). top section can be shortened,
horizontal outlet DN 50.
Spare parts: Grille, odour stopper, adaptor for
grille.
b
c
a
PVB DN 50 N
506
nerez
stainless
PP / nerez
PP / stainless
50
150
7
55
95
PVB DN 50 B
505
biela
white
PP
55
150
7
55
95
28
PODLAHOVÉ VPUSTY / FLOOR DRAINS
c
d
e
označenie typu
type
DN 50
e
a, b
b
obj. číslo
ord. code
materiál
material
prietok
flow rate
[l/min]
PVS 100×100 PR/DN 50 N
532
PP / nerez
PP / stainless
PVS 100×100 PR/DN 50 B
531
PP
rozmery [mm]
dimensions [mm]
d
materiál
material
a, b
c
d
e
50
100
7
11 – 81
60
55
100
7
11 – 81
60
c
prietok [l/min]
flow rate [l/min]
a
farba
color
e
rozmery [mm]
dimensions [mm]
obj. číslo
ord. code
d
označenie typu
type
DN 50
DN 110
PODLAHOVÉ VPUSTY / FLOOR DRAINS
29
www.hacoslovakia.sk
PVS
PVS
PODLAHOVÝ VPUST SPODNÝ S PRÍRUBOU
FLOOR DRAIN
PODLAHOVÝ VPUST SPODNÝ
FLOOR DRAIN
Použitie: na odvádzanie vôd vo vnútri budov.
Doťahovateľná izolačná príruba, výškovo
nastaviteľný nadstavec s mriežkou, zvislý odtok
DN 50 alebo DN 110.
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg.
Náhradné diely: mriežka, protizápachový
uzáver nízky, tesniaci krúžok, príruba
so skrutkami.
Použitie: na odvádzanie vôd do kanalizačných
systémov vo vnútri budov. Výška 84 mm, zvislý
odtok DN 110, výškovo nastaviteľný nadstavec
s mriežkou, vodorovný odtok DN 50.
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg.
Náhradné diely: mriežka, protizápachový
uzáver vysoký.
Application: For exterior instalations. vertical
outlet DN 110, class K3 (able to withstand loads
up to 300 kg).
Spare parts: Grille, odour stopper.
Application: For interior instalations. pressure
sealing flange, class K3 (able to withstand loads
up to 300 kg). top section can be shortened,
vertical outlet DN 50, DN 110.
Spare parts: Grille, odour stopper, adaptor for
grille.
b
a
b
materiál
material
50
122
7
85
25 – 90
50
122
7
40
25 – 90
PVS 122×122/DN 110 N
518
nerez
PP / nerez
PP / stainless
PVS 122×122/DN 50 N
517
nerez
PP / nerez
PP / stainless
6x
rozmery [mm]
dimensions [mm]
prietok
flow rate
[l/min]
farba
color
a, b
c
d
e
označenie
typu
type
obj. číslo
ord. code
farba
color
PVS DN 110 N
509
nerez
stainless
PVS DN 110 C
508
čierna
black
d
obj. číslo
ord. code
rozmery [mm]
dimensions [mm]
materiál
material
prietok
flow rate
[l/min]
a, b
c
d
PP / nerez
PP / stainless
50
150
7
105
PP
55
150
7
105
d
označenie typu
type
d
e
c
c
a
DN 110
DN 50
DN 110
PVS
PVBU
PODLAHOVÝ VPUST SPODNÝ S PRÍRUBOU
FLOOR DRAIN
PODLAHOVÝ VPUST BOČNÝ UNIVERZÁLNY
FLOOR DRAIN
Použitie: na odvádzanie vôd vonku aj vo vnútri
budov. Obsahuje protizápachový uzáver suchý
(vonku) a protizápachový uzáver s klobúčikom
(vo vnútri). Výškovo nastaviteľný nadstavec
s mriežkou, vodorovný odtok DN 50.
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg.
Balenie obsahuje návod na inštaláciu.
Náhradné diely: mriežka, nadstavec, tesniaca
sada (2 ks), nerezová príruba.
Použitie: na odvádzanie vôd vo vnútri budov.
Doťahovateľná izolačná príruba, výškovo
nastaviteľný nadstavec s mriežkou, zvislý odtok
DN 50 alebo DN 110.
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg.
Náhradné diely: mriežka, protizápachový
uzáver nízky, tesniaci krúžok, príruba
so skrutkami.
Application: For interior or exterior
instalations – contains odour stopper wet
(interior) or dry (exterior). top section can be
shortened, horizontal outlet DN 50. includes
instalation manual, class K3 (able to withstand
loads up to 300 kg).
Spare patrs: Grille, adaptor, sealing set – 2pcs,
stainless flange.
Application: For interior instalations. pressure
sealing flange, class K3 (able to withstand loads
up to 300 kg). top section can be shortened,
vertical outlet DN 50, DN 110.
Spare parts: Grille, odour stopper, adaptor for
grille.
Øa
b
b
a
PVS 110/DN 110 N
520
PP / nerez
PP / stainless
50
137
7
85
25 – 90
PVS 110/DN 50 N
519
PP / nerez
PP / stainless
50
137
7
40
25 – 90
b
c
označenie
typu
type
d
obj. číslo
ord. code
farba
color
prietok
flow rate
[l/min]
a, b
Øc
d
e
PP / nerez
PP / stainless
50
115
250
75
25 – 75
e
507
c
PVBU DN 50 N
nerez
stainless
DN 50
Øc
DN 110
30
PODLAHOVÉ VPUSTY / FLOOR DRAINS
rozmery [mm]
dimensions [mm]
materiál
material
PODLAHOVÉ VPUSTY / FLOOR DRAINS
d
materiál
material
DN 50
obj. číslo
ord. code
Øa
6x
d
rozmery [mm]
dimensions [mm]
c
označenie typu
type
prietok
flow rate
[l/min]
31
www.hacoslovakia.sk
KANALIZAČNÉ VPUSTY
A LAPAČE STREŠNÝCH VÔD
KVS
KANALIZAČNÝ VPUST SPODNÝ
DRAIN GULLY
Použitie: na odvádzanie vôd vonku aj vo vnútri
budov, obsahuje suchú protizápachovú klapku.
Opatrená je golierom pre prípadné napojenie
izolácie k telesu kanalizačného vpustu. Golier
možno od telesa vpustu odrezať.
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg, liatinová L 15 –
1 500 kg, odolnosť do 90 °C, norma EN 1253-1.
Náhradné diely: mriežka – plast, nerez, liatina;
nadstavec, košík, suchá klapka, tesniaci krúžok.
GULLIES AND CATCH
BASINS
Application: Drains water outside as well as
inside buildings, includes an odour plug. It
has a collar to connect any kind of seal to the
gully body. The collar can be cut off from the
body. Load rating class K3 – 300 kg, alloy L
15 – 1500 kg, thermal resistance up to 90 °C,
EN 1253-1standard EN 1253-1.
Spare parts: Plastic, stainless steel, alloy grating,
adapter, filter bucket, odour plug, sealing ring.
Stále častejšie prívalové zrážky sa
stávajú najpodstatnejším kritériom pre
navrhovanie odvádzania dažďových
vôd z voľných plôch. Kanalizačné
vpusty a lapače strešných vôd sú
určené na odvádzanie dažďovej
a povrchovej vody.
Obidva varianty sú vybavené košíkom
na hrubé nečistoty a umožňujú
jednoduchú údržbu.
INOX
DIN 1.4301
Material is high quality stainless steel
DIN 1.4301.
obj. číslo
ord. code
farba
color
KVS DN 110 C
528
čierna
black
PP / UV STABIL
KVS DN 110 N
529
nerez
stainless
KVS DN 110 LI
530
čierna
black
KVB
materiál
material
prietok
flow rate
[l/min]
rozmery [mm]
dimensions [mm]
a, b
c
Ød
Øe
120
150
250 – 310
110
240
PP / nerez
PP / stainless
110
150
250 – 310
110
240
PP / litina
PP / cast iron
160
150
250 – 310
110
240
c
označenie typu
type
Kanalizačné vpusty možno použiť
aj vo vnútri budov, preto sú taktiež
vybavené protizápachovými uzávermi,
suchými alebo vodnými klapkami.
Pre vtoky do vonkajších priestorov sú
určené suché klapky – protizápachové
uzávery.
Materiál z ktorého sa vyrábajú
mriežky vpustov je z vysocko kvalitnej
„potravinárskej“ nereze 1.4301.
b
a
Ød
Øe
KANALIZAČNÝ VPUST BOČNÝ
SIDE GULLY
Použitie: na odvádzanie vôd vonku aj vo
vnútri budov. Výškovo nastaviteľný nadstavec
s mriežkou, vodorovný odtok DN 110, protizápachový uzáver suchý, košík na zachytávanie
nečistôt. Trieda zaťaženia K3 – 300 kg. Odolnosť
do 90 °C, norma EN 1253-1. Balenie obsahuje
návod na inštaláciu. Pri použití vo vnútri
odporúčame použiť vodnú protizápachovú
zábranu, ktorá je účinnejšia. Vodnú klapku je
možno objednať zvlášť.
Náhradné diely: mriežka, košík, suchá klapka,
vodná klapka, tesniaci krúžok, nadstavec.
More and more frequent torrential rains are becoming a key
factor when designing the drainage of rain water from free
spaces. Drain gullies and catch basins are intended to drain
rain and surface water.
Application: To drain water outside as well as
inside buildings. A height-adjustable adapter
with grating, a DN 110 horizontal outlet pipe, ad
odour plug, a filter bucket. Load rating class –
300 kg. Thermal resistance up to 90 °C, EN 1253-1
standard. The packing includes an installation
manual. When installed indoors, using a water
trap is recommended due to its higher efficiency.
The water trap can be ordered separately.
Spare parts: Grating, filter bucket, odour plug,
water trap, sealing ring, adapter.
Drain gullies can be installed inside buildings as well and
therefore also include odour plugs or water traps. Odour
plugs are used for outdoor gullies.
Both types include a filter bucket and are easy to maintain.
a
označenie typu
type
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
prietok
flow rate
[l/min]
b
rozmery [mm]
dimensions [mm]
a, b
c
Ød
510
čierna
black
PP / UV STABIL
100
150
175 – 250
110
KVB DN 110 N
522
nerez
stainless
PP / nerez
PP / stainless
100
150
175 – 250
110
vodná hladina
water level
5025
čierna
black
PP / UV STABIL
PP / UV STABIL
—
—
—
—
c
KVB DN 110 C
d
32
KANALIZAČNÉ VPUSTY A LAPAČE STREŠNÝCH VÔD / GULLIES AND CATCH BASINS
KANALIZAČNÉ VPUSTY A LAPAČE STREŠNÝCH VÔD / GULLIES AND CATCH BASINS
33
www.hacoslovakia.sk
LSV
LSVB
LAPAČ STREŠNÝCH VÔD
CATCH BASIN
LAPAČ STREŠNÝCH VÔD BOČNÝ
CATCH BASIN
Použitie: na odvádzanie dažďových
a povrchových vôd, bočný vývod – menšia
výkopová hĺbka. Obsahuje tesniace krúžky na
pripojenie dažďových zvodov rôznych priemerov
(80, 90, 100, 110, 125 mm), kryt odkvapového
zvodu (možno nahradiť mriežkou).
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg, krátkodobo 700 kg.
Balenie obsahuje návod na inštaláciu.
Náhradné diely: mriežka, kryt, kryt zvodu.
Použitie: na odvádzanie dažďových
a povrchových vôd. Obsahuje tesniace krúžky na
pripojenie dažďových zvodov rôznych priemerov
(80, 90, 100, 110, 125 mm), kryt odkvapového
zvodu (možno nahradiť mriežkou).
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg, krátkodobo 700 kg.
Balenie obsahuje návod na inštaláciu.
Náhradné diely: mriežka, košík, kryt, veko
zvodu.
Application: To drain rain and ground water;
the side outlet results in a lower burial depth.It
contains sealing rings to connect rainwater pipes
of various diameters (80, 90, 100, 110, 125 mm)
and a rainwater pipe cover (can be replaced
with a grating). Load rating class K3 – 300 kg,
for a short time 700 kg. The packing includes an
installation manual.
Spare parts: Grating, cover, pipe cover.
Application: Drains rain and surface water. It
contains sealing rings to connect rainwater pipes
of various diameters (80, 90, 100, 110, 125 mm)
and a rainwater pipe cover (can be replaced
with a grating). Load rating class K3 – 300 kg,
for a short time 700 kg. The packing includes an
installation manual.
Spare parts: Grating, filter bucket, cover, pipe
cover.
d
a
511
PP / UV STABIL
550
305
155
235
40
125
LSV DN 125 S
525
sivá
gray
PP / UV STABIL
550
305
155
235
40
125
LSV DN 110 C
512
čierna
black
PP / UV STABIL
400
305
155
235
40
110
LSV DN 110 S
524
sivá
gray
PP / UV STABIL
400
305
155
235
40
110
b
c
d
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
LSVB DN 110 C
521
čierna
black
PP / UV STABIL
LSVB DN 110 S
527
sivá
gray
PP / UV STABIL
e
prietok
flow rate
[l/min]
rozmery [mm]
dimensions [mm]
a
b
c
d
e
400
305
155
160
380
110
400
305
155
160
380
110
e
LSV DN 125 C
čierna
black
a
označenie typu
type
c
rozmery [mm]
dimensions [mm]
farba
color
c
prietok
flow rate
[l/min]
obj. číslo
ord. code
LSVU
materiál
material
b
a
d
označenie typu
type
b
e
LAPAČ STREŠNÝCH VÔD UNIVERZÁLNY
CATCH BASIN
Použitie: na odvádzanie dažďových vôd.
Pripojenie odkvapového zvodu je možné
vyrezať podľa predpripravených priemerov (80,
90, 100, 110, 125 mm). Neobsahuje mriežku na
odvádzanie povrchových vôd.
Trieda zaťaženia K3 – 300 kg, krátkodobo 700 kg.
Balenie obsahuje návod na inštaláciu.
Náhradné diely: košík, kryt, veko zvodu.
Application: Drains rainwater. The rainwater
pipe connection can be cut out to pre-arranged
diameters (80, 90, 100, 110, 125 mm). Load rating
class K3 – 300 kg, for a short time 700 kg. The
packing includes an installation manual.
Spare parts: Filter bucket, cover, pipe cover.
b
a
obj. číslo
ord. code
farba
color
materiál
material
prietok
flow rate
[l/min]
rozmery [mm]
dimensions [mm]
a
b
c
d1
d2
LSVU DN 125/110 C
523
čierna
black
PP / UV STABIL
400
305
155
275
110
125
LSVU DN 125/110 S
526
sivá
gray
PP / UV STABIL
400
305
155
275
110
125
c
označenie typu
type
d1
d2
34
KANALIZAČNÉ VPUSTY A LAPAČE STREŠNÝCH VÔD / GULLIES AND CATCH BASINS
KANALIZAČNÉ VPUSTY A LAPAČE STREŠNÝCH VÔD / GULLIES AND CATCH BASINS
35
WWW.HACOSLOVAKIA.SK
Download

katalóg - HACO Slovakia, sro