PARAGRAFIN ANLATIM BİÇİMLERİ
PARAGRAFIN ANLATIM YÖNÜ:
 Anlatım Biçimleri: Yazarın herhangi bir düşünceyi, konuyu
anlatma şekline o paragrafın anlatımı denir. Anlatım biçimleri
temel olarak “açıklama, tartışma, tasvir, ve öyküleme” diye
dörde ayrılır.
 Açıklama: Bir şey hakkında bilgi ve haber vermek için kullanılan,
bir konu hakkında ayrıntılı anlatıma açıklayıcı anlatım denir.
 “Zamanın yaşamdan alıp götürdüğü, götüreceği önemli önemsiz bütün
durumları yeni bir yapı, yeni bir biçim içinde ve sanatın etkisi hiçbir zaman
eskimeyen, eksilmeyen büyüsünü katarak canlandırmaya çalışırım. Bu
çalışmam sırasında düşlerden gerçeklere, gerçeklerden düşlere sıçrayan, bu
sıçrama anında bambaşka bir kimliğe bürünen malzemelerden
yararlanırım. Öykülerim çok sesli, çok kişilidir, ama orkestranın kendisine
hizmet ettiği bir solist hep öndedir.”
 Tartışma: Karşımızdakini bir konuya inandırmak için onunla
tartışıyormuş anlatım tarzının kullanılmasıdır. Kişi bir konu
hakkında ikna edilmeye çalışılır. Bunu yapmak için de zıtlıklardan
yararlanılır.
 “Türk sineması artık belli bir seviyeye erişmiş, sinemamızın patronları
kendi şahsi menfaatlerini ikinci plâna atarak, halkın sinema zevkine önem
vermeye mi başlamışlar? Şüphesiz hayır!Yapılan filmlerde halkın
isteklerinden ziyade kendi isteklerini ortaya koymuşlardır. Fakat, olması
gereken bu değildir. Sizin de doğrunun bu olmadığına inandığınızdan
eminim.”
 Tasvir (Betimleme):Varlıkların ayırıcı özelliklerini söylemeye
tasvir denir. Tasvir bir nevi kelimelerle resim yapmaktır.Tasvirde
ruhi portre ve fiziki portre kullanılır.
 “Dilaver, uzun boylu, geniş omuzlu, gayet düzgün bir vücuda sahip bir
gençti. Kumral renkli saçları omuzlarına kadar iniyordu.Fakat, onu
düşündüren, yüzünde geçmiş yılların hatırasını yansıtan bıçak izi idi.”
 Hikâye Etme (Öyküleme): Belli bir zaman diliminde oluşan bir
olayın anlatıldığı anlatım biçimidir. Hikâyede mutlaka bir olay ve
hareket vardır.Yer, zaman ve şahıslar en önemli unsurlardandır.
 “Bir yılbaşı gecesi Halk Evinde toplantı var. Davetliler grup grup
geliyorlar. Orta okul müdürüyle beraber oturan Öğretmen Nihal, kapının
her açılışında heyecanlanıyor, Nihal dönüp bakıyor.Jandarma komutanıyla
annesi geliyor. Nihal üzülüyor. Kapı bir anda açılıyor. Nahiye müdürü ve
henüz ilkokula yeni başlayan kızları görünüyor. Nihal sabırsızlanıyor...”
Download

Slayt 1