twinSys®
Informácie pre objednávku
Necementované implantáty
Štandardné
Laterálne
XS
Dlhé
Veľkosť
Dĺžka
–
–
56.11.1068
–
7
125
–
–
56.11.1069
–
8
130
56.11.1000
56.11.1010
56.11.1070
–
9
135
56.11.1001
56.11.1011
56.11.1071
–
10
140
56.11.1002
56.11.1012
–
–
11
145
56.11.1003
56.11.1013
–
56.11.3003
12
150/180(Dlhé)
56.11.1004
56.11.1014
–
56.11.3004
13
155/190(Dlhé)
56.11.1005
56.11.1015
–
56.11.3005
14
160/200(Dlhé)
56.11.1006
56.11.1016
–
56.11.3006
15
165/210(Dlhé)
56.11.1007
56.11.1017
–
–
16
170
56.11.1008
56.11.1018
–
–
17
175
56.11.1009
56.11.1019
–
–
18
180
Cementované implantáty
Štandardné
Laterálne
56.11.2000
56.11.2010
Veľkosť
9
Dĺžka
135
56.11.2001
56.11.2011
10
140
56.11.2002
56.11.2012
11
145
56.11.2003
56.11.2013
12
150
56.11.2004
56.11.2014
13
155
56.11.2005
56.11.2015
14
160
56.11.2006
56.11.2016
15
165
56.11.2007
56.11.2017
16
170
Nástroje
Položka č.
Popis
56.01.0020
Základný set inštrumentov9–16
58.02.6227
twinSys Rasp veľkosť 7
58.02.6228
twinSys Rasp veľkosť 8
56.02.6230
Testovací kužeľ 12/14XS
58.02.6237
twinSys Rasp veľkosť 17
58.02.6238
twinSys Rasp veľkosť 18
56.01.0022
twinSys inštrumenty pre dlhý driek
AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SR:
Radix, s.r.o.
Kremnička 36 • 974 05 • Banská Bystrica
www.radix.sk
Mathys Ltd Bettlach • Güterstrasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • www.mathysmedical.com
twinSys®
Informácie o výrobku
twinSys®
twinSys®
Myšlienka a koncept
Skutočnosti
TwinSys protéza, ktorá je založená na princípe zúženého rovného drieku, sa v praxi osvedčuje už niekoľko desaťročí. Okrem iného jej tvar zaobleného osadenia umožňuje zvoliť všetky miniinvazívne prístupy, takisto možnosť zvoliť
si medzi necementovaným a cementovaným prevedením, pričom sa použije ten istý nástroj. To poskytuje vysokú
intraoperatívnu flexibilitu.
Koncept necementového twinSys
Primárna stabilita sa dosiahne osadením drieku do
pripravenej dreňovej dutiny. Vďaka trojhrannému
tvaru drieku sa priečne sily menia na kompresívne
sily, a tým sa znižuje riziko pooperatívneho poklesu. Dizajn drieku a zvoleného materiálu Ti6AL4V
umožňuje prirodzené rozdelenie proximálnej sily
v kosti prostredníctvom predtým stlačeného hubovitého tkaniva.
V proximálnej oblasti, driek ideálne vypĺňa celú
dreňovú dutinu. Obdĺžnikový tvar v distálnej oblasti zabezpečuje stabilitu implantátu, a tým implantát vydrží pôsobenie rotačných síl.
Povrch je opieskovaný nahrubo korundom, na ktorý sa potom aplikuje hydroxylapatitová vrstva. Táto
podporuje rýchlu osseointegráciu.
Koncept cementového twinSys
Implantát je na každej strane menší o 1 mm
v porovnaní s rašpľou, čím sa dosiahne dostatočný
priestor pre rovnomerné rozloženie cementu na
povrchu.
Vďaka trojhrannému tvaru drieku sa posuvné sily
menia na kompresívne sily, a tým umožňujú optimálne zaklinenie drieku do cementového puzdra,
čo minimalizuje pooperatívny pokles.
Zrkadlová úprava povrchu absorbuje mikropohyby
v mieste kontaktu medzi implantátom a cementovým puzdrom. Zaoblený obdĺžnikový priečny rez
zabezpečuje stabilitu drieku, pri pôsobení rotačných síl.
12/14 kónus zabezpečuje najväčšiu možnú variáciu artikulácie. Uhol CCD: 134°
Výhody proximálnej vrúbkovanej
štruktúry:
• zlepšuje press-fit efekt
• dodatočné stlačenie dislokovanej
špongióznej kosti
• optimálna absorpcia rotačných síl
• zväčšená kontaktná plocha na podporu osseointegrácie
Superolaterálne stlačenie na zachovanie kosti v oblasti väčšieho trochantéra.
Zrkadlovo vyleštený povrch
(Ra < 0,02 μm) posilňuje
kostno-cementové prepojenie
Trojhranný dizajn konvertuje
priečnu silu, ktorá sa má preniesť
na tlakové sily a podporuje dlhodobú stabilitu implantátu.
Zúžený distálny tvar znižuje riziko tlaku ochranného obalu.
Materiál
Ti6A4V v súlade s ISO 5832-3
Materiál
FeCrNiMnMiNbN v súlade
s ISO 5832-9
150 μm hrubý nástrek HA podporuje
rýchlu osseointegráciu.
Hrúbka cementového obalu
Pod nástrekom HA je povrch zdrsnený
pomocou opieskovania korundom.
1 mm
Mathys Ltd Bettlach • Güterstrasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • www.mathysmedical.com
Mathys Ltd Bettlach • Güterstrasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • www.mathysmedical.com
twinSys®
twinSys®
Myšlienka a koncept
Skutočnosti
TwinSys protéza, ktorá je založená na princípe zúženého rovného drieku, sa v praxi osvedčuje už niekoľko desaťročí. Okrem iného jej tvar zaobleného osadenia umožňuje zvoliť všetky miniinvazívne prístupy, takisto možnosť zvoliť
si medzi necementovaným a cementovaným prevedením, pričom sa použije ten istý nástroj. To poskytuje vysokú
intraoperatívnu flexibilitu.
Koncept necementového twinSys
Primárna stabilita sa dosiahne osadením drieku do
pripravenej dreňovej dutiny. Vďaka trojhrannému
tvaru drieku sa priečne sily menia na kompresívne
sily, a tým sa znižuje riziko pooperatívneho poklesu. Dizajn drieku a zvoleného materiálu Ti6AL4V
umožňuje prirodzené rozdelenie proximálnej sily
v kosti prostredníctvom predtým stlačeného hubovitého tkaniva.
V proximálnej oblasti, driek ideálne vypĺňa celú
dreňovú dutinu. Obdĺžnikový tvar v distálnej oblasti zabezpečuje stabilitu implantátu, a tým implantát vydrží pôsobenie rotačných síl.
Povrch je opieskovaný nahrubo korundom, na ktorý sa potom aplikuje hydroxylapatitová vrstva. Táto
podporuje rýchlu osseointegráciu.
Koncept cementového twinSys
Implantát je na každej strane menší o 1 mm
v porovnaní s rašpľou, čím sa dosiahne dostatočný
priestor pre rovnomerné rozloženie cementu na
povrchu.
Vďaka trojhrannému tvaru drieku sa posuvné sily
menia na kompresívne sily, a tým umožňujú optimálne zaklinenie drieku do cementového puzdra,
čo minimalizuje pooperatívny pokles.
Zrkadlová úprava povrchu absorbuje mikropohyby
v mieste kontaktu medzi implantátom a cementovým puzdrom. Zaoblený obdĺžnikový priečny rez
zabezpečuje stabilitu drieku, pri pôsobení rotačných síl.
12/14 kónus zabezpečuje najväčšiu možnú variáciu artikulácie. Uhol CCD: 134°
Výhody proximálnej vrúbkovanej
štruktúry:
• zlepšuje press-fit efekt
• dodatočné stlačenie dislokovanej
špongióznej kosti
• optimálna absorpcia rotačných síl
• zväčšená kontaktná plocha na podporu osseointegrácie
Superolaterálne stlačenie na zachovanie kosti v oblasti väčšieho trochantéra.
Zrkadlovo vyleštený povrch
(Ra < 0,02 μm) posilňuje
kostno-cementové prepojenie
Trojhranný dizajn konvertuje
priečnu silu, ktorá sa má preniesť
na tlakové sily a podporuje dlhodobú stabilitu implantátu.
Zúžený distálny tvar znižuje riziko tlaku ochranného obalu.
Materiál
Ti6A4V v súlade s ISO 5832-3
Materiál
FeCrNiMnMiNbN v súlade
s ISO 5832-9
150 μm hrubý nástrek HA podporuje
rýchlu osseointegráciu.
Hrúbka cementového obalu
Pod nástrekom HA je povrch zdrsnený
pomocou opieskovania korundom.
1 mm
Mathys Ltd Bettlach • Güterstrasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • www.mathysmedical.com
Mathys Ltd Bettlach • Güterstrasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • www.mathysmedical.com
twinSys®
Produktový rad
Lateralizácia sa dosiahne displáziou kužeľovej časti smerom do stredu.
Výhoda: Nijaká zmena v dĺžke nohy v prípade vnútro chirurgického prepnutia zo štandardnej verzie na
laterálnu verziu.
Dizajn offsetu škály twinSys
60
50
40
30
20
8
9
10
T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18
-5
m
m
7
XS twinSys
4 XS veľkosti twinSys (7–10) s kratším krčkom a menším off-setom na
ošetrenie špeciálnych anatomických deformácií, ako napr. dysplastický bedrový kĺb.
Dlhý twinSys
• 4 dĺžky twinSys (12–15)
• dlhší driek na optimálne korekčné ošetrenie
• proximálna manžeta zabraňuje, aby driek poklesol a slúži aj na
stlačenie akéhokoľvek kostného štepu v calcare
• aby sa zjednodušilo vkladanie, úzka distálna časť je drážkovaná
Mathys Ltd Bettlach • Güterstrasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • www.mathysmedical.com
twinSys®
Hydroxylapatitový nástrek
Účelom hydroxylapatitového (HA) nástreku na necementovom twinSys je:
• zrýchliť osseointegráciu
• optimalizovať sekundárnu stabilitu zlepšením integrácie
Aplikácia vrstvy plazmového nástreku HA vyhovuje požiadavkám medzinárodných noriem. Počiatočný prášok obsahuje
HA>97%, v súlade s röntgenovou difrakčnou (XRD) analýzou
a spĺňa normu ASTM F1185-03.
3 mm
Povrch femorálneho drieku v proximálnej
oblasti (zobrazenie svetelno-optickým mikroskopom).
• Nástrek HA Ca5(OH)(PO4)3 na necementovom twinSys vyhovuje aj ISO norme 13779:2000:
– pomer HA kryštálov  70 % (XRD analýza)
– pomer Ca/P = 1,71 k 1,74 (XRD analýza)
– prímesy amorfného fosforečnanu vápenatého
 23 % (XRD analýza)
– priľnavosť nástreku > 15 N/mm2
(v súlade s ISO 13779-4:2002)
• Pórovitosť nástreku  10 % (ortuťová porozimetria)
• Hrúbka nástreku = 150 +/– 50 μm
• Nerovnosť povrchu Ra  10 μm
Povrch femorálneho drieku v proximálnej oblasti (zobrazenie skenovacím elektrónovým
mikroskopom).
Chemické zloženie nástreku HA je veľmi podobné minerálnej
fáze prirodzenej kosti.
Zloženie a kryštalickosť nástreku HA zaručuje dlhodobú a veľmi
dobrú fixáciu. Bunkovou degradáciou môže dôjsť k čiastočnej
resorpcii. Pórovitosť a nerovnosť povrchu nástreku umožňuje
priamy rast kosti a následné optimálne mechanické ukotvenie.
Prehľad literatúry o povlaku HA
• Cook S.D. a kol. Hydroxyapatite-Coated Titanium for Orthopaedic Implant Applications. Clin. Orthop. Rel. Res.
Vol. 232, str. 225–243, 1988.
• Osborn J.F. The reaction of bone tissue to hydroxyapatite ceramic coatings during the transition from
immediate fixation to permanent fixation following total hip replacement. Biomaterials – Hard Tissue Repair and
Replacement (Muster D., Ed.), Elsevier Science Publishers, str. 171–189, 1992.
• Jaffe W.L. a kol. Current Concepts Review – Total Hip Arthroplasty with Hydroxyapatite-Coated Prostheses. J
Bone and Joint Surg, Vol. 78-A, No. 12, str. 1918–1934, 1996.
Mathys Ltd Bettlach • Güterstrasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • www.mathysmedical.com
twinSys®
Informácie pre objednávku
Necementované implantáty
Štandardné
Laterálne
XS
Dlhé
Veľkosť
Dĺžka
–
–
56.11.1068
–
7
125
–
–
56.11.1069
–
8
130
56.11.1000
56.11.1010
56.11.1070
–
9
135
56.11.1001
56.11.1011
56.11.1071
–
10
140
56.11.1002
56.11.1012
–
–
11
145
56.11.1003
56.11.1013
–
56.11.3003
12
150/180(Dlhé)
56.11.1004
56.11.1014
–
56.11.3004
13
155/190(Dlhé)
56.11.1005
56.11.1015
–
56.11.3005
14
160/200(Dlhé)
56.11.1006
56.11.1016
–
56.11.3006
15
165/210(Dlhé)
56.11.1007
56.11.1017
–
–
16
170
56.11.1008
56.11.1018
–
–
17
175
56.11.1009
56.11.1019
–
–
18
180
Cementované implantáty
Štandardné
Laterálne
56.11.2000
56.11.2010
Veľkosť
9
Dĺžka
135
56.11.2001
56.11.2011
10
140
56.11.2002
56.11.2012
11
145
56.11.2003
56.11.2013
12
150
56.11.2004
56.11.2014
13
155
56.11.2005
56.11.2015
14
160
56.11.2006
56.11.2016
15
165
56.11.2007
56.11.2017
16
170
Nástroje
Položka č.
Popis
56.01.0020
Základný set inštrumentov9–16
58.02.6227
twinSys Rasp veľkosť 7
58.02.6228
twinSys Rasp veľkosť 8
56.02.6230
Testovací kužeľ 12/14XS
58.02.6237
twinSys Rasp veľkosť 17
58.02.6238
twinSys Rasp veľkosť 18
56.01.0022
twinSys inštrumenty pre dlhý driek
AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SR:
Radix, s.r.o.
Kremnička 36 • 974 05 • Banská Bystrica
www.radix.sk
Mathys Ltd Bettlach • Güterstrasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • www.mathysmedical.com
twinSys®
Informácie o výrobku
Download

twinSys