UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
TELEFÓNNY
ZOZNAM
ŠPECIALIZOVANÁ GERIATRICKÁ NEMOCNICA PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Bratislava
04.04.2014
VEDENIE NEMOCNICE:
zástupca riaditeľa
sekretárka zástupcu riaditeľa
manažér pre ošetrovateľstvo
Informátor
Oddelenie IMS
Oddelenie personálnej práce, odmeňovania a miezd
Oddelenie Informačných technológií
Krízové riadenie a CO
Riaditeľské služby
Lekárska knižnica
0918379696
0918379696
0918379753
0915968117
0918 660 660
0915968117
0918379694
0918379700
0918379764
0918379794
0918379724
0918379727
AMBULANCIE:
Vedúca sestra amb. činnosti
Diabetologická
Diabetologická
Endokrinologická a konziliárna
Fyziatricko - rehabilitačná
Fyziatricko - rehabilitačná
Geriatrická
Gerontopsychiatrická
Gynekologická
Gynekologická
Hematologická
Chirurgická
Interná
Kardiologická
Nefrologická
Neurologická
Neurologická
Očná
ORL pre dospelých
Ortopedická
Pohotovostná - geriatrická
Psychiatrická
Psychologická
Reumatologická
Urologická
Kožno - imunologická
Sterilizácia
Lekárska izba I.
Lekárska izba II.
Denná miestnosť sestier
0918379728
0918379645
0918379645
0918379747
0918379663
0918379663
0918379623
0918379658
0918379730
0918379730
0918379742
0918379738
0918379638
0918379729
0918379646
0918379735
0918379735
0918379741
0918379748
0918379731
0918379630
0918379733
0918379732
0918379734
0918379736
0918379749
0918379743
0918379744
0918379745
0918379746
NEŠTÁTNE AMBULANCIE
Zubná
Praktický lekár
Pneumologická
Praktický lekár
Praktický lekár
Kožná
Zubná
0918379787
0914103203
0918379781
0918379782
0918379783
0918379784
0918379786
Ortopedická
0918379791
ODDELENIA:
KLINIKA GERIATRIE, KATEDRA GERIATRIE A GERONTOLÓGIE SZU
Prednosta kliniky
Odborná inštruktorka SZU
Primár kliniky
Vedúca sestra
Dokumentaristka
Lekárska ambulancia GER/III
Sesterská ambulancia
Staničná sestra
Lekárska ambulancia GER/II
Sesterská ambulancia
Staničná sestra
Denzitometria
0918379627
0918379626
0918379697
0918379615
0918379621
0918379620
0918379616
0918379625
0918379618
0918379617
0918379624
0918379622
ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH
Primár kliniky
Vedúca sestra
Dokumentaristka
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Vyšetrovňa oddelenia
Denná miestnosť sestier
Lekárska izba
Lekárska izba
Vyšetrovňa
Denná miestnosť sestier
Lekárska vyšetrovňa
Lekárska izba
Nefrologická amb.
Diabetologická amb.
Diabetologická amb.
0918379641
0918379637
0918379752
0918379639
0918379639
0918379639
0918379639
0918379636
0918379640
0918379644
0918379644
0918379642
0918379647
0918379643
0918379777
0918379646
0918379645
0918379645
JEDNOTKA INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI + DOLIEČOVACIE ODDELENIE
Primár oddelenia
Vedúca sestra
Staničná sestra
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
Dokumentaristka
Pracovňa sestier DOLI
Ambulancia
Denná miestnosť
Chodba
Pracovňa sestier JIS
0915968118
0918379634
0918379632
0918379801
0918379631
0918379631
0918379685
0918379629
0918379630
0918379635
0918379633
0918379628
SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY:
KLINIKA RÁDIOLÓGIE SZU
Prednosta kliniky
0918379611
Asistent prednostu
Primár kliniky
Vedúci RDG technik
RTG karta
RTG služba
CT popisovňa
RTG popisovňa
CT konzola
CT denná miestnosť
CT karta
Sono
Poliklinika karta
Zást. ved. RDG tech.
0918379610
0918379717
0918379798
0918379605
0918379601
0918379607
0918379614
0918379602
0918379604
0918379606
0918379608
0918379612
0918379613
KRVNÁ BANKA
Vedúci lekár:
Vedúci laborant
Krvný sklad
Služba
Príjem materiálu
Hematologická ambulancia
0918379742
0918379672
0918379671
0918379670
0918379669
0918379742
ODDELENIE FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE
Primár oddelenia
Vedúci fyzioterapeut
Lekár
Fyziatricko – rehabilitačná amb.
Fyziatricko – rehabilitačná amb.
Fyziatricko – rehabilitačná amb.
Elektroliečba
Pracovňa fyzioterapeutov I.
Pracovňa fyzioterapeutov II.
0918379667
0918379661
0918379690
0918379663
0918379663
0918379663
0918379665
0918379668
0918379664
ÚSEK OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
Sociálna sestra
Centrálna služba sanitárov
0918379740
0917913966
Upratovacie služby ČaSS
Odd. zabezpečovania hygieny
0918379739
ODBOR TECHNICKO PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ
Vedúci odboru
0905203422
Stravovacia prevádzka:
Vedúca oddelenia
Predaj lístkov
Asistenti výživy
Kuchyňa
Rozvoz stravy
Potravinový sklad
Vedúci referátu tepelného hosp.
Elektrikár
Elektrikár
Zámočník
Zámočník
0918379704
0918379707
0918379705
0918379706
0918379709
0918379708
0918379683
0918379710
0918379711
0918379712
0918379713
Maliar
Údržba kotolne
Nádvorná čata - záhradníci
Stolár
Kotolňa
Kuriči
0918379716
0918379721
0918379702
0918379715
0918379720
0918379719
Prevádzka
Vedúca referátu
Vedúca referátu
Vrátnica
Nočný strážnik
Hlavný sklad MTZ
MTZ
0918379674
0918379675
0915756480
0918379699
0918379714
0918379691
Oddelenie manipulácie s prádlom
Manipulantky s prádlom
0918379718
Oddelenie správy majetku a investícií
Správa majetku
Pokladňa
Podateľňa
0915910776
0918379678
0918379679
Oddelenie štatistiky a registratúry
Vedúci oddelenia
Štatistika
Archív
Prijímacia kancelária
0918379688
0918379687
0918379695
0918379767
GERONTO - PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia
Vedúca sestra
Lekárska izba I.
Lekárska izba II.
izba sestier
Lekárska vyšetrovňa
Staničná sestra
Lekárska izba
STOP fajčeniu
Lekáreň Svätého kríža
Páter Frank
Záchranná služba
0918379651
0918379650
0918379653
0918379652
0918379654
0918379656
0918379659
0918379660
0918379793
0918379795
0918379797
0918379789
Detská pneumológia a ftizeológia
pracovňa prednostu kliniky
pracovňa primára kliniky
pracovňa vedúcej sestry
lekárska izba -prízemie
lekárska izba -prízemie
lekárska izba 2. posch.
lekárska izba 2. posch.
lekárska izba 2. posch.
lekárska izba 2. posch.
lekárska izba 2. posch.
lekárska izba 2. posch.
vyšetrovňa
detská CF ambulancia
pľúcna ambulancia
0905694281
0905599756
0905599684
0905695457
0905695457
0905695348
0905695348
0905695348
0905695348
0905695348
0905695348
0905696003
0905699025
0905695617
pľúcna ambulancia
pľúcna ambulancia
pľúcna ambulancia
kalmetizácia pavilón C -2. posch
endoskopia
chloridy v pote
denná miestnosť -sanitárky
0905695760
0905695106
0905695835
0905694392
0905695045
0905695540
0905694825
Denný psychiarický stacionár
Ambulancia
Ambulancia
Ambulancia
Ambulancia
Ambulancia
Ambulancia
Staničná sestra
Sociálna sestra
0905694960
0905694720
0905694745
0905694417
0905694847
0905694802
0905599654
0905599631
Download

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice (PDF)