Štandardy bezpečnosti potravín
RNDr.Jaroslav Žiak, PhD.
Quality Manager,Nestlé Slovensko s.r.o.
Quality Management Department Factory Prievidza
Porfólio našich výrobkov je rôznorodé
2
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Zásobujeme 25 krajín, vyrábame viac
ako 700 výrobkov
Bujóny – Ochucovadlá – Polievky – Omáčky – Hotové jedlá - Fixy
Prémium
Hlavná kategória
Cenovo
dostupné
3
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Vytváranie zdieľanej hodnoty ako
neoddeliteľná súčasť podnikania Nestlé
Potvrdenie vysokej úrovne
starostlivosti o zdravie a
bezpečnosť zamestnancov a
dôkaz, že vyrábame
kvalitné výrobky, bez
zanedbávania životného
prostredia.
4
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Za bezpečnosť a kvalitu výrobkov je
zodpovedný každý zamestnanec firmy
Bezpečnosť a
kvalita nie je nikdy
náhoda!
5
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Systémové prepojenie ISO noriem je
proces vedúci k neustálemu zlepšovaniu
V roku 2009 Nestlé podstúpilo v ČR a SR certifikáciu na tzv. Nestlé
integrovaný manažérsky systém a získali sme certifikát ISO 14 001
(Riadenie životného prostredia) a zároveň i ISO 9001 (Riadenie
kvality), ISO 22 000 (Riadenie bezpečnosti potravín), NQMS
(Interný systém riadenia kvality v Nestlé), a OHSAS 18 001
(Riadenie bezpečnosti práce).
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
6
Základné dokumenty sú spoločné pre
celý trh ČR a SR
7
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Kvalita je všade okolo nás a je jednou z
našich hlavných priorít = 4 záväzky
100%
8
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Systém je skaskádovaný do 3 úrovní
Politika kvality, Inštrukcie o
interných auditoch, riadenej
dokumentácií, záznamoch...
HACCP, Nákup, Schvaľovanie
dodávateľov, Reklamácie, Vývoj
nového výrobku,...
Ochrana majetku, Laboratórne
analýzy, Senzorika, OOPP,
Inštrukcia vzdelávanie a rozvoj...
3 úrovne procesov NQMS
9
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Ukážka procesnej mapy v rámci NQMS
10
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Riadená dokumentácia vo forme
SHREQu
Safety
Health
Regulatory
Environment
Quality
11
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Schéma krízovej situácie v prípade
ohrozenia bezpečnosti výrobku
12
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Ako aplikujeme cestu z QC na QA
(kontroly kvality na zabezpečenie kvality)
Záznamy a
grafy
Pozorovania
zmenových
majstrov: fotky
Výroba
DOR:
Akčný plán,
KPI,
transfer na
DER
Závodný
WOR:
KPI
Formulár
BBQ
13
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Naša proaktivita eliminuje možné incidenty
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Našli sme na 5S – 267 nálezov od
januára do mája 2012
Procesné linky: Predtým
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Potom
Prehrešky voči GMP – 412 od januára
do mája 2012
Bujonáreň:
Zdroj cudzích
predmetov
Špinavé
Voda na podlahe!!!
Poškodená
kachlička
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Inšpirácia ako na letisku nám určite
pomôže
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Spinky a náplne do zošívačiek už nemajú
miesto v našich výrobných priestoroch
November 2012
18
Quality Management Department Factory Prievidza
Aj takto robíme prevenciu v boji proti
škodcom (Pest control)...
November 2012
19
Quality Management Department Factory Prievidza
Červená farba sa používa na...
 čistenie liniek, pri a po výrobe alergénového produktu
 zmetanie alergénového produktu, ktorý sa POUŽIJE na opätovné
spracovanie
November 2012
20
Quality Management Department Factory Prievidza
Kód, ktorý pomáha pri uplatňovaní
bezpečnosti potravín
21
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Dodržiavanie SVP a zabezpečenie zdravotnej
neškodnosti výrobkov preverujeme u všetkých
našich partnerov
Audity vykonávame u našich:
• Dodávateľov surovín
• Dodávateľov obalových materiálov
• Co-packerov
• Dodávateľov služieb
22
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
NIMS sme zaviedli, teraz ho treba
udržiavať naďalej aj v rámci NCE filozofie
TERAZ
• Schválenie NQMS
• Certifikát ISO 22000
• Certifikát OHSAS 18001
• Certifikát ISO 14001
• Certifikát ISO 9001
• Certifikát ISO 22002 (PAS
220)
NEUSTÁLE PREBIEHA
23
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Konštruktívna diskusia s využitím
koučovania prináša úspech...
24
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
...ktorý je iba vďaka 1 spoločnému TÍMU
25
November 2012
Quality Management Department Factory Prievidza
Download

Žiak Standardy bezpecnosti potravin Publikovane.pdf