Program kongresu „Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove
20. november 2014
(štvrtok)
1000 – 1300 h
(šatňa, prízemie)
1200 – 1205 h
(aula 103)
1205 – 1210 h
(aula 103)
1210 – 1215 h
(aula 103)
1215 – 1245 h
(aula 103)
1245 – 1330 h
(aula 103)
1330 – 1345 h
1345 – 1530 h
(aula 103)
1530 – 1545 h
1545 – 1715 h
(aula 103)
Príchod a registrácia účastníkov (neskôr registrácia individuálne
u členov organizačného výboru)
Otvorenie kongresu, organizačné informácie (Peter Manko, predseda
organizačného výboru)
Príhovor doc. Ing. Vladimíra Kubovčíka, PhD., predsedu Slovenskej
zoologickej spoločnosti
Príhovor prof. RNDr. René Matloviča, PhD., rektora Prešovskej
univerzity v Prešove
Anton Krištín & Alfréd Trnka „RNDr. Branislav Matoušek, CSc. významná osobnosť slovenskej zoológie a ornitológie“
Zuzana Krumpálová „Arachnológ a jubilant Mgr. Jaroslav Svatoň
osemdesiatročný“
Zuzana Krumpálová „Zoológ, učiteľ, priateľ a jubilant - RNDr. Ľubomír
Brtek, CSc.“
1. plenárna prednáška: Tomáš Derka “Slovenskí zoológovia v stratenom
svete: výskum stolových hôr Guyanskej vysočiny (Venezuela)”
Prestávka
1. prednáškový blok: „Unterwasermani“
(predsedajúci Zuzana Čiamporová-Zaťovičová)
1345 h
Filip Rojik, Vladimír Kubovčík, Simona Bučkuliaková, Lucia Blašková
& Martina Hajková „Príbeh vývoja prírody v postglaciáli zapísaný v archíve
sedimentov jazera Švarcenberk rozprávajú aj pakomáre (Chironomidae)“
1400 h
Fedor Čiampor Jr. & Zuzana Čiamporová-Zaťovičová „V potokoch pod
Cotopaxi – výskum fauny vodných chrobákov Ekvádora“
1415 h
Barbora Reduciendo Klementová, Marek Svitok, Zuzana Matúšová &
Milan Novikmec „Aktuálny stav poznania vodných bzdôch (Heteroptera) na
Slovensku: význam malých vodných nádrží“
1430 h
Matej Žiak & Jarmila Lešková „Vplyv environmentálnych faktorov na
variabilitu taxocenóz pošvatiek“
1445 h
Jozef Terek „K problému typizácie sladkovodných ekosystémov Svalbardu“
1500 h
Barbora Holienková, Zuzana Krumpálová & Tomáš Čejka „Výsledky
výskumu malakofauny mokraďových biotopov Bošáckej doliny (CHKO Biele
Karpaty)“
1515 h
Roman Rozínek „Deponační nádrže – dobrý nástroj pro přírodu“
Prestávka
2 . prednáškový blok: „Roztoč-(t)e to s nami!“
(predsedajúci Peter Fenďa)
1545h
Michal Stanko, Ladislav Mošanský, Jasna Kraljik, Martin Bona, Lucia
Blaňarová & Dana Miklisová „Druhová diverzita a sezónne zmeny početností
kliešťov v krasovej oblasti Slovenska“
1600 h
Martin Hromada, Miroslava Klimovičová & Jan Štefka „The first
confirmation of Wolbachia, the reproductive parasite, in quill mites (Acari:
Syringophilidae)“
1615 h
Kamila Hrúzová & Peter Fenďa „Revision of the subfamily Parasitinae
(Acari: Mesostigmata: Parasitidae)“
1715 – 1800 h
1800 – 1900
(aula 103)
1900 – 2000 h
(Foyer pri aule 97)
21. november 2014
(piatok)
2000 – 2200 h
(aula 103)
900 – 945 h
(aula 103)
945 – 1200 h
(aula 103)
1200 – 1215 h
1215 – 1330 h
(aula 103)
1630 h
Peter Klimant, Zuzana Krumpálová, Ivan Baláž & Alexandra Tóthová
„Permanentné parazitické druhy roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných
cicavcov v urbanizovanom prostredí“
1645 h
Branislav Peťko, Igor Majláth & Viktória Majláthová „Vplyv klimatických
zmien na rozšírenie kliešťov v horských oblastiach Slovenska“
1700 h
Peter Fenďa & Peter Mašán „Čo vieme o parazitických roztočoch (Acari:
Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku?“
Prestávka na večeru
Valné zhromaždenie Slovenskej zoologickej spoločnosti
Vernisáž výstavy fotografií Mateja a Juraja Žiaka „Naším pohľadom“
a výstavy kolorovaných kresieb mnohonôžok Pavla Kocourka „Skrytá
krása mnohonôžok“
Premietanie filmu „Vlčie hory“ a diskusia s jeho tvorcami
2. plenárna prednáška: Martin Kundrát "Vznik vtáčích dinosaurov:
nepoznaná 'tvár' Archaeopteryxa"
3. prednáškový blok: „Vtákosaury a dinovtáky“
(predsedajúci Anton Krištín)
945h
Jiří Janáček, Daniel Jirák, Guo Yu, Chen Defeng, Xu Xing & Martin
Kundrát „Morphological disparity in the endoneurocrania of basal and derived
tyrannosauroids assesed by quantitative geometric analysis“
1000h
Michal Baláž, Roman Slobodník & Vladimír Slobodník „Vplyv teplej
a studenej jari na hniezdenie dvoch druhov vtákov v odlišných nadmorských
výškach“
1015 h
Miroslav Poláček, Michaela Bartíková & Herbert Hoi „Vplyv sfarbenia
vajec na inkubačné správanie samice“
1030 h
Martin Dobrý, Edita Miková & Monika Chrenková „Lovné biotopy kuvika
obyčajného (Athene noctua) v mimohniezdnom období v poľnohospodárskej
krajine strednej Európy“
1045 h
Ján Obuch „Potrava výra skalného Bubo bubo v Jordánsku“
1100 h
Martin Haluška & Martin Hromada „Personality of red-backed shrike
(Lanius collurio)“
1115 h
Filip Tulis, Roman Slobodník, Imrich Jakab & Dalibor Kaplán
„Priestorová aktivita myšiarky ušatej (Asio otus) na Hornej Nitre“
1130h
Miroslav Fulín & Peter Krišovský „Rybníky pri Uzovskom Šalgove významné nocovisko migrujúcich lastovičiek obyčajných (Hirundo rustica)
v Šarišskej vrchovine“
1145h
Lukasz Myczko „The European Jay as acorn predator and disperser“
Prestávka
4. prednáškový blok: „Ryby, rybky, rybičky“
(predsedajúci Ladislav Pekárik)
1215 h
Ján Horváth & Ladislav Pekárik „Ako závisí kondícia rýb na vonkajších
faktoroch?“
1230 h
Lukáš Vetešník, Karel Halačka, Libor Vojtek, Pavel Hyršl & Andrea
Šimková „The effect of hybridization on fish physiology, immunity, blood
biochemistry and parasite infection: a case study in hybridizing Cyprinus carpio
and Carassius gibelio”
1245h
Michał Nowak, Artur Klaczak, Paweł Szczerbik & Włodzimierz Popek
„Extensions to the known distribution of the gudgeons of the genus
Romanogobio in the Upper Vistula River drainage (Poland)“
1330– 1415h
1415– 1500h
(aula 103)
1500 – 1615 h
(aula 103)
Paralelne!
1615– 1700h
(aula 103)
Paralelne!
1615– 1700h
(Foyer pri aule 97)
1300 h
Ladislav Pekárik & Martin Farský „Súčasný stav jeseterovitých rýb v
Dunaji“
1315 h
Ján Koščo, Peter Manko, Jakub Fedorčák, Yuliya Kutsokon, Lenka
Košuthová, Ľubomír Šmiga & Peter Košuth „Býčko rúrkonosý
(Proterorhinus semilunaris) prvý z invazívnych býčkov už v slovenskom povodí
Tisy“
Prestávka na obed
Radim Šumbera „Evoluce sociality podzemních savců“
5. prednáškový blok: „Ciciame cicavce“
(predsedajúci Michal Stanko)
1500 h
Ivan Baláž, Imrich Jakab, Michal Ambros, Gabriela Augustiničová, Peter
Klimant & Filip Tulis „Priestorové interakcie piskorov v lesnom ekosystéme
Tatier“
1515 h
Gabriela Augustiničová & Ivan Baláž „Zmeny štruktúry synúzií bĺch
(Siphonaptera) hrdziaka lesného (Clethrionomys glareolus, Mammalia:
Muridae) pod vplyvom výškového gradientu Slovenska“
1530 h
Edita Miková, Aitor Arrizabalaga, Martin Arriolabengoa, Beñat
Zaldibar, Sándor Boldogh, Urtzi Goiti, Marcel Uhrin, Joxerra Aihartza &
Inazio Garin „Analysis of untypical bat faeces from winter season”
1545 h
Jakub Kamenišťák, Zuzana Krumpálová & Ján Macek „Parazitické druhy
blanokrídlych, (Hymenoptera, Apocrita - Parazitica) Belianských Tatier“
1600 h
Ingrid Papajová & Jana Pipiková “Environmental protection against the
spread of parasitic germs”
Prezentácie stredoškolákov
Martin Danilák – stredoškolský študent „Netopiere Vihorlatských vrchov“
Adriana Hološková – stredoškolský študent „Monitoring jarnej migrácie
obojživelníkov v lokalite Hradište pod Vrátnom v rokoch 2011 – 2014“
Prehliadka posterov
1.
Alexandra Jászayová, Jana Christophoryová & Tomáš Jászay
„Šťúriky (Pseudoscorpiones) v hniezdach Formica polyctena Förster,
1850 v doline Mníchovského potoka v Masíve Stebníckej Magury“
2.
Stanislav Korenko „Genus-specific manipulation of orb-web spider
hosts
(Araneae,
Araneidae) by polysphinctine parasitoids
(Ichneumonidae, Polysphincta genus group)“
3.
Katarína Balážová & Zuzana Krumpálová „Kliešte (Acarina:
Ixodidae) v Jastrabskej vrchovine (Kremnické vrchy)“
4.
Matej Kautman, Nela Dvořáková & Pavel Široký „Intraspecific
variability of tortoise tick (Hyalomma aegyptium)“
5.
Slavomír Stašiov, Šimon Kočiš & Marek Svitok „Mnohonôžky
(Diplopoda) Arboréta Mlyňany“
6.
Katarína Gregušová, Jan Sychra & Tim Dudeck „ZooScan ako nástroj
na analýzu vzoriek zooplanktónu“
7.
Radoslav Smoľák, Jozef Oboňa & Soňa Ščerbáková “Urban
fountains, overlooked temporaral aquatic ecosystems?”
8.
Marta Veselská, Milan Novikmec, Ladislav Hamerlík & Marek
Svitok „Diverzita bentických bezstavovcov malých tatranských plies“
9.
Zuzana Streberová & Marek Svitok „Vplyv typu fixácie na stanovenie
biomasy vodného hmyzu na príklade dvoch druhov podeniek
(Ephemeroptera)“
10. Milan Novikmec, Patrícia Dobrotková & Marek Svitok „Populačná
dynamika podeniek druhu Electrogena ujhelyii (Sowa, 1981)
(Ephemeroptera) v podmienkach vysychavého toku“
11. Monika Ábelová, Stanislav David & Kornélia Petrovičová „Prehľad
taxónov vážok (Insecta:Odonata) na území Poiplia“
12. Kornélia Petrovičová, Monika Ábelová, Stanislav David & Janka
Schlarmannová „Vážky Tribeča, Vtáčnika, Pohronského Inovca a ich
kontaktných zón s poľnohospodárskou krajinou“
13. Pavol Prokop & Michael R. Maxwell „Test hypotézy chybnej
identifikácie sexuálneho partnera u modlivky zelenej (Mantis religiosa)“
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Vladimír Langraf & Janka Schlarmannová „Biocenózy chrobákov
(Coleoptera) Poltárskej pahorkatiny“
Silvia Mudrončeková, Ivan Šalamon & Marek Barta „Bark beetles
attacking a spruces - the overgrowth and regulation“
Ľudovít Timko & Macko Jozef „Chrobáky čeľade Carabidae horských
smrekových lesov Veľkej Fatry“
Dušan Peregrim, Peter Chanas, Beáta Baranová & Martin Hromada
„Vplyv inváznej zlatobyle na spoločenstvá mravcov v poľnohospodárskej
krajine“
Vladimír Hemala & Ľubomír Panigaj „Predbežné výsledky mapovania
motýľov (Lepidoptera) obce Jalovec a jej okolia na rozhraní Liptovskej
kotliny a Západných Tatier“
Katarína Palubová – stredoškolský študent „Lepidopterocenózy
severozápadných oblastí Bardejova a okolia“
Michal Rindoš & Zdeněk F. Fric „Komparatívna fylogeografia
neotropických lišajov (Lepidoptera: Sphingidae) založená na
vnútrodruhovej variabilite mitochondriálnej DNA“
Elżbieta Bogacka-Kapusta, Branislav Hrabkovský, Katarzyna
Stańczak & Andrzej Kapusta „Growth and diet of the brown bullhead
(Ameiurus nebulosus) in the two small lakes (northeast Poland“
Juraj Hajdú & Ľubomír Šmiga „Skúsenosti s reprodukciou blatniaka
tmavého (Umbra krameri, Walbaum 1792) v poloprirodzených
podmienkach“
Nataliia Iakovenko, Jan Kočí, Lukáš Choleva & Karel Janko „On the
stabilization of the sexual-asexual hybrid complex of Cobitis loaches by
male mate choice“
Andrzej Kapusta, Yuliya Kutsokon, & Elżbieta Bogacka-Kapusta
„Comparisons of morphometrics recently established population of
topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) from a heated lakes in Poland“
Jan Kočí, Karel Janko & Lukáš Choleva „Evoluce klonality na příkladu
evropských sekavců rodu Cobitis“
Lenka Košuthová, Ľubomír Šmiga, Peter Košuth, Mikuláš Oros,
Daniel Barčák & Peter Lazar „Pásomnica Bothriocephalus
acheilognathi v chove akváriových rýb“
Michał Nowak, Ján Koščo, Artur Klaczak, Juraj Hajdú, Paweł
Szczerbik & Włodzimierz Popek „Does diel dynamics of fish
assemblages in shallow inshore habitats differ among rivers of various
size?“
Jan Röslein, Jan Pačes, Alicja Boron, Dorota Juchno & Karel Janko
„Analýza transkriptomů Cobitoidea: sexuální versus asexuální
reprodukce, pátrání po funkčních příčinách“
Monika Balogová, Ján Kaňuk & Marcel Uhrin „Distribution and
habitat of the fire salamander (Salamandra salamandra) in Slovakia“
Michal Pancák – stredoškolský študent „Obojživelníky v obci
Stankovce“
Alena Demeová, Jana Kottferová & Eva Tracíková „Faktory
ohrozenia korytnačky močiarnej v NPR“
Peter Havaš „Korabinský, Townson, Matoušek ... a korytnačka močiarna
na Slovensku“
Miroslav Fulín „Bocian biely na Slovensku“
Nela Gloriková – stredoškolský študent „Biotop vodnára potočného
(Cinclus cinclus) – jeho habitatové, hniezdne a potravné nároky“
Katarína Hudačková – stredoškolský študent „Abundancia a
hniezdna dynamika populácie volavky popolavej (Ardea cinerea) pri rieke
Topľa“
Petronela Komorová, Marta Špakulová, Zuzana Hurníková,
Marcel Uhrín & Ladislav Molnár „Acanthocephaly z rodu
Centrorhynchus parazitujúce u dravcov (Falconiformes) a sov
(Strigiformes) na Slovensku“
Marek Kouba, Luděk Bartoš & Karel Šťastný „Factors affecting
vocalizations in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during
post-fledging dependence period: Scramble competition or honest
signalling of need?“
Jozef Lacko & Ján Topercer „Stav poznania ornitocenóz aluviálnej nivy
Váhu v oblasti Hlohovec – Trenčín“
Ladislav Mošanský, Alexander Čanády & Maroš Dzurinka
„Hniezdenie holuba hrivnáka (Columba palumbus) v parkoch
a cintorínoch mesta Košíc“
40.
1700 – 1830 h
(aula 103)
1830 – 1845 h
1845 – 2000 h
(aula 103)
Zuzana Ondrejová & Martin Hromada „Does red-backed shrike´ black
facial mask play any role in sexual selection?“
41. Martin Paclík & Zdeněk Tyller “Shoot the shit! Motivace ke studiu
obsazenosti budek nocujícími ptáky v zimě metodou fotografování
nahromaděného trusu“
42. Lenka Košuthová, Ľubomír Šmiga, Ján Koščo, Peter Manko, Jana
Kočišová, Ján Ševc, Lucia Falatová, Jakub Fedorčák, Karel Halačka
& Peter Košuth „Allocreadium transversale (Rudolphi, 1802) (Digenea,
Allocreadiidae) - najčastejší parazit pĺžov rodu Cobitis v modelových
tokoch povodia Bodrogu“
43. Peter Bačkor „Nové zimovisko netopierov (Mammalia: chiroptera)
v Kremnických vrchoch (Stredné Slovensko)“
44. Alexander Čanády & Peter Krišovský „Naše prvé skúsenosti s
použitím tubusov pri výskume plcha lieskového (Muscardinus
avellanarius, Linnaeus 1758)“
45. Zuzana Hurníková, Martina Miterpáková & Barbara Chovancová
„Gastrointestinálne parazity kamzíka vrchovského tatranského
(Rupicapra rupicapra tatrica Blahout, 1972)“
46. Edita Miková, Vladimír Šustr, Sándor Boldogh & Marcel Uhrin
„Winter digestion in bats (Chiroptera)“
47. Martina Miterpáková , Zuzana Hurníková, Adriana Iglódyová &
Viktória Čabanová „Líška hrdzavá (Vulpes vulpes) ako rezervoár
pôvodcov závažných helmintozoonóz“
48. Terézia Pošiváková, Janka Poráčová, Jozef Švajlenka & Juraj
Ciberej “The impact of nutrition on the haematological profile in
mouflon”
49. Gabriel Šaffa & Martin Hromada „Potravové kompetície „nahej opice“
z pohľadu evolučnej ekológie“
50. Andrej Mock & Karel Tajovský „Ján Gulička (1925–2009), významný
slovenský (československý) myriapodológ“
51. Ľubomír Panigaj, Martin Hromada & Tomáš Jászay „Sté výročie
narodenia PhMr. Tibora Weisza, významného slovenského zoológa
a múzejníka“
6. prednáškový blok: „Na zemi, na suchu...“
(predsedajúci Andrej Mock)
1700 h
Martin Říha & Michal Rindoš „Kutilky a kodulky (Hymenoptera:
Crabronidae, Sphecidae and Mutillidae) sprašových stěn v okolí Kováčovských
kopců“
1715 h
Pavel Žila & Peter Gajdoš „Porovnanie epigeických spoločenstiev pavúkov
vybraných nelesných ekosystémov Polonín“
1730 h
Beáta Baranová, Peter Manko & Tomáš Jászay „Skládky odpadov ako
„biodiversity
hot-spots“
epigeickej
makrofauny
a
bystrušiek
v poľnohospodárskej krajine“
1745 h
Peter Chanas, Michał Michlewicz, Dušan Peregrim & Martin Hromada
„Plôšky okolo stĺpov elektrického vedenia ako potenciálne významný prvok v
udržiavaní
biodiverzity
mravcov
intenzívne
obhospodarovanej
poľnohospodárskej krajiny“
1800 h
Zuzana Krumpálová, Miroslava Denisová, Miroslav Krumpál, Ľuboš
Vadel & Filip Tulis „Pavúk Dictyna civica (Araneae, Dictynidae)
v Bratislave“
1815 h
Andrej Mock, Ľubomír Kováč, Vladimír Papáč, Peter Ľuptáčik, Andrea
Parimuchová, Dorottya Angyal & Vladimír Košel „Suchozemské
bezstavovce jaskynného systému Domica-Baradla“
Prestávka
Workshop „Malé vodné elektrárne z pohľadu zoológov“
(moderuje Tomáš Derka)
1845 h
Tomáš Derka & Peter Manko „Úvod - prečo by sa mali (aj) zoológovia
zaujímať o problematiku MVE?“
1900 h
Milan Novikmec – predstavenie monografie „Vplyv malej vodnej
elektrárne na ekosystém podhorského toku“ (Svitok M. & Novikmec M.)
2030 – ...
(jedáleň ŠD)
1915 h
Juraj Hajdú „Vplyv bariérových prvkov na vodných tokoch na migrácie rýb“
1915 h
Diskusia
2000 h
Záver
Spoločenský večer „PZO-Prešovské zoologické obludárium“
Krst nových zoologických publikácií:
1. Michal Stanko "Ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius, Rodentia) na
Slovensku"
2. Alfréd Trnka, Tomáš Grim (eds.) „Ornitologická príručka“
22. november 2014
(sobota)
Paralelne!
Paralelne!
900 – 945 h
(aula 103)
945 – 1045 h
(aula 103)
1045 – 1100 h
1100 – 1230 h
(aula 103)
1100 – 1230 h
(učebňa 226)
Vystúpenie kapely „Tublatanka revival“
Karel Janko - „Sex s biologickou zbraní: když se ryba začne přirozeně
klonovat. Evoluce nepohlavního rozmnožování sekavců (Cobitis) v Evropě“
7. prednáškový blok: „Cobitis – od malej rybky po modelový organizmus“
(predsedajúci Ján Koščo)
945 h
Karel Halačka, Lucia Falatová, Ľubomír Šmiga, Jakub Fedorčák & Ján
Koščo „Rozdíly v morfologii respirační soustavy sekavců ve vztahu k jejich
ploidnímu statusu“
1000 h
Ladislav Pekárik, Ján Koščo, Karel Halačka, Jan Kotusz & Karel Janko
„Priestorové kompetície sexuálnych a asexuálnych biotypov pĺža Cobitis sp. v
strednej Európe“
1015 h
Jakub Fedorčák, Ján Koščo & Ľubomír Šmiga „Substrate preferences of
diploid-polyploid hybrid complex (DPH) (Cobitis elongatoides) in aquarium
conditions“
1030 h
Lucia Falatová, Ján Koščo & Karel Halačka „Reprodukčná variabilita
diploidno-polyploidného komplexu rodu Cobitis“
Prestávka
8. prednáškový blok: „Na krídlach vážky“
(predsedajúci Ľubomír Panigaj)
1100 h
Stanislav David & Vladimír Janský „Rozšírenie druhov rodu Cordulegaster
na Slovensku“
1115 h
Anton Krištín & Peter Kaňuch „Európsky významné druhy Orthoptera na
Slovensku: stav poznania“
1130 h
Jozef Oboňa, Ľudmila Balážiová, Mario Dobránsky, Peter Filipovič, Jan
Ježek, Zuzana Matúšová, Miroslav Očadlík, Karol Ox, Pavel Vojtek &
Marek Svitok „Expanzia druhu Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodidae)
v Európe: súčasný stav poznania“
1145 h
Katarína Janeková „Vážky antropogénnych biotopov povodia rieky Oravy“
1200 h
Anna Macková „Nález hnedáčika chrastavcového (Euphydryas aurinia) na
Slovensku po 13 rokoch“
1215h
Ľubomír Panigaj „Denné motýle (Lepidoptera, Rhopalocera) travertínových
kôp centrálneho Spiša (Hornádska kotlina)“
Workshop „Koexistencia unisexuálnych a bisexuálnych populácií európskych
pĺžov rodu Cobitis“ (projekt GAČR 13-12580S)
(moderuje Karel Janko)
1100 h
Jan Kotusz, Marcin Popiołek, Grzegorz Zaleśny, Zuzanna Drulis-Kawa,
Agata Kęsik-Szeloch, Miloslav Petrtýl & Karel Janko “Pathogens,
morphological differences and habitat choice as driving forces in maintaining
the stable coexistence of sexual and clonal forms of Cobitis taenia complex in the
hybrid zone of the Odra River”
1230 – 1315 h
1315 – 1515 h
(aula 103)
1515h – 1530h
1530 – 1600h
(aula 103)
1600h
(učebňa 227)
1110 h
Anna Leska, Olga Jablonska, Dorota Juchno, Anna Przybyl, Dorota
Pikula, Anna Pecio, Beata Cejko, Radosław Kowalski & Alicja Boroń
“Seasonal changes in the androgen receptor mRNA expression and the content
of androgens in the spined loach Cobitis taenia (Teleostei, Cobitidae”
1120 h
Dorota Juchno, Anna Grabowska, Anna Leska, Olga Jablonska, Roman
Kujawa, Aneta Spóz, Anna Pecio, Beata Cejko, Radosław Kowalski &
Alicja Boroń “Two loaches, Cobitis taenia and C. elongatoides (Teleostei,
Cobitidae), and their diploid hybrids – cytogenetics and reproductive biology”
1130 h
Ján Ševc & Ján Koščo „Multivariate analysis of niche overlap of diploid,
triploid and tetraploid populations of the genus Cobitis“
1140 h
Karel Halačka, Lucia Falatová, Ľubomír Šmiga, Jakub Fedorčák, Ján
Ševc, Juraj Hajdú, Yuliya Kutsokon & Ján Koščo „Migrácie pĺžov rodu
Cobitis v modelovom toku riečky Okny“
1150 h
Peter Manko, Ľubomír Šmiga, Lenka Košuthová, Ján Ševc, Jakub
Fedorčák, Lucia Falatová, Karel Halačka & Ján Koščo „Rozdiely v potrave
pĺža (Cobitis) vo vzťahu k pohlaviu, veľkosti a ploídii“
1200 h
Ján Koščo, Karel Halačka, Jakub Fedorčák & Peter Manko „Prečo pĺže
investujú do čiernej škvrny?“
1210 h
Diskusia
Prestávka na obed
9. prednáškový blok: „Metodická všehochuť“
(predsedajúci Fedor Čiampor)
1315 h
Aleš Svoboda „A ten-year protection of the amphibian’s migration sites“
1330 h
Peter Kaňuch & Benjamín Jarčuška „Polyandry in the context of sexual and
natural selection“
1345 h
Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Fedor Čiampor Jr., Darina Šípošová &
Katarína Goffová „Populačná genetika hmyzu tatranských plies – štruktúra,
diverzita, bariéry a vôbec“
1400 h
Monika Balogová, Marcel Uhrin, Mária Figurová & Valent Ledecký
„Investigation of sexual dimorphism in digit ratios in the fire salamander
(Salamandra salamandra)“
1415 h
Marek Semelbauer „Jeden, tri alebo päť druhov? Geometrická morfometria
rodu Pseudolyciella (Diptera, Lauxaniidae)“
1430h
Vladimíra Dekanová & Marek Svitok „Ako presné sú odhady biomasy
vodného hmyzu na základe publikovaných dĺžkovo-hmotnostných vzťahov?“
1445h
Zuzana Matúšová, Milan Novikmec & Marek Svitok „Porovnanie
moderných a tradičných metód pre odhad druhovej diverzity vážok malých
vodných nádrží“
1500h
Kristína Laššová, Fedor Čiampor Jr. & Zuzana Čiamporová-Zaťovičová
„Mitogenomika ako nástroj poznávania fylogenézy chrobákov čeľade Elmidae“
Prestávka
Vyhodnotenie študentskej súťaže a odovzdanie cien (vedecký výbor
kongresu), záverečné zhodnotenie a ukončenie podujatia (Vladimír
Kubovčík, predseda Slovenskej zoologickej spoločnosti)
Zasadnutie výboru Slovenskej zoologickej spoločnosti; vyhodnotenie
kongresu „Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
Zmena programu vyhradená!
Download

Program kongresu „Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni