KATALÓG 2013/14
KVALITNÉ KOVANIA NA CELÝ ŽIVOT
Vážené dámy a páni,
Vážené dámy a pánové,
Spoločnosť TWIN pripravuje pre Vás už 21 rokov ucelenú ponuku kovania pre všetky interiéry od bytov, rodinných domov, až po namáhané interiéry v kancelárskych
a
priemyselných
všetko
doložením
certifikácií
potvrdzujúcich
vysokú
a odolnosť
výrobkov
s dlhouinteriéry
životnosťou.
Nové logo
Společnost
TWINprevádzkach.
připravuje proToVás
již 20slet
ucelenoupotrebných
nabídku kování
pro všechny
interiéry od
bytů, kvalitu
rodinných
domů, až
po namáhané
v kancelářských
spoločnosti
TWIN
prináša záruku
bezchybného
fungovania
značky
TWIN.kvalitu a odolnost výrobků s dlouhou životností. Nové logo společnosti
a průmyslových
provozech.
To všeas pečať
doložením
potřebných
certifikacíproduktov
potvrzujících
vysokou
Spoločnosť
TWIN
tak už
21 rokov
poskytuje kovania
s naozaj
spoľahlivým
fungovaním, o čom sa presvedčila rada spokojných zákazníkov na českom a slovenskom trhu.
TWIN přináší
záruku
a pečeť
bezvadného
fungování
produktů
značky TWIN.
Spoľahlivé
a partnerská
spolupráca
tvorí
zo spoločnosti
TWINfungováním,
seriózneho partnera
obchode s řada
kovaním.
Společnost služby
TWIN tak
již 20 let zajišťuje
kování
s opravdu
spolehlivým
o čemž sevpřesvědčila
spokojených zákazníků na českém a slovenském trhu.
Hlavným
Twin je spokojný
zákazník
a stále
úsilie, aby
dodávané
produkty
oslovili
a zároveň
uspokojili široké spektrum zákazníkov.Kovaním značky TWIN
Spolehlivécieľom
službyfirmy
a partnerská
spolupráce
tvoří ze
společnosti
TWIN
seriózního
partnera
v obchodě
s kováním.
si
ľudia a cílem
firmy fidotvárajú
interiéry.zákazník
Značka TWIN
kompletný
sortiment
okenného
kovania široké
a súvisiacich
produktov:
kovanie na sklo, dverné
Hlavním
rmy Twinsvoje
je spokojený
a stáléponúka
úsilí, aby
dodávané
produktydverného
oslovily aa zároveň
uspokojily
spektrum
zákazníků.
zatvárače,
závesyTWIN
a zadlabávacie
zámky,
mechanizmus
pre inovatívne
obojstranné
otváraniesortiment
dverí ERGON
a mnoho
ďalších doplnkov
dverám a oknám.
Kováním značky
si lidé a firmy
dotvářejí
své interiéry.
Značka TWIN
nabízí kompletní
dveřního
a okenního
kování a ku
souvisejících
produktů: kování
Výhodou
širokej
sortimentnej
je možnosť
zladiť kovanie pro
daného
interiéru
v každomotevírání
jeho detaile
počínajúc
vstupnými
dverami,kecez
dverea vnútorné,
na sklo, dveřní
zavírače,
závěsyponuky
a zadlabací
zámky, mechanismus
inovativní
oboustranné
dveří-ERGON
a řadu
dalších doplňků
dveřím
oknům.
okenné
ďalšie doplnky.
Výnimkou
nie jesladit
ani možnosť
zladiť detaily
kovania
s použitými
materiálmi
v interiéri
alebo
na dverách.
Sortiment
TWIN
Výhodoukľučky
širokéasortimentní
nabídky
je možnost
kování daného
interiéru
v každém
jeho detailu
– počínaje
vstupními
dveřmi,
přes dveře
vnitřní,kovania
okenní kličky
tak
poskytuje
zákazníkom
takmer
neobmedzené
kombinácií
jednotlivých
prvkov.
Vhodným
kovania
pôsobí
potom
interiér
ako zákazníkům
harmonický
a další
doplňky.
Výjimkou není
ani možnost
sladit možnosti
detaily kování
s použitými
materiály
v interiéru
nebo výberom
na dveřích.
Sortiment
kování
TWIN
tak skýtá
a originálny
celok. možnosti
V katalógu
nájdete produkty
označené
s heslom
„celýkování
dom jeden
design“.
téměř neomezené
kombinací
jednotlivých
prvků.ikonou
Vhodným
výběrem
působí
pak interiér jako harmonický a originální celek. V katalogu najdete
Súčasná
moderná ikonou
doba prináša
so „celý
seboudům
nielen
vývoj
v oblasti techniky, ale samozrejme tiež dochádza k posunu v oblasti dizajnu. Typickým príkladom módnych
výrobky označené
s heslem
jeden
design“.
trendov,
pevne
zakotvujú
súčasnom
bytovom
dizajne,
je používanie
sklenených
prvkov.kDo
bytových
interiérov
saTypickým
v súčasnosti
čoraz modních
viac presadzujú
Současnáktoré
moderní
doba
přináší svsebou
nejen vývoj
v oblasti
techniky,
ale samozřejmě
také dochází
posunu
v oblasti
designu.
příkladem
trendů,
celosklenené
dvere. v současném bytovém designu, je používání skleněných prvků. Do bytových interiérů se v současnosti stále více prosazují celoskleněné dveře.
které pevně zakotvují
Pre
zatváranie
a zamykanie
sklenených
sa používa
špeciálne
sklo,
ktoré v najrôznejších
modifikáciách
ponúka TWIN.
spoločnosť
Čisté
Pro otváranie,
otevírání, zavírání
a zamykání
skleněných
dveřídverí
se používá
speciální
kováníkovanie
na sklo,na
které
v nejrůznějších
modifikacích
nabízí společnost
Čisté TWIN.
a elegantní
a
elegantné
línie
kovania
sklo zaručuje
značky TWIN
zaručuje
pôsobivú
eleganciu
a utvára
nevšedný
a zaujímavý dizajn.
linie
kování na
sklo
značkynaTWIN
působivou
eleganci
a utváří
nevšední
a zajímavý
design.
Výberom
kovaniaz zwww.twin.cz
www.twin.czdostanete
dostanetedodorukou
rúk kovanie
kvalitejeho
jehoprovedení
prevedeniaa aposkytovanému
poskytovanémuservisu.
servisu.
Výběrem kování
kování za dostupnú
dostupnoucenu,
cenu,ktorá
kterázodpovedá
odpovídá kvalitě
Kovanie
TWINumožňuje
umožňujedotvářet
dotváraťdetailně
detailnenový
novýráz
rázVašeho
Vášho interiéru a Vy sa
stávate dalším
ďalším z řady
rady spokojných
Kování TWIN
se stáváte
spokojenýchzákazníkov
zákazníkůspoločnosti
společnosti TWIN,
TWIN, čo
cožjejeprvoradým
prvořadýmcieľom
cílem
spoločnosti
společnosti Twin s.r.o.
Ing. Richard
Ing. Richard Rusňák
HISTORIE FIRMY TWIN
OBSAH
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
1–5
1–7
kování jejeposkytována
Záruka
Na kovanie
poskytovanázáruka
zárukamin.
min.24
24měsíců.
mesiacov.
se vztahuje
na výrobní
vady výrobku,
materiálu,
Záruka
sa vzťahuje
na výrobné
chyby vady
výrobku,
chyby dle
obchodního
zákoníka
dané země.
materiálu,
podľa
obchodného
zákonníka danej zeme.
TWINposkytuje
poskytujemimo
mimoštandartnej
standardní 24 mesačnej
měsíční
Firma Twin
záruku,taktiež
také zvýšenou
roky, 15
5 let,
15 let.
záruky
záruku 3záruku
roky, 5 3rokov,
rokov.
DŮM – JEDEN DESIGN, NOVINKY, ERGON®
SYSTÉM ERGON® SYSTÉM
CELÝ DOM
XINNIX, COMPACK,
6–10
INOXCHROM (XR), MATNÝ CHRÓM
CHROM (CH-SAT), LESKLÝ CHRÓM
CHROM (CH),
8–12
QUATRO LINE – INOXCHRÓM
LEŠTĚNÁ NEREZ (LN), MATNÁ NEREZ (E)
LEŠTENÁ
11–12
13–14
KOVÁNÍ (E),
GOLFOVÉ KOVANIE
(E),INOXCHROM
INOXCHRÓM(XR)
(XR)
13–14
15–16
NIKL (NI-SAT)
MATNÝ NIKEL
(NI-SAT)
15–17
17–19
CHROM (CH-SAT)
MATNÝ CHRÓM
18
20
CHROM PERLA (CH-P)
(CH-P), CHROM PERLA BLACK (CH-P-ČERNÁ)
CHRÓM
18–19
20–21
CHROM (CH)
LESKLÝ CHRÓM
20
22
ZIRKONIUM (Z)
20–21
22–23
MOSAZ LAKOVANÁ
LESKLÁ MOSADZ
LAKOVANÁ(A)
(A)
22
24
MOSAZ LAKOVANÁ
MATNÁ MOSADZ
LAKOVANÁ(A-SAT),
(A-SAT),MATNÝ
MATNÝZIRKON
ZIRKON(Z-SAT)
(Z-SAT)
22–23
24–26
MOSAZ PATINA
MOSADZ
PATINALAKOVANÁ
LAKOVANÁ(ABR)
(ABR)
24
26
ČERNÁ PATINA
ANTIK (AN), ČIERNA
PATINA(CP)
(CP)
25
27
LEŠTĚNÁ NEREZ (LN)
LEŠTENÁ
26–33
28–35
MAGNETICKÉ PLOCHÉ ROZETY, PULL BLOC, MATNÁ NEREZ (E), PLOTOVÉ BRANKY
34
36
KOVÁNÍ (F1,
HLINÍKOVÉ KOVANIE
(F1,F4,
F4,F9)
F9)
35–39
37–42
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÉ
KOVANIE
40–48 KOVANIE
KOVÁNÍ SKLO,
MADLA,
DOPLŇKY,
OKENNÍ
KOVÁNÍ,
DVEŘNÍ
ZÁVĚSY,
43–52
SKLO,POSUVNÉ
POSUVNÉKOVÁNÍ,
KOVANIE,
MADLA,
DOPLNKY,
OKENNÉ
KOVANIE,
DVERNÉ
PANIKOVÉ
KOVÁNÍ KOVANIE
ZÁVESY,
PANIKOVÉ
PROVEDENÍ
PREVEDENIE
BB
klika-klika otvor
pro pre
obyčejný
klíč kľúč
BB
kľučka-kľučka
otvor
obyčajný
PZ
klika-klika otvor
na cylindrickou
vložku
PZ
kľučka-kľučka
otvor
pre cylindrickú
vložku
WC
klika-klika s WCs WC
sadou
WC
kľučka-kľučka
sadou
KPZL/R
klika-koule levá/pravá
KPZL/R
kľučka-guľa
ľavá/praváotvor
otvorna
precylindrickou
cylindrickú vložku
PZL/R
klika-klika levá/pravá
otvor
na cylindrickou
vložku
PZL/R
kľučka-kľučka
ľavá/pravá
otvor
na cylindrickú
vložku
RO
rastrovací oliva
RO
rastrovacia
oliva(3,
(3,44polohy)
polohy)
HO
půloliva
HOpololiva
FO
okenní oliva
FO
okenná
oliva
FT
okenní oliva
rozvorou
FT
okenná
olivass rozvorou
UGL
klika-klika bez bez
otvoru
UGL
kľučka-kľučka
otvoru
EN
N
D
ŮM
Ý DO
EL
I
G
Výkovek zz nerezové
nerezové
Výkovok
oceli.
JE
Ø7
TOP MATERIÁL
M
Ø8
FIX IN
Kování jejevybaveno
Kovanie
vybavené
fixačními
rozetou TWIN s fixačnými
nálitky pro pre
jehojeho
pevnou
náliatkami
a stabilní
montážmontáž
pevnú
a stabilnú
dlouhou
životností.
s dlhou
životnosťou.
CC
MONTÁŽ
DŮM
CELÝ DOM
JEDEN DESIGN
D ES
Zvolte si rovnaký
stejný design
Zvoľte
designVášho
dle vašeho
podľa
želania,
přání, můžete
môžte
vyberaťvybírat
produkty
produkty označené
označené
touto ikonou.
touto ikonou.
KOVÁNÍ ZE
SLITIN
BAREVNÝCH
KOVŮ
KOVANIE
ZO
ZLIATIN
FAREBNÝCH
KOVOU
A mosaz leštěná
A mosadz
leštená
AN antic
černá patina
CP čierna
patina
ABR mosadz
mosaz patinovaná
patinovaná
mosaz matná
A-SAT mosadz
matná
chrom lesklý
lesklý
CH chróm
3 roky záruka*
chrom lesklý – nerez
nerez
CH-E chróm
3 roky záruka*
chrom perla
perla
CH-P chróm
3 roky záruka*
chrom matný – nerez
nerez 3 roky záruka*
CH-SAT-E chróm
chrom matný
matný
CH-SAT chróm
3 roky záruka*
nikl perla
NI-P nikel
perla
3 roky záruka
nikl matný
NI-SAT nikel
matný
inoxchrom
let záruka**
XR inoxchróm
15 rokov
záruka**
Z zirkonium
15 rokov
let záruka**
Z zirkonium
záruka**
zirkonium
let záruka**
Z-SAT matné zirkonium
15 rokov
záruka**
KOVÁNÍ
NEREZOVÉ KOVANIE
E nerez matná 55let***
rokov***
leštěná –- nerez
LN leštená
nerez
KOVÁNÍ
HLINÍKOVÉ KOVANIE
F1 elox hliník –- stříbrný
strieborný
F1-P elox hliník –- perla
perla stříbrný
strieborná
F4 elox hliník –- bronzový
bronzový
F9 elox hliník –- barva
farba nerez
OSTATNÍ MATERIÁLY
OSTATNÉ
MATERIÁLY
barvapodľa
dle vzorníku
RAL
RAL farba
vzorníka
RAL
**zzvýšená
odolnost proti mechanickému poškodeniu
poškození povrchvé
výšená odolnosť
úpravy při běžném
povrchovej
úpravy provozu
** zzáruka
poškození povrchové
úpravy
připri
**
áruka na mechanické poškodenie
povrchovej
úpravy
běžném používání (prstýnky, klíče…)
bežnom
*** zzáruka
se vzťahuje
vztahuje na materiál (oceľ
(ocel-středně
legovaná ocel)
***
áruka sa
stredne legovaná)
proti
proti korozi
korózii
ZÁRUKY
3 roky
let
5 5rokov
let
1515rokov
let
1515rokov
jsou
platné
2012
a tímtosaserušia
ruší všetky
všechny
ceny předešlé.
Ceny
uvedeny
v Kč
vč. aDPH
bez DPH.
Uvedené
vč. DPH,
se rozumí
s DPH
20%.
Firma
TWIN
Ceny sú
platné
odod
29.24.
4. 4.
2013
a týmto
predošlé
ceny. Ceny
uvedené
€ vr.
DPH
bezaDPH.
Uvedené
ceny ceny
vr. DPH,
tým satím
rozumie
s DPH
20%.
Firma
TWIN
s.r.o.s.r.o.
si
si vyhrazujeprávo
právona
nazmeny.
změny.Pri
Přiodbere
odběrutovaru
zboží vv hodnotě
dle katalogových
cen
bude
k ceně
připočítáno
přepravné
a balné
vevo
výši
150 Kč
vyhradzuje
hodnote nižší
nižšejnež
ako2500
100Kč
€ podľa
katalógových
cien
bude
k cene
pripočítané
prepravné
a balné
výške
7 €++DPH.
DPH.Kolejnice
Koľajnica
delší než
účtovánopoštovné
poštovnéaabalné
balné15,17
400 Kč€ + DPH.
dlžšia
ako22bm
m –– účtované
CERTIFIKÁTY, INFORMÁCIE
CERTIFIKÁTY
INTERIÉROVÉ VRCHNÉ DVERNÉ KOVANIE
U vrchného dverného kovania uvedeného v katalógu bola prevedená
certifikácia.
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
Bezpečnostné kovania, u ktorých sú v katalógu uvedené tieto logá, sú
odskúšané a zaradené do uvedených bezpečnostných tried (tr. 2, tr. 3).
INTERIÉROVÉ VRCHNÉ DVERNÉ KOVANIE – NEREZ
Kovanie bolo odskúšané v Štátnej skúšobni v Jablonci nad Nisou a bolo
zaradené do certifikačnej triedy použitia 3. Kategória použitia tr. 3 (podľa
normy ČSN EN 1906 – vysoká frekvencia používania verejnosťou alebo
inými užívateľmi s malou motiváciou starostlivého používania). Naše
nerezové kovanie je vyrobené z austenitickej nerezovej oceľe triedy
AISI 304, ktorá sa hodí do menej zaťažených exteriérov a interiérov. Pre
použitie v agresívnom prostredí (slaná alebo chlórovaná voda, ťažkým
priemyslom znečistené oblasti), ako sú napríklad plavecké bazény
alebo chemické laboratóriá, je nutné zvoliť oceľový materiál triedy
AISI 316. Dodávame na dopyt. Kruhové rozety sú o priemere 52 mm.
Na vyžiadanie je možné dodať rozety o priemere 55 mm.
Ilustračné foto:
DAVID HTSI 4600 DEF
Ilustračné foto:
VISION
ROZETA EASY FIX
ROZETA FL
Tento moderný spôsob montáže kovania sa do sortimentu značky TWIN rozširuje pre
jednoduchú a rýchlu montáž bez rizika poškodenia povrchovej úpravy kovania. Montáž
sa v tomto prípade rozdeľuje na dve fázy. Prvá je montáž pevného konštrukčného dielu na
dverné krídlo. Vykonáva sa spôsobom Fix in (preskrutkovanie skrz dverné krídlo s pevnými
fixačnými náliatky). Druhá fáza je nakliknutí celého kovania na konštrukčné rozetu.
Výhody: pohodlná, rýchla a presná montáž kovania, nie sú vidieť žiadne konštrukčné diely
(čierny krúžok okolo kľučky), kovanie je po celú dobu montáže chránené pred možným
poškodením povrchovej úpravy.
Nevýhody: vyššia cena.
Konštrukcia montážne rozety (plast) s plechovým krytom, ktorý sa prezlieka cez kľučku.
Kľučka a montážne rozeta je spojená vratným mechanizmom. Montáž kovania sa vykonáva
spôsobom Fix in (preskrutkovanie skrz dverné krídlo s pevnými fixačnými náliatky).
Výhody: tradičné stabilná konštrukcia kovania, nižšia cena.
Nevýhody: viditeľný čierny krúžok okolo kľučky, montáž jednej skrutky za kľukou, možnosť
poškodenia povrchovej úpravy kľučky pri prezliekaní krytu rozety.
STAROSTLIVOSŤ O KOVANIE
Kovania v prevedení A, A-SAT, ABR, AN, CP, NI-SAT sú opatrené ochranným bezfarebným lakom. Čistenie sa v tomto prípade môže prevádzať iba mäkkou handričkou. Poškodenie
ochranného laku tvrdými predmetmi (napr. kľúče, prstene apod.), drôtenkou alebo abrazívnymi čistiacimi prostriedkami spôsobuje narušenie ochrannej vrstvy laku a následnu oxidáciu
kovania. Tieto zmeny povrchovej úpravy už nie je možné odstrániť čistiacimi prostriedkami. Lakované povrchy nie sú vhodné do komerčných priestorov . Pri pravidelnej údržbe je možné
odstrániť nečistoty z chrómového, nerezového kovania mäkkou handričkou a vodou.
ÁNO
Používať do správneho zaťaženia
Čistiť iba mäkkou handričkou a vodou
Používať zarážky
(zabrániť nárazu do okolitých predmetov)
Používať správnym spôsobom
Správne namontovať
Trieda zaťaženia podľa normy EN 1906 tr. 3
NIE
Chrániť pred vonkajšími vplyvmi
Nepoužívať hrubú silu
Zabrániť ovládanie iným spôsobom
Nepoužívať chemické prostriedky Trieda zaťaženia podľa normy EN 1906 tr. 4
redaj
20,64 €
GALA P 416 / NI-SAT
skôr 39,96 €
(bez DPH)
dop
redaj
dop
dop
DOPREDAJ KOVANIA
13,52 €
FIX P 703 / CH
skôr 26,76 €
(bez DPH)
70,24 €
PINAX M 01 HR / NI-P
Ponuka je časovo obmedzená a platí do vypredania zásob. Zľavy 50%, 70%.
Viac na www.twinkovania.sk
redaj
skôr 84,26 €
(bez DPH)
1
N
EN
I
G
JE
D
Ý DO
EL
M
C
CELÝ DOM JEDEN DESIGN
D ES
Brian Sironi
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
NOVINKA
Dizajnér Brian Sironi navrhol dômyselné dverné kovania
ARIA, EIDOS, INNER, TUKE, CHAMELEON, PINAX, KALE,
EASY, LEAF, BLADE.
Brian Sironi sa narodil v Seregno v Taliansku v roku 1977. Vyštudoval Politecnico v Miláne,
odbor priemyselný dizajn a potom začal spolupracovať s architektmi, dizajnérmi. Študoval v samom srdci Brianza, ktoré je jeho akademickým zázemím. Vystupoval v „Cosmopolitan“ ako taliansky dizajnér. V roku 2007, Brian pokračoval v tvorbe v Spojených štátoch
a po návrate do Talianska, založil svoju vlastnú firmu „Studio Brian Sironi“ špecializujúcu
sa na produktový dizajn, interiérový dizajn a architektúru. Vo svojej práci sa zameriava na
prepojenie objektu a užívateľa, tvaru a funkcie. V roku 2009 získal zvláštnu cenu poroty
na „Návrh Wonder“ a za súťaž „Young & Design“ v roku 2010 získal radu ďalších ocenení:
prestížne ocenenie IF Product Design Award Gold, Čestné uznanie za ID výročný dizajn
časopisu, výber v návrhu ADI Index 2010 Ročenka, ktorá predstavuje predvýber Golden
Compass Award.
4
NOVINKA
skryté
zárubnE
xinnix
PRECÍZNE A NADČASOVÉ VYHOTOVENIE
ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA S DLHROČNOU ŽIVOTNOSŤOU
VHODNÉ PRE DVERE OTVÁRANÉ VON AJ DOVNÚTRA STENY
POUŽITIE PRE STENY ĽUBOVOĽNEJ HRÚBKY A TYPU:
SADROKARTÓNOVÉ AJ MUROVANÉ
K DISPOZÍCII PRE VŠETKY ŠTANDARDNÉ ROZMERY DVERÍ
www.skrytezarubne.sk
o
50% viac miesta
s dverovým systémom
www.dverecompack.sk
•
•
•
Ušetrí plochU nUtnú pre otvorenie dverí a maximalizUje vyUžiteľný priestor okolo dverí
špičková technológia s dlhoročnoU životnosťoU,
talianský dizajn - massimo Bonetti
dodá vašim dverám ľahký, tichý a plynUlý pohyB
MODERNÉ RIEŠENIE PRE VAŠE BÝVANIE
ERGON SYSTÉM
Úsporné riešenie otvárania dverí v malých priestoroch
klasické dverné krídlo
úspora 40 % miesta v zádverí
Riešenie pre panelové byty
Riešenie pre malometrážne byty
dvere ERGON
Riešenie pre podkrovie
Riešenie pre komplikovane prístupné priestory
Riešenie pre architektov: inovatívny spôsob otvárania dverí
www.dvereergon.sk
Špeciálne riešenia pre malé a tesné interiéry ponúka jedinečný inovatívny spôsob obojstranného otvárania dverí – systém ERGON.
Na schémach je zakreslený:
1) štandardne navrhnutý pôdorys
interiéru vrátane zariaďovacích
predmetov a otočných dverí
2) pôdorys sa znázornením ako pri
použití „otočne-posuvného „krídla so
systémom ERGON®, na rovnakej ploche
môžete dosiahnuť značne lepšieho
využitia priestoru. Použitím systému
ERGON® dochádza k eliminácii tak
častého problému v interiéroch, akým
je vzájomné „stretávaní sa“ dverí
susediacich (narážanie).
Je to spôsob otvárania dverí, kde dochádza ku kombinácii „otočného a posuvného „pohybu
dverného krídla v jednom jedinom mechanizme. Systém ERGON extrémne minimalizuje nároky na pôdorysný priestor otvoreného dverného krídla oproti klasickému, a to až o 40 %.
Používa sa v miestach, kde dochádza k stretu dvoch až troch dverí, a tak zlepšuje dostupnosť
a obývateľnosť malých miestností. Súčasný posuvný a otočný pohyb krídla počas otvárania
a zatvárania dverného krídla zväčšuje významne úžitkový priestor aj komfort interiéru a robí
prístupné aj priestory s minimálnymi rozmermi. Takto otvárané dvere fungujú rovnako ľahko
ako bežné dvere.
Po stránke estetickej sú dvere vybavené systémom ERGON vzhľadovo veľmi prívetivé a sympatické. Mechanizmus „otočne-posuvný“ umožňuje otváranie dverí v oboch smeroch (dovnútra aj von) a je koncipovaný pre širokú škálu rozmerových a estetických variant. Nevyžaduje
žiadnu zvláštnu údržbu a nie je hlučný pri otváraní a zatváraní.
Možnosť otvárať dvere vybavené systémom ERGON v oboch smeroch umožňuje vchádzať
do miestnosti a vychádzať z nej a pritom otvárať krídlo tlačením smerom od seba a zatvárať ho s extrémnou ľahkosťou. Systém otvárania dverí v oboch smeroch vnáša nový rozmer
do dverných systémov a z tohto dôvodu je výhodný aj pre používanie osobami so zníženou
pohyblivosťou.
Práve zo všetkých uvedených dôvodov je dobre využívaný v najrôznejších interiéroch. Spĺňa
naše požiadavky na dizajn a zároveň nemá žiadny špeciálny požiadavok na rozmery dverí či
stavebné úpravy. Pre osadenie dverí systémom ERGON postačuje iba úprava bežnej zárubne
a použitie bezfalcového krídla. S úspechom sa dvere s týmto systémom používajú ako v bytoch, tak aj vo verejných objektoch (hotely, nemocnice, verejné budovy, atd.). Štandardne sú
dvere jednokrídlové (až do šírky 150 cm), ale možno ich dodať aj ako dvojkrídlové. Štandardná
výška je 200 cm. Do váhy 80 kg je zaručený absolútne tichý chod pri otváraní i zatváraní dverí.
Cena dverí vybavených systémom ERGON je viac než výhodná, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, ako sa s ich používaním v interiéri zväčší úžitkový priestor.
Spôsob otvárania dverí, s kombináciou „otočného a posuvného mechanizmu“ umožňuje
extrémne minimalizovať nároky na pôdorysný priestor otvoreného dverného krídla oproti
klasickému krídlu otočnému (požiadavky na priestor cca o 40 % nižší).
Dvere so systémom ERGON® môžu byť použité vo všetkých interiéroch.
Dvere so systémom ERGON® môžu byť pre svoju všestrannosť použité v akomkoľvek interiéri.
Žiadny osobitnú požiadavku na rozmery alebo stavbu nebránia použitiu dverí osadených
systémom ERGON®. Postačí iba úprava bežnej zárubne a použitie bezfalcového krídla.
Garancia spoľahlivosti a praktickosť využitia je podložená množstvom mnohých tisíc už inštalovaných výrobkov. Jednotlivé
diely použité pri modele T.E. sa už osvedčili pri modele ERGON WOOD. Model bol certifikovaný v skúšobni CATAS podľa
normy EN 1191/00, potom prešiel taktiež tvrdým testom na stabilitu systému pri dynamickom zaťažení otváraním
a zatváraním (100 000 cyklov).
Štandardne ponúkame dve farebné prevedenia modelu T.E., a to v čiernej a striebornej farbe. Aby sme optimalizovali obojstranné
presahy dverného krídla v otvorenej polohe, ponúkame tri varianty prevedení v závislosti na šírke priechodného otvoru:
Špeciálne prevedenie systému ERGON predstavuje variantu model T.E., ktorý rozširuje možnosti použitia na všetky typy bežných interiérových dverí, vrátane masívnych. Príkladom
môžu byť celopresklené dvere, dvere so zrkadlom, kazetové masívne dvere atd.
U varianty T.E. odpadá nutnosť zabudovania otočnej tyče do dverného krídla. Otočná tyč je
zabudovaná do zárubne, tzn. skryte na jej stranu priliehajúcu k osteni.
Použitie systému ERGON nám zaistí pohodu a komfort v malých miestnostiach, ktoré sa rázom zväčšia a zaistia tak príjemný pobyt.
small
DA veľkosť kovania systému
Veľkosť stavebného otvoru
650 mm
700 mm
base
750 mm
800 mm
850 mm
900 mm
large
950 mm
1000 mm
1050 mm
1100 mm
– „SMALL“ model určený pre LP (šírka prechodného otvoru) 450 až 740 mm
– „BASE“ model určený pre LP (šírka prechodného otvoru) 740 až 940 mm
– „LARGE“ model určený pre LP (šírka prechodného otvoru) 990 až 1290 mm
QUATRO LINE
XR
inoxchróm
INNER P 660 FREE HR / XR
wenge
dub
zebrano
orech
mahagón
výplň orech
čierna
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
biela
C
M
Ý DO
EL
D
EN
I
G
JE
bez výplne
N
Ø8
D ES
BB/PZ
WC
BB/PZ
WC
XR + výplň
XR + výplň
XR bez výplne
XR bez výplne
Rozeta EASY FIX
EIDOS Q 03 HR / XR
bez DPH
s DPH
TUKE Q 02 HR / XR
Brian Sironi
Brian Sironi
C
C
G
84,86 €
102,34 €
104,83 €
bez DPH
s DPH
INNER P 660 HR / XR-E
BB/PZ
WC
KPZL/R
XR
XR
XR
Rozeta EASY FIX
N
EN
D
I
G
N
D
I
70,72 €
85,28 €
87,36 €
M
D ES
JE
Rozeta plastová
EN
Ý DO
EL
Ø8
JE
JE
D
XR
XR
XR
Ý DO
EL
Ø8
Ø7
BB/PZ
WC
KPZL/R
INDUSTRIAL DESIGNER
M
Ý DO
EL
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
D ES
77,88 €
87,96 €
87,96 €
93,46 €
105,55 €
105,55 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
XR
XR
XR
Rozeta EASY FIX
N
NOVINKA
92,30 €
100,27 €
87,50 €
95,47 €
EN
I
G
CUBE H 1687 HR / XR
76,92 €
83,56 €
72,92 €
79,56 €
D ES
77,88 €
87,96 €
87,96 €
93,46 €
105,55 €
105,55 €
bez DPH
s DPH
CHAMELEON Q 20 FREE HR / XR
wenge
dub
zebrano
bez výplne
Brian Sironi
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
Ý DO
EL
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
BB/PZ
WC
XR-E
XR-E
Rozeta EASY FIX
8
EN
I
G
JE
D
N
Ø8
D ES
79,56 €
92,80 €
95,47 €
111,36 €
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
BB/PZ
WC
KPZL/R
BB/PZ
WC
KPZL/R
XR + výplň
XR + výplň
XR + výplň
XR bez výplne
XR bez výplne
XR bez výplne
Rozeta EASY FIX
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
výplň biela
N
mahagón
EN
I
G
JE
D
M
C
Ø8
Ý DO
EL
orech
D ES
122,24 €
136,08 €
136,08 €
118,24 €
132,08 €
132,08 €
146,69 €
163,30 €
163,30 €
141,89 €
158,50 €
158,50 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
čierna
biela
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
QUATRO LINE
CH-SAT
matný chróm
INNER P 660 FREE HR / CH-SAT
wenge
dub
zebrano
orech
mahagón
výplň biela
čierna
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
Ý DO
EL
M
C
biela
D
EN
I
G
JE
bez výplne
N
Ø8
D ES
BB/PZ
WC
BB/PZ
WC
CH-SAT + výplň
CH-SAT + výplň
CH-SAT bez výplne
CH-SAT bez výplne
Rozeta EASY FIX
TUKE Q 02 HR / CH-SAT
Brian Sironi
C
76,75 €
93,46 €
93,46 €
bez DPH
s DPH
BLADE P 1500 HR / CH-SAT
Brian Sironi
Rozeta EASY FIX
C
s DPH
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
N
G
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
Ý DO
EL
N
EN
D ES
79,96 €
95,96 €
95,96 €
95,95 €
115,15 €
115,15 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
D
I
G
N
G
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
NOVINKA
Ý DO
EL
M
94,85 €
110,64 €
110,64 €
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
D
I
79,04 €
92,20 €
92,20 €
s DPH
JE
D ES
bez DPH
Ø8
JE
JE
EN
I
79,54 €
79,54 €
95,47 €
LEAF P 1520 HR / CH-SAT
Ø8
D
D ES
66,28 €
66,28 €
79,56 €
M
Ý DO
EL
M
C
CH-SAT-E CH-SAT-LN
CH-SAT-E CH-SAT-LN
CH-SAT-E CH-SAT-LN
INDUSTRIAL DESIGNER
Ø8
Rozeta EASY FIX
NOVINKA
BB
PZ
WC
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
N
63,96 €
77,88 €
77,88 €
EN
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
N
Rozeta EASY FIX
D ES
C
s DPH
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
D
I
G
N
G
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
EN
I
G
C
76,75 €
93,46 €
93,46 €
Ý DO
EL
M
63,96 €
77,88 €
77,88 €
JE
D
I
PINAX M01 HR / CH-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ý DO
EL
Ø8
JE
Rozeta EASY FIX
INDUSTRIAL DESIGNER
M
M
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Brian Sironi
Ø8
JE
BB/PZ
WC
KPZL/R
INNER P 660 HR / CH-SAT-E
Ý DO
EL
D ES
s DPH
INDUSTRIAL DESIGNER
Ø8
EN
bez DPH
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
D
76,37 €
92,30 €
71,57 €
87,50 €
C
EIDOS Q 03 HR / CH-SAT
63,64 €
76,92 €
59,64 €
72,92 €
D ES
79,96 €
97,16 €
97,16 €
95,95 €
116,59 €
116,59 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
9
QUATRO LINE
CHAMELEON Q 20 FREE HR / CH-SAT
wenge
dub
zebrano
orech
mahagón
výplň mahagón
čierna
Brian Sironi
biela
Ý DO
EL
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
D
EN
I
G
JE
bez výplne
N
Ø8
D ES
BB/PZ
WC
KPZL/R
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT + výplň
CH-SAT + výplň
CH-SAT + výplň
CH-SAT bez výplne
CH-SAT bez výplne
CH-SAT bez výplne
Rozeta EASY FIX
KALE HR / CH-SAT
C
Rozeta EASY FIX
CH
SWEEP P 721 HR / CH-SAT
D ES
81,96 €
98,16 €
98,16 €
98,35 €
117,79 €
117,79 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
N
N
D
I
G
N
G
s DPH
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
EN
EN
I
G
C
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
M
98,16 €
117,84 €
117,84 €
JE
D
I
81,80 €
98,20 €
98,20 €
Ý DO
EL
Ø8
JE
Rozeta EASY FIX
Ý DO
EL
M
Ý DO
EL
M
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
INDUSTRIAL DESIGNER
Ø8
JE
BB/PZ
WC
KPZL/R
Adrian Wright
INDUSTRIAL DESIGNER
Ø8
D ES
s DPH
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
EN
bez DPH
FLOW P 700 HR / CH-SAT
Brian Sironi
D
134,26 €
148,56 €
148,56 €
129,46 €
143,76 €
143,76 €
C
ARIA P 710 HR / CH-SAT
111,88 €
123,80 €
123,80 €
107,88 €
119,80 €
119,80 €
D ES
104,72 €
121,08 €
121,08 €
125,66 €
145,30 €
145,30 €
bez DPH
s DPH
chróm lesklý
BLADE P 1500 HR / CH
NOVINKA
LEAF P 1520 HR / CH
Brian Sironi
NOVINKA
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
Rozeta EASY FIX
10
C
C
128,59 €
147,50 €
147,50 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH
CH
CH
Rozeta EASY FIX
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
D ES
79,96 €
95,96 €
95,96 €
95,95 €
115,15 €
115,15 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH
CH
CH
Rozeta EASY FIX
N
D
I
EN
I
G
N
EN
G
N
107,16 €
122,92 €
122,92 €
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
D
I
G
D ES
JE
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
EN
Ý DO
EL
Ø8
JE
JE
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ý DO
EL
Ø8
M
Ø8
M
Ý DO
EL
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
D ES
79,96 €
97,16 €
97,16 €
95,95 €
116,59 €
116,59 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
QUATRO LINE
FLOW P 700 HR / CH
Adrian Wright
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
C
D ES
81,80 €
98,20 €
98,20 €
98,16 €
117,84 €
117,84 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH
CH
CH
Rozeta EASY FIX
D ES
D
I
104,72 €
121,08 €
121,08 €
125,66 €
145,30 €
145,30 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH
CH
CH
Rozeta EASY FIX
N
N
EN
G
N
D
I
G
EN
JE
LN
JE
JE
Rozeta EASY FIX
Ø8
EN
I
G
Ø8
D
Ý DO
EL
M
Ø8
CH
CH
CH
Ý DO
EL
M
Ý DO
EL
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
BB/PZ
WC
KPZL/R
SWEEP P 721 HR / CH
C
ARIA P 710 HR / CH
D ES
107,16 €
122,92 €
122,92 €
128,59 €
147,50 €
147,50 €
bez DPH
s DPH
leštená nerez
STREET P 280 HR / LN
ROYAL H 1864S HR / LN
NOVINKA
VICTORY H 1864S HR / LN
NOVINKA
Adrian Wright
Rozeta plastová
C
C
65,48 €
81,80 €
81,80 €
78,58 €
98,16 €
98,16 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
LN
LN
LN
Rozeta plastová
D ES
71,60 €
83,60 €
83,60 €
85,92 €
100,32 €
100,32 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
LN
LN
LN
Rozeta plastová
N
D
I
EN
I
G
N
EN
G
N
D
I
G
D ES
JE
LN
LN
LN
EN
Ý DO
EL
Ø7
JE
JE
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ý DO
EL
Ø7
M
Ø8
M
Ý DO
EL
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
D ES
71,60 €
83,60 €
83,60 €
85,92 €
100,32 €
100,32 €
bez DPH
s DPH
kvalitné kovania
na celý život!
Ilustračné foto BLADE P 1500 HR / CH str. 10.
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
11
QUATRO LINE
nerez
E
E
E
60,52 €
68,40 €
70,92 €
72,62 €
82,08 €
85,10 €
Rozeta EASY FIX
bez DPH
s DPH
STREET P 280 HR / E
D ES
E
E
E
63,96 €
79,60 €
79,60 €
76,75 €
95,52 €
95,52 €
Rozeta plastová
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
D
I
TESSERA H 1681S HR / E
N
N
EN
G
N
D
I
G
D ES
JE
JE
JE
EN
Ý DO
EL
Ø7
EN
I
G
Ø7
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ý DO
EL
NOVINKA
M
Ø7
ROYAL H 1864S HR / E
M
M
Ý DO
EL
NOVINKA
C
VICTORY H 1864S HR / E
C
LOOK H 1683 HR / E
C
E
D ES
E
E
E
63,96 €
79,60 €
79,60 €
76,75 €
95,52 €
95,52 €
Rozeta plastová
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
MODE H 1610S HR / E
Adrian Wright
E
E
E
65,48 €
81,80 €
81,80 €
78,58 €
98,16 €
98,16 €
Rozeta plastová
bez DPH
s DPH
76,88 €
86,20 €
89,16 €
92,26 €
103,44 €
106,99 €
Rozeta EASY FIX
bez DPH
s DPH
N
EN
I
G
N
D
I
G
D ES
E
E
E
BB/PZ
WC
KPZL/R
D ES
E
E
E
78,16 €
87,60 €
88,56 €
93,79 €
105,12 €
106,27 €
Rozeta EASY FIX
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
C
Ý DO
EL
M
M
Ý DO
EL
N
D
I
G
EN
D ES
E
E
E
83,52 €
92,96 €
93,92 €
100,22 €
111,55 €
112,70 €
Rozeta EASY FIX
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
JE
JE
D
N
Ø7
EN
I
G
Ø7
12
EN
PIANO WOOD H 1690S HR / E
C
SLOT H 1672S HR / E
BB/PZ
WC
KPZL/R
C
C
N
D
I
G
D ES
JE
EN
Ý DO
EL
Ø7
JE
JE
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ý DO
EL
Ø7
M
Ø8
M
Ý DO
EL
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
D ES
E
E
E
91,40 €
100,84 €
101,80 €
109,68 €
121,01 €
122,16 €
Rozeta EASY FIX
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
precízne
v detaile!
Ilustračné foto SLOT H 1672S HR / E str. 12.
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
GOLFOVÉ KOVANIE E matná nerez
materiál: nerez
povrchová úprava: matná nerez
NA
DOPYT
golfové kovanie
IRON / E
LOB WEDGE / E
Ø7
BB/PZ
WC
Ø7
E
E
153,96 €
192,32 €
184,75 €
230,78 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
E
E
161,92 €
200,28 €
194,30 €
240,34 €
bez DPH
s DPH
XR inoxchróm
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: inoxchróm
EASY P 201 / XR
FOXI P 7031 / XR
BRAVO P 941 / XR
Brian Sironi
BB/PZ
WC
KPZL/R
Rozeta FL
XR
XR
XR
28,75 €
45,84 €
45,84 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
Rozeta FL
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
XR
XR
XR
EN
D ES
I
Ø8
23,96 €
38,36 €
38,36 €
28,75 €
46,03 €
46,03 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
N
C
D
I
G
D ES
Ø8
23,96 €
38,20 €
38,20 €
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
EN
G
G
Ø8
N
C
N
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
JE
EN
Ý DO
EL
M
JE
JE
D
Ý DO
EL
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
BB/PZ
WC
KPZL/R
Rozeta FL
XR
XR
XR
39,16 €
62,36 €
62,36 €
46,99 €
74,83 €
74,83 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
13
XR inoxchróm
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: inoxchróm
51,60 €
77,36 €
77,36 €
61,92 €
92,83 €
92,83 €
bez DPH
s DPH
XR
XR
XR
Rozeta EASY FIX
54,00 €
70,00 €
70,00 €
64,80 €
84,00 €
84,00 €
bez DPH
s DPH
N
C
72,53 €
104,78 €
104,78 €
bez DPH
s DPH
Ý DO
EL
EN
D ES
I
kvalitné kovania
na celý život!
s DPH
XR
XR
XR
Rozeta EASY FIX
94,28 €
121,88 €
121,88 €
113,14 €
146,26 €
146,26 €
bez DPH
s DPH
OPERA P 307 / XR
N
G
27,16 €
39,96 €
39,96 €
32,59 €
47,95 €
47,95 €
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
D
I
BB/PZ
WC
KPZL/R
XR 72/90
XR 72/78/90
XR 72/90
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
EN
D ES
D
I
55,20 €
77,60 €
77,60 €
66,24 €
93,12 €
93,12 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
BB/PZ
WC
KPZL/R
XR 72/90
XR 72/78/90
XR 72/90
Ý DO
EL
M
D ES
JE
JE
EN
Ý DO
EL
M
Ý DO
EL
M
C
SKONTO P 940 / XR
Ilustračné foto OPERA P 3071 / CH-SAT str. 17.
N
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
I
G
95,76 €
133,30 €
133,30 €
JE
14
60,44 €
87,32 €
87,32 €
C
79,80 €
111,08 €
111,08 €
D
XR 72/90
XR 72/78/90
XR 72/90
Rozeta EASY FIX
Ø8
FIX P 703 / XR
BB/PZ
WC
KPZL/R
XR
XR
XR
N
D
I
G
D ES
C
Rozeta EASY FIX
BB/PZ
WC
KPZL/R
G
N
JE
EN
Ø8
XR
XR
XR
I
M
Ý DO
EL
M
JE
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
D ES
OPERA P 3071 HR / XR
C
OPERA P 3071 / XR
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
Ø8
N
Rozeta EASY FIX
D
I
G
XR
XR
XR
D ES
Ø8
C
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
G
Ø8
N
C
N
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
JE
JE
EN
Ý DO
EL
M
Ý DO
EL
M
JE
D
LAGUNA P 301 / XR
G
KLESO P 271 / XR
C
NICOL P 401 / XR
D ES
101,80 €
121,40 €
121,40 €
122,16 €
145,68 €
145,68 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
NI-SAT matný nikel
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: matný nikel
22,03 €
28,75 €
33,52 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
Rozeta FL
bez DPH
s DPH
D
G
s DPH
N
C
s DPH
N
C
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
Rozeta EASY FIX
Ý DO
EL
M
bez DPH
EN
D ES
I
Ø8
30,20 €
42,08 €
48,56 €
36,24 €
50,50 €
58,27 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
Rozeta FL
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
31,96 €
49,96 €
49,96 €
38,35 €
59,95 €
59,95 €
bez DPH
s DPH
Ý DO
EL
JE
N
M
C
KLESO P 271 / NI-SAT
EN
D ES
I
kvalitné kovania
na celý život!
Ø8
34,96 €
50,76 €
50,76 €
41,95 €
60,91 €
60,91 €
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
28,56 €
43,97 €
43,97 €
Ø7
28,75 €
38,35 €
38,35 €
ZÁSOB
23,80 €
36,64 €
36,64 €
I
23,96 €
31,96 €
31,96 €
DO
VYPREDANIA
JE
D ES
Ø8
Rozeta plastová
Rozeta FL
I
BRAVO P 941 / NI-SAT
D
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
M
JE
EN
BELLA GH 003 / NI-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ý DO
EL
Ø7
Rozeta FL
24,53 €
31,34 €
34,99 €
CANON H 1126S / NI-SAT
D
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
20,44 €
26,12 €
29,16 €
D ES
N
18,36 €
23,96 €
27,96 €
MORON BA 1182 / NI-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ø8
Ø7
EN
G
Rozeta FL
D
I
C
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
D ES
G
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
G
Ø7
N
C
N
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
JE
JE
EN
Ý DO
EL
M
M
JE
D
Ý DO
EL
FOXI P 7031 / NI-SAT
G
MAREA BA Z2062 / NI-SAT
C
JULIUS BA Z1422 / NI-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
Rozeta EASY FIX
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
46,00 €
62,00 €
62,00 €
55,20 €
74,40 €
74,40 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
Ilustračné foto ALFA HR P 221 / E str. 34.
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
15
NI-SAT matný nikel
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: matný nikel
74,40 €
93,60 €
93,60 €
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
N
D ES
bez DPH
s DPH
36,91 €
43,15 €
44,16 €
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
BB/PZ
WC
KPZL/R
NI-SAT 72/90
NI-SAT 72/78/90
NI-SAT 72/90
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
N
D ES
I
27,96 €
35,96 €
43,96 €
33,55 €
43,15 €
52,75 €
bez DPH
s DPH
Ý DO
EL
N
C
N
G
30,76 €
35,96 €
36,80 €
EN
HALLEY PI 2250 / NI-SAT
D
I
Ý DO
EL
EN
D ES
D
I
34,80 €
47,40 €
47,40 €
41,76 €
56,88 €
56,88 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
BB/PZ
WC
KPZL/R
NI-SAT 72/90
NI-SAT 72/78/90
NI-SAT 72/90
Ý DO
EL
M
D ES
NI-SAT 72/90
NI-SAT 72/78/90
NI-SAT 72/90
JE
EN
BB/PZ
WC
KPZL/R
M
Ý DO
EL
D
I
26,83 €
33,55 €
38,35 €
JE
16
NI-SAT 72/90
NI-SAT 72/78/90
NI-SAT 72/90
EN
22,36 €
27,96 €
31,96 €
M
JE
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
NI-SAT 72/90
NI-SAT 72/78/90
NI-SAT 72/90
s DPH
Ý DO
EL
SKONTO P 940 / NI-SAT
C
MORON BA 1180 / NI-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
bez DPH
M
20,30 €
25,44 €
80,93 €
95,95 €
95,95 €
JE
16,92 €
21,20 €
Rozeta EASY FIX
67,44 €
79,96 €
79,96 €
M
JE
D
NI-SAT 72
NI-SAT 72
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
ELEGANT BA 1220 / NI-SAT
C
OTZI BA Z1420 / NI-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
N
Rozeta EASY FIX
62,00 €
78,00 €
78,00 €
G
s DPH
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
N
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
I
EN
I
G
73,87 €
92,83 €
92,83 €
D ES
Ø8
C
61,56 €
77,36 €
77,36 €
OTZI PLUS VL77342 / NI-SAT
BB/PZ
WC
C
Ø8
EN
C
Rozeta EASY FIX
D
I
G
NI-SAT
NI-SAT
NI-SAT
D ES
G
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
G
Ø8
N
C
N
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
JE
JE
EN
Ý DO
EL
M
M
JE
D
Ý DO
EL
TWIN P 431 HR / NI-SAT
G
KLESO P 271 HR / NI-SAT
C
TWIN P 431 / NI-SAT
D ES
70,40 €
79,60 €
79,60 €
84,48 €
95,52 €
95,52 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
CH-SAT matný chróm
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: matný chróm
s DPH
Rozeta FL
20,44 €
26,12 €
29,16 €
24,53 €
31,34 €
34,99 €
bez DPH
s DPH
N
D
G
I
Ø8
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
39,84 €
60,00 €
60,00 €
bez DPH
s DPH
OPERA P 3071 / CH-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
N
C
bez DPH
s DPH
Ý DO
EL
EN
D ES
D
I
Ý DO
EL
EN
D ES
I
Ø8
Ø8
33,20 €
50,00 €
50,00 €
28,75 €
38,35 €
44,16 €
M
D ES
Rozeta FL
23,96 €
31,96 €
36,80 €
JE
JE
EN
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
M
M
JE
D
Ý DO
EL
BB/PZ
WC
KPZL/R
LAGUNA P 301 / CH-SAT
KLESO P 271 / CH-SAT
C
NICOL P 401 / CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
I
N
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
D ES
G
22,03 €
28,75 €
33,55 €
C
18,36 €
23,96 €
27,96 €
EN
Ø7
N
Rozeta FL
D
I
G
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
D ES
Ø7
C
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
G
Ø7
N
C
N
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
JE
JE
EN
Ý DO
EL
M
M
JE
D
Ý DO
EL
MORON BA 1182 / CH-SAT
G
MAREA BA Z2062 / CH-SAT
C
JULIUS BA Z1422 / CH-SAT
46,00 €
62,00 €
62,00 €
55,20 €
74,40 €
74,40 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
47,92 €
63,04 €
63,04 €
57,50 €
75,65 €
75,65 €
bez DPH
s DPH
ARIA P 710 / CH-SAT
Brian Sironi
Ø8
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
D ES
I
Ø8
53,52 €
69,04 €
69,04 €
64,22 €
82,85 €
82,85 €
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
EN
G
D ES
N
C
N
D
I
G
EN
Ý DO
EL
M
JE
JE
D
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
Ý DO
EL
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
65,48 €
81,80 €
81,80 €
78,58 €
98,16 €
98,16 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
kvalitné kovania
na celý život!
Ilustračné foto ARIA P 710 HR / CH str. 11.
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
17
CH-SAT matný chróm
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: matný chróm
LEAF P 1520 / CH-SAT
KLESO P 271 HR / CH-SAT
OPERA P 3071 HR / CH-SAT
Brian Sironi
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
Ø8
67,96 €
85,16 €
85,16 €
81,55 €
102,19 €
102,19 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
62,00 €
78,00 €
78,00 €
74,40 €
93,60 €
93,60 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
Rozeta EASY FIX
D ES
I
D
89,76 €
113,76 €
113,76 €
bez DPH
s DPH
Ý DO
EL
N
C
JE
KOVANIE PRE SKLENENÉ
DVERE
74,80 €
94,80 €
94,80 €
M
príklad modelovej rady EIDOS v povrchu INOXCHRÓM
INTERIÉROVÉ KOVANIE
EN
Ø8
ROVNAKÝ DESIGN PRE VAŠE BÝVANIE
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
N
C
D
I
G
D ES
EN
I
G
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
G
Ø8
N
C
N
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
JE
EN
Ý DO
EL
M
JE
JE
D
Ý DO
EL
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
D ES
OKENNÁ KĽUČKA
EIDOS HTSI DEF
str. 37
QUATRO
str. 43
EIDOS Q 03 HR
str. 8
EIDOS RO
str. 52
DVERNÁ ZARÁŽKA
VL 442075
str. 50
KOVANIE PRE
POSUVNÉ DVERE
MUŠLE VL 35441 BL
str. 51
18
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
CH-SAT matný chróm
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: matný chróm
s DPH
CH-SAT 72/90
CH-SAT 72/78/90
CH-SAT 72/90
bez DPH
s DPH
EN
C
D
I
G
G
N
C
N
C
s DPH
Ý DO
EL
D ES
46,60 €
61,00 €
61,00 €
55,92 €
73,20 €
73,20 €
bez DPH
s DPH
EIDOS QS HR / CH-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT 72/90
CH-SAT 72/78/90
CH-SAT 72/90
Ý DO
EL
EN
D ES
I
49,40 €
57,48 €
57,48 €
59,28 €
68,98 €
68,98 €
bez DPH
s DPH
TUKE QS HR / CH-SAT
Brian Sironi
Ý DO
EL
M
Brian Sironi
INDUSTRIAL DESIGNER
INDUSTRIAL DESIGNER
I
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT 72/90
CH-SAT 72/78/90
CH-SAT 72/90
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
95,23 €
119,04 €
119,04 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-SAT 72/90
CH-SAT 72/78/90
CH-SAT 72/90
N
D
I
EN
I
G
D ES
79,36 €
99,20 €
99,20 €
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
C
N
EN
Ý DO
EL
M
78,34 €
98,83 €
98,83 €
JE
65,28 €
82,36 €
82,36 €
M
JE
D
Ý DO
EL
G
D ES
C
EN
G
JE
N
C
bez DPH
M
s DPH
CH-SAT 72/90
CH-SAT 72/78/90
CH-SAT 72/90
I
33,55 €
35,28 €
40,99 €
JE
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
D ES
27,96 €
29,40 €
34,16 €
M
D
I
CH-SAT 72/90
CH-SAT 72/78/90
CH-SAT 72/90
EN
LAGUNA P 300 / CH-SAT
JE
D ES
BB/PZ
WC
KPZL/R
N
C
N
33,55 €
43,15 €
52,75 €
M
JE
EN
36,91 €
43,15 €
43,15 €
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
G
27,96 €
35,96 €
43,96 €
Ý DO
EL
30,76 €
35,96 €
35,96 €
D
CH-SAT 72/90
CH-SAT 72/78/90
CH-SAT 72/90
D
I
NICOL P 400 / CH-SAT
OPERA P 307 / CH-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
D ES
N
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
26,83 €
33,55 €
38,35 €
D
CH-SAT 72/90
CH-SAT 72/78/90
CH-SAT 72/90
C
N
G
22,36 €
27,96 €
31,96 €
MORON BA 1180 / CH-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
JE
EN
Ý DO
EL
M
CH-SAT 72/90
CH-SAT 72/78/90
CH-SAT 72/90
JE
BB/PZ
WC
KPZL/R
M
JE
D
Ý DO
EL
ALT WIEN PW 3000 / CH-SAT
G
ELEGANT BA 1220 / CH-SAT
C
OTZI BA Z1420 / CH-SAT
D ES
79,36 €
99,20 €
99,20 €
95,23 €
119,04 €
119,04 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
19
CH-P chróm perla
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: chróm perla
D
I
G
D ES
Ø7
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-P
CH-P
CH-P
Šrubovacia kovová rozeta
Ø7
37,00 €
57,12 €
57,12 €
44,40 €
68,54 €
68,54 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-P
CH-P
CH-P
Šrubovacia kovová rozeta
CH chróm lesklý
EN
D ES
I
Ø7
37,00 €
57,12 €
57,12 €
44,40 €
68,54 €
68,54 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH-P
CH-P
CH-P
Šrubovacia kovová rozeta
black
Ilustračné foto INNER BLACK / CH-SAT str. 9.
N
C
N
JE
EN
Ý DO
EL
M
Ý DO
EL
M
JE
D
VIOLA P 100 / CH-P
G
RAFFAELLA P 130 / CH-P
C
MONICA P 120 / CH-P
37,00 €
57,12 €
57,12 €
44,40 €
68,54 €
68,54 €
bez DPH
s DPH
white
Ilustračné foto INNER WHITE / CH-SAT str. 9.
JULIUS BA Z1422 / CH
MAREA BA Z2062 / CH
Ø7
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH
CH
CH
Rozeta FL
20
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
EN
I
G
D ES
N
C
N
D
I
G
EN
Ý DO
EL
M
JE
JE
D
Ý DO
EL
M
C
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: chróm lesklý
D ES
Ø7
18,36 €
23,96 €
27,96 €
22,03€
28,75 €
33,55 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
BB/PZ
WC
KPZL/R
Rozeta FL
CH
CH
CH
20,84 €
26,52 €
29,16 €
25,01 €
31,82 €
34,99 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
CH chróm lesklý
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: chróm lesklý
23,80 €
36,80 €
36,80 €
28,56 €
44,16 €
44,16 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH
CH
CH
Rozeta EASY FIX
47,90 €
67,10 €
67,10 €
bez DPH
s DPH
G
bez DPH
s DPH
N
D ES
I
CH
CH
CH
Rozeta EASY FIX
67,96 €
81,60 €
81,60 €
81,55 €
97,92 €
97,92 €
bez DPH
s DPH
N
s DPH
C
N
G
26,35 €
33,55 €
38,35 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
CH 72/90
CH 72/78/90
CH 72/90
EN
D ES
27,96 €
35,96 €
43,96 €
33,55 €
43,15 €
52,75 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
D
I
BB/PZ
WC
KPZL/R
CH 72/90
CH 72/78/90
CH 72/90
Ý DO
EL
M
D
I
Ý DO
EL
JE
D ES
ALT WIEN PW 3000 / CH
JE
JE
EN
Ilustračné foto BLADE P 1500 HR / CH str. 10.
M
Ý DO
EL
M
C
ELEGANT BA 1220 / CH
21,96 €
27,96 €
31,96 €
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
N
JE
78,58 €
98,16 €
98,16 €
D
CH 72/90
CH 72/78/90
CH 72/90
bez DPH
N
C
C
M
M
JE
65,48 €
81,80 €
81,80 €
OTZI BA Z1420 / CH
BB/PZ
WC
KPZL/R
49,25 €
68,02 €
68,02 €
kvalitné kovania
na celý život!
Ý DO
EL
Ø8
D
SI
Rozeta EASY FIX
Rozeta FL
41,04 €
56,68 €
56,68 €
INDUSTRIAL DESIGNER
Ý DO
EL
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Brian Sironi
Ø8
BB/PZ
WC
KPZL/R
BB/PZ
WC
KPZL/R
LEAF P 1520 / CH
INDUSTRIAL DESIGNER
DE
I
Ø8
39,92 €
55,92 €
55,92 €
Brian Sironi
EN
D ES
EN
I
G
ARIA P 710 / CH
D
C
Ø8
EN
C
Rozeta FL
D
I
N
CH
CH
CH
D ES
G
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
G
Ø8
N
C
N
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
JE
JE
EN
Ý DO
EL
M
Ý DO
EL
M
JE
D
BRAVO P 941 / CH
G
NICOL P 401 / CH
C
FOXI P 7031 / CH
D ES
61,16 €
77,36 €
77,36 €
73,39 €
92,83 €
92,83 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
21
Z zirkónium
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: zirkónium
výhodná
cena
dLhá
záruk a
EASY P 201 / Z
FOXI P 7031 / Z
BRAVO P 941 / Z
Brian Sironi
C
EN
I
G
G
N
C
N
D
I
M
D ES
D ES
M
Ø8
Ø8
N
EN
I
G
JE
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
Ý DO
EL
Ý DO
EL
Ø8
D
JE
JE
D
Ý DO
EL
M
C
INDUSTRIAL DESIGNER
D ES
Z
Z
Z
Rozeta FL
22,00 €
35,20 €
35,20 €
26,40 €
42,24 €
42,24 €
bez DPH
s DPH
NICOL P 401 / Z
BB/PZ
WC
KPZL/R
Z
Z
Z
Rozeta FL
23,96 €
39,96 €
39,96 €
28,75 €
47,95 €
47,95 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
Z
Z
Z
Rozeta FL
SKONTO P 940 / Z
47,92 €
62,80 €
62,80 €
57,50 €
75,36 €
75,36 €
bez DPH
s DPH
A mosadz lesklá
EN
I
G
D ES
N
C
N
D
I
G
EN
Ý DO
EL
M
JE
JE
D
Ý DO
EL
M
C
materiál: masívna mosadz
povrchová úprava: mosadz lesklá
D ES
Ø8
Z
Z
Z
61,96 €
79,56 €
79,56 €
74,35 €
95,47 €
95,47 €
Rozeta EASY FIX
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
JULIUS BA Z1422 / A
BB/PZ
WC
KPZL/R
Z 72/90
Z 72/78/90
Z 72/90
Rozeta FL
22
A
A
A
66,24 €
93,12 €
93,12 €
bez DPH
s DPH
BRAVO P 941 / A
19,96 €
25,96 €
28,76 €
23,95 €
31,15 €
34,51 €
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
LAGUNA P 301 / A
Ø8
Ø7
BB/PZ
WC
KPZL/R
55,20 €
77,60 €
77,60 €
BB/PZ
WC
KPZL/R
A
A
A
Rozeta FL
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
Ø8
34,12 €
47,52 €
47,52 €
40,94 €
57,02 €
57,02 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
A
A
A
47,60 €
60,00 €
60,00 €
57,12 €
72,00 €
72,00 €
Rozeta EASY FIX
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
A mosadz lesklá
materiál: masívna mosadz
povrchová úprava: mosadz lesklá
ALT WIEN PW 3000 / A
AMADEUS BA 1360 / A
BB/PZ
WC
KPZL/R
A 72/90
A 72/78/90
A 72/90
22,36 €
27,96 €
29,96 €
26,83 €
33,55 €
35,95 €
bez DPH
s DPH
A 72/90
A 72/78/90
A 72/90
A 72/90
A 72/78/90
A 72/90
N
23,16 €
29,40 €
34,16 €
27,79 €
35,28 €
40,99 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
A 72/90
A 72/78/90
A 72/90
23,96 €
29,96 €
29,96 €
28,75 €
35,95 €
35,95 €
bez DPH
s DPH
32,80 €
47,60 €
47,60 €
39,36 €
57,12 €
57,12 €
bez DPH
s DPH
SKONTO P 940 / A
Ý DO
EL
N
I
G
EN
D ES
23,96 €
27,96 €
38,76 €
28,75 €
33,55 €
46,51 €
bez DPH
s DPH
EXAKT P 776 / A
BB/PZ
WC
KPZL/R
I
M
JE
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
A 72/90
A 72/78/90
A 72/90
D ES
ELIZABETH BA 1680 / A
C
ELEGANT BA 1220 / A
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
JE
D
Ý DO
EL
M
C
OTZI BA Z1420 / A
BB/PZ
WC
KPZL/R
A 72/90
A 72/78/90
A 72/90
29,96 €
35,16 €
35,16 €
35,95 €
42,19 €
42,19 €
bez DPH
s DPH
58,20 €
68,80 €
68,80 €
69,84 €
82,56 €
82,56 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
A 72/90
A 72/78/90
A 72/90
SESAM P 40 / A
55,16 €
67,12 €
67,12 €
66,19 €
80,54 €
80,54 €
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
BB/PZ
WC
KPZL/R
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
A 72/90
A 72/78/90
A 72/90
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
Ilustračné foto WC prevedenie
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
23
A-SAT matná mosadz, Z-SAT matný zirkón, ABR mosadz patina
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
BRAVO P 941 / A-SAT
LAGUNA P 301 / A-SAT
A-SAT
A-SAT
A-SAT
Rozeta FL
31,96 €
44,60 €
44,60 €
38,35 €
53,52 €
53,52 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
A-SAT
A-SAT
A-SAT
Rozeta EASY FIX
46,32 €
58,64 €
58,64 €
55,58 €
70,37 €
70,37 €
bez DPH
s DPH
NICOL P 401 / Z-SAT
A-SAT 72/90
A-SAT 72/78/90
A-SAT 72/90
23,16 €
28,76 €
33,96 €
27,79 €
34,51 €
34,51 €
bez DPH
s DPH
JULIUS BA Z1422 / ABR
Ø8
bez DPH
s DPH
Z-SAT
Z-SAT
Z-SAT
Rozeta EASY FIX
G
bez DPH
s DPH
ABR
ABR
ABR
Rozeta FL
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
bez DPH
s DPH
N
N
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
24,91 €
32,11 €
34,99 €
Ý DO
EL
EN
D ES
D
I
Ø8
38,35 €
53,71 €
53,71 €
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
Rozeta FL
20,76 €
26,76 €
29,16 €
NICOL P 401 / ABR matný povrch
I
31,96 €
44,76 €
44,76 €
I
Ý DO
EL
M
D ES
ABR
ABR
ABR
JE
EN
BB/PZ
WC
KPZL/R
M
24
s DPH
JE
Rozeta FL
bez DPH
Ý DO
EL
Ø8
ABR
ABR
ABR
67,15 €
85,39 €
85,39 €
M
JE
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
55,96 €
71,16 €
71,16 €
BRAVO P 941 / ABR
C
PRAHA P 9031 / ABR
BB/PZ
WC
KPZL/R
D ES
N
28,75 €
33,55 €
46,51 €
C
23,96 €
27,96 €
38,76 €
G
A-SAT 72/90
A-SAT 72/78/90
A-SAT 72/90
EN
Ø7
C
BB/PZ
WC
KPZL/R
N
JE
D
Ý DO
EL
M
C
ELEGANT BA 1220 / A-SAT
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
I
G
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ø8
G
Ø8
OTZI BA Z1420 / A-SAT
D ES
Ø8
34,72 €
49,80 €
49,80 €
41,66 €
59,76 €
59,76 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
BB/PZ
WC
KPZL/R
ABR-mat
ABR-mat
ABR-mat
Rozeta EASY FIX
45,56 €
57,16 €
57,16 €
54,67 €
68,59 €
68,59 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
ABR mosadz patina
materiál: masívna mosadz
povrchová úprava: mosadz patina
D ES
N
C
D
I
EN
I
G
EN
G
G
N
C
N
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
Ý DO
EL
JE
EN
OTZI BA Z1420 / ABR
M
Ý DO
EL
NOVINKA
JE
JE
D
ALT WIEN PW 3000
/ ABR matný povrch
M
C
LAGUNA P 301 / ABR matný povrch
D ES
Ø8
s DPH
AMADEUS BA 1360
/ ABR matný povrch
ABR mat 72/90
ABR mat 72/78/90
ABR mat 72/90
23,16 €
29,40 €
34,16 €
27,79 €
35,28 €
40,99 €
bez DPH
s DPH
23,96 €
29,96 €
29,96 €
28,75 €
35,95 €
35,95 €
bez DPH
s DPH
N
s DPH
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
ABR 72/90
ABR 72/78/90
ABR 72/90
29,96 €
35,16 €
35,16 €
35,95 €
42,19 €
42,19 €
bez DPH
s DPH
LAGUNA P 300 / ABR matný povrch
Ý DO
EL
N
N
G
39,36 €
59,04 €
59,04 €
ABR 72/90
ABR 72/78/90
ABR 72/90
EN
D ES
43,40 €
55,80 €
55,80 €
52,08 €
66,96 €
66,96 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
D
I
BB/PZ
WC
KPZL/R
ABR 72/90
ABR 72/78/90
ABR 72/90
Ý DO
EL
M
D
I
BB/PZ
WC
KPZL/R
JE
D ES
s DPH
M
EN
32,80 €
49,20 €
49,20 €
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
bez DPH
JE
ABR 72/90
ABR 72/78/90
ABR 72/90
28,75 €
33,55 €
46,51 €
Ý DO
EL
bez DPH
I
23,96 €
27,96 €
38,76 €
M
JE
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
ABR 72/90
ABR 72/78/90
ABR 72/90
D ES
NICOL P 400 / ABR matný povrch
C
SKONTO P 940 / ABR
BB/PZ
WC
KPZL/R
27,79 €
34,51 €
36,43 €
Ý DO
EL
EN
C
ABR 72/90
ABR 72/78/90
ABR 72/90
23,16 €
28,76 €
30,36 €
M
JE
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
ABR 72/90
ABR 72/78/90
ABR 72/90
ELIZABETH BA1680
/ ABR matný povrch
C
ELEGANT BA 1220
/ ABR matný povrch
BB/PZ
WC
KPZL/R
N
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
I
G
56,74 €
71,86 €
71,86 €
C
Rozeta EASY FIX
47,28 €
59,88 €
59,88 €
G
ABR-mat
ABR-mat
ABR-mat
G
BB/PZ
WC
KPZL/R
D ES
47,40 €
60,04 €
60,04 €
56,88 €
72,05 €
72,05 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
25
ABR mosadz patina, AN antik, CP čierna patina
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: antik, čierna patina, mosadz patina
APOLLO P111 / AN
D
I
G
D ES
Ø8
s DPH
38,12 €
52,68 €
52,68 €
45,74 €
63,22 €
63,22 €
bez DPH
s DPH
48,77 €
63,94 €
63,94 €
bez DPH
s DPH
G
N
N
D
I
Ý DO
EL
EN
D ES
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
40,64 €
53,28 €
53,28 €
JE
JE
EN
AN
AN
AN
M
Ý DO
EL
M
JE
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
STAR P 1461 / CP
APOLLO P110 / AN
C
BUTTERFLY P 250 / AN
AN
AN
AN
I
N
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
D ES
EN
I
G
66,19 €
80,54 €
80,54 €
C
55,16 €
67,12 €
67,12 €
G
ABR 72/90
ABR 72/78/90
ABR 72/90
EN
Ø8
C
BB/PZ
WC
KPZL/R
N
C
N
JE
EN
Ý DO
EL
M
M
JE
D
Ý DO
EL
G
STAR P 1461 / AN
C
EXAKT P 776 / ABR
D ES
Ø8
s DPH
48,20 €
56,40 €
56,40 €
57,84 €
67,68 €
67,68 €
bez DPH
s DPH
BUTTERFLY P 250 / CP
bez DPH
s DPH
Ý DO
EL
N
N
G
45,74 €
63,22 €
63,22 €
EN
D ES
D
I
Ý DO
EL
M
D
I
38,12 €
52,68 €
52,68 €
JE
D ES
CP
CP
CP
M
EN
BB/PZ
WC
KPZL/R
APOLLO P110 / CP
JE
JE
D
Ý DO
EL
M
C
APOLLO P111 / CP
AN 72/90
AN 72/78/90
AN 72/90
N
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
I
G
41,76 €
57,65 €
57,65 €
C
34,80 €
48,04 €
48,04 €
G
AN 72/90
AN 72/78/90
AN 72/90
C
BB/PZ
WC
KPZL/R
D ES
Ø8
BB/PZ
WC
KPZL/R
26
CP
CP
CP
40,64 €
53,28 €
53,28 €
48,77 €
63,94 €
63,94 €
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
BB/PZ
WC
KPZL/R
CP 72/90
CP 72/78/90
CP 72/90
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
34,80 €
48,04 €
48,04 €
41,76 €
57,65 €
57,65 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
BB/PZ
WC
KPZL/R
CP 72/90
CP 72/78/90
CP 72/90
48,20 €
56,40 €
56,40 €
57,84 €
67,68 €
67,68 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
LN leštená nerez
materiál: nerezová oceľ
povrchová úprava: leštená nerez, matná nerez
LOREDANA / LN
CRISTINA / LN
Ø8
BB/PZ
WC
KPZL/R
LN
LN
LN
Rozeta EASY FIX
Ø8
29,00 €
39,84 €
39,84 €
34,80 €
47,81 €
47,81 €
bez DPH
s DPH
GUN H 1125S / LN
BB/PZ
WC
KPZL/R
LN
LN
LN
Rozeta EASY FIX
LN
LN
LN
Rozeta EASY FIX
Ø8
35,00 €
46,48 €
46,48 €
42,00 €
55,78 €
55,78 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
LN
LN
LN
Rozeta EASY FIX
36,88 €
48,84 €
48,84 €
44,26 €
58,61 €
58,61 €
bez DPH
s DPH
METROPOL H 1673S / LN
Ø7
BB/PZ
WC
KPZL/R
ANTONELLA / LN
Ø7
42,00 €
54,48 €
55,76 €
50,40 €
65,38 €
66,91 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
LN
LN
LN
Rozeta EASY FIX
63,36 €
71,24 €
73,76 €
76,03 €
85,49 €
88,51 €
bez DPH
s DPH
Ilustračné foto VISION HR H 1802S / E str. 33.
kvalitné kovania
na celý život!
Ilustračné foto METROPOL H 1673S / LN str. 27.
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
27
C
M
EN
I
G
D
N
Ø7
JE
NOVINKA
Ý DO
EL
D ES
MAGNETICKÉ PLOCHÉ
ROZETY TWIN
KONŠTRUKCIA:
HRÚBKA ROZETY 2,8 mm
KOVANIE JE S VLASTNÝM VRATNÝM MECHANIZMOM
magnetická konštrukcia pre pevné spojenie rozety
kľučka je pevne spojená/otočná s vonkajším krytom rozety
uchytenie skrytými skrutkami s kovovou závitovou maticou
MONTÁŽ:
ROZETY SÚ VHODNÉ AJ PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ
JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ ,ROVNAKÁ MONTÁŽ AKO BEŽNÉ ROZETOVÉ KOVANIE
rozety je možné použiť pre montáž na falcové aj bezfalcové dverné krídlo
28
E matná nerez
materiál: nerezová oceľ
povrchová úprava: matná nerez
VISION H 1802FL
plochá rozeta / E
BB/PZ
WC
KPZL/R
E
E
E
Rozeta EASY FIX MAGNETIC s vratnou pružinou
BLOCK H 1807FL
plochá rozeta / E
59,96 €
79,96 €
87,80 €
71,95 €
95,95 €
105,36 €
bez DPH
s DPH
ALA H 1290FL
plochá rozeta / E
BB/PZ
WC
KPZL/R
E
E
E
Rozeta EASY FIX MAGNETIC s vratnou pružinou
E
E
E
Rozeta EASY FIX MAGNETIC s vratnou pružinou
E
E
E
Rozeta EASY FIX MAGNETIC s vratnou pružinou
79,96 €
99,96 €
106,76 €
95,95 €
119,95 €
128,11 €
bez DPH
s DPH
VISION HR H 1802FL
plochá rozeta / E
79,96 €
101,96 €
107,96 €
95,95 €
122,35 €
129,55 €
bez DPH
s DPH
BLOCK HR H 1807FL
plochá rozeta / E
BB/PZ
WC
KPZL/R
BB/PZ
WC
KPZL/R
KLESO H 1735FL
plochá rozeta / E
E
E
E
Rozeta EASY FIX MAGNETIC s vratnou pružinou
100,75 €
122,35 €
129,12 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
E
E
E
Rozeta EASY FIX MAGNETIC s vratnou pružinou
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
E
E
E
Rozeta EASY FIX MAGNETIC s vratnou pružinou
79,96 €
100,80 €
107,96 €
95,95 €
120,96 €
129,55 €
bez DPH
s DPH
83,96 €
105,96 €
111,96 €
100,75 €
127,15 €
134,35 €
bez DPH
s DPH
ALA HR H 1290FL
plochá rozeta / E
63,96 €
83,96 €
87,80 €
76,75 €
100,75 €
105,36 €
bez DPH
s DPH
KLESO HR H 1735FL
plochá rozeta / E
83,96 €
101,96 €
107,60 €
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
BB/PZ
WC
KPZL/R
BB/PZ
WC
KPZL/R
BB/PZ
WC
KPZL/R
E
E
E
Rozeta EASY FIX MAGNETIC s vratnou pružinou
CARLA SQUARE HR H
1617FL plochá rozeta / E
83,96 €
105,96 €
111,96 €
100,75 €
127,15 €
134,35 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
BB/PZ
WC
KPZL/R
E
E
E
Rozeta EASY FIX MAGNETIC s vratnou pružinou
91,96 €
111,96 €
119,96 €
110,35 €
134,35 €
143,95 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
29
DRUHY OBJEKTOVÉHO KOVANIA TWIN
NOVINKA
rozeta plochá kruhová easy fix magnetic
s vratnou pružinou
NOVINKA
rozeta plochá hranatá easy fix magnetic
s vratnou pružinou
Dvere bezfalcové
Dvere falcové
konzultujte s dodavaťelom
Dvere bezfalcové
Dvere falcové
konzultujte s dodavaťelom
Ø7
Design rozeta tl. 2,8 mm
Ø7
Design rozeta tl. 2,8 mm
rozeta easy fix kruhová
rozeta easy fix hranatá
JEDNODUCHÁ PEVNÁ MONTÁŽ
JEDNODUCHÁ PEVNÁ MONTÁŽ
Ø7
rozeta kovová kruhová
Ø7
rozeta plastová kruhová
VYSOKÉ ZAŤAŽENIE
VÝHODNÁ CENA
Ø7
rozeta pull bloc s ložiskom
Ø7
pull bloc systém
O
SK
L
KO
V É LO Ž
I
Ø7
TRIEDY ZAŤAŽENIA U KOVANÍ TWIN
3 prevarené body v spoji
kľučky s krčkom
krček: mosadz, nerez, hliník
kľučka: nerez
Vhodné doporučiť pre objekty,
kde sa kladie dôraz na tichý
chod a veľkú frekvenciu
používania ako nemocnice,
výrobné závody, bytové
projekty a administratívne
priestory vyššieho štandardu.
trieda 3 dle EN 1906
OBJEKTOVÉ KOVANIE
trieda 4 dle EN 1906
OBJEKTOVÉ KOVANIE
3prevarené body v spoji kľučky s krčkom
krček: mosadz, nerez, hliník
kľučka: nerez
rozety: plastové alebo kovové rozety s pevnými
montážnymi naliatkami (FIX-IN)
4 prevarené body v spoji kľučky s krčkom
krčku: mosadz, nerez
kľučka: nerez
rozety: kovové rozety s pevnými montážnymi
naliatkami (FIX-IN)
Priestory s vysokou frekvenciou používania
verejnosťou alebo inými užívateľmi s malou
motiváciou starostlivého používania napr.
kancelárie,školy, škôlky, verejné budovy.
Vhodné použitie do extrémne zaťažený priestor
napr. výrobné závody, verejné WC, reštauračné
zariadenia, športové areály a štadióny, kasárne,
administratívne priestory vyššieho štandardu.
V É LO Ž
I
• patentom chránený systém
• uloženie kľučky v guličkovom
ložisku
• stabilné kovanie
• tichý chod
• znižuje zaťaženie
zadlabovacieho zámku
• vhodný pre objekty (podľa EN
1906, tr. 3)
• prevedenie: BB, PZ, WC,
KPZR/L
prevarené body
EN 1906 tr. 3
krčok
kľučka nerez
30
KO
SK
IČ
L
GU
IČ
O
GU
O
ISK
GUL
I
OVÉ LOŽ
ČK
trieda 3 dle EN 1906
PULL BLOCK SYSTÉM
O
ISK
OVÉ LOŽ
ČK
GUL
I
DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
otvor pre štvorhran
E matná nerez
1906 tr. 3 VÁM ZAISTÍ DLHÚ ŽIVOTNOSŤ
materiál: nerezová oceľ
povrchová úprava: matná nerez
Ý DO
EL
M
C
OBJEKTOVÉ KOVANIE / LOFT / E
s DPH
LOFT H 1803S/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
23,96 €
WC
E
39,12 €
KPZL/R
E
42,36 €
EASY FIX rozeta
bez DPH
28,75 €
46,94 €
50,83 €
s DPH
LOFT H 1803CM/ EN 1906 tr. 4
BB/PZ
E
28,72 €
WC
E
40,36 €
KPZL/R
E
44,52 €
Kovová rozeta
bez DPH
GUL
I
O
IČ
KO
SK
DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ
O
ISK
bez DPH
VYSOKÉ
ZAŤAŽENIE
L
Plastová rozeta
18,96 €
31,44 €
35,42 €
I
GU
LOFT H 1803/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
15,80 €
WC
E
26,20 €
KPZL/R
E
29,52 €
D ES
OVÉ LOŽ
ČK
JEDNODUCHÁ
PEVNÁ
MONTÁŽ
VÝHODNÁ
CENA
EN
G
JE
D
N
Ø7
V É LO Ž
I
LOB LOFT/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
55,60 €
WC
E
67,60 €
KPZL/R
E
70,00 €
34,46 €
48,43 €
53,42 €
s DPH
Rozeta s ložiskom
bez DPH
66,72 €
81,12 €
84,00 €
s DPH
Ý DO
EL
M
C
OBJEKTOVÉ KOVANIE / UFO / E
s DPH
UFO H 1801S/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
23,96 €
WC
E
39,12 €
KPZL/R
E
42,36 €
EASY FIX rozeta
bez DPH
28,75 €
46,94 €
50,83 €
s DPH
UFO H 1801CM/ EN 1906 tr. 4
BB/PZ
E
28,72 €
WC
E
40,36 €
KPZL/R
E
44,52 €
Kovová rozeta
bez DPH
GUL
I
O
IČ
KO
SK
DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ
O
ISK
bez DPH
VYSOKÉ
ZAŤAŽENIE
L
Plastová rozeta
18,96 €
31,44 €
35,42 €
I
GU
UFO H 1801/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
15,80 €
WC
E
26,20 €
KPZL/R
E
29,52 €
D ES
OVÉ LOŽ
ČK
JEDNODUCHÁ
PEVNÁ
MONTÁŽ
VÝHODNÁ
CENA
EN
G
JE
D
N
Ø7
V É LO Ž
I
LOB UFO/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
55,60 €
WC
E
67,60 €
KPZL/R
E
70,00 €
34,46 €
48,43 €
53,42 €
s DPH
Rozeta s ložiskom
bez DPH
66,72 €
81,12 €
84,00 €
s DPH
Ý DO
EL
M
C
OBJEKTOVÉ KOVANIE / VISION / E
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
s DPH
EASY FIX rozeta
bez DPH
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
28,76 €
46,96 €
50,84 €
s DPH
GUL
I
O
ISK
bez DPH
VISION H1802S/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
23,96 €
WC
E
39,12 €
KPZL/R
E
42,36 €
VYSOKÉ
ZAŤAŽENIE
DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ
VISION H 1802CM/ EN 1906 tr. 4
BB/PZ
E
28,72 €
34,46 €
WC
E
40,36 €
48,43 €
KPZL/R
E
44,52 €
53,42 €
LOB VISION/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
55,60 €
WC
E
67,60 €
KPZL/R
E
70,00 €
Kovová rozeta
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
bez DPH
s DPH
Rozeta s ložiskom
O
KO
SK
IČ
L
Plastová rozeta
18,96 €
31,44 €
35,42 €
I
GU
VISION H 1802/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
15,80 €
WC
E
26,20 €
KPZL/R
E
29,52 €
D ES
OVÉ LOŽ
ČK
JEDNODUCHÁ
PEVNÁ
MONTÁŽ
VÝHODNÁ
CENA
EN
G
JE
D
N
Ø7
V É LO Ž
I
bez DPH
66,72 €
81,12 €
84,00 €
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
31
E matná nerez
materiál: nerezová oceľ
povrchová úprava: matná nerez
1906 tr. 3 VÁM ZAISTÍ DLHÚ ŽIVOTNOSŤ
Ý DO
EL
M
C
GULF / E
GULF H 1804S/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
29,76 €
WC
E
39,96 €
KPZL/R
E
43,56 €
EASY FIX rozeta
bez DPH
35,71 €
47,95 €
52,27 €
s DPH
GULF H 1804CM/ EN 1906 tr. 4
BB/PZ
E
29,96 €
WC
E
41,76 €
KPZL/R
E
45,76 €
Kovová rozeta
O
KO
SK
IČ
V É LO Ž
I
LOB GULF/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
55,60 €
WC
E
67,60 €
KPZL/R
E
70,00 €
35,95 €
50,11 €
54,91 €
s DPH
bez DPH
GUL
I
DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ
O
ISK
s DPH
bez DPH
VYSOKÉ
ZAŤAŽENIE
L
Plastová rozeta
20,21 €
32,69 €
36,67 €
I
GU
GULF H 1804/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
16,84 €
WC
E
27,24 €
KPZL/R
E
30,56 €
D ES
OVÉ LOŽ
ČK
JEDNODUCHÁ
PEVNÁ
MONTÁŽ
VÝHODNÁ
CENA
EN
G
JE
D
N
Ø7
Rozeta s ložiskom
66,72 €
81,12 €
84,00 €
s DPH
bez DPH
Ý DO
EL
M
C
LISA / E
JEDNODUCHÁ
PEVNÁ
MONTÁŽ
LISA H 1231/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
WC
E
KPZL/R
E
16,84 €
27,24 €
30,56 €
20,21 €
32,69 €
36,67 €
Plastová rozeta
bez DPH
s DPH
D ES
I
VYSOKÉ
ZAŤAŽENIE
LISA H 1231S/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
WC
E
KPZL/R
E
29,76 €
39,96 €
43,56 €
35,71 €
47,95 €
52,27 €
EASY FIX rozeta
bez DPH
s DPH
LISA H 1231CM/ EN 1906 tr. 4
BB/PZ
E
WC
E
KPZL/R
E
29,96 €
41,76 €
45,76 €
35,95 €
50,11 €
54,91 €
Kovová rozeta
bez DPH
s DPH
JE
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE PRE VSTUPNÉ DVERE
D
INTERIÉROVÉ KOVANIE
N
C
modelová Rada CARLA SQUARE v povrchu MATNÁ NEREZ
Ý DO
EL
M
ROVNAKÝ DESIGN PRE VAŠE BÝVANIE
EN
I
G
VÝHODNÁ
CENA
EN
G
JE
D
N
Ø7
D ES
Zvoľte si rovnaký design podľa
Vášho želania, môžete vyberať
produkty na nasledujúcich
stránkach.
CARLA SQUARE
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
str. 42
CARLA HTSI DEF
str. 37
32
CARLA SQUARE
HR H 1617  KS
str. 34
OKENNÁ KĽUČKA
KOVANIE PRE
POSUVNÉ DVERE
CARLA RO
str. 52
MUŠLE VL 35441 BL
str. 51
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
KOVANIE PRE SKLENENÉ
DVERE
DVERNÁ
ZARÁŽKA
VL 442075
str. 50
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
QUATRO
str. 43
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
E matná nerez
1906 tr. 3 VÁM ZAISTÍ DLHÚ ŽIVOTNOSŤ
C
D
I
44,93 €
62,40 €
64,32 €
bez DPH
s DPH
E
E
E
EASY FIX rozeta
bez DPH
s DPH
VISION HR H 1802S/ EN 1906 tr. 3 / E
N
G
EASY FIX rozeta
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
E
E
E
EASY FIX rozeta
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
G
31,96 €
47,16 €
49,16 €
38,35 €
56,59 €
58,99 €
bez DPH
s DPH
BLOCK HR H 1809S/ EN 1906 tr. 3 / E
Ý DO
EL
EN
D ES
D
I
Ø7
38,35 €
56,59 €
58,99 €
I
EN
D ES
I
Ø7
31,96 €
47,16 €
49,16 €
38,35 €
56,59 €
58,99 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
Ý DO
EL
M
D
I
E
E
E
JE
D ES
BB/PZ
WC
KPZL/R
M
JE
EN
31,96 €
47,16 €
49,16 €
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
72,24 €
81,70 €
84,72 €
Ý DO
EL
D ES
Ø7
60,20 €
68,08 €
70,60 €
M
C
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ý DO
EL
EN
C
37,44 €
52,00 €
53,60 €
JE
EASY FIX rozeta
s DPH
N
D ES
Ø7
E
E
E
bez DPH
GULF HR H 1804S/ EN 1906 tr. 3 / E
Ø7
D
43,15 €
53,42 €
54,91 €
G
EN
DUO HR H 1355S/ EN 1906 tr. 3 / E
BB/PZ
WC
KPZL/R
EASY FIX rozeta
35,96 €
44,52 €
45,76 €
Ý DO
EL
C
EASY FIX rozeta
E
E
E
M
E
E
E
s DPH
METROPOL H 1673S / EN 1906 tr. 3 / E
Ø7
BB/PZ
WC
KPZL/R
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
JE
JE
D
38,35 €
50,83 €
50,83 €
M
C
ALA H 1290S/ EN 1906 tr. 3 / E
EASY FIX rozeta
31,96 €
42,36 €
42,36 €
N
s DPH
E
E
E
G
bez DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
I
N
22,46 €
39,94 €
42,43 €
N
EASY FIX rozeta
18,72 €
33,28 €
35,36 €
D ES
Ø7
G
E
E
E
Ø7
EN
G
D ES
N
C
N
D
I
G
EN
Ý DO
EL
M
Ý DO
EL
Ø7
BB/PZ
WC
KPZL/R
BLOCK C H 1807S/ EN 1906 tr. 3 / E
JE
JE
D
ALDA H 1806/
EN 1906 tr. 3 / E
M
C
DUO H 1355/ EN 1906 tr. 3 / E
materiál: nerezová oceľ
povrchová úprava: matná nerez
BB/PZ
WC
KPZL/R
E
E
E
EASY FIX rozeta
39,96 €
53,56 €
55,96 €
47,95 €
64,27 €
67,15 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
33
E matná nerez
materiál: nerezová oceľ
povrchová úprava: matná nerez
1906 tr. 3 VÁM ZAISTÍ DLHÚ ŽIVOTNOSŤ
ALFA HR P 221/ EN 1906 tr. 3 / E
N
M
JE
D
Ý DO
EL
EN
I
G
KLESO HR H 1735S/ EN 1906 tr. 3 / E
C
ALA HR H 1290S / EN 1906 tr. 3 / E
D ES
Ø7
39,96 €
55,16 €
58,36 €
47,95 €
66,19 €
66,19 €
bez DPH
s DPH
EASY FIX rozeta
39,96 €
58,36 €
62,36 €
47,95 €
70,03 €
74,83 €
bez DPH
s DPH
N
D
I
G
D ES
Plastová rozeta
bez DPH
s DPH
ALFA HR H 1836S/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
55,96 €
WC
E
71,96 €
KPZL/R
E
71,96 €
67,15 €
86,35 €
86,35 €
EASY FIX rozeta
bez DPH
EN
D ES
I
Ý DO
EL
M
bez DPH
s DPH
VISION H 1802KU/
EN 1906 tr. 3 / E
61,56 €
75,96 €
77,96 €
73,87 €
91,15 €
93,55 €
bez DPH
s DPH
C
C
N
D
G
I
43,96 €
63,16 €
66,76 €
52,75 €
75,79 €
80,11 €
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
BB/PZ
WC
KPZL/R
E 72
E 78
E 72
Kovový štítok
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
Kovový štítok
D ES
43,96 €
63,16 €
66,76 €
52,75 €
75,79 €
80,11 €
bez DPH
s DPH
VISION VL 36360/ EN 1906 tr. 3 / E
Ý DO
EL
EN
D
I
49,08 €
73,60 €
85,84 €
58,90 €
88,32 €
103,01 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
I
BB/PZ
WC
KPZL/R
Kovový štítok
E 72
E 78
E 72
Ý DO
EL
M
D ES
E 72
E 78
E 72
JE
EN
BB/PZ
WC
KPZL/R
M
Ý DO
EL
JE
34
EASY FIX rozeta
M
JE
Kovový štítok
E 72
E 78
E 72
E
E
E
UFO VL 36300/ EN 1906 tr. 3 / E
D
BB/PZ
WC
KPZL/R
BB/PZ
WC
KPZL/R
D ES
N
57,55 €
76,75 €
76,75 €
C
Plastová rozeta
47,96 €
63,96 €
63,96 €
N
E
E
E
G
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
JE
D
N
Ø7
EN
I
G
Ø7
s DPH
Ý DO
EL
C
EN
57,55 €
76,75 €
76,75 €
M
Ý DO
EL
47,96 €
63,96 €
63,96 €
UFO H 1801KU/
EN 1906 tr. 3 / E
CARLA SQUARE HR H 1617KS /
EN 1906 tr. 3 / E
JE
JE
D
E
E
E
M
C
BETA P 231 HR/ EN 1906 tr. 3 / E
BB/PZ
WC
KPZL/R
ALFA HR P 221/ EN 1906 tr. 3
BB/PZ
E
WC
E
KPZL/R
E
N
EASY FIX rozeta
I
G
E
E
E
D ES
Ø7
C
BB/PZ
WC
KPZL/R
EN
G
D ES
N
C
N
D
I
G
EN
Ý DO
EL
M
JE
JE
D
M
C
Ø8
Ý DO
EL
D ES
54,80 €
79,36 €
88,72 €
65,76 €
95,23 €
106,46 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
E matná nerez
1906 tr. 3 VÁM ZAISTÍ DLHÚ ŽIVOTNOSŤ
27,44 €
41,60 €
32,93 €
49,92 €
bez DPH
s DPH
Kovová rozeta
Kovová rozeta
D
I
EASY FIX rozeta
28,72 €
42,24 €
34,46 €
50,69 €
bez DPH
s DPH
PZ
KPZL/R
E
E
Kovová rozeta
43,15 €
54,91 €
Kovová rozeta
bez DPH
s DPH
Kovová rozeta
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
E
E
G
27,44 €
41,60 €
32,93 €
49,92 €
bez DPH
s DPH
VISION H1802S - plotové bránky /
EN 1906 tr. 3 / E
Ý DO
EL
EN
D ES
I
Ø7
28,72 €
42,24 €
34,46 €
50,69 €
bez DPH
s DPH
UFO H 1801 Z - plotové bránky/
EN 1906 tr. 3 / E
PZ
KPZL/R
N
C
E
E
PZ
KPZR/L
E
E
EASY FIX rozeta
26,59 €
52,66 €
bez DPH
s DPH
Ø7
27,44 €
41,60 €
32,93 €
49,92 €
bez DPH
s DPH
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
22,16 €
43,88 €
VISION H 1802 Z - plotové bránky/
EN 1906 tr. 3 / E
Ø7
35,96 €
45,76 €
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
PZ
KPZL/R
Ø7
Ø7
E
E
s DPH
N
D ES
BLOCK C H1807S - plotové bránky/
EN 1906 tr. 3 / E
PZ
KPZL/R
bez DPH
G
EN
I
M
E
E
32,93 €
49,92 €
GULF H 1804 Z / EN 1906 tr. 3 / E
Ø7
PZ
KPZL/R
27,44 €
41,60 €
Ý DO
EL
D ES
Ø7
JE
JE
D
E
E
M
C
UFO H 1805 Z - pre rámové dvere/
EN 1906 tr. 3 / E
PZ
KPZL/R
EN
N
Kovová rozeta
D
I
G
E
E
D ES
Ø7
C
PZ
KPZL/R
EN
G
G
Ø7
N
C
N
D
I
Ý DO
EL
M
D ES
Ý DO
EL
JE
EN
UFO H 1801 Z/ EN 1906 tr. 3 / E
M
Ý DO
EL
JE
JE
D
VISION H 1802 Z/ EN 1906 tr. 3 / E
M
C
LOFT H 1803 Z/ EN 1906 tr. 3 / E
materiál: nerezová oceľ
povrchová úprava: matná nerez
PZ
KPZL/R
Kovová rozeta
E
E
27,44 €
41,60 €
32,93 €
49,92 €
bez DPH
s DPH
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
35
F1, F9 hliníkové kovanie
materiál: hliník
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
LOFT G 5200 / F1, F9
UFO G 5000 / F1, F9
VISION G 5100 / F1, F9
F1
F9
Ø8
Ø8
11,16 €
15,96 €
14,76 €
13,39 €
19,15 €
17,71 €
Bez vratnej pružiny
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
12,52 €
17,76 €
15,12 €
15,02 €
21,31 €
18,14 €
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
F1
F1
F1
F9
F9
F9
Bez vratnej pružiny
ARCHIMEDE GH 500 / F9
F9
F9
Bez vratnej pružiny
13,87 €
20,11 €
16,75 €
Bez vratnej pružiny
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
13,00 €
18,32 €
15,12 €
15,60 €
22,46 €
18,14 €
bez DPH
s DPH
F1
F1
F1
F9
F9
F9
Bez vratnej pružiny
BLOCK G 1430 / F9
17,56 €
23,80 €
21,07 €
28,56 €
bez DPH
s DPH
7,92 €
12,44 €
12,44 €
9,50 €
14,93 €
14,93 €
Rozteč 72/90, bez vratnej pružiny
bez DPH
s DPH
BB
kľučka-kľučka otvor pre obyčajný kľúč
16,27 €
22,03 €
20,11 €
Bez vratnej pružiny
bez DPH
s DPH
BB/PZ
WC
KPZL/R
14,44 €
19,80 €
16,76 €
17,33 €
23,76 €
20,11 €
bez DPH
s DPH
F1
F1
F1
F9
F9
F9
Bez vratnej pružiny
ALU STANDARD 5300 / F1
BB/PZ
WC
KPZL/R
F9
F9
F9
Bez vratnej pružiny
13,56 €
18,76 €
15,56 €
16,27 €
22,51 €
18,67 €
bez DPH
s DPH
ALU STANDARD 5300 / F4
F1
F1
F1
36
13,56 €
18,36 €
16,76 €
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ø8
ZERO G 5400 / F1
BB/PZ
PZ
KPZL/R
Ø8
11,56 €
16,76 €
13,96 €
BB/PZ
WC
KPZL/R
Ø8
BB/PZ
WC
F9
8,28 €
12,92 €
12,92 €
9,94 €
15,50 €
15,50 €
Rozteč 72/90, bez vrtané pružiny
bez DPH
s DPH
PZ
kľučka-kľučka otvor pre cylindrickú vložku
8,28 €
12,92 €
12,92 €
9,94 €
15,50 €
15,50 €
Rozteč 72/90, bez vrtané pružiny
bez DPH
s DPH
F4
F4
F4
7,92 €
12,44 €
12,44 €
9,50 €
14,93 €
14,93 €
Rozteč 72/90, bez vratnej pružiny
bez DPH
s DPH
ZERO G 5400 / F4
F4
F4
F4
BB/PZ
WC
KPZL/R
F1
F1
F1
BB/PZ
WC
KPZL/R
WC
kľučka-kľučka s WC sadou
BB/PZ
PZ
KPZL/R
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
G
296,54 €
296,54 €
269,28 €
269,28 €
bez DPH
s DPH
EIDOS HTSI
G
bez DPH
s DPH
302,88 €
302,88 €
277,92 €
277,92 €
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
252,40 €
252,40 €
231,60 €
231,60 €
302,88 €
302,88 €
277,92 €
277,92 €
bez DPH
s DPH
N
XR
XR
XR
XR
Rozteč 72/90/92
ZEUS CARLA HTSI
C
D
G
100,32 €
100,32 €
115,15 €
115,15 €
bez DPH
s DPH
s DPH
Ý DO
EL
D ES
I
176,80 €
176,80 €
166,40 €
166,40 €
212,16 €
212,16 €
199,68 €
199,68 €
bez DPH
s DPH
209,20 €
209,20 €
188,00 €
188,00 €
251,04 €
251,04 €
225,60 €
225,60 €
bez DPH
s DPH
F9 eloxovaný hliník imitácia nerez
N
C
KPZL
KPZR
PZL
PZR
I
83,60 €
83,60 €
95,96 €
95,96 €
bez DPH
PRAVOĽAVÉ KOVANIE!
Rozteč 72 mm, 92 mm – 3 skrutky
Rozteč 90 mm – 2 skrutky
KPZL
KPZR
PZL
PZR
F9
F9
F9
F9
Rozteč 72/90/92
NOVINKA
Ý DO
EL
M
Rozteč 72/90/92
Rozteč 72/90/92
JE
F9
F9
F9
F9
D ES
s DPH
251,04 €
251,04 €
225,60 €
225,60 €
EN
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
M
JE
PRAVOĽAVÉ KOVANIE!
Rozteč 72 mm, 92 mm – 3 skrutky
Rozteč 90 mm – 2 skrutky
KPZL
KPZR
PZL
PZR
KPZL
KPZR
PZL
PZR
Ý DO
EL
EN
bez DPH
209,20 €
209,20 €
188,00 €
188,00 €
N
C
G
264,48 €
264,48 €
252,00 €
252,00 €
212,16 €
212,16 €
199,68 €
199,68 €
CH-SAT matný chróm, XR inoxchróm
D
F9 eloxovaný hliník imitácia nerez
D
Rozteč 72/90/92
N
C
XR
XR
XR
XR
Rozteč 72/90/92
ZEUS CARLA HTSI DEF
XR
XR
XR
XR
I
220,40 €
220,40 €
210,00 €
210,00 €
I
M
Rozteč 72/90/92
KPZL
KPZR
PZL
PZR
KPZL
KPZR
PZL
PZR
D ES
176,80 €
176,80 €
166,40 €
166,40 €
JE
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
D ES
EN
Rozteč 72/90/92
Ý DO
EL
EN
s DPH
Ý DO
EL
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
M
JE
KPZL
KPZR
PZL
PZR
KPZL
KPZR
PZL
PZR
TUKE HTSI
CH-SAT matný chróm, XR inoxchróm
bez DPH
N
Rozteč 72/90/92
264,48 €
264,48 €
252,00 €
252,00 €
252,40 €
252,40 €
231,60 €
231,60 €
236,35 €
236,35 €
209,04 €
209,04 €
N
C
N
C
XR
XR
XR
XR
D
I
220,40 €
220,40 €
210,00 €
210,00 €
196,96 €
196,96 €
174,20 €
174,20 €
M
D ES
I
CH-SAT matný chróm, XR inoxchróm
JE
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
D
Rozteč 72/90/92
Ý DO
EL
EN
Rozteč 72/90/92
KPZL
KPZR
PZL
PZR
XR
XR
XR
XR
M
JE
KPZL
KPZR
PZL
PZR
KPZL
KPZR
PZL
PZR
D ES
G
247,12 €
247,12 €
224,40 €
224,40 €
EN
G
D
I
CH-SAT matný chróm, XR inoxchróm
D
TUKE HTSI DEF
C
N
C
XR
XR
XR
XR
D ES
Ý DO
EL
M
EN
Rozteč 72/90/92
EIDOS HTSI DEF
Ý DO
EL
JE
KPZL
KPZR
PZL
PZR
NOVINKA
M
JE
D
XR inoxchróm
G
CARLA HTSI
XR inoxchróm
EN
I
G
CARLA HTSI DEF
D ES
71,96 €
71,96 €
79,96 €
79,96 €
86,35 €
86,35 €
95,95 €
95,95 €
bez DPH
s DPH
Pri objednávke kovania COLUMBUS, KLEOPATRA, HARMONIA a ZEUS uvádzajte prosím hrúbku dverí. Pokiaľ je dverné krídlo hrubšie ako 45 mm je ke kovanie u roztečí 72 a 90 mm účtovaný príplatok za montážny materiál 8,25 € + DPH.
PZL
kľučka-kľučka ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
PZR
kľučka-kľučka pravá
otvor pre cylindrickú vložku
KPZL
kľučka-guľa ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
KPZR
kľučka-guľa pravá
otvor pre cylindrickú vložku
37
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
bez DPH
s DPH
G
N
s DPH
Eloxovaný hliník
F1 strieborný, F9 imitácia nerez
NOVINKA
bez DPH
s DPH
KPZL
KPZR
PZL
PZR
Ochranné kovanie
F1
F1
F1
F1
Ý DO
EL
N
C
G
s DPH
112,75 €
112,75 €
100,75 €
100,75 €
G
N
C
bez DPH
N
C
Rozteč 72/90/92
M
bez DPH
93,96 €
93,96 €
83,96 €
83,96 €
Rozteč 92
52,32 €
52,32 €
45,36 €
45,36 €
36,62 €
D
KPZL
KPZR
PZL
PZR
I
43,60 €
43,60 €
37,80 €
37,80 €
30,52 €
I
85,16 € 102,19 €
85,16 € 102,19 €
76,00 € 91,20 €
76,00 € 91,20 €
D ES
F4, F9
F4, F9
F4, F9
F4, F9
Prídavná rozeta / F9
KPZL
KPZR
PZL
PZR
JE
D ES
Ý DO
EL
47,52 €
47,52 €
41,18 €
41,18 €
30,53 €
Prídavná rozeta / F1
KLEOPATRA
s DPH
EN
F1
F1
F1
F1
Ý DO
EL
EN
N
C
N
C
N
G
s DPH
bez DPH
39,60 €
39,60 €
34,32 €
34,32 €
25,44 €
KPZL
KPZR
PZL
PZR
Kompatibilná montáž
na bezpečnostné dvere
vyrábané v rozstupi 90 mm.
76,75 €
76,75 €
81,55 €
81,55 €
Eloxovaný hliník
F1 strieborný, F4 bronzový, F9 imitácia nerez
M
JE
Ochranné kovanie
68,40 €
68,40 €
61,44 €
61,44 €
54,96 €
I
M
bez DPH
62,26 €
62,26 €
55,87 €
55,87 €
45,89 €
D ES
63,96 €
63,96 €
67,96 €
67,96 €
Rozteč 72/90/92
D
Rozteč 92
F9
F9
F9
F9
HARMONIA HTSI
NOVINKA
Ý DO
EL
EN
F9
F9
F9
F9
I
Eloxovaný hliník
F1 strieborný, F9 imitácia nerez
F1
F1
F1
F1
PRAVOĽAVÉ KOVANIE!
Rozteč 72 mm, 92 mm – 3 skrutky
Rozteč 90 mm – 2 skrutky
KPZL
KPZR
PZL
PZR
JE
D ES
F4, F9
F4, F9
F4, F9
F4, F9
Rozteč 72/90/92
KPZL
KPZR
PZL
PZR
F9 eloxovaný hliník imitácia nerez
M
JE
EN
F1
F1
F1
F1
D
s DPH
Ý DO
EL
57,00 €
57,00 €
51,20 €
51,20 €
Prídavná rozeta DEF / F9 45,80 €
KLEOPATRA DEF
bez DPH
Rozteč 72/90/92
M
s DPH
bez DPH
51,88 €
51,88 €
46,56 €
46,56 €
Prídavná rozeta DEF / F1 38,24 €
Kompatibilná montáž
na bezpečnostné dvere
vyrábané v rozstupi 90 mm.
64,61 €
64,61 €
60,67 €
60,67 €
D
Eloxovaný hliník
F1 strieborný, F4 bronzový, F9 imitácia nerez
KPZL
KPZR
PZL
PZR
s DPH
53,84 €
53,84 €
50,56 €
50,56 €
F9
F9
F9
F9
I
76,76 € 92,11 €
76,76 € 92,11 €
83,56 € 100,27 €
83,56 € 100,27 €
Rozteč 72/90/92
KPZL
KPZR
PZL
PZR
bez DPH
KPZL
KPZR
PZL
PZR
JE
JE
D ES
58,66 €
58,66 €
55,10 €
55,10 €
Rozteč 72/90/92
Ý DO
EL
EN
F9
F9
F9
F9
D
ZEUS KLESO HTSI
48,88 €
48,88 €
45,92 €
45,92 €
M
C
F9 eloxovaný hliník imitácia nerez
PRAVOĽAVÉ KOVANIE!
Rozteč 72 mm, 92 mm – 3 skrutky
Rozteč 90 mm – 2 skrutky
I
G
79,73 €
79,73 €
79,73 €
79,73 €
F1
F1
F1
F1
D ES
G
s DPH
66,44 €
66,44 €
66,44 €
66,44 €
F9
F9
F9
F9
KPZL
KPZR
PZL
PZR
EN
EN
I
G
bez DPH
KPZL
KPZR
PZL
PZR
KPZL
KPZR
PZL
PZR
HARMONIA HTSI DEF
73,39 €
73,39 €
69,79 €
69,79 €
Rozteč 72/90/92
D
PRAVOĽAVÉ KOVANIE!
Rozteč 72 mm, 92 mm – 3 skrutky
Rozteč 90 mm – 2 skrutky
D ES
61,16 €
61,16 €
58,16 €
58,16 €
Rozteč 72/90/92
ZEUS KLESO HTSI DEF
C
N
F1
F1
F1
F1
D
I
G
EN
Ý DO
EL
M
Ý DO
EL
JE
KPZL
KPZR
PZL
PZR
Eloxovaný hliník
F1 strieborný, F9 imitácia nerez
M
JE
D
PRAVOĽAVÉ KOVANIE!
Rozteč 72 mm, 92 mm – 3 skrutky
Rozteč 90 mm – 2 skrutky
ZEUS HTSI / F1, F9
Eloxovaný hliník
F1 strieborný, F9 imitácia nerez
C
ZEUS HTSI DEF / F1, F9
D ES
62,36 €
62,36 €
53,32 €
53,32 €
74,83 €
74,83 €
63,98 €
63,98 €
Rozteč 92
bez DPH
s DPH
KPZL
KPZR
PZL
PZR
69,16 €
69,16 €
59,16 €
59,16 €
82,99 €
82,99 €
70,99 €
70,99 €
bez DPH
s DPH
F9
F9
F9
F9
Rozteč 92
Pri objednávke kovania COLUMBUS, KLEOPATRA, HARMONIA a ZEUS uvádzajte prosím hrúbku dverí. Pokiaľ je dverné krídlo hrubšie ako 45 mm je ke kovanie u roztečí 72 a 90 mm účtovaný príplatok za montážny materiál 8,25 € + DPH.
38
PZL
kľučka-kľučka ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
PZR
kľučka-kľučka pravá
otvor pre cylindrickú vložku
KPZL
kľučka-guľa ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
KPZR
kľučka-guľa pravá
otvor pre cylindrickú vložku
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
CH-SAT – matný chróm, XR – inoxchróm, Z – zirkónium
XR
KPZL
KPZR
PZL
PZR
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
169,36 €
169,36 €
173,52 €
173,52 €
203,23 €
203,23 €
208,22 €
208,22 €
KPZL
KPZR
PZL
PZR
XR
XR
XR
XR
221,76 €
221,76 €
227,20 €
227,20 €
266,11 €
266,11 €
272,64 €
272,64 €
KPZL
KPZR
PZL
PZR
Z
Z
Z
Z
246,40 €
246,40 €
256,00 €
256,00 €
295,68 €
295,68 €
307,20 €
307,20 €
bez DPH
s DPH
Rozteč 72/90/92
CH-SAT – matný chróm, XR – inoxchróm, Z – zirkónium , ABR – mosadz patina
XR
KPZL
KPZR
PZL
PZR
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
127,24 €
127,24 €
125,36 €
125,36 €
152,69 €
152,69 €
150,43 €
150,43 €
KPZL
KPZR
PZL
PZR
XR
XR
XR
XR
174,84 €
174,84 €
169,36 €
169,36 €
209,81 €
209,81 €
203,23 €
203,23 €
KPZL
KPZR
PZL
PZR
Z
Z
Z
Z
198,00 €
198,00 €
198,80 €
198,80 €
237,60 €
237,60 €
238,56 €
238,56 €
KPZL
KPZR
PZL
PZR
ABR
ABR
ABR
ABR
119,20 €
119,20 €
118,00 €
118,00 €
143,04 €
143,04 €
141,60 €
141,60 €
bez DPH
s DPH
Rozteč 72/90/92
ALA
XR/E
PZL
kľučka-kľučka ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
D ES
I
MOŽNÁ
KOMBINÁCIA
ZA JEDNOTNÚ
CENU
PRÍKLADY KOMBINÁCII ZA JEDNOTNÚ CENU
CH-SAT
XR
ABR
Z
EN
DAVID HTSI 4500
DAVID HTSI 4500
BRAVO
N
D
DAVID HTSI 4500 DEF
G
JE
DAVID HTSI 4500 DEF
Ý DO
EL
M
C
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
RAFFAELLA
INNER
CH-SAT/CH-P
CH-SAT
XR
PZR
kľučka-kľučka pravá
otvor pre cylindrickú vložku
ADINA
CH-SAT-E
XR
Z
OPERA
NICOL
CH-SAT
XR
Z
ABR
ARIA
KPZL
kľučka-guľa ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
CH-SAT
XR
CH-SAT
KPZR
kľučka-guľa pravá
otvor pre cylindrickú vložku
39
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
G
s DPH
ALT WIEN HTSI W3
G
s DPH
267,17 €
267,17 €
288,62 €
288,62 €
bez DPH
s DPH
Rozteč 72/90/92
139,60 €
139,60 €
139,60 €
139,60 €
167,52 €
167,52 €
167,52 €
167,52 €
bez DPH
s DPH
DAVID ELEGANT HTSI 4500
Rozteč 72/90/92
bez DPH
s DPH
ABR – mosadz patina
C
N
D
G
I
135,96 €
135,96 €
115,96 €
115,96 €
163,15 €
163,15 €
139,15 €
139,15 €
bez DPH
s DPH
KPZL
KPZR
PZL
PZR
I
ABR
ABR
ABR
ABR
Rozteč 72/90/92
Ý DO
EL
M
A
A
A
A
D ES
D ES
140,16 €
140,16 €
143,52 €
143,52 €
Rozteč 72/90/92
Ý DO
EL
EN
EN
116,80 €
116,80 €
119,60 €
119,60 €
JE
KPZL
KPZR
PZL
PZR
ABR
ABR
ABR
ABR
M
JE
D
KPZL
KPZR
PZL
PZR
Ý DO
EL
N
C
G
I
A – mosadz
C
DAVID ELEGANT HTSI 4500
s DPH
D
N
ABR
ABR
ABR
ABR
D ES
bez DPH
ABR – mosadz patina
Ý DO
EL
EN
s DPH
222,19 €
222,19 €
243,70 €
243,70 €
M
KPZL
KPZR
PZL
PZR
SESAM HTSI 40
133,44 €
133,44 €
131,52 €
131,52 €
bez DPH
Rozteč 72/90/92
NOVINKA
I
185,16 €
185,16 €
203,08 €
203,08 €
JE
JE
D
Z
Z
Z
Z
D ES
111,20 €
111,20 €
109,60 €
109,60 €
Rozteč 72/90/92
KPZL
KPZR
PZL
PZR
M
C
ABR – mosadz patina
EN
N
Rozteč 72/90/92
A
A
A
A
N
C
N
C
bez DPH
KPZL
KPZR
PZL
PZR
Ý DO
EL
M
Z
Z
Z
Z
183,84 €
183,84 €
186,72 €
186,72 €
222,64 €
222,64 €
240,52 €
240,52 €
Rozteč 72/90/92
KPZL
KPZR
PZL
PZR
s DPH
D
I
153,20 €
153,20 €
155,60 €
155,60 €
bez DPH
JE
A
A
A
A
M
JE
KPZL
KPZR
PZL
PZR
D ES
167,52 €
167,52 €
167,52 €
167,52 €
A – mosadz, Z – zirkónium
Ý DO
EL
EN
139,60 €
139,60 €
139,60 €
139,60 €
Rozteč 72/90/92
A – mosadz, Z – zirkónium
D
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
G
bez DPH
KPZL
KPZR
PZL
PZR
I
G
205,92 €
205,92 €
205,92 €
205,92 €
D ES
EN
I
G
171,60 €
171,60 €
171,60 €
171,60 €
EN
G
D
I
Ý DO
EL
N
C
N
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
CH-SAT
D ES
NOVINKA
M
EN
Rozteč 72/90/92
ALT WIEN HTSI W3
Ý DO
EL
JE
KPZL
KPZR
PZL
PZR
CH-SAT – matný chróm
M
JE
D
ALT WIEN HTSI W3 DEF
ALT WIEN HTSI W3
CH-SAT – matný chróm
C
ALT WIEN HTSI W3 DEF
D ES
119,96 €
119,96 €
99,96 €
99,96 €
143,95 €
143,95 €
119,95 €
119,95 €
bez DPH
s DPH
Pri objednávke kovania COLUMBUS, KLEOPATRA, HARMONIA a ZEUS uvádzajte prosím hrúbku dverí. Pokiaľ je dverné krídlo hrubšie ako 45 mm je ke kovanie u roztečí 72 a 90 mm účtovaný príplatok za montážny materiál 8,25 € + DPH.
40
PZL
kľučka-kľučka ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
PZR
kľučka-kľučka pravá
otvor pre cylindrickú vložku
KPZL
kľučka-guľa ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
KPZR
kľučka-guľa pravá
otvor pre cylindrickú vložku
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
COLUMBUS H 2087 KS
I
G
D
Ilustračné foto kľučka LISA
COLUMBUS H 2087KS DEF LISA, LOFT, VISON
Ilustračné foto kľučka VISION
E
E
E
E
Rozteč 72/90/92
bez DPH
s DPH
KPZL
KPZR
PZL
PZR
Ilustračné foto kľučka VISION
COLUMBUS KLESO H 2087 KS
N
G
131,96 €
131,96 €
119,60 €
119,60 €
158,35 €
158,35 €
143,52 €
143,52 €
bez DPH
s DPH
KPZL
KPZR
PZL
PZR
E
E
E
E
Rozteč 72/90/92
COLUMBUS H 2093S DEF s kľučkou LISA, LOFT, VISON
NOVINKA
Ý DO
EL
M
Rozteč 72/90/92
D
I
s DPH
bez DPH
E – nerez matná
JE
E
E
E
E
D ES
102,32 € 122,78 €
102,32 € 122,78 €
80,96 € 97,15 €
80,96 € 97,15 €
E
E
E
E
Rozteč 72/90/92
Ý DO
EL
EN
I
COLUMBUS H 2087KS DEF LISA, LOFT, VISON
Ilustračné foto kľučka LOFT
M
JE
D
KPZL
KPZR
PZL
PZR
147,74 €
147,74 €
122,11 €
122,11 €
E – nerez matná
C
COLUMBUS KLESO H 2087 KS DEF
123,12 €
123,12 €
101,76 €
101,76 €
D ES
N
KPZL
KPZR
PZL
PZR
C
Ilustračné foto kľučka LOFT
EN
EN
I
G
D ES
N
C
N
JE
EN
Ý DO
EL
M
Ý DO
EL
M
JE
D
Ilustračné foto kľučka LISA
E – nerez matná
G
E – nerez matná
C
COLUMBUS DEF H 2087 KS
D ES
111,60 €
111,60 €
99,60 €
99,60 €
133,92 €
133,92 €
119,52 €
119,52 €
bez DPH
s DPH
E – nerez matná
Ilustračné foto kľučka LISA
Ilustračné foto kľučka LOFT
COLUMBUS H 2093S LISA, LOFT, VISON
Pri objednávke kovania COLUMBUS uvádzajte prosím hrúbku
dverí. Pokiaľ je dverné krídlo hrubšie ako 45 mm je ke kovanie
u roztečí 72 a 90 mm účtovaný príplatok za montážny materiál
8,25 € + DPH.
KPZL
KPZR
E
E
Rozteč 72/92
153,12 € 183,74 €
153,12 € 183,74 €
Ilustračné foto kľučka VISION
s DPH
bez DPH
BEZPEČNOSTNÉ ROZETY
H 2032S
H 2011S HR
H 2079S Z
H 2011KSF HR DEF
H 2038KS DEF
H 2011KS HR DEF
H 2079KSV Z DEF
H 2038KSF DEF
H 2032S
H 2038KS DEF
E pár
E pár
Bezpečnostné rozety
14,96 €
33,28 €
17,95 €
39,94 €
bez DPH
s DPH
PZL
kľučka-kľučka ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
H 2011S HR
H 2011KS HR DEF
Bezpečnostné rozety
E pár
E pár
29,96 €
48,24 €
35,95 €
57,89 €
bez DPH
s DPH
PZR
kľučka-kľučka pravá
otvor pre cylindrickú vložku
H 2079S Z
H 2079KSV Z DEF
Ochranné rozety
E pár
E pár
25,60 €
37,44 €
30,72 €
44,93 €
bez DPH
s DPH
KPZL
kľučka-guľa ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
H 2011KSF HR DEF E pár
H 2038KSF DEF
E pár
Bezpečnostné rozety
55,12 €
52,00 €
66,14 €
62,40 €
bez DPH
s DPH
KPZR
kľučka-guľa pravá
otvor pre cylindrickú vložku
41
VISION BEZPEČNOSTNÁ ROZETA / E
EN
D ES
CARLA BEZPEČNOSTNÁ ROZETA / E
Kľučka
VISION H 1802 S
Rozety
H 2038KS DEF
VISION DEF
VISION DEF
KPZL/R
PZL/R
E
E
75,64 €
57,24 €
90,77 €
68,69 €
bez DPH
s DPH
ALA BEZPEČNOSTNÁ ROZETA / E
KPZL/R
PZL/R
E
E
LOFT OCHRANNÉ KOVANIE / E
Kľučka
CARLA SQUARE HR
Rozety
H 2011KS HR DEF
CARLA DEF
CARLA DEF
KPZL/R
PZL/R
E
E
126,20 €
110,20 €
151,44 €
132,24 €
bez DPH
s DPH
KLESO BEZPEČNOSTNÁ ROZETA / E
Kľučka
ALA H 1290 S
Rozety
H 2038KS DEF
ALA DEF
ALA DEF
I
G
D
N
C
JE
materiál: zliatiny farebných kovov
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
Ý DO
EL
M
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
Kľučka
LOFT H 1803 Z
Rozety
H 2079KSV Z DEF
LOFT Z DEF
LOFT Z DEF
KPZL/R
PZL/R
E
E
104,26 €
84,86 €
bez DPH
s DPH
KLESO DEF
KLESO DEF
KPZL/R
PZL/R
E
E
110,60 €
88,20 €
132,72 €
105,84 €
bez DPH
s DPH
94,85 €
77,86 €
bez DPH
s DPH
BLOCK BEZPEČNOSTNÁ PLOCHÁ
ROZETA / E
Kľučka
KLESO HR H 1235 S
Rozety
H 2011KS HR DEF
86,88 €
70,72 €
79,04 €
64,88 €
Kľučka s plochou rozetou
BLOCK HR H 1807 FL
Rozety
H 2011KSF HR DEF
BLOCK DEF
BLOCK DEF
KPZL/R
PZL/R
E
E
162,72 €
139,08 €
195,26 €
166,90 €
bez DPH
s DPH
BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE S MADLOM / E SESTAVY PRE VSTUPNÉ DVERE KĽUČKA / MADLO / ROZETA BEZPEČNOSTNÁ
VISION DEF – PLOCHÁ ROZETA
BLOCK DEF – PLOCHÁ ROZETA
Kľučka
VISION H 1802 FL
Rozety
H 2038KSF DEF
Madlo
MADLO BF ŠIKMÉ
Ploché rozety iba s DEF
Kľučka
BLOCK HR H 1807 FL
Rozety
H 2011KSF HR DEF
Madlo
MADLO JHR
Interiér
Ploché rozety iba s DEF
HR rozeta
KULATÁ rozeta
Exteriér
BEZPEČNOSTNÁ SADA S MADLOM – PLOCHÁ ROZETA
E
E
279,60 € 335,52 €
199,60 € 239,52 €
bez DPH
s DPH
SADA OBSAHUJE:
Kľučka
akákoľvek z kategórie nerezového kovania s plochou rozetou
Madlo
hranaté (FHR / JHR popr. šikmé) alebo okrúhle (BJ / BF popr.
šikmé) do dĺžky 800 mm
Bezpečnostné rozety ploché
hranaté, okrúhle ploché s prekrytím vložky DEF
ALA – DEF
ALFA – DEF
NOVINKA
BEZPEČNOSTNÁ SADA S MADLOM
Kľučka
ALFA HR H 1836 S
Rozety
H 2011KS HR DEF
Madlo
MADLO JHR
Kľučka
ALA H 1290 S
Rozety
H 2038KS DEF
Madlo
MADLO BJ
HR rozeta
KULATÁ rozeta
KPZL/R
kľučka-guľa ľavá/pravá otvor pre cylindrickú vložku
KPZL
kľučka-guľa ľavá
otvor pre cylindrickú vložku
239,60 € 287,52 €
159,60 € 191,52 €
bez DPH
s DPH
SADA OBSAHUJE:
Kľučka
akákoľvek z kategórie nerezového obejktového kovania
okrem plochých rozet
Madlo
hranaté (FHR / JHR popr. šikmé) alebo okrúhle (BJ / BF popr.
šikmé) do dĺžky 800 mm
Bezpečnostné rozety
hranaté, okrúhle s prekrytím vložky DEF aj bez DEF (okrem
plochých rozet)
Pri objednávke bezpečnostného kovania uvádzajte prosím hrúbku dverí.
Pokiaľ je dverné krídlo hrubšie ako 68 mm je ke kovanie účtovaný príplatok za montážny materiál 8,25 € + DPH.
42
E
E
KPZR
kľučka-guľa pravá
otvor pre cylindrickú vložku
KOVANIE PRO CELOSKLENENÉ DVERE
materiál: nerezová oceľ, hliník
povrchová úprava: matná nerez, eloxovaný hliník
SADA 1
SADA 2
1 × zámok, 2 × záves, 2 × rámový diel
BB
PROTIKUS H 6014 GKS
Ý DO
EL
WC KĽUČKA
N
JE
D
PZ
M
C
1 × zámok, 2 × záves
EN
I
G
KLASIK H 6760 / E
D ES
V cene výber kľučky VISION, LOFT, GULF
KLASIK SADA 1
E UGL, BB, PZ 183,96 € 220,75 €
KLASIK SADA 2
E UGL, BB, PZ 199,96 € 239,95 €
PROTIKUS H6014GKS E
31,96 € 38,35 €
WC KĽUČKA
F9 WC
37,88 € 45,46 €
Ilustračné foto s klikou VISION
s DPH
bez DPH
SADA 1
SADA 2
1 × zámok, 2 × záves, 2 × rámový diel
BB
PROTIKUS H 6084 GKS
Ý DO
EL
WC KĽUČKA
N
JE
D
PZ
M
C
1 × zámok, 2 × záves
EN
I
G
QUATRO H 6770 / E
D ES
V ceně klika CARLA
QUATRO SADA 1
E UGL, BB, PZ 187,96 € 225,55 €
QUATRO SADA 2
E UGL, BB, PZ 203,96 € 244,75 €
PROTIKUS H6084GKS E
57,96 € 69,55 €
WC KĽUČKA
F9 WC
37,88 € 45,46 €
Ilustračné foto s klikou CARLA
s DPH
bez DPH
SADA 1
SADA 2
1 × zámok, 2 × záves, 2 × rámový diel
BB
PROTIKUS H 6024 GKS
Ý DO
EL
WC KĽUČKA
N
JE
D
PZ
M
C
1 × zámok, 2 × záves
EN
I
G
CREATIVE H 6020 / E
D ES
V cene výber kľučky VISION, LOFT, GULF
CREATIVE SADA 1
E UGL, BB, PZ
CREATIVE SADA 2
E UGL, BB, PZ
PROTIKUS H6024GKS E
WC KĽUČKA
F9 WC
Ilustračné foto s klikou ALA
187,96 € 225,55 €
203,96 € 244,75 €
31,96 € 38,35 €
37,88 € 45,46 €
s DPH
bez DPH
SADA 1
SADA 2
1 × zámok, 2 × záves, 2 × rámový diel
BB
PROTIKUS H 6024 GKS
Ý DO
EL
WC KĽUČKA
N
JE
D
PZ
M
C
1 × zámok, 2 × záves
EN
I
G
CREATIVE H 6020 / F1
D ES
V cene výber kľučky VISION, LOFT, GULF
CREATIVE SADA 1
CREATIVE SADA 2
PROTIKUS H 6024 GKS
WC KĽUČKA
Ilustračné foto s klikou RAFFAELLA
F1
UGL, BB, PZ 127,96 € 153,55 €
F1
UGL, BB, PZ 147,96 € 177,55 €
F1
26,48 € 31,78 €
CH-SAT WC
37,88 € 45,46 €
bez DPH
s DPH
K zámku je možné priobjednať ostatné kľučky nerezového objektového kavania za príplatok 18 € + DPH (a iné modely na dopyt).
K zámku v povrchu eloxovaný hliník je možné priobjednať kľučky z ponuky v povrchu chróm perla (a iné modely na dopyt).
BB
otvor pre obyčajný kľúč
PZ
otvor pre cylindrickú vložku
WC
WC sada
UGL
zámok bez otvoru
43
KOVANIE PRE CELOSKLENENÉ DVERE
materiál: nerezová ocel, hliník
povrchová úprava: matná nerez, eloxovaný hliník
SADA 1 / E
SADA 2 / E
1 × zámok, 2 × záves, 2 × rámový diel
BB
PROTIKUS H 6144 GKS
Ý DO
EL
WC KĽUČKA
N
JE
D
PZ
M
C
1 × zámok, 2 × záves
EN
I
G
BARI H 6140 / E
D ES
V cene výber kľučky VISION, LOFT, GULF
BARI SADA1
BARI SADA 2
PROTIKUS H 6144
WC KĽUČKA
E
E
E
F9
UGL, BB, PZ 197,56 € 237,07 €
UGL, BB, PZ 213,96 € 256,75 €
58,36 € 70,03 €
WC
37,88 € 45,46 €
Ilustračné foto s klikou GULF
bez DPH
SADA 1 / F1
SADA 2 / F1
1 × zámok, 2 × záves, 2 × rámový diel
BB
PROTIKUS H 6144 GKS
Ý DO
EL
WC KĽUČKA
N
JE
D
PZ
M
C
1 × zámok, 2 × záves
EN
I
G
BARI H 6140 / F1
s DPH
D ES
V cene výber kľučky VISION, LOFT, GULF
BARI SADA 1
BARI SADA 2
PROTIKUS H 6144
WC KĽUČKA
F1
UGL, BB, PZ 139,96 € 167,95 €
F1
UGL, BB, PZ 163,08 € 195,70 €
F1
51,96 € 62,35 €
CH-SAT WC
37,88 € 45,46 €
Ilustračné foto s klikou RAFFAELLA BLACK
bez DPH
ARCO UGL SADA 1 / E
ARCO UGL SADA 2 / E
ARCO WC
1 × zámok, 2 × záves, 2 × rámový diel
PROTIKUS H 6084 GKS
N
JE
D
Ý DO
EL
M
C
1 × zámok, 2 × záves
EN
I
G
ARCO H 6090 / E
s DPH
D ES
V cene výber kľučky VISION, LOFT, GULF
ARCO SADA 1
ARCO SADA 2
ARCO SADA 1
ARCO SADA 2
PROTIKUS H 6084
E
E
E
E
E
UGL
UGL
WC
WC
Ilustračné foto s klikou GULF
191,08 €
200,60 €
199,56 €
209,16 €
57,96 €
229,30 €
240,72 €
239,47 €
250,99 €
69,55 €
bez DPH
s DPH
DOPLNKY NA SKLENENÉ DVERE
DVERNÝ ZÁVES (KLASIK)
1bodový H 6215
E
2bodový H 6315
E
1bodový H 6215
F1
2bodový H 6315
F1
2bodový
1bodový
pár
pár
pár
pár
115,96 € 139,15 €
125,96 € 151,15 €
64,16 € 76,99 €
82,64 € 99,17 €
bez DPH
s DPH
DVERNÝ ZÁVES (QUATRO, BARI, ARCO, CREATIVE)
1bodový H 6225
E pár 115,96 € 139,15 €
2bodový H 6325
E pár 125,96 € 151,15 €
1bodový H 6225
F1 pár
63,96 € 76,75 €
2bodový H 6325
F1 pár
83,96 € 100,75 €
2bodový
G 6852
do 40 kg
G 6856
do 60 kg
143,52 €
H6009 1 ks CH-P
133,12 €
159,74 €
bez DPH
s DPH
ZÁVESY NA KYVNÉ DVERE
G 6852 pár NI-SAT
198,00 €
G 6856 pár NI-SAT
282,88 €
Samozatvárací funkcie
RÁMOVÝ DIEL H 6844
H 6844 1 ks NI-SAT
1bodový
bez DPH
ZAIŠŤOVACIA ZÁSTRČ H6009
H6009 1 ks E
119,60 €
s DPH
K zámku je možné priobjednať ostatné kľučky nerezového objektového kavania za príplatok 18 € + DPH (a iné modely na dopyt).
K zámku v povrchu eloxovaný hliník je možné priobjednať kľučky z ponuky v povrchu chróm perla (a iné modely na dopyt).
44
BB
otvor pre obyčajný kľúč
PZ
otvor pre cylindrickú vložku
WC
WC sada
UGL
zámok bez otvoru
bez DPH
237,60 €
339,46 €
s DPH
3,96 €
4,75 €
bez DPH
s DPH
POSUVNÉ KOVANIE
materiál: nerezová oceľ, hliník
povrchová úprava: matná nerez, eloxovaný hliník
TWIN TECHNIC SKLO
• Moderný design
• Jednoduché ovládanie
• Mäkký doraz vďaka SOFT dojazdu
• Bezúdržbový systém
Ilustračné foto
SOFT DOJAZD
Ilustračné foto
hranatá prekrytka
TECHNIC SKLO
E
montáž na stenu, vozík montáž na dvere
715,52 €
858,62 €
TECHNIC SKLO
F1
montáž na stenu, vozík montáž na dvere
474,24 €
569,09 €
TECHNIC SKLO
F9
montáž na stenu, vozík montáž na dvere
557,44 €
668,93 €
TECHNIC SKLO soft
E
montáž na stenu, soft dojazd
1064,96 €
1277,95 €
HR krytka vozíku, PÁR
E
na vozík s montážou na dvere
81,12 €
97,34 €
bez DPH
s DPH
Nosnosť: 2 vozíky 100 kg
TWIN MINIMAL SKLO
doraz
typ montáže
povrch
SOFT s mekkým koncovým dorazom
montáž na stenu a pred zárubňu
SOFT s mekkým koncovým dorazom
montáž na stenu a pred zárubňu
Normálný s pevným koncovým dorazom montáž na sklenenou stenu
Normálný s pevným koncovým dorazom montáž na sklenenou stenu
SOFT s mekkým koncovým dorazom
montáž na sklenenou stenu
SOFT s mekkým koncovým dorazom
montáž na sklenenou stenu
F1
F9
F1
F9
F1
F9
Nosnosť: 2 vozíky 60 kg, 3 vozíky 90 kg, 4 vozíky 120 kg
795,60 € 954,72 €
863,60 € 1036,32 €
567,60 € 681,12 €
575,60 € 690,72 €
1027,60 € 1233,12 €
1095,60 € 1314,72 €
bez DPH
s DPH
MUŠLE NA SKLENENÉ DVERE
GUIDA H 50/65 N
HR 6401 K / F9
HR 6403 K / F1
GUIDA H 50/65 N
HR 6401 K
HR 6403 K
E
sada
F1/F9 sada
F1/F9 sada
48,08 €/57,70 €
52,20 €/62,64 €
52,20 €/62,64 €
bez DPH
s DPH
Technické informácie nájdete na www.twinkovania.sk
E – matná nerez, F1 – eloxovaný hliník strieborný, F9 – eloxovaný hliník imitácia nerez
45
POSUVNÉ KOVANIE
materiál: nerezová oceľ, hliník
povrchová úprava: matná nerez, eloxovaný hliník
TWIN TECHNIC DREVO
• Variabilný systém, možno použiť aj pre dvojkrídlové dvere
• Jednoduché ovládanie
• Mäkký doraz vďaka SOFT dojazdu
• Možný aj hranatý dizajn
• Bezúdržbový systém
• Tichý chod
vozík s montážou shora
vozík s montážou na dvere
Ilustračné foto
hranatá prekrytka
TECHNIC DREVO vozík shora
E
vozík s montážou shora na dverné krídlo
715,52 €
858,62 €
TECHNIC DREVO
E
montáž na stenu, vozík montáž na dvere
902,72 €
1083,26 €
TECHNIC DREVO
F1
montáž na stenu, vozík montáž na dvere
661,44 €
793,73 €
TECHNIC DREVO
F9
montáž na stenu, vozík montáž na dvere
744,64 €
893,57 €
TECHNIC DREVO soft
E
montáž na stenu, soft dojazd
1252,16 €
1502,59 €
HR krytka vozíku, PÁR
E
na vozík s montážou na dvere
81,12 €
97,34 €
bez DPH
s DPH
Nosnosť: 2 vozíky 100 kg
TWIN MINIMAL DREVO
• Variabilný systém, možno použiť aj pre dvojkrídlové dvere
• Jednoduché ovládanie
• Mäkký doraz vďaka SOFT dojazdu
• Bezúdržbový systém
doraz
typ montáže
SOFT s mekkým koncovým dorazom montáž na stenu a pred zárubňu
SOFT s mekkým koncovým dorazom montáž na stenu a pred zárubňu
Nosnosť: 2 vozíky 60 kg, 3 vozíky 80 kg
povrch
F1
F9
903,60 € 1084,32 €
975,60 € 1170,72 €
bez DPH
s DPH
Technické informácie nájdete na www.twinkovania.sk
46
E – matná nerez, F1 – eloxovaný hliník strieborný, F9 – eloxovaný hliník imitácia nerez
MADLA
materiál: rôzne materiály
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
MADLO EASY
dľžka
(mm)
P 2011 CH-SAT 239
P 2011 Z
239
P 2011 XR
239
MADLO TUKE
rozteč
(mm)
220
220
220
priemer
(mm)
10x18-24
10x18-24
10x18-24
KS
23,88 € 28,66 €
27,20 € 32,64 €
27,20 € 32,64 €
bez DPH
s DPH
dľžka
(mm)
PI 2007 CH-SAT 212
PI 2007 XR
212
PÁR
47,76 € 57,31 €
54,40 € 65,28 €
54,40 € 65,28 €
bez DPH
rozteč
(mm)
195
195
priemer
(mm)
KS
PÁR
15x27
83,60 € 100,32 € 167,20 € 200,64 €
15x27
118,64 € 142,37 € 237,28 € 284,74 €
bez DPH
s DPH
s DPH
s DPH
bez DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 13 mm, ø do dreva 11 mm
Priemery vŕtania: ø do skla 12, mm, ø do dreva 7 mm
XR
MADLO ELEGANZA
CH-SAT
MADLO PURISTO
MADLO NA SKLENENÉ DVERE
H 118034 E
dľžka
(mm)
358
rozteč
(mm)
150
priemer
(mm)
25
PÁR
127,96 € 153,55 €
bez DPH
dľžka
(mm)
450
H 118035 E
rozteč
(mm)
350
priemer
(mm)
30x30
PÁR
123,96 € 148,75 €
bez DPH
s DPH
s DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 18 mm, ø do dreva 9 mm
Priemery vŕtania: ø do skla 21 mm
E
MADLO RONDO
H 118000 E
dľžka
(mm)
450
E
MADLO BA
rozteč
(mm)
350
priemer
(mm)
30
PÁR
110,40 € 132,48 €
bez DPH
BA 2100 RAL
BA 2100 E
s DPH
dľžka rozteč priemer
(mm) (mm) (mm)
650
30
650
30
KS
51,08 € 61,30 €
93,96 € 112,75 €
bez DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 18 mm, ø do dreva 9 mm
s DPH
PÁR
93,96 € 112,75 €
175,64 € 210,77 €
s DPH
bez DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 14 mm, ø do dreva 9 mm
E
E
Technické informácie nájdete na www.twinkovania.sk
E – matná nerez, CH-SAT – chróm matný, XR – inoxchróm, Z – zirkónium
47
MADLA
materiál: nerezová oceľ
povrchová úprava: matná nerez
MADLO BJ
BJ 118002
BJ 118002
BJ 118002
BJ 118002
BJ 118002
E
E
E
E
E
dľžka
(mm)
225
325
625
925
1225
MADLO JHR
rozteč
(mm)
200
300
600
900
1200
priemer
(mm)
KS
PÁR
25
28,48 € 34,18 € 69,44 € 83,33 €
25
31,60 € 37,92 € 75,68 € 90,82 €
25
50,32 € 60,38 € 113,12 € 135,74 €
25
70,92 € 85,11 € 154,32 € 185,18 €
25
101,52 € 121,82 € 215,52 € 258,62 €
bez DPH
s DPH
bez DPH
JHR 118002
JHR 118002
JHR 118002
JHR 118002
JHR 118002
dľžka
(mm)
225
325
625
925
1225
E
E
E
E
E
rozteč
(mm)
200
300
600
900
1200
priemer
(mm)
KS
PÁR
25x25
37,04 € 44,45 € 86,56 € 103,87 €
25x25
42,64 € 51,17 € 97,76 € 117,31 €
25x25
73,20 € 87,84 € 158,88 € 190,66 €
25x25
88,40 € 106,08 € 189,28 € 227,14 €
25x25
112,72 € 135,26 € 237,92 € 285,50 €
s DPH
bez DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 14 mm, ø do dreva 9 mm
s DPH
bez DPH
E
E
MADLO FHR
FHR 118031 E
FHR 118031 E
FHR 118031 E
FHR 118031 E
FHR 118031 E
FHR 118031 E
FHR 118031 E
FHR 118031 E
FHR 118031 E
FHR 118031 E
FHR 118031 E
dľžka
(mm)
300
400
500
600
800
1200
1600
600
1200
1600
1800
MADLO FHR ŠIKMÉ
rozteč
(mm)
210
210
300
400
600
900
1300
300
900
1300
1500
priemer
(mm)
25x25
25x25
25x25
25x25
25x25
25x25
25x25
20x40
20x40
20x40
20x40
KS
59,68 € 71,62 €
65,12 € 78,14 €
68,64 € 82,37 €
71,76 € 86,11 €
89,44 € 107,33 €
100,88 € 121,06 €
68,24 € 81,89 €
84,04 € 100,85 €
118,96 € 142,75 €
137,68 € 165,22 €
156,84 € 188,21 €
bez DPH
s DPH
PÁR
131,84 € 158,21 €
142,72 € 171,26 €
149,76 € 179,71 €
156,00 € 187,20 €
191,36 € 229,63 €
214,24 € 257,09 €
148,96 € 178,75 €
180,56 € 216,67 €
250,40 € 300,48 €
287,84 € 345,41 €
326,16 € 391,39 €
bez DPH
priemer
(mm)
30x30
30x30
KS
174,52 € 209,42 €
178,68 € 214,42 €
bez DPH
E
E
E
E
E
E
dľžka
(mm)
300
400
600
800
1200
1600
rozteč
(mm)
210
210
410
600
900
1300
priemer
(mm)
KS
25x25
74,88 € 89,86 €
25x25
83,20 € 99,84 €
25x25
92,56 € 111,07 €
25x25
111,48 € 133,78 €
25x25
131,44 € 157,73 €
25x25
131,44 € 157,73 €
bez DPH
s DPH
PÁR
162,24 € 194,69 €
178,88 € 214,66 €
197,60 € 237,12 €
235,44 € 282,53 €
275,36 € 330,43 €
275,36 € 330,43 €
bez DPH
s DPH
s DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 14 mm, ø do dreva 9 mm
E
MADLO JHR 03 DREVO KOMBINACE
dľžka rozteč
(mm) (mm)
350
650
FHR 118031S
FHR 118031S
FHR 118031S
FHR 118031S
FHR 118031S
FHR 118031S
s DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 14 mm, ø do dreva 9 mm
JHR 03 E
JHR 03 E
s DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 14 mm, ø do dreva 9 mm
E
MADLO PLOCHÉ
PÁR
349,04 € 418,85 €
357,36 € 428,83 €
bez DPH
s DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 14 mm, ø do dreva 9 mm
FL 118022
FL 118022
FL 118022
FL 118022
FL 118022
FL 118022
E
E
E
E
E
E
dľžka rozteč priemer
(mm) (mm) (mm)
400
210
40x10
500
300
40x10
600
400
40x10
800
600
40x10
1200 900
40x10
1600 1300 40x10
KS
65,12 € 78,14 €
68,64 € 82,37 €
71,76 € 86,11 €
78,00 € 93,60 €
89,44 € 107,33 €
100,88 € 121,06 €
bez DPH
s DPH
PÁR
142,72 € 171,26 €
149,76 € 179,71 €
156,00 € 187,20 €
168,48 € 202,18 €
191,36 € 229,63 €
214,24 € 257,09 €
bez DPH
s DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 14 mm, ø do dreva 9 mm
E
Technické informácie nájdete na www.twinkovania.sk
48
E
MADLA
materiál: nerezová oceľ
povrchová úprava: matná nerez
MADLO BF
LT
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
BF 118000
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
dľžka
(mm)
450
300
350
400
400
400
500
500
600
600
800
800
1000
1000
1200
1200
1400
1400
1500
1600
1800
2000
rozteč
(mm)
350
210
210
200
210
300
300
400
400
500
500
600
700
800
900
1000
1000
1200
1100
1400
1600
1800
priemer
(mm)
KS
32
92,76 € 111,31 €
30
53,32 € 63,98 €
30
55,92 € 67,10 €
30
58,12 € 69,74 €
30
58,12 € 69,74 €
30
58,12 € 69,74 €
30
61,36 € 73,63 €
30
61,36 € 73,63 €
30
64,00 € 76,80 €
30
64,00 € 76,80 €
30
69,60 € 83,52 €
30
69,60 € 83,52 €
30
72,44 € 86,93 €
30
72,44 € 86,93 €
30
79,88 € 95,86 €
30
79,88 € 95,86 €
30
91,36 € 109,63 €
30
91,36 € 109,63 €
30
99,16 € 118,99 €
30
106,68 € 128,02 €
30
115,76 € 138,91 €
30
125,20 € 150,24 €
bez DPH
s DPH
PÁR
159,40 € 191,28 €
119,16 € 142,99 €
124,32 € 149,18 €
128,72 € 154,46 €
128,72 € 154,46 €
128,72 € 154,46 €
135,20 € 162,24 €
135,20 € 162,24 €
140,48 € 168,58 €
140,48 € 168,58 €
151,68 € 182,02 €
151,68 € 182,02 €
157,36 € 188,83 €
157,36 € 188,83 €
172,24 € 206,69 €
172,24 € 206,69 €
195,20 € 234,24 €
195,20 € 234,24 €
210,80 € 252,96 €
225,84 € 271,01 €
244,00 € 292,80 €
262,88 € 315,46 €
bez DPH
ZAMYKACÍ MADLO KULATÉ
8000
E
dľžka
(mm)
1500
rozteč
(mm)
1125
priemer
(mm)
30
PÁR
454,68 € 545,62 €
bez DPH
s DPH
Priemery vŕtania do skla: zámková část ø19 mm, spodná časť ø 13 mm
E
s DPH
E
Priemery vŕtania: ø do skla 14 mm, ø do dreva 9 mm
MADLO ŠIKMÉ BF
LTS
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
BF 118010
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
dľžka
(mm)
450
300
350
400
400
400
500
500
600
800
800
1000
1000
1200
1200
1400
1400
1500
1500
1600
1800
2000
rozteč
(mm)
350
210
210
200
210
300
300
400
400
500
600
700
800
900
1000
1000
1200
1100
1300
1400
1600
1800
priemer
(mm)
32
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
KS
105,80 € 126,96 €
53,32 € 63,98 €
55,92 € 67,10 €
58,12 € 69,74 €
58,12 € 69,74 €
58,12 € 69,74 €
61,36 € 73,63 €
61,36 € 73,63 €
64,00 € 76,80 €
69,60 € 83,52 €
69,60 € 83,52 €
72,44 € 86,93 €
72,44 € 86,93 €
79,88 € 95,86 €
79,88 € 95,86 €
91,36 € 109,63 €
91,36 € 109,63 €
99,16 € 118,99 €
99,16 € 118,99 €
106,68 € 128,02 €
115,76 € 138,91 €
125,20 € 150,24 €
bez DPH
s DPH
PÁR
186,64 € 223,97 €
119,16 € 142,99 €
124,32 € 149,18 €
128,72 € 154,46 €
128,72 € 154,46 €
128,72 € 154,46 €
135,20 € 162,24 €
135,20 € 162,24 €
140,48 € 168,58 €
151,68 € 182,02 €
151,68 € 182,02 €
157,36 € 188,83 €
157,36 € 188,83 €
172,24 € 206,69 €
172,24 € 206,69 €
195,20 € 234,24 €
195,20 € 234,24 €
210,80 € 252,96 €
210,80 € 252,96 €
225,84 € 271,01 €
244,00 € 292,80 €
262,88 € 315,46 €
bez DPH
s DPH
ZAMYKACÍ MADLO HRANATÉ
8071
E
dľžka
(mm)
1500
rozteč
(mm)
1125
priemer
(mm)
25x38
PÁR
454,68 € 545,62 €
bez DPH
s DPH
Priemery vŕtania do skla: zámková část ø19 mm, spodná časť ø 13 mm
E
E
Priemery vŕtania: ø do skla 14 mm, ø do dreva 9 mm
MADLO FL ŠIKMÉ
FL 118022S
FL 118022S
FL 118022S
FL 118022S
FL 118022S
FL 118022S
E
E
E
E
E
E
dľžka rozteč priemer
(mm) (mm) (mm)
400
210
40x10
500
300
40x10
600
400
40x10
800
600
40x10
1200 900
40x10
1600 1300 40x10
KS
71,56 € 85,87 €
74,48 € 89,38 €
77,36 € 92,83 €
93,20 € 111,84 €
106,92 € 128,30 €
126,48 € 151,78 €
bez DPH
s DPH
PÁR
155,60 € 186,72 €
161,44 € 193,73 €
167,20 € 200,64 €
198,88 € 238,66 €
226,32 € 271,58 €
265,44 € 318,53 €
bez DPH
s DPH
Priemery vŕtania: ø do skla 14 mm, ø do dreva 9 mm
E
Technické informácie nájdete na www.twinkovania.sk
49
DOPLNKY
materiál: rôzne materiály
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
GULE
PF 34 FL
CH
PF 35 FL
CH
VL 35368
F 507
PF 34
PF 34
PF 35
PF 35
F 507
pár
pár
pár
pár
F 755 HR
F 755 HR
EASY FIX
FL
EASY FIX
FL
F 755 HR
CH-SAT
ABR
59,60 €/71,52 €
46,36 €/55,63 €
53,12 €/63,74 €
46,36 €/55,63 €
–
CH
NI-SAT
56,00 €/67,20 €
51,40 €/61,68 €
56,00 €/67,20 €
51,40 €/61,68 €
–
A
51,12 €/61,34 €
46,36 €/55,63 €
52,00 €/62,40 €
46,36 €/55,63 €
–
H 3127K
centrická
CH-SAT
56,00 €/67,20 €
51,40 €/61,68 €
56,00 €/67,20 €
51,40 €/61,68 €
70,20 €/84,24 €
H 3127GK
H 3127K
VL 35368
VL 35369
L 036-006
CH-SAT
CH-P
XR
46,76 €/56,11 € 50,04 €/60,05 € 56,84 €/68,21 €
93,56 €/112,27 € 100,12 €/120,14 € 113,72 €/136,46 €
ks
pár
VL 35369
H HR 3127K
centrická
H HR 3127GK
excentrická
ks   20,60 €/24,72 €
ks   20,60 €/24,72 €
ks
58,12 €/69,74 €
ks
58,12 €/69,74 €
pár 134,24 €/161,09 €
E
E
E
E
E
bez DPH/s DPH
H 3127GK
Excentrická
L 036-006
H HR 3127KFL
guľa s plochou
rozetou
H 3127FL
guľa s plochou
rozetou
H HR 3127K centrická
E
H HR 3127GK excentrická E
H HR 3127KFL
E
H 3127FL
E
ks
ks
ks
ks
bez DPH/s DPH
  22,76 €/27,31 €
  22,76 €/27,31 €
53,04 €/63,65 €
47,84 €/57,41 €
bez DPH/s DPH
ROZETY
EASY FIX / CH-SAT
FL / CH-SAT
BB
PZ
WC
VL 36003 / E
BB
PZ
VL 36000 / E
WC
BB
VL 36004 N WC / E
PZ
WC
HR H 2611 EASY FIX MANETIC / E plochá rozeta
H 2636 EASY FIX MANETIC / E plochá rozeta
NOVINKA
BB
PZ
WC
NOVINKA
H 2336 EASY FIX / E
PZ
BB/PZ
WC
BB/PZ
WC
PZ
H 2311 HR
H 2311 HR
H 2311 HR
H 2611 HR PLOCHÁ
H 2611 HR PLOCHÁ
H 2611 HR PLOCHÁ
H 2636 PLOCHÁ
H 2636 PLOCHÁ
H 2636 PLOCHÁ
WC
HR H 2311EASY FIX / E
BB
FL
FL
EASY FIX
EASY FIX
BB
BB
WC
A
7,80 €/9,36 €
20,16 €/24,19 €
11,60 €/13,92 €
21,64 €/25,97 €
ABR
7,80 €/9,36 €
20,16 €/24,19 €
11,60 €/13,92 €
21,64 €/25,97 €
CH
8,84 €/10,61 €
22,04 €/26,45 €
12,28 €/14,74 €
22,68 €/27,22 €
PZ
EASY FIX
EASY FIX
EASY FIX
EASY FIX MAGNETIC
EASY FIX MAGNETIC
EASY FIX MAGNETIC
EASY FIX MAGNETIC
EASY FIX MAGNETIC
EASY FIX MAGNETIC
BB
PZ
WC
BB
PZ
WC
BB
PZ
WC
E
E
E
E
E
E
E
E
E
pár
pár
sada
pár
pár
sada
pár
pár
sada
11,68 €/14,02 €
11,68 €/14,02 €
24,16 €/28,99 €
26,00 €/31,20 €
26,00 €/31,20 €
48,48 €/58,18 €
26,00 €/31,20 €
26,00 €/31,20 €
48,48 €/58,18 €
PZ
BB
WC
PZ/BB
UGL
WC
E
E
E
E
E
E
pár
pár
pár
pár
sada
sada
10,84 €/13,01 €
10,84 €/13,01 €
23,32 €/27,98 €
9,08 €/10,90 €
6,92 €/8,30 €
27,00 €/32,40 €
bez DPH/s DPH
WC
CH-SAT
8,84 €/10,61 €
22,04 €/26,45 €
12,28 €/14,74 €
22,68 €/27,22 €
NI-SAT
8,84 €/10,61 €
22,04 €/26,45 €
12,28 €/14,74 €
22,68 €/27,22 €
H 2336
H 2336
H 2336
VL 36000
VL 36003
VL 36004 N
XR
11,12 €/13,34 €
24,12 €/28,94 €
15,24 €/18,29 €
26,36 €/31,63 €
bez DPH/s DPH
bez DPH/s DPH
DVERNÉ ZARÁŽKY
P 541
NI-SAT
NOVINKA
G 1001
NI-SAT
P 1001
NI-SAT
P 1005
NI-SAT
L 1183
E
NOVINKA
NOVINKA
GC 2034
CH-SAT
GC 2037
CH
NOVINKA
GC 2037
HNĚDÁ
VL 35897
VL 35895
VL 35893
VL 442090
VL 442075
VL 442081
H 3689
NOVINKA
VL 35896
P 541
P 1001
G 1001
P 1005
L 1183
GC 2034
GC 2037
A
ABR
CH
CH-SAT
NI-SAT
F1-SAT
do podlahy 3,96 €/4,75 € 3,96 €/4,75 € 3,96 €/4,75 € 3,96 €/4,75 € 3,96 €/4,75 €
do podlahy
–
11,16 €/13,39 €
–
11,16 €/13,39 €
–
do podlahy 7,56 €/9,07 €
7,56 €/9,07 € 7,56 €/9,07 €
na stenu
11,84 €/14,21 €
–
12,92 €/15,50 €
–
14,12 €/16,94 €
na podlahu 20,20 €/24,24 €
20,20 €/24,24 €
magnetická
7,96 €/9,55 €
magnetická šrubovacia
13,96 €/16,75 €
F9/F4
E
HNĚDÁ
7,56 €/9,07 €
20,20 €/24,24 €
11,96 €/14,35 €
bez DPH/s DPH
50
50
VL 35895
VL 35893
VL 35896
VL 442090
VL 442075
VL 442081
VL 35897
H 3689
E
E
E
E
E
E
E
E
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
11,80 €/14,16 €
8,92 €/10,70 €
13,16 €/15,79 €
8,64 €/10,37 €
9,28 €/11,14 €
9,80 €/11,76 €
15,68 €/18,82 €
9,96 €/11,95 €
bez DPH/s DPH
A – mosadz leštená, A-SAT – mosadz matná, ABR – mosadz patinovaná, E – matná nerez, CH-P – chróm perla,
CH – chróm lesklý, CH-SAT – chróm matný, NI-P – nikel perla, NI-SAT – nikel matný, XR – inoxchróm, Z – zirkónium
DOPLNKY
materiál: rôzne materiály
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
MUŠLE NA POSUVNÉ DVERE
ST 124
A
F 800
NI-SAT
ZVONČEKOVÉ TLAČIDLÁ
VL 35440
MANETTA L
A VL 35441
SADA PRO POSUVNÉ DVERE
KIT 1
CH-SAT
VL 35374
VL 35376
MANETTA
ST 126 HR
CH-SAT
NOVINKA
NOVINKA
F 510
CH-SAT
VL 35441 BL
NOVINKA
KIT 3
CH-SAT
NOVINKA
CH-SAT
KIT STKDC
BB
CH-SAT
KIT STSTK
WC
F 510
A
CH
CH-SAT
VL 35374 E
VL 35376 E
16,80 €/20,16 €
21,80 €/26,16 €
21,80 €/26,16 €
35,88 €/43,06 €
35,88 €/43,06 €
ks
ks
ks
ks
ks
bez DPH/s DPH
ST 124
F 800
MANETTA L
MANETTA ST126HR
VL 35440
E
VL 35441
E
VL 35441 BL E
KIT F NO. 1
KIT F NO. 3
KIT STKDC
KIT STSTK
ks
ks
ks
ks
 A
ABR
CH
CH-SAT
NI-SAT
  11,96 €/14,35 €   11,96 €/14,35 €   11,96 €/14,35 €   11,96 €/14,35 €
–
  15,48 €/18,58 € 17,76 €/21,31 € 16,76 €/20,11 € 16,76 €/20,11 € 16,76 €/20,11 €
  3,96 €/4,75 €
–
  3,96 €/4,75 €   3,96 €/4,75 €
–
  6,76 €/8,11 € 6,76 €/8,11 €
6,76 €/8,11 €
6,76 €/8,11 €
6,76 €/8,11 €
144 x 44 mm
120 x 34 x 12 mm
na posuvné dvere
na posuvné dvere
  9,80 €/11,76 €
  9,80 €/11,76 €
  9,80 €/11,76 €
ks
ks
ks
A
CH
CH-SAT
ABR
NI-SAT
olivka, úchyt, zadlabovací zámok 44,68 €/53,62 € 60,16 €/72,19 € 60,16 €/72,19 €
obyčajný kľúč, zadlabovací zámok  32,56 €/39,07 € 44,28 €/53,14 € 44,28 €/53,14 €
BB
  39,96 €/47,95 €   39,96 €/47,95 €   39,96 €/47,95 €   39,96 €/47,95 €   39,96 €/47,95 €
WC
51,96 €/62,35 € 51,96 €/62,35 € 51,96 €/62,35 € 51,96 €/62,35 € 51,96 €/62,35 €
bez DPH/s DPH
CYLINDRICKÉ VLOŽKY
bezpečnostná
trieda
ELIS 30/35
ELIS 30/35
C 2000
AZP 01 30/35
AZP 01 30/35
AZP 01 40/50
AZP 01 40/50
AZP 01 45/45
AZP 01 45/45
AZP 04 30/35
AZP 04 30/35
ECO 01 30/35
ECO 01 30/35
VSP 01 30/35
VSP 01 30/35
BT3
BT3
BT3
BT3
BT3
BT3
BT3
BT3
BT3
BT4
BT4
NI-SAT
ABR
NI-SAT
NIKEL
A-SAT
NIKEL
A-SAT
NIKEL
A-SAT
NIKEL
A-SAT
NIKEL
A-SAT
NIKEL
A-SAT
NOVINKA
6,16 €/7,39 €
6,16 €/7,39 €
16,40 €/19,68 €
29,80 €/35,76 €
29,80 €/35,76 €
35,12 €/42,14 €
35,12 €/42,14 €
37,80 €/45,36 €
37,80 €/45,36 €
50,24 €/60,29 €
50,24 €/60,29 €
13,08 €/15,70 €
13,08 €/15,70 €
63,56 €/76,27 €
63,56 €/76,27 €
NOVINKA
VĚŠIAKY
VL 35880
VL 35880 E
VL 35882 E
VL 35881 E
VL 35882
VL 35881
4,20 €/5,04 €
7,48 €/8,98 €
8,88 €/10,66 €
ks
ks
ks
bez DPH/s DPH
MOD 3
ABR
DVERNÉ KUKÁTKO
MOD 3 (do 48 mm)
A
ABR
CH
7,56 €/9,07 €
NI-SAT
8,60 €/10,32 €
Prodlužovacia sada
nad 48 mm.
Cena za každých 15 mm.
 
2,40 €/2,88 €
2,40 €/2,88 €
bez DPH/s DPH
STAVAČE
VSP 01, ECO 01, AZP 01
30/35
AZP 04 S KNOFLÍKEM
30/35
VL 35890
VL 35890 E
VL 35891 E
ks
ks
VL 35891
18,36 €/22,03 €
21,44 €/25,73 €
bez DPH/s DPH
ELIS
30/35
ELIS
30/35
C 2000
PRIEHRADKY NA LISTY
bez DPH/s DPH
VL 35375
DRŽIAKY ZÁBRADLÍ
VL 35377
VL 730090
VL 730080
VL 35391A
E
E
E
kus
kus
kus
  9 €/10,80 €
  13,56 €/16,27 €
41,52 €/49,82 €
VL 35375 E
VL 35377 E
bez DPH/s DPH
VL 730090
VL 730080
sada
sada
99,52 €/119,42 €
98,96 €/118,75 €
bez DPH/s DPH
VL 35391A
PIVOTA DX38
PIVOTA DX61
plech DX1-61
plech DX1-38
ks
strieborna
plech DX1-38
pozink
38,00 €   45,60 €
6,80 €
  8,16 €
bez DPH
s DPH
ks
strieborna
plech DX1-61
pozink
45,20 €
54,24 €
6,80 €
  8,16 €
bez DPH
s DPH
Více dverných závesov nájdete na www.twinkovania.sk
A – mosadz leštená, A-SAT – mosadz matná, ABR – mosadz patinovaná, E – matná nerez, CH-P – chróm perla,
CH – chróm lesklý, CH-SAT – chróm matný, NI-P – nikel perla, NI-SAT – nikel matný, XR – inoxchróm, Z – zirkónium
51
51
OKENNÉ KĽUČKY
materiál: rôzne materiály
povrchová úprava: rôzne povrchové úpravy
UFO H1801 RO
LOFT H1803 RO
E
15,44 €/18,53 €
HS PORTAL UNI P5598
CH-SAT
NOVINKA
VISION H1802 RO
E
15,44 €/18,53 €
HS PORTAL ALFA G6646
CH-SAT
E
15,44 €/18,53 €
NOVINKA
LAGUNA P 3011 RO
CH-SAT
119,96 €/143,95 €
TWIN P 4311 RO
Ilustračné foto
NI-SAT
XR
17,84 €/21,41 €
F9
76,76 €/92,11 €
A
14,40 €/17,28 €
F4
66,36 €/79,63 €
NI-SAT
15,56 €/18,67 €
FLOW P 700 RO
CH
VISION RO zamykací
VL 40999
zámeček k RO
E
64,28 €/77,14 €
BRAVO P 941 RO
F1
66,36 €/79,63 €
ARIA P 710 RO
XR
E
15,92 €/19,10 €
NOVINKA
F4
ZÁMOK K RO
FIX P 730 RO
HS PORTAL UFO
CH-SAT
119,96 €/143,95 €
Z
145,60 €/174,72 €
GULF H1804 RO
A E
52,00 €/62,40 €
NICOL P 401 RO
A
18,56 €/22,27 €
ABR
23,64 €/28,37 €
ABR
21,40 €/25,68 €
CH
23,64 €/28,37 €
CH
23,00 €/27,60 €
CH-SAT
23,64 €/28,37 €
Z
33,80 €/40,56 €
XR
Z
34,00 €/40,80 €
XR
33,80 €/40,56 €
CARLA H RO
XR
34,00 €/40,80 €
STREET P 280 RO
NOVINKA
CH
E
A
21,52 €/25,82 €
CH-SAT
23,36 €/28,03 €
XR
36,60 €/43,92 €
EIDOS Q03 HR RO
CH-SAT
39,28 €/47,14 €
CH
39,28 €/47,14 €
NI-SAT
30,76 €/36,91 €
TUKE Q02 HR RO
XR
CH-SAT
CH-SAT
49,24 €/59,09 €
CH-SAT
49,24 €/59,09 €
XR
57,08 €/68,50 €
XR
57,08 €/68,50 €
CH-SAT
52,36 €/62,83 €
CH
52,36 €/62,83 €
PINAX M01 HR
KALE HR RO
E
31,96 €/38,35 €
APOLLO P110 RO
CH-SAT
CH-P
29,12 €/34,94 €
RAFFAELLA P 130 RO
CH-SAT
49,24 €/59,09 €
CH-P
29,12 €/34,94 €
CH-P
29,12 €/34,94 €
52
AN
27,28 €/32,74 €
CP
27,28 €/32,74 €
FO, A
RO, A
FT, A
A
CH
ABR
CH-SAT
15,44 €/18,53 €
11,28 €/13,54 €
12,96 €/15,55 €
18,40 €/22,08 €
30,36 €/36,43 €
27,84 €/33,41 €
32,44 €/38,93 €
31,60 €/37,92 €
15,44 €/18,53 €
11,28 €/13,54 €
12,96 €/15,55 €
18,40 €/22,08 €
15,44 €/18,53 €
12,92 €/15,50 €
14,56 €/17,47 €
18,40 €/22,08 €
Mosadz leštená nelakovaná na dopyt
HO, A
VIOLA P 100 RO
CP
AN
23,48 €/28,18 €
CP
23,48 €/28,18 €
CH-SAT
47,28 €/56,74 €
ALT WIEN PW 3000
RO
HO
FO
FT
APOLLO P110 FT
CP
HO, A
MONICA P 120 RO
LN
39,28 €/47,14 €
E
39,28 €/47,14 €
ELEGANT BA 1225
RO
HO
FO
FT
FO, A
FT, A
RO, A
A
CH
CH-SAT
NI-SAT
A-SAT
ABR
12,76 €/15,31 €
8,76 €/10,51 €
9,96 €/11,95 €
13,56 €/16,27 €
15,16 €/18,19 €
9,56 €/11,47 €
11,16 €/13,39 €
15,56 €/18,67 €
15,16 €/18,19 €
9,56 €/11,47 €
11,16 €/13,39 €
15,56 €/18,67 €
15,16 €/18,19 €
9,56 €/11,47 €
11,16 €/13,39 €
15,56 €/18,67 €
12,76 €/15,31 €
8,76 €/10,51 €
9,96 €/11,95 €
13,56 €/16,27 €
12,76 €/15,31 €
8,76 €/10,51 €
9,96 €/11,95 €
13,56 €/16,27 €
RO – rastrovacia oliva (3, 4 polohy), HO – pololiva, FO – okenná oliva, FT – okenná oliva s rozvorou
bez DPH/s DPH
A – mosadz leštená, A-SAT – mosadz matná, ABR – mosadz patinovaná, E – matná nerez,
CH-P – chróm perla, CH – chróm lesklý, CH-SAT – chróm matný, NI-P – nikel perla,
NI-SAT – nikel matný, XR – inoxchróm, Z – zirkónium
PANIKOVÉ KOVANIE
TWIN STEEL ECO-PANIC
TWIN SMART
Exteriér, guľa
Exteriér, kľučka
PANIKOVÉ KOVANIE PRO DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
TWIN ECO EPN 900 DJD/E PAF C – Guľa
sada
E
497,76 €
597,31 €
482,52 €
579,02 €
1219,52 €
1204,28 €
vč. DPH
sada
E
479 €
574,80 €
bez DPH
vč. DPH
463,40 €
556,08 €
TWIN TOP 3640-17 JD/E – Kľučka
272,50 €
sada
E
bez DPH
vč. DPH
sada obsahuje: 3640-17 mechanizmus TOP – matná nerez, kovový kryt,
3630-17 horizontálne madlo – nerez 900 alebo 1200 mm, 1901-21 panikový
zadlabávací zámok P/L – D = 65 mm, 3621 štvorhran nedelený 9 mm – 2 ks
PANIKOVÉ KOVANIE S HORIZONTÁLNYM MADLOM
A VRCHNÝMI TIAHLAMI PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE
PANIKOVÉ KOVANIE S HORIZONTÁLNYM MADLOM
A SKRYTÝMI TIAHLAMI PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE
466,24 €
559,49 €
bez DPH
vč. DPH
TWIN TOP 3640-17 + 3640-17 DD/ST/E – Guľa
sada
E
949,36 €
1139,23 €
bez DPH
vč. DPH
TWIN TOP 3640-17 + 3640-17 DD/ST/E – Kľučka
sada
549,55 €
457,96 €
E
933,76 €
1120,51 €
bez DPH
vč. DPH
sada obsahuje: 3640-17 mechanizmus TOP – matná nerez, kovový kryt – 2 ks,
3630-17 horizontálne madlo – nerez 900 alebo 1200 mm – 2ks, 1901-21
panikový zadlabávací zámok P/L – D = 65 mm, 1925-21 panikový zámok pre
pevné krídlo, D = 40 mm, 1932-9 tiahla z oceľových trubiek (horné a dolné)
L = 1200 mm, 1934 pridržiavací zámok horného tiahla, 3621 štvorhran
nedelený 9 mm
bez DPH
vč. DPH
sada obsahuje: 3640-1 mechanizmus SMART čierny plast, 3630-4
horizontálne madlo hliník 900 alebo 1200 mm – 2 ks, 3650-1 mechanizmus
SMART dvojbodový s ovládaním vrchnými tiahlami – čierny plast, 1901-21
panikový zadlabávací zámok P/L – D = 65 mm, 3621 štvorhran nedelený
9 mm, 3645 vrchné tiahla – čierna farba
1445,14 €
TWIN 1070/7600
bez DPH
bez DPH
vč. DPH
sada obsahuje: 3640-1 mechanizmus SMART čierny plast, 3630-4
horizontálne madlo hliník 900 alebo 1200 mm, 1901-21 panikový zadlabávací
zámok P/L – D = 65 mm, 3621 štvorhran nedelený 9 mm
Kľučka alebo guľa je súčasťou sady.
Technické informácie nájdete na www.twinkovania.sk
DOPLNKY K PANIKOVÉMU KOVANIU
TWIN 2931 - 02
282,43 €
227,08 €
sada
bez DPH
vč. DPH
mechanizmus pre otočné a pevné krídlo s madlom 900 alebo 1150 mm, matná
nerez, anikový zámok pre otočné a pevné krídlo (orech 9 mm, čelo zámku
20/235 mm, pravý alebo ľavý), ríslušenstvo (tiahla, pridržiavací zámok, spodné
vedenie), títok s kľučkou pre extérierovú stranu dverí, matná nerez
TWIN 2930 - 02
235,36 €
TWIN SMART 3640-1 + 3650-1 DD/CP – Kľučka
TWIN ECO EPN 900 DDD/E PAF B – Kľučka
E
TWIN TOP 3640-17 JD/E – Guľa
1463,42 €
bez DPH
vč. DPH
mechanizmus pre otočné a pevné krídlo s madlom 900 alebo 1150 mm, matná
nerez, panikový zámok pre otočné a pevné krídlo (orech 9 mm, čelo zámku
20/235 mm, pravý alebo ľavý), príslušenstvo (tiahla, pridržiavací zámok, spodné
vedenie), štítok s guľou pre extérierovú stranu dverí, matná nerez
sada
TWIN SMART 3640-1 JD/CP – Guľa
sada
TWIN ECO EPN 900 DDD/E PAF C – Guľa
E
PANIKOVÉ KOVANIE S HORIZONTÁLNYM MADLOM
PRE JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
TWIN SMART 3640-1 + 3650-1 DD/CP – Guľa
PANIKOVÉ KOVANIE PRO DREVENÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE
Exteriér, kľučka
PANIKOVÉ KOVANIE S HORIZONTÁLNYM MADLOM
PRE JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
sada
bez DPH
vč. DPH
mechanizmus s madlom 900 alebo 1150 mm, matná nerez
panikový zámok (orech 9 mm, čelo zámku 20/235 mm, pravý alebo ľavý)
štítok s kľučkou pre extérierovú stranu dverí, matná nerez
sada
Exteriér, guľa
TWIN SMART 3640-1 JD/CP – Kľučka
TWIN ECO EPN 900 DJD/E PAF B – Kľučka
E
Exteriér
sada
bez DPH
vč. DPH
mechanizmus s madlom 900 alebo 1150 mm, matná nerez
panikový zámok (orech 9 mm, čelo zámku 20/235 mm, pravý alebo ľavý)
štítok s guľou pre extérierovú stranu dverí, matná nerez
sada
Interiér
TWIN 1176/7600
TWIN 7676/7600
TWIN 2930-02
kľučka na štítku s otvorom pre cyl. vložku, rozteč 72 mm
TWIN 2932
kľučka na plném štítku
TWIN 2931-02
guľa pevná na štítku s otvorom pre cyl. vložku, rozteč 72 mm
TWIN 2935
guľa pevná na plném štítku
TWIN 1070/7600
kľučka na štítku s otvorom pre cyl. vložku, rozteč 72 mm, nerez
TWIN 1176/7600
kľučka na štítku s otvorom pre cyl. vložku, rozteč 72 mm, nerez
TWIN 7676/7600
guľa pevná na štítku s otvorom pre cyl. vložku, rozteč 72 mm, nerez
TWIN 3622-46
delený štvorhran 9 mm pre kovanie 2930-02, 2932, 1176/7600, 1070/7600
TWIN 3621
nedelený štvorhran 9 mm pre kovanie 2935, 2931-02, 7676/7600
ROZTEČE
Uvádzajte iba u štítkového kovania
PRE VÁŠ INTERIÉR ĎALEJ PONÚKAME
• POSUVNÉ KOVANIE
• DVERNÉ ZATVÁRAČE GEZE
• KOVANIE OD PREDNÝCH SVETOVÝCH
VÝROBCOV:
BMH, FSB, GEZE, NEMEF, HEWI
Viac informácii na www.twinkovania.sk alebo u našich predajcov
BB
PZ
WC
CZ 72
72
72
72/6
CZ 90
90
90
90/6
Vyrobil: TWIN – Karel Sedláček, Jiřina Havlová, Jan Müller.
Interiér
Dvojkrídlové dvere
DIN-NORM
72
72
78/8
O-NORM
90
88
90/7
ŠABLÓNA
Pre zmeranie rozostupu zámku vo dverách (štítkové kovanie)
rozteč 90 mm
rozteč 78 mm
rozteč 72 mm
rozteč
prevedenie
12,56
12,56 €
20,84 €
15,07 €
15,07 €
25,01 €
19,28 €
23,14 €
116,08 €
119,88 €
139,30 €
143,86 €
135,48 €
22,60 €
162,58 €
27,12 €
4,80 €
5,76 €
bez DPH
vč. DPH
Grafický návrh a spracovanie: studio Tečka, [email protected], www.studiotecka.cz
Jednokrídlové dvere
TWIN TOP
NAVŠTÍVTE VZORKOVNE TWIN VO VAŠOM MESTE
Banská Bystrica
KNK – v.d., maloobchodná predajňa
Námestie Slobody 5
tel. +421 484 142 583
Bratislava
DVERE BRATISLAVA s.r.o.
nábytok galan (2. posch.)
Ivánská cesta 26
tel. +421 243 633 651
DVERE PRÜM s.r.o.
Hodonínska 27
Tel.: +421 944 501 506
Interiérové štúdio
Bajkálska 12
tel. +421 905 272 650
Ivan Beniak - BenCaT
Galvaniho GBC III.
tel. +421 903 200 679
J.A.P. Slovakia, s.r.o.
Zadunajská cesta 12
tel. +421 262 411 789
Liporta s.r.o.
Galvaniho 15/c
tel. +421 385 327 027
MAGNET TRADE spol. s r.o.
Hradná 10
tel. +421 265 458 535
PINE s.r.o.
Hutnícka 12
tel. +421 265 730 396
HORÁK – interiéry, s. r. o.
Rožnavská 1 (R1 CENTRUM)
tel. +421 915 472 752
Woodcote Interiérové štúdio
Rožnavská 1 (R1 CENTRUM)
tel. +421 244 638 977
Brezno
EDOORS Dverové štúdio
Školská 1
tel. +421 918 447 198
Dunajská Streda-Michal
na Ostrove
KB TRADE
Michal na Ostrove č. 5
tel. +421 315 543 428
Ilava
HORÁK - interiéry, s.r.o.
Sihoť nad kanálom 754
tel.: +421 915 472 752
Jacovce
Liporta s.r.o.
Pri Majeri 647/15
tel. +421 385 327 027
Košice
ATVYN, s.r.o.
Rastislavova 104
tel. +421 915 254 475
ASSOPROGRESS s.r.o.
(priestory SOLIDSTAV)
Kukučinova 9
tel. +421 908 373 682
Komárno
FOR-GLASS s.r.o.
Bratislavská cesta 3024
tel. +421 357 733 075
Levice
Ladislav Kišš KL – STUDIO
Ludanská cesta 1311/32
tel. +421 911 160 676
Liptovský Mikuláš ALLES-Danaj Slovakia plus spol .s.r.o.
1. mája 4541
tel. +421 905 321 037
Lozorno
HLUBÍK a spol., spol. s r.o.
Jelšová 33
tel. +421 265 968 487
Nitra
METAL – IMPEX
Novozámocká 120
tel. +421 376 513 441
NARA s.r.o.
Levická 16
tel.: +421 911 222 480
RM DOOR s.r.o.
Ul. Novozámocká 160
+421 948 777 212
STUDIO.IT NR, s.r.o.
Mostná 12
tel. +421 377 783 542
WOODCOTE Slovakia, s.r.o.
Ul. Novozámocká 44/A
tel. +421 903 255 376
Nové Mesto nad Váhom
M.B. DADO
Malinovského 16
tel. +421 327 715 721
Opoj
STOLÁRSTVO M & E KAŠŠA, s.r.o.
Opoj 249
tel. +421 905 382 136
Papradno
FeMaDa, s.r.o
Papradno 511
tel. +421 424 260 518
Partizánske
Pro Parket s.r.o.
Bielická 66
tel.: +421 911 357 457
Pezinok
COM Interiér, s.r.o.
Šenkvická 14/N
tel. +421 910 667 555
Piešťany
Stavebniny STAMIX interiérové štúdio
Poštová 4
tel.: +421 905 247 043
Poprad
FM DESIGN PLUS, s.r.o.
Francisciho 20
tel: +421 52 77 29 417
Prešov
Interiera EKOfence, s.r.o.
Vajanského 73
tel. +421 51 759 5631
ITAKA Plus Prešov s.r.o.
17. novembra 198
tel. +421 918 535 892
Woodcote Interiérové štúdio
Strojnícka 1
tel. +421 517 496 741
Ružomberok
Kriváň E.K. s.r.o.
Ul. Hurbanova 3
Tel.: +421 918 443 357
Svidník- Stročín
B&G Interiér, s.r.o.
Priemyselný areál 148,
Tel.: +421 911 615 451
Šala-Veča
Atipic interier design s.r.o.
Hollého 9 (COV pri Tesco)
tel. +421 317 722 430
Šamorín
PECOS s.r.o.
Priemyselná 27
tel. +421 315 601 461 T-FINÁL, s.r.o.
Bratislavská 80
tel. +421 911 613 753
Topoľčany
TOMMY spol. s r.o.
Továrnická 12
tel.: +421 907 708 708
Trenčín
LINOTEX s.r.o.
Bratislavská 121
tel. +421 326 581 241
LINOTEX s.r.o.
Zlatovská 2205
tel.: +421 326 582 593
DAKO Slovakia s.r.o.
Šoltésovej 1995
tel. +421 327 434 192
Juraj Balaj - BALART M. R. Štefánika 19
tel. +421 326 586 904
Woodcote Interiérové štúdio
Zlatovská 3072
tel: + 421 37 772 08 17
Trnava
DVERE TRNAVA- SANITAS
Bulharská 37
tel. +421 335 545 066
Vranov nad Topľou
Vaše Okná, s.r.o.
Herlianská ulica 1105/96
tel. +421 907 412 998
Zvolen
JUBA, spol. s.r.o. - JUBA HOME DESIGN
Obchodná 2 (HOBBY EXPRES)
tel.: +421 910 384 405
Žilina
EUROMONT - SK, s.r.o.
Kamenná cesta 3, (OC IDEA)
tel.: +421 911 317 616
Magnetrade spol, s.r.o.
Námestie M.R. Štefánika 12
tel.: +421 918 470 338
Žilina - Lietavská Lúčka
EKO INTERIÉR, s.r.o.
Žilinská cesta 17
tel. +421 700 2921
VÁŠ PREDAJCA
a ďalších predajcov nájdete na
www.twinkovania.sk
Download

KATALÓG 2013/14