KATAL Ó G
PRO DUKT OV
20
08
200
TMELY, UBS A TECHNICKÉ SPREJE
• Odolný voči kyselinám, zásadám, riedidlám a vode
Oblasti použitia
• Vozidlá
• Automobilový priemysel
• V domácnosti
• Modelárstvo
• Príprava foriem
1.
Obj. è.
Balenie
+600917
6 ks
Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
Jemný
polyesterový
plnič Prestoflex
je
pružný,
rýchlo
sa
dvojzložkový
polyesterový
Špeciálna
sada na
Prestolith
je veľmi
opravná
sada
s nenasýtenou
polyesterovou
živicou,
Jemný
polyesterový
Prestoflex
je
veľmi
pružný,
rýchlo
sa vytvrdzujúci
vytvrdzujúci
dvojzložkový
polyesterový
tmel skladajúci
sa opravy
zplnič
vysoko
reaktívnej
nesýtenej
polyesterovej
živiceelastickou
obsahujúci
kombináciu
veľmi
tmel
skladajúci
sa
z
vysoko
reaktívnej
nesýtenej
polyesterovej
živice
obsahujúci
kombináciu
veľmi
tužidlom,
sklenou
tkaninou
a
látkou.
a
prekryti
väčších
otvorov,
hrdzavých
a
poškodených
miest
e
N
tmel
skladajúci
sa z avysoko
jemného
pigmentu
plniva.reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
jemného
jemného pigmentu
pigmentu aa plniva.
plniva.
Tmely
Vlastnosti
výrobku
Vlastnostivýrobku
výrobku
Vlastnosti
•Vlastnosti
možné brúsiť
po 40 minútach
• Vyžaduje
tužidlo:
výrobku
•Je
Brúsiteľný
po
30asi
minútach
•Bod vznietenia:
pribl.
33°C 2 - 4 %
••• Brúsiteľný
po 30
•Bod
vznietenia:
• 1,7
Ľahko
sa
alebo pribl.
strieka
3nanáša,
Brúsiteľný
30 minútach
minútach
•Bod
vznietenia:
pribl. 33°C
33°C
•Vysoká
Hustotapružnosť
pripo20°C:
kg/dm
3 • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
•• Hustota
pri
20°C:
1,7
kg/dm
3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
Hustota
pri
20°C:
1,7
kg/dm
•
Vyžaduje
tužidlo:
2 -biela
4 % •Odolný
• Odolnývoči
vočiteplote
kyselinám,
zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba:
do 120°C
zásadám,
riedidlám
Oblasti
použitia
zásadám,
riedidlám •• rýchlo
rýchlo vytvrdzuje
vytvrdzuje •• Farba:
Farba: biela
biela •• Odolný
Odolný voči
voči teplote
teplote do
do 120°C
120°C
• Oblasti
Príprava foriem
•
Modelárstvo
použitia
Oblasti
použitia
•Oblasti
na nerovných
tesnenie napr.:
potrub
, kotlov,
lodí
použitia
•Priemysel:
Vyplňovanie
plôch:
kov, ídrevo,
betón
••• Vyplňovanie
nerovných plôch:
drevo,
Popis
Farba Obsah
Vyplňovanie
plôch: kov,
kov,
drevo, betón
betón
•Vozidlá
Vyplňovanienerovných
predupravených
povrchov
Popis
Farba
•• Vyplňovanie
predupravených
povrchov
Popis
Farba Obsah
Obsah
predupravených
povrchov
Tmel
Prestoflex
jemný
biela
250 g plechovka
•Vyplňovanie
Vozidlá, stavba
lodí
Popis
Farbabiela
Obsah
Tmel
Prestoflex
jemný
250
g plechovka
•• Vozidlá,
Tmel
Prestoflex
jemný
biela
Vozidlá, stavba
stavba lodí
lodí
Tmel Prestoflex jemný
biela 250
500ggplechovka
plechovka
Tmel
Prestoflex
jemný
biela
500
g
Opravná
sada
nažltlá
250
Tmel
ggplechovka
plechovka
TmelPrestoflex
Prestoflexjemný
jemný biela
biela 500
1000
gplechovka
plechovka
Tmel
Prestoflex
jemný
biela
1000
g
plechovka
Opravná
sadajemnýnažltlá
1000
Tmel
Prestoflex
biela
1000ggplechovka
plechovka
Dvojzložkový polyesterový tmel Prestolith, zmes stredne pružnej, vysoko reaktívnej,
aminopolyesterovej živice s rôznymi minerálnymi pojivami šetriacimi životné prostredie.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Brúsiteľný po 20 - 30 minútach. • Bez azbestu a silikónu
Jemný a tixotropný • Bod vzplanutia: cca. 33°C
Životnosť pri 20°C: Pribl. 4 minúty. Hustota 1,85 kg/dm 3
Pridanie tužidla: 2 - 4 % • Odolný voči: kyselinám,
zásadám, vode a odmrazovacím soliam •
• Veľmi pružný s dobrou priľnavos ou
• Odolný voči teplote do 120°C
OBSAH
Obj. è.
Balenie
Obj.
Balenie
Obj. è.
è.
Balenie
+601211
6 ks
Obj.
è.
Balenie
+601211
6 ks
+601211
+833120 66ksks
+833120
6 ks
+600412
+833120
+601235 666ksksks
+601235
ks
+600511
+601235 666 ks
ks
Tmel Prestolitheasy
easy--odľahčený
odľahčený
Tmel
Polyesterová
živica
Tmel Prestolith
Prestolith
easyPresto
- odľahčený
Oblasti použitia
• Vozidlá • Strojárstvo • Domácnosť • Kov, drevo, betón
• Schody
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
Tmel plniaci Prestolith
Tmel plniaci Prestolith
Tmel plniaci Prestolith
Tmel plniaci Prestolith
Tmel plniaci Prestolith
oker
oker
oker
oker
oker
250 g
500 g
1000 g
2000 g
6000 g
+600054
+833113
+600115
+600214
+600313
6 ks
6 ks
6 ks
4 ks
voľne
1. Tmely
1
2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii
6
Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
Tmel
Prestolith
je
minerálnych
aa syntetických
plnív, ktoré
tomuto
tmelu
špecifické
Polyesterová
živica
Presto
je pružná,
vysoko
reaktívna
polyesterová
živica,
Tmel
Prestolith
je kombinácia
kombinácia
minerálnych
syntetických
ktorés dávajú
dávajú
tomuto
tmelu
špecifické
vlastnosti:
zvláštna
pružnosť
umožňuje
jeho
použitie ajnesaturovaná
v plnív,
miestach
vysokým
napätím
a ktorú
vibráciami,
vlastnosti:
zvláštna
pružnosť
umožňuje
jeho
použitie
aj
vv miestach
ss vysokým
napätím
aa vibráciami,
môžeme
aplikovať
prakticky
na
akýkoľvek
povrch.
Napríklad
v
kombinácii
so
sklovláknitou
rohožou
vlastnosti:
zvláštna
pružnosť
umožňuje
jeho
použitie
aj
miestach
vysokým
napätím
vibráciami,
dokonca aj pri nízkych teplotách.
dokonca
aj
teplotách.
alebo
tkaninou
na oprav
u dier a kovových povrchov s hrdzavými miestami.
dokonca
aj pri
pri nízkych
nízkych
teplotách.
Vlastnostivýrobku
výrobku
Vlastnosti
Vlastnosti
výrobku
• Je možné brúsiť
približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
•• Je
možné
brúsiť
približne
po
minútach
Vyžaduje
tužidlo:
22 -- 44alebo
%
vznietenia
2 pružnosť
priľnavosť
nanášať
striekať
ožno ľahko
Je
možnépri
brúsiť
približne
po 30
30
minútach•••M
Vyžaduje
tužidlo:
% •• Bod
Bod
vznietenia pribl.
pribl. 33°C
33°C
•Vynikajúca
Hustota
20°C:
0,85• Vysoká
kg/dm
2 • Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný
•• Hustota
pri
20°C:
0,85
voči
zásadám,
riedidlám.
2 • Odolný
Odolný
voči
kyselinám,
zásadám,
riedidlám,
speňovačom
a vode •speňovadlám,
Vyžaduje tužidlo:
2 - 4 %Odolný
Hustota
pri do
20°C:
0,85pokg/dm
kg/dm
• Odolný
voči kyselinám,
kyselinám,
zásadám,
speňovadlám,
riedidlám.
Odolný
voči
teplote
180°C
vytvrdení
voči
voči teplote
teplote do
do 180°C
180°C po
po vytvrdení
vytvrdení
3. Špeciálne farby Presto
9
Oblasti
použitia
Oblastipoužitia
použitia
Oblasti
Oblasti
použitia
•
• Automobilový
• Vozidlá
Podvozok
(dokonce aj pripriemysel
plastových karosériách) • Zvary
4. Spreje Presto Rallye
Tmel Prestolith ALU
•• Podvozok
(dokonca
aj
karosériách) •• Zvary
(dokonca
aj pri
pri plastových
plastových
Zvary
••Podvozok
V domácnosti
Stavba
lodí:
lode a surfovacie
doskykarosériách)
• Vozidlá
•• Stavba
lodí:
lode
a
surfovacie
dosky
•
Popis
Farba
lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
Vozidlá
•Stavba
Modelárstvo
•
Modelárstvo
•• Modelárstvo
Modelárstvo
Polyesterová
živica
nažltlá
•
Opravy
plôch
striekaných
práškovou
technológiou
Popis
Farba
Príprava foriem
••
Popis
Farba
• Opravy
Opravy plôch
plôch striekaných
striekaných práškovou
práškovou technológiou
technológiou
Popis živica
Farba
Polyesterová
nažltlá
Tmel Prestolith easy
biela
Tmel
biela
Polyesterová
živica easy
Tmel Prestolith
Prestolith
easy nažltlá
biela
Hliníkov dvojzložkové plnivo Prestolith na báze polyesteru a kovu, zmes stredne pružnej, vysoko
reaktívnej, aminopolyesterovej živice s rôznymi minerálnymi pojivami šetriacimi životné prostredie.
5. Presto Gum a pomocný materiál
Vlastnosti výrobku
6. Technické spreje
Dá sa použiť na plochách bez pórov • Vysoká pružnosť • Vynikajúca priľnavosť
Brúsiteľný po 20 - 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 %
Odolný voči: kyselinám, zásadám, riedidlám
Odolný voči teplote do 120°C
Vrchný
NC
dokončovacítmel
tmelPresto
Presto
Vrchný
dokončovací
Tmel
naNC
plasty
Vrchný
dokončovací
tmel
Presto
7.NC
Presto
clean
- starostlivosť
11
Obsah
Obj. è.
Balenie
250
g plechovka
Obsah
Obsah
Obsahg plechovka
1000
420 g plechovka
420
5000
nádoba
420 gggplechovka
plechovka
+600429
Obj. è.
Obj.
è.
Obj.
è.
+600528
+601457
+601457
+600818
+601457
6 Balenie
ks
Balenie
6Balenie
ks
6 ks
66 ks
voľne
ks
o pokožku
• Vozidlá • Strojárstvo
• Domácnosť • Kov, drevo, betón
Farba
Obsah
Prestolith ALU
Prestolith ALU
strieborná 250 g plechovka
strieborná 1000 g plechovka
Obj. è.
Balenie
+600351
+600375
6 ks
6 ks
Tmel so skleným vláknom Prestolith extra
15
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
28
Vlastnosti výrobku
Vlastnosti
výrobku
Vlastnosti
výrobku
•Vlastnosti
Vysoká elasticita,
pružnosť • Výborná pri ľnavosť
výrobku
• Je možné brúsiť
po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
Popis
13
25
Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemna
Vrchný
NC
tmel
Presto
je
na vzduchu
schnúci
Dvojzložkový
opravárenský
tmel
Presto,
zmes vysoko elastickej
aminopolyesterovej
živice tmel
Vrchný
NC dokončovací
dokončovací
je jednozložkový,
jednozložkový,
vzduchu
schnúci nitrokombinačný
nitrokombinačný
jemna jemné vyhladzovanie
stôp tmel
po Presto
brúsených
plochách. Ponajemnom
brúsení
poskytuje
ideálnytmel
povrch
pre
né
vyhladzovanie
stôp
po
brúsených
Po
jemnom
brúsení
poskytuje
ideálny
povrch
pre
i, šetriace plochách.
snérôznymi
minerálnymi
pojivam
životné prostredie.
vyhladzovanie
stôp
po
brúsených
plochách.
Po
jemnom
brúsení
poskytuje
ideálny
povrch
pre
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
nasledujúce
nasledujúce nátery
nátery základnou
základnou farbou
farbou alebo
alebo lakovanie.
lakovanie.
Oblasti použitia
•• Je
možné
hodinách
•• V
Brúsite
po 20 po
- 302-3
min.
ľný brúsiť
2
možné
brúsiť
po
2-3
hodinách
V závislosti
závislosti na
na teplote
teplote aa hrúbke
hrúbke vrstvy
vrstvy •• Bod
Bod vznietenia:
vznietenia: pribl.
pribl. 29°C
29°C
•Je
Hustota
pri
20°C:
1,43
kg/dm
2 • Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
•• Hustota
20°C:
1,43
kg/dm
Tepelná
stabilita
120°C
Hustota pri
pri
20°C:do
1,43
kg/dm2 •• Odolný
Odolný voči
voči kyselinám,
kyselinám, zásad
zásadáám,
m, speňovadlám,
speňovadlám, riedidlám
riedidlám
• Oblasti
Čierna farba
vhodná na väčšinu nárazníkov
použitia
Oblasti
použitia
Oblasti
použitia
• Dokončovanie
predupravených povrchov
•Oblasti
Dokončovanie
predupravených
použitia
• Dokončovanie
predupravených povrchov
povrchov
• Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach
•• Odstraňovanie
stôp
aa nerovnostiach
Vhodný predovšetkým
na
opravy
plastových dielov
Odstraňovanie
stôp po
po brúsení
brúsení
nerovnostiach
• Vhodný na plasty PP, PUR, ABS, PA, PVC
• Nedoporučujeme na mäkké plasty
Vynikajúce sklolaminátové plnivo Prestolith, skladajúce sa z nenasýtenej polyesterovej
živice, častíc skleného vlákna a nového NT pojiva.
Popis
Popis
Popis
NC kombinovaný
tmel
Popis tmel
NC
kombinovaný
NC
NCkombinovaný
kombinovanýtmel
tmel
NC
kombinovaný
tmel
Tmel
na
plasty
NC
NCkombinovaný
kombinovanýtmel
tmel
NC
tmel
Tmel na plasty
NC kombinovaný
kombinovaný
tmel
Farba
Obsah
Farba
Obsah
Farba
Obsah
tmavá
šedá Obsah
100 g tuba SS karta
Farba
tmavá
šedá 100
g tuba SS
karta
tmavá
tmavášedá
šedá 100
100ggtuba
tubaSS karta
tmavá
šedá
100
gg tuba
èierna
250
g
tmavá
šedá
100
tuba
tmavá šedá 250 g plechovka
tmavá
šedá
gg plechovka
èierna
1000
g
tmavá
šedá 250
250
plechovka
Obj. è.
Obj.
Obj. è.
è.
+601518
Obj.
è.
+601518
+601518
+601525
+601525
+601460
+601525
+601532
+601532
+601491
+601532
Balenie
Balenie
Balenie
24 ks
Balenie
24
ks
24
12ksks
12
ks
6 ks
12
ks
12 ks
12
6
12ksks
ks
Striekací tmelPresto
Presto
Striekací
Striekací tmel
tmel Presto
Vlastnosti výrobku
• Brúsiteľný po 20 - 30 minútach. • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 %
• Bod vznietenia: pribl. 33°C • Hustota pri 20°C: 1,46 kg/dm2
• Odolný voči kyselinám, zásadám, riedidlám
• Odolný voči teplote do 120°C po vytvrdení.
Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
Dvojzložkový
striekací tmel
báze
polyesteru
na
hrubých
škrabancov,
dierok
a ďalších
Dvojzložkový
tmel na
naDá
báze
polyesteru
na vyplňovanie
vyplňovanie
hrubých
škrabancov,
dierok
ďalších
nerovností v striekací
jednej operácii.
sa použiť
na holý
kov, polyesterový
tmel,
staré nátery
a GFa plasty.
nerovností
v
jednej
operácii.
Dá
sa
použiť
na
holý
kov,
polyesterový
tmel,
staré
nátery
a
GF
nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
plasty.
Vlastnostivýrobku
výrobku
Vlastnosti
Vlastnosti
výrobku
• Doba použiteľnosti:
30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
Oblasti použitia
•• Doba
30
minút
•• Doba
schnutia:
minút
pri 20°C,
30
pri
15
minút
pri
Doba• použiteľnosti:
použiteľnosti:
30 –po
– 40
40
minút
Doba
schnutia: 120
120
minút
20°C,
30 minút
minúttrysky:
pri 60°C,
60°C,
15 3
minút
80°C
Opieskovateľný:
2-3
hodinách
• Nástrekový
tlak:
2 - 4pri
barov
• Veľkost
1,8 až
mm pri
80°C
rúsiteľný:: po
80°C •• B
po 2-3
2-3 hodinách
hodinách •• Nástrekový
Nástrekový tlak:
tlak: 22 -- 44 bar
bar.. •• Veľkos
Veľkosťť trysky:
trysky: 1,8
1,8 až
až 33 mm
mm
Brúsiteľný
• Väčšie poškodené miesta: Kov, drevo, betón, plasty
• Strojárstvo • Domácnosť
• Deformácia korózi do priemeru 12 mm
2
Obsah
500 g plechovka
Tmel Prestoflexjemný
jemný
Tmel
Opravná
sada Prestolith
Tmel Prestoflex
Prestoflex
jemný
Tmel plniaci Prestolith
•
•
•
•
Popis
Tri v jednom
Oblastipoužitia
použitia
Oblasti
Oblasti
• Lakovnepoužitia
Popis
Obsah
Obj. è.
Farba
Balenie
Prestolith extra
Prestolith extra
250 g plechovka
1000 g plechovka
+601013
+601112
svetlá šedá
svetlá šedá
6 ks
6 ks
•• Lakovne
•Lakovne
Vyrovnávanie väčších nerovností
•• Vyrovnávanie
Vyrovnávanie väčších
väčších nerovností
nerovností
Popis
Farba
Popis
Farba
Popis
Striekací
béžová
Popis tmel PP Farba
Farba
Striekací tmel
béžova
Striekací
tmel
Striekací
béžová
Striekacítmel
tmelFiller béžova
béžova
Obsah
Obsah
Obsah
1,5 kg plechovka
Obsah
1,5 kg plechovka
1,5
kg
1,5
plechovka
1,5
kgkgplechovka
plechovka
Obj. č.
Obj. è.
Obj.
è.
+854941
Obj.
è.
+854941
+854941
+318665
+854941
Balenie
Balenie
Balenie
6 ks
Balenie
6 ks
66 6ks
ksks
23
Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
dokonca aj pri nízkych teplotách.
Vlastnosti výrobku
• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný
voči teplote do 180°C po vytvrdení
Oblasti použitia
• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary
• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
• Modelárstvo - 3 v 1
Prestolith
• Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
Popis
Farba
Jednoduchá opravná sada, zostavená z: 238 g polyesterovej živice, 12 g tužidla, 250 g plniaceho
Tmel Prestolith easy
biela
prášku, pribl. 0,6 m materiálu zo sklených vlákien, miešací kelímok
Tmel
Prestoflex
jemný
Univerzálne
profesionálne
tmely Prestolith
Obsah
Obj. è.
Balenie
420 g plechovka
+601457
6 ks
Jemný
polyesterový
Prestoflex
je veľmivýrobky
pružný,na
rýchlo
sa vytvrdzujúci
dvojzložkový
polyesterový
Profesionálne
tmelyplnič
Prestolith
sú tmeliace
profesionálne
použitie.
Výrobná sada
tmel
skladajúci
sa z vysoko
nesýtenej polyesterovej
živice obsahujúci
veľmi
zahrňuje
univerzálne,
veľmireaktívnej
jemné a sklovláknite
tmely. Profesionálne
opravy s kombináciu
profesionálnymi
jemného
pigmentu a plniva.
výrobkami!
Vlastnosti výrobku
Vlastnosti
Vlastnostivýrobku
výrobku
Vrchný
NC dokončovací
tmel sa
Presto
• Vynikajúca
priľnavosť
• Vysoká pružnosť • Materiál
dá ľahko nanášať alebo striekať
• Odolný voči kyselinám, zásadám, riedidlám a vode
Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie
Oblasti
použitia stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
• Vozidlá
• Automobilový
Vlastnosti priemysel
výrobku
• V• domácnosti
Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
• Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
• Modelárstvo
• Príprava foriem
Popis
Obsah
Oblasti použitia
• Dokončovanie predupravených povrchov
• Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach
Laminovacia
súprava
Prestolith
Opravná
sada
Prestolith
Tmel Prestoflex
jemný
Tri v jednom
Popis
500 g plechovka
Farba
Obsah
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá 100 g tuba SS karta
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá 100 g tuba
Špeciálna
sada na opravy
Prestolith je opravná
sada rýchlo
s nenasýtenou
elastickou
polyesterovou
Jemný polyesterový
plnič Prestoflex
veľmi pružný,
sa
dvojzložkový
NCvytvrdzujúci
kombinovaný
tmel
tmavápolyesterový
šedáživicou,
250 g plechovka
tužidlom,
sklenou
látkou. Nanesýtenej
prekrytie väčších
otvorov,
hrdzavých
a poškodených
tmel skladajúci
satkaninou
z vysokoareaktívnej
polyesterovej
živice
obsahujúci
kombináciu miest
veľmi
jemného pigmentu a plniva.
•• Brúsiteľný
po a
30silikónu
minútach
vznietenia:
33°C
Bez azbestu
• Je•Bod
možné
brúsiť popribl.
20-30
minútach • Bod vznietenia: asi 33°C
3
22
••Hustota
kg/dm
• Vyžaduje
tužidlo:
2 - 42%- 4• Odolný
voči
kyselinám,
Hustotapri
pri20°C:
20°C 1,7
+/- 1,8
kg/dm
• Vyžaduje
tužidlo:
% • Doba
spracovateľnosti
zásadam,
vytvrdzuje
• Farba: zásadám,
biela •Odolný
teplote do 120°C
pri 20°C: 4riedidlam
– 5 minút• rýchlo
• Odolný
voči: kyselinám,
vodevoči
a odmrazovacím
soliam
• Odolný voči teplote do 120°C
Oblasti použitia
•Oblasti
Vyplňovanie
nerovných plôch: kov, drevo, betón
použitia
Obj. è.
Balenie
+600917
6 ks
Obj. è.
Balenie
+601518
+601525
+601532
24 ks
12 ks
12 ks
OBSAH
Tmel Prestolith
easy
- odľahčený
Polyesterová
živica
Presto
Popis
Farba
Obsah
Tmel Prestolith
je kombinácia
minerálnych
a reaktívna
syntetických
plnív, ktorépolyesterová
dávajú tomuto
tmeluktorú
špecifické
Polyesterová
živica
Presto je pružná,
vysoko
nesaturovaná
živica,
Striekací
tmel
béžova
vlastnosti:
zvláštna
pružnosť
umožňuje
jeho
použitie
aj
v
miestach
s
vysokým
napätím
a
vibráciami,
môžeme aplikovať prakticky na akýkoľvek povrch. Napríklad v kombinácii so sklovláknitou rohožou1,5 kg plechovka
dokonca
aj pri nízkych
alebo
tkaninou
na opravteplotách.
u dier a kovových povrchov s hrdzavými miestami.
Obj. è.
Obj.
è.
+601211
Obj. è.
Balenie
+854941
6 ks
9
11
Obsah
Obj. č.
Balenie
13
è. 289682
Balenie
250gObj.
6 ks
Obj.
è.
Balenie
250g+601457
289699
+854958 66 ks
ks 6 ks
250g
289675
6 ks
15
Vrchný
NC250g
dokončovací
tmel Presto
DIY Presto
opravné tmely
Dávkovač
tmelu
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
25
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
28
Vrchný
NC tmelu
dokončovací
tmel
Presto je jednozložkový,
na pomôckou
vzduchu schnúcí
nitrokombinační
Dávkovač
Prestolith
je nástenného
typu a ideálnou
profesionálov.
Pomocoutmel pre jemTmel
na kameň, tmelstôp
na mramor,
tmel na kov,
montážny tmel.
né
vyhladzovanie
po brúsených
plochách.
jemnom
brúsení
poskytuje
ideálny
povrch pre
tohoto
dávkovača ide kedykoľvek
pripraviť
potrebné Po
množstvo
tmelu
s presným
pomerom
tmelu
nasledujúce
nátery
základnou
farbou
alebo
lakovanie.
a potrebného vytvrdzovača.
Oblasti použitia
Vlastnosti
výrobku
• Tmel na mramor
– 2-zložkový tmel na opravy malých a stredných poškodení mramoru
Vlastnosti
výrobku
•••Je
možné
po 2-3 hodinách
• Vtmel
závislosti
na teplote
a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
Tmel
na kov
– 2-zložkový
s obsahom
aluprevedenie
pigmentov
Praktický
•brúsiť
Ekonomický
•univerzálny
Pre2 všetky
účely
• Mobilné
••Hustota
pritmel
20°C:
1,43 kg/dm
• Odolný tmel
voči určený
kyselinám,
zásadam,
speňovadlám, riedidlám
Montážny
– 2-zložkový
polyesterový
na montážne
práce
Oblasti
použitia
• Autodielne
a všade tam, kde se prevádzajú väčšie
•Vlastnosti
Dokončovanie
predupravených
výrobku
tmeliace práce
s polyesterovýmipovrchov
tmelmy Prestolith
Obsah
Obj. è.
Balenie
250 g plechovka
Obsah
1000
g plechovka
5000
420 gg nádoba
plechovka
+600429
Obj. è.
+600528
+600818
+601457
6 ks
6 Balenie
ks
voľne
6 ks
•••Odstraňovanie
stôp
brúsení
aplnivami
nerovnostiach
polyesterové
živice
s po
minerálnymi
Vhodné
pre 3
kg
plechovky
univerzálneho
•profesionálneho
doba spracovateľnosti
20°C: 4 –Obj.
5 min
tmelupriPrestolith
č.
Odtieň
Popis
Výrobok
Obsah
Farba
Obsah
presto tmel na mramor
Obj. č.
Balenie
Obj. è.
Balenie
250 g 289637
6 ks
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá 100 g tuba SS karta
+601518
24 ks
• brúsiteľný po 20 – 30 min., vyžaduje tužidlo 2 – 4 %
presto tmel na kov 250 g 289668
6 ks
• jednoduchá aplikácia, vysoká elasticita, dobrá priľnavosť
Popis tmavá šedá 100
Obsah
Obj. è.
Balenie
NC kombinovaný tmel
g tuba
+601525
12
ks
presto
montážny
tmel
250
g
289705
a brúsiteľnosť
NC kombinovaný tmel
tmavá
šedá 250
g plechovka
+601532
12ksks 6 ks
Dávkovaè
tmelu
jednotlivo
+610015
1
presto tmel na kameň 250 g 289644
6 ks
• odolný slabým kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám a soliam
Striekací
tmel
Presto
Stierky na
tmel
Dvojzložkový
tmel na báze
polyesteru
k vyplňovaniu
hrubých
škrabancov, dierok a ďalších
Stierky Prestostriekací
pre profesionálne
aplikácie
nášho
programu tmelov.
Všetky
nerovností
v jednej operácii.
stierky sú polypropylénov
é. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
Vlastnosti
výrobku
Oblasti použitia
•• Doba
použiteľnosti:
30 –našimi
40 minút
• Doba schnutia:
120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
Použiteľný
so všetkými
tmeliacimi
výrobkami:
80°C
• Opieskovateľný:
po 2-3 hodinách
• Nástrekový
4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
• Vozidlá,
konštrukcie podvozku,
modelárstvo,
stavba tlak:
lodí,2v -domácnosti
Brúsite
po 20 -po
302-3
min.
ľný brúsiť
Je možné
hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
Tepelná
stabilita
120°C
Hustota pri
20°C:do
1,43
kg/dm2 • Odolný voči kyselinám, zásadám, speňovadlám, riedidlám
Čierna farba vhodná na väčšinu nárazníkov
Oblasti použitia
• Lakovne
• Vyrovnávanie väčších nerovností
Oblasti použitia
Oblasti
použitia
• Dokončovanie
predupravených povrchov
Striekací tmel Presto
3. Špeciálne farby Presto
• Tmel na kameň
– 2-zložkový tmel určený na tmelenie minerálnych povrchov
Oblasti
použitia
Vlastnosti výrobku
•Vlastnosti
Vysoká elasticita,
pružnosť • Výborná pri ľnavosť
výrobku
4
6
6. Technické spreje
2
Dvojzložkový
opravárenský
tmel
Presto,
zmes vysoko elastickej
aminopolyesterovej
živice
Vrchný NC dokončovací
tmel
Presto
je jednozložkový,
na vzduchu
schnúci nitrokombinačný
tmel na jemi, šetriace životné
snérôznymi
minerálnymi
pojivam
prostredie.
vyhladzovanie
stôp
po brúsených
plochách.
Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
Popis
NC kombinovaný tmel
Tmel na plasty
NC kombinovaný
tmel
Tmel na plasty
NC kombinovaný
tmel
2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii
5. Presto Gum a pomocný materiál
+833120 6 6
+600412
ks ks
+601235 6 6ksks
+600511
Tmel
naNC
plasty
Vrchný
dokončovací tmel Presto
Popis
1
VPoužiteľné
autoservisoch
na všetky
typy dreva.
•••Je
možné brúsiť
približne
po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
Pri spracovaní
kovu,
a2betónu,
priemysle
• Odolnýv voči
kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný
•• Hustota
pri 20°C:
0,85dreva
kg/dm
•Vlastnosti
Drevospracujúci
priemysel
voči
teplote dovýrobku
180°C
po vytvrdení
• polyesterová živica s minerálnymi plnivami
• doba spracovateľnosti
Oblasti
použitia pri 20°C: 4 – 5 min
brúsiteľný (dokonce
po 20 – 30ajmin.
••Podvozok
pri plastových karosériách) • Zvary
hustotalodí:
pri 20°C:
g/cm3 dosky • Vozidlá
Odtieň
Výrobok
••Stavba
lode a1,85
surfovacie
vyžaduje tužidlo 2 – 4 %
••Modelárstvo
tepelnáplôch
odolnosť
po vytvrdení
120°C technológiou
••Opravy
striekaných
práškovou
Farba
Obsah
presto tmel
na drevo
tmavý - dub
Popis Popis
Farba
Obsah
• jednoduchá aplikácia, vysoká elasticita, dobrá priľnavosť
presto
tmel
na
drevo
- javor
Tmel
Prestolith
easy
biela
420
plechovka
Univerzálny profesionálny tmel biela
3 svetlý
kggplechovka
a brúsiteľnosť
presto
tmel
na
drevo
stredný
- buk
• odolný slabým kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám a soliam
Balenie
Balenie
6 ks
Oblasti použitia
Oblasti
•
Vozidlá použitia
• Automobilový priemysel
•• Odstraňovanie
Vhodný predovšetkým
opravy
plastových dielov
stôp po na
brúsení
a nerovnostiach
• Vhodný na plasty PP, PUR, ABS, PA, PVC
• Nedoporučujeme na mäkké plasty
1. Tmely
Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
Dvojzložkové profesionálny
tmely na drevotmel
pre opravy
a stredných poškodení. tmel pre
Univerzálny
Presto malých
je
dvojzložkový
vlastnosti:
zvláštna pružnosť
umožňuje
jeho
použitie aj polyesterový
v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
Poskytujú tvrdé použitie.
a odolné Tento
prevedenie
opráv
drevených
povchov.
profesionálne
výrobok
je
zvlášť
veľmi
vhodný pre tmeliace dávkovače.
dokonca aj pri nízkych teplotách.
4. Spreje Presto Rallye
Je možné brúsiť
približne
po 30pružnosť
minútach• •MVyžaduje
tužidlo:
2 - alebo
4 % • Bod
vznietenia pribl. 33°C
• Vynikajúca
priľnavosť
• Vysoká
nanášať
striekať
ožno ľahko
2
Hustotavoči
pri 20°C:
0,85 kg/dm
• Odolný
voči speňovačom
kyselinám, zásadám,
riedidlám.
• Odolný
kyselinám,
zásadám,
riedidlám,
a vode • speňovadlám,
Vyžaduje tužidlo:
2 - 4 % Odolný
voči teplote do 180°C po vytvrdení
••
••
•
Balenie
Balenie
6 ks
64 ks
ks
66 ks
ks
64 ks
ks
Oblasti použitia
použitia
Vlastnosti
výrobku
Vlastnosti výrobku
• Podvozok
(dokonca aj pri plastových karosériách) • Zvary
•
V domácnosti
Popis
Farba
• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
• Modelárstvo
• Modelárstvo
Polyesterová
živica
nažltlá
•
Príprava foriem
• Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
Popis živica
Farba
Polyesterová
nažltlá
Polyesterová
živica
nažltlá
Tmel Prestolith easy
biela
Obj. è.
Obj. è.
+602034
+601211
+602058
+833120
+602133
+601235
+602249
DIY Presto
tmely na
drevo
Tmel
Prestolith
easy
- odľahčený
Univerzálny profesionálny tmel Prestolith
Vlastnosti výrobku
tmel
•Vlastnosti
JeStriekací
možné brúsiť
asi
po 40 Presto
minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 %
výrobku
• Vysoká
pružnosť
• Ľahkotmel
sa•Bod
nanáša,
alebo
strieka
Brúsiteľný
po 30
minútach
vznietenia:
pribl.k33°C
Dvojzložkový
striekací
na báze
polyesteru
vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
• Hustota
pri 20°C:
1,7operácii.
kg/dm3• Vyžaduje
tužidlo:
2 - 4kov,
% •polyesterový
Odolný voči tmel,
kyselinám,
nerovností
v jednej
Dá sa použiť
na holý
staré nátery a GF plasty.
Oblasti
použitia
zásadám, riedidlám • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela • Odolný voči teplote do 120°C
• Príprava
foriemvýrobku
• Modelárstvo
Vlastnosti
•Oblasti
Priemysel:
na tesnenie 30
napr.:
lodí
• Doba použitia
použiteľnosti:
– 40potrub
minútí,•kotlov,
Doba schnutia:
120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
• Vozidlá
Vyplňovanie
nerovných plôch:
drevo, •betón
80°C • Opieskovateľný:
po 2-3kov,
hodinách
Nástrekový tlak: 2 - 4Popis
barov • Veľkost trysky:Farba
1,8 až 3Obsah
mm
• Vyplňovanie predupravených povrchov
PopisPrestoflex jemný
Farbabiela Obsah
Tmel
250 g plechovka
• Vozidlá,
stavba
lodí
Oblasti
použitia
Tmel
Prestoflex
500 gg plechovka
plechovka
Opravná
sadajemný
nažltlábiela
250
• Lakovne
Tmel
Prestoflex
1000g gplechovka
plechovka
Opravná
sadajemný
nažltlábiela 1000
• Vyrovnávanie väčších nerovností
Popis
Farba
Obsah
Popis
Farba Obsah
Univerzálny tmel
biela
1000 g
Tmel
Prestoflex tmel
jemný
bielabiela 250 g plechovka
Univerzálny
2500 g
Tmel
Prestoflex
bielabiela 500 g plechovka
Softfein
tmel jemný
1000 g
Tmel
Prestoflex
jemný
bielašedozelená
1000 g plechovka
Tmel
so sklenými
vláknami
1800 g
•• Vyplňovanie
Autolakovnepredupravených
• Vozidlá • Diely povrchov
podvozku
•• Vozidlá,
stavba
lodí
Strojárstvo
•Kov,
drevo, betón, GF plasty
• Galvanizovaný podvozok
Farba
Farba
tmavá šedá
èierna
tmavá
šedá
èierna
tmavá
šedá
Obsah
Obsah
100 g tuba SS karta
250ggtuba
100
1000ggplechovka
250
Obj. è.
Obj. è.
+601518
+601460
+601525
+601491
+601532
Balenie
Balenie
24 ks
612
ks ks
612
ks ks
Popis
Stierky veľké plastové
Obsah
jednotlivo
Popis
Farba
Obsah
Stierky, sada so 4 ks, plast
blister
Striekací
kg plechovka
Tmeliaca
stierkatmel
kovová, béžova
sada so 4 ks 1,5
blister
Obj. è.
Balenie
+600139
Obj. è.
+600238
+854941
+701832
1 ks
Balenie
1 ks
61ks
ks
245
Tmel Prestoflex jemný
Tužidlo Presto
Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
jemného pigmentu a plniva.
Brusivá
Tužidlo Presto je 50% BP pasta.
Pre všetky druhy polyesterových tmelov.
Vlastnosti výrobku
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
Tuba 8 g
Tuba 12 g
Tuba 25 g
Tuba 25 g
Tuba 25 g, balená v blistri
Tuba 50 g
Tuba 50 g, balená v blistri
Tuba 70 g
èervená
èervená
èervená
biela
èervená
èervená
èervená
èervená
Tuba
Tuba
Tuba
Tuba
Tuba, SS balenie
Tuba
Tuba, SS balenie
Tuba
+600078
+499603
+600177
+784866
+600160
+600276
+600269
+499191
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
12 ks
1 ks
12 ks
1 ks
Laminovací materiál Presto
Presto Polyesterharz.
Popis
Veľkosť:
Tkanina
Tkanina
Látka
Látka
Rohož
Rohož
0,5 m2
1,0 m2
0,5 m2
1,0 m2
0,5 m2
1,0 m2
Obj.è.
+600702
+600719
+600740
+600764
+600788
+600795
Balenie
12 ks
6 ks
12ks
6 ks
12 ks
6 ks
Bal. jedn.
Brúsnytužidlo:
papier (za
P 240
230pribl.
x 28033°C
mm
• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje
2 -mokra)
4 % •Bod
vznietenia
Brúsny papier
(za mokra)
P400
115 x 280Odolný
mm zásadam,
speňovadlám,
riedidlám.
• Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám,
Brúsny papier (za mokra) P400
230 x 280 mm voči teplote do 180°C po vytvrdení
Brúsny papier (za mokra) P600
115 x 280 mm Oblasti použitia
Brúsny papier (za mokra) P600
230 x 280 mm • Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách)Brúsny
• Zvary
papier (za mokra) P1000
115 x 280 mm • Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá Brúsny papier (za mokra) P1000
230 x 280 mm • Modelárstvo
Brúsny papier (za mokra) P1200
230 x 280 mm • Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
Popis
Farba
Obsah
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Balenie
OBSAH
4. Spreje Presto Rallye
5. Presto Gum a pomocný materiál
Označenie
6. Technické spreje
Tmel Prestolith easy
biela
Veľkosť
135932 670428 135933 670435 135934 670718 135935 135936 Obj. è.
420 g plechovka
+601457
Objed. číslo
na brúsne papiere (prázdny) Vrchný NC dokončovací tmel Stojan
Presto
115 x 280 mm 670084 Stojan na brúsne papiere (prázdny) 230 x 280 mm 670077 Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre
Samostatné balenia brúsnych papierov za sucha aj mokra so 4 ks 230 x 280 mm.
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
Ručný brúsny blok sa dá použiť predovšetkým na ľahké a jednotné obrúsenie väčších
povrchov. Brúsny papier sa natiahne cez blok a vloží sa do zárezov, ktoré zaistia jeho pevné
uchytenie.
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
Vlastnosti výrobku
Oblasti použitia
Označenie
Obsah
Objed. číslo
• Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
• Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám,
zásadam,
speňovadlám,
riedidlám
Brúsny papier
(za sucha)
P 80
balenie á 4 235929 Brúsny papier (za sucha) P 120
balenie á 4
235930 Oblasti použitia
Brúsny papier (za sucha) P 180
balenie á 4 235931 • Dokončovanie predupravených povrchov
Miešané 1x P80/2xP120/1xP180
balenie á 4 235920 • Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Označenie
Obsah
Objed. číslo
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá 100 g tuba SS karta
+601518
NC kombinovaný
tmel tmavá
šedáá 4 100 g tuba
+601525
Brúsny papier
(za mokra) P 240
balenie
235932
NC kombinovaný
tmel tmavá
šedáá 4 250 g plechovka 235933
+601532
Brúsny papier
(za mokra) P 400
balenie
Brúsny papier (za mokra) P 600 balenie á 4 235934 Brúsny papier (za mokra) P 1000 balenie á 4 235935 Striekací tmel Presto
Miešané 1x P240/2xP400/1xP600 balenie á 4 235940 9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
• Opravy vozidiel
Popis
Obj. è.
Balenie
Ruèný brúsny blok
+706417
6 ks
Leštiaca a brúsna pasta Presto
Bal. jedn.
Brúsny papier (za sucha) P40
115 x 280 mm
670091
• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón
Brúsny papier (za sucha)
P40
230 Farba
x 280 mm
135927
Popis
Obsah
Obj. è.
• Vyplňovanie predupravených povrchov
Brúsny papier (za sucha) P60
115 x 280 mm
670114
Tmel Prestoflex jemný
biela
250 g plechovka
+601211
• Vozidlá, stavba lodí
Brúsny papier (za sucha) P60
230 x 280 mm
135928
Tmel Prestoflex jemný
biela
500 g plechovka
+833120
Brúsny papier (za sucha) P80
115 x 280 mm
670121
Tmel Prestoflex jemný
biela
1000 g plechovka
+601235
Brúsny papier (za sucha) P80
230 x 280 mm
135929
Brúsny papier (za sucha) P120
115 x 280 mm
670282
Brúsny papier (za sucha) P120
230 x 280 mm
135930
Tmel Prestolith easy - odľahčený
Brúsny papier (za sucha) P180
230 x 280 mm
135931
Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
Označenie
Veľkosť
Objed. číslo
dokonca aj pri nízkych teplotách.
3. Špeciálne farby Presto
Ručný brúsny blok
50
50
Balenie
50
6 ks
50
6 ks
50
6 ks
50
50
50
50
1
6
9
11
13
6 ks
Bal. jedn.
15
1
1
25
26
Bal. jedn.
28
24
24
24
24
Balenie
Bal. jedn.
24 ks
12 ks
24
12 24
ks
24
24
24
Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý
polyesterový
tmel,
staré nátery
a GF plasty.
Nakov,
brúsenie
ostrých hrán
a zaoblených
povrchov.
N a odstránenie hmly po nástreku a obnovenie starého zašlého laku. Jemný čistiaci účinok. Rovnako
vhodný na metalízu.
Vlastnosti výrobku
Označenie
Veľkosť
• Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový
tlak:
2 - 4 barov • Veľkost trysky:
až 3mm
mm
Brúsna
špongia
1201,8
x 100
Vlastnosti výrobku
• Odstraňuje plytké škrabance
• Bez silikónu
Objed. číslo
Bal. jedn.
335930 20
Oblasti použitia
Oblasti použitia
65
Oblasti použitia
2. Presto BOB a výrobky
k ochrane
proti korózii670343 Brúsny papier (za mokra) P 240
115 x 280 mm
Vlastnosti výrobku
• Opravy vozidiel
• Stavba lodí
•
•
•
•
Objed. číslo
Brúsne papiere
1. Tmely
Laminovací materiál: K dispozícii ako látka, rohož alebo tkanina v rôzných rozmeroch. N a zakrytie otvorov a laminovanie v kombinácii s polyesterovou živicou Presto.
Oblasti použitia
• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: Označenie
biela •Odolný voči teplote do 120°C
Veľkosť
• Lakovne
• Vyrovnávanie väčších nerovností
Vozidlá
Bicykle
Motocykle
Lakované povrchy
Na zmatnenie lakovaných povrchov, alebo na odstránenie lesku kovových povrchov.
Označenie
Popis
Obsah
Obj.
Balenie
Leštiaca a brúsna pasta
SS karta, 80 g tuba
+603192
12 ks
Brúsna tkanina, jemná
Popis
Brúsna tkanina, stredná
Striekací tmel
Veľkosť
Objed. číslo
230 x155 mm
335947
Farba
Obsah
Obj. è.
230 x 155 mm
335947
béžova
1,5 kg plechovka
+854941
Bal. jedn.
20
Balenie
15
6 ks
27
2.
Tmel Prestoflex jemný
Ochrana
dutín Presto ML
Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
Ochrana spodku vozidla – UBS
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
Ochrana
chrániapredovšetkým
dutiny citlivé na koróziu v podvozku vozidla, t.j. dvere, veko
jemnéhodutín
pigmentu
plniva.
batožinového priestoru, kapotu atď. Aby sa predišlo poškodeniu koróziou od začiatku prevádzky,
vystriekajte
vozidlo
voskom na dutiny.
Vlastnosti
výrobku
• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C:
1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
Vlastnosti
výrobku
zásadam,
riedidlam
• ochrana pred koróziou• rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C
Presto UBS – PRELAKOVATEĽNÝ na báze kaučuku
Ideálna ochrana spodku vozidla pred odlietavajúcimi kamienkami a koróziou. Vytvára tuhú
pružnú ochrannú vrstvu. Výrobky sa vyrábajú v 500 ml sprejoch a 1 l kartušiach pre striekacie
pištole v čiernom a šedom prevedení.
•vynikajúca priľnavosť na kov
Oblasti použitia
•odpudzuje vodu
• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón
•univerzálne použitie
• Vyplňovanie predupravených povrchov
•samoopravný účinok
• Vozidlá, stavba lodí
Vlastnosti výrobku
Oblasti použitia
• antikorózny
•možnosť lakovania
•chráni pred kyselinami a soľou
•stála pružnosť
•chráni pred chladom a teplom
Oblasti použitia
• Vozidlá, prívesy, cisterny, lode, spojlery, prahy
OBSAH
Popis:
Farba
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Presto UBS – prelakovateľný
Presto UBS – prelakovateľný
Presto UBS – prelakovateľný
Presto UBS – prelakovateľný
čierna
šedá
čierna
šedá
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
306024
306031
603215
603222
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
Vlastnosti výrobku
Balenie
+601211
+833120
+601235
Obj. č.
6 ks
6 ks
6 ks
Baliaca jednotka
306055
603277
12 ks
12 ks
proti korózii
• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
Profesionálna
pištoľ
na 2profesionálne
s 1 l zásadam,
plechovkouspeňovadlám,
na ošetrenie spodku
• Hustota pristriekacia
20°C: 0,85
kg/dm
• Odolný vočipoužitie
kyselinám,
riedidlám. Odolný
vozidla
a dutín.
voči teplote
do 180°C po vytvrdení
Striekacia pištoľ typu 205 v polyetylenovej taške so sacou hadičkou z pružného plastu
Striekacia
typu 206 na karte s kovovou sacou hadičkou (bez plechovky)
Oblastipištoľ
použitia
• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary
• Stavba lodí:výrobku
lode a surfovacie dosky • Vozidlá
Vlastnosti
Modelárstvo
•• ochrana
pred koróziou
• Opravy plôch
striekaných
Popis
Farba
Obsah
•vynikajúca
priľnavosť
na kovpráškovou technológiou
3. Špeciálne farby Presto
Tmel Prestolith easy
biela
420 g plechovka
9
11
13
Obj. è.
Balenie
+601457
6 ks
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
Popis:
Farba
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Presto UBS – neprelakovateľný
Presto UBS – neprelakovateľný
Presto UBS – neprelakovateľný
Presto UBS – neprelakovateľný
čierna
čierna
čierna
čierna
500 ml
1000 ml
1,3 kg
2,5 kg
306017
603239
603253
603260
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
1
6
Vrchný NC dokončovací tmel Presto
15
25
Baliaca jednotka
• podvozok
né vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre
•dutiny
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
UBS pištoľ typ 206
551059
•dielne
UBS pištoľ typ 205
551066
•antikorózia
Vlastnosti výrobku
Príslušenstvo pre typ 205
551073
• Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
• Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
samostatne
samostatne
samostatne
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
28
Oblasti použitia
Protihluková
doska
• Dokončovanie predupravených povrchov
• Odstraňovanie
pojebrúsení
a nerovnostiach
Protihluková
doskastôp
Presto
samolepiaca
asfaltová tlmiaca fóliaPopis
na báze kvalitného polymérového
bitumenu
Farba
Obsah
špeciálnych plniv. Fóliu je možné jednoducho upevniť na profily vďaka dobrej prispôsobivosti pri izbovej tepNC
kombinovaný
tmel
tmavá
šedá
100
g tuba SS karta
lote. Táto fólia je samolepiaca s lepidlom bez riedidla. Priľnavá strana je chránená krycím materiálom. Strana
NCsokombinovaný
tmel
tmavá šedá 100 g tuba
s fóliou ma pokrývku z laminovaného rúna (hlinikovo-strieborný)
stabilizujúcim
účinkom.
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá 250 g plechovka
Obj. è.
Balenie
+601518
+601525
+601532
24 ks
12 ks
12 ks
Vlastnosti výrobku
Vlastnosti výrobku
8
2. výrobku
Presto
BOB
a výrobky
ochrane
Ochrana
vozidla
Presto
– striekacia k
pištoľ
UBS
Vlastnostispodku
Obj. è.
Oblasti
použitia
Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační
tmel pre jem- Obj. č.
Popis:
Účinná, silne adhézna ochrana pred koróziou. Po vyschnutí táto ochrana podvozku na báze
vosku Presto vytvára tuhú ochrannú vrstvu, odolnú pred vplyvmi počasia, soľou a kyselinami.
Výrobky sa vyrábajú v 500ml sprejoch a 1 l karušiach pre striekacie pištole.
• vhodné pre všetky podklady
•PVC, asfalt, kovové povrchy, plasty
•lode, osobné aj nákladné automobily, prívesy
250 g plechovka
500 g plechovka
1000 g plechovka
Prepravná jednotka
1. Tmely
6. Technické spreje
Presto UBS – NEPRELAKOVATEĽNÝ na báze vosku
Oblasti použitia
Obsah
• podvozok
Popis:
•dutiny
•dielne
Ochrana dutín
transparentná
500 ml
Tmel Prestolith easy - odľahčený
•antikorózia
Ochrana dutín
transparentná
1000 ml
Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
dokonca aj pri nízkych teplotách.
•odpudzuje vodu
•univerzálne použitie
•samoopravný účinok
• antikorózny
•vynikajúca priľnavosť na kov
•chráni pred kyselinami a soľou
•stála pružnosť
•chráni pred chladom a teplom
• antikorózny
•vynikajúca priľnavosť na kov
•chráni pred kyselinami a soľou
•stála pružnosť
•možnosť lakovania
biela
biela
biela
5. Presto Gum a pomocný materiál
Ideálna dlhodobá ochrana spodku strojov a vozidiel pred koróziou. Tieto výrobky sú vysoko odolné proti opotrebovaniu a vyrábajú sa v 500 ml sprejoch alebo 1 l kartušiach pre striekacie pištole a v 1,3 kg resp. 2,5 kg plechovkách.
• Vozidlá, prívesy, cisterny, lode, nákladné vozy
Farba
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Farba
4. Spreje Presto Rallye
Presto UBS – NEPRELAKOVATEĽNÝ na báze bitumenu
Oblasti použitia
Popis
Popis:
Farba
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Presto UBS na voskovej báze kartuša Presto UBS na voskovej báze kartuša Presto UBS na voskovej báze sprej Presto UBS na voskovej báze sprej hnedý čierny hnedý čierny 1000 ml 1000 ml 500 ml 500 ml 603246 690211 306048 690181 6ks
6ks
6ks
6ks
• Farba: hliníkovo strieborná aleno čierna
Striekací tmel Presto
•Zápach: asfalt
•Konzistencia:
pevná doska,
pripolyesteru
izbovej teplote
Dvojzložkový striekací
tmel pružná
na báze
k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
•Hustota
priv20°C:
kg/ dm3
nerovností
jednej1,75
operácii.
Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
•Hrúbka: 2,2mm
Vlastnosti
•Max.
tepelná výrobku
stabilita: 100°C
• Dobatepelná
použiteľnosti:
– 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
•Stála
stabilita:30
80°C
80°C • Opieskovateľný:
•Mrazuvzdornosť:
-30°C po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
•Odolnosť proti nárazu v studenom stave: podľa DIN 53521
Oblasti použitia
•Akustický
stratový faktor: >0,14 (DIN 53440)
• Lakovne
• Vyrovnávanie väčších nerovností
Oblasti použitia
• Stavba, napr.: fasády, hliníkové okenné parapety,
vzduchové potrubie
•Konštrukcie vozidel
•Strojárenstvo
•Stavba zariadení
Popis:
Farba
Popis
Farba
Protihlukové dosky
hliník-laminovaná
Striekací
tmel
Protihlukové dosky
čierna béžova
Prepravná jednotka
Obsah
5x(50x25 cm)
1,55x(50x25
kg plechovka
cm)
Obj. č.
Obj. è.
608029
+854941
608012
Baliaca jednotka
Balenie
5ks
65ks
ks
29
3.
Tmel Prestoflex jemný
Čistič
kontaktov
Jemný polyesterový
plničPresto
Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
Technické spreje
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
Univerzálne
použiteľnýa čistič
kontaktov elektroinštalácie zaisťujúci dlhodobú elektrickú vodivosť.
jemného pigmentu
plniva.
Vlastnostivýrobku
výrobku
Vlastnosti
mazanie
čistenie
údržba
špeciálne
Brúsiteľný po
30 aminútach
•Bod vznietenia: pribl. 33°C
•• Odstraňuje
prach
zaoxidovanie
Hustota privlhkosť
20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
•• Odpudzuje
zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C
• Transparentný
• Ochrana proti korózii
Oblasti použitia
• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón
Oblasti
použitia
• Vyplňovanie
predupravených povrchov
čistenie
Popis
•• Domácnosti:
rádioprijímače,
televízory
Vozidlá, stavba
lodí
• Náradie
• Vozidlá: radioprijímače, kabeláž, spoje
• Zábava, hudobné systémy
OBSAH
Presto - Clean
Farba
Tmel Prestoflex jemný
Popis:
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Čistič kontaktov
Obsah
biela
250 g plechovka
Prepravná jednotka
biela
500 g plechovka
biela
1000 g plechovka
400 ml
Obj. è.
+601211
Obj. č.
+833120
+601235
+306192
6 ks
Baliaca jednotka
6 ks
6 ks
6 ks
Tmel Prestolith easy - odľahčený
Tmel Prestolith
jeTmely
kombinácia
minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
1. čistič
Montážny
Presto
1
vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
dokonca aj pri nízkych teplotách.
Vysoko účinný a rýchly čistič.
Čistič bŕzd Presto
2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii
6
3. Špeciálne farby Presto
9
Vlastnosti výrobku
• Je možné brúsiť
približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
Vlastnosti
výrobku
2
• Odolný
voči kyselinám,
Hustota pri
20°C: 0,85
kg/dmsilného
•• Špeciálna
aplikácia
pomocou
cieleného
nástreku zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný
teplote
do 180°C
po vytvrdení stopy
•voči
Rýchle
sa odparuje
a nezanecháva
• Nevodivý alebo nehrdzavejúci
použitia
•Oblasti
Silne odmasťuje
Podvozokventil
(dokonce
aj prinastriekať
plastových
• Zvary
•• Špeciálny
umožňuje
vo karosériách)
všetkých polohách
• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
Popis:
Prepravná jednotka
• Modelárstvo
Oblasti
použitia
• Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
Popis
Farba
Obsah
• Montážna práca všetkého druhu
Montážny čistič
500 ml
Tmel
Prestolith
easy
biela
420
g plechovka
• Vozidlá, domy a kutilstvo
Špeciálny odmasťovací čistič za studena na brzdové a spojkové diely.
Vlastnosti výrobku
4. Spreje Presto Rallye
• Špeciálne chemické zloženie
• Silný odmasťovací účinok
• Mechanické čistenie pomocou koncentrovaného nástreku
• Neobsahuje chlorovaný uhľovodík
• Odparuje sa rýchle a bez zvyšku
5. Presto Gum a pomocný materiál
6. Technické spreje
Oblasti použitia
• Odstraňovanie olejov, tukov, prachu, zbytkov po zváraní a pájkovaní
• Odstraňuje kyseliny
• Čisti karburátorov, brzdy, spojky,
vstrekovací systém a ďalšie časti auta,
Popis:
brzdové prítlačné kotúče
Čistič bŕzd
Vrchný NC dokončovací tmel Presto
Čistič motorov
za studena
7. Presto
clean - starostlivosť
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
500 ml
+ 306185
6 ks
11
Obj. č.
Obj. è.
+157196
+601457
o pokožku
Čistič klimatizácie Presto
13
Baliaca jednotka
Balenie
6 ks
6 ks
15
25
Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie
po na
brúsených
plochách.
Po mastných
jemnom zvyškov
brúsenía povlakov.
poskytuje ideálny povrch pre
Vysoko
účinný čistič zastôp
studena
odstránenie
olejov, tuku,
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
28
Vlastnosti
Vlastnostivýrobku
výrobku
•• Obsahuje
Je možnérozpúšťadlo
brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
•• Odmasťuje
Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
Oblasti použitia
použitia
Oblasti
Dokončovanie
povrchov
•• Diely
motorov a predupravených
vozidlá
Odstraňovanie
•• Stroje,
náradie stôp po brúsení a nerovnostiach
• Obloženie, podlahy
Účinný sprej na osvieženie a čistenie klimatizačných a cirkulačných systémov vozidla.
Vlastnosti výrobku
• Plechovka sa jednoducho umiestni vo vnútri vozidla. Akonáhle sa spustí aktivátor,
obsah sa automaticky vyparuje. Učinné látky cirkulujú v aute pri zatvorených
dverách a s motorom v chode.
• Antibakteriálne a antifungicídne účinky.
• Čistič 215995 vybavený aplikačnou hadičkou.
Popis
Farba
Obsah
Popis:
Prepravná
NC kombinovaný
tmel
tmavá šedá
100jednotka
g tuba SS karta
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá 100 g tuba
Čistič motorov
za studena
1000 ml
NC kombinovaný
tmel
tmavá šedá
250 g plechovka
Obj. è.
Obj.
č.
+601518
+601525
+803871
+601532
Balenie
Baliaca
24 ks jednotka
12 ks
612
ksks
Striekací tmel Presto
Čistič motorov Presto
Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
Veľmi kvalitný a účinný čistič motorov.
Oblasti použitia
• Osobné aj nákladné automobily.
• Rovnako vhodný ako osviežovač v domácnosti
10
Balenie
Vlastnosti výrobku
• Doba použiteľnosti:
30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
Vlastnosti
výrobku
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Jablko
Levanduľa
Citrón
Pomaranč
Zmes
Čistič s hadičkou
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml 400 ml
+157134
+157097 +157110 +157127 +157103 + 215995
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
6 ks
• Opieskovateľný:
po 2-3 hodinách
Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
•80°C
Špeciálne
vyvinutý na odstránenie
olejov a• tukov
• Čistí motory a diely podvozku
použitia
•Oblasti
Nezanecháva
zvyšky
Lakovne
•• Silne
odmasťovací účinok
• Vyrovnávanie väčších nerovností
Oblasti použitia
• Domácnosť: práčky
• Záhrada: elektrické stroje
• Vozidlá: motory
• Mopedy: motory
Popis:
Popis
jednotka
Farba Prepravná
Obsah
Obj.
Obj. č.
è.
Baliaca
Balenie jednotka
Striekací
tmel
Čistič
motorov
béžova400 ml1,5 kg plechovka
+854941
+306208
ks
66 ks
211
Tmel Prestoflex jemný
Odstraňovač olejových škvŕn Presto
mazanie
Účinný odstraňovač škvŕn s jednoduchým použitím.
Vlastnosti výrobku
Vlastnosti výrobku
• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C
• Vlastnosti výrobku
• Vysoko účinný
• Jednoduché použitie
• Pôsobí na savom aj nesavom povrchu
Sprej
Presto
na ochranu pólov batérie
Oblasti
použitia
Oblasti použitia
• Asfalt, škvára, betón atď.
• Vhodný hlavne na čistenie zaolejovaných
dielenských podláh
• Bicykle
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Odstraňovač olejových škvŕn
400 ml 157172
6 ks
Penový čistič
Univerzálne použiteľný penový čistič.
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Penový čistič
500 ml
790430
6 ks
Balenie
+601211
+833120
+601235
6 ks
6 ks
6 ks
• Dlhodobo chráni pred koróziou
• Zaisťuje plynulý prietok prúdu
•Tmel
Zabraňuje
unikaniu prúdu aeasy
poklesu -napätia
Prestolith
odľahčený
• Zvyšuje životnosť batérie
Prestolith
je kombinácia
minerálnych
a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
•Tmel
Použiteľný
pri teplotách
od -30°C
do +130°C
vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
dokonca aj
pri nízkych teplotách.
Oblasti
použitia
1. Tmely
1
2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii
6
Obj. č.
Baliaca jednotka
157059
6 ks
• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary
• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
Syntetické
• Modelárstvo priľnavé mazivo Presto
• Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
Popis
Farba
Vysoko odolné, bezfarebné priľnavé mazivo s dlhodobým účinkom. Pred
použitím
sa easy
doporučuje
Tmel
Prestolith
biela
očistenie montážnym čistiacim prostriedkom.
9
11
5. Presto Gum a pomocný materiál
6. Technické spreje
• Nepoškodzuje lak
• Odstraňuje organické znečistenie
• Nezanecháva škvrny
Obj. è.
Balenie
420 g plechovka
+601457
6 ks
25
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
28
•• Spoje,
závesy, zámky
dverí atď. povrchov
Dokončovanie
predupravených
• Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Odstraňovač asfaltu
400 ml
306215 6 ks
15
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
Oblasti použitia
•Oblasti
Na premazávanie
kovových a plastových mechanických častí
použitia
Popis:
13
Obsah
• Chráni pred opotrebením a zlepením • Potláča hluk • Vynikajúca mechanická a tepelná stálosť
NC dokončovací
tmel Presto
je •jednozložkový,
na vzduchu
schnúcí
nitrokombinační tmel pre jem•Vrchný
Vynikajúca
priľnavosť • Vysoká
viskozita
O-krúžok neutrálny,
tj. nenapadá
tesnenie
vyhladzovanie
brúsených
plochách.
Po jemnom
brúsení poskytuje ideálny povrch pre
•né
Zanecháva
lepkavý stôp
povrchpo• Značne
odolný
voči poveternostným
vplyvom
farbou
alebo lakovanie.
•nasledujúce
Odolný vočinátery
soliam,základnou
riedi kyseliny
a žieraviny
• Poskytuje dobrú antikoróznu ochranu
a odpudzuje vodu • Obsahuje PTFE (polytetrafluóretylén)
Vlastnosti výrobku
• Odolný voči teplotám od -40 °C do +180°C
• Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
• Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
Vlastnosti výrobku
Medený sprej Presto
Popis
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Syntetické priľnavé mazivo
Farba
400 ml
Obsah
157226
Obj. è.
6 ks
Balenie
+601518
+601525
+601532
24 ks
12 ks
12 ks
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
400 ml
Obsah
306383
Obj. è.
6 ks
Balenie
+854941
6 ks
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá
tmavá šedá
tmavá šedá
100 g tuba SS karta
100 g tuba
250 g plechovka
Vysoko tepelne odolné mazivo s vysokým obsahom medi, silno priľne k povrchu.
Striekací tmel Presto
Univerzálny čistiaci sprej Presto
Vlastnosti
Dvojzložkovývýrobku
striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
Rozpúšťa a odstraňuje silné znečistenia.
•nerovností
Odolný voči
kyseline,
vode a Dá
solisa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
v jednej
operácii.
• Chráni proti korózii
výrobkua oxidácii
•Vlastnosti
Zabraňuje korodovaniu
Dobapripoužiteľnosti:
30°C– do
40 +250°C
minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
•• Stály
teplote od -40
• Opieskovateľný:
2-3 hodinách
Nástrekovývlastnosťami
tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
•80°C
Pri vrcholovom
zaťažení po
1100°C
s trvalými•ochrannými
Vlastnosti výrobku
• Nezanecháva zvyšky
• Nevodivý
• Špeciálna aplikácia pomocou silného cieleného nástreku
• Špeciálny ventilček umožňuje nástrek vo všetkých polohách
• Silný odmasťovací účinok
12
Obj. è.
250 g plechovka
500 g plechovka
1000 g plechovka
Vlastnosti
výrobku
Vrchný NC
dokončovací tmel Presto
Vysoko účinný odstraňovač dechtu na jednoduché odstránenie organického znečištenia aj
na ťažko dostupných miestach.
• Univerzálne použitie
• Vhodný na odmastenie kovových dielov alebo rôznych plastov
• Lode, prívesy: guma, živica
Obsah
biela
biela
biela
4. Spreje Presto Rallye
Odstraňovač asfaltu Presto
Oblasti použitia
Farba
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Oblasti použitia
Oblasti použitia
• Motor: asfalt, guma
• Motorové vozidlá: asfalt, guma, živica
• Lode, prívesy: guma, živica
OBSAH
Vlastnosti výrobku
Popis
3. Špeciálne farby Presto
• Ľahko odstraňuje prach, tuk a nikotín
• Rýchloschnúci
• Zanecháva príjemnú vôňu
Oblasti použitia
• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón
• Vyplňovanie
predupravených
Modrý
nástrekový
tuk na ochranu povrchov
batérií.
• Vozidlá, stavba lodí
• Póly baterií
Vlastnosti výrobku
• Držiak batérie
• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2Popis:
- 4 % •Bod vznietenia pribl.Prepravná
33°C jednotka
• Pripojovacie svorky
• Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný
• Ukostrovací kábel
voči teplote do 180°C po vytvrdení
Sprej na ochranu pólov baterií 400 ml
• Lode, karavany: guma, živica
Vlastnosti výrobku
• Všetko okolo áut, napr. sedadlá, podlaha, dvere a obloženia
stropu, okenné sklá, zrkadlá, lišty. Všetko v domácnosti, kancelárii, kutilstve: sklo, chróm, plasty, monitory, skrine počítačov,
telefóny, rolety, bicykle atď.
Technické spreje
Presto - Lube
Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
jemného pigmentu a plniva.
Oblasti použitia
Oblasti
použitia
• Lakovne
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Univerzálny čistič
500 ml
157202
6 ks
• Závesy, zámky
• Vyrovnávanie väčších nerovností
• Motorové vozidlá: súčasť turbín, bŕzd, výfukových systémov,
ochrana kontaktov batérií
• Závity skrutiek, tesnenia
• Nevhodné u automobilov s ABS!
Popis:
Medený sprej
Popis
Striekací tmel
Farba
béžova
1,5 kg plechovka
213
Tmel Prestoflex jemný
Presto PTFE – teflónový sprej
údržba
Univerzálne viacúčelové mazivo na základe minerálnych olejov a PTFE.
Toto vysoko účinné mazivo sa úplne odparuje.
Vlastnosti výrobku
• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C
Vlastnosti výrobku
• Transparentná beloba • Odolný voči vysokému tlaku
• Bez silikónu • Odpudzuje vodu • Neutrálna pH hodnota
• Ochrana proti korózii
Oblasti
Sprej
napoužitia
odstránenie pískania bŕzd
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón
• Vyplňovanie predupravených povrchov
Špeciálny
ochranu brzdového systému.
• Vozidlá,výrobok
stavbana
lodí
PTFE sprej
400 ml
306338
6 ks
Vlastnosti výrobku
Oblasti použitia
• Mopedy, bicykle: prevody, reťaze, ráfiky, hriadele pedálov
• Motorové vozidlá: závesy, strešné okná, zámky, stierače,
automatické antény • Zábava: zbrane, luky a šípy
• Lode, karavany: kabeláž, posuvné dvere, náradie
Technické spreje
Presto – Care
Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
jemného pigmentu a plniva.
OBSAH
• Vynikajúca priľnavosť.
• Odstraňuje pískanie bŕzd a chráni pred ním,
Prestolith
easy
- odľahčený
Tmel
zaisťuje veľmi
dobrú antikoróznu
priľnavosť.
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
biela
biela
biela
250 g plechovka
500 g plechovka
1000 g plechovka
+601211
+833120
+601235
6 ks
6 ks
6 ks
1. Tmely
Silikónový sprej Presto
•dokonca
Brzdy aj pri nízkych teplotách.
Veľmi kvalitné mazivo zvlášť vhodné na syntetické povrchy. Ošetrené plastové povrchy bez zafarbenia.
2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii
6
Vlastnosti výrobku
Vlastnosti výrobku
• Bezfarebný • Impregnačný účinok • Netoxický • Teplota pri aplikácii od -50°C do +200°C
• Odpudzuje vodu • Odolný voči chemikáliám • Nezlepuje a nespeká sa
• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2Popis:
- 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
Prepravná jednotka
• Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný
voči teplote do 180°C po vytvrdení
Sprej na odstránenie pískania bŕzd 400 ml
Oblasti použitia
Oblasti použitia
• V domácnosti: digestory, posuvné okienka, ochrana pred slnkom,
ventily studenej a horúcej vody, tesnenia dverí
• Garáž: náradie •Motorové vozidlá: kabeláž, viečka, tlmiče,
Popis:
hadicové spojky, bezpečnostné pásy
• Mopedy, motocykle, bicykle: ošetrenie ráfikov a pneumatík
Silikónový sprej
3. Špeciálne farby Presto
Obj. č.
Baliaca jednotka
157066
6 ks
9
4. Spreje Presto Rallye
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
400 ml
306345
6 ks
11
• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary
• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
• Modelárstvoelektrického systému Presto
Ochrana
• Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
5. Presto Gum a pomocnýPopismateriál Farba
Tmel Prestolith
easy
biela
Veľmi dobrá roztekavosť zaisťuje elektrickú ochranu dokonca aj u tých najmenších
čiastočiek
odstránením vody a vlhkosti. Uvoľňuje skorodované kontakty.
6. Technické spreje
Obj. è.
Balenie
420 g plechovka
+601457
6 ks
25
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
28
Oblasti použitia
výrobku
•Vlastnosti
Rádioprijímače
• Garáž: náradie
Vlastnosti výrobku
• Aplikuje sa pri -30°C až +180°C
• Odpudzuje vodu • Chráni proti kyselinám a soliam
• Neutrálna ph hodnota • Chráni proti hrdzaveniu
Je možnévozidlá:
brúsiť po
2-3 hodináchkabeláž,
• V závislosti
•• Motorové
rádioprijímače,
prípojkyna teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
Hustota hudobné
pri 20°C:systémy
1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
•• Zábava:
• Lode, karavany: motory a náradie
Oblasti použitia
• Motory, bicykle
• Dokončovanie predupravených povrchov
• Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach
Oblasti použitia
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Tuk v spreji, biely
400 ml
306352
6 ks
15
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
•Vrchný
Izoluje NC
protidokončovací
vlhkosti • Rýchly
Chráni
pred problémami
so spúšťaním
tmelúčinok
Presto• je
jednozložkový,
na vzduchu
schnúcí nitrokombinační tmel pre jem•né
Odstraňuje
vlhkosť •stôp
Antikorózny
účinok plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre
vyhladzovanie
po brúsených
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
Univerzálne mazivo s antikoróznymi účinkami.
13
Obsah
Vrchný NC
dokončovací tmel Presto
Vlastnosti
výrobku
Biely tuk Presto
• Závesy, ochrana pred slnkom, tažné zariadenia
• Mopedy: guličkové ložiská
• Motorové vozidlá: batérie, strešné okná, tiahla, kardanový hriadeľ
• Zábava: kolieskové korčule
• Lode, karavany: motory, závesy
1
Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
Oblasti
vlastnosti:použitia
zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
Sprej Presto na klinový remeň
Popis
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Ochrana el. systému
Farba
400 ml
Obsah
306369
Obj. è.
6 ks
Balenie
+601518
+601525
+601532
24 ks
12 ks
12 ks
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá
tmavá šedá
tmavá šedá
100 g tuba SS karta
100 g tuba
250 g plechovka
Odstraňuje kĺzanie
a škrípanie
remeňa.
Striekací tmel
Presto
Vazelína v spreji Presto
Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
Vlastnosti
výrobku
nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
• Chráni pred opotrebením.
•Vlastnosti
Vyhladzuje klinový
remeň a predlžuje jeho životnosť.
výrobku
•• Zvyšuje
sa účinnosť ťahovej
silyminút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
Doba použiteľnosti:
30 – 40
Vynikajúce mazivo bez kyselín.
Vlastnosti výrobku
80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
• Bez kyselín • Vynikajúce mazivo
• Antikorózne účinky
• Vysoko kvalitné
Oblasti použitia
použitia
•Oblasti
Klinové remene
Lakovnekotúče
•• Brzdové
Vyrovnávanie
väčších
nerovností
•• Nevhodný
pre hladké
alebo
rebrované klinové remene
Oblasti použitia
• Motorové vozidlá: antény, batérie
• Garáže, záhrady: zahradné náradie
• Zábava: korčule
• Kolíkové a skrutkové spoje
• Zámky
14
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Vazelína v spreji
400 ml
306376
6 ks
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Sprej
na klinový remeňFarba
Popis
400
ml
Obsah
157042
Obj. è.
6Balenie
ks
+854941
6 ks
Striekací tmel
béžova
1,5 kg plechovka
215
Tmel Prestoflex jemný
Technické spreje
Sprej Presto na kontakty
Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
jemného pigmentu a plniva.
špeciálne Presto - Special
Vlastnosti výrobku
Spoľahlivo zamedzuje prechodovému odporu, zvodovému prúdu a stratám napätia
v elektrických prípojkách.
• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C
Vlastnosti výrobku
• Vytláča a odstraňuje vodu a vlhkosť • Vynikajúca priľnavosť a penetrácia
• Antikorózna ochrana • Odolný voči soliam a slabým alkáliám
• pH neutrálny
Odstraňovač tmelov a tesniacich prípravkov
Oblasti použitia
Oblasti použitia
• Elektrické prípojky • Rádioprijímače, televízory
• Garáž: náradie • Vozidlá: rádioprijímače, kabeláž, prípojky
• Zábava: hudobné systémy • Lode, karavány: motory a náradie
• Motory, bicykle
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Sprej na kontakty
400 ml
+157141
6 ks
• Vyplňovanie
nerovných plôch:
kov, hmôt,
drevo,zvyškov
betón lepidiel, zapečených zvyškov, farieb, olejov, tukov atď.
Na
spoľahlivé odstraňovanie
tesniacich
Popis
Farba Obsah
• Vyplňovanie predupravených povrchov
Tmel
Prestoflex
jemný
biela
250 g plechovka
•
Vozidlá,
stavba
lodí
Vlastnosti výrobku
Tmel
Prestoflex
jemný
biela
500
g plechovka
• Veľmi účinné riedidlo
Tmel Prestoflex jemný
biela
1000 g plechovka
• Možno ho s úspechom použiť na zvislých plochách
OBSAH
Obj. è.
Balenie
+601211
+833120
+601235
6 ks
6 ks
6 ks
• Špeciálne prísady zaisťujú dlhodobý hĺbkový účinok
Tmel Prestolith easy - odľahčený
Oblasti použitia
1. Tmely
Ochranný sprej proti kunám
Tvorí ochranný film v motorovom priestore, ktorý udržuje kuny v úctivej vzdialenosti od
vozidla. Nevydáva nepríjemný pach, ale vytvára špeciálny lepkavý ochranný film.
2. Presto BOB a výrobkyPopis:
k ochrane proti
korózii
Prepravná
jednotka
Vlastnosti výrobku
• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
Odstraňovač
tmelov riedidlám. Odolný
speňovadlám,
• Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam,
a tesniacich prípravkov
400 ml
voči teplote do 180°C po vytvrdení
3. Špeciálne farby Presto
Vlastnosti výrobku
• Odolný voči veľkým teplotným zmenám (-30°C do +250°C)
• Odolný voči vode, slanej vode, mnohým zásadám a kyselinám
• Vysoko účinné zložky umožňujú nástrek aj na pohyblivé časti
Oblasti použitia
• Prísady poskytujú účinnú ochranu,
dokonca i studených motorových komôr proti kunám.
Popis:
Ochranný sprej proti kunám
Prepravná jednotka
400 ml
Obj. č.
+803857
Baliaca jednotka
6 ks
+157080
6 ks
9
11
• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary
• Stavba lodí:šok
lode –
a surfovacie
dosky korózie
• Vozidlá
Studený
uvoľňovač
• Modelárstvo
• Opravy
plôch striekaných
práškovou
technológiou
Popis
Účinný
prostriedok
na uvoľnenie
skorodovaných
častí miestnym ochladením.
5. Presto Gum a pomocný materiál Farba
Tmel Prestolith easy
6. výrobku
Technické spreje
Vlastnosti
biela
Obj. è.
Balenie
420 g plechovka
+601457
6 ks
25
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
Je možné brúsiť
2-3 hodinách
•• skorodované
spojepo
každého
druhu: • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
Hustotapríruby,
pri 20°C:
1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
• skrutky,
prípojky
Popis:
Prepravná jednotka
Oblasti použitia
Oblasti použitia
Popis:
Impregnácia motora
Prepravná jednotka
1000 ml
Obj. č.
+803864
Baliaca jednotka
6 ks
15
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
Vlastnosti
výrobku
Oblasti
použitia
• Vytlačuje vodu
• Účinná ochrana proti korózii
13
Obsah
• Obsahuje vysoko účinný roztekavý a lubrikačný prostriedok na báze minerálnych olejov
NCvytvárajú
dokončovací
tmel
Presto
•Vrchný
Špeciálne zložky
krátky šok „chladom“
(-30°C)
na skorodované súčiastky,
Vrchný
ktorý spôsobuje
efekt
zmrštenia
a
súčasne
preniknutia
mazacích
komponentov
NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový,
na vzduchu
schnúcí nitrokombinační tmel pre jem•né
Pôsobí
okamžite
vyhladzovanie
stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre
•nasledujúce
Nezanecháva
zvyškyzákladnou farbou alebo lakovanie.
nátery
Vlastnosti výrobku
• Dokončovanie predupravených povrchov
• Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach
Keramický sprej Presto
Studený šok
400 ml
28
Obj. č.
Baliaca jednotka
+157233
6 ks
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá
tmavá šedá
tmavá šedá
100 g tuba SS karta
100 g tuba
250 g plechovka
+601518
+601525
+601532
24 ks
12 ks
12 ks
Keramická zmes v spreji bez kovu. Vysoko účinné mazivo,
prostriedok na oddelenie korózie a ochranu proti nej. Trvalo zastavuje škrípanie.
Striekací tmel Presto
Vosk Presto na ochranu motorov
Dvojzložkovývýrobku
striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
Vlastnosti
Konzervačný vosk s dlhotrvajúcou ochranou. Zanecháva bezfarebný, veľmi priľnavý film.
Vlastnosti výrobku
v jednej
operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
•nerovností
Tepelne odolný
a stály
• Bez kovu
výrobku
•Vlastnosti
Odoláva teplote
do +1200°C
Doba použiteľnosti:
30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
•• Zabraňuje
korózii
80°C
•
Opieskovateľný:
po 2-3
hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
• Odoláva soliam, kyselinám
a zásadám
Oblasti použitia
Oblasti použitia
Oblasti
• Lakovnepoužitia
• Jednoduchá aplikácia • Ochrana proti korózii • Veľmi dobrá priľnavosť
• Nekvapká a netečie • Priľne na lakované a neupravené povrchy
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Vosk na ochranu motora
400 ml
+157158
6 ks
•• Vhodný
na brzdy
ABS a ASR
Vyrovnávanie
väčších
nerovností
• Taktiež na montáž lambda senzorov
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Keramický sprej Presto
Popis
Farba
400 ml
Obsah
+157073
Obj. è.
6 ks
Balenie
+854941
6 ks
Striekací tmel
16
Baliaca jednotka
4. Spreje Presto Rallye
Na ochranu motorového bloku, krytu, líšt a hrán dverí proti korózii pomocou inhibítorov
korózie a prostriedku na vytlačenie vody. Ideálny na konzerváciu vozidla pred predajom.
• Komora motora
• Okraje, povrchy a dutiny
• Vozidlá, dvojstopové vozidlá a stroje všetkých druhov.
6
Obj. č.
Oblasti použitia
Impregnácia motora Presto
• Motorový blok
• Kryt motora
• Lišty a hrany dverí
• Konzervovanie ojazdených vozidiel
1
Prestolith
je drevo,
kombinácia
minerálnych
a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
•Tmel
Aplikácia
na kov,
keramiku,
sklo,
pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
vlastnosti:
polyetylén zvláštna
a polypropylén
aj pri nízkych
teplotách.
•dokonca
Vozidlá, dvojstopové
vozidlá
a stroje všetkých druhov.
béžova
1,5 kg plechovka
217
Tmel Prestoflex jemný
Pena
na pneumatiky Presto
Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
Sprej Presto na reťaze
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
Na
jednoduché
čistenie
a starostlivosť o pneumatiky vozidiel jedným jednoduchým krokom.
jemného
pigmentu
a plniva.
Jednoducho nastriekajte a nechajte pôsobiť.
Mazivo na všetky reťazou poháňané dopravné prostriedky a systémy. Odolný voči vysokej akceleračnej sile.
Vlastnosti výrobku
• Brúsiteľný po
30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C
Vlastnosti
výrobku
3
Vlastnosti výrobku
• Transparentné mazivo • Vysoko účinné a priľnavé
• Olej s vlastnosťami tuku • Tixotropný
• Predlžuje životnosť reťazí • Odolný voči vysokým tlakom
Oblasti použitia
• V domácnosti: pánty • Garáž: nástroje
• Motocykle a bicykle: reťaze, prevody, valivé ložiská
• Vozidlá: vlečné zariadenia, reťaze, batérie • Lode, karavány:
motory, náradie, pánty • Reťazové píly • Hydraulické systémy
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Sprej na reťaze
400 ml
+306390
6 ks
6
9
4. Spreje Presto Rallye
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Lepidlo v spreji
400 ml
+306321
6 ks
• V domácnosti: závesy • Garáž: náradie
• Modelárstvo
• Vozidlá: závesy • Zábava: zbrane, kolieskové korčule,
• Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
rybárske náčinie • Lode, karavány: náradie, závesy
Popis:
5. Presto Gum a pomocný
materiál Farba
Popis olej
Penetračný
6. Technické spreje
Tmel Prestolith easy
biela
Prepravná jednotka
Obsah
400 ml
420 g plechovka
11
Obj. č.
Baliaca jednotka
Obj.
è.
+306314
+601457
6Balenie
ks
6 ks
Vrchný
NC Presto
dokončovací tmel Presto
Rýchly
štart
15
25
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
28
Vlastnosti výrobku
Vlastnosti
výrobku
•Zmes
éteru, propánu
a butánu
Je možné
brúsiť po 2-3
hodinách motorov
• V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
•• Vhodný
do naftových
i benzínových
• Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
• Po aplikácii nehorľavý (bez riedidla)
• Nekoroduje • Jemne penivý • Jemne bázický
• Prebytočný sprej je ľahké odstrániť vodou
• Obsahuje inhibítory na ochranu voči korózii
13
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemTáto
horľavá zložka
rýchly štart.
Jednoducho
nastriekajte
do sacieho
filtra motora. né veľmi
vyhladzovanie
stôpumožňuje
po brúsených
plochách.
Po jemnom
brúsení
poskytuje
ideálny povrch pre
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
Vlastnosti výrobku
Oblasti
Oblasti použitia
použitia
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Sprej na zisťovanie netesností
300 ml
+157219 6 ks
•• Spaľovacie
motory
každého druhupovrchov
napr.:
Dokončovanie
predupravených
•• Vozidlá,
dvojstopové
nákladné
vozidlá, transportéry
Odstraňovanie
stôp vozidlá,
po brúsení
a nerovnostiach
• Reťazové píly, motorová rezačka
Popis Popis:
• Benzínová kosačka na trávu
NC kombinovaný
Rýchly štart tmel
• Traktory, agregáty
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
Farba
Prepravná jednotka
Obsah
Obj.
Obj. č.
è.
Baliaca
Baleniejednotka
tmavá šedá
tmavá šedá
tmavá šedá
100400
g tuba
ml SS karta
100 g tuba
250 g plechovka
+601518
+306413
+601525
+601532
624ksks
12 ks
12 ks
Obj. č.
Baliaca jednotka
606373
725470
Obj. è.
891700
+854941
606540
725487
6 ks
6 ks
Balenie
6 ks
ks
66 ks
6 ks
Cockpit sprej Presto
Striekací tmel Presto
Multifunkčný sprej Presto
Dvojzložkový
tmel namateriály,
báze polyesteru
k vyplňovaniu
hrubých škrabancov, dierok a ďalších
Oživuje,
čistí a striekací
chráni syntetické
kožu a plasty
v 5 vôňach. nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
Univerzálny, veľmi kvalitný olej na mazanie a ochranu kovových a gumených súčastí.
Uvoľňuje zahrdzavené skrutky a odstraňuje naftový decht, vosk a zvyšky lepidla.
Vlastnosti
Vlastnostivýrobku
výrobku
•Cockpit sprej Presto na vodnej báze bez rozpúšťadiel čistí, chráni a predlžuje životnosť palubných • Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
dosiek a iných plastových povrchov v automobile. Zároveň má antistatické účinky, takže odpudzuje
80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
prach. V interiéri vozidla dlhodobo zanecháva príjemnú vôňu.
Vzhľad:
saténový
lesk
Oblasti
použitia
Vlastnosti výrobku
• Dobrý penetračný účinok a spoľahlivé odpudzovanie vlhkosti
• Čistí a zaisťuje dlhodobú ochranu
• Odolný voči teplote od -50°C do +250°C
• Bez silikónu
18
2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii
Oblasti použitia
• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary
Oblasti
použitia
• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
Veľmi kvalitný sprej na zisťovanie netesností plynového potrubia a systému so stlačeným
vzduchom. V prípade netesnosti sa tvoria bubliny. Prihlásené na certifikáciu DVGW.
• Možnosť použitia na všetky údržbové práce
v domácnosti aj dielni.
1
3. Špeciálne farby Presto
Sprej na zisťovanie netesností
Oblasti použitia
1. Tmely
• Je možné
približne
popred
30 minútach
•Stály
mazacíbrúsiť
účinok
• Chráni
vlhkosťou •aVyžaduje
koróziou tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
2
• Odolný
Hustota
pri 20°C:
0,85 kg/dm
•• Rýchly
a účinný
• Uvoľňuje
skrutkové
spojevoči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný
teploteMOS2,
do 180°C
pozaisťuje
vytvrdení
•voči
Obsahuje
ktorý
dodatočnú ochranu
• 360° ventilček strieka všetkými smermi
• Kontaktné lepidlo na základe syntetického kaučuku
• Rýchla a spoľahlivá aplikácia
• Na trvalú súdržnosť: nastriekajte na obidve kontaktné plochy
• Na dočasnú súdržnosť: nastriekajte len jednu kontaktnú plochu
• Dávkovací pomer nastaviteľný striekacou tryskou
• Motorový blok • Kryt motora • Lišty a hrany dverí
• Konzervovanie ojazdených vozidiel
Balenie
Baliaca jednotka
6 ks
6 ks
6 ks
6 ks
Vlastnostivýrobku
výrobku
Vlastnosti
Vlastnosti výrobku
Oblasti použitia
Obj. è.
Obj. č.
+601211
+833120
+157189
+601235
Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
Odstraňuje
znižujeteplotách.
trenie a umožňuje jednoduché vyskrutkovanie skorodovaných skrutiek.
dokonca ajprach,
pri nízkych
Stabilný priľnavý sprej vhodný na rôzne použitie. Jednoduché bezproblémové nanášanie.
• Podlahové krytiny: koberec, korok, guma
• Penová guma, papier, lepenka, textílie, koža
• Plasty, fólie • Kov, drevo
OBSAH
Obsah
Prepravná jednotka
250 g plechovka
500 g plechovka
400 ml
1000 g plechovka
Tmel Prestolith easy - odľahčený
Penetračný olej – uvoľnovač korózie
Lepidlo v spreji Presto
Oblasti použitia
Hustota
pri 20°C:účinok
1,7 kg/dm
• Vyžaduje
tužidlo: 2 -vlhkosti
4 % • Odolný voči kyselinám,
•• Dobrý
penetračný
a spoľahlivé
odpudzovanie
zásadam,
riedidlam
•
rýchlo
vytvrdzuje
•
Farba:
biela
•Odolný voči teplote do 120°C
• Čistí a zaisťuje dlhodobú ochranu
• Odolný voči teplote od -50°C do +250°C
Oblasti použitia
• Bez silikónu
• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón
Popis
Farba
• Vyplňovanie predupravených povrchov
Popis:
Oblasti
Tmel Prestoflex jemný
biela
• Vozidlá, použitia
stavba lodí
• Možnosť použitia na všetky údržbové práce
Tmel Prestoflex jemný
biela
Čistiaca pena na pneumatiky
v domácnosti aj dielni.
Tmel Prestoflex jemný
biela
• Lakovne
Oblasti
použitia
• Vyrovnávanie
väčších nerovností
• palubné dosky a všetky syntetické, kožené a plastové povrchy
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Multifunkčný sprej
400 ml
+157165
6 ks
Popis:
Cockpit sprej – jablko
Cockpit sprej – levanduľa
Popis
Farba
Cockpit sprej – citrón
Striekací
tmel
béžova
Cockpit sprej – pomaranč
Cockpit sprej – zmes
Prepravná jednotka
300 ml
300 ml
Obsah
300 ml
1,5300
kg plechovka
ml
300 ml
219
4.
Tmel Prestoflex jemný
Presto špeciálne spreje
Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
jemného pigmentu a plniva.
Vlastnosti výrobku
• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C
Oblasti použitia
• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón
• Vyplňovanie predupravených povrchov
• Vozidlá, stavba lodí
OBSAH
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
biela
biela
biela
250 g plechovka
500 g plechovka
1000 g plechovka
+601211
+833120
+601235
6 ks
6 ks
6 ks
Tmel Prestolith easy - odľahčený
1. Tmely
1
2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii
6
Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
dokonca aj pri nízkych teplotách.
Vlastnosti výrobku
• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný
voči teplote do 180°C po vytvrdení
3. Špeciálne farby Presto
9
4. Spreje Presto Rallye
11
Oblasti použitia
• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary
• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
• Modelárstvo
• Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
5. Presto Gum a pomocnýPopismateriál Farba
Tmel Prestolith easy
6. Technické spreje
biela
13
Obsah
Obj. è.
Balenie
420 g plechovka
+601457
6 ks
Vrchný NC dokončovací tmel Presto
15
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
25
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
28
Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
Vlastnosti výrobku
• Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
• Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
Oblasti použitia
• Dokončovanie predupravených povrchov
• Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá
tmavá šedá
tmavá šedá
100 g tuba SS karta
100 g tuba
250 g plechovka
+601518
+601525
+601532
24 ks
12 ks
12 ks
Striekací tmel Presto
Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
Vlastnosti výrobku
• Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
Oblasti použitia
• Lakovne
• Vyrovnávanie väčších nerovností
20
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
Striekací tmel
béžova
1,5 kg plechovka
+854941
6 ks
221
Tmel Prestoflex jemný
5.
Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
jemného pigmentu a plniva.
Presto RALLYE spreje
Vlastnosti výrobku
• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
zásadam, riedidlam • rýchlo vytvrdzuje • Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C
Oblasti použitia
• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón
• Vyplňovanie predupravených povrchov
• Vozidlá, stavba lodí
OBSAH
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
biela
biela
biela
250 g plechovka
500 g plechovka
1000 g plechovka
+601211
+833120
+601235
6 ks
6 ks
6 ks
Tmel Prestolith easy - odľahčený
1. Tmely
1
2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii
6
Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
dokonca aj pri nízkych teplotách.
Vlastnosti výrobku
• Je možné brúsiť približne po 30 minútach • Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný
voči teplote do 180°C po vytvrdení
3. Špeciálne farby Presto
9
4. Spreje Presto Rallye
11
Oblasti použitia
• Podvozok (dokonce aj pri plastových karosériách) • Zvary
• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
• Modelárstvo
• Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
5. Presto Gum a pomocnýPopismateriál Farba
Tmel Prestolith easy
6. Technické spreje
biela
13
Obsah
Obj. è.
Balenie
420 g plechovka
+601457
6 ks
Vrchný NC dokončovací tmel Presto
15
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
25
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
28
Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
Vlastnosti výrobku
• Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
• Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
Oblasti použitia
• Dokončovanie predupravených povrchov
• Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá
tmavá šedá
tmavá šedá
100 g tuba SS karta
100 g tuba
250 g plechovka
+601518
+601525
+601532
24 ks
12 ks
12 ks
Striekací tmel Presto
Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
Vlastnosti výrobku
• Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
Oblasti použitia
• Lakovne
• Vyrovnávanie väčších nerovností
22
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
Striekací tmel
béžova
1,5 kg plechovka
+854941
6 ks
223
6.
4.
Tmel Prestoflex jemný
Odhrdzovacia
tužka
Presto
Jemný polyesterový plnič
Prestoflex
je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
Presto BOB
BOB aa výrobky
výrobkyantikoróznej
Presto
antikoróznej ochrany
ochrany
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
Odhrdzovacia
tužka Presto
s jemnými sklenenými vláknami (bez drôtov),
jemného pigmentu
a plniva.
slúži na odstránenie malých skorodovaných bodových miest – bez škrabancov.
Vlastnosti
výrobku
Balená
je vo fólii
vrátane 2 náhradných štetcov.
• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C:
1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
Vlastnosti
výrobku
zásadam, riedidlam
vytvrdzuje
• Farba:
biela •Odolný voči teplote do 120°C
• Jednoduché
použitie, aj• rýchlo
na malých
poškodených
plochách
Presto BOB antikorózny tmel (č.1)
Predbežná antikorózna úprava na základe polyuretánov vytvrdzovaných vo vlhkom prostredí.
Rýchlo, ľahko a spoľahlivo vytvrdzuje a izoluje všetky skorodované povrchy. Vyhodnotený inštitúciou
pre testovanie výrobkov, TÜV Rheinland a BAM Berlin, ako „veľmi dobrý“. Pretierateľný základovou
farbou Presto BOB.
• Nezanechává škrabance
Oblasti použitia
• Vyplňovanie nerovných plôch: kov, drevo, betón
Oblasti
použitia
• Vyplňovanie
predupravených povrchov
•• Vozidlá
Vozidlá, stavba lodí
• Motocyke
• Bicykle
• Lakované povrchy
Presto BOB antikorózny tmel je možné použiť aj na značne skorodované súčasti.
OBSAH
Vlastnosti výrobku
• Aplikácia: kefkou, štetcom • Výdatnosť 100 ml balenia je cca. 1.0 m²
• Farebný odtieň: transparentný, nažltlý • Bod vzplanutia: 35°
• Hustota: 0,92 g/dm3 • Pretierateľný po 8 až 24 hodinách
Oblasti použitia
• Skorodované kovové súčiastky
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
biela
biela
biela
250 g plechovka
500 g plechovka
1000 g plechovka
+601211
+833120
+601235
6 ks
6 ks
6 ks
Popis:
Tmel Prestolith easy - odľahčený
Obj. č.
1. Tmely
Popis
Prepravná jednotka
Presto BOB antikor.tmel
Presto BOB antikor.tmel
Presto BOB antikor.tmel
100ml
250ml
750ml
Obj. è.
603710
603727
603734
Baliaca jednotka
12ks
12ks
12ks
tuhoutmelu špecifické
+329009
Tmel Prestolith je kombinácia minerálnych a syntetických plnív, Pero
ktorés náhradnou
dávajú tomuto
Náhradná
tuha knapätím
peru
+328996
vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach
s vysokým
a vibráciami,
dokonca aj pri nízkych teplotách.
Baliaca jednotka
1
24 ks
1 ks
2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii
6
Vlastnosti výrobku
• Je možné brúsiť
približne
po 30 minútach
Ochrana
pred
koróziou
Presto• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % •Bod vznietenia pribl. 33°C
2
3. Špeciálne farby Presto
9
• Hustota pri 20°C: 0,85 kg/dm • Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám. Odolný
voči teplote do 180°C po vytvrdení
Organická emulzia na vodnej báze na ochranu pred koróziou.
Zastavuje
neutralizuje proces korodovania.
Oblastia použitia
Po
reakčnej dobe
poskytuje
plochukarosériách)
na tmelenie •aZvary
lakovanie.
• Podvozok
(dokonce
aj priideálnu
plastových
4. Spreje Presto Rallye
Antikorózna základová farba Presto BOB (č. 2)
11
• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
Rýchloschnúca antikorózna základová farba bez olova a chrómu s aktívnou pigmentáciou na báze
špeciálnej disperzie syntetických živíc. Vyhodnotená inštitúciou pre testovanie výrobkov, TÜV Rheinland a BAM Berlin, ako „veľmi dobrá“. Vysoko účinná v kombinácii s antikoróznym tmelom Presto
BOB.
5. Presto Gum a pomocný materiál
Oblasti
použitia
• Modelárstvo
•• Vozidlá
Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
Popis
Farba
Obsah
• Bicykle
Tmel Prestolith easy
biela
420 g plechovka
• Motocykle
• Stavba lodí
• Záhradné lampy
Vrchný NC dokončovací tmel Presto Popis:
Prepravná jednotka
• Kovopriemysel
Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemOchrana
predposkytuje
koróziou ideálny povrch
100 ml
né vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom
brúsení
pre
Ochrana
pred
koróziou
250 ml
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
Vlastnosti výrobku
• Aplikácia: štetcom, valčekom, nástrekom
• Farebný odtieň: šedý matný • Bod vzplanutia: 42°C
• Hustota: 1,25 g/cm3 • Výborná priľnavosť
• Pretierateľný po 2 hodinách vrchnými lakmi
Balenie
6. Technické spreje
+601457
6 ks
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
Obj. č.
Baliaca jednotka
+603079
+603086
36 ks
12 ks
Vlastnosti výrobku
Popis
Antikorózna základová farba
Antikorózna základová farba
Antikorózna základová farba
Prepravná jednotka
Obj. è.
100 ml plechovka
250 ml plechovka
750 ml plechovka
603819
603826
603833
Baliaca jednotka
12 ks
12 ks
6 ks
13
Obj. è.
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
Oblasti použitia
• Železo, ocel, Zinok, neželezné kovy, Hliník
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
15
25
26
28
• Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke vrstvy • Bod vznietenia: pribl. 29°C
• Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
Oblasti použitia
• Dokončovanie predupravených povrchov
• Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach
Kombinované balenie Presto BOB
Praktické kombinované balenie obsahuje 20g BOB antikoroznej základovej farby a 100g BOB
antikorózneho tmelu, na zalisovanej karte. Úspešne testovaný TÜV Rheinlad a Bundesanstalt für
Materialforschung und –prüfung (BAM). V teste výrobkov vyhodnotený ako “veľmi dobrý”.
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá
tmavá šedá
tmavá šedá
100 g tuba SS karta
100 g tuba
250 g plechovka
+601518
+601525
+601532
24 ks
12 ks
12 ks
Striekací tmel Presto
Vlastnosti výrobku
• Antikorózny tesniaci tmel spolu so základovou farbou
Presto BOB vytvárajú jedinečnú ochranu proti korózii
• Dá sa nanášať priamo na čistý kov, alebo pozink
• Odolný voči teplote do 120°C
Dvojzložkový striekací tmel na báze polyesteru k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
nerovností v jednej operácii. Dá sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
Oblasti použitia
• Oceľ • Zinok • Neželezné kovy
• Skorodované alebo čisté povrchy
Oblasti použitia
Vlastnosti výrobku
• Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
80°C • Opieskovateľný: po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
Popis
Prepravná jednotka
Obj. è.
Baliaca jednotka
Kombinované balenie
Kombinované balenie
SS karta, 2 x 20 ml
SS karta, 2 x 100 ml
603864
603871
36 ks
12 ks
20
24
Popis
• Lakovne
• Vyrovnávanie väčších nerovností
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
Striekací tmel
béžova
1,5 kg plechovka
+854941
6 ks
225
7.
Tmel Prestoflex jemný
8.
Jemný polyesterový plnič Prestoflex je veľmi pružný, rýchlo sa vytvrdzujúci dvojzložkový polyesterový
tmel skladajúci sa z vysoko reaktívnej nesýtenej polyesterovej živice obsahujúci kombináciu veľmi
jemného pigmentu a plniva.
Presto Gum a pomocný materiál
Vlastnosti výrobku
• Brúsiteľný po 30 minútach •Bod vznietenia: pribl. 33°C
• Hustota pri 20°C: 1,7 kg/dm3• Vyžaduje tužidlo: 2 - 4 % • Odolný voči kyselinám,
Neviditeľné
rukavice
Prestoclean
zásadam, riedidlam
• rýchlo vytvrdzuje
• Farba: biela •Odolný voči teplote do 120°C
Montážna pasta Presto na výfuky
Oblasti použitia
Neviditeľné
rukavice Prestoclean boli vyvinuté na ochranu rúk pred znečistením olejmi,
• Vyplňovanie
nerovných
plôch:lepidlom,
kov, drevo,
betón
špinou,
lakmi a farbami,
tmelom,
polyuretánovou
penou atď.
• Vyplňovanie
predupravených
povrchov inštitútom DERMATEST Popis
Výrobky
Prestoclean
sú KLINICKY TESTOVANÉ
Tmel Prestoflex jemný
• Vozidlá, stavba
lodí
Gesellschaft
für allergologische
Forschung (spoločnosť pre výskum alergií)
Tmel Prestoflex jemný
Tmel Prestoflex jemný
Vlastnosti výrobku
Montážny tmel Presto je tmeliaca pasta na báze vodného skla. Aplikujte tmel v tenkej vrstve na
spracované miesto a potom hneď spojte komponenty dokopy. Tvrdnutie prebieha pri súčastnom
zohrievani spoja. Umožňuje ľahkú montáž a rýchle odstránenie časti výfuku.
OBSAH
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Farebný odtieň tmavošedý
Bez zápachu
Obsah pevných častíc 71% +/- 1%
Hustota pri 20°C: 1,68 kg/dm3
pH hodnota: 9.8
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
biela
biela
biela
250 g plechovka
500 g plechovka
1000 g plechovka
+601211
+833120
+601235
6 ks
6 ks
6 ks
• Dermatologicky testovaný, jemný a ošetrujúci ruky
•Biologicky úplne odbúrateľný
Tmel Prestolith easy - odľahčený
•Ekonomické použitie
•Ľahko
umývateľný
vodou
Tmel Prestolith
je kombinácia
minerálnych a syntetických plnív, ktoré dávajú tomuto tmelu špecifické
vlastnosti: zvláštna pružnosť umožňuje jeho použitie aj v miestach s vysokým napätím a vibráciami,
dokonca aj
pri nízkych teplotách.
Oblasti
použitia
Popis:
Prepravná jednotka
• Ideálne na ochranu pred znečistením
Vlastnosti
výrobku
•Pri
práci v dielňach,
tlačiarňach, výrobe podvozkov,
Je možnéspracujúcom
brúsiť približne
minútach • Vyžaduje tužidlo: 2Neviditeľné
- 4 % •Bod
vznietenia pribl. 33°C200 ml tuba
rukavice
• priemysle
farby,pona30stavbách
2
• Odolný voči kyselinám, zásadam,
speňovadlám,
pripriemyselných
20°C: 0,85 kg/dm
Neviditeľné
rukavice riedidlám. Odolný
650 ml
• aHustota
v ďalších
odvetviach
voči teplote do 180°C po vytvrdení
1. Tmely
Oblasti použitia
• Na utesnenie pripojovacích spojov, ako objímka, svorky
Presto Clean – starostlivosť o pokožku
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Montážna pasta na výfuky
Montážna pasta na výfuky
170 g tuba
60 g vrecúško
+ 603123 + 603130
12 ks
50 ks
2. Presto BOB a výrobky k ochrane proti korózii
3. Špeciálne farby Presto
1
6
Obj. č.
Baliaca jednotka
604038
604045
12 ks
4 ks
4. Spreje Presto Rallye
11
Oblasti použitia
• Podvozok (dokonce
aj pri plastových karosériách) • Zvary
Dávkovač
Prestoclean
Presto tesniaca hmota na výfuky
• Stavba lodí: lode a surfovacie dosky • Vozidlá
• Modelárstvo
Praktický dávkovač na čisté, ekonomické a hygienické používanie pasty na umývanie rúk.
• Opravy plôch striekaných práškovou technológiou
Popis
5. Presto Gum a pomocný materiál Farba
Špárovací tmel Presto je tmeliaca pasta na báze alkalického silikátu.
Výrobok môžme ľahko spracovať, v prípade potreby použiť malé množstvo vody.
Tmel Prestolith easy
Oblasti použitia
6. Technické spreje
biela
• Farebný odtieň: tmavošedý
• Bez zápachu
• Obsah pevných častíc 71% +/- 1%
• Hustota pri 20°C: 1,68 kg/dm3
• pH hodnota: 9.8
Obj. è.
Balenie
420 g plechovka
+601457
6 ks
25
8. Ochrana spodku vozidla - UBS
26
Popis:vrstvy • Bod vznietenia: pribl.Prepravná
• Je možné brúsiť po 2-3 hodinách • V závislosti na teplote a hrúbke
29°C jednotka
• Hustota pri 20°C: 1,43 kg/dm2• Odolný voči kyselinám, zásadam, speňovadlám, riedidlám
Dávkovač
650 ml
9. Maskovacie a izolačné pásky HPX
• Opravy dier, trhlín a perforácie
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Tesniaca hmota na výfuky
Tesniaca hmota na výfuky
200 g sada s GF bandážou
200 g plechovka
+ 603109
+ 603147
12 ks
12 ks
Oblasti použitia
• Dokončovanie predupravených povrchov
• Odstraňovanie stôp po brúsení a nerovnostiach
Presto čistič rúk
Pasta Prestoclean s obsahom drevnej múčky.
Presto Antistatická utierka
15
7. Presto clean - starostlivosť o pokožku
Vlastnosti výrobku
Oblasti použitia
13
Obsah
• Dielne
•Priemyselné spoločnosti
Vrchný NC dokončovací tmel Presto
•Práčovne
•Toalety
Vrchný NC dokončovací tmel Presto je jednozložkový, na vzduchu schnúcí nitrokombinační tmel pre jemné vyhladzovanie stôp po brúsených plochách. Po jemnom brúsení poskytuje ideálny povrch pre
nasledujúce nátery základnou farbou alebo lakovanie.
Vlastnosti výrobku
9
Obj. č.
Baliaca jednotka
839306
1 ks
28
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
NC kombinovaný tmel
tmavá šedá
tmavá šedá
tmavá šedá
100 g tuba SS karta
100 g tuba
250 g plechovka
+601518
+601525
+601532
24 ks
12 ks
12 ks
Vlastnosti výrobku
• Bez riedidla
Striekací tmel Presto
•Bez mydla
•Prírodné
brusné
materiály
nepoškodzujúce
pokožku
Dvojzložkový
striekací
tmel
na báze polyesteru
k vyplňovaniu hrubých škrabancov, dierok a ďalších
•pH neutrálne,
nepoškodzuje
pokožku
nerovností v jednej
operácii. Dá
sa použiť na holý kov, polyesterový tmel, staré nátery a GF plasty.
•pokožka chránená panolom
Vlastnosti
výrobku
•pasta
na umývanie
rúk
• Doba použiteľnosti: 30 – 40 minút • Doba schnutia: 120 minút pri 20°C, 30 minút pri 60°C, 15 minút pri
80°C • Opieskovateľný:
Oblasti
použitia po 2-3 hodinách • Nástrekový tlak: 2 - 4 barov • Veľkost trysky: 1,8 až 3 mm
Vlastnosti výrobku
• Ideálna utierka na dokonalú prípravu pred striekaním a lakovaním
• Úplne netoxická impregnácia
• Zaručene bez silikónu
• Neschne
Oblasti použitia
• Vhodná na odstánenie silného znečistenia spôsobeného preOblasti použitia
dovšetkým nerozpustnými komponentami na báze olejov, tukov
• Lakovne
a pigmentov pri práci v dielňach, tlačiarňach, výrobe podvozkov,
• Vyrovnávanie väčších nerovností
priemysle spracujúcom farby, stavbách a ďalších priemyselných
odvetviach.
• Vhodná pre všetky laky
Popis:
Antistatická utierka
26
Prepravná jednotka
Obj. č.
Plastové vrecúška 5 ks+ 610022
Baliaca jednotka
20 k
Popis:
Prepravná jednotka
Obj. č.
Baliaca jednotka
Presto čistič rúk s drevenou múčkou
10 litrov
604281
4 ks
Popis
Farba
Obsah
Obj. è.
Balenie
Striekací tmel
béžova
1,5 kg plechovka
+854941
6 ks
227
www.tradix.sk
MOTIP DUBLI B. V.
Wolfraamweg 2
8471 XC Wolvega
Phone: 0031 561-69 44 00
Fax: 0031 561-69 44 11
e-mail: [email protected]
MOTIP DUPLI S.A.
Frankrijkstraat 8
B-9140 Temse
Phone: 0032-37 10 90 30
Fax: 0032-37 10 90 50
e-mail: [email protected]
MOTIP DUPLI s.r.o.
Popuvky 196
CZ-66441 Troubsko
Phone: 0042-05 47 42 47 00
Fax: 0042-05 47 22 86 86
e-mail: [email protected]
MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-StraBe 6
D-74855 HaBmersheim
Phone: 0049 6266/75-0
Fax: 0049 6266/75-340
e-mail: [email protected]
Tradix Slovakia spol. s r.o.
Kovaľská 1 A
SK-040 15 Košice
Phone: 00421-55 728-8551 (till ...8553)
Fax: 00421-55-684-5555
Mobil: 00421-903-626-900
e-mail: [email protected], www.tradix.sk
MOTIP DUPLI Magyarország Kft.
Gubacsi u. 10/a
H-1097 Budapest
Phone: 0036-1-476-0200
Fax: 0036-1-215-8280
e-mail: [email protected]
MOTIP DUPLI France Sárl
8 rue de l´lndustrie
F-68440 Habsheim
Phone: 0033-3-89 31 84 31
Fax: 0033-3-89 44 20 92
e-mail: [email protected]
MOTIP DUPLI IBERICA S.A.
C/Acero 2, Poligono Industrial Sur
Apartado Correos 189
E-28770 Colmenar Viejo/Madrid
Phone: 0034 91-845 01 53
Fax: 0034 91-845 153
e-mail: [email protected]
MOTIP DUPLI ITALIA S.P.A.
Via Leibardi da Vinci 7/4
I-20090 Cusago (Milano)
Phone: 0039-02-90 39 43 28
Fax: 0039-02-90 39 42 57
e-mail: [email protected]
MOTIP DUPLI Moskau
109316 Moskva
P.O.Box 48
RUSSIA
Phone: 007-095/276 19 25
Fax: 007-095/956 21 42
e-mail: [email protected]
MOTIP DUPLI Ges. m.b.H
Beim Mauthaus Nr. 6
A-2100 Korneuburg
Phone: 0043-2262-73 266
Fax: 0043-226273 268
e-mail: [email protected]
MOTIP DUPLI Polska Sp. z o.o.
ul. Glówna 27
51-180 Psary k/Wroclawia
Phone: 0048-71 38 78 676
Fax: 0048-71 38 78 724
e-mail: [email protected]
28
MOTIP DUPLI AG
Allmendstrasse 30
CH-8320 Fehraltorf
Phone: 0041 44/908 38 40
Fax: 0041 44/908 38 50
e-mail: [email protected]
Download

katalóg produktov