www.drevokocis.sk
KATALÓG VÝROBKOV
interiérové dvere
Adresa:
Drevovýroba Kočiš, s.r.o.
053 61 Žehra 45
www.drevokocis.sk
E-mail:
[email protected]
www.drevokocis.sk
Telefón:
+421 /0/53 4485490
+421 /0/53 4485491
Fax:
+421 /0/53 4495265
ZOZNAM KONTAKTOV
POZÍCIA
MENO A PRIEZVISKO
TEL. ČÍSLO /MOBIL/
FAX
E-MAIL
Konateľka
Anna Kočišová
0915 968 547
053/4495 265 [email protected]
Konateľ
Imrich Kočiš
0905 944 302
053/4495 265 [email protected]
Cenové ponuky
a príjem
objednávok
Ľubomír Dzurík
053/4485 491
053/4495 265 [email protected]
Výrobný mana- Ľubomír Kočiš
žér pre int. dvere
a technické
informácie
0905 944 303
053/4495 265 [email protected]
Výrobný manažér eurookná
a exteriérové
dvere /technické infor./
Michal Kočiš
053/4299 153
0905 780 217
053/4495 265 [email protected]
Fakturačné
a finančné odd.
Jana Lešková
053/4485 490
053/4495 265 [email protected]
Interiérové dvere vyrábame v tvaroch podľa katalógu, alebo podľa individuálnej požiadavky zákazníka
v štyroch materiálových prevedeniach:
www.drevokocis.sk
Prevedenie borovica:
ZÁRUBŇA:
- vyrobená z laťovky povrchovo predýhovanej borovicovou dýhou hr. 0,9 mm, náglejky masív, borovica.
DREVENÉ KRÍDLO:
• rám dverí - vyrobený z lepeného masívu obojstranne predyhované borovicovou dýhou hr. 1,5 mm tzv. sendvič.
• výplň dverí - vyrobená z masívu 3-vrstvovo lepená-frézovaná
- vyrobená z MDF (DTD) predyhovaná dýhou-hladká
Prevedenie smrek: ZÁRUBŇA:
- vyrobená z laťovky povrchovo predyhovane smrekovou dýhou hr. 0,9 mm,
náglejky masív, smrek.
DREVENÉ KRÍDLO:
• rám dverí - vyrobené z lepeného masívu obojstranne predyhované smrekovou dýhou
hr. 15 mm tzv. sendvič.
• výplň dverí - vyrobená z masívu 3-vrstvovo lepená-frézovaná
- vyrobená z MDF (DTD) predyhovaná dýhou-hladká
Prevedenie dub: ZÁRUBŇA:
- vyrobená z laťovky povrchovo predyhovanej dubovou dýhou hr. 0,9 mm, náglejky
masív, dub.
DREVENÉ KRÍDLO:
• rám dverí - vyrobené z lepeného masívu. Stred vyplnený mäkkým drevom (smrek, borovica), krajné náglejky z dubového masívu, plochy predyhované dubovou dýhou
hr. 2,5 mm.
• výplň dverí - vyrobená z masívu 3-vrstvovo lepená-frézovaná
- vyrobená z MDF (DTD) predyhovaná dýhou-hladká
Prevedenie buk: ZÁRUBŇA:
- vyrobená z laťovky povrchovo predyhovane bukovou dýhou hr. 0,9 mm,
náglejky masív, buk.
DREVENÉ KRÍDLO:
• rám dverí - vyrobené z lepeného masívu. Stred vyplnený mäkkým drevom (smrek, borovica), krajné náglejky z bukového masívu, plochy predyhované bukovou dýhou
hr. 2,5 mm.
• výplň dverí - vyrobená z masívu 3-vrstvovo lepená-frézovaná
- vyrobená z MDF (DTD) predyhovaná dýhou-hladká
Pri vybraných typoch dverí je možné predyhovanie dýhami z exotických drevín a to:
ANINGRE, BREA, ČEREŠŇA EURÓPSKA, HRUŠKA, INDICKÁ JABLOŇ, JASEŇ, JAVOR, JELŠA, MAHAGON, MACASAR, ORECH, LAPISANDER, POMMELE, TEAK, WENGE.
Možnosť výberu farebných odtieňov podľa vzorkovníka farieb s možnosťou použitia krycích farieb RAL od
výrobcov ADLER a ICLA (ekologické, vodou riediteľné nátery).
Zasklenie: - klasické sklá
- ornamentné
- pieskované
- vitráž
- pseudovitráž
- farebné fólie lepené na sklo
štandardné hrúbky 4-6 mm
V cene výrobku sú tiež kovania (závesy) a celoobvodové tesnenie.
V cene výrobku nie sú kľučky a štítky.
Aby interiér vytvoril harmonický celok, musí mať v ňom všetko svoje miesto, farbu, tvar, účel.. Nevynímajúc
z toho ani drevené interérové dvere. Nie je na nich kladených toľko požiadaviek, ako na vchodové dvere,
a preto je možné o to viac sa venovať ich dizajnu a maximálne prispôsobiť interiéru, v ktorom sa budú
nachádzať. Nespočetné množstvo tvarov, zasklení, vitráži a viacero frézovaných líšt dávaju istotu, že aj
ten najnáročnejší zákazník si bude mať z čoho vyberať. Interiérové drevené dvere sa vyznačujú vysokými
úžitkovými vlastnosťami. Vysoká kvalita výrobkov je dosahovaná využívaním progresívnych výrobných
technológii a použitím kvalitných vstupných materiálov, ako je celomasívny drevený rám, prírodná dyha
hrúbky 1,5mm a povrchová úprava na báze ekologicky vodou riediteľnými lakmi. Štandardné materiály
s ktorými pracujeme sú smrek, buk, dub, ale vieme zabezpečiť aj iné dreviny podľa špecifických požiadaviek zákazníka.
www.drevokocis.sk
Protipožiarne a zvukovoizolačné dvere:
EL, EW 15 D3
EL, EW 30 D3
RW 15 dB
RW 32 dB
Interiérové dvere spolu so zárubňami tvoria celok, ktorý dodáva celému interiéru vysoký stupeň dlhodobého estetického vzhľadu a navodzujú atmosféru rodinného tepla a pokoja.
Typy zárubní:
Vyrábame atypické interiérové dvere do výšky 3m!
Z1
Z2
Z3
Z4
www.drevokocis.sk
ATYPICKÁ VÝŠKA DVERÍ 2,70 M, MATERIÁL ORECH ,
BEZFALCOVÁ ZÁRUBŇA S KRYCÍMI ZÁVESMI
VN 01
www.drevokocis.sk
VN 02
VN 03
VN 04
VN 05
www.drevokocis.sk
VN 06
VN 07
VN 08
VN 09
www.drevokocis.sk
www.drevokocis.sk
VN 10
VN 11
VN 12
VN 13
www.drevokocis.sk
VN 14
VN 15
VN 16
VN 17
www.drevokocis.sk
VN 18
VN 19
VN 20
VN 21
www.drevokocis.sk
VN 22
VN 23
VN 24
VN 25
www.drevokocis.sk
VN 26
VN 27
VN 28
VN 29
www.drevokocis.sk
www.drevokocis.sk
VN 30
VN 31
VN 32
VN 33
www.drevokocis.sk
VN 34
VN 36 A
VN 35
VN 37
VN 36 B
www.drevokocis.sk
VN 38
VN 40
VN 39
VN 41
www.drevokocis.sk
VN 42
VN 43
VN 44
VN 45
www.drevokocis.sk
VN 46
VN 47
VN 48
VN 49
www.drevokocis.sk
VN 50
VN 51
VN 52
VN 53
www.drevokocis.sk
VN 54
VN 56
VN 55
VN 57
www.drevokocis.sk
VN 58
VN 59
VN 60
VN 61
www.drevokocis.sk
VN 62
VN 63
www.drevokocis.sk
VN 64
VN 65
VN 66
VN 67
www.drevokocis.sk
VN 68
VN 69
VN 70
VN 71
www.drevokocis.sk
VN 72
VN 73
VN 74
VN 75
www.drevokocis.sk
VN 76
VN 77
VN 78
VN 79
www.drevokocis.sk
VN 80
VN 81
VN 82
www.drevokocis.sk
VN 83
VN 84
www.drevokocis.sk
VN 85
VN 86
www.drevokocis.sk
VN 87
VN 88
www.drevokocis.sk
VN 89
VN 90
www.drevokocis.sk
VN 91
VN 92
VN 93
VN 94
www.drevokocis.sk
VN 95
VN 97
VN 96
VN 98
www.drevokocis.sk
VN 99
VN 100
VN 101
VN 102
www.drevokocis.sk
VN 103 A
VN 103 B
VN 103 C
VN 103 D
www.drevokocis.sk
www.drevokocis.sk
VN 104
VN 105
VN 106
VN 107
www.drevokocis.sk
VN 108
VN 110
VN 109
VN 111
www.drevokocis.sk
VN 112
VN 114
VN 113
VN 115
www.drevokocis.sk
VN 116
VN 118
VN 117
VN 119
www.drevokocis.sk
VN 120
VN 121
VN 122
VN 123
www.drevokocis.sk
VN 124 A
VN 124 B
VN 125
VN 126 A
VN 126 B
www.drevokocis.sk
www.drevokocis.sk
VN 127
VN 128
VN 129
VN 130
www.drevokocis.sk
VN 131
VN 132
VN 133
www.drevokocis.sk
VN 134
VN 135
www.drevokocis.sk
VN 136 A
VN 136 B
VN 137
www.drevokocis.sk
VN 138
VN 139
www.drevokocis.sk
VN 140
VN 141
www.drevokocis.sk
VN 142
VN 143
VN 144
VN 145
www.drevokocis.sk
VN 146
VN 147
www.drevokocis.sk
VN 148 A
VN 148 B
VN 148 C
www.drevokocis.sk
VN 149
VN 150
VN 151
www.drevokocis.sk
VN 152
VN 153
www.drevokocis.sk
VN 154
VN 155
www.drevokocis.sk
VN 156
VN 157
Download

Interiérové dvere