2011-2012 Güz Dönemi Öncesi (ESKİ) Ders Planına tabi olan öğrenciler için Eşdeğerlik verilen zorunlu ve zorunlu seçmeli dersler
2011-2012 Güz Dönemi Sonrası (YENİ)
Ders Kodu
RES 112E
MAK 313
MAK 313E
MAK 333E
MAK 353
MAK 353E
MAK 403
MAK 403E
MAK 372E
MAK 376E
MAK 370
MAK 370E
MAK 360
MAK 360E
Ders Adı
Computer Aided Tech Drawing
Isı Geçişi
Heat Transfer
System Dynamics & Control
İmal Usulleri
Manufacturing Processes
Uygulamalı Makina Projesi
Applied Machine Design
6.yy Elective Course (TB)
Intr.to Finite Element Methods
Computational Fluid Dynamics
IsılTasarım-SnrlSç.Drs(MT)
Uygulamalı Isı Geçişi
Applied Heat Transfer
Uygulamalı Termodinamik
Applied Thermodynamics
2009-2010 Güz Dönemi ile 2011-2012 Güz Dönemi Arası (ESKİ)
Kredi Ders Uyg Lab Türü
2,5
1
3
0 TM
3,5
3
1
0 TM
3,5
3
1
0 TM
3,5
3
1
0 TM
3,5
3
1
0 MT
3,5
3
1
0 MT
2
1
2
0 MT
2
1
2
0 MT
2,5
TB
2,5
2
1
0 TB
2,5
2
1
0 TB
2
MT
2
1
2
0 MT
2
1
2
0 MT
2
1
2
0 MT
2
1
2
0 MT
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
Ders Kodu
MAK 112E
MAK 311
MAK 311E
MAK 331E
MAK 351
MAK 351E
MAK 395
MAK 395E
MAK 336E
MAK 475E
MAK 362
MAK 362E
MAK 366
MAK 366E
Ders Adı
Computer Aided Tech Drawing
Isı Geçişi
Heat Transfer
System Dynamics & Control
İmal Usulleri
Manufacturing Processes
Uygulamalı Makina Projesi
Applied Machine Project
6.yy Elective Course (TB)
Finite Elements Method
Numerical Fluid Dynamics
6.yyIsılTasarım-SnrlSç.Drs(MT)
Uygulamalı Isı Geçişi
Applied Heat Transfer
Uygulamalı Termodinamik
Applied Thermodynamics
Kredi Ders Uyg. Lab. Türü
2,5
1
3
0 TM
3
3
0
0 TM
3
3
0
0 TM
3
3
0
0 TM
4
4
0
0 MT
4
4
0
0 MT
3
3
0
0 MT
3
3
0
0 MT
3
TB
3
3
0
0 TB
3
3
0
0 TB
3
MT
3
2
2
0 MT
3
2
2
0 MT
3
2
2
0 MT
3
2
2
0 MT
Z/S
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
2011-2012 Güz Dönemi Öncesi (ESKİ) Ders Planına tabi olan öğrenciler için eşdeğerlik verilen 7 yy ve 8 yy seçmeli dersleri
2011-2012 Güz Dönemi Sonrası (YENİ)
Ders Kodu
MAK 4016
MAK 4016E
MAK 4015E
MAK 4018
MAK 4018E
MAK 4020
MAK 4020E
MAK 4022
MAK 4022E
MAK 4017
MAK 4017E
MAK 4024
MAK 4024E
MAK 4026
MAK 4026E
MAK 4028
MAK 4028E
MAK 4030
MAK 4030E
MAK 4019
MAK 4019E
MAK 4032
MAK 4032E
MAK 4021
MAK 4021E
MAK 4034
MAK 4034E
MAK 4023
MAK 4023E
MAK 4036E
Ders Adı
Hidrolik Makinalar
Hydraulic Machinery
Materials Sel. in Dsgn. and Mnfc.
İmalatta Kalite Kontrol
Quality Control in Manufacturi
Traktörler ve Tarım Makinaları
Tractors&Agricultural Mach.
Mühendislikte Mikroişl.ve Uygu
Microprocessors&Appl. in Eng.
Endüstriyel Akustik ve Gürültü
Industrial Acoustics and Noise
Tekstil Mühendisliği
Textile Engineering
Pompalama Sistemleri
Pumping Systems
Otel Mühendisliği
Hotel Engineering
Konstrüksiyonda İleri Konular
Advncd Topics in Mech.Eng.Dsgn
Plastik Mlz Konstr. ve İmalat
Plastics Enginee&Manufacturing
Metallerin Plastik Şekillendrl
Metal Forming
Talaşlı İmalat
Machine Tools
Kaynaklı Tasarım ve İmalat
Welding Dsgn&Manufac.
Transport Tekniği
Materials Handling
Manufacturing Eng. and CAM
2009-2010 Güz Dönemi ile 2011-2012 Güz Dönemi Arası (ESKİ)
Kredi Ders Uyg Lab Türü
2,5
2
1
0 MT
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2
1
0
2,5
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
2,5
2
1
0
Z/S Ders Kodu
S
MAK 356
MAK 356E
MAK 358E
MAK 363
MAK 363E
MAK 367
MAK 367E
MAK 373
MAK 373E
MAK 374
MAK 374E
MAK 383
MAK 383E
MAK 385
MAK 385E
MAK 397
MAK 397E
MAK 414
MAK 414E
MAK 415
MAK 415E
MAK 416
MAK 416E
MAK 417
MAK 417E
MAK 418
MAK 418E
MAK 419
MAK 419E
MAK 421E
Ders Adı
Hidrolik Makinalar
Hydraulic Machinery
Materials Sel.in Dsgn and Mnfc
İmalatta Kalite Kontrol
Quality Control in Manufacturi
Traktörler ve Tarım Makinaları
Tractors&Agricultural Mach.
Mühendislikte Mikroişl.ve Uygu
Microprocessors
Endüstriyel Akustik ve Gürültü
Industrial Acoustics and Noise
Tekstil Mühendisliği
Textile Engineering
Pompalama Sistemleri
Pumping Systems
Otel Mühendisliği
Hotel Engineering
Konstrüksiyonda İleri Konular
Advncd Topics in Mech.Eng.Dsgn
Plastik Mlz Konstr. ve İmalat
Plastics Enginee&Manufacturing
Metallerin Plastik Şekillendrl
Plastic Forming of Metals
Talaşlı İmalat
Machine Tools
Kaynaklı Tasarım ve İmalat
Welding Dsgn&Manufac.
Transport Tekniği
Materials Handling
Manufacturing Eng. and CAM
Kredi Ders Uyg. Lab. Türü Z/S
3
3
0
0 MT S
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
MAK 4025E
MAK 4038E
MAK 4027E
MAK 4029
MAK 4029E
MAK 4040
MAK 4040E
MAK 4031
MAK 4031E
MAK 4033
MAK 4033E
MAK 4042
MAK 4042E
MAK 4035
MAK 4035E
MAK 4044
MAK 4044E
MAK 4046
MAK 4046E
MAK 4037E
MAK 4039E
MAK 4048E
MAK 4041
MAK 4041E
MAK 4043
MAK 4043E
MAK 4050
MAK 4050E
MAK 4052
MAK 4052E
MAK 4045
MAK 4045E
MAK 4047E
MAK 4054E
MAK 4049
Engineering Design and CAD
Power Plants
Turbomachinery
İleri Akışkanlar Mekaniği
Advanced Fluid Mechanics
Buhar Kazanları
Steam Boilers
Kütle Geçişi
Mass Transfer
Gaz Dinamiği
Gas Dynamics
Gaz Türbinleri
Gas Turbines
Hidrolik ve Pnömatik Devreler
Hydraulic & Pneumatic Circuits
Enerji Yönetimi
Energy Management
Proses Tekniği
Process Techniques
Computer Controlled Sys. Desig
HVAC Fundamentals
HVAC Systems & Equipment Dsgn
Bina Tesisatı
Mechanic.Install.for Buildings
Yangın Dinamiği ve Güvenliği
Fire Dynamics and Protection
Isıl Sistem Optimizasyonu
Optimization of Thermal Syst.
Bina Otomasyonu
Building Automation
Taşıt Sistem Dinamiği ve Kontr
Vehicle Sys.Dynamics & Control
Dynamic Systms Modelling & Sim
Digital Control System Design
Kontrol Elemanları Uygulamala
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAK 422E
MAK 423E
MAK 425E
MAK 428
MAK 428E
MAK 429
MAK 429E
MAK 431
MAK 431E
MAK 432
MAK 432E
MAK 434
MAK 434E
MAK 435
MAK 435E
MAK 437
MAK 437E
MAK 438
MAK 438E
MAK 439E
MAK 441E
MAK 442E
MAK 444
MAK 444E
MAK 445
MAK 445E
MAK 446
MAK 446E
MAK 447
MAK 447E
MAK 450
MAK 450E
MAK 451E
MAK 452E
MAK 453
Engineering Design and CAD
Power Plants
Turbomachinery
İleri Akışkanlar Mekaniği
Advanced Fluid Mechanics
Buhar Kazanları
Steam Boilers
Kütle Geçişi
Mass Transfer
Gaz Dinamiği
Gas Dynamics
Gaz Türbinleri
Gas Turbines
Hidrolik ve Pnömatik Devreler
Hydraulic & Pneumatic Circuits
Enerji Yönetimi
Energy Management
Proses Tekniği
Process Techniques
Computer Controlled Sys. Desig
HVAC Fundamentals
HVAC Systems & Equipment Dsgn
Bina Tesisatı
Building Installation
Yangın Dinamiği ve Güvenliği
Fire Dynamics and Protection
Isıl Sistem Optimizasyonu
Optimization of Thermal Syst.
Bina Otomasyonu
Building Automation
Taşıt Sistem Dinamiği ve Kontr
Vehicle Sys.Dynamics & Control
Dynamic Systms Modelling & Sim
Digital Control System Design
Kontrol Elemanları Uygulamala
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAK 4049E
MAK 4056
MAK 4056E
MAK 4058
MAK 4058E
MAK 4060
MAK 4060E
MAK 4051
MAK 4051E
MAK 4053E
MAK 4055E
MAK 4062
MAK 4062E
MAK 4057E
MAK 4064
MAK 4064E
MAK 4066
MAK 4066E
MAK 4059E
MAK 4061
MAK 4061E
MAK 4063
MAK 4063E
MAK 4065E
MAK 4067E
MAK 4069E
MAK 4068
MAK 4068E
MAK 4071E
MAK 4070E
MAK 4006E
Control Elements and Appl.
Kontrol Sistemleri Tasarımı
Control Systems Design
Taşıtlarda Aktarma Organları
Power Transmission in Vehicles
Sonlu Eleman.Ynt.Titreşim Anlz
Vibrt. Anlys.byFinite Elm.Mth.
Taşıtlarda Titreşim ve Gürültü
Noise&Vibrat.in Vehicles
Vehicle Technology
Fuel Economy in Road Vehicles
Raylı Taşıtlar
Railway Vehicles
Vehicle Systems Design
Isıl İşlemler
Heat Treatments
Şasi ve Karoseri Tasarımı
Vehicle Chassis & Body Design
Precision Machine Design
Egzos Gazları Emisyonu
Exhaust Gas Emmision
Motor Konstrüksiyonu
Dsgn.of Internal Combus.Engns.
Refrigeration
Renewable Energy Systems
Thermal Env Engineering
Akışkan Gücü Kontrolü
Fluid Power Control
Introduction to Robotics
Internal Combustion Engines
Alternative Fuels for IC Eng.
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAK 453E
MAK 454
MAK 454E
MAK 457
MAK 457E
MAK 458
MAK 458E
MAK 459
MAK 459E
MAK 461E
MAK 462E
MAK 464
MAK 464E
MAK 466E
MAK 467
MAK 467E
MAK 468
MAK 468E
MAK 469E
MAK 474
MAK 474E
MAK 476
MAK 476E
MAK 477E
MAK 479E
MAK 483E
MAK 484
MAK 484E
MAK 487E
MAK 493E
MAK 497E
Control Elements and Appl.
Kontrol Sistemleri Tasarımı
Control Systems Design
Taşıtlarda Aktarma Organları
Power Transmission in Vehicles
Sonlu Eleman.Ynt.Titreşim Anlz
Vibrt. Anlys.byFinite Elm.Mth.
Taşıtlarda Titreşim ve Gürültü
Noise&Vibrat.in Vehicles
Vehicle Technology
Fuel Economy in Road Vehicles
Raylı Taşıtlar
Railway Vehicles
Design of Vehicles
Isıl İşlemler
Heat Treatments
Şasi ve Karoseri Tasarımı
Dsgn.of Chaisis&Body of Cars
Precision Machine Design
Egzos Gazları Emisyonu
Exhaust Gas Emmision
Motor Konstrüksiyonu
Dsgn of Internal Combus.Engin.
Refrigeration
Renewable Energy Systems
Thermal Env Engineering
Akışkan Gücü Kontrolü
Control of Fluid Power
Introduction to Robotics
Internal Combustion Engines
Alternative Fuels for IC Eng
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Download

Ders Planına tabi olan öğrenciler için Eşdeğerlik verilen zorunlu ve