Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/2013
Mesiac
September
Oblasť
Obsah/téma
Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)
Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)
Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)
Prírodovednoenvironmentálna
činnosť
(PEČ)
Telovýchovná a
športová
činnosť
(TŠČ)
Vzdelávacia činnosť
-
Vitaj medzi nami
Moja súčasť koruny
Vitamínikovia A,B,C,D
-
Hádaj čo je tam?
Jeseň pani bohatá – HV
Jesenný venček
Bezpečne do školy
Smiem, či nesmiem?
Jesenný strom – pretláčanie
listov
Vitamínová bomba
Semafor
Čo nás čaká
Čo je to?
Chráňme si prírodu
-
Pohybové hry
Jeseň – relaxačné cvičenie
Vybíjaná v kruhu
Utekaj, spomaľ, stoj!
-
Vypracovanie domácich
úloh
Did. hry – SJ
Doplňovačky
Tajničky
Hádanky, ,pranostiky,
porekadlá
Kvízy
Did. hry – M
Did. hry - prírodoveda
Lesné plody v jeseni
Úcta k starším
Bez práce nie sú koláče
Spomienka na zosnulých
vz- Helloween
Jesenné zvieratko – VV
Kultúrny program pre
dôchodcov- HV
Básničky o zvieratkách
Strašidielka - VV
-
Október
-
Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)
Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)
-
1
Počet
hodín
3
4
4
3
4
3
4
4
-
Lesní škriatkovia
Pomoc naším dôchodcom
Na zvieratká
Tekvicová paráááda výstava
Ovocie pre zvieratká
Práce na poliach
Čo robia?
-
Turistika do lesa
Loptové hry
Hry na rozvoj šikovnosti
Písanie domácich úloh
Doplňovačky
Didaktické hry – Sj
Slovná zásoba
Didaktické hry – M
Spoločensko – vedná
činnosť
(SCČ)
-
Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)
-
Buďme zdraví
Čím chcem byť?
Zimná nervozita
Advent – pojem, kresťanské
tradície
Hudobná relaxácia
Malí majstri – hračka
Snehová kráľovná –
dramatizácia
Adventný strom - VV
Žime čisto a zdravo
Na kuchárov
Zima – výroba snehových
vločiek
Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)
-
Prírodovedno –
environmentálna
činnosť
(PEČ)
Telovýchovná činnosť
Vzdelávacia činnosť
November
-
Pracovno – technická
činnosť
(PVČ)
December
Prírodovedno –
environmentálna
činnosť
(PEČ)
Telovýchovná
a športová
činnosť
(TŠČ)
Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)
-
Rodinné šťastie, rodokmeň
Príroda ako liečiteľka
Pani zima
-
Ihla, niť, uzlík
Cvičme v rytme
Športovci
Vychádzka do príroda
Mikuláš, Santa Claus, Dedo
Mráz
Vianoce
List Ježiškovi
Esteticko – výchovná
-
Básnička pre Mikuláša – Lit
2
4
3
3
4
4
3
3
4
3
činnosť
(EVČ)
-
Koledy – HV
Vianočný príbeh - DVD
3
Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)
Prirodovedno –
environmentálna
činnosť
(PEČ)
Telovýchovná
a športová
činnosť
(TŠČ)
-
Čižmička pre Mikuláša
Výroba vianočných ozdôb
-
Vianočná besiedka
Severný pól – Pátrači za PC
Projekt Advent
3
-
Cvičme v rytme
Mikulášska nádielka – hry
a súťaže
Hry na snehu
Sánkovačka a stavanie
snehuliaka
4
-
2
Január 2013
Január
2013
Spoločensko – vedná
činnosť
-
Esteticko –
výchovná
činnosť
(EVČ)
Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)
Prírododovedno –
environmentálna
činnosť
(PEČ)
Telovýchovná a športová
činnosť
(TŠČ)
-
3
Po sladkostiach vitamíny –
mrkvovo jablčný šalát
Zhotovenie snehuliaka
Zimné športy
Vlastnosti snehu a ľadu
Farba v prírode
Eko test
4
3
3
3
4
-
Zdravotná prechádzka
Hry detí na snehu – tiefanie
snehovou guľou na cieľ
Dopravný testík
Sánkovačka
-
Písanie domácich úloh
Doplňovačky
Didaktické hry – Sj
Didaktické hry - M
4
-
Vzdelávacia činnosť
Novoročné želanie
Rozprávame o zime pri
bylinkovom čaji
Logické hry
Moja dovolenka snov
Čo to bude? – VV
Ovocné pexeso
Ohňostroj farieb
Február
Marec
Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)
Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)
Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)
Prírodovedno –
environmentálna
činnosť
(PEČ)
Telovýchovná a športová
činnosť
(TŠČ)
-
Cirkus
Valentín
Fašiangy
-
Nácvik piesne
Srdiečko na dlani – VV
Hudobná pieseň – Fašiangy
Turíce
Opica – spoločná práca
Srdiečko mánia
Fašiangové strašidlo
Náhrdelník
Fašiangové zvery
On + Ona
Kde žijú?
Teplotné pásma našej
zemegule
-
Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)
-
Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)
-
Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)
-
Prírodovednoenvironmentálna
činnosť
(PEČ)
4
Napodobňovanie zvukov
zvierat
Traf srdce
Balonomácia . súťaž s
balónmi
Marec –mesiac knihy
Rozprávka – vznik
Jar – znaky
Jarné kvety
Zhotovenie leporela,
zhotovenie výstavky kníh
Na rozprávku – dramatizácia
hra so spevom HV
Jarné slnko VV
A je to hotovo – dokončenie
leporela
Janko či Marienka?
Jarné upratovanie – deľba
práce
Jarné aranžovanie
Kniha a príroda
Zje ťa vlk? Lieta kôň?
Pozorovanie prírody
Prvé jarné kvety
Návšteva knižnice
3
3
4
4
3
4
4
4
4
Telovýchovna a športová
činnosť
(TŠČ)
Apríl
-
Vykúzliť športové hry
Cvičenia so švihadlom
Pohybová hra –
-
Tlieskaná
Vychádza do lesa
Spoločensko – vedná
činnosť
(SVČ)
-
Veľkonočné zvyky, tradície
Deň Zeme
Rasista?
Bystré hlavičky
Esteticko - výchovná
činnosť
(EVČ)
-
-
-
Šibi riby – HV
Spoločné hry v triede
Strom – nácvik básne Krista
Bendová
Nácvik piesne Ferari
Veľkonočná výzdoba
Čo s vajíčkami?
Čaro odpadu – zhotovenie
predmetov
Ja nie som rasista
Mláďatá
Na gazdovom dvore
Kvietok
-
Pohybové hry
Športové hry
Naháňačky
Spoločensko – vedná
činnosť
-
Deň matiek
Úžitok domácich zvierat
Dopravné prostriedky
Deti a ich jazyky
Esteticko - výchovná
činnosť
(EVČ)
-
Naša farma – VV
Koláž- dopr. Prostriedky
Keď si šťastný – HV
Stavanie mája
Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)
-
Svet patrí nám – kreslenie
Kvet na dlani – darček pre
mamu
Hospodársky dvor – pre
zvieratká
Raketa do vesmíru
Moja bábika
-
Pracovno technickú činnosť
(PEČ)
Prírodovednoenvironmentálna
činnosť
(PEČ)
Telovýchovná a športová
činnosť
(TŠČ)
Máj
-
5
4
4
4
4
3
3
4
4
5
Jún
Telovýchovná a športová
činnosť (TŠČ)
-
Pohybové hry – súťaže
Hry s loptou
Švihadlá a skákacia guma
Kolektívne hry
Prírodovedno –
environmentálna
činnosť
(PEČ)
-
Čo si pamätám z vlastivedy?
Krása kvetov – čo pestuje
mama
Čije je to malé mláďa?
Škodlivé výfuky
Spoločensko – vedná
činnosť
-
Pozor na slniečko
Ako bolo?
Ži a nechaj žiť !
Super dievča, super chlapec
-
Lienka –zhotovenie
Súťaže v záhrade
Úprava priestorov , hier v
ŠKD
-
Voľný pobyt v prírode
Rozkvitnuá lúka
Všetko má svoje miesto
Malí hasiči
Prázdninové slniečko
Súťaže na miestnom ihrisku
Pohybové hry na školskom
dvore
Naháňačky
Hurá prázdniny
Esteticko – výchovná
činnosť
(EVČ)
Pracovno – technická
činnosť
(PTČ)
Telovýchovna a športová
činnosť
(TŠČ)
6
-
4
4
4
3
5
4
Download

Ročný plán ŠKD