Naučíme vás obchodovať metódou Price Action!
Metóda Price Action:
 je založená na analýze ceny trhu
 obchoduje sa priamo z grafu, iba s niekoľkými pomocnými indikátormi
 je pre obchodníkov ľahšie zvládnuteľná po psychickej stránke
 úspešnosť sa pohybuje okolo 70 a viac percent
 je vhodná pre intradenné, swingové aj pozičné obchodovanie
 vhodná aj pre začínajúcich obchodníkov
Seriál Price Action môžete sledovať:
- pravidelne v utorok na webinároch pre začiatočníkov a mierne pokročilých
- pravidelne vo štvrtok na webinároch pre pokročilých obchodníkov, ktorí sú klientmi
XTB
- na seminároch vo vybraných mestách Českej republiky
Pre registráciu zdarma kliknite sem.
VZDELÁVACÍ SERIÁL O PRICE ACTION
Webináre:
2. 1. 17:30 – 18:15
8. 1. 16:00 – 16:30
8. 1. 17:30 – 18:15
15. 1. 16:00 – 16:30
15. 1. 17:30 – 18:15
22. 1. 17:30 – 18:15
26. 2. 17:30 – 18:15
26. 3. 17:30 – 18:15
pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Základné princípy Price Action
Základné paterny
Sviečkové formácie
Kĺzavé priemery – použitie a stratégie
Kombinácie paternov a sviečkových formácií v obchodovaní
Breakout trading – základné techniky
Kĺzavé priemery – pokročilé metódy použitia a stratégie
MACD – interpretácia, použitie a stratégie
Semináre a workshopy:
14. 2. 16:00 – 18:00 Workshop Praha
21. 2. 10:00 – 15:00 Seminár České Budějovice
22. 2. 10:00 – 15:00 Seminár Praha
7. 3. 10:00 – 15:00 Seminár Ostrava
8. 3. 10:00 – 15:00 Seminár Brno
Price Action - Metódy a stratégie
Price Action a obchodné stratégie
Price Action a obchodné stratégie
Price Action a obchodné stratégie
Price Action a obchodné stratégie
Workshop je príležitosťou pre stretnutie sa s ďalšími obchodníkmi a výmenu skúseností k
často využívanej metóde Price Action. Na seminároch sa s vami stretneme osobne a
zodpovieme všetky vaše otázky. Zároveň budete mať možnosť otvoriť si obchodný účet.
Pre prihlásenie a viac informácií o obsahu kliknite sem.
Máte záujem zúčastniť sa webinárov pre pokročilých obchodníkov? Otvorte si obchodný
účet v XTB a získate naviac možnosť pozrieť si už v minulosti prezentované webináre
z archívu.
X-Trade Brokers, Poštová 1, 811 06 Bratislava, www.xtb.sk.
27. 12. 2012
VZDELÁVACÍ SERIÁL O PRICE ACTION
Webináre:
10. 1. 18:00 – 19:00
17. 1. 18:00 – 19:00
24. 1. 18:00 – 19:00
31. 1. 18:00 – 19:00
7. 2. 18:00 – 19:00
14. 2. 18:00 – 19:00
7. 3. 18:00 – 19:00
14. 3. 18:00 – 19:00
28. 3. 18:00 – 19:00
pre pokročilých obchodníkov, klientov XTB
Úvod do obchodovania systému
Tvorba úspešnej obchodnej stratégie
Psychológia obchodovania Price Action
Možnosti money managementu pri obchodovaní Price Action
Ukážky konkrétnych Price Action systémov a ich obchodovanie
Price Action a Fibonacciho úrovne
Breakout trading – pokročilé metódy, stratégie, riadenie
Risk Reward Ratio – pilier money managementu
Optimalizácia money managementu
Semináre a workshopy:
14. 2. 16:00 – 18:00 Workshop Praha
21. 2. 10:00 – 15:00 Seminár České Budějovice
22. 2. 10:00 – 15:00 Seminár Praha
7. 3. 10:00 – 15:00 Seminár Ostrava
8. 3. 10:00 – 15:00 Seminár Brno
Price Action - Metódy a stratégie
Price Action a obchodné stratégie
Price Action a obchodné stratégie
Price Action a obchodné stratégie
Price Action a obchodné stratégie
Pre prihlásenie a viac informácií o obsahu kliknite sem.
Ak ste zmeškali niektorý z webinárov, pozrite si ho vo vašom Profile investora.
X-Trade Brokers, Poštová 1, 811 06 Bratislava, www.xtb.sk.
27. 12. 2012
Download

Naučíme vás obchodovať metódou Price Action! - X