Konference Metabolický syndrom –
– mezioborový problém
Termín: Brno, 18.–20. 9. 2014
Čtvrtek 18. 9. 2014, Univerzitní Kino Scala
Vytvoření sítě odborných institucí participujících
na boji proti výskytu metabolického syndromu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0039
12.30–13.15 Registrace účastníků
Přednášky zvaných odborníků
13.25–13.30
13.30–14.00
14.00–14.30
14.30–15.00
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.
15.00–15.30
15.30–16.00
16.00–16.30
16.30–17.00
19.30–24.00
Coffee break
Zahájení a přivítání účastníků konference
Existuje metabolický syndrom?
Role metabolického syndromu u onemocnění gastrointestinálního traktu
Trendy ve vývoji pohybové aktivity, sedavého chování a nadváhy a obezity
obyvatel České Republiky
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
První hodina ve fitness s neznámým klientem
Autonomní nervový systém, metabolický syndrom a pohybová aktivita
Hyperprotektivní pacient a metabolický syndrom
Společenský večer a raut (Univerzitní Kampus Bohunice)
Pátek 19. 9. 2014, 9.00–15.00, Univerzitní Kino Scala
od 8.00
Registrace účastníků
SEKCE 1, 2 Nové trendy v diagnostice a léčbě metabolického syndromu
Rizika pohybové aktivity spojená s metabolickým syndromem
9.00–09.30 MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D
9.30–9.45 prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
9.45–10.00 Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
10.00–10.15 Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
10.15–10.30 Mgr. Marie Joachimová
10.30–11.00 Coffee break
SEKCE 3
Varianty genu FTO and MC4R určují změny BMI u dětí po režimových
(dietních a pohybových) opatřeních
Rizika rhabdomyolýzy a hyponatrémie při vytrvalostním cvičení
Rizika poškození pohybové soustavy vlivem provádění pohybové aktivity při
metabolickém syndromu.
Nutriční podpora v prevenci a léčbě metabolického syndromu
ve světle aktuálních poznatků
Terapie metabolického syndromu z pohledu fyzioterapeuta
Dětská obezita a její rizika
11.00–11.30 doc. MUDr. Mária Belovičová , Ph.D. Poškodenie pečene u obéznych detí
11.30–11.45 Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
Faktory vzniku dětské obezity
11.45–12.00 Ing. Petra Lenártová, Ph.D.
Obezita a jej hodnotenie vo vybranej populácie detí a adolescentov
žijúcich na vidieku
SEKCE 4
Role pedagoga v prevenci civilizačních onemocnění
12.00–12.15 doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. Role pedagoga v prevenci civilizačních onemocnění
12.15–12.30 prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc. Pohybová aktivita študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
jej reflexia na vybraných somatometrických ukazovateľoch
12.30–12.45 PhDr. Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D. Implementace problematiky metabolického syndromu do předmětu
Výchova ke zdraví
12.45–13.30 Coffee break, oběd
Pátek 19. 9. 2014 , 9.00–15.00, Univerzitní Kino Scala
SEKCE 5
Intervenční programy v prevenci a léčbě metabolického syndromu
13.30–13.45 Mgr. Ivan Struhár
13.45–14.00 Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
14.00–14.15 Mgr. Robert Vysoký
SEKCE 6
Koncipování intervenčních programů v léčbě dětí s metabolickým syndromem
Význam optimalizace stavu pohybového aparátu u jedinců
trpících metabolickým syndromem
Intervenční tréninkový program u pacientů s metabolickým
syndromem ve FN Brno
Predispozice a rizikové faktory metabolického syndromu
14.15–14.30 doc. Ing. Marta Habánová, Ph.D. Zhodnotenie vplyvu pravidelnej konzumácie brusnice čučoriedkovej
(Vaccinium myrtillus L.) na vybrané biochemické parametre
krvného séra vybranej populácie
14.30–14.45 PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Metabolický syndrom– hrozba pro pacienty s anamnézou
onkologického onemocnění v dětském a adolescentním věku?
14.45–15.00 Ing. Jana Kopčeková, Ph.D.
Zhodnotenie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u pacientov
hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra
Pátek 19. 9. 2014 , 16.30–18.30, Odborné workshopy – Fakulta sportovních studií
16.30–18.30 Odborné workshopy
Pohybová aktivita v prevenci neinfekčních chronických onemocnění
Sobota 20. 9. 2014, Univerzitní Kino Scala
od 8.00
Registrace účastníků
Varia 9.00–10.00
09.00–09.15 Mgr. Renata Větrovská
09.15–09.30 Mgr.Michal Hrouzek
09.30–09.45 Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
09.45–10.00 Mgr. Jana Stará
Ing. Lucia Štulrajterová
Nikola Tkáčová
Mgr. Michaela Hejmalová, DiS.
posterová sekce
10.00–10.30 Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Nikola Kosová
Zkušenosti s výběrem pohybových aktivit během
lázeňské léčby dětí s nadváhou a obezitou
Nedostatečná pohybová aktivita a metabolický syndrom
Zjišťování pohybových aktivit ve volném čase u žáků
základních škol z broumovského regionu
Evaluace firemního programu WellnessWorks v kontextu současných trendů
oboru podpory zdraví na pracovišti ve Spojených státech
Prevalencia metabolického syndrómu
Dysbalance autonomního nervového systému u mladých dospělých s nadváhou
Vznik a vývoj definice metabolického syndromu
Tělesné složení – možnost využití antropometrických parametrů pro posouzení
tělesného složení u dětí
Změny v hodnocení stavu výživy adolescentů sledovaných v obezitologické
ambulanci FN Brno
10.30–11.00 Coffee break
Studentská sekce – poznatky ze stáží
11.00–12.00 Studenti FSPS
Poznatky ze stáží
Download

Konference Metabolický syndrom – – mezioborový problém