Aby sa všetko hodilo,
všetko sme navzájom prispôsobili.
Systém, ktorý vám uľahčí prácu: Náradie, príslušenstvo a odsávacie systémy Bosch sú vyvíjané spoločne a perfektne navzájom prispôsobené. Aby boli maximálne jednoducho použiteľné, systémové súčasti
a ­príslušenstvo ako L-BOXX navzájom hladko zapadajú do seba. Systém Bosch Click & Clean vám umožní
1619BT3555 – SK – Printed in Germany – Imprimé en Allemagne – Technické zmeny vyhradené. Výrobca nie je zodpovedný za chyby tlače.
pracovať nielen čisto, ale aj rýchlo a nekomplikovane.
Robert Bosch spol. s r. o.
Elektrické náradie
Ambrušova 4
821 04 Bratislava
Slovensko
www.bosch-professional.sk
Naozaj Bosch!
Čisto so systémom
Sortiment 2013/2014:
Odsávacie systémy Click & Clean
Modré elektrické náradie:
pre remeslo a ­priemysel.
www.bosch-professional.sk
2 | Úvod
Nezanechajte
po sebe nič.
Okrem dobrého
­dojmu.
Od vás ako od profesionálov sa vyžaduje predovšetkým jedno: čistá práca. V tom vás spoľahlivo
podporí náš systém Bosch Click & Clean – či už
pri hrubej stavbe, pri renovácii, sanácii alebo
v obývaných interiéroch.
Systém Bosch Click & Clean –
3-násobne dobrý:
1. Budete pracovať precíznejšie a rýchlejšie,
­pretože budete mať voľný výhľad na pracovnú
plochu a nepríjemné čistenie po práci už nebude potrebné. Poteší to aj vašich zákazníkov.
2. Budete chrániť svoje zdravie, pretože škodlivý
prach sa bude okamžite odsávať.
3. Predĺžite životnosť náradia a príslušenstva,
pretože odsávaný prach sa nebude usádzať
v motore alebo na príslušenstve.
Pretože tak to ide čistejšie.
Obsah | 3
Práca a prach
▶ Výhody práce bez prachu
4
6
▶ Smernice a prachové triedy
10
Profesionálne odsávacie systémy
11
▶ GAS 55 M AFC Professional
11
▶ GAS 35 M AFC Professional
12
▶ GAS 35 L AFC Professional
13
▶ GAS 35 L SFC+ Professional
14
▶ GAS 25 L SFC Professional
15
▶ GAS 20 L SFC Professional
15
Práca na hrubej stavbe,
pri sanácii a renovácii
16
▶ Uhlová brúska a brúska na betón
18
▶ Drážkovacie frézy do muriva
19
▶ Rezače na dlaždice 20
▶ Stolné okružné a okružné píly,
kapovacie a pokosové píly
21
Práca v obývaných interiéroch
22
▶ Píly na panely a priamočiare píly
24
▶ Multifunkčné náradie a zanorovacia okružná píla
25
▶ Excentrická brúska
26
▶ Zanorovacie a hranové frézy
27
▶ Hoblík
28
▶ Vŕtacie kladivo a príklepové vŕtačky
29
Prehľad produktov a systému
30
▶ Sortiment príslušenstva
30
▶ Technické údaje a obsah dodávky
34
▶ Prehľad systému
36
4 | Práca a prach
Postarajte sa o svoju prácu –
náš systém urobí zvyšok.
Práca a prach | 5
Až správny systém urobí z profesionálov absolút-
Avšak správny systém sa nielen postará o čistotu,
nych profesionálov. Pretože v systéme Click & Clean
ale aj udržiava poriadok. Napríklad každý L-BOXX
je premyslený každý detail. Preto sú vysávače,
sa dá priamo zacvaknúť na nový vysávač Bosch
elektrické náradie a príslušenstvo Bosch vyvíjané
a poskytne miesto pre elektrické náradie a prís-
spoločne a sú perfektne navzájom zosúladené.
lušenstvo. Tak sa váš vysávač zmení na mobilnú
pracovnú stanicu, ktorá vám uľahčí bežný pracov-
Nový systém Click & Clean prináša spolu to, čo
spolu patrí. Spája systémy na odsávanie prachu
priamo s takmer všetkým elektrickým náradím.
To sa dá v prípade potreby aj rýchlo vymeniť.
ný deň.
6 | Výhody
Vaši zákazníci sa vám poďakujú,
vaše náradie tiež.
Čisté pracovisko je viac ako len dobrá vizitka u vašich zákazníkov. Prostredie bez prachu šetrí rovnako náradie, príslušenstvo a zdravie. Okrem toho ušetríte čas, pretože nepríjemné upratovanie nie je
­potrebné.
Pravidelné čistenie filtra pre trvalý výkon
Prietok vzduchu (l/s)
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550 *
Vysávače Bosch na vysávanie namokro
a nasucho s automatickým čistením
filtra (AFC) ponúkajú vďaka pravidelnému čisteniu plochého skladaného filtra
vysoký objemový prietok pre vynikajúce
výsledky práce – aj napriek veľkým
množstvám odsávaného materiálu.
Plochý skladaný filter zvládne až 500 kg
prachu, čo zodpovedá viac ako 27 plným
kanistrom, a to bez badateľnej straty
výkonu. Vďaka optimálne pracujúcemu,
automatickému čisteniu a vysokej
životnosti sa musí filter vymieňať až po
veľkom množstve odsatého materiálu,
čím sa ušetrí čas a peniaze.
Množstvo prachu (kg)
Konkurenčné
náradie 1
Konkurenčné
náradie 2
Konkurenčné
náradie 3
Konkurenčné
náradie 4
Konkurenčné
náradie 5
GAS 35 M AFC
Professional
Dobrý výhľad, dobrý rez!
„Práve pri práci s hornou frézou
potrebujem voľný výhľad na obrobok. Vysávač musí zachytiť piliny
priamo tam, kde vznikajú. S odsávacím systémom to funguje super.
Vďaka tomu môžem pracovať presne, čisto a rýchlo a okrem toho
­odsávanie šetrí moje náradie
a ­príslušenstvo.“
Gisela Haehnle, stolárska majsterka
* Test účinnosti čistenia filtra bol uskutočnený s bežnými odsávacími systémami rôznych značiek so štandardným obsahom dodávky.
Výhody | 7
Čistá práca – čistý dojem
„Pracovalo sa tu čisto alebo je
­materiál všade okolo?“ Ak je zanechané čisté pracovisko, túto otázku
si vôbec nikto nekladie. Pretože
okrem kvality vykonanej práce je to
často to prvé, čo zákazník pri vašej
práci vníma. Okrem toho ušetríte
čas, pretože ďalšie čistenie už
­nebude potrebné. Aj to dokážu vaši
zákazníci oceniť.
GAS
35/55
Dobrý pre váš chrbát
L-BOXX, ktorý sa dá zacvaknúť na vysávač a udržiava tak vaše náradie poruke, patentované navíjanie hadice a (polo)automatické
­čistenie filtra uľahčia prácu a odľahčia váš chrbát. Preto sú nové
­vysávače systému Click & Clean GAS 35/55 Professional preskúšané
a odporúčané spoločnosťou Aktion Gesunder Rücken e.V.*
(Kampaň pre zdravý chrbát).
Ochorenia spôsobené prachom
Vaše zdravie je váš kapitál
Prach je vážne vzrastajúce nebezpečenstvo pre každého profesionála.
Nad čím sa ľudia kedysi často len
zasmiali, dnes je upravené prísnymi
bezpečnostnými predpismi. Zo zrejmého dôvodu: Určité druhy prachu
sú rakovinotvorné. S profesionálnym
systémom Bosch Click & Clean môžete dodržiavať zákonom stanovené
predpisy a šetriť svoje zdravie.
Dýchateľný prach
(napr. prach z dreva) môže
okrem iného viesť k vzniku
akné, dermatitídy a rakoviny
kože.
Prach prenikajúci do pľúc
(napr. výpary zo zvárania,
kremičitá múčka, azbest)
môže viesť k vzniku astmy,
azbestózy, rakoviny, COPD
a pneumokoniózy.
* Preskúšané a odporúčané odborníkmi: spoločnosťou Gesunder Rücken – besser leben e.V. (Združenie pre zdravý chrbát – lepší život) a spoločnosťou Bundesverband der
deutschen Rückenschulen (BdR) e.V. (Nemecký spolkový zväz „Škola chrbta“). Ďalšie informácie získate od: AGR e.V., Pf. 103, D-27443 Selsingen, Tel. +49 4284/92 69 990,
www.agr-ev.de
8 | Výhody
Práca bez prachu
prináša merateľné výhody.
S odsávacím systémom Click & Clean od Bosch bude práca nielen ľahšia, ale aj rýchlejšia a čistejšia.
Prach menej poškodí vaše náradie a príslušenstvo, čím sa predĺži jeho životnosť. Pri práci bez prachu
bude okrem toho vyššia rýchlosť rezania a vaše zdravie bude dlhodobo chránené.
Meranie bez odsávania
Meranie s odsávaním
Bosch robí rozdiel
Nasledovné testovania boli uskutočnené v testovacích
GAS 35 M AFC Professional. Všetky merania a výsledky
laboratóriách nezávislého Profesijného združenia
vyhodnotilo združenie BG Bau. Merania boli vykonané
stavebného priemyslu (BG Bau). Pri tomto testovaní
s odsávacím systémom a bez neho, pričom ostatné
bola použitá drážkovacia fréza do muriva GNF 35 CA
podmienky boli nezmenené. Zaťažujúci prach bol
Professional a excentrická brúska GEX 125-150 AVE
meraný na testovanej osobe vybavenej meracími
Professional, pričom boli pripojené k vysávaču
prístrojmi a senzormi.
Používanie vysávačov chráni vaše príslušenstvo
Dôkladné testy dokázali, že použitie vysávačov
šetrí vaše príslušenstvo. Vľavo vidíte brúsny kotúč
po 5 minútach použitia bez vysávača, vpravo
brúsny kotúč po 15 minútach použitia s vysávačom. Ušetríte teda peniaze a čas, pretože vaše
príslušenstvo dlhšie vydrží, nemusíte ho tak často
vymieňať a rýchlejšie docielite lepší výsledok
­brúsenia.
bez odsávania
s odsávaním
Výhody | 9
Dlhodobá ochrana zdravia – dýchateľný prach
Koncentrácia prachu mg/m³
-99 %
≥ -88 %*
GEX 125-150 AVE Professional
GNF 35 CA Professional
bez odsávania
odsávanie s GAS 35 M AFC
Professional
* Nameraná hodnota bez odsávania je minimálna hodnota, keďže filter je zanesený prachom a nedá sa vyhodnotiť.
Pri testoch systému Click & Clean pozostávajúcich z vysávača na vysávanie nasucho/namokro GAS 35 M AFC
­Professional a drážkovacej frézy do muriva GNF 35 CA Professional boli dodržané v Nemecku platné a zákonom
stanovené medzné hodnoty. Tieto výrobky boli zaradené profesijným združením BG Bau ako schválený systém
do najlepšej kategórie „Typ 1“.
Dlhodobá ochrana zdravia – inhalovateľný prach
Koncentrácia prachu mg/m³
-99 %
-97 %
bez odsávania
GEX 125-150 AVE Professional
GNF 35 CA Professional
odsávanie s GAS 35 M AFC
Professional
Aj systém Click & Clean pozostávajúci z GAS 35 M AFC Professional a excentrickej brúsky GEX 125-150 AVE Professional
bol zaradený združením BG Bau ako schválený systém do najvyššej kategórie „Typ 1“, keďže boli dodržané všetky
v Nemecku platné a zákonom stanovené medzné hodnoty. Výsledky obidvoch týchto meraní si môžete pozrieť na online
portáli BG Bau alebo na www.gisbau.de.
Pri týchto obidvoch modeloch elektrického náradia je zrejmé, že pri ich prevádzke bez profesionálneho vysávača na
vysávanie namokro/nasucho sa do pľúc dostáva množstvo nebezpečných čiastočiek prachu. Ako je vysvetlené na str. 7,
rozlišuje sa dýchateľný prach a prach prenikajúci do pľúc. Keď sa tieto nebezpečné druhy prachu znížia na minimum,
ochránite nielen svoje zdravie, ale dodržíte aj zákonné predpisy na ochranu zdravia pri práci.
10 | Smernice a prachové triedy
Nie je prach ako prach,
preto nie je systém ako systém.
Každý prach je iný. A zaobchádzanie s ním takisto. Medzinárodné normy upravujú technické požiadavky
na odsávacie systémy. Vysávače sa podľa medzinárodnej normy EN / IEC 60335-2-69 príloha AA delia na
triedy prachu L, M a H. Jednotlivé krajiny si potom zadefinujú, na ktorý prach je potrebná ktorá prachová
trieda. Toto rozdelenie platí pre celý systém odsávania, nie len pre filtre. Ktorý systém je pre vás pravý,
teda závisí v prvom rade od materiálov, ktoré opracovávate. Nasledovná tabuľka vám poskytne základný
rýchly prehľad.
Prachová trieda
Najvyššia prípustná hodnota vystavenia pri práci
Napríklad*
L
Maximálny priepustnosť
≤ 1,0 %
•P
rach s prípustnými hodnotami
vystavenia pri práci (AGW) > 1 mg/m3
• Corian
• Grafit (v malých množstvách)
• Mäkké drevo (smrek, jedľa, borovica)
M
< 0,1 %
•P
rach s prípustnými hodnotami
vystavenia pri práci (AGW) ≥ 0,1 mg/m3
• Prach z dreva (buk, dub)
• Betón s obsahom kremíka
H
< 0,005 %
•P
rach s prípustnými hodnotami
vystavenia pri práci (AGW) < 0,1 mg/m3
•R
akovinotvorný prach (olovo, uhlie,
decht, nikel, kobalt, meď, kadmium
atď.)
• Plesne, baktérie, choroboplodné
zárodky
• Formaldehyd
• Azbest
POZOR: Tento prístroj obsahuje zdraviu nebezpečný prach. Vyprázdňovanie a údržbu vrátane odstraňovania prachového vaku smie robiť
len odborný personál, ktorý nosí vhodný osobný ochranný výstroj.
Nezapínajte, dokiaľ nie je inštalovaný kompletný filtračný systém a
dokiaľ nebola overená kontrola objemového prúdu.
*N
a základe rozdielnych predpisov a špecifikácií v jednotlivých krajinách, žiaľ, nemôžeme ručiť za obsahy.
Vždy dodržiavajte národné, aktuálne platné predpisy.
GAS 20 L SFC
Professional
Objem nádoby netto
Uchytenie pre L-BOXX
Čistenie filtra
Prachová trieda
GAS 25 L SFC
Professional
GAS 35 L SFC+
Professional
GAS 35 L AFC
Professional
GAS 35 M AFC
Professional
GAS 55 M AFC
Professional
19 l
25 l
35 l
35 l
35 l
55 l
–
–
●
●
●
●
SFC
(poloautomatické
čistenie filtra)
SFC
(poloautomatické
čistenie filtra)
SFC+
(poloautomatické
čistenie filtra)
AFC (automatické
čistenie filtra )
AFC (automatické
čistenie filtra )
AFC (automatické
čistenie filtra )
L
L
L
L
M
M
Zásuvka na pripojenie elektrického
náradia s automatickým zapínaním a
vypínaním vrátane funkcie dobehu
●
(bez funkcie
dobehu)
●
●
●
●
●
Integrovaný držiak na príslušenstvo,
kábel a hadicu
●
–
●
●
●
●
Regulácia sacej sily pomocou otvoru
na redukciu prúdu vzduchu
●
–
●
●
●
●
Plynulá regulácia sacej sily
–
–
–
●
●
●
Automatické vypínanie pri dosiahnutí
max. hladiny kvapaliny
●
●
●
●
●
●
Profesionálne odsávacie systémy | 11
Velikán medzi silákmi.
GAS 55 M AFC Professional.
Všestranný vysávač na vysávanie namokro/
nasucho s automatickým čistením filtra
a veľkým objemom nádoby
▶▶ Priestorovo úsporný, plochý skladaný filter
pre optimálne využitie nádoby s objemom
55 l – ideálny na veľké množstvo prachu
▶▶ Trvalý sací výkon pre neprerušovaný postup práce vďaka automatickému čisteniu
filtra (AFC)
▶▶ Pokrýva väčšinu prachu vďaka prachovej
triede M podľa normy EÚ – pre vysokú
ochranu používateľa
Výbava, ktorá nezanecháva stopy
Antistatické hadice a príslušenstvo
Kolieska, hák na hadicu, spojka na náradie
Trením prachu v odsávacej hadici a príslušenstve vzniká elektro­
a antistatické hadice majú špeciálny povrch
statický náboj. Statické výboje vnímate podľa podmienok prostredia
a v oblasti použitia nezanechávajú žiadne
a telesnej konštitúcie. Antistatická hadica je súčasťou štandardnej
stopy.*
dodávky vysávačov Bosch s certifikátom M, aby bol zabezpečený váš
maximálny komfort na pracovisku.
* Platí pre modely GAS 35 L SFC+ Professional, GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional a GAS 55 M AFC Professional.
12 | Profesionálne odsávacie systémy
Špina nemá šancu.
GAS 35 M AFC
Professional.
Všestranný vysávač na vysávanie namokro/nasucho
s automatickým čistením filtra
▶▶ Ako praktické riešenie na transport a odkladanie
pre mobilné použitie poskytuje možnosť jednoducho hore L-BOXX zacvaknúť
▶▶ Trvalý sací výkon pre neprerušovaný postup práce
vďaka automatickému čisteniu filtra (AFC)
▶▶ Pokrýva väčšinu prachu vďaka prachovej triede M
podľa normy EÚ – pre vysokú ochranu používateľa
Certifikát M
Prach je nielen nepríjemný, ale aj zdraviu škodlivý.
Z tohto dôvodu môže zákonodarca pri istých prácach
­vyžadovať používanie náradia s takzvaným certifikátom M.
Mimoriadne prísne preskúšané vysávače sú určené na
to, aby podľa možnosti bez zvyšku zachytili prach
ohrozujúci zdravie (napr. dubový alebo bukový prach,
ako aj prach s obsahom kremíka). Môžu minimalizovať
rôzne riziká ochorenia, ako je znázornené na strane 7.
Plochý skladaný filter v odsávacej hlave
Uchytenie pre L-BOXX
Prakticky a čisto: Výkonný plochý skladaný filter môžete
L-BOXX nie je len komfortným riešením na prenášanie
celkom rýchlo vymeniť bez toho, aby ste sa museli
náradia a príslušenstva. Zacvaknutý na vysávač sa zmení
dotknúť špiny. Cez klapku na odsávacej hlave sa dá
na mobilnú pracovnú stanicu a umožní pracovať
filter úplne jednoducho vybrať z nezašpinenej strany.
v príjemnej výške.
Profesionálne odsávacie systémy | 13
Čistá radosť – čistý filter.
GAS 35 L AFC Professional.
Mobilný vysávač na vysávanie namokro/nasucho
s ­automatickým čistením filtra
▶▶ Ako praktické riešenie na transport a odkladanie pre
­mobilné použitie poskytuje možnosť jednoducho hore
­L-BOXX zacvaknúť
▶▶ Trvalý sací výkon pre neprerušovaný postup práce vďaka
automatickému čisteniu filtra (AFC)
▶▶ Tie najlepšie výsledky pri vysávaní vďaka výkonnej
1 380-wattovej sacej turbíne pre prácu bez prachu
▶▶ Certifikovaný bezpečnostný vysávač prachovej triedy L
­podľa normy EÚ pre dobrú ochranu používateľa
AFC: čistenie filtra? Automaticky vybavené!
Premyslený do detailov
Každých 15 sekúnd prebehne automatické čistenie
Praktický hák na hadicu a kábel, ako aj uchytenie
filtra. Počas tohto čistenia, samozrejme, nemusíte
príslušenstva slúžia na bezpečné uloženie hadice, kábla
prerušiť prácu, pretože čistenie nemá vplyv na pracovný
a príslušenstva priamo na vysávači.
proces a môže nebadane prebiehať v úzadí.
Vďaka tomu budete mať nielen jednu ruku voľnú, ale aj
si ušetríte jednu alebo dve cesty.
14 | Profesionálne odsávacie systémy
Pre angažovaných zbavovačov prachu.
GAS 35 L SFC+ Professional.
Mobilný vysávač na vysávanie namokro/nasucho s najkomfortnejším poloautomatickým čistením filtra Plus
▶▶ Ako praktické riešenie na transport a odkladanie pre
mobilné použitie poskytuje možnosť jednoducho hore
L-BOXX zacvaknúť
▶▶ Najkomfortnejšie poloautomatické čistenie filtra (SFC+)
len jedným pohybom ruky pre rýchly postup práce
▶▶ Tie najlepšie výsledky pri vysávaní, vďaka výkonnej
1 380-wattovej sacej turbíne pre prácu bez prachu
▶▶ Certifikovaný bezpečnostný vysávač prachovej triedy L
podľa normy EÚ pre dobrú ochranu používateľa
SFC+: Poloautomatické čistenie filtra Plus
Odolný na stavenisko
Šetrí čas a cestu. Nemusíte opustiť svoju pracovnú
Kolieska sú chránené robustným krytom. Tým sa tlmia
polohu a čistenie filtra aktivujete celkom jednoducho,
nárazy a kolieska sú chránené. Okrem toho kvalitný
len stlačením gombíka ručného modulu na konci
tlakový spínač v odolnom vyhotovení uľahčuje ovládanie
odsávacej hadice.
prístroja.
Profesionálne odsávacie systémy | 15
Verný sprievodca pre väčšiu čistotu.
GAS 25 L SFC Professional.
Kompaktný vysávač s poloautomatickým
čistením filtra (SFC) na mobilné použitie
▶▶ Certifikovaný bezpečnostný vysávač
prachovej triedy L podľa normy EÚ pre
dobrú ochranu používateľa
▶▶ Zásuvka na pripojenie elektrického
náradia s automatickým diaľkovým
spínaním
▶▶ Automatické vypínanie pri dosiahnutí
maximálnej hladiny kvapaliny
Práca v čistote vďaka poloautomatickému čisteniu filtra (SFC)
Jednoducho stlačte červený gombík na odsávacej hlave a súčasne
uzavrite rukou predný koniec hadice, čím aktivujete čistenie filtra. Tým
sa okolitý vzduch pretlačí cez hlavný filter a ten sa vyčistí, vďaka čomu
sa zabezpečuje trvale vysoký objemový prietok a optimálne výsledky
odsávania.
Nielen vyčistí, ale aj vysuší.
GAS 20 L SFC
Professional.
Mobilný vysávač na vysávanie namokro/nasucho
s poloautomatickým čistením filtra (SFC)
▶▶ Vysoký sací výkon vďaka 1 200-wattovej nasávacej turbíne – na všestranné využitie na vysávanie
nasucho i namokro
▶▶ Jednoduché čistenie filtra vďaka poloautomatickému systému čistenia
▶▶ Integrovaná funkcia odfukovania na rýchle
a ­jednoduché sušenie, napr. farieb a iných ľahko
schnúcich tekutých látok
▶▶ Certifikovaný bezpečnostný vysávač prachovej
triedy L podľa normy EÚ pre dobrú ochranu
­používateľa
16 | Hrubá stavba, sanácia a renovácia
Hrubá stavba, sanácia a renovácia | 17
Ochotne za vás
­urobia špinavú
­prácu.
Náradie a vysávače
Bosch.
Či pri hrubej stavbe, sanácii alebo renovácii: Na
­stavenisku sa ide na vec. Okružné píly, rezačky na
obkladačky a dlaždice, uhlové brúsky, drážkovacie
frézy do muriva, brúsky na betón, kombinované
a vŕtacie kladivá produkujú pri použití množstvo
prachu. Vďačná úloha pre vysávače Bosch.
Náš systém Click & Clean zachytí prach hneď tam,
kde vzniká a postará sa o lepší výhľad a ochranu
­dýchacích ciest. Budete môcť rýchlejšie a komfortnejšie pracovať. Vybavení správnymi výrobkami systému Bosch Click & Clean dodržíte nielen termín,
ale aj prísne opatrenia na ochranu zdravia pri práci.
A okrem vášho zdravia bude chránené aj vaše
­elektrické náradie a príslušenstvo.
18 | Hrubá stavba, sanácia a renovácia
Na hrubej stavbe pracujú tvrdí frajeri
A Bosch sa postará, aby všetko navzájom sedelo.
Len za optimálnej spolupráce sa dosiahnu úplne uspokojivé výsledky. Preto sú odsávacie systémy,
elektrické náradie a príslušenstvo Bosch vyvíjané spoločne a sú perfektne navzájom p
­ rispôsobené.
­Maximálne možnou kompatibilitou vám uľahčíme prácu. Urobte si svoj vlastný obraz o výhodách
­systému Bosch Click & Clean:
Uhlová brúska GWS 15-125 CIE Professional
Maximálny výkon za vysokej ochrany používateľa a čistý
saňami sa postarajú o veľkú dosadaciu plochu a dobrý
výsledok za rýchleho postupu práce: Všetky vysávače
odsávací výkon. Nový systém Click & Clean funguje
Bosch s odsávacím systémom s priemerom 35 mm
prirodzene optimálne aj v spojení s akumulátorovými
zabezpečia optimálne odsávanie prachu pri rezaní
uhlovými brúskami GWS 18 V-LI a GWS 18-125 V-LI
uhlovými brúskami Bosch. Odsávací kryt s vodiacimi
Professional.
Brúska na betón GBR 14 CA Professional
Čisté vydrží dlhšie: Patentovaný systém tesnenia
­proti prachu sa postará o neprekonateľne dlhú životnosť. Vďaka vynikajúcim možnostiam vedenia docielite čistý vzhľad výbrusu. Maximálnu ochrana používateľa zaručí plynulý rozbeh, obmedzovač
­rozbehového prúdu, ochrana proti preťaženiu
a ­pancierové vinutie.
Hrubá stavba, sanácia a renovácia | 19
Drážkovacie frézy do muriva
GNF 20 CA/35 CA/65 A Professional
Drážkovacie frézy do muriva s prípojkou pre
odsávanie prachu: Patentovaný systém tesnenia proti prachu garantuje veľmi dlhú životnosť. Maximálna ochrana vďaka uzavretému
ochrannému krytu, poistke proti opätovnému
spusteniu a aretácii proti zanoreniu.
Vŕtacie kladivo s odsávaním s SDS-plus: GBH 2-23 REA Professional
Flexibilné riešenie na vŕtanie a vŕtanie s príklepom: Na
vŕtanie, vŕtacie kladivo s odsávaním možno pomocou
prácu na zúžených miestach alebo nad hlavou možno
adaptéra, ktorý sa dá dokúpiť ako príslušenstvo, pripojiť
použiť vŕtacie kladivo s odsávaním GBH 2-23 REA
k vysávaču. V každom prípade retenčné ventily spoľahli-
Professional s dodávanou odoberateľnou schránkou na
vo zabránia úniku prachu. Aj pri práci s vŕtacími korunka-
prach. Ak ide o veľké množstvo prachu alebo sériové
mi možno s adaptérovou súpravou pracovať bez prachu.
20 | Hrubá stavba, sanácia a renovácia
Na stavenisku sa postupuje v spolupráci,
čo začína už náradím.
Fréza na obkladačky GTR 30 CE Professional
Čistá práca vďaka vŕtaniu nasucho s odsávaním prachu.
dzené rezy. O optimálny výhľad na pracovnú plochu
Odsávacia hadica je súčasťou dodávky. GTR 30 CE
a maximálnu kontrolu sa postará vertikálne vedenie
Professional ponúka všestranné možnosti využitia od
náradia.
jednoduchého kruhového výrezu až po tvarovo neobme-
Rezač na dlaždice GCT 115 Professional
Všetko je tu, až na prach: Vďaka odsávaciemu krytu, odsávacej hadici a fixovaniu hadice priamo na náradí predstavuje rezač na
dlaždice GCT 115 Professional ideálne riešenie pre prácu s dlaždicami bez prachu.
Hrubá stavba, sanácia a renovácia | 21
Stolná okružná píla GTS 10 XC a GTS 10 J
Professional s odsávacím adaptérom
Dve muchy jednou ranou: S odsávacím
adaptérom TSVH 3 sa vznikajúci prach
­odsáva vysávačom v dvoch bodov.
A to priamo na odsávacom kryte a na
zadnej strane náradia. Menej prachu –
väčší výsledok.
Ručná okružná píla GKS 65 GCE Professional
Vždy majte prehľad: Profesionálny odsávací
systém s odsávacím adaptérom sa postará
o pílenie bez prachu, aby ste mali vždy voľný
výhľad na miesto rezu. To isté platí, prirodzene, aj pre naše akumulátorové okružní píly
GKS 18 V-LI Professional a GKS 36 V-LI
­Professional, ako aj pre sieťové okružné píly.
Kapovacia a pokosová píla GCM 12 JL Professional
Veľmi dobre prispôsobené všetkým vysávačom Bosch:
Integrovaný dištančný držiak umožňuje bleskovú zmenu
S optimalizovaným odsávacím nátrubkom sa piliny
maximálnej horizontálnej na maximálnu vertikálnu
zachytia čo najlepšie. Okrem toho so silným
kapacitu rezu a naopak.
­2 000-­wattovým motorom docielite vždy dobrý rez.
22 | Obývané interiéry
Obývané interiéry | 23
Maximálne čistotní –
naši špecialisti na
obývané interiéry.
Kým ostatní ešte upratujú, vy máte piliny a prach
už vo vreci: Aj pri upratovaní interiérov a exteriérov
podá náradie, odsávacie systémy a príslušenstvo
prvotriedny výkon. Dôvtipné inovácie umožňujú
čistú prácu na mieste bez toho, aby ste znečistili
obytné priestory. Prach je spoľahlivo odsávaný už
počas práce (napr. nad hlavou) a neusádza sa
v miestnosti.
Práve neviditeľný, ale zdravie ohrozujúci prach sa
pomaly usádza a až po určitom čase je viditeľný na
povrchoch. Z toho, že tomu zabránite, sa poteší po
prvé zákazník a po druhé vy. Pretože čistenie vás
okráda o čas a väčšinou nie všetky čiastočky sa
dajú dodatočne odstrániť.
24 | Obývané interiéry
Spoločne pre dokonalejšiu čistotu:
Ako spolupracuje náradie s odsávacími
systémami.
Všetko od jedného výrobcu a jednoliate: Či už pracujte s drevom alebo kameňom – aj v obávaných
priestoroch alebo v dielni sa môžete spoľahnúť na optimálnu súhru odsávacích systémov a náradia
Bosch. Sústreďte sa teda pri pílení, vŕtaní, rezaní, frézovaní alebo brúsení úplne na svoju prácu. Na
všetko ostatné sme už mysleli.
Píla na panely GCM 8 SJL Professional
Dvojnásobným odsávaním sa udrží väčšia
čistota. Pretože pri panelových pílach sa
výstup pilín mení, integrované 2-bodové
odsávanie ich spoľahlivo zachytí po celej
dĺžke.
Priamočiara píla GST 140 CE Professional
Odsávať prach tam, kde vzniká – s priamočiarou pílou GST 140 CE Professional je to
úplne jednoduché. Odsávací adaptér sa zavedie zozadu na základnú dosku a nachádza sa veľmi blízko miesta rezu. Zadná časť
adaptéra sa dá otočiť a umožňuje pílenie
bez prekážok. Okrem toho je odsávanie
podporované aj priesvitným krytom, ktorý
sa nachádza dookola. Systém Click & Clean
pre všetky sieťové priamočiare píly, ale
­samozrejme aj pre akumulátorové priamočiare píly GST 14,4 V-LI Professional
a GST 18 V-LI Professional.
Obývané interiéry | 25
Multifunkčné náradie
GOP 300 SCE Professional
Aj pri ťažko dostupnom brúsení v interiéroch
ponúka Bosch riešenia, ako sa vyhnúť znečisteniu: Odsávacím adaptérom vhodným na
všetko multifunkčné náradie (GOP 250 CE
Professional, GOP 300 SCE Professional)
a akumulátorovým multifunkčným náradím
(GOP 10,8 V-LI Professional, GOP 14,4 V-EC
Professional a GOP 18 V-EC Professional) od
firmy Bosch.
Zanorovacia píla GKT 55 GCE Professional
Dobrý rez u zákazníka: Presná ako v dielni, a predsa
odsávací výkon, pretože ochranný kryt slúži ako
„čistotná“. V porovnaní so štandardnými ručnými
­kompletný plášť.
okružnými pílami majú zanorovacie píly podstatne lepší
26 | Obývané interiéry
Nezáleží na tom, kde pracujete:
hlavne, že je čisto
Pracovať rýchlo a čisto, to je zvlášť dôležité pri práci u zákazníka. Aby ste zbytočne nevírili prach, odsávacie systémy, náradie a príslušenstvo optimálne navzájom do seba zapadajú. Vďaka tomu budete vy
a vaši zákazníci rovnako spokojní, pretože môžete dodať optimálnu kvalitu a pritom ešte aj zanechať
dojem čistoty.
Excentrická brúska GEX 125-150 AVE Professional
Náradie s prípojkou: Schránka na prach s mikrofiltrom
dlhodobejšiu prácu. Kvalitná schránka na prach s mikro-
a odsávací systém sa dajú priamo pripojiť a zaručia
filtrom má certifikát M. Budete môcť nielen lepšie
prácu bez prachu pri každom použití. Bosch tak ponúka
dýchať, ale aj dlhšie používať brúsne papiere, pretože
schránkou na prach s mikrofiltrom riešenie na krátko-
sa takmer nebudú zanášať prachom.
dobé mobilné použitie a prípojkou na vysávač na
Obývané interiéry | 27
Horná fréza GOF 1600 CE
Professional
Viditeľne lepšie frézovanie: Na
účinnejšiu prácu a dobrý výhľad
na obrobok je k dispozícii ako príslušenstvo odsávací adaptér pre
zanorovaciu a kopírovaciu jednotku. Odsávací systém zachytí prach
tam, kde vzniká, vzniknuté piliny
sa priamo odsávajú. Tým sa nielen
predĺži životnosť vášho náradia,
ale vám to umožní aj precíznejšiu,
čistejšiu a rýchlejšiu prácu.
Hranová fréza GKF 600 Professional
Ukázať jasné hrany: Použitie odsávacieho
systému Bosch ešte viac zjednodušuje čisté
profilovanie, pretože medzi obrobkom a plochým klzákom sa neusádzajú žiadne piliny.
Piliny sa odsávajú priamo tam, kde vznikajú.
28 | Obývané interiéry
Hoblík GHO 40-82 Professional
Výborne prispôsobené: GHO 40-82 Professional
so vznikom väčšieho množstva prachu zasa odsávací
a systém Click & Clean od firmy Bosch zabezpečia pri
systém. Aby bola práca komfortná, smer vyhadzovania
hobľovaní optimálne odsávanie prachu. Na kratšie
sa dá nastaviť naľavo alebo napravo. Systém
použitie s menším množstvom prachu možno použiť
Click & ­Clean pre všetky sieťové hoblíky, ale samozrejme
dodané vrecko na prach a na dlhšie použitie spojené
aj pre všetky akumulátorové hoblíky.
Obývané interiéry | 29
GDE 16 Plus v predaji od jesene 2013
Vŕtacie kladivo GBH 2-28 DFV Professional s odsávacím zariadením GDE 16 Plus
Perfektný tím: Odsávacie zariadenie GDE 16 Plus na
Otočné koleno sa postará aj o to, aby odsávacia hadica
čisté vŕtanie bez prachu je kompatibilné so všetkými
pri práci neprekážala. Neunavujúcu prácu umožňuje
kladivami Bosch s hmotnosťou 2 a 3 kg a akumulátoro-
ťažisko odsávacej hadice blízko tela. Poloha prídavnej
vými vŕtacími kladivami GBH 18 V-EC Professional,
rukoväti sa môže počas práce prestaviť, aby sa uľahčilo
GBH 36 V-LI Professional a GBH 36 VF-LI Professional.
vŕtanie na ťažko prístupných miestach.
Teleskopická vodiaca koľajnička uľahčuje prácu proti
stene a stropu a na zúžených miestach.
Príklepový vŕtačka GSB 19-2 REA Professional
Svetová novinka: Prvá príklepová vŕtačka pre profesionálov s odsávaním prachu. Mimoriadne veľký odsávací výkon pre bezprašné vŕtanie do muriva a dlaždíc.
Kompaktný tvar umožňuje aj vŕtanie nad hlavou.
­Retenčné ventily zabraňujú úniku prachu pri prenášaní, ako aj pri vyprázdňovaní schránky na prach. Vymeniteľný mikrofilter šetrí peniaze a chráni životné prostredie. Okrem toho vám výkonný 900-wattový motor
zabezpečí rýchly postup v práci pri opracovávaní každého materiálu. A s integrovaným hĺbkovým dorazom
sa dajú rýchlo nastaviť rôzne hĺbky vŕtania.
30 | Sortiment príslušenstva
Produkty a systém –
prehľad.
Systém Click & Clean je nielen perfektne premyslený, ale aj úplne jednoducho funguje: Pripojiť vysávač
a začať! Tento prehľad vám pomôže zorientovať sa v náradí, objednávacích číslach a doplnkoch, ako sú
adaptéry a príslušenstvo. Okrem toho tu nájdete mobilné riešenia pre jednotlivé systémy.
Výrobok
Typ náradia
Platí pre obj. č.
Vŕtacie kladivá
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2-20 D
2-24 D
2-24 DF
2-26 DRE
2-26 DFR
2-28 DV
2-28 DFV
3-28 DRE
3-28 DFR
18 V-EC
36 V-LI
36 VF-LI
GBH 2-23 REA
611 25A …
611 2A0 …
611 2A0 …
611 253 …
611 254 …
611 267 …
611 267 …
611 23A …
611 24A …
611 904 ...
611.900 ...
611 901 ...
Potrebné príslušenstvo pre odsávanie
*
Odsávacie zariadenie
GDE 16 Plus
Ø vrtu 4 – 16 mm
1 600 A00 15Z
* GDE 16 Plus v predaji od jesene 2013
0 611 250 5..
2 607 002 611
GBH 11 DE
0 611 245 7 …
Odsávací adaptér Saugfix
Ø vrtu 16 – 40 mm
1 618 190 009
Diamantové vŕtačky
GDB 1600 WE
GDB 2500 WE
0 601 188 …
0 601 18P …
Vŕtacia konzola
0 601 190 025
Príklepové vŕtačky
GSB
GSB
GSB
GSB
GSB
GSB
0
0
0
0
0
0
Odsávacia súprava Saugfix
Ø vrtu 4 – 20 mm
1 607 000 173
GSB 19-2 REA
0 601 17C 5..
Drážkovacie frézy do muriva
a ­štrbinové frézy
GNF 20 CA
GNF 35 CA
GNF 65 A
0 601 612 …
0 601 621 …
0 601 368 …
Uhlové brúsky 670 W – 1 400 W
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
5-100 …
5-115 …
6-100 …
6-115 …
6-125 …
850 …
0601 375 0 …
– 0 601 377 9 …
Rýchlonastavovanie
vodiace sane
s odsávacím nátrubkom
1 619 P06 514
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
7-115
9-125
10-125
10-125
14-125
14-125
0 601 80 …
Upínacia páska/páka
vodiace sane s odsávacím
nátrubkom na rezanie
1 605 510 291
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
8-115
8-125
10-125
11-125 CI / CIE
14-125 CI / CIE / CIT
0 601 820 …
– 0 601 825 …
Rýchlonastavovanie
vodiace sane
s odsávacím nátrubkom
2 605 510 264
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
8-115 / Z
8-125
10-125 / Z
11-125 CI / CIE / CIH
14-125 CI / CIE / CIT
15-125 CIH / CIEH / CITH
3 601 H …
Rýchlonastavovanie
vodiace sane
s odsávacím nátrubkom
2 605 510 264
16 RE
18-2 RE
19-2 RE
20-2 RE / RET
22-2 RE / RCE
21-2 RE / RCT
601
601
601
601
601
601
14E …
17A …
17B …
184 …
146 …
19C …
C
CE
C
CE
Sortiment príslušenstva | 31
Výrobok
Typ náradia
Platí pre obj. č.
Uhlové brúsky 670 W – 1 400 W
(pokračovanie)
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
0 601 80 …
– 0 601 805 …
Upínacia páska/páka
vodiace sane s odsávacím
nátrubkom na rezanie
1 605 510 291
GWS 14-150 CI
GWS 15-150 CIH
3 601 H …
Rýchlonastavovanie
vodiace sane
s odsávacím nátrubkom
2 605 510 265
GWS 14-150 C
0 601 806 …
Upínacia páska/páka
vodiace sane
s odsávacím nátrubkom
1 605 510 292
Akumulátorové uhlové brúsky
GWS 18 V-LI
GWS 18-125 V-LI
0 601 93A 30A
0 601 93A 30B
Odsávací a ochranný kryt
1 619 P06 514
Odsávací adaptér
1 600 793 007
Uhlové brúsky 2000 W – 2600 W
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
20-180
21-180
22-180
24-180
24-180
24-180
26-180
26-180
/ H / JH
HV / JHV
H / JH
BX / JBX / JVX
H / BV / JBV
H / JH
H / JH
B
0
0
0
0
601
601
601
601
849
853
883
855
...
...
...
...
Vodiace sane
s odsávacím nátrubkom
1 605 510 179
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
20-230
21-230
22-230
24-230
26-230
H / J / JH
HV / JHV
H / JH
H / JH
JH
0
0
0
0
601
601
601
601
852
854
884
856
...
...
...
...
Vodiace sane
s odsávacím nátrubkom
1 605 510 180
GWS
GWS
GWS
GWS
22-180
24-180
26-180
26-180
LVI
LVI
JBV (3 601 H55 U..)
LVI
0 601 890 ...
0 601 892 ...
0 601 894 ...
Vodiace sane
s odsávacím nátrubkom
2 602 025 284
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
GWS
22-230
24-230
24-230
26-230
26-230
26-230
26-230
LVI
LVI
JBX / JVX
BV (3 601 H56 S..)
JBV (3 601 H56 U..)
(3 601 H56 5..)
LVI
0
0
0
0
Vodiace sane
s odsávacím nátrubkom
2 602 025 285
7-115
7-125
9-125
10-125
10-125
14-125
14-125
1000
C
CE
C
CE
601
601
601
601
891
893
864
895
...
...
...
...
Špeciálne rezacie brúsky
GWS 24-300
GWS 24-300 J
0 601 364 8..
Brúska na betón
GBR 14 CA
0 601 773 …
Potrebné príslušenstvo pre odsávanie
Vodiace sane
s odsávacím nátrubkom
1 605 510 215
32 | Sortiment príslušenstva
Výrobok
Typ náradia
Platí pre obj. č.
Priamočiare píly
GST
GST
GST
GST
0
0
0
0
14,4 V-LI
18 V-LI
140 CE
140 BCE
601
601
601
601
58J 404
58J 305
514 000
515 000
Potrebné príslušenstvo pre odsávanie
Odsávací adaptér
2 605 510 301
GST 90 E
GST 90 BE
0 601 58G …
0 601 58F 000
GST 150 CE
GST 150 BCE
0 601 512 …
0 601 513 …
Chvostová píla
GFZ 16-35 AC
0 601 637 7..
Zanorovacia píla
GKT 55 GCE
0 601 675 5..
Ručné okružné píly
GKS
GKS
GKS
GKS
GKS
GKS
GKS
GKS
GKS
GKS
GKS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hranová fréza
GKF 600
0 601 60A 1..
Horné frézy
GOF 2000 CE
0 601 619 7..
GOF 1600 CE
0 601 624 0..
GMF 1600 CE
0 601 624 0..
GOF 900 CE
0 601 614 6..
Fréza na drážky plochých čapov
GFF 22 A
0 601 620 0..
Adaptér
1 600 499 005
Multitool
GOP 10,8 V-LI
GOP 250 CE
0 601 858 00J
0 601 230 000
Odsávací adaptér
2 608 190 054
GOP 14,4 V-EC
GOP 18 V-EC
0 601 8B0 101
0 601 8B0 000
Odsávací adaptér
2 608 190 060
GOP 300 SCE
0 601 230 502
Odsávací adaptér
2 608 190 056
55
55 GCE
65
65 G
65 GCE
85
85 G
160
190
18 V-LI
36 V-LI
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
664 0..
664 9..
667 0..
668 9..
668 9..
57A 0..
97A 9..
670 0..
623 0..
66H 0..
645 R..
Sortiment príslušenstva | 33
Výrobok
Typ náradia
Platí pre obj. č.
Hoblíky
GHO
GHO
GHO
GHO
GHO
0
0
0
0
0
Pásová brúska
14,4 V-LI
18 V-LI
15-82
26-82
40-82 C
GBS 75 AE Set
601
601
601
601
601
Potrebné príslušenstvo
pre odsávanie
5A0 402
5A0 303
594 0..
594 3..
59A 7..
Dust Bag
2 605 411 035
0 601 274 7..
Adaptér
2 600 499 045
Vibračné brúsky
Mobilné riešenie na prach
GSS 23 AE
0 601 070 7..
GSS 230 AVE
GSS 280 AVE
0 601 292 8..
0 601 292 9..
Vrecko na prach
1 605 411 025
Schránka s mikrofiltrom
2 605 411 233
GSS 140 A
0 601 297 0..
Adaptér
2 600 306 007
GSS 230 AE
GSS 280 AE
Schránka s mikrofiltrom
2 605 411 203
0 601 292 6..
0 601 293 6..
Schránka s mikrofiltrom
2 605 411 147
Delta brúska
GDA 280 E
0 601 294 7..
Excentrické brúsky
GEX 125 AC
GEX 150 AC
GEX 150 Turbo
0 601 372 5..
0 601 372 7..
0 601 250 7..
GEX 125-1 AE
0 601 387 5..
Schránka s mikrofiltrom
2 609 199 176
GEX 125-150 AVE
0 601 37B 1..
Schránka s mikrofiltrom
2 605 411 233
Stacionárne náradie
GCM
GCM
GCM
GCM
8S
8 SJ
8 SJL
800 S
0
0
0
0
601
601
601
601
B16
B16
B19
B16
1..
2..
1..
1..
GCM 10 J
GCM 12 JL
GCM 12 GDL
0 601 B20 2..
0 601 B21 1..
0 601 B23 6..
GCM 10
GCM 10 SD
GCM 10 S
0 601 B20 0..
0 601 B22 5..
0 601 B20 5..
GCM 12
GCM 12 SD
0 601 B21 0..
0 601 B23 5..
GTM 12
0 601 B15 0..
GTS 10 J
GTS 10 XC
0 601 B30 5..
0 601 B30 4..
Vrecko na prach
2 605 411 222
Odsávací adaptér
2 610 015 513
Vrecko na
prach
2 605 411 205
34 | Technické údaje a obsah dodávky
Technické údaje a obsah dodávky –
všetko prehľadne.
Vysávač
GAS 20 L SFC
Professional
GAS 25 L SFC
Professional
GAS 35 L SFC+
Professional
Technické parametre
0 601 97B ...
0 601 979 ...
0 601 9C3 ...
Max. príkon (turbína)
1 300 W
1 280 W
1 380 W
Objem nádoby (brutto)
19 l
25 l
35 l
Objem nádoby – voda (brutto)
7,5 l
16 l
19,2 l
Objem nádoby – prach (netto)
10 l
20 l
23 l
Plocha filtra
2 800 cm2
4 300 cm2
6 150 cm2
Trieda prachu – vysávač na vysávanie namokro/
nasucho
L
L
L
Trieda prachu – hlavný filter
L
M
M
Hmotnosť
6,0 kg
12,7 kg
11,6 kg
Rozsah dodávky
… 000
… 103
… 000
2 x odsávacia rúra, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)
–
●
–
2 x odsávacia rúra, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631)
●
–
–
3 x sacia rúra, pochrómovaná, 0,35 m
(2 608 000 575)
–
–
●
Súprava podlahových hubíc (1 609 390 478)
–
–
●
Vrecko na likvidáciu odpadu (2 605 411 231)
●
–
–
Vrecko na likvidáciu odpadu (2 607 432 043)
–
–
●
Skladaný filter (2 607 432 024)
●
–
–
Plochý skladaný filter z celulózy (2 607 432 033)
–
–
●
Štrbinová hubica 250 mm (2 607 000 165)
●
●
●
Hubica na hrubé nečistoty (2 607 000 170)
●
●
–
Koleno (2 608 000 573)
–
–
●
Rukoväť s reguláciou nasávaného vzduchu
(2 607 000 164)
–
●
–
Rukoväť s reguláciou nasávaného vzduchu
(2 607 002 630)
●
–
–
Univerzálna hubica
–
●
–
Papierové vrecko (2 605 411 167)
–
●
–
Polyesterový filter (2 607 432 015)
–
●
–
Modul SFC+
–
–
●
Hadica 3 m, Ø 35 mm, so spojkou pre ­náradie
(2 608 000 569)
–
–
●
Hadica 3 m, Ø 35 mm, so spojkou pre ­náradie
(2 609 390 392)
–
●
–
Univerzálny adaptér na elektrické náradie
(2 607 002 632)
●
–
–
Univerzálna hadica 3 m, Ø 40 mm (1 600 A00 0JF)
●
–
–
Technické údaje a obsah dodávky | 35
Vysávač
GAS 35 L AFC
Professional
GAS 35 M AFC
Professional
GAS 55 M AFC
Professional
Technické parametre
0 601 9C3 …
0 601 9C3 …
0 601 9C3 …
Max. príkon (turbína)
1 380 W
1 380 W
1 380 W
Objem nádoby (brutto)
35 l
35 l
55 l
Objem nádoby – voda (brutto)
19,2 l
19,2 l
40 l
Objem nádoby – prach (netto)
23 l
23 l
43 l
Plocha filtra
6 150 cm2
6 150 cm2
6 150 cm2
Trieda prachu – vysávač na vysávanie
namokro/nasucho
L
M
M
Trieda prachu – hlavný filter
M
M
M
Hmotnosť
12,2 kg
12,4 kg
16,2 kg
Rozsah dodávky
… 200
… 100
… 300
3 x sacia rúra, pochrómovaná, 0,35 m (2 608 000 575)
●
●
●
Súprava podlahových hubíc (1 609 390 478)
●
●
●
Vrecko na likvidáciu odpadu (2 607 432 043)
●
●
●
Plochý skladaný filter, PES (2 607 432 034)
●
●
●
Štrbinová hubica 250 mm (2 607 000 165)
●
●
●
Koleno (2 608 000 573)
●
●
●
Hadica 5 m, Ø 35 mm, antistatická, so spojkou
pre náradie (2 608 000 566)
–
●
●
Hadica 5 m, Ø 35 mm, so spojkou pre náradie
(2 608 000 565)
●
–
–
36 | Prehľad systému
Nové príslušenstvo pre
GAS 35 / 55 Professional –
prehľad.
Pracovať so systémom znamená pracovať čisto,
pretože všetko jednoducho do seba zapadá. Bosch
má elektrické náradie, vysávače a príslušenstvo
navzájom perfektne prispôsobené. Či už filtre alebo
kolená, rúry alebo odsávacie adaptéry, jednoduché
alebo antistatické hadice: S výrobkami Bosch budete maximálne vybavení na prácu v čistote.
Plochý skladaný filter
Filtračné vrecká
Hadice
Ďalšie príslušenstvo
Strana 36
Strana 37
Strana 38
Strana 39
Ploché skladané filtre – sortiment výrobkov
Obj. č.
Opis
Celulózový plochý skladaný filter
2 607 432 033
Celulózový plochý skladaný filter z papierového materiálu s nanovrstvou je
ideálne vhodný na odsávanie jemného prachu a suchých čiastočiek nečistôt.
Príklady: brúsenie, frézovanie, vŕtanie do dreva
Certifikácia prachová trieda: M
Plochý skladaný filter PES (polyesterový)
2 607 432 034
Plochý skladaný filter s nanovrstvou PES (polyesterový) je ideálne vhodný
na mokré a suché použitie. Filter možno bez problémov a jednoducho vyčistiť
pod tečúcou vodou. Odporúča sa filter po vyčistení nechať vyschnúť.
PES filter je odolný proti spráchniveniu.
Certifikácia prachová trieda: M
Plochý skladaný filter PTFE
(polytetraflouretylénový)
2 607 432 041
Špeciálny plochý skladaný filter PTFE (polytetraflouretylénový) je ideálne
vhodný na mokré a suché použitie. Filter možno bez problémov a jednoducho
vyčistiť pod tečúcou vodou. Odporúča sa filter po vyčistení nechať vyschnúť.
PTFE filter je odolný proti spráchniveniu, extrémne robustný a má dlhú
životnosť.
Tento filter je ideálne vhodný na použitie v extrémnych podmienkach, napr.
opracovávanie „zeleného betónu“ alebo vysávanie vlhkého jemného prachu.
Certifikácia prachová trieda: M
Prehľad systému | 37
Ploché skladané filtre – sortiment výrobkov
Obj. č.
Opis
Papierové filtračné vrecko GAS 35
2 607 432 035
Papierové filtračné vrecko sa odporúča na jednoduchý, hrubší prach a nečistoty, ktoré majú abrazívne účinky. Papierové filtračné vrecko umožňuje
bezprašnú likvidáciu odsávaného materiálu.
Toto filtračné vrecko je určené výlučne na suché použitie.
Keď sa používa papierové filtračné vrecko, malo by sa vypnúť automatické
­čistenie filtra (AFC) alebo poloautomatické čistenie filtra Plus (SFC+).
Tieto dve papierové filtračné vrecká sortimentu majú certifikát prachovej
triedy „M“.
Papierové filtračné vrecko GAS 55
2 607 432 036
Filtračné vrecko z netkanej textílie GAS 35
2 607 432 037
Filtračné vrecko z netkanej textílie je veľmi odolné a dokáže zachytiť veľký
objem prachu (2-3-krát viac ako papierové filtračné vrecko) a umožňuje jednoduchú a bezprašnú likvidáciu odsávaného materiálu. Okrem toho je filtračné
vrecko z netkanej textílie menej citlivé na abrazívne materiály a vlhkosť ako
napr. papierové filtračné vrecko.
Filtračné vrecko z netkanej textílie je vhodné na suché použitie.
Filtračné vrecká z netkanej textílie tohto sortimentu majú certifikát
­prachovej triedy „M“.
Filtračné vrecko z netkanej textílie GAS 55
2 607 432 038
Filtračné vrecko z netkanej textílie GAS 35
na opakované použitie
2 607 432 045
Toto filtračné vrecko z netkanej textílie možno opakovane použiť, pretože
jeho obsah sa dá odstrániť po otvorení zatváracej lišty. Veľmi stabilná konštrukcia umožňuje vysávanie veľkého množstva prachu.
Filtračné vrecko z netkanej textílie je vhodné na suché použitie.
Toto filtračné vrecko z netkanej textílie je vhodné na vysávanie materiálov,
ktoré si vyžadujú certifikát prachovej triedy L.
Filtračné vrecko na vysávanie namokro
GAS 35 /55
2 607 432 039
Filtračné vrecko na vysávanie namokro je ideálne na prácu v mokrom prostredí. V porovnaní s filtračným vreckom z netkanej textílie filtračné vrecko
na vysávanie namokro prepúšťa tekutinu. To znamená, že pevné čiastočky
prachu zostávajú vo filtračnom vrecku na vysávanie namokro, kým tekutina
pretečie do nádoby. To umožňuje vyprázdnenie a likvidáciu vysávaného
materiálu a tekutín.
Filtračné vrecko na vysávanie namokro má certifikát prachovej triedy „L“.
Vrecko na likvidáciu odpadu GAS 35 / 55
2 607 432 043
Vrecko na likvidáciu odpadu je ideálnym filtračným vreckom pre prácu s automatickým čistením filtra (AFC).
Vrecko na likvidáciu odpadu je vhodné na suché a mokré použitie.
Umožňuje bezprašnú likvidáciu vysávaného materiálu a je vhodné na použitie
s vysávačmi s certifikátom prachovej triedy M.
38 | Prehľad systému
Hadica s adaptérom na náradie, Ø 35 mm
Obj. č.
Opis
Hadica 5 m
2 608 000 565
Nové odsávacie hadice s priemerom 35 mm sú dostupné v dvoch dĺžkach:
5 m alebo 3 m.
Tieto odsávacie hadice sa dodávajú s namontovaným adaptérom na náradie.
Antistatické odsávacie hadice Bosch sú modré a zabraňujú pri práci statickému výboju. Antistatické hadice ďalej nezanechávajú stopy a sú súčasťou
štandardnej výbavy vysávačov GAS 35 M AFC a GAS 55 M AFC.
Hadica 5 m, antistatická
2 608 000 566
Hadica 3 m
2 608 000 569
Hadica 3 m, antistatická
2 608 000 570
Hadica s adaptérom na náradie, Ø 22 mm
Obj. č.
Opis
Hadica 5 m
2 608 000 567
Nové odsávacie hadice s priemerom 22 mm sú dostupné v dvoch dĺžkach:
5 m alebo 3 m.
Tieto odsávacie hadice sa dodávajú s namontovaným adaptérom na náradie.
Antistatické odsávacie hadice Bosch sú modré a zabraňujú pri práci statickému výboju. Antistatické hadice okrem toho nezanechávajú stopy.
Vďaka redukovanému priemeru je hadica výrazne ľahšia a flexibilnejšia.
Je ideálna pri práci nad hlavou s nízkou alebo strednou prašnosťou.
Hadica 5 m, antistatická
2 608 000 568
Hadica 3 m
2 608 000 571
Hadica 3 m, antistatická
2 608 000 572
Ďalšie príslušenstvo
Obj. č.
Opis
Predlžovacia rúra, pochrómovaná
2 608 000 575
Pochrómované predlžovacie rúry podporujú vysokú sací výkon vysávačov na
vysávanie namokro a nasucho vďaka svojmu dostatočne veľkému priemeru.
Predlžovacie rúry umožňujú individuálne prispôsobenie rôznym pracovným
výškam. Okrem toho vojdu do všetkých L-BOXXov, čo umožňuje bezpečné
prenášanie a čisté odkladanie.
Koleno, antistatické
2 608 000 573
Koleno je perfektne vhodné na vysávanie namokro/nasucho.
Ďalšia výhoda: Jednoduchým stlačením gombíka sa koleno dá úplne
­jednoducho uvoľniť z hadice a vymeniť napr. za adaptér na náradie.
V spojení s antistatickou odsávacou hadicou sa zamedzí vzniku statických
výbojov.
Prehľad systému | 39
Ďalšie príslušenstvo
Obj. č.
Opis
Štrbinová hubica
2 607 000 165
Koncentrovaný prúd vzduchu štrbinovej hubice umožňuje vysávanie hlboko
usadených nečistôt v rohoch a škárach.
Súprava podlahových hubíc
1 609 390 478
Na optimálne zachytenie mokrých a suchých nečistôt. Súprava podlahových
hubíc má pracovnú šírku 300 mm. Bočné kolieska uľahčujú použitie. Na vysávanie suchých a vlhkých materiálov sú vhodné kefové pásy.
Na vysávanie tekutín sú optimálne gumové manžety, ktoré sú súčasťou
súpravy.
Podlahová hubica
1 609 201 230
Podlahová hubica je ideálna na použitie v budovách.
Hubica na hrubé nečistoty
2 607 000 170
Hubica na hrubé nečistoty je ideálna na vysávanie hrubých pilín a nečistôt.
Malá hubica
2 607 000 166
Malá hubica je ideálna na vysávanie menšieho množstva pilín a nečistôt.
Gumená hubica
1 609 201 229
Gumená hubica je ideálna na vysávanie jemnejších nečistôt na ťažko
­dostupných miestach.
Odsávacia kefa
1 609 390 481
Okrúhla odsávacia kefa je ideálna na vysávanie rôzneho materiálu.
Adaptér na náradie
2 608 000 585
Adaptér na náradie s prídavnou reguláciou vzduchu slúži ako spájací prvok
medzi hadicou a elektrickým náradím.
Silu vysávača možno regulovať pomocou otvoru na redukciu prúdu vzduchu
na nátrubku, napr. aby sa zabránilo vtiahnutiu nástrojov z povrchu.
Bod k dobru: Adaptér na náradie je antistatický a kompatibilný so všetkým
elektrickým náradím.
Vložka do L-BOXXu
2 608 438 091
Jednoduché odkladanie a transport: Vložka L-BOXX sa postará o triedené
a jednoduché odkladanie vášho príslušenstva.
L-BOXX môžete bez problémov prepravovať na nových vysávačoch.
Optimalizovaná pre L-BOXX 1 (2 608 438 691)
Aplikácia Bosch Toolbox –
Zažite teraz sami výhody systému Click & Clean v našej hre!
▶▶ Stiahnite si bezplatne priamo Bosch
Toolbox App: Načítajte kód QR čítačkou
na vašom smartfóne alebo v obchodoch
vyhľadajte „Bosch Toolbox“
Download

Aby sa všetko hodilo, všetko sme navzájom prispôsobili.