Published by Slovak House
June 2012
Možno ste niekedy čítali indiánske rozprávky. Ak nie, jednu
z nich vám porozprávam.
Starý Indián rozpráva svojmu vnukovi
toto: V každom človeku sú dvaja vlci.
Jeden z nich je veľmi dobrý, ktorý ťa
nabáda robiť dobre, pomáhať ľuďom,
mať ich rád, byť užitočný, poslušný a
pokorný. Ten druhý ťa stále “hucká”
robiť pokušenie, hriech a zlo.
Malý vnuk sa pýta: “ Starý otec, ktorý
z nich vlastne vyhráva? A dedko
dodáva: “Nuž ten, ktorého kŕmiš.
Milí priatelia. Skúsme sa trochu
zamyslieť a snažme sa v sebe kŕmiť
len toho dobrého vlka. Aj počas leta
budeme mať k tomu veľa príležitostí.
Pomôže vám k tomu hlavne teplé
slnko, ktoré priam túto “potravu” núka
na dlani.
Vydáva Slovenský Dom
Jún 2012
Maybe at one time you have
read some Indian tales. If not, I would
like to tell you one of these Indian
tales.
An old Indian tells his grandson that:
“In every man there are two wolves.
One of them is very good, he encourages people to do good, help others
and take their advice, be useful, obedient and humble. The other one is an
instigator to temptation, sin and evil”.
The little grandson asked, “Grandfather which one really wins?” The
grandfather replied: “The one that you
feed.”
Dear friends, let us think a little,
within ourselves, try to feed only the
good wolf. Even in the summer we
have many opportunities.
Particularly the warm sun will help us
so that just at that moment this kind of
food will be offered in the palm of our
hands.
Nápady, návrhy, rady, myšlienky, príbehy zo života, fotografie z dovolenky, gratulácie blízkym a priateľom to všetko nám
môžte posielať cez electronicku adresu: [email protected] alebo na adresu: 48 Shediac Cr., Kirkland,
QC, H9J 2J9
Ideas, suggestions, advice, thoughts, life stories, photos from vacations, greeting to relatives and friends, all that you can
send to us for publishing, by email [email protected] or to the address: 48 Shediac Cr., Kirkland,
QC, H9J 2J9
Svet zachvátila horúčka
cestovania. Kdekoľvek
pozrieme okolo seba
vidíme náhliacich sa
ľudí v rukách stískajúc
svoje osobné taštičky,
nákupné tašky niekedy také
veľké, že sa nezmestia cez
dvere autobusov, električiek či
vlakov. Lepšie to nevyzerá ani
na kedysi chladno elegantných
letiskách, ktoré v minulosti
slúžili u nás na Slovensku na
prepravu hromadných vládnych
delegácií alebo tých
šťastnejších, ktorým zaplatili
cestovné lístky solventní
príbuzní napr. v Amerike alebo
Európe.
Taký obraz mi
utkvel z cestovania
z dávnych detských
rokov. Dnešné
cestovanie akoukoľvek
dopravou no hlavne leteckou
skôr pripomína chaotické
sťahovanie národov alebo
vojnové či povojnové roky.
Nikdy človek nevie kedy a kde
sa nakoniec ocitne, často ďaleko
od miesta cieľového určenia
a navyše bez finančného
zabezpečenia ak si náhodnou
cestujúci zabudne vziať
kreditovú kartu alebo ju má
plnú. Miesto 6-hodinového letu
ho čaká 16-hodinový alebo
dvojdňový let s pristánim na
letisku o ktorom sa mu ani
nesnívalo.
Vrátiac sa do starých čias,
dodnes si pamätám farmu
a vôňu dvoch koženných
kufrov, ktoré stáli väčšinou času
nevyužité na skriniach v spálni.
Občas sa oprášili, aby sme ich
zobrali prevetrať napr. do
Marianky pri Bratislave, kde
sme mali akýchsi vzdialených
príbuzných. Zdá sa, že v tomto
prípade naše kufre slúžili hlavne
na výmenný obchod.
Do Marianky niesli úzkoprofilový tovar kúpený, pod
pultom a z Marianky niesli
čerstvo vyúdenú šunku alebo
mak a orechy pre široko
rozvetvenú rodinu v Bratislave.
Nuž, také to boli časy. Neviem
prečo, ale kufre tak ako
v minulosti až po dnešný čas
vzbudzovali akúsi úctu ale
i neopodstatnenú
podozrievanosť nielen
obyčajných ľudí, napr. susedov
z blízkeho i vzdialeného okolia
ale i na pošte, colnici či
letiskách. Bola to akási skrytá
pasia pokúsiť sa uhádnuť, čo asi
v tých kufroch je. Niektorí boli
poriadne vycvičení špecialisti,
takže sa len zriedka kedy mýlili.
Ale predsa. Moja susedka
pravidelne chodila s kuframi
navštevovať svojích starých
rodičov v Lamači. „Tá sa má!“
Ohovárali susedia. „len prináša
a prináša“. Raz sa jej
nanešťastie kufor otvoril
a vysypal na ulici. Bol
plný špinavého prádla,
ktoré donášala od rodičov aby im ho priniesla
čisté – vyprané a vyžehlené.
No nielen ľudia sa mýlia. Mýliť
sa je ľudské. Horšie je, že sa
mýlia aj profesionáli na slovo
vzatí. Vysoko vyškolení
psychologicky i technicky, aby
mohli vedieť takmer s určitou
presnosťou čo v tých kufroch
ľudia prevážajú. Hlavne na
novodobých letiskách
s najmodernejšou laserovou
technikou. Inak by mi nenechali
otvoriť kufor, ktorý
nepresahoval predpísanú
veľkosť a váhu. S prehliadkou
boli sklamaní tak ako ja. Tri
páry kožušinových papúč
predsa nestáli za to, otvárať
kufor. Zlyhala technika
a zvíťazila zvedavosť? Neviem.
Nič sa dodnes nezmenilo. Kufre
proste magneticky priťahujú
zvedavosť ľudí všeobecne.
I tých vysoko vyškolených
s technikou. Po dlhom
zamyslení dostala som nápad.
Čo nápad! Priamo vynález.
Hneď si ho dám patentovať.
Spojím sa s výrobcami kufrov,
ktorí ich budú vyrábať
priesvitné ako sklo,
zároveň nerozbitné
a nepriestreľné.
A vybavené malým
komputerom, ktorý ihneď
vychŕli obsah vo všetkých
svetových jazykoch
a navyše bude vybavený
detektorom lži.
Hela
„ Mama, tata boli radi, že
ich toľko, že sú mladí,
lebo sa im videlo, že je
s deťmi veselo.
Samozrejme, že bude reč
o najkrajších kvetoch,
ratolestiach nášho života,
o našich deťoch.
Rozpisovať sa o tom akú
úlohu hrajú naši malí
šarvanci v našom živote je
myslím si úplne zbytočné.
Napriek nesmiernym
starostiam, ktoré matka
podstúpi, kým vypiple
svoje bábätko od kolísky
až po džinsy č. 34 sú deti
jej najväčším zmyslom
a svetlom do budúcich dní.
Slovensky Montreal
Nostalgia za kuframi
2
Aspoň v našich slovenských
rodinách bývalo odjakživa
zvykom, že ťarchu
zodpovedností za deti ostávala
s prevahou na ramenách matky.
Ona musí absolvovať všetko
cez varenie, pranie špivého
prádla , kontroly domácich úloh
až k siahnutí po vareche pri
vypovedaní poslušnosti.
Zatiaľ čo hlava rodiny pracuje
a pomáha ťahať domácnosť.
Každučičký rok začiatkom leta
pozerám z okna na vysoký
strom pred nami, kde si vtáčia
rodinka robí hniezdočko.
Odkedy sa malé vtáčatka
vyliahnú, samička „sedí doma“
zatiaľ čo tatko maká. Lieta ako
najatý a nosí potravu pre svoje
mláďatá. Priznám sa, že tej
vtáčej materi normálne závidím.
Ona je na materskej v podstate
furt.
Každý starostlivý otec,
ktorý sa príkladne
stará o rodinu očaká
va od nej nesmiernu
vďačnosť.
Myslím si, že v každej rodine je
to ak nie navlas podobné, tak
úplne rovnaké. Konkrétne môj
manžel nikdy neprejavoval
nadšenie nad výchovou
a správaním sa našich deti. Na
ich adresu som sa napočúvala
toľko, že by sa dal o tom
napísať celý almanach.
Z enormného množstva
vyberám: „Pozri sa, čo urobil
tvoj milovaný synáčik, prečo
nepovieš svojim synáčikom,
aby nerozlievali coca colu
po koberci, tí tvoji mamlasi
prišli domov o pol druhej
v noci. Ani sa nevyzuli.
Počul som ako trepú po
schodoch, atď atď,.....
Postupom času sa však
karta obrátila o 360
stupňov. Telefonické
rozhovory s deťmi prebiehajú
asi takto: „daj mi ocka“...
A môj muž!
Čuduj sa svete.
Po vyše 30. tich
rokoch, v spoločnosti
známych i neznámych
ľudí, pokiaľ je reč o deťoch
a hlavne v prípadoch, kedy chce
upozorniť na výrazné úspechy,
zakaždým hovorí: Môj syn,
Moji dvaja synovia....,
samozrejme ku konverzácii
neodmyslitelne patria
zdokumentované fotografie
o tom, kde bol so svojimi
synmi, čo videli, čo dosiahli
a ako sa Jeho synom v živote
darí.
Veľmi dávno som nepostrehla,
že by niekedy čo len
mimochodom padla medzi
rečou zmienka o Našich deťoch.
Práve dnes je „Deň Matiek“
Pozrite.
Ani pes nebrechne.
O svojich
postrehoch
som rozprávala
svojej priateľke. Aj ju stihol
rovnaký osud.
Aj ona mala dve deti...
S touto situáciou som sa teda
začala postupne zmierovať,
život je taký. Nedalo mi to.
Predsa len som celú situáciu
ešte raz podrobne
rozanalyzovala dnes ráno pod
sprchou. Prišla som
k jednoznačnému záveru, že
chyba je vo mne. Jednoducho
som zaspala dobu.
Vraj dnes sú na materskej
chlapi. Júúj, ale, bodajťa. To
som celá ja.
Zakecám sa a pritom som
zabudla na veľmi dôležitú vec.
Musím pripomenúť môjmu
manželovi, že JEHO mladší syn
má v stredu narodeniny.
Bude mať 30.
Bea
Upútavka o tanieriku
a Šípkovej Ruženke.
„ Tanierik som rozbil,
zostali len črepy.
Povedzteže milé deti, ktože
mi ho zlepí“
Áno, vážení. Trafili ste sa.
Ide predsa o dve rozdielne
rozprávky. O tanieriku ste
sa práve dočítali a o
„Šípkovej Ruženke“
nám všetkým čítavali
naše staré mamy.
Nešťastná princezna
spala tvrdo presne 100
rokov. Túto rozprávku
zinscenovali tisícky
scénaristov a tisíce
režisérov ponúklo svoju
verziu o spiacej krásavici
v divadelných hrách pre
deti. Pokiaľ je reč
o divadle, možno povedať,
že tento druh umenia je
skoro tak starý ako ľudstvo
samé. Asi už od nepamäti
sa ľudia na zemi hrajú
Slovensky Montreal
Áno, vidíme sa v nich. Sú
našimi potomkami, čo pre mňa
osobne v preklade znamená, že
POTOM, keď nebudeme
vládať, preberú starostlivosť
o nás.
3
Divadlo prešlo počas svojho
trvania mnohými úskaliami.
Veľmi často pozeráme, dnes už
iba v televízii zábery
divadelných hier kedy sa herci
pred dvomi storočiami netešili
príliš veľkej obľube a
popularite. Svoje predstavenia
odohrávali za veľmi ťažkých
a primitívnych podmienok. Za
svojim publikom sa presúvali
obyčajne na kočoch ťahaných
koňmo. Ak sa v spomínanej
dobe publiku predstavenie
nepáčilo, diváci z „vďačnosti“
začali z hľadiska hádzať na
javisko buď kamene, alebo
vajcia.
Divadlo má aj v dnešnom
kultúrmom svete svoje trvalé
miesto. Predstavujú ho obyčajne
profesionálni herci, ktorí teraz
naopak požívajú temer na celom
svete rešpekt obdiv a uznanie.
Presne pred 15. rokmi malá
skupinka nadšených Slovákov
z Montrealu prišla s myšlienkou
naviazať na dlhodobé kultúrne
tradície, ktoré svojho času
propagoval známy montrealský
režisér pán Kornel Piaček
a obnoviť v tomto veľkomeste
pre slovenských rodákov
ochotnícke divadlo. Skupina
ako mnohí viete sa nazýva
„PRIADKY“ a za dobu svojho
pôsobenia odohrala 15
divadelných hier, z toho
niektoré predstavenia pre
slovenské deti, ako aj rôzne
akadémie hlavne z príležitosti
rôznych významných aktivít
v slovenskom katolíckom
kostole.
Divadlo „PRIADKY“ má
podporu a priazeň mnohých
montrealských Slovákov.
Skalní členovia skupiny ostali
celých 15 rokov v kolektíve
hlavne preto, aby svojim
učinkovaním pobavili Slovákov
v ďalekej cudzine a pripomínali
im aj naše najvzácnejšie
klenoty, našu materinskú reč.
Všetci slovenskí ochotníci
v Montreale robia spomínané
aktivity za veľmi ťažkých
podmienok a hlavne na úkor
svojho voľného času
a vlastných rodín.
18. februára t. r. odohrala
divadelná skupina v hale pod
slovenským kostolom divadelnú
hru „Zlatá rybka“. Prebratej
rozprávke od Puškina dali svoj
vlastný politický podtext
a snažili sa svojich priaznivcov
upútať aj tým, že pozvali medzi
seba niektorých profesionálnych
umelcov , operného speváka
a profesionálny tanec „salsu“
tancovala bývala majsterka
Kanady v latinsko amerických
tancoch.
Ešte aj v 18.storočí sa
považovali tanečné kreácie za
viac než hriešne, lebo dýchali
peklom, no dnešný svet pozerá
na profesionálny tanec ako na
druh umenia , čiže art.
Bohužiaľ, naše predstavenie
navštívili aj niektorí „puritánsky
založení ľudia“, ktorí spali
presne toľko ako spomínaná
„Šípková Ruženka“ a presne tak
ako v dávnej minulosti, začali
po prebudení na našu tanečnicu
a ostatných TVORCOV divadla
hádzať kamene vo forme
tvrdých slov.
Hádam netreba nikomu
špeciálne zdôrazňovať, že ak
chce niekto silou mocou nájsť
hriech aj v umeleckom
tanci, zaručene ho tam
nájde. Treba len dúfať, že
tak ako každá rozprávka, aj
táto naša možno raz skončí
happyendom. Dôležité iba
je, aby sa niektorí ľudia raz
konečne zobudili, či už
zavčas rána, alebo veľmi
neskoro večer, ale predsa
len.
Priadkám bohužiaľ ostal
rozbitý tanierik, na ktorom
celých 15 rokov servírovali
Slovákom, radosť, lásku a
schopností . V črepinách
ostali nekonečné hodiny
voľného času, ochota
a snaha pomôcť ako
i vlastné finančné
prostriedky. Najde sa
raz majster, ktorý ho zcelí
a zlepí?
Váženi, na záver
vychádzajúc z dlhodobých
skúseností i starých
prísloví vám dávajú
PRIADKY jednu dobrú
radu.
Nerobte dobro, aby sa
Vám neodplatili zlom.
Slovensky Montreal
na hercov a chcú sa predvádzať
v iných úlohách, povahách
a ošatení, než v bežnom
dennom živote. Ľ udí, ktorí sa
angažujú, teda hrajú
v divadelných predstaveniach
nazývame hercami. Svoje úlohy
berú na seba a osvojujú si ich
preto, aby ukázali divákom svoj
kumšt i talent a zároveň majú
nezištný záujem pobaviť,
povzbudiť ale aj poučiť tých,
ktorí sa prišli na ich
predstavenie podívať.
Talentovaní herci sú s prevahou
mimoriadne citliví
ľudia a dokážu sa
s celým srdcom
prevteliť a verne
zahrať úlohy im určené.
Bea Janurová
a Zdenka Pavlík,
riaditeľka divadla.
4
vysokých školách alebo
výskumných pracoviskách.
Pri tejto príležitosti chcem vo svojom mene veľmi úprimne poďakovať
všetkým hercom a tvorcom divadla za ich mimoriadné úsilie vyvíjané
pre slovenskú komunitu v Montreale, za radosť a nadšenie, ktoré vo
svojich hrách prejavovali ako aj za ich drahocenný voľný čas a vlastné
finančné prostriedky venované svojim rodákom.
Dúfam, že sa medzi Slovákmi opäť nájdu obetaví ľudia, ktorí voľné
miesto po nás zaplnia.
Zdenka Pavlík
Dlhoročná riaditeľka divadla
Výzva
na predkladanie žiadostí
o štipendium na študijné
a výskumné pobyty na
Slovensku v akademickom
roku 2012/2013 v rámci
Národného štipendijného
programu na podporu
mobilít
Národný štipendijný program na
podporu mobilít študentov,
doktorandov, vysokoškolských
učiteľov a výskumných
pracovníkov je financovaný
Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
Štipendiá sú určené pre:
študentov zahraničných
vysokých škôl v súvislosti so
študijným pobytom na vysokej
škole v Slovenskej republike
v trvaní 1 – 2 semestre počas 2.
stupňa vysokoškolského štúdia;
doktorandov zahraničných
vysokých škôl/výskumných
pracovísk v súvislosti so
študijným/výskumným pobytom
na vysokej škole alebo
výskumnej inštitúcií oprávnenej
realizovať doktorandský
študijný program v Slovenskej
republike v trvaní 1 – 12
mesiacov počas doktorandského
štúdia
učiteľov vysokých škôl,
výskumných resp. umeleckých
pracovníkov zahraničných
vysokých škôl/výskumných
pracovísk v súvislosti
s prednáškovým, výskumným
resp. umeleckým pobytom na
vysokej škole, vo výskumnej
inštitúcií oprávnenej realizovať
doktorandský študijný program
alebo v mimovládnej
organizácii v Slovenskej
republike v trvaní 1 – 12
mesiacov
Dôležité upozornenie:
O štipendium určené pre
zahraničných uchádzačov
sa nemôžu uchádzať osoby
s trvalým pobytov
v Slovenskej republike
a občania Slovenskej
republiky študujúci alebo
pôsobiaci na zahraničných
Výška štipendia:
vysokoškolský študent
280,- EUR
doktorand
470,- EUR
vysokoškolský učiteľ,
výskumný resp. umelecký
pracovník:
bez titulu PhD. S menej ako
4 rokmi praxe 670,- EUR
s titulom PhD alebo viac
ako 4 rokmi praxe
850,- EUR
s titulom PhD a zároveň
viac ako 10 rokmi praxe
1000,- EUR
Žiadosť sa podáva on-line
na www.scholarships.sk
Uzávierka na predkladanie
žiadostí na pobyty na
akademický rok 2012/2013
je 30. 4. 2012 o 16:00 hod
(stredoeurópskeho času).
Uzávierka na pobyty
v rámci letného semestra
akademického roka
2012/2013 je dňa 31. 10.
2012 do 16:00
(stredoeurópskeho času).
Ďalšie detailné informácie,
ako aj záväzné podmienky
programu je možné nájsť
na adrese:
www.scholarships.sk
Slovensky Montreal
Divadelná skupina „PRIADKY“ oznamuje všetkým priaznivcom,
priateľom a Slovákom v Montreale, že dňom 15. apríla 2012 definitívne
ukončila svoju 15 ročnú činnosť.
Did You Know???
People with blue eyes see better
in dark.
Money isn’t made out of paper,
it is made out of cotton.
Right handed people live on average nine years longer, than
left-handed people
5
Kontakty: Josef Maxant (riaditeľ
detského tábora): tel. 450-465-4844
450-465-4844 , fax 450-923-4159,
email [email protected];
Viera Šebenová (sekretárka Asociace
Hostýn): tel. 514-385-5153 514-3855153 , email [email protected];
Zdeněk Nosek (prezident Asociace
Hostýn): tel. 514-365-8863 514-3658863 .
Naša Slováč sa už od
nepamäti rada zabáva a tancuje
a preto sa v tejto krajine až do
dnešných čias organizujú rôzne
spoločenské podujatia spojené
s tancom, muzikou, dobrým
jedlom a vínom. Vyše 40 rokov
Slovákom v Montreale veľmi
dobre známa organizácia
„CSPBA“ naväzuje na
slovenské kultúrne tradície
a snaží sa Slovákom ďaleko od
domova trochu priblížiť
radostnú atmosféru sviatočných
dní.Všetci montrealskí Slováci
viac než dobre vedia, že
organizácia „CSPBA“ poriada
od spomínaného času
každoročne veľkolepý
študentský ples, ktorý je
spojený s ušľachtilým cieľom
odmeniť študentov slovenského
pôvodu za ich výsledky na
stredných školách a finančne im
pomôcť pri začiatkoch na
kanadských univerzitách.
Na tento účel sa minie
nemalé množstvo peňazí, ktoré
organizátori podujatia zbierajú
temer celý rok, aby urobili
šťastnými niekoľko mladých
študentov. Tí, ktorí sa na tejto
Do dnešných dní sa
nádejné plány a predstavy
nepodarilo zrealizovať, pretože
slovenská mlaď nejaví
záujem pomáhať svojim
rodákom a krajanom.
Na svoj pôvod sú pri tom
veľmi hrdí a priznávajú sa
k nemu zvlášť vtedy, ak
malá krajina pod Tatrami
žne svetové úspechy na
športovom poli.
Chceli by sme touto
cestou apelovať hlavne
a v prvom rade na rodičov
mladých Slovákov, aby sa
aj v nich prejavila túžba
a hrdosť na rodné korene
a pomohli priviesť čo
najviac mladých ľudí
medzi nás. „ A ja som ťa
nevolala na zlú vec, na zlú
vec, len pobozkať moje
líčka a ísť preč“... Aj tohto
roku sa bude konať dňa 3.
novembra 2012 už v poradí
47. študentský ples.
Príďte medzi nás
v čo najväčšom počte.
Podporte a rozšírte našu
malú slovenskú komunitu
o svojich blízkych. Určite
neoľutujete. Bude to večer
plný príjemných a trvalých
zážitkov. K chutnej
a výdatnej večeri vám bude
hrať výborná muzika
a samozrejme úprimný
bozk k takejto atmosfére
neodmyslitelne patrí.
Bea Janurová
Slovensky Montreal
DETSKÝ TÁBOR pre deti od
6 do 15 rokov sa koná od 1.do 21. júla.
Ceny ako po minulé roky: 350$ za
1 týžden, 695$ za 2 týždne a 890$ za 3
týždne. Za každé dalšie dieťa z tej istej
rodiny je zľava 10%. Kvalitný
program, dobré jedlo a prijemné
prostredie, do tábora prijímáme aj deti,
ktoré nehovoria ani česky, ani
slovensky.
Ako nám je z nedávnej
histórie známe, všetky
významné udalosti sa svojho
času slávili na Slovensku
s prevahou v typickej dedinskej
krčme. Zašli si tu furmani po
ťažkom dni na pohárik,
porozprávali o počasí
a dedinskej politike. Počas
víkendov, ako sa aj
v spomínanej piesni hovorí tu
tancovali husári i dedinskí
mládenci s rúčimi devami pri
rôznych významných
a sviatočných príležitostiach.
honosnej akcii podieľajú, majú
jediný záujem a želanie. Tým je
vždy nádej, že mladí ľudia,
mladí študenti, nová krv sa do
malej slovenskej komunity
vráti, zotrvá v nej a postupne
preberie prácu a funkcie tých,
ktorým už ubúda síl a sú na
zaslúženom dôchodku.
6
Mark Your Calendar!
is on November 3, 2012 at The Buffett Crystal.
Purchase your tickets by September 30, 2012 and you can win
a $500 shopping spree at Canadian Tire!
Music by The Director's Showband.
All proceeds go to the CSPBA Scholarship Fund
"Recognizing Slovak Scholastic Achievement"
Last year's Ball was THE Slovak Party of the year. Don't miss it this year!
Come Join us and have a ball!
Show off your Slovak Pride- Bring your whole family- Bring your friends!
Check out our web site : CSPBA.org for more info.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------For information Contact:
Daniela Arendášová
24 16th Ave.
Roxboro, Que., H8Y 1N9
Tel: 514-684-0235
Email: [email protected]
James Jasko
4521 Roger
Pierrefonds., Que, H9J 3K9
514-624-3889
[email protected]
Mark Vandzura
412 Concord Drive
Beaconsfield, Que. H9W 5S9
514-694-9788
[email protected]
[email protected]_______________________________
Premium Tickets*:
________
@$125 =________
Regular Tickets:
________
@ $100=________
Student Tickets:
________
@ $75 =________
Cheque Amount
Slovensky Montreal
The 2012 Slovak Ball
= ________
Name:________________________________________________________
Address:______________________________________________________
E-mail:_______________________________ Phone #:_________________
Mail the order form and cheque, payable to the CSPBA, to 412 Concord Drive, Beaconsfield, Quebec, H9W 5S9
*A $50 charitable tax receipt will be issued for these tickets only.
7
Community Calendar / Kalendár podujatí
Klub 55+ Slovak Butterflies
The „Butterflies“ meet usually on the first Thursday of each month. You can join the Klub 55+ just be 55 years old
or more. For futher information please call Lydia 514-481-8052, Josie 450-294-3577.
Finanční anjeli/ Financial Angels: Steve Misata, Anne Haliday
MONTREALSKÝ ZBOR KANADSKEJ SLOVENSKEJ LIGY
vás pozýva na
SLOVENSKÝ DEŇ - PIKNIK
NEDEĽA 29. júla 2012
Hostýn, St. Calixte, QC
CANADIAN SLOVAK LEAGUE IN MONTREAL
invites you to
SLOVAK DAY – PICNIC
SUNDAY, July 29, 2012
Hostyn, St. Calixte, QC
Obed a občerstvenie budú k dispozíci. Plánuje sa futbal a hry pre deti. Príďte sa zabaviť a stretnúť priateľov.
Autobus odchádza ráno o 10:00 hod., od kostola sv. Cyrila a Metoda (Jean Talon a 2nd Avenue).
Ak chcete ísť na túto akciu autobusom, zahláste svoje meno Lydia Matusky 514-481-8052 alebo Mary Lorenc
514-272-0770
Refreshments and food will be served. Soccer and games for children is in the agenda. Come and enjoy beautiful nature and
meet your friends. The bus will be leaving from Sts. Cyril & Metod church at 10:00 A.M.
If you wish to go by bus please reserve your place. Call Lydia Matusky 514-481-8052 or Mary Lorenc 514-272-0770
How to get there: http://www.hostyn.org
BIRTHDAYS
Kanadská slovenská liga 2. zbor v Montreali blahoželá svojim členom všetko najlepšie k ich významným životným
narodeninám:
Srdečne blahoželáme Sandre
TUREK k ukončeniu školy
a prajeme veľa úspechov
do ďalších štúdií...
Congratulation to Sandra
for finishing high school studies
Rodičia a brat
Slovensky Montreal
17. júna - Edwin Schneider
17. júla - Olga Slodicak
18. júla - Rozalia Valenta
20. júla - Peter Kabat
Úprimná sústrasť / Sincere Condolences
Slovenská komunita vyslovuje svojim zosnulým
členom za všetku ich aktívnu prácu a činnosť
poslednú vďaku. Vy všetci ktorí ste ich poznali
venujte im tichu spomienku a vaše úprimné
modlitby:
Anna Kojtila
8
1 lemon jello (85 g), 1 lime
jello (85g), 1 plechovka crushed
pineapple (540ml), 1 carnation
evaporated milk 370 ml (deň
pred prípravou nechajte
plechovku mlieka v
chladničke), 1½ šálky Graham
Crackers, 50 g masla (neslane),
4 PL cukru.
Graham crackers a cukor spolu
vymiešame a pritlačíme na dno
tortovej formy (diameter 25cm).
Plechovku ananásu precedíme
takto dostaneme približne
1 šálku (125ml) džusu, ktorý
prevaríme. Do horúceho džusu
primiešame jello a miešame
až sa rozpustí. Jello necháme
vychladnúť. Evaporated milk
vyšľaháme do zhustnutia. Do
vyšľahanej zmesi pomaly
pridávame napoly stuhnuté jello
a ananás. Všetko zľahka premiešame, vylejeme do pripravenej tortovej formy.
Necháme v chladničke aspoň
4-6 hodín pred podávaním.
Veľmi osviežujúci dezert v lete
Pineapple dessert
1 lemon jello (85 g),
1 lime jello (85g),
1 can crushed pineapple (540ml
/19 fl oz), 1 carnation evaporated milk (370 ml) (put in a
refrigerator one day before),
1½ cup Graham Crackers, 4
tbsp unsalted butter, 4 tbsp
sugar.
Combine crumbs, butter and
sugar, press firmly on bottom
of 10”/25cm springform pan.
Rebarbora sa voľakedy
považovala za ovocie chudobných, ktorým rástla na dvoroch. Podľa starých pranostík je
chuťovo i vitamínovo najlepšia
len do Jána (24. júna). Je to
viacročná rastlina, ktorá v
záhradách pretrvá až desať rokov a vytvára tak rastliny
obrovských rozmerov. Má
hlboké korene a pod povrchom
zásobnú koreňovú hľuzu. Listy
so stonkami môžu narásť i viac
ako pol metra. Stonky sa pred
použitím olúpu, podobne ako
špargľa. Kúsky rebarbory
možno zmraziť na neskoršie
využitie, a to v surovej i vo
varenej podobe.
Pre svoju výraznú chuť
ju málo napádajú škodcovia, a
preto nevyžaduje zvláštnu ochranu. Bunky rebarborových
stoniek obsahujú až 90 percent
vody, má preto veľmi nízku energetickú hodnotu. Napriek
chuti, ktorá vyvolá kyslý úsmev
na vašej tvári, obsahuje iba
veľmi málo vitamínu C. Okrem
kyselín obsahuje i vitamín B,
vápnik, ktorý ocenia hlavne
ženy
v období menopauzy, draslík,
ktorý napomáha odvodniť organizmus, horčík, mangán
a vlákninu, ktorá viaže tuky,
podporuje funkčnosť čriev
a detoxikuje organizmus.
Prospieva aj krvnému obehu
vďaka niacínu. Časti rastliny
a koreň sa používajú v čínskom
liečiteľstve a povráva sa aj o jej
afrodiziakálnych účinkoch.
V domácej kozmetike sa
používa koreň rebarbory na
zosvetlenie vlasov podobne ako
harmanček.
Rhubarb was once
considered the fruit
for poor that grew in
the yards. The old
saying said that the
best flavor and
vitamins are only in
until June 24.
It is a perennial plant
that persists in the gardens
up to ten years, and creating a large scale plants. It
has deep roots and under
the surface has the stock of
root tubers. Leaves with
stems can grow more than
half a meter. Before the use
the stems are peeled
lightly, like asparagus.
Pieces of rhubarb can be
frozen for later use, in the
raw and the cooked form.
Because of its
strong flavor a few pests
would attack it, and therefore do not require special
protection. Rhubarb’s
stalks cells contain up to 90
percent water, therefore it
is very low in energy. Despite the taste, which
causes acid smile on your
face, contains very little vitamin C. In addition to acids also contains vitamin B,
calcium, which especially
appreciated by women
Slovensky Montreal
Ananásový dezert
Drain can of pineapple, which is
about 1cup, boil pineapple
juice, add jello and stir until is
dissolved. Let it cool until it
starts to set. Whip carnation
milk well, until soft peaks form.
Fold in cold jell-o and pineapple
and pour into prepared springform pan. Put to refrigerator at
least 4-6 hours before serving.
Very refreshing dessert
in the summer
9
Rhubarb Coffee Cake
1/2 cup butter, 1 cup packed
brown sugar, 2 eggs,
1 tsp vanilla, 2 cups flour,
1 tsp baking soda, 1 tsp baking
powder, 1/2 tsp salt, 1 cup buttermilk, 2 cups chopped rhubarb
Topping:
1/2 cup packed brown sugar,
1/4 cup chopped hazelnuts or
pistachios or sliced almonds, 1
tbsp flour, 1/2 tsp cinnamon, 2
tbsp butter, melted
In bowl, combine brown sugar,
chopped hazelnuts, flour and
cinnamon. Using fork, stir in
butter until crumbly; set aside.
Preparation:
Beat butter with brown sugar
until light and fluffy; beat in
eggs, 1 at a time.
Beat in vanilla.
In separate bowl, whisk together flour, baking soda, baking powder and salt. Add to butter mixture alternately with buttermilk, making 3 additions of
flour mixture and 2 of buttermilk. Fold in chopped rhubarb.
Scrape into grease 9-inch spring
form pan; sprinkle with topping.
Bake in centre of 350°F
(180°C) oven until cake tester
inserted in centre of cake comes
out clean, about 1-1/4 hours.
Serve warm or cool.
Rebarborový koláč
125 g masla, 1 šalku
(250ml) hnedý cukor,
2 vajíčka, 1ČL vanilka, 2 šalky
múky, 1ČL jedlá sóda
1 ČL prašok do pečiva, troška
soli, 1 šalku cmaru, 2 šalky na
drobno nakrajana rebarbora
Posýpka
½ šalky hnedého cukru, ¼ šalky
nasekané lieskové orechy alebo
pistácie alebo mandle, 1 PL
múky, ½ ČL škorici, 2 PL
rospusteného masla
Príprava
Dobre vymiešame maslo s
hnedým cukrom, pridáme po
jednom vajíčka a vanilkový
cukor. V osobitnej nadobe
zmiešame múku, jedlú
sódu, praškový cukor a soľ,
ktoré pridame k rozmiešanému
maslu striedavo s cmarom.
Zľahka primiešame rebarboru
a cesto vylejeme do vymastenej
tortovej formy, posypeme
posýpkou a upečieme pri teplote
350°F (180°C) približne za 11/4 hodinu. Servujeme teplý
alebo studený koláč.
Trošku smiechu...
The priest decided to do
something a little different
one Sunday morning. He said
'Today, in church, I am going
to say a single word and you
are going to help me preach.
Whatever single word I say,
I want you to sing whatever
hymn that comes to your
mind -- 'CROSS.' Immediately they started singing
'THE OLD RUGGED
CROSS.' The pastor hollered
out'GRACE. 'They began to
sing 'AMAZING GRACE.
The pastor said 'POWER.
'They sang 'THERE IS
POWER IN THE BLOOD.'
The Pastor said 'SEX' The
congregation fell into total
silence. Everyone was in
shock. They all nervously began to look around at each
other afraid to say anything.
Then way from in the back of
the church,a little old 87 year
old grandmother stood up and
began to sing 'MEMORIES.
Slovenský Montreal – vydáva La Maison Slovaque Inc. (Slovenský dom) štvrťročne.
Slovak Montreal is published by La Maison Slovaque Inc. / Slovak House Inc. quarterly.
Šefredaktorka / Editor: Marta Fuska 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
Redakčná rada / Editorial Board : Helena Benčatová, Silvia Buxar, Bea Janurová, Betty Valenta
Graficka úprava / Grafics: Silvia Buxar, e-mail : [email protected]
Slovenský Montreal posielame bezplatne montrealským Slovákom a zainteresovaným priateľom. Na čiastočnú úhradu nákladov prosíme
čitateľov mimo oblasti Montrealu o ročný príspevok $5.00. Ak chcete Slovenský Montreal finančne podporiť, zašlite na adresu Betty
Valenta, 8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1. Šek vypíšte na La Maison Slovak Inc.
Listy a príspevky na publikovanie bez nároku na honorár sú vítané.
Slovenský Montreal is mailed free of charge to Montreal Slovaks. To help defray costs a contribution of $5.00 per year is requested from
Slovaks outside of the Montreal area. If you want to financially support Slovenský Montreal please send to Betty Valenta, 8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1. Make your cheque payable to La Maison Slovaque Inc..
Letters and contributions, to be published without a honorarium are welcome.
E-mail: [email protected]
10
Slovensky Montreal
in menopause, potassium, which
helps to drain water from the
body, magnesium, manganese
and dietary fiber that binds fat,
supports bowel function and detoxifies the body. It is beneficial
to the blood circulation due to
niacin. Parts of a plant and root
is used in Chinese medicine and
are also rumors about its aphrodisiac effects. In domestic cosmetics Rhubarb root is used to
lighten hair, like chamomile.
Download

Cislo 02-2012 - SlovakMontreal.com