7/31/2014
İKLİM:ENERJİ
PLATFORMU
BİLGİLER PAYLAŞILDIKÇA,
DAHA DA BÜYÜYORUZ...
www.facebook.com/iklimenerji| Akım Değiştirici Seçim Kriterleri
Başlarken: İklim:Enerji Platformu bir süre önce, SMS-Enerjinin katkıları ile oluşturulmuş,amacı,
insanlarımızı Yenilenebilir Doğal
Enerji Kaynakları/Sistemleri konusunda bilgilendirerek,
dünyadaki gerek teorik, gerekse de pratik uygulamaları anlatan-paylaşan, yapmış olduğu
paylaşımlardan ekonomik beklentisi olmayan, herhangi bir üretici yada organizasyona bağımlı
olmayan ve hareket merkezine „doğayı atalarımızdan miras değil, gelecek nesillerden ödünç
aldık“ felsefesini yerleştirmiş bir platformdur. Platformun amacı kullanıcıların bilgilendirilmesi, yeni
teknolojilerle tanıştırılması olmakla
birlikle, diğer önemli amaçlarından birisi de, pratik
uygulamalarda gözlemiş olduğu sistem ve montaj hataları konusunda da uygulayıcı firmaları
uyarmaktır. Oldukca önemli olduğunu düşündüğümüz bu konu, önümüzdeki süreçde, insanların
doğal enerji kaynaklarına yönelmesinde ciddi bir katkı yapacaktır. Uygulayıcı firmaların,
uygulamalarını doğru yapması, sistemlerin istenildiği şekilde verimli çalışması insanların doğal
kaynaklı enerjilere yönelmesinin de önünü açacaktır. Bu tespitimizden dolayı, oldukca güncel olan
fotovoltaik sistemlerle ilgili yazı dizimize konunun uzmanı ile başlamanın doğru olduğunu
düşünmekteyiz…Yaklaşık 10 bölümü içereceğini düşündüğümüz yazı dizisi, fotovoltaik
sistemlerin temel bileşimi olan Modüller ve bunlarla ilgili bilinçli yada bilinçsiz olarak oluşturulmuş
değişik önyargıların irdelendiği bölüm ile başlıyor…
Okuyucunun büyük bir dikkat ve ilgi ile izleyeceğini düşündüğümüz yazı dizilerinin oluşumunda
tüm emeği geçen dostlarımıza, bizlere, eleştiri ile hatalarımızı gösteren/gösterecek olan tüm
okuyucularımıza şimdiden teşekkür ederiz…
İklim:Enerji Platformu
www.facebook.com/iklimenerji
mail:[email protected]
Akım Değiştirici Seçimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken 4 Önemli Kriter
Başlarken: Dünyanın sayılı Akım Değiştirici üreticilerinden biri olan Samil Power Türkiye
Disbrütörü olarak, gerek gercekleştirmiş olduğumuz müşteri ziyaretlerimiz de, gerekse de
kurulmuş olan bir dizi sistemde yapmış olduğumuz analizlerde, bir çok sistemde akım değiştirici
seçimlerinde ve akım değiştiricilere yapılan bağlantılarda , sistemin toplam verimine etki eden
hataları görmemiz, bizleri, diğer konularda olduğu gibi, akım değiştirici secimlerinde de bilgi ve
tecrübelerimizi tüm okuyucularımızla paylaşmamızı zorunlu kılmaktadır. Yaklaşık 2 bölüm olarak
dizayn ettigimiz „Akım Değiştiriciler“ yazımıza, okuyucularımızın yoğun istegi nedeniyle tersden
, yani , aslında son bölüm olarak yayınlanması gereken bölümü birinci bölüm olarak yayınlayarak
başlamayı gerekli gördük. Okuyucunun bu tersliği anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.
Bilindiği gibi akım değiştiriciler, sistemde kullanılan ve doğru akım kaynağı olan
modüllerden sonra , üretilen doğru akımın , alternatif akıma çevrilme görevini yüklenen ( elbet
de sadece DCAC çevrimi görevi ile sınırlı olmayan) , sistemin en önemli/hayati bileşenlerinden
birisidir. Bu anlamda, sistemin tüm yönetimini de üstlenen akım değiştiricilerin
seçimi/bağlantıları, sistem verimlerini ciddi şekilde etkileyecektir. Bir çok akım değiştirici üreticisi
homepage leri üzerinden , kendi ürünlerinin seçimi konusunda hazırlamış oldukları tools lar ile (
samil power sistem dizayn ı yeleştirilecek) , EPC firmalarına kullanılması gereken akım
değiştiriciler konusunda destek sunmaktadır. Bunu anlayabilmek, tools ların sistemlere uygun
önerdiği akım değiştiricilerinin doğruluğunu test edebilmek için, önce , simülasyon sistemlerinin
mantığının algılanmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Akım değiştirici seçiminde dikkate alınması gereken kriterler nelerdir?

Piyasada varolan tüm akım değiştiricilerinin UDC simgesi altında belirtilen ve sistemde bu
değerin kesinlikle aşılmaması gereken Maksimum Doğru Akim Giriş Gerilimi (UDC) değeri
mevcuttur.

Her akım değiştiricisi belirli bir MPP gerilim bölgesine sahiptir. Kullanılan modüllerin
MPP ( Maximum Power Point) değerlerinin her zaman akım değiştiricinin bu gerilim
bölgesi içerisinde olması zorunludur.
Kriter 1
Birinci kriter de inceleyeceğimiz maksimum Giriş Gerilim Değeri(UDC) ne
başlamadan önce, altının çizilmesi gereken, UDC değerinin aşılması ile akım değiştiricinin
bir patlama ile kullanılmaz hale geleceğidir. Bu değerin aşılması, gereğinden fazla
modülün, akım değiştiricisine seri olarak bağlanması ile gerçekleşir. Diğer kriterlerde
inceleyeceğimiz hatalar, sistem verimini düşürecektir, ancak, maksimum giriş gerilim
değerinin aşılması durumunda olduğu gibi akım değiştiricinin kullanılamaz hale gelmesine
neden olmayacaklardır. Karşılanması gereken zarar, sadece sistemin teorik üretimin
altında üretmiş olduğu elektrik miktarı olacaktır. İstenilmesi durumunda elbet de 5 kW
gücündeki bir akım değistiriciye 10 kW toplam gücünde , akım değiştiricinin maksimum
giriş gerilim değerinin aşılmadığı modüller bağlanabilir.
Konuya başlamadan önce sorulması gereken soru, hangi şartlar altında solar
jenaratör ( toplam modüller) maksimum bir gerilim üretimi yapabileceğidir?
Akım değiştiricinin modüllerden gelen DC yi , AC ye çeviremediği, (örneğin , şebekede
elektrik kesintisinin gerçekleştiği bir anda, gün içerisinde) solar jenaratörün „Açık Devre“
( U0) ye geçtiği durumda, Solar Modüller DC üretirken Akım Değiştirici üretilen bu değeri
AC ye cevirerek sebekeye veremiyecektir. Bu değer, her zaman, sistemin şebekeye
elektrik sağladığı çalışma anındaki MPP noktasındaki gerilimden daha büyük bir değerdir.
U0 ve Umpp değerleri modüllerin teknik kataloglarında, üreticiler tarafından verilir.
Herhangi bir dizinin ya da toplam solar jenaratörün Açık Devre Gerilimi (U0), modülün
teknik kataloğunda belirtilen değerin toplam dizindeki yada jenaratördeki modül sayısına çarpımı
ile bulunur. Unutulmaması gereken, modülün teknik kataloğunda belirtilen Açık Devre
Geriliminin sabit bir değer olmadığıdır ve bunun, modül sıcaklığı ve bir miktar da( az da olsa)
modül üzerine düşen güneş ışınım miktari ile değişecek olmasıdır. Genel olarak geçerli olan ; bir
modül sıcaklığı ne kadar düşük ise, solar modül üzerindeki gerilim o denli yüksektir. Sonuc olarak,
Bir dizin ya da solar jenaratör en yüksek gerilim noktasına, havanın en soğuk olduğu ancak güneş
ışınlarının modül yüzeyine en dik düştüğü öğle saatlerinde ulaşır. Tam da bu nokta da, şebekede
elektriğin kesilmesi, akım değiştiricinin üretilen DC yi AC ye çeviremeyip, tüm modül sistemin açık
devreye geçmesi anında, akım değiştiricinin maksimum DC giriş geriliminin , dizinin yada toplam
solar jenaratörün üretmiş olduğu ( açık devre de) DC yi kapsaması gerekir. Bu değer elbet de,
ülkemizin güneyinde monte edilen sistem ile , doğuda monte edilen sistem arasında fark
gösterecektir. Bunun gerçeğe yakın olarak hesaplanabilmesi için, yine modül katalog
değerlerinde yer verilen modüllerin gerilimlerine ait „sıcaklık katsayıları“ nın hesaplamalar
içerisine dahil edilmesi gerekir.
Bu değer genel olarak mV/K yada U0/K % olarak verilir. Modüle ait tespit edilen bu değer, modül
geriliminin STC şartlarından ( 25°C den) sapma esnasında, gerilimin ne denli azalıp , artacağını
gösteren bir değerdir ve tüm hesaplamalarda mutlaka dikkate alınması gerekir. Örnek olarak
modül Teknik Kataloğunda 60 hücreli bir modülün „sıcaklık katsayısı“ nın 135 mV/K olduğunu
varsayalım. Modül sıcaklığının -15°C olduğundan yola çıkarak modüle ait açık devre gerilimini
hesap edelim. STC şartlarında(25°C) belirtilen modülün açık devre gerilimi 36,3 V olarak
verilmiştir. Bu durum da, -15°C den STC şartları olan 25°C arasındaki sıcaklık farkı 40K gibi bir
değerdir. Genel olarak modülün -15° ye ait açık devre geriliminin, modül teknik kataloğunda
belirtilen değerden daha yüksek olması gerekecektir. Sistemde seri olarak bağlanan dizinde 15
adet modül olduğundan yola çıkarsak, sistemde oluşacak toplam gerilim; 15* ( 36,3 V + 40K*
0,135V/K) = 625,5 V olacaktır. Bu durumda seçeceğimiz Akım Değiştiricinin Maksimum Giriş
Gerilim Değerinin ( UDC maks.) en az 625,5 V a ulaşması gerekecektir. Akım Değiştiricisi tarafından
bu kriterin sağlanamaması durumunda, akım değiştirici DC bölümünde oluşacak aşırı/yüksek
gerilim nedeniyle infilak ederek kullanılamaz hale gelecektir.
Kriter 2
Bu bölümde ise, minimum gerilim değeri üzerinde duracağız. Ortaya çıkan, bahsi
geçen minimum gerilim, her şartta akım değiştirici kataloğunda belirtilen, akım
değistiriciye ait minimum değerin üzerinde olması gerekir. Yukarıda da belirtiğimiz gibi,
hücrelerde ortaya çıkan gerilim birincil olarak sıcaklığa, ikincil olarak da ( az da olsa)
metrekareye düşen güneş ışınım miktarına bağlıdır. „Kriter 1 „ de incelediğimiz ortam
şatlarının tam tersinin, yani, modül sıcaklığının STC şartlarından daha fazla olduğunu
düşünelim. Örneğin 70°C …Yine kullandığımız modül teknik kataloğundan açık devre
gerilimine ait sıcaklık katsayısının -134 mV/K olduğunu düşünelim. Modül sıcaklığının 70°C
olması durumunda, STC şartlarından (25°C ) 45K lik bir artı sapmanın olduğunu hesaplanır.
Bu durumda ortaya çıkacak olan gerilim; 45K * -134 mV/K = -6,03 V/Modül dür. Yani, bu
durumda MPP noktasındaki gerilim 29,1 V değil, 23,07 V dur. Bu değerin herhangi bir
dizindeki modül sayısı ile çarpılması sonucunda, ortaya çıkan değeri, seçilen akım
değiştiricisi AC ye çevirerek, şebekeye verebilecek özellikte olmalıdır. Örneğin, Samil
Power, Solar Lake 30000 TL-PM akım değiştiricisinin seçilmesi durumunda, ki min. giriş
gerilimi 250V / 350 V dur, bu durumda en az 11 adet modülün (23V*11 = 253 V)
birbirlerine seri olarak bağlanması gerekir. Daha az modülün bağlanması durumunda akım
değiştirici herhangi bir zarara uğramıyacak, ancak, sıcak günlerde , modül sıcaklığının 70°C
nin üzerine çıkması durumunda, akım değiştirici MPP değerini ayarlayamıyarak, üretmiş
olduğu AC gerilim de düşüşler meydana gelecektir.
Kriter 3
Okuyucu, bir fotovoltaik sistemde akım değiştirici gücünün, neden solar
modüllerin toplam gücü değerinde seçilmediğini , haklı olarak soracaktır. Genel olarak,
fotovoltaik sistemlerde, Akım Değiştirici gücü , solar jenaratöre göre biraz daha düşük
seçilmektedir. Burada bilinmesi gereken, bu tip düşük seçim sonrasında akım değiştiricinin
hiç bir zaman bir infilak ile kullanılamaz hale gelmeyeceğidir. Örneğin, istenildiğinde, 10
kW lık bir sisteme elbet de 3 kW lık bir akım değiştirici de bağlanabilir. Bu tip sistemde,
akım değiştirici çok sıkça tanınma gücünün sınırlarında çalışacaktır, ancak, hiç bir zaman
infilak etmeyecektir. Akım değiştirici, cok fazla sayıda modülün birbirine seri olarak
bağlanması sonunda tehlikeli bir noktaya gelecektir ( kriter 1 de açıklandığı gibi). Bazı
şartlarda akım değiştiricinin solar jenaratör gücünden daha düşük seçilmesi avantaj da
olabilir. Örneğin, modülleri güneye doğru monte edilmiş bir sistemi düşünelim. Böylesi
bir sistem maksimum güce öğlen saatlerinde ulaşacaktır. Farklı bir bakışla, akım değiştirici
de maksimum çalışma noktasına sadece öğlen saatlerinde ihtiyaç duyacaktır. Ancak,
unutulmaması gereken, modüllerin bu saatlerde bile, modül üzerindeki sıcaklıkların
yükselmesi nedeni ile, belirtilen verimlere ulaşamayacağıdır. Bilindiği gibi, modüllerin
güçleri STC şartları olarak adlandırılan, 1000 W/m2, 25 °C sıcaklığa göre ölçülmektedir.
Sıcaklığın modül yüzeyinde her bir derece artışı ile, modül gücünde de düşüşler
yaşanacaktır. Bu konuda özellikle Frauenhofer Institut für Solare Energiesysteme‘nin
yapmış olduğu sayısız detaylı bilimsel çalışmalar sonucunda aşağıdaki grafik ortaya
çıkartılmıştır.
Örneğin, 15° montaj açısı 120° yön açısına sahip olan sistemi düşünelim. Böyle bir
sistemin
(Almanya için) ihtiyaç duyacağı akım değiştiricisi, sistemin toplam gücünden rahatlıkla
%20-%25 daha düşük olabilir.
Akım değistiricilerinin seçilmesi sırasında göz önünde bulundurulması gereken 3
önemli kriteri inceledikten sonra, kısaca, bazı Teknik Şartnamelerde istenilen, akım
değiştiricilerin oldukca geniş Giriş Gerilim Bölgesine sahip olma özellikleri konusuna da
açıklık getirmeyi isteriz;
Kriter 4
Akım değistiriciler, elektronik ve üretim teknolojilerinin son yıllarda oldukca
ilerlemesi ile eskiye göre çok daha esnek, verimli üretilmeye başlanmıştır. Bu esneklik
kendisini, özellikle modüllerin akım değiştiriciye seri bağlanmasında göstermektedir.
(Örneğin Samil Power Akım Değiştiricileri). Bu anlamda, genel olarak, herhangi bir akım
değiştiricinin oldukca geniş bir giriş gerilim bölgesine sahip olması ( örneğin 125V350V/400V gibi) sistem kurucuya ya da sistem sahibine herhangi bir avantaj
sağlamamaktadır.
Oldukca
geniş
giris
gerilim
aralığına
sahip
akım
değiştiricilerde,unutulmaması gereken, DC gerilimin belirtilen tolerans değerlerinin en alt
düzeyinde gercekleşmesi durumunda( 125 V), bu değerin AC ye dönüştürülmesi
sürecinde belli bir miktar kayıpların sözkonusu olacağıdır. 250V-350V maks. Giriş gerilim
aralığına sahip bir akım değiştirici de gerçekleşecek dönüşüm kaybı, 125V-350V
maksimum giriş gerilim aralığına sahip bir akım değiştiricide gerçekleşecek dönüşüm
kaybından çok daha düşük olacaktır. Bunun tersinin iddia edilmesi durumunda, yani,
oldukca geniş maksimum giriş gerilim aralığına sahip bir akım değiştiricinin çok daha
yüksek dönüşüm (AC ye) verimine sahip olduğunun iddia edilmesi, iddia sahiplerini,
yapılan ölçüm ve testlerle bu iddianın doğruluğunu ispat etme zorunluluğu altında
bırakacaktır) . Bu tip geniş aralıklara sahip bazı akım değiştirici üreticileri,
kataloglarında, ürünün verimlilikleri konusunda sadece oldukça dar bir (250-300V)
maksimum giriş gerilim aralıklarındaki dönüşüm değer verimlerini(AC ye) belirtir. Bu tavır
tamamen, üreticinin bazı gerçekleri saklayarak, pazarlama stratejisinin bir sonucudur.
Aşağıda anlatmaya çalışacağımız örnekte, olayın daha net bir şekilde kavranılacağını
düşünmekteyiz; Bir akım değiştiricinin maksimum AC veriminin 2 kW, verim etken
değerinin de %96 olduğunu düşünelim. Bu durumda akım değiştiricinin DC gücü 2kW/0,96
= 2,083 olacaktır. Bu akım değiştiricinin giriş gerilim bölgesinin 125V-550V gibi oldukca
geniş bir değere sahip olduğunu düşündüğümüzde, giriş akımının 2083/125 = 16,6 A ve
2083/550 = 3,78A olacağı hesaplanabilir. Yani kullacağımız bu akım değiştiricisi ani
değişimlerde 550V gibi bir gerilime dayanabilmeli ve aynı zamanda 16,6A lik bir akımda
sistemi çalşıtırabiliyor olmalıdır. Sonuç olarak bahsedilen akım değiştiricisi, 550V*16,6A =
9,13 kW bir dönüştürücüye sahip olmak zorundadır. Teorik olarak , akım değiştiricisinde
kullanılan elektronik anlamında, elbet de , böyle bir olay gerçekleştirilebilinir. Sorulması
gereken soru, ortaya çıkacak böyle bir akım değiştiricinin maliyetinin kimler tarafından
karşılanabileceğidir? Bu tip akım değiştiriciler genellikle, sistemler ve sistemlerin
simulasyonlarında çok fazla tecrübesi olmayan sistem kurucu firmalar tarafından
(maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen) tercih edilmektedirler, çünkü, bu tip akım
değiştiriciler özellikle bazı modül gruplarının günün belli saatlerde gölgelenmeler
nedeniyle oluşacak olumsuzlukların üstünü kapatabilmektedir. Profesyonel simülasyon
( Plan4.1 vb…) programları ile çalışan profesyoneller için bu tip geniş giriş gerilim
aralıklarına sahip akım değiştiricilere ihtiyaç duyulmamaktadır, çünkü, sonuç olarak düşük
giriş gerilim aralıklarına sahip bir akım değistiriciye göre hiç bir olumlu ( verim ve fiyat
anlamında) bir fazlalığı bulunmamaktadır.
Samil Power ve SMS Enerji ile Türkiye Distribütörlük Anlaşmasını
İmzaladı
Mikro/ string ve merkezi akım değiştiricisi üreticisi Samil Power Co. Ltd., mart
başından itibaren Dizin Akım Değiştiricilerini SMS Enerji ile Türkiye‘de piyasaya
sunmuştur. SMS Enerji, merkezi Denizli‘ de olup, birkaç yıldan beri Türkiye’de
yenilenebilir enerji alanında başarılı faaliyetler gerçekleştirmektedir. SMS Enerji, CamCam modülleri yanı sıra, PV uygulamacılara yönelik ilk Türkce Simülasyon programı,
termik solar kollektörler ve bununla ilgili ekipmanları sunmaktadır. SMS Enerji, ulusal
boyutta hizmet ağına sahiptir.
Satış- Pazarlama ve Servis Grup Yöneticisi Sn. Alfred Karlstetter:
„Türkiye’deki enerji pazarına yönelik bir değerlendirme yapıldığında; Son yıllarda
fotovoltaik alanındaki gelişmelere bakıldığında güçlü ve pozitif emarelerin alındığını
söyleyebiliriz. Güçlü ekonomik politikalar, artan enerji ihtiyacı ve vizyonlu enerji politikaları
hedeflenerek bu gelişmelere katkı sunmaktadır. Bu temeller ışığında, Samil Power olarak
sahip olduğumuz ürün ve servis kalitemizle birlikte, SMS Enerji gibi bir partnerin
beğenisini de kazanarak, Türkiye pazarında ileriye yönelik başarılı olacağımıza inancımız
tamdır. Bu önemli adım, hedeflediğimiz uluslararası boyuttaki işbirliği stratejilerimizin bir
parçasıdır.“
„Samil Power, her uygulamaya yönelik doğru ürünleri sunarak, bu pazarda kendine
ayrı bir yer edinmiştir. Geniş ürün portföyümüzün yanı sıra, uluslararası komponent
tedarikçilerine ait ürün kalitesinde de kendini ispatlamıştır. Aynı zamanda Samil Power,
standart olarak sunduğu „10 Yıl Üretici Garantisi“ ni, SolarRiver ve SolarLake
projelerinde kullanılmış olan akım değiştiricileri için de geçerli olduğunun altına
çizmektedir.
Samil akım değiştiricilerinin gösterdiği performans ve güvenin yanı sıra servis hizmetleri
gerçekten takdire şayandır. GenellikleTürkiye pazarındaki üreticiler tarafından
sunulmayan bazı özel hizmetlerin, Samil Power tarafından yerine getirildiğini gördük.
Söylemek istediğimiz konu özellikle dilden kaynaklanan sıkıntılardır. Yani Samil Power
bu tip zorlukların giderilmesi için kullanma kılavuzlarını, akım değiştirici yazılımlarını ve
uzaktan kontrol (monitoring) yazılımlarının tümünü türkçe dilinde sunabilmektedir.
Bu arada işletim hizmetini tamamlanmış cihazlarının ne olacağı ile ilgili ve çevresel
sorun yaratabilecek ayrıntılar da titizlikle dikkate alınmıştır. Bununla birlikte avrupalı
olmayan akım değiştiricisi üreticisi olarak Samil Power WEEE (Elektrik ve Elektronik
Cihazların Atıkları) Yönetmeliğe uygun üretimi kabul etmiştir. Yukarıda saydığımız tüm
hususlar, tercihimizi Samil Power‘ dan kullanmamıza sebep olmuştur.“ ( SMS Enerji)
Samil Power dünyanın sayılı Akım Değiştirici üreticileri başında yeralmaktadır. Bu güne
kadar üretmiş olduğu ürün miktarı 20.000 adet Akım Değiştirici üzerine ulaşırken, Samil
Power üretim kapasitesi 4GW/yıl dır.
Bağlantı Bölümü Görünüşü
Ürün dağılımı, Mikro Akım değiştiricilerden başlayarak, tek faz ve 3 faz akım
değiştirici olarak 3 ana bölüme ayrılırken, 30 kW lık 3 Faz Akım Değiştiricileri 2014 ün ilk
yarısında kullanıcıların beğenisine sunulacaktır.SamilPower’ın 10 yıllık Ürün Garantisi ve
Türkiye de kurmuş olduğu Teknik Servis Desteği ile de kullanıcıların çok kısa süre
içerisinde güvenini kazanacağı kesindir.Türkçe de dahil olmak üzere hazırlanmış olan
Montaj Kitapları, Katalogları, Akım Değiştirici Yazılımı ile de Samil Power, Türkiye deki
Fotovoltaik Pazarına vermiş olduğu değeri göstermektedir.
Bilindiği gibi Akım Değiştiricilerinde yaşanan en büyük sorun , DC akımın AC
akıma çevrimi ve ortam sıcaklıkları nedeni ile cihaz içerisinde sıcaklıkların yükselmesi ve
cihaz içerisinde kullanılan yarı iletken malzemelerin kısa süre içerisinde ömürlerini
tamamlamalarıdır.
Şekillerle açıklamalı Montaj Kitabı
3 Faz Akım Değiştirici Bağlantı Bölüm Görünüşü
SamilPower, akım değiştiricilerinde kullanmış olduğu dünyanın sayılı yarı iletken
malzeme üreticilerinin yüksek kaliteli ürünleri sayesinde, ürün garantilerini 10 yıl gibi ciddi
uzun sürelere yayabilme özelliği göstermektedir. Kalite den ödün vermeden, aynı
zamanda Uzakdoğu ürünlerininde tüm prestijini koruma misyonu yüklenen
SamilPower‘ın, çıkmış olduğu bu yolda ne denli başarılı olduğu her yıl artan satış
rakamları ve %0,1 in altındaki müşteri şikayetleri ile de ispatlanmış bulunmaktadır. Photon
dergisinin yapmış olduğu testlerde „çok iyi“ ve „A sınıfı“ derecelendirilmeleri ile de ürün
kalitesi uluslararası araştırma enstitüleri tarafından da kabul görmektedir.Aşağıda
SamilPower“ ın ürünlerinde kullanmış olduğu bir dizi üreticiyi görebiliriz.
SamilPower’ ın en çok önem verdiği konuların başında Çevre ve Doğanın
korunması faktörü olmuştur. Bu nedenledir ki, SamilPower WEEE-Sertifikası alan ilk
Uzakdoğulu akım değiştirici üreticisi kimliğine kavuşmuştur.Bu sertifika ile SamilPower
satmış olduğu ürünlerin ömürlerini bitirmesi durumunda geri alma garantisi vermektedir.
SamilPower Türkiye’deki faliyetlerine vermiş olduğu değeri ve özeni gerek Montaj
Kitaplarının, gerekse de Akım Değiştirici kullanım yazılımlarının Türkçe’ye tercüme
etmesinin yanısıra, kurmuş olduğu Teknik Destek Hattı ile de göstermektedir. Bir şirketin
başarısı sadece ürünü satış adeti ile ölçülmemelidir.
Şirketlerin başarıları uzun soluklu bir yol üzerinde, üreticiye vermiş olduğu ürün
garantisi ve teknik desteklerle ölçülmektedir.Bunun bilincinde olan SamilPower ve SMS
Enerji, ürünlerin satışına başlamadan önce, SamilPower/SMS Enerji Teknik Ekibinin
eğitimine başlayarak aylarca süren eğitimler sonucunda , Türkiye piyasasına dahil olma
kararı vererek, haftanın 7 günü müşteri hizmeti sunabilecek “Teknik Destek Ekibi” ni
oluşturmuş bulunmaktadır. Ancak, sorun sadece teknik destek ekibinin oluşturulması ile
bitmemektedir. Sistemlerde oluşabilecek herhangi bir arızanın ortadan kaldırılması için
teknik ekibin bölgeye ulaşması , sorunu ortadan kaldırarak , devre dışı kalan sistemi
tekrar devreye alabilmesi bazen günlerce sürebilecek bir tamiratı zorunlu
kılabilmektedir.Bunların düşünülerek, ortaya çıkabilecek arızaların çok kısa bir süre
içerisinde ortadan kaldırılarak, sistemin tekrar devreye alınabilmesi için, SamilPower ve
SMS Enerji tüm müşterilerine, sistem arızasının ( arızanın ne olduğundan bağımsız)
teknik destek ekibine ulaştırılması ile, yeni bir ürünün en geç 2 saat içerisinde kargo
servisine ulaştırılması ve ürünün müşteriye 24 saat içerisinde teslim edilme garantisini
vermektedir. Özellikle büyük sistemlerde oluşacak bir arıza nedeni ile yatırımcıların
günlük kayıplarının çok ciddi olacağı bilincinde olan SamilPower/SMS Enerji bu özelliği
ile de Türkiye’de olumlu ve ilk örneği oluşturmuş bulunmaktadır.
Samil Power Türkiye Teknik Testek İletişim Bilgileri:
Teknik Destek Proje Ekip Müdürü;
Cumhur Malalan
Mail: [email protected]
Mobil: 0533 293 44 65
Teknik Destek Mobil: 0532 050 63 05
SMS Enerji
Pamukkale Üniversitesi, Teknokent, Çamlaraltı Mah.
Hüseyin Yılmaz Cad. No.67, B Blok 201 Kınıklı- Denizli/ Türkiye;
T.+90 258 2155121; F.+90 258 2155121
mail: [email protected] | www.smsenerji.com
| facebook.com/smsenerji
Samil Power GmbH
Siemensstraße 1 + 1a
85716 Unterschleißheim – Lohhof
Germany
T: +49 (0) 89856334110
Iklim:Enerji Platformu
www.facebook.com/iklimenerji
Download

tıklayınız - Elektrik Haber