ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/312-5658
MIMS Powered by Automechanika Moscow 2014 Fuarı hk.
Bursa, 26/06/2014
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO.: 334
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Rusya Federasyonu’nun
başkenti Moskova’da 25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘’MIMS Powered by
Automechanika Moscow’’ Fuarının Türkiye milli katılımı organizasyonu Ekonomi Bakanlığı
koordinatörlüğünde ve OİB organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olup, detayları aşağıda belirtilmiştir.
 MIMS Powered by Automechanika Moscow / Moskova-Rusya Fed. / 25-28 Ağustos 2014 /
m2 fiyatı 450 € / başvuru için avans ödemesi 2.000 €
 Fuar idaresinin web sayfası: www.mims.ru/en-GB/
 Fuara başvuru linki: http://goo.gl/uM5LRd
Anılan fuara Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Milli Katılım
Organizasyonu ile katılmak isteyen firmaların başvuru formunu yukarıda belirtilen linkine girerek
online olarak doldurmaları ve katılım ücreti avansının ekte verilen Birliğimiz EURO hesabına
yatırarak ilgili başvuru formunda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir kopyasını yüklemeleri
gerekmektedir. Katılımcı firmaların fuarda Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri aşağıda
belirtilen 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:
1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski
katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü
Fuar katılım bedelleri katılımcı firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi şeklinde
yapılacaktır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda
yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurularının 07 Temmuz 2014
Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
ŞEBNEM EREN - Proje Sorumlusu
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/312-5658
MIMS Powered by Automechanika Moscow 2014 Fuarı hk.
Bursa, 26/06/2014
Ödeme için Birliğimizin banka hesap no’su:
EUR HESAP NO
: 00158048012268452
IBAN NO: TR630001500158048012268452
Son başvuru tarihi: 07 Temmuz 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar. (Stand
yerleşimlerinde 2. kriter avans ödeme tarihi olduğundan, avans ödemesi olmadan
başvuru formunun yerleşmede herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Dekont ve
başvuru formunu online gönderdikten sonra lütfen ulaştığına dair teyit alınız.)
Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”i çerçevesinde destek kapsamındadır.
Bu tebliğe göre; katılımcı (*) tarafından organizatöre m2 üzerinden ödenecek katılım
bedelinin;
 Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si
(maksimum 50 m2lik alan için ve toplam destek tutarı 15.000 ABD Doları'nı
aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak iade edilir.
Uygulanacak
Teşvikler

2014 yılında Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek hedef ülkelerde
gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı %70 olarak uygulanacaktır (henüz
Bakanlığımız 2014 hedef ülkelerini açıklamamıştır.)
2009/5 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikliğe göre her bir katılımcı firmanın en fazla iki
temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bileti de destek kapsamındadır. Ancak bilet
ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması
gerekmektedir.
Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.
Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım
bedeline yansıtılacaktır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
ŞEBNEM EREN - Proje Sorumlusu
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/312-5658
MIMS Powered by Automechanika Moscow 2014 Fuarı hk.

Katılım ücreti
Bursa, 26/06/2014
Katılımcılar (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): MIMS Powered by
Automechanika Moscow için 450 EURO (€) / m2,
Fuara katılan firmalar 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına
sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır.
Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve
Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet
Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın ilgili Birlikçe incelenmesine
müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.
- Yer kirası
- Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
Katılım
- Elektrik, İnternet bağlantısı
- Fuar kataloguna giriş
Ücretine
Dahil Hizmetler - Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik
Ödeme
Koşulları
Katılımcılar, MIMS powered by Automechanika Moscow fuarı için 2.000 € avansı
peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına
banka havalesi yoluyla yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru
formu ile birlikte online olarak yüklenecektir). Avans ödemesi sonrası kalan tutarın
Fuar tarihinden bir hafta öncesine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda
katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
ŞEBNEM EREN - Proje Sorumlusu
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/312-5658
MIMS Powered by Automechanika Moscow 2014 Fuarı hk.
Bursa, 26/06/2014
Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (398)
Euro Hesap No: 00158048012268452
Euro IBAN: TR630001500158048012268452
Ödemenin
Yapılacağı
Banka Hesap
No
Başvuru ve
Detaylı Bilgi
İçin
Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası
online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra,
banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu’nu doldurmayı unutmayınız ve
ulaştığına dair teyit alınız.) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları'nın
6.Maddesinin 2.Fıkrasında: "Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamında
organizatöre yönelik ödemelerini, Katılımcılara veya Katılımcılar adına harcama
yapmaya yetkili kişilere (harcama yapmaya yetkili olduğunun imza sirkülerinden
görülmesi veya noter aracılığıyla Katılımcı adına böyle bir yetkinin verildiğinin
belgelendirilmesi zorunludur.) ait banka hesabından organizatörün banka hesabına
destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler." denilmekte olup, teşvik
ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin
firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya
elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Tanıtım Şubesi
Tel
: 0 224 219 10 00
E-posta: [email protected] İlgili Kişiler: Alpay ÖZTÜRK – dahili:1902 (MIMS)
[email protected]
Şebnem EREN
– dahili 1913 (MIMS)
[email protected]
Melike BAŞTÜRK – dahili 1914 (MIMS)
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
ŞEBNEM EREN - Proje Sorumlusu
Download

MIMS Powered by Automechanika Moscow 2014 Fuarı hk.