Bekaert
do vinohradov
Drôty
Vám ponúkajú najdlhšiu životnosť
Minimalizujte údržbu. Investícia pre ďalšie generácie.
Vinár sa bude môcť sústrediť
na jeho hlavnú prácu:
vyrábať lahodné víno.
Narastajúci vinohradnícky priemysel si vyžaduje drôt s dlhodobou
životnosťou a minimálnou údržbou. Bekaert Bezinal® je bezpochyby
ideálna voľba, ktorá poskytuje 6 krát dlhšiu životnosť ako hrubo
pozinkovaný drôt!
Tí ktorí už prešli na Bezinal®, považujú túto zmenu za dobrú
investíciu. Investícia z ktorej bude mať úžitok ďalšia generácia.
Vytvára “celkový pocit spokojnosti“.
Oblasť Champagne (Francúzsko)
Gabriel Fresne:
Určite radšej sledujem denné
zrenie hrozna ako napínanie
drôtov...
Je fantastické, keď sa môžem
sústrediť na proces výroby
šampanského. Je to výborné
povolanie, že?
Údržba drôtov je druhotná.
Čím menej intervencie tým lepšie.
Rozhodnem sa dosť rýchlo. Drôt so
správnymi vlastnosťami a najdlhšou
životnosťou je ten najlepší výber.
Je to investícia, ktorá pretrváva mnoho
rokov bez špeciálnej starostlivosti.
Francúzsko
Musia sa učiť marketing...
Mimochodom... Uvažujem o
dôchodku. Najnovšie povrchové
úpravy Bekaert Bezinal® sú veľmi
príjemným zlepšením a vítanou
zmenou. Menej stráveného času
na úpravách vinohradu Vám dovolí
venovať sa aj inej činnosti! Vytvára
možnosti pre ďalšie generácie, ktoré
v tom budú pokračovať ďalej. Musia
sa naučiť základom výroby vína, ale
ja ich nútim študovať aj marketing a
nadobudnuté informácie uplatňujú pri
zlepšení obchodných zručností.
Brazília
Alexandre José de Sá Araújo:
Neznášam robiť to iste dvakrát...
Podľa mňa je lacné riešenie zvyčajne
dôvodom problémov a nutnosti
častých opráv.
Neznášam robiť to isté dvakrát...
Dúfam že môj syn, za desať rokov
ocení moje rozhodnutie o výmene
starých pozinkovaných drôtov za
Bekaert Bezinal® 2000 s predĺženou
životnosťou. Dodáva s úsmevom,
„Možno keď bude mať 30 rokov, tiež
nebude chcieť robiť to isté dvakrát.“
Alexandre José de Sá Araújo, Christiana Rocha a ich syn vo vinohrade na farme “Verde Vale“ (Zelené Údolie)
Najnovšia technológia povrchovej úpravy Bekaert
je Vám k dispozícií
Obnova drôtov Vášho vinohradu je vždy veľká investícia. Výber
konkrétneho typu drôtu pre vinohrad hrá veľkú úlohu pri kalkulácií
celkových nákladov na jeho natiahnutie na hektár a čo má následne
vplyv na Váš zisk a rentabilitu. Do kvality dnešného vinohradníckeho
drôtu sme investovali veľa vedomostí. Firma Bekaert, ako
celosvetový líder v transformácii kovov a technológiách povrchovej
úpravy, má veľa skúseností vo vinárskom a poľnohospodárskom
priemysle. Firma Bekaert predáva svoje drôty v Severnej a Južnej
Amerike, Južnej Afrike, Západnej a Strednej Európe. Už niekoľko
rokov majitelia vinohradov a ovocných sadov na celom svete
ponúkajú svoje skúsenosti a dávajú nám podnety s ktorými môžeme
optimalizovať výber našich výrobkov.
Využite aj Vy výhody našej dlhoročnej skúsenosti s navrhovaním
prvotriednych a spoľahlivých drôtov vo Vašom vinohrade a posilnite
Vaše miesto na trhu.
Ako si vybrať to optimálne pre Vaše vinohrady?
Hľadáte dlhú životnosť, tak v tom prípade potrebujete drôt s
vysokou odolnosťou voči korózií.
- Okrem hrubo pozinkovaných drôtov, ponúka Bekaert rôzne druhy
drôtov založené na pokročilejšej povrchovej úprave Bekaert
Bezinal® (4 x lepšia) a Bezinal® 2000 (6 x lepšia) povrchová úprava.
- Tieto moderné typy povrchových úprav ponúkajú ideálne riešenie
pre odolnosť voči poveternostným vplyvom, vlhkosti, rôznym
chemickým postrekom, pesticídom a insekticídom.
- Bekaert Bezinal® a Bezinal® 2000 je ekologicky priaznivejšia
povrchová úprava drôtov, ktorých životnosť zodpovedá životnosti
Vášho vinohradu!
Máte záujem o nenáročnú údržbu, v tom prípade nízke predĺženie
má významný vplyv na napínanie drôtov.
- Okrem tradičného riešenia, Bekaert ponúka drôty s nižším (10%)
a extra nízkym predĺžením (4%)
- Toto nižšie predĺženie umožňuje pestovateľovi jednoduchšiu
údržbu, keďže na konci sezóny netreba znovu dotiahnuť drôty.
Máte na mysli ekonomickejšie riešenie, v tom prípade ponúkame
drôt s vyššou pevnosťou v ťahu, čo znamená viac využiteľnej dĺžky
na 25kg cievky pri zachovaní rovnakých parametrov.
Napr.- požadované medzné zaťaženie je cca 300kg:
- Pre hrubo pozinkované- CLASSIC- 2,7mm drôtu je potrebné pre
25kg cievku = 550m použiteľnej dĺžky.
- Pre Bezinal® STANDARD, toto môže byť upravené podľa priemeru,
s 2,2mm dĺžkou na 25kg cievku = 825m použiteľnej dĺžky.
Víťaz v porovnaní pomeru ceny/užitočných
vlastností je Bezinal® STANDARD
Vinohradnícke
drôty Bekaert
s dlhou
životnosťou Bekaert
NOVÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
Bekaert
Bezinal® 2000
Bezinal®
2
Bekaert
Hrubý
pozink.
1
3
Bekaert Bezinal®/Bezinal® 2000 v porovnaní s hrubo pozinkovaným drôtom
Odolnosť voči korózií
Test v soľnej komore
(ASTM B 117, DIN SS 50021)
5% červená korózia sa vyskytla po:
• ± 1000 hodinách – Bezinal®
• ± 250 hodinách pri hrubom
pozinku
Zvýšená tvárnosť a vhodná
zpracovateľnosť
FeZnAl- povrchová zliatina
Bekaert Bezinal® je tvárna,
a preto odoláva ťažším
deformáciam.
Bezinal® 2000
Výborná odolnosť voči korózii
(hodiny v soľnej komore pred
dosiahnutím 5% červenej korózie)
Bezinal® 2000
2000
1800
1600
1400
Bezinal®
1200
Bezinal®
1000
800
Bezinal® po 1500 h
600
Hrubo
400 pozinkovaný
Pozinkovaný
Hrubo pozinkovaný drôt po 500 h
Prirodzená krehkosť FeZn vrstvy
pozinkovaného drôtu je hlavná
príčina pri tvorbe prasklín počas
tvarovania.
200
0
KLASICKÝ
HRUBO
POZINKOVANÝ
BEZINAL®
STANDARD
BEZINAL® 2000
STAR
BEZINAL® 2000
TOP
Bekaert Bezinal® 2000 vývoj novej
„Zinokohliníkovej zliatiny“ znázorňujúci
prekonanie odolnosti voči korózií.
NOVÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
Bekaert Bezinal®/Bezinal® 2000 ponúka mimoriadne dlhú životnosť:
Ľahké tvarovanie
S tuhým neohybným drôtom
sa nepohodlne pracuje a práca
s takýmto drôtom môže spôsobiť
zranenie osobe, ktorá s drôtom
narába. Ideálne riešenie je
správny pomer medzi tvárnosťou
a tuhosťou. Tvárnosť drôtu
Bekaert Bezinal® vychádza z
našich dlhoročných skúseností v
tomto odbore.
Bekaert Bezinal®/Bezinal®
2000: drôt je odolný každému
počasiu a je odolný voči
chemickým postrekom
Hladký povrch drôtu zostane čistý
a nepriťahuje prach alebo plesne.
4% Predĺženie
Drôt so 4% predĺžením Vám
pomôže udržiavať Vaše vinohrady
pekné. Aj po veľkej a ťažkej
úrode zostanú Vaše vinohrady
atraktívne. Vďaka nízkemu
predĺženiu, Bekaert drôty rýchlo
a pružne nadobudnú svoj
pôvodný tvar, po každej sezóne.
Viesť s dlhodobou víziou
Hrdzavé drôty vo Vašom
vinohrade priťahujú prach
a nečistoty. Nerovný povrch
poskytuje ideálne miesto pre
plesňové a hubové bunky,
ktoré spôsobujú infekciu.
Menej trenia
Trenie spôsobuje ryhy ktoré
sú závažným dôsledkom zlej
kvality drôtu a následok je
slabý podporný systém. Vďaka
hladkému povrchu Bezinalu
sa toto riziko znižuje hlavne pri
viazaní drôtu.
Aj poškodené drôty sú
ochránené
Viete že odstrihnuté alebo
poškodené miesta na drôte
(kosákom, traktorom) sú stále
výborne chránené proti korózii?
Bekaert Bezinalové drôty dávajú
lepšiu „ katódovú ochranu“
ako tradične pozinkovaný drôt.
katódová ochrana je účinná voči
korózií práve na tých nekrytých
a poškodených miestach.
Korózia je deštruktívny
a nevratný proces. Začne
sa na nechránenom mieste
poškodenej ocele. Povrchová
úprava Bekaert Bezinal® 2000
je najlepším prostriedkom,
ktorý odoláva akémukoľvek
útoku korózie.
Hrubo pozinkovaný -
CLASSIC
Heavy
galvanised
• Klasické, tradičné riešenie pre vinohrady je
zakladané na hrubo pozinkovanom drôte;
• Zavedené na skoro každom trhu.
Hrubo pozinkovaný drôt
Priemer
mm
Dĺžka / 25 kg
cievky v m
1.80
2.00
2.20
2.40
2.50
2.70
2.80
3.00
3.10
3.50
1250
1000
825
700
650
550
520
450
420
330
PODĽA EN-10244-2, TRIEDA A
Povrchová úprava
Zn
g/m2
µm
205
215
230
230
245
245
255
255
255
265
29
30
32
32
34
34
36
36
36
37
Pevnosť v ťahu
kg/mm2
Tržná sila
kg
Predĺženie
%
40/55
40/55
40/55
40/55
40/55
40/55
40/55
40/55
40/55
40/55
125
155
190
225
245
290
310
350
375
480
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Bekaert Bezinal ® - STANDARD
Bezinal®
(Zn+Al)
4X
• Skutočný štandard pre vinohradnícky drôt.
• 4x dlhšia životnosť- pri porovnaní s hrubo pozinkovaným drôtom,
vďaka Bekaert Bezinal® Zn95/A105 povrchovej úpravy.
• Ekonomické riešenie: o 50% viac použiteľnej dĺžky pre 25kg cievku v
porovnaní s hrubo pozinkovanými drôtmi.
• Nižšie predĺženie (10%), čo znamená, že je potreba menej námahy
na opätovné napnutie drôtov na konci sezóny.
• Víťaz v porovnaní ceny/výkonu: viac metrov na Kg, 4x dlhšia
životnosť a menej práce s napínaním.
LEPŠÍ
AKO HRUBO
POZINKOVANÝ DRÔT
Bekaert Bezinal ® Coating Layer
Priemer
mm
Dĺžka / 25 kg
cievky v m
Hmot.povrch.
vrstvy g/m2
PODĽA EN-10244-2, TYP A
Povrch.vrstva
μm
Pevnosť v ťahu
kg/mm2
Tržná sila
kg
Predĺženie
%
Hrubo Poz.
Bezinal
Hrubo Poz.
Bezinal
Hrubo Poz.
Bezinal
Hrubo Poz.
Bezinal
Hrubo Poz.
Bezinal
Hrubo Poz.
Bezinal
Hrubo Poz.
Bezinal
2.2
2.4
2.7
3.0
3.5
1.80
2.00
2.20
2.50
2.80
3.10
3.50
825
700
550
450
330
1250
1000
825
650
515
420
330
230
230
245
255
265
205
215
230
245
255
255
265
32
32
34
36
37
31
32
35
37
39
39
40
40/55
40/55
40/55
40/55
40/55
40/55
40/55
70/90
70/90
70/90
70/90
70/90
70/90
70/90
190
225
290
350
480
205
250
305
395
495
600
720
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
Viac použiteľnej dĺžky!
NOVÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
Bekaert Bezinal ® 2000 - STAR
Bezinal®
2000
6X
• Nový výrobok- hviezda/STAR- vinohradníckych drôtov.
• Kombinuje všetky výhody Bekaert Bezinal® STANDARD s extra dlhou
životnosťou.
• 6x dlhšia životnosť (!) porovnaná s hrubo pozinkovaným drôtom,
vďaka novej Bekaert Bezinal® zliatiny.
• Ekonomické riešenie: do 50% viac použiteľnej dĺžky na 25kg
cievku v porovnaní s hrubo pozinkovaným drôtom.
• Menej úsilia na dodatočné napínanie drôtov na konci každej
predĺženie
sezóny vďaka nižšiemu predĺženiu (10%).
10%
LEPŠÍ
AKO HRUBO
POZINKOVANÝ DRÔT
Bekaert Bezinal ® 2000 Coating Layer
Priemer
mm
Dĺžka / 25 kg
cievky v m
Hmot.povrch.
vrstvy g/m2
PODĽA EN-10244-2, TYP A
Povrch.vrstva
μm
Pevnosť v ťahu
kg/mm2
Tržná sila
kg
Predĺženie
%
Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000
2.2
2.4
2.7
3.0
3.5
1.65
1.75
1.95
2.15
2.45
825
700
550
450
330
1500
1325
1075
850
675
230
230
245
255
265
205
205
215
230
230
32
32
34
36
37
34
34
35
38
38
40/55
40/55
40/55
40/55
40/55
70/90
70/90
70/90
70/90
70/90
190
225
290
350
480
170
190
250
305
395
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
Viac použiteľnej dĺžky!
NOVÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
Bekaert Bezinal ® 2000 - TOP
Bezinal®
2000
6X
• Univerzálne technické riešenie pre vinohrady a ovocné sady.
• 6x dlhšia životnosť (!) v porovnaní s pozinkovaným drôtom, vďaka
Bekaert Bezinal® 2000 zliatine.
• Na konci sezóny nie je potrebné drôty znovu natiahnuť vďaka
nižšiemu predĺženiu (4%).
• Ekonomické riešenie: vďaka jeho mimoriadnym vlastnostiam
je možné znížiť celkové náklady na natiahnutie vinohradu
na hektár spolu s údržbou na minimum.
predĺženie
4%
LEPŠÍ
AKO HRUBO
POZINKOVANÝ DRÔT
Bekaert Bezinal ® 2000 Coating Layer
Priemer
mm
Dĺžka / 25 kg
cievky v m
Hmot.povrch.
vrstvy g/m2
PODĽA EN-10244-2, TYP A
Povrch.vrstva
μm
Pevnosť v ťahu
kg/mm2
Tržná sila
kg
Predĺženie
%
Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000 Hrubo Poz. Bezinal 2000
3.00
3.10
3.50
2.00
2.20
2.40
2.70
3.00
3.50
3.90
450
420
330
1000
825
700
550
450
330
265
255
255
265
215
230
230
245
245
255
265
36
36
37
35
38
38
40
40
43
45
40/55
40/55
40/55
110/130
110/130
110/130
105/125
100/120
95/115
95/115
350
375
480
380
460
540
660
780
1000
1250
20
20
20
Viac použiteľnej dĺžky!
Ponúkame:
ľahko manipulovateľné
25kg kruhy
600 mm
20 kruhov po 25kg
Certified Company
ISO 9002
4
4
4
4
4
4
4
Využite výhody našej technológie povrchovej úpravy.
Bekaert je svetový líder v technológií povrchových úprav oceľových drôtov.
Využite naše skúsenosti
- k minimalizácii svojich nákladov na údržbu!
- k optimalizácii Vášho zisku a výnosov!
- k udržiavaní Vášho vinohradu v perfektnom stave!
Každá kvalita je navrhnutá podľa určitých požiadaviek s variabilnou životnosťou.
Objavte spôsob ako Vám Bekaert Bezinalové drôty pomôžu realizovať Vaše
sny a plány na ďalšie roky.
Náš odborník zo spoločnosti je dostupný v mieste, aby Vám pomohol pri správnej voľbe.
Zmeny vyhradené!
Pre objednávku a návrh použite výhradne oficiálne špecifikácie a dokumenty.
Všetky uvedené ochranné značky sú registrované obchodné známky vo
vlastníctve spoločnosti NV Bekaert SA
© 2007 Bekaert
Predajca
NV Bekaert SA
International Trade
Bekaertstraat 2
BE-8550 Zwevegem
Belgium
T +32 56 76 67 23
F +32 56 76 67 79
E-mail: [email protected]
www.bekaert.com
Resp. editor: Hans Depamelaere / Apunta / Concordia / September 2007
Všetky podrobnosti popisujú naše výrobky len všeobecne.
Download

Minimalizujte údržbu. Investícia pre ďalšie generácie