Busy Bee 4 - Test 12
1. Dopíš do viet tieto slová:
likes
playing
climbing
sports
fast
wants
eating
tennis
They like doing ___sports____ and ______________ games.
Peter ____________ running.
He can run very ____________.
He ____________ to win.
Lucy likes playing ____________.
Teddy likes ____________ trees and ____________ honey.
/7b
2. Dopíš písmená a dostaneš názvy športov.
R _ WI _ _
B_X__G
_ W _ MM _ N _
G _ _ NA _ T _ CS
L__G J__P
/5b
3. Napíš, akú činnosť robíš každý deň, niekedy a nikdy.
I ___________________________ every day.
I sometimes ___________________________.
I never ________________________________.
/3b
4. Pospájaj slová v ľavom a pravom stĺpci a dopíš písmená k číslam.
1. mountain
A. music
2. playing
B. biking
3. collecting
C. animals
4. looking after
D. the violin
5. listening to
E. stamps
/5b
1___
2___
3___
4___
5___
Total
/ 20 b
Busy Bee 4 - Test 13
1. Dopíš do viet: there is / there are.
_______________ a large orchard behind the house.
_______________ many flowers in the park.
Is there an apple tree in front of the house? Yes, _____________.
Are there many carrots in the garden? Yes, ______________.
/4b
2. Napíš tieto slová v množnom čísle.
cabbage _____________
tomato ___________ potato ___________
cucumber ____________
woman ___________ man ____________
/6b
3. Napíš, čo robia. What are they doing?
Grandma _is_ _watering the flowers .
(water the flowers)
Grandpa ___ ______________________.
(repair the roof)
Lucy and Tom ____ _________________.
(play with the dog)
Their uncle ___ ____________________.
(take a photo)
/3b
4. Vyrieš krížovku a zistíš Luciin obľúbený dezert.
1
2
1. hranolky
H
S
2. párky
G
N
3
5
3. džús
U
4
L
4. šalát
C
C
5. kurča
T
6. čaj
6
7
U
7. polievka
/7b
Total
/ 20 b
Busy Bee 4 - Test 14
1. Vyškrtni slovo, ktoré nepatrí do danej skupiny.
marmot
bear
glass
forest
Lucy
fox
children
bottle
chamois
paper
crocodile
metal
deer
plastic
teacher hedgehog Tom
squirrel bobcat eagle
/4b
2. Prelož vety z angličtiny do slovenčiny.
They collect different things. __________________________________.
It´s a little hedgehog. _______________________________________.
Do not pick berries. _________________________________________.
Every day we clean forest. ___________________________________.
In the evening we have a camp fire. ____________________________.
/5b
3. Zapíš do správneho stĺpca čo musíš a nesmieš robiť v národnom parku.
You must do
You must not do
1. take your rubbish home
2. camp only in tourist areas
keep on the trail
3. pick wild flowers
__________________
4. start a fire in the forest _________________
__________________
5. keep quiet
_________________
__________________
6. keep on the trail
/5b
4. Doplň písmenká a zistíš, čo môžeš separovať.
1. GLA _S
BOT _L _S
2. P _AST _C
B _G _
3. P _PE _
5. CA _T _NS
4. TI _S
6. NE _SPA _E _
/6b
Total
/ 20 b
Download

Busy Bee 4 - Test 12 - JUVENIA