ÇERKEZKÖY
ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURULUMU BAŞVURU DEĞERLENDİRME TABLOSU
BAŞVURU YAPAN FİRMA
KURULMAK
İSTENEN
YENİLENEBİLİR
SANTRAL'İN TÜKETİM
BÖLGESİNDE KONUMU
TALEP GÜCÜ
BAŞVURU
TARİHİ
EKSİK EVRAK
TAMAMLAMA
BİLDİRİM YAZISI
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURULUMU BAŞVURUSU OLMAMIŞTIR.
SONUÇ BİLDİRİM TARİHİ
ONAY DURUMU
AÇIKLAMA
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TRAFO MERKEZİ ADI
ÇERKEZKÖY OSB
TRAFO MERKEZİ
ÇERKEZKÖY OSB
TRAFO MERKEZİ
ÇERKEZKÖY TRAFO
MERKEZİ
TRAFO MERKEZİ KURULU GÜCÜ
2x100=200 MVA
2x100=200 MVA
3x100=300 MVA
TEİAŞ TARAFINDAN
GEÇİCİ KABÜLÜ YAPILAN ÜRETİM TESİSLERİ
TAHSİS EDİLEN
TOPLAM KAPASİTE
(MVA)
KAYNAK/YAKIT
TÜRÜ
SAYI (ADET ) KURULU GÜCÜ (kWe)
TAHSİS YAPILAN FİDER ADI
1,96 MW
1,96 MW
1,96 MW
ÇAĞRI MEKTUBU ALMAYA HAK KAZANAN BAŞVURULAR
BAŞVURU SAYISI (ADET)
KURULU GÜÇ (kWe)
BAŞVURU YAPILMIŞ, HENÜZ BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURULMAMIŞ BAŞVURULAR
TRAFO - A
GÜNEŞ
RÜZGAR
BİYOKÜTLE
HİDROLİK
KOJENERASYON
MİKROKOJENERASYON
HİBRİT ÜRETİM TESİSLERİ
DİĞERLERİ
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SAYI (ADET)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KURULU GÜÇ (kWe)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TRAFO - B
GÜNEŞ
RÜZGAR
BİYOKÜTLE
HİDROLİK
KOJENERASYON
MİKROKOJENERASYON
HİBRİT ÜRETİM TESİSLERİ
DİĞERLERİ
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TRAFO - C
GÜNEŞ
RÜZGAR
BİYOKÜTLE
HİDROLİK
KOJENERASYON
MİKROKOJENERASYON
HİBRİT ÜRETİM TESİSLERİ
DİĞERLERİ
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BAŞVURU SIRASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
1
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuru Dilekçesi Var mı?
2
İmza Sirküleri Var mı?
3
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuru Formu Var mı?
4
Üretim Tesisinin Kurulacağı Yere Ait Tapu Kaydı Veya Kira Sözleşmesi Veya Kullanım Hakkını Gösterir Belge Var mı?
5
Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Var mı?
6
Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu Var mı?
7
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu Var mı?
8
Kurulacak Olan Tesisin Kurulacağı Yeri Gösteren Vaziyet Planı ve Harita Mühendisi tarafından hazırlanmış Aplikasyon Projesi ve Proje Müellifi Taahhütnameleri Var mı? (Vaziyet Planı Ve Aplikasyon Projeleri T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 20.03.2014 Tarih Ve 35231609-255/530 Sayılı Yazısında Belirtilen Şartları Sağlaytacak Şekilde Hazırlanacaktır)
9
Başvuru Ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin Hesabına Yatırıldığına Dair Makbuz Veya Dekont Var mı?
10
Çatı Uygulaması Haricindeki Güneş Enerjisine Dayalı Başvurular İçin, Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri, Sulu Tarım Arazileri, Çevre Arazilerde Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına Dair Belge Var mı? (SADECE GES UYGULAMALARI İÇİN)
11
Tüketim Tesisi Bulunmaması Halinde Planlanan Tüketim Tesisine Ait İnşaat Ruhsatı Veya İnşaat Ruhsatının Alınmasına Gerek Olmadığına Dair Belge Var mı?
12
Kurulacak Olan Tesise İlişkin ÇED Raporu Veya ÇED Gerekli Değil Raporu Var mı?
13
RES uygulamaları için noter onaylı ses limit aşılmayacağına ilişkin taahhütname var mı?
14
Tesis Sahasının Yeterliliğini Gösterir Belge Var mı? ( SADECE GES UYGULAMALARI İÇİN )
Download

lisanssız elektrik üretim tesisi kurulumu başvuru değerlendirme