Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
člen Európskej asociácie personálneho manažmentu
Vás srdečne pozýva na
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
A VZDELÁVANIE ZAMESTNACOV
14. fórum manažérov a špecialistov rozvoja ľudských zdrojov
Stará Lesná, Hotel Forton – 16. a 17. jún 2011
Generálny partner
Mediálni partneri
Hlavný partner
Partneri
PROGRAM
16. jún 2011 – štvrtok
08:00 - 09:00
09:00
09:10
OTVORENIE, informácia o programe, ...
PhDr. Jitka Žatkuliaková, výkonná riaditeľka ZRRĽZ, Bratislava
moderátor: Mgr. Patrik Pauko, People Elements, spol. s r.o., Bratislava
09:10 – 13:00
09:10
10:00
Prezentácia účastníkov
VÝMENA SKÚSENOSTÍ Z PRAXE spojená s diskusiou:
Rozvoj ĽZ a vzdelávanie zamestnancov, ako to robíme my
Štruktúrované riadenie rozvoja pracovníkov v 21. storočí, resp. NuLMS
(Nearshore Unit Learning Managment System) ako nástroj zvýšenia
efektivity riadenia rozvoja
•
•
•
•
•
Ako vybudovať štruktúrovaný rozvoj pracovníkov?
Ako zvýšiť efektivitu rozvojového procesu?
Prečo automatizovať systém rozvoja zamestnancov?
Zmena v procese alebo aj v ľuďoch?
Výsledok - pridaná hodnota pre personálne oddelenie alebo pre celú firmu?
Ing. Martina Buhlová, Head of HR Competence Center
T- Systems Slovakia s.r.o., Košice
10:00
10:50
Ako vzdelávať aj so zníženým rozpočtom?
Interné vzdelávanie „parťákov“
•
•
•
Systém interného vzdelávania: polročné školenie vo výrobe
Vlastná databáza vzdelávacích aktivít
Rozvoj lídrov („parťákov“): interné vzdelávanie manažérskych zručností pre
líniových manažérov
Mgr. Michaela Kocmanová, školiteľ
Power - One s.r.o., Dubnica nad Váhom
10:50 – 11:20
11:20
12:10
Kávová prestávka – občerstvenie
Akadémia majstrov spoločnosti SLOVNAFT
•
•
•
Dlhodobý rozvoj prvolíniových riadiacich pracovníkov na úrovni majstrov
Rozvoj zamestnancov a zmena organizačnej kultúry
Pridaná hodnota kombinácie interného a externého lektoringu
Tatiana Trebatická, MSc in HRM, Head of HR Development Department
Slovnaft, a.s., Bratislava
12:10
13:00
Ako sa dá vzdelávať efektívne?
•
•
Praktická ukážka riadenia „efektívnosti“ vzdelávania vo výrobnej spoločnosti
Naše know how: systém priorít v tréningovom pláne
Ing. Zuzana Križanová, HR Manager
TRW Steering Systems Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
13:00 - 14:00
Obedová prestávka – spoločný obed, ...
14:00 – 17:30
VYBRALI SME PRE VÁS: W A IS
15:30 - 16:00 Kávová prestávka - občerstvenie
IS
14:00-15:30
opakovanie:
16:00-17:30
W
14:00-15:30
opakovanie:
Interaktívny seminár
Efektívny systém vzdelávania. Ako na to?
Inšpirácie pre zefektívnenie systému vzdelávania s akcentom na dôslednú
analýzu vzdelávacích potrieb a hodnotenie efektivity vzdelávania.
PhDr. Zdeňka Brázdová, certifikovaný lektor a konzultant manažmentu
ADVERS, Brno, ČR
Workshop
Ako si akčne a špecificky plánovať osobný rozvoj?
•
•
Smerovanie, cieľ a význam selfmanažmentu
Ukážka použitia koučovacieho prístupu pri individuálnom pláne rozvoja,
16:00-17:30
•
•
škálovanie, koleso kompetencií a prioritizácia – základné koučovacie nástroje
Priama skúsenosť a zážitok s koučovaním pri práci na vlastnej mape rozvoja
(oblasti rozvoja, ich kalibrácia, voľba ciest a akčných krokov k rozvoju
kľúčovej oblasti/kompetencie)
Význam a výsledky z dlhodobého hľadiska
Ing. Eva Timková, ACC – partner, profesionálny kouč a lektor
koučovania, Personel efekt, s.r.o., Prešov
17:30 – 18:30
Predvečerná prestávka
18:30
Spoločná večera v prírode (teplejšie oblečenie je potrebné)
19:30 – 22:30
... možnosť pokračovať aj v neformálnych diskusiách ...
17. jún 2011 - piatok
08:00 – 12:30
08:00
10:00
SKÚSENOSTI ODBORNÍKOV spojené s diskusiou:
Rozvoj ĽZ a vzdelávanie zamestnancov, pohľad aj z druhej strany
Manažér vzdelávania ako biznis-partner vedenia firmy
•
•
•
•
•
•
•
•
Prečo sa orientovať na biznis-potreby firmy v oblasti vzdelávania: kedy je
firemný manažér vzdelávania videný manažmentom ako profesionál
Ako na základe toho riadiť priebeh vzdelávacieho projektu: šesť kľúčových
etáp vzdelávacieho projektu – výber cieľovej skupiny, nastavenie cieľa
vzdelávania, dizajn vzdelávacieho projektu, argumentácia za projekt
a akceptovanie vedením podniku, realizácia projektu a hodnotenie
efektívnosti vzdelávania
Ako urobiť výber cieľovej skupiny vzdelávania na základe biznis-potrieb
podniku
Ako nastaviť cieľ vzdelávania: rozdiel medzi prístupom typu „ISO 9000“
a prístupom cez stratégiu podniku, ako robiť jedno aj druhé
Ako dizajnovať program vzdelávania: čo tvorí nástrojáreň manažéra
vzdelávania a ako vybrať tú vhodnú kombináciu vzdelávacích nástrojov
Ako argumentovať za vzdelávací projekt pre prijatie vedením: ako
prezentovať vedeniu z pozície biznis-partnera a ako v manažmente získať
podporu pre projekt
Ako sa postarať o úspešnú realizáciu: časté úzke hrdlá efektívnosti
vzdelávania a čo s nimi robiť
Ako hodnotiť efektívnosť vzdelávania: ako hľadať efekt vzdelávania a nie
doklady o jeho správnom priebehu
Ivan Burger, vedúci tréner spoločnosti
ibis partner Slovakia, s.r.o., Bratislava
10:00 – 10:30
10:30
11:30
Kávová prestávka – občerstvenie
Účinný rozvoj a vzdelávanie vedené koučovacím prístupom
•
•
•
•
•
•
Postupnosť vzniku a posilňovania kľúčových kompetencií pracovníka
(mentorovanie, assessment, koučovanie, líderstvo)
Cyklus učenia sa a zmena postoja k vzdelávaniu
Možnosť praktického mapovania postupu rozvoja kompetencií
Kedy je vhodné koučovanie a kedy iná vzdelávacia aktivita
Prínos koučovania v rozvoji a vzdelávaní
Praktické skúsenosti z rozvoja a vzdelávania koučovaním
Ing. Eva Timková, ACC - certifikovaný kouč profesionál Erickson College
a ICF, lektor koučovania
11:30
12:20
Inšpirátor
Mgr. Patrik Pauko a ďalší
12:20 - 14:00
NA ZÁVER
12:20 - 12:50
Zhodnotenie podujatia – spätná väzba, odmeňovanie ...
13:00 - 14:00
Spoločný obed
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
14. fórum manažérov a špecialistov rozvoja ĽZ
Téma
všehochuť pre firemných vzdelávačov
Motto
„Vaším najväčším bohatstvom je to, čo viete. To, čo neviete, je vaše
najväčšie riziko.“ (Robert Kiyosaki)
Termín
16. a 17. jún 2011
Miesto
Stará Lesná, Hotel Forton
Doprava
Ubytovanie
00421-52-4467461 – recepcia
individuálna. Vlakové a autobusové spojenie: www.cp.sk
individuálne.
Je rezervované v mieste konania, v hoteli Forton, blízkom hoteli Lesná
a hoteli Hills za zvýhodnených podmienok pre účastníkov konferencie
ZRRĽZ.
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte priamo recepciu hotela Forton,
tel.: + 421 52 4467461.
Viac informácií
„Konferencia“.
Poznámka
o možnostiach
ubytovania
na
portáli
www.zrrlz.sk
... oblečenie – oblek, kravata či vysoké podpätky nie sú potrebné ...
Neváhajte pribaliť aj teplé a športové oblečenie. Večerné posedenie bude
v prírode. Pre účastníkov predkonferenčného workshopu (15.06.) aj
turistické oblečenie a obuv.
Účastnícky
poplatok
Základná cena:
členská organizácia ZRRĽZ
nečlen ZRRĽZ
* 149,- € / 1 účastník
* 269,- € / 1 účastník
* Pri prihlásení do 23. mája pre každého účastníka zľava 19,- €.
Po 23. máji zľava 19,- € pre 2. a každého ďalšieho účastníka z jednej
spoločnosti.
Ponuka pre nečlenov: po rozhodnutí stať sa členom poplatok vrátime
a platia rovnaké podmienky ako pre členov ZRRĽZ.
Spôsob úhrady
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe,
lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie, 2x
obed a večeru. Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť
vyslať náhradníka.
Záväzná prihláška/objednávka slúži ako doklad na zaplatenie zálohy
v 100% výške. ZRRĽZ nie je platcom DPH. Daňový doklad (faktúru)
pošleme po pripísaní sumy na účet ZRRĽZ č. 2622190573/1100, VS: 0511.
Prípadnú požiadavku na vystavenie faktúry vopred vyznačte, prosím,
v prihláške.
Uzávierka
prihlášok
Odborný
a organizačný
garant
www.zrrlz.sk
8. jún 2011
Využite možnosť prihlásiť sa online http://www.zrrlz.sk/zavazna-prihlaska
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, člen EAPM
IČO:
DIČ:
31751695
2020841207
Adresa:
Kominárska 2
831 04 Bratislava
Kontakt:
tel.: 02/55642 471, 55642 473
fax: 02/55642 472
e-mail: [email protected]
http://www.zrrlz.sk/konferencia
Download

rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnacov