Návrhy zahraničných exkurzií
z regionálnej geografie
na rok 2015 – 2. časť
Vážení študenti a priatelia regionálnej geografie, Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny opäť, po pozitívnych skúsenostiach z minulých rokov,
kedy sme úspešne (a dúfame, že k obojstrannej spokojnosti nielen nás
organizátorov ale aj účastníkov) realizovali viaceré zaujímavé zahraničné exkurzie
rôzneho zamerania a náročnosti (Taliansko 2013, Rusko 2013, Poľsko 2013,
Pobaltie-Fínsko-Petrohrad 2014 a Taliansko 2014).
predlžuje program prihlasovania na plánované zahraničné exkurzie konané
v roku 2015
Už v septembri sme spustili mimoriadne ponuku na doteraz najexotickejšiu
exkurziu organizovanú našou katedrou - TANZÁNIA 2015 – teda exkurziu do
Tanzánie. Prihlasovanie na túto exkurziu už prebehlo a je momentálne v príprave.
Teraz však v našej ponuke pokračujeme a dostávate možnosť prejaviť svoj
záujem o účasť v niektorej (niektorých) z ďalších ponúkaných exkurzií. Preto
Vás vyzývame, aby ste po preštudovaní pripravených programov a podmienok
exkurzií svojím hlasom ovplyvnili to, či sa na príprave týchto exkurzií bude
ďalej pracovať, alebo zostanú len v rovine nerealizovaného návrhu.
Čo urobiť pre to, aby ste si zabezpečili účasť na niektorej z exkurzií?
• preštudovať si dôkladne všetky informácie a reálne zvážiť svoje, časové,
finančné a fyzické možnosti
• poslať e-mailom na adresu zodpovedného vedúceho zvolenej exkurzie
(zobrazená pri každej exkurzii) 1 najneskôr do 28. 2. 2015 avízo, ktorým
vyjadríte svoj seriózny záujem zúčastniť sa niektorej z ponúkaných
exkurzií, v prípade záujmu o viaceré exkurzie si vzhľadom na termíny
konania treba vybrať len tie, ktoré sa navzájom neprekrývajú
• do e-mailového avíza uveďte svoje plné meno, ročník a študijný odbor v
prípade študentov bc. a magisterského štúdia, pracovisko v prípade
1
všetky prihlášky do 3. 2. 2015 spolu s emailovými kontaktmi boli postúpené vedúcim
jednotlivých exkurzií, všetku ďalšiu komunikáciu už veďte prosím s vedúcimi jednotlivých
exkurzií.
doktorandov alebo zamestnancov fakulty a samozrejme názov exkurzie
(aspoň jeho podčiarknutú časť), ktorej sa chcete zúčastniť
• po vyhodnotení predbežného prihlasovania sa na exkurzie sa z ponuky
vyradia tie exkurzie, o ktoré nebude dostatočný záujem (konať sa v prípade
dostatočného záujmu môžu všetky ponúkané exkurzie!)
• prípadné ďalšie informácie o exkurziách si je možné zistiť u odborných
garantov jednotlivých exkurzií
• následne bude „spustené“ vyberanie zálohových platieb, ktoré definitívne
rozhodne k danému dátumu, o tom či sa daná exkurzia bude konať, a kto sa
jej zúčastní
Prečo treba elektronicky hlasovať?
• ak nevyjadríte včas svoj seriózny záujem o účasť na danej exkurzii, môže
byť z ponuky stiahnutá
• pri prípadnom nadmernom záujme, ktorý by prekročil kapacitné možnosti
exkurzie sa bude zohľadňovať jednak časové poradie elektronických
prihlášok, ako aj následné včasné zloženie nevratnej zálohy za exkurziu
• pretože exkurzie sú v prvom rade určené pre študentov, ktorí ich majú
ako voliteľný (a v prípade učiteľského štúdia uGE dokonca povinný)
predmet v študijných programoch, v prípade nadmerného záujmu sa
generálne postupuje tak, že do ukončenia termínu prihlasovania majú
prednostné právo účasti študenti geografických odborov a pedagogických
kombinácií s geografiou, potom ostatní zamestnanci a študenti PrifUK a
následne ostatní záujemcovia.
TOSKÁNSKO 2015
prihlášky adresovať na: [email protected]
Toskánsko zblízka
Exkurzia do mimoriadne atraktívnych oblastí severozápadu stredného Talianska s
kultúrnymi a turistickými centrami ako sú Florencia, Pisa, Siena, San Gimignano, s
prírodnými krásami Apenín, s pobrežným Cinque Terre, s toskánskym vidiekom.
garant odborného programu exkurzie: Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.,
doc. RNDr. František Križan, PhD., RNDr. Tibor Blažík, PhD., Ing. Vladimír Pečeňa
predpokladaný termín: piatok 19. 6. 2015 – nedeľa 28. 6. 2015 (v skorých
ranných hodinách) (teda po termíne mgr. a bc. štátnic na KRG)
doba trvania exkurzie: 10 dní (vrátane dňa odchodu a príchodu)
dĺžka trasy: cca 3500 km
predpokladaná cena: cca 330 € (kalkulácia platí pri účasti minimálne 40 osôb)
v cene exkurzie je zarátané: doprava, 7x nocľah v penzióne vo vlastnej
posteľnej bielizni
ostatné poznámky: prvý a záverečný deň nočná jazda v autobuse, nocľah na
jednom mieste a denné výjazdy k jednotlivým cieľom podľa programu
Predpokladaný harmonogram platieb:
do polovice februára 2015 bude
nutné
uhradiť
záväznú
a
nevratnú zálohu vo výške 170 € (v
prípade, že v danom termíne nebudú
zozbierané zálohy od požadovaného
minimálneho počtu účastníkov,
exkurzia
sa
nebude
konať
a vyplatené zálohy sa vrátia), termín
doplatku zvyšku zálohy sa spresní
neskôr.
V prípade, že sa účastník nebude
môcť osobne zúčastniť, môže si po
dohode za seba zabezpečiť na
vlastné náklady náhradníka.
Predpokladaný program:
piatok 19. 6. – o 17:00 odchod z Bratislavy, nočný transfer do Talianska
sobota 20. 6. – v ranných hodinách príchod do Florencie (UNESCO), prehliadka mesta cca.,
podvečer odchod na ubytovanie – vybrané prímorské stredisko – ubytovanie
nedeľa 21. 6. – piatok 26. 6. – jednodňové výjazdy, poradie sa stanoví podľa aktuálnych
podmienok (počasie a pod.) – predpokladané trasy:
okruh Cinqueterre – Cinqueterre – malebné dedinky na strmých skalách nad
Ligúrskym morom (UNESCO), plavba loďou
okruh Pisa a okolie – jeden zo symbolov Talianska, katedrála, šikmá veža (UNESCO)
okruh San Gimignano - Siena – Siena (UNESCO) – jedno z kultúrnych centier
Toskánska – rival Florencie; vinárske regióny; San Gimignano (UNESCO) – malebné
stredoveké mestečko so zachovalými vežovými domami
1 prekvanie navyše - prezradené bude až na mieste
sobota 27. 6. – v ranných hodinách odchod z ubytovania, tranzit cez severné Taliansko, zastávka
v Benátsku, nočný transfer cez Rakúsko
nedeľa 28. 6. – nočný transfer; v ranných hodinách príchod do Bratislavy
Pokyny k exkurzii
Cena exkurzie zahŕňa dopravu a ubytovanie.
So sebou si treba zobrať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz
Cestovné poistenie je povinné a vybavuje si a hradí si ho každý účastník individuálne –
poistenie bude kontrolované pri nástupe do autobusu, nepoistené osoby sa nemôžu exkurzie
zúčastniť.
Oblečenie, obuv a výbava: je síce začiatok letnej sezóny, predpokladá sa dosť horúce počasie,
odporúčane pohodlnú obuv, nakoľko pešie prehliadky historických miest sú pomerne
vyčerpávajúce, mať však so sebou aj najnutnejšiu výbavu do dažďa.
Stravu si zabezpečujú účastníci exkurzie sami.
GEOGRAFICKÁ CYKLOEXKURZIA TROMI KRAJINAMI 2015
prihlášky adresovať na: [email protected]
Nízkonákladová novinka v ponuke exkurzií našej katedry
Prvý raz sa podobná exkurzia uskutočnila na našej katedre v júni minulý rok.
Keďže bol ohlas na ňu pozitívny, rozhodli sme sa ju zopakovať.
Exkurzia je určená tým študentom, ktorí radi spoznávajú krajiny takpovediac „na vlastnej koži“.
V porovnaní s ostatnými exkurziami je však fyzicky náročnejšia, pretože sa budeme po trase
exkurzie presúvať výlučne na bicykloch. Avšak mali by ju zvládnuť aj rekreační cyklisti (nie
však takí, čo na bicykli nesedia vôbec). Trasa vedie južnou Moravou a priľahlým Rakúskom; na
Slovensko sa dostaneme až posledný deň exkurzie.
garant odborného programu exkurzie: RNDr. Katarína Danielová, PhD., Mgr. Rastislav
Cákoci
predpokladaný termín: jún 2015 (pravdepodobne 19. 6. – 24.6. 2014)
doba trvania exkurzie: 6 dní
dĺžka trasy: cca 320 km
predpokladaná cena: 110 €
v cene exkurzie je zarátané: 5x nocľah (niekde aj s raňajkami alebo večerou), vstupy do
vybraných pamätihodností v rámci programu
Ostatné poznámky:
trasa exkurzie je oproti iným exkurziám s autobusovou dopravou fyzicky náročnejšia, budeme sa
pohybovať takmer výlučne po cyklocestách – je preto vhodná pre horský a krosový bicykel (nie
cestný) v dobrom technickom stave. Denne prejdeme priemerne 65 km s dostatočným
množstvom zastávok na občerstvenie a obednou pauzou.
Rámcový program exkurzie
1. deň: príchod do Popíc (v blízkosti Věstonickej
nádrže)
2. deň: pomedzi rozhľadne Južnej Moravy,
recesistická republika Kraví Hora
3. deň: Pasohlávky (archeologická expozícia), hrad
Drnholec, Znojmo – mesto + podzemie
4. deň: ochranné pásmo Podyjí, Vranov nad Dyjí –
zámok, rakúsky Hardegg – závod na spracovanie
perleti, bývalá železná opona
5. deň: Rybníky pri Jaroslaviciach, Laa an der
Thaya – múzeum piva, Schrattenberg, Valtice
6. deň: Sierndorf, Angern an der March, Marchegg,
Devínska Nová Ves
TURECKO 2015
prihlášky adresovať na: [email protected]
Putovanie západným Tureckom po východnom pobreží Egejského mora
s pokračovaním cez vnútrozemie Anatólie zavŕši návšteva jednej z najkrajších
metropol sveta – Istanbulu.
Cieľom exkurzie je prejsť najznámejšie lokality západného Turecka a to tak kultúrne ako aj
prírodné. Prekonáme obe úžiny Dardanely i Bospor, navštívime antické lokality Tróju,
Pergamon, Efez a Hierapolis, ba i hlavné mesto ríše Chetitov – Chattušaš. Porovnáme turecké
mestá na pobreží (Izmir, Istanbul) s tými vo vnútrozemí (Konya, Ankara). Spoznáme Egejské
pobrežie, meandre rieky Meandros, travertínové kaskády v Pamukkale, náhornú planinu
Anatólie, soľné jazero Tuz Gölü, či tufové skalné mestá v Göreme...
garant odborného programu exkurzie: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., doc. RNDr.
Daniel Gurňák, PhD.
predpokladaný termín: prvá polovica septembra 2015 (odchod 2. 9. vo večerných
hodinách, návrat 16. 9. 2015 v skorých ranných hodinách
dobra trvania exkurzie: 15 dní (vrátane dňa odchodu a príchodu)
dĺžka trasy: cca 5 400 km
predpokladaná cena: cca 530 € (kalkulácia platí pri účasti minimálne 40 osôb)
v cene exkurzie je zarátané: doprava (vrátane trajektu cez Dardanely), 12x nocľah.
Ostatné poznámky:
trasa exkurzie je pomerne náročná na výdrž, treba rátať s dlhšími presunmi autobusom (najmä
tranzity do a z Turecka), v pláne trasy sú 2 nočné jazdy autobusom (prvú a poslednú noc),
samozrejmosťou je mať už pri registrácii na exkurziu v poriadku cestovné doklady – pasy platné
aspoň do konca roka 2015, program exkurzie si vzhľadom na svoju náročnosť vyžaduje
disciplínu a dochvíľnosť účastníkov, ako aj trpezlivosť pri neočakávaných komplikáciách
(možné dlhšie zdržania pri prechode hraníc a pod.)
Predpokladaný harmonogram platieb:
do konca februára 2015 bude postupne nutné uhradiť záväznú a nevratnú zálohu vo výške
300€, (v prípade, že v danom termíne nebudú zozbierané zálohy od požadovaného minimálneho
počtu účastníkov, exkurzia sa nebude konať a vyplatené zálohy sa vrátia), prípadného náhradníka
si bude musieť zabezpečiť účastník sám (ale podlieha schváleniu organizátorov exkurzie),
rovnako ako pokrytie prípadných zvýšených nákladov na úhradu stornopoplatkov a pod.
cca do konca apríla 2015 bude nutné postupne doplatiť zvyšok zálohy
(splátkový kalendár bude spresnený v prípade konania exkurzie),
Predpokladaný program exkurzie:
1. deň : vo večerných hodinách odchod z Bratislavy, nočný tranzit cez Maďarsko
2. deň: (1000 km spolu oba dni) prechod do Srbska, skoro ráno krátka zastávka v Belehrade,
pokračovanie tranzitu smerom do Bulharska, neskoro popoludní príchod do Sofie, ubytovanie,
individuálne prehliadka mesta
3. deň: (570 km) ráno odchod zo Sofie, tranzit cez Bulharsko,
prechod do Turecka, podľa časových možností krátka zastávka
v Edirne – bývalým hlavným mestom Osmanskej ríše v 15.
storočí - Selimova mešita (UNESCO), prechod k úžine
Dardanely, trajekt do Ázie, ubytovanie v oblasti Canakkale
4. deň: (320 km) staroveká Trója (UNESCO), prejazd okolo pobrežia
Egejského mora, staroveké mesto Pergamon (UNESCO), večer príjazd do
Izmiru - ubytovanie
5. deň: (100 km) dopoludnia prehliadka Izmiru – tretieho najľudnatejšieho
mesta Turecka, presun do starovekého Efezu, prehliadka
starovekého mesta, presun k pobrežiu – letovisko Kusadasi,
ubytovanie (2 noci)
6. deň: oddychový deň v letovisku Kusadasi na brehu
Egejského mora
7. deň: (600 km) odchod údolím rieky Meandros (dnes Büyükmenderes) do Pamukkale –
prehliadka travertínových kaskád a zrúcaním antického mesta
Hierapolis (UNESCO), pokračovanie do vnútrozemia cez
horské oblasti do Konye - ubytovanie
8. deň: (250 km) ráno prehliadka mesta Konya známeho
tancujúcimi dervišmi a bazárom, prechod cez soľnú panvu
Tuz Gölü – zastávka pri soľných panvách, karavanseraj
Sultanhani, podvečer príchod do oblasti Göreme, ubytovanie
(2 noci)
9. deň: (100 km) celodenná prehliadka
skalných miest v oblasti Göreme (UNESCO),
podzemné mestá, výhľad na sopku Erciyes Dag
(3917 m n. m.)
10. deň: (450 km) skoro ráno odjazd, prechod horami
k lokalite Bogazkale - starovekému hlavnému
mestu Chetitov Chattušašu (UNESCO) a ich
kultovému stredisku Yazilikaya – možnosť vidieť
pamiatky staré 3500 rokov, prechod do Ankary,
ubytovanie, večer individuálne prehliadka hlavného mesta
Turecka
11. deň: (500 km) skoro ráno odchod, presun po diaľnici
do Istanbulu (UNESCO), prehliadka úžiny Bospor,
ubytovanie (2 noci), popoludní a večer prehliadka
Istanbulu (individuálne)
12.
deň:
celodenná
prehliadka
Istanbulu (individuálne)
13. deň: (420 km) dopoludnia dokončenie
prehliadky Istanbulu popoludní odjazd (48
hod. po príchode do mesta), tranzit
smerom na hranice, tranzit cez Bulharsko, neskoro večer
ubytovanie v oblasti Plovdivu
14.-15. deň: (1120 km) odchod, tranzit cez Bulharsko,
Srbsko, Maďarsko, v neskorých nočných, resp.
v skorých ranných hodinách príchod do Bratislavy
Download

Ponuka zahraničných exkurzií s KRG 2015