úsporné riešenie pre verejné osvetlenie
Svietidlá LAMBERGA s LED diódami
Česká spoločnosť LAMBERGA vyvíja a vyrába moderné svietidlá pre verejné osvetlenie na báze najvýkonnejších LED
technológií.
Svietidlá rapídne menia existujúcu kvalitu verejného osvetlenia, sú veľmi úsporné, majú minimálne prevádzkové náklady,
vysokú životnosť a sú samozrejme ekologické. Predstavujú rovnaký technický skok akým bol príchod výbojok v ére žiaroviek.
Aké sú prednosti LED svietidiel LAMBERGA pre verejné osvetlenie?
•
Nižšia spotreba energie o 47-90% oproti porovnateľným svietidlám so sodíkovou alebo ortuťovou výbojkou.
•
Minimálne prevádzkové náklady.
•
Veľmi vysoká životnosť.
•
Rovnomerné osvetlenie komunikácie ako u sodíkových svietidiel.
•
Svietidlo je extrémne odolné na kolísanie napätia v elektrickej sieti.
•
Svietidlo je ekologické - nevyžaruje smerom hore, neobsahuje škodlivé látky ani ťažké plyny, nevyžaruje UV žiarenie.
•
Svietidlo je navrhnuté „na mieru“ podľa záväzných noriem (typ komunikácie, vzdialenosť stožiarov a ich výška,
požadovaná osvetlenosť), požiadaviek zadávateľa a je možné ich inštalovať na existujúce stĺpy verejného osvetlenia.
•
Svietidlo produkuje svetlo bielej farby - chodec je na komunikácii viac viditeľný.
Kedy je svietidlo vhodné použiť?
•
Pri riešení nových osvetľovacích sústav, kde je síce potrebné počítať s vyššou obstarávacou cenou svietidiel
(v porovnaní s konvenčnými výbojkovými zdrojmi), ale nízkymi prevádzkovými nákladmi sa táto investícia zaplatí rádovo v jednotkách rokov.
•
Pri riešení výmeny starých osvetľovacích sústav za nové, kedy je dosiahnutý rovnaký efekt ako v predcházajúcom
bode, je navyše možné v určitých prípadoch riešiť financovanie formou EPC - obec hradí nové svietidlá z úspor
plynúcich z nižšej spotreby elektrickej energie a nízkymi prevádzkovými nákladmi.
V niektorých prípadoch sme schopní zabezpečiť dotácie z EU a zariadiť agendu spojenú s jeho vybavením.
Kde začneme?
Na základe pasportu verejného osvetlenia pripravíme ucelený projekt výmeny verejného osvetlenia presne na mieru tak, aby
bola dosiahnutá maximálna úspora elektrickej energie a prevádzkových nákladov. Variabilnosťou výrobkovej rady navrhneme
do daného miesta také svietidlá, ktoré budú dodržovať príslušné normy pre osvetlenie a pritom nebudú predimenzované.
Porovnanie svietidla Lamberga s ostatnými svietidlami
LED svietidlo
LAMBERGA 70
Svietidlo
so sodíkovou výbojkou
Svietidlo
s ortuťovou výbojkou
39 W
84 W
250 W
60.000 h
9.000 h
9.000 h
náklady na výmenu
komponent / rok
2€
8€
8€
náklady na údržbu / rok
4€
16 €
16 €
54 %
0 %
-300 %
až 75 %
0 %
0 %
65,1 €
0€
- 174,9 €
(doplatok za elektrinu)
česká výroba
Európa, Čína
Európa, Čína
financovanie
formou EPC, predaj
len predaj
len predaj
projektové riadenie výmeny
svietidiel
ucelený výpočet,
návrh, financovanie
väčšinou riešené
len výmenou
väčšinou riešené
len výmenou
optimalizácia výkonu svietidla
v súlade s normami
dané širokým
produktovým radom
malý produktový rad
(50W,70W,100W)
malý produktový rad
(50W,70W,100W)
príkon
životnosť zdroja
úspora na elektrine
úspora na prevádzkových
nákladoch
celková ročná úspora
na 1 svietidlo
pri cene el. en. 0,246 €/kWh
vývoj a výroba
LAMBERGA s.r.o.
Kociánka 8/10
612 00, Brno
—
telefon: +420 541 126 611
fax: +420 541 126 610
mobil: +420 739 097 605
—
www.lamberga.cz
Download

úsporné riešenie pre verejné osvetlenie