info
týždenníkwww.infohumenne.eu
Informácie a zaujímavosti pre všetkých Humenčanov
Ročník: 1 číslo 9/2014
23. 9. 2014
é
k
s
n
e
Hum
e
k
s
r
á
Hurk nosti
Sláv
Kedysi bol dôležitým dopravným
uzlom, dnes stráži lásku
Na Vaľaškovský most si ľudia symbolicky zamykajú svoju lásku na kľúč.
Žije medzi nami, ale kompetentní zabudli na neho
Pán Ivan Mihalič za svoj život urobil pre Humenné veľa, čo však urobilo mesto pre neho?
VIAC NA STRANE 4
PREDAJ SLADKOSTÍ
Regionálny týždenník Slovenský
východ už druhý týždeň píše o tom,
ako ženy z Ukrajiny obťažujú pacientov, ktorí prichádzajú na vyšetrenia
na polikliniku, respektíve z takýchto
vyšetrení odchádzajú s tým, že im
ponúkajú na predaj cukríky. Neviem
s istotou povedať, komu predaj cukríkov viac prekáža, či pacientom,
alebo majiteľom obchodov v blízkosti
polikliniky.
Ja som osobne presvedčený, že keby pacienti nemali záujem o kvalitné sladkosti z Ukrajiny, tak by ich nekupovali
a predávajúce ženy z Ukrajiny by tam
nepredávali. Normálny, nezávistlivý
človek iste nazávidí predávajúcim
ženám ich nepríjemnú situáciu, že
ráno už o druhej hodine odchádzajú
z domu, aby pricestovali do Humenného, predajom zarobili niekoľko
eur, lebo musia opätovne kúpiť tovar,
zaplatiť cestu a podplatiť colníkov
a pohraničníkov na hranici, zvyšné
drobné zo zisku im musia postačiť na
živobytie, ktoré je na Ukrajine podstatne ťažšie ako u nás.
Keď niekomu vadí skutočnosť,
že Ukrajinky predávajú cukríky
a sušienky, tak bol by asi spokojnejší,
keby po rôznych skrýšach predávali
cigarety, alkohol alebo drogy. Čo my
sme za národ, keď im ich trápenie
závidíme? Na záver chcem dodať len
toľko, že v meste je podstatne viac a
záväznejších problémov, ktorým by
sme sa mali venovať my, občania, poslanci mestského zastupiteľstva, magistrát ako aj príslušníci mestskej polície.
–mun–
VIAC NA STRANE 3
u
v sobot 14
0
27. 9. 2 00
od 14
rlatom
o
ih
V
a
z
u
k
na parkoveisstie slobody 19
Nám
VIAC NA STRANE 8
Okienko M. Zajcevovej
rod. Škovrankovej, kandidátky na primátorku mesta:
Keď zub bolí – riešenie existuje
Som
Humenčanka,
som
Humenčan – a som na to hrdá/ý!
Túto vetu hovorím rada a som
presvedčená, že to isté môžu
povedať desaťtisíce ďalších ľudí,
ktorí žijú v našom meste, ale aj
tí, ktorí sa z rôznych dôvodov
museli (verím, že len dočasne)
presťahovať niekde inde. Prejsť
sa po meste a dennodenne znovu objavovať jeho viditeľnú,
aj neviditeľnú krásu – toho sa
asi nikdy nenabažím. Rovnaký
pocit určite mali aj naši rodičia,
dedovia a aj praprapradedovia,
ktorí ho pri Laborci „za humnami“ zakladali. Už o 3 roky nás
čaká, verím, že úprimná a poriadna oslava – 700 rokov od
prvej písomnej zmienky o našom
jedinečnom Humennom.
Dovoľte mi jedno prirovnanie – mesto je ako ľudská
bytosť. S troškou predstavivosti rozpoznáme jeho nohy,
ruky, telo aj hlavu. Nohy, dávajúce stabilitu, tvorí v našom
prípade história mesta ako
Mestský úrad mesta Humenné
Pokračovanie na strane 2
2
9/2014 INFO HUMENNÉ
Dokončenie zo strany 1
Keď zub bolí
- riešenie existuje
prirodzeného centra regiónu
Zemplín.
To, čo stáročia budovali
naši
predkovia,
sme
dostali do daru ako jedno
rešpektované a krásne mesto.
A
minimálne
rovnaké
by sme ho mali v budúcnosti
zanechať
našim
potomkom. A práve ľudia,
Humenčania – to sú telo
a ruky mesta. Mladá aj stredná
generácia ale vo veľkom počte
odovzdáva svoje sily, skúsenosti, prácu a zárobky niekde inde.
V
mnohých
prípadoch
nedobrovoľne, vyhnaná z mesta nedostatkom pracovných
možností.
Poznám desiatky a možno až
stovky rodín, ktorých živitelia
museli opustiť svojich milovaných len preto, aby im
zabezpečili strechu nad hlavou
a teplé jedlo. Takmer všetci
tvrdia, že by prijali aj menej
platenú prácu doma, aby mohli
zostať rodiny pohromade. Žiaľ,
z práce sa u nás stal podpultový
tovar a tí, ktorí by jeho dodávku
do mesta mali v dostatočnom
množstve zabezpečiť, hovoria,
že im ho nechcú poslať. Pripomína to pekára, ktorému
niekto nechce poslať múku.
Miesto toho, aby hľadal aktívne iného mlynára, prestane
piecť a čaká, že problém vyrieši
niekto iný. Ľudia bez chleba ale
nezostanú, pretože sa nájde iný,
schopnejší pekár, ktorý si múku
zabezpečí a chlieb upečie.
Zápecnícke vyčkávanie a ešte
aj štedro platené z daní ostatných sa dnes stáva realitou na
mnohých radniciach Slovenska.
A ľudia nedostávajú tú službu,
ktorú si formou daní platia.
Veď čo iné, ako spokojnosť
svojich občanov musí byť alfou
a omegou pre tých, ktorých si
zvolili, aby kormidlovali mesto
tým správnym smerom?
A prichádzame k hlave. V mojej symbolike sú ňou poslanci,
úradníci na čele s vedením
mesta. Všetci tí, ktorých nesú
nohy, telo a chovajú pracovité
ruky Humenčanov. Nie náhodou sa práci vo verejnej správe
Park ,,jednotka“
začali revitalizovať
hovorí aj verejná služba. Aj
vy máte pocit, že na úrade sa
ako služobníci často cítia skôr
občania? A kto mal to šťastie
(nešťastie?) a zúčastnil sa rokovania mestského zastupiteľstva,
mohol nadobudnúť pocit, že
nežijeme v demokracii, ale
v monarchii.
Platí iba jeden názor a kto
sa chce mať dobre, bude
s ním súhlasiť. Aj keď
existujú lepšie. Nesúhlas sa
neodpúšťa a naše spoločenstvo
Humenčanov sa rozdeľuje.
A energia, ktorú by sme mohli
využiť v prospech všetkých sa
stráca v hašterení a žabomyších
súbojoch. Moja skúsenosť, či
už z práce na veľvyslanectve,
či vo veľkej firme hovorí, že
povesť o Svätoplukovi a jeho
prútoch prináša stále aktuálne
posolstvo. Každý prút má samostatne malú silu aj odolnosť.
Zviazané dohromady predstavujú veľkú silu. A taká je
aj moja predstava fungovania Mestského úradu a Mestského zastupiteľstva v Humennom. Pozorne počúvať názory
iných a spoločnými silami ísť
za hlavným cieľom – novými
pracovnými možnosťami pre
občanov mesta.
Zdá sa mi však, že našu symbolickú hlavu niečo trápi.
Možno boľavý zub. A pri takejto bolesti nefunguje správne
celé telo. Uľaví sa mu iba
vtedy, keď zubár odstráni kaz
a nahradí ho niečím, čo zub
vylieči.
Verím, že dobre rozumiete
tomu, čo hovorím. Už v novembri pôjde naše mesto k zubárovi. A je len na tých, ktorým
skutočne záleží na tom, aby sa
mesto uzdravilo a jeho zástupcovia, namiesto výhovoriek,
sústredili svoje sily na službu
občanom. Teda, že si boľavý
zub necháme ošetriť a nenecháme ho bolieť aj naďalej.
Ing. Miroslava Zajcevová
Revitalizačné práce v parku ,,Jednotka“.
Humenčania sa obávajú, aby to nedopadlo, ako s podchodom. Ten bol I.
etapou projektu - revitalizácia parku pred hotelom Karpatia – II.etapa.
Mesto Humenné začalo v auguste realizovať aj jeho II. etapu - revitalizovať
park na Sídlisku I.
Skončilo sa to opakovanými reklamáciami
Podchod pod železničnou stanicou
rekonštruovali od októbra do decembra minulého roka.
Celková rekonštrukcia podchodu
bola vyčíslená v pôvodnom pláne na
sumu 240 580 € a zahŕňala: vybudovanie nového kamerového systému,
novej elektroinštalácie, úpravu podláh a opravu schodísk vo vstupných
objektoch podchodu, rekonštrukciu
strešných konštrukcií, okenných
otvorov a vonkajších oceľových
konštrukcií a osadenie polykarbonátových dosiek antigrafit – Saphir.
Práve nové obloženie stien zaradilo humenský podchod medzi slovenské „unikáty“. ,,Materiál je zo
Švédska. Je nielen nerozbitný, ale
aj ľahko umývateľný. Akékoľvek
pomaľovanie stien sa dá veľmi jednoducho odstrániť,“ vysvetľovala
vtedy Ing. Katarína Ježová, vedúca
odboru výstavby MsÚ. Napokon sa
kompletný náklad vrátane projektov
a injektáže vyšplhal na oveľa vyššiu
sumu.
Bolo že to radosti, keď sa železničný
podchod spájajúci ulice Staničná –
Chemlonská po 20 rokoch dočkal
nového vizuálu. Mal byť estetickejší
a hlavne bezpečnejší.Ten prvý zámer
však hneď v prvých mesiacoch
značne pokrivkáva. Už v apríli ruka
v ruke s prvým jarným slnkom, sa
začali objavovať prvé závady. Antigrafitový obklad sa začal vydúvať.
V podstate je zvlnený obklad v celom
podchode, ale pri vchodoch, teda na
miestach, kde je prístup vonkajšieho
teplého vzduchu intenzívnejší, je to o
poznanie viditeľnejšie. A tak sa reklamovalo
Už 4. apríla si mesto u prešovskej
firmy, ktorá rekonštrukciu vykonala,
uplatnilo reklamáciu. Snahu o nápravu tu po tomto termíne síce badať
bolo, ale problém nebol ani zďaleka
vyriešený a tak sa koncom júna vybrala do podchodu komisia z magistrátu, aby posúdila stav na mieste.
Kompetentní zrejme uznali, že nielen
novinári (i keď z toho boli obvinení),
ale i obyčajní ľudia, ktorí na problém upozorňujú, nerobia z komára
somára, ale len komentujú reálnu
situáciu, pretože vzápätí na firmu
smerovala urgencia reklamácie, ktorá
mala byť vykonaná v čo najkratšom
technicky možnom čase. Začiatkom
augusta ešte nebola!
Mesto naďalej trvá na tom, že „materiál, z ktorého je obklad vyrobený, je
kvalitný a trvácny” a vzniknuté problémy vysvetľuje tým, že ,,zhotoviteľ
zrejme nerátal s jeho rozťažnosťou pri
vyšších teplotách“.
Humenné je vážne unikát
Toľko sme sa chválili unikátnym antigrafitovým obkladom, až sme na
9/2014 INFO HUMENNÉ
3
to doplatili. Firma, ktorá nemala
s takýmto materiálom skúsenosti,
na Humenčanoch nielen zarobila,
ale sa aj poučila a podobné chyby
už hádam v iných mestách neurobí. Zas sme v niečom prví i keď
toto naše prvenstvo nás vyšlo trochu pridraho. Ak už nerozoberáme
cenu podchodu, tak hanba z toho,
ako to nakoniec dopadlo, bude
humenský podchod ešte dlho
sprevádzať a prehluší aj všetky jeho
klady, lebo zlé sa dlhšie pamätá. To
je stará známa pravda.
Už rozbíjajú park, fontána nie je
Silné stroje zrovnali za pár dní
jednu z doterajších výrazných dominánt mesta i keď v poslednom
období výrazne chátrajúcu fontánu pri Karpatii a tým odštartovali
projekt obnovy miestneho parku
za takmer 400 tis. €. Poslanci projekt odklepli ešte v decembri 2013
a pôvodný rozpočet bol ešte vyšší,
až 532 045,80 €!
Fontána bude, ale úspornejšia
,,V rámci revitalizácie parku sa
zrekonštruujú chodníky, osadí
sa nová fontána (úspornejšia),
nakoľko stará je najmä pre matky
s deťmi nebezpečná a jej obnova
by bola finančne nákladná a nie je
možné zrekonštruovať jej vodovodné rozvody, tie musia byť úplne
nové. Upravia sa zelené plochy a vysadí sa nová zeleň. Rozrastú sa parkovacie plochy pozdĺž Družstevnej
ulice a pred hotelom. Najmenší sa
môžu tešiť na nové detské ihrisko,
starší na osadenie nových lavičiek.
Nebudú chýbať nové odpadkové
koše. Z dôvodu bezpečnosti sa osadia nové stožiare verejného osvetlenia a zavedie sa kamerový systém,“
informovalo mesto na svojom webe
humenne.sk.
Ešte ušetria
Podľa medializovaných informácií boli náklady na podchod
246 652,22 €, II. etapa by mala
byť zrealizovaná za 383 909,93 €
z plánovaných vyše 553 200 €. Mesto tak podľa vlastných vyjadrení
ušetrilo oproti predpokladanému
rozpočtu takmer 170 000 €. Verejnú
obchodnú súťaž vyhrala humenská
firma CHEMKOSTAV HSV, a.s.
Humenné a tak nám nezostáva iné,
len veriť, že ,,domáci“ zostanú verní
svojmu dobrému menu a osud
zrekonštruovaného parku nebude
nasledovať ten v susediacom podchode.
–eLLa–
Žije medzi nami, ale kompetentní na neho zabudli
Ospravedlňujem sa predovšetkým pánovi Mgr. Kerekaničovi, že svoj príspevok začínam jeho slovami, ktoré
boli už uverejnené v týždenníku Podvihorlatské noviny zo dňa 11. 8. 2014. Pán Kerekanič svoj príspevok k 70.
narodeninám pána Ivana Mihaliča začal, citujem: ,,Sú medzi nami. Často si ich ani nevšímame.“
ako človeka, ktorý pána
Ivana Mihaliča pozná osobne skoro päť desaťročí
a vie oceniť výsledky jeho
práce, zarazila jediná, ale o
to smutnejšia skutočnosť.
Občania, ktorí majú
v obľube
ľudové
piesne, či už sú spievané
v
slovenčine,
východniarčine,
Hudba sprevádza Ivana Mihaliča celý život. Zdroj je internet ukrajinčine, rusínčtine,
alebo v iných rečiach
Áno, takým človekom je pán Ivan
a nárečiach
iste
vedia, že pán Mihalič
Mihalič, ktorý celý svoj plodný život
ako zakladateľ speváckeho tria, ktoré
zasvätil rozvoju kultúry a školstva,
vystupovalo pod názvom HUMENpropagácii ľudových tradícii zemSKÉ TRIO, 30 rokov propagoval
plínskeho regiónu nielen na území
a zviditeľňoval mesto Humenné a jeho
Slo-venska, ale aj široko za jeho
región tak na Slovensku ako aj za jeho
hranicami. Zabudli sme na jeho
hranicami. Tým, že v názve tria bolo
záslužnú prácu pri výchove hudobjasne a zrozumiteľné napísané a praviníkov, hráčov na akordeón ako aj
delne pred a počas vystúpení tria vyspevákov ľudových piesní v celom
slovené Humenské – Humenné, tak
humenskom regióne, ako aj na zasa povedomie o meste Humenné šírilo
chovávanie ľudových tradícií či už
ďaleko a to v tom najlepšom slova
v ústnej podobe, alebo v podobe
zmysle.
písomných zborníkov.
Za zachovávanie ľudových tradícii
V tomto príspevku nebudem
ako aj ich šírenie a za vysokú umeanalyzovať jeho osobné a kolektívne
leckú angažovanosť bola už známemu
úspechy, jeho životnú cestu, ktorá
speváckemu duu (Ivan Mihalič a už
bola iste bohatá, pestrá a úspešná
nebohý Miki Horňak) udelená Cena
v rámci jeho umeleckej a výchovnej
ministra kultúry a Cena predsedu
činnosti, toto v skratke urobil pán
vlády SR. Predstavitelia ministerstva a vlády SR si vedeli uctiť a oceniť
Kerekanič vo svojom príspevku. Mňa
prínos pána Ivana Mihaliča k rozvoju kultúry, len mesto Humenné a jeho
zastupiteľstvo zabudlo na osobnosť
pána Mihaliča a pri príležitosti jeho
významného životného jubilea sa
nenašlo jedno euro na karafiát a nikto
z magistrátu si nenašiel čas, aby ho
prijal na pôde magistrátu a povedal
mu: ,,Pán Mihalič, ďakujeme Vám za
Vašu doterajšiu prácu v oblasti kultúry
a školstva, za šírenie dob-rého mena
mesta Humenné a jeho regiónu.“
Už nehovorím o udelení verejného
ocenenia, ktoré sa udeľuje pravidelne osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, pozoruhodné
výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, kultúrnej, športovej, vzdelávacej a verejnoprospešnej činnosti. Pán
Ivan Mihalič spĺňa podmienky na
udelenie ocenenia naraz vo viacerých
oblastiach. Je to veľmi smutné a tento
prešľap sa nedá ospravedlniť.
Preto, aj keď trochu oneskorene,
tak ja si dovolím povedať: ,,Ivan,
ďakujem Ti a do ďalšej sedemdesiatky prajem Ti len dobre zdravíčko,
pohodu a elán. Hraj na akordeóne
a spievaj na rôznych stretnutiach
aj naďalej, rozveseľuj poslucháčov
a oslávencov, vychovávaj nástupcov,
ktorí budú ďalej šíriť a zachovávať
tradície našich predkov.“
–mun–
Všetko, čo potrebujete vedieť o komunálnych voľbách
Tohtoročný volebný maratón (tí zodpovednejší) Slováci zavŕšia už svojou štvrtou cestou k volebným urnám v novembri. Nových starostov a primátorov, ako aj poslancov mestských a obecných
zastupiteľstiev budeme voliť 15. novembra 2014.
Do novembra sa teda máte čas
rozhodnúť, komu dáte svoj hlas,
ale ak ste sa rozhodli postaviť na
druhú stranu – teda sa stať kandidátom, na rozhodovanie ste mali
čas iba do 21. septembra, kedy bolo
potrebné doručiť kandidátne listiny
zapisovateľovi príslušnej volebnej
komisie (zo zákona sa tak musí stať
najneskôr 55 dní pred termínom konania volieb). Nezávislí kandidáti sú
povinní priložiť aj petíciu s prislúchajúcim počtom podpisov. V Humennom je to 400 podpisov bez
ohľadu na to, či kandidujete za poslanca alebo primátora.
Vzdelanie už zase dokladovať
netreba.
I keď ešte pred pár dňami platilo, že
ku kandidátnej listine na funkciu
starostu obce musí byť pripojená
fotokópia dokladu osvedčujúceho
získanie aspoň stredného vzdela-
nia, od 11. septembra to už zase
neplatí. Vyplýva to z rozhodnutia
Ústavného súdu, ktorý 10. septembra
2014 pozastavil účinnosť príslušných
článkov zákona NR SR č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Tzv. vzdelanostný cenzus
schválila Národná rada SR 2. mája
2014 na základe poslaneckého
návrhu. Podmienka vzdelania bola
následne napadnutá na Ústavnom
súde skupinou poslancov.
Máte 18? Voliť môžete, kandidovať
možno ešte nie.
Voličom sa občan SR stáva po dosiahnutí 18 rokov veku, vtedy už môže
kandidovať za poslanca. Za starostu
či primátora však môžete kandidovať
až po dosiahnutí veku 25 rokov.
V Humennom volíme 24 poslancov.
Zákon o obecnom zriadení stanovuje
počet poslancov pre obecné a mestské
zastupiteľstvo v obci (meste) s počtom
obyvateľov od 20 001 do 50 000 na 15
– 25 poslancov, súčasne zákon limituje maximálny počet 12 poslancov pre
jeden volebný obvod. Pre voľby do
Mestského zastupiteľstva v Humennom bol schválený návrh na určenie
počtu poslancov 24 a určenie dvoch
volebných obvodov rovnako po 12
poslancoch.
Ako hlasovať?
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo
starostu mestskej časti) zakrúžkuje
volič poradové číslo len jedného
kandidáta. Na hlasovacom lístku pre
voľby poslancov zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov,
avšak najviac u toľkých kandidátov,
aký má byť počet poslancov vo volebnom obvode zvolený (údaj bude uvedený na hlasovacom lístku).
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
–eLLa–
4
9/2014 INFO HUMENNÉ
Vyhrážky mladým
v Humennom
V máji tohto roku sme sa s pani Zajcevovou dohodli, že nám
pomôže zohnať priestor na vystavenie fotografií z fotografickej súťaže, ktorú náš mládežnícky parlament organizoval. Pred niekoľkými týždňami nás kontaktovala a ponúkla
nám priestor na výstavu fotografií. Veľmi sme sa potešili a
dohodli sme sa, že v sobotu, 13.9.2014 budú naše fotografie
vystavené na podujatí MLADÍ V HUMENNOM, ktoré sa
malo uskutočniť pri fontáne.
S akciou sme pomáhali, keďže
naše občianske združenie
FreeMar podporuje mladé
talenty. Keď sme prišli akciu
propagovať na umeleckú
školu, vraj tam dostali učitelia
príkaz od riaditeľky, že žiaci
z tejto školy majú zakázané
zúčastňovať sa. V sobotu ráno
sme prišli pred fontánu, kde
sme sa dozvedeli, že akcia sa
presúva k neďalekému parkovisku pri Vihorlate.
Mesto mladým zamietlo
žiadosť prezentovať sa kvôli Gurmánskemu festivalu,
ktorý tam v tú chvíľu prebiehal. Pani Zajcevovú to však
od organizovania akcie
neodradilo. Dala vyrobiť
tabuľky, na ktorých sa písalo
len to, že sa akcia presúva
z námestia k parkovisku pri
Vihorlate. Vyslali sme na námestie i za jeho hranice chlapcov, ktorí s tabuľkami mávali, aby občania vedeli, že sa
akcia presúva, a aby vedeli,
kde si môžu pozrieť aj výstavu
našich fotografii.
15 minút pred začiatkom
podujatia sa nastrašení
chlapci vrátili, pretože sa
im dvaja muži vyhrážali,
že ak nezmiznú z námestia, vyfackajú ich, odtrhnú
im hlavy a vopchajú ich do
smetného koša. Chlapci boli
úplne vyklepaní a ja som
ostal v šoku. Pani Zajcevová
sa išla pánov spýtať, prečo
s nimi takto zaobchádzali,
keď nič zlé nespravili. Začali
sa však vykrúcať, že o ničom
nevedeli a vraj došlo k nedorozumeniu.
Neskôr sme s informačnými
tabuľkami vyslali dievčatá,
ktoré zastavovali policajti a pýtali sa ich na meno,
adresu, vek a členstvo v našom
parlamente. Vraj to dostali
príkazom od p. Zajcevovej,
čo však bolo absolútne klamstvo. Pomáhať a chrániť sa
zrejme už zmenilo na klamať
a zastrašovať. Na podujatie
Mladí v Humennom prišla
aj dcéra pani Vaľovej, ktorá
začala všetkých fotiť. Keď
sme ju požiadali o podpis na
petičnú listinu, nahnevala sa
a ponáhľala sa preč.
Ja ako koordinátor mládežníckeho parlamentu som bol
úplne v šoku z toho, čo sa
tam dialo. Aby sa niekto v 21.
storočí vyhrážal, zastrašoval
a znemožňoval prichystať
akciu, to som teda nečakal.
Veď všetci kandidáti na primátora majú rovnakú šancu
prezentovať sa, viesť korektnú
súťaž a ponúkať rôznym organizáciám priestor na podujatiach. O tom to má byť a nie
o zastrašovaní, vyhrážaní sa
a vyrábaní problémov.
V mene mládežníckeho parlamentu ďakujeme p. Zajcevovej za akciu Mladí v Humennom a mladým ľuďom, ktorí
sa jej zúčastnili a nebáli sa.
Martin Ruščanský
Kedysi bol dôležitým
dopravným uzlom, dnes
stráži lásku
V aktuálnej kovovej podobe bol postavený na mieste starého dreveného
mosta spájajúceho centrum mesta s Vaľaškovcami, technológiou spájania
nitmi v roku 1900. Podobnou technológiou bola postavená Eiffellova veža
v Paríži v roku 1887. Ten humenský, známy pod názvom ,,Vaľaškovský
most“, stavali 1 rok podľa projektu maďarských inžinierov, a preto je zrejme v jeho strede maďarský nápis. V roku 1944 bol podmínovaný a ostal
stáť iba náhodou. Cestný most spolu so železničným mostom cez rieku
Laborec patril k vojensky najvýznamnejším objektom v Humennom.
Na Vaľaškovský most si ľudia symbolicky zamykajú svoju lásku na kľúč.
Dnes je mostom lásky.
Možno to viete a možno ani nie, že
v našom meste máme okrem ,,Fontány lásky“ v strede námestia ešte
jedno miesto, ktoré sa stalo symbolom
zaľúbencov. Stačí si však zamknúť
lásku na kľúčik?
114 ročný Vaľaškovský most už
nielenže spája dva brehy Laborca, ale
aj ľudské osudy a srdcia.
Od predminulého roka je totiž
oficiálne MOSTOM LÁSKY, kde si
Humenčania i cezpoľní zamykajú
svoj ľúbostný cit chladným a ťažkým
kovom naveky! Či sila železnej
konštrukcie mosta dokáže uchrániť
krehkú lásku Humenčanov nikdy
neoveríme v praxi. Koľko párov z
tých, ktorí si tu sľúbili vernosť a kľúč
od tej svojej zámky hodili do vôd
nevyspytateľného Laborca, sú ešte spolu, nevedno. Koniec koncov, záleží
na tom? Láska je krásna a vzácna
práve kvôli okamihom. Práve ten
okamih, keď si dvaja ľudia symbolicky spájajú svoje životy v jeden, je
určite neopakovateľným
a zostane v mysliach tých dvoch aj
potom, keď už z ich vzťahu nezostane
nič, len tie spomienky.
Jedni zamykajú, iní kritizujú. I keď
faktom je, že ,,mosty lásky“ sú absolútnym štandardom aj vo veľkých
svetových metropolách, ten humenský má aj neprajníkov, ktorí tvrdia, že
osadiť tam túto tabuľu a ,,obaľovať“
ju zámkami, nie je práve najlepší nápad. Ešte ďalej zašli tí, ktorí sa nechali
počuť, že je to hanobenie kultúrnej
a historickej pamiatky. Tak si vyberte!
Alebo túto skutočnosť ignorujte, alebo to skúste, ak máte niekoho, s kým
chcete byť spolu navždy.
Za pokus to možno stojí a trochu romantiky nikdy neuškodí. Veď čo, ak
to predsa len funguje? V tom prípade si ale dobre premyslite,
s kým si svoju lásku na Vaľaškovskom
moste zamknete. Alebo si pre istotu
ten kľúč nechajte.
–eLLa–
9/2014 INFO HUMENNÉ
5
Občianske združenie POMÁHAME SI a jeho štatutár
Miroslava Zajcevová pozýva rodiny s deťmi
na výletpar ku
l
a
m
r
e
h
T
d o Š í ra v a
28. 9. (nedeľa)
4. 10. (sobota)
12. 10. (nedeľa)
Účastnícky
poplatok:
2,– €
Harmonogram:
8:30 Stretnutie na parkovisku oproti Tatra
Banke, pri obchode LENY (Laborecká
ulica)
9:00 Odchod klimatizovaným autobusom
10:00 Príchod do Thermal parku Šírava
13:30 OBED
15:30 Odchod domov
17:00 Príchod do Humenného
Počas celého výletu sa neuskutoční
žiadna predvádzacia akcia! V cene
účastníckeho poplatku je vstup, obed a doprava.
Nahlasovanie prihlášok: po - pia od 900 do 1700
telefonicky: 0948 60 00 87, e- mailom: [email protected]
osobne: OZ POMÁHAME SI, Nám. slobody 12, Humenné (v budove CityBurger, 2. poschodie)
PRIHLÁŠKA – NA VÝLET DO THERMAL PARKU ŠÍRAVA označte termín:❏ 28. 9. 2014
❏ 4. 9. 2014
❏ 12. 9. 2014
Meno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Priezvisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V e k : .................................................
Adresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PSČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonický kontakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svojim podpisom potvrdzujem, že môj zdravotný stav a fyzická kondícia mi dovoľujú zúčastniť sa zájazdu a samostatne ho zvládnuť. Zaväzujem sa
zaplatiť účastnícky poplatok. Som si vedomý/á, že v prípade zrušenia mojej účasti na zájazde mi OZ nie je povinné zaplatený účastnícky poplatok vrátiť.
V Humennom
dňa:združenie
. . . . . . . . . .POMÁHAME
. . . . . . . . . . .SI,
. . .Námestie
. . Podpis.slobody
. . . . . . . .12,
. . . Humenné
. . . . . . . . . .(v. .budove
. . . . . . . CityBurger,
. . . . . . . . . . . 2.
. . .poschodie)
..
Občianske
Seniori a žiaci cestujú zadarmo.
Dokedy?
Prečo získali žiaci a seniori benefity až teraz?
Od 1. augusta môžu žiaci a seniori cestovať Mestskou hromadnou
dopravou zdarma. Tento benefit
schválila pani primátorka Vaľová vraj
vďaka dobrému hospodáreniu mesta.
Cestovanie však nie je pre všetkých.
Platí len pre žiakov prvého stupňa
základnej školy s trvalým pobytom
na území mesta Humenné, ZŤP,
seniorov nad 65 rokov a zároveň
držiteľov Senior karty. Títo občania
však nemôžu mať voči mestu nijaké
dlhy a aj pri deťoch sa overujú prípadné nedoplatky rodičov voči mestu.
Počet cestujúcich v mestskej hromadnej doprave sa vraj zvýšil na
trojnásobok, čo je síce chvályhodné,
otázkou však zostáva, prečo sa tieto benefity neposkytovali žiakom
a seniorom skôr. Pani Vaľová mala
možnosť zlepšovať podmienky pre
tieto skupiny štyri roky, ale rozhodla
sa tak až teraz, tesne pred voľbami.
Je teda na mieste položiť si otázku,
dokedy tieto benefity ľuďom vydržia
a či o ne náhodou už v budúcom
roku neprídu. –das–
Coffee ALEXA
predaj
a ochutnávka káv
Myšlienka vytvoriť obchod, kde bude
hlavnou témou káva, vznikla hlavne
na základe spomienok. Skoro v každej
domácnosti mala svoje miesto zrnková káva, mlynček a možno aj malý
hliníkový kávovar „koťogo“. Doba
pokročila a zrnkovú kávu nahradila
káva mletá, ktorou sme sa pripravili o
chuť nápoja z čerstvo pomletej kávy.
Na pulty v obchodoch sa dostali elektrické kávovary, ktoré nám sľubovali
chutnejšiu kávu. Tie však po krátkej
dobe vypovedali službu a skončili
založené v pivniciach. Následne sa
začal veľký boom v podobe instantnej kávy. Žiadny mlynček, žiadny
kávovar. Stačí hrnček, jedna alebo
dve lyžičky granuliek a horúca voda.
Na chuť instantnej kávy sme si zvykli
pomerne rýchlo, ale ...
Káva je v prvom rade potravina.
Máme k nej pristupovať tak, ako
keď si kupujeme napríklad zeleninu.
Chceme ju čerstvú, zdravú a chutnú.
Nezaujíma nás zelenina sušená, vyrobená prevažne zo zlej suroviny,
ktorá je ochutená množstvom E-čiek,
farbív a ktovie, čo všetko sa tam ešte
pridáva.
Dnes si už nemôžem spomenúť,
prečo mi táto „káva“ vlastne chutila.
No s určitosťou viem, že z pohľadu
zdravia pre mňa žiadnym prínosom nebola. Tak som vzal do rúk
poslednú nedopitú instantnú kávu
a vyhodil som ju. Aj napriek tomu,
že bola drahá, lebo som si myslel, že
čím drahšia značka „kávy“, o to lepšia
bude. Ale to vôbec neplatí.
Využil som internet a našiel som si
pár obchodov, kde sa dala objednať
zrnková káva. V pivnici sme našli
starý ručný mlynček, kúpili sme si
mokka kávovar (už vyššie spomenuté koťogo) a v domácnosti znova
rozvoniavala chutná káva. Pribudli
pomôcky na filtrovanú kávu, originál
tureckú kávu a prvý domáci pákový
kávovar na talianske espresso. Roky
plynuli a na Slovensku pribudlo
množstvo pražiarní. Niektoré sme
navštívili osobne, od ostatných sme
si kávu objednali poštou. Porovnávali
sme kvalitu zŕn, vôňu, chuť kávy pripravenej na rôzne spôsoby. To už som
espresso pripravoval na profesionálnom kávovare BRASILIA, ktorý sa
stal mojou láskou na prvý pohľad.
Kávy boli rôzne, pražené svetlo, tma-
vo, zmesi káv, .... Niektoré chutili
dobre, ale organizmus ich zle znášal
(hlavne tmavo pražená káva, ktorá
dráždila žalúdok). Najviac nám chutili kávy zo Zvolenskej pražiarne. Tak
sme oslovili majiteľa Ing. Rogožníka a
dohodli sme spoluprácu. Zabezpečili
sme dodávky čerstvo praženej kávy
z oblastí Brazília, Kolumbia, Mexiko,
Kuba, Honduras, Nikaragua, Etiópia,
India ...
Skúsenosti, sortiment a odhodlanie
robiť veci inak – Coffe ALEXA –
obchod pre Vás. Obchod, kde kávu
môžete nielen kúpiť, ale aj ochutnať,
aby ste si našli tú svoju. Espresso, filtrovaná káva, mokka, pravá turecká
a vietnamská káva – stačí si vybrať.
Na našich pultoch nájdete všetko,
čo potrebujete pre dokonalý kávový
zážitok u Vás doma. Chce to len trocha Vášho času, ktorý príprave kávy
venujete. Stanete sa HOME BARISTA.
Čo sa nevošlo do tohto článku vošlo
sa na police v Coffee ALEXA. V ponuke okrem kávy máme aj chutné
čaje TETLEY, HARNEY & SONS,
kvalitné slovenské vína Chowaniec
a Krajčírovič, prémiové dánske
pivo FAXE. Pripravujeme sortiment gréckych sladkostí, medoviny
a teplých nápojov.
Náš útulný obchod nájdete na ulici
Osloboditeľov 1, Humenné. Tešíme
sa na Vás a veríme, že naplníme Vaše
očakávania.
Tento článok slúži zároveň ako kupón
1€ na ochutnávku kávy alebo ako
kupón na zrnkovú kávu v hodnote
30€ pri kúpe kávovaru značky NIVONA.
–dik–
kupón
1€
na ochutnávku
kávy
alebo
na zrnkovú kávu
v hodnote 30 €
pri kúpe kávovaru
značky NIVONA.
6
9/2014 INFO HUMENNÉ
Mladí v Humennom ukázali
svoj talent
V sobotu 13.9. sa uskutočnilo podujatie Mladí v Humennom, ktoré bolo
príležitosťou pre všetkých mladých ľudí ukázať svoj talent. Začiatky organizácie však siahajú viac ako tri týždne dozadu na 26.8., kedy organizátorka akcie Miroslava Zajcevová poslala na Mestský úrad žiadosť o
uskutočnenie a na Technické služby žiadosť o zapožičanie dreveného
stánku. Vyjadrenie z Mestského úradu prišlo až 8.9. v znení, že žiadosť
zamietajú kvôli Festivalu dobrého jedla a pitia, pretože si vraj organizátor podal žiadosť skôr.
grafickej súťaže, ktorú organizoval
Pani Zajcevovej sa na poslednú
Mládežnícky parlament FreeMar.
chvíľu podarilo vybaviť priestor
Aby ľudia vedeli, že výstava sa
parkoviska za Reštauráciou Vihorpresunula k Reštaurácii Vihorlat, ale tým sa problémy rozhodne
lat, dala vyhotoviť informačné
neskončili. Súčasťou podujatia
tabuľky, s ktorými chlapci
bola aj výstava fotografií z foto-
Mladých prišla podporiť aj staršia generácia.
Vystupujúcich prišlo podporiť
veľa mladých, ale aj starších ľudí.
Niektorí účinkujúci stáli na pódiu
po prvýkrát, iní mali za sebou už
niekoľko vystúpení, ale publikum
bolo zakaždým nadšené a každého
odmenilo veľkým potleskom.
Na programe sa zúčastnili
tanečníci, hudobníci, speváci,
bajkeri, skateri, futbalisti a ďalší
talentovaní mladí ľudia. Vystúpil
folklórny súbor Šiňava, tvorený
a Andrea. Pestrý program doplnili aj skupina Simon Ihnáť
a Anna Kisliková a futbalistky
predviedli zaujímavý free style.
Na záver sa odohral battle medzi
skatermi a bajkermi, ktorí medzi
sebou súťažili v predvedení tých
najlepších trikov. Celý program
bol moderátorsky vedený Edom
Michálkom a Miroslavou Zajcevovou.
Na podujatí ,,Mladí v Humennom“
Saxofonista Bankov.
upozorňovali ľudí. Nevinné informovanie sa stalo terčom útoku,
keď sa im dvaja muži vulgárne
vyhrážali a vyhadzovali ich z námestia. Jeden z nich sa predstavil
ako organizátor. Chlapci sa vrátili
úplne vystrašení, čo pani Zajcevo-
Deti sa vybláznili na šmykľavke.
vú viedlo k tomu, aby sa šla o celej
situácii informovať.
Spomínaní muži všetko popreli
a povedali, že došlo k nedorozumeniu. Keď o akcii neskôr
tabuľkami informovali dievčatá,
pristavili ich policajti a žiadali od
nich mená, adresy a vek, vraj na
žiadosť pani Zajcevovej, čo sa nakoniec ukázalo ako úplné klamstvo. Zmenila sa úloha policajtov
z ,,pomáhať a chrániť“ na ,,klamať
a zastrašovať“?
Aj napriek nepríjemným udalostiam dopadla akcia ,,Mladí
v Humennom“ nad očakávania.
Folklórny súbor Šiňava.
mladšími aj staršími žiakmi, po
ňom nasledoval saxofonista Bankov. Svoj talent predviedli skatebordisti, gitarová kapela Milan
a speváčka Andrejka Škubová,
raperi Akustic a Live free, bajkeri na BMX, spevácke duo Baxo
boli okrem spomínanej výstavy fotografií vystavené aj obrazy zo ZŠ
umeleckej, svoje diela prezentoval
aj Daniel Bilec. Sofia Bankovová
predviedla, aké krásne a zaujímavé
veci dokáže vyrobiť z papiera, korálikov a nití. Pre tých najmenších
9/2014 INFO HUMENNÉ
7
Maľovanie na tvár je medzi deťmi veľmi obľúbené.
lebo každému iste dobre padne,
keď je jeho snaha ocenená minimálne potleskom. Prišlo veľa ľudí
a atmosféra bola skvelá, určite
budeme v podobných akciách
pokračovať,“ povedala o svojich
dojmoch Miroslava Zajcevová.
Aj účinkujúci si podujatie veľmi
pochvaľovali a dúfajú, že podobné
príležitosti sa budú konať v Humennom častejšie.
–das–
Free style vo futbale.
bola pripravená trampolína, nafukovacia šmykľavka a maľovanie na
tvár. Všade sa šírila lákavá vôňa
špecialít, ktoré si mohli prítomní
kúpiť za symbolické ceny. Kuracia i bravčová cigánska so žemľou,
pečená klobása, varená kukurica,
slané i sladké koláče – na tom
všetkom si mohli diváci pochutiť.
Smäd uhasili čapovanou kofolou,
pivom, minerálkou alebo džúsmi.
,,Dnes sme na vlastné oči videli, koľko je v Humennom
mladých a talentovaných ľudí.
Som veľmi rada, že sme ich mohli týmto spôsobom podporiť,
V programe nechýbala ani hra na gitare a spev.
Fotografie a obrazy talentovaných Humenčanov.
Vystupujúcich prišlo podporiť množstvo ľudí.
8
Vrátiť zabudnuté
knihy môžete aj
do Biblioboxu
9/2014 INFO HUMENNÉ
Miroslava Zajcevová
rod. Škovranková
vás
pozýva na
é
k
s
n
e
m
Hu
e
k
s
r
á
k
Hur
i
t
s
o
n
v
slá
Novinka, ktorá síce na Slovensku
nie je žiadnou novinkou, ale v Humennom sa s ňou čitatelia miestnej
knižnice ešte len zoznamujú, od 26.
augusta už prináša ,,svoje ovocie“.
u
t
o
b
o
s
v
4
1
0
2
.
9
27.
00
4
od 1
Koľkokrát ste sa už vybrali do Vihorlatskej knižnice a neprešli ste ani vstupnými dverami? Bolo zatvorené! Niekedy
z objektívnych dôvodov počas dní, kedy
mali mať otvorené, inokedy ste vy sami
pozabudli, že je nestránkový deň, alebo
že zatvárajú skôr. Inokedy ste mali cestu
okolo knižnice ako ,,na potvoru“ práve
večer alebo skoro ráno, vo sviatok, či
v nedeľu a počas týždňa vám to nijako nevychádzalo. Teraz je to už jedno.
Vrátiť knihy do knižnice môžete počas
dňa aj noci, 24 hodín denne. Jednoducho, kedykoľvek chcete.
om
t
a
l
r
o
h
i
V
a
z
u
na parkoveisstkie slobody 19
Nám
Živá
ľudová
hudba
e
Ž
a
úť
tradičné
reMeslá
atrakcie
pre deti
s
Už niekoľko dní vás vôbec nemusí
trápiť, či je knižnica otvorená alebo nie,
v prípade, keď chcete zapožičané knihy
len vrátiť. Urobiť tak totiž môžete ich
vhodením do BIBLIOBOXU, ktorý je
umiestnený pred vstupom do knižnice.
Zakúpili ho z projektu Ministerstva
kultúry SR a stál necelých 5 tis. eur.
Po vhodení knihy cez určený otvor, kniha dopadne na čalúnené dno, ktoré je
prispôsobené tomu, aby sa nepoškodila.
Zamestnanci knižnice každodenne
Bibliobox otvoria, knihy z neho vyberú
a vložia do počítača skutočnosť, že kniha bola vrátená. Ak ste ju vrátili neskôr,
ako ste mali, prípadnú pokutu zaplatíte
pri najbližšej návšteve knižnice.
Bibliobox v Humennom je piatym
v Prešovskom kraji a je skvelou
príležitosťou aj pre tých, ktorí majú
doma aj niekoľko rokov vypožičané
knihy, ktoré sa už hanbia odniesť do
knižnice. Je potrebné si uvedomiť, že
ide často o knihy veľmi vzácne, napr.
potrebné pri štúdiu rôznych prírodných
Hurkárske slávnosti A3 DEF.indd 1
DJ
Vstup
voľný
súťaž
v jedení
huriek
18.09.14 11:07
i humanitných vied a dnes ich už nie je
možnosť dokúpiť. Ak teda driemu aj na
vašej poličke také, s pečiatkou Vihorlatskej knižnice v Humennom, môžete
ich bez zbytočných otázok a vyčítavých
pohľadov zamestnankýň knižnice vrátiť
práve prostredníctvom Biblioboxu.
A ešte jedna informácia pre tých, ktorí
by mali pocit, že všetko nové je treba
,,otestovať“, resp. zničiť a znehodnotiť.
Bibliobox je zabezpečený dvojitými
dvierkami, ktoré majú zabrániť tomu,
aby tam boli vhadzované drobné predmety, alebo vyliata tekutina.
–eLLa–
Vďaka Biblioboxu môžete vrátiť knihu kedykoľvek.
9/2014 INFO HUMENNÉ
9
Kultúra v Humennom
HORNOZEMPLÍNSKE IMPRESIE 2014
Umelci z Česka, Poľska a Slovenska
tvorili v auguste v rámci plenéra Hornozemplínske impresie 2014 v Humennom diela, ktoré sú vystavené vo
výstavnej miestnosti Domu kultúry
do 30. septembra 2014.
potrvajú do 24. a 30. 10. 2014.
HAMKO MŇAMKO - 29. september
2014 o 10. 00 hod./ MsKS Humenné
Beseda s Marcelou Molnárovou, autorkou knihy Hamko Mňamko
RICHARD MÜLLER & FRAGILE
TURNÉ „HLASY 2“ - 15. 10. / MsKS
Humenné
Gabriel KOSMÁLY – Imaginatívna Beznádejné vypredané sály, vyše
poetika vo fotografii a Jozef LAU- 35 000 divákov, viac ako 16 000 predaných albumov, ocenenie Krištáľové
RUSKÝ – Pohľad z môjho okna.
krídlo, Album roka podľa ZAI, ale
Výstava dvoch súčasných fotografov
najmä ohlasy fanúšikov presvedčili
vo VOS od 19. septembra. Výstavy
Richarda Müllera a Fragile projekt
HLASY zopakovať. Nenechajte si ujsť
jedinečné spojenie a nezabudnuteľný
hudobný zážitok. Richard Müller
a vokálna skupina Fragile na jeseň
predstavia divákom nový program!
Hamko Mňamko
OPAČNÉ POHLAVIE (Divadlo L+S)
- 22. október 2014 o 19:00 hod. /
MsKS Humenné
Štvorica
protagonistov
Marta
Sládečková, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský a Ivan Vojtek pod
režisérskou taktovkou Petra Mikulíka ponúka divákom komédiu plnú
vtipných, ale aj tragických okamihov.
Dva manželské páry Marka a Vicky,
Judith a Erica spojí dohromady
náhodné pozvanie na večeru. Počas
stretnutia sa divákovi odhalí minulé
obdobie oboch párov, keď v opačnom
garde partnerov prežili vzájomný
vzťah, respektíve sexuálne vzplanutie. Postupným odkrývaním detailov
sa rozpúta slovná prestrelka, hádky,
ktoré vyvrcholia fyzickým zápasom
oboch partnerov. A ako sa to skončí?
Predstavenie Opačné pohlavie
Na deti čaká domček aj detské motorky.
Detské centrum je prispôsobené nielen deťom, ale aj dospelým.
autíčka, skakací hrad, domček, bazény s guličkami, kresliaca tabuľa a podobne.
Rodičia si môžu spríjemniť chvíle pri
šálke kávy a občerstviť sa v cukrárni.
Ponúkajú tu rôzne minerálky, džúsy,
cukrovinky, chrumky, chipsy, lízanky,
tyčinky, rôzne perníky a podobne.
Ďalej v zábavnom centre ponúkajú
palacinky s čokoládou a džemom,
syrové a šunkové toasty, ale môžete
si objednať aj pizzu. Pre rodičov sú
k dispozícii noviny a časopisy a tiež
bezplatný WI-FI prístup na internet.
Centrum organizuje narodeninové
oslavy pre deti alebo mini diskotéky.
Vo veku 85 rokov odišiel vzácny
človek, ktorý po celý život aj napriek
bôľu v duši rozdával úsmev a dobrú
náladu. Akoby úplne bez starostí a
plný optimizmu, s večným úsmevom
a vtipom ,,vo vrecku“. Takto sme
ho poznali a taký zostane v našich
spomienkach. DEZIDER BINDAS
v pondelok, 15. septembra 2014 vydýchol naposledy. Prehral boj s chorobou i krížikmi na svojich pleciach...
–eLLa–
Zábavné detské centrum Guľôčka
V meste Humenné sa v poslednom
období postavilo niekoľko detských
ihrísk, preliezok a podobne, no
chýbalo tu detské stredisko pre deti
pod strechou v prípade nepriaznivého
počasia. O takomto centre snívali aj
manželia Beáta a Jano Kerekaničovci,
ktorí so svojimi priateľmi a deťmi
navštívili niekoľko takýchto centier v rôznych mestách. Deti sa tam
vyšantili a odniesli si veľmi dobré
spomienky a tak hľadali priestory,
kde by našli malé deti z celého mesta
zábavu a potešenie. Našli ich v budove Chemkostavu na Štefánikovej
ulici číslo 18.
Začali sa rekonštrukčné práce,
rôzne vybavovačky po úradoch. Ich
snaženie sa splnilo a Zábavné detské centrum Guľôčka je v prevádzke.
Slúži deťom a ich rodičom na rozlohe
300 metrov štvorcových o kapacite 30 detí. Najmenšie deti sa môžu
hrať na menších plochách v blízkosti a bezpečnosti svojich rodičov. Je
tu prebaľovací pult a kútiky pre
dojčiace matky. Sú tu rôzne hračky,
trojkolky, kolobežky, hojdacie koníky,
Rozdával
úsmev
a lásku
Taktiež ponúka krátkodobé opatrovanie detí. Mamičky a oteckovia,
babky a dedkovia navštívte so svojimi
deťmi a vnúčatami zábavné detské
centrum ,,Guľôčka“ a urobte radosť
svojim ratolestiam.
–PA–
Zábavné atrakcie pre deti.
Dezider Bindas na kultúru nikdy nezanevrel.
V roku 2009 získal Cenu primátora
mesta za dlhoročnú činnosť v oblasti
rozvoja kultúry v Humennom. Pri
tejto príležitosti o ňom napísali toto:
,,Kultúrnej činnosti sa venuje od čias
svojho pôsobenia v Chemkostave až
doposiaľ. V Závodnom klube Chemkostav začínal s bábkovým divadlom, neskôr založil estrádnu skupinu
a popritom sa venoval divadlu pre
dospelých. V roku 1967 sa zamestnal
v Chemlone, kde založil estrádny súbor Vláknar. Viedol bábkový ľudový
súbor a krúžok moderných tancov. Popri kultúrnej činnosti bol aj
brankárom v bývalom HAC Humenné. Od roku 1978 až do roku 1989,
keď odišiel do dôchodku, sa venoval
len divadlu. V Klube dôchodcov na
Laboreckej ulici od roku 1992 pôsobí
ako vedúci hudobno-speváckeho
súboru Vandrovnica.“
,,Bol to veselý človek, výborný a spravodlivý šéf a miloval nadovšetko svoju mamu. Nikdy nezabudnem s akou
láskou sa o ňu staral a rozprával o nej,“
spomína dnes jedna z jeho dávnych
spolupracovníčok Marta M. a dodáva:
,,Bol prísny, ale neuveriteľne ľudský
a citlivý. Dokonca mi raz navrhol, že ak
by sa mi niečo stalo, adoptuje si moju
dcéru. A aj keby to nepovedal, aj tak to
bol najlepší šéf na svete.”
On sám sa túžil stať učiteľom, paradoxne však bol celý život ekonómom.
Aj nad tabuľkami však zostal verný
svojej láske k duchovným, umeleckým a kultúrnym hodnotám. Po absolvovaní strednej ekonomickej školy
sa stal vedúcim učtární a tiež vedúcim
kedysi nazývanej národno-hospodárskej evidencie. Od čísel však vždy
utekal ku kultúre, v ktorej ako jedinej
hľadal a našiel ,,človečinu“.
–eLLa–
10
RECEPTY
Prinášame vám tradičné recepty z Humenného
a z celého nášho regiónu. Vyskúšajte pripraviť
recepty našich starým mám.
Prajeme vám dobrú chuť!
9/2014 INFO HUMENNÉ
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Riadite hovorí sekretárke:
- Andrejka, musíme sa vážne
porozpráva o vašom plate.
- Ale pán riadite ,... už sa nedám
oklama !
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
spolutvorca
1. as
tajni ky
kyprilo
pôdu
pluhom
mužské
meno
Ezechiel
(dom.)
Suroviny: 1 kg tekvica, 2 ks cibuľa, 200 g
ďumbier, 1 ks čili paprička, 4 PL tekvicový
olej, 2 PL ocot ovocný, 500 ml vývar zeleninový, soľ, korenie biele mleté, 500 ml smotana sladká 33%, 1 PL ďumbier marinovaný, 1 PL tekvicové semiačka opražené,
1 vetvička tymianu
Postup: Ošúpanú tekvicu zbavenú semien nakrájame na kocky, dáme na plech
a opekáme asi 25 minút v rúre vyhriatej na
180 °C. Cibuľu nakrájame na kocky a spolu
s očisteným a nastrúhaným ďumbierom,
nadrobno pokrájanými čili papričkami
a cukrom speníme na rozohriatom tekvicovom oleji. Keď cibuľa nadobudne zlatistú
farbu, pridáme ocot, opečenú tekvicu
a zalejeme vývarom. Osolíme, okoreníme,
pridáme tymian a varíme na miernom
plameni domäkka asi 30 minút. Potom
vyberieme tymian a všetko dôkladne
rozmixujeme a prepasírujeme cez husté
sito. Pridáme smotanu a za občasného
miešania varíme na miernom plameni
ďalších 30 minút, dokiaľ polievka nezíska
krémovú konzistenciu.
Jablkový koláč
Suroviny: 40 dkg hladká múka, 25 dkg
maslo, 1/2 balíčkov kypriaci prášok do
pečiva, 15 dkg práškový cukor, 2 PL mlieko,
2 ks vajce. Plnka: 1 kg jablko, 1/2 balíčkov
vanilkový cukor, kryštálový cukor, mletá
škorica
Postup: Na doske preosejeme múku, rozmrvíme v nej maslo, rozmiešame prášok
do pečiva a cukor. Pridáme vajcia a keby
bolo cesto tvrdé pridáme 2 lyžice mlieka.
Všetky tieto prísady na cesto spracujeme
a rozdelíme na dva rovnaké diely. Jeden
diel vyvaľkáme a prenesieme na maslom
pomastený a múkou vysypaný plech. Na
cesto dáme nastrúhané jablká, posypeme
vanilkovým a kryštálovým cukrom a ešte
škoricou. Na jablká dáme druhý diel
vyvaľkaného cesta, popicháme vidličkou
a dáme upiecť v rozohriatej rúre asi na 200
stupňov, až kým koláč nechytí ružovkastý
nádych. Po upečení a vychladnutí posypeme práškovým cukrom a pokrájame.
opracovávali
dlátom
zmlátime
(hovor.)
poobrezáva
znížený
tón E
spáli na
povrchu
blanokrídly hmyz
má a,
namá a
naparovalo
opalok,
ohorok
skríkne,
zakri í
sorta
hrozna
omámi
(zried.)
náruživí,
vášniví
má a
v lúhu,
lúhuje
vychvauje
oddych
(bás.)
vzorec
teluridu
uránu
oraním
uberiete
skrútilo
pokryli
rosou
skratka
autonómnej oblasti
predložka
s 2. pád.
mužské
meno
ponorením
do vody
usmrtila
Ivan
(dom.)
typ sociálnej re i
týkajúca
sa téru
vyhynutý
ko ovník
ubíjaná,
utlá aná
trocha
namo í
chytali
do rúk
skratka
skratky
obyvatelia
Ruska
Pomôcky:
argot,
oberst,
Avar
2. as
tajni ky
plukovník
(zastar.)
skrútili,
sto ili
tajne
chystalo
(kniž.)
Tekvicová polievka
solmiza ná slabika
E V
Martina
insígnie,
po esky
2
100 m
zriedkakto
skratka
štátu
Utah
3. as
tajni ky
podra ovacia spojka
Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom. www.scalpermedia.sk
www.scalpermedia.sk
www.facebook.com/krizovkysusmevom
PRIPOJTE SA K NÁM!
Pomôžte tvoriť naše noviny INFO HUMENNÉ. Píšeme o vás a pre vás, a preto sa neváhajte zapojiť
a poslať nám zaujímavé podnety a tipy na články. Naším spoločným cieľom je reprezentovať
mesto, podporovať dobré veci, upozorňovať na nepríjemné záležitosti a riešiť problémy.
Staňte sa súčasťou komunity, ktorej nie je ľahostajná situácia v Humennom. Urobme z nášho
mesta príťažlivé a príjemné miesto pre život nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie. Vaše
tipy, návrhy alebo akékoľvek otázky posielajte na emailovú adresu [email protected]
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú tvoriť naše noviny či už príspevkami alebo námetmi
na články. V prípade, ak nás chcete podporiť aj finančne, svoje príspevky posielajte na číslo
účtu 1258889008/1111 v Uni Credit Bank. Aj vďaka vašej pomoci sa môžeme stále zlepšovať
a napredovať.
Vydavateľ: Občianske združenie POMÁHAME SI, Námestie Slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 42381401,
mail: [email protected], www.infohumenne.eu, evidenčné číslo: EV 5002/14, ISSN: 1339-7214
Redakcia si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
9/2014 INFO HUMENNÉ
11
S The Waves hrávam najradšej
Rozhovor s gitaristom kapely The Waves – Lukášom Horodníkom.
Rock and rollová hudba vznikla v Spojených štátoch a zásluhu na
jej masovom rozšírení, mala nepochybne liverpoolska formácia The
Beatles. Do bývalého Československa sa tento žáner populárnej hudby dostal pod označením big beat (resp. bigbít) a bol reprezentovaný
zvučnými kapelami, ako napríklad Olympic, Katapult, či Turbo.
Aj dnes sa nájdu hudobní nadšenci,
ktorí žáner rock and rollu úspešne
udržujú pri živote. Jednými z nich, sú
aj chalani z humenskej formácie The
Waves (Vlny), ktorých koncerty v Humennom sprevádza vždy skvelá atmosféra a energia. Kapela v lete tohto roku
oslávila už svoje päťročné pôsobenie,
počas ktorého odohrala niekoľko desiatok koncertov na Slovensku, v Poľsku
a v Českej republike. Mnoho krát tiež
obohatila program na vernisážach
miestnych výtvarných a iných umelcov.
V súčasnosti kapela pôsobí v štvorčlennom zložení: Stanislav Sninský
(spev, gitara), Lukáš Horodník (gitara, klávesy), Ľubomír Bak (basgitara)
a Norbert Petrovčin (bicie). Druhého
menovaného Lukáša sa nám podarilo
vyspovedať.
● Ako si sa dostal k hudbe? Ktoré kapely a spevákov považuješ za svoje
najväčšie vzory?
K hudbe som sa dostal tak, že som si
zapol rádio. Ale teraz vážne. Ku hraniu na hudobný nástroj som nebol nijako zvlášť vedený. V čase, keď som ešte
navštevoval základnú školu, som skúšal
hrať na bratovu gitaru. Naučil som sa
základy, no na pár rokov som s hraním
prestal, keďže som sa venoval skateboardingu. Neskôr som sa k tomu vrátil
a odvtedy už hrávam pravidelne. Čo sa
týka vzorov, tak pochopiteľne kapela
The Beatles, ďalej Bob Dylan a mnoho
ďalších. Mám však aj svoje gitarové vzory: Django Reinhardt, Chet Atkins, Wes
Montgomery, Davey Graham. Okrem
rock and rollu počúvam aj swing, soul,
jazz, country. Je toho skrátka veľa.
● Angažuješ sa aj v iných hudobných
formáciách okrem The Waves?
V súčasnosti žijem v Prahe a hrávam ešte
s tunajším surf-bandom Rumblemen.
Repertoár je zložený z klasických
vypaľovačiek, posolených havajským korením. Občas sa tu však ocitnem aj v náhodných alebo nestálych zoskupeniach, ktoré
však nemajú dlhú životnosť. Vo veľkých
mestách ako je Praha to býva bežné.
●Aké boli okolnosti vzniku The Waves?
Kapela The Waves vznikla v lete roku
2009, no kamarátili sme sa už dávno
predtým. Všetci sme hrali na nejaký
hudobný nástroj a často sme spolu zvykli jamovať. To bolo samozrejme ešte
predtým, než sa z toho stala kapela. Mali
sme od začiatku veľa spoločného, navzájom sme sa inšpirovali. Stano bol z nás
hudobne najschopnejší a navyše mal
skúšobňu, do ktorej sme sa nasťahovali.
Snažíme sa skúšať najčastejšie, ako
môžeme a dokážeme, no vzhľadom na
to, že sme každý v inom meste, skúšanie
nie je jednoduché. Slovenská rock and
rollová scéna je v porovnaní s inými
európskymi krajinami oveľa menšia.
Napríklad v Nemecku alebo v Anglicku
sa teší väčšej obľube. Plus sú tam nahrávacie spoločnosti a kluby, ktoré ju podporujú, čo u nás jednoznačne chýba.
● Ako by si charakterizoval štýl hudby
vašej kapely? V čom spočíva žáner rock
‘n’ roll-big beat?
Sme rock and rollová kapela, ale hrávame aj iné skladby, niektoré však neinterpretujeme na koncertoch. Takže je to
komplikované zaradiť do jednej škatule.
Rock ‘n’ roll-big beat, podľa môjho názoru, spočíva vo svojom charakteristickom
rytme a zvuku (takmer naladených) gitár (smiech). My však máme tak trochu
vlastný štýl.
● Snažíte sa nejakým spôsobom
docieliť špecifický zvuk?
Samozrejme. So zvukom sme dosť
špekulovali a experimentovali. Snažili
sme sa znieť aj bez použitia 15 krabičiek
gitarových efektov ako kapely 60tych
rokov, čo sa nám, myslím, podarilo. V konečnom dôsledku je ale vždy
najdôležitejšia tvoja vlastná vec a zvuk.
Nie to, či znieš ako niekto iný.
● Ako u vás vznikajú piesne? Kto je
hlavným tvorcom?
Väčšinu skladieb zložil Stano. Samozrejme, niečo sme zložili aj spolu, väčšinou
veľmi rýchlo. Ak je skladba dobrá,
pracujeme s ňou. Ak nie, tak ju zvykneme zahodiť. Ja väčšinou dodávam,
alebo upravujem texty.
● Ako ste na tom s koncertovaním,
nahrávkami, prípadne s CD? Kde si
vás môžu naši čitatelia vypočuť?
V nedávnej dobe sme nahrali pár skladieb, no niektoré ešte nie sú kompletné.
Tieto skladby budú tvoriť náš debutový album. Zatiaľ by som však nerád
sľuboval konkrétny termín. Verím však,
že sa ho dočkáme v dohľadnej dobe. Momentálne si nás môžete vypočuť len na
stránke www.bandzone.cz, kde máme
vytvorený profil. Určite sa tam objaví
aj nejaká ochutnávka z pripravovaných
skladieb hneď, ako bude hotový mastering nahrávok.
● Ako vnímaš účinkovanie na pódiu?
Skupina The Waves.
Mávaš trému?
Keď nehráme na stužkovej tak si to
užívam. Trému mám len keď je v publiku Paľo Habera alebo Stevie Wonder
(smiech).
● Čo považuješ za váš najväčší úspech?
Za najväčší úspech považujem minuloročné zaradenie nášho videoklipu ku
skladbe Don’t try to let me down, do
programu filmového festivalu ARS Independent v poľských Katowiciach. Natočil
a zostrihal ho náš kamoš Lukáš Sládek.
Videoklip si organizátori našli sami, na
čo som hrdý, keďže obstál v konkurencii
tisícov klipov z celého sveta.
● S akou humenskou kapelou hrávaš
najradšej?
S The Waves predsa. No asi si sa pýtal na
nejakú ďalšiu (smiech). Naše prvé koncerty sme odohrali s punkovými formáciami. Väčšinou s kapelou Porucha
v jednej nebezpečnej krčme, ktorú všetci
zainteresovaní poznajú. Inak som rád,
keď hráme s Jack the Bear, lebo s nimi je
to vždy veľká zábava.
● Existujú skutočnosti, ktoré by si vo
fungovaní humenskej hudobnej scény
rád zmenil?
Zdá sa mi, že v Humennom sa koná
menej koncertov ako v minulosti, ale
to je asi zapríčinené tým, že ľudia na
koncerty prestali chodiť. My sa však
nesťažujeme, na našich akciách býva
ľudí veľa, čo si samozrejme vážime. Myslím, že humenský amfiteáter by mohol
byť viac prístupnejší koncertom, no ako
sa hovorí, kapitalizmus nepustí.
● Čo plánuje The Waves do budúcna?
Určite plánujeme dokončiť a vydať naše
skladby a koncertovať.
● Čo by si chcel odkázať vašim
fanúšikom a ostatným našim
čitateľom?
Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí
nám prejavujú svoju priazeň. Sledujte našu
stránku www.facebook.com/theWavesS.
Žite v mieri a nepodporujte vojnu.
Ďakujeme za rozhovor.
–vnc–
Aký príbeh
o sebe
rozprávate?
Som na prechádzke v centre mesta
uprostred krásneho slnečného dňa.
Dáme si pauzu, ideme na kávu do
najbližšej kaviarne na korze. Sadáme si pod slnečník a čakáme, až
nám prinesú náš obľúbený nápoj
na osvieženie. Okolo nás sedia
mladé páry, rodičia s deťmi či starší
páni na cigaretke s malým piccollo.
Započúvam sa do rozhovorov
týchto ľudí. Je to veľmi zaujímavé.
Prelínajú sa tu témy všelijakého
druhu. Ľudia rozoberajú všelijaké
choroby, trápenia, biznisy, rodiny.
Veľakrát z rozhovorov cítiť sklamanie a ľútosť. Okolo sediaci sa
stali obeťami. Cítiť z toho, ako
sa k nim svet správa nespravodlivo, ako je všetko nefér, že veci sa
nedejú tak, ako by sa mali.
Apropo, aký životný príbeh o sebe
rozprávate Vy sami? Stávate sa
obeťou všelijakých životných
okolností, alebo ste tvorca svojho
životného príbehu?
Stávajú sa Vám veci len tak
náhodne? Alebo všetko, čo sa
Vám deje, máte pevne uchopené
v rukách a ste tvorcom svojho
krásneho života v súlade so svojimi cieľmi?
Všetci máme na
výber. Buď sa budeme v živote
ľutovať a všetku krivdu pripisovať
vláde, rodine a vonkajším okolnostiam,
alebo
prevezmeme
všetku zodpovednosť za náš život
a staneme sa tvorcami. Čo sa Vám
viac páči? Ako je možné, že drvivá väčšina ľudí sa v živote ľutuje
a stále neprišli na to, aké je to
jednoduché tvoriť si podmienky
a okolnosti sám v priaznivej spolupráci s Bohom, božským ja, či
vesmírnou entitou? Každý nech si
to nazve ako chce.
Prečo sa väčšina tam vonku stáva trpiteľom v živote? Priveľmi
prisudzujú silu a moc médiám. Tie
náramne programujú a masírujú
mozgy ľudí, že tí po zhliadnutí
čo i len jednej relácie o nezvratnom životnom osude chlapčeka
či dievčatka začnú na svojom tele
nachádzať chorobu, ktorú ešte
doteraz nemali. Bohužiaľ ľudia
trávia priveľa času pri správach,
či telefonovaním namiesto toho,
aby radšej nechali tie televízory
vypnuté a mobily v tichom režime.
Ako hovorí známy speaker Mark
Dzirasa: Dovoľte si zažiť tú moc,
kedy nezdvihnete ten telefón
a radšej namiesto toho zariadite, aby Vám vyzváňali knihy na
poličkách. Áno, tie knihy, na ktoré
sa Vám krásne práši. Máte to vo
vlastných rukách, priatelia!
–eri–
12
9/2014 INFO HUMENNÉ
Zelené stoly v Humennom
ožili myšlienkou
Memoriálu Františka
Karandyšovského
Pamiatku zosnulého priekopníka
stolného tenisu v Humennom,
Františka
Karandyšovského,
si stolní tenisti uctili v nedeľu
14. septembra. Päťdesiatjeden
štartujúcich na turnaji malo za
cieľ jediné, zapísať sa ako prvý do
histórie Memoriálu. Obnovená
myšlienka stolnotenisového turnaja v podobe memoriálu vzišla
od náruživého pokračovateľa
a šíriteľa tohto nádherného
športu, Daniela Finka.
František Karandyšovský (1943 – 2011).
Stolnotenisová osobnosť horného Zemplína
v premiére – František Jakubov.
Čriepky z histórie
Stolnotenisový turnaj, ktorý sa v minulosti od roku 1972 tešil popularite
a pozornosti priaznivcov celuloidovej
loptičky – Cena Chemkostavu, neskôr
medzinárodný turnaj O pohár primátora
mesta Humenné, bol po takmer desiatich
rokoch absencie obnovený, aj vďaka Danielovi Finkovi a ostatným členom i sponzorovi klubu ŠKST Humenné v podobe
Memoriálu Františka Karandyšovského.
Vo svojich 33. ročníkoch a po Pohári
duklianskych hrdinov bol v čase jeho
ukončenia druhým najstarším turnajom
Východoslovenského kraja. Prvý ročník
(12. a 13. decembra 1972) poctilo účasťou
56 pretekárov a jeho víťazom v kategórii
mužov bol L. Krokker (Chemkostav),
ženy reprezentovala I. Čačková (Bukóza).
Dvojnásobný titul pre Š. Štúňa
Papierové predpoklady potvrdil Sninčan
Števo Štúň, momentálne v prvoligových
farbách OŠK Udavské, ktorému po
odstúpení extraligového hráča MŠK Kys.
N. Mesto, Róberta Valucha (natiahnutý
stehenný sval) už nestálo nič v ceste za
titulom dvojhry i štvorhry s Marošom
Gajdošom. Semifinále štvorhry malo takmer rovnaký priebeh. V oboch prípadoch
viedol favorit 2:0, stav setov sa vyrovnal
na 2:2 a do finále tak postúpili Štúň, M.
Gajdoš a dvojica hráčov ŠKST Humen-
né, I. Serbák a Ľ. Lukáč. Zvíťazilo duo
mladších stolných tenistov. Semifinálové
a finálové zápasy sledoval aj syn zosnulého Františka, Daniel Karandyšovský,
rovnako bývalý humenský stolný tenista.
DVOJHRA * štvrťfinále: R. Valuch – D.
Gajdoš st. 2:3, D. Kušnír – Ma. Gajdoš
0:3, Š. Štúň – L. Tkáč 3:0, R. Takáč – I.
Malinič 1:3 * semifinále: D. Gajdoš st. –
Ma. Gajdoš 3:2, Š. Štúň – I. Malinič 3:0 *
o 3. miesto: Ma. Gajdoš – I. Malinič (STO
Snina) 3:0 * finále: D. Gajdoš st. – Š. Štúň
1:3 (-10, 6, 8, 8). * Poradie: 1. Štefan Štúň,
2. Daniel Gajdoš st., 3. Maroš Gajdoš
(všetci OŠK Udavské).
rokov dušou stolnotenisového hnutia
v Humennom. Rovnako šíril myšlienku
pôvodného turnaja. Stolnotenisovú
rodinu Opustil 3. mája 2011 vo veku
68 rokov. Rodák z Udavského bol jedným z priekopníkov stolného tenisu
v šesťdesiatych rokoch a futbalu. V roku
1970 došlo z iniciatívy pracovníkov,
náruživých pingpongistov v n. p. Chemkostav Humenné k založeniu vlastnej
telovýchovnej jednoty so zameraním na
stolný tenis. František bol jej prvým tajomníkom. V sídle okresu sa objavovali
mladé talenty a tí najlepší výkonnostne
ďalej rástli pod jeho rukami, i trénerských a hráčskych osobností. Aj vďaka
nemu bol stolný tenis v rokoch 1977 –
1997 jedným z najmasovejších športov
v humenskom regióne. Od roku 1993
hrajú stolní tenisti už pod hlavičkou
ŠKST Humenné, bol to aj posledný rok,
dokedy na rozvoj výkonnostného stolného tenisu finančne prispieval štát. Aj
keď Fero Karandyšovský aktívne pingpong nehrával, bol dlhoročným vedúcim
funkcionárom, neúnavným organizátorom a rozhodcom stolného tenisu, od r.
2006 predsedom ŠKST Humenné.
Daniel Fink, hráč ŠKST Humenné
a organizátor turnaja: „Po istom čase
sme úspešne zaviedli do praxe nielen
významný turnaj, ale aj tradíciu oceniť
stolnotenisovú osobnosť horného Zemplína. Jej prvým nositeľom je hráč humenského okresu – 74-ročný František
Jakubov. Pôsobil ako hráč, funkcionár
i rozhodca, spolupodieľal sa na založení
TJ Chemkostav Humenné a bol jedným z najbližších spolupracovníkov
F. Karandyšovského. Ako pingpongista získal už v r. 1959 dvojnásobný titul
Majstra okresu, o rok neskôr titul vo
štvorhre zopakoval a v dvojhre skončil
tretí. Začiatkom 60-tych rokov vyhral
Športové hry mládeže a pracujúcich a od
roku 1970 sa venoval najmä funkcionárskej činnosti. V roku 1972 začína pôsobiť
v Okresnom stolnotenisovom zväze,
nepretržite do roku 1990. Neskôr ako
člen Oblastného výboru, následne zodpovedne plnil funkciu predsedu Oblastného stolnotenisového zväzu Humenné.
V súčasnosti nie je v radoch aktívneho
funkcionára, žezlo prevzali mladší stolní
tenisti regiónu.“
-KJM-
ŠTVORHRA * štvrťfinále: Štúň, Ma.
Gajdoš – Židzik, Lauda 3:0, Mihaľovová,
Pe. Novák – I. Petnuch, R. Valuch 2:3, R.
Takáč, T. Hovanec – L. Tkáč, A. Pavlotty
1:3, I. Malinič, Pa. Paulik – I. Serbák, Ľ.
Lukáč 1:3 * semifinále: Štúň, Ma. Gajdoš
– Petnuch, Valuch 3:2, Tkáč – Pavlotty
– I. Serbák, Lukáč 2:3 * o 3. miesto: Petnuch, Valuch – Tkáč, Pavlotty 0:3 (súper
vzdal zápas) * finále: Š. Štúň, Ma. Gajdoš
– I. Serbák, Ľ. Lukáč 3:2. * Poradie: 1. Š.
Štúň, Ma. Gajdoš (OŠK Udavské), 2. I.
Serbák a Ľ. Lukáč (ŠKST Humenné), 3.
A. Pavlotty a L. Tkáč.
Duša stolného tenisu humenského
okresu
František Karandyšovský bol tridsaťpäť
Z finalistov memoriálu vzišiel víťaz Števo Štúň
(vľavo), ktorý v štyroch setoch porazil
Daniela Gajdoša.
Nielen pre
našich volejbalistov bude
začiatok sezóny
náročný
Úradujúci slovenský volejbalový
Majster – ŠK Chemes Humenné
začína novú sezónu pod vysokou sieťou v slovenských tónoch.
Potom ako rady ŠK Chemes opustili traja legionári (De Amo, Sarnecki, Szymczak) i Joščák, doplnili úspešný tím trénera Richarda
Vlkolinského – nahrávač S. Soták,
blokár Pe. Kašper a univerzál
J. Leškanič.
Dovolenkový relax vymenili naši
volejbalisti 1. augusta za aktívnu
fyzickú i psychickú prípravu.
Začiatok extraligy mužov spustilo
20. septembra 1. kolo so žrebom
i vycestovaním volejbalistov ŠK
Chemes do Komárna. V rámci
prípravy sa naši volejbalisti po mesiaci tréningovej prípravy pustili
do série volejbalových turnajov,
kde úročili talent i skúsené rady
svojho lodivoda Vlkolinského.
Kolotoč prípravných duelov
Antukový turnaj v juhomoravskom mestečku Bučovice bol strediskom XI. Memoriálu Ing. V. Spirita a zároveň s víťazným ťažením
pre ŠK Chemes. V konkurencii
ôsmich družstiev Čiech a Slovenska si navyše Mlynarčík a Mizerák
„zaúradovali“ aj v ocenení jednotlivcov. V celku výstižné pomenovanie niesol Medzinárodný turnaj
Gliwice cup 2014 – turnaj šiestich
národov v Poľsku. Štyri odohrané
zápasy postavili káder Riša Vlkolinského na striebornú priečku.
Zaťažkavaciu skúšku skúsených
volejbalistov piatich medzinárodných klubov pocítila aj palubovka
prešovskej športovej haly na turnaji Mirad Cup 2014, odkiaľ sa
chemesáci vrátili s bronzovými
medailami. No a posledné kroky
na prípravný medzinárodný turnaj
tesne pred sezónou namierili volejbalisti ŠK Chemes do Nitry. Pohár
rektora SPU Nitra zostal síce doma,
keď chemesáci zostali v tesnom
závese tímu sympatického R.
Chudíka, bývalého kormidelníka ŠK Chemes, no Mlynarčík si
vyslúžil titul najvšestrannejšieho
hráča.
-KJM-
Download

Okienko M. Zajcevovej - info Humenné | Noviny