ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
Lieky s prírodným zložením
Nepodceňujte rakovinu prsníka
Lekáreň nájdete v prírode,
Samovyšetrenie prsníkov vám
ale aj prírodu nájdete v lekárni. môže zachrániť život.
PREVENCIA
A IMUNITA
ČÍSLO 3
„NIČ NIE JE DÔLEŽITEJŠIE AKO ZDRAVIE,“
hovorí snáď najobľúbenejší slovenský herec Maroš Kramár.
inzercia
KOMPLEXNÉ SLUŽBY POD JEDNOU STRECHOU
- Najlepšie svetové technológie
- Najmodernejšie diagnostické zariadenia
- Najvyšší štandard ubytovania
E m a i l : i n fo @ medissimo.sk
www.medissimo.sk
FOTO: TINO KRATOCHÍL
OKTÓBER 2012
2 · OKTÓBER
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Nepodceňujte prevenciu
a žite dlhý život v zdraví
R
Najväčší neprajníci
absolvovania prevencie
■ Už v počiatkoch zdravotníctva sa zistilo, že choroby nestačí len liečiť. Je potrebné im aj predchádzať! A tak, na základe tejto poučky, ktorá nestratila na
svojej aktuálnosti ani dnes, môžeme povedať, že na piedestál každej zdravotníckej starostlivosti i osvety patrí určite
prevencia. Prečo ju potom podceňujeme?
Dôvodov je veľa. Každodenný kolobeh
práce a povinností, nevhodnosť ordinačných hodín u príslušného lekára, pracovná zaneprázdnenosť, pohodlnosť, ale
možno aj neinformovanosť. Najväčším
neprajníkom absolvovania prevencie je
však skutočnosť, že kým je človek mladý,
zdravý a plný síl, problémy vyplývajúce
„Preventívna prehliadka
môže predĺžiť život
a zabrániť
rozvinutiu
chorôb.“
MUDr. Marian
Kollár
prezident Slovenskej
lekárskej komory
z potenciálnych chorôb a staroby až tak
veľmi nevníma. Sú kdesi v úzadí. V tomto
prípade však nie je na mieste dodržiavať
základné protistresové pravidlo: Čo môžem urobiť dnes, môžem pokojne urobiť
aj zajtra.
Dajme si spoločný záväzok
■ Je dôležité si uvedomiť, že preventívna
prehliadka môže predĺžiť život a zabrániť
rozvinutiu chorôb. Ako som už spomenul,
o prevencii sa popísalo mnoho. Nie je potrebné o nej neustále čítať, dobre mienené
rady si stačí vziať k srdcu a nájsť si pre seba
čas aspoň raz v roku. My, lekári, k pojmu
prevencia ešte radi priraďujeme aj imunitu, keďže je odolnosť každého organizmu voči chorobám rôzna a ak je imunita
oslabená, môžeme ochorieť. Časté sú prechladnutia, chrípka, alergia či zápal kĺbov, teda choroby, ktoré nás môžu najčastejšie postretnúť práve v tomto jesennom
období. Dajme si preto, milí čitatelia, spoločne malý záväzok, že v čo najkratšom
čase navštívime svojho lekára a podrobíme sa preventívnej prehliadke. Robíme to
predsa pre seba, aby sme mohli prežiť ešte
mnoho rokov v zdraví a byť s tými, na ktorých nám najviac záleží.
Často sa stáva, že keď máme prvotné zdravotné ťažkosti, nevenujeme im dostatočnú pozornosť.
Pri mnohých príležitostiach si prajeme pevné zdravie, ale často to zostáva len vo verbálnej rovine. Musíme mať na
pamäti to, že náš organizmus sa vekom opotrebuváva, a preto sú preventívne prehliadky dôležité.
ODPORÚČAME:
Zdravie je na
nezaplatenie
Priplatiť si za prehliadky v nadštandardných zariadeniach sa oplatí.
NEPODCEŇUJTE PREVENTÍVNE
PREHLIADKY
MUDr. Štefan
Zelník
je uznávaným chirurgom a zároveň spolumajiteľom a riaditeľom neštátnej polikliniky ŽILPO v Žiline.
STRANA 5
We make our readers succeed!
PREVENCIA A IMUNITA
3. VYDANIE, 23. OKTÓBER 2012
Projektový manažér: Mgr. Zuzana Petrenková
a Ing. Michaela Voláriková
Tel.: 02 593 082 30
E-mail: [email protected]
[email protected]
Grafické spracovanie: Mgr. art. Rastislav Hablák
Redaktor: Jozef Kaščák, Juraj Petrisko
Odborná spolupráca: MUDr. Boris Hruškovič, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Patrícia Lakomá,
MUDr. Roman Čierny
Editor: SOFT DESIGN, s.r.o.
Foto: Istockphoto.com, Tino Kratochvíl, archív
Maroš Kramár
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Nový Čas, 23. október 2012
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02 5930 8230
E-mail: [email protected]/sk
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových zákazníkov pre našich inzerentov tým,
že ponúkame čitateľom vysoko kvalitný redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
Ako by ste vo všeobecnosti zhrnuli zásady optimálnej prevencie?
■ Som presvedčený, že najlepšia
prevencia spočíva v zdravom životnom štýle. Náš zdravotný stav
ovplyvňuje nielen prostredie,
v ktorom pracujeme a žijeme, ale
aj stravovacie návyky – striedme
jedlo, strava pestrá na prirodzenú
vlákninu a bielkoviny, prirodzené
zdroje vitamínov v potrave, pohybová aktivita a nefajčenie.
Dá sa vďaka dostatočnej
prevencii vyhnúť aj takým
závažným ochoreniam,
akými sú napríklad nespočetné druhy rakoviny?
■ Isté skupiny môžu byť náchylnejšie k niektorým druhom ochoinzercia
inzercia
STAROSTLIVOSŤ O POHYBOVÝ APAR ÁT,,
je jedinečný a patentovaný výťažok „morských
lipidov - tukov“, preto nesmie byť nijako spájaný či zamieňaný s
bežným výrobkom založeným na báze prášku slávky novozélandskej.
Vysokočistý a stabilizovaný morský lipidový extrakt obsahuje vo
svojej aktívnej frakcii jedinečnú kombináciu morských lipidov a Omega-3
polynenasýtených mastných kyselín vrátane OTA, ETA, EPA, DHA, ktorým
sa pripisuje priaznivé pôsobenie pri zápaloch kĺbov, astme, psoriáze, s
výrazným priaznivým pôsobením na kardiovaskulárny systém a tráviaci
trakt. Je vhodný aj pre diabetikov a staršie deti od 3 rokov.
Na začiatku intenzívnej liečby je potrebné postupne užiť aspoň
3 balenia stabilizovaného extraktu.
Odborníci a vedci odporúčajú výživový doplnok:
• zápalových prejavoch v organizme celkove
• bolestiach kĺbov a chrbtice spôsobených zápalom
p
• po operáciách a poraneniach kĺbov
• poškodenia tkanív po chemoterapii
• kardiovaskulárnych problémoch
• udržiavaní optimálnej hladiny cholesterolu
u
• artritíde, astme, diabetes, psoriáze
• zápaloch žíl
• na podporu imunity
• vhodný ako alternatíva kortizonu
IMUNITNÝ A KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM,
DÝCHANIE A POKOŽKU, ŽALÚDOK A TRÁVENIE...
Kráľovský inštitút technológie v Melbourne - Austrália, určil
hlavné zložky zodpovedné za vysoký protizápalový potenciál.
Tieto skupiny
p y zložiek boli ppatentované a nazvané Lyprinol.
Dr. Henry Betts, Reumatologické centrum Nemocnice
kráľovnej
kr
Alžbety v Adelaide, jeden z autorov objavu
stabilizovaného
sts
extraktu, odpovedal novinárom na otázku, čo by
robil,
rroo keby mu diagnostikovali rakovinu, nasledovne: „Užíval by som
toľko
to Lyprinolu, koľko by moje telo znieslo. Dokonca si myslím, že je
dobrou
do myšlienkou užívať Lyprinol aj ako prevenciu.”
ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH
Referencie: www.lyprinol.com, www.lyprinol.sk
Viac informácií žiadajte na [email protected] alebo na tel. čísle: 052/ 772 44 54
Krajina pôvodu: kontrolované najčistejšie vody Nového Zélandu.
lyprinol_123x85.indd 2
OKTÓBER · 3
INŠPIRÁCIE
Pri čítaní tejto prílohy určite každému z nás preletí hlavou jedna spoločná myšlienka:
Kedy som bol/a naposledy na komplexnej zdravotnej prehliadke?
uku na srdce. Koľkí z nás
majú prehľad absolvovaných pravidelných zdravotných kontrol u jednotlivých lekárov – špecialistov? Nech by sme prižmúrili aj obe oči, určite by nás
nebolo viac ako 25 %. A to sa o dôležitosti
a výhodách prevencie – ako aj o rizikách
pri jej zanedbávaní – už toľko popísalo.
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
16. 10. 2012 13:11:59
rení aj v rámci genetického dedičstva. Napríklad polypy v hrubom
čreve, ktoré by sa časom mohli
zvrhnúť na nádorové ochorenie.
V tomto prípade môže takéto
ochorenie odhaliť práve preventívna prehliadka. Čím v skoršom
štádiu sa ochorenie zistí, tým môže byť liečba menej náročná, lacnejšia a aj pri nádorových ochoreniach vedie včasná diagnostika
a včasná liečba k vyliečeniu. Veľmi účinne však môžeme predchádzať nielen nádorovým, ale aj srdcovocievnym ochoreniam.
Sú niektoré z týchto pravidelných prehliadok hradené štátom? Na čo všetko
máme nárok zdarma?
■ Na základe zdravotného poistenia sú plne uhrádzané preventívne prehliadky, na ktoré máme
podľa zákona nárok a ktoré by sme
mali absolvovať. Sú to prehliadky
v detskom veku, preventívne prehliadky pre ženy v gynekologických ambulanciách, pre mužov
v urologických ambulanciách,
preventívne prehliadky konečníka a hrubého čreva atď. Podrobnosti o tom, na akú prehliadku
máte nárok, nájdete na stránke
VšZP www.vszp.sk/prehliadky/.
Ktoré z týchto prehliadok,
respektíve vyšetrení, poskytujete zadarmo vo vašom zdravotníckom zariadení ŽILPO?
■ V priestoroch polikliniky sa
nachádzajú všetky ambulancie
pre deti a dospelých, špecializované ambulancie vybavené modernou medicínskou technikou,
v ktorých môže pacient absolvovať
preventívnu prehliadku. K dispozícii je aj moderné klinické centrálne biochemické laboratórium
a rtg pracovisko so sono prístrojom
a magnetickou rezonanciou.
O vašej poliklinike sa hovorí ako o nadštandardom
zariadení s nadregionálnym významom. Aký nadštandard v porovnaní so
štátnymi zariadeniami te-
da ponúkate, keď hovoríme o prevencii?
■ Najdôležitejšie je asi to, že pacient v našom zariadení nájde
všetky potrebné ambulancie,
v ktorých sa vykonávajú preventívne vyšetrenia pod jednou strechou. Sme vybavení modernou
prístrojovou technikou a naše
klinické biochemické laboratórium dokonca každoročne získava
certifikát externej kvality od firiem EQAS z USA a RIQAS z Írska.
V rámci nadštandardu poskytujeme komplexné preventívne prehliadky. Pacienti absolvujú odber krvi, krčné, očné vyšetrenie,
ak sa jedná o ženu – gynekologické, ak o muža – urologické vyšetrenie, interné príp. kardiologické vyšetrenie v jeden deň, pričom
manažovanie vyšetrení zabezpečuje zdravotný pracovník. Po odbere krvi pacient postupne a plynule prechádza potrebnými ambulanciami, až nakoniec celkový
stav, aj s kompletnými hematologickými a biochemickými vyšetreniami, zhodnotí internista.
4 · OKTÓBER
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIE PRE ŽENY
Ženy z celého Slovenska majú teraz unikátnu príležitosť prakticky sa naučiť,
ako si správne robiť samovyšetrenie prsníkov a účinne sa tak chrániť pred rakovinou
prsníka. Ženské kolektívy či firmy sa môžu jednoducho a bezplatne prihlásiť prostredníctvom web stránky www.pridajtesa.sk.
NAUČTE SA STARAŤ O SVOJE PRSIA
■ Rakovina prsníka je najčastejším
zhubným ochorením žien. Každá
z nás už počula o samovyšetrení prsníkov, no vieme vlastne, ako si ho robiť, aby bolo skutočne spoľahlivé?
Cieľom edukačnej aktivity s názvom „Máte vlastné telo vo svojich
rukách“ je ukázať ženám a prakticky ich naučiť, ako si správne robiť
samovyšetrenie prsníkov. Môžu sa
do nej zapojiť ženské kolektívy z celého Slovenska, firmy, či organizácie, ktoré chcú svojim zamestnankyniam sprístupniť užitočné informácie a podporiť lepšiu starostlivosť
o ich vlastné zdravie. Stačí sa jednoducho prihlásiť vyplnením krátkeho formulára na web stránke www.
pridajtesa.sk. Stretnutia s odborníkom sú bezplatné a budú prebiehať
vo vopred dohodnutých termínoch
do 15. decembra 2012.
Samovyšetrenie prsníkov si budú môcť ženy nacvičiť na autentickej makete ľudského tela, na ktorej
si samy prakticky vyskúšajú všetky jeho kroky, pod vedením lekára sa naučia, ako ich robiť správne,
Prečo sa zapojiť
“Kampaň organizuje občianske združenie HERklub,
ktoré združuje pacientky
s rakovinou prsníka a jeho
cieľom je šíriť povedomie
o tomto zhubnom ochorení,
dôležitosti prevencie a možnostiach jeho liečby.”
NEPODCEŇUJTE SAMOVYŠETRENIE PRSNÍKOV
V Slovenskej republike je rakovina prsníka najčastejším zhubným nádorovým
ochorením u žien.
FOTO: ISTOCK
zistia, ako zmeny v prsníkoch identifikovať a aké varovné príznaky si
všímať, naučia sa nález v prsníku
správne nahmatať a spoznajú, čo
pritom pod prstami ucítia. Samovyšetrenie je najjednoduchšia, naj-
lacnejšia a pri správnom postupe aj
skutočne spoľahlivá metóda, ktorou
sa dá zhubný nádor prsníka či iný
podozrivý nález včas odhaliť, preto
by malo byť pravidelnou súčasťou
života každej ženy.
O samovyšetrení prsníkov sa veľa
rozpráva, sú dostupné rôzne edukačné brožúry či videá, no ženy
často jednotlivé kroky nesprávne reprodukujú, majú problém zorientovať sa v dostupných materiáloch bez názornej ukážky, nevedia, ako by mali pod prstami prípadný nádor „cítiť“. Gynekológovia zase častokrát nemajú počas
preventívnych prehliadok čas venovať sa pacientke do takej miery,
aby im názorne predviedli, ako pri
samovyšetrení prsníkov postupovať, nehovoriac o fakte, že mnohé
ženy na preventívne prehliadky
nechodia vôbec. Podľa prieskumov
si vedia v súčasnosti správne vyšetriť prsia len 2 – 3 % žien a zväčša si dokážu nahmatať až nádor
v rozvinutom štádiu. Nemali by
sme však zabúdať, že svoje telo máme najmä vo svojich rukách...
WWW.PRIDAJTESA.SK
[email protected]
inzercia
NEDAJTE ŠANCU RAKOVINE
KRČKA MATERNICE
■ Rakovina krčka maternice je druhé najčastejšie nádorové
ochorenie žien, na ktoré zomrie na Slovensku približne 200 pacientok ročne. Jeho pôvodca je ľudský papilomavírus (HPV). Infekcie HPV patria medzi najčastejšie pohlavne prenosné ochorenia a podľa štatistík sa do kontaktu s touto infekciou dostane až 80 % žien. U prevažnej väčšiny z nich pri dobrej imunite
infekcia sama ustúpi, u 10 % pacientok však môže pretrvávať
a viesť až k vzniku rakoviny. Našťastie, v súčasnej dobe máme
viacero možností, ako rozvoju tohto ochorenia predchádzať.
Nová technológia
v diagnostike predrakovinových štádií
Je to jednak prevencia očkovaním proti vysokorizikovým
typom HPV a sekundárna prevencia prostredníctvom skríningu
(vyhľadávania). Samozrejmosťou je včasná diagnostika a liečba
predrakovinových štádií. Nemožno opomenúť ani vývoj
nových technológií spracovania a vyšetrovania materiálu
odobratého z krčka maternice. Za zmienku stojí tzv. LBC
metóda, ktorej používaním môžeme minimalizovať problémy
spojené s vyšetrením klasického cytologického steru a ktorá
sa od roku 2010 úspešne využíva aj na Slovensku. Obrovskou
výhodou metódy je možnosť využiť ju na počítačom riadený
automatický skríning, kde s takmer stopercentnou istotou
nájdeme všetky podozrivé bunky. Iným prínosom je aj možnosť
skladovania materiálu a v prípade potreby jeho využitie na
ďalšie vyšetrenia. Na záver je však dôležité si uvedomiť, že
základným predpokladom zníženia počtu nevyliečiteľných
štádií rakoviny je zodpovedný prístup žien k svojmu zdraviu
a pravidelné preventívne prehliadky.
Koľko ročne investujeme
do svojho zovňajšku
(kozmetika, kaderník, manikúra...)?
A koľko investujeme a sme ochotné
investovať do nášho zdravia?
Vykročte s nami po inej - modernej ceste
LBC prináša:
väčší komfort
vyššiu kvalitu
cytologických vyšetrení
1 odber = viac vyšetrení
Limbová 5, 830 07 Bratislava 37, P. O. BOX 108
fax: 02/5954 3481, tel.: 02/5954 2477, mob.: 0917/625 048
www.cytopathos.sk, e-mail: [email protected]
OBAVY Z MAMOGRAFICKÉHO
VYŠETRENIA SÚ ZBYTOČNÉ
V dnešnej uponáhľanej dobe, keď toľkí
ľudia trpia rôznymi srdcovo-cievnymi
a onkologickými ochoreniami, myslíme na
všetko možné, len nie na seba. Preto sme sa
rozhodli prísť s kampaňou zameranou na ženy
a pripomenúť im dôležitosť preventívnych
prehliadok, vrátane mamografického, či
sonografického vyšetrenia prsníkov.
Nový mamograf
je šetrnejší a presnejší
Samovyšetrovanie prsníkov je na vás...
Zamyslime sa!
Je dôležité si uvedomiť, že skorá a preventívna
diagnostika je vďaka najnovším liečebným
možnostiam veľmi efektívna už aj v prípade
onkologických ochorení. Ak je ochorenie
zachytené a liečené v počiatočnom štádiu,
pacient tým získava vysokú šancu na úplné
vyzdravenie. Preto treba zahodiť hanbu
či dokonca nezmyselný strach z bolesti.
„Ženy sa často obávajú najmä bolesti pri
mamografickom vyšetrení. Mamografické
vyšetrenie modernými technikami je
však nielen neporovnateľne šetrnejšie,
ale aj presnejšie ako kedysi. Pomocou
špeciálnych softvérov vieme odhaliť aj
tie najmenšie – ešte nehmatné – nádory,“
vysvetľuje MUDr. Patrícia Lakomá, primárka
rádiodiagnostického oddelenia nemocnice
MEDISSIMO. Nový digitálny mamograf je na
rozdiel od klasického analógového navyše
vybavený špeciálnymi ochrannými filtrami.
Tie výrazne znižujú dávku škodlivého
ionizujúceho žiarenia. Vyšetrenie digitálnym
mamografom je tak pre ženské telo
šetrnejšie.
Operačné zákroky s minimálnym
estetickým poškodením
V prípade pozitívneho nálezu je okrem
skorej diagnostiky rovnako dôležitý aj včasný
chirurgický zákrok. Ani v prípade prsníka
dnes už zákrok pre ženu nemusí predstavovať
výraznejšie estetické poškodenie. „Operácie
zhubných nádorov prsníkov nám veľmi
uľahčuje špeciálna gama sonda. Vyhľadáva
rádioizotopy v lymfatických uzlinách.
Počas chirurgického zákroku presne odhalí
a zvukovým znamením upriami chirurga na
jednu až dve „strážne“ uzliny, ktoré chirurg
vyberie a pošle na histologické vyšetrenie. V
prípade, že sú tieto uzliny negatívne, ostatné
už nie je potrebné vyberať. Nemusíme tak
pristúpiť k rozsiahlej operácii, pri ktorej by
sa bez použitia gama sondy odstraňovali
viaceré, aj „nepostihnuté“ lymfatické
uzliny,“ vysvetľuje špecialista na chirurgiu
prsnej žľazy nemocnice MEDISSIMO,
MUDr. Roman Čierny.
Mamografické vyšetrenie by ste
mali absolvovať:
• od 40. do 69. roku života každé 2 roky
• medzi 30. až 40. rokom pri podozrení na
zhubný nádor
• pod 30 rokov – ak je pri USG vyšetrení
naliehavé podozrenie na karcinóm
• pred plastickou operáciou na vylúčenie
skrytého malígneho nádoru prsníka
• pred začiatkom a v priebehu hormonálnej
substitučnej liečby
• po operáciách prsníka
PRAVDY A MÝTY O MAMOGRAFII
Silný tlak pri vyšetrení môže „spustiť“
rakovinové bujnenie – MÝTUS
Stlačením sa nádorové bunky neaktivujú.
Samovyšetrením prsníkov si môžeme
objaviť aj malé nádory – PRAVDA AJ MÝTUS
Pravidelné samovyšetrovanie môže žene zachrániť život,
avšak až tretinu karcinómov vie odhaliť iba mamografické
vyšetrenie.
Ak chodím pravidelne na mamografiu,
rakovinu nedostanem – MÝTUS
Existuje tzv. intervalový karcinóm, ktorý sa dokáže rozvinúť
aj vo veľmi krátkom čase. Pri „podozrivom“ náleze je preto
vhodné doplniť mamografické vyšetrenie ultrazvukom alebo
magnetickou rezonanciou.
6 · OKTÓBER
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI
SPO
OLOČNOSTI M
MEDIAPLANET
EDIAPLANET
OKTÓBER · 7
ROZHOVOR
O Marošovi Kramárovi možno pokojne hovoriť ako o jednom z najväčších slovenských
hercov. My vám prinášame zaujímavý rozhovor, v ktorom prezradil aj to, prečo sa bojí
lekárov, ako prestal fajčiť a prečo bol za celý život na péenke iba tri dni.
HEREC
JE LEKÁR DUŠE
Maroš Kramár
Slovenský herec
a moderátor
žím byť aspoň čistotný, čo môže
imunite tiež pomôcť. (smiech)
Okrem pohybu je pre obranyschopnosť dôležitá aj
optimálna strava. Ste
v tomto „zodpovednejší“?
Čo pre vás vo všeobecnosti znamená zdravotná prevencia? Vnímate to ako
niečo obmedzujúce, alebo je pre vás starostlivosť
o zdravie skôr prirodzenou
súčasťou životného štýlu?
■ Musím sa priznať, že v tomto
som trochu nezodpovedný. Nikdy
som napríklad nechodil do fitka,
hoci teraz, keď som starší, si musím každé ráno zacvičiť a trošku
sa rozhýbať. Aj tak si však myslím,
že ako herec mám dosť pohybu na
javisku. V každom prípade sa sna-
■ Ja som stále na cestách, takže
sa často stravujem vo fast foodoch.
Každopádne, keď cítim, že na mňa
niečo lezie, tak sa snažím piť veľa
čerstvého zázvorového čaju a jesť
cesnak. To sú také moje univerzálne liečivá. Okrem toho ešte odporúčam prevarené mlieko s troškou
masla, nastrúhaným cesnakom,
žĺtkom a môžete pridať aj med,
ktorý sa hodí aj do slivovice.
Približne pred troma rokmi
ste prestali fajčiť. Kde ste
našli motiváciu?
■ Jednoducho som si povedal, že
■ Ak mám byť úprimný, to má
na starosti manželka a ja celkom
presne neviem, čo všetko sa doma deje. (smiech) V každom prípade sa im snažíme dať, čo sa dá.
Kúpili sme napríklad odšťavovač,
aby dostávali nielen umelé vitamíny, ale aj tie naozajstné.
Zdravotníctvo a svet lekárov ste lepšie spoznali aj
vďaka úlohe gynekológa
v Ordinácii v ružovej záhrade. Viete si predstaviť,
že by ste podobné povolanie vykonávali aj v skutočnom živote?
po tých 35-tich rokoch toho bolo
dosť. Hoci som sa aj predtým v novom roku snažil viackrát prestať,
ale naposledy som to urobil trochu inak. Prestal som na Vianoce
a povedal som si, že vydržím do nového roka. Potom prišiel nový rok
a povedal som si, že to ešte skúsim
a odvtedy je to už tri a pol roka bez
cigarety. Teším sa z toho a teraz je
už zo mňa typický bývalý fajčiar,
ktorému iní fajčiari smrdia.
skôr zlý pacient, ktorý chodí k lekárovi na poslednú chvíľu. Samozrejme, je to zlé, pretože prevencia
je veľmi dôležitá a nič nie je dôležitejšie ako zdravie. Nanešťastie,
človek si to často uvedomí, až keď
je chorý.
Možno ste sa stretli s názorom lekárov, že slovenskí pacienti sú nezodpovední, podceňujú symptómy a lekára navštívia až
„päť minút pred dvanástou“. Aký ste v tomto vy?
■ Presne tak. Za celý život som bol
na péenke asi tri dni a aj to kvôli
zlomenej ruke. Viete, tá herecká
zodpovednosť vás vždy prinúti sa
vybičovať a prísť, pretože tam na
vás čakajú kolegovia aj diváci. Na
druhej strane si uvedomujem, že
bolesti, ktoré teraz s vekom prichádzajú, majú možno pôvod aj
v tých nevyležaných chrípkach.
■ Môj problém je v tom, že sa lekárov bojím. Od detstva mám napríklad traumu z injekcií. Takže som
Ako sa snažíte posilňovať
imunitu vašich detí?
■ Tak to v žiadnom prípade. Ako
som už spomínal, z lekárov a nemocničného prostredia mám
strach. Bolo by to pre mňa naozaj
deprimujúce, a preto obdivujem –
a klaniam sa – všetkým dobrým
lekárom. Ja milujem veselých ľu-
dí a život, preto je pre mňa ideálnym prostredím divadlo. Napriek
tomu by sa dalo povedať, že všetci
herci sú zároveň lekármi. Lekármi duše.
V súvislosti s tým možno
spomenúť, že zdravie človeka nepochybne ovplyvňuje aj jeho psychické
rozpoloženie a vaša prítomnosť sa vždy spája
s príjemnou atmosférou
a pozitívnou energiou.
Odkiaľ čerpáte všetok ten
optimizmus?
■ Narodil som sa taký. (smiech)
Ale nie, ja stále hovorím, že moje problémy nikoho nezaujímajú.
Preto sa snažím rozdávať radosť,
a potom ju aj prijímam. Okrem
toho som nedávno niekde čítal,
že pomáha aj spievanie. To je
úžasné – byť chorý a spievať si.
JOZEF KAŠČÁK
[email protected]
AKTUÁLNE HO MÔŽETE VIDIEŤ V PREDSTAVENÍ LORDI.
Viac info na www.maroskramar.sk.
FOTO: ATERLIÉR MAROŠA KRAMÁRA
inzercia
Problém, pravdepodobne,
máte aj s tým, keď ste už
chorý. Ako vyťažený herec
totiž chorobu asi nevyležíte v posteli...
\ĖLQN\
2YVHQ»W
K
FLAPJAC UWD
D›N
]GUDY´P
£HQLH
D
NWRU´]
RG´
G
KODGD
LX
HQHUJ
Prémiové ovocné šťavy
s kúskami čerstvého ovocia
Rio Fresh Ananás a Hruška sú
stopercentné prírodné šťavy
z ovocia lisovaného za studena. Nepridáva sa do nich koncentrát, voda, cukor ani
konzervačné látky, arómy a sladidlá. Šťavy
s kúskami ananásu a hrušiek Williams sú
zároveň zdrojom prírodných vitamínov,
minerálov a vlákniny. Aseptické balenie
zachováva maximum výživových látok
obsiahnutých v ovocí.
www.mccarter.sk
NAS 21/09/2012
inzercia
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIE
POHĽAD ODBORNÍKA
POSILŇUJTE V CHLADNÝCH
MESIACOCH IMUNITU DETÍ
Cvičte
a chodievajte do sauny
Najprirodzenejším „posilňovačom“
imunity je pohyb. Je dokázané, že
deti, ktoré pravidelne cvičia, alebo
športujú, nemajú iba lepšiu kondíciu,
ale aj odolnejší imunitný systém. Ak
vaše ratolesti nešportujú, určite nebude na škodu, ak budete spolu pravidelne cvičiť doma, alebo pôjdete
aspoň na prechádzku. Ďalším dobrým nápadom je saunovanie. Pobyt
v pare zlepšuje adaptáciu na zmeny
teplôt, ktoré zvyšujú náchylnosť na
infekciu, a prečisťuje dýchacie cesty.
Začať môžete od druhého až tretieho
roku, keď už dieťa nenosí plienky.
V tomto veku však treba začínať opatrne od dvoch do troch minút pri teplote do 50 stupňov, najlepšie je však
inzercia
odporúčaný čas a teploty nezovšeobecňovať a poradiť sa aj s pediatrom.
Podobne ako sauna zabezpečí zdravý oddych pre celú rodinu aj pobyt
v soľných jaskyniach, ktoré sú už
v takmer každom väčšom meste.
Imunita ide aj cez žalúdok
Imunitu treba posilňovať aj zvnútra,
čo znamená, že by ste v chladných
mesiacoch mali obohatiť jedálny
lístok vašich detí o ovocie, zeleninu
a potraviny bohaté na vitamín C.
Ten sa v dostatočnom množstve
nachádza nielen v citrusoch, ale aj
v keli, špenáte, jahodách, malinách, paradajkách, brokolici, špargli, či dokonca v zemiakoch. Z vitamínov je ešte dôležitý vitamín D. Jeho prvotným zdrojom je síce slnko,
ale nájdete ho aj vo vaječnom žĺtku,
mlieku, sušených hríboch, kakau,
kokose i ďatliach. Využiteľnosť vitamínu D podporuje vláknina (okrem
ovocia a zeleniny jú nájdete aj v obilninách a celozrných výrobkoch),
ktorá navyše vytvára dobré podmienky pre črevnú mikroflóru.
Zo stopových prvkov je dôležitý zinok, ktorý nájdete napríklad v zázvore, či v morčacom
a kuracom mäse.
Vitamínové doplnky
pre najmenších
Čo sa týka vitamínových doplnkov,
netreba to preháňať. Ak dodržíte aspoň niekoľko vyššie spomenutých
rád, malo by stačiť, ak deťom dodáte „céčko“. To je v súčasnosti na trhu vo forme rôznych, sirupov a kvapiek, ktoré sa už vyrábajú aj pre deti
do troch rokov, či dokonca pre dojčatá. V strave dojčiat kojených materským alebo umelým mliekom totiž obsah vitamínu C hraničí
s jeho potrebou. Vo vyšších
dávkach sa odporúča ako
doplnok liečby pri nachladnutí a infekčných ochoreniach.
O užívaní vitamínu C sa však radšej vždy poraďte
s pediatrom.
A na
S imunológom a alergológom MUDr. Borisom Hruškovičom sme sa okrem iného rozprávali
o tom, ako účinne posilňovať vlastnú obranyschopnosť a aké chyby v tom najčastejšie robíme.
záver ešte jedna praktická rada.
Stres prispieva prakticky ku každej
chorobe nielen u dospelých, ale aj
u detí. Preto nezabúdajte dbať aj na
dostatok spánku, aby deti ráno nepospávali a stihli sa v pokoji najesť
a pripraviť do škôlky.
ZÁKLADOM DOBREJ IMUNITY
JE PESTRÁ STRAVA A OTUŽOVANIE
MUDr. Boris
Hruškovič
Alergológ a imunológ.
JURAJ PETRISKO
a aktívneho oddychu. Ukazuje sa, že
k optimálnemu fungovaniu imunitného systému značnou mierou prispieva aj šťastné prostredie – rodina,
priatelia.
[email protected]
Ako posilňovať
imunitu najmenších?
Ako je to – podľa vašich skúseností – s počtom pacientov vyhľadávajúcich imunologické vyšetrenie? Je tento počet v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyšší
alebo nižší?
■ Počet z roka na rok narastá. Je to
dané predovšetkým stále sa zvyšujúcimi nárokmi života v civilizovanej spoločnosti, keďže nie všetky
výdobytky doby pôsobia priaznivo
na imunitný systém.
FOTO: ISTOCK
■ Naše deti sú vystavované baktériám a vírusom rovnako ako my, avšak
na rozdiel od nás sú ohrozené oveľa
viac, keďže ich imunitný systém ešte
nie je taký odolný. Keďže je obdobie
nachladnutí, chrípok a obávaných infekcií dýchacích ciest predo dvermi
a mnohí rodičia sa práve teraz pýtajú,
ako by mohli posilniť imunitu svojich
najmenších, prinášame niekoľko užitočných rád.
OKTÓBER · 9
Kedy by mal človek určite
navštíviť imunológa?
■ Ak užíval antibiotiká z dôvodu
rôznych infekcií štyri až päťkrát za
rok, pričom bola liečba indikovaná!
Pred tým je dobré skúsiť aj niekoľkomesačnú liečbu voľnopredajnými
imunostimulačnými prípravkami,
napríklad z hlivy ustricovej. Avšak
pozor, nie všetky prípravky majú aj
medicínsky dokázaný efekt.
Aké sú základné zásady posilňovania obranyschopnosti organizmu?
■ Po ochorení sa odporúča dostatočná doba rekonvalescencie, minimálne 3 týždne „šetrenia sa“. Dôležitá je aj vhodná strava, napríklad dva
až trikrát týždenne jesť morské ryby (zistilo sa, že až 85 % ľudí má zníženú hladinu vitamínu D, ktorý hrá
významú úlohu v obranyschoposti), ďalej čerstvú zeleninu a ovocie
(najmä čerstvé šťavy) a antioxidanty, ktoré sa najviac nachádzajú v bobuľovitých plodoch. K posilňovaniu
obranyschopnosti organizmu výrazne prispieva aj otužovanie. Otužilci, ktorí si hovoria ľadové medvede, nevedia čo je chrípka. Okrem toho sa odporúča aj dostatok spánku
■ Už počas tehotenstva je dobrý napríklad pravidelný kontakt s kravami, keďže ich výlučky obsahujú
baktérie, ktoré pozitívne stimulujú
imunitný systém. Posledné štúdie
poukazujú aj na to, že je dobré, keď
sa dieťa narodí do prostredia, kde žije pes. Samozrejmosťou je kojenie
minimálne po dobu jedného roka
a tiež otužovanie.
Čo by ste naopak odporúčali
ľuďom v pokročilom veku?
je tzv. „Google medicína“, kde sa stáva odborníkom každý. Ako príklad
uvediem negatívnu kampaň proti
celoplošnému očkovaniu, pričom
tu musíme veľmi presne rozlišovať, aké očkovanie máme na mysli.
Medzi ďalšie chyby patrí i nadmerný príjem dávok vitamínu E, ktorý
môže u fajčiarov zvyšovať riziko rakoviny.
Do akej miery môžu rôzne
výživové preparáty a vitamínové doplnky nahradiť „skutočné“ vitamíny z – povedzme – ovocia a zeleniny?
V podstate ide o to, ako máme vyvážený jedálniček a aké kvalitné potraviny konzumujeme (vo všeobecnosti sú u nás veľmi nekvalitné). Určite by som volil potraviny, ovocie
a zeleninu z domácej produkcie. Ak
napríklad nekonzumujeme morské
ryby aspoň raz denne, je možné tieto látky dopĺňať aj synteticky. Ako
som už spomínal, približne 85 % populácie má znížené hladiny vitamínu D, takže z toho dedukujem, že asi
mliečne výrobky u nás nie sú také
kvalitné. Na otázku sa skutočne nedá jednoznačne odpovedať.
■ To je zložitá otázka, na ktorú nie
je jednoduchá a krátka odpoveď.
JOZEF KAŠČÁK
[email protected]
inzercia
■ Odporúčania sú rovnaké. Samozrejme, je dôležité mať pod kontrolou chronické ochorenia ako je cukrovka, vysoký tlak a podobne. Veľmi
významná je neustála aktivita, učenie sa nových vecí a radosť zo života.
Pretože kto to vzdáva, ten rýchlejšie
ochorie.
Sú aj iné rizikové faktory,
ako nízky a vysoký vek,
z ktorých vyplýva oslabená
imunita? Aké?
■ Dnes vidíme, že sú niektoré deti
vychovávané v príliš úzkostlivom
a „sterilnom“ prostredí. Namiesto
toho, aby sa hrali s ostatnými deťmi vonku, ich kontakt s okolitým
svetom prebieha najmä cez počítač.
Ich imunitný systém nemá možnosť prirodzenej stimulácie. K tomu
sa pridáva aj nesprávna výživa (fast
food) a obezita, čo má tiež negatívny
vplyv na imunitu.
Aké chyby najčastejšie robíme v snahe posilňovať
vlastný imunitný systém?
■ Z môjho pohľadu dnes existuje nekonečný rad preparátov, ktoré
majú „pozitívny“ vplyv na imunitu, ale bez skutočného medicínskeho dôkazu. Na druhej strane existu-
Výživo
vý dopl
nok
8 · OKTÓBER
100 t v každom
ablet
ovom
b
alení
S komplexom Imunactiv pre posilnenie
prirodzenej imunity organizmu
Obsahujú potrebné vitamíny a minerály na správny
fyziologický rast a vývoj organizmu
Pomáhajú udržiavať vitalitu a celkovo dobrý zdravotný stav
Obsahujú len prírodné farbivá
www.martankovia.sk
inz-martan-imunactiv1210-vOK.indd 1
3. 10. 2012 21:40:51
10 · OKTÓBER
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
OKTÓBER · 11
NOVINKY
ZDRAVIE Z PRÍRODY, KTORÉ
NÁJDETE AJ V LEKÁRNI
■ Keď človeka počas dňa náhle
rozbolí hlava, pociťuje bolesť v hrdle,
alebo naňho doľahne prechodné
nachladnutie, má na výber z dvoch
možností. Niektorí využívajú tú prvú,
s ktorou sa uvoľnenie dostaví skôr,
ale na druhej strane môže mať na organizmus aj iné – vedľajšie – účinky.
Reč je o rôznych farmakologických
výrobkoch od tabletiek cez spreje
až po rôzne kvapky či sirupy, ktoré
v lekárni vydávajú aj bez predpisu.
O tom, že je tento spôsob u Slovákov viac než obľúbený, svedčia výsledky nedávnej štúdie, podľa ktorej
kupujeme neprimerane veľa liekov,
medzi iným aj na uvoľnenie od bolesti a na nádchu.
Lieky netreba hltať, ale ani
kategoricky odmietať
Druhou – a takpovediac opačnou –
možnosťou je siahnuť po prírodnej
liečbe. Mnohí tak robia kvôli nedôverčivosti voči „oficiálnym“ liekom,
alebo na základe výchovy a zvykov.
Nejedna stará mama by vám odovzdala celý zoznam domácich liečiv, ktoré spoľahlivo pomôžu napríklad pri spomínanom nachladnutí.
Keď však prechodné ochorenie prerastie do niečoho vážnejšieho, povedzme nachladnutie do chrípky,
domáce recepty, ako med s cesnakom alebo zázvorový odvar, už vôbec nemusia zaberať a je potrebné
navštíviť lekára. Chrípka totiž môže viesť k ďalším komplikáciám ako
zápal priedušiek alebo pľúc. To znamená, že keď „na vás niečo lezie“,
netreba lieky hltať, ale ani podceňovať ich účinky. Našťastie, pre
jednu aj pre druhú skupinu existuje kompromis – oficiálne schválené lieky na prírodnej báze, ktorými
TRADÍCIA PRÍRODNYCH LIEČIV
Nejedna stará mama by vám odovzdala celý zoznam domácich liečiv, ktoré
spoľahlivo pomôžu.
FOTO: ISTOCK
možno nahradiť niektoré klasické
liečivá. A ak nie nahradiť, tak minimálne doplniť.
Pár dobrých tipov
Po čom teda môžete siahnuť? Výber záleží iba na vás, keďže ponuka je viac ako široká. Pre inšpiráciu však možno spomenúť echinaceu a bazu čiernu, pravdepodobne dve najúčinnejšie prírodné látky pri nachladnutí, ktoré nájdete
v mnohých tabletkách, sprejoch,
kvapkách, sirupoch alebo čajoch
(dobrý je aj z lipového kvetu alebo vňate materinej dúšky). Okrem
toho však máte na výber z mnohých iných bylinných extraktov,
ktoré pomáhajú pri všetkých spomenutých prejavoch prechladnutia vrátane uvoľňovania hustého
hlienu, ktorý sa v poslednej – hlienovej – fáze nádchy nedá odstrániť
kašľaním, ani smrkaním. Na trhu je viacero prírodných sirupov
i sprejov do nosa, ktoré pomáhajú práve v spomínanej hlienovej
fáze. V počiatočnom štádiu nádchy – tzv. suchá fáza – je zas veľmi
účinným a zároveň šetrným liečivom roztok morskej vody v spreji,
obohatený aj o rôzne minerály. Samozrejmosťou je pritom zvýšenie
prísunu vitamínov, takže môžete
siahnuť aj po rôznych multivitamínových doplnkoch. Odporúčané denné dávky (nájdete na obale)
však nemá zmysel zvyšovať, práve
naopak, môže to uškodiť.
JOZEF KAŠČÁK
[email protected]
Na čo si dávať pri
výbere multivitamínov
pozor
Samozrejme, žiadny doplnok nemôže úplne nahradiť vitamíny a minerály obsiahnuté v pestrej strave.
Avšak v zimnom období, keď človek nemôže niektoré látky získať
zo stravy, alebo je vhodné ich príjem zvýšiť, môžu byť multivitamínové doplnky veľmi užitočné.
■ Kým sa dostaneme k samotnému zloženiu doplnkov, treba zdôrazniť, že pred ich užívaním je užitočné poradiť sa s lekárom a zároveň zistiť, čo vám takpovediac najviac chýba.
■ Konzultácia s lekárom je
vyslovene nevynutná, ak užívate
nejaké lieky (vitamín E môže byť
nebezpečný napríklad v kombinácii s liekmi proti zrážaniu krvi).
■ Ak žiadne lieky neužívate
a lekára nenavštívite, poraďte sa
aspoň s lekárnikom.
■ Čo sa týka zloženia, je dôležité si uvedomiť toto: neplatí, že
čím viac doplnkov, zjete, tým bude účinok efektívnejší.
■ Obyčajne si stačí vybrať
jeden doplnok, ktorý obsahuje vitamíny v množstve okolo
100% odporúčanej dennej dávky
(ODD); prekračovanie dávkovania môže viesť k vážnym zdravotným problém.
■ Predávkovanie hrozí najmä
pri vitamínoch A (únava, bolesti
hlavy, vyššie lámavosť kostí, nebezpečenstvo poškodenia pečene)
a D (krátkodobo nevoľnosť a zvracanie), fluóre, seléne a železe (pozor najmä v tehotenstve).
■ Informácie na obale alebo
v priloženom letáku majú svoje
opodstatnenie; dôležité je napríklad vedieť, kedy je najvhodnejšie
doplnok užívať (vitamíny rozpustné v tukoch – vitamín A, D, E alebo
K – užívajte pri najtučnejšom jedle
dňa, lepšie sa potom vstrebú).
■ Dávajte prednosť preparátom bez prídavných látok, akými sú konzervanty, farbivá, cukry a iné potenciálne alergizujúce
látky.
Čo s plným nosom?
■ Keď nás v chladných mesiacoch trápi plný nos, pravdepodobne každý siahne najskôr po nosných kvapkách.
■ Tie však treba užívať opatrne, pretože môžu spôsobiť
závislosť (čítajte príbalový leták).
■ Šetrnejšie sú rôzne nosové krémy a oleje, ktoré pôsobia
proti mikroorganizmom a zároveň chránia pred vysúšaním
sliznice nosa.
■ Iným šetrným spôsobom sú tzv. nosové pásiky, ktoré
rozširujú nosové prieduchy a tým umožňujú lepšie dýchať.
■ Pri zápaloch čelných a nosných dutín je veľkým pomocníkom aj infralampa.
■ Účinným domácim receptom je nadrobno pokrájaná cibuľa,
ktorú zabalíte do kusa látky a na noc si ju zavesíte blízko hlavy.
■ Okrem toho dbajte aj na dostatočnú vlhkosť vzduchu
v miestnosti.
■ Na záver nezabúdajte na dodržiavanie nosovej hygieny; každé
ráno si prepláchnite nos vodou alebo morskou vodou v spreji.
inzercia
FOTO: ISTOCK
Ak by na váš organizmus doliehalo oslabenie, alebo by ste
sa jednoducho necítili dobre, pri návšteve lekárne siahnite po liekoch na prírodnej báze. Samozrejme, nie vždy môžu nahradiť
liečbu, ktorú by inak predpísal lekár, ale v mnohých prípadoch pomôžu rovnako a bývajú oveľa menšou záťažou pre organizmus.
Viac ako 550 lekárov
v 13 zariadeniach po celom Slovensku
sa stará o takmer 30 000 našich
individuálnych klientov
Široký komplex lekárskych špecializácii
na 1 mieste
Moderné elektronické služby, napr. SMS
pripomienka 24 hodín pred vyšetrením
Objednávanie na dohodnutý čas vyšetrenia
cez infolinku, web, e-mail alebo Skype
Výhodné programy zdravotnej starostlivosti
pre jednotlivcov a rodiny
Komplexné preventívne prehliadky
s výsledkami za 1 deň
INFORMU
JTE SA
9
9
9
8
8
8
0
085
CARE.SK
[email protected]
Polikliniky ProCare: BRATISLAVA Betliarska 17, Daxnerovo nám. 3, Vlčie hrdlo 49 (areál Slovnaft)
KOŠICE J. Pavla II. 5 / NITRA Fatranská 5
SEREĎ I. Krasku 38 / ŽIAR NAD HRONOM Priemyselná 12
Zariadenia v sieti: BANSKÁ BYSTRICA Mammacentrum sv. Agáty ProCare
BRATISLAVA Medifera Aupark Tower, Medifera Štúrova,
Železničná nemocnica a poliklinika / KOŠICE Železničná nemocnica s poliklinikou
ZVOLEN Železničná poliklinika
www.facebook.com/ProCareSK
oCareSK
www.procare.sk
Download

„NIČ NIE JE DÔLEŽITEJŠIE AKO ZDRAVIE,“