Withings Pulse O2 - stručný návod
1.
Inštalácia aplikácie do mobilného zariadenia
Navštívte adresu http://go.withings.com alebo si
stiahnite mobilnú aplikáciu Health Mate priamo z Apple
App store alebo Google play.
2.
Prvé spustenie – Na vašom mobilnom zariadení zapnite
bluetooth a spustite mobilnú aplikáciu Health Mate.
Stlačením horného tlačidla zapnite senzor a počkajte
pár sekúnd. Ak sa nič nezobrazí nabite senzor pomocou
USB kábla pripojením do USB portu počítača.
3.
Aktivácia krok 1 - spárovanie senzora
Nasledujte inštrukcie aplikácie, ktorá vás vyzve na výber
zariadenia, ktoré chcete párovať – vyberte Pulse senzor.
Na displeji senzora sa zobrazí párovací dialóg.
Po ozname “Pulse detected” pokračujte v aplikácii
kliknutím na tlačidlo “Next” v spodnej časti obrazovky
mobilného zariadenia.
4.
www.fitnessnaramky.sk
Aktivácia krok 2 - Vytvorenie účtu
Po úspešnom detekovaní senzora vás aplikácia vyzve na
zadanie vašich osobných údajov (meno, email ardesa...)
www.facebook.com/fitnessnaramky
5.
a týmto si vytvoríte užívateľský účet v mobilnej aplikácii
Health Mate.
prebieha aj automaticky, musíte mať však trvalo
zapnutý bluetooth na vašom mobilnom zariadení.
Aktivácia krok 3 - Dokončenie
Po potvrdení zadaných údajov začne finálna fáza
aktivácie. Ukončenie je signalizované nasledujúcim
hlásením.
V aplikácii kliknite na voľby Menu> My devices> Pulse>
Update my Withings Pulse a spustí sa aktualizácia
softvéru. Dodržte postup, ktorý bude zobrazený na
displeji.
Viac informácií o Withings Pulse O2 sa dozviete priamo
na stránke výrobcu: http://withings.zendesk.com alebo
v našom e-shope priamo na stránke produktu v záložke
“Na stiahnutie”.
Obsah balenia:
- senzor
- klip na opasok
- náramok na zápästie
- USB nabíjací kábel
- stručný návod
6.
Synchronizácia a aktualizácia softvéru senzora
Spustite aplikáciu Health Mate a na senzore stlačte
horné tlačidlo na 3.sek – spustí sa synchronizácia
senzora s aplikáciou Health Mate. Synchronizácia
www.fitnessnaramky.sk
www.facebook.com/fitnessnaramky
Download

Withings Pulse O2 stručný návod - prvé použitie