Číslo: 3
Číslo: 3
ÚVODNÍK
Úspešne sme vstúpili do nového roku a tak ako v každom, aj v tomto ,, novoročnom“ vydaní
sa poohliadneme trošku späť. Prečo ?
Jednoducho preto, že ten záver kalendárneho roka si to zaslúži, tak prečo si nepripomenúť ako
sme sa s ním spoločne lúčili?
Samozrejme čaká vás aj množstvo zaujímavých tém ako:
- Čo rozumieme pod pojmom MÓDA a ako sa to vlastne všetko začalo...
- Pozrieme sa nie len na výroky našich spolužiakov ale aj skutočných géniov...
- Valentínske zamyslenia...
- Výsledky ankety o naj – vystúpenie
akadémie...
- Ako sa učia jednotkári...
- Miriam píše ...
- Zápis prváčikov.....
- Fašiangy.....
- Niečo pre dušu......
Nezabudli sme ani na ÚSMEV, nášmu pozornému OKU neunikli niektoré neduhy ako sú
počmárané lavice a zaujímal nás aj váš názor na školské stravovanie. Dozvieme sa aj ako sa
darilo atlétom v halovej sezóne. No proste , myslíme si , že každý si nájde niečo , čo ho
zaujme. A ak predsa nie – dajte nejakú tému, pokúsime sa vám vyhovieť.
Tak teda poďme si spolu na úvod troška pospomínať :
Silvester ako sa patrí!!!
Nový rok 2012 postupne privítala každá krajina vo svete.
Pozrite sa, ako vyzerali oslavy v Číne, Veľkej Británii,
Austrálii či v
Nemecku.
Ohňostroj v Pekingu
vyzeral skutočne
veľkolepo.
Strana 2
Číslo: 3
Nový rok v Brazílii.
Ani Moskva sa nedala
zahanbiť a Nový rok privítala
efektívnym ohňostrojom.
V Londýne už nepútal
pozornosť len samotný Big
Ben, ale aj novoročný ohňostroj.
Ohňostroj explodoval nad mostom Sydney Harbour Bridge
počas novoročných osláv 1. januára 2012 v Sydney.
Strana 3
Číslo: 3
Február
Február je podľa
gregoriánskeho kalendára
druhým mesiacom v roku. Má
28 dní, v priestupnom roku 29
dní. Trikrát v histórii mal
február 30 dní.
V rímskom kalendári bol
február zaradený až neskôr
spolu s januárom do pôvodne desaťmesačného rímskeho
kalendára. V tomto mesiaci sa konali rôzne očistné slávnosti
od rôznych chorôb, preto mu pridelili najmenší počet dní. Bol
zaradený pred marec, ktorý bol pôvodne prvým rímskym
mesiacom. Preto má tento mesiac premenlivý počet dní a
práve k nemu sa pridával v prestupnom roku jeden deň.
Pri prechode z
juliánskeho
na
gregoriánsky
kalendár sa tento
zavedený postup
nemenil. Variant
pôvodne
rímskeho názvu
Februarius
obsahuje väčšina
európskych
jazykov.
Strana 4
Číslo: 3
Februárové pranostiky
· Na sv. Blažeje slnko ešte
nehreje.
· Svätá Veronika ľady seká
u rybníka.
· Svätá Agáta na sneh býva
bohatá.
· Svätý Radko – na poli hladko.
· Na svätého Valentína
zamrzne i kolo mlyna.
· Na svätého Valentína zima
siliť sa počína.
· O svätej Juliáne priprav voz a schovaj sane.
· Mráz na Petra
stolovanie znamená
dlhšej zimy trvanie.
· Keď je pekne na
Romana, býva žatva
požehnaná.
· Svätý Matej ľady
láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.
Strana 5
Číslo: 3
A JE TO TU ....dlho očakávané výsledky ANKETY
o naj – vystúpenie VIANOČNEJ AKADÉMIE 2011
Musíme podotknúť, že ohlas na túto anketu bol pomerne dosť vysoký, len škoda že neviete
čítať pravidlá hlasovania, ktoré boli zverejnené na nástenke Dvojky a na hlasovacej krabici.
Keby ste tak urobili, nemohlo sa stať, že veľké množstvo hlasovacích lístkov bolo
neplatných!!! Takže ďakujeme tým, ktorí to zvládli a podotýkame, že boj o prvé miesto nebol
taký jednoznačný. Najviac sa opakovali súťažné vystúpenia :
· 2 E trieda – pieseň v pohybe
· Last Christmas
· List Ježiškovi
· Tv ( atletika, aerobik,
akrobacia)
· Fijú- fijú
Vašou jednotkou
( vďaka tomu, že ste ho
dávali na 1. miesto )sa
stalo vystúpenie
označené 8 - Tv
( atletika, aerobik,
akrobacia)
Na druhom mieste
sa umiestnil- List
Jžiškovi
A tretie miesto
patrí -Fijú - fijú
Víťazom samozrejme
gratulujeme , no
poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o minuloročný
program zaslúžili. Už teraz sa tešíme na ten, ktorý nás
v budúcom školskom roku čaká ( aj keď je ešte veľmi
ďaleko) a môžeme vám sľúbiť, že si s DVOJKOU opäť
zasúťažíte!
Z pomedzi platných hlasovacích lístkov sme vyžrebovali jedného z vás, ( samozrejme pod
odborným dohľadom) ktorý sa môže tešiť z odmeny , ktorá ho čaká .
Stala sa ním Viktória Švantnerová – 7.B trieda.
Strana 6
Číslo: 3
MIRIAM píše....
Ani neviem ako ten čas rýchlo letí. Veď
o chvíľu som naspäť, aj keď by som to najradšej
všetko spomalila . Ale žiaľ – nedá sa....
Naposledy som písala, že si neviem predstaviť,
aké budú Vianoce. V skutočnosti som vôbec
nemyslela na to, či by som radšej bola doma ,
alebo si vychutnávala sviatky s mojou
hostiteľskou rodinou.
A tohoročné sviatky boli naozaj krásne.
Aj keď ma prekvapilo, že v Nemecku sa na
Štedrý deň normálne pracovalo. Aj keď rodičia
a súrodenci prišli domov až po obede, večer sa niesol vo veľmi vianočnej nálade. Gastpapa
pochádza z Poľska a aj keď väčšinu prežil v Nemecku, v rodine sa stále miešajú poľské
tradície s tými nemeckými, dokonca aj koledy boli spievané v obidvoch jazykoch. Po večeri
sa klasicky rozbaľovali darčeky pod
vianočným stromčekom a potom sme išli
do kostola.
Nasledujúc dni sa točili okolo návštev .
Rodina prišla k nám, večer sme my obišli
tú zvyšnú a tak ďalej.
Počas celých vianočných prázdnin som
teda ani nemala čas myslieť na domov.
Obehali sme všetky mestá s dobrými
povianočnými výpredajmi a ,,handrami“,
mali sme stretnutia s AFS, no a o zábavu
sa postaralo aj niekoľko kníh na povinné
čítanie.
Čo sa týka nemeckého školského
systému, funguje to tu ináč ako u nás. Základná škola tu trvá len 4 roky, potom sa žiaci musia
rozhodnúť či budú pokračovať na Gymnáziu a po maturite univerzitou, alebo ,,Hauptschule“,
či ,,Realschule“, po ktorých sa môžu vyučiť povolaniu a zamestnať sa.
Známkovanie je tiež iné. Stupnica od 1 po 6. Za polrok sa píše z každého predmetu len jedna,
maximálne dve práce, žiadne ústne skúšanie a jedna známka na konci polroka pribudne za
aktivitu na hodinách. Na Gymnáziu mám aj také predmety, ktoré sú u nás na ZŠ - ,,Musik“
alebo ,, Bildende Kunst“. V ,,Baden Wurttenberg“ neexistuje ani polročné vysvedčenie, žiaci
dostanú iba papier, Halbjahreszeitinformation, kde nie sú žiadne známky, len to, ako dopadli
známky z jednotlivých predmetov a čo treba do konca školského roka vylepšiť.
Ja dostanem v júli pred odchodom len slovné hodnotenie od jednotlivých profesorov
a štúdijné plány, podľa ktorých sa rozhodne, z ktorých predmetov budem doma robiť skúšky,
aby som nemusela opakovať druhý ročník.
Veľmi sa mi páčilo, že tento ročník sme museli mať týždňovú prax podľa vlastného výberu.
Ja som robila v škôlke, kde boli detičky od 2. do 5 rokov. Po týždni som bola smutná, že
k nim už viac neprídem, lebo som si ich veľmi obľúbila. Praxovala som akurát v týždni, kedy
mali karneval, čo sa v Nemecku oslavuje v každom veku. V škôlke bolo mnoho tureckých
Strana 7
Číslo: 3
detí. Väčšina z nich vedela veľmi pekne po nemecky, no našli sa aj také, ktoré nevedeli
rozprávať a mali v kolektíve problémy, lebo nerozumeli...No a úsmevné príhody nastali
( keďže mám teraz tmavé vlasy), nejako si mysleli , že som tiež od nich. Ani neviem koľko
krát za deň som počula otázku :,,Bist du eine Turkin? Kannst du turkisch sprechen?“ No
a všeobecne otázky o našej krajine...,,Píšete azbukou, alebo normálne? Je u vás časový
posun? Aké ovocie u vás rastie ? Aj mandarínky?“ ( No a že my sme na tom s vedomosťami
zle...)
Cez ,,Faschingsferien“ sa pôjdem pozrieť
s mojou rodinou na pôvodnú krajinu
hostiteľského otca, takže strávime týždeň
tam. Už som trénovala aj čo-to po poľsky
povedať, síce nerozumiem, keď niekto
rýchlo rozpráva, ale je to podobný jazyk
tomu nášmu.
Teraz len dúfam, že tá druhá polovica
môjho pobytu bude ešte lepšia. Ale už
teraz viem , že sa mi vôbec nebude chcieť
ísť domov...
Po Vianociach
prichádza
Fašiangové
obdobie
Fašiangy Turíce
Fašiangy Turíce
Veľká noc príde
kto nemá kožuška,
zima mu bude.
Ja nemám kožuška,
len sa tak trasiem.
Dajte mi slaninky
nech sa napasiem.
Zistili
sme
že
:
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy,
hodovania a pitia. Také boli fašiangy v
minulosti. Fašiangové obdobie sa začína už v
čase od Troch Kráľov a trvá do popolcovej
stredy. Je vlastne v podstate obdobím prechodu
od
zimy
k
jari.
Fašiangy sú pôvodne pohanská slávnosť
zasvätená bôžikovi vína a nestriedmosti
Strana 8
Číslo: 3
Bakchovi alebo Liberovi. Tieto oslavy sú nazývané Bakchanália alebo tiež Liberália. Ich
účelom bolo oslobodiť človeka od starostí všedného života. Konali sa hlavne na vidieku.
Roľníci sa zabávali všakovakými žartmi a tváre mali zakryté maskami, ktoré zhotovovali z
kôry stromov. V tento deň sa jedli koláče poliate medom. Lebo Bakchove dary mali byť
sladké.
Fašiangami
sa
končili
priadky
a
začínalo
obdobie
tkania.
Vo fašiangovom období bolo na hospodárstve trocha menej práce. Počas fašiangov sa
organizovali zabíjačky, zábavy a veľa svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem
zábavnej funkcie mali aj ochranný význam a mali chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl,
mali
zabezpečiť
úrodný
rok
a
plodnosť
hospodárskych
zvierat.
Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli žiadne predpisy, žiadne tresty, spytovanie
svedomia, žiadne pôsty. Naopak z komôr zmizlo veľa mäsa, veľa pitia. Každú nedeľu sa
konali
tanečné
zábavy
alebo
bály.
Mládenci poobliekaní do masiek sa v poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku z
domu do domu. Okrem preobliekania sa za druhých sa zaužívalo aj zosmiešňovanie samých
seba, potom boli typické zoomorfné masky (turoň, koza, medveď). Za odmenu dostávali
slaninu, klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme aj vypiť. Praženicu väčšinou pripravovala
richtárka, potom sa začínala zábava, na ktorej boli aj pražené šišky, karamel, závin,
huspenina…K typickému jedlu patrili smažené šišky - pampúšiky a fánky. Vyvrcholenie
fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok - posledná muzika spojená s pochovávaním
basy. Pri tomto symbolickom pohrebe miestni občania v prestrojení za farára, organistu,
kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých
prítomných. V mestách sa zase v čase fašiangov okrem tanečných zábav a plesov konali rôzne
sprievody remeselníckych cechov, súťažné hry, prijímanie učňov za tovarišov. Keďže sa
zábavy konali u majstrov, žiadna z ich dcér nesmela zostať na ocot.
Aké
boli
fašiangové
tradície
a
zvyky?
Na tučný štvrtok má každý veľa jesť a piť, aby bol po celý rok silný.
Na fašiangový pondelok sa konala veselica, kam smeli len ženatí a vydané. Tam vyhadzoval
sedliak pri tanci sečku vysoko, aby sa mu na poli urodil vysoký ľan a ovos.
Na fašiangový utorok sa sliepkam sypalo zrno do kruhu z reťaze, aby nezablúdili a
nezanášali vajcia do susedov. Určite to bol odraz starovekých predstáv o kúzelnej moci kruhu
proti úkladom zlých duchov. V ten istý deň sa nemalo vešať prádlo na pôjd, lebo to vraj
viedlo k premnoženiu bĺch. Ženy nesmeli šiť, aby sliepky dobre niesli.
Fašiangom končil tanec a tancovať sa smelo až zase v máji pri stavaní a váľaní májov.
Fašiang sa končil pochovávaním basy. Pri tomto symbolickom pohrebe miestni občania v
prestrojení za farára, organistu,
kostolníka uskutočnili obrad,
pri ktorom bolo veľa plaču,
smiechu a zábavy všetkých
prítomných.
Okrem
preobliekania sa za druhých sa
zaužívalo aj zosmiešňovanie
samých seba, potom boli
typické zoomorfné masky
(turoň, koza, medveď). Sú
dôkazy aj toho, že masky a
Strana 9
Číslo: 3
sprievody vo vidieckom prostredí sa viac spájali so zimným slnovratom a svadbami, ako s
koncom fašiangov.
VYSKÚŠAJTE !!! – MŇAM.............
ŠIŠKY
Čo budeme potrebovať:
250 g hladkej múky T650
medzi prsty soli
50 g masla
50 g práškového cukru
2 žĺtky
2 polievkové lyžice bieleho vína
5 polievkových lyžíc sladkej smotany
1 mokka kávová lyžička citrónovej kôry
10 g droždia
tuhý lekvár
tuk alebo olej na vyprážanie
Ako na to:
Droždie rozmrvíme a spolu s cukrom a smotanou necháme podkysnúť na teplom mieste asi
polhodiny. Zatiaľ si múku premiešame so soľou a kôrou.
Potom vmiešame rozpustené maslo, víno a žĺtka do droždia. Všetko zmiešame spolu v jednej mise
a necháme kysnúť asi polhodinu.
Potom vyvaľkáme cesto na pomúčenej doske na hrúbku asi 5 mm. Vykrojíme pomocou pohára
kruhy. Na každý druhý dáme kôpku tuhého lekváru. Kruhy spojíme a na krajoch popritláčame
rukami, prípadne vidličkou. Necháme prikryté utierkou na pracovnej doske podkysnúť asi
štvrťhodiny.
Vyprážame na oleji tak, aby aspoň polovica šišky bola ponorená v oleji. Z každej strany asi 3 - 5
minút. Keď ich vyberieme, ukladáme ich na kuchynskú utierku, aby sa zbavili prebytočného tuku.
FÁNKY
Čo budeme potrebovať:
10 g droždia
4 žĺtky
20 g práškového cukru
medzi prsty soli
300 g hladkej múky T650
3 polievkové lyžice rumu alebo bieleho suchého
vína
Na posypanie:
200 g práškového cukru
Ako na to:
Všetko spolu dobre premiešame. Necháme cesto
asi polhodinu odpočívať. Potom vyvaľkáme a nakrájame na obdĺžniky, ktoré v strede prekrojíme
radielkom alebo zúbkovaným nožom. Prikryjeme utierkou a necháme asi polhodinu odpočívať.
Potom vyprážame z oboch strán. Pričom z pravej strany necháme prikryté pokrievkou. Vyberieme
a necháme odkvapkať prebytočnú masť. Ešte teplé obalíme v práškovom cukre.
Strana 10
Číslo: 3
LÁSKA
Každý sa určite usmeje pri tomto
zaujímavom slove. Nedávno bolo sv.
Valentína a láska v ňom zohrala
dôležitú úlohu.
Láska je pocit
náklonnosti k nejakej osobe. Silný
citový vzťah k veci alebo myšlienke. Láska sa nedá
vysvetliť... darmo sa tu snažím použiť vhodné slová... Je
dôležité, aby ľudia, ktorých máme radi, vedeli čo k nim
cítime... nečakajte a povedzte im to!
Pre svoj veľký psychologický význam je láska jedným z
najdôležitejších námetov v umení. Veľa filmov opisuje príbeh
lásky a väčšina populárnej
hudby je o láske.
Je veľa foriem lásky a veľa
typov milujúcich.
Láska k rodičom, k Bohu,
k priateľom...Láska
existuje
vo
všetkých
kultúrach a typ lásky
existujúci v danej kultúre
naznačuje samostatné chápanie, čo láska je. Rôzni ľudia
hodnotia rôzne typy lásky odlišne. Láska je abstraktná a
existuje okolo nej mnoho otázok. Srdce je symbolom tohto
úžasného citu.
Strana 11
Číslo: 3
Sv. Valentín
Sviatok sv. Valentína sme ,,oslávili“ 14. februára. Je to sviatok
všetkých zamilovaných a slávi sa vo všetkých kútoch sveta.
Legenda vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3.
storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II, ktorý bol známy
krutými vojnovými výpravami. Myslel, že ženatí muži sú slabí
vojaci, a tak zakázal vo svojej krajine manželstvo. Sv. Valentín
i napriek zákazu ďalej oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, dal ho popraviť.
V dnešnej dobe sa na sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú Valentínkami, čím si vyjadrujú
svoju lásku.
Najkrajšie citáty o láske
· Človek sa nesklamal v láske, ale láska v
človeku.
· Láska je len vtedy pravá keď sú v 1 srdci
2-ja.
· Keď Miluješ nie je čo riešiť.
· V mladosti strácame rozum pre lásku, neskôr strácame lásku
pre rozum.
· Srdce je orgán ktorý v tele
necítime, ale keď je zranené
bolí zo všetkých orgánov
najviac.
· Láska má veľa podôb. Láska k
partnerovi, priateľovi, rodičom,
deťom... ale jedno má spoločné.
Vychádza zo srdca.
Strana 12
Číslo: 3
Zaujímavosti:
Srdcovitý ostrov Galesnjak, ktorý leží medzi ostrovom
Pašman a osadou Turanj, sa stal skutočnou senzáciou, potom
ako ho "objavil" Google Earth.
Galesnjak. Známy ako "Ostrov
lásky",
je
najdokonalejším
ostrovom v tvare srdca na svete.
Ostrov nemá stálych obyvateľov,
takže na ňom môžu zaľúbené páry
stráviť čas osamote. Celý ostrov
majú len pre seba.
Všetky zamilované páry sa na sv. Valentína obdarúvajú darčekmi. Najromantickejšie sú
ruže, bonboniéry v tvare srdca a rôzne iné zaujímavé vyznania lásky. Najmilšie sú
plyšové medvedíky. Dozvedeli sme sa, že prvého vyrobili v USA pred 109 rokmi...
Teddy Bear, plyšový medvedík, sa narodil pred 109 rokmi. Obľúbená hračka miliónov detí na
celom svete sa zrodila takmer v rovnakom čase na dvoch od seba kilometre vzdialených
miestach. Na celom svete je veľa historiek, ale
tá
najpravdepodobnejšia
hovorí
o
prezidentovej poľovačke v štáte Mississippi.
Po neúspešnom dni, keď sa sklamanému
prezidentovi nepodarilo nič uloviť, chytili jeho
hostitelia čierne louisianské medvieďa,
priviazali k stromu a ponúkli prezidentovi na
zastrelenie. Prezident odmietol vetou, ktorá sa
vpísala do histórie: "Ušetrite toho medveďa!"
O niekoľko dní ruský židovský emigrant
Morris Michtom a jeho manželka Rose,
vyrobili hračku mäkučkého vypchatého
medvedíka a vystavili ju vo výklade svojho
obchodu v newyorskom Brooklyne. Michtomovci si vyžiadali od prezidenta povolenie, aby
hračku mohli pomenovať po ňom - a 15. februára 1903 bol plyšový medvedík na svete.
A ďalší zdroj hovorí :
Plyšový medvedík M. Steiffovej
oslavuje sto rokov
Plyšového medvedíka po prvý raz ušila deťom krajčírka
Margarete Steiffová z mestečka Goeningen na brehu
juhonemeckej rieky Brenz. Uplynulo už sto rokov od jeho
masového rozšírenia. M. Steiffová sa narodila v roku 1847.
Od detstva bola ťažko chorá, pripútaná na vozík. Bola však
Strana 13
Číslo: 3
veľmi zručná, rada šila odevy a vyšívala. Už ako dospelá si za ušetrené peniaze kúpila
vtedajšiu novinku - šijací stroj. Bolo to prvý takýto stroj v mestečku. Margarete si potom
otvorila krajčírsku dielňu. V čase voľna občas ušila zo zvyškov látky a bavlny pre svoje
netere a synovcov ako hračky rôzne zvieratká. Medzi prvými to vraj bol slon. Raz jej jeden zo
synovcov Richard Steiff, študent výtvarnej akadémie priniesol kresby mladých medvedíkov,
ktorých obdivoval v stuttgartskej zoologickej záhrade. Podľa všetkého sa jej kresby zapáčili a
podľa nich urobila prvý strih. Ušité
medvedíky jej synovec pomáhal predávať a
stal sa jej spoločníkom. Neskôr sám vymyslel
spôsob, aby mohol medvedík mať pohyblivé
končatiny.
V roku 1993 prišla prvá objednávka 3000
kusov medvedíkov z USA. V St. Luis sa vtedy
pripravovala svetová výstava. Na nej získal
plyšový medvedík zlatú medailu. V
nasledujúcich rokoch manufaktúra Steiff produkovala ročne takmer milión kusov týchto
hračiek, ktoré si obľúbili deti po celom svete.
Príbeh Margarety Steiffovej a jej plyšového medvedíka ospieval vo svojej známej piesni
( na text Borisa Filana,) aj slovenský spevák Pavol Hammel.
Mnohí z vás to azda nevedia,
na jeseň v tisíc deväťsto treťom
krajčírka vymyslela deťom
plyšového medveďa.
V dvorane slávy ľudskej pamäti
od vekov žiaria veľké mená
v dvorane slávy ľudskej pamäti
chýba mi jedna žena.
Krajčírka z Goenningen Margaret Steiffová,
vymyslela deťom plyšového medveďa.
( úryvok z textu )
Facebook
„Nech už skončí vyučovanie“, želáme si potajme všetci. Hneď ako prídeme
domov, usadíme sa na stoličke a pri Facebooku
strávime celý deň... Touto „Facebookovou
závislosťou“ trpia ľudia po celom svete. A kto za to
môže?
Vznik Facebooku má na svedomí mladík Mark
Zuckerberg (27). Najpopulárnejšia sociálna sieť
oslávi ešte len 8 narodeniny, no jej história je taká
Strana 14
Číslo: 3
zaujímavá, že vyústila do oscarového filmu. Všetko to začalo v roku 2004, keď
Zuckerberg spustil túto stránku, s ktorou mu pomáhal jeho spolubývajúci. Názov
Facebook odkazuje na knihu s menami a fotkami študentov, ktorú dostávajú na
začiatku štúdia poslucháči vysokých škôl. Mark neskôr potvrdil, že zdrojový
kód stránky naprogramoval len za dva týždne. Jeho plán vyšiel- v júli 2011 mal
Facebook viac ako 800 miliónov aktívnych užívateľov a ich počet sa stále
zvyšuje.
Spýtali sme sa niektorých z vás, čo si o Facebooku myslia a ako často ho
navštevujú...............
Nika - Ja si o ňom nemyslím nič, pretože naň nechodím.
Zuzka - Ja to predovšetkým vnímam ako sa dozvedieť niečo nové.
Na facebook chodím raz za čas.
Lydka - Myslím si, že je to dobrá vec ako sa skontaktovať s ľuďmi, ktorí bývajú
ďalej. Facebook navštevujem každý deň.
Zuzka - Myslím si, že zanedbáva ľudí a chodím naň dosť často. Pomaly sa tam
nudím. Chcem, aby ho zrušili.
Podobne navštevovaný je aj vyhľadávač Google stránka s videami YouTube, či
twitter...
Novinky
Pre oči :
Hugo a jeho veľký objav
Hugo Cabreta (Asa Butterfield) je
neobyčajný chlapec, ktorý po otcovej
smrti žije na parížskom vlakovom
nádraží u strýka alkoholika, ktorý tu
pracuje ako nastavovač nádražných
hodín. Po otcovi Hugo zdedil
vynaliezavosť a robota s kľúčovou
dierkou v tvare srdca, ktorý možno
ožije, ak sa do nej vloží ten správny
kľúč, a odovzdá chlapci otcov odkaz. Aspoň v to dúfa...
Strana 15
Číslo: 3
Pre dušu : Alison Goodmanová – EON zaklínač
drakov – Dvanásťročný Eon je už niekoľko rokov študentom.
Jeho príprava vychádzajúca z východoázijskej astronómie zahŕňa
dva druhy umení- umenie meča a magické
schopnosti. On a jeho učiteľ dúfajú, že ho
vyberú za zaklínača draka. Lenže Eon má
nebezpečné tajomstvo. V skutočnosti je to
Eona, šestnásťročné dievča preoblečené za
chlapca, aby získalo šancu stať sa zaklínačom
draka. Ženy majú zakázané používať dračiu
mágiu. Keby ju niekto odhalil, hrozila by jej
smrť. Keď hrozí, že jej tajomstvo vyjde
najavo, ona a jej spojenci sa ocitnú
v smrteľnom nebezpečenstve......
Pre uši : One Direction
One Direction je britsko-írska chlapčenská
skupina zložená z členov Niall Horan, Zayn
Malik, Liam Payne, Harry Styles a Louis
Tomlinson. Umiestnili sa tretí v siedmej sérii XFactoru. Ich debutový singel "What Makes You
Beautiful" sa umiesnil ako prvý, čím sa stal
tretím najpredávanejším singlom v roku
2011. Ich druhý singel "Gotta Be You" sa
dostal len na tretie miesto. Ich debutový
album
Up All
Night
sa
dostal
na
druhé
miesto
a bolo
Strana 16
Číslo: 3
predaných 468000 kópií. Stal sa šestnástym najpredávanejším
albumom v roku 2011.
jednotkári
„Ako to robíš??“ To je dosť častá otázka položená človeku, ktorý
sa dobre učí. Má výborný prospech, dobré
správanie a skoro čisté jednotky. Keďže sme
kreatívny a informácie na tému polročná , zápis
prváčikov a lyžiarsky výcvik nám
„vyfúkli“
kamaráti z twistera, prinášame vám ďalšie
zaujímavosti, ale trošičku inou formou. Skoro
z každej triedy sme si náhodne niekoho vybrali
a položili mu pár zvedavých otázok. Niektoré naše
„obete“ zostali zaskočené, iné sa zdržali
komentára (alebo sa na nás vykašľali), no dozvedeli sme sa, že
niektorí žiaci sa skoro ani neučia a popri tom majú samé jednotky....
ako to len robia??? JJJ
Aký máš pocit z toho, že si mal (mala) na
vysvedčení samé jednotky?
- Som na seba hrdá :D
(Lucka,9.ročník)
- Tak normálny. Mávam často samé jednotky.
(Matúš,9.ročník)
- Mám z toho dobrý pocit, teším sa, keď sa mi niečo podarí.
(Veronika, 8.ročník )
- Mala som z toho zmiešané pocity. Nevedela som či mám plakať, alebo sa smiať.
(Natália, 9.ročník)
- Už som aj zabudol, že nejaké vysvedčenie bolo. Učím sa na druhý polrok.
( Maroš, 8.ročník)
Ako dlho sa učíš?
- Iba v škole, doma sa neučím.
(Matúš, 9.ročník)
- Nepripravujem sa, len keď ideme písať písomku nejakých pár minút,
najviac hodinu.
(Mária, 9.ročník)
- 20 minút
(Diana, 8.ročník)
Ktorý predmet ťa najviac baví?
- Telesná výchova, mám rada šport.
- Dejepis. Ľahko sa učí a zaujíma ma.
- Výtvarná, lebo mám „talent“
(Lucka,9.ročník)
(Karina, 8.ročník)
(Natália, 9.ročník)
Zúčastňuješ sa olympiád?
- Áno, dejepisnej a zemepisnej.
- Áno, lebo si tam oddýchnem. Jediné čo sa mi podarilo, bolo to,
že som sa zúčastnil na olympiáde z angličtiny a dejepisnej
(Matúš, 9.ročník)
Strana 17
Číslo: 3
olympiáde.
– Nie, nemám na to čas.
(Maroš, 8.ročník)
(Karina, 8.ročník)
Ktorý predmet by ti ani nechýbal?
A prečo?
- Matematika, som z nej mínusová.
(Natália,
9.ročník)
- Triednická hodina, lebo je menej dôležitá ako iné.(Veronika, 8.roč)
Čo robíš vo voľnom čase?
- Pomáham doma, pravidelne posilňujem, chodím na bežky, korčule
a čítam rôzne knihy.
(Matúš, 9.ročník)
- Trénujem biatlon. Kvôli tomuto športu nemám toľko času na to, aby som sa
„biflila“
(Karina, 8.ročník)
- Spievam, tancujem, maľujem, plávam a lyžujem.
( Diana, 8.ročník)
Tlačia na teba rodičia s učením?
- Nie, vôbec nie.
(Lucka, 9.ročník)
- Nie, len ma pritláčajú...
(Natália, 9.ročník)
- Nie netlačia. A sú na mňa hrdí, že aj napriek tomu dosahujem výborné výsledky.
(Karina, 8.ročník)
Ako by si reagoval (reagovala), keby ti niekto
povedal, že si bifľoš ( bifľoška) ???
- Neriešila by som to.
(Lucka, 9.ročník)
- Povedal by som mu, že sa učím menej a lepšie
(Matúš, 9.ročník)
- Dostal by po papuli, pretože sú aj horší ľudia,
než bifľoši...(... naozaj?)
- Už sa stalo, je mi to jedno.
(Maroš, 8.ročník)
Toto bolo pár odpovedí, pretože je toho fakt veľa.
Jednotkári z 5,6 a 7 ročníka budú osobitne v ďalšom vydaní
vášho časopisu DVOJKA... J
Jednotkárom i nejednotkárom pripomíname, že
14. marca sa uskutoční celoslovenské testovanie
žiakov 9.ročníkov
– MONITOR!!! Ten čas prejde ako voda
a preto jeho prípravu nepodceňujte! :D
Strana 18
Číslo: 3
Géniovia v akcii ...
O úsmevné
výroky
našich
spolužiakov ( niekedy sa vydarí
aj vyučujúcim) nie je určite na
hodinách núdza . Podeľte sa
s nami , veď nie na darmo sa
hovorí, že smiech je korením
života . Tak prečo sa
nezasmiať?
Na hodine sloviny :
P.O.Hviezdoslav : Zuzanka Hraškovie – sociálna balada. Zuzanku macocha trýzni
a zomiera.
Otázka žiaka : ,, Pani učiteľka a Janko Hraško, to bol jej brat ?“
Na otázku v písomke , čo je to vôl , jeden zo žiakov napísal
– muž vôle ...
Dejepis :
Učiteľ : „ Ako sa krstným menom volal
Stalin?“
Žiak : „ Justin“
Chémia :
- Acetón sa používa na výrobu betónu
- Etanol je tuhá kvapalina
- Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil
nečestné metódy
- Veda je báječná vec, pokiaľ sa ňou
nemusíte živiť
-
Zdravý rozum je zbierka predsudkov,
ktoré získate kým máte 18
- Kto nikdy neurobil chybu, nikdy neskúsil nič nové
( Albert Einstein)
Strana 19
Číslo: 3
VÝROKY SLÁVNYCH :
Nikto nejde ďalej, keď nevie kam ide.
(Oliver Cromwell)
Pre mňa je každý krok, krokom k cieľu, to platí taktiež pre kroky späť.
( Ernst Jünger)
Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere.
(Werner von Siemens )
Kto nepozná prístav, do
ktorého sa chce plaviť, tomu
nie je žiadny vietor priaznivý.
(Seneca )
Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum
a jasné jednanie.
(Ralph Waldo Emerson)
Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá nejušlachtilejšia.
Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.
(Konfucius )
Vidíš veci a hovoríš: "Prečo ?". Ale ja snívam o
veciach nevídaných a hovorím: "Prečo nie?"
(George Bernard Shaw)
Šanca zaklope na dvere častejšie, ako si človek
myslí, ale väčšinou nie je nikto doma.
(Will Rogers)
Vo všetkom, čo robíš, je riziko, ale bez rizika by si
nič nedosiahol.
(Walter Scheel )
S priateľom
schopným
kritiky môžeš ísť rýchlejšie vpred.
(Johann Wolfgang von Goethe )
Ak ponorím jednu ruku do teplej vody a druhú do
studenej tak v priemere je mi príjemne. (M. Twain)
Keby nebolo hlupákov, kde by sa zobrala múdrosť?
Strana 20
Číslo: 3
Hviezdoslavov Kubín a
P. O. Hviezdoslav....
Každý rok sa koná veľmi zaujímavá recitačná súťaž
- Hviezdoslavov Kubín. Zo všetkých škôl sa vyberú tí najlepší,
ktorí v ďalšom kole reprezentujú svoju školu. Súťaž je
pomenovaná podľa Pavla Országha Hviezdoslava, ktorý je
hviezdou tohto vydania....
Vedeli ste že........Pavol Országh Hviezdoslav by sa 2.februára
2012 dožil 160 rokov? V Dolnom Kubíne si oslavami
pripomenuli spomienku tohto velikána.... Hviezdoslav je jedna
z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry
sklonku 19. storočia a začiatku 20. storočia a radí sa k
najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry.
Na jeho počesť je pomenovaná planétka (3980) Hviezdoslav a je po ňom pomenovaná aj obec
Hviezdoslavov, niekoľko námestí a ulíc . V umení jeho meno nesie súťažná prehliadka
umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín a knižná edícia Hviezdoslavova
knižnica.
(Domča)
Výsledky tohoročného školského kola už určite
viete .
Dúfame , že sa víťazom bude rovnako dobre
dariť aj vo vyšších kolách !
Strana 21
Číslo: 3
Zápis
prváčikov
Ten čas ale
letí...
za
sebou máme
nielen
Vianoce
a prvý
polrok, ale aj
zápis do prvého ročníka. Dozvedeli sme sa, že
do školských lavíc by malo zasadnúť cca 91
prváčikov, čo znamená otvorenie 5. tried.
So Sajou sme „redaktorskú skúsenosť“ už mali za
sebou, a tak nám nezostávalo nič iné, len sa vybrať
opäť do terénu (tento raz sme si na výpomoc zobrali aj Bora).
Len čo sme vstúpili do školskej jedálne, privítal nás veľký nápis VITAJTE. Rodičia si so
svojimi ratolesťami posadali na stoličky a program sa mohol začať (videá a fotky si
môžete pozrieť na stránke našej školy).
Dozvedela som sa, že „budúci prváčikovia“ sa
tešia do školy, pretože chcú byť už veľkí
(keby len vedeli čo ich čaká J)....Keď sa
program skončil, všetci sa presunuli do
budovy školy. To bola šanca pre nás, aby sme
ich poriadne vyspovedali. Zaujímalo nás,
prečo sa rodičia rozhodli zapísať svoje dieťa
práve do našej školy a či majú s ňou nejaké
skúsenosti. Budúcich školákov sme sa pýtali,
či sa tešia do školy a na čo najviac. J Niektorí
rodičia boli pohotoví, no jedna pani mnou
zostala úplne zaskočená (čím to asi bolo? J )
a radšej neodpovedala.
Laurina mamina: Skúsenosti s ňou nemáme, ale
patríme pod túto školu.
Laura: Teším sa, pretože sa naučím čítať a písať.
Sofiin ocino: Sofinku sme sem prihlásili, pretože
som na túto školu chodil.
Sofia: Veľmi sa do školy teším, chcem vedieť
písať.
Hankina mamina: S touto školou máme dobré
Strana 22
Číslo: 3
skúsenosti, chodí sem starší syn.
Hanka: Teším sa na pani učiteľky.
Jožkov ocino: Škola sa nám páči, chodili sem moje dcéry.
Jožko: Ja sa teším do školy, pretože sa tu nespí.
Dominikova mamina: Pionierska 2 je najlepšia škola, chodí sem môj syn Michal
a Dominik sa do školy veľmi teší.
Dominik: Chcem sa naučit písať a čítať. A teším sa na nové pani učiteľky.
Pri odchode sa deti podpísali do
kroniky našej školy. Prvý najstarší
zápis sme našli zo šk. roku
1981/1982. A boli sme veľmi
vytešení, keď sme v nej objavili aj
naše podpisy. Bol to fakt úžasný
pocit. V budúcnosti sa pokúsime
nazrieť aj do najstaršej kroniky
školy, určite tam nájdeme ničo
zaujímavé.
Pár otázok sme položili aj p. u.
Slávikovej z prvého stupňa, ktorá
bude mať budúci školský rok
opäť prváčikov...
Tešíte sa na nových prvákov ?
-Samozrejme, ja sa stále teším na nových žiakov.
Bude Vám chýbať bývalá trieda 4.B ?
-Mne bude chýbať každá trieda.
História MÓDY
- PRVÁ DÁMA MÓDY
Najznámejšia módna návrhárka sveta – CocoChanel - si svoj
prvý butik otvorila už začiatkom 20.storočia a raketovou
rýchlosťou sa vyšvihla medzi módnu elitu. Počúvame o nej
dodnes, veď napokon, výrazne ovplyvnila život nám - ženám.
CocoChanel sa narodila ako GabrielleBonheurChanel vo
francúzskom meste Saumur na rieke Loire v roku 1883.
Chudobní rodičia mali okrem nej ešte ďalších 5 detí, no
kedže mama krátko po narodení Coco zomrela, staral sa o ne
len otec. Prezývku „Coco“ si Gabrielle osvojila počas kariéry
barovej
speváčky,
ktorú
odštartovala keď mala len niečo
cez dvadsať. Spev ju ale
neuchvátil natoľko ako móda. Už
o pár rokov neskôr si totiž v Paríži otvorila svoj prvý obchod s
klobúkmi. A práve nimi odštartovala kariéru.
Strana 23
Číslo: 3
Jej jednoduché a slušivé klobúky stali medzi ženami veľmi rýchlo hitom, a tak svoj obchod
otvorila aj v ďalších mestách.
Halová sezóna je pre
atlétov už v podstate uzavretá. Čaká
ich už len jeden ,,výjazd“ do Bratislavy
a môžu sa opäť naplno venovať
príprave na jarný cezpoľný beh
a nastávajúcu sezóna na dráhe.
Keďže mladšie kategórie nemajú v hale
postupovú súťaž do vyšších kôl,
zaostrili sme na tých ,,skúsenejších“.
Prvou previerkou pred blížiacimi sa
MSR
boli
Majstrovstvá
Stredoslovenskej oblasti, za ktorými
museli vycestovať opäť do Bratislavy . Najviac sa očakávalo od Denisa Grossa, ktorý aj
napriek zdravotným problémom nesklamal a svoju výkonnosť potvrdil víťazstvom v skoku do
diaľky.
Potešiteľné je, že hoci ostatní nesiahli na medailové umiestnenia, všetci si doniesli domov
okrem chrípky aj nové osobné rekordy.
1. miesto : Gross Denis – diaľka – 514
4. miesto : Zacharová Scarlett – guľa – 9,63
(OR)
5. miesto : Gross Denis – 150m – 19,84
Môciková Terézia – 60m prek. –
10,86 (OR)
Švantnerová Veronika – 800m –
2:38,44 (OR)
7. miesto : Zacharová Scarlett – výška – 130
8. miesto :Giertlová Dominika – 60m – 8,91
(OR)
O týždeň ich čakali MSR – opäť v Bratislave a nebolo ľahké vysporiadať sa so zdravotnými
problémami v tak krátkom čase, hlavne keď ich na túto súťaž musel SAZ nominovať na
základe dosiahnutých výkonov.
Do Bratislavy nakoniec vycestovala pätica pretekárov, na ktorých výkony sa v značnej miere
podpísali aj spomínané zdravotné problémy a niektorých aj nezodpovednosť.
Ich umiestnenia na MSR sú však prísľubom na nastávajúcu letnú sezónu a sú o to cennejšie ,
že sa pripravovali (aj pripravujú) v nie najvhodnejších tréningových podmienkach .
5. miesto : Denis Gross – diaľka – 520 cm
9. miesto : Môciková Terézia – 60mprek,- 10,51
(OR)
10. miesto: Švantnerová Veronika – 800m2:40,28
Strana 24
Číslo: 3
10. miesto: Zacharová Scarlett – guľa – 8,90
13. miesto : Vlčková Anna – 300m – 47,31
Ostáva len veriť, že ich podmienky na prípravu sa
v budúcnosti budú zlepšovať .Veď postúpiť na MSR sa
hocikomu
nepodarí
!!!!! Len
treba využiť
ponúknutú šancu ...
OKO
Naše zvedavé otázky sme položili aj
žiakom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni. Ich reakcia bola dosť nečakaná a popri tom z nich
vypadli celkom zaujímavé odpovede....
Myslíš si, že v školskej jedálni varia dobre? Aké jedlo ti najviac chutí?
- Občas, najviac mi chutí Ryžový nákyp.
- Tak dá sa, obľubujem hlavne mäsité jedlá.
- Niektoré kombinácie fakt nemusím.
- Až na tie porcie, väčšinou sa ešte ,,dokrmujem“ doma.
(Adam)
(Matúš)
( Veronika)
( Miro)
Čo sa ti na školskej jedálni nepáči? Čo sa ti páči? A čo by si zmenil?
- Nepáči sa mi to, že je tam veľa ľudí po 6.hodine. Zmenil by som jedálny lístok.
(Adam)
- Nám sa nepáči , že musíme do jedálne chodiť po vonku.
( Janka a Daniela)
(Adamovu odpoveď sme si aj overili. Hneď ako sme vstúpili, prekvapil nás veľký
počet „hladných“ žiakov... v tej jedálni asi varia fakt dobre J)
A kultúra stravovania
a stravovacie návyky nás
žiakov?
-
Niektorých musia dozorujúci
priam vyzliekať z vetroviek .
Nechce sa nám veriť , že aj
doma zasadnú k obedu v zimných
vetrovkách a čiapkach na hlave.
Alebo sa tak strašne
ponáhľajú
na
poobedné
vyučko???
-
Polievka ? Pre niektorých neznámy pojem......
Strana 25
Číslo: 3
-
Ale samozrejme našli sme aj takých , ktorým nerobilo problém postaviť sa do
dlhočizného radu ( ktorý sa mimochodom veľmi pomaly posúval vpred...), nekričali po
svojich kamarátoch ako keby boli nahluchlí a nenechali po sebe porozlievané nápoje
alebo zvyšky jedál. Keby sme sa všetci tak správali , možno by nám chutilo viac!
V tomto vydaní by som vás ešte rada upozornila (ale aj
pochválila) za to, že ste také
„umelecké duše“. Vravím o tých,
čo si nevážia školský majetok ,
trieskajú dverami a čmárajú po
laviciach. Niektoré lavice sú aj tak
dosť staré (vo vyšších ročníkoch)
a my ich ešte viac poškodzujeme.
Keď tak radi „kreslíte“, radšej si
kúpte obrus alebo veľký skicák.
Takto to vyzerá, keď má niekto „talent“.... ak natrafíme na
nejakú vhodnú súťaž, určite vás
prihlásime J
A pre tých, ktorí sa nekamarátia s dosluhujúcimi
skriňami na topánky, máme dobrú správu. Z našej
budovy postupne zmiznú a nahradia ich
novučičké skrinky, ktoré ste si už určite všimli.
Ostáva len dúfať, že budete s nimi zaobchádzať
tak, aby nám vydržali čo najdlhšie – veď sú fakt
peknučké!!!!!!
Strana 26
Číslo: 3
Úsmev
Či už chceme alebo nie, každý z nás sa usmeje. Stačí tak málo a aj
smutného človeka dokážeme rozveseliť. Úsmev je proste jazyk,
ktorému rozumie každý. Skrášľuje našu tvár a keď sa usmievame,
ukazujeme iným, že sme priateľskí. Usmievaj sa a celý svet sa bude
usmievať na teba. Mrač sa a svet sa k tebe
obráti chrbtom. Usmievaj sa na toho, kto ti
najviac ublížil, aby nevidel, ako veľmi ťa to
bolí.
Možno, že mi neveríte, ale i keď som písala
tento článok, bolo mi proste do úsmevu... J
JJ
Príde Janka k
lekárovi na
prehliadku. Ten ju dôkladne pomeria, odváži a
potom hovorí:
- "No, zdá sa mi, že ste trošku zakrpatená."
- "Prosím?", nerozumie Janka.
- "Viete, s ohľadom na vašu váhu by ste mali
merať asi
3,5 metra."
Keď Thomas Alva Edison vynašiel telefón, zistil, že má tri neprijaté hovory od Chucka
Norrisa.
- Klop, klop!
- Kto je to?
- To som ja, otvor
- Aký otvor?
Zvýraznenie očí
Zákazníčka:
- Chcela by som kúpiť mužovi peknú kravatu, ktorá by
zvýraznila jeho oči.
Predavačka:
- Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, len ju
treba poriadne zatiahnuť!
Na strednej škole prváci píšu písomku. Učiteľ
zbadá, že jeden žiak má ťahák. Žiak ho
inštinktívne rýchlo schoval a prišiel k nemu
Strana 27
Číslo: 3
učiteľ.
Hľadá ho a učiteľ ho po dôkladnej prehliadke nevie nájsť: "Kam si ho schoval?!"
"To by som aj ja rád vedel...."
Sedia malí prváci a jeden hovorí druhému: - už len 54
rokov.... a ideme do dôchodku..:)
Učiteľ sa pýta Móricka:
- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil,
koľko by ti ostalo?
-Sedem
Na hodine chémie sa pýta pani učiteľka:
-Ferko, čo sa vyparuje rýchlejšie ako voda???
-Peniaze!!! -odpovedá pohotovo Ferko
Pani učiteľka skúša Janka: Prečo vyhynuli mamuty?
- Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu zvierat.
Začiatky bývajú ťažké, ale keď
niekto niečo chce, niekde začať musí – hoci aj
takouto humornou formou. A odvaha a snaha
sa cení viac ako lenivosť..... J
Správa o lyžiarskom
výcviku
Ako aj každý rok, siedmaci
mali lyžiarsky výcvik, na
ktorý sa všetci tešili. Odchádzali sme
ráno o 7:45 autobusom, ktorý nás
odviezol na Tále. Keď sme vystúpili, tak
sme sa išli prezuť do lyžiarok a zobrať si z garáže lyže. Potom, ako sme si
ich zobrali, tak si išli po dres a lístok . Potom si išli nastúpiť na nácvik
a rozcvičili sa. Už boli rozcvičení, tak nás pani učiteľky poslali na ten mali
Strana 28
Číslo: 3
svah. Kto sa nevedel lyžovať, tak ostal dole pod svahom. Tí ktorý sa vedeli
tak išli hore a potom sa pustili dole a rozdelili nás do skupín. Skupín bolo 6
a stoho boli 4 ktoré sa vedeli lyžovať . Keď sme boli v skupinách tak nám
pridelili pani učiteľky a potom sme sa lyžovali snimi. Okolo 11:00 mali
prestávku asi tak 30 minút a potom sa išlo zas na svah. Lyžovali sa do 12:50
a potom sa museli isť prezuť a zbaliť si lyže . potom ich očistili od snehu
a dali ich do garáže. Keď boli lyže v garáži tak išli na autobus. V autobuse
deti spočítali či dáke dieťa nechýba . keď boli pred školou autobus zastal
a deti sneho vystúpili a išli buď na obed alebo domou. Na druhy deň prišli
deti zas pred školu a prišiel autobus a deti don nastúpili a išli na Tále. Keď
boli na Táloch tak vystúpili a išli si po lyže a obuť lyžiarky. Keď boli obuté
tak pani zástupkiňa podala rozkazy a ako sa majú správať na vleku a na
svahu. Potom sa išlo na rozcvičku. Keď rozcvička skončila tak deti ako boli
v skupinách tak si našli pani učiteľku a išli na svah a potom sme šli domou.
Kým my sme drali lavice , siedmaci sa kochali
takouto nádhernou scenériou zimnej prírody,
zachytenej fotoobjektívom p. učiteľa Medveďa.
Proste naj...
Vedeli ste že...najpotetovanejší muž je Tom Leopard zo Škótska?
Tetovanie má na 99,9 % svojho tela. Jediné voľné miesto má
v uchu a medzi prstami.
Najviac tričiek oblečených na sebe mal Charlie Williams
z Veľkej Británie? 14.9.2007 si obliekol celkom 224 tričiek.
Strana 29
Číslo: 3
Najcoolovejšie nohy má vták Sulamodronohá. Samček dvorí
samičke komickým dvíhaním svojich modrých nožičiek.
Najškaredší vták je Člnozobec kráľovský. Vyhral to so svojím
ksichtom..
Najdlhšiu abecedu má khmérčina (kambodžčina), kde je spolu 74
písmen, vrátane niekoľkých už dnes nepoužívaných.
MAREC – Poberaj sa starec
Už ste to počuli určite mnoho krát. Áno , marec je predzvesťou blížiacej sa dlho očakávanej
jari . Ale k marcu sa viažu aj iné významné výročia a sviatky . Najznámejším je azda
mesiac knihy
Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k
zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi
Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel v marci. Šíril
osvetu, vzdelanosť pretože nadovšetko miloval
knihy.
Viete kto
bol Matej Hrebenda?
Matej Hrebenda sa narodil na Rimavskej Píle. Veľmi
skoro mu zomrela matka. Jeho otec mal mnoho chýb.
Medzi najvýznamnejšiu patrí to, že nevydržal v
žiadnom povolaní. Od narodenia mal zrakovú chybu. Veľmi rád čítal, no v noci čítať
nemohol. Nevidel. Preto keď nevidel, počúval. Chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu
čítali. Už v štrnástich rokoch sa začal zaoberať poéziou. V roku
1814 napísal prvé ľúbostné verše. Písal ich pre jednoduchých
mládencov a devy, aby ich mohli venovať svojim milým. Vo
svojom kroji prechodil celé Slovensko, Čechy aj tzv. Dolnú Zem.
Ponúkal na predaj knihy alebo vymieňal staršie za nové. Oženil sa
dvakrát a mal syna a dcéru. V marci roku 1880 zomrel a pochovaný
je v Hačave. V roku 1980 (sté výročie jeho smrti) ho vyhlásili za
jubilanta
UNESCO.
8. marec - MDŽ
Marec je nielen mesiacom knihy. Je to zároveň aj mesiac, v ktorom si ôsmy deň pripomíname
Medzinárodný deň žien. To, že sa spája tento sviatok
so socializmom nie je chybou samotného sviatku, ale
ľudí.
Medzinárodný deň žien (často označovaný skratkou
MDŽ) je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť,
ktorý sa koná každoročne 8. marca.
História :
Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na
Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá
sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol
Strana 30
Číslo: 3
stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných
továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného
času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. V Rakúsku, Švajčiarsku,
Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911. Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku.
Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade je roku 1917 pevne ustanovený 8.
marec ako MDŽ.V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN.
MDŽ na Slovensku: Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr
nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa
konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.
Aj keď v poslednej dobe sa u nás tento sviatok akosi ,,prehliadal“ , opäť sme ho našli
v kalendári – takže snáď.....Prekvapte svoje mamy – staré mamy – milým slovom alebo
kvietkom , určite sa potešia . Zaslúžia si to !!!
28. marec – Deň
učiteľov
Pre mnohých iba jeden
z prvých jarných dní. No
pre nás – žiakov a učiteľov
je to jeden z výnimočných
dní. Pripomíname si deň
narodenia pedagóga Jána
Ámosa
Komenského,
učiteľa národov. Sviatok je
oslavou práce všetkých
pedagogických
pracovníkov, ktorých práca
je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu, úctu a poďakovanie.
Možno sa v tento deň sa mnohí z učiteľov zamýšľajú nad svojim povolaním. Pravdepodobne
si kladú otázku , prečo sa práve oni vybrali toto povolanie, či im to stojí za tú námahu a nervy.
Ale nakoniec aj tak všetci títo ľudia prídu k záveru, že ich povolanie je určitým poslaním.
A že v každom žiakovi , ktorý po troch, štyroch či piatich rokoch odchádza zo školy je niečo
z každého učiteľa.
Kto naučí ťa "viem, čo neviem"
Čo ďaleké svahy spája
a nádej v nás vyvoláva
ako dobré znamenie?
Je to dúha? Nie, je to viac,
klenie sa až za Mesiac.
Tajomstvá všetky rozlúšti,
nájde život na púšti.
Dúha sa časom rozplynie
nie tak ale vzdelanie.
Kto naučí ťa "viem, čo neviem",
tomu s úctou ďakujem.
Autor: Vlado Kantor
Strana 31
Číslo: 3
A ešte niečo , čo nás určite nepoteší....
Letný čas sa tento rok začne 25. marca !
Ľudia si tento rok posunú hodiny z druhej hodiny rannej na tretiu v nedeľu 25. marca, kedy sa
začne letný čas .Európsky letný čas (v angl. European Summer Time) je letný čas používaný
v Európe. Je to obdobie, počas ktorého je čas posunutý o jednu hodinu napred voči
oficiálnemu času používanému počas
zvyšku roka.
Tento posun sa praktizuje vo všetkých
krajinách Európy okrem Islandu, kde sa
používa UTC počas celého roka. Od
roku 2011 prestalo používať letný čas na
svojom území aj Rusko.Od 80-tych
rokov 20. storočia koordinuje Európska
únia spoločný dátum a čas pre začiatok a
koniec letného času v členských štátoch
EÚ. Obdobie trvá každý rok od 01:00
UTC poslednej marcovej nedele do 01:00 UTC poslednej októbrovej nedele.
A o niektorých významných
dňoch sme ani netušili...
3. 3. Deň boja spisovateľov za
mier
(The
Writers
For Peace
Committee pri medzinárodnom PEN
Klube)
· 8. 3. - 14. 3. Svetový týždeň žien
· 11. 3. Európsky deň na pamiatku
obetí terorizmu (od 2005, v ten
deň
2004
sa
španielska
metropola Madrid
stala
terčom
teroristického útoku)
9. 3. Medzinárodný deň invalidov (Medzinárodná federácia
telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov –
FIMITIC, pripomína sa od 1960)
20. 3. Svetový deň divadla pre deti a mládež (Medzinárodná
asociácia divadiel pre deti a mládež – ASSITEJ, oslavuje sa od 2001)
21. 3. Svetový deň lesov /aj lesníctva/ (Európska
poľnohospodárska konfederácia – ECA,Organizácia Spojených
národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO, iniciovaný v 1971)
·
·
·
·
Strana 32
Číslo: 3
·
·
·
·
·
·
21. 3. Medzinárodný deň bábkarstva /aj bábkového divadla/
(Medzinárodný bábkarský zväz – UNIMA, vyhlásený v 2002)
21. 3. - 1.5. Dni ochrany prírody
22. 3. Svetový deň vody (OSN, iniciovaný v 1992 na Konferencii OSN o
životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro, oslavuje sa od 1993;
25. 3. Svetový deň ochrany prírody
27.3. Medzinárodný deň divadla (UNESCO, vyhlásený v 1961 na podnet
Medzinárodného divadelného ústavu – ITI, oslavuje sa od 1962)
30.3. Deň lekárov (oslavuje sa od 1933; v ten deň 1842 americký lekár Dr.
Crawford W. Long po prvý raz použil éterovú anestéziu pri chirurgickej operácii)
Tak a to je na toto vydanie všetko. Dúfame , že si každý z vás,
( kto prelistoval tieto stránky) našiel niečo pre seba . Budeme
radi, ak nám prispejete do pripravovaného
– už jarného vydania.
Potešia akékoľvek námety , alebo vaše výtvory týkajúce sa jari,
veľkonočných sviatkov alebo čohokoľvek zo života školy a nás
žiakov.
Nezabúdajte, že je to časopis o nás – a pre nás!
Dvojka
Redaktori: Daminika Škorváneková, Alexandra Kyseľová, Boris Škorvánek
Fotografie :Boris Škorvánek , Martin Bíreš, Matúš Kvačkaj, Šimon Húsenica
Mgr.Miroslav Medveď, atléti
Vydal:
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno
œ: [email protected]
8: www.zsbrezno.edu.sk/casopis.htm
Strana 33
Download

Číslo: 3 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno