T
r
hs
t
a
gnuj
e
,
mys
ane
dá
me
Nov
év
e
de
ni
e
obc
hodné
hoús
e
k
u
Pr
e
ds
t
a
v
uj
e
me
Podpor
uj
e
me
T
e
ni
s
ov
ýF
E
RONACUP
Sba
t
ohom c
e
zhor
y
F
E
ROS
VET
FERONOVINY | 1, 2 / 2013
Nové vedenie obchodného úseku
Začiatkom tohto roka došlo v našej spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. k zmene organizačnej štruktúry. Po menovaní dovtedajšieho obchodného
riaditeľa Mgr. Tomáša Balka na post obchodného riaditeľa materskej FERONA a. s. v Prahe rozhodlo predstavenstvo o rozdelení obchodného
úseku na dva direktoriáty. Následne bol od 1. 2. menovaný do funkcie riaditeľa nákupu Ing.
Radovan Budai a od 1. 3. do funkcie riaditeľa predaja Ing. Jozef Blaško. Kým prvý menovaný
predtým pôsobil u nás ako šéf nákupu plechov, tak Ing. Blaško je pre nás novou akvizíciou.
Preto je namieste, že FERONOVINY prinášajú jeho prológové interview.
Ing. Jozef Blaško je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a pred nástupom
pôsobil vo firme MINERFIN, a.s. ako obchodný manažér a neskôr ako obchodný riaditeľ
v maďarskom D&D Drótáru. Má 31-rokov, je čerstvo ženatý, zatiaľ bezdetný.
Pán Blaško, FERONU ste zo svojich predchádzajúcich pôsobísk poznali ako
obchodného partnera... Bolo niečo, čo Vás oproti Vašim očakávaniam
prekvapilo?
Áno, firmy skupiny FERONA sú dlhoročným obchodným partnerom firmy MINERFIN,
a.s., v ktorej som pôsobil. Za to obdobie som sa stretával s viacerými zástupcami
Ing. Jozef Blaško
FERONY a časom som si s nimi vybudoval vzťahy, z ktorých mnohé môžem označiť za
priateľské, čo bolo pre mňa po mojom nástupe istým bonusom. Boli to zväčša pracovníci nákupných oddelení,
respektíve členovia predstavenstiev. Teraz bližšie spoznávam aj ostatných kolegov a tu nachádzam odpoveď
na Vašu otázku - milo ma prekvapila vysoká profesionalita a pracovné nasadenie zamestnancov na všetkých
úrovniach.
Aké motívy Vás viedli k tomu, že ste prijal ponuku FERONY?
Prácu pre spoločnosť FERONA Slovakia beriem ako veľkú výzvu. Myslím, že za posledné roky sa v nej urobil
výrazný posun k zefektívneniu práce, prístupu k zákazníkovi a v zlepšení celkového zákazníckeho servisu.
Rovnako pozitívne na mňa pôsobí takmer 100 ročná história firmy, ktorá má nárok vravieť o sebe ako o matke
slovenských hutníckych veľkoobchodov. Práve tradícia a zdravý konzervativizmus v spojení v modernými
prvkami riadenia smerujúcimi k efektivite a absolútnou orientáciou na zákaznícke potreby sú tou správnou
kombináciou, ktoré nám zaručia v neľahkom konkurenčnom boji v SR úspech u našich zákazníkov.
Čo Vaša aklimatizácia na prostredie... Je rozdiel v systéme práce vo Vašich bývalých zamestnaniach a tým súčasným?
Po skúsenostiach pri práci pre čisto obchodnú firmu a následne vo výrobnom závode je pre mňa táto skúsenosť špecifická v tom, že sa jedná tak trochu o skĺbenie oboch týchto sfér. Zásadný rozdiel je však v počte
zákazníkov, respektíve obchodných prípadov. Moji predchádzajúci zamestnávatelia mali menšie a väčšinou
špecifické portfólio zákazníkov. Hutnícke skladové veľkoobchody, akým FERONA je, sú „nosičmi vody“ pre producentov a konečných zákazníkov. Oni dennodenne rozmieňajú bankovky na mince, sú neustále konfrontované so zákazníckymi potrebami a preto je potrebné reagovať rýchlo. Tomuto štýlu som sa musel prispôsobiť.
Ako by ste charakterizovali súčasný trh s HM?
Oceliarstvo vo svete a najmä v Európe čelí problému s poklesom dopytu a nadmernými výrobnými kapacitami. Tento tlak sa prenáša celým odvetvím až po koncových zákazníkov, distribúciu nevynímajúc. Naopak,
pozitívom tejto doby je, že firmy v celom odvetví viac ako inokedy hľadajú všetky možnosti ako zefektívniť
a zoptimalizovať svoju činnosť, tak aby prinášali svojim zákazníkom lepšie služby za výhodnejších podmienok
a predstihli tak konkurenciu. Zákazník je ten, kto má z takejto aktivity jednoznačný prínos. Čo sa týka nášho
odvetvia, po niekoľkoročnej jednoznačnej orientácii veľkých, ale aj stredných zákazníkov priamo na výrobcov
práve pod tlakom na zefektívnenie logistiky, skladového hospodárstva a outsourcingu služieb znovuobjavujú
distribútorov ako logický medzičlánok medzi výrobou HM a nimi. So silným zázemím skladovacích, logistických
služieb, doplnkového spracovania materiálov „na mieru“ a dodávkami hotového výrobku just-in-time priamo
k zákazníkovi veľký a silný distribútor s prakticky kompletným sortimentom výrobkov a celoštátnym pokrytím
je a bude relevantnou alternatívou. Podstatné je ponúkať nie časť riešení a sortimentu, ale ich komplex.
Preraďte, aké sú Vaše vízie pre riadenie predaja v našej spoločnosti? Aké príležitosti pre rozvoj vidíte?
Tak ako v minulosti bola FERONA pre zákazníkov v bývalom Československu symbolom komplexných služieb
a ponuky HM, tak je naším cieľom tieto očakávania napĺňať aj v budúcnosti. V rámci podpory predaja a zákazníckeho servisu rozširujeme náš tím o tzv. špecialistov na vybrané sortimenty, ktorí sú zárukou výberu najefektívnejšieho riešenia a odbornej podpory pre zákazníkov v danom segmente. Zároveň neustále rozširujeme
našu ponuku aj o nové komodity, aby sme skupinám zákazníkov vedeli ponúknuť úplnú šírku ich sortimentu.
Z oblasti stavebníctva napr. spomeniem už osvedčené predpäté stabilizované laná a drôt, kde je FERONA
oficiálnym distribútorom výrobcu D&D Drótáru (skupina TŽ) alebo komplexnú ponuku neželezných kovov aj
s možnosťou okamžitých dodávok zo skladu, ako aj mnoho iného. Verím, že tieto pozitívne zmeny už zákazníci
registrujú, ďalšie podnety na zlepšovanie samozrejme len privítame.
Ďakujeme za rozhovor.
Ferosvet
(FERONOVINY 1, 2 /2013)
Eurofer vyzýva k zníženiu výrobných
kapacít
Hutnictví železa, 22. 2. 2013
Prezident Eurofer Wolfgang Eder znova vyzval
k zníženiu európskych kapacít na výrobu ocele.
Jeho výzva prichádza v období, kedy Európska
komisia pripravuje svoj Akčný plán pre oceľ,
iniciativu – zameranú na riešenie problémov,
ktorým priemysel čelí. Eder povedal nemeckým
novinárom „…že európske oceliarske kapacity
musia byť zredukované najmenej o 20 percent,
aby umožnili obnovu priemyslu. Oceliarske
prevádzky v Európe musia byť plne využité, no
je ich tu príliš veľa.“ Podľa jeho prepočtov by
mali kapacity Európy z dlhodobého hľadiska
dosahovať 160 - 170 mil. ton, čo znamená,
že by museli byť permanentne uzavreté
kapacity na výrobu 40 – 50 mil. ton ocele.
Podieľ Európy na globálnom oceliarskom trhu
v posledných 10 rokoch klesol z 22 percent na
12 percent, pretože výrobcovia boli postihnutí
nízkym dopytom a rastúcou konkurenciou
od vynárajúcich sa trhov, hlavne trhov Číny,
uvádza komisia. Behom vlaňajšieho rokovania
komisií, výrobcovia a zástupcovia priemyslu
identifikovali medzinárodnú konkurenciu,
náklady regulátorov a politiku Európskej únie
pre zmeny klímy medzi hlavnými problémami,
ktoré ohrozujú budúcnosť európskeho
oceliarskeho trhu. Komisia mieni svoj plán
zverejniť v polovici tohto roka.
Do košického U. S. Steel sa vracia starý šéf
SITA, 11. 6. 2013
Košická oceliareň U. S. Steel bude mať staronového prezidenta. George Babcoke, ktorý
sa na čelo slovenského závodu vráti po dvoch
rokoch, totiž oceliarni šéfoval zhruba tri roky do
januára 2011. Babcoke bude zároveň pôsobiť na
pozícii vedúceho viceprezidenta pre európske
operácie a bezpečnosť. Podľa informácií zverejnených U. S. Steel Corporation bude súčasný
prezident oceliarní David Rintoul pracovať
v centrále v Pittsburghu na novovytvorenej
pozícii viceprezidenta pre inovácie.
ArcelorMittal vyzýva Európu, aby znížila
náklady na energiu
steelguru.com, 10. 5. 2013
AFP uvedli, že šéf oceliarskeho giganta Arcelor-
FERONOVINY | 1, 2 / 2013
Predstavujeme...
Absolvent dopravnej priemyslovky v Košiciach získal obchodnícke ostrohy vo vlastnej distribučnej
firme na fotoalbumy a obaly z plastov, ale profesne dozrel u konkurenčného distribútora HM,
pre ktorého pracoval takmer 10 rokov. Naturalizovaný Martinčan Peter Trojčák pôsobí v našej
spoločnosti od apríla tohto roku v pozícii obchodný referent - špecialista pre predaj za studena
valcovaných a pozinkovaných plechov.
Peter, prišli ste z konkurenčného hutníckeho veľkoobchodu, môžete
teda porovnávať... V čom, podľa Vás, je FERONA iná?
Je to veľmi podobné, odlišné len v niektorých systémových riešeniach. Môj
predchádzajúci zamestnávateľ prešiel v poslednom období sériou zmien,
čo ho trochu zmenilo. Ak mám za to krátke obdobie hodnotiť, tak by som
povedal, že FERONA má razantnejší „ťah na bránku“.
Čo od Vás vedenie spoločnosti očakáva? Aké ciele na Vašu pozíciu
kladie?
Peter Trojčák
Krátkodobým cieľom, čiže do konca tohto roka, je zvýšiť predaj ZSV a PZ
plechov dvojnásobne a budúci rok trojnásobne v porovnaní so skutočnosťou roka 2012. To sa
nám javí ako schodné vo väzbe na trhový potenciál. Ďalšie kroky budú závisieť od naplnenia
tohto cieľa.
Tento sortiment bežne predávame. Nestačilo by tlačiť na vyššiu aktivitu našich predajcov v tomto sortimente? v čom je teda Vaša pridaná hodnota pre zákazníka?
Na prvú otázku odpoviem - nestačilo. Zvýšeným tlakom by sa dosiahlo zvýšenie, ale v žiadnom
prípade nie niekoľkonásobné. Predajca celej sortimentnej šírky musí spracovávať ohromné
množstvo informácií, tým pádom selektuje, z jeho pohľadu, tie najpodstatnejšie, na podrobnosti nemá šancu. Výhodou špecializácie sú koncentrované informácie o produkte, či skupine
produktov. Mojou pridanou hodnotou je, respektíve postupom času bude, dokonalé ovládanie
dodávateľských kanálov, konkurencie, cenových nastavení, dodatkových služieb ako delenie na
mieru, logistických náväzností...
Takto budem vedieť poskytnúť zákazníkovi dodávky šité na mieru a takto viem do istej miery
garantovať spomínané ciele.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa zdaru!
Podporujeme...
V závere minulého roka naša spoločnosť podpísala Zmluvu o reklamnej a propagačnej činnosti
so stálicou slovenskej pop scény, skupinou IMT Smile, resp. ich zastupujúcou agentúrou. Tá totiž
zobrala do prenájmu prešovský amfiteáter a potrebovala HM na jeho úpravu. Keď sme sa pýtali,
ako na nás prišli, tak odpoveď nás veľmi potešila: „Železo? FERONA - kto iný?“
Ako partner projektu má FERONA Slovakia k dispozícii istý počet lístkov na koncerty IMT Smile
v tomto i budúcom roku. Tie, na projekt „2013 tour with vulm“ už využili mnohí naši partneri.
Veríme, že tí partneri, ktorých prvá vlna koncertov minula, tak budú uspokojení v krátkej budúcnosti.
Mittal nedávno apeloval na európskych tvorcov
rozhodnutí znížiť ceny energie, aby sa oceliarsky sektor stal konkurencieschopnejším, pretože táto skupina čelí ďalšiemu obtiažnemu roku
v dôsledku klesajúceho dopytu. Pri svojom
vystúpení na jednaní akcionárobv v Luxembursku pán Mittal povedal, že jeho spoločnosť
očakáva pokles dopytu po oceli v tomto roku o
0,5-1,5%, a zároveň varoval, že už prvé finančné
ukazatele za rok 2013 vyzerajú hrozne. Dodal,
že sa nazdáva, že kontrakcie budú pokračovať
a že eurozóna zostane v r. 2013 v recesii, veď
dopyt od r. 2008 klesol o 30%. Ďalej povedal:
„Otázkou je, ako urobiť, aby boli súčasné aktivity
rentabilnejšie. Potrebujeme jasný plán pre zlepšovanie veľmi vysokých cien energie v Európe“.
Krátkodobý výhľad je poznamenaný pesimizmom
Dow Jones Stahl Prognose, 2.5.2013
Ako ceny ocele, tak aj surovín sa v minulých
2 týždňoch pohybovali smerom dolu. Ústup
spočíva v medveďom sentimente a u ocele
navyše k tomu pristupuje tvrdé konkurenčné
prostredie. Ceny ocele sú príliž nízke a ďalšie
odstavovanie vysokých pecí pravdepodobne
nadobúda na dôležitosti. Zatiaľ nie sú žiadne
pohnútky pre aktivity investorov. Šesťtýždňovú
predpoveď z toho dôvodu agentúra znižuje o 2
% a to ako pre dlhé, tak aj pre ploché výrobky.
Verí, že cenový pád v Taliansku dosiahol dna.
V trojmesačnej prognóze sa môžu ceny mierne
zvýšiť. Predpokladom je, že nebude pokračovať
pokles cien surovín. Aj napriek miernym zlepšeniam v dlhovej kríze sú ďalšie vyhliadky ešte
stále tlmené. Ceny surovín klesali po správe, že
výhľady Číny boli korigované smerom dole. Pomerne slabšie reagovali ceny rudy. Obchodníci
zostávajú stále zdržanliví a neobnovují zásoby.
MEPS - 2013 bude rokom, v ktorom sa
v Európe bude jednať o prežitie
Dow Jones Stahl Monitor, 2.5.2013
- mm -
Dopyt konečných spotrebiteľov na trhu
plochých výrobkov zostáva v Európe naďalej
slabá. Z rovnakých dôvodov je slabý aj obchod.
Vrátane zahmlenej situácie v politike vládne
preto pesimizmus. I napriek malému záujmu
zo strany dovozov sú jednania o dodávkach
pre druhý štvrťrok poznamenané tlakom na
základné ceny. Extrémna je konkurencia medzi
výrobcami. V svojom komplexe tieto faktory
vedú k záveru, že rok 2013 bude rokom situácie
prežitia. Dovozy z tretích krajín sú v týchto
podmienkach sotva schopné konkurencie. Eurofer predpokladá pokles potrieb spracovateľov
ocele v roku 2013 o 1,5 %. Najviac postihnuté sú
automobilový priemysel a stavebníctvo.
Český výrobca ocele Evraz Vítkovice
reštartuje výrobu
Reuters, 29. 4. 2013
Česká spoločnosť Evraz Vítkovice Steel,
FERONOVINY | 3, 4 / 2012
FERONA TENNIS CUP 2013
V poradí už piaty, teda jubilejný ročník tenisového turnaja, usporiadala tradične
žilinská prevádzková oblasť spoločnosti FERONA Slovakia.
Turnaj sa uskutočnil 11. 4. v tenisovej hale Kyklop Martin a zúčastnilo sa na ňom 12 dvojíc
z radov partnerov a zamestnancov našej spoločnosti. Hralo sa jednosetovo v troch skupinách
každý s každým, z ktorých postupovali víťazné dvojice + v poradí druhá do semifinálových
duelov a tie určili kľúč pre duel o 3. miesto a finálový zápas. Jeho pikantériou bolo, že sa
v ňom postavili proti sebe dvojice z jednej spoločnosti (PROMONT). Viac šťastia napokon mali
páni Cipár a Masnica, ktorí zdolali svojich kolegov až v tajbrejku.
Konečné poradie:
1. Cipár/Masnica (PROMONT)
2. Kuric/Števík (PROMONT)
3. Orlovský/Pernica (KP Žilina)
Organizátori veria, že podujatie bolo príjemným športovým príspevkom ku kvalitnej obchodnej spolupráci a už
teraz pozývajú na účasť partnerov na budúcoročnom
ročníku FERONA TENNIS CUP-u.
Športu zdar a tenisu zvlášť!
S batohom cez hory
Organizátori turistiky z PO Žilina Vás opäť pozývajú na „výšľap“. Tentoraz sme pre
Vás pripravili trasu, ktorá Vám umožní pokochať sa krásou Veľkej Fatry, ale celkom
určite aj preverí Vašu kondičku.
Kedy:
• 3. 8. 2013; odchod o 7,00 hod. z pred Ferony Žilina (predpokladaný príchod o 20,00 hod.)
Spoločná trasa:
• zo Šútova cez Zajacovú na Chatu pod Chlebom - 6,6 km
(cca 3,05 hod.; stúpanie 975 m/klesanie 20 m)
Následné (voliteľné) trasy:
• A/ cez Snilovské sedlo do Vrátna-Výťah - 4,8 km
(cca 2,05 hod.; stúpanie 109 m/klesanie 774 m)
Celkovo zo Šútova 11,4 km (cca 5,10 hod.; stúpanie 1084 m/klesanie 794 m) - nenáročná trasa, presun autobusom do Štefanovičovej
• B/ cez Kopiská, Sedlo za Hromovým, Poludňový grúň, Chatu na Grúni do Štefanovičovej 7,9 km (cca 3,25 hod.; stúpanie 308 m/klesanie 1090 m)
Celkovo zo Šútova 14,5 km (cca 6,30 hod.; stúpanie 1283 m/klesnie 1110 m) - stredne
náročná trasa
• C/ cez Kopiská, Sedlo za Hromovým, Poludňový grúň, Chrbát Stohu, Stoh, Sedlo Medziholie
do Štefanovičovej - 12,6 km (cca 5,05 hod.; stúpanie 667/klesanie 1469 m)
Celkovo zo Šútova 19,2 km (cca 8,10 hod.; stúpanie 1642/klesanie 1469 m) - náročná
trasa
Autobusová doprava je zaistená, občerstvenie a guláš sa podáva v Štefanovičovej od 17,00
hod.
Nahlásenie účasti, úhrada účastníckeho poplatku a poistenia u p. Zlackej (tel. 041/5638 116) do 25. 7. 2013.
Poplatky: zamestnanci: 1,- €;
rodinní príslušníci a priatelia: 2,- €
Redakcia:
Marián Moder
FERONA Slovakia, a.s.
tel.: 037/ 6404 914
e-mail: [email protected]
jednotka ruskej Evraz, má pokračovať
v primárej výrobe ocele od 1. mája, takmer
mesiac potom, čo bola výroba zastavená
v dôsledku chabho dopytu. „Rozhodnutie
v tejto chvíli je ukončiť prerušenie a reštartovať
výrobu“, povedal hovorca spoločnosti a dodal,
že budúcnosť výroby bude závisieť na trhových
podmienkach. Spoločnosť 5. 4. oznámila,
že zastaví primárnu výrobu v dôsledku
nízkeho dopytu po oceliarskych výrobkoch
na európskom trhu a podstatných zásob
oceliarskych polotovarov pre ich valcovňu.
Zvyšok prevádzky pokračoval v činnosti. Evraz
zamestnáva okolo 1100 osôb, vrátane 280 vo
výrobe oceli. Evraz, ktorá sa ako ďalší ruskí
výrobcpovia zbavuje aktív, vrátane spolonosti
Evraztrans, aby pomohla zredukovať svoje 6
mld. USD zadĺženie. Spoločnosť 11. apríla tiež
oznámila, že by mohla permanentne zastaviť
kapacity tavenia vo Vitkovice Steel alebo
predať celý tento podnik.
Smog Číny zameriava pozornosť na oceľ
Steel Times International, 4/2013
Čína potrebuje zdvojnásobiť své investície na
tonu ocele do zariadení na kontrolu znečistenia a do svojich technologických operácií,
aby dosiahla západné štandardy. Je však ale
obmedzovaná v dôsledku nízkych ziskov,
súčasných starých zariadení a vybavení, ktoré
prežilo snahy centrálnej vlády o jeho likvidáciu,
nepresného monitorovania emisí a nedostatočného tlaku regulátorov.
Srbsko po deviatich mesiacoch reštartuje
stratovú oceliareň
Bloomberg, 22. 4. 2013
Zelezara Smederevo, jediná oceliareň Srbska,
dnes zapálila jednu zo svojich dvoch vysokých
pecí. Znovu zahájila výrobu po viac ako 9
mesiacoch, kedy vláda hľadala investora pre
túto stratovú prevádzku. „Predaj plánovanej
mesačnej výroby 70 tis. t bol zariaďovaný 1
rok“, povedal minister financií Mladjan Dinkič
v prehlásení po návšteve tejto štátom vlastnenej oceliarne v Smedereve, východne od Belehradu. „V plnom prúde sú jednania s najväčšími
výrobcami ocele v Európe o kooperácii alebo
možnom partnerstve so Zelezara“, povedal bez
ďalších podrobností. Srbsko sa snažilo predať
túto oceliareň od januára 2012, kedy sa US
Steel Corp. prevádzky vzdala a predala ju štátu
späť za 1 USD. Po zlyhaní predajného tendra sa
vláda rozhodla znovu obnoviť výrobu, dokonca
s predpokladanou stratou 20 mil. EUR v r. 2013.
Zamestnanci súhlasili s 20% znížením mzdy
ako súčasťou snahy zabrániť stratám. „Zelezara
možno získajú predbežný kontrakt s Fiat SpA na
dodávky pozinkovanej ocele tomuto výrobcovi
automobilov,“ povedal Dinkič. „Toto usporiadanie
by pomohlo financovať modernizáciu, vrátane
výroby ocele automobilového typu, ktorú prevádzka v súčasnosti neponúka,“ dodal.
Download

Untitled - FERONA Slovakia, as