ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Martinské centrum pre biomedicínu
Objekt: SO -02 Predklinické ústavy a výskumná časť
Časť:
Ústredné vykurovanie
JKSO:
Dátum: 29. 10. 2013
P.Č.
KCN
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo celkom
Jednotková cena
zadania
Celková cena
zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
HSV
1 001
2 001
3 271
4 271
5 271
6 271
7 286
Práce a dodávky HSV
1
Zemné práce
132101201
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3
m3
56,000
175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez
prehodenia sypaniny
m3
40,000
m3
14,500
4
Vodorovné konštrukcie
451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
8
Rúrové vedenie
862241101
Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK,
kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 80 mm,
hr.st.3,2mm, izolácia tr.A štandardná D= 160mm
m
107,000
862231121
Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky,
pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora
pre predizolované potrubie do 145 °C, DN 65 mm, izolácia
tr.A štandardná D= 140mm
ks
51,000
2+1+2+2+2+4+2+20+2+2+2+2+8
51,000
862241111
Montáž spojky predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK,
kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 80 mm, izolácia
ks
tr.A štandardná D= 160mm
24,000
2862160560
Predizolované potrubie do 145° Rúra priama oceľ. dĺ.6m,
izolácia tr.A štand., pre ÚK, kondenzát, horúcovod,
ulož.podzemné, DN 80, priem.méd.rúry
d=88,9xhr.st.3,2mm,plášť HDPE priem.D= 160mm
24,000
m
Tepelná strata=0.2799 W/mK. Rúra oceľová pozdĺžne zváraná
/P235TR1/ Predizolované potrubie do 145°C ponúka firma PIPECO
6*4
8 286
2862160550
24,000
Predizolované potrubie do 145° Rúra priama oceľ. dĺ.6m,
izolácia tr.A štand., pre ÚK, kondenzát, horúcovod,
ulož.podzemné, DN 65, priem.méd.rúry
d=76,1xhr.st.2,9mm,plášť HDPE priem.D= 140mm
m
Tepelná strata=0.2715 W/mK. Rúra oceľová pozdĺžne zváraná
/P235TR1/ Predizolované potrubie do 145°C ponúka firma PIPECO
13*6
9 286
10 286
2862161420
78,000
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Oblúk oceľ. 90°
izolácia tr.A štand., pre ÚK, kondenzát,
horúcovod,ulož.podz., ohýbaný DN 65, priem.rúry
d=76,1mm,plášť HDPE priem.D= 140mm,polomer ohybu
R=16,3m
ks
2,000
ks
1,000
ks
2,000
Zosilnená hrúbka steny o 1stupeň. Tepelná strata=0.2715 W/mK.
Rúra oceľová pozdĺžne zváraná /P235TR1/ Predizolované potrubie
28621614205
78,000
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Oblúk oceľ. 90°
izolácia tr.A štand., pre ÚK, kondenzát,
horúcovod,ulož.podz., ohýbaný DN 65, priem.rúry
d=76,1mm,plášť HDPE priem.D= 140mm,polomer ohybu
R=16,3m
Zosilnená hrúbka steny o 1stupeň. Tepelná strata=0.2715 W/mK.
Rúra oceľová pozdĺžne zváraná /P235TR1/ Predizolované potrubie
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Oblúk oceľ. 90°
izolácia tr.A štand., pre ÚK, kondenzát,
horúcovod,ulož.podz., ohýbaný DN 65, priem.rúry
d=76,1mm,plášť HDPE priem.D= 140mm,polomer ohybu
R=16,3m
11 286
28621614205
12 286
2862285700
T-Kus odbočka dn 80/65
ks
2,000
2862162000
Redukcia 1 stupňová izolácia tr.A štand., pre ÚK,
kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 80/DN 65,m,
plášť HDPE D= 160x140mm, L=0,95m
ks
2,000
13 286
Zosilnená hrúbka steny o 1stupeň. Tepelná strata=0.2715 W/mK.
Rúra oceľová pozdĺžne zváraná /P235TR1/ Predizolované potrubie
Predizolované potrubie do 145°C ponúka firma PIPECO SLOVAKIA
s r o ako tzv združený systém Preň je charakteristické že
14 286
15 286
16 286
2862164070
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Spojka SP120
d.88,9 HDPE 160
ks
4,000
2862163720
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Zmršťovacia
presuvka 160-500
ks
4,000
2862163710
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Zmršťovacia
presuvka 140-500
ks
20,000
Strana 1 z 7
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Martinské centrum pre biomedicínu
Objekt: SO -02 Predklinické ústavy a výskumná časť
Časť:
Ústredné vykurovanie
JKSO:
Dátum: 29. 10. 2013
P.Č.
KCN
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo celkom
Jednotková cena
zadania
Celková cena
zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
2862164040
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Spojka SP120
d.60,3 HDPE 140
ks
20,000
2862163880
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Zmršťovacia
koncovka DHEC 2500 (60-89/160-186)
ks
2,000
2862163870
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Zmršťovacia
koncovka DHEC 2400 (60-76/125-140)
ks
2,000
2862164250
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Prechod stenou
pr.160mm
ks
2,000
2862164240
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Prechod stenou
pr.140mm
ks
2,000
2862164050
PIPECO Predizolované potrubie do 145° Spojka SP120
d.76,1 HDPE 140
ks
2,000
23 286
2862163180
Vankúš kompenzačný, DN 65, d=76,1xhr.st.2,9mm,plášť
HDPE priem.D= 140mm
ks
8,000
24 271
87145100122
Monitorovací systém
m
55,000
25 286
286246165012
Spojka lahčená L1-P
ks
55,000
26 286
2862461650124 Držiak alarm drôtu dvojitý
ks
26,000
27 286
2862461650124
4
Odbočná krabica Acidur 6455-11P
ks
6,000
28 286
2862461650125
44
Držiak rozvod. krabice typu A
ks
2,000
29 271
871451001pp
Príslušenstvo
m
0,000
30 286
2862460720p
Sada mont. pomôcok pre SP 240,145,145S
ks
1,000
31 286
28624607520p
Montážny výkres
ks
1,000
32 286
28624607520p5 Schéma zapojenia alarmu
ks
1,000
17 286
18 286
19 286
20 286
21 286
22 286
33 271
34 713
99
Presun hmôt HSV
998272201
Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných
v otvorenom výkope
t
PSV
Práce a dodávky PSV
713
Izolácie tepelné
713482111
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38
m
260+6000
35 283
2837741538
6 260,000
265,200
260 * 1,02
265,200
36 283
2837741532
37 713
713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38
m
6 000,000
m
122,000
122
2837741553
122,000
TUBOLIT izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARC-0032
Armacell AZ FLEX
m
40,570
m
332,000
39,7742946708464 * 1,02
39 713
713482122
40,570
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70
97+70+165
40 283
2837741581
332,000
TUBOLIT izolácia - trubica 42/20-DG (40) ARC-0054
Armacell AZ FLEX
m
70 * 1,02
41 283
2837741589
2837741568
71,400
71,400
TUBOLIT izolácia - trubica 48/20-DG (32) ARC-0055
Armacell AZ FLEX
m
165 * 1,02
42 283
6 260,000
izolácia - trubica 20/ 5-DG (240) ARC-0001 Armacell AZ
FLEX
m
TUBOLIT izolácia - trubica 18/ 5-DG (240) ARC-0006
Armacell AZ FLEX
38 283
30,845
168,300
168,300
TUBOLIT izolácia - trubica 35/20-DG (46) ARC-0053
Armacell AZ FLEX
m
98,940
97 * 1,02
98,940
43 713
713482132
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70
m
68,000
44 283
2837741607
TUBOLIT izolácia - trubica 60/30-DG (18) ARC-0062
Armacell AZ FLEX
m
69,360
m
52,000
68 * 1,02
45 713
713482133
69,360
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 76-95
52
52,000
Strana 2 z 7
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Martinské centrum pre biomedicínu
Objekt: SO -02 Predklinické ústavy a výskumná časť
Časť:
Ústredné vykurovanie
JKSO:
Dátum: 29. 10. 2013
P.Č.
KCN
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo celkom
Jednotková cena
zadania
Celková cena
zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
46 283
2837741623
TUBOLIT izolácia - trubica 76/30-DG (12) ARC-0184
Armacell AZ FLEX
m
52 * 1,02
47 713
998713203
53,040
53,040
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12
m do 24 m
%
732
Ústredné kúrenie, strojovne
48 731
7322291119
Montáž -kompetizácia +rozdelovač
49 484
4840001000pp5 2-zonový rozdeľovač viď CP 359-0-2OST 600/150
50 731
998732202
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do
12 m
733
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
733111104
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
m
nízkotlakových DN 20
122,000
733111105
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
nízkotlakových DN 25
m
97,000
733111106
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
nízkotlakových DN 32
m
70,000
733111107
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
nízkotlakových DN 40
m
165,000
733111108
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných
nízkotlakových DN 50
m
68,000
733113114
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie
prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20
ks
46,000
733113115
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie
prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25
ks
16,000
58 731
733121122
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových
priemer 76/2, 2
m
52,000
59 731
733167021
Potrubie z rúr plasthliník -montáž
m
10 000,000
48492148958
Plast-hliníková rúrka Vipex, hr.Al 0,25 mm, v kotúči, 20x2
200m v kotúči
51 731
52 731
53 731
54 731
55 731
56 731
57 731
súb
1,000
ks
1,000
%
4000+6000
60 484
10 000,000
bal
20,000
ks
30,000
4000/200
61 484
20,000
4845510900223 Plast-hliníková rúrka Vipex hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 16x2,
6000/200
30,000
62 484
Nákrutky so zvieracím krúžkom 16x2 mm, poniklovaná
4843199300944 mosadz, balenie 10 ks
p
63 731
733190107
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových
bal
118,000
m
522,000
522
64 731
733190217
522,000
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5
m
52,000
m
10 000,000
52
65 731
52,000
733191301
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm
998733203
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6
do 24 m
%
4000+6000
66 731
10 000,000
734
Ústredné kúrenie, armatúry.
67 731
734209114
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4
68 484
4845517200050 Armatúry a príslušenstvo DANFOSS ASV-I DN20
69 731
734209115
70 484
4845517200060 Armatúry a príslušenstvo DANFOSS ASV-I DN25
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1
ks
23,000
ks
23,000
ks
8,000
ks
8,000
71 731
734209115
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1
ks
44,000
72 551
5517400640
Guľový kohút 1"voda s skrutkové
ks
44,000
73 731
734212113
Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných
sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15
ks
74 731
734223208
Montáž termostatickej hlavice jednoduchej
súb
209,000
75 DG1
1926098
Príslušenstvo vykurovania -termost. hlavica ET 35-biela
ks
209,000
76 DG1
S9239148
Zaistenie proti krádeži bal po6 ks
bal
35,000
Strana 3 z 7
1,000
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Martinské centrum pre biomedicínu
Objekt: SO -02 Predklinické ústavy a výskumná časť
Časť:
Ústredné vykurovanie
JKSO:
Dátum: 29. 10. 2013
P.Č.
KCN
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo celkom
Jednotková cena
zadania
Celková cena
zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
77 731
734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13
7061, PN 1,0/100st. C G 1/2
78 731
998734203
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m %
735
Ústredné kúrenie,vykurovacie telesá
79 R
484
Tepelná izolácia a príslušenstvo
80
48499999
PYD®-F152 Skladacia izolačná doska 15-2 do 4 kN
81
48466666
ks
6,000
0,000
m2
1 040,000
m
1 200,000
ks
52,000
ks
2,000
PYD®-RD Okrajový dilatačný pás, univerzálny
PYD®-KL Lepiaca páska z PE
82
484566666
83
4849999555
PYD®-KA Odvíjač lepiacej pásky
84 R
735111111
Podlahové vykurovanie
735154130
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm
85 731
3,000
ks
2+2+12+8+4
86 484
87 484
88 484
89 484
90 484
91 731
28,000
4845391350
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s
dvoma panelmi 500x0400
ks
2,000
48453669109
Vykurovacie teleso doskové oceľové 20K s dvoma panelmi
500x500
ks
2,000
4845391400
Vykurovacie teleso doskové oceľové VK 20K s dvoma
panelmi 500x0600
ks
12,000
4845393650
Vykurovacie teleso doskové oceľové VK 21K s dvoma
panelmi a jedným konvektorom 500x0400
ks
8,000
4845393800
Vykurovacie teleso doskové oceľové VK 21K s dvoma
panelmi a jedným konvektorom 500x0600
ks
4,000
735154131
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm
ks
49,000
1+48
92 484
93 484
94 731
49,000
4845393900
Vykurovacie teleso doskové oceľové VK 21K s dvoma
panelmi a jedným konvektorom 500x0700
ks
1,000
4845394000
Vykurovacie teleso doskové oceľové VK 21K s dvoma
panelmi a jedným konvektorom 500x0800
ks
48,000
735154132
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
ks
103,000
63+37+3
95 484
96 484
97 484
98 731
103,000
4845394200
Vykurovacie teleso doskové oceľové VK 21K s dvoma
panelmi a jedným konvektorom 500x1000
ks
63,000
4845394350
Vykurovacie teleso doskové oceľové VK 21K s dvoma
panelmi a jedným konvektorom 500x1200
ks
37,000
4845399450
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s
dvoma panelmi a dvoma konvektormi 500x1200
ks
3,000
735154133
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
ks
9,000
7+2
99 484
100 484
101 731
9,000
4845394500
Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 21K s dvoma
panelmi a jedným konvektorom 500x1400
ks
7,000
4845394650
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s
dvoma panelmi a jedným konvektorom 500x1600
ks
2,000
735154150
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm
ks
11,000
1+6+4
102 484
103 484
104 484
28,000
11,000
4845401400
Vykurovacie teleso doskové oceľové VK 22K s dvoma
panelmi a dvoma konvektormi 900x0600
ks
4,000
4845396550
Vykurovacie teleso doskové oceľové VK 21K s dvoma
panelmi a jedným konvektorom 900x0400
ks
1,000
4845396700
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s
dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x0600
ks
6,000
ks
195,000
rýchlomontážna sada Typ11-33 výška 500mm
105
484444444
Strana 4 z 7
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Martinské centrum pre biomedicínu
Objekt: SO -02 Predklinické ústavy a výskumná časť
Časť:
Ústredné vykurovanie
JKSO:
Dátum: 29. 10. 2013
P.Č.
KCN
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo celkom
Jednotková cena
zadania
Celková cena
zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
rýchlomontážna sada Typ11-33 výška 900mm
106
107 731
108 484
109 731
110 484
111 731
4844444448
ks
14,000
735154151
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm
ks
1,000
4845401500
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s
dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0800
ks
1,000
735154152
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
ks
2,000
4845397100
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s
dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x1000
ks
2,000
735154230
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového
výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm
ks
4,000
2+2
112 484
113 484
114 731
4,000
4845403150
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 33K s
troma panelmi a troma konvektormi 500x0500
ks
2,000
4845403200
Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 33K s
troma panelmi a troma konvektormi 500x0600
ks
2,000
735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou
U. S. Steel Košice dvojradového
ks
209,000
ks
209,000
ks
209,000
2+2+12+2+8+4+1+48+63+37+7+2+3+2+2+1+6+2+4+1
115 R
7352123696
Montáž skrutkovania
209,000
Pripojovacie skrutkovanie, H-kus rohové dvojrúrkový
systém
116
4842222363
117 731
735311101pp
Podlahové kúrenie-montáž
118
119 731
m2
75,000
48499
Podlahové vykurovanie PYD-ALU®FLOOR VV
Položkovite na 1 m2 pozostáva z:
PYD®-ALU Termoplechy, PYD®-Systémová rúrka 20x2,0
mm 5-vrstvová PE-RT s kyslíkovou bariérou osvedčenia
SKZ a CE, PYD®-Montážne ohyby, PYD®-Spojky ohybov,
PYD®-Spojky tepelnej izolác
m2
75,000
735311102pp
Podlahové kúrenie montáž
m2
90,000
120
48499----
Podlahové vykurovanie PYD-ALU®FLOOR NV
Položkovite na 1 m2 pozostáva z:
PYD®-ALU Termoplechy, PYD®-Systémová rúrka 20x2,0
mm 5-vrstvová PE-RT s kyslíkovou bariérou osvedčenia
SKZ a CE, PYD®-Montážne ohyby, PYD®-Spojky ohybov,
PYD®-Spojky tepelnej izolác
m2
90,000
121 731
735311103pp
Podlahové kúrenie -montáž
m2
873,000
122
4849925252p
Podlahové vykurovanie PYD-ALU®FLOOR RA
Položkovite na 1 m2 pozostáva z:
PYD®-Systémová rúrka 20x2,0 mm 5-vrstvová PE-RT s
kyslíkovou bariérou, osvedčenia SKZ a CE, PYD®Montážne ohyby, PYD®-Spojky ohybov, PYD®-Spojky
tepelnej izolácie, PYD®-Systémové kl
m2
873,000
123 731
735311640
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 3 cestný ks
1,000
124 286
2862420200
rozdeľovač HKV - D 3 k.
1,000
ks
125 731
735311640
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 3 cestný ks
1,000
126 286
2862410200
rozdeľovač HV 3 k.
1,000
ks
127 731
735311650
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 4 cestný ks
1,000
128 286
2862420300
rozdeľovač HKV - D 4
1,000
ks
129 731
735311650
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 4 cestný ks
3,000
130 286
2862410300
rozdeľovač HV 4 k.
3,000
ks
131 731
735311660
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 5 cestný ks
1,000
132 286
2862420400
rozdeľovač HKV - D 5
1,000
133 731
735311670
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 6 cestný ks
6,000
134 286
2862420500
rozdeľovač HKV - D 6
6,000
ks
ks
Strana 5 z 7
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Martinské centrum pre biomedicínu
Objekt: SO -02 Predklinické ústavy a výskumná časť
Časť:
Ústredné vykurovanie
JKSO:
Dátum: 29. 10. 2013
P.Č.
KCN
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo celkom
Jednotková cena
zadania
Celková cena
zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
135 731
735311680
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 7 cestný ks
1,000
136 286
2862420600
rozdeľovač HKV - D 7
1,000
ks
137 731
735311690
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 8 cestný ks
4,000
138 286
2862410700
rozdeľovač HV 8 k.
4,000
ks
139 731
735311710
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 9 cestný ks
2,000
140 286
2862420800
rozdeľovač HKV - D 9 k
ks
2,000
141 731
735311720
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 10
cestný
ks
3,000
142 286
2862420900
rozdeľovač HKV - D 10 k
ks
3,000
143 731
735311730
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 11
cestný
ks
2,000
144 286
2862421000
rozdeľovač HKV - D 11 k
ks
2,000
145 731
735311740
Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine typ 12
cestný
ks
7,000
146 286
2862411100
rozdeľovač HKV 12 k.
ks
7,000
147 731
735311750
Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 3 okruhy
ks
1,000
ks
1,000
PYD®-VK50 Podomietková skrinka, 449 mm
148
286315
149 731
735311760
Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 5 okruhov
ks
1,000
150 286
2861717507
Skrinka rozdelovača (š=530mm)
ks
1,000
151 731
735311770
Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov
ks
7,000
152 286
2861717508
Skrinka rozdelovača UP1 montáž do steny, (š=830mm)
ks
7,000
153 731
735311770
Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov
ks
8,000
PYD®-VK90 Podomietková skrinka, 675mm
154
286556666
ks
8,000
155 731
735311780
Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 12 okruhov
ks
14,000
156 286
2861717509
Skrinka rozdelovača UP1 montáž do steny,š=1030mm
ks
14,000
157 R
73555
Systémová rúrka a príslušenstvo
0,000
PYD®-SR20 Systémová rúrka 20x2
158
48455555
m
260,000
ks
104,000
ks
250,000
PYD®-VWR20 Vodiaci oblúk pre SR20
159
484445555
PYD®-VWS20 Rohový vodiaci oblúk pre SR20
160
4845266
161 R
73555555
Spojky a prechodky potrubia
52,000
PYD®-AD20 Prechodka so zvieracím krúžkom pre SR20
162
484566666
163 R
735666695
set
Prísady do poterov
52,000
0,000
PYD®-EZ25 Prísada do poteru
164
484033333
kg
225,000
bal
15,000
PYD®-EM Mierka pre poter
165
484122333
998735203
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad
12 do 24 m
%
783
Dokončovacie práce - nátery
783424740
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm
farby bielej základné
m
783425750
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100
mm farby bielej základné
M
Práce a dodávky M
46-M
Zemné práce pri extr.mont.prácach
169 946
460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka
33 cm
m
215,000
170 283
2830002000
Fólia pe v m
m
215,000
171 R
MV
Murárske výpomoci
%
172 R
PPV
Podiel pridružených výkonov
%
166 731
167 783
168 783
m
Strana 6 z 7
522,000
52,000
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Martinské centrum pre biomedicínu
Objekt: SO -02 Predklinické ústavy a výskumná časť
Časť:
Ústredné vykurovanie
JKSO:
Dátum: 29. 10. 2013
P.Č.
KCN
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo celkom
Jednotková cena
zadania
Celková cena
zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
173 HZS
174 HZS
175 HZS
OST
Ostatné
HZS000111
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo
manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
hod
80,000
HZS000113
Stavebno montážne práce náročné -hydraul. vyregulovanie
hod
systému
32,000
HZS000114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8
hodín
hod
Celkom
Strana 7 z 7
120,000
Download

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER