Externí doktorandi na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF
doktorand:
Mgr. Natália Švecová
Téma: Sociálno-demokratické politické strany štátov V 4 v komparatívnej perspektíve
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF, Nitra)
doktorand:
PhDr. Marcela Slobodníková
Téma: Politická kultúra vybraných balkánskych krajín
Školiteľ:
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF, Nitra)
doktorand:
Mgr. Boris Starovič
Téma: Mondalizácia ľavicových strán frankofónnych krajín (vývoj a ciele integračných
tendencií)
Školiteľ:
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF, Nitra)
doktorand:
PaedDr. Stanislav Krošlák
Téma: Občianska a politická participácia mládeže
Školiteľ:
prof. PhDr. Ladislav Macháček, PhD. (FF UCM, Trnava)
doktorand:
Mgr. Eva Godovičová
Téma: Príčiny a prejavy súčasného medzinárodného terorizmu. Ľudská bezpečnosť (human
security) ako determinant terorizmu
Školiteľ:
doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. (FF UCM, Trnava)
doktorand:
Mgr. Michal Ďureje
Téma: Sacrum – profanum v náboženstve a politike
Školiteľ:
doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD. (FF UKF, Nitra)
doktorand:
Martin Štuller
Téma: Politický a kultúrny vývoj arabských štátov
Školiteľ:
doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc. (FF UKF, Nitra)
doktorand
Jiří Kohoutek
Téma: Mezinárodní migrace a její vliv na politické systémy liberálních demokracií
Školiteľ:
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. (Vysoká škola politických a sociálních věd, Kolín, rektor)
Download

Externí doktorandi na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF