Cenník 2011
Tento cenník platí od 1. januára 2011 a ruší platnosõ všetkých predchádzajúcich cenníkov.
Obsah
Strana
Aku, včtaïky a kladivá
3
Aku skrutkovaïe QuaDrive DRC/PDC/IDC/IWC
3
Akumulátorové svietidlo FLC UNI NOVINKA!
3
Včtaïky DRP
4
Príklepové včtaïky PDP
4
Príslušenstvo pre včtanie
5
Príslušenstvo QuaDrill a QuaDrive
5
Príslušenstvo pre včtacie, príklepové skrutkovaïe a rázové uõahováky
8
Vodiace systémy pre včtanie
8
Príslušenstvo pre tesárske včtacie stojany
9
Sady vrtákov
9
Systémové balenie SYS Case
9
Sada dierovacích píl
9
Hadovité vrtáky
10
Kombinované kladivá
11
Príslušenstvo SDS-plus
11
Príslušenstvo SDS-max
12
Skrutkovaï na sadrokartón DuraDrive
13
Diamantové brúsky a sanaïné frézky
13
Príslušenstvo pre diamantové brúsky a sanaïné frézky
15
Miešadlá MXP
17
Príslušenstvo pre miešadlá
17
Vysávaïe VCP
20
Príslušenstvo pre vysávaïe
20
Diamantový deliaci a brúsiaci systém NOVINKA!
23
Príslušenstvo pre diamantový deliaci a brúsiaci systém
23
Uhlové brúsky AGP
24
Príslušenstvo pre uhlové brúsky
25
Priame brúsky DGP/SGP
27
Príslušenstvo pre priame brúsky
27
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 1
Píly
Tesárska reõazová píla UniverS
Príslušenstvo pre tesársku reõazovú pílu UniverS
Píla na izolaïné materiály ISP 330 EB NOVINKA!
Príslušenstvo pre pílu na izolaïné materiály ISP 330 EB
Listové píly BSP/JSP NOVINKA!
Príslušenstvo pre listové píly NOVINKA!
Ruïné kotúïové píly CSP
Príslušenstvo pre ruïné kotúïové píly a UniverS SSP 200 EB
Tesárske stroje
Ruïné kotúïové píly CSP
Príslušenstvo pre tesárske kotúïové píly
Príslušenstvo – pílové kotúïe
Pásová píla SBP
Príslušenstvo pre tesársku pásovú pílu
Reõazová píla CCP
Príslušenstvo pre tesársku reõazovú pílu
Sedlová frézka NRP
Príslušenstvo pre sedlovú frézku
Reõazová dlabaïka CMP
Príslušenstvo pre reõazovú dlabaïku
Tesárske hoblíky PLP
Príslušenstvo pre tesárske hoblíky
Plug it kábel, systainery
Príslušenstvo pre systainery
Včtací systém ZOBO
Vrtáky ZOBO CENTROTEC
Včtací systém ZOBO 1–3
27
27
28
28
28
28
28
30
31
32
32
32
33
34
34
34
34
35
35
35
35
37
37
38
38
39
39
39
1
21.12.2010 11:10:53
Novinky:
Akumulátorové svietidlo FLC UNI
3
Skrutkovaêe na sadrokartón Dura Drive
13
Diamantové brúsky a sanaêné frézky RenoFix
14
Vysávaê VCP 10 E
20
Diamantový deliaci a brúsiaci systém
23
Píla na izolaêné materiály ISP 330 EB
28
Listové píly BSP/JSP
28
2 + 1 = trojnásobne zaruïená istota
Nie jeden, ani dva roky, ako je predpísané legislatívou. Nie! Na všetko elektrické náradie a tesárske
stroje vám PROTOOL poskytne hneĒ 3 roky záruku!
Záruku na materiál a výrobné závady, stanovenú v príslušnom zákone, predlžuje PROTOOL dobrovolne
na tri roky. Aby ste mohli túto službu naviac využiõ, vyplníte jednoducho formulár „2+1 nahlásenie
záruky“, priložený ku každému stroju a pošlete ho faxom alebo poštou na naše centrálne registraïné miesto,
poprípade nahlásite záruku on-line na adresu www.protool.cz. Presné podmienky záruky 2+1 a dôležité
upozornenie k používaniu náradia sú priložené ku každému baleniu – oplatí sa ich preïítaõ.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 2
21.12.2010 11:10:57
Včtanie a skrutkovanie
QuaDrive: Aku včtací skrutkovaï
Cena v €
s DPH
Napätie/kapacita Otáïky
Krútiaci moment
akumulátora
naprázdno max. tvrdý/mäkký
Balenie
DRC 12-4 TEC LI
Systainer
DRC 12-4 TEC LI SET
Systainer
10,8 V Li-Ion
2,6 Ah
10,8 V Li-Ion
2,6 Ah
4rýchlostný
0–3 800 min-1
4rýchlostný
0–3 800 min-1
45/25 Nm
DRC 18-4 TEC LI
Systainer
18 V Li-Ion
2,6 Ah
4rýchlostný
0–3 800 min-1
60/40 Nm
DRC 18-4 TEC LI SET
Systainer
18 V Li-Ion
2,6 Ah
4rýchlostný
0–3 800 min-1
60/40 Nm
2x akumulátor, skýuïovadlo 636474
422,50
507,00
101001
CENTROTEC, držiak driekov CENTROTEC, driek, nabíjaïka, rýchloupínacie skýuïovadlo
2x akumulátor, skýuïovadlo 636486
524,16
629,00
101001
CENTROTEC, držiak driekov CENTROTEC, driek, nabíjaïka, rýchloupínacie skýuïovadlo
uhlový nástavec
2x akumulátor, skýuïovadlo 636477
473,33
568,00
101001
CENTROTEC, držiak driekov CENTROTEC, driek, nabíjaïka, rýchl. skýuïovadlo,
prídavná rukoväõ
2x akum., skl. CENTROTEC, 636488
575,00
690,00
101001
držiak driekov CENTROTEC, driek, nabíjaïka, rýchl. skýuïovadlo, uhlový nástavec,
prídavná rukoväõ
45/25 Nm
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Typ
Produktová
skupina
QuaDrive: Aku príklepový včtací skrutkovaï
Cena v €
s DPH
Napätie/kapacita Otáïky
Krútiaci moment
akumulátora
naprázdno max. tvrdý/mäkký
Balenie
PDC 12-4 TEC LI
Systainer
PDC 12-4 TEC LI SET
Systainer
10,8 V Li-Ion
2,6 Ah
10,8 V Li-Ion
2,6 Ah
4rýchlostný
0–3 800 min-1
4rýchlostný
0–3 800 min-1
45/25 Nm
PDC18-4 TEC LI
Systainer
18 V Li-Ion
2,6 Ah
4rýchlostný
0–3 800 min-1
60/40 Nm
PDC 18-4 TEC LI SET
Systainer
18 V Li-Ion
2,6 Ah
4rýchlostný
0–3 800 min-1
60/40 Nm
2x akumulátor, skýuïovadlo 636478
432,50
519,00
101002
CENTROTEC, držiak driekov CENTROTEC, driek, nabíjaïka, rýchloupínacie skýuïovadlo
2x akumulátor, skýuïovadlo 636489
534,16
641,00
101002
CENTROTEC, držiak driekov CENTROTEC, driek, nabíjaïka, rýchl. skýuïovadlo,
uhlový nástavec
2x akumulátor, skýuïovadlo 636482
483,33
580,00
101002
CENTROTEC, držiak driekov CENTROTEC, driek, nabíjaïka, rýchl. skýuïovadlo,
prídavná rukoväõ
2x akum., ský. CENTROTEC, 636490
585,00
702,00
101002
držiak driekov CENTROTEC, driek, nabíjaïka, rýchl. skýuïovadlo, uhlový nástavec,
prídavná rukoväõ
45/25 Nm
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Typ
Produktová
skupina
QuaDrive: Aku rázový skrutkovaï
Napätie/kapacita Otáïky
Krútiaci moment
akumulátora
naprázdno max. tvrdý/mäkký
Balenie
IWC 18-2 TEC LI
Systainer
18 V Li-Ion
2,6 Ah
2x akumulátor, skýuïovadlo 636485
493,33
CENTROTEC, držiak driekov CENTROTEC, driek, nabíjaïka
2rýchlostný
0–2 000 min-1
60/40 Nm
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Typ
Cena v €
s DPH
592,00
Produktová
skupina
101007
Systémové príslušenstvo NOVINKA!
Typ
Napätie
akumulátora
Žiarovky
Balenie
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
FLC UNI
10,8 V - 18 V
3 SMD LEDs
Akumulátorové svietidlo,
764281
45,66
hák na lešenie, bez nabíjaïky, bez akumulátora
54,80
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 3
Obj. ï.
Produktová
skupina
201008
3
21.12.2010 11:11:10
Včtaïky
Typ
Technické údaje
Menovitý
príkon
DRP 10 EQ
Kartón
DRP 10 EQ
Systainer
DRP 13-2 EQ
Kartón
DRP 13-2 EQ
Kartón
DRP 13-2 EAQ
Systainer
1rýchlostná, P/L
650 W
1rýchlostná, P/L
650 W
2rýchlostná, P/L
760 W
2rýchlostná, P/L
760 W
2rýchlostná, P/L
760 W
DRP 16 ET FF QuaDrill
1rýchlostná, P/L
Systainer
DRP 16 ET FF SET QuaDrill 1rýchlostná, P/L
Systainer
760 W
DRP 20 ET
Kartón
DRP 20 ET FF QuaDrill
Kartón
DRP 20 ET FF QuaDrill
Maxi-Systainer
DRP 20 ET FF XL Set
QuaDrill
Maxi-Systainer
DRP 20-2 E
Kartón
DRP 20-2 E FF QuaDrill
Kartón
DRP 20-2 E FF QuaDrill
Maxi-Systainer
DRP 20-2 ET FF XL Set
QuaDrill
Maxi-Systainer
DRP 32-4
Kartón
760 W
Rozsah
skýuïovadla
Rýchloupínacie
1–10 mm
Rýchloupínacie
1–10 mm
Zubové
1–13 mm
Rýchloupínacie
1–13 mm
Rýchloupínacie
1–13 mm
Rýchloupínacie
1,5–13 mm
Rýchloupínacie
1,5–13 mm
1rýchlostná, P/L 1 100 W
Vysoký krútiaci moment
1rýchlostná, P/L 1 100 W
Vysoký krútiaci moment
1rýchlostná, P/L 1 100 W
Vysoký krútiaci moment
1rýchlostná, P/L 1 100 W
Vysoký krútiaci moment
Zubové
3–16 mm
Zubové
3–16 mm
Zubové
3–16 mm
Zubové
3–16 mm
2rýchlostná, P/L
1 100 W
2rýchlostná, P/L
1 100 W
2rýchlostná, P/L
1 100 W
2rýchlostná, P/L
1 100 W
Zubové
3–16 mm
Zubové
3–16 mm
Zubové
3–16 mm
Zubové
3–16 mm
4rýchlostná
1 700 W
Elektronická regulácia otáïok
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
631178
120,83
145,00
101003
631179
138,33
166,00
101003
Prídavná rukoväõ
631231
160,83
193,00
101003
Prídavná rukoväõ
631180
177,50
213,00
101003
Prídavná rukoväõ
631181
211,66
254,00
101003
Prídavná rukoväõ
635989
263,33
316,00
101003
Balenie
Obj. ï.
Produktová
skupina
Prídavná rukoväõ 638864
430,83
517,00
101003
Sada príslušenstva: rýchloupínacie ský., uhlový nástavec, adaptér pre nástrïné
hlavice, dve nástrïné hlavice, skýuïovadlo CENTROTEC a 5 driekov CENTROTEC
Prídavná rukoväõ 632089
240,83
289,00
101003
Prídavná rukoväõ
631958
278,33
334,00
101003
Prídavná rukoväõ
632166
343,33
412,00
101003
Prídavná rukoväõ 638413
601,66
722,00
101003
Sada príslušenstva: uhlový nástavec, zubové ský, skýuïovadlo CENTROTEC XL,
adaptér pre nástrïné hlavice, dve nástrïné hlavice, 31dielna BitBox sada
Prídavná rukoväõ 632093
298,33
358,00
101003
Prídavná rukoväõ
631959
335,83
403,00
101003
Prídavná rukoväõ
632165
400,83
481,00
101003
Prídavná rukoväõ 638414
659,16
791,00
101003
Sada príslušenstva: uhlový nástavec, zubové ský, skýuïovadlo CENTROTEC XL,
adaptér pre nástrïné hlavice, dve nástrïné hlavice, 31dielna BitBox sada
623166
598,33
718,00
101003
Upnutie
Morse kužeý MK3
FastFix
Príklepové včtaïky
Typ
Technické údaje
PDP 18-2 E-1
Systainer
PDP 20-2 EAQ
Systainer
PDP 20-2 EAQ SET
Systainer
2rýchlostná, P/L
650 W
2rýchlostná, P/L
Automatic-Lock
2rýchlostná, P/L
Automatic-Lock
760 W
PDP 24-2 EAQ
Systainer
PDP 24-2 EAQ SET
Systainer
2rýchlostná, P/L
Automatic-Lock
2rýchlostná, P/L
Automatic-Lock
1 100 W
PDP 32-2 EQ
Kartón
2rýchlostná, P/L
1 050 W
Elektronická regulácia otáïok
4
Menovitý Rozsah
príkonskýuïovadla
760 W
1 100 W
Rýchloupínacie
1,5–13 mm
Rýchloupínacie HW
1,5–13 mm
Rýchloupínacie HW
1,5–13 mm
Rýchloupínacie HW
1,5–13 mm
Rýchloupínacie HW
1,5–13 mm
Zubové
3–16 mm
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
625878
135,83
163,00
101004
623111
170,83
205,00
101004
Prídavná rukoväõ 630430
178,33
214,00
Sada príslušenstva: 6 vrtákov do kovu HSS-R,
6 vrtákov do betónu, 6 vrtákov do dreva v kazete
Prídavná rukoväõ 629123
200,00
240,00
101004
Balenie
Obj. ï.
Prídavná rukoväõ
Prídavná rukoväõ
Produktová
skupina
101004
Prídavná rukoväõ 630432
203,33
244,00
101004
Sada príslušenstva: 6 vrtákov do kovu HSS-R,
6 vrtákov do betónu, 6 vrtákov do dreva v kazete a BitBox sada
Prídavná rukoväõ 622953
288,33
346,00
101004
Konštantné otáïky
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 4
21.12.2010 11:11:15
Včtanie a skrutkovanie
Príslušenstvo pre včtaïky a príklepové včtaïky
Typ
Špecifikácia
Upínanie
Rozsah upnutia Obj. ï.
Rýchloupínacie skýuïovadlá
KC 13 -1/2 Super SI Pre príklepové včtanie, 1/2“ x 20 UNF
s poistkou
upínacej sily
KC 10 -1/2 M
Kovový krúžok
1/2” x 20 UNF
KC 13 -1/2 I
Pre príklepové včtanie, 1/2“ x 20 UNF
kovový krúžok,
prevčtané
istiacou skrutkou
KC 13-1/2 MI
Pre príklepové včtanie, 1/2” x 20 UNF
kovový krúžok,
tvrdokovové upínacie ïeýuste,
prevčtané istiacou skrutkou
KC 13-1/2 AMI
Pre príklepové včtanie, 1/2” x 20 UNF
Automatic-Lock
kovový krúžok,
tvrdokovové upínacie ïeýuste,
prevčtané istiacou skrutkou
Zubové skýuïovadlá s kýuïkou
CC 13 - 1/2
Prevčtané
istiacou skrutkou
CC 16 - 5/8 S
S poistkou
upínacej sily,
prevčtané
istiacou skrutkou
CC 16 - B 18
S kužeýovým
upínaním
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
1–13 mm
617343
58,50
70,20
301001
1–10 mm
1,5–13 mm
631039
619210
14,08
19,75
16,90
23,70
301001
301001
1,5–13 mm
614361
27,16
32,60
301001
1,5–13 mm
618345
26,75
32,10
301001
1/2“ x 20 UNF
1,5–13 mm
614355
8,91
10,70
301001
5/8” x 16 UNF
3–16 mm
614364
22,00
26,40
301001
Kónus B-18
3–16 mm
614363
16,16
19,40
301001
623475
12,91
15,50
301002
614368
614369
1,08
2,41
1,30
2,90
301002
301002
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Kužeýový tčĕ pre CC 16 - B 18
A-B 18/MK3
Kužeýový tčĕ B18/Morse kužeý MK3
Kýuïky pre zubové skýuïovadlá
CK-CC 13 - 1/2
CK-CC 16 - 5/8
Kýuïka pre zubové skýuïovadlo CC 13-1/2
Kýuïka pre zubové skýuïovadlo CC 16-5/8 S
Príslušenstvo pre QuaDrill a QuaDrive
Typ
Špecifikácia
Rýchloupínacie skýuïovadlo FastFix
KC 13-1/2 K-FF
Umelohmotné,
Pre DRC, PDC,
pre príklepové včtanie
DRP 16 ET FF
s poistkou
upínacej sily
KC 13-1/2-MFF
Kovový krúžok
Pre DRC, PDC,
s poistkou
DRP 16 ET FF
upínacej sily
Zubové skýuïovadlo
CC-16 FF
Pre DRP 20 ET FF
a DRP 20-2 E FF
Uhlový nástavec
AU-DRP 16
Pre DRC, PDC,
DRP 16 ET FF
AU-DRP 20 FF
Pre DRP 20 ET FF
a DRP 20-2 E FF
FastFix
S kýuïkou
a poistkou
upínacej sily
Upínanie
Produktová
skupina
FastFix
1,5–13 mm
636505
48,91
58,70
201004
FastFix
1,5–13 mm
635867
56,58
67,90
201004
FastFix
3–16 mm
632168
101,66
122,00
201004
Pre upínací krk
‡ 43 mm
FastFix
635865
134,58
161,50
201003
Pre upínací krk
‡ 57 mm
FastFix
632167
165,66
198,80
201003
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 5
Rozsah upnutia Obj. ï.
5
21.12.2010 11:11:18
Príslušenstvo pre QuaDrill a QuaDrive
Typ
Špecifikácia
Upínanie
Adaptéry pre nástrïné hlavice
AD-3/8” FF
FastFix
S rýchloupínacím systémom pre upnutie nástrïných hlavíc štvorhranom 3/8”
pre DRC, PDC, DRP 16 ET FF
AD-1/2” FF
FastFix
S rýchloupínacím systémom pre upnutie nástrïných hlavíc štvorhranom 1/2”
pre DRP 20 ET FF a DRP 20-2 E FF
Adaptéry
AC-3/8” - 1/2”
Adaptér na nástrïné hlavice AD-3/8” FF
AD-1/2“-Bit 1/4“
Rýchloupínací držiak driekov pre IDC, IWC
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
635866
49,75
59,70
201003
632618
57,33
68,80
201003
636825
13,58
16,30
201003
779322
31,66
38,00
501007
15,33
18,40
501007
15,33
18,40
501007
17,58
21,10
501007
17,58
21,10
501007
779690
90,83
109,00
201003
764627
11,50
13,80
501007
764628
11,50
13,80
501007
764629
3,00
3,60
501007
764630
3,00
3,60
501007
Obj. ï.
Nástrïné hlavice
SW 10/-3/8” FF
S magnetickým
štvorhran 3/8”
636218
Magnetický
krúžkom
Pre adaptér na nástrïné hlavice AD-3/8” FF, DRC, PDC, DRP 16 ET FF
SW 13/-3/8” FF
S magnetickým
štvorhran 3/8”
636219
Magnetický
krúžkom
Pre adaptér na nástrïné hlavice AD-3/8” FF, DRC, PDC, DRP 16 ET FF
SW17 / 1/2”
S magnetickým
štvorhran 1/2”
632620
Magnetický
krúžkom
Pre adaptér na nástrïné hlavice AD-1/2” FF, IDC, IWC, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF
SW19 / 1/2”
S magnetickým
štvorhran 1/2”
632621
Magnetický
krúžkom
Pre adaptér na nástrïné hlavice AD-1/2” FF, IDC, IWC, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF
Hďbkový doraz NOVINKA!
DC UNI FF
Hďbkový doraz,
Pre DRC, PDC,
dorazový krúžok
DRP 16
‡ 17 a 23 mm, driek PH 2,
nástrïný kýúï SW 8
FastFix
Nástrïná hlavica pre hďbkový doraz DC UNI FF NOVINKA!
SW 8-DC UNI FF 2x 2 nástrïné hlavice
štvorhran 1/4“
SW 8
guliïkovou poistkou-upnutím
SW 3/8“-DC UNI FF 2x 2 nástrïné hlavice
štvorhran 1/4“
SW 3/8
guliïkovou poistkou-upnutím
Dorazový krúžok pre hďbkový doraz DC UNI FF NOVINKA!
PR D17-DC UNI FF 5x 5 dorazových krúžkov
priemeru 17 mm pre hďbkový doraz
PR D17-DC UNI FF 5x 5 dorazových krúžkov
priemeru 23 mm pre hďbkový doraz
Skýuïovadlo CENTROTEC
CC-CE
Pre upnutie driekov a vrtákov CENTROTEC
pre DRC, PDC, DRP 16 ET FF
FastFix
635868
19,66
23,60
201004
Príklepové skýuïovadlo CENTROTEC CC-IP
CC-IP
Pre upnutie driekov CENTROTEC
pre IDC/IWC
FastFix
636508
19,58
23,50
201004
Skýuïovadlo CENTROTEC XL
CC-XL
Pre upnutie driekov CENTROTEC,
pre DRP 20 ET FF a DRP 20-2 ET FF
FastFix
638045
31,50
37,80
201004
FastFix
638339
55,08
66,10
201004
CENTROTEC-Starterkit
CC-XL-STARTER
Skýuïovadlo CENTROTEC:
CC-XL
Držiak driekov CENTROTEC:
BH 60 CE
Drieky CENTROTEC:
TX 20-55 CE,
TX 25-55 CE,
TX 30-55 CE,
TX 40-55 CE
6
Produktová
skupina
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 6
21.12.2010 11:11:24
Včtanie a skrutkovanie
Príslušenstvo pre QuaDrill a QuaDrive
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
635871
635872
635873
636207
636208
636209
636210
636211
636212
636213
636214
636215
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
401001
401001
401001
401001
401001
401001
401001
401001
401001
401001
401001
401001
Magnetický držiak driekov
635870
10,00
12,00
401003
Rýchloupínací držiak driekov
635869
24,91
29,90
401003
Sada vrtákov CENTROTEC do dreva
DB WOOD CE SET D4-10 5x
5 vrtákov CENTROTEC
do dreva:
D4, D5, D6, D8, D10
637574
42,91
51,50
401002
Sada vrtákov CENTROTEC do kameĕa
DB STONE CE SET D4-10 5x
5 vrtákov CENTROTEC
do kameĕa:
D4, D5, D6, D8, D10
637573
37,41
44,90
401002
Sada driekov CENTROTEC
Bits CE SET 6x
6 driekov CENTROTEC:
PZ 2-55 CE, PZ 3-55 CE,
TX 20-55 CE, TX 25-55 CE,
TX 30-55 CE, TX 40-55 CE
637576
36,33
43,60
401001
Sada štandardných driekov
Bits + BHS 65 CE 25x
Po dvoch štandardných driekoch: 637575
PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3,
TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40
1 držiak driekov CENTROTEC: BHS 65 CE
31,91
38,30
401003
DB STONE CE D4 (3 kusy)
778828
24,08
28,90
401002
DB STONE CE D5 (3 kusy)
778831
24,66
29,60
401002
DB STONE CE D6 (3 kusy)
778834
26,91
32,30
401002
DB STONE CE D8 (3 kusy)
778837
29,08
34,90
401002
DB STONE CE D10 (3 kusy)
778840
32,50
39,00
401002
CENTROTEC Set „DREVO“
WOOD CE SET 13x
5 vrtákov CENTROTEC do dreva: 637577
126,33
D 4, D 5, D 6, D 8, D 10,
6 driekov CENTROTEC: TX 10-55 CE, TX 15-55 CE,
TX 20-55 CE, TX 25-55 CE, TX 30-55 CE, TX 40-55 CE,
1 držiak driekov CENTROTEC rýchloupínací: BHS 65 CE
1 uhlový záhlbník CENTROTEC QLS: D 5-15 CE
151,60
401003
CENTROTEC Set „KOV“
HSS CE SET D3-10 6 x 2
6x 2 vrtáky CENTROTEC do kovu: 637578
D 3, D 4, D 5, D 6, D 8, D 10
6 kompletných vrtákov s držiakom vrtákov
a 6 náhradných vrtákov + imbusový kýúï
79,10
401002
Typ
Špecifikácia / obsah
Drieky CENTROTEC
PZ 1-55 CE (1 ks)
PZ 2-55 CE (1 ks)
PZ 3-55 CE (1 ks)
PH 1-55 CE (1 ks)
PH 2-55 CE (1 ks)
PH 3-55 CE (1 ks)
TX 10-55 CE (1 ks)
TX 15-55 CE (1 ks)
TX 20-55 CE (1 ks)
TX 25-55 CE (1 ks)
TX 30-55 CE (1 ks)
TX 40-55 CE (1 ks)
Držiaky driekov CENTROTEC
BH 60 CE
Pre upnutie štandardných driekov
do skýuïovadla CENTROTEC
BHS 65 CE
Pre upnutie štandardných driekov
do skýuïovadla CENTROTEC
Obj. ï.
Produktová
skupina
Systémové balenie In-SYS CENTROTEC
Vrtáky CENTROTEC do kovu
65,91
Prídavné držadlá
AH-43/185
Pre upínací krk ‡ 43 mm, dďžka 185 mm
636506
5,83
7,00
201007
AH-43/230
Pre upínací krk ‡ 43 mm, dďžka 230 mm
636507
11,00
13,20
201007
AH-57/230
Pre upínací krk ‡ 57 mm, dďžka 230 mm
622578
15,91
19,10
201007
AH-57/275
Pre upínací krk ‡ 57 mm, dďžka 275 mm
623082
Teleskopické s možnosõou vytiahnutia až do dďžky 380 mm
20,00
24,00
201007
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 7
7
21.12.2010 11:11:30
Príslušenstvo pre akumulátorové skrutkovaïe a rázové uõahováky QuaDrive
Názov, špecifikácia
Typ
Akumulátor 10,8 V Li-Ion
BP12 2.6 Ah Li-Ion
Pre DRC 12-4 TEC LI, PDC 12-4 TEC LI, DWC 12-4000 DEC-LI
Akumulátor 14,4 V Li-Ion
BP15 2.6 Ah Li-Ion
Pre DRC 15-4 TEC LI, PDC 15-4 TEC LI, IDC 15-2 TEC LI
Akumulátor 18,0 V Li-Ion
BP18 2.6 Ah Li-Ion
Pre DRC 18-4 TEC LI, PDC 18-4 TEC LI, IWC 18-2 TEC LI
Univerzálna nabíjaïka
BC 3
Pre všetky akumulátory QuaDrive, DuraDrive DWC 12-4000 DEC-LI
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
636511
103,41
124,10
201002
636503
125,16
150,20
201002
636504
148,33
178,00
201002
636498
114,33
137,20
201001
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
614642
50,33
60,40
201002
624875
55,08
66,10
201002
618937
62,25
74,70
201002
618939
92,41
110,90
201002
618938
62,25
74,70
201002
618940
92,41
110,90
201002
622191
98,00
117,60
201001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
245,16
264,83
294,91
324,91
345,75
372,33
294,20
317,80
353,90
389,90
414,90
446,80
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
761988
426,16
511,40
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
762590
580,50
696,60
201006
762573
878,16
1 053,80
201006
Príslušenstvo pre akumulátorové včtacie a príklepové skrutkovaïe
Názov, špecifikácia
Typ
Akumulátor
AP-SDP 9,6E 1,7 AH NICD
9,6 V/1,7 Ah Ni-Cd
Pre SDP 9,6 E, SDP 9,6 E-1
Akumulátor
AP-SDP 12E 1,4 AH NICD
12 V/1,4 Ah Ni-Cd
Pre SDP 12 E, SDP 12 E-1
Akumulátor
AP-SDP 12E 2,0 AH NICD
12 V/2,0 Ah Ni-Cd
Pre SDP 12 E, SDP 12 E-1
Akumulátor
AP-SDP 12E 3,0 AH NIMH
12 V/3,0 Ah Ni-MH
Pre SDP 12 E, SDP 12 E-1
Akumulátor
AP-DSP 12E 2,0 AH NICD
12 V/2,0 Ah Ni-Cd
Pre DSP 12 E
Akumulátor
AP-DSP 12E 3,0 AH NIMH
12 V/3,0 Ah Ni-MH
Pre DSP 12 E
Univerzálna nabíjaïka
ACU 60 E
Rozsah menovitého napätia akumulátorov
7,2–14,4 V pre všetky akumulátory SDP a DSP
Vodiace systémy pre včtanie
Tesárske včtacie stojany
Typ
Technické údaje
GDP 320
GDP 460
GDP 650
GDP 320 A
GDP 460 A
GDP 650 A
Dďžka vrtáku max.
Dďžka vrtáku max.
Dďžka vrtáku max.
Dďžka vrtáku max.
Dďžka vrtáku max.
Dďžka vrtáku max.
Obj. ï.
320 mm
460 mm
650 mm
320 mm
460 mm
650 mm
Pevný uhol 90°
Pevný uhol 90°
Pevný uhol 90°
Sklopný do 45°
Sklopný do 45°
Sklopný do 45°
D57/D43
D57/D43
D57/D43
D57/D43
D57/D43
D57/D43
621600
621601
621602
621603
621604
621605
Produktová
skupina
201005
201005
201005
201005
201005
201005
Včtací stojan na včtanie dreva
Typ
Technické údaje
Obj. ï.
GDP D 15-130 PP
Vrták ‡ 15–130 mm, redukcia ‡ 16 a 20 mm
Pre upínací krk ‡ 43 mm
Produktová
skupina
201005
Schodiskový prípravok
Typ
Technické údaje
GDP D 10-40 A
Vrták ‡ 10–40 mm,
Sklopný
GDP D 10-40 A SET Vrták ‡ 10–40 mm,
Systainer
Sklopný
8
Balenie
Sortiment príslušenstva
Produktová
skupina
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 8
21.12.2010 11:12:16
Včtanie a skrutkovanie
Príslušenstvo pre tesárske včtacie stojany
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
621947
50,75
60,90
201007
621961
50,75
60,90
201007
Upínacie prvky
CL - GDP
621949
Balenie 4 kusy. Pre upevnenie včtacieho stojanu na materiál šírky max. 105 mm
86,33
103,60
201007
Konzoly
CO - GDP
Balenie 2 kusy. Pre upnutie upínacích prvkov na včtacích stojanoch,
pre široké materiály do 265 mm
622471
69,33
83,20
201007
Redukïný krúžok
A - GDP 57/43
Pre upnutie včtaïiek s upínacím krkom – ‡ 43 mm
621783
9,91
11,90
201007
Paralelné vodítko
PG - CSP 68
Pre vedenie včtacieho stojanu pozdďž hrany materiálu
620360
9,91
11,90
202001
Prídavná rukoväõ
Upnutie M8
AH - M8
775634
6,83
8,20
217001
Názov, špecifikácia
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
38,91
46,70
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Názov, špecifikácia
Typ
Vodiaci kotúï
OD - GDP 6-27
Vodiaci kotúï pre vrták; ‡ 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 mm
Vodiaci kotúï
ED - GDP 8-28
Vodiaci kotúï pre vrták; ‡ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm
Obj. ï.
Produktová
skupina
Sady vrtákov
Produktová
skupina
Sady vrtákov
Sada vrtákov
DB WOOD HSS SET 4-10 5x 632335
Drevo a umelá hmota: 6-dielna sada v kazete; vrták HSS ‡ 4–5–6–8–10 mm
501002
Systémové balenie SYS Case
Názov, špecifikácia
Typ
Obj. ï.
Produktová
skupina
Sady vrtákov
SYS-Case HSS
19 brúsených presných vrtákov;
‡po 0,5 mm od 1 do 10 mm
DB HSS SET D1-10 19x
636520
27,50
33,00
501002
SYS-Case HSS (kobalt)
19 brúsených presných vrtákov HSS Co:
‡odstupĕovania po 0,5 mm od 1 do 10 mm
SYS-Case HSS Co 19x
637860
50,66
60,80
501002
SYS-Case HW Universal
7 univerzálnych vrtákov z tvrdokovu
‡ 4, 5, 2x6, 8, 10, 12 mm
DB UNI HW SET D4-12 7x
779334
39,33
47,20
501002
636521
27,50
33,00
501001
Sada driekov SYS Uni 31dielny Box
SDB SET TX 31x
636522
1 magnetický držiak 1/4“, 2x PH 1; 2x PH 2; 2x PH 3; 2x PZ 1; 2x PZ 2; 2x PZ 3;
2x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20; 2x TX 25; 2x TX 30; 2x TX 40; 1x LS 0,6 x 4,5;
1x LS 1 x 5,5; 1x LS 1; 2x LS 6,5; 1x HEX 4; 1x HEX 5; 1x HEX 6
27,50
33,00
501001
Sady driekov
Sada driekov SYS Torx 31dielny Box
SDB SET TX 31x
1 magnetický držiak 1/4“, TX 10; TX 15 každý 3x;
TX 20; TX 25, TX 30 každý 6x; TX 40; TX 50 každý 3x
Sady nástrïných hlavíc
Sada nástrïných hlavíc SYS Case
5 nástrïných hlavíc veý. 10, 13, 16, 17, 19
upnutie štvorhran 1/2“
SW 1/2” SET 10-19 5x
779325
75,41
90,50
501007
Sada nástrïných hlavíc SYS Case
SW 3/8” SET 10-13 5x
5 nástrïných hlavíc veý. l SW 8, 3/8“, 10, 12, 13;
upnutie štvorhran 3/8“
636554
67,58
81,10
501007
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
145,25
174,30
Sada dierovacích píl
Názov, špecifikácia
Sada vykružovaïov v systaineri
12 dielov: ‡22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm;
2 úpinky, 2 strediace vrtáky
a 1 vyhadzovacia pružina
Typ
Obj. ï.
HS BI-METAL SET 7x
636555
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 9
Produktová
skupina
501006
9
21.12.2010 11:12:22
Hadovité vrtáky
Hadovité vrtáky do dreva so závitovým samocentrovacím hrotom. Veými vhodné pre včtanie hlbokých, presných otvorov do
trámov. Hladká skrutkovica s dostatoïným priestorom ýahko odvádza triesky. Šesõhranná upínacia stopka zaistí pevné upnutie
do skýuïovadla bez možnosti preklzovania pri veýkom zaõažení. L2 = celková dďžka, L1 = pracovná dďžka.
‡9 do 10 mm, upínacia stopka
8,4 mm ‡20 do 32 mm, upínacia stopka
10,6 mm
‡6 mm, upínacia stopka
6 mm
8,9 mm
‡7 do 8 mm, upínacia stopka
6,9 mm ‡12 do 18 mm, upínacia stopka
•
L2 = 230 mm, L1 = 155 mm
L2
L1
Obj. ï.
‡ mm
6
- 7
- 8
- 9
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28
-30
32
617315
617550
617154
617551
617155
617156
617157
617158
617159
617160
617175
617176
617177
617178
617179
617180
L2 = 320 mm, L1 = 245 mm
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
7,91
8,08
8,25
8,41
8,58
9,25
10,08
11,16
12,50
13,75
14,41
15,83
17,00
20,25
23,75
27,16
9,50
9,70
9,90
10,10
10,30
11,10
12,10
13,40
15,00
16,50
17,30
19,00
20,40
24,30
28,50
32,60
Produktová
skupina
‡ mm
Obj. ï.
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
10,08
10,50
10,91
11,33
11,66
12,33
12,91
13,58
14,83
16,83
19,25
23,00
25,08
26,41
29,16
32,25
12,10
12,60
13,10
13,60
14,00
14,80
15,50
16,30
17,80
20,20
23,10
27,60
30,10
31,70
35,00
38,70
617552
617553
617554
617555
617556
617557
617558
617559
617560
617561
617562
617563
617564
617565
617566
617567
Produktová
skupina
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
Hadovité vrtáky do dreva so závitovým samocentrovacím hrotom. Veými vhodné pre včtanie hlbokých, presných otvorov do
trámov. Hladká skrutkovica s dostatoïným priestorom ýahko odvádza triesky. Šesõhranná upínacia stopka zaistí pevné upnutie
do skýuïovadla bez možnosti preklzovania pri veýkom zaõažení. L2 = celková dďžka, L1 = pracovná dďžka.
L2 = 460 mm, L1 = 385 mm
L1
10
L2
Obj. ï.
‡ mm
8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28
-30
-32
617161
617162
617163
617164
617165
617166
617167
617168
617181
617182
617183
617184
617222
L2 = 600 mm, L1 = 530 mm
Cena v €
bez DPH
14,16
14,41
15,00
16,41
17,75
19,66
21,50
23,91
25,00
27,16
28,50
31,58
34,00
Cena v €
s DPH
17,00
17,30
18,00
19,70
21,30
23,60
25,80
28,70
30,00
32,60
34,20
37,90
40,80
Produktová
skupina
‡ mm
Obj. ï.
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
617223
617224
617225
617226
617227
617228
617229
617230
617231
617232
617233
617234
Sady hadovitých vrtákov v drevenej kazete
-Typ
Vrták
Obsah
Obj. ï.
AB SET 230 6 ks
AB SET 320 6 ks
AB SET 460 6 ks
AB SET 600 6 ks
617185
617568
617186
617235
230 x 155 mm
320 x 245 mm
460 x 385 mm
600 x 530 mm
‡ 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm
‡ 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
‡ 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
‡ 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
18,83
20,00
21,50
23,50
25,41
29,33
32,83
37,83
45,00
52,16
57,08
72,66
22,60
24,00
25,80
28,20
30,50
35,20
39,40
45,40
54,00
62,60
68,50
87,20
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
64,41
82,75
109,08
155,75
77,30
99,30
130,90
186,90
501003
501003
501003
501003-
Produktová
skupina
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
501003
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 10
21.12.2010 11:13:01
Typ
Technické
údaje
RHP 18 PLUS
Systainer
0–1 450 min-1
550 W
SDS-plus
CHP 26 PLUS
0–1 000 min-1
Systainer so
schránkou vo vieku
CHP 45 MAX
0–400 min-1
Systainer
800 W
SDS-plus
1 100 W
SDS-max
Vypnutie príklepu
Menovitý
príkon
Upínanie
Vypnutie otáïok
Balenie
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
779742
181,66
218,00
101005
778992
230,00
276,00
101005
779745
776,66
932,00
101005
Cena v €
s DPH
16,00
Obj. ï.
Prídavná rukoväõ
s hďbkovým dorazom,
4 m kábel
Prídavná rukoväõ
s hďbkovým dorazom,
4 m kábel
Prídavná rukoväõ
s hďbkovým dorazom,
4 m kábel
Bezpeïnostná spojka
Včtanie a skrutkovanie
Kombinované kladivá
Pravý/ýavý chod
Sekáïe SDS-plus
Špecifikácia, použitie
Typ
Obj. ï.
-Sekáï špicatý
250 mm dlhý
-Sekáï plochý
20 x 250 mm dlhý
-Sekáï dutý
22 x 240 mm dlhý
-Sekáï lopatka
40 x 200 mm dlhý
Sekáï na dlaždice
40 x 200 mm dlhý
PC SDS-plus 250
614007
Cena v €
bez DPH
13,33
FC SDS-plus 20x250
614008
13,33
16,00
501005
GC SDS-plus 22x240
614009
19,83
23,80
501005
SC SDS-plus 40x200
614010
16,66
20,00
501005
TC SDS-plus 40x200
763521
13,75
16,50
501005
Produktová
skupina
501005
L2
L1
Tvrdokovové vrtáky SDS-4Plus
Pre kombinované kladivá s upínaním SDS-plus
L2 = celková dďžka, L1 = pracovná dďžka (mm)
‡ x L1 / L2
Obj. ï.
Cena v € Cena v €
bez DPH s DPH
5x50/110
617188
3,91
4,70
5x100/160
617189
4,08
4,90
6x50/110
617190
3,91
4,70
6x100/160
617191
4,16
5,00
6x150/210
617192
6,08
7,30
6x200/260
763202
5,16
6,20
8x50/110
617193
4,50
5,40
8x100/160
617194
5,16
6,20
8x150/210
617195
6,08
7,30
8x200/260
617196
7,66
9,20
8x250/310
763203
8,83
10,60
8x400/460
617454
18,91
22,70
Produktová
skupina
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
‡ x L1 / L2
Obj. ï.
10x50/110
10x100/160
10x150/210
10x200/260
10x250/310
12x100/160
12x150/210
12x200/260
14x150/210
14x400/460
16x250/310
617197
617198
617199
617455
617200
617201
617202
617471
617205
617461
617207
Špecifikácia, použitie
Typ
Obj. ï.
Sys Case SDS Plus
Sada 7 vrtákov do kladív SDS plus:
‡ 5, 6, 8 mm, dďžka 110 mm;
‡ 6, 8, 10, 12 mm, dďžka 160 mm
SDS-plus SET 7x
636576
Adaptér NOVINKA!
AD SDS-plus/FastFix
636578
Pre RHP 18 a CHP 26
Na upnutie skýuïovadiel zo systému CENTROTEC alebo skýuïovadiel FastFix
Adaptér pre rozsah
Pre pripojenie skýuïovadiel so závitom 1/2“ x 20 UNF.
Pre včtanie do dreva a kovu. Pre bezpríklepové včtanie.
Adaptér pre CHP 2 EQ
AD-SDS-plus 1/2“ - 20 UNF
617985
Závit 1/2“ x 20 UNF, upnutie driekov 1/4“ šesõhran
Adaptér pre RHP 2 EQ
AD-SDS-plus 1/2“ - 20 UNF
616715
Závit 1/2“ x 20 UNF
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 11
Cena v € Cena v €
bez DPH s DPH
5,16
6,20
5,91
7,10
6,91
8,30
7,66
9,20
10,50
12,60
6,91
8,30
8,50
10,20
9,25
11,10
10,25
12,30
21,66
26,00
13,75
16,50
Produktová
skupina
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
Cena v €
bez DPH
39,41
Cena v €
s DPH
47,30
11,50
13,80
201007
12,08
14,50
201007
11,25
13,50
201007
Produktová
skupina
501004
11
21.12.2010 11:13:06
L2
L1
Tvrdokovové vrtáky SDS-max
Pre kombinované kladivá s upínaním SDS-max
L2 = celková dďžka, L1 = pracovná dďžka (mm), typ SDS-max ‡ x L1 / L2
‡ x L1 / L2
Obj. ï.
Cena v € Cena v € Produktová
bez DPH
s DPH
skupina
16x200/340
763205
37,41
44,90 501004
16x400/540
763206
44,25
53,10 501004
18x200/340
763207
40,83
49,00 501004
18x400/540
763208
46,33
55,60 501004
20x200/320
763209
40,83
49,00 501004
20x400/520
763210
47,75
57,30 501004
40,83
49,00 501004
22x200/320
763211
22x400/520
763212
49,75
59,70 501004
22x800/920
763213
75,16
90,20 501004
24x200/320
763214
47,75
57,30 501004
54,58
65,50 501004
24x400/520
763215
25x200/320
763216
49,75
59,70 501004
25x400/520
763217
54,58
65,50 501004
‡ x L1 / L2
Obj. ï.
25x800/920
28x250/370
28x450/570
30x250/370
30x450/570
32x450/570
32x800/920
35x450/570
38x450/570
40x450/570
40x800/920
45x450/570
763218
763220
763522
763221
763222
763223
763227
763228
763232
763234
763498
763499
Cena v €
bez DPH
85,41
58,00
61,41
54,58
68,33
71,75
102,58
82,00
92,33
109,50
147,16
171,16
Cena v €
s DPH
102,50
69,60
73,70
65,50
82,00
86,10
123,10
98,40
110,80
131,40
176,60
205,40
Produktová
skupina
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
501004
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
Sekáïe SDS-max
Špecifikácia, použitie
Typ
Obj. ï.
Sekáï špicatý
400 mm dlhý
PC SDS-max 400
763501
12,00
14,40
501005
Sekáï plochý
25 x 400 mm dlhý
FC SDS-max 25x400
763502
12,00
14,40
501005
Sekáï dutý
26 x 300 mm dlhý
GC SDS-max 26x300
763503
24,00
28,80
501005
Sekáï lopatka
50 x 300 mm dlhý
SC SDS-max 50x300
763504
20,58
24,70
501005
Sekáï lopatka
80 x 300 mm dlhý
SC SDS-max 80x300
763505
23,00
27,60
501005
Sekáï na dlaždice
50 x 300 mm dlhý
TC SDS-max 50x300
763506
25,75
30,90
501005
Cena v €
bez DPH
136,91
188,33
Cena v €
s DPH
164,30
226,00
Produktová
skupina
501006
501006
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
Dutá včtacia korunka HCB
Dutá včtacia korunka
L2 = celková dďžka, L1 = pracovná dďžka (mm), typ HCB ‡ x L1 / L2
‡ x L1 / L2
Obj. ï.
Cena v € Cena v € Produktová
bez DPH
s DPH
skupina
40x70/100
763513
68,66
82,40 501006
50x70/100
763514
86,66
104,00 501006
116,33
139,60 501006
65x70/100
763515
‡ x L1 / L2
80x70/100
100x70/100
Obj. ï.
763516
763517
Špecifikácia, použitie
Typ
‡
Obj. ï.
Strediaci vrták
Strediaci vrták
Pre dutú včtaciu korunku
DB HW 12/HCB
12 mm
763520
8,16
9,80
501006
AD SDS-plus/HCB 110
763518
18,00
21,60
501006
AD SDS-max/HCB 190
763519
38,83
46,60
501006
Cena v €
bez DPH
291,25
281,00
325,58
Cena v €
s DPH
349,50
337,20
390,70
Adaptér
Adaptér
Pre dutú včtaciu korunku
Adaptér
Pre dutú včtaciu korunku
Prierazový vrták SDS-max
Pre kombinované kladivá s upínaním SDS-max
L2 = celková dďžka, L1 = pracovná dďžka (mm), typ MC SDS-max ‡ x L1 / L2
‡ x L1 / L2
Obj. ï.
Cena v € Cena v € Produktová
‡ x L1 / L2
bez DPH
s DPH
skupina
55x410/550
763507
203,08
243,70 501006
65x850/990
55x850/990
763508
256,91
308,30 501006
80x410/550
65x410/550
763509
246,66
296,00 501006
80x850/990
12
Obj. ï.
763510
763511
763512
Produktová
skupina
501006
501006
501006
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 12
21.12.2010 11:13:43
Technické
údaje
Otáïky
Krútiaci moment
naprázdno max. tvrdý/mäkký
Balenie
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
DWC 12-4000 DEC LI
Systainer
10,8 V Li-Ion
2,6 Ah
0 –4 000 min-1
14/3 Nm
487,00
101009
DWC 12-4000 DEC LI SET 10,8 V Li-Ion
Systainer
2,6 Ah
0– 4 000 min-1
14/3 Nm
579,00
101009
DWC 18-2500 DEC-LI
Systainer NOVINKA!
18 V Li-Ion
2,6 Ah
0 – 2 500 min-1
18/7 Nm
547,00
101009
DWC 18-2500 DEC-LI
18 V Li-Ion
SET Systainer NOVINKA! 2,6 Ah
0 – 2 500 min-1
18/7 Nm
2x akumulátor, nabíjaïka
763094
405,83
hďbkový doraz, spona na opasok,
hák na lešenie, magnetický držiak driekov, driek
Zásobník na skrutky v pásoch, 763096
482,50
2x akumulátor, nabíjaïka,
hďbkový doraz, spona na opasok, hák na lešenie,
magnetický držiak driekov, driek, dlhý driek
2x akumulátor, nabíjaïka
764277
455,83
hďbkový doraz, spona na opasok,
hák na lešenie, magnetický držiak driekov, driek
Zásobník na skrutky v pásoch, 764279
534,16
2x akumulátor, nabíjaïka,
hďbkový doraz, spona na opasok, hák na lešenie,
magnetický držiak driekov, driek, dlhý driek
641,00
101009
Menovitý príkon
400 W
0 – 4 000 min-1
14/6 Nm
101008
400 W
14/6 Nm
Hďbkový doraz,
763088
253,33
304,00
spona na opasok, hák na lešenie, magnetický držiak driekov, driek
Zásobník na skrutky v pásoch, 763091
330,83
397,00
hďbkový doraz, spona na opasok, hák na lešenie,
magnetický držiak driekov, driek, dlhý driek
DWP 4000 DEC
V kartóne NOVINKA!
DWP 4000 DEC SET
Systainer NOVINKA!
0 – 4 000 min-1
Obj. ï.
Produktová
skupina
Včtanie a skrutkovanie
Typ
Sanaïná brúska a sanaïné frézky
DuraDrive: skrutkovaï na sadrokartón
101008
Príslušenstvo pre skrutkovaïe na sadrokartón DuraDrive
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
763098
163,75
196,50
201003
636498
114,33
137,20
201001
636511
103,41
124,10
201002
Drieky (3 kusy)
PH2-AF-55 3x
Pre zásobník na skrutky v pásoch AF 55-DWP/DWC
Drieky (3 kusy) NOVINKA!
PZ2-AF-55 3x
Pre zásobník na skrutky v pásoch AF 55-DWP/DWC
779670
14,91
17,90
501001
764099
13,83
16,60
501001
Držiak driekov
BH-DWC/DWP
779671
7,66
9,20
501001
DWS C FT 3,9x25 1000x 1 000 skrutiek v pásoch, jemný závit
779675
27,50
33,00
501008
DWS C FT 3,9x35 1000x 1 000 skrutiek v pásoch, jemný závit
779676
27,50
33,00
501008
DWS C CT 3,9x35 1000x 1 000 skrutiek v pásoch, hrubý závit
779677
27,50
33,00
501008
DWS C CT 3,9x45 1000x 1 000 skrutiek v pásoch, hrubý závit
779678
27,50
33,00
501008
Typ
Špecifikácia
Zásobník na skrutky v pásoch
AF 55-DWP/DWC
Na skrutky v pásoch dďžky 25–55 mm
Univerzálna nabíjaïka
BC 3
Pre všetky akumulátory QuaDrive, DuraDrive DWC 12-4000 DEC-LI
Akumulátor 10,8 V Li-Ion
BP12 2.6 Ah Li-Ion
Pre DRC 12-4 TEC LI, PDC 12-4 TEC LI, DWC 12-4000 DEC-LI
Skrutky v pásoch
Diamantová brúska
Typ
Technické údaje
RGP 3
Systainer
3 vretená ‡ 44/35 M4 LH
Pėíslušenstvo
v balení
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
750 W
—
629725
420,83
505,00
112001
Menovitý
príkon
Produktová
skupina
Sada sanaïnej brúsky: stroj v systaineri a sada brúsnych kotúïov
RGP 3 DIA BETON
Systainer
3 vretená ‡ 44/35 M4 LH
750 W
Sada brúsnych kotúïov
Diamant Beton
629727
529,16
635,00
112001
RGP 3 DIA ABRASIV
Systainer
3 vretená ‡ 44/35 M4 LH
750 W
Sada brúsnych kotúïov
Diamant Abrasiv
629728
529,16
635,00
112001
RGP 3 HW GROB
Systainer
3 vretená ‡ 44/35 M4 LH
750 W
Sada brúsnych kotúïov
Hartmetall Grob
629729
460,83
553,00
112001
RGP 3 HW FEIN
Systainer
3 vretená ‡ 44/35 M4 LH
750 W
Sada brúsnych kotúïov
Hartmetall Fein
629730
460,83
553,00
112001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 13
13
21.12.2010 11:14:09
Diamantová brúska RenoFix
Typ
Technické údaje
Diamantová brúska RenoFix RGP 130-16 E
RGP 130-16 E Systainer
Vreteno ‡ 25/M14
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
778500
530,83
637,00
112001
Menovitý
príkon
Balenie
Obj. ï.
1 600 W
—
Sada diamantovej brúsky: stroj v systaineri a sady nástrojov
RGP 130-16 E DIA HARD
Systainer
Vreteno ‡ 25/M14
1 600 W
Sada nástrojov
DIA HARD-RGP 130
778541
630,83
757,00
112001
RGP 130-16 E DIA ABRASIV
Systainer
Vreteno ‡ 25/M14
1 600 W
Sada nástrojov
DIA ABRASIV-RGP 130
778542
630,83
757,00
112001
RGP 130-16 E DIA STONE
Systainer
Vreteno ‡ 25/M14
1 600 W
Sada nástrojov
DIA STONE-RGP 130
778543
630,83
757,00
112001
RGP 130-16 E DIA THERMO
Systainer
Vreteno ‡ 25/M14
1 600 W
Sada nástrojov
DIA THERMO-RGP 130
779379
670,83
805,00
112001
RGP 130-16 E DIA UNI
Systainer
Vreteno ‡ 25/M14
1 600 W
Sada nástrojov
DIA UNI-RGP 130
778544
630,83
757,00
112001
Sanaïné frézky RenoFix
Typ
Technické údaje
Menovitý
príkon
Balenie
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Sanaïná frézka RGP 80-11 E
RGP 80-11 E
Systainer
Závit na vretene 2 x M5
1 100 W
—
778405
499,16
599,00
112001
1 100 W
Sada nástrojov
SZ-RGP 80
Sada nástrojov
FZ-RGP 80
Sada nástrojov
DIA HARD-RGP 80
Sada nástrojov
DIA ABRASIV-RGP 80
Sada nástrojov
DIA THERMO-RGP 80
Sada nástrojov
DIA UNI-RGP 80
Sada nástrojov
HW GROB-RGP 80
Sada nástrojov
HW FEIN-RGP 80
778584
567,50
681,00
112001
778585
567,50
681,00
112001
778586
599,16
719,00
112001
778587
599,16
719,00
112001
765368
659,16
791,00
112001
779454
599,16
719,00
112001
778588
553,33
664,00
112001
778589
553,33
664,00
112001
1 600 W
—
778571
715,83
859,00
112001
1 600 W
Sada nástrojov
SZ-RGP 150
Sada nástrojov
FZ-RGP 150
Sada nástrojov
DIA HARD-RGP 150
Sada nástrojov
DIA THERMO-RGP 150
Sada nástrojov
DIA ABRASIV-RGP 150
Sada nástrojov
DIA UNI-RGP 150
Sada nástrojov
HW-RGP 150
778572
940,83
1 129,00
112001
778573
940,83
1 129,00
112001
778574
970,83
1 165,00
112001
765370
1 070,00
1 284,00
112001
778575
970,83
1 165,00
112001
779395
970,83
1 165,00
112001
778576
850,83
1 021,00
112001
Sada sanaïnej frézky: stroj v systaineri a sady nástrojov
RGP 80-11 E SZ
Závit na vretene 2 x M5
Systainer
RGP 80-11 E FZ
Závit na vretene 2 x M5
Systainer
RGP 80-11 E DIA HARD
Závit na vretene 2 x M5
Systainer
RGP 80-11 E DIA ABRASIV
Závit na vretene 2 x M5
Systainer
RGP 80-11 E DIA THERMO
Závit na vretene 2 x M5
Systainer
RGP 80-11 E DIA UNI
Závit na vretene 2 x M5
Systainer
RGP 80-11 E HW GROB
Závit na vretene 2 x M5
Systainer
RGP 80-11 E HW FEIN
Závit na vretene 2 x M5
Systainer
Sanaïná frézka RenoFix RGP 150-16 E
RGP 150-16 E
Vreteno ‡ 14/M8
Systainer
Sada sanaïnej frézky: stroj v systaineri a sady nástrojov
RGP 150-16 E SZ
Vreteno ‡ 14/M8
Systainer
RGP 150-16 E FZ
Vreteno ‡ 14/M8
Systainer
RGP 150-16 E DIA HARD
Vreteno ‡ 14/M8
Systainer
RGP 150-16 E DIA ABRASIV
Vreteno ‡ 14/M8
Systainer
RGP 150-16 E DIA THERMO
Vreteno ‡ 14/M8
Systainer
RGP 150-16 E DIA UNI
Vreteno ‡ 14/M8
Systainer
RGP 150-16 E HW
Vreteno ‡ 14/M8
Systainer
Konštantné otáïky
14
1 100 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
1 600 W
1 600 W
1 600 W
1 600 W
1 600 W
1 600 W
Produktová
skupina
Elektronická regulácia otáïok
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 14
21.12.2010 11:14:22
Príslušenstvo pre diamantové brúsky a sanaïné frézky
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
DIA Beton D 44/35
3 kusy
DIA Abrasiv D 44/35
3 kusy
HW Grob D 44/35
3 kusy
HW Fein D 44/35
3 kusy
614230
159,08
190,90
212003
616505
159,08
190,90
212003
614231
85,33
102,40
212003
614249
85,33
102,40
212003
DC-RGP
TORX T 20
621687
614268
614269
54,50
12,16
5,08
65,40
14,60
6,10
212005
212005
212005
DIA HARD-RGP 130
778535
165,08
198,10
412002
DIA ABRASIV-RGP 130
778536
165,08
198,10
412002
DIA STONE-RGP 130
778537
165,08
198,10
412002
DIA THERMO-RGP 130
779346
220,08
264,10
412002
DIA UNI-RGP 130
778538
165,08
198,10
412002
GT-RGP 130
BC-RGP
765092
778604
29,08
19,41
34,90
23,30
212005
212003
628434
121,08
145,30
212002
628435
121,08
145,30
212002
628438
91,66
110,00
412001
628439
91,66
110,00
412001
628436
179,08
214,90
212003
628437
179,08
214,90
212003
765162
238,08
285,70
212003
779456
179,08
214,90
212003
628440
139,08
166,90
412002
628441
139,08
166,90
412002
765164
198,08
237,70
412002
779457
139,08
166,90
212003
630449
107,41
128,90
212002
630450
107,41
128,90
212002
630451
69,50
83,40
412003
630452
69,50
83,40
412003
Produktová
skupina
Pėíslušenstvo RGP 3
Sady brúsnych kotúïov
2 x ‡ 44, 1 x ‡ 35 mm
Sady brúsnych kotúïov
2 x ‡ 44, 1 x ‡ 35 mm
Sady brúsnych kotúïov
2 x ‡ 44, 1 x ‡ 35 mm
Sady brúsnych kotúïov
2 x ‡ 44, 1 x ‡ 35 mm
Príslušenstvo ostatné
Odsávací kryt pre RGP 3
Kefa pre odsávací kryt BC-RGP
Špeciálny kýúï
Sanaïná brúska a sanaïné frézky
Špecifikácia
Príslušenstvo RGP 130
Diamantový kotúï
‡25/22,2 mm
Diamantový kotúï
‡25/22,2 mm
Diamantový kotúï
‡25/22,2 mm
Diamantový kotúï
‡25/22,2 mm
Diamantový kotúï
‡25/22,2 mm
Príslušenstvo ostatné
Vodiaca doska NOVINKA!
Kefa
Príslušenstvo RGP 80-11 E
Frézovacie hlavy, brúsne hlavy, diamantové a tvrdokovové kotúïe
Frézovacia hlava
SZ-RGP 80
S 12 frézovacími koleïkami so špicatým zubom
Frézovacia hlava
FZ-RGP 80
S 12 frézovacími koleïkami s plochým zubom
Frézovacie kolieska
HW-SZ 12
Náhradné tvrdokovové kolieska pre SZ-RGP 80
So špicatým zubom, 12 kusov v balení
Frézovacie kolieska
HW-FZ 12
Náhradné tvrdokovové kolieska pre FZ-RGP 80
S plochým zubom, 12 kusov v balení
Frézovacia hlava
DIA HARD-RGP 80
S diamantovými segmentmi „Hard" na starý betón,
epoxidové živice, povrchové vrstvy a farby na betóne
Frézovacia hlava
DIA ABRASIV-RGP 80
S diamantovými segmentmi „Abrasiv" na lepidlá,
ïerstvý betón, vápennopieskové materiály
Frézovacia hlava NOVINKA!
DIA THERMO-RGP 80
S diamantovými segmentmi „thermo“ na
termoelastické materiály na betóny, mazaniny atĒ.
Frézovacia hlava
DIA UNI-RGP 80
S diamantovými segmentmi „Universal“ na farby
a mäkké povrchové vrstvy
Diamantový kotúï
DIA-HARD 80
Náhradný kotúï pre DIA HARD-RGP 80
Diamantový kotúï
DIA-ABRASIV 80
Náhradný kotúï pre DIA ABRASIV-RGP 80
Diamantový kotúï NOVINKA!
DIA-THERMO 80
Náhradný kotúï pre DIA THERMO-RGP 80
Diamantový kotúï
DIA UNI 80
Náhradný kotúï pre DIA UNI-RGP 80
Brúsna hlava
HW GROB-RGP 80
S hrubým tvrdokovovým kotúïom „Grob"
Brúsna hlava
HW FEIN-RGP 80
S jemným tvrdokovovým kotúïom „Fein“
Tvrdokovový kotúï
HW-GROB 80
Náhradný kotúï pre HW GROB-RGP 80
Tvrdokovový kotúï
HW-FEIN 80
Náhradný kotúï pre HW FEIN-RGP 80
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 15
15
21.12.2010 11:14:26
Príslušenstvo pre diamantové brúsky a sanaïné frézky
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
628443
34,83
41,80
212005
778598
322,00
386,40
212002
778599
291,33
349,60
212002
626370
222,16
266,60
412001
626371
189,58
227,50
412001
778600
370,08
444,10
212003
778601
370,08
444,10
212003
765163
470,08
564,10
212003
779383
370,08
444,10
212003
636831
298,08
357,70
412002
636833
298,08
357,70
412002
765165
398,08
477,70
412002
779539
298,08
357,70
212003
778602
231,00
277,20
212002
626374
189,58
227,50
412003
BG-RGP 150
778603
305,08
366,10
212004
Balancér
BR-RGP 150
Pre bezpeïnú a pohodlnú prácu
so sanaïnou frézkou RenoFix RGP 150-16 E na stenách
779394
178,58
214,30
212005
Kefa
BC-RGP 150
779654
16,33
19,60
212005
Sõahovák
Na uvolĕovanie hlavíc nástrojov
RT-RGP 150
626376
32,00
38,40
212005
Nástrïný kýúï
Na uvolĕovanie upínacej skrutky
FK-SW 10 RGP 150
779366
6,83
8,20
212005
Špecifikácia
Typ
Obj. ï.
Príslušenstvo ostatné
Odsávací kryt
Pre RGP 80-11 E
DC-RGP 80
Produktová
skupina
Príslušenstvo RGP 150-16 E
Frézovacie hlavy, brúsne hlavy, diamantové a tvrdokovové kotúïe
Frézovacia hlava
SZ-RGP 150
S 35 tvrdokovovými frézovacími koleïkami
so špicatým zubom
Frézovacia hlava
FZ-RGP 150
S 35 tvrdokovovými frézovacími koleïkami
s plochým zubom
Frézovacie kolieska
HW-SZ 35
Sada 35 náhradných tvrdokovových frézovacích
koleïiek so špicatým zubom pre SZ-RGP 150
Frézovacie kolieska
HW-FZ 35
Sada 35 náhradných tvrdokovových frézovacích
koleïiek s plochým zubom pre FZ-RGP 150
Frézovacia hlava
DIA HARD-RGP 150
S diamantovými segmentmi „Hard” na starý betón,
epoxidové živice na tvrdom podklade, povrchové
vrstvy a farby na betóne
Frézovacia hlava
DIA ABRASIV-RGP 150
S diamantovými segmentmi „Abrasiv”
na silno piesïité materiály, poter, ïerstvý betón,
lepidlo na poteroch, vápennopieskové tehly, pórobetón
Frézovacia hlava NOVINKA!
DIA THERMO-RGP 150
S diamantovými segmentmi „Thermo”
na termoelastické materiály na betóne, mazanine atĒ.
Frézovacia hlava
DIA UNI-RGP 150
S diamantovými segmentmi „Universal“ na farby
a mäkké povrchové vrstvy
Diamantový kotúï
DIA-HARD 150
Náhradný kotúï pre DIA HARD-RGP 150
Diamantový kotúï
DIA-ABRASIV 150
Náhradný kotúï pre DIA ABRASIV-RGP 150
Diamantový kotúï NOVINKA!
DIA-THERMO 150
Náhradný kotúï pre DIA THERMO-RGP 150
Diamantový kotúï
DIA UNI 150
Náhradný kotúï pre DIA UNI-RGP 150
Brúsna hlava
HW-RGP 150
S tvrdokovovým zrnitým povrchom
Tvrdokovový kotúï
HW-150/SC
Náhradný kotúï pre HW-RGP 150
Príslušenstvo ostatné
Podlahový vodiaci systém
Pre pohodlné vedenie sanaïnej frézky
RGP 150-16 E na velkoplošných podlahách
16
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 16
21.12.2010 11:14:44
Cena v €
s DPH
618219
169,16
203,00
111001
HS 2 120 x 600
618457
169,16
203,00
111001
950 W
HS 3 120 x 600 R
618458
210,83
253,00
111001
vreteno M14
950 W
HS 2 120 x 600
618196
210,83
253,00
111001
1rýchlostné
vreteno M14
950 W
PJ UNI 140 x 600 M14
631169
210,83
253,00
111001
MXP 1000 EQ SET
1rýchlostné
vreteno M14
950 W
633367
224,16
269,00
111001
MXP 1200 EQ
1rýchlostné
vreteno M14
1 200 W
PJ UNI 140 x 600 M14
HS 3 120 x 600 R M14
HS 3 140 x 600 R
631102
332,50
399,00
111001
MXP 1200 EQ
1rýchlostné
vreteno M14
1 200 W
PJ UNI 160 x 600 M14
631103
332,50
399,00
111001
MXP 1200 EQ SET
1rýchlostné
vreteno M14
1 200 W
633368
352,50
423,00
111001
MXP 1202 EQ
2rýchlostné
vreteno M14
1 200 W
PJ UNI 160 x 600 M14
HS 3 140 x 600 R M14
HS 3 140 x 600 R
631161
382,50
459,00
111001
MXP 1202 EQ
2rýchlostné
vreteno M14
1 200 W
PJ UNI 160 x 600 M14
631162
382,50
459,00
111001
MXP 1202 EQ SET
2rýchlostné
vreteno M14
1 200 W
633369
405,83
487,00
111001
MXP 1602 EQ
2rýchlostné
vreteno M14
1 500 W
PJ UNI 160 x 600 M14
HS 3 140 x 600 R M14
HS 3 160 x 600 R
631164
445,83
535,00
111001
MXP 1602 EQ
2rýchlostné
vreteno M14
1 500 W
PJ UNI 180 x 600 M14
631165
445,83
535,00
111001
MXP 1602 EQ SET
2rýchlostné
vreteno M14
1 500 W
633370
466,66
560,00
111001
MXP 1602 EQ DUO
2rýchlostné
2 vretená
2rýchlostné
2 vretená
upínanie FastFix 1 500 W
PJ UNI 180 x 600 M14
HS 3 160 x 600 R M14
HS 3 Combi 140 x 600
631168
764,16
917,00
111001
upínanie FastFix 1 500 W
HS 3 Double 140 x 600
631166
764,16
917,00
111001
619505
627,00
752,40
211001
Technické údaje
Menovitý
príkon
Balenie s metlou
Obj. ï.
MXP 800 E
1rýchlostné
vreteno M14
780 W
RS 2 120 x 600
MXP 800 E
1rýchlostné
vreteno M14
780 W
MXP 1000 EQ
1rýchlostné
vreteno M14
MXP 1000 EQ
1rýchlostné
MXP 1000 EQ
MXP 1602 EQ DUO
Konštantné otáïky
Poduktová
skupina
Miešadlá
Cena v €
bez DPH
Typ
Sanaïná brúska a sanaïné frézky
Miešadlá
Elektronická regulácia otáïok
Miešací stojan pre stacionárne použitie miešadla
MSP 57
Upnutie 57 mm
Upínací otvor 57 mm, bezpeïnostný spínaï a 4 m prívodný kábel
Príslušenstvo miešadiel, systém ProJet
Špecifikácia
Typ
Miešacia metla ProJet Uni
ideálna na miešanie tekutých
a organických produktov
PJ UNI 140 x 600 M14 10–20 kg
10–20 litrov
PJ UNI 160 x 600 M14 15–30 kg
15–30 litrov
PJ UNI 180 x 600 M14 20–60 kg
20–60 litrov
ProJet Color systém na miešanie farieb
ProJet Color
PJC D80 M8
Miešací systém na miešanie farieb,
lakov, disperzií a náterov
PJC D120 M8
Pre množstvo
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 17
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
638345
53,50
64,20
511002
638348
59,83
71,80
511002
638351
66,08
79,30
511002
0,75–3 kg
628792
14,16
17,00
511002
2–10 kg
628791
21,33
25,60
511002
628794
10,25
12,30
511002
628793
49,25
59,10
511002
ProJet Color
PJC D12 x 300 M8 INOX
Upínanie ‡ 12 mm, dďžka 300 mm,
závit M8 na obidvoch stranách, z nerezovej ocele
ProJet Color
PJC D80/120 M8 SET
Systém na miešanie farieb v sade, obsah:
1x PJC 80-M8
1x PJC 120-M8
2x PJC D12 x 300 M8 INOX
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
Obj. ï.
17
21.12.2010 11:15:05
Príslušenstvo miešadiel, miešacie metly
Špecifikácia Použitie
Oblúková
metla
s krúžkom
Špirálová
metla
s dvomi
ramenami
Špirálová
metla
s dvomi
ramenami
a krúžkom
Špirálová
metla
s tromi
ramenami
a krúžkom
ýavotoïivá
Špirálová
metla
s tromi
ramenami
a krúžkom
pravotoïivá
Typ
Pre množstvo
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
0–15 kg
15–25 kg
15–25 kg
20–40 kg
614205
614210
614088
614089
8,25
9,00
11,41
12,50
9,90
10,80
13,70
15,00
511001
511001
511001
511001
0–8 kg
614211
7,25
8,70
511001
8–10 kg
614212
7,91
9,50
511001
HS 2 100x400 SW 8
HS 2 120x600 SW 10
HS 2 140x600 SW 12
HS 2 120x600 M14
HS 2 140x600 M14
HS 2 160x600 M14
10–15 kg
15–20 kg
20–40 kg
15–20 kg
20–40 kg
30–60 kg
614213
614214
614215
614216
614217
614218
11,83
13,58
14,58
16,75
19,16
18,75
14,20
16,30
17,50
20,10
23,00
22,50
511001
511001
511001
511001
511001
511001
Pre riedke tekuté zmesy
HS 3 120x600 L M14
vo veýkom množstve.
Miešaný materiál je tlaïený HS 3 140x600 L M14
dolu. Riedky tekutý materiál
nestrieka z nádoby, usadené HS 3 160x600 L M14
pigmenty farieb sa dostávajú
hore a ideálne sa premiešajú.
15–25 kg
614182
21,50
25,80
511001
25–40 kg
614183
21,50
25,80
511001
30–60 kg
614219
24,25
29,10
511001
Pre õažké materiály s vysokou HS 3 120x600 R M14
viskozitou. Malty, betóny,
cementové a vápenné omietky, HS 3 140x600 R M14
spojovacie hmoty, mazaniny,
epoxidové živice, živiïné
HS 3 160x600 R M14
vrstvy. Miešací úïinok
zdola hore – metla sa
ako skrutka võahuje do materiálu.
15–25 kg
614184
20,58
24,70
511001
25–40 kg
614185
21,50
25,80
511001
30–60 kg
614220
24,25
29,10
511001
0–5 kg
5–10 kg
10–15 kg
15–20 kg
614221
614222
614223
614224
7,58
8,25
9,58
10,58
9,10
9,90
11,50
12,70
511001
511001
511001
511001
Na dôkladné rozmiešanie
RS 2 85x400 SW 8
nástenných farieb, disperzných RS 2 100x600 SW 10
farieb, glejov, zalievacích hmôt RS 2 100x600 M14
lakov, živice, poterov.
RS 2 120x600 M14
Na dôkladné rozmiešanie
HS 2 70x400 SW 8
lepidiel na obkladaïky,
špárovacích hmôt, lepiacich HS 2 85x400 SW 8
mált, hotových omietok,
mazaniny, stierkovacích hmôt,
vyrovnávacích hmôt.
Na dôkladné rozmiešanie
lepidiel na obkladaïky,
špárovacích hmôt, lepiacich,
mált, hotových omietok,
stierkovacích hmôt.
Pre tekuté materiály, farby,
laky, nástenné a disperzné
gleje na lepenie tapiet,
lepidlá na dlaždice.
Vrtuýová
metla
s krúžkom
Pre tekuté materiály, farby,
WS 2 120x600 M14
laky, nástenné a disperzné
WS 2 140x600 M14
farby, gleje na lepenie tapiet, WS 2 160x600 M14
lepidlá na dlaždice.
15–20 kg
20–30 kg
30–60 kg
614107
614108
614225
17,25
21,91
24,25
20,70
26,30
29,10
511001
511001
511001
Na samonivelaïné stierky,
tmely, tesniace hmoty a lepidlá.
Miešanie bez nežiadúceho
võahovania vzduchu –
bez bubliniek.
CS 120x600 SW 10
CS 120x600 M14
CS 140x600 M14
CS 160x600 M14
10–25 kg
10–25 kg
20–40 kg
30–60 kg
779105
779072
779030
779026
24,25
26,08
29,25
32,66
29,10
31,30
35,10
39,20
511001
511001
511001
511001
-
Na predďženie miešacích
metiel o 400 mm,
upínanie M14.
PL 400 M14/M14
614270
12,16
14,60
311001
Metly z nerezovej
ocele pre svetlé krycie materiály
v pohýadovej oblasti.
Materiál: X6 CrNiMoTi,
ï. 1.4571.
HS 2 120x600 M14
INOX
HS 2 140x600 M14
INOX
HS 2 160x600 M14
INOX
15–20 kg
628534
85,75
102,90
511001
20–40 kg
628535
94,16
113,00
511001
30–60 kg
628536
100,16
120,20
511001
Klietková
metla CS
Nástavec
Špirálová
metla
s dvomi
ramenami
a krúžkom
INOX
18
WS 2 60x350 SW 8
WS 2 80x350 SW 8
WS 2 100x600 SW 10
WS 2 120x600 SW 10
Vrtuýová
metla
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 18
21.12.2010 11:15:08
Príslušenstvo miešadiel, adaptéry
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
614243
9,91
11,90
311001
614244
9,91
11,90
311001
614245
9,91
11,90
311001
Adaptér s vnútornými závitmi
Adaptér
Na upínanie PROTOOL metiel MAi M14–M14
M14/M14
na miešadlá s vonkajším
závitom
614246
11,16
13,40
311001
Adaptér
Na upínanie PROTOOL
M14– 5/8“ x 16 UNF metiel na včtaïky
MAi M14–5/8“ - 16 UNF
614248
11,16
13,40
311001
Adaptér
Na upínanie PROTOOL
M14– 1/2“ x 20 UNF metiel na včtaïky
MAi M14–1/2“ - 20 UNF
614247
11,16
13,40
311001
SP-MXP
626031
10,08
12,10
211002
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
618319
121,41
145,70
411001
HS 3 Double 618320
140 x 600
FastFix
1 pár
121,41
145,70
411001
MSP 57
619505
627,00
752,40
211001
A-GDP 57/43 621783
9,91
11,90
201007
70,33
84,40
211002
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
86,83
104,20
M14
•
•
M14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M14
•
1/2”x20 UNF
•
•
M14
5/8”x16 UNF
•
•
•
M14
•
•
1/2”x20 UNF
M14
•
•
5/8”x16 UNF
M14
•
•
•
M14
•
•
Použitie
Adaptér s vonkajšími závitmi
Adaptér
Na upínanie metiel
M14/M14
s vnútorným závitom
Adaptér
M14– 5/8“ x 16 UNF
Adaptér
M14– 1/2“ x 20 UNF
Ochrana spínaïa
Balíïek obsahuje
3 kusy
Typ
Obj. ï.
MA M14–M14
Na upnutie skýuïovadla 5/8" MA M14–5/8“ - 16 UNF
na miešadlo
Na upnutie skýuïovadla 1/2" MA M14–1/2“ - 20 UNF
na miešadlo
Na ochranu spínaïa
pred zalepením. Ochrana
pred farbami, omietkami,
umelou živicou, atĒ.
Produktová
skupina
Miešadlá
Špecifikácia
Príslušenstvo miešadiel, MXP 1602 EQ DUO
Špecifikácia
Charakteristika
Typ
Obj. ï.
Miešacie metly pre MXP 1602 EQ DUO
-Miešacia metla COMBI Spodná ïasõ miešacieho koša zdvíha HS 3 Combi
Na tekuté
materiál odo dna miešacej nádoby
140 x 600
a húževnaté
hore, horná ïasõ miešacieho koša
FastFix
materiály
tlaïí materiál dole.
1 pár
Miešacia metla DOUBLE Miešacie metly s tromi ramenami
Na õažké materiály
tlaïia materiál oproti sebe.
s vysokou viskozitou
Materiál je hnetený ako pri šýahaní.
-Miešací
stojan na stacionárne použitie miešadla
Miešací stojan
Upínací otvor 57 mm
bezpeïnostný spínaï
a 4 m prívodný kábel.
Redukïný krúžok
-
Pre upnutie miešadiel s upínacím
krkom 43 mm do MSP 57
Upínací
prípravok k miešaciemu stojanu
Upínací prípravok
Pre upnutie nádoby do miešacieho
stojanu MSP 57
CL-MSP
625204
Systémové príslušenstvo miešadiel, MXP odsávací nástavec
Špecifikácia
Charakteristika
Typ
Obj. ï.
-MXP odsávací
nástavec
Lievikovitá hubica s mechanickým
upevnením sacej hadice 2 m,
systainer veý. 3
SYS MXP-VA
36 x 2
638333
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 19
Produktová
skupina
211002
19
21.12.2010 11:15:10
Vysávaïe
Typ
Technické údaje
VCP 10 E NOVINKA!
E - spínacia
automatika
E - spínacia
automatika
E - spínacia
automatika
E - spínacia
automatika
E - spínacia
automatika
E - spínacia
automatika
VCP 170 E
VCP 171 E-L
VCP 300 E-L
VCP 300 E-M
VCP 320 E
VCP 321 E-L
Prachová
trieda
Menovitý
príkon
Balenie
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
–
1 100 W
765349
165,83
199,00
109 007
–
1 100 W
Hadica ‡ 32 x 2,5 m
îistiaca sada
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
633559
210,83
253,00
109 007
L
1 100 W
AS Hadica ‡ 27 x 3,5 m
633564
271,66
326,00
109007
L
1 200 W
778806
448,33
538,00
109007
M
1 200 W
778807
653,33
784,00
109007
–
1 100 W
AS Auto Clean
Hadica ‡ 36 x 3,5 m
AS Auto Clean
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
Hadica
‡ 27 x 3,5 m
AS
633569
282,50
339,00
109007
L
1 100 W
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
633574
348,33
418,00
109007
Auto Clean
Hadica ‡ 36 x 3,5 m
Auto Clean
Hadica ‡ 36 x 3,5 m
Auto Clean
Hadica ‡ 36 x 3,5 m
Hadica ‡ 36 x 3,5 m
625891
639,16
767,00
109007
630166
841,66
1 010,00
109007
638995
1 350,00
1 620,00
109007
638996
1 366,66
1 640,00
109007
632717
799,16
959,00
109007
632723
1 055,00
1 266,00
109007
634802
245,00
294,00
109007
634804
245,00
294,00
109007
634810
305,83
367,00
109007
634812
305,83
367,00
109007
638330
357,50
429,00
109007
634806
317,50
381,00
109007
634808
317,50
381,00
109007
638332
421,66
506,00
109007
634814
382,50
459,00
109007
634797
382,50
459,00
109007
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
E - spínacia
automatika
VCP 450 E-L
E - spínacia
L
1 200 W
AS
automatika
VCP 450 E-M
E - spínacia
M
1 200 W
AS
automatika
E - spínacia
H
1 200 W
VCP 450 E-H
AS
automatika
VCP 450 E-H-AC
E - spínacia
M
1 200 W
AS
automatika
VCP 700 E-L
E - spínacia
L
1 200 W
AS
automatika
VCP 700 E-M
E - spínacia
M
1 200 W
AS
automatika
Vysávaïe v sade. Obsah sady: vysávaï v kartóne a ïistiaca sada v kartóne
VCP 170 E SET STAVBA
E - spínacia
–
1 100 W
automatika
VCP 170 E SET KANCELÁRIA E - spínacia
–
1 100 W
automatika
VCP 171 E-L SET STAVBA E - spínacia
L
1 100 W
AS
automatika
VCP 171 E-L SET KANCELÁRIA E - spínacia
L
1 100 W
AS
automatika
VCP 320 E SET Longlife
E - spínacia
–
1 100 W
automatika
VCP 320 E SET STAVBA
E - spínacia
–
1 100 W
automatika
VCP 320 E SET KANCELÁRIA E - spínacia
–
1 100 W
automatika
VCP 321 E-L SET Longlife E - spínacia
L
1 100 W
AS
automatika
VCP 321 E-L SET STAVBA E - spínacia
L
1 100 W
AS
automatika
VCP 321 E-L SET KANCELÁRIA E - spínacia
L
1 100 W
AS
automatika
Regulácia sacieho výkonu AS Antistatický
Auto Clean
Hadica ‡ 36 x 3,5 m
Auto Clean
Hadica ‡ 36 x 3,5 m
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
îistiaca sada stavba*
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
îistiaca sada kancelária**
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
îistiaca sada stavba*
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
îistiaca sada kancelária**
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
LFB-VCP, 320/321 Longlife
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
îistiaca sada stavba*
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
îistiaca sada kancelária**
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
LFB-VCP, 320/321 Longlife
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
îistiaca sada stavba*
Hadica ‡ 27 x 3,5 m
îistiaca sada kancelária**
*/** îistiace sady: viĒ str. 21 a 22
Príslušenstvo pre vysávaïe
Názov, rozmer
Sacia hadica
Sacia hadica
S ruïnou trubicou, ‡ 36 mm x 3 m
Sacia hadica
S prechodkou, ‡ 27 mm x 5 m
Sacia hadica
S otoïnou prechodkou, ‡ 27 mm x 3,5 m
Sacia hadica
S prechodkou, ‡ 27 mm x 3,5 m
Sacia hadica
S otoïnou prechodkou, ‡ 36 mm x 3,0 m
Sacia hadica
S otoïnou prechodkou, ‡ 27 mm x 3,5 m
Typ
Vhodný pre
Sys
1
Obj. ï.
Produktová
skupina
SH-VCP 36 x 3
Sys
2
X
614651
20,33
24,40
209005
SH-VCP 27 x 5
X
614652
27,25
32,70
209005
SH-VCP 27 x 3,5
X
614190
21,50
25,80
209005
DH 27 x 3,5
X
630504
24,58
29,50
209005
DH 36 x 3,0
X
630499
25,50
30,60
209005
X
625342
99,25
119,10
209005
AS DH-AS 27 x 3,5
AS = Antistatický
Sys 1: pre VCP 10 E, VCP 170/320 E, VCP 171/321 E-L, VCP 260 E-L/-M/-H, VCP 450 E-L/-H, VCP 700 E-L/-M
Sys 2: pre VCP 30 E
20
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 20
21.12.2010 11:15:16
Príslušenstvo pre vysávaïe
Typ
Sacia hadica
DH-AS 27 x 7
AS
S otoïnou prechodkou, ‡ 27 mm x 7 m
Sacia hadica
DH-AS 36 x 3,5
AS
S otoïnou prechodkou, ‡ 36 mm x 3,5 m
Sacia hadica
DH-AS 36 x 7
AS
S otoïnou prechodkou, ‡ 36 mm x 7 m
Sacia hadica NOVINKA!
DH-32 x 3,5 VCP 10
‡ 32 mm x 3,5 m
Prechodky pre sacie hadice
Prechodka urezávacia
DC 27/36
Urezávacia, ‡ 27/36 mm
Prechodka
DC-AS 27 TOOL
Otoïná, ‡ 27 mm
Prechodka
DC-AS 36 TOOL
Otoïná, ‡ 36 mm
Prechodka
DC-AS 27
Otoïná, ‡ 27 mm
Prechodka
DC-AS 36
Otoïná, ‡ 36 mm
Prechodka NOVINKA!
DC 32 VCP 10
Otoïná, ‡ 36 mm
Prechodka NOVINKA!
DC-AS 36-27 TOOL
redukcia z ‡ 36 mm na ‡ 27 mm
AS = Antistatický
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
625340
169,16
203,00
209005
X
625370
125,91
151,10
209005
X
625371
217,33
260,80
209005
X
765356
27,83
33,40
209005
614664
4,66
5,60
209005
Vhodný pre
Sys
1
X
Sys
1
Obj. ï.
Sys
2
Sys
2
X
AS
X
625343
13,75
16,50
209005
AS
X
625374
17,66
21,20
209005
AS
X
625341
19,33
23,20
209005
AS
X
625375
23,50
28,20
209005
X
765357
9,00
10,80
209005
X
765659
18,00
21,60
209005
614653
8,25
9,90
209005
X
625573
18,50
22,20
209005
X
625575
42,00
50,40
209005
AS
Trubica
HT 36-VCP
Ruïná trubica
zahnutá, plastová, ‡ 36 mm
Ruïná trubica
HT 27-36 K
zahnutá, plastová, ‡ 27/36 mm
Ruïná trubica
HT 27-36 M
zahnutá, ušýachtilá oceý, ‡ 27/36 mm
Predlžovacia trubica
ET 36-VCP
2dielna, plastová, ‡ 36 mm
Predlžovacia trubica
ET 36 M 2dielna
2dielna, ušýachtilá oceý, ‡ 36 mm
Predlžovacia trubica
ET 36 M 3dielna
3dielna, ušlechtilá oceý, ‡ 36 mm
Hubica
Hubica s vložkami
CN 36 UNI
s tromi výmennými vložkami
‡ 36 mm, 270 mm široká
Univerzálna hubica
CN 36 COMBI
s prepínaním, ‡ 36 mm
Štrbinová hubica
CN 36
‡ 36 mm
Kefková hubica
BT 36
s otoïným kďbom, ‡ 36 mm
Vankúšová hubica
UN 36
‡ 36 mm
Podlahová hubica – hliník
CN 36/370 ALU
S dvomi pojazdovými koleïkami, ‡ 36 mm, 370 mm široká
îistiace sady
îistiaca sada prémium
VCP D 36 SET PREMIUM
Ruïná trubica oceýová HT 27-36 M
predlžovacia trubica ET 36 M 3dielna
štrbinová hubica CN 36, kefková hubica BT 36
podlahová hubica hliníková CN 36/370 ALU, Systainer 2
îistiaca sada stavba
VCP D 36 SET STAVBA
Sacia hadica ‡36 x 3 m
ruïná trubica s reguláciou saciej sily HT 27-36 K
predlžovacia trubica z ušýachtilej ocele ET 36 M 2dielna
univerzálna hubica s tromi výmennými vložkami CN 36 UNI
štrbinová hubica CN 36, kefková hubica BT 36
Sys
1
Sys
2
X
X
X
614655
3,91
4,70
209005
X
X
630663
6,33
7,60
209005
X
X
625576
49,16
59,00
209005
Sys
1
X
Sys
2
X
614096
19,50
23,40
209005
X
X
614656
15,08
18,10
209005
X
X
614657
2,16
2,60
209005
X
X
614658
4,08
4,90
209005
X
X
614659
9,16
11,00
209005
X
X
625577
120,16
144,20
209005
Sys
1
X
Sys
2
637822
167,33
200,80
209006
630498
60,08
72,10
209006
X
Vysávaïe
Názov, rozmer
Sys 1: pre VCP 10 E, VCP 170/320 E, VCP 171/321 E-L, VCP 260 E-L/-M/-H, VCP 450 E-L/-H, VCP 700 E-L/-M
Sys 2: pre VCP 30 E
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 21
21
21.12.2010 11:15:22
Príslušenstvo pre vysávaïe
Názov, rozmer
Typ
îistiace sady
îistiaca sada kancelária
VCP D 36 SET KANCELÁRIA
Sacia hadica ‡36 x 3 m,
ruïná trubica s reguláciou saciej sily HT 27-36 K,
predlžovacia trubica z ušýachtilej ocele ET 36 M 2dielna,
kombinovaná hubica s prepínaním pre tvrdé
a mäkké podlahy CN 36 COMBI,
vankúšová hubica UN 36, štrbinová hubica CN 36
îistiaca sada
VCP D36 SET 3
Ruïná trubica s reguláciou saciej sily HT 27-36 K,
predlžovacia trubica z ušýachtilej ocele ET 36 M 2dielna,
univerzálna hubica CN 36 UNI, štrbinová hubica CN 36,
vankúšová hubica UN 36
Vhodný pre
Sys
1
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
Sys
2
X
630502
60,08
72,10
209006
X
630448
34,00
40,80
209006
Sys 1: pre VCP 10 E, VCP 170/320 E, VCP 171/321 E-L, VCP 260 E-L/-M/-H, VCP 450-E-L/-H, VCP 700 E-L/-M
Sys 2: pre VCP 30-E
Názov, rozmer
Typ
Filtre, filtraïné vrecká
Papierové filtraïné vrecko
PFB-VCP 5 ks
Balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko
FB-VCP 10 5 ks
Textilné, balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko
FB-VCP 170 + L
S dvojitou stenou, balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko
FB-VCP 250 5 ks
S dvojitou stenou, balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko L+M
FB-VCP 260 L 5 ks
S dvojitou stenou, balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko H
FB-VCP 260 H 5 ks
Bezpeïnostné, s dvojitou stenou a obalom,
balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko L+M
FB-VCP 300 L + M 5 ks
Textilné, balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko
FB-VCP 320 + L
S dvojitou stenou, balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko L+M
FB-VCP 450 L 5 ks
S dvojitou stenou, balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko H
FB-VCP 450 E-H 5 ks
Bezpeïnostné, s dvojitou stenou a obalom,
balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko H
FB-VCP 450 E-H.AC 5 ks
Bezpeïnostné, s dvojitou stenou a obalom,
balenie po 5 kusoch
Filtraïné vrecko L+M
FB-VCP 700 L+M 5 ks
S dvojitou stenou, balenie po 5 kusoch
Longlife-Filtraïné vrecko
LF-B VCP 320/321
Pre veými jemný prach,
LONGLIFE
opakované použitie, možno použiõ až 50x
Longlife filter
LF-VCP 260
Pre veými jemný prach
LONGLIFE
Longlife filter
LF-VCP 450
Pre veými jemný prach
LONGLIFE
Odpadkové vrecko
DB-VCP 260 5 ks
Balenie po 5 kusoch
Odpadkové vrecko L+M
DB-VCP 300 5 ks
Balenie po 5 kusoch
Odpadkové vrecko
DB-VCP 450 5 ks
Balenie po 5 kusoch
Odpadkové vrecko
DB-VCP 700 5 ks
Balenie po 5 kusoch
Filtraïná patróna
CF-VCP
Pre suché vysávanie
Filtraïná patróna
FE-VCP 170/320
Pre suché vysávanie
Filtraïná patróna
FE-VCP 171/321 L
PET materiál
Filtraïná patróna
FE-VCP 250
Pre suché vysávanie
Filtraïná patróna L+M
FE-VCP 260/10 L + M
PET materiál
Filtraïná patróna H
PET materiál
22
FE-VCP 260 H
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
614660
9,00
10,80
409001
VCP 10 E
765355
7,25
8,70
409001
VCP 170 E
VCP 171 E-L
VCP 250 E
633875
25,58
30,70
409001
630505
14,50
17,40
409001
VCP 260 E-L
VCP 260 E-M
VCP 260 E-H
625344
19,41
23,30
409001
625368
65,33
78,40
409001
VCP 300 E-L
VCP 300 E-M
VCP 320 E
VCP 321 E-L
VCP 450 E-L
VCP 450 E-M
VCP 450 E-H
778803
20,25
24,30
409001
633582
30,08
36,10
409001
626434
34,33
41,20
409001
639903
142,75
171,30
409001
VCP 450 E-H AC 639904
132,50
159,00
409001
Vhodný pre
Obj. ï.
VCP 30 E
Produktová
skupina
VCP 700 E-L
VCP 700 E-M
VCP 320 E
VCP 321 E-L
632735
42,58
51,10
409001
638236
134,00
160,80
409001
VCP 260 E-L
625373
68,33
82,00
209005
VCP 450 E-L
626439
85,50
102,60
209005
VCP 260 E-L
VCP 260 E-M
VCP 300 E-L
VCP 300 E-M
VCP 450 E-L
VCP 450 E-M
VCP 700 E-L
VCP 700 E-M
VCP 30 E
625369
18,08
21,70
409001
778804
18,58
22,30
409001
626436
29,91
35,90
409001
632737
32,83
39,40
409001
614661
20,25
24,30
209005
633580
25,58
30,70
209005
633581
29,66
35,60
209005
630506
16,83
20,20
209005
625324
25,08
30,10
209005
625372
67,41
80,90
209005
VCP 170 E
VCP 320 E
VCP 171 E-L
VCP 321 E-L
VCP 250 E
VCP 260 E-L
VCP 260 E-M
VCP 250 E
VCP 10 E
VCP 260 E-H
VCP 450 E-H
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 22
21.12.2010 11:15:34
Príslušenstvo pre vysávaïe
778805
Cena v €
bez DPH
35,66
Cena v €
s DPH
42,80
626437
49,50
59,40
209005
639906
614663
169,58
3,83
203,50
4,60
209005
209005
633583
18,58
22,30
209005
625377
63,08
75,70
209005
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Vhodný pre
Obj. ï.
Filtraïná patróna L+M
PET materiál
Filtraïná patróna L+M
PET materiál
FE-VCP 300 L+M
Filtraïná patróna H
Mokrý filter
Pre mokré vysávanie
Mokrý filter
Pre mokré vysávanie
FE-VCP 450 E-H AC
WF-VCP
Filtraïné sito
Ušýachtilá oceý, pre mokré vysávanie
a vysávanie kvapalín
SFC-VCP
VCP 300 E-L
VCP 300 E-M
VCP 450 E-L
VCP 450 E-M
VCP 700 E-L
VCP 700 E-M
VCP 450 E-H AC
VCP 30 E
VCP 250 E
VCP 170 E
VCP 171 E-L
VCP 320 E
VCP 321 E-L
VCP 260 E-L
FE-VCP 450 L
WF-VCP 170/320
Produktová
skupina
209005
Vysávaïe
Typ
Diamantový deliaci a brúsiaci systém NOVINKA!
Typ
Priemer
nástroja
Menovitý
príkon
Balenie
Obj. ï.
Produktová
skupina
Diamantový deliaci systém AGP 125 NOVINKA!
DSC-AGP 125
Systainer
‡ 125 mm
1 400 W
AGP 125-14 D, odsávací kryt pre delenie DCC-AGP 125, 764986
diamantový kotúï ALL-D 125 Premium
260,00
312,00
117001
DSC-AGP 125 GRP SET
Systainer
‡ 125 mm
1 400 W
AGP 125-14 D, odsávací kryt pre delenie DCC-AGP 125, 764989
diamantový kotúï ALL-D 125 Premium,
vodiaca lišta GRP 800/2,
290,00
348,00
117001
DSC-AGP 125 VCP SET
Systainer
‡ 125 mm
1 400 W
AGP 125-14 D, odsávací kryt pre delenie DCC-AGP 125, 765097
diamantový kotúï ALL-D 125 Premium,
vodiaca lišta GRP 800/2, vysávaï VCP 300 E-L
701,66
842,00
117001
AGP 125-14 D,
odsávací kryt pre brúsenie DCG-AGP 125
200,00
240,00
117001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
129,08
154,90
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Brúsenie a rezanie
Názov, rozmer
Diamantový brúsiaci systém AGP 125 NOVINKA!
DSG-AGP 125
Systainer
‡ 125 mm
1 400 W
764988
Príslušenstvo pre diamantový deliaci a brúsiaci systém NOVINKA!
Špecifikácia
HĔbka rezu
s/bez
vodiacej lišty
Nástavec na Typ
odsávanie ‡
Obj. ê.
Príslušenstvo pre AGP 125
Odsávací kryt pre delenie
27/23 mm
36/27 mm DCC-AGP 125
Pre AGP 125-12/14,
imbusový kĘúê ê. 4, upínacia príruba, kĘúê na prírubu
763726
Špecifikácia
Obj. ê.
Typ
217001
Produktová
skupina
Diamantové kotúêe D 125 mm, pre všetky AGP 125
Diamantový kotúê Allround Premium
ALL-D 125 Premium
764991
59,08
70,90
517006
Diamantový kotúê Allround Standard
ALL-D 125 Standard
764993
29,08
34,90
517006
Diamantový kotúê Beton Premium
C-D 125 Premium
764995
69,08
82,90
517006
Diamantový kotúê Beton Standard
C-D 125 Standard
764997
39,08
46,90
517006
Diamantový kotúê
Na sanáciu prasklín
MJ-D 125 Premium
765261
79,08
94,90
517006
Diamantový kotúê
Na rezanie dlaždíc
TL-D 125 Premium
765260
39,08
46,90
517006
763727
69,08
82,90
217001
BC-DCG AGP 125 765103
15,08
18,10
217001
Kotúêe ‡
Diamantový brúsiaci systém 125/130 mm 36/27 mm DCG-AGP 125
Pre AGP 125-12/14,
imbusový kĘúê ê. 4, upínacia príruba, kĘúê na prírubu
Kefkový kryt
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 23
23
21.12.2010 11:15:56
Príslušenstvo pre diamantový deliaci a brúsiaci systém NOVINKA!
Príslušenstvo pre AGP 230 NOVINKA!
Špecifikácia
Typ
Obj. ê.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
Diamantové kotúêe D 230 mm, pre všetky AGP 230
Diamantový kotúê Allround Premium
ALL-D 230 Premium
764992
109,08
130,90
Diamantový kotúê Allround Standard
ALL-D 230 Standard
764994
59,08
70,90
517006
Diamantový kotúê Beton Premium
C-D 230 Premium
764996
129,08
154,90
517006
Diamantový kotúê Beton Standard
C-D 230 Standard
764998
69,08
82,90
517006
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
517006
Uhlové brúsky
24
Typ
Priemer
nástroja
Menovitý
príkon
Balenie
AGP 115-14 DEQ
SADA MALIAR
Systainer
‡ 115 mm
1 400 W
Skladba sady maliar:
636151
222,50
267,00
1x rezací kotúï na kameĕ, 1x rezací
kotúï na kov, 1x diamantový kotúï na betón,
1x podložný tanier FastFix, po 3 fibrových kotúïoch
P50 a P80, 1x hrncová kefa vrkoïová INOX, 1x ochranné okuliare
117001
AGP 125-12 D
Kartón
‡ 125 mm
1 200 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
147,50
177,00
117001
AGP 125-12 D SADA STAVBA ‡ 125 mm
Systainer
1 200 W
Skladba sady stavba:
633972
172,50
1x rýchloupínacia matica FastFix, 1x rezací kotúï na kov,
1x diamantový rezací kotúï Universal, 1x diamantový
rezací kotúï na keramiku
207,00
117001
AGP 125-12 D SADA KOV
Systainer
‡ 125 mm
1 200 W
Skladba sady kov:
633971
172,50
1x rýchloupínacia matica FastFix, 5x rezací
kotúï na kov, 2x brúsiaci kotúï, 1x lamelový kotúï,
1x hrncová kefa vrkoïová, 1x ochranné okuliare
207,00
117001
AGP 125-14 D
Kartón
‡ 125 mm
1 400 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
633965
155,00
186,00
117001
AGP 125-14 DE
Kartón
‡ 125 mm
1 400 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
633967
166,66
200,00
117001
AGP 150-14 DE AB
Kartón
‡ 150 mm
1 400 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
633970
185,83
223,00
117001
AGP 150-16 D
Kartón
‡ 150 mm
1 600 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
638852
147,50
177,00
117001
AGP 150-16 D AB FastFix
Kartón
‡ 150 mm
1 600 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
638850
178,33
214,00
117001
AGP 230-22 FastFix
Kartón
‡ 230 mm
2 200 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
636372
162,50
195,00
117001
AGP 230-22 AB FastFix
Kartón
‡ 230 mm
2 200 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
636373
190,83
229,00
117001
AGP 230-26 R NOVINKA!
Kartón
‡ 230 mm
2 600 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
764520
215,83
259,00
117001
AGP 230-26 FastFix
Kartón
‡ 230 mm
2 600 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
635171
199,16
239,00
117001
AGP 230-26 FastFix SET
Maxi-Systainer
‡ 230 mm
2 600 W
Prídavná rukoväõ
636375
VIBRASTOP
Diamantový deliaci kotúï „Turbo-Speed”
312,50
375,00
117001
AGP 230-26 AB FastFix
Kartón
‡ 230 mm
2 600 W
Prídavná rukoväõ
VIBRASTOP
220,83
265,00
117001
Obmedzenie rozbehového prúdu
Automatická samovyvažovacia jednotka
Rýchloupínacia matica FastFix
Systém odpojiteýného kábla
Obj. ï.
Konštantné otáïky
633963
635172
Elektronická regulácia otáïok
Produktová
skupina
KICK BACK STOP
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 24
21.12.2010 11:16:25
Príslušenstvo pre uhlové brúsky
Zrno
Brúsne taniere
Brúsny tanier
‡ 115 mm/M14 FastFix
Brúsny tanier
‡ 125 mm/M14 FastFix
Brúsny tanier
‡ 115 mm/M14 upínacia matica
Brúsny tanier
‡ 125 mm/M14 upínacia matica
Brúsny tanier
‡ 150 mm/M14 upínacia matica
-Lamelové brúsiace kotúïe
-Lamelový kotúï
P 40
‡ 115 mm/22,2 mm
-Lamelový kotúï
P 60
‡ 115 mm/22,2 mm
-Lamelový kotúï
P 80
‡ 115 mm/22,2 mm
-Lamelový kotúï
P 40
‡ 125 mm/22,2 mm
-Lamelový kotúï
P 60
‡ 125 mm/22,2 mm
-Lamelový kotúï
P 80
‡ 125 mm/22,2 mm
-Lamelový kotúï
P 40
‡ 150 mm/22,2 mm
Lamelový kotúï
P 60
‡ 150 mm/22,2 mm
Lamelový kotúï
P 80
‡ 150 mm/22,2 mm
Brúsiace kotúïe, vypuklé, na kov
Brúsiaci kotúï
‡ 115 mm/22,2 mm/6 mm hrúbka
Brúsiaci kotúï
‡ 125 mm/22,2 mm/6 mm hrúbka
-Brúsiaci kotúï
‡ 150 mm/22,2 mm/6 mm hrúbka
-Brúsiaci kotúï
‡ 180 mm/22,2 mm/6 mm hrúbka
-Brúsiaci kotúï
‡ 230 mm/22,2 mm/6 mm hrúbka
Rezacie kotúïe, rovné, na kov
-Rezací kotúï
‡ 115 mm/22,2 mm/1 mm hrúbka
-Rezací kotúï
‡ 125 mm/22,2 mm/1 mm hrúbka
-Rezací kotúï
‡ 115 mm/22,2 mm/2 mm hrúbka
-Rezací kotúï
‡ 125 mm/22,2 mm/2 mm hrúbka
-Rezací kotúï
‡ 150 mm/22,2 mm/2 mm hrúbka
-Rezací kotúï
‡ 180 mm/22,2 mm/2 mm hrúbka
-Rezací kotúï
‡ 230 mm/22,2 mm/2 mm hrúbka
-Rezací kotúïe, rovné na kameĕ
-Rezací kotúï
‡ 115 mm/22,2 mm/3 mm hrúbka
-Rezací kotúï
‡ 125 mm/22,2 mm/3 mm hrúbka
-Rezací kotúï
‡ 150 mm/22,2 mm/3 mm hrúbka
-Rezací kotúï
‡ 230 mm/22,2 mm/3 mm hrúbka
-
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
615001
9,58
11,50
517001
DP 125-M14 FastFix
628619
11,16
13,40
517001
DP-FD 115-M14
614073
5,08
6,10
517001
DP-FD 125-M14
614383
5,75
6,90
517001
DP-FD 150-M14
614384
7,41
8,90
517001
SW 115/40
614076
2,75
3,30
517002
SW 115/60
614077
2,75
3,30
517002
SW 115/80
614078
2,75
3,30
517002
SW 125/40
614177
3,08
3,70
517002
SW 125/60
614178
3,08
3,70
517002
SW 125/80
614179
3,08
3,70
517002
SW 150/40
614154
5,16
6,20
517002
SW 150/60
614155
5,16
6,20
517002
SW 150/80
614156
5,16
6,20
517002
GM 115x6
614064
1,66
2,00
517003
GM 125x6
614119
1,91
2,30
517003
GM 150x6
614120
2,58
3,10
517003
GM 180x6
614065
2,66
3,20
517003
GM 230x6
614066
3,75
4,50
517003
CM 115x1 INOX
619583
1,08
1,30
517004
CM 125x 1 INOX
618584
1,25
1,50
517004
CM 115x 2
614067
1,08
1,30
517004
CM 125x 2
614170
1,25
1,50
517004
CM 150x 2
614171
1,50
1,80
517004
CM 180x 2
614068
1,66
2,00
517004
CM 230x 2
614069
2,66
3,20
517004
CS 115x3
614125
1,25
1,50
517005
CS 125x 3
614126
1,33
1,60
517005
CS 150x 3
614127
1,58
1,90
517005
CS 230x 3
614072
2,66
3,20
517005
Typ
Obj. ï.
DP 115-M14 FastFix
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 25
Produktová
skupina
Brúsenie a rezanie
Špecifikácia
25
21.12.2010 11:16:27
Príslušenstvo pre uhlové brúsky
Špecifikácia
Drôtené kefy
-Hrncová kefa vrkoïová
‡ 65 mm/0,5 mm/M14
Hrncová kefa vrkoïová, nerezová
‡ 65 mm/0,5 mm/M14
Hrncová kefa vrkoïová
‡ 80 mm/0,5 mm/M14
Hrncová kefa vrkoïová
‡ 100 mm/0,5 mm/M14
Hrncová kefa vlnitá
‡ 75 mm/0,3 mm/M14
Kužeýová kefa vrkoïová
‡ 100 mm/0,5 mm/M14
Kužeýová kefa vrkoïová
‡ 115 mm/0,5 mm/M14
Kužeýová kefa vlnitá
‡ 100 mm/0,3 mm/M14
Tanierová kefa vrkoïová
‡ 115 mm/0,5 mm/22,2 mm
Tanierová kefa vrkoïová
‡ 150 mm/0,5 mm/22,2 mm
Tanierová kefa vrkoïová
‡ 178 mm/0,5 mm/22,2 mm
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
614052
5,75
6,90
517007
KCB 65x M14-INOX
614053
9,58
11,50
517007
KCB 80x M14
614055
10,25
12,30
517007
KCB 100x M14
614056
11,66
14,00
517007
CCB 75x M14
614057
5,50
6,60
517007
KTB 100x M14
614061
7,25
8,70
517007
KTB 115x M14
614062
8,58
10,30
517007
CTB 100x M14
614063
6,41
7,70-
517007
517007
Typ
Obj. ï.
KCB 65x M14
Produktová
skupina
KDB 115x22,2
614058
8,91
10,70-
KDB 150x22,2
614059
11,66
14,00
517007
KDB 178x22,2
614060
13,75
16,50
517007
BF - AGP 22,2
592130
2,08
2,50
217001
UF - AGP M 14
591572
3,66
4,40
217001
KF - AGP
619743
2,50
3,00
217001
FastFix D 115 – 150 M14
614201
16,50
19,80
217001
FastFix D 180 – 230 M14
614202
31,41
37,70
217001
Ochranný kryt pre rezanie
Pre AGP 125
CC-AGP 125
779763
23,50
28,20
217001
Ochranný kryt pre rezanie
Pre AGP 150-14
CC-AGP 150-14
779764
22,50
27,00
217001
Ochranný kryt pre rezanie
Pre AGP 150-16
CC-AGP 150-16
779765
23,50
28,20
217001
Ochranný kryt pre rezanie
Pre AGP 230
CC-AGP 230
779766
47,33
56,80
217001
AH - M8
775634
6,83
8,20
217001
AH - M8 VIBRASTOP
624530
10,25
12,30
217001
AH - M14
775635
2,66
3,20
217001
AH - M14 VIBRASTOP
632885
12,08
14,50
217001
Príruby, kýúï na prírubu
Príruba
Zadná príruba
Príruba
Predná príruba
Kýúï na prírubu
Pre upínaciu prírubu
Rýchloupínacie matice
Rýchloupínacie matice
Pre kotúïe ‡ 115–150 mm
Rýchloupínacie matice
Pre kotúïe ‡ 180–230 mm
-Ochranné kryty
Prídavné rukoväte na uhlové brúsky
Prídavná rukoväõ
Pre
- AGP 115, AGP 125, AGP 150, závit M8
Prídavná rukoväõ VIBRASTOP
Pre AGP 115, AGP 125, AGP 150, závit M8
Prídavná rukoväõ
Pre AGP 180, AGP 230, závit M14
Prídavná rukoväõ VIBRASTOP
Pre AGP 180, AGP 230, závit M14
26
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 26
21.12.2010 11:16:29
Priame brúsky
624987
Cena v €
bez DPH
187,50
Cena v € Produktová
s DPH
skupina
225,00 118001
Dlhý krk
624989
200,00
240,00 118001
Dlhý krk
624991
220,00
264,00 118001
Typ
Obj. ï.
Klieština s upínacou maticou
Pre stopku ‡ 3 mm
CM 3
Klieština s upínacou maticou
Pre stopku ‡ 6 mm
Typ
Technické údaje
DGP 30-8 E Kartón
Klieština ‡ 6 mm
Menovitý
príkon
740 W
Popis
Obj. ï.
Krátky krk
SGP 30-8 Kartón
Klieština ‡ 6 mm
740 W
SGP 30-8 E Kartón
Klieština ‡ 6 mm
740 W
Elektronická regulácia otáïok
Príslušenstvo pre priame brúsky
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
617351
19,50
23,40
218001
CM 6
617352
19,50
23,40
218001
Klieština s upínacou maticou
Pre stopku ‡ 8 mm
CM 8
617353
19,50
23,40
218001
Klieština s upínacou maticou
Pre stopku ‡ 1/4“ (6,35 mm)
CM 6,35
617354
19,50
23,40
218001
614099
19,66
23,60
218001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Špecifikácia
Produktová
skupina
Úpinka pre priame brúsky
Rezanie
Úpinka
FT 43
Pre upínací krk ‡ 43 mm s 2 upínacími svorkami
Tesárska reõazová píla UniverS
Typ
Menovitý
príkon
Hďbka
rezu
SSP 200 EB
Systainer
1 600 W
200 mm
SSP 200 EB GRP SET
Systainer
1 600 W
SSP 200 EB ISO SET
Systainer
1 600 W
Hmotnosõ
Brúsenie a rezanie
Klieština s upínacou maticou
Balenie
Obj. ï.
Produktová
skupina
6,5 kg
Pílová reõaz univerzálna
SC 3/8“-91 U-39E, 250 ml oleja
638591
799,16
959,00 126001
200 mm
6,5 kg
Vodiaca lišta GRP 800/2
778420
836,66
1 004,00 126001
200 mm
6,5 kg
Pílová reõaz iso
778423 1 180,83
SC 3/8“-90 I-39E, vodiaca lišta GRP 1400/2,
Vysávaï VCP 321 E-L, antistatická hadica ‡ 36 mm x 7 m
1 417,00 126001
Príslušenstvo pre tesársku reõazovú pílu UniverS
Cena v €
s DPH
Typ
Obj. ï.
Paralelný doraz
PG-SSP 200
777806
36,08
43,30
226001
Zalomený paralelný doraz
PG-A SSP 200
777812
63,08
75,70
226001
Lišta
GB 10”-SSP 200
636182
50,58
60,70
426001
Pílová reõaz univerzálna
SC 3/8”-91 U-39E
778444
27,16
32,60
426001
Pílová reõaz pozdďžny rez
SC 3/8”-91 L-39E
778451
33,83
40,60
426001
Pílová reõaz jemný rez
SC 3/8”-91 F-39E
778448
33,83
40,60
426001
Pílová reõaz iso
SC 3/8”-90 I-39E
778429
55,16
66,20
426001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 27
Cena v €
bez DPH
Špecifikácia, použitie
Produktová
skupina
27
21.12.2010 11:16:31
2ÉNCPCK\QNCêPÅOCVGTK½N[+52'$
6[R
/GPQXKVÙ
RTÉMQP
*ĔDMC
TG\W
*OQVPQUĹ
$CNGPKG
1DLê
%GPCXa %GPCXa 2TQFWMVQX½
DG\&2*
U&2*
UMWRKPC
+52'$
-CTVÏP
9
OO
MI
+52'$)425'6
-CTVÏP
9
OO
MI
+52'$+515'6
-CTVÏP
9
OO
MI
2ÉNQX½TGĹC\+UQ5%­+'
RÉNQX½TGĹC\+UQ*CTF5%
­+*'QNGLON
#MQ+52'$PCXKCE
XQFKCECNKwVC)42
#MQ+52'$PCXKCEXQFKCECNKwVC
)42X[U½XCê8%2'.
CPVKUVCVKEM½JCFKEC‡OOZO
2TÉUNWwGPUVXQRTGRÉNWPCK\QNCêPÅOCVGTK½N[+52'$
jRGEKHKM½EKCCRNKM½EKC
6[R
1DLê
%GPCXa %GPCXa 2TQFWMVQX½
DG\&2*
U&2*
UMWRKPC
2ÉNQX½TGĹC\+UQ
5%­+'
2ÉNQX½TGĹC\+UQ*CTF
5%­+*'
.KwVC
)$+52
/LVWRYpStO\
7\S
7HFKQLFNp~GDMH +ďENDUH]X
0HQRYLWä
SUtNRQ
3RSLV
2EMï
&HQDYa
EH]'3+
&HQDYa
V'3+
3URGXNWRYi
VNXSLQD
-63
.DUWyQ
PP
]GYLKPP
VWXSQHSUHGNPLWX
:
+UtELNRYiUXNRYlõ
-63(6\VWDLQHUVR
VFKUiQNRXYRYLHNX
PP
]GYLKPP
VWXSQHSUHGNPLWX
:
+UtELNRYiUXNRYlõ
%63(6\VWDLQHUVR
VFKUiQNRXYRYLHNX
PP
]GYLKPP
VWXSQHSUHGNPLWX
:
ÞHKOLïNRYiUXNRYlõ
(OHNWURQLFNiUHJXOiFLDRWiïRN
3UtVOXÝHQVWYRSUHOLVWRYpStO\
7\S
'ďßND
&&+6 PP
&&+6 PP
)&+6 PP
&+6
PP
&&+6PP
)&+6 PP
5+6 PP
$&+6
5R]VWXS 3RXßLWLH
]XERY PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
.XVRY 2EMï
YEDOHQt 1DYÝHWN\GUXK\GUHYD
XPHOpKPRW\ïLVWäUH]
1DYÝHWN\GUXK\GUHYD
XPHOpKPRW\ïLVWäUH]
8QLYHU]iOQ\OLVWQDYÝHWN\
GUXK\GUHYDUäFKOHUH]DQLH
5H]DQLHNULYLHNQDYÝHWN\
GUXK\GUHYDUäFKOHUH]DQLH
1DYÝHWN\GUXK\GUHYD
XPHOpKPRW\ïLVWäUH]
1DYÝHWN\GUXK\GUHYD
XPHOpKPRW\UäFKOHUH]DQLH
/LVWVREUiWHQäPL]XEPL
QDYÝHWN\GUXK\GUHYDDXPHOpKPRW\]YOiÝõYKRGQä
QDODPLQiWRYpDG\KRYDQpGRVN\ïLVWäUH]EH]VWUDSNDQLD
&HQDYa
EH]'3+
&HQDYa
V'3+
3URGXNWRYi
VNXSLQD
PP PP 2E]YOiÝõVLOQäOLVWSUHUH]\
YRYÝHWNäFKGUXKRFKGUHYDDXPHOäFKKPRWiFK
ïLVWäUH]SRGSUHVQäPXKORP
$&+6 PP PP 2E]YOiÝõVLOQäGOKäOLVWSUHUH]\
YRYÝHWNäFKGUXKRFKGUHYDDXPHOäFKKPRWiFK
ïLVWäUH]SRGSUHVQäPXKORP
$)&+6 PP PP 2E]YOiÝõVLOQäXQLYHU]iOQ\OLVWSUHUH]\ YRYÝHWNäFKGUXKRFKGUHYD
UäFKOHUH]DQLHSRGSUHVQäPXKORP
$)&+6 PP PP 2E]YOiÝõVLOQäXQLYHU]iOQ\OLVWSUHUH]\ YRYÝHWNäFKGUXKRFKGUHYD
ïLVWäUH]SRGSUHVQäPXKORP
$)&+6 PP PP 2E]YOiÝõVLOQäDGOKäXQLYHU]iOQ\OLVWQD 129,1.$
YÝHWN\GUXK\GUHYDUäFKOHUH]DQLHSRGSUHVQäPXKORP
8YHGHQpFHQ\V~Y€FHQ\EH]'3+V~FHQ\GRSRUXïHQpFHQ\V'3+V~RULHQWDïQp
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 28
22.12.2010 14:38:35
Príslušenstvo pre listové píly
60/1,2 HS
NOVINKA!
60/2 HS
NOVINKA!
60/1,2 bi
NOVINKA!
Dďžka
60 mm
60 mm
60 mm
Rozstup Použitie
zubov
Kusov
Obj. ï.
v balení
1,2 mm Hliník, železo, oceý, neželezné
a farebné kovy, plechy
2,0 mm Hliník, železo, oceý, neželezné
a farebné kovy, plechy
1,2 mm Bimetalový plátok na hliník, železo,
oceý, neželezné a farebné kovy, plechy,
ušýachtilú oceý
2,0 mm Bimetalový plátok na hliník, železo,
oceý, neželezné a farebné kovy, plechy,
ušýachtilú oceý
1,2 mm Bimetalový plátok na plechy,
sendviïové materiály, hliník, železo,
oceý, neželezné a farebné kovy,
ušýachtilú oceý
4,5 mm Osadený tvrdokovom na abrazívne
materiály, laminátové dosky,
plasty vystužené vláknami, kompozitné
materiály, sklo, keramiku, tehly
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
5
765084
8,08
9,70
503001
5
765085
8,08
9,70
503001
5
765086
13,25
15,90
503001
5
765087
13,25
15,90
503001
5
765088
24,41
29,30
503001
5
765089
16,83
20,20
503001
60/2 bi
NOVINKA!
60 mm
155/1,2 bi
NOVINKA!
155 mm
75/4,5 HM
NOVINKA!
75 mm
54/RIFF HM
NOVINKA!
54 mm
—
Osadený tvrdokovom na plasty
5
vystužené vláknami, kompozitné materiály,
železo, oceý, sklo, keramiku,
tehly, ïistý rez pod presným uhlom
765090
7,33
8,80
503001
155 mm
—
Zvlnené ozubenie, na mäkké materiály
a izolaïné materiály, polystyrén,
sklenenú vatu, kartón
5
765091
13,25
15,90
503001
25
616815
21,25
25,50
503001
Cena v €
bez DPH
155/W HS
NOVINKA!
SB Sada 25 Sort.
10x 614045
5x 614046
5x 765086
5x 614753
Názov, použitie
Typ
Obj. ï.
Vložka proti vytrhávaniu triesok NOVINKA!
Pre JSP/BSP 120, balenie 5 kusov
SG-JSP/BSP 120
764971
5,25
6,30
203001
Vložka proti vytrhávaniu triesok
Pre JSP 60 E/85 E, BSP 85 E, balenie 5 kusov
SG-JSP/BSP
616914
2,00
2,40
203001
Paralelný doraz
Pre JSP/BSP 120, max. šírka 200 mm
PG-JSP/BSP 120
764973
22,50
27,00
203001
Vodidlo úplné
So strediacim hrotom
pre JSP 60 E/85 E, BSP 85 E
PG-JSP/BSP
614103
10,16
12,20
203001
Kružidlo NOVINKA!
Pre JSP/BSP 120, ‡120–720 mm
CC-JSP/BSP 120
764969
22,50
27,00
203001
Oceýová vložka vodiacej dosky NOVINKA!
Pre JSP/BSP 120
SP-JSP/BSP 120
764980
7,25
8,70
203001
Odsávací adaptér, antistatický NOVINKA!
Pre JSP/BSP 120, ‡27 mm
EA-JSP/BSP 120 AS
764976
3,83
4,60
203001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 29
Cena v €
bez DPH
Cena v € Produktová
s DPH
skupina
Rezanie
Typ
29
21.12.2010 11:17:11
Ruïné kotúïové píly
Typ
CSP 55-2 Kartón
55 mm
Menovitý
príkon
‡ 160 HW Z18 WZ 1 100 W
CSP 55-2 Systainer
55 mm
‡ 160 HW Z18 WZ
1 100 W
CSP 56-2 EB Kartón
55 mm
‡ 160 HW Z18 WZ
1 300 W
CSP 56-2 EB-GRP Kartón
55 mm
‡ 160 HW Z18 WZ
1 300 W
CSP 56-2 EB Systainer
55 mm
‡ 160 HW Z18 WZ
1 300 W
CSP 56-2 EB-GRP Systainer 55 mm
‡ 160 HW Z18 WZ
1 300 W
CSP 68-2 EB Kartón
68 mm
‡ 190 HW Z18 WZ
1 600 W
CSP 68-2 EB-GRP Kartón
68 mm
‡ 190 HW Z18 WZ
1 600 W
CSP 68-2 EB Systainer
68 mm
‡ 190 HW Z18 WZ
1 600 W
CSP 68-2 EB-GRP Systainer 68 mm
‡ 190 HW Z18 WZ
1 600 W
CSP 85/45 EB Kartón
85 mm
‡ 240 HW Z22 WZ
1 800 W
CSP 85/45 EB-GRP Kartón 85 mm
‡ 240 HW Z22 WZ
1 800 W
CONSTANT
30
Hďbka rezu
Konštantné otáïky
Pílový kotúï
Elektronická regulácia otáïok
STOP
Balenie
Obj. ï.
Adaptér
pre odsávanie
Adaptér
pre odsávanie,
s vodiacou lištou GRP 1 400/2
Adaptér
pre odsávanie
Adaptér
pre odsávanie,
s vodiacou lištou GRP 1 400/2
Adaptér
pre odsávanie
Adaptér
pre odsávanie,
s vodiacou lištou GRP 1 400/2
Adaptér
pre odsávanie
Adaptér
pre odsávanie,
s vodiacou lištou GRP 1 400/2
Adaptér
pre odsávanie
Adaptér
pre odsávanie,
s vodiacou lištou GRP 1 400/2
624742
Cena v €
bez DPH
133,33
Cena v €
s DPH
160,00
Produktová
skupina
102002
624743
157,50
189,00
102002
CONSTANT
STOP
638141
283,33
340,00
102002
CONSTANT
STOP
638144
328,33
394,00
102002
CONSTANT
STOP
638149
316,66
380,00
102002
CONSTANT
STOP
638152
361,66
434,00
102002
CONSTANT
STOP
638160
395,83
475,00
102002
CONSTANT
STOP
638165
440,83
529,00
102002
CONSTANT
STOP
638168
428,33
514,00
102002
CONSTANT
STOP
638171
473,33
568,00
102002
CONSTANT
STOP
638178
507,50
609,00
102002
CONSTANT
STOP
638181
552,50
663,00
102002
Brzdené dobehnutie motora
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 30
21.12.2010 11:17:26
Príslušenstvo pre ruïné kotúïové píly a UniverS SSP 200 EB
Špecifikácia, použitie
Vodiaci systém
Vodiaca lišta
800 mm dlhá
Vodiaca lišta
1 400 mm dlhá
Vodiaca lišta
3 000 mm dlhá
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
638188
51,75
62,10
213001
GRP 800/2
Sys
1
X
Sys
2
GRP 1400/2
X
638189
77,50
93,00
213001
GRP 3000/2
X
638190
239,16
287,00
213001
|
Chrániï proti strapkaniu
800 mm dlhý GRP-SG 800
X
638191
6,75
8,10 413001
Chrániï proti strapkaniu 1 400 mm dlhý GRP-SG 1400
X
638192
9,16
11,00 413001
Chrániï proti strapkaniu 3 000 mm dlhý GRP-SG 3000
X
638193
14,00
16,80 413001
|Priýnavá podložka
GRP-AS 10M
X
638194
15,83
19,00 413001
Náhradná priýnavá podložka pre
vodiacu lištu GRP/2, kotúï s 10 m
Klzná podložka
GRP-SL 10M
X
777804
28,66
34,40 413001
Náhradná klzná podložka pre
vodiacu lištu GRP/2, kotúï s 10 m
Uhlové vedenie
GRP-AG 2
X
638196
108,75
130,50 413001
Pre presné rezy na pokos
s vodiacou lištou GRP/2
Dvojica špeciálnych svoriek
CL-GRP 120
X
X
621044
25,33
30,40 213002
Pre bezpeïné pripevnenie vodiacej lišty,
upínacie rozpätie 120 mm, celokovové vyhotovenie,
balenie 2 kusy
Dvojica špeciálnych svoriek
39,33
47,20 213002
CL-GRP 300
X
X
638195
Pre bezpeïné pripevnenie vodiacej lišty,
upínacie rozpätie 300 mm, celokovové vyhotovenie,
balenie 2 kusy
Rýchloupínacia svorka
GRP-RAPID/L
X
X
777939
38,00
45,60 213002
Pre vodiace lišty GRP
Spojka
CN-GRP
X
X
621043
8,58
10,30 213002
Pre napojovanie vodiacich líšt
pri rezaní dlhých materiálov
Vodiaca lišta
GRP 750
X
621041
47,75
57,30 202003
750 mm dlhá
Vodiaca lišta
GRP 1500
X
621042
71,75
86,10 202003
1 500 mm dlhá
Adaptér
AD-GRP
X
617709
13,33
16,00 213002
Pre nasadenie kotúïovej píly CSP 55
na vodiace lišty GRP
Uhlové vedenie
AG-GRP
X
621061
40,83
49,00 202003
Pre presné rezy na pokos s vodiacou lištou
Sys 1: Pre SSP 200 EB, ISP 330 EB, CSP 56-2 EB, CSP 68-2 EB, CSP 85/45 EB • Sys 2: Pre CSP 55-2, CSP 56 EQ, CSP 68 C, CSP 68 EB
Vodidlá
Paralelné vodidlo
Pre CSP 55
Paralelné vodidlo
Upevnené na dvoch tyïiach pre CSP 56
Paralelné vodidlo
Upevnené na dvoch tyïiach pre CSP 56-2
Paralelné vodidlo
Pre CSP 68
Paralelné vodidlo
Upevnené na dvoch tyïiach pre CSP 68-2
Paralelné vodidlo
S adaptérom dorazu pre CSP 85/45
PG-CSP 55
592725
3,33
4,00
202001
PG-CSP 56
621524
24,08
28,90
202001
PG-CSP 56-2
638199
31,91
38,30
202001
PG-CSP 68
620360
9,91
11,90
202001
PG-CSP 68-2
638200
35,25
42,30
202001
PG-CSP 85/45
638197
18,75
22,50
202001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 31
Rezanie
{Náhradné chrániïe proti strapkaniu pre vodiace lišty GRP-2
{
31
21.12.2010 11:17:28
Tesárske kotúïové píly
Typ
Hďbka rezu
Pílový kotúï
Menovitý
príkon
CSP 85/60 Kartón
CSP 132 E WZ Kartón
CSP 132 E NS Kartón
so zámkovou hlavou
NS-CSP 250 x 50
CSP 132 E RS Kartón
so sedlovou hlavou
RS-CSP 160 x 80
CSP 165 E WZ
16–85 mm
50–132 mm
50–132 mm
‡ 240 HW Z 22 WZ 2 200 W
‡ 350 HW Z 24 WZ 2 300 W
‡ 380 HW Z 24 WZ 2 300 W
50–132 mm
‡ 380 HW Z 24 WZ 2 300 W
95–165 mm
‡ 420 HW Z 28 WZ 2 800 W
Kotúïové píly pre stavebníctvo so špeciálnym kotúïom na sendviïové dosky
CSP 132 E TFZ
50–132 mm
‡ 350 HW Z 60 TFZ 2 300 W
CSP 165 E FWF
95–165 mm
‡ 420 HW Z 72 FWF 2 300 W
CONSTANT
Konštantné otáïky
STOP
Balenie
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
441,66
1 612,50
2 249,16
530,00
1 935,00
2 699,00
102004
102004
102004
CONSTANT
STOP
CONSTANT
STOP
617236
638480
638510
CONSTANT
STOP
638511
2 271,66
2 726,00
102004
CONSTANT
STOP
637605
1 992,50
2 391,00
102004
CONSTANT
STOP
CONSTANT
STOP
638482
637607
1 668,33
2 081,66
2 002,00
2 498,00
102004
102004
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Brzdené dobehnutie motora
Príslušenstvo pre tesárske kotúïové píly
Špecifikácia, použitie
Typ
Produktová
skupina
Vodiaci systém pre tesárske stroje CSP 85/60 s dorazom,
CSP 132 E, CSP 145 E (pre pôvodné modely) a CSP 165 E, sedlovú frézku NRP 90 a tesársku reõazovú pílu CCP 380
Vodiaca lišta
PG-GCP CSP 85/60
Pre nasadenie CSP 85/60
dorazom na vodiace lišty
Typ GCP 2000 a GCP 3000
Vodiaca lišta
GCP 2000
2 000 mm dlhá
Vodiaca lišta
GCP 3000
3 000 mm dlhá
Uhlové vedenie
GCP 1000 AG
Uhlové zariadenie s kontinuálnou zmenou uhlu,
kombinované s vodiacou lištou 1 000 mm a mierkou na rezanie
Vodidlo
PG-A CSP 132
Na vedenie rezu v trámoch
Rezacia mierka
CP-GCP
Pre precízne nastavenie tesárskych vodiacích líšt
Spojka
CN-GRP
Pre napojovanie tesárskych vodiacích líšt pri práci
s dlhými materiálmi, 2 kusy
840424
54,08
64,90
202004
837994
206,00
247,20
213003
837995
285,75
342,90
213003
841434
257,41
308,90
213003
638337
81,33
97,60
202004
841396
53,41
64,10
213002
621043
8,58
10,30
213002
Dvojica špeciálnych svoriek
CL-GRP 120
Na pripevnenie vodiacej lišty,
upínacie rozpätie 120 mm, celokovové vyhotovenie,
obsah balenia 2 kusy
621044
25,33
30,40
213002
Dvojica špeciálnych svoriek
CL-GRP 300
Na pripevnenie vodiacej lišty,
upínacie rozpätie 300 mm, celokovové vyhotovenie,
obsah balenia 2 kusy
638195
39,33
47,20
213002
624337
899,41
1 079,30
202004
624339
923,25
1 107,90
202004
625123
27,91
33,50
507001
624459
108,00
129,60
507001
625125
28,91
34,70
421001
Sedlové a zámkové hlavy pre CSP 132 E
Zámková hlava
NS-CSP 250x50
Frézovaná hďbka 0–80 mm
Zámková hlava ‡ 250 x 50 mm
s tvrdokovovým otoïným ostrím, dva ochranné kryty
Sedlová hlava
RS-CSP 160x80
Frézovaná hďbka 0–38 mm
Sedlová hlava ‡ 160 x 80 mm
s tvrdokovovým otoïným ostrím, dva ochranné kryty
Tvrdokovové otoïné ostrie
CT-CSP HW 50x12x1,5
Pre zámkovú hlavu NS - CSP 250x50
Balenie 3 kusy
Tvrdokovové otoïné ostrie
CT- CSP HW 80x13x2,2
Pre sedlovú hlavu RS - CSP 160x80
Balenie 3 kusy
Predrezávací nôž
CT-CSP HW 14x14x2
Pre sedlové a zámkové hlavy
Balenie 6 kusov
32
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 32
21.12.2010 11:17:35
Príslušenstvo – pílové kotúïe
Standard
-Na mäkký a tvrdý masív,
drevotrieskové a drevovláknité dosky,
cementotrieskové dosky,
sadrokartón, ýahké umelé hmoty
Super Cut
-Na laminované alebo dyhované
drevotrieskové dosky, latovky,
škárovky, plexisklo
Gladiator
-Na rezanie stavebného dreva,
šalovacích dosiek,
dreva s klincami a zbytkami betónu
Special Alu
-Na hliníkové profily,
materiály viazané fenolovými
živicami (Resopal, Resitex,
Werzalit,…), vláknami zosílené
umelé hmoty,
laminované alebo dyhované
drevotrieskové dosky
Sprinter
- rýchle rezy v mäkkom
Pre
i tvrdom masíve, obzvlášõ
vhodný pre pozdďžne rezy,
rýchly rez s menšou potrebnou
silou vĒaka rovným zubom
a veýkým priestorom
pre odvod triesok
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
160 x 2,5 x 20 mm HW Z 18 WZ
190 x 2,6 x 30 mm HW Z 18 WZ
240 x 2,8 x 30 mm HW Z 22 WZ
350 x 3,5 x 30 mm HW Z 24 WZ
380 x 3,2 x 30 mm HW Z 28 WZ
420 x 3,6 x 30 mm HW Z 28 WZ
Produktová
skupina
614111
614116
617569
624460
617573
617575
19,83
24,91
61,25
78,08
94,50
110,91
23,80
29,90
73,50
93,70
113,40
133,10
502001
502001
502001
502001
502001
502001
160 x 2,5 x 20 mm HW Z 48 WZ
190 x 2,6 x 30 mm HW Z 48 WZ
240 x 2,8 x 30 mm HW Z 48 WZ
614113
614117
617570
29,50
81,75
109,16
35,40
98,10
131,00
502001
502001
502001
160 x 2,8 x 20 mm HW Z 14 TR
190 x 2,6 x 30 mm HW Z 16 TR
614181
614189
29,08
36,16
34,90
43,40
502001
502001
160 x 2,5 x 20 mm HW Z 48 TFZ
190 x 2,6 x 30 mm HW Z 54 TFZ
240 x 2,8 x 30 mm HW Z 80 TFZ
614106
614118
617571
39,75
58,16
164,16
47,70
69,80
197,00
502001
502001
502001
160 x 2,5 x 20 mm HW Z 10 FZ
190 x 2,6 x 30 mm HW Z 12 FZ
240 x 2,8 x 30 mm HW Z 18 WZ
350 x 3,5 x 30 mm HW Z 24 WZ
380 x 3,2 x 30 mm HW Z 24 WZ
420 x 3,6 x 30 mm HW Z 24 WZ
614180
614188
617572
624461
617574
617576
20,58
25,41
74,91
124,08
143,41
153,58
24,70
30,50
89,90
148,90
172,10
184,30
502001
502001
502001
502001
502001
502001
637692
617577
181,41
294,58
217,70
353,50
502002
502001
638201
117,25
140,70
502001
Special Sandwich
Pre sendviïové dosky s penovým
350 x 2,9 x 30 mm HW Z 60 TFZ
alebo styroporovým jadrom
420 x 3,6 x 30 mm HW Z 72 FWF
a hliníkovým alebo oceýovým plechom
až do hrúbky steny 2 mm
-
Rezanie
Špecifikácia, použitie
Special Stahl
Pre oceýové kanále na káble,
oceýový plech, oceýové profily
a sendviïové dosky
240 x 2,6 x 30 mm HW Z 40 FZ
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 33
33
21.12.2010 11:17:38
Tesárska pásová píla
Typ
Hďbka rezu
Pílový pás
Napájanie/príkon
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
SBP 285-400 V
285 mm
400 V/1 600 W
617240
2 431,66
2 918,00
122001
SBP 285-230 V
285 mm
1 710 mm
6–19 mm šírka
1 710 mm
6–19 mm šírka
230 V/1 300 W
617241
2 585,83
3 103,00
122001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
265,58
318,70
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
138,91
138,91
138,91
138,91
84,66
166,70
166,70
166,70
166,70
101,60
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
3 021,66
3 626,00
116001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Príslušenstvo pre tesársku pásovú pílu
Špecifikácia, použitie
Typ
Obj. ï.
Prepravný vozík
TC - SBP
836167
Pílové pásy, 1 710 mm dlhé
Typ
Šírka
Hrúbka
Poïet zubov
Kusov
v balení
Obj. ï.
BN 6/4
6 mm
BN 6/6
6 mm
BN 10/4 10 mm
BN 13/4 13 mm
BN 19/3 19 mm
4 na palec
6 na palec
4 na palec
4 na palec
3 na palec
10
10
10
10
5
841972
836169
836170
836171
836172
0,65 mm
0,65 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
222001
Produktová
skupina
522001
522001
522001
522001
522001
Tesárska reõazová píla
Typ
Hďbka rezu
Lišta
Reõaz
Napájanie/príkon
CCP 380 -230 V
380 mm
18“
3/8“, 68 ïlánkov 230 V/2 800 W
Obj. ï.
618265
Príslušenstvo pre tesársku reõazovú pílu
Špecifikácia, použitie
Typ
Obj. ï.
Prepravný vozík
TC-CCP
618269
271,33
325,60
216001
618267
38,83
46,60
516001
618266
47,91
57,50
516001
618268
70,50
84,60
516002
618270
4,08
4,90
516002
Reõaz Uni
SC 3/8“- 91 VG
Pre pozdďžne a prieïne rezy,
delenie reõaze 3/8“, 68 ïlánkov
Reõaz Fein
SC 3/8“- 91 LX
Pre ïistý rez – obmedzenie strapkania,
delenie reõaze 3/8“, 68 ïlánkov
Lišta
GB 18“- CCP 380
Lišta s vodiacim koleïkom,
dďžka 18"
Olej na mazanie reõaze
CO 1L
Balenie 1 liter
34
Produktová
skupina
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 34
21.12.2010 11:17:41
Sedlové frézky
Typ
Nástroj
Hďbka max.
Napájanie/príkon
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
NRP 90 K-400 V
‡ 150 x 115 mm, sedlová hlava
35 mm
400 V/3 200 W
617250
3 306,66
3 968,00
121001
NRP 90 K-230 V
‡ 150 x 115 mm, sedlová hlava
35 mm
230 V/2 800 W
617251
3 418,33
4 102,00
121001
NRP 90 A-400 V
‡ 260 x 50 mm, zámková hlava
90 mm
400 V/3 200 W
617491
3 341,66
4 010,00
121001
NRP 90 A-230 V
‡ 215 x 40 mm, zámková hlava
67,5 mm
230 V/2 800 W
617492
3 452,50
4 143,00
121001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Príslušenstvo pre sedlové frézky
Typ
Obj. ï.
Produktová
skupina
Sedlová hlava {
‡ 150 x 115 mm
Sedlová hlava |
‡ 160 x 80 mm
Zámková hlava }
‡ 260 x 50 mm
Zámková hlava ~
‡ 215 x 40 mm
Zámková hlava 
‡ 250 x 50 mm
Tvrdokovové otoïné ostrie
30 x 12 x 1,5 mm, 10 kusov
Tvrdokovové otoïné ostrie
50 x 12 x 1,5 mm, 3 kusy
Tvrdokovové otoïné ostrie
40 x 12 x 1,5 mm, 10 kusov
Tvrdokovové otoïné ostrie
80 x 13 x 2,2 mm, 3 kusy
Predrezávací nôž
14 x 14 x 2,0 mm, 6 kusov
NRP 90
NC - NRP 150x115
840110
666,41
799,70
221001
CSP 132 E
RS - CSP 160x80
624339
923,25
1 107,90
202004
NRP 90
FC - NRP 260x50
840111
718,08
861,70
221001
NRP 90
FC - NRP 215x40
617522
648,91
778,70
221001
CSP 132 E
NS - CSP 250x50
624337
899,41
1 079,30
202004
Pos. {
CT - NRP HW 30x12x1,5
840112
64,16
77,00
421001
Pos. }a
CT - CSP HW 50x12x1,5
625123
27,91
33,50
507001
Pos. ~
CT - NRP HW 40x12x1,5
617523
72,33
86,80
421001
Pos. |
CT - CSP HW 80x13x2,2
624459
108,00
129,60
507001
Pos. { – 
CT - CSP HW 14x14x2
625125
28,91
34,70
421001
Rezanie
Vhodné
pre
Tesárske stroje
Špecifikácia
Reõazová dlabaïka
Typ
Dlabacia súprava
Vodidlo úplné
Napájanie/príkon
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
CMP 150
28 x 40 x 100 mm
0–150 mm
230 V/2 000 W
617245
1 761,66
2 114,00
123001
CMP 150
28 x 35 x 100 mm
0–150 mm
230 V/2 000 W
617246
1 761,66
2 114,00
123001
CMP 150
30 x 30 x 125 mm
0–150 mm
230 V/2 000 W
622446
1 871,66
2 246,00
123001
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
617247
404,91
485,90
223001
Šírka drážky 6–21 mm
617248
675,08
810,10
223001
Šírka drážky 6–21 mm
Nastavenie uhla 2 x 45°
617249
1 748,66
2 098,40
223001
Reõazová dlabaïka CMP 150 je na požiadanie tiež dodávaná s inou súpravou na dlabanie.
Príslušenstvo pre reõazovú dlabaïku
Typ
Technické údaje
Vodiace stojany pre reõazovú dlabaïku
GMP 145
Na dlabanie
Dlabacie súpravy dďžky 100–150 mm
GMP 300
Na drážkovanie
Dlabacie a drážkovacie súpravy dďžky do 300 mm
GMP 400 A
Na horizontálne drážkovanie
Dlabacie a drážkovacie súpravy dďžky do 400 mm
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 35
35
21.12.2010 11:17:42
Príslušenstvo pre reõazovú dlabaïku
Pri výbere dlabacích
a drážkovacích nástrojov
dbajte na nasledujúce:
potrebujete kompletnú
súpravu alebo iba
jednotlivé diely sady?
Kompletná dlabacia súprava
Dlabacia reõaz
Lišta pre dlabaciu reõaz
Pastorok pre dlabaciu reõaz
Rozmery drážky
MF - CMP 28 x 35 x 100 A
MC - CMP 28 x 35 x 100 A
MH - CMP 28 x 35 x 100
PN - CMP 28 x 35
=
=
=
=
Kompletná súprava
Dlabacia reõaz samostatná
Lišta samostatná
Pastorok samostatný
Rozmery drážky sa odvodzujú od typového oznaïenia.
Príklad:
MF - CMP 28 x 35 x 100 A
Delenie:
100 = c hďbka drážky
35 = b dďžka drážky
28 = a šírka drážky – príp. šírka reõaze
Delenie:
A = veýký rozstup
22,6 mm
22,6
B = stredný rozstup
15,7 mm
15,7
a = šírka dlabu alebo drážky
b = dďžka drážky *
c = hďbka drážky
* Pre rozmer b platí výrobná tolerancia + 2 mm
Príslušenstvo pre výkon dlabania
Dá sa použiõ pre PROTOOL CMP 150, HEMA ZKS 15, HOLZ HER ZK 2340, Haffner KF 416 E, Mafell LS 101/102
Rozstup ‡70 mm
Špecifikácia
Typ
Obj. ï.
-Kompletná dlabacia súprava
- Dlabacia reõaz
MF - CMP 28x35x100 A
632228
643,16
771,80
523001
MC - CMP 28x35/40x100 A
632236
287,58
345,10
523002
MF - CMP 28x40x100 A
632244
626,91
752,30
523001
MC - CMP 28x35/40x100 A
632236
287,58
345,10
523002
MF - CMP 28x40x150 A
838391
694,91
833,90
523001
MC - CMP 28x40x150 A
838393
306,25
367,50
523002
MF - CMP 30x30x125 B
838396
733,75
880,50
523001
MC - CMP 30x30x125 B
838397
388,75
466,50
523002
Príslušenstvo pre výkon drážkovania
Vhodný pre PROTOOL CMP 150, HEMA ZKS 15, HOLZ HER ZK 2340, Haffner KF 416 E, Mafell KFS 230/300 L
-Kompletná drážkovacia súprava GF - CMP 6x50x300 A
632260
799,41
959,30
523001
Kompletná dlabacia súprava
- Dlabacia reõaz
-Kompletná dlabacia súprava
- Dlabacia reõaz
-Kompletná dlabacia súprava
- Dlabacia reõaz
-
Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-
36
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
GC - CMP 6x50x300 A
632279
357,91
429,50
523002
GF - CMP 7x50x300 A
632287
799,41
959,30
523001
GC - CMP 7x50x300 A
632295
357,91
429,50
523002
GF - CMP 8x50x300 A
632309
834,25
1 001,10
523001
GC - CMP 8x50x300 A
632317
382,91
459,50
523002
GF - CMP 9x50x300 A
632325
843,58
1 012,30
523001
GC - CMP 9x50x300 A
632333
391,08
469,30
523002
GF - CMP 10x50x300 A
632341
883,66
1 060,40
523001
GC - CMP 10x50x300 A
632368
391,08
469,30
523002
GF - CMP 11x50x300 A
632376
894,08
1 072,90
523001
GC - CMP 11x50x300 A
632384
402,66
483,20
523002
GF - CMP 12x50x300 A
632392
909,83
1 091,80
523001
GC - CMP 12x50x300 A
632406
402,66
483,20
523002
GF - CMP 13x50x300 A
632414
928,41
1 114,10
523001
GC - CMP 13x50x300 A
632422
421,25
505,50
523002
GF - CMP 14x50x300 A
632430
928,41
1 114,10
523001
GC - CMP 14x50x300 A
632449
421,25
505,50
523002
GF - CMP 15x50x300 A
632457
943,50
1 132,20
523001
GC - CMP 15x50x300 A
632465
436,33
523,60
523002
GF - CMP 16x50x300 A
632473
943,50
1 132,20
523001
GC - CMP 16x50x300 A
632481
436,33
523,60
523002
523001
GF - CMP 17x50x300 A
632503
1 023,08
1 227,70
GC - CMP 17x50x300 A
632511
517,66
621,20
523002
GF - CMP 18x50x300 A
632538
1 060,83
1 273,00
523001
GC - CMP 18x50x300 A
632546
552,50
663,00
523002
GF - CMP 19x50x300 A
632554
1 074,83
1 289,80
523001
GC - CMP 19x50x300 A
632562
567,08
680,50
523002
GF - CMP 20x50x300 A
632570
1 074,83
1 289,80
523001
GC - CMP 20x50x300 A
632589
567,08
680,50
523002
GF - CMP 21x50x300 A
632597
1 074,83
1 289,80
523001
GC - CMP 21x50x300 A
632600
567,08
680,50
523002
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 36
21.12.2010 11:17:43
Príslušenstvo pre reõazovú dlabaïku
Špecifikácia
Typ
Obj. ï.
Príslušenstvo pre výkon drážkovania
Vo vodiacom stojane GMP 400 A / 2343 s prídavným vedením reõaze
-Kompletná drážkovacia súprava GF - CMP 10x50x450 A
-
Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Kompletná drážkovacia súprava
- Drážkovacia reõaz
-Olej
Na mazanie reõazí
-
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
841948
1 055,00
1 266,00
523001
GC - CMP 10x50x450 A
841949
515,33
618,40
523002
GF - CMP 11x50x450 A
841951
1 078,25
1 293,90
523001
GC - CMP 11x50x450 A
841952
531,58
637,90
523002
GF - CMP 12x50x450 A
841953
1 096,25
1 315,50
523001
GC - CMP 12x50x450 A
841954
529,25
635,10
523002
GF - CMP 13x50x450 A
841956
1 102,08
1 322,50
523001
GC - CMP 13x50x450 A
841957
550,16
660,20
523002
GF - CMP 14x50x450 A
841958
1 102,08
1 322,50
523001
GC - CMP 14x50x450 A
841959
550,16
660,20
523002
GF - CMP 15x50x450 A
841960
1 137,00
1 364,40
523001
GC - CMP 15x50x450 A
841961
574,00
688,80
523002
GF - CMP 16x50x450 A
841962
1 137,00
1 364,40
523001
GC - CMP 16x50x450 A
841963
574,00
688,80
523002
GF - CMP 17x50x450 A
841964
1 236,83
1 484,20
523001
GC - CMP 17x50x450 A
841965
673,41
808,10
523002
CO
633763
15,25
18,30
523004
Napájanie/príkon
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
617242
1 385,00
1 662,00
107002
617243
1 821,66
2 186,00
107002
617244
2 397,50
2 877,00
107002
617252
2 579,16
3 095,00
107002
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Typ
Šírka záberu
PLP 205 E
205 mm
0–3 mm
230 V/2 000 W
PLP 245 E
245 mm
0–3 mm
230 V/2 300 W
PLP 300
300 mm
0–3 mm
230 V/2 100 W
PLP 350 E
350 mm
0–2,5 mm
230 V/2 500 W
CONSTANT
Konštantné otáïky
STOP
Úber
CONSTANT
STOP
CONSTANT
STOP
CONSTANT
Produktová
skupina
Tesárske stroje
Tesárske hoblíky
Brzdené dobehnutie motora
Príslušenstvo pre tesárske hoblíky
Špecifikácia
Typ
Obj. ï.
Otoïný hoblovací nôž
Pre PLP 205 E
RN - PLP 19x1x205 Tri.
6 kusov v balení
839316
80,00
96,00
507001
Otoïný hoblovací nôž
Pre PLP 245 E
RN - PLP 19x1x245 Tri.
6 kusov v balení
841478
86,16
103,40
507001
Otoïný hoblovací nôž
Pre PLP 300
RN - PLP 19x1x300 Tri.
6 kusov v balení
838463
92,33
110,80
507001
Otoïný hoblovací nôž
Pre PLP 300
RN - PLP 19x1x300 Tri.
12 kusov v balení
836209
184,25
221,10
507001
Otoïný hoblovací nôž
Pre PLP 350 E
RN - PLP 19x1x350 Tri.
6 kusov v balení
840662
109,50
131,40
507001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 37
Produktová
skupina
37
21.12.2010 11:17:43
Plug it kábel
Vymeniteýné káble pre pripojenie elektronáradia PROTOOL.
Kabely plug-it sú urïené pre stroje s oznaïením Q v názve.
Napríklad: DRP 10 EQ.
Typ HO7: špeciálny pre elektropneumatické kladivá
Špecifikácia
Dďžka
Typ
Obj. ï.
Kábel s gumovým opláštením
Plug it kábel
4m
Plug it kábel
7,5 m
Plug it kábel
4m
H05 RN-F 2x1 EURO/4
H05 RN-F 2x1 EURO/7,5
H07 RN-F 2x1 EURO/4
Kábel s polyuretanovým opláštením
Plug it kábel
4m
Plug it kábel
7,5 m
Plug it kábel
4m
Plug it kábel
7,5 m
H05 BQ-F 2x1 EURO/4
H05 BQ-F 2x1 EURO/7,5
H07 BQ-F 2x1 EURO/4
H07 BQ-F 2x1 EURO/7,5
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
618353
618354
623600
17,33
21,33
19,16
20,80
25,60
23,00
297001
297001
297001
618355
618356
623602
623603
24,75
32,50
26,58
34,41
29,70
39,00
31,90
41,30
297001
297001
297001
297001
13,00
15,60
297001
12,91
15,50
297001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Koncovka na opravy
Inštaláciu koncovky musí vykonávaõ osoba oboznámená s elektrotechnickou kvalifikáciou.
Plug it koncovka
RP-PLUG IT H05
618518
Koncovka na opravy
Plug it koncovka
RP-PLUG IT H07
623654
Koncovka na opravy
Produktová
skupina
Systainery
Systainer bez vložky
Špecifikácia
Systainer TL NOVINKA!
396 x 296 x 105 mm
Systainer TL NOVINKA!
396 x 296 x 157,5 mm
Systainer TL NOVINKA!
396 x 296 x 210 mm
Systainer TL NOVINKA!
396 x 296 x 315 mm
Systainer TL NOVINKA!
396 x 296 x 420 mm
Systainer so schránkou vo vieku TL NOVINKA!
396 x 296 x 157,5 mm
Mini Systainer bez vložky
Mini Systainer
265 x 170 x 70 mm
MAXI Systainer bez vložky
Systainer
590 x 390 x 157,5 mm
Systainer
590 x 390 x 210 mm
Vložka pre systainer
Špecifikácia
Perforovaný molitán NOVINKA!
všetky SYS veýkosti 1–5
38
Typ
Obj. ï.
Produktová
skupina
SYS 1 TL
764613
46,08
55,30
214001
SYS 2 TL
764614
50,25
60,30
214001
SYS 3 TL
764615
54,41
65,30
214001
SYS 4 TL
764616
58,58
70,30
214001
SYS 5 TL
764617
62,50
75,00
214001
SYS AS 2 TL
764618
59,83
71,80
214001
SYS MINI
777872
14,41
17,30
214001
SYS MAX 2
762740
73,33
88,00
214001
SYS MAX 3
762733
80,33
96,40
214001
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
SYS-TL FOAM 20 Vari
764745
13,83
16,60
Produktová
skupina
214003
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 38
21.12.2010 11:17:44
Príslušenstvo pre systainery
Typ
Pre Systainer
Obj. ï.
617392
Cena v €
bez DPH
2,33
Cena v €
s DPH
2,80
Systainer klip
Šedý (náhradný diel), 1 kus
Systainer klip
Oranžový (náhradný diel), 1 kus
SYS 1 - 5
SYS 1 - 5
616658
2,33
2,80
ZOBO – Vrtáky CENTROTEC
Produktová
skupina
898001
898001
‡ 15–35 mm
Chrómová oceý WD C ‡ x L CE
Vrták so strediacim hrotom CP-WD 2,5 x 3,5 a stopkou CENTROTEC
Vrták
‡ mm
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
15
WD C 15x100 CE
20
WD C 20x100 CE
25
30
35
Produktová
skupina
636524
20,50
24,60
420001
777874
25,91
31,10
420001
WD C 25x100 CE
636526
31,33
37,60
420001
WD C 30x100 CE
636527
36,75
44,10
420001
WD C 35x100 CE
636528
42,00
50,40
420001
Sada vrtákov CENTROTEC v minisystaineri
Obsah
Typ
Obj. ï.
CE ZOBO-vrták ‡ 15, 20, 25, 30, 35
WD C SET CE D15-35 5x
636523
Cena v €
bez DPH
139,00
Cena v €
s DPH
166,80
Produktová
skupina
420001
Všetky vrtáky so strediacim hrotom CP-WD 2,5 x 3,5
1 strediaci hrot CP-WD 2,5 x 7,5
1 strediaci vrták CB-WD 2,5 x 30
1 vyrážaï
Strediace hroty a strediace vrtáky viĒ stranu 41.
Chrómová oceý WD C ‡ x L S1
D
So strediacim hrotom CP-WD 2,5 x 3,5
Vrták
‡ mm
Upínacia stopka
‡ mm
Typ
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
80
7
18
WD C 17x80 S1
761989
32,33
38,80
8
18
WD C 18x80 S1
761990
31,75
38,10
420001
9
18
WD C 19x80 S1
761991
31,75
38,10
420001
420001
15
10
WD C 15x80 S1
761992
25,50
30,60
420001
20
10
WD C 20x80 S1
761993
31,41
37,70
420001
25
10
WD C 25x80 S1
761994
36,66
44,00
420001
30
10
WD C 30x80 S1
761995
43,08
51,70
420001
35
10
WD C 35x80 S1
761996
49,66
59,60
420001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 39
Obj. ï.
Systainery
‡ 7–35 mm
Včtací systém ZOBO
Včtací systém ZOBO 1
39
21.12.2010 11:17:45
Včtací systém ZOBO 2
‡ 10–30 mm
Chrómová oceý WD C ‡ x L S2
Tvrdokov WD HW ‡ x L S2
Vrták so strediacim hrotom CP-WD 2,5 x 3,5
Ø9
‡9
M6
M6
L
100
VeĘkosĹ kĘúêa:
‡ 10–25 o 8
‡ 26–30 o 10
Vrták Stopka
‡ mm ‡ mm
10
9
11
9
12
9
13
9
14
9
15
9
16
9
17
9
18
9
19
9
20
9
21
9
22
9
23
9
24
9
25
9
26
9
27
9
28
9
29
9
30
9
Obj. ï.
761998
761999
762000
762001
762002
762003
762004
762005
762006
762007
762008
762009
762010
762011
762012
762013
762014
762015
762016
762017
762018
Cena v €
bez DPH
54,25
52,25
50,16
47,58
45,66
37,83
38,58
38,58
38,58
40,25
41,33
43,91
46,33
48,16
50,41
51,16
55,25
56,41
59,00
61,41
62,50
Cena v €
s DPH
65,10
62,70
60,20
57,10
54,80
45,40
46,30
46,30
46,30
48,30
49,60
52,70
55,60
57,80
60,50
61,40
66,30
67,70
70,80
73,70
75,00
Vrták so strediacim hrotom CP-WD 2,5 x 3,5
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Obj. ï.
762247
762248
762249
762250
762251
762252
762253
762254
762255
762256
762257
762258
762259
762260
762261
762262
762263
762264
762265
762266
762267
mit Zentrierspitze
Včtací systém ZOBO 2
Ø9
M6
M8
L
100
Veýkosõ kýúïa:
‡ 31–50 o 14
mit Zentrierspitze
40
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Tvrdokov WD HW ‡ x L S2
Vrták so strediacim hrotom CP-WD 2,5 x 3,5
‡12
Cena v €
s DPH
82,50
82,20
81,70
81,30
81,00
74,60
77,70
79,10
80,60
81,80
80,90
84,60
85,80
88,10
88,70
88,10
93,30
94,80
95,70
97,20
97,60
‡ 31–50 mm
Chrómová oceý WD C ‡ x L S2
Vrták Stopka
‡ mm ‡ mm
31
12
32
12
33
12
34
12
35
12
36
12
37
12
38
12
39
12
40
12
41
12
42
12
43
12
44
12
45
12
46
12
47
12
48
12
49
12
50
12
Cena v €
bez DPH
68,75
68,50
68,08
67,75
67,50
62,16
64,75
65,91
67,16
68,16
67,41
70,50
71,50
73,41
73,91
73,41
77,75
79,00
79,75
81,00
81,33
Obj. ï.
762019
762020
762021
762022
762023
762024
762025
762026
762027
762028
762029
762030
762031
762032
762033
762034
762035
762036
762037
762038
Cena v €
bez DPH
65,00
67,50
68,58
71,16
71,16
75,75
77,08
79,33
81,66
82,50
86,58
89,00
90,08
90,50
90,00
93,66
102,00
105,16
108,33
114,66
Cena v €
s DPH
78,00
81,00
82,30
85,40
85,40
90,90
92,50
95,20
98,00
99,00
103,90
106,80
108,10
108,60
108,00
112,40
122,40
126,20
130,00
137,60
Vrták so strediacim hrotom CP-WD 3,5 x 4
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Obj. ï.
762268
762269
762270
762271
762272
762273
762274
762275
762276
762277
762278
762279
762280
762281
762282
762283
762284
762285
762286
762287
Cena v €
bez DPH
84,00
84,91
86,33
87,16
86,08
90,08
92,66
94,50
97,00
98,41
104,00
107,50
109,66
113,00
116,91
123,00
126,00
135,58
145,66
155,25
Cena v €
s DPH
100,80
101,90
103,60
104,60
103,30
108,10
111,20
113,40
116,40
118,10
124,80
129,00
131,60
135,60
140,30
147,60
151,20
162,70
174,80
186,30
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 40
21.12.2010 11:17:46
Včtací systém ZOBO 2
‡ 31–50 mm
Sada vrtákov systému ZOBO 2 v minisystaineri
Obsah WD C:
Vrták ‡ 15, 20, 25, 30, 35 mm
1x CP-WD 2,5 x 14,5
1x CB-WD HSS 2,5 x 30
1x RT-WD
Obsah WD HW:
Vrták ‡ 15, 20, 25, 30, 35 mm
1x CP-WD 2,5 x 14,5; 1 x CP-WD 3,5 x 19
1x CB-WD HSS 2,5 x 30; 1 x CB-WD HSS 3,5 x 43
1x RT-WD
Typ
Obj. ï.
Chrómová oceý
WD C 15-35 S2 SET 5
Chrómová oceý s nástavcami 1)
WD C 15-35 S2 SET 5 L
Tvrdokov
Tvrdokov s nástavcami 1)
1)
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
762089
276,41
331,70
420001
623717
312,16
374,60
420001
WD HW 15-35 S2 SET 5
762338
360,50
432,60
420001
WD HW 15-35 S2 SET 5 L
623718
396,91
476,30
420001
A-WD M6 9 x 150 MAN a A-WD M8 12 x 150 MAN pre elektrické ruïné včtaïky
Včtací systém ZOBO 2
‡ 51–65 mm
Chrómová oceý WD C ‡ x L S2
Vrták so strediacim hrotom CP-WD 3,5 x 4
a so stopkou A-WD M10 16/12 x 55 M8
Vrták
‡ mm
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
‡12
M8
Ø12
M8
55
55
SW
SW 14
Ø16
‡16
L
105
M10
M10
50
50
Produktová
skupina
Stopka
‡ mm
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
Obj. ï.
762039
762040
762041
762042
762043
762044
762045
762046
762047
762048
762049
762050
762051
762052
762053
Cena v €
bez DPH
137,91
143,91
145,08
151,66
152,83
158,83
164,75
166,58
168,33
169,58
175,50
176,66
178,50
179,08
180,25
Cena v €
s DPH
165,50
172,70
174,10
182,00
183,40
190,60
197,70
199,90
202,00
203,50
210,60
212,00
214,20
214,90
216,30
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Tvrdokov WD HW ‡ x L S2
Vrták so strediacim hrotom CP-WD 3,5 x 4
a so stopkou A-WD M10 16/12 x 55 M8
Obj. ï.
762288
762289
762290
762291
762292
762293
762294
762295
762296
762297
762298
762299
762300
762301
762302
Cena v €
bez DPH
167,16
178,50
180,25
189,83
194,08
212,50
231,00
234,00
237,00
232,83
242,33
245,33
248,33
251,33
247,08
Cena v €
s DPH
200,60
214,20
216,30
227,80
232,90
255,00
277,20
280,80
284,40
279,40
290,80
294,40
298,00
301,60
296,50
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Vrtáky od ‡ 66 mm viĒ systém 3, strana 45.
Príslušenstvo systému ZOBO 1 a 2, systému CENTROTEC
vhodný pre vrtáky
Použiteýná dďžka Chrómová
‡ mm
cca mm
oceý ‡ mm
Tvrdokov
‡ mm
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
2,5
3,5
10–50
10–30
CP-WD 2,5x2,5
762607
3,16
3,80
420001
2,5
7,5
10–50
10–30
CP-WD 2,5x7,5
762608
3,16
3,80
420001
420001
2,5
14,5
10–50
10–30
CP-WD 2,5x14,5
762609
4,33
5,20
2,5
19,0
10–50
10–30
CP-WD 2,5x19
762610
5,41
6,50
420001
3,5
4,0
51–65
31–65
CP-WD 3,5x4,0
762611
6,00
7,20
420001
3,5
19,0
51–65
31–65
CP-WD 3,5x19
762612
7,75
9,30
420001
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Strediace vrtáky
Včtací systém ZOBO
Strediace hroty
‡10–65 mm
vhodný pre vrtáky
Použiteýná dďžka Chrómová
‡ mm
cca mm
oceý ‡ mm
Tvrdokov
‡ mm
Produktová
skupina
2,5
30
10–50
10–30
CB-WD HSS 2,5x30
761979
5,91
7,10
420001
3,5
40
51–65
31–65
CB-WD HSS 3,5x43
761984
7,08
8,50
420001
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
RT-WD
761972
8,33
10,00
Vyrážaï
Na uvoýĕovanie strediacich
hrotov alebo strediaceho vrtáku
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 41
Produktová
skupina
220001
41
21.12.2010 11:17:47
Príslušenstvo systému ZOBO 2
‡10–65 mm
Redukcia
Redukcia stopky
Pre vrták
‡ mm
Kýúï
z ‡ 9 na ‡ 8
10–30
SW 10
A-WD M6 9/8
z ‡ 12 na ‡ 10
31–65
SW 14
A-WD M8 12/10
Stopka
‡ mm
Kýúï
Typ
Obj. ï.
9
SW 10
A-WD M6 9x150 MAN
SW
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
762492
25,58
30,70
220001
762493
26,91
32,30
220001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
762591
21,75
26,10
220001
Nástavce
Pre ruïné elektrické včtaïky
SW
Dďžka
mm
S vrtákom
Pre vrták
‡ mm
Produktová
skupina
150
215
10–30
400
450
10–30
9
SW 10
A-WD M6 9x400 MAN
762592
39,66
47,60
220001
150
215
31–65
12
SW 14
A-WD M8 12x150 MAN
762594
25,00
30,00
220001
400
450
31–65
12
SW 14
A-WD M8 12x400 MAN
762595
42,75
51,30
220001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Nástavce
Kalené rovnané a presne brúsené pre vysokú presnosõ otáïavého pohybu. Pre použitie v stacionárnych strojoch.
SW
Dďžka
mm
S vrtákom
Pre vrták
‡ mm
Stopka
‡ mm
Kýúï
Typ
Obj. ï.
Produktová
skupina
150
215
10–30
9
SW 14
A-WD M6 9x150 MEC
762596
55,00
66,00
220001
150
215
31–65
12
SW 14
A-WD M8 12x150 MEC
762597
55,00
66,00
220001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
28,41
34,10
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Stopka
Kalené rovnané a presne brúsené pre vysokú presnosõ otáïavého pohybu. Pre použitie v stacionárnych strojoch.
SW
Stopka
Pre vrták
‡ mm
Dďžka
mm
Kýúï
Typ
Obj. ï.
55
SW 14
A-WD M10 16/12x55
M8
623479
Typ
Obj. ï.
Špeciálny kýúï
Na uvolnenie vrtáku z nástavca
SWR-WD
762497
15,66
18,80
220001
Stranový kýúï
Na odskrutkovanie nástavca
FWR-SW 10
762246
2,33
2,80
220001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
‡ 12 mm
51–65
s vnútorným závitom
Produktová
skupina
220001
Kýúïe
Produktová
skupina
Hďbkové dorazy
Pre nastavenie presnej hďbky otvoru
Pre vrták
‡mm Stopka
‡ mm
So závitom DIN 913 Typ
s vnútorným šesõhranom
Obj. ï.
Produktová
skupina
10 — 25
9
M5x5/SW 2,5
DG-WD 9/25
762583
32,25
38,70
220001
10 — 30
9
M6x6/SW 3
DG-WD 9/30
762584
60,25
72,30
220001
31 — 40
12
M6x5/SW 3
DG-WD 12/40
762585
60,25
72,30
220001
31 — 50
12
M6x8/SW 3
DG-WD 12/50
762586
81,00
97,20
220001
51 — 65
16
M6x8/SW 3
DG-WD 16/65
762587
120,00
144,00
220001
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
RD-DG 12 – 9
626607
14,00
16,80
Redukïná obímka
Redukïná obímka
Pre použitie vrtákov so stopkou ‡ 9 mm
v hďbkovom doraze s otvorom ‡ 12 mm
42
Produktová
skupina
220001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 42
21.12.2010 11:17:50
Včtací systém ZOBO 3
‡ 15–30 mm
Chrómová oceý WD C ‡ x L S3
Tvrdokov WD HW ‡ x L S3
Upnutie ‡ 6 mm pre strediace hroty, vrtáky
alebo vodiace ïapy (nie sú súïasõou dodávky)
Ø9
‡9
M6
L
100
M5/SW 2,5
M6
Veýkosõ kýúïa:
‡ 15–22 o 8
‡ 23–30 o 10
Ø6
‡6
Obj. ï.
762090
762091
762092
762093
762094
762095
762096
762097
762098
762099
762100
762101
762102
762103
762104
762105
Cena v €
bez DPH
37,83
38,58
38,58
38,58
40,25
41,33
43,91
46,33
48,16
50,41
51,16
55,25
56,41
59,00
61,41
62,50
Cena v €
s DPH
45,40
46,30
46,30
46,30
48,30
49,60
52,70
55,60
57,80
60,50
61,40
66,30
67,70
70,80
73,70
75,00
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Obj. ï.
762339
762340
762341
762342
762343
762344
762345
762346
762347
762348
762349
762350
762351
762352
762353
762354
Včtací systém ZOBO 3
Bez strediaceho hrotu, vrtáku a vodiaceho ïapu
Ø12
L
100
M5/SW 2,5
‡12
M8
SW14
Ø6
‡6
Cena v €
s DPH
74,60
77,70
79,10
80,60
81,80
80,90
84,60
85,80
88,10
88,70
88,10
93,30
94,80
95,70
97,20
97,60
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
‡ 31–50 mm
Chrómová oceý WD C ‡ x L S3
Vrták Stopka
‡ mm ‡ mm
31
12
32
12
33
12
34
12
35
12
36
12
37
12
38
12
39
12
40
12
41
12
42
12
43
12
44
12
45
12
46
12
47
12
48
12
49
12
50
12
51
12
Cena v €
bez DPH
62,16
64,75
65,91
67,16
68,16
67,41
70,50
71,50
73,41
73,91
73,41
77,75
79,00
79,75
81,00
81,33
Obj. ï.
762106
762107
762108
762109
762110
762111
762112
762113
762114
762115
762116
762117
762118
762119
762120
762121
762122
762123
762124
762125
762713
Cena v €
bez DPH
65,00
67,50
68,58
71,16
71,16
75,75
77,08
79,33
81,66
82,50
86,58
89,00
90,08
90,50
90,00
93,66
102,00
105,16
108,33
120,00
155,83
Cena v €
s DPH
78,00
81,00
82,30
85,40
85,40
90,90
92,50
95,20
98,00
99,00
103,90
106,80
108,10
108,60
108,00
112,40
122,40
126,20
130,00
144,00
187,00
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Tvrdokov WD HW ‡ x L S3
Bez strediaceho hrotu, vrtáku a vodiaceho ïapu
Obj. ï.
762355
762356
762357
762358
762359
762360
762361
762362
762363
762364
762365
762366
762367
762368
762369
762370
762371
762372
762373
762374
Cena v €
bez DPH
84,00
84,91
86,33
87,16
86,08
90,08
92,66
94,50
97,00
101,25
104,00
107,50
109,66
113,00
116,91
123,00
126,00
135,58
145,66
155,25
Cena v €
s DPH
100,80
101,90
103,60
104,60
103,30
108,10
111,20
113,40
116,40
121,50
124,80
129,00
131,60
135,60
140,30
147,60
151,20
162,70
174,80
186,30
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
Včtací systém ZOBO
Vrták Stopka
‡ mm ‡ mm
15
9
16
9
17
9
18
9
19
9
20
9
21
9
22
9
23
9
24
9
25
9
26
9
27
9
28
9
29
9
30
9
Upnutie ‡ 6 mm pre strediace hroty, vrtáky
alebo vodiace ïapy (nie sú súïasõou dodávky)
Sada vrtákov systému ZOBO 3 v minisystaineri
Obsah WD C:
Vrták ‡ 15, 20, 25, 30, 35 mm
1x CP-WD 6 x 6,0; 1x CB-WD HSS 6 x 20
1x vnútorný šesõhranný kýúï SW 2,5
Chrómová oceý
Obsah WD HW:
Vrták ‡ 15, 20, 25, 30, 35 mm
1x CP-WD 6 x 6,0; 1x CB-WD HSS 6 x 20
1x vnútorný šesõhranný kýúï SW 2,5
Typ
Obj. ï.
WD C 15-35 S3 SET 5
762207
276,41
331,70
420001
WD C 15-35 S3 SET 5 L
623719
312,16
374,60
420001
Tvrdokov
WD HW 15-35 S3 SET 5
762426
360,50
432,60
420001
Tvrdokov s nástavcami 1)
WD HW 15-35 S3 SET 5 L
623720
396,91
476,30
420001
Chrómová oceý s nástavcami
1)
1)
A-WD M6 9 x 150 MAN a A-WD M8 12 x 150 MAN pre elektrické ruïné včtaïky
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 43
Cena v €
bez DPH
43
21.12.2010 11:17:55
Príslušenstvo systému ZOBO 3
‡15–50 mm
Strediace hroty
‡ mm
vhodný pre vrtáky
Použiteýná dďžka
cca mm
6
6,0
Chrom. oceý
‡ mm
Tvrdokov
‡ mm
Typ
Obj. ï.
15–50
15–50
CP-WD 6 x 6,0
762622
Strediace vrtáky
‡ mm
Použiteýná dďžka
cca mm
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
420001
Tvrdokov
‡ mm
Typ
Obj. ï.
Produktová
skupina
20
15–50
15–50
CB-WD HSS 6 x 20
762619
23,16
27,80
420001
6
50
15–50
15–50
CB-WD HSS 6 x 55
762617
17,91
21,50
420001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
vhodný pre vrtáky
Použiteýná dďžka
cca mm
Chrom. oceý
‡ mm
Tvrdokov
‡ mm
Typ
Obj. ï.
Produktová
skupina
5
6
15–50
15–50
GP-WD 5/6x10
762714
7,00
8,40
420001
6
6
15–50
15–50
GP-WD 6/6x10
762213
7,00
8,40
420001
7
6
15–50
15–50
GP-WD 7/6x10
762214
7,00
8,40
420001
8
6
15–50
15–50
GP-WD 8/6x10
762215
8,33
10,00
420001
9
6
15–50
15–50
GP-WD 9/6x10
762216
8,33
10,00
420001
10
6
15–50
15–50
GP-WD 10/6x10
762217
8,33
10,00
420001
m
m
14,50
11
6
15–50
15–50
GP-WD 11/6x10
762218
8,33
10,00
420001
‡6
12
6
15–50
15–50
GP-WD 12/6x10
762219
10,91
13,10
420001
m
m
m
12,08
Produktová
skupina
6
‡ mm
10
Cena v €
s DPH
vhodný pre vrtáky
Chrom. oceý
‡ mm
Vodiace ïapy
D
Cena v €
bez DPH
13
6
15–50
15–50
GP-WD 13/6x10
762220
10,91
13,10
420001
14
6
15–50
15–50
GP-WD 14/6x10
762221
10,91
13,10
420001
15
6
15–50
15–50
GP-WD 15/6x10
762222
10,91
13,10
420001
16
6
15–50
15–50
GP-WD 16/6x10
762223
12,25
14,70
420001
17
6
15–50
15–50
GP-WD 17/6x10
762224
12,25
14,70
420001
18
6
15–50
15–50
GP-WD 18/6x10
762225
12,25
14,70
420001
19
6
15–50
15–50
GP-WD 19/6x10
762226
12,25
14,70
420001
20
6
15–50
15–50
GP-WD 20/6x10
762227
12,25
14,70
420001
25
10
15–50
15–50
GP-WD 25/10x10
762712
18,66
22,40
420001
Pre vrták
‡ mm
Kýúï
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
z ‡9 na ‡8
15–30
SW 10
A-WD M6 9/8
762492
25,58
30,70
420001
z ‡12 na ‡10
31–50
SW 14
A-WD M8 12/10
762493
26,91
32,30
420001
Dďžka S vrtákom Pre vrták
mm
‡ mm
Stopka
‡ mm
Kýúï
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
150
215
15–30
9
SW 10
A-WD M6 9x150 MAN
762591
21,75
26,10
420001
400
450
15–30
9
SW 10
A-WD M6 9x400 MAN
762592
39,66
47,60
420001
150
215
31–50
12
SW 14
A-WD M8 12x150 MAN
762594
25,00
30,00
420001
400
450
31–50
12
SW 14
A-WD M8 12x400 MAN
762595
42,75
51,30
420001
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
m
Redukcia
Redukcia stopky
SW
Produktová
skupina
Nástavce
Pre ruïné elektrické včtaïky
SW
Produktová
skupina
Nástavce
Kalené rovnané a presne brúsené pre vysokú presnosõ otáïavého pohybu. Pre použitie v stacionárnych strojoch.
SW
44
Dďžka S vrtákom Pre vrták
mm
‡ mm
Stopka
‡ mm
Kýúï
Typ
Obj. ï.
Produktová
skupina
150
215
15–30
9
SW 14
A-WD M6 9x150 MAN
762596
55,00
66,00
420001
150
215
31–50
12
SW 14
A-WD M8 12x150 MAN
762597
55,00
66,00
420001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 44
21.12.2010 11:17:58
Príslušenstvo systému ZOBO 3
‡15–50 mm
Hďbkové dorazy
Pre nastavenie presnej hďbky otvoru
Pre vrták
‡ mm
Stopka
‡ mm
So závitom DIN 913
s vnútorným šesõhranom
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
10–25
9
M5 x 5/SW 2,5
DG-WD 9/25
762583
32,25
38,70
220001
10–30
9
M6 x 6/SW 3
DG-WD 9/30
762584
60,25
72,30
220001
31–40
12
M6 x 5/SW 3
DG-WD 12/40
762585
60,25
72,30
220001
31–50
12
M6 x 8/SW 3
DG-WD 12/50
762586
81,00
97,20
220001
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
RD-DG 12-9
626607
14,00
16,80
Redukïná obímka
Pre použitie vrtákov so stopkou ‡ 9 mm
a hďbkovým dorazom s otvorom ‡12 mm
Včtací systém ZOBO 3
Vrták so stopkou A-WD M12 20/13x100 3K (s tromi
plôškami). Bez stred. hrotu, vrtáku a vodiaceho ïapu.
‡12
Ø 12
SW
10
100
SW17
L
150
Ø 20
‡20
M12
M12
50
50
Ø10
M6/SW 3
‡10
Stopka
‡ mm
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
Obj. ï.
762126
762127
762128
762129
762130
762131
762132
762133
762134
762135
762136
762137
762138
762139
762140
762141
762142
762143
762144
762145
762146
762147
762148
762149
762150
762151
Cena v €
bez DPH
178,50
183,91
185,66
186,83
192,83
194,08
200,58
201,16
202,41
203,00
199,41
206,58
210,16
213,75
216,08
212,50
220,83
222,08
226,83
233,41
227,41
235,75
237,58
241,25
244,16
240,00
Cena v €
s DPH
214,20
220,70
222,80
224,20
231,40
232,90
240,70
241,40
242,90
243,60
239,30
247,90
252,20
256,50
259,30
255,00
265,00
266,50
272,20
280,10
272,90
282,90
285,10
289,50
293,00
288,00
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 45
220001
‡ 50–75 mm
Chrómová oceý WD C ‡ x L S3
Vrták
‡ mm
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Produktová
skupina
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Tvrdokov WD HW ‡ x L S3
Vrták so stopkou A-WD M12 20/13x100 3K (s tromi
plôškami). Bez stred. hrotu, vrtáku a vodiaceho ïapu.
Obj. ï.
762375
762376
762377
762378
762379
762380
762381
762382
762383
762384
762385
762386
762387
762388
762389
762390
762391
762392
762393
762394
762395
762396
762397
762398
762399
762400
Cena v €
bez DPH
181,50
189,83
200,00
203,58
206,58
210,75
223,25
234,00
237,00
240,00
235,75
245,91
248,33
251,33
254,91
250,16
266,25
273,41
276,41
279,41
278,75
323,50
326,50
329,50
333,08
331,25
Cena v €
s DPH
217,80
227,80
240,00
244,30
247,90
252,90
267,90
280,80
284,40
288,00
282,90
295,10
298,00
301,60
305,90
300,20
319,50
328,10
331,70
335,30
334,50
388,20
391,80
395,40
399,70
397,50
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Včtací systém ZOBO
45
21.12.2010 11:18:00
Včtací systém ZOBO 3
‡ 76–100 mm
Chrómová oceý WD C ‡ x L S3
Vrták so stopkou A-WD M12 20/13x100 3K (s tromi
plôškami). Bez stred. hrotu, vrtáku a vodiaceho ïapu.
‡12
Ø 12
10
SW
100 SW17
L
150
Ø 20
‡20
M12
M12
50
50
M6/SW 3
Ø10
‡10
Vrták
‡ mm
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Stopka
‡ mm
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
20/13
Obj. ï.
762152
762153
762154
762155
762156
762157
762158
762159
762160
762161
762162
762163
762164
762165
762166
762167
762168
762169
762170
762171
762172
762173
762174
762175
762176
Cena v €
bez DPH
250,75
253,66
256,66
260,33
255,50
277,00
287,75
294,91
302,66
297,25
307,50
308,58
309,25
309,83
300,83
314,58
318,16
318,83
319,41
317,00
342,08
357,00
371,25
386,75
396,33
Cena v €
s DPH
300,90
304,40
308,00
312,40
306,60
332,40
345,30
353,90
363,20
356,70
369,00
370,30
371,10
371,80
361,00
377,50
381,80
382,60
383,30
380,40
410,50
428,40
445,50
464,10
475,60
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Včtací systém ZOBO 3
Tvrdokov WD HW ‡ x L S3
Vrták so stopkou A-WD M12 20/13x100 3K (s tromi
plôškami). Bez stred. hrotu, vrtáku a vodiaceho ïapu.
Obj. ï.
762401
762402
762403
762404
762405
762406
762407
762408
762409
762410
762411
762412
762413
762414
762415
762416
762417
762418
762419
762420
762421
762422
762423
762424
762425
Cena v €
bez DPH
344,41
347,41
351,00
354,58
351,58
365,91
368,91
372,50
375,41
367,66
401,75
405,91
409,50
413,08
404,08
419,58
423,83
426,83
430,33
421,41
437,50
441,08
444,75
448,25
436,91
Cena v €
s DPH
413,30
416,90
421,20
425,50
421,90
439,10
442,70
447,00
450,50
441,20
482,10
487,10
491,40
495,70
484,90
503,50
508,60
512,20
516,40
505,70
525,00
529,30
533,70
537,90
524,30
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
‡ 101–130 mm
Chrómová oceý WD C ‡ x L S3 - STL
Vrták so stopkou A-WD M16 30/16x100 3K
(s tromi plôškami), obmedzovaïom hďbky rezu,
vymedzovacou mierkou a kýúïom.
Bez strediaceho hrotu, vrtáku a vodiaceho ïapu.
Toto vyhotovenie sa doporuïuje obzvlášõ
pre použitie pri včtaní bez stojanu.
‡16
Ø16
L1
100
SW
SW27
L
150
Ø30
‡30
M16
M16
50
50
46
Ø10
M6/SW3
‡10
Vrták
‡ mm
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Stopka
‡ mm
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
Obj. ï.
631370
631371
631372
631373
631374
631375
631376
631377
631378
631379
631380
631381
631382
631383
631384
631385
631386
631387
631389
631390
Cena v €
bez DPH
480,50
484,66
488,83
493,00
501,41
505,58
509,75
513,91
518,08
522,33
526,41
530,66
534,83
536,58
537,25
538,41
539,58
543,16
547,33
561,08
Cena v €
s DPH
576,60
581,60
586,60
591,60
601,70
606,70
611,70
616,70
621,70
626,80
631,70
636,80
641,80
643,90
644,70
646,10
647,50
651,80
656,80
673,30
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
ZOBO vrtáky systému 3 sú od ‡ 101 mm
sériovo vybavené obmedzovaïom hďbky rezu
a drážkou na tvorbu triesok. Tým je minimalizované nebezpeïenstvo zaseknutia ostria vrtáku
v materiáli a nebezpeïenstvo zpätného rázu
včtaïky.
Obmedzovaï hďbky rezu { je obmedzovaïom
hďbky | na príslušnú vzdialenosõ hlavného ostria
nastavený. Cez vybrúsenú drážku na delenie triesok vznikajú kratšie triesky, ktoré sú potom lepšie
z vyvčtaného otvoru odvádzané.
{
Obmedzovaï hďbky rezu
|
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 46
21.12.2010 11:18:02
Včtací systém ZOBO 3
‡ 10 –130 mm
Vrták
‡ mm
Stopka
‡ mm
Obj. ï.
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
30/16
631391
631392
631393
631394
631395
631397
631398
631399
631400
631401
Cena v €
bez DPH
565,25
568,83
573,58
577,75
582,00
586,16
589,75
593,91
598,08
602,25
Cena v €
s DPH
678,30
682,60
688,30
693,30
698,40
703,40
707,70
712,70
717,70
722,70
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Na prianie zákazníka vyrábame vrtáky s priemerom 131 mm až 200 mm. Pošlite nám, prosím, svoju objednávku.
Sada záhlbníkov v systaineri
Vrtáky chrómová oceý 3 ‡ 50–60–65–70–80 mm
Vodiace ïapy 13,5–17,5–21,5–25,5 mm
Hďbkový doraz DG-WD 20/100
Vnútorný šesõhranný kýúï SW-3
V systaineri veý. 1 s vložkou z bukového dreva
Typ
Sada záhlbníkov
CS-WD 50-80 SET5
Obj. ï.
bez DPH
762208
Cena v €
s DPH
1 392,41
Príslušenstvo systému ZOBO 3
Cena v €
skupina
1 670,90
Produktová
420001
‡ 50–130 mm
vhodný pre vrtáky
Použiteýná dďžka Chrómová oceý Tvrdokov
‡ mm
cca mm
‡ mm
‡ mm
10
9
50–130
50–100
Strediace vrtáky
Použiteýná dďžka
‡ mm
cca mm
10
10
10
85
Typ
Obj. ï.
CP-WD 10 x 9
762621
Typ
Obj. ï.
CB-WD HSS 10 x 10
CB-WD HSS 10 x 85
629393
762618
Typ
Obj. ï.
GP-WD 10,5/10x57
GP-WD 11,5/10x57
GP-WD 12,5/10x57
GP-WD 13,5/10x57
GP-WD 14,5/10x57
GP-WD 15,5/10x57
GP-WD 16,5/10x57
GP-WD 17,5/10x57
GP-WD 18,5/10x57
GP-WD 19,5/10x57
GP-WD 20,5/10x57
GP-WD 21,5/10x57
GP-WD 22,5/10x57
GP-WD 23,5/10x57
GP-WD 24,5/10x57
GP-WD 25,5/10x57
762229
762230
762231
762232
762233
762234
762235
762236
762237
762238
762239
762240
762241
762242
762243
762244
Cena v €
bez DPH
16,75
Cena v €
s DPH
20,10
Produktová
skupina
420001
Cena v €
bez DPH
23,91
27,75
Cena v €
s DPH
28,70
33,30
Produktová
skupina
420001
420001
Cena v €
bez DPH
12,91
13,25
13,58
13,91
14,16
14,41
14,75
15,00
15,25
15,66
15,83
16,25
16,50
16,83
17,08
17,50
Cena v €
s DPH
15,50
15,90
16,30
16,70
17,00
17,30
17,70
18,00
18,30
18,80
19,00
19,50
19,80
20,20
20,50
21,00
Produktová
skupina
220001
220001
220001
220001
220001
220001
220001
220001
220001
220001
220001
220001
220001
220001
220001
220001
vhodný pre vrtáky
Chrómová oceý
‡ mm
50–130
50–130
Tvrdokov
‡ mm
50–100
50–100
Vodiace ïapy
Pre včtací systém 3 a hmoždinkové frézy
m
m
vhodný pre vrtáky
‡ 10
D
m
m
m
57
îap D
‡ mm
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5
24,5
25,5
Upínanie
‡ mm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Chrómová oceý
‡ mm
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
50–130
Tvrdokov
‡ mm
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
50–100
m
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 47
Včtací systém ZOBO
Strediace hroty
47
21.12.2010 11:18:05
Príslušenstvo systému ZOBO 3
‡ 50–130 mm
Nástavce pre stacionárne stroje
Kalené rovnané a presne brúsené pre vysokú presnosõ otáïavého pohybu.
Dďžka
‡ mm
60
300
60
300
SW
Pre vrták
‡ mm
50–100
50–100
101–130
101–130
Stopka
‡ mm
20
20
30
30
Kýúï
Typ
Obj. ï.
SW 17
SW 17
SW 27
SW 27
A-WD M12 20x60 M12
A-WD M12 20x300 M12
A-WD M16 30x60 M16
A-WD M16 30x300 M16
762599
762600
762601
762602
Cena v €
bez DPH
40,58
58,08
64,75
103,66
Cena v €
s DPH
48,70
69,70
77,70
124,40
Produktová
skupina
220001
220001
220001
220001
Cena v €
bez DPH
33,25
33,25
40,41
54,41
54,41
Cena v €
s DPH
39,90
39,90
48,50
65,30
65,30
Produktová
skupina
220001
220001
220001
220001
220001
Cena v €
bez DPH
70,25
81,00
100,33
Cena v €
s DPH
84,30
97,20
120,40
Produktová
skupina
220001
220001
220001
Cena v €
bez DPH
33,25
33,25
40,41
40,41
54,41
54,41
Cena v €
s DPH
39,90
39,90
48,50
48,50
65,30
65,30
Produktová
skupina
220001
220001
220001
220001
220001
220001
Cena v €
bez DPH
11,91
Cena v € Produktová
s DPH
skupina
14,30 220001
Cena v €
bez DPH
12,08
Cena v € Produktová
s DPH
skupina
14,50 420001
Cena v €
bez DPH
23,25
Cena v € Produktová
s DPH
skupina
27,90 220001
Cena v €
bez DPH
155,25
155,25
Cena v €
s DPH
186,30
186,30
Stopky pre stacionární stroje
Kalené rovnané a presne brúsené pre vysokú presnosõ otáïavého pohybu.
Upínanie
SW
Kýúï
Typ
Obj. ï.
SW 17
SW 17
SW 17
SW 27
SW 27
A-WD M12 20/12x55
A-WD M12 20/16x55
A-WD M12 20/12x100
A-WD M16 30/16x100
A-WD M16 30/20x100
761973
761974
761977
761980
761981
Kýúï
Typ
Obj. ï.
SW 17
SW 27
SW 27
A-WD M12 20/MK2
A-WD M16 30/MK3
A-WD M16 30/M 16303
762447
762448
762449
Kýúï
Typ
Obj. ï.
SW 17
SW 17
SW 17
SW 17
SW 27
SW 27
A-WD M12 20/13x55 3K
A-WD M12 20/16x55 3K
A-WD M12 20/13x100 3K
A-WD M12 20/16x100 3K
A-WD M16 30/16x100 3K
A-WD M16 30/20x100 3K
761975
761976
629394
761978
761982
761983
Typ
Obj. ï.
WD-STL 8x50
631402
Typ
Obj. ï.
WD-AG 8x50
631369
Redukcia Morse kužeýa
Typ
Obj. ï.
MK3/MK2
AD-MK3/MK2
762495
‡ 12 mm
‡ 16 mm
‡12 mm
‡ 16 mm
‡ 20 mm
SW
Pre vrták
‡ mm
50–100
50–100
50–100
101–130
101–130
Dďžka
mm
55
55
100
100
100
Morse kužele
Upínanie
MK2
MK3
Mafell
Pre vrták
‡ mm
50–100
101–130
101–130
Stopky pre ruïné včtaïky
s tromi plôškami
Upínanie
SW
SW
‡ 13 mm
‡ 16 mm
‡ 13 mm
‡ 16 mm
‡ 16 mm
‡ 20 mm
Pre vrták
‡ mm
150–100
150–100
150–100
150–100
101–130
101–130
Dďžka
mm
55
55
100
100
100
100
Obmedzovaï hďbky rezu
Pre obmedzenie hďbky rezu vrtákov systému 3
typov STL od ‡ 101 mm
M6
Vymedzovacia mierka
Pre nastavenie hďbky rezu vrtákov systému 3
typov STL od ‡ 101 mm
Redukïné obímky
Zvnútra a zvonku brúsená
Hďbkové dorazy
Pre nastavenie presnej hďbky otvoru
Pre vrták
‡ mm
50– 80
50–100
48
Stopka
‡ mm
20
20
So závitom DIN 913
Typ
s vnútorným šesõhranom
M6 x 6/SW 3
DG-WD 20/80
M6 x 6/SW 3
DG-WD 20/100
Obj. ï.
762588
762589
Produktová
skupina
220001
220001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 48
21.12.2010 11:18:08
Hmoždinková fréza model Kombi
Hmoždinkové frézy Kombi
Bez noža, s hďbkovým dorazom a vodiacim ïapom ‡ 13,5 mm. Nožová hlava KD-DS VAR
Stopka
‡ mm
Hmoždinková fréza 13
Hmoždinková fréza 16
Hmoždinková fréza MK2
Hmoždinková fréza MK3
Hmoždinková fréza Mafell
Hmoždinka
‡ mm
50–128
50–128
50–128
50–128
50–128
Typ
Obj. ï.
DS 50-128x13 COMBI
DS 50-128x16 COMBI
DS 50-128xMK2 COMBI
DS 50-128xMK3 COMBI
DS 50-128xM16223 COMBI
761964
761965
761962
761963
761966
Typ
Obj. ï.
EK-DS HSS 65–95 2xR2
EK-DS HW 126–128 2xR2
KL-DS 128
762483
762484
762498
Cena v €
bez DPH
818,91
818,91
854,75
870,25
854,75
Cena v €
s DPH
982,70
982,70
1 025,70
1 044,30
1 025,70
Produktová
skupina
420002
420002
420002
420002
420002
Cena v €
bez DPH
128,41
226,83
55,00
Cena v €
s DPH
154,10
272,20
66,00
Produktová
skupina
420003
420003
220001
Cena v €
bez DPH
128,41
128,41
128,41
152,25
Cena v €
s DPH
154,10
154,10
154,10
182,70
Produktová
skupina
420003
420003
420003
420003
Cena v €
bez DPH
128,41
128,41
128,41
128,41
145,66
Cena v €
s DPH
154,10
154,10
154,10
154,10
174,80
Produktová
skupina
420003
420003
420003
420003
420003
Cena v €
bez DPH
410,08
Cena v € Produktová
s DPH
skupina
492,10 420003
Cena v €
bez DPH
13,91
15,00
16,25
17,50
Cena v €
s DPH
16,70
18,00
19,50
21,00
Prstencové nože
Pre prstencové hmoždinkové spojenie drevo/drevo
Prstencové nože HSS (2 kusy)
Prstencové nože HSS (2 kusy)
Obmedzovaï úberu (2 kusy)
Hmoždinka
‡ mm
65, 80, 95
126, 128
126, 128
îelné nože
Pre hmoždinkové frézy Kombi
Pri frézovaní otvorov pre jednostranné prstencové hmoždinky sa musia použiõ vhodné ïelné a prstencové nože. Spojenie drevo/oceý.
îelné nože HSS (2 kusy) 1
îelné nože HSS (2 kusy) 1
îelné nože HSS (2 kusy) 1
îelné nože HSS (2 kusy)
Hmoždinka
‡ mm
65
80
95
128
Typ
Obj. ï.
CK-DS HSS 165 R1
CK-DS HSS 180 R1
CK-DS HSS 195 R1
CK-DS HSS 128 R1
762574
762575
762576
762577
GEKA-nože
Pre hmoždinkové frézy Kombi
Pre jednostranné hmoždinky GEKA, spojenie drevo/drevo a pre obojstranné hmoždinky GEKA. Spojenie drevo/oceý
GEKA-nože HSS (2 kusy)
GEKA-nože HSS (2 kusy)
GEKA-nože HSS (2 kusy)
GEKA-nože HSS (2 kusy)
GEKA-nože HSS (2 kusy)
Hmoždinka
‡ mm
50
65
80
95
115
Typ
Obj. ï.
CK-DS HSS 150 GEKA 1
CK-DS HSS 165 GEKA 1
CK-DS HSS 180 GEKA 1
CK-DS HSS 195 GEKA 1
CK-DS HSS 115 GEKA 1
762454
762455
762456
762457
762458
Nožová hlava pre prstencové a GEKA-hmoždinky
Nožová hlava nastaviteýná
Hmoždinka Typ
‡ mm
50–128
KD-DS VAR
Obj. ï.
762463
Vodiace ïapy pre prstencové a GEKA hmoždinky (podýa DIN 1052, T2)
Prstenec
GEKAZávitová
Hmoždinka hmoždinka
tyï
‡ mm
‡mm
65–128
50
M12
160, 190
65
M16
80
M20
95, 115 M24
Otvor
‡ mm
14
18
22
26
Vodiaci
ïap
‡ mm
13,5
17,5
21,5
25,5
Typ
Obj. ï.
GP-WD 13,5 / 10x57
GP-WD 17,5 / 10x57
GP-WD 21,5 / 10x57
GP-WD 25,5 / 10x57
762232
762236
762240
762244
Produktová
skupina
220001
220001
220001
220001
Včtací systém ZOBO
Pre upnutie prstencových nožov, ïelných nožov a nožov GEKA. Pre všetky hmoždinky od ‡ 50---128 mm
Ako vodiace ïapy viĒ str. 47.
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 49
49
21.12.2010 11:18:12
Sada hmoždinkových fréz Kombi
Hmoždinková fréza model Kombi, kompletná s nožmi a príslušenstvom, so sadou záhlbníkov a vodiacimi ïapmi v systaineri.
Pre výrobu všetkých jednostranných a obojstranných prstencových a GEKA spojení od ‡ 50 mm do 128 mm.
Obsah
Špecifikácia
Hmoždinková fréza Kombi
S tromi ploškami ‡ 13 mm
Prstencový nôž pre ‡ 65–95 mm
Prstencový nôž pre ‡ 126, 128 mm
Obmedzovaï úberu
îelný nôž pre ‡ 65 mm
îelný nôž pre ‡ 80 mm
îelný nôž pre ‡ 95 mm
îelný nôž pre ‡ 128 mm
GEKA-nôž pre ‡ 50 mm
GEKA-nôž pre ‡ 65 mm
GEKA-nôž pre ‡ 80 mm
GEKA-nôž pre ‡ 95 mm
V systaineri
Sada hmoždinkových fréz Kombi
Typ
Špecifikácia
Typ
DS 20-128x13 COMBI
EK-DS HSS 65-95 2xR2
EK-DS HW 126-128 2xR2
KL-DS 128
CK-DS HSS 65 R1
CK-DS HSS 80 R1
CK-DS HSS 95 R1
CK-DS HSS 128 R1
CK-DS HSS 50 GEKA1
CK-DS HSS 65 GEKA1
CK-DS HSS 80 GEKA1
CK-DS HSS 95 GEKA1
GEKA-nôž pre ‡ 115 mm
ZOBO vrták pre ‡ 50 mm
ZOBO vrták pre ‡ 60 mm
ZOBO vrták pre ‡ 65 mm
ZOBO vrták pre ‡ 70 mm
ZOBO vrták pre ‡ 80 mm
Vodiaci ïap ‡ 13,5 mm
Vodiaci ïap ‡ 17,5 mm
Vodiaci ïap ‡ 21,5 mm
Vodiaci ïap ‡ 25,5 mm
Hďbkový doraz
CK-DS HSS 115 GEKA1
WD C 50x150 S3
WD C 60x150 S3
WD C 65x150 S3
WD C 70x150 S3
WD C 80x150 S3
GP-WD 13,5/10x57
GP-WD 17,5/10x57
GP-WD 21,5/10x57
GP-WD 25,5/10x57
DG-WD 20/100
Hmoždinka
‡ mm
50–128
Typ
Obj. ï.
DS 50-128 COMBI SET 762211
Cena v €
bez DPH
3 520,16
Cena v €
s DPH
4 224,20
Produktová
skupina
420002
Cena v €
s DPH
1 027,10
Produktová
skupina
420002
Hmoždinková fréza model Maxi
Hmoždinková fréza Maxi komplet
Vrátane nožových hláv
s vodiacim ïapom ‡17,5 mm,
HW prstencových nožov
a obmedzovaïa hďbky rezu
Hmoždinková fréza so stopkou MK3
Hmoždinka
‡ mm
160/190
Typ
Obj. ï.
DS 160-190 MK3 SET
762209
Cena v €
bez DPH
855,91
EK-DS HW 160-190 R2 762486
226,83
272,20
Cena v €
bez DPH
28,58
10,08
Cena v €
s DPH
34,30
12,10
Náhradné nože pre hmoždinkovú frézu MAXI
Prstencový nôž (2 kusy)
160/190
420003
Príplatok pre úpravu vrtákov ZOBO podýa priania
50
Výrobok
Úprava podýa priania
Obj. ï.
Vrták
Vrták
Zmena priemeru (o 0,1 mm)
Brúsenie pod iným uhlom,
zníženie predrezávacích nožov.
900251
900256
Produktová
skupina
420001
420001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 50
21.12.2010 11:18:14
Hmoždinkové frézy model Standard
Hmoždinkové frézy Standard
S vodiacim ïapom 13,5
Bez prstencovej nožovej hlavy
Hmoždinková fréza
Hmoždinková fréza
Hmoždinková fréza
Hmoždinková fréza
Stopka Hmoždinka
‡ mm ‡ mm
13
50–95
16
50–95
MK2 50–95
Mafell 50–95
Typ
Obj. ï.
DS 95x13
DS 95x16
DS 95xMK2
DS 95xM 16223
761968
761969
761970
761971
Cena v €
bez DPH
311,08
311,08
340,25
346,25
Cena v €
s DPH
373,30
373,30
408,30
415,50
Produktová
skupina
420002
420002
420002
420002
Cena v €
s DPH
229,90
229,90
229,90
154,10
Produktová
skupina
420003
420003
420003
420003
77,10
Kruhové prstencové nože
Pre prstencové hmoždinkové spojenie drevo/drevo
Vrátane prstencových nožov
Prstencová nožová hlava
Prstencová nožová hlava
Prstencová nožová hlava
Náhradný nôž pre prstencové
nožové hlavy (2 kusy)
Náhradný nôž
Pre prstencové nožové hlavy
Hmoždinka
‡ mm
65
80
95
65–95
Typ
Obj. ï.
KD-DS HSS 65 Ringkeil
KD-DS HSS 80 Ringkeil
KD-DS HSS 95 Ringkeil
EK-DS HSS 65-95 2x-R2
762451
762452
762453
762483
Cena v €
bez DPH
191,58
191,58
191,58
128,41
65–95
EK-DS HSS 65-95 1x-R2
762430
64,25
420003
îelný nôž
Pre výrobu otvorov pre jednostranné prstencové hmoždinky, spojenie drevo/oceý sa na nožové hlavy montuje dodatoïne jeden nôž.
Hmoždinka
‡ mm
îelný nôž jednostranný (1 kus) 65
îelný nôž jednostranný (1 kus) 80
îelný nôž jednostranný (1 kus) 95
Typ
Obj. ï.
CK-DS HSS 65 R2
CK-DS HSS 80 R2
CK-DS HSS 95 R2
762579
762580
762581
Cena v €
bez DPH
64,41
64,41
64,41
Cena v €
s DPH
77,30
77,30
77,30
Produktová
skupina
420003
420003
420003
Cena v €
s DPH
229,90
229,90
229,90
255,70
Produktová
skupina
420003
420003
420003
420003
188,40
210,60
210,60
235,70
Nožové hlavy GEKA
Pre jednostranné hmoždinky GEKA, spojenie drevo/drevo a pre oboustranné hmoždinky GEKA, spojenie drevo/oceý.
Vrátane nožov GEKA
Nožová hlava GEKA
Nožová hlava GEKA
Nožová hlava GEKA
Nožová hlava GEKA
Hmoždinka
‡ mm
50
65
80
95
Náhradný nôž GEKA (2 kusy)
Náhradný nôž GEKA (2 kusy)
Náhradný nôž GEKA (2 kusy)
Náhradný nôž GEKA (2 kusy)
50
65
80
95
Typ
Obj. ï.
KD-DS HSS 50 GEKA
KD-DS HSS 65 GEKA
KD-DS HSS 80 GEKA
KD-DS HSS 95 GEKA
762459
762460
762461
762462
Cena v €
bez DPH
191,58
191,58
191,58
213,08
CK-DS HSS 50 GEKA2
CK-DS HSS 65 GEKA2
CK-DS HSS 80 GEKA2
CK-DS HSS 95 GEKA2
762487
762488
762489
762490
157,00
175,50
175,50
196,41
420003
420003
420003
420003
Vodiace ïapy
Potrebné vodiace ïapy pre prstencové nožové hlavy a nožové hlavy GEKA viĒ str. 49
Pre obojstranné hmoždinkové spojenie
s prstencovými hmoždinkami (drevo/drevo)
Pre jednostranné hmoždinkové spojenie
s prstencovými hmoždinkami (drevo/oceý)
Pre jednostranné alebo obojstranné
hmoždinkové spojenie GEKA
Včtací systém ZOBO
Príklady osadenia nožovej hlavy modelu Standard
Potrebné položky pre vytvorenie hmoždinkového spojenia
Príklad 1:
Obojstranné hmoždinkové spojenie ‡ 95 mm (požadovaný rozsah skýuïovadla
včtaïky: 13 mm)
Príklad 2:
Jednostranné hmoždinkové spojenie ‡ 80 mm (požadovaný rozsah skýuïovadla
včtaïky: 16 mm)
Príklad 3:
Jednostranné hmoždinkové spojenie GEKA
‡65mm (požadovaný rozsah skýuïovadla
včtaïky: MK2)
1 Hmoždinková fréza
(vrátane vodiaceho ïapu 13,5)
Typ: DS 95x13
1 Hmoždinková fréza
(vrátane vodiaceho ïapu 13,5)
Typ: DS 95x16
1 Hmoždinková fréza
Typ: DS 95xMK2
1 Prstencová nožová hlava
Vrátane prstencových nožov
Typ: KD-DS HSS 95 Prstenec
1 Prstencová nožová hlava
Vrátane prstencových nožov
Typ: KD-DS HSS 80 Prstenec
1 Nožová hlava GEKA
Vrátane noža GEKA
Typ: KD-DS HSS 65 GEKA
1 îelný nôž
Typ: CK-DS HSS 80 R2
1 Vodiaci ïap 17,5
Typ: GP-WD 17,5/10x57
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 51
51
21.12.2010 11:18:17
Vykružovaïe
Vykružovaï
Pre rezanie otvorov v drevených alebo plastových doskách. Kompletný s ochranným krytom, hriadeýou vykružovaïa, strediacim vrtákom a ïelným kýúïom.
Použiteýné
nožové hlavy
Vykružovaï D130
Typ 1 max. ‡ 130 mm,
S prípojkou na odsávanie
Typ 2
Vykružovaï D100
Typ 1 max. ‡ 100 mm
Vykružovaï D70
Typ 1 max. ‡ 70 mm
Nožové hlavy sa objednávajú zvlášõ
Typ
Obj. ï.
762427
Cena v €
bez DPH
333,08
Cena v €
s DPH
399,70
KK 130A
KK 100
KK 70
762428
762429
320,58
307,50
384,70
369,00
Produktová
skupina
420003
420003
420003
Nožové hlavy typ 1
Pre použitie vo vykružovaïi typ KK 70, KK 100 alebo KK 130 A v ruïných včtaïkách. Pre použitie v stacionárnych strojoch
použite hriadeý vykružovaïa s automatickým vyhadzovaïom typ EJ-KK D 13. Nožové hlavy so sadou nožov HM, vymedzovacími
krúžkami 0,5 mm a vnútorným šesõhranným kýúïom.
Oblasõ nastavenia
‡ mm
50–55
55–60
60–65
65–70
70–80
80–90
90–100
100–115
115–130
Typ
Obj. ï.
Cena v €
bez DPH
277,58
277,58
277,58
277,58
293,08
293,08
293,08
309,83
309,83
Cena v €
s DPH
333,10
333,10
333,10
333,10
351,70
351,70
351,70
371,80
371,80
Produktová
skupina
420003
420003
420003
420003
420003
420003
420003
420003
420003
KD-KK 50-55 SET
KD-KK 55-60 SET
KD-KK 60-65 SET
KD-KK 65-70 SET
KD-KK 70-80 SET
KD-KK 80-90 SET
KD-KK 90-100 SET
KD-KK 100-115 SET
KD-KK 115-130 SET
762466
762467
762468
762469
762470
762471
762472
762464
762465
Cena v €
bez DPH
747,25
Cena v €
s DPH
896,70
Produktová
skupina
420003
Cena v €
bez DPH
898,25
Cena v €
s DPH
1 077,90
Produktová
skupina
420003
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
Produktová
skupina
762605
139,75
167,70
220001
762606
63,41
76,10
220003
761967
226,83
272,20
420003
Cena v €
s DPH
33,20
256,50
256,50
23,90
12,60
2,60
38,60
Nožové hlavy typ 2
So sadou nožov HM, vymedzovacími krúžkami 0,5 mm a vnútorným šesõhranným kýúïom
Oblasõ nastavenia
Typ
Obj. ï.
‡ mm
Nožová hlava
50–120
KD-KK 50-120 VAR SET
762450
Vykružovaï typ 2, sada v systaineri
Vykružovaï ‡ 130 mm s nožovou hlavou typ 2 v systaineri s drevenou vložkou
Oblasõ nastavenia
Typ
Obj. ï.
‡ mm
Vykružovaï
50–120
KK-KD 50-120/VAR 150A
762435
D 130 Set
SET
Príslušenstvo pre vykružovaïe
Hriadele vykružovaïov
Typ
Hriadeý vykružovaïa so stopkou
TS-KK D13
So strediacim vrtákom ‡ 10 mm.
Pre upnutie nožových hláv typu 1 a 2
Hriadeý vykružovaïa krátka
TS-KK M12
S vnútorným závitom M12 pre upnutie
na stopkách se závitom M12.
Pre upnutie nožových hláv typu 1 a 2
Hriadeý vykružovaïa s automat. vyhadzovaïom EJ-KK D13
Pre použitie v stacionárnych strojoch,
použitie bez strediaceho vrtáka.
Pre upnutie nožových hláv typ 1 nad ‡60 mm
52
Obj. ï.
Strediace vrtáky, nože
Typ
Obj. ï.
Strediaci vrták HSS ‡ 10 mm
Sada nožov HW pre typ 1 (4 kusy)
Sada nožov HW pre typ 2 (4 kusy)
Fazetovacie nože HW
Pre nožové hlavy typ 1 KD-KK 65-70 SET
Vymedzovacie krúžky 0,5 (20 kusov)
Vymedzovacie krúžky 0,1 (4 kusy)
îelný nástrïný kýúï
Na povolenie nožových hláv
CB-KK HSS 10x60
EK-KK Typ1 SET4
EK-KK 50-130 SET4
HK-KK HW
762620
623721
762491
762245
Cena v €
bez DPH
27,66
213,75
213,75
19,91
SR-KK 20x8x0,5 SET20
SR-KK 20x8x0,1 SET4
KF-KK
762212
762210
762446
10,50
2,16
32,16
Produktová
skupina
420001
420003
420003
420003
220003
220003
220003
Uvedené ceny sú
ceny
bezbez
DPH
sú ceny
doporuïené, ceny
ceny ss 20
20 %
% DPH
DPH jsou
sú orientaïné.
jsouv €,
v Kï,
ceny
DPH
jsou doporuïené,
orientaïní.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 52
21.12.2010 11:18:20
Včtací stojan na včtanie dreva
Včtací stojan na včtanie dreva
Na presné otvory ‡ 15–130 mm do dreva, dosiek, atĒ.
S vodiacim ïapom na včtanie otvorov pre násobné krabice na elektriku ‡ 68 mm
Pre vrták
Obsah
‡ mm
Včtací stojan na včtanie dreva 15–130
Fixaïný ïap, hďbkové nastaviteýné dorazy
a redukcia ‡ 16, 20 mm
Typ
Obj. ï.
GDP D15-130 PP
761988
Cena v €
bez DPH
426,16
Cena v €
s DPH
511,40
Produktová
skupina
201006
Cena v €
bez DPH
580,50
Cena v €
s DPH
696,60
Produktová
skupina
201006
Cena v €
bez DPH
55,00
37,58
Cena v €
s DPH
66,00
45,10
Produktová
skupina
220001
220001
Cena v €
bez DPH
203,58
203,58
Cena v €
s DPH
244,30
244,30
Produktová
skupina
220001
220001
Cena v €
s DPH
89,30
89,30
Produktová
skupina
220001
220001
Schodiskový prípravok
Schodiskový prípravok
Na presné včtanie pri stavbe schodiska
Pre vrták
Typ
Obsah
‡ mm
Schodiskový prípravok
10–40
GDP D10-40 A
S upevĕovacou svorkou,
nástavcom na schodiskové vrtáky so stopkou ‡ 9 mm,
s hďbkovým dorazom, vložkou pre uhlový rámïek,
drevenou príložkou, stranovým kýúïom SW 8 a SW 12,
šesõhranným kýúïom SW 3, balenie v kartóne
Obj. ï.
762590
Nástavce
Pre použitie schodiskových vrtákov v schodiskovom prípravku GDP D10-40A
Nástavec
Nástavec
Pre vrták
‡ mm
10–30
31–41
Stopka
‡ mm
9
12
Typ
Obj. ï.
PL-GDP D9 12x185
PL-GDP D12 12x110
762593
762598
Typ
Obj. ï.
PL-CM 16
PL-CM 20
762603
762604
Klieštinové nástavce
Pre upnutie schodiskových vrtákov v stacionárnych strojoch.
S namontovanou klieštinou pre vrtáky so stopkou ‡ 9 mm
m
SW 19
D
m
Klieštinové nástavce
Klieštinové nástavce
Nástavec
D ‡ mm
16
20
Pre vrták
‡ mm
10–30
10–30
Klieštiny
Klieština ‡ 9 mm
Klieština ‡ 12 mm
Stranový kýúï
Stranový kýúï
Kýúï pre M6
Pre vrták
‡ mm
10–30
31–40
Typ
Obj. ï.
CM-WD 9
CM-WD 12
624355
762582
Cena v €
bez DPH
74,41
74,41
FWR-SW10
FWR-SW8
SWR-SW3
762246
761390
762578
2,33
2,16
3,33
2,80
2,60
4,00
Cena v €
bez DPH
878,16
Cena v €
s DPH
1 053,80
220001
220001
220001
Schodiskový prípravok – sada v systaineri
Obsah:
Schodiskový prípravok s upevĕovacou svorkou, nástavcom pre schodiskové
vrtáky so stopkou ‡ 9 mm, s hďbkovým dorazom, vložkou pre uhlový rámïek,
drevenou príložkou, schodiskovými vrtákmi SD C ‡15, 18, 20, 22, 25, 30 mm,
strediacimi hrotmi: 2x CP-WD 2,5x3,5; 1x CP-WD 2,5x7,5;
1x CP-WD 2,5x14,5; vyrážaïom RT-WD, stranovým kýúïom SW 8
a SW 10, šesõhranným kýúïom SW 3, balenie v systaineri ï. 1
Pre vrták
Typ
Obj. ï.
‡ mm
Schodiskový prípravok sada 10–40
GDP D10-40 A SET
762573
201006
Uvedené ceny jsou
v Kï,
ceny
DPH
jsou doporuïené,
orientaïní.
sú v €,
ceny
bezbez
DPH
sú ceny
doporuïené, ceny
ceny ss 20
20 %
% DPH
DPH jsou
sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 53
Včtací systém ZOBO
Pre naskrutkovanie do klieštinového nástavca, pre upnutie vrtákov so stopkou ‡ 12 mm
SW 19
Produktová
skupina
53
21.12.2010 11:18:26
Schodiskové vrtáky
‡ 10–30 mm
Chrómová oceý SD C ‡ x L
Vrták so strediacim hrotom CP-WD 2,5x7,5
(‡ 10–22 mm)/CP-WD 2,5x14,5 (‡ 23–30 mm)
Ø9
‡9
M6
M6
L
100
Veýkosõ kýúïa:
‡ 10–25 o 8
Vrták Stopka
‡ mm ‡ mm
10
9
11
9
12
9
13
9
14
9
15
9
16
9
17
9
18
9
19
9
20
9
21
9
22
9
23
9
24
9
25
9
26
9
27
9
28
9
29
9
30
9
Obj. ï.
762508
762509
762510
762511
762512
762513
762514
762515
762516
762517
762518
762519
762520
762521
762522
762523
762524
762525
762526
762527
762528
Cena v €
bez DPH
54,25
52,25
49,33
47,58
45,66
40,08
40,08
40,08
40,08
41,91
43,75
45,83
48,16
49,91
52,58
54,33
57,50
58,75
61,41
62,91
66,41
Cena v €
s DPH
65,10
62,70
59,20
57,10
54,80
48,10
48,10
48,10
48,10
50,30
52,50
55,00
57,80
59,90
63,10
65,20
69,00
70,50
73,70
75,50
79,70
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Tvrdokov SD HW ‡ x L
Vrták so strediacim hrotom CP-WD 2,5x7,5
(‡ 10–22 mm)/CP-WD 2,5x14,5 (‡ 23–30 mm)
Obj. ï.
762542
762543
762544
762545
762546
762547
762548
762549
762550
762551
762552
762553
762554
762555
762556
762557
762558
762559
762560
762561
762562
Cena v €
bez DPH
71,41
71,08
70,58
70,41
70,41
67,50
67,50
68,58
69,66
70,83
71,41
73,41
74,41
76,33
76,91
77,75
80,91
82,08
82,91
84,25
86,25
Cena v €
s DPH
85,70
85,30
84,70
84,50
84,50
81,00
81,00
82,30
83,60
85,00
85,70
88,10
89,30
91,60
92,30
93,30
97,10
98,50
99,50
101,10
103,50
Produktová
skupina
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
mit Zentrierspitze
Vrtáky pre zámky modelov
Vrtáky pre zámky modelov
Pre presné včtanie drevených modelov vo zlievárĕach, vrták pre zámky modelov s hďbkovým dorazom a vodiacim ïapom.
Hďbkový doraz a kýúï obdržíte dole vpravo ako sadu pod uvedeným objednacím ïíslom.
Chrómová oceý DD C
Na mäkké a tvrdé drevo
Hmoždinka Vrták Obj. ï.
veýkosõ
‡ mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
19
22
25
32
38
41
51
63
762091
762094
762097
762100
762107
762113
762116
762713
762139
Vodiace
ïapy
‡ mm
5
6
7
8
13
15
17
19
25
Obj. ï.
762714
762213
762214
762215
762220
762222
762224
762226
762712
Hďbkový
doraz
stopka/
krúžok
9/25
9/25
9/25
9/25
12/40
12/40
12/50
12/50
20/80
Obj. ï.
762583
762583
762583
762583
762585
762585
762586
762586
762588
Typ
Obj. ï.
SET
Cena v €
bez DPH
DD C 16
DD C 19
DD C 22
DD C 25
DD C 32
DD C 38
DD C 41
DD C 51
DD C 63
762715
762716
762717
762718
762719
762720
762721
762722
762723
77,66
79,33
85,41
91,58
138,50
150,33
179,75
248,91
387,50
Cena v € Produktová
s DPH
skupina
93,20
95,20
102,50
109,90
166,20
180,40
215,70
298,70
465,00
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
Sanitárna inštalácia a elektroinštalácia
Sada vrtákov ZOBO v Systaineri
Obsah:
Včtací systém 2 WD C ‡ 15, 20, 25, 30, 35 a 50 mm
1 Nástavec A-WD M6 9x150 MAN
1 Nástavec A-WD M6 9x400 MAN
1 Nástavec A-WD M8 12x150 MAN
1 Nástavec A-WD M8 12x400 MAN
1 Strediaci hrot CP-WD 2,5-x-3,5
V systaineri veý. 3 s penovou vložkou
Sada vrtákov systému ZOBO
1 Strediaci hrot CP-WD 2,5x14,5
1 Adaptér AD-SDS Plus D9/M6
1 Adaptér AD-SDS Plus D12/M8
1 Vyrážaï RT-WD
1 Stranový kýúï SW-8
1 Stranový kýúï SW-10
Typ
Obj. ï.
WD 15-50 SET6 INST
762541
Typ
Obj. ï.
AD-SDSPlus D9/M6
AD-SDSPlus D12/M8
762539
762540
Cena v €
bez DPH
Cena v €
s DPH
561,08
673,30
Cena v €
bez DPH
25,25
25,25
Cena v €
s DPH
30,30
30,30
Produktová
skupina
420001
Príslušenstvo
Adaptér
SDS-Plus na stopku 9 mm
SDS-Plus na stopku 12 mm
54
Produktová
skupina
220001
220001
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú ceny doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 54
21.12.2010 12:22:53
Poznámky:
55
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 55
21.12.2010 11:18:34
Cenník je platný pre Slovenskú republiku.
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú doporuïené,
ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
Obrázky sú nezáväzné. Dodávané príslušenstvo sa prípadne líši od dielov
zobrazených a popísaných v tomto cenníku. Zmeny technických údajov
si vyhradzujeme. Ruïenie za týaïové chyby je vylúïené.
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen
Zastúpenie:
TTS Slovakia s.r.o.
Predaj znaïiek Festool a Protool
Jánošíkova 1, 010 01 Žilina
Otázky ohýadne výrobkov
a objednávky náhradných dielov
Telefón: +421 41/562 14 18
Telefax: +421 41/562 47 91
E-mail: protool@protool.sk
4797 - Protool-Cenik SK 2011.indd 56
Zákaznícka služba Festool a Protool
Wertstraße 22, D-73240 Wendlingen
Opravy (servis)
Telefón: +421 41/562 64 69
Telefax: +421 41/562 47 91
E-mail: servissk@tooltechnicsystems.com
VK CZ/Kï 01. 2011 Obrázky sú nezáväzné. Dodávané príslušenstvo sa prípadne líši od dielov zobrazených a popísaných v tomto cenníku. Zmeny technických údajov si vyhradzujeme. Ruïenie za týaïové chyby je vylúïené.
Uvedené ceny sú v €, ceny bez DPH sú doporuïené, ceny s 20 % DPH sú orientaïné.
Tento cenník platí od 1. januára 2011
a ruší platnosõ všetkých predchádzajúcich cenníkov
21.12.2010 11:18:35
Download

Včtací systém ZOBO 3 31–50 mm