KUSYN – Laboratórne zariadenia
Pri hrádzi 1/A
821 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel/Fax: 02/44522977
Email: [email protected]
Web: www.kusyn.sk
laboratórne a technické sklo
1
Kadička nízka s výlevkou,
kat. č. 155
1
dľa ISO 3819, DIN 12 331
Obj. číslo
632 411 010 005
632 411 010 010
632 411 010 025
632 411 010 050
632 417 010 100
632 417 010 150
632 417 010 250
632 417 010 400
632 417 010 600
632 417 010 800
632 417 010 940
632 417 010 950
632 411 010 952
632 411 010 956
632 411 010 966
2
Objem (ml)
5
10
25
50
100
150
250
400
600
800
1000
2000
3000
5000
10000
d (mm)
22
26
34
42
50
60
70
80
90
100
105
130
150
170
217
h (mm)
30
35
50
60
70
80
95
110
125
135
145
185
210
270
350
Kadička vysoká s výlevkou
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
2
1
2
Kat. č. 153
dľa ISO 3819, DIN 12 331
3
Objem (ml)
25
50
100
150
250
400
600
800
1000
2000
3000
d (mm)
30
38
48
54
60
70
80
90
95
120
135
h (mm)
55
70
80
95
120
130
150
175
180
240
280
Kadička nízka s uchom a výlevkou
Obj. číslo
632 417 011 250
632 417 011 400
632 417 011 600
632 417 011 940
Objem (ml)
250
400
600
1000
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
3
Kat. č. 154
d (mm)
70
80
90
105
h (mm)
95
110
125
145
Balenie (ks)
6
6
6
2
4
4
Kadička podľa Philipsa nízky tvar
Obj. číslo
632 411 006 150
632 411 006 250
632 411 006 500
632 411 006 940
5
Objem (ml)
150
250
500
1000
d1 (mm)
57
68
88
112
Kat. č. 161
d2 (mm)
40
48
61
70,5
h (mm)
91
110
145
184
Banka s plochým dnom
Balenie (ks)
10
10
10
10
kat. č. 10
úzkohrdlá, vyhnutý okraj, dľa ISO DIN 1773
Obj. číslo
636 411 117 050
632 417 117 100
632 417 117 250
632 417 117 500
636 411 117 940
632 411 117 950
632 411 117 954
632 411 117 958
632 411 117 966
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
2000
4000
6000
10000
d1 (mm)
51
64
85
105
131
166
207
236
279
5
d2 (mm)
22
22
34
34
42
50
50
65
65
h (mm)
100
110
140
170
200
250
300
340
400
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
6
2
2
1
● Kadičky
Sklo
laboratórne
Sklo laboratorní
- kádinky
Obj. číslo
632 411 012 025
632 411 012 050
632 417 012 100
632 417 012 150
632 417 012 250
632 417 012 400
632 417 012 600
632 417 012 800
632 417 012 940
632 417 012 950
632 411 012 952
53
1
Banka s guľatým dnom
kat. č. 15
úzkohrdlá, vyhnutý okraj, dľa ISO DIN 1773
1
Obj. číslo
636 411 205 050
636 411 205 100
636 411 205 250
636 411 205 500
636 411 205 940
632 411 205 950
632 411 205 954
632 411 205 958
632 411 205 966
2
2
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
2000
4000
6000
10000
d1 (mm)
51
64
85
105
131
166
207
236
279
d2 (mm)
22
22
34
34
42
50
50
65
65
h (mm)
105
115
145
175
210
260
315
355
420
Banka titračná
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
6
2
2
1
kat. č. 18
s plochým dnom, širokohrdlá, vyhnutý okraj
Obj. číslo
636 411 103 050
636 411 103 100
636 411 103 250
636 411 103 500
636 411 103 940
632 411 103 950
3
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
2000
d1 (mm)
51
64
85
105
131
166
d2 (mm)
34
34
50
50
50
76
h (mm)
100
110
140
170
200
250
Banka kužeľová podľa Erlenmeyera
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
6
kat. č. 24
úzkohrdlá, dľa ISO DIN 1773
3
Obj. číslo
636 411 119 025
636 411 119 050
632 417 119 100
632 417 119 200
632 417 119 250
632 417 119 300
632 417 119 500
632 417 119 940
632 411 119 950
632 411 119 952
632 411 119 956
4
4
Objem (ml)
25
50
100
200
250
300
500
1000
2000
3000
5000
d1 (mm)
42
51
64
79
85
87
105
131
166
187
220
d2 (mm)
22
22
22
34
34
34
34
42
50
50
50
h (mm)
70
85
105
131
140
156
175
220
280
310
365
Banka kužeľová podľa Erlenmeyera
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
2
kat. č. 25
● Banky
Sklo laboratórne
laboratorní - banky
Sklo
širokohrdlá
Obj. číslo
636 411 106 025
636 411 106 050
632 417 106 100
632 417 106 200
632 417 106 250
632 417 106 300
632 417 106 500
632 417 106 940
632 411 106 950
Objem (ml)
25
50
100
200
250
300
500
1000
2000
d1 (mm)
42
51
64
79
85
87
105
131
153
d2 (mm)
32
34
34
50
50
50
50
50
72
h (mm)
70
85
105
131
135
156
170
215
280
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
6
5
5
Banka mineralizačná podľa Kjeldahla
Obj. číslo
632 411 210 050
632 411 210 100
632 411 210 250
632 411 210 500
632 411 210 940
6
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
kat. č. 51
d1 (mm)
49
60
81
101
126
d2 (mm)
22
34
34
34
34
h (mm)
200
200
270
300
350
Banka frakčná
Balenie (ks)
10
10
10
10
7
kat. č. 41/A
s natavenou trubicou dolu
6
Obj. číslo
Objem (ml)
632 425 220 025
25
632 425 220 050
50
632 425 220 100
100
632 425 220 250
250
632 425 220 500
500
632 425 220 940
1000
d1 (mm)
41
51
64
85
105
131
d2 (mm)
22
22
22
34
34
34
h (mm)
110
120
150
200
250
300
h1 (mm)
46
46
58
76
96
112
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
8
Banku frakčnú je možné dodať v prevedení s nastavenou trubicou uprostred kat. č. 41/B, s
trubicou v hornej tretine kat. č. 41/C alebo v prevedení podľa Englera kat. č. 42.
64
1
Banka pre rotačné odparky
Obj. číslo
636 006 920 208
636 006 920 209
636 006 920 210
2
kat. č. 8008
Objem (ml)
1000
1000
2000
NZ
24/29
29/32
29/32
h (mm)
210
210
250
Banka s plochým dnom a NZ
1
Balenie (ks)
10
10
6
kat. č. 8003
dľa ISO 4797
Obj. číslo
632 426 217 050
632 426 217 051
636 426 217 052
632 426 217 100
632 426 217 101
636 426 217 102
636 426 217 250
632 426 217 251
636 426 217 500
632 426 217 501
636 426 217 940
632 426 217 941
632 426 217 950
632 426 217 951
632 426 217 954
632 426 217 958
632 426 217 966
3
Objem (ml)
50
50
50
100
100
100
250
250
500
500
1000
1000
2000
2000
4000
6000
10000
NZ
14/23
19/26
29/32
14/23
19/26
29/32
29/32
45/40
29/32
45/40
29/32
45/40
29/32
45/40
45/40
60/46
60/46
d (mm)
51
51
51
64
64
64
85
85
105
105
131
131
166
166
207
236
279
h (mm)
100
100
100
110
110
110
140
140
170
170
200
200
250
250
300
340
400
Banka s guľatým dnom a NZ
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
2
2
1
kat. č. 8004
2
3
dľa ISO 4797
Obj. číslo
636 426 219 050
636 426 219 051
636 426 219 052
636 426 219 100
636 426 219 101
636 426 219 102
636 426 219 250
632 426 219 251
636 426 219 500
632 426 219 501
636 426 219 940
632 426 219 941
632 426 219 950
632 426 219 951
632 426 219 954
632 426 219 958
632 426 219 966
Objem (ml)
50
50
50
100
100
100
250
250
500
500
1000
1000
2000
2000
4000
6000
10000
NZ
14/23
19/26
29/32
14/23
19/26
29/32
29/32
45/40
29/32
45/40
29/32
45/40
29/32
45/40
45/40
60/46
60/46
d (mm)
51
51
51
64
64
64
85
85
105
105
131
131
166
166
207
236
279
h (mm)
105
105
105
115
115
115
145
145
175
175
210
210
260
260
315
355
420
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
2
2
1
4
Banka destilačná
kat. č. 8016
guľaté dno, dva postranné tubusy s NZ
Obj. číslo
Objem (ml)
632 426 222 250
250
632 426 222 500
500
632 426 222 940
1000
632 426 222 950
2000
632 426 222 954
4000
632 426 222 958
6000
NZ1
29/32
29/32
29/32
29/32
45/40
60/46
NZ2
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
NZ3
14/23
14/23
29/32
29/32
29/32
29/32
Balenie (ks)
10
10
10
8
6
3
5
5
Banka destilačná
kat. č. 8018
guľaté dno, dva postranné tubusy 20° s NZ
Obj. číslo
Objem (ml)
NZ1
NZ2
NZ3
632 426 224 250
250
29/32
14/23
14/23
632 426 224 500
500
29/32
14/23
14/23
632 426 224 940
1000
29/32
14/23
29/32
632 426 224 950
2000
29/32
14/23
29/32
632 426 224 954
4000
45/40
14/23
29/32
632 426 224 958
6000
60/46
14/23
29/32
Na vyžiadanie dodáme banky s kombináciou NZ podľa Vašej požiadavky.
Balenie (ks)
10
10
10
8
6
3
● Banky
Sklo laboratórne
laboratorní - banky
Sklo
4
75
1
Banka na stanovenie jódového čísla
kat. č. 8481
so sklenenou zátkou
1
Obj. číslo
632 426 210 050
632 426 210 100
632 426 210 250
632 426 210 500
632 426 210 940
2
3
3
d (mm)
51
64
85
105
131
h (mm)
85
105
135
170
215
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
h (mm)
70
70
85
85
85
105
105
105
130
135
135
135
155
170
170
215
215
275
275
NZ
14/23
19/26
14/23
19/26
29/32
14/23
19/26
29/32
29/32
14/23
29/32
45/40
29/32
29/32
45/40
29/32
45/40
29/32
45/40
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
Banka kužeľová podľa Erlenmeyera s NZ
Obj. číslo
636 426 207 025
636 426 207 026
636 426 207 050
636 426 207 051
636 426 207 052
636 426 207 100
636 426 207 101
636 426 207 102
636 426 207 200
632 426 207 252
636 426 207 250
632 426 207 251
636 426 207 300
636 426 207 500
632 426 207 501
636 426 207 940
632 426 207 941
632 426 207 950
632 426 207 951
2
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
Objem (ml)
25
25
50
50
50
100
100
100
200
250
250
250
300
500
500
1000
1000
2000
2000
d (mm)
42
42
51
51
51
64
64
64
79
85
85
85
87
105
105
131
131
166
166
kat. č. 8024
Banka podľa Erlenmeyera so skrutkovým uzáverom
Kat. č. 8023
s modrým uzáverom z PP (odolnosť do +140°C), možno dodať s červeným uzáverom z
PBT (odolnosť do +180°C)
Obj. číslo
632 426 731 100
632 426 731 250
632 426 731 500
632 426 731 940
4
4
● Banky
Sklo laboratórne
laboratorní - banky
Sklo
6
5
6
7
h (mm)
100
140
175
215
Balenie (ks)
10
10
10
10
Objem (ml)
100
200
250
300
500
1000
2000
Priemer banky (mm)
64
79
85
87
105
131
166
Výška (mm)
112
136
145
161
183
232
305
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
1
1
Objem (ml)
10
25
50
100
250
h (mm)
50
60
74
88
116
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
kat. č. 8026
NZ
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
d (mm)
32
42
54
65
90
Banka srdcovitá s NZ
Obj. číslo
636 426 372 010
636 426 372 025
636 426 372 050
636 426 372 100
632 426 372 250
7
d (mm)
64
85
105
131
Banka so zaobleným dnom a NZ
Obj. číslo
632 426 371 010
632 426 371 025
632 426 371 050
632 426 371 100
632 426 371 250
6
GL (mm)
25
32
32
32
Banka podľa Erlenmeyera kultivačná
Obj. číslo
634 302 177 124
634 302 177 132
634 302 177 136
634 302 177 139
634 302 177 144
634 302 177 154
634 302 177 163
5
Objem (ml)
100
250
500
1000
Objem (ml)
10
25
50
100
250
kat. č. 8027
NZ
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
h (mm)
62
75
88
103
130
Banka kvapkovitá s NZ
Obj. číslo
632 426 374 010
632 426 374 025
632 426 374 050
632 426 374 100
632 426 374 250
Objem (ml)
10
25
50
100
250
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
kat. č. 8029
NZ
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
d (mm)
26
34
42
52
72
h (mm)
60
80
100
123
170
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
Miska kryštalizačná bez výlevky
kat. č. 174
1
ploché dno, dľa DIN 12337
Obj. číslo
632 411 624 040
632 411 624 050
632 411 624 060
632 411 624 070
632 411 624 080
632 411 624 095
632 411 624 115
632 411 624 140
632 411 624 190
632 411 624 230
2
Objem (ml)
20
40
60
100
150
300
500
900
2000
3500
d (mm)
40
50
60
70
80
95
115
140
190
230
h (mm)
25
30
35
40
45
55
65
75
90
100
Miska kryštalizačná s výlevkou
Balenie (ks)
1
1
10
10
10
10
10
10
4
3
kat. č. 175
ploché dno, dľa DIN 12338
Obj. číslo
632 411 625 040
632 411 625 050
632 411 625 060
632 411 625 070
632 411 625 080
632 411 625 095
632 411 625 115
632 411 625 140
632 411 625 190
632 411 625 230
3
Objem (ml)
20
40
60
100
150
300
500
900
2000
3500
2
d (mm)
40
50
60
70
80
95
115
140
190
230
h (mm)
25
30
35
40
45
55
65
75
90
100
Miska odparovacia bez výlevky
Balenie (ks)
1
1
10
10
10
10
10
10
4
3
kat. č. 176
guľaté dno
Obj. číslo
632 411 607 050
632 411 607 060
632 411 607 080
632 411 607 100
632 411 607 130
632 411 607 160
632 411 607 200
632 411 607 230
4
3
Objem (ml)
25
50
100
250
500
1000
2000
3000
d (mm)
51
64
85
105
131
166
206
235
h (mm)
22
29
39
49
62
80
100
115
Miska odparovacia s výlevkou
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
8
4
3
kat. č. 177
guľaté dno
Obj. číslo
632 411 604 050
632 411 604 060
632 411 604 080
632 411 604 100
632 411 604 130
632 411 604 160
632 411 604 200
632 411 604 230
5
Objem (ml)
25
50
100
250
500
1000
2000
3000
d (mm)
51
64
85
105
131
166
206
235
h (mm)
22
29
39
49
62
80
100
115
Miska odparovacia bez výlevky
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
8
4
3
4
kat. č. 178
ploché dno, dľa DIN 12336
Obj. číslo
632 411 628 050
632 411 628 060
632 411 628 070
632 411 628 080
632 411 628 095
632 411 628 115
632 411 628 140
632 411 628 230
Objem (ml)
15
45
60
90
170
320
600
2500
d (mm)
50
60
70
80
95
115
140
230
h (mm)
25
30
35
45
55
65
80
130
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
1
5
● Misky
Sklo laboratórne
laboratorní - misky
Sklo
1
7
1
Miska odparovacia s výlevkou
kat. č. 179
ploché dno, dľa DIN 12336
1
Obj. číslo
632 411 629 040
632 411 629 050
632 411 629 060
632 411 629 070
632 411 629 080
632 411 629 095
632 411 629 115
632 411 629 140
632 411 629 190
632 411 629 230
2
Objem (ml)
10
15
45
60
90
170
320
600
1500
2500
d1 (mm)
40
50
60
70
80
95
115
140
190
230
d2 (mm)
20
25
30
32
35
40
50
60
80
100
h (mm)
18
25
30
35
45
55
65
80
100
130
Miska trecia drsná
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
4
3
kat. č. 2230
s tĺčikom
Sklá hodinové
2
Obj. číslo
632 538 160 080
632 538 160 100
632 538 160 120
632 538 160 150
632 538 160 200
d2 (mm)
50
60
70
85
120
h (mm)
60
75
90
110
135
Miska trecia hladká
Balenie (ks)
12
12
10
8
3
kat. č. 2231
s tĺčikom
Obj. číslo
632 538 150 080
632 538 150 100
632 538 150 120
632 538 150 150
632 538 150 200
●
3
Váženky
3
d1 (mm)
80
100
120
150
200
4
d2 (mm)
50
60
70
85
120
h (mm)
60
75
90
110
135
Odvažovačka na žieraviny
Obj. číslo
632 421 203 051
632 421 203 052
Typ
SV295
SV503
Balenie (ks)
12
12
10
8
3
kat. č. 7446
Prevedenie
so skleneným kohútom
s teflónovým ventilom s VT 0-2
Váženka (odvažovačka)
Balenie (ks)
1
1
kat. č. 2602
so zabrúseným viečkom a guľatým hmatníkom
●
● Misky
Sklo
laboratórne
Sklo laboratorní
- váženky
8
d1 (mm)
80
100
120
150
200
Obj. číslo
636 026 422 801
636 026 422 803
636 026 422 804
636 026 422 806
636 026 422 808
636 026 422 809
636 026 422 810
636 026 422 811
636 026 422 812
636 026 422 813
4
5
Prevedenie
nízka
nízka
nízka
nízka
nízka
nízka
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
d (mm)
25
35
40
50
60
80
25
30
35
40
h (mm)
30
30
30
30
30
30
40
50
60
80
Objem (ml)
10
15
20
30
40
80
10
20
35
70
Sklo hodinové vypuklé
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
kat. č. 170
s otaveným okrajom
5
Obj. číslo
634 952 430 780
634 952 430 790
634 952 430 840
634 952 430 860
634 952 430 910
634 952 430 950
634 952 430 010
634 952 430 060
634 952 430 070
634 952 430 080
634 952 430 110
634 952 430 120
634 952 420 200
d (mm)
40
50
60
70
80
90
100
110
120
125
140
150
200
Sila steny (mm)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
Tyčinka miešacia otavená
Obj. číslo
632 522 203 506
632 522 204 502
632 522 201 500
632 522 204 503
632 522 205 502
632 522 205 503
632 522 206 502
632 522 206 503
632 522 207 503
632 522 207 504
632 522 209 003
632 522 209 004
2
kat. č. 7765
Priemer x Dĺžka (mm)
4 x 200
5 x 200
5 x 250
5 x 300
6 x 200
6 x 300
7 x 200
7 x 300
8 x 300
8 x 400
9 x 300
9 x 400
1
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Exsikátor s plastovým hmatníkom
2
kat. č. 262 D
a porcelánovou doskou
Obj. číslo
632 415 270 100
632 415 270 150
632 415 270 200
632 415 270 250
632 415 270 300
3
d (mm)
100
150
200
250
300
d1 (mm)
151
210
269
329
392
d2 (mm)
90
140
190
240
290
Exsikátor s plastovým hmatníkom
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
kat. č. 262 D/K
so skleneným kohútikom a porcelánovou doskou
4
d (mm)
100
150
200
250
300
d1 (mm)
151
210
269
329
392
d2 (mm)
90
140
190
240
290
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
typ
238/1
238/3b
238/5a
238/8a
238/10a
pre d exsik. (mm)
100
150
200
250
300
d (mm)
90
140
189
241
290
Balenie (ks)
10
10
5
5
5
Doska do exsikátoru
Obj. číslo
641 333 238 107
641 333 238 337
641 333 238 527
641 333 238 827
641 333 238 997
3
kat. č. 238
4
Diely náhradné k exsikátorom
Obj. číslo
632 441 334 521
321 813 754 000
321 813 754 010
632 921 040 145
Kat. č.
262/K/K
3754
3754 V
Název
kohút k exsikátoru
hmatník k exsikátoru nevŕtaný
hmatník k exsikátoru vŕtaný
tesniaca vložka k exsikátoru
Balenie (ks)
1
1
1
1
● Exsikátory
Sklo
laboratórne
Sklo laboratorní
- exsikátory
Obj. číslo
632 415 271 100
632 415 271 150
632 415 271 200
632 415 271 250
632 415 271 300
9
1
Banka odmerná, trieda presnosti A
kat. č. 1502/A
s vyhnutým okrajom, bez zátky, dľa DIN EN ISO 1042
Obj. číslo
632 431 011 018
632 431 011 019
632 431 011 023
632 431 011 025
632 431 011 030
632 431 011 037
632 431 011 038
632 431 011 043
632 431 011 044
632 431 011 046
632 431 011 047
1
1
Objem (ml)
5
10
25
50
100
200
250
500
1000
2000
5000
Presnosť (±ml)
0,025
0,025
0,04
0,06
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,60
1,20
d (mm)
22
27
40
50
60
75
80
100
125
160
215
h (mm)
70
90
110
140
170
210
220
260
300
370
475
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
1
Banka odmerná, trieda presnosti A, ciachovaná
kat. č. 1502/AK
s vyhnutým okrajom, bez zátky, dľa DIN EN ISO 1042
Obj. číslo
632 431 021 018
632 431 021 019
632 431 021 023
632 431 021 025
632 431 021 030
632 431 021 037
632 431 021 038
632 431 021 043
632 431 021 044
632 431 021 046
1
Objem (ml)
5
10
25
50
100
200
250
500
1000
2000
Presnosť (±ml)
0,025
0,025
0,04
0,06
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,60
d (mm)
22
27
40
50
60
75
80
100
125
160
h (mm)
70
90
110
140
170
210
220
260
300
370
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
Banka odmerná, trieda presnosti A, ciachovaná s over. listom kat. č. 1502/AK+OL
s vyhnutým okrajom, bez zátky, dľa DIN EN ISO 1042
Sklo odmerné
laboratorní●- Banky
váženkyodmerné
Sklo
Obj. číslo
632 431 022 018
632 431 022 019
632 431 022 023
632 431 022 025
632 431 022 030
632 431 022 037
632 431 022 038
632 431 022 043
632 431 022 044
632 431 022 046
10
2
Objem (ml)
5
10
25
50
100
200
250
500
1000
2000
Presnosť (±ml)
0,025
0,025
0,04
0,06
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,60
d (mm)
22
27
40
50
60
75
80
100
125
160
h (mm)
70
90
110
140
170
210
220
260
300
370
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
Banka odmerná, trieda presnosti A
kat. č. 1503/AS
s NZ a sklenenou dutou zátkou, dľa DIN EN ISO 1042
Obj. číslo
632 431 071 018
632 431 071 019
632 431 071 023
632 431 071 025
632 431 071 030
632 431 071 037
632 431 071 038
632 431 071 043
632 431 071 044
632 431 071 046
632 431 071 047
2
2
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
200
250
500
1000
2000
5000
Presnosť
(±ml)
0,025
0,025
0,04
0,06
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,60
1,20
d
(mm)
22
27
40
50
60
75
80
100
125
160
215
h
(mm)
70
90
110
140
170
210
220
260
300
370
475
Banka odmerná, trieda presnosti A, ciachovaná
NZ
7/16
7/16
10/19
12/21
12/21
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
1
kat. č. 1503/ASK
s NZ a sklenenou lisovanou zátkou, dľa DIN EN ISO 1042
Obj. číslo
632 431 081 018
632 431 081 019
632 431 081 023
632 431 081 025
632 431 081 030
632 431 081 037
632 431 081 038
632 431 081 043
632 431 081 044
632 431 081 046
Objem
(ml)
Presnosť
(±ml)
d
(mm)
h
(mm)
NZ
Balenie
(ks)
5
10
25
50
100
200
250
500
1000
2000
0,025
0,025
0,04
0,06
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,60
22
27
40
50
60
75
80
100
125
160
70
90
110
140
170
210
220
260
300
370
7/16
7/16
10/19
12/21
12/21
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
1
Banka odmerná, trieda presnosti A, ciachovaná s over. listom
kat. č. 1503/ASK+OL
1
s NZ a sklenenou lisovanou zátkou, dľa DIN EN ISO 1042
Obj. číslo
632 431 082 018
632 431 082 019
632 431 082 023
632 431 082 025
632 431 082 030
632 431 082 037
632 431 082 038
632 431 082 043
632 431 082 044
632 431 082 046
2
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
200
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,025
0,025
0,04
0,06
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,60
d
(mm)
22
27
40
50
60
75
80
100
125
160
h
(mm)
70
90
110
140
170
210
220
260
300
370
NZ
7/16
7/16
10/19
12/21
12/21
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32
Banka odmerná, trieda presnosti A
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
kat. č. 1503/AP
s NZ a PE zátkou, dľa DIN EN ISO 1042
Obj. číslo
632 431 622 018
632 431 622 019
632 431 622 023
632 431 622 025
632 431 622 030
632 431 622 037
632 431 622 038
632 431 622 043
632 431 622 044
632 431 622 046
632 431 622 047
2
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
200
250
500
1000
2000
5000
Presnosť
(±ml)
0,025
0,025
0,04
0,06
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,60
1,20
d
(mm)
22
27
40
50
60
75
80
100
125
160
215
h
(mm)
70
90
110
140
170
210
220
260
300
370
475
NZ
7/16
7/16
10/19
12/21
12/21
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Banka odmerná, trieda presnosti A, ciachovaná
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
1
2
kat. č. 1503 APK
Obj. číslo
632 431 632 018
632 431 632 019
632 431 632 023
632 431 632 025
632 431 632 030
632 431 632 037
632 431 632 038
632 431 632 043
632 431 632 044
632 431 632 046
2
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
200
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,025
0,025
0,04
0,06
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,60
d
(mm)
22
27
40
50
60
75
80
100
125
160
h
(mm)
70
90
110
140
170
210
220
260
300
370
Banka odmerná, trieda presnosti A, ciachovaná s over. listom
NZ
7/16
7/16
10/19
12/21
12/21
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
kat. č. 1503/APNK+OL
s NZ a PE zátkou, dľa DIN EN ISO 1042
Obj. číslo
632 431 633 018
632 431 633 019
632 431 633 023
632 431 633 025
632 431 633 030
632 431 633 037
632 431 633 038
632 431 633 043
632 431 633 044
632 431 633 046
3
Objem
(ml)
Presnosť
(±ml)
d
(mm)
h
(mm)
NZ
Balenie
(ks)
5
10
25
50
100
200
250
500
1000
2000
0,025
0,025
0,04
0,06
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,60
22
27
40
50
60
75
80
100
125
160
70
90
110
140
170
210
220
260
300
370
7/16
7/16
10/19
12/21
12/21
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
Banka odmerná, hnedá, trieda presnosti A
kat. č. 1503/APH
s NZ a PE zátkou, dľa DIN EN ISO 1042
Obj. číslo
634 061 319 960
634 061 319 961
634 061 319 962
634 061 319 963
634 061 319 964
634 061 319 966
634 061 319 967
634 061 319 968
634 061 319 969
634 061 319 970
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
5000
Presnosť
(±ml)
0,025
0,025
0,04
0,06
0,10
0,15
0,25
0,40
0,60
1,20
d
(mm)
22
27
40
50
60
80
100
125
160
215
h
(mm)
70
90
110
140
170
220
260
300
370
475
NZ
7/16
7/16
10/19
12/21
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
5
1
3
Sklo odmerné
laboratorní● Banky odmerné
Sklo
s NZ a PE zátkou, dľa DIN EN ISO 1042
11
1
1
Banka odmerná, trieda presnosti A, HIRSCHMANN
kat. č. 1503H/AP
s NZ a PP zátkou, hnedá graduácia, overenie konformity, dľa DIN EN ISO 1042
Obj. číslo
Objem (ml)
634 702 822 153
5
634 702 822 161
10
634 702 822 170
25
634 702 822 175
50
634 702 822 180
100
634 702 822 185
200
634 702 822 186
250
634 702 822 190
500
634 702 822 193 1000
634 702 822 194 2000
2
Presnosť (±ml)
0,04
0,04
0,04
0,06
0,10
0,15
0,15
0,25
0,40
0,60
h (mm)
70
90
110
140
170
210
220
260
300
370
NZ
10/19
10/19
10/19
12/21
12/21
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32
Banka odmerná trapézová, trieda presnosti A, BRAND
kat. č. 1504/AP
s NZ a PP zátkou, modrá graduácia, overenie konformity, dľa DIN EN ISO 1042, s
certifikátom
2
Obj. číslo
Objem (ml)
634 870 036 401
1
634 870 036 402
2
634 870 036 403
5
634 870 036 404 10*
634 870 036 406
20
634 870 036 407
25
634 870 036 408
50
* - široké hrdlo
Presnosť (±ml)
0,025
0,025
0,025
0,04
0,04
0,04
0,06
h (mm)
65
70
70
90
110
110
140
NZ
7/16
7/16
7/16
10/19
10/19
10/19
12/21
Banka podľa Kohlrauscha, trieda presnosti A
Obj. číslo
3
4
Presnosť (±ml)
d1 (mm)
d2 (mm)
h (mm)
0,10
0,15
60
75
16
19
170
210
Banka cukrovarnícka s dvoma značkami
5
Objem (ml)
50/55
100/110
200/220
d1 (mm)
47
58
73
kat. č. 1509
d2 (mm)
18
21
24
Banka s deleným hrdlom
Obj. číslo
632 431 560 725
632 431 560 830
632 431 560 837
632 431 560 938
632 431 561 143
632 431 561 144
5
kat. č. 1507/A
100
200
Obj. číslo
632 431 510 025
632 431 510 030
632 431 510 037
4
Objem (ml)
50
100
200
250
500
1000
Objem (ml)
100
200
250
300
500
1000
2000
5000
10000
20000
h (mm)
155
180
200
Balenie (ks)
10
10
10
kat. č. 1520
Tolerancia (ml)
+5
+10
+20
+25
+50
+100
Normál ciachový (etalon)
Obj. číslo
632 431 870 100
632 431 870 200
632 431 870 250
632 431 870 300
632 431 870 500
632 431 870 940
632 431 870 950
632 431 870 960
632 431 870 970
632 431 870 980
Balenie (ks)
2
2
2
2
2
2
2
Objem (ml)
632 431 478 030
632 431 478 037
3
Sklo odmerné
laboratorní● Banky odmerné
Sklo
Balenie (ks)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h (mm)
105
205
245
280
320
400
kat. č. 12021
d (mm)
51
65
69,5
73,5
86
109
135
182,5
226,5
289
h (mm)
155
195
211
223
262
330
414
563
709
905
Upozornenie: Normál nie je ciachovaný, len ciachuschopný, tj. ciachovanie je nutné objednať
samostatne (ide o dopredu zmeranú nádobu)!
12
1
Valec odmerný vysoký, trieda presnosti A
kat. č. 1634/AM
so šesťhranou pätkou a výlevkou, modrá graduácia, dľa ISO 4788, DIN 12 680-2
Obj. číslo
632 432 110 718
632 432 110 819
632 432 110 923
632 432 111 125
632 432 111 130
632 432 111 238
632 432 111 343
632 432 111 444
632 432 111 546
2
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,05
0,10
0,20
0,50
0,50
1,00
2,50
5,00
10,00
Delenie
(ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
d
(mm)
12,9
15,9
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
Valec odmerný vysoký, trieda presnosti A, HIRSCHMANN
h
(mm)
115
135
160
195
240
320
380
465
565
1
Balenie
(ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
kat. č. 1634/AHH
so šesťhranou pätkou a výlevkou, hnedá graduácia, overenie konformity, dľa DIN 12 680
-2
Obj. číslo
634 702 210 154
634 702 210 160
634 702 210 170
634 702 210 175
634 702 210 180
634 702 210 186
634 702 210 190
634 702 210 193
634 702 210 194
3
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,05
0,10
0,25
0,50
0,50
1,00
2,50
5,00
10,00
Delenie
(ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
Valec odmerný vysoký, trieda presnosti B
h
(mm)
115
140
170
200
260
355
390
470
570
Balenie
(ks)
2
2
2
2
2
2
2
2
1
kat. č. 1634/BB
3
se šesťhranou pätkou a výlevkou, biela graduácia, dľa ISO 4788, DIN 12 680-1
632 432 140 718
632 432 140 819
632 432 140 923
632 432 141 125
632 432 141 130
632 432 141 238
632 432 141 343
632 432 141 444
632 432 141 546
4
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
Delenie
(ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
d
(mm)
12,9
15,9
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
Valec odmerný vysoký, trieda presnosti B
h
(mm)
115
135
160
195
240
320
380
465
565
Balenie
(ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
kat. č. 1634/BH
so šesťhranou pätkou a výlevkou, hnedá graduácia, dľa ISO 4788, DIN 12 680-2
Obj. číslo
632 432 150 718
632 432 150 819
632 432 150 923
632 432 151 125
632 432 151 130
632 432 151 238
632 432 151 343
632 432 151 444
632 432 151 546
5
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
Delenie
(ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
d
(mm)
12,9
15,9
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
Valec odmerný nízky, trieda presnosti B
h
(mm)
115
135
160
195
240
320
380
465
565
Balenie
(ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kat. č. 1645/BB
so šesťhranou pätkou a výlevkou, biela graduácia
Obj. číslo
632 432 340 818
632 432 340 919
632 432 341 123
632 432 341 125
632 432 341 230
632 432 341 338
632 432 341 443
632 432 341 544
632 432 711 746
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
50,0
Delenie
(ml)
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
50,0
d
(mm)
15,5
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
95,0
h
(mm)
90
100
125
150
170
235
280
340
420
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
8
5
6
5
Sklo odmerné
laboratorní● Valce odmerné
Sklo
Obj. číslo
13
1
Valec odmerný nízky, trieda presnosti B
kat. č. 1645/BH
so šesťhranou pätkou a výlevkou, hnedá graduácia
1
Obj. číslo
632 432 350 818
632 432 350 919
632 432 351 123
632 432 351 125
632 432 351 230
632 432 351 338
632 432 351 443
632 432 351 544
632 432 721 746
2
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
50,0
Delenie
(ml)
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
50,0
d
(mm)
15,5
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
95,0
Valec odmerný s NZ, trieda presnosti B
h
(mm)
90
100
125
150
170
235
280
340
420
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
8
5
6
kat. č. 1652/BBS
so šesťhranou pätkou a sklenenou zátkou, biela graduácia, ISO 4788 DIN 12 685-1
Obj. číslo
632 432 240 718
632 432 240 819
632 432 240 923
632 432 241 125
632 432 241 130
632 432 241 238
632 432 241 343
632 432 241 444
632 432 241 546
2
2
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
Delenie
(ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
d
(mm)
12,9
15,5
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
h
(mm)
115
135
160
195
240
320
380
465
565
Valec odmerný s NZ, trieda presnosti B
NZ
10/19
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
45/40
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
4
3
kat. č. 1652/BHS
so šesťhranou pätkou a sklenenou zátkou, hnedá graduácia
Obj. číslo
Sklo odmerné
laboratorní● Valce odmerné
Sklo
632 432 250 718
632 432 250 819
632 432 250 923
632 432 251 125
632 432 251 130
632 432 251 238
632 432 251 343
632 432 251 444
632 432 251 546
14
2
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
Delenie
(ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
d
(mm)
12,9
15,5
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
h
(mm)
115
135
160
195
240
320
380
465
565
Valec odmerný s NZ, trieda presnosti A
NZ
10/19
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
45/40
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
4
3
kat. č. 1652/AMS
so šesťhranou pätkou a sklenenou zátkou, modrá graduácia
Obj. číslo
632 432 210 718
632 432 210 819
632 432 210 923
632 432 211 125
632 432 211 130
632 432 211 238
632 432 211 343
632 432 211 444
632 432 211 546
3
3
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
Delenie
(ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
d
(mm)
12,9
15,5
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
h
(mm)
115
135
160
195
240
320
380
465
565
Valec odmerný s NZ, trieda presnosti B
NZ
10/19
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
45/40
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
4
3
kat. č. 1652/BBPN
so šesťhranou pätkou a plastovou zátkou, biela graduácia
Obj. číslo
632 432 627 018
632 432 627 019
632 432 627 023
632 432 627 025
632 432 627 030
632 432 627 038
632 432 627 043
632 432 627 044
632 432 627 046
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Presnosť
(±ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
Delenie
(ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
d
(mm)
12,9
15,5
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
h
(mm)
115
135
160
195
240
320
380
465
565
NZ
10/19
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
45/40
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
4
3
1
Valec odmerný s NZ, trieda presnosti B
kat. č. 1652/BHPN
1
so šesťhranou pätkou a plastovou zátkou, hnedá graduácia
Obj. číslo
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
632 432 626 018
632 432 626 019
632 432 626 023
632 432 626 025
632 432 626 030
632 432 626 038
632 432 626 043
632 432 626 044
632 432 626 046
1
Presnosť
(±ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
Delenie
(ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
d
(mm)
12,9
15,5
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
h
(mm)
115
135
160
195
240
320
380
465
565
Valec odmerný s NZ, trieda presnosti A
NZ
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
4
3
10/19
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
45/40
kat. č. 1652/AMPN
so šesťhranou pätkou a plastovou zátkou, modrá graduácia
632 432 630 018
632 432 630 019
632 432 630 023
632 432 630 025
632 432 630 030
632 432 630 038
632 432 630 043
632 432 630 044
632 432 630 046
Presnosť
(±ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
Delenie
(ml)
0,1
0,2
0,5
1,0
1,0
2,0
5,0
10,0
20,0
d
(mm)
12,9
15,5
21,3
26,0
31,3
41,0
53,2
67,0
83,5
h
(mm)
115
135
160
195
240
320
380
465
565
Valec pre zrážkomery - dažďomer
NZ
Balenie
(ks)
10
10
10
10
10
10
10
4
3
10/19
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
45/40
2
kat. č. 1660
s guľatou pätkou
Obj. číslo
632 432 402 843
632 432 402 944
2
Objem (ml)
520
600
d (mm)
56
56
h (mm)
315
370
Delenie
0 - 10
0 - 12
Valec pre zrážkomery - dažďomer
Balenie (ks)
1
1
3
kat. č. 1661
so šesťhranou pätkou
Obj. číslo
632 432 416 543
3
Objem (ml)
500
Delenie
5:1
Balenie (ks)
1
Valec sedimentačný podľa Imhoffa
kat. č. 2745
Obj. číslo
632 432 430 044
632 432 430 144
632 432 430 244
4
●
s uzavretou špičkou
Objem (ml)
1000
1000
1000
d (mm)
118
118
118
h (mm)
470
470
470
Delenie
české
nemecké
švajčiarske
Valec sedimentačný podľa Imhoffa
Balenie (ks)
10
10
10
4
kat. č. 2746
s kohútom
Obj. číslo
632 432 440 044
632 432 440 144
632 432 440 244
5
Objem (ml)
1000
1000
1000
d (mm)
118
118
118
h (mm)
470
470
470
Delenie
české
nemecké
švajčiarske
Valec sedimentačný podľa Imhoffa
Balenie (ks)
10
10
10
kat. č. 2747
špička zakončená olivkou
Obj. číslo
632 432 450 044
Valce sedimentačné
Objem
(ml)
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
Objem (ml)
1000
5
d (mm)
118
h (mm)
470
Delenie
české
Balenie (ks)
10
Delenie sedimentačných valcov podľa Imhoffa:
České
0-5 ml
5-10 ml
10-50 ml
delenie po: 0,1 ml
0,5 ml
1 ml
50-100 ml
2 ml
100-1000 ml
bez delenia
1000 ml
ryska
Nemecké
0-2 ml
delenie po: 0,1 ml
Švajčiarské 0-5 ml
delenie po: 0,5 ml
40-100 ml
2 ml
20-100 ml
5 ml
100-1000 ml
bez delenia
100-1000 ml
50 ml
1000 ml
ryska
1000 ml
ryska
2-10 ml
0,5 ml
5-20 ml
1 ml
10-40 ml
1 ml
Sklo odmerné
laboratorní● Valce odmerné
Sklo
Obj. číslo
Stojany pre sedimentačné valce podľa Imhoffa viď strana 66.
15
1
1
Butyrometer Gerber, na mlieko
Obj. číslo
632 438 010 500
632 438 010 600
632 438 010 700
632 438 010 800
1
Butyrometer Gerber, na mlieko, s overovacím listom
Obj. číslo
632 438 010 520
632 438 010 620
632 438 010 720
632 438 010 820
2
2
kat. č. 7330
Obsah tuku (%)
0-5
0-6
0-7
0-8
kat. č. 7330/OL
Obsah tuku (%)
0-5
0-6
0-7
0-8
Butyrometer Roeder, na smotanu 5 g
Obj. číslo
Obsah tuku (%)
632 438 102 000
0 - 20
632 438 104 000
0 - 40
632 438 105 500
0 - 55
Delenie stupnice
0,5
0,5
0,5
Kat. č.
7333
7334
7335
3
2
Butyrometer Roeder, na smotanu 5 g, s overovacím listom
Obj. číslo
Obsah tuku (%)
632 438 102 020
0 - 20
632 438 104 020
0 - 40
632 438 105 520
0 - 55
3
Kat. č.
7333/OL
7334/OL
7335/OL
Butyrometer Kohler - Funke, na smotanu 5 ml
Obj. číslo
Obsah tuku (%)
632 438 112 000
0 - 20
632 438 114 000
0 - 40
632 438 115 500
0 - 55
4
Delenie stupnice
0,5
0,5
0,5
Delenie stupnice
0,5
0,5
0,5
Kat. č.
7337
7339
7341
Butyrometer Kohler - Funke, na smotanu 5 ml, s overovacím listom
4
4
5
Obj. číslo
Obsah tuku (%)
632 438 112 020
0 - 20
632 438 114 020
0 - 40
632 438 115 520
0 - 55
Delenie stupnice
0,5
0,5
0,5
Kat. č.
7337/OL
7339/OL
7341/OL
Delenie stupnice
0,5
0,5
Kat. č.
7342
7343
Sklo odmerné
laboratorní● Butyrometre
Sklo
5
6
Butyrometer Van Gulik, na syr 3 g
Obj. číslo
Obsah tuku (%)
632 438 202 000
0 - 20
632 438 204 000
0 - 40
6
Butyrometer Van Gulik, na syr 3 g, s overovacím listom
Obj. číslo
Obsah tuku (%)
632 438 202 020
0 - 20
632 438 204 020
0 - 40
6
7
Delenie stupnice
0,5
0,5
Pohárik k butyrometrom
kat. č. 8100
Obj. číslo
632 438 810 000
7
Lodička k butyrometrom
Obj. číslo
632 438 820 000
Butyrometre sú overené. Zátky k butyrometrom Vám ponúkneme na vyžiadanie.
16
Kat. č.
7342/OL
7343/OL
kat. č. 8200
1
Pyknometer podľa Kovářa
Obj. číslo
632 431 710 025
632 431 710 030
2
kat. č. 1620
1
Objem (ml)
50
100
Pyknometer podľa Gay - Lussaca
kat. č. 1621
2
dľa ISO 3507, DIN 12 801
Obj. číslo
632 431 722 019
632 431 722 023
632 431 722 025
632 431 722 030
3
Objem (ml)
10
25
50
100
Presnosť (ml)
1
2
3
5
d (mm)
27
40
50
57
h (mm)
55
75
85
100
Balenie (ks)
10
10
10
10
Pyknometer podľa Reischauera
kat. č. 1622
3
dľa ISO 3507, DIN 12 801
Obj. číslo
632 431 730 025
632 431 831 023
632 431 831 025
632 431 830 023
632 431 830 025
632 431 832 023
632 431 832 025
Objem (ml)
50
25
50
25
50
25
50
Popis
s ryskou a lievikom
trubicový so stupnicou
trubicový so stupnicou
kapilárny so stupnicou
kapilárny so stupnicou
trubicový s ryskou
trubicový s ryskou
4
4
Pyknometer podľa Hubbarda
kat. č. 1623
dľa ISO 3507, DIN 12 806
5
5
Pyknometer pivovarnícky
Obj. číslo
632 431 900 900
632 431 900 910
6
Objem (ml)
25
kat. č. 1625
Objem (ml)
Popis
50
bez zátky, s plniacim lievikom
50
bez zátky, bez nálevky - veľmi úzke hrdlo
Pyknometer cestný s NZ 45/40
kat. č. 1627
s nástavcom a nálevkou
Obj. číslo
632 431 901 720
632 431 901 740
Objem
(ml)
500
1000
6
d1
(mm)
105
131
d2
(mm)
10
10
d3
(mm)
40
40
Pipeta nedelená, COLOR CODE, trieda presnosti A
h
(mm)
355
385
Balenie
(ks)
1
1
kat. č. 1595/1ASR
s jednou ryskou, rovné prevedenie, farebné značenie
Obj. číslo
632 433 011 014
632 433 011 016
7
Objem (ml)
1
2
Farebný kód
modrý
oranžový
Pipeta nedelená, COLOR CODE, trieda presnosti A
Balenie (ks)
50
50
kat. č. 1595/1AS
s jednou ryskou, rozšírené prevedenie, farebné označenie
Obj. číslo
632 433 111 014
632 433 111 016
632 433 111 017
632 433 111 018
632 433 111 019
632 433 111 021
632 433 111 022
632 433 111 023
632 433 111 024
632 433 111 057
632 433 111 025
632 433 111 058
632 433 111 030
632 433 111 037
Objem (ml)
1
2
3
5
10
15
20
25
30
40
50
75
100
200
Farebný kód
modrý
oranžový
čierny
biely
červený
zelený
žltý
modrý
čierny
biely
červený
zelený
žltý
modrý
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
Sklo odmerné
laboratorní● Pyknometre
Sklo
Obj. číslo
632 431 762 023
17
1
1
Pipeta nedelená, COLOR CODE, trieda presnosti A ciachovaná
kat. č. 1595/ASC
s jednou ryskou, rozšírené prevedenie, farebné označenie
Obj. číslo
Objem (ml)
632 433 111 901
1
632 433 111 902
2
632 433 111 905
5
632 433 111 910
10
632 433 111 920
20
632 433 111 925
25
632 433 111 950
50
632 433 111 990
100
2
Farebný kód
modrý
oranžový
biely
červený
žltý
modrý
červený
žltý
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
Pipeta nedelená, COLOR CODE, trieda presnosti A
kat. č. 1595/1ASK
s jednou ryskou a bezpečnostnou guličkou
Obj. číslo
Objem (ml)
632 433 311 014
1
632 433 311 016
2
632 433 311 017
3
632 433 311 018
5
632 433 311 019
10
632 433 311 021
15
632 433 311 022
20
632 433 311 023
25
632 433 311 024
30
632 433 311 057
40
632 433 311 025
50
2
2
Farebný kód
modrý
oranžový
čierny
biely
červený
zelený
žltý
modrý
čierny
biely
červený
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pipeta nedelená, COLOR CODE, trieda presnosti A
kat. č. 1595/2ASK
s dvoma ryskami a bezpečnostnou guličkou
Obj. číslo
Objem (ml)
632 433 351 014
1
632 433 351 016
2
632 433 351 017
3
632 433 351 018
5
632 433 351 019
10
632 433 351 021
15
632 433 351 022
20
632 433 351 023
25
632 433 351 024
30
632 433 351 057
40
632 433 351 025
50
3
3
Farebný kód
modrý
oranžový
čierny
biely
červený
zelený
žltý
modrý
čierny
biely
červený
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pipeta delená, COLOR CODE, trieda presnosti A
kat. č. 1605/ASB
Sklo odmerné
laboratorní● Pipety
Sklo
úplný výtok, farebné označenie
18
Obj. číslo
Objem (ml)
632 434 116 312
0,5
632 434 116 314
1
632 434 116 516
2
632 434 116 618
5
632 434 116 719
10
632 434 116 722
20
632 434 116 723
25
632 434 116 725
50
632 434 116 830
100
3
Delenie (ml)
0,01
0,01
0,02
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
Farebný kód
2x žltý
žltý
čierny
červený
oranžový
2x žltý
biely
2x oranžový
červený
Pipeta delená, COLOR CODE, trieda presnosti A, ciachovaná
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kat. č. 1605/ASBC
úplný výtok, farebné označenie
Obj. číslo
Objem (ml)
632 434 116 901
1
632 434 116 902
2
632 434 116 905
5
632 434 116 910
10
632 434 116 925
25
4
4
Delenie (ml)
0,01
0,02
0,05
0,1
0,1
Pipeta delená, mikrobiologická
Farebný kód
žltý
čierny
červený
oranžový
biely
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
kat. č. 1605/M
rozšírený otvor
Obj. číslo
632 434 050 314
632 434 050 516
632 434 050 618
632 434 050 719
632 434 050 723
Objem (ml)
1
2
5
10
25
Delenie (ml)
0,01
0,02
0,05
0,1
0,1
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
Náustok pre delené pipety 1605/1ml a 2ml, PE
kat. č. 4580
Obj. číslo
632 434 580 010
2
3
1
Balenie (ks)
1
Pipeta na smotanu a mlieko, ciachovaná
2
3
Obj. číslo
632 433 610 905
632 433 610 911
Objem (ml)
5
11
4
Pipeta podľa Pasteura
Použitie
na smotanu
na mlieko
Kat. č.
7356
7359
Balenie (ks)
1
1
Obj. číslo
634 993 233 049
634 993 233 050
5
5
4
vytiahnutá do špičky
Dĺžka špičky (mm)
40
100
Dĺžka (mm)
150
230
Pipeta permanentná
Balenie (ks)
1000
1000
kat. č. 7366, 7367
na kyselinu a amylalkohol
6
Dávkovací objem (ml)
1
10
Nádrž (ml)
500
1000
Pipeta sklopná (špaček)
Balenie (ks)
1
1
kat. č. 7365
kompletná (vrátane Erlenmeyerovej banky)
Obj. číslo
632 446 003 001
632 446 003 002
632 446 003 005
632 446 003 010
632 446 003 020
632 446 003 025
632 446 003 030
632 446 003 050
7
Objem špačku (ml)
1
2
5
10
20
25
30
50
6
Objem banky (ml)
250
250
250
500
500
500
1000
1000
Pipeta sklopná (špaček)
NZ
29/32
29/32
29/32
29/32
9/32
29/32
29/32
29/32
kat. č. 7365/N
len nástavec
Obj. číslo
632 446 003 101
632 446 003 102
632 446 003 105
632 446 003 110
632 446 003 120
632 446 003 130
632 446 003 150
7
Objem špačku (ml)
1
2
5
10
20
30
50
NZ
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
8
8
Byreta automatická
kat. č. 1584
so samočinným spätným tokom
Obj. číslo
632 436 610 414
632 436 610 416
632 436 610 518
632 436 610 619
632 436 610 723
632 436 610 725
9
Objem (ml)
1
2
5
10
25
50
Byreta automatická
9
Delenie (ml)
0,01
0,01
0,02
0,05
0,1
0,1
kat. č. 1590
k titračnému stolu
Obj. číslo
632 436 650 719
632 436 650 723
632 436 650 825
Objem (ml)
10
25
50
Balenie (ks)
1
1
1
Sklo odmerné
laboratorní● Pipety a byrety
Sklo
Obj. číslo
632 446 004 001
632 446 004 010
Pred objednaním s nami konzultujte typ titračného stola.
19
1
1
Byreta, trieda presnosti B
kat. č. 1565/B
priama s olivkou
Obj. číslo
632 435 006 619
632 435 006 723
632 435 006 725
632 435 006 830
2
Objem (ml)
10
25
50
100
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Balenie (ks)
5
5
5
5
Byreta, trieda presnosti A
kat. č. 1567/A
s priamym kohútikom so skleneným kladivkom
Obj. číslo
632 435 156 619
632 435 156 723
632 435 156 725
632 435 156 830
2
Objem (ml)
10
25
50
100
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Balenie (ks)
1
1
1
1
Byrety 1567 možno dodať aj v triede presnosti B.
2
Byreta, trieda presnosti A, ciachovaná
kat. č. 1567/AC
s priamym kohútikom so skleneným kladivkom
Obj. číslo
632 435 156 910
632 435 156 925
632 435 156 950
Objem (ml)
10
25
50
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
Balenie (ks)
1
1
1
3
Byreta, trieda presnosti A
kat. č. 1567/AST
s priamym kohútikom s teflonovým kladivkom, Schellbachovým pruhom, dľa ISO 385
Obj. číslo
636 111 420 204
636 111 420 205
636 111 420 206
636 111 420 207
3
Objem (ml)
10
25
50
100
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Byreta, trieda presnosti A, ciachovaná
Balenie (ks)
1
1
1
1
kat. č. 1567/ATC
s priamym kohútikom s teflonovým kladivkom, dľa ISO 385
5
Obj. číslo
632 435 256 910
632 435 256 925
632 435 256 950
4
Objem (ml)
10
25
50
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
Balenie (ks)
1
1
1
Byreta, trieda presnosti A
kat. č. 1571/A
Sklo odmerné
laboratorní● Byrety
Sklo
s postranným kohútikom so skleneným kladivkom
20
Obj. číslo
632 435 356 619
632 435 356 723
632 435 356 725
632 435 356 830
4
4
Objem (ml)
10
25
50
100
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Balenie (ks)
1
1
1
1
Byreta, trieda presnosti A, ciachovaná
kat. č. 1571/AC
s postranným kohútikom so skleneným kladivkom
Obj. číslo
632 435 356 910
632 435 356 925
632 435 356 950
5
Objem (ml)
10
25
50
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
Byreta, trieda presnosti A
Balenie (ks)
1
1
1
kat. č. 1567/ASVT
s priamym teflonovým ventilom, Schellbachovým pruhom, dľa ISO 385
Obj. číslo
636 011 220 201
636 011 220 202
636 011 220 203
636 011 220 204
Objem (ml)
10
25
50
100
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
Mikrobyreta podľa Banga
kat. č. 1591
1
s rovným kohútikom
Obj. číslo
632 435 530 414
632 435 530 416
632 435 530 517
632 435 530 518
Objem (ml)
1
2
3
5
Delenie (ml)
0,01
0,01
0,02
0,02
Balenie (ks)
5
5
5
5
2
2
Mikrobyreta podľa Banga
kat. č. 1592
s postranným kohútikom
Obj. číslo
632 435 540 414
632 435 540 416
632 435 540 517
632 435 540 518
3
Objem (ml)
1
2
3
5
Delenie (ml)
0,01
0,01
0,02
0,02
Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti B
Balenie (ks)
5
5
5
5
3
kat. č. 1580/BL
s výpustným kohútikom, so zásobnou fľašou a balónikom
Obj. číslo
Objem (ml)
632 436 110 619
10
632 436 110 723
25
632 436 110 725
50
632 436 156 830
100
4
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Pov. odchylka (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti B
Balenie (ks)
6
6
6
2
4
kat. č. 1580/BP
s výpustným kohútikom, bez zásobnej fľaše a balónika
Obj. číslo
Objem (ml)
632 436 130 619
10
632 436 130 723
25
632 436 130 725
50
632 436 166 830
100
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Pov. odchylka (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Balenie (ks)
2
2
2
2
5
Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti B
kat. č. 1580/BHP
s výpustným kohútikom, hnedé sklo, bez zásobnej fľaše a balónika, dľa DIN 12700-5
Obj. číslo
Objem (ml)
634 703 420 160
10
634 703 420 170
25
634 703 420 175
50
6
Delenie (ml)
0,02
0,05
0,1
Pov. odchylka (ml)
0,03
0,045
0,75
Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti B
Balenie (ks)
2
2
2
kat. č. 1580/BTO
s výpustným teflonovým ventilom, bez zásobnej fľaše a balónika
Obj. číslo
Objem (ml)
632 436 366 619
10
632 436 366 723
25
632 436 366 725
50
632 436 366 830
100
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Pov. odchylka (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Balenie (ks)
1
1
1
1
6
Sklo odmerné
laboratorní● Byrety
Sklo
5
21
1
1
Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti B
kat. č. 1581/BL
s výpustným a prepúšťacim kohútikom, so zásobnou fľašou a balónikom
Obj. číslo
Objem (ml)
632 436 210 619
10
632 436 210 723
25
632 436 210 725
50
632 436 256 830
100
2
2
Pov. odchylka (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Balenie (ks)
1
1
1
1
Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti B
kat. č. 1581/BP
s výpustným a prepúšťacím kohútikom, bez zásobnej fľaše a balónika
Obj. číslo
Objem (ml)
632 436 230 619
10
632 436 230 723
25
632 436 230 725
50
632 436 266 830
100
3
3
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Pov. odchylka (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti B
Balenie (ks)
2
2
2
2
kat. č. 1581/BTO
s výpustným teflonovým ventilom a prepúšťacím skl. kohútikom, bez fľaše a balónika
Obj. číslo
Objem (ml)
632 436 466 619
10
632 436 466 723
25
632 436 466 725
50
632 436 466 830
100
Delenie (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Pov. odchylka (ml)
0,05
0,1
0,1
0,2
Balenie (ks)
1
1
1
1
4
4
Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti A, ciachovaná kat. č. 1581/AS
s výpustným a prepúšťacím kohútikom, Schellbachovým pruhom, fľašou a balónikom
Obj. číslo
632 436 776 910
632 436 776 925
632 436 776 950
Objem (ml)
10
25
50
Delenie (ml)
1:20
1:10
1:10
Balenie (ks)
1
1
1
5
5
Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti A
kat. č. 1581/ATSO
Sklo odmerné
laboratorní● Byrety
Sklo
s výpustným teflonovým ventilom, Schellbachovým pruhom, s prepúšťacím skleneným
kohútikom, bez zásobnej fľaše a balónika
Obj. číslo
632 436 986 619
632 436 986 723
632 436 986 725
Delenie (ml)
0,05
0,11
0,11
Balenie (ks)
1
6
6
Byreta automatická podľa Pelleta, trieda presnosti A, ciachovaná
kat. č. 1581/ATS
s výpustným teflonovým ventilom, Schellbachovým pruhom, s prepúšťacím skleneným
kohútikom, fľašou a balónikom
Obj. číslo
632 436 976 910
632 436 976 925
632 436 976 950
Objem (ml)
10
25
50
Delenie (ml)
1:20
1:10
1:10
Balenie (ks)
1
1
1
7
7
Balónik k automatickej byrete podľa Pelleta
Obj. číslo
332 200 515 132
22
Objem (ml)
10
25
50
Typ
MaKu
Popis
kompletný s ventilkami a hadičkou
Balenie (ks)
1
1
Fľaša reagenčná s modrým uzáverom SIMAX
kat. č. 2070/M
1
uzáver a vylievaci krúžok z PP - odolnosť do 140°C, dľa EN ISO 4796-1
Obj. číslo
632 414 321 100
632 414 321 250
632 414 321 500
632 414 321 940
632 414 321 950
632 414 321 956
632 414 321 966
632 414 321 968
Objem (ml)
100
250
500
1000
2000
5000
10000
20000
GL (mm)
45
45
45
45
45
45
45
45
d (mm)
56
70
86
101
130
186
227
288
h (mm)
105
143
182
203
268
355
410
505
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
6
1
1
Fľaša reagenčná s modrým uzáverom DURAN
uzáver a vylievaci krúžok z PP - odolnosť do 140°C, dľa EN ISO 4796-1
Obj. číslo
Objem (ml)
634 321 801 145
25
634 321 801 175
50
634 321 801 245
100
634 321 801 365
250
634 321 801 445
500
634 321 801 545
1000
634 321 801 635
2000
634 321 801 735
5000
634 321 801 865
10000
634 321 801 915
20000
1
GL (mm)
25
32
45
45
45
45
45
45
45
45
d (mm)
36
46
56
70
86
101
130
186
227
288
h (mm)
70
87
105
143
182
203
268
355
410
505
Fľaša reagenčná s červeným uzáverom SIMAX
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
6
1
1
2
kat. č. 2070/R
uzáver z PBT s PTFE tesnením, vylievaci krúžok z PTFE - odolnosť do 180°C, dľa EN
ISO 4796-1
2
GL (mm)
45
45
45
45
45
45
45
45
d (mm)
56
70
86
101
130
186
227
288
h (mm)
105
143
182
203
268
355
410
505
Fľaša reagenčná s modrým uzáverom SIMAX, hnedá
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
6
1
1
kat. č. 2070/H
uzáver a vylievaci krúžok z PP - odolnosť do 140°C
Obj. číslo
632 414 345 100
632 414 345 250
632 414 345 500
632 414 345 940
632 414 345 950
632 414 345 956
3
Objem (ml)
100
250
500
1000
2000
5000
GL (mm)
45
45
45
45
45
45
d (mm)
56
70
86
101
130
186
3
h (mm)
105
143
182
203
268
355
Fľaša reagenčná štvorhranná s modrým uzáverom DURAN, číra
Obj. číslo
634 993 659 205
634 993 659 206
634 993 659 207
634 993 659 208
Objem
(ml)
100
250
500
1000
GL
(mm)
32
45
45
45
Hrana
(mm)
50
64
78
94
Výška
(mm)
101
143
181
222
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
6
kat. č. 2071/M
Balenie
(ks)
10
10
10
10
Fľaša zásobná guľatá so závitom GL 45, bez uzáveru, hnedá
k dávkovačom a digitálnym byretám (sodnodraselné sklo)
Obj. číslo
Objem (ml)
634 709 390 114 s bočným nalievacim hrdlom
1400
634 709 390 125 s bočným nalievacim hrdlom
2500
634 993 620 610 bez bočného nalievacieho hrdla
2500
4
GL (mm)
45
45
45
Balenie (ks)
1
1
1
Fľaša zásobná štvorhranná so závitom GL 45, bez uzáveru, hnedá
k dávkovačom a digitálnym byretám (sodnodraselné sklo)
Obj. číslo
634 993 620 606
634 993 620 607
634 993 620 608
Objem (ml)
250
500
1000
GL (mm)
32
32
45
Balenie (ks)
1
1
1
4
● Fľaše reagenčné
Sklo laboratorní
Fľaše
Obj. číslo
Objem (ml)
632 414 321 101
100
632 414 321 251
250
632 414 321 501
500
632 414 321 941
1000
632 414 321 951
2000
632 414 321 957
5000
632 414 321 967
10000
632 414 321 969
20000
Pre zvýšenie odolnosti a bezpečnosti ponúkame potiahnutie všetkých fľaší bezfarebným
polyamidom.
23
1
Fľaša úzkohrdlá reagenčná, číra
kat. č. 2002/B
so zabrúsenou zátkou
Obj. číslo
632 414 102 050
632 414 102 100
632 414 102 250
632 414 102 500
632 414 102 940
632 414 102 950
632 414 142 956
632 414 142 966
* SIMAX
1
1
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
2000
5000*
10000*
d (mm)
41,5
51,5
69
85
106,5
132
181
227
h (mm)
77
103
131
163
199
245
325
403
NZ
14/15
14/23
19/26
24/29
29/32
29/32
45/40
60/46
Fľaša úzkohrdlá reagenčná, hnedá
Balenie (ks)
48
70
30
15
12
6
3
1
kat. č. 2002/H
so zabrúsenou zátkou
Obj. číslo
632 414 202 050
632 414 202 100
632 414 202 250
632 414 202 500
632 414 202 940
632 414 242 956
632 414 242 966
* SIMAX
2
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
5000*
10000*
d (mm)
41,5
51,5
69
85
106,5
181
227
h (mm)
77
103
131
163
199
325
403
NZ
14/15
14/23
19/26
24/29
29/32
45/40
60/46
Fľaša širokohrdlá prachovnica, číra
Balenie (ks)
48
70
30
15
12
3
1
kat. č. 2006/B
so zabrúsenou zátkou
Obj. číslo
632 414 104 050
632 414 104 100
632 414 104 250
632 414 104 500
632 414 104 940
632 414 104 950
632 414 144 956
632 414 144 966
* SIMAX
Prachovnice
2
2
d (mm)
41,5
51,5
69
85
106,5
132
181
227
h (mm)
76
95
128
162
187
238
338
227
NZ
24/20
29/22
34/24
45/27
60/31
60/31
85/55
85/55
Fľaša širokohrdlá prachovnica, hnedá
Balenie (ks)
40
48
30
15
12
6
3
1
kat. č. 2006/H
so zabrúsenou zátkou
Obj. číslo
632 414 204 050
632 414 204 100
632 414 204 250
632 414 204 500
632 414 204 940
632 414 204 950
632 414 244 956
632 414 244 966
* SIMAX
●
Fľaše
● Fľaše reagenčné
Sklo laboratorní
24
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
2000
5000*
10000*
3
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
2000
5000*
10000*
d (mm)
41,5
51,5
69
85
106,5
132
181
227
h (mm)
76
95
128
162
187
238
338
227
NZ
24/20
29/22
34/24
45/27
60/31
60/31
85/55
85/55
Fľaša úzkohrdlá reagenčná Steilbrust, číra
Balenie (ks)
40
48
30
15
12
6
3
1
kat. č. 2010/B
so zabrúsenou zátkou
Obj. číslo
632 414 126 050
632 414 126 100
632 414 126 250
632 414 126 500
632 414 126 940
632 414 126 950
3
3
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
2000
d (mm)
41,5
51,5
69
85
106,5
133
h (mm)
77
103
131
163
199
245
NZ
14/15
14/23
19/26
24/29
29/32
29/32
Fľaša úzkohrdlá reagenčná Steilbrust, hnedá
Balenie (ks)
48
48
30
9
12
6
kat. č. 2010/H
so zabrúsenou zátkou
Obj. číslo
632 414 226 050
632 414 226 100
632 414 226 250
632 414 226 500
632 414 226 940
632 414 226 950
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
2000
d (mm)
41,5
51,5
69
85
106,5
133
h (mm)
77
103
131
163
199
245
NZ
14/15
14/23
19/26
24/29
29/32
29/32
Balenie (ks)
48
48
30
9
12
6
1
Fľaša širokohrdlá prachovnica Steilbrust, číra
kat. č 2014/B
so zabrúsenou zátkou
Obj. číslo
632 414 127 050
632 414 127 100
632 414 127 250
632 414 127 500
632 414 127 940
632 414 127 950
1
1
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
2000
d (mm)
41,5
51,5
69
85
106,5
133
h (mm)
76
95
128
162
197
248
NZ
24/20
29/22
34/24
45/27
60/46
60/46
Fľaša širokohrdlá prachovnica Steilbrust, hnedá
Balenie (ks)
48
48
30
9
12
6
kat. č. 2014/H
so zabrúsenou zátkou
h (mm)
76
95
128
162
197
248
NZ
24/20
29/22
34/24
45/27
60/46
60/46
Balenie (ks)
48
48
30
9
12
6
Fľaše kvapkacie
d (mm)
41,5
51,5
69
85
106,5
133
2
2
Fľaša hranatá, číra
kat. č. 2043/B
širokohrdlá so zabrúsenou zátkou
Obj. číslo
632 414 112 100
632 414 112 150
632 414 112 250
632 414 112 350
632 414 112 500
632 414 112 750
2
Objem (ml)
100
150
250
350
500
750
A x B (mm)
51 x 51
70,5 x 51,5
70 x 50
71,5 x 71,5
92 x 71,5
90 x 71,5
h (mm)
103
103
143
153
148
237
NZ
29/22
29/22
29/22
34/24
34/24
45/27
Fľaša hranatá, hnedá
Balenie (ks)
48
18
42
30
24
15
kat. č. 2043/H
632 414 212 100
632 414 212 150
632 414 212 250
632 414 212 350
632 414 212 500
632 414 212 750
3
Objem
(ml)
100
150
250
350
500
750
AxB
(mm)
51 x 51
70,5 x 51,5
70 x 50
71,5 x 71,5
92 x 71,5
90 x 71,5
h
(mm)
103
103
143
153
148
237
NZ
29/22
29/22
29/22
34/24
34/24
45/27
Fľaša zásobná
Balenie
(ks)
48
18
42
30
24
15
3
kat. č. 2100
●
Obj. číslo
●
širokohrdlá so zabrúsenou zátkou
k automatickej byrete
Obj. číslo
Objem (ml)
632 436 801 046
2000
632 436 802 046
2000
Sklovina
bílá
hnědá
Kat. č.
2100/B
2100/H
Balenie (ks)
6
6
4
4
Fľaša kvapkacia, číra
Obj. číslo
632 414 109 050
632 414 109 100
4
Objem (ml)
50
100
kat. č. 2020/B
d (mm)
44
55
h (mm)
92
106
NZ
14/23
14/23
d (mm)
44
55
h (mm)
92
106
NZ
14/23
14/23
Fľaša kvapkacia, hnedá
Obj. číslo
632 414 209 050
632 414 209 100
Objem (ml)
50
100
Balenie (ks)
96
70
kat. č. 2020/H
Balenie (ks)
96
70
Fľaša zásobná
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
2000
Fľaše
● Prachovnice
Sklo laboratorní
Obj. číslo
632 414 227 050
632 414 227 100
632 414 227 250
632 414 227 500
632 414 227 940
632 414 227 950
25
1
1
Fľaša indikátorová, číra
kat. č. 2016/B
so zabrúsenou pipetkou a NZ
Obj. číslo
Objem
(ml)
50
100
250
632 425 020 050
632 425 020 100
632 425 020 250
1
d
(mm)
42
52
70
h
(mm)
107
133
161
h1
(mm)
77
103
131
NZ
Balenie
(ks)
30
30
30
14/15
14/23
19/26
Fľaša indikátorová, hnedá
kat. č. 2016/H
so zabrúsenou pipetkou a NZ
Obj. číslo
Objem
(ml)
50
100
250
632 425 023 050
632 425 023 100
632 425 023 250
2
2
h
(mm)
107
133
161
h1
(mm)
77
103
131
NZ
Balenie
(ks)
30
30
30
14/15
14/23
19/26
Fľaša kvapkacia, číra
kat. č. 3130/B
s výmennou zátkou, NZ
Obj. číslo
632 426 001 150
632 426 001 250
632 426 001 500
Fľaše na kyseliny
d
(mm)
42
52
70
3
Objem (ml)
150
250
500
NZ
29/32
29/32
29/32
Fľaša na kyseliny, číra
kat. č. 2127/B
so zabrúsenou zátkou a zabrúseným klobúčikom
Obj. číslo
Objem (ml)
634 936 992 055
100
634 936 992 065
250
634 936 992 075
500
634 936 992 085
1000
3
3
d (mm)
55
75
82
109
h (mm)
145
180
220
260
Fľaša na kyseliny, hnedá
Balenie (ks)
10
10
10
10
kat. č. 2127/H
so zabrúsenou zátkou a zabrúseným klobúčikom
d (mm)
55
75
82
109
h (mm)
145
180
220
260
Balenie (ks)
10
10
10
10
● Fľaše indikátorové
Sklo laboratorní
Fľaše
●
Obj. číslo
Objem (ml)
634 936 993 055
100
634 936 993 065
250
634 936 993 075
500
634 936 993 085
1000
26
4
Fľaša kvapkacia podľa Schustera
kat. č. 2018
so zátkou (undinka)
4
Obj. číslo
632 426 005 050
632 426 005 100
632 426 005 250
5
Objem (ml)
50
100
250
d (mm)
47
58
75
NZ
10/15
10/15
10/15
Fľaša podľa Woulfa
kat. č. 2038
so zabrúsenou zátkou a kohútikom pri dne, NZ
5
Obj. číslo
632 415 046 500
632 415 046 940
632 415 046 950
632 415 046 956
632 415 046 966
632 415 046 967
632 415 046 968
Objem (ml)
500
1000
2000
5000
10000
15000
20000
NZ1
19/26
24/29
29/32
45/40
50/42
50/42
50/42
NZ2
19/26
19/26
19/26
24/29
29/32
29/32
29/32
Balenie (ks)
4
4
3
3
1
1
1
Pred použitím je potrebné premazať kohútik. Možno dodať prevedenie s dvoma a tromi hrdlami
bez výpuste (kat. č. 2032kat. č. 2030), prevedenie trojhrdlé so spodnou výpusťou (kat. č. 2034)
a samostatný kohútik podľa zábrusu NZ 2.
Fľaša - kyslíkovka (dľa Winklera)
kat. č. 2772/a
1
so šikmou zátkou, matovaným štítkom, presne označeným objemom
Obj. číslo
632 447 702 154
632 447 702 303
NZ
14,5/23
19/26
Fľaša zásobná na injekčné séra
Obj. číslo
632 511 101 100
632 511 101 250
632 511 101 500
632 511 101 940
632 511 101 950
632 511 101 956
632 511 101 966
632 511 101 968
Objem (ml)
100
250
500
1000
2000
5000
10000
20000
kat. č. 3125
d (mm)
50
68
83
105
125
178
220
286
h (mm)
115
145
165
197
257
305
385
470
NZ
29/32
34/35
34/35
34/35
34/35
34/35
34/35
60/46
2
Možno dodať prevedenie s graduáciou kat. č. 3126
Fľaša úzkohrdlá so závitom - liekovka, hnedá
Obj. číslo
635 038 040 500
635 038 040 052
635 038 040 000
635 038 040 005
635 038 040 061
635 038 040 063
635 038 040 080
Objem
(ml)
10
25
50
100
300
500
1000
Na uzáver
GL 18
GL 18
GL 18
PP 28
PP 28
PP 28
PP 28
Balenie (ks)/
paleta (ks)
224/22 848
168/12 096
110/6 600
475/4 750
259/2 590
208/1 456
130/780
Fľaša širokohrdlá so závitom - tabletovka, hnedá
Na uzáver
PP 35
GL 40
GL 50
GL 60
GL 60
Balenie (ks)/
paleta (ks)
99/6 534
48/5 592
30/1 935
15/1 000
12/536
Uzávery
635 038 040 225
632 414 420 851
632 414 323 001
632 414 328 001
632 414 323 002
Objem
(ml)
60
75
300
800
1300
Obj. číslo
635 038 040 228
Objem
(ml)
130
Na uzáver
GL 40
●
Fľaša širokohrdlá so závitom - tabletovka, biela
Balenie (ks)/
paleta (ks)
56/3 360
liekovka
Uzávery k liekovkám a tabletovkám
Obj. číslo
635 414 041 040
635 414 041 041
635 414 041 042
635 414 041 043
331 039 000 704
635 414 041 044
635 414 041 045
635 414 041 046
Uzáver
GL 18
GL 24
GL 28
GL 32
PP 35
GL 40
GL 50
GL 60
Priemer (mm)
18
25
28
32
35
40
50
60
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
Fľaštička na kvapky s GL 18, hnedá
Obj. číslo
634 002 050 002
634 002 050 004
634 002 050 006
634 002 050 008
Objem (ml)
10
20
30
50
Balenie (ks)
204
150
112
80
tabletovka
Uzávery a príslušenstvo k fľaštičkám na kvapky
Obj. číslo
634 002 050 100
634 002 050 101
634 002 050 110
634 002 050 122
634 002 050 124
634 002 050 126
634 002 050 128
Špecifikácia
uzáver s tesnením
uzáver s vnútorným kvapkátkom
kvapkátko na očné kvapky - Steril
uzáver s pipetkou na 10 ml
uzáver s pipetkou na 20 ml
uzáver s pipetkou na 30 ml
uzáver s pipetkou na 50 ml
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
Tabletovky
Obj. číslo
●
2
Objem (ml)
100 - 150
250 - 300
● Liekovky
Sklo laboratorní
Fľaše
1
flaštička na kvapky
27
1
1
Skúmavka s guľatým dnom - sodnodraselné sklo
kat. č. 3840/SD
rovný okraj, dľa EN ISO 41
Obj. číslo
632 423 010 087
632 423 012 107
632 423 014 097
632 423 014 107
632 423 015 107
632 423 015 167
632 423 016 167
632 423 016 187
d (mm)
10
12
14
14
15
15
16
16
l (mm)
80
100
90
100
100
160
160
180
Sila steny (mm)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Typ
(aglutinačná)
**
(krvná)
(krvná)
**
(Wassermann)
**
Balenie (ks)
760
542
380
380
338
325
280
315
2
Rozmery označené v tabuľke ** sú dodávané len pri objednávke nad 20 000 kusov.
Rozmery neuvedené v tabuľke ponúkame na základe dopytu.
2
Skúmavka s guľatým dnom - SIMAX
kat. č. 3840
rovný okraj, dľa EN ISO 4142
Obj. číslo
632 422 010 107
632 422 010 110
632 422 012 107
632 422 012 110
632 422 014 113
632 422 015 110
632 422 015 116
632 422 015 118
632 422 016 116
632 422 018 118
632 422 020 118
632 422 020 225
632 422 024 120
632 422 030 120
3
4
d (mm)
10
10
12
12
14
15
15
15
16
18
20
20
24
30
l (mm)
75
100
75
100
130
100
160
180
160
180
180
250
200
200
Sila steny (mm)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
Uzáver hliníkový s pružinou
na skúmavku s rovným okrajom
3
Obj. číslo
Úprava
396 137 150 044
396 137 150 034
žltý elox
žltý elox
d
(mm)
16
18
Na szkúmavku
d (mm)
14-15
16-17
Kat. č.
WK 15004/4
WK 15003/4
Skúmavka s guľatým dnom - sodnodraselné sklo
Balenie
(ks)
10
10
kat. č. 7830/SD
vyhnutý okraj, dľa EN ISO 4142
Obj. číslo
632 423 110 087
632 423 115 167
5
4
d (mm)
10
15
l (mm)
80
160
Sila steny (mm)
1,0
1,0
Skúmavka s guľatým dnom - SIMAX
Balenie (ks)
670
290
kat. č. 7830
Skúmavky
Sklo laboratorní
vyhnutý okraj, dľa EN ISO 4142
Obj. číslo
632 422 110 107
632 422 110 110
632 422 112 107
632 422 112 110
632 422 114 113
632 422 116 115
632 422 118 118
632 422 120 115
632 422 120 118
632 422 124 115
632 422 124 120
632 422 130 120
6
5
l (mm)
75
100
75
100
130
150
180
150
180
150
200
200
Sila steny (mm)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
Skúmavka s guľatým dnom - SIMAX,
kat. č. 7834
s kovovým uzáverom, dľa EN ISO 4142
Obj. číslo
632 422 821 711
632 422 821 712
6
d (mm)
17
17
l (mm)
120
160
Sila steny (mm)
1,2
1,2
Skúmavka s rovným dnom - SIMAX
kat. č. 2422
rovný okraj, dľa EN ISO 4142
Obj. číslo
632 422 219 416
28
d (mm)
10
10
12
12
14
16
18
20
20
24
24
30
d (mm)
19
l (mm)
160
Sila steny (mm)
1,2
1
Skúmavka so špicatým dnom - SIMAX
kat. č. 3820
1
rovný okraj, kónická, dľa EN ISO 4142
Obj. číslo
632 422 409 210
632 422 414 208
632 422 416 212
2
d (mm)
9
14
16
l (mm)
100
80
120
Sila steny (mm)
1,5
1,5
1,8
Skúmavka so špicatým dnom - SIMAX
kat. č. 3821
vyhnutý okraj, kónická, dľa EN ISO 4142
Obj. číslo
632 422 514 210
632 422 514 212
632 422 515 108
632 422 515 110
632 422 516 210
632 422 516 212
632 422 517 112
3
d (mm)
14
14
15
15
16
16
17
l (mm)
100
120
80
100
100
120
120
Sila steny (mm)
1,5
1,5
1,2
1,2
1,8
1,8
1,2
2
Skúmavka s guľatým dnom - SIMAX
kat. č. 3830
3
s GL uzáverom, dľa EN ISO 4142
Obj. číslo
632 422 631 610
632 422 631 612
632 422 631 616
4
d (mm)
16
16
16
l (mm)
100
120
160
Sila steny (mm)
1,8
1,8
1,8
GL
18
18
18
Skúmavka centrifugačná kónická – SIMAX
4
so stupnicou a NZ 14/23
Obj. číslo
Objem
(ml)
10
15
632 437 901 519
632 437 901 521
d
(mm)
17
17
l
(mm)
130
160
Sila steny
(mm)
1,8
1,8
5
5
Skúmavka centrifugačná so špicatým dnom - SIMAX
kat. č. 2801
rovný okraj, centrifugačná, dľa EN ISO 4142
Obj. číslo
632 422 417 290
632 422 424 290
632 422 436 290
632 422 440 211
6
d (mm)
17
24
36
40
l (mm)
98
98
98
115
Sila steny (mm)
1,8
1,8
2,0
2,3
6
Skúmavka centrifugačná, kónická dlhá, Hirschmann
s bielou graduáciou
7
Objem (ml)
15
Delenie (ml)
0,1
Dĺžka (mm)
115 ±5
Balenie (ks)
100
7
Skúmavka centrifugačná, kónická krátka, Hirschmann
s bielou graduáciou
Obj. číslo
634 706 110 101
Objem (ml)
10
Delenie (ml)
0,1
Dĺžka (mm)
100 ±5
Balenie (ks)
100
Skúmavka mineralizačná - SIMAX
s guľatým dnom, sila steny 2,3 mm
8
Obj. číslo
Tvar okraja
634 422 770 583
634 422 771 596
tvarovaný do klieští
vyhnutý
d
(mm)
42
40
Dĺžka
(mm)
300
300
Balenie (ks)
8
Skúmavky
Sklo laboratorní
Obj. číslo
634 706 010 101
10
10
29
1
Skúmavka centrifugačná s delenou stupnicou - SIMAX
kat. č. 3822
dľa EN ISO 4142
1
Obj. číslo
632 437 210 819
632 437 210 821
632 437 210 823
2
Objem (ml)
10
15
25
d (mm)
17
18
24
l (mm)
120
140
150
Skúmavka kalibrovaná s NZ 14/15 a sklenenou zátkou - SIMAX
kat. č. 7841
dľa EN ISO 4142
2
Obj. číslo
632 437 860 297
3
Objem (ml)
25
NZ
14/15
h (mm)
190
Skúmavka reagenčná - SIMAX
kat. č. 7832
vyhnutý okraj a delená stupnica, dľa EN ISO 4142
Obj. číslo
632 437 010 719
632 437 010 721
632 437 010 822
632 437 010 823
632 437 010 925
3
4
Objem (ml)
10
15
20
25
50
Del. (ml)
0,1
0,1
0,2
0,2
0,5
d (mm)
13
15
17
17
22
l (mm)
150
160
160
190
250
Skúmavka centrifugačná silnostenná s guľatým dnom - SIMAX
rovný okraj, bez graduácie
Obj. číslo
634 993 933 001
634 993 933 011
634 993 933 031
634 993 933 041
634 993 933 081
634 993 933 051
634 993 933 091
4
5
Lievik s krátkou stopkou, uhol 60°
Obj. číslo
632 413 001 035
632 413 001 045
632 413 001 055
632 413 001 075
632 413 001 085
632 413 001 100
632 413 001 125
632 413 001 150
632 413 001 200
632 413 001 250
632 413 001 300
6
● Lieviky
Sklo laboratorní
Skúmavky
Dĺžka x ∅ (mm)
100 x 12
100 x 16
100 x 24
100 x 34
115 x 40
100 x 44
147 x 56
kat. č. 2350
dľa ISO 4798
5
30
Objem (ml)
6
12
25
50
80
80
250
6
7
d2 (mm)
6
6
8
9
9
12
16
16
24
30
34
l (mm)
35
45
55
75
85
100
125
150
150
175
175
d1 (mm)
100
130
160
200
250
d2 (mm)
18
21
26
38
40
l (mm)
80
100
120
140
160
Lievik rebrovaný
Obj. číslo
632 413 004 100
632 413 004 130
632 413 004 160
632 413 004 200
632 413 004 250
7
d1 (mm)
35
45
55
75
85
100
125
150
200
250
300
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
6
6
6
2
2
kat. č. 2360
Lievik analytický
Balenie (ks)
12
6
6
3
2
kat. č. 2354
pre rýchlu filtráciu, dľa ISO 4798
Obj. číslo
632 421 052 055
632 421 052 075
632 421 052 100
d1 (mm)
55
75
100
d2 (mm)
8
8
8
l (mm)
150
150
150
Balenie (ks)
10
10
10
1
Násypka s krátkym rovným koncom
Obj. číslo
632 413 103 050
632 413 103 060
632 413 103 080
632 413 103 100
632 413 103 120
632 413 103 160
632 413 103 200
2
kat. č. 2356
d2 (mm)
20
20
25
25
30
35
38
h (mm)
50
60
75
95
110
135
180
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
6
6
Násypka s krátkym šikmým koncom
Obj. číslo
632 413 102 060
632 413 102 080
632 413 102 100
632 413 102 150
3
d1 (mm)
50
60
80
100
120
160
200
d1 (mm)
60
80
100
150
1
2
kat. č. 2357
d2 (mm)
10
12
15
32
3
h (mm)
30
32
35
52
Lievik deliaci válcovitý
kat. č. 2390
4
Objem (ml)
50
100
250
500
1000
d (mm)
9
9
9
10
10
h (mm)
150
150
150
150
150
H (mm)
125
135
180
240
370
Lievik deliaci guľovitý s NZ
Balenie (ks)
4
4
2
2
2
4
kat. č. 2392
so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom
5
h (mm)
150
150
200
200
200
200
H (mm)
65
85
105
140
175
230
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
Lievik deliaci podľa Gilsona s NZ
Balenie (ks)
4
4
2
2
2
1
5
●
d (mm)
9
9
9
10
10
13
Násypky
Obj. číslo
Objem (ml)
632 426 351 050
50
632 426 351 100
100
632 426 351 250
250
632 426 351 500
500
632 426 351 940
1000
632 426 351 950
2000
kat. č. 2393 T
s PE zátkou a PTFE kohútikom
6
d (mm)
9
9
9
10
10
13
h (mm)
60
60
60
60
60
60
H (mm)
225
280
330
390
475
520
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
Lievik deliaci podľa Squibba s NZ
Balenie (ks)
4
4
2
2
2
1
6
●
Obj. číslo
Objem (ml)
632 426 353 056
50
632 426 353 106
100
632 426 353 256
250
632 426 353 506
500
632 426 353 946
1000
632 426 353 956
2000
kat. č. 2394
so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom
Obj. číslo
Objem (ml)
632 426 355 050
50
632 426 355 100
100
632 426 355 250
250
632 426 355 500
500
632 426 355 940
1000
632 426 355 950
2000
7
d (mm)
9
9
9
10
10
13
h (mm)
70
70
70
70
70
70
H (mm)
235
265
310
345
420
470
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
Lievik deliaci podľa Squibba s NZ
Balenie (ks)
4
4
2
2
2
1
kat. č. 2394 T
s PE zátkou a PTFE kohútikom
Obj. číslo
Objem (ml)
636 014 920 202
50
636 014 920 203
100
636 014 920 204
250
636 014 920 205
500
636 014 920 206
1000
636 014 920 207
2000
d (mm)
10
10
10
10
12
12
h (mm)
65
65
65
65
65
65
H (mm)
250
285
360
400
480
590
NZ
19/26
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
7
Sklo pre
laboratorní
Sklo
filtráciu a lieviky
Obj. číslo
632 426 010 050
632 426 010 100
632 426 010 250
632 426 010 500
632 426 010 940
Lieviky deliace
otvorená so skleneným kohútikom
31
1
1
Lievik deliaci podľa Squibba s NZ
kat. č. 2394 VT
s PE zátkou a PTFE ventilom
Obj. číslo
Objem (ml)
636 014 820 202
50
636 014 820 203
100
636 014 820 204
250
636 014 820 205
500
636 014 820 206
1000
636 014 820 207
2000
d (mm)
9
9
9
10
10
13
h (mm)
70
70
70
70
70
70
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
Balenie (ks)
4
4
2
2
2
2
2
2
Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ
kat. č. 2397
so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom, bez stupnice
Obj. číslo
Objem (ml)
632 426 354 050
50
632 426 354 100
100
632 426 354 250
250
632 426 354 500
500
632 426 354 940
1000
632 426 354 950
2000
d (mm)
9
9
9
10
10
13
h (mm)
150
150
150
150
150
150
H (mm)
315
335
410
445
505
600
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
Balenie (ks)
4
4
2
2
2
1
3
3
Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ
kat. č. 2397 T
s PE zátkou a PTFE kohútikom, bez stupnice
4
4
Sklo pre
laboratorní
Sklo
filtráciu a lieviky
32
d (mm)
10
10
10
10
12
h (mm)
65
65
65
65
65
H (mm)
265
290
370
440
530
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
kat. č. 2398
so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom, so stupnicou
Obj. číslo
Objem (ml)
632 426 009 050
50
632 426 009 100
100
632 426 009 250
250
632 426 009 500
500
632 426 009 940
1000
632 426 009 950
2000
d (mm)
9
9
9
10
10
13
h (mm)
150
150
150
150
150
150
H (mm)
315
335
410
455
505
600
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
Balenie (ks)
4
4
2
2
2
1
5
5
Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ
kat. č. 2398 T
S PE zátkou a PTFE kohútikom, so stupnicou
●
Lieviky deliace
Obj. číslo
Objem (ml)
636 015 720 202
50
636 015 720 203
100
636 015 720 204
250
636 015 720 205
500
636 015 720 206
1000
Obj. číslo
Objem (ml)
636 015 820 202
50
636 015 820 203
100
636 015 820 204
250
636 015 820 205
500
636 015 820 206
1000
d (mm)
10
10
10
10
12
h (mm)
65
65
65
65
65
H (mm)
265
290
370
440
530
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
6
6
Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ
kat. č. 2398 VT
S PE zátkou a PTFE ventilom, so stupnicou
Obj. číslo
Objem (ml)
636 015 620 202
50
636 015 620 203
100
636 015 620 204
250
636 015 620 205
500
636 015 620 206
1000
7
7
d (mm)
10
10
10
10
12
h (mm)
65
65
65
65
65
H (mm)
265
290
370
440
530
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
Lievik prikvapkávací valcovitý s NZ
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
kat. č. 2399
so sklenenou zátkou a skleneným kohútikom, s NZ, bez stupnice
Obj. číslo
Objem (ml)
632 426 356 050
50
632 426 356 100
100
632 426 356 250
250
632 426 356 500
500
632 426 356 940
1000
632 426 356 950
2000
h (mm)
50
50
65
65
65
65
H (mm)
115
135
200
245
295
390
NZ
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
NZ1
14/24
14/24
29/32
29/32
29/32
29/32
Balenie (ks)
4
4
2
2
2
1
Sklenené fritové filtre
Sklenené fritové filtre sa vyrábajú z presne triedenej drte, z chemicky
odolného boritokremičitého skla SIMAX. Sklenená drť sa po vytriedení
upravuje do požadovaných tvarov a sintruje. Konečný výrobok
je definovaný strednou veľkosťou pórov udávanou v mm a podľa
potreby laboratórnej praxe sa vyrába v triedach uvedených v tabuľke.
Doštičky je možné zahrievať na teplotu najviac/maximálne/ do
530°C. Zahrievanie aj ochladzovanie musí byťt pozvoľné. Pred prvým
Objem (ml)
15
15
15
15
15
35
35
35
35
55
55
55
55
kat. č. 31 S
d (mm)
20
20
20
20
20
30
30
30
30
40
40
40
40
h (mm)
50
50
50
50
50
60
60
60
60
65
65
65
65
Pórovitosť
S0
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
d (mm)
30
30
30
30
40
40
40
40
60
60
60
60
90
90
90
90
120
120
120
120
150
150
150
150
175
175
175
175
210
210
210
210
h (mm)
143
143
143
143
165
165
165
165
195
195
195
195
245
245
245
245
310
310
310
310
425
425
425
425
490
490
490
490
575
575
575
575
Pórovitosť
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
Objem (ml)
100
100
250
250
NZ
29/32
29/32
45/40
45/40
kat. č. 81 S
d (mm)
20
20
30
30
h (mm)
250
250
250
250
Pórovitosť
S1
S2
S1
S2
●
Kat. č. 34 S
Premývačka s fritovým nástavcom
Obj. číslo
632 442 281 102
632 442 281 202
632 442 281 103
632 442 281 203
1
2
Kelímky
Nuč s rovnou fritou
Obj. číslo
632 424 334 103
632 424 334 203
632 424 334 303
632 424 334 403
632 424 334 104
632 424 334 204
632 424 334 304
632 424 334 404
632 424 334 106
632 424 334 206
632 424 334 306
632 424 334 406
632 424 334 109
632 424 334 209
632 424 334 309
632 424 334 409
632 424 334 112
632 424 334 212
632 424 334 312
632 424 334 412
632 424 334 115
632 424 334 215
632 424 334 315
632 424 334 415
632 424 334 117
632 424 334 217
632 424 334 317
632 424 334 417
632 424 334 121
632 424 334 221
632 424 334 321
632 424 334 421
3
Tlak vody v Pa
1200-1900
1900-3000
3000-7300
7300-18300
18300-75200
Lieviky
Kelímok filtračný kužeľového tvaru
Obj. číslo
632 424 331 002
632 424 331 102
632 424 331 202
632 424 331 302
632 424 331 402
632 424 331 103
632 424 331 203
632 424 331 303
632 424 331 403
632 424 331 104
632 424 331 204
632 424 331 304
632 424 331 404
2
Nové označenie dľa ISO 4793
P250
P160
P100
P40
P16
●
1
Označenie
S0
S1
S2
S3
S4
3
Sklo pre
laboratorní
Sklo
filtráciu a lieviky
Veľkosť pórov v µm
160-250
100-160
40-100
16-40
10-16
Použitím nového filtru je nutné nim preosiať horúcu koncentrovanú
kyselinu soľnú a potom chladnú destilovanú vodu, aby sa odstránili
prípadné povrchové šupinky a prachové častice. Preosieva sa väčším
množstvom vody pri silnejšom vákuu. Filter je nutné čistiť ihneď po
Použití mechanicky (prepláchnutím vodou), poprípade chemicky
(činidlom, ktoré zrazeninu rozpustí). Okrem nižšie uvedených výrobkov
možno dodať aj iné prístroje a zariadenia so sklenenou fritou.
33
1
1
Premývačka obojstranná
Obj. číslo
632 442 285 103
632 442 285 110
kat. č. 85 S
Objem (ml)
30
100
NZ
19/26
29/32
d (mm)
10
20
h (mm)
215
215
Pórovitosť
S1
S1
2
Premývačka podľa Drechslera s NZ 29/32
2
h (mm)
250
250
250
250
h1 (mm)
200
200
200
200
kat. č. 2450/N
Obj. číslo
632 441 634 080
4
Premývačka s GL45 s nástavcom podľa Drechslera
Obj. číslo
Objem (ml)
634 302 471 300
500
634 302 570 401
500
4
5
5
6
Prevedenie
bez frity
s fritou
Zariadenia filtračné podľa Witta
Obj. číslo
632 442 206 070
632 442 206 090
632 442 206 091
kat. č. 2408
d (mm)
70
90
110
h (mm)
110
140
160
Zariadenie filtračné podľa Mortona
kat. č. 2409
Obj. číslo
Objem (ml)
632 442 207 001
250
632 442 207 002
250
Veľkosť pórov v µm
632 442 207 003
250
nájdete na predchádzajucej strane
632 442 207 004
250
6
7
Pórovitosť
S1
S2
S3
S4
Fľaša odsávacia
kat. č. 2419
s plastovou olivkou, dľa ISO 6556, DIN 12 476, DIN 12 475 (NT)
Obj. číslo
Objem (ml)
632 412 021 100
100
632 412 021 250
250
632 412 021 500
500
632 412 021 940
1000
632 412 021 950
2000
632 412 021 952
3000
632 412 021 956
5000
632 412 021 966
10000
634 321 194 885
15000
634 321 194 915
20000
●
Sklo pre
laboratorní
Sklo
filtráciu a lieviky
d (mm)
8
8
8
8
Nástavec k premývačke podľa Drechslera
3
Premývačky
●
Zariadenia filtračné
3
Obj. číslo
Objem (ml)
632 426 201 100
100
632 426 201 250
250
632 426 201 500
500
632 426 201 940
1000
kat. č. 2450
7
VT
VT
VT
VT
VT
d1 (mm)
70
85
105
135
165
170
185
240
255
290
d2 (mm)
24
35
35
45
60
70
80
80
75
75
h (mm)
105
145
175
230
255
295
360
420
500
535
Balenie (ks)
10
10
8
8
6
1
1
1
1
1
Fľaša odsávacia
8
kat. č. 2420
so sklenenou olivkou
8
9
9
Obj. číslo
Objem (ml)
632 412 022 100
100
632 412 022 250
250
632 412 022 500
500
632 412 022 940
1000
632 412 022 950
2000
632 412 022 952
3000
632 412 022 956
5000
632 412 022 966
10000
634 302 119 188
15000
634 302 119 191
20000
VT = válcový tvar
VT
VT
VT
VT
VT
d1 (mm)
70
85
105
135
165
170
185
240
255
290
d2 (mm)
24
35
35
45
60
70
80
80
75
75
h (mm)
105
145
175
230
255
295
360
420
500
535
Balenie (ks)
10
10
8
8
6
1
1
1
1
1
Tesnenie GUKO pre odsávacie banky z EPDM, odolnosť do 150° C viď strana 99.
34
1
Chladič guličkový podľa Allihna s dvoma NZ
Obj. číslo
632 442 513 202
632 442 513 205
632 442 513 302
632 442 513 305
632 442 513 402
632 442 513 405
632 442 513 605
NZ
14/23
29/32
14/23
29/32
14/23
29/32
29/32
kat. č. 8257
l (mm)
200
200
300
300
400
400
600
1
Guličiek
4
4
6
6
8
8
13
2
Chladič guličkový k extraktoru Soxhlet
d (mm)
40
40
40
40
40
Závitov
9
15
22
28
35
l (mm)
200
200
300
300
400
600
Závitov
11
11
18
18
26
40
NZ
14/23
29/32
14/23
29/32
29/32
29/32
NZ
34/35
45/40
55/50
60/46
71/51
l (mm)
200
200
300
300
400
600
l (mm)
200
300
300
400
400
NZ
29/32
29/32
l (mm)
300
400
5
kat. č. 8261
Závitov
11
11
18
18
26
40
6
kat. č. 8282
Závitov
18
23
23
32
32
Chladič špirálový so šikmým prívodom pod uhlom 75°
Obj. číslo
632 442 518 305
632 442 518 405
4
kat. č. 8260
Chladič špirálový podľa Dimrotha pre extraktory
Objem (ml)
70
100
200
500
940
3
kat. č. 7112
Chladič špirálový podľa Dimrotha s dvoma NZ
Obj. číslo
632 442 532 070
632 442 532 100
632 442 532 200
632 442 532 500
632 442 532 940
7
l (mm)
200
300
400
500
600
NZ
14/23
29/32
14/23
29/32
29/32
29/32
Obj. číslo
632 442 517 202
632 442 517 205
632 442 517 302
632 442 517 305
632 442 517 405
632 442 517 605
6
Guličiek
4
4
5
5
7
7
Chladič špirálový podľa Dimrotha s NZ
Obj. číslo
632 442 516 202
632 442 516 205
632 442 516 302
632 442 516 305
632 442 516 405
632 442 516 605
5
l (mm)
200
200
300
300
400
400
Chladič špirálový bez zábrusu
Obj. číslo
632 442 515 200
632 442 515 300
632 442 515 400
632 442 515 500
632 442 515 600
4
kat. č. 8281
NZ
29/32
34/35
45/40
55/50
60/46
71/51
7
Chladiče
3
Objem (ml)
30
70
100
200
500
1000
●
Obj. číslo
632 442 531 030
632 442 531 070
632 442 531 100
632 442 531 200
632 442 531 500
632 442 531 940
kat. č. 8262
Prístroje
2
35
Chladič špirálový so zabrúseným plášťom
1
Obj. číslo
632 442 519 202
632 442 519 302
632 442 519 305
632 442 519 405
1
2
3
4
● Chladiče
Sklo laboratorní
Prístroje
5
36
NZ
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
NZ
14/23
29/32
29/32
6
d (mm)
24
24
24
24
24
Závitov
8
13
18
33
48
l (mm)
200
220
250
kat. č. 8265, 8266
Prevedenie
s bočným prívodom
s bočným prívodom
so šikmou odbočkou
l (mm)
200
300
400
500
700
1000
kat. č. 7110
d (mm)
24
24
24
24
32
32
Chladič podľa Liebiga s NZ jadrom
Obj. číslo
632 442 506 202
632 442 506 205
632 442 506 302
632 442 506 305
632 442 506 402
632 442 506 405
632 442 506 705
632 442 506 995
6
l (mm)
200
300
400
700
1000
kat. č. 8253
Chladič podľa Liebiga bez zábrusu
Obj. číslo
632 442 505 200
632 442 505 300
632 442 505 400
632 442 505 500
632 442 505 700
632 442 505 990
5
kat. č. 8725
l (mm)
300
400
Chladič spätný skrutkový podľa Friedrichsa
Obj. číslo
632 442 525 050
632 442 525 080
632 442 526 080
4
NZ
29/32
29/32
Chladič špirálový podľa Westa s dvoma NZ
Obj. číslo
632 442 508 205
632 442 508 305
632 442 508 405
632 442 508 705
632 442 508 995
3
kat. č. 8275
l (mm)
200
300
300
400
Chladič špirálový na prácu pri zníženom tlaku
Obj. číslo
632 442 520 305
632 442 520 405
2
NZ
14/23
14/23
29/32
29/32
NZ
14/23
29/32
14/23
29/32
14/23
29/32
29/32
29/32
l (mm)
200
200
300
300
400
400
700
1000
kat. č. 8251
d (mm)
24
24
24
24
24
24
32
32
Chladič podľa Liebiga s dvoma NZ
Obj. číslo
632 442 507 202
632 442 507 205
632 442 507 305
632 442 507 402
632 442 507 405
632 442 507 705
632 442 507 995
NZ
14/23
29/32
29/32
14/23
29/32
29/32
29/32
l (mm)
200
200
300
400
400
700
1000
kat. č. 8252
d (mm)
24
24
24
24
24
32
32
1
Chladič guličkový podľa Allihna bez zábrusu
Obj. číslo
632 442 511 200
632 442 511 300
632 442 511 400
632 442 511 600
632 442 511 800
2
l (mm)
200
300
400
600
800
NZ
14/23
29/32
14/23
29/32
14/23
29/32
29/32
1
Guličiek
4
6
8
12
16
Chladič guličkový podľa Allihna s NZ jadrom
Obj. číslo
632 442 512 202
632 442 512 205
632 442 512 302
632 442 512 305
632 442 512 402
632 442 512 405
632 442 512 605
3
kat. č. 7114
d (mm)
40
40
40
40
40
kat. č. 8256
l (mm)
200
200
300
300
400
400
600
2
Guličiek
4
4
6
6
8
8
13
Hlava destilačná
kat. č. 8736
3
pre odber refluxu s kohútikom a NZ 14/23 pre teplomer
Obj. číslo
632 441 242 050
632 441 242 080
NZ
14/23
29/32
Hlava destilačná
kat. č. 8739
na malé množstva
4
Obj. číslo
632 441 246 050
Koleno s NZ pod uhlom 135°
kat. č. 8137 J/P
jadro/plášť
5
NZ
14/23
29/32
l (mm)
63
77
Dodávame širší sortiment spojovacých dielov (kolien) v uhloch 75°, 90°, 135°, v prevedení jadro/
jadro alebo jadro/plášť.
5
Kolóna destilačná podľa Hempla
kat. č. 8320
s vložkou na zadržanie náplne
6
NZ
14/23
14/23
29/32
29/32
29/32
6
Výška plnenia (mm)
300
500
500
750
1000
Kolóna destilačná podľa Hempla
●
Obj. číslo
632 441 402 302
632 441 402 502
632 441 402 505
632 441 402 755
632 441 402 995
kat. č. 8321
s izolačným plášťom a náplňou Raschigových krúžkov
Obj. číslo
632 441 404 505
632 441 404 755
632 441 404 995
7
d (mm)
34
34
34
d1 (mm)
46
40
46
Výška plnenia (mm)
500
750
1000
Lapač kvapiek
Obj. číslo
632 441 536 050
632 441 536 080
NZ
29/32
29/32
29/32
kat. č. 8153
l (mm)
130
170
NZ1 (mm)
14/23
29/32
Kolóny
Obj. číslo
632 441 515 050
632 441 515 080
NZ2 (mm)
14/23
29/32
7
● Chladiče
Sklo laboratorní
Prístroje
4
NZ
14/23
37
1
1
Manometer
kat. č. 7235
so stupnicou, bez kohútika na plechovej doske
Obj. číslo
632 443 001 150
632 443 001 250
632 443 001 500
Objem (ml)
150 - 0 - 150
250 - 0 - 250
500 - 0 - 500
l (mm)
255
455
955
Sklenenú časť manometra dodávame samostatne ako náhradný diel.
2
2
Manometer
kat. č. 7236
so stupnicou a kohútikom na plechovej doske
Obj. číslo
632 443 002 100
632 443 002 150
632 443 002 250
632 443 002 500
Objem (ml)
100 - 0 - 100
150 - 0 - 150
250 - 0 - 250
500 - 0 - 500
l (mm)
155
255
455
955
Sklenenú časť manometra dodávame samostatne ako náhradný diel.
Manometer podľa Anschütze
kat. č. 7238
s posuvnou stupnicou
Obj. číslo
632 443 003 100
632 443 003 101
Objem (ml)
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
Popis
bez ortuťovej náplne
s ortuťovou náplňou
3
● Manometre
Sklo laboratorní
Prístroje
Manometer podľa Krella
kat. č. 7246
komplet na plechovej doske
Obj. číslo
632 443 008 035
632 443 008 060
Objem (ml)
0 - 35
0 - 60
Sklenenú časť manometra dodávame samostatne ako náhradný diel.
4
4
Nástavec destilačný s NZ
kat. č. 8176
so špirálovým chladičom
Obj. číslo
632 441 667 060
632 441 667 070
632 441 667 080
●
Nástavce destilačné
Sklenenú časť manometra dodávame samostatne ako náhradný diel.
3
l (mm)
300
300
300
NZ1
19/26
24/29
29/32
Nástavec destilačný NZ 14/23 pre teplomer
kat. č. 8174
s chladičom
Obj. číslo
632 441 664 403
632 441 664 603
632 441 664 405
632 441 664 605
5
5
l (mm)
400
600
400
600
NZ1
14/23
14/23
14/23
14/23
NZ2
14/23
14/23
29/32
29/32
Nástavec destilačný podľa Claisena s NZ
Obj. číslo
632 441 662 050
632 441 662 080
l (mm)
90
100
NZ1
14/23
14/23
kat. č. 8173
NZ2
14/23
29/32
Na základe dopytu dodávame širší sortiment destilačných nástavcov.
38
Predloha destilačná s NZ (alonž)
Obj. číslo
632 441 620 050
632 441 620 060
632 441 620 080
2
l (mm)
60
100
120
1
NZ
14/23
19/26
29/32
Predloha destilačná podľa Anschütz-Thiele
Obj. číslo
632 441 606 050
632 441 606 080
3
kat. č. 8179
Objem (ml)
25
50
kat. č. 8182
2
NZ
14/23
29/32
Predloha na odber refluxu podľa Junga
kat. č. 8155
NZ 14/23 pre teplomer
3
h (mm)
130
140
150
160
NZ
14/23
19/26
24/29
29/32
NZ1
14/23
14/23
14/23
14/23
Prieestupníky
●
Obj. číslo
632 441 619 050
632 441 619 060
632 441 619 070
632 441 619 080
Vložky prechodové
1
4
Priestupník s prikvapkávacím lievikom
5
l (mm)
200
200
NZ
14/23
29/32
Priestupník s NZ 14/23 pre teplomer
Obj. číslo
632 441 533 050
632 441 533 080
6
Objem (ml)
50
50
l (mm)
300
300
NZ
14/23
29/32
Vložka prechodová - redukcia
Obj. číslo
632 441 509 055
632 441 509 088
632 441 509 080
632 441 509 091
d (mm)
26
40
53
62
5
kat. č. 8148
l1 (mm)
113
132
NZ1
14/23
14/23
kat. č. 8127
l (mm)
38
57
62
79
NZ1
14/23
29/32
29/32
45/40
6
NZ2
29/32
45/40
60/46
71/51
7
7
Vložka prechodová - redukcia obrátená
Obj. číslo
632 441 510 051
632 441 510 062
632 441 510 073
632 441 510 082
632 441 510 083
632 441 510 084
632 441 510 114
632 441 510 115
l (mm)
20
20
25
35
35
35
45
45
kat. č. 8128
NZ1
14/23
19/26
24/29
29/32
29/32
29/32
45/40
45/40
●
Obj. číslo
632 441 521 050
632 441 521 080
kat. č. 8146
NZ2
12/21
14/23
19/26
14/23
19/26
24/29
24/29
29/32
● Destilačné predlohy
Sklo laboratorní
Prístroje
4
39
1
1
Vzorkovnica na plyny
kat. č. 7500/GT
s dvoma olivkami (na gumy a tlačky)
Obj. číslo
632 443 611 100
632 443 611 150
632 443 611 250
632 443 611 500
632 443 611 940
632 443 611 950
2
2
Objem (ml)
100
150
250
500
1000
2000
d (mm)
38
43
52
68
86
110
l (mm)
200
210
230
260
320
390
Vzorkovnica na plyny
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
kat. č. 7500
s jednocestným a jedným trojcestným kohútikom
Obj. číslo
632 443 606 100
632 443 606 150
632 443 606 250
632 443 606 500
632 443 606 940
632 443 606 950
Objem (ml)
100
150
250
500
1000
2000
d (mm)
38
43
52
68
86
110
l (mm)
235
245
280
310
390
460
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
3
Prístroje destilačné
3
4
4
Viskozimeter podľa Ubbelohdeho
Obj. číslo
Typ
632 733 100 020
632 733 100 030
632 733 100 040
632 733 100 050
632 733 100 060
632 733 100 070
632 733 100 080
632 733 100 090
0a
I
Ia
II
IIa
III
IIIa
IV
kat. č. 7784
Konštanta
0,003
0,01
0,03
0,1
0,3
1,0
3,0
10,0
Výveva vodná
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
h (mm)
220
Prístroj destilačný podľa Femela s NZ
Objem (ml)
1000
2000
kat. č. 8360
NZ
29/32
29/32
● Viskozimetre
Prístroje
Sklo laboratorní
●
Obj. číslo
632 441 610 940
632 441 610 950
Rozsah
merania
0,5-3
2-10
6-30
20-100
60-300
200-1000
600-3000
2000-10000
kat. č. 7790
Obj. číslo
632 444 001 000
5
Priemer
kapiláry (mm)
0,46 ±0,02
0,64 ±0,02
0,84 ±0,02
1,13 ±0,03
1,48 ±0,03
2,01 ±0,05
2,64 ±0,07
3,57 ±0,1
5
Prístroj destilačný s NZ
kat. č. 8361
na preddestilovanie vody
6
Obj. číslo
632 441 611 940
632 441 611 950
6
Objem (ml)
1000
2000
NZ
29/32
29/32
Prístroj destilačný
kat. č. 8364
na nepretržitú destiláciu a redestiláciu vody
Obj. číslo
632 441 612 950
Objem (ml)
2000
NZ
29/32
7
7
Prístroj destilačný spojený s NZ 29/32
kat. č. 6205
GL 18, len nástavec
Obj. číslo
Prevedenie
632 446 205 003
malý
632 446 205 005
velký
l (mm)
300
500
Označenie
SV 318
SV 319
Ku kompletnej zostave je potrebné doobjednať banku s plochým dnom kat. č. 8003/2000 ml
a teplomer obalový liehový kat. č. 111055.
40
Prístroj destilačný na ovocie
1
vrátane banky
Obj. číslo
632 441 610 310
632 441 610 311
1
Objem banky (ml)
6000
6000
Prístroj destilačný Markuson
2
kat. č. 8746
Obj. číslo
632 441 617 940
632 441 617 950
2
Prevedenie
bez stojanu
so stojanom
Objem (ml)
1000
2000
NZ
29/32
29/32
Prístroj na stanovenie alkoholu podľa Šťastného
kat. č. 8580
Obj. číslo
632 445 102 500
3
3
Prístroj na stanovenie vody xylénom podľa Dean Starcka
Obj. číslo
632 447 707 002
632 447 707 005
632 447 707 010
632 447 707 020
Objem (ml)
2,5
5
10
20
kat. č. 8564
Delenie
1:20
1:10
1:10
1:05
NZ
29/32
29/32
29/32
29/32
4
Banka a chladič sú pre všetky predlohy rovnaké, nástavce je možno dodať zvlášť.
Prístroj Orsat
na absorpčnú analýzu plynov
Obj. číslo
4
632 445 522 050
632 445 522 101
632 445 524 050
632 445 524 110
Objem
(ml)
50
100
50
100
Prevedenie
Kat. č.
trojmiestny kompletný
trojmiestny kompletný
šesťmiestny kompletný
šesťmiestny kompletný
7525/3m/50ml
7525/3m/typ80/100ml
7526/6m/50ml
7526/6m/typ80/100ml
5
Prístroj Parnas Wagner zabrúsený
na absorpčnú analýzu plynov
6
7
Označenie
mikrodest.
mikrodest.
makrodest.
makrodest.
6
Prevedenie
so stojanom
bez stojanu
so stojanom
bez stojanu
Prístroj podľa Winklera
Kat. č.
8460
8460
8461
8461
kat. č. 2772
na určenie vody - kompletný s pipetkou
Obj. číslo
632 447 702 150
632 447 702 300
632 447 702 152
Objem (ml)
100-150
250-300
Pipetka 5 ml
Kat. č.
2772
2772
2772b
NZ
14/23
19/26
7
Prístroje
Sklo laboratorní
5
Obj. číslo
632 445 228 100
632 445 208 100
632 445 209 500
632 445 209 530
Samostatné „kyslíkovky“ viď strana 27.
41
Prístroj na stanovenie silíc v rastlinných drogách
bez banky, vhodný objem banky 1000ml - 632 426 219 940
1
2
1
2
3
Obj. číslo
632 442 110 951
632 442 110 940
Vápnomer podľa Janka so stojanom
Obj. číslo
632 447 803 000
4
3
Popis
dľa liekopisu
vhodný objem banky 1000 ml - 632 426 219 940
NZ
29/32
29/32
kat. č. 7771
Prevedenie
so stupnicou do 5% Ca CO3
Prístroj extrakčný podľa Soxhleta
kat. č. 8730
s chladičom podľa Allihna
Obj. číslo
Objem (ml)
632 442 103 100
100
632 442 103 200
200
632 442 103 500
500
632 442 103 940
1000
4
5
NZ
45/40
55/50
60/46
71/51
NZ1
29/32
29/32
29/32
29/32
Prístroj extrakčný podľa Soxhleta
kat. č. 8730/F
s chladičom podľa Allihna a fritovou vložkou S1
Obj. číslo
Objem (ml)
632 442 104 030
30
632 442 104 070
70
632 442 104 100
100
632 442 104 200
200
632 442 104 500
500
632 442 104 940
1000
5
l/d (mm)
88/22
100/25
94/36
123/38
200/46
300/62
NZ
29/32
34/35
45/40
55/50
60/46
71/51
NZ1
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
Extrakčné patróny viď str. 124 - 125.
6
6
Nástavec extrakčný podľa Soxhleta
kat. č. 8293
● Prístroje extrakčné
Prístroje
Sklo laboratorní
k prístroju podľa Soxhleta
Obj. číslo
Objem (ml)
632 442 101 030
30
632 442 101 070
70
632 442 101 100
100
632 442 101 200
200
632 442 101 500
500
632 442 101 940
1000
7
7
NZ1
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
Prístroj extrakčný podľa Twiselmanna
kat. č. 8308
kompletný, nové prevedenie kohútika
Obj. číslo
632 442 108 090
8
8
Objem (ml)
250
NZ
34/35
NZ1
29/32
Prístroj Kippov
kat. č. 2442
s polguľovitým spodným dielom a zabrúseným príslušenstvom
Obj. číslo
632 415 106 500
632 415 106 940
632 415 106 950
9
9
Objem (ml)
500
1000
2000
NZ1
29/32
34/35
34/35
Prístroj na stanovenie síry Ströhlein
Obj. číslo
632 447 103 600
42
NZ
29/32
34/35
45/40
55/50
60/46
71/51
Objem (ml)
600
NZ
45/40
NZ2
29/32
34/35
34/35
NZ3
29/32
29/32
29/32
Balenie (ks)
1
1
1
kat. č. 8521
Prístroj na absorpciu prašných látok zo vzduchu Impinger
1
2
3
Obj. číslo
Objem (ml)
632 441 106 030 30
632 441 106 050 50
632 441 106 100 100
d (mm)
22
26
26
kat. č. 8757
l (mm) Označenie
NZ
225
A
19/26
270
B
29/32
290
C
29/32
1
4
Prístroj na stanovenie uhlíku Ströhlein
2
3
kat. č. 7742
bez skrinky
Obj. číslo
632 447 601 000
4
Samostatné diely je nutné objednať zvlášť.
Prístroj na stanovenie CO2 podľa Kleina
kat. č. 7775
Obj. číslo
632 447 806 050
5
Prístroj na stanovenie destilačného rozmedzia
Obj. číslo
632 449 888 003
Teplomer so zábrusom NZ 14/23 je potrebné objednať zvlášť, nie je súčasťou dodávky.
5
6
Prístroj na stanovenie arzénu
pre limitnú skúšku A na arzén
Obj. číslo
632 445 200 100
Objem (ml)
100
7
6
Prístroj na stanovenie formaldehydu kompletný
kat. č. 8458
7
Prístroj na stanovenie kyselín vo víne
kat. č. 9296
Obj. číslo
632 449 925 900
8
8
Prístroj na separáciu kyanovodíka vytesňovaním
kat. č. 9297
Prístroje
Sklo laboratorní
Obj. číslo
632 442 117 010
Obj. číslo
632 445 250 010
43
1
Mikrodózy
Miska Petriho
kat. č. 2290
Obj. číslo
Sila steny (mm)
632 492 002 040
1,2
632 492 002 050
1,2
632 492 002 060
1,2
632 492 003 060
1,2
632 492 003 070
1,35
632 492 003 080
1,35
632 492 003 090
1,35
632 492 001 100
1,35
632 492 003 100
1,5
632 492 004 100
1,5
632 492 004 120
1,5
632 492 005 150
1,5
632 492 006 180
1,9
632 492 006 200
1,9
632 492 008 200
1,9
632 491 001 071
2,0
632 491 001 076
2,0
1
h (mm)
12
12
12
15
15
15
15
10
15
20
20
25
30
30
50
50
55
Balenie (ks)
288
288
144
144
72
72
72
72
72
72
72
72
10
10
10
Simax
7
Simax
10
Fľaše na kultúry
●
2
d (mm)
40
50
60
60
70
80
90
100
100
100
120
150
180
200
200
250
300
2
Fľaša na kultúry podľa Rouxa
kat. č. 70
s hrdlom uprostred
3
Obj. číslo
Objem (ml)
632 411 502 100
75
632 411 502 300
250
632 411 502 500
450
632 411 502 942
1000
632 411 502 950
2000
d (mm)
20
25
30
32
40
l1 (mm)
25
35
42
55
70
h (mm)
125
180
195
255
320
Balenie (ks)
24
16
8
6
5
kat. č. 70 A.
Misky Petriho
●
Možné dodať prevedenie s hrdlom na strane
l (mm)
60
80
95
120
150
3
4
Fľaša na kultúry podľa Rouxa
kat. č. 70/T
s hrdlom uprostred, tvarované na NZ
Obj. číslo
Objem (ml)
632 411 507 100
75
632 411 507 300
250
632 411 507 500
450
632 411 507 942
1000
NZ
14/15
19/17
24/20
24/20
l (mm)
60
80
95
120
l1 (mm)
25
35
42
55
Balenie (ks)
24
16
14
6
kat. č. 70 A/T.
Sklo pre mikrobiológiu
●
Možné dodať prevedenie s hrdlom na strane, tvarovaným na NZ
h (mm)
125
180
195
255
44
5
Fľaša kultivačná podľa Blacka
6
kat. č. 3120
hrdlo tvarované na NZ
4
7
Obj. číslo
Objem (ml)
632 411 510 200
200
632 411 510 151
150
l (mm)
45
45
l1 (mm)
45
45
h (mm)
175
155
NZ
24/20
24/20
Balenie (ks)
12
12
Dóza na mikrosklá s viečkom
8
5
6
7
8
Obj. číslo
632 499 890 004
632 499 890 001
632 499 890 010
632 499 890 024
632 499 890 022
632 499 890 023
Kat. č.
2954
2956
2959
2960
2960/v
2960/d
Typ
Počet mikroskiel
Hellendahl
8
Schiefferdecker
10
Coplin
5
kompletná s vložkou
10
vložka do dózy 2960
10
závesný držiačik k vložke
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
Mikrohomogenizátor
1
Mikroskúmavky s guličkovým skleneným zabrúseným piestom. Na roztieranie a homogenizovanie malých objemov tkanív
G1
G2
G3
Dĺžka
(mm)
30
40
50
Vnútorný
priemer (mm)
cca 4
cca 6
cca 8
Popisovače
634 666 029 651
634 666 029 751
634 666 029 851
Objem
(µl)
10 - 25
25 - 100
100 - 1000
Homogenizátor s teflónovým piestom
Medzera medzi valcom a piestom: 0,15 - 0,25 mm
Mažiar
634 850 006 102
634 850 006 105
634 850 006 110
634 850 006 115
634 850 006 130
634 850 006 150
Piest:
331 850 006 302
331 850 006 305
331 850 006 310
331 850 006 315
331 850 006 330
331 850 006 350
3
Objem
(ml)
Rozmery valca
(mm)
2
5
10
15
30
50
8 x 120
12 x 132
15 x 150
19 x 155
25 x 175
32 x 192
Dĺžka piestu
(mm)
●
Obj. číslo
2
2
5
10
15
30
50
230
235
270
270
270
270
Homogenizátor podľa Dounca
Na homogenizáciu buniek bez poškodenia jadra. Leštený povrch skúmavky a skleneného
piestu. Dva piesty v každej sade s rôznou medzerou medzi piestom a stenou valca - voľný
piest pre počiatočnú fázu homogenizovania - tesný piest pre kompletnú homogenizáciu.
634 666 198 402
634 666 198 407
634 666 198 415
634 666 198 440
634 666 198 500
4
Objem
(ml)
2
7
15
40
100
Medzera voľný
piest (mm)
0,075 - 0,125
0,070 - 0,118
0,087 - 0,162
0,075 - 0,150
0,050 - 0,250
Medzera tesný
piest (mm)
0,013 - 0,064
0,020 - 0,056
0,025 - 0,075
0,025 - 0,075
0,013 - 0,138
Dĺžka
skúm. (mm)
60
125
157
215
232
Balenie
(ks)
1
1
1
1
1
Homogenizátory
Obj. číslo
3
Komôrka počítacia
s pacičkami, dvojité delenie sita
Typ
Cyrus I
Bürker CE
Fuchs-Rosenthal CE
Nageotte
Thoma CE
Thoma-neu CE
Neubauer-improved CE
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
4
●
Obj. číslo
634 980 000 001
634 990 640 211
634 990 640 411
634 990 610 511
634 990 640 711
634 990 640 811
634 990 640 011
Dodávame aj v prevedení bez pacičiek.
Sklo krycie k počítacím komôrkam
kat. č. 3330
hemocytometrické SUPERIOR
Obj. číslo
634 980 025 035
634 990 320 000
634 990 321 000
634 990 322 000
Rozmer (mm)
25 x 35 (Cyrus)
20 x 26
22 x 22
24 x 24
Balenie (ks)
25
100
100
100
5
Popisovač na mikrosklá SUPERIOR
5
6
Obj. číslo
396 996 120 300
396 996 130 603
Prevedenie
diamantový
liehový, čierná farba
Balenie (ks)
1
1
Komôrky počítacie
Typ
●
2
Obj. číslo
6
Sklo pre
laboratorní
Sklo
mikrobiológiu
1
45
1
1
Mikrosklo krycie SUPERIOR
kat. č. 3320
hrúbka č. 1 (0,13-0,17 mm), 1. hydrolytická trieda
Obj. číslo
634 990 101 000
634 990 101 010
634 990 101 030
634 990 101 040
634 990 101 050
634 990 101 060
634 990 101 070
634 990 101 120
634 990 101 170
634 990 101 190
634 990 101 220
634 990 101 240
2
Rozmer (mm)
12 x 12
15 x 15
18 x 18
20 x 20
22 x 22
24 x 24
18 x 24
22 x 40
24 x 32
24 x 40
24 x 50
24 x 60
Balenie (ks)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Dodávame aj iné rozmery a hrúbky skiel.
Popisovače
2
Obj. číslo
634 990 111 990
634 990 111 500
634 990 111 520
634 990 111 550
634 990 111 560
634 990 111 580
634 990 111 600
634 990 111 620
634 990 111 640
3
Komôrky počítacie
●
3
4
Balenie (ks)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Rozmer (mm)
76 x 26 x 1
76 x 26 x 1
kat. č. 3324
Popis
obojstranne matovaná plôška
Mikrosklo podložné SUPERIOR, brúsene okraje
Obj. číslo
634 991 000 412
634 991 000 612
4
5
Obj. číslo
634 990 703 110
634 990 704 202
634 990 704 402
634 990 704 002
634 990 704 302
634 990 704 502
5
Rozmer (mm)
75 x 25
75 x 25
Balenie (ks)
50
50
kat. č. 3325
Popis
obojstranne matovaná plôška
Balenie (ks)
50
50
Mikrosklo podložné s farebnou plôškou UniMark
Rozmer (mm)
76x26
75x25
75x25
75x25
75x25
75x25
Typ okraja
rezané
brúsené
brúsené
brúsené
brúsené
brúsené
Farba plošky
žltá
zelená
ružová
biela
modrá
oranžová
Mikrosklo podložné s epoxidovou maskou SUPERIOR
Balenie (ks)
50
50
50
50
50
50
kat.č 3326
brúsené okraje, obojstranne matovaná plôška na popis
6
Obj. číslo
634 991 216 560
Rozmer (mm)
75x25
Farba masky
černá
Počet miest
10 (pr. 6 mm)
Balenie (ks)
50
Ponúkame aj ďalšie typy s rôznou farbou masky, počtom, priemerom, alebo tvarom miest.
6
Mikrokrabica na podložné sklá 76 x 26
index na vnútornej strane viečka, plastové rebrovanie
Obj. číslo
396 996 003 009
396 996 003 010
7
7
Počet skel
50
100
Typ
papierová
papireová
Rozmery (mm)
270 x 100 x 35
270 x 190 x 35
Balenie (ks)
1
1
Obal prepravný na mikrosklá
s chránenými ventilačnými otvormi na viečku pre uskladnenie alebo zaslanie poštou 2
mikroskiel (popr. 4 mikroskiel, vždy dvoch pritlačených k sebe)
Obj. číslo
331 600 205 000
46
kat. č. 3321
Priemer (mm)
6
10
12
15
16
18
20
22
24
Mikrosklo podložné SUPERIOR, rezané okraje
Obj. číslo
634 901 000 076
634 901 000 078
●
Sklo pre mikrobiológiu
Mikrosklo krycie - kruhové SUPERIOR
Materiál
HDPE
Balenie (ks)
500
Kahan liehový s klobúčikom
Obj. číslo
632 534 104 050
632 534 104 100
632 534 104 200
kat. č. 2162
Objem (ml)
50
100
200
Kolorimeter podľa Nesslera
2
3
Obj. číslo
632 442 708 050
632 442 708 100
632 442 708 150
Kat. č.
7210
7211
7212
kat. č. 7210 - 7212
Typ
1 značka
2 značky
3 značky
50 ml
50 - 100 ml
50 - 100 - 150 ml
Lodička na váženie
Obj. číslo
632 413 301 075
632 413 301 090
632 413 301 100
632 413 301 125
1
Balenie (ks)
1
1
1
2
Balenie (ks)
1
1
1
kat. č. 2606
Dĺžka (mm)
75
90
100
125
Šírka (mm)
30
32
36
45
Výška (mm)
14
15
16
20
Balenie (ks)
1
1
1
1
Rúrky spojovacie
1
3
4
Miešadielko sklenené
k magnetickej miešačke (určené len pre miešačky s permanentnými magnetmi)
Obj. číslo
634 061 000 530
634 061 000 540
634 061 000 550
634 061 000 560
5
d (mm)
5
5
5
5
l (mm)
30
40
50
60
Balenie (ks)
1
1
1
1
4
Vaňa sklenená hranatá
Šírka (mm)
100
100
100
150
180
220
Dĺžka (mm)
100
200
150
250
250
300
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
I (mm)
50
60
60
60
70
80
100
40
60
60
60
60
50
55
60
65
65
50
50
60
60
60
30
35
40
45
45
Prevedenie
priama
priama
priama
priama
priama
priama
priama
"L"
"L"
"L"
"L"
"L"
"T"
"T"
"T"
"T"
"T"
"U"
"U"
"U"
"U"
"U"
"Y"
"Y"
"Y"
"Y"
"Y"
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Vane
Výška (mm)
100
100
150
150
220
240
5
Miešadlá
●
Obj. číslo
631 100 100 100
631 100 100 200
631 150 100 150
631 150 150 250
631 220 180 250
631 240 220 300
●
sodnodraselné sklo
Rúrka spojovacia s olivkami
8
9
10
d (mm)
4
5
6
7
8
10
12
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
Rozdvojka hrebeňová s olivkami
11
Obj. číslo
632 523 601 000
632 523 602 000
632 523 603 000
632 523 604 000
Počet vývodov
3
4
6
8
kat. č. 7581
d (mm) vývodov
7-8
7-8
7-8
7-8
Balenie (ks)
1
1
1
1
6
7
●
7
Obj. číslo
632 523 201 105
632 523 201 206
632 523 201 306
632 523 201 406
632 523 201 507
632 523 201 608
632 523 201 810
632 523 221 104
632 523 221 306
632 523 221 506
632 523 221 606
632 523 221 806
632 523 231 105
632 523 231 395
632 523 231 506
632 523 231 696
632 523 231 896
632 523 251 105
632 523 251 305
632 523 251 506
632 523 251 606
632 523 251 806
632 523 241 103
632 523 241 393
632 523 241 504
632 523 241 694
632 523 241 894
8
9
10
11
● Kahany
Sklo ostatné
laboratorní
Sklo
6
47
1
1
Zábrus normalizovaný (NZ) - jadro, kat.č 8120
Obj. číslo
632 441 503 010
632 441 503 020
632 441 503 030
632 441 503 040
632 441 503 050
632 441 503 060
632 441 503 070
632 441 503 080
632 441 503 100
632 441 503 110
632 441 503 130
632 441 503 140
632 441 503 150
632 441 503 160
2
2
4
4
Ventily
GL spoje
h (mm)
120
120
150
150
150
150
h (mm)
120
120
150
150
GL (mm)
14
18
25
32
kat. č. 746
d (mm)
12
16
22
30
Kohútik priamy jednocestný
kat. č. 7143
So skleneným kladivkom
Obj. číslo
632 441 340 020
632 441 340 040
632 441 340 060
632 441 340 080
5
5
●
Zábrusy
d (mm)
16
18
22
28
34
50
kat. č. 8124
NZ
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
45/40
Spoj skrutkový GL
Obj. číslo
632 441 746 200
632 441 746 400
632 441 746 600
632 441 746 800
●
Kohútiky
●
3
Označenie
2
4
6
6
Vŕtanie (mm)
2,5
4,0
6,0
8,0
l (mm)
100
110
120
120
Kohútik trojcestný
d (mm)
9
10
13
15
kat. č. 7150
s vŕtaním tvaru T, so skleneným kladivkom
6
Obj. číslo
632 441 349 020
632 441 349 040
632 441 349 060
6
●
Polotovary
I (mm)
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
200
200
200
200
Na základe dopytu dodávame širší sortiment zábrusov.
Označenie
2
4
6
Vŕtanie (mm)
2,5
4,0
6,0
l (mm)
100
110
120
Kohútik trojcestný
d (mm)
9
10
13
kat. č. 7151
s vŕtaním tvaru L, so skleneným kladivkom
7
Obj. číslo
632 441 345 020
632 441 345 040
632 441 345 060
Označenie
2
4
6
Vŕtanie (mm)
2,5
4,0
6,0
l (mm)
100
110
120
d (mm)
9
10
13
8
Ventil teflónový
7
8
48
d (mm)
5
7
8
11
13
17
22
26
36
40
56
65
80
95
Zábrus normalizovaný (NZ) - plášť
Obj. číslo
632 441 512 040
632 441 512 050
632 441 512 060
632 441 512 070
632 441 512 080
632 441 512 110
3
NZ
5/13
7/16
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
60/46
71/51
85/55
100/60
Obj. číslo
Typ
632 442 636 020 jednocestný priamy A
632 442 637 020 jednocestný priamy B
kat. č. 4426
Priemer (mm)
2
2
Typ
VT 0-2
VT 0-2
1
Kohútik priamy jednocestný
kat. č. SV 2005
So skleneným kladivkom, dvojrant
Obj. číslo
632 441 355 231
2
NZ
12,5
1
Typ / priemer
trubica 8/1,5 + kapilára 7/2,5
Kohútik priamy jednocestný
kat. č. SV 2125
S teflónovým kladivkom, dvojrant
Obj. číslo
632 441 355 217
3
NZ
12,5
2
Typ / priemer
trubica 8/1,5 + kapilára 7/2,5
Kohútik priamy jednocestný
kat. č. SV 2138
3
S teflónovým kladivkom, dvojrant
Obj. číslo
632 441 355 218
NZ
12,5
Typ / priemer
trubica 8/1,5 + trubice 8/1,5
4
4
Kohútik priamy jednocestný
kat. č. SV 2137
So skleneným kladivkom, dvojrant
Obj. číslo
632 441 355 232
NZ
12,5
Typ / priemer
trubica 8/1,5 + trubice 8/1,5
5
5
Kohútik priamy jednocestný
kat. č. SV 2140
S teflónovým kladivkom, dvojrant
Obj. číslo
632 441 355 219
NZ
12,5
Typ / priemer
kapilára 7/2,5 + kapilára 7/2,5
6
Kohútik priamy jednocestný
kat. č. SV 2139
So skleneným kladivkom, dvojrant
NZ
12,5
Typ / priemer
kapilára 7/2,5 + kapilára 7/2,5
7
7
Zátka dutá šesťhranná so špičkou a NZ
kat. č. 8131
NZ
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
8
Zátka plná osemhranná s NZ
Obj. číslo
632 493 501 020
632 493 501 030
632 493 501 040
632 493 501 050
632 493 501 060
632 493 501 070
632 493 501 080
632 493 502 080
632 493 502 090
632 493 508 110
Typ
plná
plná
plná
plná
plná
plná
plná
odľahčená
odľahčená
odľahčená
kat. č. 8130
NZ
7/16
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
29/32
34/35
45/40
8
Polotovary
●
Obj. číslo
632 493 503 040
632 493 503 050
632 493 503 060
632 493 503 070
632 493 503 080
Kohútiky
●
Obj. číslo
632 441 355 233
Zátky
6
49
Trubice, tyče a kapiláry Simax
Informácie o trubiciach a tyčiach sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dodávame ich
výhradne po baleniach, pričom cena je za 1 kg. Mimo uvedený sortiment dodávame aj
ostatné výrobky, ako sú ploché kapiláry, ploché tyče a tvarované trubice. Podmienkou
je rovnako odber na balenie. Všetky výrobky sa dodávajú v štandardnej dĺžke 1500 mm
v nasledujúcich toleranciách.
Trubice
4-5 mm
5-180 mm
Dĺžka/Úprava koncov
1500 +10/-0 mm/rezané
1500 +10/-0 mm/rezané a opaľované
Kapiláry
4-10 mm
1500 ±10 mm/rezané
Tyče
3-6 mm
7-16 mm
18-30 mm
1500 ±20 mm/rezané
1500 ±10 mm/rezané
1500 ±30 mm/rezané
Vysvetlivky:
priemer = vonkajší priemer s povolenou odchylkou
ss = síla steny v mm
Na základe dopytu dodáme širší sortiment tvarovaných trubíc a plochých tyčí.
Trubice SIMAX
Polotovary
●
Trubice
Obj. číslo
50
632 246 040 080
632 246 050 080
632 246 060 100
632 246 060 150
632 246 070 100
632 246 070 150
632 246 080 100
632 246 080 150
632 246 090 100
632 246 090 150
632 246 100 100
632 246 100 150
632 246 100 220
632 246 100 350
632 246 110 100
632 246 110 150
632 246 110 220
632 246 120 100
632 246 120 150
632 246 120 220
632 246 120 350
632 246 130 100
632 246 130 150
632 246 130 220
632 246 140 100
632 246 140 150
632 246 140 220
632 246 150 120
632 246 150 180
632 246 150 250
632 246 160 120
632 246 160 180
632 246 160 250
632 246 160 350
632 246 170 120
632 246 170 180
632 246 170 250
632 246 180 120
632 246 180 180
632 246 180 250
632 246 190 120
632 246 190 180
632 246 190 250
632 246 200 120
632 246 200 180
632 246 200 250
632 246 200 400
632 246 220 120
632 246 220 180
632 246 220 250
632 246 240 120
632 246 240 180
632 246 240 250
632 246 240 400
632 246 260 140
632 246 260 200
632 246 260 280
632 246 280 140
632 246 280 200
632 246 280 280
632 246 280 400
632 246 300 140
632 246 300 200
632 246 300 400
632 246 300 400
632 246 320 140
632 246 320 200
632 246 320 280
632 246 320 400
d (mm)
ss (mm)
Hmotnosť trubice (g)
ks/kartón
kg/kartón
kg/paleta
4,0 ± 0,15
5,0 ± 0,15
6,0 ± 0,15
6,0 ± 0,15
7,0 ± 0,15
7,0 ± 0,15
8,0 ± 0,15
8,0 ± 0,15
9,0 ± 0,15
9,0 ± 0,15
10,0 ± 0,15
10,0 ± 0,15
10,0 ± 0,15
10,0 ± 0,30
11,0 ± 0,20
11,0 ± 0,20
11,0 ± 0,20
12,0 ± 0,20
12,0 ± 0,20
12,0 ± 0,20
12,0 ± 0,30
13,0 ± 0,20
13,0 ± 0,20
13,0 ± 0,20
14,0 ± 0,20
14,0 ± 0,20
14,0 ± 0,20
15,0 ± 0,20
15,0 ± 0,20
15,0 ± 0,20
16,0 ± 0,20
16,0 ± 0,20
16,0 ± 0,20
16,0 ± 0,25
17,0 ± 0,20
17,0 ± 0,20
17,0 ± 0,20
18,0 ± 0,20
18,0 ± 0,20
18,0 ± 0,20
19,0 ± 0,20
19,0 ± 0,20
19,0 ± 0,20
20,0 ± 0,25
20,0 ± 0,25
20,0 ± 0,25
20,0 ± 0,30
22,0 ± 0,25
22,0 ± 0,25
22,0 ± 0,25
24,0 ± 0,25
24,0 ± 0,25
24,0 ± 0,25
24,0 ± 0,30
26,0 ± 0,25
26,0 ± 0,25
26,0 ± 0,25
28,0 ± 0,25
28,0 ± 0,25
28,0 ± 0,25
28,0 ± 0,30
30,0 ± 0,40
30,0 ± 0,40
30,0 ± 0,40
30,0 ± 0,60
32,0 ± 0,40
32,0 ± 0,40
32,0 ± 0,40
32,0 ± 0,60
0,8 ± 0,04
0,8 ± 0,04
1,0 ± 0,04
1,5 ± 0,10
1,0 ± 0,04
1,5 ± 0,10
1,0 ± 0,04
1,5 ± 0,10
1,0 ± 0,04
1,5 ± 0,10
1,0 ± 0,04
1,5 ± 0,10
2,2 ± 0,15
3,5 ± 0,25
1,0 ± 0,04
1,5 ± 0,10
2,2 ± 0,15
1,0 ± 0,04
1,5 ± 0,10
2,2 ± 0,15
3,5 ± 0,25
1,0 ± 0,04
1,5 ± 0,10
2,2 ± 0,15
1,0 ± 0,04
1,5 ± 0,10
2,2 ± 0,15
1,2 ± 0,05
1,8 ± 0,10
2,5 ± 0,15
1,2 ± 0,05
1,8 ± 0,10
2,5 ± 0,15
2,5 ± 0,15
1,2 ± 0,05
1,8 ± 0,10
2,5 ± 0,15
1,2 ± 0,05
1,8 ± 0,10
2,5 ± 0,15
1,2 ± 0,05
1,8 ± 0,10
2,5 ± 0,15
1,2 ± 0,05
1,8 ± 0,10
2,5 v 0,15
4,0 ± 0,40
1,2 v 0,05
1,8 v 0,10
2,5 ± 0,15
1,2 v 0,05
1,8 ± 0,10
2,5 ± 0,15
4,0 ± 0,40
1,4 ± 0,05
2,0 ± 0,10
2,8 ± 0,15
1,4 ± 0,05
2,0 ± 0,10
2,8 ± 0,15
4,0 ± 0,40
1,4 ± 0,10
2,0 ± 0,15
2,8 ± 0,20
4,0 ± 0,40
1,4 ± 0,10
2,0 ± 0,15
2,8 ± 0,20
4,0 ± 0,40
27
35
53
71
63
87
74
102
84
118
95
134
180
180
105
150
203
116
166
227
313
126
181
250
137
197
273
174
250
328
187
269
355
355
199
288
381
212
306
407
224
325
433
237
344
460
673
262
382
512
288
420
565
841
362
504
683
391
546
741
1009
421
588
800
1093
450
631
859
1177
400
256
170
170
121
121
100
100
81
81
64
64
64
64
121
121
50
100
100
49
49
81
81
81
64
64
64
49
49
49
49
49
49
49
36
36
36
36
36
36
64
64
36
49
49
49
36
36
36
36
36
36
36
25
36
36
36
25
25
25
16
36
36
25
16
25
25
25
16
10,8
9,0
9,0
12,1
7,6
10,5
7,4
10,2
6,8
9,6
6,1
8,6
11,5
15,3
12,7
18,2
10,2
11,6
16,6
11,1
15,3
10,2
14,7
20,3
8,8
12,6
17,5
8,5
12,3
16,1
9,2
13,2
17,4
17,4
7,2
10,4
13,7
7,6
11,0
14,7
14,3
20,8
15,6
11,6
16,9
22,5
18,4
9,4
13,8
18,4
10,4
15,1
20,3
21,0
13,0
18,1
24,6
9,8
13,7
18,5
16,1
15,2
21,2
20,0
17,5
11,3
15,8
21,5
18,8
453,6
441,0
441,0
423,5
425,6
441,0
414,4
428,4
380,8
403,2
341,6
421,4
402,5
428,4
444,5
455,0
428,4
406,0
415,0
466,2
428,4
357,0
441,0
406,0
308,0
441,0
437,5
297,5
430,5
402,5
322,0
462,0
435,0
435,0
252,0
364,0
411,0
266,0
385,0
441,0
286,0
416,0
468,0
278,4
405,6
450,0
441,6
225,6
331,2
441,6
249,6
362,4
406,0
420,0
260,0
362,0
393,6
235,2
328,8
444,0
402,5
228,0
318,0
400,0
437,5
226,0
316,0
430,0
658,0
Obj. číslo
632 246 330 200
632 246 340 140
632 246 340 200
632 246 340 280
632 246 360 140
632 246 360 200
632 246 360 280
632 246 360 400
632 246 380 140
632 246 380 200
632 246 380 280
632 246 400 160
632 246 400 230
632 246 400 320
632 246 400 500
632 246 420 160
632 246 420 230
632 246 420 320
632 246 440 160
632 246 440 230
632 246 440 320
632 246 440 450
632 246 450 500
632 246 460 160
632 246 460 230
632 246 460 320
632 246 480 160
632 246 480 230
632 246 480 320
632 246 500 180
632 246 500 250
632 246 500 350
632 246 500 500
632 246 500 700
632 246 520 180
632 246 520 250
632 246 520 350
632 246 520 500
632 246 540 180
632 246 540 250
632 246 540 350
632 246 540 500
632 246 550 500
632 246 560 180
632 246 560 250
632 246 560 350
632 246 560 500
632 246 580 180
632 246 580 250
632 246 580 350
632 246 580 500
632 246 600 220
632 246 600 320
632 246 600 420
632 246 600 500
632 246 600 700
632 246 600 990
632 246 650 220
632 246 650 320
632 246 650 420
632 246 650 500
632 246 700 220
632 246 700 320
632 246 700 420
632 246 700 500
632 246 700 700
632 246 700 990
632 246 750 220
632 246 750 320
632 246 750 420
632 246 750 500
632 246 800 250
632 246 800 350
632 246 800 500
632 246 800 990
632 246 850 250
632 246 850 350
632 246 850 500
632 246 900 250
632 246 900 350
632 246 900 500
632 246 900 700
632 246 900 990
632 246 950 250
632 246 950 350
632 246 950 500
632 248 000 250
632 248 000 300
632 248 000 350
632 248 000 500
632 248 000 700
632 248 000 990
632 248 050 300
632 248 050 500
632 248 100 300
632 248 100 500
632 248 100 700
632 248 150 300
632 248 150 500
632 248 150 700
632 248 200 300
632 248 200 700
632 248 200 700
d (mm)
ss (mm)
Hmotnosť trubice (g)
ks/kartón
kg/kartón
kg/paleta
33,0 ± 0,40
34,0 ± 0,40
34,0 ± 0,40
34,0 ± 0,40
36,0 ± 0,45
36,0 ± 0,45
36,0 ± 0,45
36,0 ± 0,60
38,0 ± 0,45
38,0 ± 0,45
38,0 ± 0,45
40,0 ± 0,60
40,0 ± 0,60
40,0 ± 0,60
40,0 ± 0,60
42,0 ± 0,60
42,0 ± 0,60
42,0 ± 0,60
44,0 ± 0,60
44,0 ± 0,60
44,0 ± 0,60
44,0 ± 0,80
45,0 ± 0,70
46,0 ± 0,70
46,0 ± 0,70
46,0 ± 0,70
48,0 ± 0,70
48,0 ± 0,70
48,0 ± 0,70
50,0 ± 0,70
50,0 ± 0,70
50,0 ± 0,70
50,0 ± 0,70
50,0 ± 0,70
52,0 ± 0,80
52,0 ± 0,80
52,0 ± 0,80
52,0 ± 0,80
54,0 ± 0,80
54,0 ± 0,80
54,0 ± 0,80
54,0 ± 0,80
55,0 ± 0,80
56,0 ± 0,80
56,0 ± 0,80
56,0 ± 0,80
56,0 ± 0,80
58,0 ± 0,80
58,0 ± 0,80
58,0 ± 0,80
58,0 ± 0,80
60,0 ± 0,90
60,0 ± 0,90
60,0 ± 0,90
60,0 ± 0,90
60,0 ± 0,90
60,0 ± 0,90
65,0 ± 0,90
65,0 ± 0,90
65,0 ± 0,90
65,0 ± 0,90
70,0 ± 1,0
70,0 ± 1,0
70,0 ± 1,0
70,0 ± 1,0
70,0 ± 1,0
70,0 ± 1,0
75,0 ± 1,0
75,0 ± 1,0
75,0 ± 1,0
75,0 ± 1,0
80,0 ± 1,3
80,0 ± 1,3
80,0 ±± 1,3
80,0 ± 1,3
85,0 ± 1,3
85,0 ± 1,3
85,0 ± 1,3
90,0 ± 1,3
90,0 ± 1,3
90,0 ± 1,3
90,0 ± 1,3
90,0 ± 1,3
95,0 ± 1,5
95,0 ± 1,5
95,0 ± 1,5
100,0 ± 1,5
100,0 ± 1,5
100,0 ± 1,5
100,0 ± 1,5
100,0 ± 1,5
100,0 ± 1,5
105,0 ± 1,7
105,0 ± 1,7
110,0 ± 1,7
110,0 ± 1,7
110,0 ± 1,7
115,0 ± 1,7
115,0 ± 1,7
115,0 ± 1,7
120,0 ± 1,7
120,0 ± 1,7
120,0 ± 1,7
2,0 ± 0,15
1,4 ± 0,10
2,0 ± 0,15
2,8 ± 0,20
1,4 ± 0,10
2,0 ± 0,15
2,8 ± 0,20
4,0 ± 0,40
1,4 ± 0,10
2,0 ± 0,15
2,8 ± 0,20
1,6 ± 0,10
2,3 ± 0,20
3,2 ± 0,30
5,0 ± 0,40
1,6 ± 0,10
2,3 ± 0,20
3,2 ± 0,30
1,6 ± 0,10
2,3 ± 0,20
3,2 ± 0,30
4,5 ± 0,40
5,0 ± 0,40
1,6 ± 0,10
2,3 ± 0,20
3,2 ± 0,30
1,6 ± 0,10
2,3 ± 0,20
3,2 ± 0,30
1,8 ± 0,15
2,5 ± 0,20
3,5 ± 0,30
5,0 ± 0,40
7,0 ± 0,60
1,8 ± 0,15
2,5 ± 0,20
3,5 ± 0,30
5,0 ± 0,40
1,8 ± 0,15
2,5 ± 0,20
3,5 ± 0,30
5,0 ± 0,40
5,0 ± 0,40
1,8 ± 0,15
2,5 ± 0,20
3,5 ± 0,30
5,0 ± 0,40
1,8 ± 0,15
2,5 ± 0,20
3,5 ± 0,30
5,0 ± 0,40
2,2 ± 0,20
3,2 ± 0,25
4,2 ± 0,40
5,0 ± 0,40
7,0 ± 0,60
9,0 ± 0,70
2,2 ± 0,20
3,2 ± 0,25
4,2 ± 0,40
5,0 ± 0,40
2,2 ± 0,20
3,2 ± 0,25
4,2 ± 0,40
5,0 ± 0,40
7,0 ± 0,60
9,0 ± 0,70
2,2 ± 0,20
3,2 ± 0,25
4,2 ± 0,40
5,0 ± 0,40
2,5 ± 0,20
3,5 ± 0,30
5,0 ± 0,50
9,0 ± 0,80
2,5 ± 0,20
3,5 ± 0,30
5,0 ± 0,50
2,5 ± 0,20
3,5 ± 0,30
5,0 ± 0,50
7,0 ± 0,70
9,0 ± 0,80
2,5 ± 0,20
3,5 ± 0,30
5,0 ± 0,50
2,5 ± 0,20
3,0 ± 0,20
3,5 ± 0,30
5,0 ± 0,50
7,0 ± 0,70
9,0 ± 0,80
3,0 ± 0,30
5,0 ± 0,50
3,0 ± 0,30
5,0 ± 0,50
7,0 ± 0,80
3,0 ± 0,30
5,0 ± 0,50
7,0 ± 0,80
3,0 ± 0,40
5,0 ± 0,60
7,0 ± 0,80
652
480
673
918
509
715
977
1345
538
757
1036
646
911
1237
1845
679
960
1305
713
1008
1372
1868
2109
747
1056
1439
780
1105
1507
912
1248
1710
2363
3174
950
1300
1784
2478
987
1353
1857
2575
2627
1025
1406
1931
2680
1063
1458
2005
2794
1336
1910
2463
2890
3912
4848
1452
2078
2683
3153
1567
2246
2904
3415
4650
5788
1683
2414
3125
3678
2036
2814
3941
6737
2167
2998
4203
2299
3181
4466
6126
7686
2430
3365
4729
2561
3058
3549
4992
6864
8635
3216
5254
3373
5517
7602
3531
5780
7971
3689
6042
8340
27
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
9
16
16
16
16
16
16
9
9
16
16
16
9
9
9
12
12
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
9
9
12
12
9
9
12
12
4
4
12
12
4
4
4
4
8
8
8
4
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
17,6
7,7
10,8
14,7
8,1
11,4
15,6
21,5
8,6
12,1
16,6
10,3
14,6
19,8
16,6
10,9
15,4
20,9
11,4
16,1
22,0
16,8
19,0
12,0
16,9
23,0
7,0
9,9
13,6
10,9
15,0
15,4
21,3
28,6
11,4
15,6
16,1
22,3
8,9
12,2
16,7
23,2
23,6
12,3
16,9
17,4
24,1
12,8
17,5
8,0
11,2
16,0
22,9
9,9
11,6
15,6
19,4
11,6
16,6
21,5
12,6
12,5
18,0
23,2
13,7
18,6
23,2
6,7
9,7
12,5
14,7
8,1
11,3
15,8
26,9
8,7
12,0
16,8
9,2
12,7
17,9
24,5
30,7
9,7
13,5
18,9
7,7
9,2
10,6
15,0
20,6
25,9
9,6
15,8
10,1
16,6
22,8
10,6
17,3
23,9
11,1
18,1
25,0
281,6
184,8
259,2
352,8
194,4
273,6
374,4
430
172,0
242,0
332,0
206,0
292,0
396,0
498,0
218,0
308,0
418,0
171,0
241,5
330,0
420,0
45 6,0
180,0
253,5
345,0
168,0
237,6
326,4
174,4
240,0
369,6
426,0
686,4
182,4
249,6
322,0
446
178,0
244,0
334,0
464,0
472,0
172,2
236,6
348,0
482,0
179,2
245,0
280,0
392,0
224,0
320,6
346,5
406,0
546,0
679,0
162,4
232,4
301,0
441,0
150,0
216,0
278,4
328,8
446,4
666,8
160,8
232,8
300,0
352,8
162,0
226,0
316,0
538,0
174,0
240,0
336,0
138,0
190,5
268,5
367,5
460,5
145,5
202,5
283,5
123,2
147,2
169,6
240,0
329,6
414,4
153,6
252,8
141,4
232,4
319,2
148,4
242,2
334,6
155,4
253,4
350,0
● Trubice
Polotovary
Sklo laboratorní
Trubice SIMAX
51
Trubice SIMAX
Obj. číslo
632 248 200 990
632 248 250 300
632 248 250 500
632 248 250 990
632 248 300 300
632 248 300 500
632 248 300 700
632 248 300 990
632 248 350 300
632 248 350 500
632 248 350 700
632 248 400 300
632 248 400 500
632 248 400 700
632 248 450 300
632 248 450 500
632 248 500 300
632 248 500 500
632 248 500 700
632 248 500 990
d (mm)
ss (mm)
Hmotnosť trubice (g)
ks/kartón
kg/kartón
kg/paleta
120,0 ± 1,7
125,0 ± 1,7
125,0 ± 1,7
125,0 ± 1,7
130,0 ± 1,8
130,0 ± 1,8
130,0 ± 1,8
130,0 ± 1,8
135,0 ± 1,8
135,0 ± 1,8
135,0 ± 1,8
140,0 ± 1,9
140,0 ± 1,9
140,0 ± 1,9
145,0 ± 1,9
145,0 ± 1,9
150,0 ± 2,0
150,0 ± 2,0
150,0 ± 2,0
150,0 ± 2,0
9,0 ± 0,90
3,0 ± 0,40
5,0 ± 0,50
9,0 ± 0,90
3,0 ± 0,50
5,0 ± 0,60
7,0 ± 0,90
9,0 ± 0,90
3,0 ± 0,50
5,0 ± 0,60
7,0 ± 0,90
3,0 ± 0,50
5,0 ± 0,60
7,0 ± 0,90
3,0 ± 0,50
5,0 ± 0,60
3,0 ± 0,50
5,0 ± 0,60
7,0 ± 0,90
9,0 ± 1,00
10533
3846
6305
11008
4004
6568
9078
11482
4161
6831
9447
4319
7093
9816
4477
7356
4634
7619
10544
13380
1
3
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
10,5
11,5
18,9
11,0
8,0
13,1
18,2
11,5
8,3
13,7
18,9
8,6
14,2
19,6
9,0
14,7
4,6
7,6
10,6
13,4
367,5
161,0
264,6
385,0
112,0
183,4
254,8
402,5
116,2
191,8
264,6
103,2
170,4
235,2
108,0
176,4
110,4
182,4
254,4
321,6
Trubice až do priemeru 180 mm a špeciálne profilované trubice vám dodáme na požiadanie.
Tyče SIMAX
Obj. číslo
632 271 030 000
632 271 040 000
632 271 050 000
632 271 060 000
632 271 070 000
632 271 080 000
632 271 090 000
632 271 100 000
632 271 110 000
632 271 120 000
632 271 130 000
632 271 140 000
632 271 150 000
632 271 160 000
632 271 180 000
632 271 200 000
632 271 220 000
632 271 240 000
632 271 260 000
632 271 280 000
632 271 300 000
d (mm)
3,0 ± 0,2
4,0 ± 0,2
5,0 ± 0,2
6,0 ± 0,2
7,0 ± 0,2
8,0 ± 0,25
9,0 ± 0,25
10,0 ± 0,25
11,0 ± 0,25
12,0 ± 0,25
13,0 ± 0,35
14,0 ± 0,35
15,0 ± 0,35
16,0 ± 0,35
18,0 ± 0,45
20,0 ± 0,45
22,0 ± 0,5
24,0 ± 0,5
26,0 ± 0,6
28,0 ± 0,9
30,0 ± 0,9
g/ks
24
42
66
95
129
168
213
263
318
378
444
515
591
673
851
1051
1272
1513
1776
2060
2364
ks/ kartón
700
400
256
170
121
100
81
64
50
49
36
25
25
16
16
16
9
9
9
4
4
kg/kartón
16,8
16,8
16,9
16,2
15,6
16,8
17,3
16,8
15,9
18,5
16,0
12,9
14,8
10,8
13,6
16,8
11,4
13,6
16,0
8,2
9,5
kg/paleta
470,4
470,4
473,2
453,6
436,8
470,4
484,4
470,4
445,2
388,5
448,0
451,5
414,4
378,0
380,8
470,4
399,0
380,8
448,0
287,0
332,5
Guličky
Technické sklenené guličky
Fyzikálne a chemické vlastnosti
Polotovary
●
Tyče
●
Špecifická hmotnosť:
Koeficient teplotnej rozťažnosti:
Sypká hmotnosť:
Tvrdosť podľa Mohse:
Tvrdosť podľa Vickerse a Rockwella:
Modul pružnosti:
Modul pružnosti E dle Younga:
Hydrolytická trieda:
Odolnosť proti kyselinám podľa DIN 12116:
Odolnosť proti hydroxidom podľa ČSN ISO 695:
52
2500 - 40 kg/m3
9,1 x 10-6 K-1
1 485 kg/ m3
6
970 - 1018 kp/cm2
7,75 MPa
78 - 85 GPa
III.
III.
A-1
Guličky technické sklenené
Obj. číslo
632 645 101 500
632 645 102 000
632 645 102 500
632 645 103 000
632 645 103 500
632 645 104 000
632 645 104 500
632 645 105 000
632 645 106 000
632 645 107 000
632 645 108 000
632 645 109 000
632 645 110 000
Priemer (mm)
1,5 ± 0,2
2 ± 0,2
2,5 ± 0,2
3 ± 0,2
3,5 ± 0,3
4 ± 0,3
4,5 ± 0,3
5 ± 0,3
6 ± 0,3
7 ± 0,3
8 ± 0,4
9 ± 0,4
10 ± 0,5
Pevnosť v tlaku (N)
600
900
1 100
1 700
1 800
2 300
2 400
2 600
3 600
3 800
6 200
8 000
8 400
Ks/kg
226 350
95 500
48 900
28 300
17 800
11 940
8 390
6 110
3 540
2 230
1 500
1 050
760
Kontaktný povrch (cm2)
15 990
11 990
9 600
8 000
6 850
6 000
5 350
4 800
4 000
3 400
3 000
2 660
2 400
1
Kelímok kremenný
Obj. číslo
638 333 054 020
638 333 054 030
638 333 054 050
638 333 054 080
638 333 054 120
638 333 055 020
638 333 055 030
638 333 055 050
638 333 055 080
638 333 055 120
2
kat. č. 454, 455
Objem (ml)
20
30
50
80
120
20
30
50
80
120
d (mm)
40
45
50
60
70
40
45
50
60
70
h (mm)
32
36
40
48
56
32
36
40
48
56
Miska kremenná kryštalizačná bez výlevky
Prevedenie
bez viečka
bez viečka
bez viečka
bez viečka
bez viečka
s viečkom
s viečkom
s viečkom
s viečkom
s viečkom
1
kat. č. 474
s plochým dnom
Obj. číslo
638 333 074 020
638 333 074 040
638 333 074 060
638 333 074 100
638 333 074 150
638 333 074 250
638 333 074 400
3
Objem (ml)
20
40
60
100
150
250
400
d (mm)
40
50
60
70
80
90
110
h (mm)
25
31
35
41
47
53
62
Miska kremenná kryštalizačná s výlevkou
2
kat. č. 475
Objem (ml)
20
40
60
100
150
250
400
d (mm)
40
50
60
70
80
90
110
h (mm)
25
31
35
41
47
53
62
3
Miska kremenná odparovacia s výlevkou
kat. č. 477
s guľatým dnom
5
d (mm)
40
50
60
70
80
95
115
h (mm)
20
25
30
35
45
55
65
Miska kremenná odparovacia s výlevkou
●
Objem (ml)
10
15
45
60
90
250
320
4
Kelímky
Obj. číslo
638 333 077 010
638 333 077 015
638 333 077 045
638 333 077 060
638 333 077 090
638 333 077 250
638 333 077 320
kat. č. 479
s plochým dnom
6
Objem (ml)
10
15
45
60
90
250
320
d (mm)
40
50
60
70
80
95
115
h (mm)
20
25
30
35
45
55
65
Kadička kremenná
●
Obj. číslo
638 333 079 010
638 333 079 015
638 333 079 045
638 333 079 060
638 333 079 090
638 333 079 250
638 333 079 320
5
kat. č. 453, 455
s výlevkou
Obj. číslo
638 333 053 050
638 333 053 100
638 333 053 110
638 333 053 250
Objem (ml)
50
100
110
250
d (mm)
40
50
50
60
h (mm)
70
70
80
120
6
Sklo laboratorní
Výrobky
z kremeňa
4
Misky
●
Obj. číslo
638 333 075 020
638 333 075 040
638 333 075 060
638 333 075 100
638 333 075 150
638 333 075 250
638 333 075 400
Kadičky
s plochým dnom
Ďalej dodávame na požiadanie spaľovacie trubice, ochrany termočlánkov, miešacie tyčinky,
trubice a tyče rôznych priemerov a dĺžok.
53
1
1
Doska do exsikátoru
Obj. číslo
641 333 238 107
641 333 238 337
641 333 238 527
641 333 238 827
641 333 238 997
2
3
4
Kadičky
5
●
Kelímky
Porcelán laboratórny
●
6
V (ml)
275
400
620
860
1070
D (mm)
70
80
90
100
123
H (mm)
26
99
116
129
100
Balenie (ks)
3
3
3
2
3
Typ
226/1
226/2
226/3
226/4
V (ml)
170
225
450
1100
D (mm)
52
57
70
101
H (mm)
90
106
143
157
Balenie (ks)
10
4
4
2
V (ml)
5
10
17
21
34
63
91
D (mm)
30
35
40
45
50
60
70
H (mm)
19
22
25
28
32
38
44
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
Kat. č. 226
Typ
1/30
1/35
1/40
1/45
1/50
1/60
1/70
kat. č. 1
Kelímok spaľovací stredný
Obj. číslo
641 321 200 357
641 321 200 407
641 321 200 457
641 321 200 507
641 321 200 607
641 321 200 707
5
Typ
227/1
227/2
227/3
227/4
227/5
Typ
2/35
2/40
2/45
2/50
2/60
2/70
kat. č. 2
V (ml)
12
20
30
45
80
120
D (mm)
35
40
45
50
60
70
H (mm)
28
32
36
40
48
56
Kelímok spaľovací vysoký
Obj. číslo
641 321 300 307
641 321 300 357
641 321 300 407
641 321 300 457
641 321 300 507
641 321 300 607
Typ
3/30
3/35
3/40
3/45
3/50
3/60
Balenie (ks)
10
10
5
5
5
kat. č. 227
Kelímok spaľovací nízky
Obj. číslo
641 321 100 307
641 321 100 357
641 321 100 407
641 321 100 457
641 321 100 507
641 321 100 607
641 321 100 707
4
D (mm)
90
140
189
241
290
Kadička vysoká s výlevkou
Obj. číslo
641 323 226 107
641 323 226 207
641 323 226 307
641 323 226 407
3
pre D exsik. (mm)
100
150
200
250
300
Kadička nízka s výlevkou
Obj. číslo
641 323 227 107
641 323 227 207
641 323 227 307
641 323 227 407
641 323 227 507
●
Platne do exsikátorov
2
kat. č. 238
Typ
238/1
238/3b
238/5a
238/8a
238/10a
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
kat. č. 3
V (ml)
15
26
35
50
72
130
D (mm)
30
35
40
45
50
60
H (mm)
38
44
50
56
62
75
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
D viečka (mm)
34
39
44
49
54
64
74
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
10
6
7
Viečko na kelímok spaľovací
Obj. číslo
641 321 000 307
641 321 000 357
641 321 000 407
641 321 000 457
641 321 000 507
641 321 000 607
641 321 000 707
Typ
D 30
D 35
D 40
D 45
D 50
D 60
D 70
kat. č. D
Ku kelímku pr. (mm)
30
35
40
45
50
60
70
7
Vysoký bod mäknutia umožňuje použiť glazované výrobky za vhodných podmienok pri teplotách
do +1000° C, neglazované výrobky až do +1350° C.
54
1
Kelímok Goochov
kat. č. 234
Obj. číslo
641 321 234 107
641 321 234 307
641 321 234 407
641 321 234 507
Typ
234/1
234/3
234/4
234/5
V (ml)
17
25
35
120
D (mm)
30
35
39
60
H (mm)
36
43
49
71
Balenie (ks)
10
10
10
10
1
Kelímok na puchnutie s viečkom
H (mm)
27
Balenie (ks)
10
V (ml)
22
D (mm)
32
H (mm)
42
Balenie (ks)
10
3
kat. č. 098
●
Typ
098
Typ
217/1
217/2
217/3
217/4
L (mm)
104
186
250
298
Dĺžka stieracích hrán (mm)
15/12
25/22
35/30
40/36
Obj. číslo
641 334 218 107
641 334 218 127
641 334 218 137
641 334 218 207
641 334 218 227
641 334 218 307
4
kat. č. 218
Typ
218/1
218/1a
218/1b
218/2
218/2a
218/3
L (mm)
103
148
164
187
200
250
5
●
Kopisť s lyžicou
Balenie (ks)
10
10
10
10
●
kat. č. 217
Lodičky
Kopisť dvojitá
Obj. číslo
641 334 217 107
641 334 217 207
641 334 217 307
641 334 217 407
5
D (mm)
43
Kelímok pre stanovenie prchavej kvapaliny s viečkom
Obj. číslo
641 321 098 006
4
V (ml)
19
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
10
Gule
3
Typ
0301
Lyžice
Obj. číslo
641 321 301 006
kat. č. 0301
●
2
Kopistky
6
6
Guľa mlecia porcelánová
Typ
guľa
guľa
d (mm)
40
50
Balenie (ks)
1
1
7
7
Lodička na váženie
Obj. číslo
641 329 252 007
641 329 252 107
641 329 252 207
kat. č. 252
Typ
252/0
252/1
252/2
w (mm)
17
23
29
L (mm)
37
53
64
Balenie (ks)
20
20
20
8
8
Lodička spaľovacia s uškom
Obj. číslo
641 312 214 300
641 312 214 800
9
Typ
214/3
214/8
kat. č. 214
w (mm)
14
14
L (mm)
103
90
Lyžica
Obj. číslo
641 334 219 107
H (mm)
9
8
Balenie (ks)
50
50
kat. č. 218a
Typ
L (mm)
Balenie (ks)
218a/1
237
10
9
Sklo laboratorní
Porcelán
laboratórny
●
Obj. číslo
641 151 040 010
641 151 050 010
Kelímky
2
55
1
Miska odparovacia
kat. č. 206
hlboká
Obj. číslo
641 322 206 007
641 322 206 107
641 322 206 127
641 322 206 207
641 322 206 227
641 322 206 307
641 322 206 327
641 322 206 407
641 322 206 427
641 322 206 507
641 322 206 607
641 322 206 627
641 322 206 707
641 322 206 807
641 322 206 997
1
2
Typ
206/0
206/1
206/1a
206/2
206/2a
206/3
206/3a
206/4
206/4a
206/5
206/6
206/6a
206/7
206/8
206/10a
V (ml)
10
24
36
72
107
140
190
232
390
500
590
920
1135
1500
6000
D (mm)
42
51
61
77
81
94
103
112
132
138
148
170
180
202
320
H (mm)
19
24
28
33
38
42
45
47
55
61
66
74
84
86
140
Miska odparovacia
Balenie (ks)
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
1
kat. č. 207
polohlboká
Obj. číslo
641 322 207 107
641 322 207 207
641 322 207 307
641 322 207 407
641 322 207 427
641 322 207 507
641 322 207 527
641 322 207 607
641 322 207 707
3
3
Porcelán laboratórny
56
V (ml)
41
62
110
160
215
240
325
420
558
D (mm)
72
83
96
110
117
127
142
154
170
H (mm)
26
27
30
37
41
42
46
50
55
Miska odparovacia
Balenie (ks)
20
20
20
10
10
10
10
10
5
kat. č. 209
s držadlom
Obj. číslo
641 322 209 107
641 322 209 207
641 322 209 307
641 322 209 407
641 322 209 507
641 322 209 607
Typ
209/1
209/2
209/3
209/4
209/5
209/6
V (ml)
22
84
176
270
450
960
D (mm)
45
67
85
101
120
150
H (mm)
26
39
49
51
64
86
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
6
4
4
Miska odparovacia
kat. č. 210
s odnímateľným držadlom a viečkom
●
Misky odparovacie
2
Typ
207/1
207/2
207/3
207/4
207/4a
207/5
207/5a
207/6
207/7
Obj. číslo
641 322 210 107
641 322 210 117
641 322 210 207
641 322 210 217
5
Typ
210/1
210/1V
210/2
210/2V
miska
viečko
miska
viečko
V (ml)
125
200
D (mm)
75
87
85
100
H (mm)
40
30
45
34
Miska odparovacia
Balenie (ks)
1
1
1
1
kat. č. 274
s rovným dnom
5
Obj. číslo
641 322 274 107
641 322 274 127
641 322 274 207
641 322 274 307
641 322 274 407
641 322 274 507
641 322 274 607
641 322 274 707
641 322 274 807
641 322 274 907
641 322 274 997
Typ
274/1
274/1a
274/2
274/3
274/4
274/5
274/6
274/7
274/8
274/9
274/10
V (ml)
22
62
93
154
265
330
450
620
800
1200
3000
D (mm)
54
70
86
98
112
126
145
151
169
195
254
H (mm)
22
30
33
40
50
53
55
63
68
74
105
Balenie (ks)
20
20
20
10
10
10
10
10
10
5
5
1
Miska trecia
kat. č. 211a
drsná
Obj. číslo
641 331 211 006
641 331 211 106
641 331 211 116
641 331 211 126
641 331 211 206
641 331 211 226
641 331 211 306
641 331 211 326
641 331 211 406
641 331 211 506
641 331 211 606
641 331 211 706
641 331 211 806
1
Typ
211a/0 dr.
211a/1 dr.
211a/1/0 dr.
211a/1a dr.
211a/2 dr.
211a/2a dr.
211a/3 dr.
211a/3a dr.
211a/4 dr.
211a/5 dr.
211a/6 dr.
211a/7 dr.
211a/8 dr.
V (ml)
25
30
50
75
110
150
220
325
500
730
1135
2250
4300
D (mm)
60
70
81
91
100
113
125
144
163
183
215
257
298
H (mm)
32
37
42
46
50
56
64
71
82
90
104
127
150
Balenie (ks)
10
10
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
2
2
Miska trecia
kat. č. 211b
V (ml)
25
30
50
75
110
150
220
325
500
730
1135
2250
4300
D (mm)
60
70
81
91
100
113
125
144
163
183
215
257
298
H (mm)
32
37
42
46
50
56
64
71
82
90
104
127
150
Miska ohrievacia
Balenie (ks)
10
10
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
3
kat. č. 203
hlboká, bez výlevky
Typ
203/1
203/2
203/3
203/4
203/5
V (ml)
8
21
35
64
103
D (mm)
31
42
52
61
72
H (mm)
17
23
27
31
37
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
●
Obj. číslo
641 322 203 107
641 322 203 207
641 322 203 307
641 322 203 407
641 322 203 507
4
4
Miska ohrievacia
kat. č. 204
nízka, bez výlevky
Typ
204/2
204/3
204/4
204/6
204/8
V (ml)
7
9
12
70
220
D (mm)
38
44
47
81
122
H (mm)
10
11
13
20
28
Balenie (ks)
10
10
10
10
10
●
Obj. číslo
641 322 204 207
641 322 204 307
641 322 204 407
641 322 204 607
641 322 204 807
5
5
Miska ohrievacia
kat. č. 208
nízka, s výlevkou
Obj. číslo
641 322 208 107
641 322 208 207
641 322 208 307
641 322 208 407
641 322 208 507
641 322 208 607
Typ
208/1
208/2
208/3
208/4
208/5
208/6
V (ml)
20
28
55
110
250
450
D (mm)
60
70
80
100
130
160
H (mm)
14
15
20
25
30
40
Balenie (ks)
20
20
10
10
10
10
6
6
Miska ohrievacia
kat. č. 255
štvorhranná
Obj. číslo
641 322 255 107
641 322 255 207
641 322 255 227
641 322 255 307
Typ
255/1
255/2
255/2a
255/3
V (ml)
6
13
28
40
A (mm)
50
62
74
95
B (mm)
35
40
49
65
H (mm)
12
12
14
14
Balenie (ks)
10
10
10
10
Misky trecie
3
Typ
211b/0 gl.
211b/1 gl.
211b/1/0 gl.
211b/1a gl.
211b/2 gl.
211b/2a gl.
211b/3 gl.
211b/3a gl.
211b/4 gl.
211b/5 gl.
211b/6 gl.
211b/7 gl.
211b/8 gl.
Sklo laboratorní
Porcelán
laboratórny
Obj. číslo
641 331 211 007
641 331 211 107
641 331 211 117
641 331 211 127
641 331 211 207
641 331 211 227
641 331 211 307
641 331 211 327
641 331 211 407
641 331 211 507
641 331 211 607
641 331 211 707
641 331 211 807
Misky ohrievace
glazovaná
57
1
1
Misky ohrievace
Obj. číslo
641 332 237 107
641 332 237 207
641 332 237 307
641 332 237 407
641 332 237 507
641 332 237 607
641 332 237 707
641 332 237 807
641 332 237 907
641 332 237 997
2
2
●
Tĺčiky
Lievik Büchnerov
3
●
4
Obj. číslo
641 332 241 107
641 332 241 207
641 332 241 307
641 332 241 407
Typ
241/1
241/2
241/3
241/4
Platňa s jamkami
kat. č. 263
Odmerky
H1 (mm)
24
30
35
40
49
52
59
74
90
120
H2 (mm)
43
64
64
71
83
85
96
117
117
133
Typ
263/5
263/6
V (ml)
100
250
500
1000
A x B (mm)
81 x 112
91 x 115
Typ
372
Balenie (ks)
10
10
8
6
1
1
1
1
1
1
kat. č. 241
D (mm)
71
82
97
127
D (mm)
25
17
H (mm)
72
96
131
160
Počet jamiek
6
12
Skrinka farbiarska s viečkom
Obj. číslo
641 332 372 001
5
d (mm)
1
1
1
1,5
1,5
2
2
2
2
2
Odmerka s vnútornou graduáciou
Obj. číslo
641 333 263 507
641 333 263 607
3
Kat. č. 237
Typ
D1 (mm)
237/1
48
237/2
62
237/3
77
237/4
97
237/5
116
237/6
130
237/7
156
237/8
192
237/9
248
237/10
334
Balenie (ks)
10
4
3
1
Balenie (ks)
10
10
kat. č. 372
A (mm)
70
B (mm)
40
H (mm)
86
Tĺčik trecí
Balenie (ks)
5
kat. č. 213a
drsný
Obj. číslo
641 331 213 006
641 331 213 106
641 331 213 206
641 331 213 306
641 331 213 406
641 331 213 506
641 331 213 606
641 331 213 706
641 331 213 806
Lieviky
●
4
5
Typ
213a/0 dr.
213a/1 dr.
213a/2 dr.
213a/3 dr.
213a/4 dr.
213a/5 dr.
213a/6 dr.
213a/7 dr.
213a/8 dr.
D (mm)
15
23
26
37
44
58
73
86
103
L (mm)
52
84
103
132
158
210
255
305
370
Balenie (ks)
10
5
5
5
1
1
1
1
1
Tĺčik trecí
kat. č. 213b
glazovaný
●
Obj. číslo
641 331 213 007
641 331 213 107
641 331 213 207
641 331 213 307
641 331 213 407
641 331 213 507
641 331 213 607
641 331 213 707
641 331 213 807
D (mm)
15
23
26
37
44
58
73
86
103
L (mm)
52
84
103
132
158
210
255
305
370
Balenie (ks)
10
5
5
5
1
1
1
1
1
Porcelán laboratórny
●
Mlyny
5
Typ
213b/0 gl.
213b/1 gl.
213b/2 gl.
213b/3 gl.
213b/4 gl.
213b/5 gl.
213b/6 gl.
213b/7 gl.
213b/8 gl.
58
KORUNDOVÉ ŽÍHACIE A TAVIACIE KELÍMKY
Obchodný názov materiálu:
Zloženie:
Technický názov:
Použitie:
6
6
AG 202
96 % Al2O3
slieňová korundová keramika
žíhacie a taviace kelímky odolné voči taveninám pre
použitie v laboratóriách a v priemysle až do teploty +1600 °C
Kelímok žíhací a taviaci
kónický
Obj. číslo
641 015 818 100
641 015 818 200
641 015 818 300
7
7
D (mm)
35
45
60
d (mm)
25
30
35
H (mm)
45
55
70
H (mm)
20
38
60
Objem (ml)
2,5
14
55
Objem (ml)
27
50
120
Balenie (ks)
1
1
1
Kelímok žíhací a taviaci
valcový
Obj. číslo
641 015 818 400
641 015 818 500
641 015 818 600
D (mm)
15
28
40
Balenie (ks)
1
1
1
Download

KUSYN – Laboratórne zariadenia Pri hrádzi 1/A 821 06 Bratislava