Cenník
Náhradné diely Wolf
Platnosť od 1. 1. 2014
Cenník náhradných dielov Wolf
Obj. číslo
27 99 225
24 45 128
87 51 201
86 03 038
27 92 004
86 10 798
86 03 058
86 10 011
27 44 588
27 44 374
86 12 420
29 80 005
86 03 317
17 10 216
17 10 215
26 51 807
86 03 059
27 96 264
27 45 389
27 44 142
86 12 071
87 51 200
20 70 697
27 44 516
20 14 552
86 02 721
86 11 291
86 12 809
86 11 193
86 13 293
86 11 194
20 70 430
27 44 353
27 96 036
27 44 247
87 51 196
86 12 746
27 99 250
27 44 311
86 11 173
86 12 865
86 03 017
87 51 280
24 44 074
27 41 058
27 41 061
27 41 049
27 44 444
20 39 066
86 03 047
86 11 185
87 51 375
21 36 956
21 37 059
21 37 059
21 37 467
27 44 619
27 95 502
86 01 898
86 03 061
86 12 425
87 51 265
27 44 390
Typy kotlov
Názov
3-cestný prepínací ventil
Anódová tyč CGS
Bezpečnostný snímač tlaku vody
Bezpečnostný termostat prívodu
Bezpečnostný termostat prívodu
Bezpečnostný termostat spalín 100 °C
Bezpečnostný termostat spalín 85 °C
Bezpečnostný termostat veka spaľovacej komory 180 °C
Diferenčný manostat 60/40
Diferenčný manostat CGG-1K-24
Diferenčný manostat CGG-1K-28
Doskový výmenník CGW, CGS
Dvojitá cievka plynového kombinovaného ventilu
Gombík nastavovania teploty
Gombík vypínača
Hrniec spaľovacej komory s izoláciou 80 mm
Ionizačná elektróda
Ionizačná elektróda
Ionizačná elektróda MGK
Manostat pre plyn. kombinovaný ventil MGK-170/300
Manostat pre plyn. kominovaný ventil CGB-75/100, MGK-130
Manostat spalín
Motor čerpadla
Motor trojcestného ventilu
Nabíjacie čerpadlo
Obehové čerpadlo CGB-11,-20,-24; 3-stupňové
Obehové čerpadlo CGB-11,-20,-24; regulované (mimo CGB-K-24)
Obehové čerpadlo CGB-11,-20,-24; triedy A (mimo CGB-K-24)
Obehové čerpadlo CGB-35
Obehové čerpadlo CGB-35/50; triedy A
Obehové čerpadlo CGB-50
Obehové čerpadlo CGB-75/100; pre čerp. skupinu 2070401
Plynový kombinovaný ventil
Plynový kombinovaný ventil CGB (vrátane Poz. 0080)
Plynový kombinovaný ventil CGB-75/100, MGK-130
Plynový kombinovaný ventil s manostatom MGK-170/300
Regulačná doska
Regulačná doska
Regulačná doska CGG-1
Servisná súprava CGB-35/50
Servisná súprava CGB-75/100
Servisná súprava do 24 kW
Servisná súprava MGK-130/300
Snímač prietoku s konektorom
Snímač prívodu CGB/CGS/CGW/MGK/CGG
Snímač spiatočky
Snímač spiatočky
Snímač teplej vody
Tlako-teplomer
Ventilátor kompletný
Ventilátor kompletný
Ventilátor kompletný
Ventilátor kompletný
Ventilátor kompletný
Ventilátor spalín
Ventilátor spalín 18/24 kW
Zápal elektróda s káblom
Zapaľovací transformátor
Zapaľovacia a ionizačná elektróda
Zapaľovacia elektróda
Zapaľovacia elektróda CGB-75/100
Zapaľovacia elektróda MGK
Zapaľovacia elektróda s káblom
1. CGB-11
2. CGB-20, CGB-K-20
3. CGB-24, CGB-K-24
4. CGB-35, CGB-50
5. CGS
6. CGW
7. MGK 130-300
8. CGB-75/100
9. CGG-1K 24/28
Cenová
cena €
skupina
100
obch. cenník
25
54,40
26
59,60
9
11,30
22
43,10
15
21,10
12
15,90
14
19,80
24
49,10
22
43,10
23
46,00
33
94,20
27
62,70
3
3,90
3
3,90
31
83,70
13
18,70
10
13,50
21
40,40
33
94,20
100
obch. cenník
29
75,30
51
261,90
35
109,90
43
179,10
43
179,10
48
231,50
64
438,00
49
240,90
64
438,00
53
285,00
70
527,10
44
189,60
43
179,10
56
329,00
87
977,80
58
355,20
54
303,80
48
231,50
24
49,10
30
81,60
17
27,20
33
94,20
30
81,60
24
49,10
11
14,50
21
40,40
42
164,40
19
32,90
54
303,80
54
303,80
93
1 208,50
64
438,00
43
179,10
43
179,10
43
179,10
12
15,90
18
30,60
6
7,40
16
23,30
17
27,20
25
54,40
14
19,80
10. CGG-2
1
2
3
x
x
x
x
x
x
4
x
5
6
x
x
x
x
x
7
8
9 10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Cenník náhradných dielov Wolf
Snímače teploty
Obj. číslo
24 25 078
24 25 077
27 92 022
27 41 078
88 52 829
27 99 054
27 92 021
Obj. číslo
Cenová
skupina
100
100
100
100
100
100
18
Názov
Ponorné puzdro kolektora 3/4" s odľahčovačom ťahu kábla a tesnením
Ponorné puzdro ohrievača vody 1/2", s odľahčovačom ťahu kábla
Príložný snímač spiatočky (NTC 5K)
Snímač kolektora - typ PT1000, voľný, na všetky solárne regulátory
Snímač ohrievača vody - typ NTC 5K, voľný, na regulátory SM1, SM2, MM a KM
Snímač ohrievača vody s modrým konektorom na pripojenie do kotla
Snímač vonkajšej teploty
Názov
27 99 202
27 99 225
27 99 200
27 99 201
86 01 950
27 33 015
27 92 004
24 40 053
27 99 101
27 99 106
27 99 100
27 99 105
86 01 913
86 01 912
86 01 911
27 99 135
27 99 146
27 99 139
27 99 141
27 45 148
20 20 000
17 10 071
17 10 080
24 25 105
87 50 061
87 50 064
86 01 900
89 02 571
89 02 459
89 02 463
89 02 465
89 03 150
86 01 436
86 01 896
27 96 113
87 50 035
87 02 441
3-cestný ventil
3-cestný ventil
3-cestný ventil
3-cestný ventil
3-cestný ventil + interface
Analógové hodiny
Bezpečnostný termostat
Čistiaca kefa
Doska malá GFA externá
Doska malá GFA externá
Doska malá GFA interná
Doska malá GFA interná
Doska regulácie ventilátora
Doska regulácie
Doska regulácie
Doska regulácie
Doska regulácie
Doska regulácie
Doska regulácie
Doska regulácie (nahrádza 27 99 135, .136, .146, .147)
Expanzná nádoba
Gombík pre kotol
Gombík režimu prevádzky
Horáková trubica
Horáková trubica so skrutkami
Horáková trubica so skrutkami
Ionizačná elektróda
Ionizačná elektróda
Ionizačná elektróda
Ionizačná elektróda
Ionizačná elektróda
Ionizačná elektróda s káblom
Kombiventil
Kombiventil SIT 827
Kombiventil SIT 845
Kombiventil st. I, VR 4601 CB
Kombiventil st. I+II Honeywell
89 02 449
Kombiventil st. I+II SIT
87 50 031
87 50 010
24 61 126
20 39 060
86 01 870
86 02 525
27 94 056
27 94 052
27 94 053
27 94 057
27 96 420
27 96 024
27 96 021
86 02 153
27 99 151
27 99 155
27 41 054
27 41 039
Kombiventil st. I+II SIT NOVA
Kombiventil SIT 820 NOVA súprava
Liatinový článok stredný
Manometer
Odvzdušňovací ventil automatický
O-krúžok výmenník
Phoenix 10-pólový
Phoenix 2-pólový
Phoenix 3-pólový
Phoenix 7-pólový
Piezo zapaľovač
Prepínač auto/servis
Prepínač leto/zima
Sitko studenej vody
Snímač diferenčného tlaku - manostat
Snímač diferenčného tlaku - manostat 45/105 Pa
Snímač prívodu
Snímač spalín
Typ zariadenia
GU/GG-E,1E
TGU,TGG
GU/GG-EK,1EK 18kW
GU/GG-EK,1E 24kW
GU/GG-2E
RT, WT
NG-2P, 2PB
Kondenzačné kotly
GU-1E,1EK
GG-1E,1EK
GU-E,1E
GG-E,EK,1E,1EK
GG-E,1E
GU/GG-E,1E
GU/GG-EK,1EK
GU-2E,EK
TGU
TGB 40
TGB 60
TGG
Všetky kotly
GU/GG-E,1E,EK,1EK
TGG
NG-3E, 3EB
NG-2P, 2PB, 2E, 2EB
NG-31E, 31ED
TGK, TGK-B
NG-2E, 2EB/17-48
NG-3E, 3EB/17-48
NG-3E, 3EB/17-48, 30E, 30ED
NG-31E, 31ED
NG-31E, 31ED
TGB
GU/GG-E,EK,1E,1EK
GU/GG-2E,2EK/TGU
NG-31E, 31ED
NG-2E, 2EB, 3E, 3EB/48,
30E,30ED/96-120, 31E,ED
NG-2E, 2EB, 3E, 3EB/10-35, 30E,
30ED/72, 31E, ED
NG-31E, 31ED
NG-2P, 2PB
NG-31E, 31ED
GU-E, GU-EK
GU-E, GU-EK
TGB 40,60
GU/GG-E,1E,EK,1EK
GU/GG-E,1E,EK,1EK
GU/GG-E,1E,EK,1EK
GU/GG-E,1E,EK,1EK
NG-2P, 2PB
GU/GG-E,1E,EK,1EK
GU/GG-E,1E,EK,1EK
Všetky kombikotly
GG-2E,TGG
TGB
GG-EK
NG-31E, 31ED
Cenová
skupina
38
38
38
38
41
30
22
22
40
40
40
40
30
49
45
58
58
66
66
58
37
3
6
25
25
29
14
11
11
10
17
17
45
44
44
48
48
cena €
obch.
obch.
obch.
obch.
obch.
obch.
cenník
cenník
cenník
cenník
cenník
cenník
30,60
cena €
133,00
133,00
133,00
133,00
155,00
81,60
43,10
43,10
147,70
147,70
147,70
147,70
81,60
240,90
201,10
355,20
355,20
469,50
469,50
355,20
124,60
3,90
7,40
54,40
54,40
75,30
19,80
14,50
14,50
13,50
27,20
27,20
201,10
189,60
189,60
231,50
231,50
42
164,40
43
47
53
19
13
9
11
4
5
9
10
14
10
10
24
24
24
24
179,10
221,00
285,00
32,90
18,70
11,30
14,50
6,00
6,90
11,30
13,50
19,80
13,50
13,50
49,10
49,10
49,10
49,10
Cenník náhradných dielov Wolf
Obj. číslo
27 41 053
27 41 058
86 01 883
27 41 080
27 99 150
27 99 160
86 01 888
88 10 935
87 00 334
17 10 077
86 03 194
24 82 875
86 01 877
88 80 501
86 01 933
86 02 527
86 02 133
39 03 129
86 02 134
86 02 135
39 03 143
86 02 531
86 01 892
21 00 000
21 00 005
21 00 007
29 00 124
29 00 118
29 00 105
87 50 011
89 02 453
89 02 454
27 96 212
27 44 281
87 50 032
86 01 902
89 03 147
89 03 149
27 96 410
86 01 898
89 03 148
89 02 457
89 02 572
27 96 221
89 02 458
27 96 501
Názov
Snímač teploty spalín
Snímač teploty spiatočky
Snímač teploty spiatočky a kotlovej teploty
Snímač teploty zásobníka
Spínač diferenčného tlaku - manostat
Spínač diferenčného tlaku - manostat
Spínač podtlaku
Stráženie spalín
Stráženie spalín
Súprava gombíkov regulácie
Súprava na čistenie plynových kondenzačných kotlov
Súprava na čistenie plynových kondenz. kotlov - doplňovacia súprava
Teplomer
Termočlánok súprava
Tesnenie horáka
Tesnenie horáka
Tesnenie horákovej komory
Tesnenie horákovej komory
Tesnenie spaľovacej komory pozdĺžne
Tesnenie zmiešavacej komory
Tesniaca manžeta
Vedenie pre externú zapaľovaciu cievku
Vedenie pre externú zapaľovaciu cievku
Ventilátor
Ventilátor
Ventilátor
Výmenník
Výmenník
Výmenník TÚV
Zapaľovací horák
Zapaľovací automat (satronic) TFI 812.2
Zapaľovací automat (L&G) LGA 41.173A2
Zap. automat NG-31E LMK52.11A328
Zap. automat so spodkom
Zapaľovací horák s rúrkou, súprava
Zapaľovacia a ionizačná elektróda - 2 ks
Zapaľovacia elektróda
Zapaľovacia elektróda
Zapaľovacia elektróda
Zapaľovacia elektróda GU/GG-E, CGG-1k24/28
Zapaľovacia elektróda s káblom
Zapaľovacia-ionizačná elektróda
Zapaľovacia-ionizačná elektróda
Zapaľovacia-ionizačná elektróda
Zapaľovacia-ionizačná elektróda
Zapaľovacie trafo súprava ZT 931
Typ zariadenia
TGB
GU/GG-2E TGU/TGG
TGB
SW 120
GG-E
GG-1E
GU/GG-1E
NG-2P, 2PB, 2E, 2EB, 3E, 3EB
NG-31E, 31ED
Analógové regulátory
Všetky do 28 kW
CGB-35,CGB-50,CGB-K40-35
GU/GG-E,1E,EK,1EK
NG-2P, 2PB
TGB 20
TGB 40,60
TGB 20
TGB 40,60
TGB 20
TGB 20
TGB 11,20
GU/GG-E,EK
GU/GG-1E,1EK/GB
GG-E,EK
GG-1E,1EK
GG-2E,2EK/TGG,TGG-K
GU,GG-1E 24
GU,GG-1E 18
GU/GG-EK,1EK
NG-2P, 2PB
NG-2E, 2EB, 3E, 3EB, 30E, 30ED
NG-2E, 2EB, 3E, 3EB
NG-31E, 31ED
NG-31E, 31ED
NG-31E, 31ED
GU/GG-1E
NG-30E, 30ED
NG-31E, 31ED
NG-2P, 2PB
GU/GG-E, CGG-1K24/28
NG-31E, 31ED
NG-2E, 2EB/10
NG-2E, 2EB/17-48
NG-3E, 3EB/10
NG-3E, 3EB/17-48
NG-2E, 2EB, 3E, 3EB
Cenová
skupina
24
24
33
29
24
23
28
52
52
6
35
19
19
17
18
21
23
16
25
5
5
15
14
43
45
45
55
54
42
29
34
44
52
45
29
16
13
13
8
6
23
13
11
13
11
35
cena €
49,10
49,10
94,20
75,30
49,10
46,00
70,10
272,40
272,40
7,40
109,90
32,90
32,90
27,20
30,60
40,40
46,00
23,30
54,40
6,90
6,90
21,10
19,80
179,10
201,10
201,10
313,30
303,80
164,40
75,30
101,50
189,60
272,40
201,10
75,30
23,30
18,70
18,70
9,60
7,40
46,00
18,70
14,50
18,70
14,50
109,90
Ceny sú bez DPH. Cena dielu zahŕňa poplatky, manipulačné a balné, nezahŕňa poplatky za prepravu.
Predaj náhradných dielov podľa tohto cenníka sa riadi aktuálne platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti Wolf Slovenská republika s.r.o.
Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel.: 02 4820 0812, fax: 02 4820 0822, e-mail: [email protected], www.wolfsr.sk
Download

cenik-ND-SK-0114-abecedne_2332 Obalka WR8