Mesto Podolínec
Strana: 1
Dátum: 18.03.2014
Zoznam daňových dlžníkov - §52b - 563/2009 Z.z.
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Vladimír Bučor
Bernolákova 549/10, Podolínec
Komunálny odpad
Pes
251.85
222.85
29.00
Anna Compeĺová
Jozefa Smreka 465/6, Podolínec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
335.93
20.70
315.23
Gejza Čonka
Baštová 271/23, Podolínec
Komunálny odpad
410.58
410.58
Jozef Čonka
Baštová 271/23, Podolínec
Komunálny odpad
1 010.09
1 010.09
Vojtech Čonka
Letná 78/6, Podolínec
Komunálny odpad
1 518.39
1 518.39
Ján Dinda
Družstevná 523/15, Podolínec
Komunálny odpad
366.79
366.79
Emília Dunková
Námestie Mariánske 53/53, Podolínec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
810.07
33.90
776.17
Michal Duračinský
Bernolákova 534/13, Podolínec
Komunálny odpad
202.73
202.73
Eva Gáborová
Námestie Mariánske 54/54, Podolínec
Komunálny odpad
186.00
186.00
Dušan Gažik
Terézie Vansovej 122/4, Podolínec
Komunálny odpad
467.00
467.00
Michal Groman
Družstevná 528/20, Podolínec
Komunálny odpad
Pes
245.64
230.64
15.00
Štefan Gužiak
Družstevná 526/18, Podolínec
Komunálny odpad
189.51
189.51
Dušan Hangurbadžo
Baštová 269/22, Podolínec
Komunálny odpad
197.73
197.73
František Hangurbadžo
Generála Štefánika 211/11, Podolínec
Komunálny odpad
235.90
235.90
František Hangurbadžo
Podolínec, Podolínec
Komunálny odpad
572.61
572.61
Igor Hangurbadžo
Baštová 277/28, Podolínec
Komunálny odpad
394.14
394.14
Ladislav Hangurbadžo
Kláštorná 129/18, Podolínec
Komunálny odpad
263.38
263.38
Milan Hangurbadžo
Terézie Vansovej 122/4, Podolínec
Komunálny odpad
316.48
316.48
Peter Hangurbadžo
Baštová 262/12, Podolínec
Komunálny odpad
Stanislav Hangurbadžo
Generála Štefánika 542/19, Podolínec
Komunálny odpad
234.06
234.06
Zdenko Hangurbadžo
Zimná 139/6, Podolínec
Daň z nehnuteľností
750.84
17.12
1 099.64
1 099.64
Mesto Podolínec
Strana: 2
Dátum: 18.03.2014
Zoznam daňových dlžníkov - §52b - 563/2009 Z.z.
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Pes
Jozef Hlaváč
Námestie Mariánske 32/32, Podolínec
Komunálny odpad
911.01
911.01
Ján Horváth
Námestie Mariánske 50/50, Podolínec
Komunálny odpad
660.73
660.73
Irena Horváthová
Námestie Mariánske 38/38, Podolínec
Komunálny odpad
231.05
231.05
Ján Janus
Družstevná 525/17, Podolínec
Komunálny odpad
Jozefa Smreka 457/14, Podolínec
278.52
278.52
199.14
Komunálny odpad
Pes
190.14
9.00
Irena Kancianová
Námestie Mariánske 7/7, Podolínec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
371.38
27.10
314.28
30.00
Tibor Koščo
Tatranská 232/20, Podolínec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
298.27
15.14
283.13
Július Kulomber
Generála Štefánika 538/15, Podolínec
Komunálny odpad
208.31
208.31
Mária Lenkavská
Sv.Anny 410/56, Podolínec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
214.64
16.88
197.76
Viera Lorenčiková
Družstevná 469/1, Podolínec
Komunálny odpad
Pes
424.35
415.35
9.00
Ladislav Oračko
Letná 103/27, Podolínec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Letná 93/17, Podolínec
Komunálny odpad
Námestie Mariánske 25/25, Podolínec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Letná 92/16, Podolínec
Komunálny odpad
Letná 102/26, Podolínec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 044.82
10.15
1 034.67
1 769.04
1 769.04
219.43
16.05
203.38
244.72
244.72
412.92
43.72
369.20
PILEX SLOVAKIA, s.r.o.
Kopčianska 15, Bratislava-Petržalka
Daň z nehnuteľností
9 328.16
9 328.16
Boris Pompa
Kláštorná 110/3, Podolínec
Komunálny odpad
Jozef Pompa
Bernolákova 534/13, Podolínec
Miroslav Kaleta
Milan Oračko
Miroslav Oračko
Peter Oračko
Tibor Oračko
Tibor Pompa
Spolu
Nedoplatok
717.72
16.00
183.74
183.74
Komunálny odpad
803.86
803.86
Letná 83/11, Podolínec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
221.18
4.08
217.10
Mesto Podolínec
Strana: 3
Dátum: 18.03.2014
Zoznam daňových dlžníkov - §52b - 563/2009 Z.z.
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Ľudmila Schűtzová
Družstevná 520/9, Podolínec
Komunálny odpad
311.45
311.45
Erika Šoltisová
Generála Štefánika 215/25, Podolínec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
413.72
99.22
314.50
Download

Zoznam daňových dlžníkov - § 52 – 563/2009 Z.z.