130 cm
137 cm
Chatka na náradie BPP 001
Chatka na náradie BPP 0, 01, 02
Záhradná chatka S1
Záhradná chatka STEYR 1A, 1B
Záhradná chatka BPP 3 A, B, C
Záhradná chatka LUSY 1, 2, 3 /28,40 mm
Prístavba, prístrešok, terasa - LUSY 1, 2, 3, BPP 3 A-C
BPP 001: 121 x 121 cm
BPP 0: 178 x 121 cm
BPP 01: 178 x 148 cm
BPP 02: 178 x 178 cm
S 1: 212 x 191 cm
STEYR 1 A: 235 x 185 cm
STEYR 1 B: 235 x 235 cm
BPP 3 A: 280 x 230 cm
BPP 3 B: 280 x 280 cm
BPP 3 C: 280 x 330 cm
LUSY 1/28: 280 x 230 cm
LUSY 2/28: 280 x 280 cm/40: 284 x 284 cm
LUSY 3/28: 280 x 330 cm/40: 284 x 334 cm
Prístavba LUSY 1: 137 x 230cm
Prístavba LUSY 2: 137 x 280cm
Prístavba LUSY 3: 137 x 330cm
Záhradná chatka MIRIAM 1, 2, 3
Záhradná chatka MÖDLING
Záhradná chatka A 1, A 2, A 3
Záhradná chatka A 1, A 2, A 3 s prestrešením
Záhradná chatka B 1, B 2, B 3
Záhradná chatka B 1, B 2, B 3 s prestrešením
Záhradná chatka ZARA
Záhradná chatka LEA A, B, C
Záhradná chatka TARA A
MIRIAM 1/28: 280 x 230 cm
MIRIAM 2/28: 280 x 280cm /40: 283 x 283 cm
MIRIAM 3/28: 280 x 330cm /40: 283 x 333 cm
MÖDLING: 309 x 309 cm
A 1: 280 x 230 cm
A 2: 280 x 280 cm
A 3: 280 x 330 cm
A 1 s p.: 433 x 230 cm
A 2 s p.: 433 x 280 cm
A 3 s p.: 433 x 330 cm
B 1: 280 x 230 cm
B 2: 280 x 280 cm
B 3: 280 x 330 cm
B 1 s p.: 433 x 230 cm
B 2 s p.: 433 x 280 cm
B 3 s p.: 433 x 330 cm
ZARA 21: 230 x 230 cm
ZARA 28: 230 x 230 cm
LEA A /28,40: 280 x 230 cm
LEA B /28,40: 280 x 280 cm
LEA C /28,40: 280 x 330 cm
TARA A /28: 280 x 280 cm
TARA A /40: 280 x 280 cm
Záhradná chatka TARA B
TARA B /28: 280 x 280 cm
TARA B /40: 280 x 280 cm
Záhradná chatka BPP 4-1, BPP 4-2
Záhradná chatka B 4-1, B 4-2
Záhradná chatka AIDA
Záhradná chatka BARBORA
Záhradná chatka KAMILA
Záhradná chatka BPP 5-1, BPP 5-2
Záhradná chatka KATARÍNA
Záhradná chatka BPP 6-1, BPP 6-2
Záhradná chatka OLÍVIA
BPP 4-1 /21,28: 330 x 230 cm
BPP 4-2 /28: 378 x 280 cm
B 4-1 /21,28: 330 x 230 cm
B 4-2 /28: 378 x 280 cm
AIDA /28: 378 x 280 cm
AIDA /40: 378 x 280 cm
BARBORA /28: 356 x 366 cm
BARBORA /44: 356 x 366 cm
KAMILA /28: 356 x 460 cm
KAMILA /44: 356 x 460 cm
BPP 5-1 /28,40: 378 x 457 cm
BPP 5-2 /28,40: 378 x 537 cm
KATARÍNA /28: 378 x 457 cm
KATARÍNA /40: 381 x 460 cm
BPP 6-1 /28,40: 378 x 298 cm
BPP 6-2 /28,40: 378 x 378 cm
OLÍVIA: 478 x 448 cm
Záhradná chatka BPP 9
Záhradná chatka ISCHGL
Záhradná chatka ERIKA
Záhradná chatka BPP 10
Záhradná chatka MADRID
Záhradná chatka BPP 20
BPP 9: 393 x 543 cm
ISCHGL: 431 x 455 cm
ERIKA bez terasy: 383 x 428 cm
ERIKA s terasou: 383 x 566 cm
BPP 10 /40: 574 x 684 cm
BPP 10 /50: 574 x 684 cm
MADRID /40: 579 x 454 cm
MADRID /50: 579 x 454 cm
MADRID /70: 579 x 454 cm
BPP 20 /40: 464 x 579 cm
BPP 20 /40: 464 x 579 cm
BPP 20 /40: 464 x 579 cm
Záhradná chatka CARMEN
Záhradná chatka ALPINA
Záhradná chatka WH 1
Záhradná chatka URPÍN
Záhradná chatka WH 3
CARMEN: 582 x 579 cm
ALPINA /40: 572 x 430 cm
ALPINA /50: 572 x 430 cm
ALPINA /70: 572 x 430 cm
WH 1: 620 x 810 cm
URPÍN: 620 x 828 cm
WH 3: 730 x 920 cm
Záhradná toaleta
Prístrešok na auto s domčekom A, B
Záhradný altánok EMMA
Záhradný altánok LAURA A, LAURA B
Altánok PARIS
Toaleta: 94 x 104 cm
Prístrešok + d.: 320 x 700 cm
EMMA /21: 280 x 280 cm
EMMA /28: 280 x 280 cm
LAURA A /28,40: 356 x 460 cm
LAURA B /28,40: 356 x 460 cm
PARIS: Ø 254 cm
Altánok 6-stranný
Altánok 4-stranný
6-stranný 235: 235 x 235 cm 4-stranný 250: 280 x 250 cm
6-stranný 320: 320 x 320 cm 4-stranný 300: 300 x 300 cm
6-stranný 380: 380 x 380 cm 4-stranný 350: 350 x 350 cm
Detský domček MELANIE
MELANIE: 180 x 252 cm
Detský domček PETRA
Detský domček AĎKO
PETRA: 100 x 120 cm
PETRA: 90 x 120 cm
Download

BPP 001