Prípojkové, rozpojovacie
a káblové skrine pre energetiku
2
Základné rozdelenie a označenie skríň
Názov skrine
Typ
Osadenie skrine/výbava
Skriňa prípojková plastová
SPP3
3x63 A; skratová odolnosť 10kA
SPP4
6x63 A; skratová odolnosť 10kA
SPP5
3x400 A; skratová odolnosť 25kA
SPP6
6x160 A; skratová odolnosť 20kA
SPP7
3x160 A; skratová odolnosť 20kA
SPP8
3x250 A; skratová odolnosť 20kA
SPP9
9x63 A; skratová odolnosť 10kA
SPP10
9x160 A; skratová odolnosť 20kA
SPP11
12x160 A; skratová odolnosť 20kA
Kompletné označenie/detaily označenia - pozri samostatné katalógové listy
Názov skrine
Typ
Osadenie skrine/výbava
Vonkajšia rozpojovacia istiaca skriňa
VRIS1
3 x 250 A; 2x prechodka zhora
VRIS1B
3 x 250 A; 2x prechodka zhora; 1x prechodka zospodu
VRIS1M
3 x 250 A; 2x prechodka zhora; 1x prechodka zospodu; modul
káblového priestoru
VRIS2
6 x 250 A; 3x prechodka zhora
VRIS2B
6 x 250 A; 3x prechodka zhora; 2x prechodka zospodu
VRIS2M
6 x 250 A; 3x prechodka zhora; 2x prechodka zospodu; modul
káblového priestoru
Kompletné označenie/detaily označenia - pozri samostatné katalógové listy
Názov skrine
Typ
Osadenie skrine/výbava
Skriňa rozpojovacia
SR1
2 istiace prvky veľk. 2; vertikálne usporiadanie
SR2
3 istiace prvky veľk. 2; vertikálne usporiadanie
SR3
4 istiace prvky veľk. 2; vertikálne usporiadanie
SR4
5 istiacích prvkov veľk. 2; vertikálne usporiadanie
SR5
6 istiacích prvkov veľk. 2; vertikálne usporiadanie
SR6
7 istiacích prvkov veľk. 2; vertikálne usporiadanie
SR7
8 istiacích prvkov veľk. 2; vertikálne usporiadanie
SR8
9 istiacích prvkov veľk. 2; vertikálne usporiadanie
SR9
10 istiacích prvkov veľk. 2; vertikálne usporiadanie
SR10
11 istiacích prvkov veľk. 2; vertikálne usporiadanie
Kompletné označenie/detaily označenia - pozri samostatné katalógové listy
3
Skrine SPP
Popis skríň SPP
Skrine SPP (skrine prípojkové plastové) sú určené pre koncové alebo priebežné pripojenie a istenie odberných miest častí káblových
vedení v sieti NN. Sú konštrukčne riešené v súlade s STN EN 60 439-5. Skrine SPP sú vyrobené z materiálu polyester plneného sklenným
vláknom. Materiál je recyklovateľný. Skrine sú dodávané v konštrukčnom prevedení „Z“ - zapustená v stene, „P“ - skriňa s pilierom s upevnením na podlahu, „F“ - skriňa s pilierom osadeným v zemi vrátane zemného dielu a „S“ - upevnenie na stĺp včít. 2ks plast. držiakov a pásky
„Bandimex“. Uzamykanie skríň je na energetický zámok (STN359754 príl. 1). Dvere sú snímateľné, uložené na pántoch. SPP sú osadzované
poistkovými spodkami pre závitové poistky 63A resp. nožovými poistkami veľkosti 00, 1 a 2.. Skrine sú pre prierezy pripojovacích vodičov
do 240mm2 . Krytie po otvorení dverí je v súlade s STN IEC 61 140, 332010, STN 33 2000-4-41 (IP00 resp. IP2x).
SPP - Technické parametre
Parameter
Hodnota
Menovité napätie 690V
Menovitý prúd do 400A
Menovitá frekvencia
50Hz
Skratová odolnosť
10-25kA
Stupeň krytia
IP44 resp. IP44/IP2x
Prívodné vedenie
káblové Cu-Al; max. 240mm2
Ochranná prípojnica
skrutka M10x30mm
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätímsamočinným odpojením od zdroja
Uzáver dverí
energetický uzáver podľa STN359754 príl. 1
Materiál skrine
polyester plnený sklenným vláknom
Odolnosť proti horeniu
kategória B
SPP - Typy skríň a ďalšie údaje
Typ skrine
SPP3
SPP4
SPP5
SPP6
SPP7
SPP8
SPP9
SPP10
SPP11
Počet istiacich prvkov a prúd. hodnota (A)
3x63
6x63
3x400
6x160
3x160
3x250
9x63
9x160
12x160
Prívodné vedenie (max.; mm )
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Vývodné vedenie (max.; mm2 )
50
50
240
50
50
240
50
50
50
Skratová odolnosť (kA)
10
10
25
20
20
20
10
20
20
Rozmery skrine (vxšxh; mm); výška „v“
závisí od pripojovacích prierezov
prívodného vedenia
(400/500
/600)
x400
x250
(400/500
/600)
x400
x250
(400/500
/600)
x400
x250
(400/500
/600)
x400
x250
(400/500
/600)
x400
x250
(400/500
/600)
x400
x250
(500/600) (500/600)
x400x250 x 400 x
250
2
600x
400x
250
Dôležitá poznámka k výške skríň:
- rozmery výšok uvedené v predchádzajúcom riadku platia pre prevedenia „S“ (na stĺp) a „Z“ (zapustená).
- pre prevedenie „P“ (na podlahu) a „F“ (pilier do zeme) je celková výška skrine navýšená o 25mm (čo je výška šikmej striešky).
4
Hmotnosť samotnej skrine (kg)
9
10
11
11
10
11
10
11
12
Hmotnosť skrine s pilierom (kg)
28
29
30
30
29
30
29
30
31
Skriňa prípojková plastová SPP3;
pre jedného odberateľa
Kompletné označenie/detaily označenia
3x63A
690V
do 400A
50Hz
10kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
skrutka M10x30mm
samočinným odpojením od zdroja
energetický uzáver podľa polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
m
Rozmerový výkres (mm) SPP3 Z,P,F
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
S
0
1
2
3
0
SPP3 - Z1, Z2, Z3
2.MKP
95/50
240/50
SPP3 - F1, F2, F3
SPP3 - P1, P2, P3
50/50
IP00
IP2x
»»
Príklad pre objednávku:
SPP3 Z2 S/S 50/50 K2
3.MKP
SPP3: skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov
a prúdová hodnota 3x63A, pre jedného odberateľa; Z2:
zapustená, 2 moduly káblového priestoru; S/S: pripojenie prívodných/vývodných vodičov pomocou príložkových svoriek; 50/50: pripojovacie prierezy prívodných/
vývodných vodičov 50mm2 /50mm2 ; K2: stupeň krytia
po otvorení dverí IP2x. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky.
L3
400 mm
25
0
L2
Rozmerové náčrty (mm) skrine SPP3 Z,P,S
m
Schéma zapojenia 3x63A
L1
resp. 2x50/50: prierez prívodných vodičov do 50mm2
resp. 2x50mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2
resp. 2x95/50: prierez prívodných vodičov do 95mm2
resp. 2x95mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2
resp. 2x240/50: prierez prívodných vodičov do 240mm2
resp. 2x240mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2
K1
K2
PEN
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. Z. U prevedení P a F
je výška skríň “plus 25mm”, čo
je výška šikmej striešky.
príložková svorka (do 50mm2 ), resp. skrutka
(do 240mm2 )
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami
Stupeň krytia po otvorení dverí
670 mm
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP3 Z, P, F
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov
SPP3
1.MKP
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
upevnenie na stĺp včít. 2ks plast. držiakov; max. prívod
vedenie 120mm2 ; max. vývod. vedenie 35mm2
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
S
25
240 mm
240 mm
skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov a prúdová hodnota 3x63A, pre jedného odberateľa
V
VV
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
240 mm
SPP3
Spôsob pripojenia prívodných/vývodných vodičov
m
400 mm
Typ skrine
m
Technické parametre
Počet istiacich prvkov a prúd. hod. Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
STN359754 príl. 1
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP3 Z, P, S
Pozn: Rozmery na výkrese
sú pre prev. Z. U prevedení
P a S je výška skríň “plus
25mm”, čo je výška šikmej
striešky.
5
Skriňa prípojková plastová SPP4;
pre dvoch odberateľov
Technické parametre
Počet istiacich prvkov a prúd. hod. Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
STN359754 príl. 1
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
Kompletné označenie/detaily označenia
6x63A
690V
do 400A
50Hz
10kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
skrutka M10x30mm
Typ skrine
SPP4
skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov a prúdová hodnota 6x63A, pre dvoch odberateľov
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
S
samočinným odpojením od zdroja
energetický uzáver podľa polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
m
Rozmerový výkres (mm) SPP4 Z, P, F
25
0
m
400 mm
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
0
1
2
3
V
VV
240 mm
2.MKP
SPP4 - Z1, Z2, Z3
95/50
240/50
SPP4 - F1, F2, F3
240 mm
50/50
K1
K2
»»
3.MKP
IP00
IP2x
Príklad pre objednávku:
SPP4 F3 VV/S 240/50 K2
SPP4: skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov
a prúdová hodnota 6x63A, pre dvoch odberateľov; F3:
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu, 3 moduly
káblového priestoru; VV/S: pripojenie prívodných vodičov pomocou praporcov tvaru V s V-svorkami/vývodných vodičov pomocou príložkových svoriek; 240/50:
pripojovacie prierezy prívodných vodičov 240mm2 /vývodných vodičov 50mm2 ; K2: stupeň krytia po otvorení
dverí IP2x. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky.
L1
L1
L2
L2
L3
L3
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
25
0
400 mm
m
Rozmerové náčrty (mm) skrine SPP4 Z,S
m
Schéma zapojenia 6x63A
PEN
6
resp. 2x50/50: prierez prívodných vodičov do 50mm2
resp. 2x50mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x95/50: prierez prívodných vodičov do 95mm2
resp. 2x95mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x240/50: prierez prívodných vodičov do 240mm2
resp. 2x240mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 Stupeň krytia po otvorení dverí
670 mm
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. Z. U prevedení P a F
je výška skríň “plus 25mm”, čo
je výška šikmej striešky.
príložková svorka (do 50mm2 ), resp. skrutka
(do 240mm2 )
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov
SPP4 - P1, P2, P3
240 mm
SPP4
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP4 Z, P, F
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Spôsob pripojenia prívodných/vývodných vodičov
S
1.MKP
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
upevnenie na stĺp včít. 2ks plast. držiakov; max. prívod.
vedenie 120mm2 ; max. vývod. vedenie 35mm2 Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP4 Z, P, S
Pozn: Rozmery na výkrese
sú pre prev. Z. U prevedení P
a S je výška skríň “plus 25mm”,
čo je výška šikmej striešky.
Skriňa prípojková plastová SPP5;
pre jedného odberateľa
Technické parametre
Počet istiacich prvkov a prúd. hod. Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
STN359754 príl. 1
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
Kompletné označenie/detaily označenia 3x400A
690V
do 400A
50Hz
25kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
skrutka M10x30mm
samočinným odpojením od zdroja
energetický uzáver podľa polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
m
Rozmerový výkres (mm) SPP5 Z,P,F
25
0
m
400 mm
skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov a prúdová hodnota 3x400A, pre jedného odberateľa Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
S
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
skrutka (do 240mm2 )
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov
240/240 resp. 2x240/240: prierez prívodných vodičov
do 240mm2 resp. 2x240mm2 (slučkovanie)/prierez
vývodných vodičov do 240mm2 Stupeň krytia po otvorení dverí
SPP5 - F1, F2, F3
2.MKP
SPP5 - Z1, Z2, Z3
SPP5
1.MKP
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
upevnenie na stĺp včít. 2ks plast. držiakov; max. prívod.
vedenie 120mm2 ; max. vývod. vedenie 120mm2 Spôsob pripojenia prívodných/vývodných vodičov
SPP5 - P1, P2, P3
240 mm
240 mm
SPP5
S
V
VV
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
K1
K2
IP00
IP2x
»»
Príklad pre objednávku:
SPP5 S0 VV/VV 120/120 K2
SPP5: skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov
a prúdová hodnota 3x400A, pre jedného odberateľa;
S0: upevnenie na stĺp, bez modulu káblového priestoru; VV/VV: pripojenie prívodných/vývodných vodičov
pomocou praporcov tvaru V s V-svorkami; 120/120:
pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov
120mm2 ; K2: stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky.
3.MKP
670 mm
240 mm
Typ skrine
400 mm
m
L3
m
L2
0
L1
Rozmerové náčrty (mm) skrine SPP5 Z,S
25
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. Z. U prevedení P a F
je výška skríň “plus 25mm”, čo
je výška šikmej striešky.
Schéma zapojenia SPP5 3x400A
PEN
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP5 Z, P, F
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP5 Z, P, S
Pozn: Rozmery na výkrese
sú pre prev. Z. U prevedení P
a S je výška skríň “plus 25mm”,
čo je výška šikmej striešky.
7
Skriňa prípojková plastová SPP6;
pre dvoch odberateľov
Kompletné označenie/detaily označenia 6x160A
690V
do 400A
50Hz
20kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
skrutka M10x30mm
samočinným odpojením od zdroja
energetický uzáver podľa polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
m
Rozmerový výkres (mm) SPP6 Z,P,F
SPP6
skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov a prúdová hodnota 6x160A, pre dvoch odberateľov Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
S
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
0
1
2
3
0
25
S
SPP6 - Z1, Z2, Z3
240/50
resp. 2x50/50: prierez prívodných vodičov do 50mm2
resp. 2x50mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x95/50: prierez prívodných vodičov do 95mm2
resp. 2x95mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x240/50: prierez prívodných vodičov do 240mm2
resp. 2x240mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 Stupeň krytia po otvorení dverí
K1
K2
»»
3.MKP
IP00
IP2x
Príklad pre objednávku:
SPP6 F3 VV/S 2x240/50 K2
SPP6: skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov
a prúdová hodnota 6x160A, pre dvoch odberateľov; F3:
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu, 3 moduly
káblového priestoru; VV/S: pripojenie prívodných
vodičov pomocou praporcov tvaru V s V-svorkami/
vývodných vodičov pomocou príložkových svoriek;
2x240/50: pripojovacie prierezy prívodných vodičov
2x240mm2 (slučkovanie)/vývodných vodičov 50mm2 ;
K2: stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové poistky
nie sú predmetom dodávky.
Schéma zapojenia SPP6 6x160A
Rozmerové náčrty (mm) skrine SPP6 Z,S
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. Z. U prevedení P a F
je výška skríň “plus 25mm”, čo
je výška šikmej striešky.
PEN
L2
L3
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
25
0
400 mm
L1
8
príložková svorka (do 50mm2 ), resp. skrutka
(do 240mm2 )
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami m
240 mm
2.MKP
95/50
SPP6 - F1, F2, F3
SPP6 - P1, P2, P3
240 mm
240 mm
50/50
670 mm
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP6 Z, P, F
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov
SPP6
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
V
VV
1.MKP
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
upevnenie na stĺp včít. 2ks plast. držiakov; max. prívod
vedenie 120mm2 ; max. vývod. vedenie 35mm2
Spôsob pripojenia prívodných/vývodných vodičov
m
400 mm
Typ skrine
m
Technické parametre
Počet istiacich prvkov a prúd. hod. Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
STN359754 príl. 1
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP6 Z, P, S
Pozn: Rozmery na výkrese
sú pre prev. Z. U prevedení P
a S je výška skríň “plus 25mm”,
čo je výška šikmej striešky.
Skriňa prípojková plastová SPP7;
pre jedného odberateľa
Kompletné označenie/detaily označenia
3x160A
690V
do 400A
50Hz
20kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
skrutka M10x30mm
samočinným odpojením od zdroja
energetický uzáver podľa polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
m
Rozmerový výkres (mm) SPP7 Z, P, F
25
0
m
400 mm
skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov a prúdová hodnota 3x160A, pre jedného odberateľa Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
S
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
0
1
2
3
V
VV
SPP7
SPP7 - Z1, Z2, Z3
50/50
2.MKP
95/50
240/50
resp. 2x50/50: prierez prívodných vodičov do 50mm2
resp. 2x50mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x95/50: prierez prívodných vodičov do 95mm2
resp. 2x95mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x240/50: prierez prívodných vodičov do 240mm2
resp. 2x240mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 3.MKP
K1
K2
IP00
IP2x
»»
Príklad pre objednávku:
SPP7 Z2 VV/S 2x9/50 K2
SPP7: skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov
a prúdová hodnota 3x160A, pre jedného odberateľa;
Z2: zapustená, 2 moduly káblového priestoru; VV/S: pripojenie prívodných vodičov pomocou praporcov tvaru
V s V-svorkami/vývodných vodičov pomocou príložkových svoriek; 2x95/50: pripojovacie prierezy prívodných
vodičov 2x95mm2 (slučkovanie)/vývodných vodičov
50mm2 ; K2: stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky. L2
L3
400 mm
25
0
L1
Rozmerové náčrty (mm) skrine SPP7 Z,S
m
Schéma zapojenia SPP7 3x160A
PEN
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. Z. U prevedení P a F
je výška skríň “plus 25mm”, čo
je výška šikmej striešky.
príložková svorka (do 50mm2 ), resp. skrutka
(do 240mm2 )
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Stupeň krytia po otvorení dverí
670 mm
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP7 Z, P, F
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov
SPP7 - F1, F2, F3
1.MKP
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
upevnenie na stĺp včít. 2ks plast. držiakov; max. prívod.
vedenie 120mm2 ; max. vývod. vedenie 35mm2 Spôsob pripojenia prívodných/vývodných vodičov
SPP7 - P1, P2, P3
240 mm
240 mm
SPP7
S
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
240 mm
Typ skrine
m
Technické parametre
Počet istiacich prvkov a prúd. hod. Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
STN359754 príl. 1
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP7 Z, P, S
Pozn: Rozmery na výkrese
sú pre prev. Z. U prevedení P
a S je výška skríň “plus 25mm”,
čo je výška šikmej striešky.
9
Skriňa prípojková plastová SPP8;
pre jedného odberateľa
Technické parametre
Počet istiacich prvkov a prúd. hod. Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
STN359754 príl. 1
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
Kompletné označenie/detaily označenia 3x250A
690V
do 400A
50Hz
20kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
skrutka M10x30mm
samočinným odpojením od zdroja
energetický uzáver podľa
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
m
Rozmerový výkres (mm) SPP8 Z, P, F
skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov a prúdová hodnota 3x250A, pre jedného odberateľa Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
S
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
upevnenie na stĺp včít. 2ks plast. držiakov; max. prívod.
vedenie 120mm2 ; max. vývod. vedenie 120mm2
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
0
25
S
V
VV
skrutka (do 240mm2 )
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov
2.MKP
SPP8 - Z1, Z2, Z3
Stupeň krytia po otvorení dverí
K1
K2
SPP8 - F1, F2, F3
1.MKP
SPP8 - P1, P2, P3
SPP8
240/240 resp. 2x240/240: prierez prívodných vodičov
do 240mm2 resp. 2x240mm2 (slučkovanie)/prierez
vývodných vodičov do 240mm2 »»
IP00
IP2x
Príklad pre objednávku:
SPP8 F3 VV/VV 120/120 K2
SPP8: skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov
a prúdová hodnota 3x250A, pre jedného odberateľa; F3:
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu, 3 moduly
káblového priestoru; VV/VV: pripojenie prívodných/vývodných vodičov pomocou praporcov tvaru V s V-svorkami; 120/120: pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov 120mm2 ; K2: stupeň krytia po otvorení
dverí IP2x. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky. 3.MKP
670 mm
240 mm
240 mm
240 mm
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
SPP8
Spôsob pripojenia prívodných/vývodných vodičov
m
400 mm
Typ skrine
PEN
10
400 mm
m
L3
m
L2
0
L1
Rozmerové náčrty (mm) skrine SPP8 Z,S
25
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. Z. U prevedení P a F
je výška skríň “plus 25mm”, čo
je výška šikmej striešky.
Schéma zapojenia SPP8 3x250A
400 mm, 500 mm, resp.
600 mm
(podľa príp. prierezov)
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP8 Z, P, F
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP8 Z, P, S
Pozn: Rozmery na výkrese
sú pre prev. Z. U prevedení P
a S je výška skríň “plus 25mm”,
čo je výška šikmej striešky.
Skriňa prípojková plastová SPP9;
pre troch odberateľov
Technické parametre
Počet istiacich prvkov a prúd. hod. 9x63A
Menovité napätie 690V
Menovitý prúd do 400A
Menovitá frekvencia
50Hz
Skratová odolnosť
10kA
Stupeň krytia
IP44 resp. IP44/IP2x
Prívodné vedenie
káblové Cu-Al; max. 240mm2
Ochranná prípojnica
skrutka M10x30mm
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätímsamočinným odpojením od zdroja
Uzáver dverí
energetický uzáver podľa
STN359754 príl. 1
Materiál skrine
polyester plnený sklenným vláknom
Odolnosť proti horeniu
kategória B
m
Rozmerový výkres (mm) SPP9 Z, P, F
skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov a prúdová hodnota 9x63A, pre troch odberateľov Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
S
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
0
25
S
SPP9 - Z1, Z2, Z3
2.MKP
95/50
240/50
SPP9 - F1, F2, F3
SPP9 - P1, P2, P3
50/50
K1
K2
»»
3.MKP
IP00
IP2x
Príklad pre objednávku:
SPP9 S0 VV/S 95/35 K2
SPP9: skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov
a prúdová hodnota 9x63A, pre troch odberateľov; S0:
stĺp, bez modulu káblového priestoru; VV/S: pripojenie prívodných vodičov pomocou praporcov tvaru
V s V-svorkami/vývodných vodičov pomocou príložkových svoriek; 95/35: pripojovacie prierezy prívodných
vodičov 95mm2 /vývodných vodičov 35mm2 ; K2:
stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové poistky nie
sú predmetom dodávky.
Schéma zapojenia SPP9 9x63A
L3
L1
L2
Rozmerové náčrty (mm) skrine SPP9 Z,S
L3
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. Z. U prevedení P a F
je výška skríň “plus 25mm”, čo
je výška šikmej striešky.
25
0
400 mm
m
L2
m
L1
resp. 2x50/50: prierez prívodných vodičov do 50mm2
resp. 2x50mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x95/50: prierez prívodných vodičov do 95mm2
resp. 2x95mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x240/50: prierez prívodných vodičov do 240mm2
resp. 2x240mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 Stupeň krytia po otvorení dverí
L1
L1
L2
L3
L2
L3
500 mm, resp. 600 mm
(podľa príp. prierezov)
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP9 Z, P, F
príložková svorka (do 50mm2 ), resp. skrutka
(do 240mm2 )
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov
SPP9
1.MKP
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
upevnenie na stĺp včít. 2ks plast. držiakov; max. prívod.
vedenie 95mm2 ; max. vývod. vedenie 35mm2 Počet modulov káblového priestoru (MKP)
V
VV
500 mm, resp. 600 mm
(podľa príp. prierezov)
240 mm
240 mm
SPP9
670 mm
240 mm
Typ skrine
Spôsob pripojenia prívodných/vývodných vodičov
m
400 mm
Kompletné označenie/detaily označenia Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP9 Z, P, S
Pozn: Rozmery na výkrese
sú pre prev. Z. U prevedení P
a S je výška skríň “plus 25mm”,
čo je výška šikmej striešky.
PEN
11
Skriňa prípojková plastová SPP10;
pre troch odberateľov
Kompletné označenie/detaily označenia 9x160A
690V
do 400A
50Hz
20kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
skrutka M10x30mm
samočinným odpojením od zdroja
energetický uzáver podľa polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
m
Rozmerový výkres (mm) SPP10 Z, P, F
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
S
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
upevnenie na stĺp včít. 2ks plast. držiakov; max. prívod.
vedenie 95mm2 ; max. vývod. vedenie 35mm2 Počet modulov káblového priestoru (MKP)
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
0
25
S
V
VV
2.MKP
95/50
240/50
SPP10 - F1, F2, F3
SPP10 - Z1, Z2, Z3
50/50
SPP10 - P1, P2, P3
1.MKP
K1
K2
IP00
IP2x
»»
Príklad pre objednávku:
SPP10 F3 VV/S 95/35 K2
3.MKP
SPP10: skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov
a prúdová hodnota 9x160A, pre troch odberateľov; F3:
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu, 3 moduly
káblového priestoru; VV/S: pripojenie prívodných
vodičov pomocou praporcov tvaru V s V-svorkami/vývodných vodičov pomocou príložkových svoriek; 95/35:
pripojovacie prierezy prívodných vodičov 95mm2 /vývodných vodičov 35mm2 ; K2: stupeň krytia po otvorení
dverí IP2x. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky. Schéma zapojenia SPP10 9x160A
L2
L3
L1
L2
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. Z. U prevedení P a F
je výška skríň “plus 25mm”, čo
je výška šikmej striešky.
25
0
400 mm
L1
L1
PEN
12
Rozmerové náčrty (mm) skrine SPP10 Z,S
L3
m
L1
resp. 2x50/50: prierez prívodných vodičov do 50mm2
resp. 2x50mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x95/50: prierez prívodných vodičov do 95mm2
resp. 2x95mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x240/50: prierez prívodných vodičov do 240mm2
resp. 2x240mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 Stupeň krytia po otvorení dverí
L2
L3
L2
L3
500 mm, resp. 600 mm
(podľa príp. prierezov)
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP10 Z, P, F
príložková svorka (do 50mm2 ), resp. skrutka
(do 240mm2 )
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov
SPP10
500 mm, resp. 600 mm
(podľa príp. prierezov)
240 mm
240 mm
skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov a prúdová hodnota 9x160A, pre troch odberateľov 670 mm
240 mm
SPP10
Spôsob pripojenia prívodných/vývodných vodičov
m
400 mm
Typ skrine
m
Technické parametre
Počet istiacich prvkov a prúd. hod. Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
STN359754 príl. 1
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP10 Z, P, S
Pozn: Rozmery na výkrese
sú pre prev. Z. U prevedení P
a S je výška skríň “plus 25mm”,
čo je výška šikmej striešky.
Skriňa prípojková plastová SPP11;
pre štyroch odberateľov
Technické parametre
Počet istiacich prvkov a prúd. hod. 12x160A
Menovité napätie 690V
Menovitý prúd do 400A
Menovitá frekvencia
50Hz
Skratová odolnosť
20kA
Stupeň krytia
IP44 resp. IP44/IP2x
Prívodné vedenie
káblové Cu-Al; max. 240mm2
Ochranná prípojnica
skrutka M10x30mm
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od zdroja
Uzáver dverí
energetický uzáver podľa STN359754 príl. 1
Materiál skrine
polyester plnený sklenným vláknom
Odolnosť proti horeniu
kategória B
m
Rozmerový výkres (mm) SPP11 Z, P, F
Typ skrine
SPP11
skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov a prúdová hodnota 12x160A, pre štyroch odberateľov Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
S
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
upevnenie na stĺp včít. 2ks plast. držiakov; max. prívod.
vedenie 95mm2 ; max. vývod. vedenie 35mm2 Počet modulov káblového priestoru (MKP)
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Spôsob pripojenia prívodných/vývodných vodičov
0
m
25
S
príložková svorka (do 50mm2 ), resp. skrutka
(do 240mm2 )
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami V
VV
SPP11 - Z1, Z2, Z3
SPP11 - P1, P2, P3
240/50
SPP11 - F1, F2, F3
2.MKP
95/50
Stupeň krytia po otvorení dverí
K1
K2
IP00
IP2x
»»
Príklad pre objednávku:
SPP11 P2 VV/S 95/35 K2
3.MKP
SPP11: skriňa prípojková plastová, počet istiacich prvkov
a prúdová hodnota 12x160A, pre štyroch odberateľov;
P2: pilier s upevnením na podlahu, 2 moduly káblového
priestoru; VV/S: pripojenie prívodných vodičov pomocou praporcov tvaru V s V-svorkami/vývodných vodičov
pomocou príložkových svoriek; 95/35: pripojovacie
prierezy prívodných vodičov 95mm2 /vývodných vodičov 35mm2 ; K2: stupeň krytia po otvorení dverí IP2x.
Nožové poistky nie sú predmetom dodávky.
Rozmerové náčrty (mm) skrine SPP11 Z,S
400 mm
0
L1
25
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. Z. U prevedení P a F
je výška skríň “plus 25mm”, čo
je výška šikmej striešky.
Schéma zapojenia SPP11 12x160A
L2
L3
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP11 Z, P, S
Pozn: Rozmery na výkrese
sú pre prev. Z. U prevedení P
a S je výška skríň “plus 25mm”,
čo je výška šikmej striešky.
825 mm
Rozmerový výkres (mm)
skrine SPP11 Z, P, F
resp. 2x50/50: prierez prívodných vodičov do 50mm2
resp. 2x50mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x95/50: prierez prívodných vodičov do 95mm2
resp. 2x95mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 resp. 2x240/50: prierez prívodných vodičov do 240mm2
resp. 2x240mm2 (slučkovanie)/prierez vývodných vodičov do 50mm2 m
SPP11
825 mm
240 mm
240 mm
1.MKP
50/50
670 mm
240 mm
Pripojovacie prierezy prívodných/vývodných vodičov
m
400 mm
Kompletné označenie/detaily označenia PEN
13
Montážny predpis (MP)
Číslo MP:
Číslo MP:
Skupina skríň:
Skupina skríň:
SPP F
SPP P
Popis:
Popis:
MPSPPF
SPP F: piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Skrine SPP (Skrine prípojkové plastové) s pilerom pre osadenie
v zemi vrátane zemného dielu sú dodávané komplet zmontované.
Pre obsluhu skrine pri jej prevádzke musí byť pred skriňou priestor
o hĺbke min. 800mm. Pri montáži je potrebné dodržať túto vzdialenosť.
Ak sa montáž skrine SPP realizuje v blízkosti iného rozvodného
zariadenia, musia byť dodržané príslušné bezpečné vzdialenosti.
Pred montážou skrine musí byť pripravený výkop; veľkosť výkopu je
daná rozmermi piliera. Doporučená hĺbka výkopu je uvedená v rozmerovom náčrte v príslušnom katalógovom liste/sólo rozmerovom
náčrte. Dno výkopu dôkladne zhutníme a vyrovnáme betónovou/
pieskovou vrstvou. Po uložení a vyrovnaní skrine skriňu upevníme
zasypávaním voľného priestoru. Do spodnej časti výkopu je doporučené použiť piesok alebo betónovú zmes.
Pred montážou káblov sa vysadia dvere skrine a kryty modulu
káblového priestoru (MKP). Po upevnení skrine sa do skrine pripoja
vodiče s upevnením na príslušné svorky, ktorých typ a veľkosť
korešponduje so špecifikáciou príslušnej skrine. Podľa potreby/
predpisu sú vodiče následne označené príp. je zanesené označenie
vodičov aj na štítky umiestnené na dverách skrine. Pripojí sa uzemnenie skrine. Osadia sa sňaté kryty a dvere.
SPP P: pilier s upevnením na podlahu
Skrine SPP (Skrine prípojkové plastové) určené pre montáž na podlahu sú dodávané komplet zmontované. Pre obsluhu skrine pri jej
prevádzke musí byť pred skriňou priestor o hĺbke min. 800mm. Pri
montáži je potrebné dodržať túto vzdialenosť.
Ak sa montáž skrine SPP realizuje v blízkosti iného rozvodného
zariadenia, musia byť dodržané príslušné bezpečné vzdialenosti.
Skrine sa montujú na pripravený podstavec. Pred montážou sa
demontujú predné kryty modulu káblového priestoru (MKP).
Samotné upevnenie k podstavcu sa prevádza skrz montážny rám
skrine príslušnými upevňovacími prvkami.
Po montáži skrine sa do skrine pripoja vodiče s upevnením na príslušné svorky, ktorých typ a veľkosť korešponduje so špecifikáciou
príslušnej skrine. Podľa potreby/predpisu sú vodiče následne označené príp. je zanesené označenie vodičov aj na štítky umiestnené
na dverách skrine. Zrealizuje sa uzemnenie skrine. Spätne sa osadia
kryty MKP a dvere skrine.
Číslo MP:
Číslo MP:
Skupina skríň:
Skupina skríň:
SPP S
SPP Z
Popis:
Popis:
MPSPPS
SPP S: s upevnením na stĺp
Skrine SPP (Skrine prípojkové plastové) určené pre montáž na stĺp/
stožiar sú dodávané komplet zmontované s vybavením 2ks plastových držiakov. Súčasťou príslušenstva je nerezová páska Bandimex.
Pre obsluhu skrine pri jej prevádzke musí byť pred skriňou priestor
o hĺbke min. 800mm. Pri montáži je potrebné dodržať túto vzdialenosť.
Ak sa montáž skrine SPP realizuje v blízkosti iného rozvodného
zariadenia, musia byť dodržané príslušné bezpečné vzdialenosti.
Skrine sa montujú na stĺp s upevnením páskou Bandimex. Po montáži skrine SPP na stĺp sa do skrine pripoja vodiče s upevnením
na príslušné svorky, ktorých typ a veľkosť korešponduje so špecifikáciou príslušnej skrine SPP.
Podľa potreby/predpisu sú vodiče následne označené príp. je zanesené označenie vodičov aj na štítky umiestnené na dverách skrine.
Na svorník M6 na zadnej vonkajšej strane skrine sa pripojí uzemnenie skrine. Káblový zvod je nutné chrániť proti mechanickému
poškodeniu. Chrániaci prvok sa pripevňuje k stĺpu taktiež pomocou
pásky Bandimex.
14
MPSPPP
MPSPPZ
SPP Z: zapustená v stene
Skrine SPP (Skrine prípojkové plastové) určené pre zapustenie sú
dodávané komplet zmontované. Pre obsluhu skrine pri jej prevádzke musí byť pred skriňou priestor o hĺbke min. 800mm. Pri montáži
je potrebné dodržať túto vzdialenosť.
Ak sa montáž skrine SPP realizuje v blízkosti iného rozvodného
zariadenia, musia byť dodržané príslušné bezpečné vzdialenosti.
Pred montážou skrine musí byť pripravený a vyčistený výklenok.
Pred montážou sa vysadia dvere skrine príp. kryty modulu káblového priestoru (MKP). Skriňu osadíme do otvoru tak, aby predná
časť skrine lícovala s omietkou. Ak príslušná stena výklenku ešte
nie je omietnutá, musí sa pri osadení počítať prirodzene s hrúbkou
omietky. Skriňu vyrovnáme do vodováhy a zaklínujeme/zaistíme
príslušnými prvkami (svorníky s príložkami ai.). Podľa situácie skriňu
rozoprieme. Skriňu upevníme v múre pomocou montážnej peny.
S montážnej penou pracujeme podľa predpisu výrobcu peny.
Po zatuhnutí orežeme prebytočnú penu.
Po montáži skrine sa do skrine pripoja vodiče s upevnením na príslušné svorky, ktorých typ a veľkosť korešponduje so špecifikáciou
príslušnej skrine. Podľa potreby/predpisu sú vodiče následne označené príp. je zanesené označenie vodičov aj na štítky umiestnené
na dverách skrine. Pripojí sa uzemnenie skrine. Osadia sa sňaté kryty
a dvere.
Skrine VRIS
Popis skríň VRIS
Skrine VRIS (Vonkajšie rozpojovacie istiace skrine) sú určené pre rozpojovanie, rozbočovanie a istenie častí vonkajších vedení v sieti NN.
Sú konštrukčne riešené v súlade s STN EN 60 439-5. Skrine VRIS sú vyrobené z materiálu polyester plneného sklenným vláknom. Materiál
je recyklovateľný. Pre uchytenie skríň na stĺp sú skrine vybavené plastovými držiakmi konštrukčne riešenými pre pripevnenie systémom
„BANDIMEX“. Uzamykanie skríň je na energetický zámok (STN359754 príl. 1). Dvere sú snímateľné, uložené na pántoch. VRIS sú osadzované
poistkovými spodkami pre nožové poistky. Skrine sú s/alebo bez modulu káblového priestoru pre prierezy pripojovacích vodičov do 120
resp. do 240mm2 . Krytie po otvorení dverí je v súlade s STN IEC 61 140, 332010 (IP00 resp. IP2x). Pre vstup/výstup vodičov sú skrine vybavené príslušným počtom prechodiek.
Technické parametre
Parameter
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Pripojovacie svorky L1, L2, L3
Pripojovacie svorky L1´, L2´, L3´
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
Hodnota
690V
do 250A
50Hz
20kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; do 120mm2 resp. do 240mm2 EAl pás 32x5mm
skrutka M10x30mm
pripojenie prívodu zhora
pripojenie prívodu zdola
samočinným odpojením od zdroja
energetický uzáver podľa STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
VRIS - typy skríň a ďalšie údaje Typ skrine
VRIS1
VRIS1B
VRIS1M
VRIS2
VRIS2B
VRIS2M
Počet istiacich prvkov
3x250A
3x250A
3x250A
6x250A
6x250A
6x250A
Počet prechodiek zhora
2
2
2
3
3
3
Počet prechodiek zospodu
0
1
1
0
2
2
Rozmery skrine (vxšxh; mm;
rozmer je včít. striešky o v=25mm)
525x400x250
525x400x250
825x400x250
685x400x250
685x400x250
825x400x250
Prívodné vedenie
do 120mm2
do 120mm2
do 240mm2
do 120mm2
do 120mm2
do 240mm2
Hmotnosť (kg)
10,7
10,7
17
15,5
15,5
22
15
Vonkajšie rozpojovacie istiace skrine VRIS
Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Pripojovacie svorky L1, L2, L3
Pripojovacie svorky L1´, L2´, L3´
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
STN359754 príl. 1
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
Kompletné označenie/detaily označenia do 690V
do 250A
50Hz
20kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; do 120mm2
resp. do 240mm2 EAl pás 32x5mm
skrutka M10x30mm
pripojenie prívodu zhora
pripojenie prívodu zdola
Typ skrine
VRIS1
vonkajšia rozpojovacia istiaca skriňa; In=250A; počet istiacich
prvkov 3x250A; uchytenie skrine plastovým držiakom pre pásku
Bandimex
VRIS2
vonkajšia rozpojovacia istiaca skriňa; In=250A; počet istiacich
prvkov 6x250A; uchytenie skrine plastovým držiakom pre pásku
Bandimex
Konštrukčné prevedenie
samočinným odpojením od zdroja
energetický uzáver podľa polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
B
M
bez modulu káblového priestoru (MKP)
s modulom káblového priestoru (MKP)
Kombinácia prechodiek
n1
n2
počet prechodiek zhora
počet prechodiek zospodu
Spôsob pripojenia vodičov nulovej zbernice
P1
P2
pripájacie praporce na skrutku
pripájacie praporce na V svorky vrátane V svoriek
Spôsob pripojenia vodičov istiacich prvkov
Schéma zapojenia 3x250A PEN
6x250A 3PEN
L1
L1
L2
L2
V
VV
S
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami pripojenie skrutkami M10
»»
Príklad pre objednávku:
VRIS2 M 3/2 P2 VV
VRIS2: vonkajšia rozpojovacia istiaca skriňa; In=250A;
počet istiacich prvkov 6x250A; uchytenie skrine plastovými držiakmi pre pásku Bandimex; M: s modulom
káblového priestoru (MKP); 3/2: počet prechodiek
zhora/zospodu - 3/2; P2: nulová zbernica - pripájacie
praporce na V svorky vrátane V svoriek; VV: pripojenia
vodičov istiacich prvkov - praporec tvaru V s V-svorkami;
stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové poistky nie
sú predmetom dodávky. L3
L3
L1´
L2´
L3´
PEN
PEN
VRIS 1
VRIS 2
VRIS 1B
16
VRIS 2
VRIS 2B
825 mm
m
25
0
m
m
m
25
685 mm
25
525 mm
VRIS 1
400 mm
0
m
400 mm
0
400 mm
m
Rozmerové výkresy (mm)
Pozn.: Rozmery sú včít. šikmej striešky
VRIS 1M
VRIS 2M
Montážny predpis (MP)
Číslo MP:
MPVRIS
Skupina skríň:
VRIS
VRIS: vonkajšia rozpojovacia istiaca skriňa
Popis:
Skrine VRIS (Vonkajšia rozpojovacia istiaca skriňa) určené pre
montáž na stĺp sú dodávané komplet zmontované a sú vybavené
príslušnými plastovými prechodkami (v zmysle špecifikácie VRIS)
a 2 ks plastových držiakov. Súčasťou príslušenstva je nerezová páska
Bandimex.
Pre obsluhu skrine pri jej prevádzke musí byť pred skriňou priestor
o hĺbke min. 800mm. Pri montáži je potrebné dodržať túto vzdialenosť. Ak sa montáž skrine VRIS realizuje v blízkosti iného rozvodného zariadenia, musia byť dodržané príslušné bezpečné vzdialenosti.
Skrine sa montujú na stĺp s upevnením páskou Bandimex. Po montáži skrine VRIS na stĺp sa do skrine pripoja zavedené vodiče (skrz
prechodiek) s upevnením na príslušné svorky, ktorých typ a veľkosť
korešponduje so špecifikáciou príslušnej skrine. Podľa potreby/
predpisu sú vodiče následne označené príp. je zanesené označenie
vodičov/káblov aj na štítky umiestnené na dverách skrine. Na svorník M8 na zadnej vonkajšej strane skrine sa pripojí uzemnenie
skrine.
Káblový zvod je nutné chrániť proti mechanickému poškodeniu.
Chrániaci prvok sa pripevňuje k stĺpu taktiež pomocou pásky
Bandimex.
17
Skrine SR
Popis skríň SR
Skrine SR (skrine rozpojovacie) sú určené pre rozpojovanie a istenie častí káblových vedení v sieti NN. Sú konštrukčne riešené v súlade s STN
EN 60 439-5. Skrine SR sú vyrobené z materiálu polyester plneného sklenným vláknom. Materiál je recyklovateľný. Skrine sú dodávané
v konštrukčnom prevedení „Z“ - zapustená v stene, „P“ - skriňa s pilierom s upevnením na podlahu a „F“ - skriňa s pilierom osadeným v zemi
vrátane zemného dielu. Uzamykanie skríň je na energetický zámok (STN359754 príl. 1). Dvere sú snímateľné, uložené na pántoch. SR sú
osadzované poistkovými lištami, poistkovými lištovými odpojovačmi a poistkovými lištovými odpínačmi veľkosti 2 a 00. Rozstup zberníc
je 185mm. Skrine sú pre prierezy pripojovacích vodičov do 120 resp. do 240mm2 . Krytie po otvorení dverí je v súlade s STN IEC 61 140,
332010, STN 33 2000-4-41 (IP00 resp. IP2x).
SR - Technické parametre
Parameter
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
Hodnota
690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2 ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
samočinným odpojením od zdroja
energetický uzáver podľa STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
SR - Typy skríň a ďalšie údaje Typ skrine
Ma x . počet prvkov veľkosti 2
Prívodné vedenie (ma x .; mm2 )
Orientačné rozmery skrine (v x š x h; mm)
SR1
SR2
Hmotnosť samotnej skrine (kg)
Hmotnosť skrine s pilierom (kg)
26
45
30
49
2/0
1/1
3/0
1/2
2/1
2
240
800 x 400
x 250
3
240
800 x 400
x 250
SR3
4
240
800 x 530
x 250
SR4
5
240
800 x 660
x 250
SR5
6
240
800 x 660
x 250
SR6
7
240
800 x 800
x 250
SR7
Presné rozmery “holých” skríň (vxšxh; mm; bez “šikmej striešky” o v=25mm) podľa Kombinácie istiacich prvkov veľkosti 2 (400A) a 00 (160A)
Kombinácia
Rozmery
Kombinácia
Rozmery
Kombinácia
Rozmery
Kombinácia
Rozmery
Kombinácia
Rozmery
Kombinácia
Rozmery
Kombinácia
Rozmery
18
SR8
8
9
240
240
800 x
800 x
1060 x 1060 x
250
250
41
45
53
60
73
78
60
64
69
78
98
101
Kombinácia istiacich prvkov veľkosti 2 (400A) a 00 (160A)
4/0
5/0
6/0
7/0
8/0
9/0
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
5/1
5/2
5/3
5/4
6/1
6/2
2/0
3/0
4/0
5/0
6/0
7/0
8/0
800 x 400 800 x 400 800 x 530 800 x 660 800 x 660 800 x 800 800 x
x 250
x 250
x 250
x 250
x 250
x 250
1060 x
250
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
800 x 400 800 x 400 800 x 400 800 x 400 800 x 530 800 x 530 800 x 530
x 250
x 250
x 250
x 250
x 250
x 250
x 250
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
800 x 400 800 x 400 800 x 530 800 x 530 800 x 530 800 x 660
x 250
x 250
x 250
x 250
x 250
x 250
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
800 x 530 800 x 530 800 x 530 800 x 660 800 x 660
x 250
x 250
x 250
x 250
x 250
4/1
4/2
4/3
4/4
800 x 530 800 x 660 800 x 660 800 x 660
x 250
x 250
x 250
x 250
5/1
5/2
800 x 660 800 x 660
x 250
x 250
6/1
800 x 800
x 250
9/0
800 x
1060 x
250
1/8
800 x 660
x 250
2/7
800 x 660
x 250
3/6
800 x 660
x 250
4/5
800 x 800
x 250
5/3
5/4
800 x 800 800 x 800
x 250
x 250
6/2
800 x 800
x 250
SR9
SR10
10/0
1/9
2/8
3/7
4/6
x
1/10
2/9
3/8
4/7
10/0
800 x
1060 x
250
1/9
800 x 660
x 250
2/8
800 x 660
x 250
3/7
800 x 800
x 250
4/6
800 x 800
x 250
x
10
240
800 x
1060 x
250
83
106
11
240
800 x
1060 x
250
73
98
1/10
800 x 660
x 250
2/9
800 x 800
x 250
3/8
800 x 800
x 250
4/7
800 x
1060 x
250
Skriňa rozpojovacia SR1
Kompletné označenie/detaily označenia 690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
Typ skrine
SR1
skriňa rozpojovacia; základné prevedenie; prívod na zbernice cez
istiaci prvok
SR1.1
skriňa rozpojovacia; jeden neistený prívod priamo na zbernicu
Konštrukčné prevedenie
samočinným odpojením od zdroja
energet. uzáver podľa
STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
m
Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
25
0
m
400 mm
Z
P
F
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Kombinácia istiacich prvkov
n1
SR1
Typ istiaceho prvku
2.MKP
V
VV
Šírka skrine
40
SR1 - F2, F3
1.MKP
poistkový lištový odpínač 1x3 (trojpólové ovládanie)
poistkový lištový odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie)
poistková lišta
Spôsob pripojenia vodičov
SR1 - Z2, Z3
SR1 - P1, P2, P3
T1
T2
T3
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami š=400mm
Stupeň krytia po otvorení dverí
K1
K2
»»
IP00
IP2x
Príklad pre objednávku:
SR1 F3 2/0 T3 VV 40K2
SR1: skriňa rozpojovacia s prívodom na zbernice cez
istiaci prvok; F3: zapustená, 3 moduly káblového
priestoru; 2/0: 2x istiaci prvok 400A; T3: poistková lišta;
VV: pripájacie praporce prístrojov tvaru V s V-svorkami;
40K2: šírka skrine 400mm, stupeň krytia po otvorení
dverí IP2x. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky..
3.MKP
670 mm
240 mm
240 mm
240 mm
825 mm
n2
počet istiacich prvkov veľkosti 2
(400A; šírka prvku 100mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 00
(160A; šírka prvku 50mm)
Rozmerový výkres (mm)
Príklady schém zapojenia
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. P a F. U prev.
Z je výška skrine 800mm.
PEN
SR 1
PEN
SR 1.1
19
Skriňa rozpojovacia SR2
Kompletné označenie/detaily označenia 690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
Typ skrine
samočinným odpojením od zdroja
energet. uzáver podľa
STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
skriňa rozpojovacia; 2 neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
skriňa rozpojovacia; základné prevedenie; prívod na zbernice cez
istiaci prvok
SR2.1
skriňa rozpojovacia; jeden neistený prívod priamo na zbernicu
SR2.2
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
0
1
2
3
25
0
m
400 mm
SR2
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
m
Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Kombinácia istiacich prvkov
Rozmerový výkres (mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 2 (400A; šírka prvku
100mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 00 (160A; šírka prvku
50mm)
SR2
n2
SR2 - Z2, Z3
1.MKP
T1
poistkový lištový odpínač 1x3 (trojpólové ovládanie)
T2
poistkový lištový odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie)
T3
poistková lišta
Spôsob pripojenia vodičov
SR2 - F2, F3
SR2 - P1, P2, P3
Typ istiaceho prvku
2.MKP
V
VV
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Šírka skrine
40
š=400mm
Stupeň krytia po otvorení dverí
3.MKP
K1
K2
IP00
IP2x
»»
Príklad pre objednávku:
SR2.1 F3 0/2 T2 VV 40K2
SR2.1: skriňa rozpojovacia, jeden neistený prívod priamo
na zbernicu; F3: zapustená, 3 moduly káblového
priestoru; 0/2: 2x istiaci prvok 160A; T2: poistkový lištový
odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie); VV: pripájacie
praporce prístrojov tvaru V s V-svorkami; 40K2: šírka skrine 400mm, stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové
poistky nie sú predmetom dodávky.
670 mm
240 mm
240 mm
240 mm
825 mm
n1
Príklady schém zapojenia
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. P a F. U prev.
Z je výška skrine 800mm.
PEN
SR 2
20
PEN
PEN
SR 2.1
SR 2.2 (slučka)
Skriňa rozpojovacia SR3
Kompletné označenie/detaily označenia 690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
Typ skrine
samočinným odpojením od zdroja
energet. uzáver podľa
STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
skriňa rozpojovacia; 2 neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
m
* 530 mm
SR3
skriňa rozpojovacia; základné prevedenie; prívod na zbernice cez
istiaci prvok
SR3.1
skriňa rozpojovacia; jeden neistený prívod priamo na zbernicu
SR3.2
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
m
Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
25
0
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Kombinácia istiacich prvkov
Rozmerový výkres (mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 2
(400A; šírka prvku 100mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 00
(160A; šírka prvku 50mm)
SR3
n2
2.MKP
poistkový lištový odpínač 1x3 (trojpólové ovládanie)
poistkový lištový odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie)
poistková lišta
Spôsob pripojenia vodičov
V
VV
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Šírka skrine
SR3 - F2, F3
1.MKP
T1
T2
T3
SR3 - Z2, Z3
SR3 - P1, P2, P3
Typ istiaceho prvku
*) šírka skrine v závislosti na kombinácii prvkov n1/n2
40
š=400mm; 53: š=530mm
Stupeň krytia po otvorení dverí
K1
K2
»»
3.MKP
IP00
IP2x
Príklad pre objednávku:
SR3 F3 4/0 T2 VV 53K2
SR3: skriňa rozpojovacia, prívod na zbernice cez istiaci
prvo; F3: zapustená, 3 moduly káblového priestoru; 4/0:
4x istiaci prvok 400A; T2: poistkový lištový odpínač 3x1
(jednopólové ovládanie); VV: pripájacie praporce prístrojov tvaru V s V-svorkami; 53K2: šírka skrine 530mm,
stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové poistky nie
sú predmetom dodávky.
670 mm
240 mm
240 mm
240 mm
825 mm
n1
Príklady schém zapojenia
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. P a F. U prev.
Z je výška skrine 800mm.
PEN
SR 3
SR3.1 a SR3.2: viď Katalógový list SR2
21
Skriňa rozpojovacia SR4
Kompletné označenie/detaily označenia Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
Typ skrine
samočinným odpojením od zdroja
energet. uzáver podľa
STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
skriňa rozpojovacia; 2 neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
SR4
skriňa rozpojovacia; základné prevedenie; prívod na zbernice cez
istiaci prvok
SR4.1
skriňa rozpojovacia; jeden neistený prívod priamo na zbernicu
SR4.2
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
m
0
1
2
3
25
0
m
* 660 mm
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Kombinácia istiacich prvkov
n1
SR4
T1
T2
T3
SR4 - Z2, Z3
1.MKP
Rozmerový výkres (mm)
poistkový lištový odpínač 1x3 (trojpólové ovládanie)
poistkový lištový odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie)
poistková lišta
Spôsob pripojenia vodičov
V
VV
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Šírka skrine
SR4 - F2, F3
SR4 - P1, P2, P3
Typ istiaceho prvku
*) šírka skrine v závislosti na kombinácii prvkov n1/n2
40
š=400mm; 53: š=530mm; 66: š=660mm
Stupeň krytia po otvorení dverí
2.MKP
3.MKP
K1
K2
IP00
IP2x
»»
Príklad pre objednávku:
SR4 F3 4/1 T2 VV 53K2
SR4: skriňa rozpojovacia, prívod na zbernice cez istiaci
prvok; F3: zapustená, 3 moduly káblového priestoru;
4/1: 4x istiaci prvok 400A, 1x160A; T2: poistkový lištový
odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie); VV: pripájacie
praporce prístrojov tvaru V s V-svorkami; 53K2: šírka skrine 530mm, stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové
poistky nie sú predmetom dodávky.
670 mm
240 mm
240 mm
240 mm
825 mm
n2
počet istiacich prvkov veľkosti 2
(400A; šírka prvku 100mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 00
(160A; šírka prvku 50mm)
Príklady schém zapojenia
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. P a F. U prev.
Z je výška skrine 800mm.
PEN
SR 4
22
SR4.1 a SR4.2: viď Katalógový list SR2
Skriňa rozpojovacia SR5
Kompletné označenie/detaily označenia 690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2 ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
Typ skrine
samočinným odpojením od zdroja
energet. uzáver podľa
STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
skriňa rozpojovacia; 2 neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
SR5
skriňa rozpojovacia; základné prevedenie; prívod na zbernice cez
istiaci prvok
SR5.1
skriňa rozpojovacia; jeden neistený prívod priamo na zbernicu
m
* 660 mm
SR5.2
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
m
Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
25
0
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Kombinácia istiacich prvkov
240 mm
SR5
1.MKP
T1
SR5 - Z2, Z3
SR5 - P1, P2, P3
Typ istiaceho prvku
poistkový lištový odpínač 1x3
(trojpólové ovládanie)
poistkový lištový odpínač 3x1
(jednopólové ovládanie)
poistková lišta
T2
T3
Spôsob pripojenia vodičov
V
VV
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Šírka skrine
*) šírka skrine v závislosti na kombinácii prvkov n1/n2
53
53: š=530mm; 66: š=660mm
2.MKP
Stupeň krytia po otvorení dverí
K1
K2
3.MKP
»»
IP00
IP2x
Príklad pre objednávku:
SR5 F3 2/4 T2 VV 66K2
SR5: skriňa rozpojovacia, prívod na zbernice cez istiaci
prvok; F3: zapustená, 3 moduly káblového priestoru;
2/4: 2x istiaci prvok 400A, 4x160A; T2: poistkový lištový
odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie); VV: pripájacie
praporce prístrojov tvaru V s V-svorkami; 53K2: šírka skrine 660mm, stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové
poistky nie sú predmetom dodávky.
670 mm
Rozmerový výkres (mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 2
(400A; šírka prvku 100mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 00
(160A; šírka prvku 50mm)
n2
SR5 - F2, F3
240 mm
240 mm
825 mm
n1
Príklady schém zapojenia
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. P a F. U prev.
Z je výška skrine 800mm.
PEN
SR 5
SR5.1 a SR5.2: viď Katalógový list SR2
23
Skriňa rozpojovacia SR6
Kompletné označenie/detaily označenia 690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2 ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
Typ skrine
samočinným odpojením od zdroja
energet. uzáver podľa
STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
skriňa rozpojovacia; 2 neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
SR6
skriňa rozpojovacia; základné prevedenie; prívod na zbernice cez
istiaci prvok
SR6.1
skriňa rozpojovacia; jeden neistený prívod priamo na zbernicu
m
* 800 mm
SR6.2
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
m
Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
25
0
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Kombinácia istiacich prvkov
n2
SR6
825 mm
n1
počet istiacich prvkov veľkosti 2
(400A; šírka prvku 100mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 00
(160A; šírka prvku 50mm)
240 mm
V
VV
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Šírka skrine
*) šírka skrine v závislosti na kombinácii prvkov n1/n2
53
š=530mm; 66: š=660mm; 80: š=800mm
2.MKP
Stupeň krytia po otvorení dverí
3.MKP
»»
K1
K2
IP00
IP2x
Príklad pre objednávku:
SR6.2 F3 2/3 T2 VV 66K2
SR6: skriňa rozpojovacia, dva neistené prívody priamo na zbernicu; F3: zapustená, 3 moduly káblového
priestoru; 2/3: 2x istiaci prvok 400A, 3x160A; T2: poistkový lištový odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie); VV:
pripájacie praporce prístrojov tvaru V s V-svorkami; 53K2:
šírka skrine 660mm, stupeň krytia po otvorení dverí IP2x.
Nožové poistky nie sú predmetom dodávky.
670 mm
Rozmerový výkres (mm)
poistkový lištový odpínač 1x3 (trojpólové ovládanie)
poistkový lištový odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie)
poistková lišta
Spôsob pripojenia vodičov
SR6 - F2, F3
240 mm
1.MKP
T1
T2
T3
SR6 - Z2, Z3
240 mm
SR6 - P1, P2, P3
Typ istiaceho prvku
Príklady schém zapojenia
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. P a F. U prev.
Z je výška skrine 800mm.
PEN
SR 6
24
SR6.1 a SR6.2: viď Katalógový list SR2
Skriňa rozpojovacia SR7
Kompletné označenie/detaily označenia 690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
Typ skrine
samočinným odpojením od zdroja
energet. uzáver podľa
STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
skriňa rozpojovacia; 2 neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
SR7
skriňa rozpojovacia; základné prevedenie; prívod na zbernice cez
istiaci prvok
SR7.1
skriňa rozpojovacia; jeden neistený prívod priamo na zbernicu
m
* 1060 mm
SR7.2
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
m
Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
25
0
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Kombinácia istiacich prvkov
n2
SR7
825 mm
n1
počet istiacich prvkov veľkosti 2
(400A; šírka prvku 100mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 00
(160A; šírka prvku 50mm)
240 mm
1.MKP
SR7 - Z2, Z3
T1
T2
T3
2.MKP
240 mm
poistkový lištový odpínač 1x3 (trojpólové ovládanie)
poistkový lištový odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie)
poistková lišta
Spôsob pripojenia vodičov
SR7 - F2, F3
240 mm
SR7 - P1, P2, P3
Typ istiaceho prvku
V
VV
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami Šírka skrine
*) šírka skrine v závislosti na kombinácii prvkov n1/n2
53
š=530mm;
66:
š=660mm;
80:
š=800mm;
106: š=1060mm
Stupeň krytia po otvorení dverí
K1
K2
3.MKP
670 mm
»»
IP00
IP2x
Príklad pre objednávku:
SR7 F3 2/6 T2 VV 66K2
SR7: skriňa rozpojovacia, prívod na zbernice cez istiaci
prvok; F3: zapustená, 3 moduly káblového priestoru;
2/6: 2x istiaci prvok 400A, 6x160A; T2: poistkový lištový
odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie); VV: pripájacie
praporce prístrojov tvaru V s V-svorkami; 66K2: šírka skrine 660mm, stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové
poistky nie sú predmetom dodávky.
Rozmerový výkres (mm)
Príklady schém zapojenia
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. P a F. U prev.
Z je výška skrine 800mm.
PEN
SR 7
SR7.1 a SR7.2: viď Katalógový list SR2
25
Skriňa rozpojovacia SR8
Kompletné označenie/detaily označenia
690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2 ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
Typ skrine
samočinným odpojením od zdroja
energet. uzáver podľa
STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
skriňa rozpojovacia; 2 neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
SR8
skriňa rozpojovacia; základné prevedenie; prívod na zbernice cez
istiaci prvok
SR8.1
skriňa rozpojovacia; jeden neistený prívod priamo na zbernicu
m
* 1060 mm
SR8.2
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
m
Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
25
0
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Kombinácia istiacich prvkov
počet istiacich prvkov veľkosti 2 (400A; šírka prvku
100mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 00 (160A; šírka prvku
50mm)
n2
SR8
825 mm
n1
240 mm
2.MKP
3.MKP
poistkový lištový odpínač 1x3 (trojpólové ovládanie)
poistkový lištový odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie)
poistková lišta
Spôsob pripojenia vodičov
V
VV
SR8 - F2, F3
240 mm
1.MKP
T1
T2
T3
SR8 - Z2, Z3
240 mm
SR8 - P1, P2, P3
Typ istiaceho prvku
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami
Šírka skrine
*) šírka skrine v závislosti na kombinácii prvkov n1/n2
66
š=660mm; 80: š=800mm; 106: š=1060mm
Stupeň krytia po otvorení dverí
K1
K2
IP00
IP2x
»»
Príklad pre objednávku:
SR8 F3 1/8 T2 VV 66K2
670 mm
SR8: skriňa rozpojovacia, prívod na zbernice cez istiaci
prvok; F3: zapustená, 3 moduly káblového priestoru;
1/8: 1x istiaci prvok 400A, 8x160A; T2: poistkový lištový
odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie); VV: pripájacie
praporce prístrojov tvaru V s V-svorkami; 66K2: šírka skrine 660mm, stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové
poistky nie sú predmetom dodávky.
Rozmerový výkres (mm)
Príklady schém zapojenia
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. P a F. U prev.
Z je výška skrine 800mm.
PEN
SR 8
26
SR8.1 a SR8.2: viď Katalógový list SR2
Skriňa rozpojovacia SR9
Kompletné označenie/detaily označenia
690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
Typ skrine
samočinným odpojením od zdroja
energet. uzáver podľa
STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
skriňa rozpojovacia; 2 neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
SR9
skriňa rozpojovacia; základné prevedenie; prívod na zbernice cez
istiaci prvok
SR9.1
skriňa rozpojovacia; jeden neistený prívod priamo na zbernicu
m
* 1060 mm
SR9.2
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
m
Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
25
0
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Kombinácia istiacich prvkov
počet istiacich prvkov veľkosti 2
(400A; šírka prvku 100mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 00
(160A; šírka prvku 50mm)
n2
SR9
825 mm
n1
240 mm
1.MKP
240 mm
2.MKP
3.MKP
SR9 - Z2, Z3
T1
T2
T3
poistkový lištový odpínač 1x3 (trojpólové ovládanie)
poistkový lištový odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie)
poistková lišta
Spôsob pripojenia vodičov
V
VV
SR9 - F2, F3
240 mm
SR9 - P1, P2, P3
Typ istiaceho prvku
praporec tvaru V bez V-svoriek
praporec tvaru V s V-svorkami
Šírka skrine
*) šírka skrine v závislosti na kombinácii prvkov n1/n2
660
š=660mm; 80: š=800mm; 106: š=1060mm
Stupeň krytia po otvorení dverí
K1
K2
IP00
IP2x
»»
Príklad pre objednávku:
SR9 F3 2/8 T2 VV 66K2
670 mm
SR9: skriňa rozpojovacia, prívod na zbernice cez istiaci
prvok; F3: zapustená, 3 moduly káblového priestoru;
2/8: 2x istiaci prvok 400A, 8x160A; T2: poistkový lištový
odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie); VV: pripájacie
praporce prístrojov tvaru V s V-svorkami; 66K2: šírka skrine 660mm, stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové
poistky nie sú predmetom dodávky.
Rozmerový výkres (mm)
Príklady schém zapojenia
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. P a F. U prev.
Z je výška skrine 800mm.
PEN
SR 9
SR9.1 a SR9.2: viď Katalógový list SR2
27
Skriňa rozpojovacia SR10
Kompletné označenie/detaily označenia
690V
160-400A
50Hz
40kA
IP44 resp. IP44/IP2x
káblové Cu-Al; max. 240mm2
ECu pás 30x5mm
skrutka M10x30mm
Typ skrine
samočinným odpojením od zdroja
energet. uzáver podľa
STN359754 príl. 1
polyester plnený sklenným vláknom
kategória B
skriňa rozpojovacia; 2 neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
SR10
skriňa rozpojovacia; základné prevedenie; prívod na zbernice cez
istiaci prvok
SR10.1
skriňa rozpojovacia; jeden neistený prívod priamo na zbernicu
m
* 1060 mm
SR10.2
Konštrukčné prevedenie
Z
P
F
zapustená v stene
pilier s upevnením na podlahu
piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Počet modulov káblového priestoru (MKP)
m
Technické parametre
Menovité napätie Menovitý prúd Menovitá frekvencia
Skratová odolnosť
Stupeň krytia
Prívodné vedenie
Krajné/stredná prípojnica
Ochranná prípojnica
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím
Uzáver dverí
Materiál skrine
Odolnosť proti horeniu
25
0
0
1
2
3
bez MKP
1 MKP; v=240 mm
2 MKP; v=480 mm
3 MKP; v=720 mm
Kombinácia istiacich prvkov
počet istiacich prvkov veľkosti 2
(400A; šírka prvku 100mm)
počet istiacich prvkov veľkosti 00
(160A; šírka prvku 50mm)
n2
SR10
825 mm
n1
240 mm
1.MKP
240 mm
2.MKP
3.MKP
SR10 - Z2, Z3
T1
T2
T3
poistkový lištový odpínač 1x3 (trojpólové ovládanie)
poistkový lištový odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie)
poistková lišta
Spôsob pripojenia vodičov
SR10 - F2, F3
240 mm
SR10 - P1, P2, P3
Typ istiaceho prvku
V
praporec tvaru V bez V-svoriek
VV
praporec tvaru V s V-svorkami
Šírka skrine *) šírka skrine v závislosti na kombinácii prvkov n1/n2
66
š=660mm; 80: š=800mm; 106: š=1060mm
Stupeň krytia po otvorení dverí
K1
K2
IP00
IP2x
»»
Príklad pre objednávku:
SR10 F3 3/8 T2 VV 80K2
670 mm
SR10: skriňa rozpojovacia, prívod na zbernice cez istiaci
prvok; F3: zapustená, 3 moduly káblového priestoru;
3/8: 3x istiaci prvok 400A, 8x160A; T2: poistkový lištový
odpínač 3x1 (jednopólové ovládanie); VV: pripájacie
praporce prístrojov tvaru V s V-svorkami; 80K2: šírka skrine 800mm, stupeň krytia po otvorení dverí IP2x. Nožové
poistky nie sú predmetom dodávky.
Rozmerový výkres (mm)
Príklady schém zapojenia
Pozn.: Rozmery na výkrese sú
pre prev. P a F. U prev.
Z je výška skrine 800mm.
PEN
SR 10
28
SR10.1 a SR10.2: viď Katalógový list SR2
Montážny predpis (MP)
Číslo MP:
Číslo MP:
Skupina skríň:
Skupina skríň:
SR F
SR Z
Popis:
Popis:
Ak sa montáž skrine SR realizuje v blízkosti iného rozvodného
zariadenia, musia byť dodržané príslušné bezpečné vzdialenosti.
Pred montážou skrine musí byť pripravený výkop; veľkosť výkopu je
daná rozmermi piliera. Doporučená hĺbka výkopu je uvedená v rozmerovom náčrte v príslušnom katalógovom liste/sólo rozmerovom
náčrte. Dno výkopu dôkladne zhutníme a vyrovnáme betónovou/
pieskovou vrstvou. Po uložení a vyrovnaní skrine skriňu upevníme
zasypávaním voľného priestoru. Do spodnej časti výkopu je doporučené použiť piesok alebo betónovú zmes.
Ak sa montáž skrine realizuje v blízkosti iného rozvodného zariadenia, musia byť dodržané príslušné bezpečné vzdialenosti. Pred
montážou skrine musí byť pripravený a vyčistený výklenok. Pred
montážou sa vysadia dvere skrine príp. kryty modulu káblového
priestoru (MKP). Skriňu osadíme do otvoru tak, aby predná časť
skrine lícovala s omietkou. Ak príslušná stena výklenku ešte nie
je omietnutá, musí sa pri osadení počítať prirodzene s hrúbkou
omietky. Skriňu vyrovnáme do vodováhy a zaklínujeme/zaistíme
príslušnými prvkami (svorníky s príložkami ai.). Podľa situácie skriňu
rozoprieme. Skriňu upevníme v múre pomocou montážnej peny.
S montážnej penou pracujeme podľa predpisu výrobcu peny.
Po zatuhnutí orežeme prebytočnú penu.
MPSRF
SR F: piler osadený v zemi vrátane zemného dielu
Skrine SR (Skrine rozpojovacie) s pilerom pre osadenie v zemi vrátane zemného dielu sú dodávané komplet zmontované. Pre obsluhu
skrine pri jej prevádzke musí byť pred skriňou priestor o hĺbke min.
800mm. Pri montáži je potrebné dodržať túto vzdialenosť.
Pred montážou káblov sa vysadia dvere skrine a kryty modulu
káblového priestoru (MKP). Po upevnení skrine sa do skrine pripoja
vodiče s upevnením na príslušné svorky, ktorých typ a veľkosť
korešponduje so špecifikáciou príslušnej skrine. Podľa potreby/
predpisu sú vodiče následne označené. Označenie a smer káblov
je následne zanesené aj na štítky umiestnené na dverách skrine.
Pripojí sa uzemnenie skrine. Osadia sa sňaté kryty a dvere.
MPSRZ
SR Z: zapustená v stene
Skrine SR (Skrine rozpojovacie) určené pre zapustenie sú dodávané
komplet zmontované. Pre obsluhu skrine pri jej prevádzke musí byť
pred skriňou priestor o hĺbke min. 800mm. Pri montáži je potrebné
dodržať túto vzdialenosť.
Po montáži skrine sa do skrine pripoja vodiče s upevnením na príslušné svorky, ktorých typ a veľkosť korešponduje so špecifikáciou
príslušnej skrine. Podľa potreby/predpisu sú vodiče následne označené príp. je zanesené označenie vodičov aj na štítky umiestnené
na dverách skrine. Pripojí sa uzemnenie skrine. Osadia sa sňaté kryty
a dvere.
Číslo MP:
MPSRP
Skupina skríň:
SR P
SR P: pilier s upevnením na podlahu
Popis:
Skrine SR (Skrine rozpojovacie) určené pre montáž na podlahu sú
dodávané komplet zmontované. Pre obsluhu skrine pri jej prevádzke musí byť pred skriňou priestor o hĺbke min. 800mm. Pri montáži
je potrebné dodržať túto vzdialenosť.
Ak sa montáž skrine SPP realizuje v blízkosti iného rozvodného
zariadenia, musia byť dodržané príslušné bezpečné vzdialenosti.
Skrine sa montujú na pripravený podstavec. Pred montážou sa demontujú predné kryty modulu káblového priestoru (MKP) a dvere.
Samotné upevnenie k podstavcu sa prevádza skrz montážny rám
skrine príslušnými upevňovacími prvkami.
Po montáži skrine sa do skrine pripoja vodiče s upevnením na príslušné svorky, ktorých typ a veľkosť korešponduje so špecifikáciou
príslušnej skrine. Podľa potreby/predpisu sú vodiče následne označené príp. je zanesené označenie vodičov aj na štítky umiestnené
na dverách skrine. Zrealizuje sa uzemnenie skrine. Spätne sa osadia
kryty MKP a dvere skrine.
29
Ponuka ostatných komponentov/rozvádzačov
Stručný prehľad ostatnej Ponuky Moki s.r.o.:
ER - Elektromerové rozvádzače v plaste
‑
‑
‑
‑
‑
‑
pre priame, polopriame a nepriame meranie
1-fázové a 3-fázové jednotarifové a dvojtarifové pre jedného a pre dvoch odberateľov ER s istením
kombinácie ER a Prípojkových skríň RVO – Rozvádzače pre verejné osvetlenie v plaste ‑
‑
Rozvádzače pre verejné osvetlenie v plaste RVO Poistková skrinka verejného osvetlenia v plaste PSVO
ZK - Zásuvkové kombinácie v plaste
‑
‑
‑
‑
30
ZK s istením ističmi ZK s istením ističmi a chráničmi
plastové skrine osadené zásuvkami 24 - 415V
In do 125A
31
Stará Turá
Trenčín
Nové Mesto nad Váhom
Trnava
MOKI, s.r.o.,
prevádzka e-mail: [email protected]
www.mokisro.sk
Download

Prípojkové, rozpojovacie a káblové skrine pre energetiku