[kg] Č. výrobku
[kg] Č. výrobku
Schodisková
Doka-bezpečnostné
veža 250
systémy
Staxo 100-rám 1,20m
28,0 582301000
Staxo 100-Rahmen 1,20m
Univerzálny uvo ovací k úč
3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug
pozink.
pozink.
d žka: 75,5 cm
Alu-schodiskové rameno 250
33,2 582670000
Alu-Treppenlauf 250
Základný rám d2 1,20m
hliník
d žka: 263 cm
šírka: 80 cm
výška: 112 cm
24,1 582701000
Grundrahmen d2 1,20m
pozink.
Vonkajšie zábradlie 250
19,5 582672000
Außengeländer 250
Spojka
pozink.
d žka: 255 cm
výška: 111 cm
0,57 582527000
Kupplungsstück
pozink.
výška: 27 cm
Perový čap 16mm
0,25 582528000
Federbolzen 16mm
pozink.
d žka: 15 cm
Vnútorné zábradlie 250
7,0 582671000
Innengeländer 250
pozink.
výška: 155 cm
Pätkové vreteno
9,0 582637000
Fußspindel
pozink.
výška: 69 cm
Ochranné zábradlie 250
36,5 582675000
Einstiegsgeländer 250
Vretenová noha 70
pozink.
d žka: 255 cm
výška: 117 cm
8,8 582639000
Lastspindel 70
pozink.
výška: 101 cm
Nástupný adaptér 250
12,6 582674000
Einstiegsadapter 250
Upínacia matica B
2,0 582634000
Spannmutter B
pozink.
pozink.
výška: 238 cm
[kg] Č. výrobku
Podestové zábradlie 250
6,3 582673000
Podestgeländer 250
pozink.
d žka: 160 cm
výška: 48 cm
[kg] Č. výrobku
Podlaha podperného systému 60/60cm
Podlaha podperného systému 60/100cm
Podlaha podperného systému 60/150cm
Podlaha podperného systému 60/175cm
Podlaha podperného systému 60/200cm
Podlaha podperného systému 60/250cm
Podlaha podperného systému 60/300cm
6,1
9,5
13,6
15,5
17,8
22,2
26,2
582330500
582306500
582307500
582332500
582308500
582309500
582310500
Gerüstbelag
hliník
Kotevná botka pre schodiskovú vežu
3,4 582680000
Ankerschuh für Treppenturm
pozink.
d žka: 22 cm
šírka: 12 cm
výška: 22 cm
Tabu ka so zákazom “Vstup zakázaný” 300x300mm 0,70 581575000
Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm
Kónusová skrutka B 7cm
0,86 581444000
Konusschraube B 7cm
červe
d žka: 10 cm
priemer: 7 cm
ve kos k úča: 50 mm
Lešenárska rúra 48,3mm 1,00m
Lešenárska rúra 48,3mm 1,50m
Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m
Lešenárska rúra 48,3mm 2,50m
Lešenárska rúra 48,3mm 3,00m
Lešenárska rúra 48,3mm 3,50m
Lešenárska rúra 48,3mm 4,00m
Lešenárska rúra 48,3mm 4,50m
Lešenárska rúra 48,3mm 5,00m
Lešenárska rúra 48,3mm 5,50m
Lešenárska rúra 48,3mm 6,00m
Lešenárska rúra 48,3mm .....m
3,6
5,4
7,2
9,0
10,8
12,6
14,4
16,2
18,0
19,8
21,6
3,6
682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000
Gerüstrohr 48,3mm
pozink.
Otočná spojka prechodová 48/76mm
1,9 582563000
Übergangsdrehkupplung 48/76mm
pozink.
ve kos k úča: 22 mm
Otočná spojka 48mm
1,5 582560000
Drehkupplung 48mm
pozink.
ve kos k úča: 22 mm
Normálna spojka 48mm
1,2 682004000
Normalkupplung 48mm
pozink.
ve kos k úča: 22 mm
[kg] Č. výrobku
[kg] Č. výrobku
Schodisková
Doka-bezpečnostné
veža d2-225
systémy
Základný rám d2 1,20m
24,1 582701000
Grundrahmen d2 1,20m
Univerzálny uvo ovací k úč
3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug
pozink.
d žka: 75,5 cm
pozink.
Schodiskové rameno 225 pravé
Schodiskové rameno 225 avé
24,6 582681000
24,6 582682000
Treppenlauf 225
Spojka
pozink.
d žka: 263 cm
výška: 111 cm
0,57 582527000
Kupplungsstück
pozink.
výška: 27 cm
Perový čap 16mm
0,25 582528000
Federbolzen 16mm
pozink.
d žka: 15 cm
Zástrčný t
7x60mm
0,02 582683000
Steckbolzen 7x60mm
Diagonálna vzpera d2 12.225
pozink.
6,0 582717000
Diagonalstrebe d2 12.225
pozink.
Vnútorný st pik 225
5,7 582685000
Innenholm 225
pozink.
výška: 111 cm
Horizontálna vzpera d2 225
3,4 582735000
Horizontalstrebe d2 225
pozink.
Medzizábradlie 225
5,7 582686000
Zwischengeländer 225
Pätkové vreteno
pozink.
d žka: 87 cm
výška: 114 cm
9,0 582637000
Fußspindel
pozink.
výška: 69 cm
Vretenová noha 70
8,8 582639000
Lastspindel 70
Pripojovací uholník 225
pozink.
výška: 116 cm
pozink.
výška: 101 cm
Upínacia matica B
2,0 582634000
Spannmutter B
pozink.
6,0 582687000
Anschlusswinkel 225
Doska zábradlia 15x160cm
4,0 183011000
Geländerdiele 15x160cm
lazúrované nažlto
Stúpadlo 35mm 30x60cm
[kg] Č. výrobku
[kg] Č. výrobku
3,0 183010000
Tabu ka so zákazom “Vstup zakázaný” 300x300mm 0,70 581575000
Trittbrett 35mm 30x60cm
Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mmo
lazúrované nažlto
Kotevná botka pre schodiskovú vežu
3,4 582680000
Ankerschuh für Treppenturm
pozink.
d žka: 22 cm
šírka: 12 cm
výška: 22 cm
Kónusová skrutka B 7cm
0,86 581444000
Konusschraube B 7cm
červe
d žka: 10 cm
priemer: 7 cm
ve kos k úča: 50 mm
Lešenárska rúra 48,3mm 1,00m
Lešenárska rúra 48,3mm 1,50m
Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m
Lešenárska rúra 48,3mm 2,50m
Lešenárska rúra 48,3mm 3,00m
Lešenárska rúra 48,3mm 3,50m
Lešenárska rúra 48,3mm 4,00m
Lešenárska rúra 48,3mm 4,50m
Lešenárska rúra 48,3mm 5,00m
Lešenárska rúra 48,3mm 5,50m
Lešenárska rúra 48,3mm 6,00m
Lešenárska rúra 48,3mm .....m
3,6
5,4
7,2
9,0
10,8
12,6
14,4
16,2
18,0
19,8
21,6
3,6
682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000
Gerüstrohr 48,3mm
pozink.
Otočná spojka 48mm
1,5 582560000
Drehkupplung 48mm
pozink.
ve kos k úča: 22 mm
Normálna spojka 48mm
1,2 682004000
Normalkupplung 48mm
pozink.
ve kos k úča: 22 mm
Otočná spojka prechodová 48/60mm
1,5 582561000
Übergangsdrehkupplung 48/60mm
pozink.
ve kos k úča: 22 mm
Priskrutkovate ná spojka 48mm 50
Anschraubkupplung 48mm 50
pozink.
ve kos k úča: 22 mm
0,84 682002000
Download

kg - Doka