Žiadanka na vyšetrenie IMR X 0 0 1
Klinická imunológia - rozšírená
interný kód laboratória
Vypĺňať paličkovým písmom tmavým perom.
muž
Rodné číslo:
žena
kódy diagnóz
(MKCH): 1.
Kód poskytovateľa:
Priezvisko:
2.
Kód odosielajúceho lekára:
Meno:
3.
Tel. číslo:
Bydlisko:
Pečiatka a podpis lekára
4.
kód
poisťovne:
EÚ poistenci:
Identifikačné číslo pacienta
Typ poskytnutej
zdrav. starostlivosti:
Kód krajiny EU:
dátum
odberu:
d d m m r r
čas
odberu:
Poznámka:
Materiál:
EÚ poistenci - priložiť kópiu ZP
plná krv
sérum
posledná
menšt.:
h h m m
d d m m r r
iné
BUNKOVÁ IMUNITA
Leukocyty KE
Diferenciálny krvný obraz KE
Nešpecifická *
Fagocytárna aktivita
Respiračné vzplanutie
Špecifická */**
Základná imunofenotypizácia
Imunofenotypizácia hematologických malignít: KE
Aktivačné markery T ly
(%)
CD3+HLA-DR+
(%)
ALL
(abs.počet)
CD8+HLA-DR+
(%)
AML
CD3+CD25+
(%)
CD34
CD3+CD4+CD25+
(%)
CLL / NHL
CD8+CD38+
(%)
MDS / MPN
CD3+ celkové T ly
CD3+CD4+ pomocné T ly
(%)
(abs.počet)
CD3+CD8+ cytotoxické T ly
(%)
(abs.počet)
PNH
Aktivačné markery B ly
pomer CD4+/CD8+
CD3-CD16+CD56+ NK ly
(%)
CD19+CD23+
Iné: (špecifikujte):
(%)
AUTO/ALLOPROTILÁTKY KE
(abs.počet)
CD19+ B ly
(%)
protilátky proti trombocytom (prietoková cytometria) KE, 2
Subpopulácie CD4+ T ly
(abs.počet)
CD4+CD45RA+
(%)
viazané
(IgG, IgM) **
CD4+CD45RO+
(%)
cirkulujúce
(IgG, IgM) ***
protilátky proti granulocytom (prietoková cytometria) KE, 2
Stanovenie HLA-B27
Sepsa
HLA-DR na monocytoch
HLA-B27 (screening-prietoková cytometria)
(%)
(IgG, IgM) **
cirkulujúce
(IgG, IgM) ***
protilátky proti lymfocytom (prietoková cytometria) KE, 2
HLA-B27 (genetika-microarray) 1, **
HLA-B7
viazané
Iné
CD20+ B ly
(%)
viazané
(IgG, IgM) **
cirkulujúce
(IgG, IgM) ***
Imunodeficity/CVID (len po dohode s laboratóriom)
špecifické protilátky proti gp na trombocytoch (ELISA)***
PODTRIEDY IMUNOGLOBULÍNOV ***
HUMORÁLNA IMUNITA
POSTVAKCINAČNÉ PROTILÁTKY ***
IgG1
anti-tetanus toxoid (TET)
IgG2
anti-difterický toxoid (DFT)
IgG3
anti-haemophilus influenze (HIB)
IgG4
anti-pneumokokový kapsulárny polysacharid (PCP)
KOMPLEMENT ***
CH50, AH50
Ver. 10.9.2014_d_X
IgA1
IgA2
IgD
1 vyšetrujeme automaticky pri nejasnom výsledku prietokovej cytometrie, resp. po dohode pre špecifikáciu alel
2 Vyšetrenie prosíme objednať vopred telefonicky: 055/2829619, 055/2829621
Analýza protilátok vo štvrtok (párny týždeň ATR, nepárny AGR, Aly)
BA vyšetrenie je možné realizovať len v centrálnom laboratóriu Bratislava, KE vyšetrenie je možné realizovať len v centrálnom laboratóriu Košice
Odbery: * LiHep
** EDTA
*** zrazená krv/sérum
AUTOPROTILÁTKY***
Gastroenterológia a hepatológia
Reumatológia
Neuronálne autoprotilátky/Paraneoplastický neuronálny syn.
anti-nukleárne protilátky (ANA)
protilátky proti mitochondriám (AMA)
protilátky proti myelínu
ANA-typizácia - EUROLINE stripy podľa fluorescenčného nálezu 3
protilátky proti hladkému svalu (ASMA)
protilátky proti myelin-asociovanému proteínu (MAG)
anti-dvojvláknová DNA (dsDNA)
protilátky proti mikrozómom obličiek a pečene (LKM)
protilátky proti acetylcholínovým receptorom (ACChR )
anti-deoxyribonukleoproteín (DNP)
T-AMA-typizácia (AMA M2, LKM-1, LC-1, SLA/LPgp210, PML,
protilátky proti aquaporínu IV
anti-cyklické citrulinované peptidy (CCP)
Sp100, Ro-52)
autoimunitná encefalitída (NMDAR, CASPR2, AMPA R1, AMPA R2,
anti-mutovaný citrulinový peptid (MCV)
protilátky proti peptidu z cytozolu pečene (ALCP)
LGI 1, GABAB-R)
protilátky proti proti membránam hepatocytov (ALMA)
neuronálne antigény (HU, Ri, Yo, amphysin, Ma2, recoverin, SOX1, titín)
protilátky proti žlčovodom (ABCA)
protilát. proti gangliozidom IgG (GM1, GM2, GM3, GQ1b, GD1a, GD1b, GT1b)
protilátky proti cytoplazme neutrofilov (p/c ANCA) 4
protilátky proti endotelovým bunkám (AVEA)
protilát. proti gangliozidom IgM (GM1, GM2, GM3, GQ1b, GD1a, GD1b, GT1b)
anti-myeloperoxidáza (MPO)
protilátky proti parietálnym bunkám žalúdka (APCA)
anti-proteináza 3 (PR3)
protilátky proti intrinsic faktoru (aIF)
anti-lysozym
protilátky proti pohárikovým bunkám-goblet cells IgG, IgA (AGCA)
protilátky proti bazálnej membráne epidermy (BP180, BP230)
anti-lactoferin
protilátky proti exokrinnému pankreasu (AICA)
protilátky proti desmozómom (desmoglein 1, desmoglein 3, plakíny)
Vaskulitída a renálne ochorenia
anti-elastáza
Kožné ochorenia
HLA -Cw6 antigén (genetika psoriázy) **
Autoimunitný diabetes
anti-cathepsin G
protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej (GAD)
anti-BPI
protilátky proti tyrozín fosfatáze (IA2)
protilátky proti bazálnej membráne glomerulov (BMG) 4
protilátky proti Langerhansovym ostrovčekom pankreasu (ICA)
protilátky proti bazálnej membráne tubulov (BMT)
INÉ
anti-fosfolipáza-A2-receptor
protilátky proti priečne pruhovanému svalu
protilátky proti myokardu
Štítna žľaza
protilátky proti tyreoglobulínu
protilátky proti mikrozómom štítnej žľazy
ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM***
anti-kardiolipín screen (ACLA IgA/IgG/IgM)
anti-protrombín IgG, IgM
anti-fosfatydiletanolamím screen (IgG/IgM)
anti-kardiolipín IgG, IgM (ACLA IgG, IgM)
anti-kyselina fosfatydilová screen (IgG/IgM)
anti-annexín V screen (IgG/IgM)
anti-b2glykoproteín screen (B2GPI IgA/IgG/IgM)
anti-fosfatydilinositol screen (IgG/IgM)
anti-b2glykoproteín IgG, IgM (B2GPI IgG, IgM)
anti-fosfatidylserín screen (IgG/IgM)
CELIAKIA a iné NON IgE POTRAVINOVÉ REAKCIE ***
anti-deaminované gliadínové peptidy IgA, IgG (DGP)
anti-milk IgA
anti-endomýzium IgA (EMA)
anti-kazeín IgG, IgA
anti-transglutamináza IgA (tTGA)
anti-laktoglobulín IgG, IgA
anti-transglutamináza IgG (tTGG) 5
anti-laktóza IgG, IgA
diaminooxidáza-kvantita (DAO)
genetika celiakie (HLA-DQ2/HLA-DQ8)**
anti-ovalbumín IgG, IgA
diaminooxidáza-funkcia (DAO-F)
anti-milk IgG
anti-sója IgG, IgA
anti-Candida albicans IgG, IgA, IgM
eozinofilný kationový proteín (ECP)
anti-Saccharomyces cerevisiae IgG, IgA (ASCA)
Histamínová intolerancia
INÉ: ***
sérová tryptáza
REPRODUKCIA
sérum: ***
ejakulát: BA, 6
anti-spermie
anti-spermie voľné
anti-ovaria
anti-spermie viazané IgG, IgA (MAR test)
anti-zona pellucida
kvalita ejakulátu (SpermFlow)
DIAGNOSTIKA ALERGIÍ
CAST ELISA**/BAT* BA 7
F1 - bielok
C1 - Penicillin G
C51 - Lys - aspirin
CMIV - Mivacurium
F2 - kravské mlieko
C2 - Penicillin V
C53 - Ibuprofen
C111 - Sodium benzoate
D1 - Derm.pteronys.
C203 - Ampicillin
C54 - Indomethacin
C112 - Sodium nitrite
D2 - Derm.farinae
C204 - Amoxicillin
C11 - PPL (polylysine)
C113 - Potassium bisulfite
M2 - Cladosp.herbarum
C3 - Cephalosporin
C12 - MDM (minor det. mixture)
C114 - Sodium salicylate
CLID - Lidocaine
C103 - Tartrazine
M3 - Asp.fumigatus
M5 - Candida albicans
Diagnostika liekových alergií 8 :
bazofiloaktivačný test BAT* BA :
bazofilodegranulačný test (BDT)***:
Lieky na BAT/BDT (vypísať):
ŠPECIFICKÉ IgG4
ŠPECIFICKÉ IgE***, 9
ISAC - biočip
EUROLINE STRIPY:
Inhalačné (tomka, reznačka, timotejka, jelša, breza, lieska, dub, ambrozia, palina, skorocel, D.pteron., D.farinae, mačka, pes, kôň, Pen.notatum, Clad.herbarum, Asp.fumigatus, Alt.alternata)
Atopy (timotejka, raž, breza, palina, mačka, pes, kôň, D.pteron., Clad.herbarum, Alt.alternata, bielok, mlieko, treska, pš.múka, ryža, sója, liesk.orech, mrkva, zemiak, jablko)
Potraviny (bielok, žĺtok, mlieko, kvasnice, ryža, múka pšen., ražná, sója, orech burský, lieskový, mandľa, jablko, marhuľa, kiwi, zeler, mrkva, paradajka, zemiak, treska, krab)
Pediatrické (trávy, breza, palina, D.pteron., D.farinae, mačka, pes, kôň, Clad.herbarum, Asp.fumigatus, Alt.alternata, bielok, žĺtok, mlieko, alfa-laktalb.,beta-laktogl., kazeín, treska, pš.múka, ryža, orech burský, lieskový, sója, mrkva, zemiak, jablko)
Pediatrické inhal. (timotejka, raž, jelša, breza, lieska, palina, púpava, skorocel, D.pteron., D.farinae, mačka, pes, kôň, morča, králik, škrečok, Pen.notatum, Clad.herbarum, Asp.fumigatus, Alt.alternata)
Skrížené (timotejka, breza, palina, múka pš., ražná, sója, orech burský, lieskový, mandľa, cibuľa, horčica, aníz, ligurček, jahoda, jablko, lytchi, marhuľa, figa, zeler, mrkva, zemiak)
SAMOSTATNÉ ALERGÉNY:
INHALAČNÉ ALERGÉNY
Pele - stromy
TX5
T280 Agát
Skoro kvitnúce stromy:
T1
Javor
T14
Topoľ
T2
Jelša
T15
Jaseň
T3
Breza
T24
Cyprus Japonský
T4
Lieska
T43
Borovica
T5
Buk
T205 Baza čierna
T7
Dub biely
T208 Lipa
T8
Brest
T209 Hrab
TX2
Javor, dub, brest, topoľ
TX8
Javor, breza, lieska, dub, platan
T9
Oliva
T215 Orgován obyčajný
TX3
Jalovec, dub, brest, topoľ, propsopis
TX9
Jelša, breza, lieska, dub, vŕba
T12
Vŕba
T250 Zlatý dážď
TX4
Dub, brest, platan, vŕba, topoľ
TX10 Jelša, breza, lieska, jaseň
jelša, lieska, brest, vŕba, topoľ
TX6
Neskoro kvitnúce stromy:
javor,breza, buk, dub, orech
Zmesné alergény
TX1 Javor, breza, dub, brest, orech
TX7
Oliva, vŕba, borovica, eukalyptus, akácia,
čajovník
Pele - trávy, obilie
GX3 Tomka, mätonoh, timotejka, raž, medúnok
G1
Tomka
G9
G2
Prstnatec obyčajný (bermudská tráva)
G12 Raž
G3
Reznačka
G13 Medúnok
G4
Kostrava
G14 Ovos
G5
Mätonoh
G15 Pšenica
G6
Timotejka
G201 Jačmeň
GX2 Prstnatec, mätonoh, timotejka,
G8
Lipnica
G202 Kukurica
lipnica, cirok, bah. tráva
Psinček
GX4 Neskoro kvitnúce trávy: tomka,
mätonoh, trstina, raž, medúnok
Zmesné alergény
GX1 Skoro kvitnúce trávy: reznačka,
kostrava, mätonoh, timotejka, lipnica
GX5 Obilniny: raž, ovos, pšenica, jačmeň
GX6 Prstnatec, mätonoh, timotejka, lipnica,
cirok, bah. tráva
Pele - byliny, kvety
W1
Ambrózia
W77 Astra
WX3
Artemisia,skorocel,mrlík,zlatobyľ,žihľava
W6
Palina obyčajná (Artemisia)
W27 Karafiát
WX5
Ambrózia, artemisia, margaréta,
W7
Sedmikráska
W202 Azalka
W8
Púpava lekárska
W203 Repka olejná
WX6
Skorocel, mrlík, zlatobyľ, šťaveľ
W9
Skorocel kopijovitý
W206 Harmanček
WX7
Margaréta, púpava, skorocel, mrlík, zlatobyľ
W12 Zlatobyľ
W20 Pŕhľava dvojdomá
alternata, epitel mačka, kôň, pes
RX3 Mix peľov: prstnatec, mätonoh,
bah. tráva, ambrózia, skorocel, mrlík
WX209 Ambrózia mix
Zmesné alergény
WX10 Sedmikráska, dália, hyacint, astra
WX1 Ambrózia ,artemisia, skorocel, mrlík,
W21 Múrovník
W63 Prvosienka
múrovník, skorocel, ambrózia
RX2 Celoročný skríning: D. far., alternaria
púpava, zlatobyľ
W10 Mrlík
RX1 Sezónny skríning : timotejka, breza,
RX4 Mix peľov: prstnatec, mätonoh, slanobyľ,
ambrózia, artemisia, skorocel
WX11 Sedmikráska, ruža, tulipán, prvosienka
slanobyľ
SX1
WX2 Ambrózia,artemisia,skorocel,mrlík,loboda
Inhalačný skríning: D. pter., epitel mačka,
pes, timotejka, raž, breza, artemisia
Srsť, epiderma, perie
E1
Mačka - srsť
E88
Myš - epitel/proteín
E2
Pes - srsť
E87
Potkan - epitel
E5
Pes - epitel
E70
Hus - perie
E3
Kôň - epitel
E201 Kanárik - perie
E4
Dobytok - srsť
E213 Papagáj - perie
E82
Králik - srsť
E7
E84
Škrečok zlatý - srsť
E215 Holub - trus
E6
Morča - srsť
Zmesné alergény
EX1 Epiderma: mačka, kôň, krava, pes
EX2 Domáci miláčikovia: mačka, pes,
EX70 Hlodavce: morča, škrečok, králik,
myš, potkan
EX71 Hydina perie: holub, kura, hus, kačka
EX72 Perie exotických vtákov: andulka,
škrečok, morča
kanárik, papagáj
EX3 Srsť epiderma dobytok: kôň, krava,
ovca, králik
Holub - perie
EX5 Výplň lôžkovín:
hus, kačka páperie
Roztoče, domáci prach
D1
Dermatophagoid. pteronyssinus
D70
Acarus siro
D73
Glycyphagus domesticus
H2
D2
Dermatophagoid. farinae
D71
Lepidoglyphus destructor
D74
Euroglyphus maynei
HX2 Domáci prach zmes: dom. prach,
Domáci prach
D3
Dermatophagoid. microceras
D72
Tyrophagus putrescentiae
O201 Tabakový prach
M1
Penicillium notatum
M6
Alternaria alternata
M44 Saccharomyces cerevisiae
M2
Cladosporium herbarum
M8
Helminthosporium halodes
M3
Aspergilus fumigatus
M11 Rhizopus nigricans
d. pteronys., d. farinae, šváb
Plesne
M207 Aspergillus niger
M18 Fusarium culmorum
M5
M20 Mucor mucedo
Candida albicans
MX2 Plesne mix: Pen. chrysogenum,
Cl. herbarum, Asp. fumigatus, C. albicans,
Zmesné alergény
MX1 Plesne mix: Alternaria tenuis,Asp. fmigatus,
Cladosporium herbarum, Pen. notatum
Al. alternata, Setomelanomma rostrata
MX4 Aspergillus mix: Asp. fumigatus, terreus,
niger, flavus
LIEKOVÉ ALERGÉNY
C1
Penicilin G
C213 Gentamycin
C242 Trimethoprim
C301 Rifampicin
C615 Isopropanol
C2
Penicilin V
C216 Doxycyklín
C243 Thiopental
C305 Kyselina klavulanova
C616 Jod
C201 Cefalosporin
C217 Kys. acetylsalicylova
C254 Prednisone
C306 Klindamycin
C702 Kyselina askorbová
C202 Suxamethonium chlorid
C222 Makrolidy mix
C281 Diclofenac
C307 Ciprofloxacin
C203 Ampicilin
C223 Sulfamethoxazol
C282 Indometacin
C308 Cefuroxime
C204 Amoxicilin
C225 Oxazepam
C283 Naproxen
C309 Cefalexin
C208 Pyrazolon
C231 Articain
C284 Procain
C311 Diazepam
C209 Paracetamol
C232 Lidocaine
C285 Bupivacaine
C388 Ketoprofen
C211 Tetracyclin
C233 Mepivacaine
C286 Ibuprofen
C409 Ofloxazin
C212 Erytromycin
C235 Tetracain
C294 Metamizol
Odbery: * LiHep
Poznámky:
3 vyšetrujeme len pri pozitivite NIF
** EDTA
4 pozitívny výsledok sa potvrdzuje ELISA metódou
*** zrazená krv/sérum
5 vyšetrujeme len pri selektívnej IgA deficiencii
6 ejakulát musí byť doručený do laboratória do 1 hodiny od odberu
7 48 hod. pred odberom vysadiť antialergickú liečbu, odbery pondelok - štvrtok
8 k testom je potrebné dodať lieky
9 Dôvera hradí 10 alergénov alebo 1 strip / 1x ročne, ISAC je možné vyšetriť len s doplatkom pacienta
VšZP, Union hradia 20 alergénov a 2 stripy / 1x štvrťrok
BA vyšetrenie je možné realizovať len v centrálnom laboratóriu Bratislava
KE vyšetrenie je možné realizovať len v centrálnom laboratóriu Košice
C436 Spiramycin
www.laboratornadiagnostika.sk
Call Centrum BA
Call Centrum KE
0800 00 30 30
0850 00 30 60
Medirex GROUP
Centrálne laboratórium BA
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Medirex GROUP
Centrálne laboratórium KE
Magnezitárska 2/C
040 13 Košice
[email protected]
[email protected]
tel.: +421 2 208 29 350
tel.: +421 55 28 29 620
C811 Mezocain
Zmesné alergény
CX2 Analgetiká,antireumatiká:
Paracetamol, Kys. acetylsalicylová,
Indometacin, Ibuprofen, Diclofenac
CX3 Antibakteriálne:
Sulfamethoxazol,Trimetoprim
POTRAVINOVÉ ALERGÉNY
Vajce
F306 Limetka
F245 Slepačie vajce
F38
Iné
Špenát
F44
Jahoda
F260 Brokolica
F221 Káva
F1
Slepačie vajce – bielok
F49
Jablko
F225 Tekvica
F93
F75
Slepačie vajce – žĺtok
F94
Hruška
F261 Špargľa
F247 Med
F95
Broskyňa
F262 Baklažán
F222 Čaj
F237 Marhuľa
F319 Červená repa
F45
F242 Čerešňa
F212 Šampiňón
F342 Oliva
Mlieko
F2
Kravské mlieko
F76
-laktalbumin
F255 Slivka
F77
-laktoglobulin
F259 Hrozno
citrón, ananás
Pekárenské droždie
hruška, broskyňa
Korenie
Fx20 Múka zmes: pšenič., ražná,
F263 Zelené korenie
Orechy, semená
jačmen., ryža
F280 Čierne korenie
F13
Burský orech (arašídy)
F283 Oregano
Kiwi
F17
Lieskovec
F281 Kari korenie
F325 Ovčie mlieko
F91
Mango
F256 Vlašský orech
F231 Mlieko prevarené
F92
Banán
F20
F329 Melón vodový
FX16 Ovocie 2: jahoda, hruška,
FX17 Ovocie 3: jablko, banán,
F84
Kazeín
banán, broskyňa
Kakao
F300 Kozie mlieko
F78
FX15 Ovocie 1: pomaranč, jablko,
FX22 Orechy mix: orech vlašský,
pekan., kešu, pistácie
FX23 Mäso: bravčové, hovädzie,
F234 Vanilka
Mandle
F89
kuracie, morčacie
Horčica
FX24 Syry: čedar, eidam, švajčiarsky
Múky, obilniny
F210 Ananás
F4
Pšeničná múka
F96
F5
Ražná múka
F211 Černica
F36
Kokosový orech
F153 Fenikel
F6
Jačmenná múka
F102 Čučoriedka
F18
Para orech
F272 Estragon
F7
Ovsenná múka
F 343 Malina
F10
Sézam
F154 Kôpor
F8
Kukuričná múka
F328 Figa
F224 Mak
F9
Ryža
F348 Litchi
F11
Pohánka
F79
Glutén – gliadín
F14
Sója
F12
Hrach
F215 Hlávkový šalát
F15
Fazuľa
F31
Mrkva
F3
Treska
F86
Petržlen
F24
Kreveta
ovsená, kukuričná, sezamová,
F85
Zeler
F40
Tuniak
pohánková
F35
Zemiak
F41
Losos
Ovocie
Pomaranč
F270 Zázvor
F203 Pistácie
F220 Škorica
grep, mandarinka
FX30 Ovocie asoc. s latexom: kiwi,
mango, banán, avokádo, papaya
F27
Hovädzie mäso
F218 Paprika
F83
Kuracie mäso
F244 Uhorka
F88
Ovčie maso
FX1
F204 Pstruh
F208 Citrón
F48
Cibuľa
F206 Makrela
F209 Graperfruit
F47
Cesnak
F258 Kalmar
čerešňa, slivka
FX32 Strukoviny: hrach, fazuľa,
kokos
FX2
šošovica, svätojánsky chlieb
Zmes darov mora: treska,
FX70 Korenie 1: estragon, tymián,
kreveta, slávka, tuniak, losos
FX3
FX5
F216 Kapusta biela
jablko, hruška, broskyňa,
Zmes orechy: arašidy,
lieskovec, paraorech, mandle,
Ryby a iné morské živočíchy
F302 Mandarínka
FX31 Ovocie asoc. s peľom brezy:
Zmesné alergény
Bravčové mäso
Paradajka
plesňový syr
FX29 Citrusy: pomaranč, citrón,
F331 Šafran
F26
F25
F235 Šošovica
F202 Kešu
Mäso
Zelenina, huby
Strukoviny
F33
Avokádo
Múka zmes: múka pšeničná,
majorán, ligurček
FX71 Korenie 2: rasca, muškátový
oriešok, kardamon, klinček
FX72 Korenie: fenikel, bazalka,
Bielok, treska, sezam. šrot,
zázvor, aníz
pš. múka, ovs. múka, pohánka
FX74 Ryby mix: treska, sleď,
FX13 Zelenina: hrach, fazuľa,
makrela, platesa
mrkva, zemiak
POTRAVINOVÉ ADITÍVA
C312 Laktóza
C638 Talk E 553
C704 Chinolínová žltá E 104
C713 Metylparabén E 218
C725 Amarant E 123
C470 Lecitin E 322
C280 Kyselina propionová E 280
C707 Kyselina glutámová E 620
C714 Propylparabén E 216
C726 Košenilová červeň E 120
C604 Persíran amónny E 923
C700 Kyselina mravčia E 236
C711 Dusitan sodný E 250
C716 Kyselina sorbová E 200
C636 Sacharín E 954
C703 Kyselina benzoová E 210
C712 Siričitan sodný E 221
C717 Tartrazín
ALERGÉNY HMYZU
I1
Včelí jed
I8
Moľa
I75
Sršeň
I3
Osí jed
I70
Mravec
I204
Ovad
I6
Šváb
I71
Komár
Zmesné alergény
IX1
Hmyzí jed zmes: včela, osa, šváb,
moľa, komár
PROFESNÉ ALERGÉNY
Pax3 Pele a plesne: asp.fumigatus,
KX1
Pax5 Chemikálie: iziocyanát TDI, MDI,
alt.alternata, žitný peľ, pšeničný peľ
Pax4 Zložky pri výrobe potravín: pšeničná
KX8
Pax6 Dezinfekčné prostriedky: etylénoxid,
múka, sója, -amyláza, zrniar čierny
Syntetický textil: akryl, umelý hodváb,
terylen
anhydrid kys. ftalovej, HDI
Detergenty: Amm. persulfát, alkaláza,
proteáza 1,2
anh. kys. ftalovej, formaldehyd
KONTAKTNÉ ALERGÉNY
K1
Akryl
C609 Chróm
C635 Chlorid ortuťnatý
K21
Ovčia vlna nespracovaná
K80
Formaldehyd
C620 Meď
C605 Tetraacetát olova
O3
Balvna
K82
Latex
C214 Zlato
C645 Chlorid titánu
CX1
Kovy mix: hliník, meď, nikel, striebro, titán
C628 Nikel
C637 Striebro
C648 Chlorid zinočnatý
C617 Kobalt
C726 Kochenilová červeň
O2
Escherichia coli
O71
OX2
Sperma mix: seminálna plazma,
O51
Streptococus viridans
ALERGÉNY BAKTÉRIÍ
OX1
Staphylococcus aureus
Baktérie mix: Streptococcus viridans,
Staphylococcus aureus
ejakulát, sediment
ALERGÉNOVÉ KOMPONENTY
Inhalačné alergény
nBos d 8, Kazein
I209 rVes v5, osa
F334 nBos d Laktoferin
I210 rPol d5, osík
F430 rAct d 8 PR-10, Kiwi
F233 nGal d 1 Ovomucoid, Slep. vajce
O214 MUXF3, CCD, Bromelain
T227 rOle e 7, Oliva
F417 rApi g1.01 PR-10, Zeler
F232 nGal d 2 Ovalbumin, Slep. vajce
G209 rPhl p 6, Timotejka
M229 rAlt a 1, Alternaria
F422 rAra h 1, Arašidy
F323 nGal d3 Konalbumin, Slep. vajce
K215 rHev b1, latex
G210 rPhl p 7, Timotejka
M218 rAsp f 1, Aspergillus
F423 rAra h 2, Arašidy
F353 rGly m4 PR-10, Sója
K217 rHev b 3, latex
G211 rPhl p 11, Timotejka
M220 rAsp f 3, Aspergillus
F424 rAra h3, Arašidy
F431 nGly m 5 beta-konglycinin, Sója
K218 rHev b 5, latex
G212 rPhl p 12, Timotejka
M221 rAsp f 4, Aspergillus
F352 rAra h 8 PR-10, Arašidy
F432 nGly m 6 glycinin, Sója
K219 rHev b 6.01, latex
G213 rPhl p 1+rPhl p 5b, Timotejka
E204 nBos d6 BSA
F427 rAra h9 LTP, Arašidy
F434 rMal d 1 PR-10, Jablko
K220 rHev b 6.02, latex
G215 rPhl p 5b, Timotejka
E101 rCan f1, Pes
F428 rCor a1 PR-10, Lieskovec
F351 rPen a1 Tropomyozin, Kreveta
K221 rHev b 8 Profilin, latex
G216 nCyn d 1, Prstnatec
E102 rCan f2, Pes
F425 nCor a 8, Lieskovec
F420 rPru p3 LTP, Broskyňa
K222 rHev b 9, latex
W230 nAmb a 1, Ambrózia
E94
F440 nCor a 9, Lieskovec
F416 rTri a 19 Omega-5 gliadin, pšenica
K224 rHev b 11, latex
W231 nArt v 1, Artemisia
E220 rFel d 2, Mačka
F441 rJug r 1, Lieskovec
F433 rTri a 14 LTP, pšenica
W233 nArt v 3, Artemisia
E228 rFel d 4, Mačka
F355 rCyp c 1, Kapor
T215 rBet v 1 PR-10, Breza
D202 nDer p1
F76
nBos d 4, alfa-laktalbumin
I208 rApi m1 Fosfolipáza A2, včela
T216 rBet v 2 Profilin, Breza
D203 rDer p2
F77
nBos d 5, beta-laktoglobulin
I211 rVes v1 Fosfolipáza A1, osa
T220 rBet v 4, Breza
D205 rDer p10
G205 rPhl p 1, Timotejka
T225 rBet v 6, Breza
Alergény potravín
G206 rPhl p 2, Timotejka
T224 rOle e 1, Oliva
G208 nPhl p 4, Timotejka
rFel d 1, Mačka
INÉ
F78
Alergény hmyzu
Kontaktné alergény
Download

Žiadanka na vyšetrenie IMR X 0 0 1 Klinická imunológia