Cenník prác GREšSTAV s.r.o.
Búracie práce
Vybúranie kúpeľne (jadra)
150,00 €
Demontáž priečok tehla
6,00 €/m2
Demontáž priečok železobetón
16,00 €/m2
Osekanie obkladov
4,00 €/m2
Osekanie dlažby
5,00 €/m2
Odstránenie podláh (pvc, parkety, plávajúce podlahy)
1,50 €/m2
Odstránenie tapiet
2,00 €/m2
Odstránenie starých náterov
2,00 €/m2
Zasekávanie stien
1,00 €/m2
Demontáž zárubne (šrubovanej)
4,00 €/ks
Vyrezanie zárubne (oceľovej)
11,00 €/ks
Sáčkovanie sute
4 €/hod
Odvoz sute (podľa množstva)
Dohodou
Murárske práce
Betónovanie základových pásov
od 15,00 €/m3
Betonáže - deka-vence
25,00/m3
Debnenie stien základových pásov(montáž)
20,00 €/m2
Debnenie stien základových dosiek(demontáž)
2,50 €/m2
Debnenie stropu
8,00 €/m2
Armovanie deky, schodišťa
Vyliatie vrchnej betónovej deky
292,00/t
od 5 €/m2
Základový múr z debniacich tvárnic hr.30cm
40,00 €/m2
Základový múr z debniacich tvárnic hr.40cm
30,00 €/m2
Murovanie betónovými tvárnicami 50x25 a menej(ploty)
25,00 €/m2
Izolácia lepenka
3,50 €/m2
Nosné murivo 30cm
29,00 €/m3
Nosné murivo 40cm
27,00 €/m3
Nosné murivo 45cm
25,00 €/m3
Murovanie priečky 5 - 7,5cm
6,00 €/m2
Murovanie priečky 10 – 15cm
8,00 €/m2
Kotvenie priečok
0,50 €/ks
Vymurovanie klenby
45,00 €/ks
Vymurovanie otvorov
10,00 €/ks
Vymurovanie sklobetón
Osadenie oceľovej zárubne
3,00 €/ks
25,00 €/ks
Osadenie keramických prekladov
6,00 €/ks
Penetrácia stien
0,50 €/m2
Omietka hrubovrstvá (špric, jadrová omietka, štuk)
7,50 €/m2
Omietka tenkovrstvá (lepidlo, sieťka, štuk)
7,00 €/m2
Stierkovanie stropov
4,00 €/m2
Sieťkovanie stropov
4,00 €/m2
Špalety (okná, dvere)
4,50 €/mb
Vyrovnávanie stien nad 2cm
6,50 €/m2
Aplikácia škrabanej omietky (stena)
3,50 €/m2
Betónový poter do 5cm
4,00 €/m2
Betónový poter nad 5cm
6,00 €/m2
Vyrovnávanie betónových podláh
4,00 €/m2
zhutnené štrk. Lôžko
8,00/m2
Osadenie plastových okien a dverí
5,00 €/bm
Obkladačské práce
Vyrovnávanie stien pod obklad
3,33 €/m2
Pokládka obkladu
12,00 €/m2
Pokládka dlažby
12,00 €/m2
Pokládka obkladačiek 15x15 a menej
14,00 €/m2
Pokládka obkladačiek nad 20cm
14,00 €/m2
Pokládka dlažby 20x20 a menej
14,00 €/m2
Pokládka dlažby a obkladačiek nad 60cm
17,00 €/m2
Mozaika keramika
20,00 €/m2
Mozaika sklo
28,00 €/m2
Príplatok za diagonál
1,00 €/m2
Montáž (lištely, bombáta, dekorov)
2,50 €/mb
Montáž rohových lišt na obklad
2,00 €/mb
Vyrezanie otvorov do obkladu, dlažby
2,00 €/ks
Brúsenie obkladov
6,50 €/mb
Škárovanie dvojfarebne
3,00 €/m2
Lepenie zrkadla+ olištovanie
33,00 €/ks
Murované poličky
25,00 €/ks
Podmurovanie vane+ osadenie
35,00 €/ks
Osadenie wc
17,00 €/ks
Osadenie geberit
30,00 €/ks
Osadenie umývadla
19,50 €/ks
Osadenie sprchovacieho kúta
40,00 €/ks
Silikonovanie
1,50 €/mb
Sadrokartonárske práce
Sadrokartónový strop rovný
10,00 €/m2
Sadrokartónový strop stupňovitý
12,00 €/m2
Sadrokartónové priečky
15,00 €/m2
Sadrokartónové poličky
15,00 €/ks
Montáž zárubne do sadrokartónu
20,00 €/ks
Osadenie rohových líšt
1,50 €/mb
Tmelenie akrylátovým tmelom
1,00 €/mb
Maliarske práce
Oškrabanie starej farby
0,30 €/m2
Penetrácia
0,30 €/m2
Maľovanie na bielo-2krát
0,90 €/m2
Maľovanie farebne-2krát
1,20 €/m2
Tretí a každý ďalší náter
0,35 €/m2
Náter zárubne
8,00 €/ks
Náter alebo striekanie radiátora
12,50 €/ks
Montážne práce
Montáž plávajúcej podlahy
3,9 €/m2
Montáž líšt
2,00 €/mb
Montáž obložkovej zárubne
Montáž parapetov
40,00 €/ks
4,00 €/mb
Montáž prechodových líšt
3,00 €/mb
Montáž parapetov
5,00/mb
Montáž interiérových žalúzií
4,00/ks
Zateplenie a omietky fasád
Zateplenie fasády- polystyrén, sieť, povrchová úprava
11,00 €/m2
Výstupky okolo okien
5,00 €/mb
Omietka- špric, jadrová omietka, štuk
7,50 €/m2
Penetrácia povrchov
0,30 €/m2
Lepenie okrasných líšt
2,50 €/mb
Osadenie rohových líšt
1,00 €/mb
Pokládka kameňa
Pieskovec- obklad (interiér, exteriér)
25,00 €/m2
Dlažba (interiér, exteriér)
25,00 €/m2
Andezit- obklad (interiér, exteriér)
26,50 €/m2
Dlažba (interiér, exteriér)
26,50 €/m2
Umelý kameň obklad
15,00 €/m2
Obklad fasádny Vaspo
15,00 €/m2
Kamenný obklad
17,00 € do 40,00 €/m2
Zámková dlažba uloženie
11,00 €/m2
Úprava povrchov pod zámkovú dlažbu
35,00 €/m3
Zarezanie oblúkov a šikmín
Pokládka zatrávňovakov
Pokládka dlažby do betónu(na miesto obrubníka)
3,30 €/mb
10,00 €/m2
4,30 €/m2
Osadenie parkových obrubníkov
4,00 €/m2
Osadenie cestných obrubníkov
5,30 €/m2
Osadenie odvodňovacích žľabov
8,00 €/m2
Ostatné prace
Lepenie polystyrénové lišty strop
3,00 €/mb
Lepenie okrasný polystyrén strop
3,00 €/m2
Zateplenie stropu polystyrén
3,00 €/m2
Zateplenie krovu vatou(1vrstva)+fólia
3,50 €/m2
Vyhotovenie debnení (vencov, prekladov)
9,00 €/m2
Betónovanie ostatné
11,00 €/m3
Stavba krbu
dohodou
Doprava
0.50 €/k
Všetky horeuvadené ceny sú bez DPH
Všetky horeuvedené ceny sú len orientačné, presné ceny sa
určia podľa množstva a konkrétnych podmienok stavby
cenová ponuka sa odpočíta od ceny pri realizácii
Download

Cenník prác GREšSTAV s.r.o.