Piesková filtrácia typ WGSF
Štandardná zostava komponentov pieskového filtra:
Plne automatický, časovo riadený jednoduchý pieskový filter na filtráciu
úžitkovej alebo pitnej vody. Zariadenia v zložení sklolaminátová tlaková
patróna s podstavcom, automatický riadiaci ventil Fleck, vnútorný distribučný
systém, na želanie za príplatok filtračná náplň kremičitého piesku alebo hmoty
TURBIDEX.
farba filtra / podstavca
el. napojenie / odber
prevádzkový tlak vody
teplota vody, okolia max.
modrá / čierna
230 V, 50 Hz / 5 W
0,4 - 0,8 MPa
0
43 C
Technické špecifikácie zostáv jednotlivých filtrov na nasledujúcich stranách.
Filtračné náplne
štandardný kremičitý piesok
položka
kremičitý piesok jemný 0,63 - 1,25 mm
kremičitý piesok hrubý 1,0 – 4,0 mm
balné
1 vrece
1 vrece
hmotnosť / objem
50 kg ( 32,0 l )
50 kg ( 32,0 l )
obj.č.
19215
19202
balné
1 vrece
hmotnosť / objem
22,6 kg ( 28,3 l )
obj.č.
A8023-T
TURBIDEX
položka
TURBIDEX
cena filtra je uvedená bez filtračnej pieskovej náplne
Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
stav 01.2011
strana 4.11
Piesková filtrácia typ WGSF
TURBIDEX
- hyperfiltračné médium
- keď chcete mať vodu vynikajúcej kvality
- pre systémy na úpravu priemyselnej a pitnej vody
Veľkosť čiastočiek 0,5 až 1,5
mm
Merný povrch: 20 m2/g
Tabuľka porovnania účinnosti
PIESOK / MULTIMEDIA
Filtrácia prvej a druhej generácie
TURBIDEX
1) Pevné suspendované látky o veľkosti 12-30
mikrónov sú mechanicky filtrované s následnou
sedimentáciou a flokuláciu.
1) Pevné suspendované látky o veľkosti 3-5
mikrónov sú mechanicky filtrované s následnou
sedimentáciou, flokuláciou, fyzikálnou a
elektrostatickou absorpciou a iónovou výmenou.
2) Pred spotrebou filtrát často vyžaduje ešte ďalšie
stupne filtrácie.
2) Kvalita filtrátu často eliminuje potrebu ďalšej
filtrácie v smere prúdenia.
Tabuľka porovnaní s inými výrobkami
proces
TURBIDEX
ostatné
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
ne
ne
ne
A. Mechanická filtrácia
B. Sedimentácia
C. Flokulácia
D. Fyzikálna absorpcia
E. Elektrostatická absorpcia
F. Iónová výmena
Účinnosť pripísať hyperfiltrácie
S účinnosťou filtrácie v rozmedzí 3 až 5 mikrónov dosahuje TURBIDEX dokonalých výsledkov filtrácie v
smere prúdenia, čo prináša úspory nákladov na chemikálie, filtr. vložky, čistenie a životnosť membrán atď.
Vyššie prietoky
So svojím menovitým prevádzkovým prietokom až 36 m / hod v tlakových filtroch umožňuje TURBIDEX
dosahovať významné úspory v obstarávacích nákladoch na zariadenie v porovnaní s tradičnými spôsobmi
filtrácie. TURBIDEX umožňuje dosahovať maximálne prietoky až 49 m / hod.
Vynikajúca čistota vody
Tradičné sedimentačné médiá, založené na mechanickej filtrácii, odstraňujú pevné suspendované látky pre
elimináciu zákalu. Filtračné média TURBIDEX zahŕňajú filtráciu spolu s iónovou výmenou, sedimentáciou a
flokuláciou, čím produkujú kryštálovo čistú vodu s hodnotou turbidity < 0,1 NTU.
Hospodárnosť vody
Zaťažiteľnosť média TURBIDEX je až 1,5-krát vyššia ako je tomu pri multimédiách a až 2,8 krát vyššia ako je
tomu pri pieskových filtroch. Z toho vyplýva dlhšia prevádzková doba s menej častým spätným preplachom a
s vynikajúcou hospodárnosťou.
Médiá so zníženou hmotnosťou
Využitím médií TURBIDEX sa dosahuje hmotnosť 50 až 70% nižšia než je tomu pri tradičných médiách, čo
prináša výrazné úspory aj pri dopravných nákladoch.
Ľahšia inventarizácia a inštalácia
Jednoduché médium, oproti mnohonásobnému médiu, znamená jednoduchšie objednávanie, expedíciu a
skladovanie. Manipulácia s jediným médiom umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.
Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
stav 01.2011
strana 4.12
Piesková filtrácia typ WGSF
Objednávacie čísla pieskových filtrov sú za zostavu dielov bez filtračnej náplne
- filtračnú náplň je nutné samostatne doobjednať
farba filtra
el. napojenie / odber
prevádzkový tlak vody
teplota vody, okolia max.
modrá
230 V, 50 Hz / 5 W
0,4 - 0,8 MPa
0
5 - 37 C
WGSF
filtračný tank
filtr.rýchlosť
m/hod
pieskový filter typ
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
typ riadiaceho ventilu
model riadiaceho ventilu
filtračný tank
priemer filtra, mm
2
filtračná plocha, m
objem filtračného tanku, l
horný kôš
spodný rozdeľ. systém
napojenie vody, / “
napojenie odpadu, / “
5
10
15
20
25
30
40
obj.č.
pieskový filter bez filtr. náplne
1054
1354
1465
1665
WGSF 10
0,25
0,50
0,80
1,05
1,30
1,50
2,10
Clack
WS1
1054
250
0,052
62
áno
tryska
1
1/2
WGSF 13
0,45
0,90
1,30
1,75
2,20
2,60
3,50
Clack
WS1
1354
330
0,088
102
áno
tryska
1
1/2
WGSF14
0,55
1,10
1,60
2,15
2,70
3,20
4,30
Clack
WS1.25
1465
370
0,107
142
áno
tryska
5/4
3/4
WGSF 16
0,65
1,30
1,90
2,60
3,20
3,80
5,20
Clack
WS1.25
1665/4/4
400
0,129
185
áno
6 paprskov
5/4
3/4
WGSF-10
WGSF-13
WGSF-14
WGSF-16
28
1
22,5
56
2
45,0
84
3
67,5
112
4
90,0
WGSF-10T
WGSF-13T
WGSF-14T
WGSF-16T
32
1
0
50,0
64
2
0
100,0
96
2
1
150,0
128
3
1
200,0
WGSF-10P
WGSF-13P
WGSF-14P
WGSF-16P
Variantná ponuka filtračných náplní:
TURBIDEX
objem filtračnej náplne, ltr.
počet vriec Turbidex
hmotnosť, kg
obj.č., sólo dodávka filtr. náplne
Kremičitý piesok
objem filtračnej náplne, ltr.
jemná frakcia, ks vriec
0,63-1,25mm
hrubá frakcia, ks vriec
1,00-4,00mm
hmotnosť, kg
obj.č., sólo dodávka filtr. náplne
za príplatok :
obj.č.
balné - kartonáž
K-03
tabuľka rozmerových hodnôt
strana 4.16
Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
stav 01.2011
strana 4.13
Piesková filtrácia typ WGSF
Objednávacie čísla pieskových filtrov sú za zostavu dielov bez filtračnej náplne
- filtračnú náplň je nutné samostatne doobjednať
farba filtra
el. napojenie / odber
prevádzkový tlak vody
teplota vody, okolia max.
modrá
230 V, 50 Hz / 5 W
0,4 - 0,8 MPa
0
5 - 37 C
WGSF
filtr.rýchlosť
filtračný tank
m/hod
pieskový filter typ
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
typ riadiaceho ventilu
model riadiaceho ventilu
filtračný tank
priemer filtra, mm
2
filtračná plocha, m
objem filtračného tanku, l
horný kôš
spodný rozdeľ. systém
napojenie vody, / “
napojenie odpadu, / “
5
10
15
20
25
30
40
obj.č.
pieskový
filter bez filtr. náplne
1865
2162
2472
3072
WGSF 18
0,80
1,65
2,50
3,30
4,10
4,90
6,60
Clack
WS1.25
1865/4/4
457
0,165
194
áno
6 paprskov
5/4
3/4
WGSF 21
1,20
2,40
3,60
4,80
6,00
7,10
9,50
Clack
WS1.5
2162/4/4
550
0,239
312
áno
6 paprskov
6/4
3/4
WGSF 24
1,50
3,00
4,50
6,00
7,50
9,00
12,00
Clack
WS1.5
2472/4/4
620
0,300
450
áno
6 paprskov
6/4
3/4
WGSF 30
2,30
4,60
7,00
9,30
11,60
13,90
18,60
Clack
WS2
3072/6/6
770
0,465
710
áno
8 paprskov
2
1/2
WGSF-18
WGSF-21
WGSF-24
WGSF-30
140
5
90,0
196
7
160,0
280
10
225,0
336
12
270,0
WGSF-18T
WGSF-21T
WGSF-24T
WGSF-30T
160
4
1
200,0
224
5
2
350,0
320
7
3
500,0
352
8
3
550,0
WGSF-18P
WGSF-21P
WGSF-24P
WGSF-30P
Variantná ponuka filtračných náplní:
TURBIDEX
objem filtračnej náplne, ltr.
počet vriec Turbidex
hmotnosť, kg
obj.č., sólo dodávka filtr. náplne
Kremičitý piesok
objem filtračnej náplne, ltr.
jemná frakcia, ks vriec
0,63-1,25mm
hrubá frakcia, ks vriec
1,00-4,00mm
hmotnosť, kg
obj.č., sólo dodávka filtr. náplne
za príplatok :
obj.č.
balné - kartonáž
K-06
tabuľka rozmerových hodnôt
strana 4.16
Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
stav 01.2011
strana 4.14
Piesková filtrácia typ WGSF
Objednávacie čísla pieskových filtrov sú za zostavu dielov bez filtračnej náplne
- filtračnú náplň je nutné samostatne doobjednať
farba filtra
el. napojenie / odber
prevádzkový tlak vody
teplota vody, okolia max.
modrá
230 V, 50 Hz / 5 W
0,4 - 0,8 MPa
0
5 - 37 C
WGSF
filtr.rýchlosť
m/hod
pieskový filter typ
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
3
orientačné Qmax m /hod
typ riadiaceho ventilu
model riadiaceho ventilu
filtračný tank
priemer filtra, mm
2
filtračná plocha, m
objem filtračného tanku, l
horný kôš
spodný rozdeľ. systém
napojenie vody, / “
napojenie odpadu, / “
5
10
15
20
25
30
40
obj.č.
pieskový filter bez filtr. náplne
filtračný tank
3672
4278
4882
55104
WGSF 36
3,40
6,80
10,10
13,50
16,90
20,20
27,00
Clack
WS2
3672/6/6
930
0,676
970
áno
8 paprskov
2
1/2
WGSF 42
4,50
9,10
13,60
18,10
22,60
27,10
36,20
Clack
WS3
4278/6/6
1070
0,905
1320
áno
16 paprskov
3
2
WGSF 48
6,10
11,80
18,40
24,50
30,60
35,50
47,20
Clack
WS3
4872/6/6
1226
1,180
1690
áno
16 paprskov
3
2
WGSF 55
8,00
16,10
24,10
32,10
40,10
48,10
64,20
Clack
WS3
55104/6/6
1429
1,605
3980
áno
16 paprskov
3
2
WGSF-36
WGSF-42
WGSF-48
WGSF-55
672
24
540,0
924
33
740,0
1176
42
945,0
1596
57
1282,0
WGSF-36T
WGSF-42T
WGSF-48T
WGSF-55T
Variantná ponuka filtračných náplní:
TURBIDEX
objem filtračnej náplne, ltr.
počet vriec Turbidex
hmotnosť, kg
obj.č., sólo dodávka filtr. náplne
za príplatok :
obj.č.
balné – kartonáž do WGSF 42
balné – kartonáž od WGSF 48
tabuľka rozmerových hodnôt
K-07
K-08
strana 4.16
Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných
obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk
stav 01.2011
strana 4.15
Download

Pieskové filtre WGSF