KOCKA objem
KVÁDER objem
jednotky objemu m3
jednotky objemu m3
a
c
a
a
KOLMÝ HRANOL objem
jednotky objemu m3
V = S p . vh
Sp – obsah podstavy
vh – výška hranola
VALEC objem
GUĽA objem
jednotky objemu m3
jednotky objemu m3
kolmý hranol s podstavou
lichobežníka poležiačky
r
b
a
r
v
V = a.b.c
vh
V = r2.v
V = 4/3r3
KOCKA povrch
KVÁDER povrch
KOLMÝ HRANOL povrch
VALEC povrch
GUĽA povrch
jednotky obsahu m2
jednotky obsahu m2
jednotky obsahu m2
jednotky obsahu m2
jednotky obsahu m2
V = a.a.a =
a3
S = 2.Sp + Q
c
a
Sp – obsah podstavy
r
v
Q – obsah plášťa
a
a
a
S = 6.a.a = 6.a2
KUŽEĽ objem
2
jednotky obsahu m
3
jednotky objemu m
op – obvod podstavy
S = 2r.(r+v)
IHLANY
IHLAN povrch
príklad ihlanu
V
V
d
r
Q = o p . vh
S = 2(a.b+a.c+b.c)
KUŽEĽ povrch
v
b
v
s
r
S = r(r+s)
d
IHLAN objem
2
jednotky obsahu m
jednotky objemu m3
S = Sp + Q
V = 1/3.Sp . v
Sp – obsah podstavy
s
r
V = 1/3.
S = 4r2
Q – obsah plášťa
Sp – obsah podstavy
Plášť tvoria vždy
v – výška ihlana
trojuholníky
r2.v
s podstavou štvorca
Download

KOCKA objem KVÁDER objem VALEC objem GUĽA objem jednotky