Ceník 2013
www.porfix.cz
Platnost ceníku je od 1. března 2013 Bezplatná infolinka 800 900 366
TVÁRNICE PORFIX Plus P2-420, TVÁRNICE PORFIX P2-480
λ= 0,090 W/(m.K)
Tvárnice PORFIX Plus (P2-420) s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (NSM)
Tvárnice PORFIX Plus obsahují vyšší podíl vzduchových pórů, čímž dosahují vynikající hodnoty tepelného odporu. Díky výborným tepelně-izolačním
vlastnostem jsou vhodné zejména na zdění obvodových stěn a jako výplň do železobetonových konstrukcí. Již při tloušťce 375 mm s velkou rezervou
splňují požadavky platných norem. Přinášejí
d x v x š [mm]
Součinitel
prostupu tepla
U [W/m2.K]
ks / m
500 x 250 x 300
500 x 250 x 375
*300 x 250 x 500
**500 x 250 x 500
0,29
0,23
0,17
0,17
26,70
21,30
26,70
16,00
Rozměr
Spotřeba
3
Obsah palety
Expediční hmotnost
ks / m
3
m
ks
ø kg / pal
kg / ks
8
8
13,3
8,0
1,5
1,5
1,5
1,5
40
32
40
24
960
960
960
960
23,50
29,50
23,50
39,40
2
úsporu nejen při jejich nákupu, ale zejména díky
nižším nákladům na vytápění.
Při použití tvárnic pro zdění na šířku zdi 500 mm,
splňuje obvodová stěna z PORFIXu Plus bez zateplení parametry požadované pro nízkoenergetické
budovy.
Cena (bez DPH)
Cena (s DPH)
Kč / m
2
Kč / m
Kč / ks
Kč / m
Kč / m2
Kč/ ks
2 290
2 290
2 290
2 090
687,00
858,80
1 145,00
1 045,00
85,90
107,40
85,90
130,60
2 770,90 831,27
2 770,90 1 039,15
2 770,90 1 385,45
2 528,90 1 264,45
103,94
129,95
103,94
158,03
3
3
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m3. Tvárnice PORFIX jsou baleny do fólie a ukladají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
* Zdění na tloušťku zdiva 500 mm lze docílit otočením hladké tvárnice 500 x 250 x 300 mm o 90o při zachování stejné výšky zdění.
** vyrábí se pouze v provedení PDK (s perem, drážkou a kapsou)
TIP – JAK POROVNÁVAT CENY ZDÍCÍCH PRVKŮ
Pokud porovnáváte ceny zdicích prvků od různých výrobců, porovnávejte cenu za metr čtvereční
u prvků s podobným tepelným odporem.
λ= 0,102 W/(m.K)
Tvárnice PORFIX P2-480 s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (NSM)
PORFIX neustále sleduje nové trendy v oblasti výstavby budov s nízkou energetickou náročností.
Našim zákazníkům chceme přinášet jednoduché,
ale zároveň efektivní a cenově výhodné řešení.
Dnes máme v sortimentu prémiový produkt PORFIX
Plus se špičkovými tepelně-izolačními vlastnostmi,
který je bez zateplení vhodný i pro výstavbu nízkoenergetických domů. Náš výzkumně-vývojový
d x v x š [mm]
Součinitel
prostupu tepla
U [W/m2.K]
ks / m
500 x 250 x 250
500 x 250 x 300
500 x 250 x 375
0,38
0,32
0,26
32,00
26,70
21,30
Rozměr
Spotřeba
3
Obsah palety
Expediční hmotnost
tým dostal za úkol vyvinout materiál pro univerzální využití, který by se svými vlastnostmi přibližoval
prémiovému produktu a zároveň byl cenově výhodnější. Výsledkem je materiál PORFIX P2-480, který
jsme v roce 2012 uvedli na trh a který postupně
nahrazuje sortiment P3-520.
Cena (bez DPH)
ks / m
m
ks
ø kg / pal
kg / ks
Kč / m
Kč / m
Kč / ks
Kč / m
Kč / m2
Kč / ks
8
8
8
1,5
1,5
1,5
48
40
32
1 095
1 095
1 095
22,50
27,00
33,80
2 090
2 090
2 090
522,50
627,00
783,80
65,30
78,40
98,00
2 528,90
2 528,90
2 528,90
632,23
758,67
948,40
79,01
94,86
118,58
3
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m3. Tvárnice PORFIX jsou baleny do fólie a ukladají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
2
Cena (s DPH)
3
2
2
3
TVÁRNICE PORFIX P4-580, PŘÍČKOVKY
TIP – ZATEPLIT NEBO NEZATEPLIT
Pokud nevíte, zda zateplit či nezateplit, dejte si spočítat úsporu nákladů, kterou vám zateplení přinese.
Porovnejte ji s cenou, kterou za zateplení zaplatíte, a vypočítejte si návratnost investice do zateplení.
Pamatujte na to, že plánovaná životnost zateplovacích systémů je 30 let a každých 10 - 15 let je třeba
provést údržbu zateplení.
λ= 0,115 W/(m.K)
Tvárnice PORFIX P4-580 s perodrážkou a kapsou (PDK), hladké (NSM)
Pro tvárnice P4-580 je charakteristická vyšší pevnost - 4 MPa. Při jejich použití na vyzdění spodního
podlaží je možné PORFIX použít na výstavbu budov až do čtyř pater. Nové tvárnice mají i vylep-
d x v x š [mm]
Součinitel
prostupu tepla
U [W/m2.K]
ks / m
500 x 250 x 250
500 x 250 x 300
500 x 250 x 375
0,43
0,36
0,29
32,00
26,70
21,30
Rozměr
Spotřeba
3
Obsah palety
Expediční hmotnost
šené zvukově-izolační vlastnosti, což je předurčuje
ke zdění vnitřních nosných příček a dělících příček
mezi bytovými jednotkami.
Cena (bez DPH)
Cena (s DPH)
ks / m
3
m
ks
ø kg / pal
kg / ks
Kč / m
Kč / m
Kč / ks
Kč / m
Kč / m2
Kč / ks
8
8
8
1,5
1,5
1,5
48
40
32
1 320
1 320
1 320
27,20
32,60
40,80
2 090
2 090
2 090
522,50
627,00
783,80
65,30
78,40
98,00
2 528,90
2 528,90
2 528,90
632,23
758,67
948,40
79,01
94,86
118,58
2
3
2
3
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m3. Tvárnice PORFIX jsou baleny do fólie a ukladají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
TIP – VYUŽITÍ TVÁRNIC P4-580
Tvárnice P4-580 s pevností 4 MPa byly vyvinuty zejména pro využití na zdění spodního podlaží tří až čtyř
podlažních budov v souladu se statickým návrhem stavby. Pokud je však použijete jako vnitřní nosnou
příčku i při nižších budovách, získáte vnitřní nosnou stěnu s vyšší akumulací.
Příčkovky PORFIX
Stavební systém PORFIX doplňují příčkovky s dobrými zvukově izolačními vlastnostmi. Příčkovky
PORFIX, stejně jako tvárnice, pohlcují a uvolňují
vlhkost vzduchu. Vyrovnávají tak změny vlhkosti
v místnosti a umožňují vodním parám průstup stěnami. Vedle mikroklimatických vlastností oceníte
zejména rychlost stavění a jejich snadné opraco-
vání běžným nářadím. Všechny stavební detaily,
jako ozdobné výklenky či drážky pro elektroinstalaci, vytvoříte rychle a jednoduše.
Příčkovky PORFIX se vyrábí v pevnostně-objemové
třídě P2-480 a příčkovka šířky 200 mm také v třídě
P4-580.
P2 – 480
d x v x š [mm]
Součinitel
prostupu tepla
U [W/m2.K]
ks / m
500 x 250 x 50
500 x 250 x 75
500 x 250 x 100
500 x 250 x 125
500 x 250 x 150
500 x 250 x 200
1,63
1,16
0,90
0,74
0,63
0,48
160,0
106,7
80,0
64,0
53,3
40,0
0,54
40,0
Rozměr
Spotřeba
3
Obsah palety
Expediční hmotnost
ks / m
m
ks
ø kg / pal
kg / ks
Kč / m
Kč / m
8
8
8
8
8
8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
240
160
120
96
80
60
1 095
1 095
1 095
1 095
1 095
1 095
4,5
6,8
9,0
11,3
13,5
18,0
2 240
2 240
2 190
2 190
2 190
2 190
112,00
168,00
219,00
273,80
328,50
438,00
8
1,5
60
21,8
2 190
438,00
2
3
NOVINKA
500 x 250 x 200
Cena (bez DPH)
3
2
Cena (s DPH)
Kč / ks
3
Kč / m
Kč / m2
Kč / ks
14,00
21,00
27,40
34,20
41,10
54,80
2 710,40
2 710,40
2 649,90
2 649,90
2 649,90
2 649,90
135,52
203,28
264,99
331,30
397,49
529,98
16,94
25,41
33,15
41,38
49,73
66,31
54,80
2 649,90
529,98
66,31
P4 – 580
1 320
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m3. Příčkovky PORIFX jsou baleny do fólie a ukladají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
3
VELKOFORMÁTOVÉ MAXI PŘÍČKOVKY PORFIX
Velkoformátové - MAXI příčkovky PORFIX (P2-480)
novinka
PORFIX přináší v roce 2013 další novinku v komplexním stavebním systému – velkorozměrové
MAXI příčkovky s výškou 500 mm. Na vyzdění metru čtverečného nenosné stěny potřebujete jen 4
kusy příčkovek MAXI. Zdění tak jde podstatně rychleji než se standartními příčkovkami výšky 250 mm
a nezanedbatelná je také úspora lepidla.
Tuhé kotvení k obvodové
montovaný strop PORFIX
stěně pomocí ocelového
Nové MAXI příčkovky se vyrábějí v tloušťce 100, 125 a 150 mm.
úhelníku
Rozměr
d x v x š [mm]
500 x 500 x 100
500 x 500 x 125
500 x 500 x 150
Ocel. kotvící úhelník
Součinitel
Vnitřní omítkaSpotřeba
prostupus tepla
přesíťkováním
ks / m3 ks / m2
U [W/m2.K]
0,90
0,74
0,63
40,0
32,0
26,7
X
4
4
4
Obsah palety
3
m
ks
1,5
1,5
1,5
60
48
40
pružná podložka
Expediční
Ocel. hmotnost
kotvící úhelník Cena (bez DPH)
ø kg / pal kg / ks Kč / m3 Kč / m2 Kč / ks
1 095
1 095
1 095
18,0
22,6
27,0
2 190
2 190
2 190
219,00
273,80
328,50
54,80
68,40
82,20
Cena (s DPH)
Kč / m
Kč / m2
Kč / ks
2 649,90
2 649,90
2 649,90
264,99
331,30
397,49
66,31
82,76
99,46
3
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m3. Příčkovky PORFIX jsou baleny do fólie a ukladají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
lepidlo PORFIX
Při nejběžnějším výškovém modulu nenosné příčky - 2 750 mm (případně jiných výškových modulech, které nemají krokování 500 mm) je
Nosná
zeď PORFIX příčkovkami výšky 250mm, případně upravit na potřebný rozměr pomocí ruční nebo pásové pily
potřeba vrchní řadu zdít
se standartními
(viz. obrázek). Detail napojení nenosné příčky k nosné konstrukci a stropu je znázorněný na obrázku dole.
Skladba a kotvení příček
- 500 * 500 * X mm
kotvení v 2.,3.,4. a 5. řadě
Tuhé kotvení k obvodové
stěně pomocí ocelového
úhelníku
montovaný strop PORFIX
Ocel. kotvící úhelník
pružná podložka
Ocel. kotvící úhelník
Vnitřní omítka
s přesíťkováním
X
lepidlo PORFIX
Nosná zeď PORFIX
4
Skladba
a kotvení příček
NOSNÉ PŘEKLADY
Nosné překlady PORFIX
Nosné překlady PORFIX jsou určeny k překlenutí otvorů v obvodových stěnách a ve středových
nosných příčkách. Překlady jsou pro usnadnění
manipulace na stavbě opatřeny manipulačními
oky, která umožňují využití zdvihacího zařízení.
Standardní uložení nosných překladů je 300 mm.
Pokud je třeba překlenout otvor se světlostí
2 400 mm, na kterém nebudou uloženy stropní
nosníky (půjdou souběžně s nosníkem), je možné použít překlad délky 2 700 mm s uložením
150 mm - je třeba však počítat s nižším zatížením překladu (více v Technických listech). Nosné překlady je možné z konstrukčního hlediska
vyskládat na požadovanou šířku zdiva z jednotlivých typů uvedených v tabulce.
Rozměr
Uložení
Maximální světlost
otvoru
Expediční hmotnost
d x v x š [mm]
mm
mm
kg / ks
1 200 x 250 x 100
1 200 x 250 x 125
1 500 x 250 x 100
1 500 x 250 x 125
1 800 x 250 x 100
1 800 x 250 x 125
2 100 x 250 x 100
2 100 x 250 x 125
2 400 x 250 x 100
2 400 x 250 x 125
2 700 x 250 x 100
2 700 x 250 x 125
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
600
600
900
900
1 200
1 200
1 500
1 500
1 800
1 800
2 100
2 100
59
68
73
85
87
102
102
119
116
136
131
152
DETAIL Č.: 6
Stropná konštrukcia na
medzistrope hr. muriva 300 mm
Cena (bez DPH)
Cena (s DPH)
Kč / ks
404
452
505
568
635
Vykreslenie
709
739
830
915
1012
1027
1137
488,84
546,92
611,05
687,28
768,35
priebehu
857,89
894,19
1 004,3
1 107,15
1 224,52
1 242,67
1 375,77
teplôtČ.:
pre9detail
DETAIL
Stropná konštrukcia na
medzistrope hr. muriva 375 mm
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.
300
10
15
375
10
Nosná stěna PORFIX
100 100 100 100
15
10
vyskládaný nosný překlad s vnějším zateplením
100 mm - šířka zdi 300 mm
100
50
250
Montovaný strop PORFIX
200
250
250
Vnitřní omítka tl. 10mm
Nosný překlad PORFIX – 3 ks
Tepelná izolace
tl. 50 mm
Konstrukce podlahy
250
250
200
250
100
50
250
Montovaný strop PORFIX
30
Nosná stěna PORFIX
Venkovní omítka
tl. 15 mm
Konstrukce podlahy
Vnitřní omítka tl. 10mm
30
Kontaktní zateplovací
systém
250
100
15
Nosný překlad PORFIX – 1 + 2 ks
100 75 100 100
15
10
vyskládaný nosný překlad
- šířka zdi 375 mm
5
SAMONOSNÉ (NENOSNÉ) PŘEKLADY
Samonosné překlady PORFIX
Samonosné překlady PORFIX jsou určeny k překlenutí otvorů v nenosných příčkách. Jsou zhotoveny
z pórobetonu, tenkovrstvého lepidla PORFIX, ocelové
výztuže a betonové zálivky (minimálně C15/20).
Rozměr
Uložení
Maximální světlost
otvoru
Expediční hmotnost
d x v x š [mm]
mm
mm
kg / ks
1 000 x 250 x 100
1 000 x 250 x 125
1 000 x 250 x 150
1 200 x 250 x 100
1 200 x 250 x 125
1 200 x 250 x 150
1 500 x 250 x 100
1 500 x 250 x 125
1 500 x 250 x 150
2 000 x 250 x 100
2 000 x 250 x 125
2 000 x 250 x 150
2 500 x 250 x 100
2 500 x 250 x 125
2 500 x 250 x 150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
100
100
150
800
800
700
1 000
1 000
900
1 300
1 300
1 200
1 800
1 800
1 700
2 300
2 300
2 200
22
25
35
26
30
42
33
38
52
44
52
70
55
65
87
Cena (bez DPH)
Cena (s DPH)
Kč / ks
186
215
272
228
268
329
273
325
403
363
429
539
453
530
658
225,06
260,15
329,12
275,88
324,28
398,09
330,33
393,25
487,63
439,23
519,09
652,19
548,13
641,3
796,18
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.
DETAIL
Č.: 8
TIP – JAK UŠETŘIT PŘI VYSKLÁDÁVÁNÍ NOSNÝCH
PŘEKLADŮ
Vykreslenie priebehu
teplôt
DETAIL
Č.:pre
14detail
Stropná konštrukcia
na
Stropná
Nosné překlady se na potřebnou šířku vyskládávají z nosných
překladůkonštrukcia
šířky 100 a 125mm.na
Například
na zeď
z PORFIXu
Plus
širokou
375 mm
se
uloží
z vnitřní
strany
2
nosné
překlady
šířky
100mm,
pakmm
tepelmedzistrope hr. muriva 375 mm
medzistrope hr. muriva 500
ná izolace šířky 75mm a z vnější strany opět nosný překlad šířky 100mm. Nosnou funkci plní pouze dva
nosné překlady z vnitřní strany. Nosný překlad z vnější strany je v tomto případě možné při kompatibilních
délkách nahradit samonosným překladem šířky 100mm. Cena výsledného nosného překladu se tak sníží
o více než 10%.
15
375
15
500
10
10
Nosná stěna TVÁRNICE PORFIX
Nosná stěna PORFIX
Montovaný strop PORFIX
150 100
250
100
50
Venkovní omítka
tl. 15 mm
250
100
50
250
Montovaný strop PORFIX
Nosný překlad PORFIX – 2 ks
200
250
250
30
Vnitřní omítka tl. 10mm
Vnitřní omítka tl. 10mm
Nosný překlad PORFIX – 3 ks
Tepelná izolace
Samonosný překlad PORFIX
30
200
250
250
Tepelná izolace
250
Tepelná izolace
tl. 50 mm
Konstrukce podlahy
Konstrukce podlahy
Samonosný překlad PORFIX
100 75 100 100
15
10
100 100 100 100 100
15
kombinace nosných a samonosných překladů
- šířka zdi 375 mm
6
10
kombinace nosných a samonosných překladů
- šířka zdi 500 mm
250
Venkovní omítka
tl. 15 mm
STROPNÍ SYSTÉM
Stropní systém PORFIX
Stropní systém PORFIX se skládá ze stropních nosníků, stropních vložek, síťoviny (KARI sítě) a betonové zálivky (minimálně třídy C20/25).
Stropní nosníky PORFIX typ „A“ obytné prostory do 2,0 kN/m2
Délka
Uložení
Max. světlost
otvoru
Expediční
hmotnost
mm
mm
mm
kg / ks
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
4 200
4 400
4 600
4 800
5 000
5 200
5 400
5 600
5 800
6 000
6 200
6 400
6 600
6 800
7 000
7 200
7 400
7 600
7 800
8 000
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
500
700
900
1 100
1 300
1 500
1 700
1 900
2 100
2 300
2 500
2 700
2 900
3 100
3 300
3 500
3 700
3 900
4 100
4 300
4 500
4 700
4 900
5 100
5 300
5 500
5 700
5 900
6 100
6 300
6 500
6 700
6 900
7 100
7 300
7 500
7 700
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
Cena (bez
DPH)
Cena (s DPH)
Kč / ks
201
248
294
340
387
433
474
526
572
613
660
706
752
804
886
938
1 087
1 159
1 211
1 283
1 396
1 458
1 515
1 597
1 628
1 721
2 112
2 184
2 251
2 323
2 390
2 539
2 612
2 684
2 756
2 847
3 245
243,21
300,08
355,74
411,40
468,27
523,93
573,54
636,46
692,12
741,73
798,60
854,26
909,92
972,84
1 072,06
1 134,98
1 315,27
1 402,39
1 465,31
1 552,43
1 689,16
1 764,18
1 833,15
1 932,37
1 969,88
2 082,41
2 555,52
2 642,64
2 723,71
2 810,83
2 891,90
3 072,19
3 160,52
3 247,64
3 335,33
3 444,39
3 926,61
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod stropní nosníky a nakládka nosníků. Hmotnost 1 bm stropního nosníku je cca 20 kg. Hmotnost 1 m2 stropu bez betonové zálivky je cca 155 kg. Orientační spotřeba na 1 m2 stropu je 6,67 ks stropních vložek a 1,67 bm stropních nosníků. Osová
vzdálenost nosníků je 600 mm. Stropní konstrukce podléhá statickému posouzení. Společnost PORFIX CZ a.s. nepřebírá odpovědnost za možné škody vzniklé
neodbornou manipulací. Stropní nosníky s vyšším proměnným zatížením (typ „B“ - administrativní prostory do 3,0 kN/m2 a typ „C“ -skladovací
prostory do 5,0 kN/m2)je možné vyrobit na základě individuálního požadavku s dodací lhůtou cca. 10 týdnů.
Stropní vložka PORFIX P3 – 520
ks / m2 stropu
Obsah
palety
ks
ø kg / pal
kg / ks
6.67
64
1 200
18,3
Rozměr
Orientační spotřeba
d x v x š [mm]
495 x 200 x 250
Expediční hmotnost
Cena (bez
Cena
DPH)
(s DPH)
Kč / ks
63
76
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.
7
U-PROFILY, LEPIDLO, NÁŘADÍ
U-PROFILY PORFIX (P3 - 520)
uceleného tepelně-izolačního systému a s tepelnou
izolací redukuje tepelné mosty v kritických místech.
Tento stavební prvek plní funkci ztraceného bednění a je vhodný pro zhotovení nosných překladů,
nebo zpevňujícího věnce stavby. Zajišťuje vytvoření
d x v x š [mm]
Šířka
otvoru
mm
Výška
otvoru
mm
Expediční
hmotnost
kg / ks
ks
500 x 250 x 200
500 x 250 x 250
500 x 250 x 300
500 x 250 x 375
100
140
190
215
175
175
175
175
11,20
13,30
14,30
19,20
60
48
36
36
Rozměr
běžných metrů
Cena
(bez DPH)
Kč / ks
Cena
(s DPH)
Kč / ks
30
24
18
18
87
96
112
128
105,27
116,16
135,52
154,88
Obsah palety
POZNÁMKA: U – profil lze za urèitých podmínek použít jako nosný pøeklad. Více informací naleznete v TECHNICKÝCH LISTECH.
Fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukladají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 920 mm, 1 000 x 1 020 mm,
1 000 x 1 145 mm.
Vykreslenie priebehu teplôt pre detail č. 10
DETAIL Č.: 10
Stropná konštrukcia na
hr. muriva 375 mm Ztužující věnce z U - profilů
Nosný překlad medzistrope
zalévaný do U-profilů
s tepelnou izolací
15
375
10
Nosná stena PORFIX
Vonkajšia omietka
hr. 15 mm
Konštrukcia podlahy
80
250
200
250
80 50 165
15
10
30
250
Tepelná izolácia
hr. 50 mm
100
50
250
Montovaný strop PORFIX
Vnútorná omietka hr. 10 mm
1
Nosný preklad z U-profilu PORFIX
150
LEGENDA
2
3
Ztužující věnce z U - profilů PORFIX
Věnec P300
80
150
250
175
4
75
2
55
1
1
2
2
Třmen E6 á 100mm
3
3
Dolní výztuž – navrhne statik stavby
4
U profil PORFIX
5
Tepelní izolace
4
55
55
1
1
2
2
Horní výztuž 2øV12
140
55
1
3
Hmotnost
4
75
Zdicí malta PORFIX
Tepelní izolace
Věnec P250
190
Orientační spotřeba
4
375
U profil PORFIX
2
250
175
250
175
75
Název
80
3
4
5
250
Věnec P300
215
Dolní výztuž – navrhne statik stavby
LEGENDA
4
250
175
80
Třmen E6 á 100mm
3
55
3
300
Věnec P375
LEPIDLO PORFIX
2
3
375
1
140
55
1
250
175
4
55
75
250
75
3
150
2
Věnec P250
190
55
1
150
2
175
215
75
250
175
80
4
3
75
Věnec P375
Horní výztuž 2øV12
1
150
75
250
175
150
kg / m3
kg /300
pytel
kg / paleta
17 - 20
25
1 250
Cena (bez4DPH)
Cena (s DPH)
Kč / ks
Kč / ks
122,50
148
250
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je pytel.
ZEDNICKÉ NÁŘADÍ PORFIX
POZNÁMKY
Název
Zednická lžíce s ozubením
Zednická lžíce s ozubením
Šířka lžíce
Cena (bez DPH)
Cena (s DPH)
mm
Kč / ks
Kč / ks
100
150
154
162
186
196
Výstuž venca je nutné stykov
Zároveň treba dbať i na prev
Návrh stužujúcich vencov rea
POZNÁMKY
8
Výstuž venca je nu
Zároveň treba dba
Návrh stužujúcich
NABÍDKA SLUŽEB
Poradenství a výpočet spotřeby materiálu
!
zdarma
Naši pracovníci vám rádi odpoví na jakékoliv dotazy týkající se komplexního stavebního systému
PORFIX. Poraďte se na infolince 800 900 366, nebo své dotazy zašlete na [email protected]
Na výpočet spotřeby je třeba dodat projektovou dokumentaci, tj. půdorysy jednotlivých podlaží, řezy
místnostmi i všechny pohledy a výkres skladby krovu (v případě, že stojiny ze stolice jdou mimo nosné zdi).
Výkresy dodejte v originále, resp. ofocené kopie v měřítku 1:50 nebo 1: 100 poštou na adresu:
PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03 Trutnov 3, nebo na e-mailovou adresu [email protected]
Také vám na požádání sestavíme i kladečský plán pro kladení stropního systému PORFIX.
A to vše zcela zdarma.
Kalkulační program na www.porfix.cz
!
zdarma
Kalkulační program PORFIX byl vyvinut jako pomůcka pro orientační přepočet potřeby materiálu PORFIX. Program naleznete na internetových stránkách www.porfix.cz v části Služby. Pokud se ve finální
fázi rozhodnete pro zakoupení materiálu PORFIX, doporučujeme projekt zaslat na naši adresu na přesný přepočet. Pracovníci oddělení technického poradenství vypracují přepočet, který bude zohledňovat
všechny detaily projektu.
Projekt rodinného domu za 1 Kč
PORFIX se vždy snaží hledat řešení, která stavebníkovi ušetří čas, námahu a peníze. Novou službou,
která je v nabídce od roku 2011, je možnost získat základní projekt rodinného domu za 1 Kč. Jedinou
podmínkou je, abyste si objednali situační řešení, které zohledňuje všechna specifika vašeho stavebního
pozemku (4410 Kč) a svůj dům postavili z PORFIXu. Pro více informací volejte 800 900 366, nebo své
dotazy zašlete na [email protected]
Založení stavby
!
zdarma
Stavět s materiálem PORFIX je jednoduché. Pokud potřebujete pomoc při počátečních pracích, klidně
se obraťte na naše odborníky, kteří vám stavbu bezplatně založí. Založení stavby spočívá v založení rohových tvárnic a všech zlomových míst (výklenky). Naši odborníci vás také rádi zaškolí přímo na stavbě,
položí cca 20 ks tvárnic první řady a vysvětlí jak postupovat při zdění. Poradí vám jak zacházet s materiálem, jak ho opracovat na požadovaný rozměr nebo do požadovaného tvaru. Vysvětlí jak postupovat
při kladení stropu či omítání. Doporučí vám optimální řešení technických a konstrukčních detailů. Pro
více informací: 724 345 440, [email protected] nebo 800 900 366, [email protected]
Půjčení pily
Pórobetonové tvárnice PORFIX se snadno opracovávají a ideálně se přizpůsobí každému projektu. Rychle se řežou, brousí či frézují. Pila je k zapůjčení přímo v PORFIX CZ a.s.. Můžete si ji převzít osobně
ve společnosti PORFIX CZ a.s. v Trutnově, nebo vám ji dovezeme společně se stavebním materiálem
PORFIX. Všechny potřebné dokumenty (smlouva, předávací protokol, zápis o poučení pro práci s pilou)
vyřídí obchodní zástupce přímo na místě vaší stavby.
Pilu rezervujte na tel. čísle 739 682 960, nebo na infolince 800 900 366.
9
KRITÉRIA ROZUMNÉ STAVBY
Komplexnost
PORFIX je komplexní stavební systém, který zahrnuje tvárnice ve třech pevnostních objemových třídách, příčkovky,
U-profily, nosné a nenosné překlady, stropní systém a lepidlo. Variabilní skladba těchto prvků se dokáže přizpůsobit
i těm nejneobvyklejším požadavkům a konstrukčním detailům. Stačí váš nápad a všechno ostatní jde rychle a snadno.
Kvalita
Společnost PORFIX CZ a.s. vyrábí všechny výrobky ve shodě s evropskými normami. Víme, že jediný způsob, jak si
udržet důvěru klientů, je vysoká kvalita výrobků a služeb.
Finanční úspora
Díky PORFIXu ušetříte vícekrát. Při koupi typizovaného projektu rodinného domu za 1 Kč, při nákupu materiálu PORFIX díky jeho příznivé ceně, během výstavby díky rychlosti výstavby a jednoduché opracovatelnosti a během užívání
stavby díky nízkým nákladům na vytápění.
Služby
Nabízíme možnost získat projekt typizovaného rodinného domu za 1 Kč, můžete počítat s našimi bezplatnými odbornými radami, spoluprací na projektu - přesném výpočtu spotřeby materiálu, založením stavby, zaškolením na stavbě,
nebo za symbolický poplatek i se zapůjčením profesionální pásové pily.
Rychlost
Známé „čas jsou peníze“ platí ve stavebnictví dvojnásob. Rozměrový modul tvárnic PORFIX 500x250 mm (délka x výška) a jejich přesnost umožňují stavět velmi jednoduše a rychle. Dva šikovní zedníci s dvěma pomocníky vyzdí hrubou
stavbu jednopodlažního rodinného domu za dva dny.
Snadná opracovatelnost
Snadná opracovatelnost tvárnic PORFIX má vliv na rychlost výstavby a spotřebu materiálu. PORFIX se jednoduše řeže,
brousí, frézuje či vrtá. Jakýkoli detail s ním hravě zvládnete. Navíc při opracování nevzniká téměř žádný odpad, což
přináší výraznou úsporu materiálu.
10
Přesnost
Přesnost stavebních dílců má významný vliv na rychlost a kvalitu výstavby. Proto neustále věnujeme vysokou
pozornost našim programům kontroly kvality. Stavební systém PORFIX se vyznačuje vysokou přesností v rámci přísných rozměrových tolerancí.
Maximální odchylka při délce 500 mm je ± 2,5 mm, při výšce 250 ± 2,0 mm. Při šířkových rozměrech 50, 100, 125,
150, 200, 250, 300, 375 a 500 mm je maximální odchylka ± 2,0 mm.
Tepelně - izolační vlastnosti
Tvárnice PORFIX Plus (P2-420) se vyznačují výjimečnou kombinací tepelně-izolačních a konstrukčních vlastností.
Při nízkých vstupních nákladech stavíte rychleji a stavbu nepotřebujete dodatečně zateplovat. Následně výrazně ušetříte
na nákladech za vytápění či chlazení. Tepelný odpor tvárnic PORFIX Plus šířky 375 mm - R = 4,17 m2.K/W s velkou rezervou splňuje normou doporučené hodnoty a obvodové stěny není třeba zateplovat. Tvárnice PORFIX Plus šířky 500 mm (R
= 5,56 m2.K/W) jsou bez zateplení dokonce vhodné i na výstavbu nízkoenergetických domů.
Zvukově - izolační vlastnosti
Stavební systém PORFIX vytváří účinnou bariéru proti hluku celého spektra vlnových délek. Stěny postavené
z PORFIXu poskytnou uživatelský komfort nejen při běžném provozu bytu či kanceláře, ale i vysoce specializovaných
pracovišť. Běžný pouliční hluk zní s intenzitou do 50 dB.
Tvárnice PORFIX tento hluk dokonale odizolují a vytvoří prostor pro vaše soukromí.
Požární odolnost
Pórobeton PORFIX je anorganický minerální materiál, který neobsahuje žádné hořlavé složky. Výrobky PORFIX jsou
vhodné na zhotovení protipožárních stěn. Ve smyslu platných norem EU je u materiálu PORFIX reakce na oheň deklarovaná třídou A1 - a pórobetonový materiál je zařazen do kategorie nehořlavých materiálů. Podle protokolu o klasifikaci
požární odolnosti dle ČSN EN 13501-2 jsou příčkovky tloušťky 100 mm zařazené do třídy EI 120 (požární odolnost 120
minut) a tvárnice tloušťky 250 mm do třídy RE 240/REI 240/REW 240 (požární odolnost 240 minut).
Zdravé a příjemné bydlení
Všechny výrobky PORFIX splňují přísné normy zdravotní nezávadnosti. Jsou pravidelně monitorovány na obsah
přírodních radionuklidů, ekotoxicitu a další aspekty i nad rámec předpisů a norem. Navíc, tvárnice PORFIX zaručují
vynikající mikroklima a paropropustnost interiérů.
Ochrana životního prostředí
Progresivita a vliv na životní prostředí jsou důležitými kritérii při výběru stavebního materiálu. PORFIX je moderní
materiál vyrobený v souladu s požadavky udržitelného rozvoje. Spojuje v sobě vysokou užitnou hodnotu s environmentálními aspekty, kterými jsou požadavky na recyklaci a zhodnocení druhotných silikátových surovin a minimalizace spotřeby přírodních zdrojů v celém životním cyklu produktu.
11
Kontakty
Všeobecná ustanovení:
Tento ceník je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Dodací a platební podmínky jsou upravené kupní smlouvou.
Podmínky výkupu palet pórobetonových výrobků:
Výrobky PORFIX jsou dodávány na dřevěných paletách s označením POR, které jsou ve smyslu Zákona o obalech č. 477/2001 Sb. PORFIX CZ a.s.
vykupuje zpětně všechny palety, které zavedl do oběhu s označením POR. Zájemce o zpětné dodání palet, pokud je podnikatelským subjektem
a přešlo na něho vlastnické právo koupeného zboží včetně palet, je povinný vystavit pro PORFIX CZ a.s. dodací list a fakturu o uskutečnění
dodávky opakovaně použitelných obalů – palet. Jednotná cena vykupované palety POR s rozměry 1 000 x 1 000mm, 1 000 x 920mm, 1 000 x 1 020mm, 1 000 x 1 145mm je 55 Kč/ks.
PORFIX CZ a.s. si vyhrazuje právo odmítnout zpětné odkoupení poškozených palet, tj. zejména palet, jejichž opotřebení je větší, než opotřebení
odpovídající běžnému používání – takovým to poškozením se myslí paleta s 3 ks nepoškozených opěrných dřevěných hranolů a maximálně dvěma
kusy poškozených případně chybějících, nebo neodborně opravených prken. Paleta musí splňovat výrobní výkresovou dokumentaci.
Jestli je vlastník použitých palet plátce DPH, k uvedené ceně palety si zaúčtuje příslušnou DPH.
739 589 337
739 589 334
739 589 335
725 655 701
739 682 963
724 273 460
739 682 958
739 589 336
březen 2013
Ceník je platný do příštího vydání.
PORFIX CZ a.s.
Objednávky a expedice:
Spedice:
Kladská 464
tel.: +420 499 859 512
tel.: +420 499 859 503
541 03 Trutnov 3
fax: +420 499 841 260
fax: +420 499 841 260
Česká republika
email: [email protected]
email: [email protected]
Infolinka: 800 900 366
email: [email protected]
Download

Ceník 2013