ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Antidopingová agentúra
Slovenskej republiky
Hanulova 5/C
841 01 Bratislava
Telefón: +421 2 4464 3411
+421 2 5937 4159
Web site: http://www.antidoping.sk
E-mail: [email protected] Určené pre internú potrebu!
Bratislava 2013
Abecedný zoznam humánnych liekov
a liečivých prípravkov,
na ktoré sa vzťahuje zoznam zakázaných
látok a metód a monitorovací program
podľa normy WADA
2013
3 ABC-vztahuje oranz obalka.indd 1
4/5/13 11:06 AM
ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Abecedný zoznam humánnych liekov
a liečivých prípravkov,
na ktoré sa vzťahuje zoznam zakázaných
látok a metód a monitorovací program
podľa normy WADA
(registrované v Slovenskej republike k 1. 1. 2013)
2013
Nasledujúci zoznam obsahuje lieky a liečivé prípravky zakázané
z hľadiska zoznamu zakázaných látok a metód a monitorovacieho
programu, ako aj tie, ktorých užívanie je limitované udelením
výnimky na terapeutické použitie. Preto Vám odporúčame prečítať
si vysvetlivky na strane 51.
V prípade nezrovnalostí tohto zoznamu je určujúci Zoznam
zakázaných látok a metód 2013 a Monitorovací program 2013
ako medzinárodná norma WADA.
Obsah
Skupina liekov a liečivých prípravkov, na ktoré sa vzťahuje zoznam
zakázaných látok a metód podľa normy WADA 2013
A .......................................................................................................................5
B .......................................................................................................................9
C .......................................................................................................................12
D .......................................................................................................................14
E .......................................................................................................................16
F .......................................................................................................................18
G .......................................................................................................................20
H .......................................................................................................................20
CH .......................................................................................................................22
I .......................................................................................................................23
J .......................................................................................................................26
K .......................................................................................................................26
L .......................................................................................................................26
M .......................................................................................................................29
N .......................................................................................................................32
O .......................................................................................................................34
P .......................................................................................................................35
Q .......................................................................................................................37
R .......................................................................................................................38
S .......................................................................................................................39
T .......................................................................................................................40
U .......................................................................................................................42
V .......................................................................................................................42
X .......................................................................................................................44
Z .......................................................................................................................44
Skupina liekov a liečivých prípravkov, na ktoré sa vzťahuje
monitorovací program podľa normy WADA 2013 ...................................45
Vysvetlivky .............................................................................................................51
Zoznam liekových foriem .................................................................................53
Zoznam použitej literatúry ..............................................................................57
Skupina liekov a liečivých prípravkov,
na ktoré sa vzťahuje zoznam
zakázaných látok a metód podľa
normy WADA 2013
A
ABSEAMED
erythropoetinum
Sol inj
S2
ACCUZIDE
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
ACTAPAM 1,5 mg
indapamidum
Tbl plg
S5
ACTOS
pioglitazonum
Tbl
S4
ACTRAPHANE 30
insulinum
Sus inj
S4
ACTRAPHANE 30
FLEXPEN
insulinum
Sus inj
S4
ACTRAPHANE 30
INNOLET
insulinum
Sus inj
S4
ACTRAPHANE NOVOLET
insulinum
Sus inj
S4
ACTRAPHANE PENFILL
insulinum
Sus inj
S4
5
ACTRAPID
insulinum
Sol inj
S4
ACTRAPID FLEXPEN 100
IU / ml
insulinum
Sol inj
S4
ACTRAPID INNOLET 100
IU / ml
insulinum
Sol inj
S4
ACTRAPID NOVOLET 100
IU / ml
insulinum
Sol inj
S4
ACTRAPID PENFILL 100
IU / ml
insulinum
Sol inj
S4
ADOLOR
fentanylum
Emp
tdm
S7
AERINAZE
Pseudoephedrinum 
Tbl
mod
S6
AGNUCASTON
ethanolum
Gtt por
P1
AGOVIRIN DEPOT
testosteronum
Sus inj
S1
AKTIFERRIN
ethanolum
Sir
P1
ALBUNORM
albuminum
Sol inf
S5
ALBUREX
albuminum
Sol inf
S5
ALETRO 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
6
ALVOSTAN 25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
AMERSAN
ethanolum
Sol por
P1
AMICLOTON
amiloridum
Tbl
S5
AMICLOTON
chlortalidonum
Tbl
S5
AMPRIL HD
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
AMPRIL HL
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
ANACEL 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ANAPREX 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ANARGIL
danazolum
Cps
S1
ANASTELB 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ANASTROZOL
– RATIOPHARM 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ANASTROZOL
– TEVA 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ANASTROZOL
ITALCHIMICI 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ANASTROZOL MYLAN
1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
7
ANASTROZOL SANDOZ
1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ANASTROZOLE BLUEFISH anastrozolum
1 mg
Tbl flm
S4
ANASTROZOLE
GRINDEKS 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ANASTROZOLE MEDICO
UNO 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ANASTROZOLE ORION
1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S5
ANASTROZOLE
PHARMACENTER
anastrozolum
Tbl flm
S4
ANDROGEL
testosteronum
Gel der
S1
ANSYN
anastrozolum
Tbl flm
S4
APADEX
indapamidum
Tbl flp
S5
APIDRA
insulinum
Sol inj
S4
ARANESP
darbepoetinum
Sol inj
S2
ARDUAN
mannitolum (PL)
Plv iol
S5
AROMASIN
exemestanum
Tbl obd
S4
8
ARTEOPTIC 2 %
carteololum
Int opo
P2
ARUCOM
timololum
Int opo
P2
ASNEA 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ASORTEK COMBI
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
ASPENDOS 100 mg
modafinilum
Tbl
S6
ASPIRIN COMPLEX
pseudoephedrinum 
Gru por
S6
ASTEXANA 25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
ATACAND PLUS 16
/12,5 mg
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
ATENOBENE
atenololum
Tbl flm
P2
ATENOLOL ACCORD
atenololum
Tbl
P2
AZARGA
timololum
Int opu
P2
BATIDOR
timololum
Int oph
P2
BELAMID
indapamidum
Tbl flp
S5
BERODUAL N
fenoterolum
Sol inh
S3
B
9
BEROTEC N 100
ethanolum (PL)
Sol inh
P1
BEROTEC N 100
fenoterolum
Sol inh
S3
BETAC
betaxololum
Tbl flm
P2
BETAFERON
mannitolum (PL)
Plv iol
S5
BETALMIC 0,5 %
betaxololum
Int opo
P2
BETALOC 1mg / 1ml
metoprololum
Sol inj
P2
BETALOC ZOK
metoprololum
Tbl mod P2
BETAPRES
bisoprololum
Cps dur
P2
BETOPTIC
betaxololum
Int opo
P2
BETOPTIC S
betaxololum
Int opu
P2
BINOCRIT
erythropoetinum
Sol iru
S2
BIOPOIN
erythropoetinum
Sol inj
S2
BISOBELA
bisoprololum
Tbl
P2
BISOCARD
bisoprololum
Tbl flm
P2
BISOGAMMA
bisoprololum
Tbl flm
P2
BISOMERCK
bisoprololum
Tbl flm
P2
BISOMYL COMBI
bisoprololum
Tbl flm
P2
10
BISOPROLOL
– RATIOPHARM
bisoprololum
Tbl
P2
BISOPROLOL
bisoprololum
/HYDROCHLOROTHIAZID
– TEVA
Tbl flm
P2
BISOPROLOL
hydrochlorothiazidum
/HYDROCHLOROTHIAZID
– TEVA
Tbl flm
S5
BISOPROLOL ORION
bisoprololum
Tbl
P2
BISOPROLOL
VITABALANS
bisoprololum
Tbl
P2
BREAKYL START
fentanylum
Flm buc S7
BRENEA 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
BUDENOFALK
budesonidum
Gra ent, S9
Spm rec
BUDIAIR 0,2 mg
ethanolum (PL)
Sol inh
P1
BUPRENORFIN ACINO
buprenorphinum
Emp
tdm
S7
Tbl slg
S7
BUPRENORFÍN ALKALOID buprenorphinum
S4
11
C
CANDEMYL COMBI 16 mg hydrochlorothiazidum
/12,5 mg
Tbl
S5
CANDESARTAN
hydrochlorothiazidum
/HYDROCHLOROTHIAZID
SANDOZ
Tbl
S5
CARTEOL LP 2 %
carteololum
Int plg
P2
CARVEDIGAMMA
carvedilolum
Tbl flm
P2
CARVEDILOL – TEVA
carvedilolum
Tbl
P2
CARVEDILOL
AUROBINDO
carvedilolum
Tbl flm
P2
CARVEDILOL GRINDEKS
carvedilolum
Tbl
P2
CARVEDILOL ORION
carvedilolum
Tbl flm
P2
CELIPROLOL VITABALANS celiprololum
Tbl flm
P2
CEREZYME
mannitolum (PL)
Plv ifo
S5
CLARINASE REPETABS
Pseudoephedrinum 
Tbl ret
S6
CLARZOLE
letrozolum
Tbl flm
S4
CLOSTILBEGYT
clomiphenum
Tbl
S4
12
CO – DIOVAN
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
CO – PERINEVA
indapamidum
Tbl
S5
CO – PRENESSA
indapamidum
Tbl
S5
CO – VALSACOR
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
COAPROVEL
hydrochlorothiazidum
Tbl, Tbl
flm
S5
COMBIGAN
timololum
Int opo
P2
CONBRIZA
bazedoxifenum
Tbl flm
S4
CONCERTA
methylphenidatum
Tbl plg
S6
CONCOR
bisoprololum
Tbl flm
P2
CONCOR COMBI
bisoprololum
Tbl
P2
CONCOR COR
bisoprololum
Tbl flm
P2
CONTIROXIL
oxycodonum
Tbl plg
S7
COPALIA HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
CORONAL
bisoprololum
Tbl flm
P2
CORSODYL
ethanolum
Sol ora
P1
CORVITOL
metoprololum
Tbl
P2
13
CORYOL
carvedilolum
Tbl
P2
COSOPT
timololum
Int opo
P2
COSOPT FREE
timololum
Int opo
P2
COTAMOX 25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
DACARBAZIN TEVA
mannitolum (PL)
Plv ino
S5
DAFIRO HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
DALERON COLD3
pseudoephedrinum 
Tbl flm
S6
DAUNOBLASTINA
mannitolum (PL)
Plv iol
S5
DECA – DURABOLIN
nandrolonum
Emu inj
S1
DEPO – MEDROL 40 mg
/ ml
methylprednisolonum
Sus
inj **
S9
DESMOPRESSIN TEVA
desmopressinum
Tbl
S5
DEXA – RATIOPHARM 4
dexamethasonum
Sol
inj **
S9
DEXAMED
dexamethasonum
Sol
inj **
S9
D
14
DILATREND
carvedilolum
Tbl
P2
DILURAN
acetazolamidum
Tbl
S5
DIPROPHOS
betamethasonum
Sus
inj **
S9
DIROTON PLUS H
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
DISOPHROL REPETABS
pseudoephedrinum 
Tbl plg
S6
DOBUTAMIN LACHEMA
250
mannitolum (PL)
Plv inf
S5
DOLFORIN
fentanylum
Emp
tdm
S7
DOLOCODON
oxycodonum
Tbl plg
S7
DOLOPROCT ČAPÍKY
fluocortolonum
Sup
S9
DOLOPROCT REKTÁLNY
KRÉM
fluocortolonum
Crm rec
S9
DOLSIN
pethidinum
Sol inj
S7
DORZOGEN COMBI
timololum
Int opo
P2
DORZOLAMID / TIMOLOL timololum
TEVA
Int opo
P2
15
DORZOTIM
timololum
Int opo
P2
DOXIPROCT PLUS
dexamethasonum
Ung rec
S9
DR. THEISS ECHINACEA
KRAUTER TROP
ethanolum
Sol por
P1
DUOTRAV
timololum
Int opo
P2
DYSPORT
albuminum (PL)
Plv ino
S5
EFFENTORA
fentanylum
Tbl buc
S7
EGILOK
metoprololum
Tbl
P2
EGISTROZOL
anastrozolum
Tbl flm
S4
ENAP H
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
ENAP HL
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
ENTOCORT 2 MG
budesonidum
Tbo reu
S9
ENTOCORT 3 MG
budesonidum
Cps
mod
S9
EPHEDRIN BIOTIKA
ephedrinum
Sol inj
S6
E
16
EPIPEN
adrenalinum
Sol inj
S6
EPIPEN JR.
adrenalinum
Sol inj
S6
EPOETIN ALFA HEXAL
erythropoetinum
Sol inj
S2
EPORATIO
erythropoetinum
Sol inj
S2
EPREX
erythropoetinum
Sol inj
S2
EPSISOLDE
anastrozolum
Tbl flm
S4
ESCEPRAN 25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
ESMOCARD
esmololum
Sol inj,
Con inf,
Plc ifo
P2
ETRUZIL
letrozolum
Tbl flm
S4
EVISTA
raloxiphenum
Tbl flm
S4
EXEMESTAN MYLAN
25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
EXEMESTAN STADA
25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
EXEMESTANE ACCORD
25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
17
EXEMESTANE GLENMARK exemestanum
25 mg
Tbl flm
S4
EXEMESTANE HIKMA
exemestanum
Tbl flm
S4
EXEMESTANE
PHARMACENTER 25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
EXEMESTANE PHAROS
GENERICS 25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
EXESTEA 25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
EXFORGE HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
FABRAZYME
mannitolum (PL)
Plc ifo
S5
FARESTON
toremiphenum
Tbl
S4
FASLODEX
fulvestrantum
Sol inj
S4
FASTURTEC
mannitolum (PL)
Plv fol
S5
FEMARA 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
FENTANYL ACTAVIS
fentanylum
Emp
tdm
S7
F
18
FENTANYL ETHYPHARM
fentanylum
Tbl slg
S7
FENTANYL CHIESI
fentanylum
Sol inj
S7
FENTANYL RATIOPHARM
fentanylum
Emp
tdm
S7
FENTANYL SANDOZ
fentanylum
Emp
tdm
S7
FENTASAN
fentanylum
Emp
tdm
S7
FLEXBUMIN 200g/l
albuminum
Sol inf
S5
FOLGAN HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
FOLIVIRIN
testosteronum
Sus inj
S1
FORTRAL
pentazocinum
Sol inj,
Tbl
S7
FURON
furosemidum
Tbl
S5
FURORESE
furosemidum
Tbl
S5
FUROSEMID BIOTIKA
furosemidum
Sol inj
S5
FUROSEMID BIOTIKA
FORTE
furosemidum
Sol inj
S5
19
FUROSEMID KABI 20 mg
/2 ml
furosemidum
Sol inj
S5
FUROSEMID
SLOVAKOFARMA
furosemidum
Tbl
S5
FUROSEMID
SLOVAKOFARMA FORTE
furosemidum
Tbl
S5
GANFORT
timololum
Int opo
P2
GEMZAR
mannitolum (PL)
Plv ifo
S5
GENOTROPIN
somatrophinum
Plv iol
S2
GINKOR FORT
heptaminolum
Cps
S6
GLAUCOTIMA
timololum
Int opo
P2
GYNODIAN DEPOT
prasteronum
Sol inj
S1
HAES – STERIL 10 %
hydroxyethylamylum
Sol inf
S5
HARTIL HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
G
H
20
HERBADENT
ethanolum
Sol gin
P1
HIROBRIZ BREEZHALER
indacaterolum
Plv icd
S3
HUMALOG
insulinum
Sol inj
S4
HUMALOG BASAL
insulinum
Sus inj
S4
HUMALOG BASAL KWIK
PEN
insulinum
Sus inj
S4
HUMALOG BASAL PEN
insulinum
Sus inj
S4
HUMALOG KWIKPEN
insulinum
Sol inj
S4
HUMALOG MIX
insulinum
Sus inj
S4
HUMALOG MIX KWIK
PEN
insulinum
Sus inj
S4
HUMALOG MIX PEN
insulinum
Sus inj
S4
HUMALOG PEN
insulinum
Sol inj
S4
HUMAN ALBUMIN
BAXTER
albuminum
Sol inf
S5
HUMAN ALBUMIN
GRIFOLS
albuminum
Sol inf
S5
HUMATROPE
somatrophinum
Plv iol
S2
21
HUMULIN M3 (30 / 70)
CARTRIDGE
insulinum
Sus inj
S4
HUMULIN N (NPH)
CARTRIDGE
insulinum
Sus inj
S4
HUMULIN R CARTRIDGE
insulinum
Sol
inj
S4
HYDROCORTISON
VALEANT
hydrocortisonum
Plv
ino **
S9
HYDROCORTISON VUAB
hydrocortisonum
Plv
ino **
S9
HYDROCHLOROTHIAZID
LÉČIVA
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
HYPERHAES
hydroxyethylamylum
Sol inf
S5
HYZAAR
hydrochlorothiazidum
Tbl
flm
S5
gonadotrophinum
chorion. *
Plv iol
S2
CH
CHORAGON
22
I
IMPRIDA HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
INDAP
indapamidum
Cps dur
S5
INDAPAGAMMA 1,5 mg
indapamidum
Tbl plg
S5
INDAPAMID MYLAN
1,5 mg
indapamidum
Tbl flp
S5
INDAPAMID
RATIOPHARM 1,5 mg
indapamidum
Tbl plg
S5
INDAPAMID SR BILLEV
1,5 mg
indapamidum
Tbl plg
S5
INDAPAMID STADA
1,5 mg
indapamidum
Tbl plg
S5
INDAPAMID TEVA 1,5 mg
indapamidum
Tbl flp
S5
INDAPAMID TEVA 1,5 mg
RETARD
indapamidum
Tbl flp
S5
INDAPAMIDE ORION
1,5 mg
indapamidum
Tbl plg
S5
23
INDOGALIND
indapamidum
Tbl
S5
INFUSIO MANNITOLI
IMUNA
mannitolum
Inf
S5
INSTANYL
fentanylum
Aer nao
S7
INSULATARD
insulinum
Sus inj
S4
INSULATARD FLEXPEN
insulinum
Sus inj
S4
INSULATARD INNOLET
insulinum
Sus inj
S4
INSULATARD NOVOLET
insulinum
Sus inj
S4
INSULATARD PENFILL
insulinum
Sus inj
S4
INSULIN HUMAN
WINTHROP BASAL
insulinum
Sus inj
S4
INSULIN HUMAN
WINTHROP COMB
insulinum
Sus inj
S4
INSULIN HUMAN
WINTHROP INFUSAT
insulinum
Sol inj
S4
INSULIN HUMAN
WINTHROP RAPID
insulinum
Sol inj
S4
INSUMAN BASAL
insulinum
Sus inj
S4
24
INSUMAN COMB
insulinum
Sus inj
S4
INSUMAN INFUSAT
insulinum
Sol inj
S4
INSUMAN RAPID
insulinum
Sol inj
S4
IRBESARTAN /
HYDROCHLOROTHIAZID
+ PHARMA
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
IRBESARTAN /
HYDROCHLOROTHIAZID
SANDOZ
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
IRBESARTAN
HYDROCHLOROTHIAZID
RATIOPHARM
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE
WINTHROP
hydrochlorothiazidum
Tbl, Tbl
flm
S5
IRBEZYD COMBI
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
IRUZID
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
25
J
JEXT
adrenalinum
Sol ira
S6
JUMEX
selegilinum
Tbl
S6
JURNISTA
hydromorphonum
Tbl plg
S7
KARON
ethanolum (PL)
Sol inj
P1
KARVEZIDE
hydrochlorothiazidum
Tbl, Tbl
flm
S5
KINZALKOMB
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
LADYBON
tibolonum
Tbl
S1
LANTUS
insulinum
Sol inj
S4
LATIMOSTAD
timololum
Int opo
P2
LETRAZAN 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
LETROMYL
letrozolum
Tbl flm
S4
K
L
26
LETROREGIOZOL 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
LETROVENA 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
LETROZOL – TEVA 2,5 mg letrozolum
Tbl flm
S4
LETROZOL + PHARMA
2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
LETROZOL MYLAN
2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
LETROZOL ORION 2,5 mg letrozolum
tbl flm
S4
LETROZOL RATIOPHARM
2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
LETROZOL SANDOZ
2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
LETROZOL STADA 2,5 mg letrozolum
Tbl flm
S4
LETROZOLE BLUEFISH
2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
LETROZOLE MEDICO
UNO 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
LETROZOLE
PHARMACENTER 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
27
LEVEMIR
insulinum
Sol inj
S4
LIDIOZOL
letrozolum
Tbl flm
S4
LIPROLOG
insulinum
Sol inj
S4
LIPROLOG BASAL
insulinum
Sus inj
S4
LIPROLOG BASAL KWIK
PEN
insulinum
Sus inj
S4
LIPROLOG BASAL PEN
insulinum
Sus inj
S4
LIPROLOG KWIK PEN
insulinum
Sol inj
S4
LIPROLOG MIX
insulinum
Sus inj
S4
LIPROLOG MIX KWIK PEN insulinum
Sus inj
S4
LIPROLOG MIX PEN
insulinum
Sus inj
S4
LIPROLOG PEN
insulinum
Sol inj
S4
LIVIAL
tibolonum
Tbl
S1
LODOZ
bisoprololum
Tbl flm
P2
LODOZ
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
LOKREN 20 mg
betaxololum
Tbl flm
P2
LORISTA H
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
28
LOSARTAN
hydrochlorothiazidum
/HYDROCHLOROTHIAZID
BLUEFISH
Tbl flm
S5
LOSARTAN
hydrochlorothiazidum
/HYDROCHLOROTHIAZID
KRKA
Tbl flm
S5
LOSARTAN
hydrochlorothiazidum
/HYDROCHLOROTHIAZID
STADA
Tbl flm
S5
LOSCOMB
hydrochlorothiazidum
Tbl
flm
S5
LOZAP H
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
LUNALDIN
fentanylum
Tbl slg
S7
LUVERIS
lutropinum *
Plv iol
S2
20 % MANNITOL IN
WATER
mannitolum
Sol inf
S5
MACROTEC
albuminum (PL)
Plv inj
S5
M
29
MANNITOL 10 % w / v
BIEFFE
mannitolum
Inf
S5
MANNITOL BAXTER –
VIAFLO
mannitolum
Sol inf
S5
MASTOREN
anastrozolum
Tbl flm
S4
MATRIFEN
fentanylum
Emp
tdm
S7
MAXFLU
pseudoephedrinum 
Tbl eff
S6
MEDIKINET
methylphenidatum
Tbl
S6
MEDIKINET RETARD
methylphenidatum
Cps
mdd
S6
MEDROL
methylprednisolonum
Tbl
S9
MENOGON
lutropinum *
Plv iud
S2
MENOPUR
lutropinum *
Plv iol
S2
MERIONAL
lutropinum *
Plv iol
S2
METOPROLOL MYLAN
metoprololum
Tbl plg
P2
METOPROLOL
RATIOPHARM
metoprololum
Tbl plg
P2
30
METYPRED
methylprednisolonum
Tbl
S9
MICROSER 1,25 %
ethanolum (PL)
Gtt por
P1
MINIRIN
desmopressinum
Tbl
S5
MINIRIN MELT
desmopressinum
Lyo por
S5
MINIRIN SPRAY
desmopressinum
Aer nao
S5
MIRCERA
methoxy
Sol inj
polyetylenglycol epoetin
beta
S2
MIXTARD 30
insulinum
Sus inj
S4
MIXTARD 30 FLEXPEN
insulinum
Sus inj
S4
MIXTARD 30 INNOLET
insulinum
Sus inj
S4
MIXTARD NOVOLET
insulinum
Sus inj
S4
MIXTARD PENFILL
insulinum
Sus inj
S4
MODAFEN
pseudoephedrinum 
Tbl flm
S6
MODURETIC 5 / 50
amiloridum
Tbl
S5
MODURETIC 5 / 50
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
MONOZIDE
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
31
MORPHIN BIOTIKA 1 %
morphinum
Sol inj
S7
MST CONTINUS
morphinum
Tbl
mod
S7
NANOCOLL
albuminum
Plv inj
S5
NATERAN 25 mg
exemestanum
Tbl flm
S4
NEBIDO 1000 mg / 4 ml
testosteronum
Sol inj
S1
NEBILET
nebivolol
Tbl
P2
NEBILET HCTZ
nebivolol
Tbl flm
P2
NEBILET HCTZ
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
NEBITRIX
nebivolol
Tbl
P2
NEBIVOLOL TEVA
nebivolol
Tbl
P2
NEORECORMON
erythropoetinum
Sol inj
S2
NINIVET 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
NOLIPREL
indapamidum
Tbl
S5
NOLIPREL A
indapamidum
Tbl flm
S5
N
32
NOLIPREL BI – FORTE A
indapamidum
Tbl flm
S5
NOLIPREL FORTE
indapamidum
Tbl
S5
NOLIPREL FORTE A
indapamidum
Tbl flm
S5
NOLITERAX 8 mg
/2,5 mg
indapamidum
Tbl
S5
NORCURON 4 mg
mannitolum (PL)
Plv nj
S5
NORDITROPIN FLEXPRO
somatrophinum
Sol ira
S2
NORDITROPIN SIMPLEXX
somatrophinum
Sol inj
S2
NORSPAN
buprenorphinum
Emp
tdm
S7
NOVOMIX FLEXPEN
insulinum
Sus inj
S4
NOVOMIX PENFILL
insulinum
Sus inj
S4
NOVORAPID
insulinum
Sol inj
S4
NOVORAPID FLEXPEN
insulinum
Sol inj
S4
NOVORAPID FLEXTOUCH insulinum
Sol inj
S4
NOVORAPID INNOLET
insulinum
Sol inj
S4
NOVORAPID NOVOLET
insulinum
Sol inj
S4
33
NOVORAPID PENFILL
insulinum
Sol inj
S4
NOVOSEVEN
mannitolum (PL)
Plv iol
S5
NUROFEN STOPGRIP
pseudoephedrinum 
Tbl flm
S6
NUTROPIN AQ
somatrophinum
Sol inj
S2
OLMETEC PLUS
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
OMNITROPE
somatrophinum
Plv iol,
Sol inj
S2
ONBREZ BREEZHALER
indacaterolum
Plv icd
S3
OPIODUR
fentanylum
Emp
tdm
S7
OPTISON
albuminum (PL)
Sus inj
S5
OPTISULIN
insulinum
Sol inj
S4
OPTRUMA
raloxiphenum
Tbl flm
S4
ORALET 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
OSLIF BREEZHALER
indacaterolum
Plv icd
S3
O
34
OVITRELLE
gonadotrophinum
chorion. *
Plv iol,
Sol inj
S2
OXYCONTIN
oxycodonum
Tbl flp
S7
OXYKODÓN ACINO
oxycodonum
Tbl plg
S7
OXYKODÓN SANDOZ
oxycodonum
Tbl plg
S7
OXYPRO
oxycodonum
Tbl plg
S7
OZOLAN 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
PALLADONE – SR
CAPSULLES
hydromorphonum
Cps pld
S7
PANADOL PLUS GRIP
pseudoephedrinum 
Tbl flm
S6
PECFENT
fentanylum
Aer nao
S7
PERGOVERIS
insulinum
Plv iol
S4
PERINDASAN
indapamidum
Tbl
S5
PERINDOCOMBI
indapamidum
Tbl
S5
PERINDOPRIL
– RATIOPHARM
indapamidum
Tbl
S5
P
35
PERINDOPRIL
/INDAPAMID ARROW
indapamidum
Tbl
S5
PERINDOPRIL 2 mg
/INDAPAMIDE 0,625 mg
SERVIER
indapamidum
Tbl
S5
PERINDOPRIL ARGININ
/INDAPAMID SERVIER
indapamidum
Tbl flm
S5
PERINDOPRIL TERC
– BUTYLAMIN
/INDAPAMID SERVIER
indapamidum
Tbl
S5
PLASMAVOLUME
REDIBAG
hydroxyetylamylum
Sol inf
S5
PLENADREL
hydrocortisonum
Tbl
mod
S9
PREDNISON LÉČIVA
prednisonum
Tbl
S9
PREGNYL
gonadotrophinum
chorion. *
Plv iol
S2
PRESTARIUM COMBI A
indapamidum
Tbl flm
S5
PROLEUKIN
mannitolum (PL)
Plo ijf
S5
36
PROSTIN E2 SS 1 mg/ml
ethanolum (PL)
Con inf
P1
PROSTIN E2 SS 10 mg/ml
ethanolum (PL)
Con inf
P1
PROTAPHANE
insulinum
Sus inj
S4
PROTAPHANE FLEXPEN
insulinum
Sus inj
S4
PROTAPHANE INNOLET
insulinum
Sus inj
S4
PROTAPHANE NOVOLET
insulinum
Sus inj
S4
PROTAPHANE PENFILL
insulinum
Sus inj
S4
PROVIRON – 25
mesterolonum
Tbl
S1
mannitolum (PL)
Plv iol
S5
QUINAPRIL
hydrochlorothiazidum
/HYDROCHLOROTHIAZID
AUROBINDO
Tbl flm
S5
QUINAPRIL
hydrochlorothiazidum
/HYDROCHLOROTHIAZID
TEVA
Tbl flm
S5
Q
QUAMATEL
37
R
RALOXA 60 mg
raloxiphenum
Tbl flm
S4
RALOXIFENE TEVA
raloxiphenum
Tbl flm
S4
RAMIMED HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
RAMIPRIL H ACTAVIS
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
RASILEZ HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
RAWEL SR
indapamidum
Tbl flp
S5
RAZYLAN 60 mg
raloxiphenum
Tbl flm
S4
RECTODELT 100 mg
prednisonum
Sup
S9
REMIFENTANIL B. BRAUN
remifentanilum
Plc Ifu
S7
REMIFENTANIL HOSPIRA
remifentanilum
Plc ifu
S7
REMIFENTANIL CHIESI
remifentanilum
Plc Ifu
S7
REMIFENTANIL KABI
remifentanilum
Plc ifj
S7
RETACRIT
erythropoetinum
Sol inj
S2
RHEFLUIN
amiloridum
Tbl
S5
RHEFLUIN
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
RIVOCOR
bisoprololum
Tbl flm
P2
38
S
SAIZEN
somatrophinum
Plv iol
S2
SALBUTAMOL WZF
POLFA
salbutamolum
Tbl
S3
SANDONORM 1 mg
bopindololum
Tbl
P2
SANDOSTATIN
mannitolum (PL)
Sol ifc
S5
SANDOSTATIN LAR
mannitolum (PL)
Plv iul
S5
SECATOXIN FORTE
ethanolum
Gto por
P1
SELEGIL 5 mg
selegilinum
Tbl
S6
SENTI – SCINT KIT
albuminum
Plv inj
S5
SEVIKAR HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
SEVREDOL
morphinumum
Tbl
S7
SILAPO
erythropoetinum
Sol inj
S2
SIMULECT
mannitolum (PL)
Plv iio
S5
SOLU – MEDROL
methylprednisolonum
Plv iol
S9
SPIROPENT
clenbuterolum
Tbl, Sir
S1
SPIROPENT
clenbuterolum
Tbl, Sir
S3
39
STADAPRESS
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
STOPTUSSIN
ethanolum
Gto por
P1
SUBOXONE
buprenorphinum
Tbl slg
S7
SUFENTANIL CHIESI
sufentanylum
Sol inj
S7
SUPRACAIN 4 %
adrenalinum
Sol inj
S6
SUSTANON 250
testosteronum
Sol inj
S1
TALLITON
carvedilolum
Tbl
P2
TAMOXIFEN EBEWE
tamoxiphenum
Tbl
S4
TAMOXIFEN HOSPIRA
tamoxiphenum
Tbl
S4
TARGIN
oxycodonum
Tbl plg
S7
TENOLOC 200
celiprololum
Tbl flm
P2
TENORETIC
atenololum
Tbl flm
P2
TENORETIC
chlortalidonum
Tbl flm
S5
TENZAR PLUS
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
TERTENSIF
indapamidum
Tbl flm
S5
T
40
TERTENSIF SR
indapamidum
Tbl plg
S5
Testim 50 mg
testosteronum
Gel
S1
TEVAFOS 20 mg
/12,5 mg
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
TEVANEB
nebivolol
Tbl
P2
TEVETEN PLUS 600 mg
/12,5 mg
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
THYMOGLOBULINE
5 mg / ml
mannitolum (PL)
Plv ifo
S5
TIMLATAN
timololum
Int opo
P2
TIMOLOL
timololum
Int opo
P2
TRACTOCILE
mannitolum (PL)
Con inf,
Sol inj
S5
TRANSTEC
buprenorphinum
Emp
tdm
S7
TRIAMCINOLON LÉČIVA
triamcinolonum
Tbl
S9
TRIFED
pseudoephedrinum 
Sir, Tbl
S6
TRIFED EXPECTORANT
pseudoephedrinum 
Sir
S6
41
TRIMEPRANOL 10 mg
metipranololum
Tbl
P2
TRITAZIDE
hydrochlorothiazidum
Tbl
S5
TROZEL 2,5 mg
letrozolum
Tbl flm
S4
TYREZ
bisoprololum
Tbl flm
P2
UBISTESIN
adrenalinum
Sol inj
S6
UBISTESIN FORTE
adrenalinum
Sol inj
S6
ULTIVA 2 mg
remifentanilum
Plv ino
S7
UNDESTOR TESTOCAPS
40 mg
testosteronum
Cps mol S1
UNITIMOLOL 0,5 %
timololum
Int opo
P2
URO – VAXOM
mannitolum (PL)
Cps
S5
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
U
V
VALSARTANHYDROCHLOROTHIAZID KRKA
42
VALSARTAN/
HYDROCHLOROTHIAZID
LICONSA
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
VALSARTAN HCT
GENERICON
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
VALTAN HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
VALTENSIN
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
VALZAP HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
VASOCARDIN
metoprololum
Tbl
P2
VASOCARDIN SR 200
metoprololum
Tbl plg
P2
VASOPENTOL HCT
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
VENTOLIN
salbutamolum
Sir
S3
VERAL 75
mannitolum (PL)
Sol inj
S5
VEROSPIRON
spironolactonum
Tbl
S5
VIGIL 100 mg
modafinilum
Tbl
S6
VISTAGAN LIQUIFILM 0,5 % levobunololum
Int opo
P2
VOLTAREN 75 mg/3 ml
mannitolum (PL)
Sol inj
S5
VOLUVEN 10 %
hydroxyethylamylum
Sol inf
S5
43
X
XALACOM
timololum
Int opo
P2
XALOPTIC COMBI
timololum
Int opo
P2
ZELOTRIN
letrozolum
Tbl flm
S4
ZELVARTANCOMBO
hydrochlorothiazidum
Tbl flm
S5
ZENBREST 1 mg
anastrozolum
Tbl flm
S4
ZOMACTON
somatrophinum
Plv iol
S2
ZOMETA
mannitolum (PL)
Con inf,
Plv fol
S5
ZYNZOL
letrozolum
Tbl flm
S4
Z
44
Skupina liekov a liečivých prípravkov,
na ktoré sa vzťahuje monitorovací
program podľa normy WADA 2013
Použitie týchto liekov a liečivých prípravkov nie je v roku 2013 zakázané.
ACIFEIN
coffeinum
Tbl
Mp
ACYLCOFFIN
coffeinum
Tbl
Mp
ADAMON
tramadolum
Cps
plg
Mp
AERINAZE
pseudoephedrinum 
Tbl
mod
Mp
ALNAGON NEO
coffeinum
Tbl
Mp
ASPIRIN COMPLEX
pseudoephedrinum 
Gru por
Mp
ATARALGIN
coffeinum
Tbl
Mp
CLARINASE REPETABS
pseudoephedrinum 
Tbl ret
Mp
COLDREX HORÚCI
NÁPOJ CITRÓN
phenylephrinum
Plo por
Mp
45
COLDREX HORÚCI
NÁPOJ CITRÓN
S MEDOM
phenylephrinum
Plo por
Mp
COLDREX HORÚCI
NÁPOJ ČIERNE RÍBEZLE
phenylephrinum
Plo por
Mp
COLDREX JUNIOR
phenylephrinum
Tbl flm,
Sir
Mp
COLDREX JUNIOR
CITRÓN
phenylephrinum
Plo por
Mp
COLDREX MAXGRIP
LEMON
phenylephrinum
Plo por
Mp
COLDREX SIRUP
phenylephrinum
Sir
Mp
COLDREX TABLETY
phenylephrinum
Tbl
Mp
COLDREX TABLETY
coffeinum
Tbl
Mp
DALERON COLD 3
pseudoephedrinum 
Tbl flm
Mp
DOLGINA
tramadolum
Tbl
Mp
DOLRAN
tramadolum
Tbl
Mp
DORETA
tramadolum
Tbl flm
Mp
46
EFRIN
phenylephrinum
Int opo
Mp
ELONTRIL
bupropionum
Tbl
mod
Mp
EXCEDRIN
coffeinum
Tbl flm
Mp
FENEFRIN 10 %
phenylephrinum
Int opo
Mp
KINEDRYL
coffeinum
Tbl
Mp
MABRON
tramadolum
Sol inj,
Tbl plg
Mp
MAXFLU
pseudoephedrinum 
Tbl eff
Mp
MODAFEN
pseudoephedrinum 
Tbl flm
Mp
NOAX DROPS
tramadolum
Gto por
Mp
NOAX UNO
tramadolum
Tbl plg
Mp
NUROFEN STOPGRIP
pseudoephedrinum 
Tbl flm
Mp
OPHTALMO – EVERCIL
phenylephrinum
Int opo
Mp
PALEXIA
tapentadol
Tbl flm
Mp
PANADOL EXTRA
coffeinum
Tbl flm
Mp
PANADOL PLUS GRIP
pseudoephedrinum 
Tbl flm
Mp
47
PANADOL ULTRA
Tbl
Mp
PANADOL ULTRA RAPIDE coffeinum
Tbl eff
Mp
PARALEN EXTRA
coffeinum
Tbl flm
Mp
PARALEN GRIP
pseudoehedrinum 
Tbl flm
Mp
PARALEN GRIP HORÚCI
NÁPOJ
phenylephrinum
Plu por
Mp
PARATRAMOL
tramadolum
Tbl flm
Mp
PROTRADON
tramadolum
Cps,
Gtt
por
Mp
QUARELIN
coffeinum
Tbl
Mp
THERAFLU
phenylephrinum
Plo por
Mp
TRADEF
tramadolum
Tbl eff
Mp
TRALGIT
tramadolum
Tbl plg, Mp
Gto por,
Sol inj,
Cps
TRALGIT SPRINT
tramadolum
Tbl oro
48
coffeinum
Mp
TRAMABENE
tramadolum
Sol inj,
Gtt por,
Cps
Mp
TRAMADOL ACTAVIS
tramadolum
Tbl plg
Mp
TRAMADOL MYLAN
tramadolum
Tbl plg
Mp
TRAMAL
tramadolum
Cps dur, Mp
Gto por,
Sup
TRAMCET
tramadolum
Tbl
Mp
TRAMYLPA
tramadolum
Tbl flm
Mp
TRIFED
pseudoephedrinum 
Sir, Tbl
Mp
TRIFED EXPECTORANT
pseudoephedrinum 
Sir
Mp
VALETOL
coffeinum
Tbl
Mp
VIBROCIL
phenylephrinum
Aer nao, Mp
Gel nas,
Int nao
VIGIL 100 mg
modafinilum
Tbl
Mp
WELBUTRIN SR
bupropionum
Tbl plg
Mp
49
ZALDIAR
tramadolum
Tbl plg,
Tbl eff,
Tbl flm
Mp
ZARACET
tramadolum
Tbl flm
Mp
50
Vysvetlivky
Mp – Skupina liekov a liečivých prípravkov zahrnutých do
monitorovacieho programu a sledované počas súťaže
Mm– Skupina liekov a liečivých prípravkov zahrnutých do
monitorovacieho programu a sledované mimo súťaže
P1 – Lieky a liečivé prípravky obsahujúce alkohol
P2 – Lieky a liečivé prípravky obsahujúce beta – blokátory
PL – pomocná látka. Farmaceutická pomocná látka (excipient) je
ľubovoľná zložka lieku, iná ako liečivo, prítomná v lieku alebo
použitá na výrobu alebo na prípravu lieku. Farmaceutická
pomocná látka nemá terapeutický účinok, ale má funkciu
nosiča (vehikula alebo základu). Môže byť zložkou nosiča
alebo liečiva, ktorá dáva lieku vlastnosti, ako napríklad stabilitu,
biofarmaceutický profil, vzhľad a znášanlivosť pre pacienta,
a umožňuje výrobu lieku. Na výrobu lieku sa zvyčajne používa
viac pomocných látok.
S1 – Lieky a liečivé prípravky obsahujúce anabolické látky
S2 – Lieky a liečivé prípravky obsahujúce hormóny a príbuzné látky
S3 – Lieky a liečivé prípravky obsahujúce beta – 2 – agonisty
S4 – Lieky a liečivé prípravky obsahujúce hormonálne antagonisty
a modulátory
51
S5 – Lieky a liečivé prípravky obsahujúce diuretiká a iné maskovacie
látky
S6 – Lieky a liečivé prípravky obsahujúce stimulanciá
S7 – Lieky a liečivé prípravky obsahujúce narkotiká
S9 – Lieky a liečivé prípravky obsahujúce glukokortikosteroidy
* – gonadotrophinum chorion. a lutropinum zakázané u mužov
** – uvedené lieky môžu byť podávané systémovo aj lokálne.
Podávané systémovo (ako napr.: vnútrožilovo, vnútrosvalovo) sú
zakázané, podávané lokálne (napr.: vnútrokĺbovo) sú povolené.
 – pseudoephedrinum – je zakázaný, ak jeho koncentrácia v moči
je vyššia ako 150 mikrogramov na mililiter
52
Zoznam liekových foriem
AER
AER DOS
AER INH
CON INF
CPS
CPS ENT
CPS GEL
CPS INH
CPS RET
CTB
DRG
EMP
EMP TDM
GEL
GEL NAS
GEL OPH
GLO
GRA
GTT
GTT NAS
GTT OPH
–  aerosol / aerodisperzia
–  aerosol / aerodisperzia s dávkovačom
–  aerosol / aerodisperzia na inhaláciu
–  infúzny koncentrát
– kapsula
–  gastrorezistentná kapsula
–  želatínová kapsula
–  kapsula na inhaláciu
–  kapsula s oneskoreným uvoľňovaním
–  tableta na žuvanie
– dražé
– náplasť
–  transdermálna náplasť
– gél
–  nosový gél
–  očný gél
– guľôčka
– granulát
– kvapky
–  nosné kvapky
–  očné kvapky
53
GTT POR
HER
INF
INF PLV
INF SOL
INH
INH AER
INH CPS
INH LIQ
INH PLV
INH PLV DOS
INH SOL
INH SUS
INJ
INJ LYO
INJ PLV
INJ SIC
INJ SOL
INJ SUS
INT OPH
INT OTO
LNG
LOT
54
–  perorálne kvapky
– herba
–  intravenózna infúzia
–  infúzia v prášku
–  roztok na infúziu
– inhalát
–  aerosol / aerodisperzia na inhaláciu
–  kapsula na inhaláciu
–  roztok na inhaláciu
–  prášok na inhaláciu
–  dávkovaný prášok na inhaláciu
–  roztok na inhaláciu
–  suspenzia na inhaláciu
– injekcia
–  injekčný lyofilizát
–  injekčný prášok
–  injekcia sicca
–  injekčný roztok
–  injekčná suspenzia
–  očná instilácia, kolýrium
–  ušná instilácia
– lingueta
– loción
LOZ
MIX
PLA
PLV
PLV ADS
PLV ICD
PLV INH
PLV IOL
PLV SUS
SIR
SOL
SOL INH
SOL INJ
SOL POR
SPR
SPR NAS
SUP
SUS
SUS INH
SUS OPH
TBL
TBL ENM
TBL FLM
– pastilka
– mixtura
– náplasť
– prášok
–  dermálny zásyp
–  inhalačný prášok v tvrdej kapsule
–  inhalačný prášok
–  prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
–  prášok na prípravu suspenzie
– sirup
– roztok
–  inhalačný roztok v tlakovom obale
–  injekčný roztok
–  perorálny roztok
– spray
–  nosný spray
– čapík
– suspenzia
–  inhalačná suspenzia v tlakovom obale
–  očná suspenzia
– tableta
–  tableta na klystýr
–  filmom obalená tableta
55
TBL FLP
TBL MOD
TBL OBD
TBL PLG
TBT RET
TBL REU
TBL SLG
UNG
UNG OPH
56
–  filmom obalená tableta s riadeným uvoľňovaním
–  tableta s riadeným uvoľňovaním
–  obalená tableta
–  tableta s predĺženým uvoľňovaním
–  tableta s oneskoreným uvoľňovaním
–  tableta na rektálnu suspenziu
–  sublingválna tableta
– masť
–  očná masť
Zoznam použitej literatúry
  1. I ndex nominum: international drug directory. Ed. by Swiss
Pharmaceutical Society. 23rd ed, Stuttgart: Medpharm Scientific
Publ., 2001.
  2.Anti-Doping Convention (T-DO) 2003, The Monitoring Group,
Strasbourg 2003.
  3.The 2013 prohibited list, International standard, The World
Anti-Doping code, The World Anti-Doping agency 2012.
  4.Anti-Doping Convention (T-DO) (2012), List of prohibited classes
of substances and prohibited methods – 2013, Strasbourg,
31. October 2012.
  5.Zoznam zakázaných látok a metód 2013, vydaný ADA SR a platný
s účinnosťou od 1. januára 2013, medzinárodná norma.
  6.Monitorovací program 2013, vydaný ADA SR a platný s účinnosťou
od 1. januára 2013.
 7. www.sukl.sk, vyhľadávanie v databáze registrovaných liekov.
 8.
www.sukl.sk, Referenčné názvy liekových foriem v humánnej
medicíne.
  9.Slovenský liekopis, prvé vydanie; Herba s.r.o.; Bratislava 1997
57
Poznámky
Poznámky
Zoznam humánnych liečivých prípravkov obsahujúcich
zakázané látky z hľadiska dopingového účinku podľa normy
WADA (registrované v SR k 1. 1. 2013) Vydal: © Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Hanulova 5/C
841 01 Bratislava
Poštová adresa: Antidopingová agentúra SR
P.O.BOX 5
840 11 Bratislava
Telefón:
Web site: E-mail: Vypracovala: +421 2 4464 3411
+421 2 5937 4159
http:// www.antidoping.sk
[email protected]
PharmDr. Barbora Mikasová
Určené pre internú potrebu!
Bratislava 2013
Download

Abecedný zoznam humánnych liekov a liečivých prípravkov,