Stav-Color Mobet s.r.o.
Výroba, predaj a dovoz betónových zmesí , zo sídlom v Slovenskom Grobe
Areál poľnohospodárskeho družstva
Betóny sú certifikované podľa: SK- CERTIFIKÁT VNUTROPODNIKOVEJ KONTROLY SK-04 ZSV- 1259,
STN EN 206-1
Tel. +421 918 883 855, e-mail [email protected]
Cenník betónových zmesí
Označenie podľa STN EN206
cena EURO/m3
C8/10-XO(SK)-Cl 0,4-Dmax22-S3
C12/15-XO(SK)-Cl 0,4-Dmax22-S3
C16/20-XC1SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3
C20/25-XC2(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3
C25/30-XC3(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3
C30/37-XC4,XD2(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3
Potery:
C12/15-XO(SK)CI0,4-Dmax4S3
C12/15-XO(SK)CI0,4-Dmax8S3
C16/20-XC1(SK)CI0,4-Dmax4S3
C16/20-XC1(SK)CI0,4-Dmax8S3
Cestný betón:
CBIII,D max 16,S3
Cestné stabilizácie: KSCI
CBGM(KSC)-C5/6 systém I-Dmax22-G1-A
CBGM(KSC)-C8/10 systém I-Dmax22-G1-A
cena EURO/DPH
40,00
42,00
46,00
49,00
52,00
57,00
48,50,40
55,20
58,80
62,40
68,40
53,00
50,00
55,00
52,00
63,60
60,00
66,00
62,40
62,00
42,00
35,00
37,00
74,40
50,40
42,00
44,40
4,00
3,00
3,00
3,00
4,80
3,60
3,60
3,60
Voliteľné prísady na vyžiadanie:
Teplá voda v zimnom období do -10°C, na 1m3:
Nemrznúca prísada v zimnom období do -10°C, na 1m3:
Použitie prísad na spomalenie alebo urýchlenie tuhnutia betónu na 1m3:
Príplatok za betón dodávaný vo sviatok a v dňoch pracovného pokoja (Sob.,Ned.):
Doprava auto domiešavačom TATRA 815
s kapacitou 5m3
Doprava betónovej zmesi
N+V 15min
Doprava auto domiešavačom
s kapacitou 8m3
1km / EURO
1,40
5,00
s DPH
1,68
6,00
1km / EURO
2,40
7,50
s DPH
2,88
9,00
MAN TGA
Doprava betónovej zmesi
N+V 15min
_________________________________________________________________________________________________________
Cenník čerpania betónových zmesí / doprava
Dosah:
1h/EUR
M24
M32
M36
M42
M46
M52
Stacionárna pumpa dosah až 90m
75,00
90,00
100,00
116,00
126,00
153,00
50,00
1h/EUR/DPH
90,108,00
120,00
139,20
151,12
183,60
60,00
KM/EUR KM/EUR/DPH
01,50
01,56
01,56
01,56
01,56
01,56
00,75
01,80
01,87
01,87
01,87
01,87
01,87
00,90
Cenník špeciálnych služieb pri čerpaní betónu
Použitie kovového potrubia bm
Použitie gumových hadíc
bm
Čerpanie drátkobetónu
m3
5,00/deň
6,00/deň
2,50deň
6,00/deň
7,20/deň
3,00/deň
Použitie rozjazdovej chémie položka
Zbytočný príjazd na stavbu položka + km
25,00/pol. 30,00/pol.
100,00/pol.+km 120.00/pol.+km
Cenník kameniva
Frakcia :
EUR
Kamenivo
Kamenivo
0-22
1t
0- 4, 4-8, 8-16 1t
10,00
14,00
EUR/DPH
12,00
16,80
Ceny v cenníku sú orientačné, nakoľko s každým odberateľom je možné dohodnúť individuálnu
cenu, a to v závislosti od rôznych kritérií (dopyt, ponuka, množstvo a pod.) Žiadosť na
vypracovanie cenovej ponuky nám prosím zasielajte na adresu: [email protected]
Ďalej ponúkame: Kompletnú realizáciu základov____
Kopanie základov
Betonáž základov
Betonáž DTčiek
Betonáž vrchnej platne
Cena podľa projektu a celkového objemu prác
Domiešavač :kapacita 8m3
Stacionárna betón pumpa 90m
Realizácia výstavby ciest
Betón pumpa Tatra s dosahom 24m
K všetkým uvedeným cenám sa účtuje 20% DPH
Tel. +421 907 712 699
Dispečing: Tarasková Ľudmila Tel. +421 918 883 855
e-mail [email protected]
Vedúci : Nitschneider Kristián
www.mobet.sk
Cenník platný od 1.1. 2014
Download

Podrobný cenník PDF na stiahnutie - Stav